www-pl-discuss
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[www-pl-discuss] wydanie 2 FSFS


From: Jan Owoc
Subject: [www-pl-discuss] wydanie 2 FSFS
Date: Wed, 15 Dec 2010 10:42:31 +0100

Cześć,

W ostatnich dniach na serwerach GNU został umieszczony pdf drugiego
wydania "Free Software, Free Society":
http://www.gnu.org/doc/fsfs-ii-2.pdf

Wersja drukowana jest w przygotowaniu. Ponieważ to jest zbiór esejów
Richarda Stallmana, większość z nich (wszystkie?) są w formie
artykułów na stronach GNU; znaczna część książki jest już
przetłumaczona.

Czy zebrałaby się grupka ludzi którym by zależało wydać tę książkę w
j. polskim? Czy myślicie, że byłby popyt/zapotrzebowanie?

Musielibyśmy:
1. przetłumaczyć brakujące artykuły
2. przetłumaczyć wstęp/zakończenie itd.
3. znaleźć polonistę aby dokonał recenzji całości
4. znaleźć wydawcę

Myślę, że najtrudniej będzie z #4 chyba, że GNU samo wyda wersję
polską. Co myślicie?

Janekreply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]