www-pl-discuss
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [www-pl-discuss] "The special feature of this system..."


From: Paweł 'Róża' Różański
Subject: Re: [www-pl-discuss] "The special feature of this system..."
Date: Sun, 02 Oct 2011 09:14:41 +0200
User-agent: Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9.1.16) Gecko/20110818 Icedove/3.0.11

On 01.10.2011 17:58, Jan Owoc wrote:
2011/10/1 Paweł Różański<address@hidden>:
On 01.10.2011 10:37, Pawel Szulczewski wrote:
2. jest: ,,Co było unikatowe w tym systemie, celem systemu było aby odmówić
  użytkownikom dwóch podstawowych możliwości, które systemy GNU/Linux i inne
  systemy operacyjne normalnie dostarczają:"

  Nie zrozumiałem kompletnie o co chodzi, sięgnąłem do oryginału, 
proponowałbym
  coś ala: ,,To, co było unikatowe w tym systemie, tzn. jego cel
  (przeznaczenie?) aby odmówić użytkownikom dwóch podstawowych możliwości 
jakie
  systemy operacyjne GNU/Linux i inne normalnie dostarczają:"

"To co było unikatowe dla tego systemu, to fakt, że jego celem było
pozbawienie użytkownika dwóch podstawowych możliwości, dostarczanych
normalnie przez systemy GNU/Linux i inne." - taka propozycja bez znajomości
kontekstu. I niby po polsku unikalne, nie unikatowe, ale bardzo nie lubię
słowa "unikalny" (dla mnie to "możliwy do uniknięcia").

Myślę, że to jedno z kluczowych zdań i postarałbym się o jak najlepsze
jego przetłumaczenie. Oryginał (z kontekstem):

Now let's consider Google ChromeOS, a variant of GNU/Linux which is
still in development. According to what Google initially said, it will
be free/libre software, at least the basic system, though experience
with Android suggests it may come with nonfree programs too.

The special feature of this system, its purpose, was to deny users two
fundamental capabilities that GNU/Linux and other operating systems
normally provide: to store data locally and to run applications
locally. Instead, ChromeOS would be designed to require users to save
their data in servers (normally Google servers, I expect) and to let
these servers do their computing too. (...)

Tu są ważne następujące elementy:
-> system ma "feature/purpose", którego żaden inny system nie ma
-> ten "feature/purpose" miał służyć do odbierania możliwości
-> te możliwości są normalnie na systemach GNU/Linux i innych
-> te możliwości to:
->-> przechowywać dane lokalnie
->-> uruchamiać programy lokalnie

Ja rzucę coś takiego:
"Co było nietypowe w możliwościach tego systemu to, że miał
uniemożliwić robienia dwóch podstawowych rzeczy, które każdy system
GNU/Linux lub inny potrafi: przechowywać dane lokalnie oraz uruchamiać
programy lokalnie."

Czy coś takiego brzmi i oddaje sens?

Pojedyncze to jest słabe. Albo "to to" (ale głupio wygląda w tekście), albo "to fakt". Oraz "robienia -> "robienie".
 Ale z kontekstem spróbowałbym:
"Wyjątkową cechą tego systemu, jego celem, było pozbawienie użytkowników dwóch podstawowych możliwości oferowanych przez GNU/Linux i inne systemy operacyjne: możliwości lokalnego przechowywania danych i możliwości lokalnego uruchamiania programów".

Ogólnie "feature" to raczej "cecha" lub "funkcjonalność" (i kolejne słowo, które nie ma odpowiednika 1:1, często używa się chyba nieoficjalnego spolszczenia "ficzer".

Pozdrawiam,
Paweł.reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]