www-pl-discuss
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[www-pl-discuss] Poszukiwane narzędzie.


From: Paweł Różański
Subject: [www-pl-discuss] Poszukiwane narzędzie.
Date: Wed, 22 Sep 2010 07:27:28 +0200
User-agent: Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9.1.12) Gecko/20100913 Icedove/3.0.7

Witam.
Korzystając z tego, że wróciłem z urlopu. Szukam czegoś (narzędzie, sprytny sposób), co wyciągnie tekst z pliku .pot (pomijając cudzysłowy i łamanie wierszy), wyciągnie tekst angielski z pliku .po i porówna. Chodzi o to, że jeden z oryginałów się zmienił, ale diff jest bezużyteczny - zmienił się sposób wstawiania cudzysłowów (z na początku i końcu akapitu na każda linia oddzielnie), co spowodowało totalny rozjazd.
 Jak sobie z tym radzicie?

Pozdrawiam,
Pawełreply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]