www-pl-discuss
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [www-pl-discuss] wydanie 2 FSFS


From: Pawel K Szulczewski
Subject: Re: [www-pl-discuss] wydanie 2 FSFS
Date: Wed, 15 Dec 2010 10:49:57 +0100
User-agent: Mutt/1.5.21 (2010-09-15)

On Wed, Dec 15, 2010 at 10:42:31AM +0100, Jan Owoc wrote:
> Czy zebrałaby się grupka ludzi którym by zależało wydać tę książkę w
> j. polskim? Czy myślicie, że byłby popyt/zapotrzebowanie?
Myślę, że pomysł nie jest zły i kilka osób na pewno dałoby radę zebrać,
włączając mnie, choć z uwagi na obowiązki zawodowe moja aktywność ostatnio 
spadła.

> Myślę, że najtrudniej będzie z #4 chyba, że GNU samo wyda wersję
> polską. Co myślicie?
Jak dobrze kojarzę, Helion wydał kiedyś ,,W obornie wolności'' Stallmana,
może byliby zainteresowani wydaniem takiego zbioru tłumaczeń.

-- 
Happy hacking,

Pawel K. Szulczewski

email:  address@hidden
-----------------------------

Behold the warranty ... the bold print giveth and the fine print taketh
away.reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]