www-pl-discuss
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[www-pl-discuss] Re: Recenzja


From: Daniel Oźminkowski
Subject: [www-pl-discuss] Re: Recenzja
Date: Mon, 27 Sep 2010 20:26:09 +0200

W dniu 24 sierpnia 2010 11:26 użytkownik Marcin Wolak <address@hidden> napisał:
Cześć,

piszę w sprawie recenzji pliku licenses/translations.pl.po 
  • "Wyjątek Biblioteki GNU Czasu Wykonania, wersja 3<br/>GNU Runtime Library Exception, version 3" i "Powszechna Licencja Publiczna GNU, wersja 3<br /> GNU General Public License version 3" i "Mniejsza Powszechna Licencja Publiczna GNU, wersja 3<br /> GNU Lesser General Public License version 3" i "Licencja GNU Wolnej Dokumentacji, wersja 1.3<br /> \n\tGNU Free Documentation License, version 1.3". Tutaj należy usunąć wersję angielską. Nie mieszamy tłumaczenia polskiego z angielskim (przynajmniej w tym wypadku)
Zdecydowałem się zostawić oryginalną wersję, żeby nie było nieporozumień co do tego jaką licencję mam na myśli. Wydaje mi się to ważne zwłaszcza w przypadku "Wyjątek Biblioteki GNU Czasu Wykonania, które to tłumaczenie wymyślone zostało trochę na siłę i może zostać niezrozumiane przez kogoś kto czyta tylko polską stronę. 

Proponuję więc poddać to pod dyskusję na liście: Zostawić czy nie zostawić?

Pozostałe zmiany wprowadziłem i dodałem plik do repozytorium.
Pozdrawiam,
Daniel 


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]