www-pl-discuss
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[www-pl-discuss] Recenzja 1/2 server/takeaction.pl.po


From: Daniel Oźminkowski
Subject: [www-pl-discuss] Recenzja 1/2 server/takeaction.pl.po
Date: Mon, 27 Sep 2010 19:36:39 +0200

Zauważyłem, że ten plik nie może się doczekać recenzji od lipca, więc spojrzałem do niego.
Żeby było ładnie ściągnąłem nawet tę samą wersję Virtaal, którą ma Jan, ale diff i tak jest bardzo mglisty, więc wypiszę tylko ekstrakty z miejsc gdzie coś się działo.

Wydaje mi się, że można zakończyć z honorem lub z klasą, a skończyć z nałogiem.

< "Pomóżcie <a href="" href="http://endsoftpatents.org/\">http://endsoftpatents.org/\">zakończyć z&nbsp;patentami "
---
> "Pomóżcie <a href="" href="http://endsoftpatents.org/\">http://endsoftpatents.org/\">skończyć z&nbsp;patentami "

Tutaj trochę mi nie pasuje terminologia. Nawet po polsku chyba wszyscy mówią framework.

< "Wspierajcie jako użytkownicy i&nbsp;programiści <a href="" href="http://www.gnustep">http://www.gnustep."
< "org\">projekt GNUstep</a>, wolną strukturę do&nbsp;programowania na&nbsp;"
< "bazie obiektów&nbsp;&ndash; pomóż aby&nbsp;się przekształciła w&nbsp;"
< "kompletne środowisko użytkownika."
---
> "Wspierajcie jako użytkownicy i&nbsp;programiści <a "
> "href="" href="http://www.gnustep.org">http://www.gnustep.org\">projekt GNUstep</a>, wolny, obiektowo "
> "zorientowany szkielet do&nbsp;tworzenia aplikacji. Pomóż mu przekształcić "
> "się w&nbsp;kompletne środowisko użytkownika."

Co-opiekun chyba powstał z braku lepszego słowa w danym momencie, więc oto ono:

< "vmslib/\">vmslib</a>. Poszukujemy także co-opiekuna narzędzia CASE <a href="">
---
> "href="" Poszukujemy także współopiekuna "

Wydaje mi się, że brzmi lepiej:

< msgstr "<strong>Pomóżcie z&nbsp;administracją Savannah</strong>"
---
> msgstr "<strong>Pomóżcie administrować Savannah</strong>"

Dla ułatwienia oznaczyłem zmienione paragrafy jako fuzzy, żeby było jej łatwiej znaleźć. Jeśli zmiany dostają akceptację, to proszę o odznaczenie.

Pozdrawiam,
Daniel

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]