www-pl-discuss
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[www-pl-discuss] "The special feature of this system..."


From: Jan Owoc
Subject: [www-pl-discuss] "The special feature of this system..."
Date: Sat, 1 Oct 2011 09:58:05 -0600

2011/10/1 Paweł Różański <address@hidden>:
> On 01.10.2011 10:37, Pawel Szulczewski wrote:
>> 2. jest: ,,Co było unikatowe w tym systemie, celem systemu było aby odmówić
>>    użytkownikom dwóch podstawowych możliwości, które systemy GNU/Linux i inne
>>    systemy operacyjne normalnie dostarczają:"
>>
>>    Nie zrozumiałem kompletnie o co chodzi, sięgnąłem do oryginału, 
>> proponowałbym
>>    coś ala: ,,To, co było unikatowe w tym systemie, tzn. jego cel
>>    (przeznaczenie?) aby odmówić użytkownikom dwóch podstawowych możliwości 
>> jakie
>>    systemy operacyjne GNU/Linux i inne normalnie dostarczają:"
>
> "To co było unikatowe dla tego systemu, to fakt, że jego celem było
> pozbawienie użytkownika dwóch podstawowych możliwości, dostarczanych
> normalnie przez systemy GNU/Linux i inne." - taka propozycja bez znajomości
> kontekstu. I niby po polsku unikalne, nie unikatowe, ale bardzo nie lubię
> słowa "unikalny" (dla mnie to "możliwy do uniknięcia").

Myślę, że to jedno z kluczowych zdań i postarałbym się o jak najlepsze
jego przetłumaczenie. Oryginał (z kontekstem):

Now let's consider Google ChromeOS, a variant of GNU/Linux which is
still in development. According to what Google initially said, it will
be free/libre software, at least the basic system, though experience
with Android suggests it may come with nonfree programs too.

The special feature of this system, its purpose, was to deny users two
fundamental capabilities that GNU/Linux and other operating systems
normally provide: to store data locally and to run applications
locally. Instead, ChromeOS would be designed to require users to save
their data in servers (normally Google servers, I expect) and to let
these servers do their computing too. (...)

Tu są ważne następujące elementy:
-> system ma "feature/purpose", którego żaden inny system nie ma
-> ten "feature/purpose" miał służyć do odbierania możliwości
-> te możliwości są normalnie na systemach GNU/Linux i innych
-> te możliwości to:
->-> przechowywać dane lokalnie
->-> uruchamiać programy lokalnie

Ja rzucę coś takiego:
"Co było nietypowe w możliwościach tego systemu to, że miał
uniemożliwić robienia dwóch podstawowych rzeczy, które każdy system
GNU/Linux lub inny potrafi: przechowywać dane lokalnie oraz uruchamiać
programy lokalnie."

Czy coś takiego brzmi i oddaje sens?

Pozdrawiam,
Janekreply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]