www-pl-discuss
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [www-pl-discuss] artykuł na PiratePad czeka na rec enzję


From: Pawel Szulczewski
Subject: Re: [www-pl-discuss] artykuł na PiratePad czeka na rec enzję
Date: Sat, 1 Oct 2011 10:37:33 +0200
User-agent: Mutt/1.5.21 (2010-09-15)

On Thu, Sep 29, 2011 at 03:28:41PM -0600, Jan Owoc wrote:
> http://www.gnu.org/philosophy/judge-internet-usage.pl.html
> 
> Jak z poprzednim, prosiłbym aby ktoś, kto nie czytał oryginału
> angielskiego (więc ja, Jan W., Paweł, i Sylwester odpadają),
> przeczytał artykuł w całości i przesłał do mnie (lub na listę mailową)
> uwagi.

Kilka drobiazgów:
1. jest: ,,Gdy usługa przetwarzają dane użytkownika", powinno być: ,,Gdy usługa
   przetwarza dane użytkownika",
2. jest: ,,Co było unikatowe w tym systemie, celem systemu było aby odmówić
   użytkownikom dwóch podstawowych możliwości, które systemy GNU/Linux i inne
   systemy operacyjne normalnie dostarczają:"

   Nie zrozumiałem kompletnie o co chodzi, sięgnąłem do oryginału, proponowałbym
   coś ala: ,,To, co było unikatowe w tym systemie, tzn. jego cel
   (przeznaczenie?) aby odmówić użytkownikom dwóch podstawowych możliwości jakie
   systemy operacyjne GNU/Linux i inne normalnie dostarczają:"

PS: Interpunkcyjne drobiazgi też zgłaszać? Jeśli tak to w trzecim akapicie jest
    zły zamykająjcy cudzysłów „przetwarzaniu w chmurze„ ;-)
-- 
Happy hacking,

Paweł Szulczewski

http://www.szulczewski.org

If only one could get that wonderful feeling of accomplishment without
having to accomplish anything.reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]