www-pl-discuss
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [www-pl-discuss] Przecinek przez and


From: Michał Walenciak
Subject: Re: [www-pl-discuss] Przecinek przez and
Date: Wed, 29 Sep 2010 17:11:48 +0200
User-agent: KMail/1.13.3 (Linux/2.6.35.4-kicer-3; KDE/4.5.0; x86_64; ; )

On Wednesday 29 of September 2010 16:56:23 Sueroski wrote:
> Powinienem przetłumaczyć (pomijając już poprawność tłumaczenia... ):
> /Prawdziwym powodem jest wasza wolność, oraz waszej społeczności. /
> ? Czy powinienem nie stawiać przecinka przez tym "oraz"?

przed i, a, oraz nie stawia sie przecinków poza paroma wyjątkami :)

-- 
Michał Walenciak
gmail.com kicer86
http://kicer.sileman.net.pl
gg: 3729519reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]