www-pl-discuss
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [www-pl-discuss] Re: [www-pl-announce] stan repo zytorium i ostrzeże


From: Jan Owoc
Subject: Re: [www-pl-discuss] Re: [www-pl-announce] stan repo zytorium i ostrzeżenie dot. hasła
Date: Wed, 1 Dec 2010 08:33:07 +0100

2010/11/29 Sylwester Zarębski <address@hidden>:
>
> Gdzieś mi się obiło przy zakładaniu konta, że hasło jest do 8 znaków,
> co by wskazywało na stary crypt, który jest do złamania w kilka sekund.
>
> Mam nadzieję jednak, że się mylę, tym bardziej, że hasło do Savannah
> miałem dość proste (nawet prostackie ;)).

Jest oficjalna wiadomość od FSF:
http://www.fsf.org/blogs/sysadmin/savannah-and-www.gnu.org-downtime

W skrócie: Wasze hasła można uważać za "wykradzione"; gdy Savannah
wróci, trzeba będzie je zmienić zanim będzie można cokolwiek robić.
Będzie lepszy sposób szyfrowania haseł i sprawdzanie
"skomplikowaności" hasła.

Wyślę mail na www-pl-announce z ew. zmianami w funkcjonalności gdy
Savannah ostatecznie wróci.

Pozdrawiam,

Janekreply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]