www-pl-discuss
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [www-pl-discuss] Przecinek przez and


From: Jan Owoc
Subject: Re: [www-pl-discuss] Przecinek przez and
Date: Wed, 29 Sep 2010 20:14:14 +0200

Witam,


2010/9/29 Sueroski <address@hidden>
> Otóż w niektórych artykułach jest postawiony przecinek przed "and"
> (...)
> What's at stake is your freedom, and your community.

Tu się nakładają dwie sprawy. Nie zawsze przecinki są tam, gdzie być
powinny (w oryginałach). Na wyczucie, ten przecinek nie powinien tu
być w angielskim.

Na przykład:
Go get me some beef and chicken.
(a nie: go get me some beef, and chicken.)
co innego:
Go get me some beef, chicken and ham.
(lub, też poprawnie: go get me some beef, chicken, and ham.)

Druga sprawa to, że reguły interpunkcji są odmienne dla angielskiego i
polskiego. Nie należy sugerować się myślnikami, średnikami, a tym
bardziej przecinkami. Ja nawet zdania rozbijam/łączę jeśli tak lepiej
pasuje.


> Z oraz ma się sprawa podobnie:
> http://www.prosteprzecinki.pl/przecinek-przed-oraz

Już dodałem do wiki :-).


Pozdrawiam,

Janekreply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]