www-pl-discuss
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [www-pl-discuss] Przecinek przez and


From: Sueroski
Subject: Re: [www-pl-discuss] Przecinek przez and
Date: Wed, 29 Sep 2010 18:19:03 +0200
User-agent: Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9.1.12) Gecko/20100915 Thunderbird/3.0.8

 W dniu 29.09.2010 17:11, Michał Walenciak pisze:
On Wednesday 29 of September 2010 16:56:23 Sueroski wrote:
  
Powinienem przetłumaczyć (pomijając już poprawność tłumaczenia... ):
/Prawdziwym powodem jest wasza wolność, oraz waszej społeczności. /
? Czy powinienem nie stawiać przecinka przez tym "oraz"?
    
przed i, a, oraz nie stawia sie przecinków poza paroma wyjątkami :)

  
Aha, dzięki.
Z oraz ma się sprawa podobnie: http://www.prosteprzecinki.pl/przecinek-przed-oraz
(oczywiście jak do wszystkiego są wyjątki)

-- 
 ,= ,-_-. =.	Sueroski
((_/)o o(\_))	Free Software User
 `-'(. .)`-'
     \_/	www.gnu.org
----------------------------------------------
KONKURS: Wygraj nowoczesny telefon komorkowy!
Sprawdz >> http://linkint.pl/f2803

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]