www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/education/po dangers-of-proprietary-systems...


From: Besnik Bleta
Subject: www/education/po dangers-of-proprietary-systems...
Date: Tue, 30 Nov 2021 15:36:17 -0500 (EST)

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Besnik Bleta <beso>   21/11/30 15:36:17

Added files:
    education/po  : 
             
dangers-of-proprietary-systems-in-online-teaching.sq.po 
             edu-cases-india.sq.po 
             edu-free-learning-resources.sq.po 
             teachers-help-students-resist-zoom.sq.po 
             edu-projects.sq.po 
             resisting-proprietary-software.sq.po 
             edu-resources.sq.po 

Log message:
    Adding translations for /education section of the site

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/po/dangers-of-proprietary-systems-in-online-teaching.sq.po?cvsroot=www&rev=1.1
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/po/edu-cases-india.sq.po?cvsroot=www&rev=1.1
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/po/edu-free-learning-resources.sq.po?cvsroot=www&rev=1.1
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/po/teachers-help-students-resist-zoom.sq.po?cvsroot=www&rev=1.1
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/po/edu-projects.sq.po?cvsroot=www&rev=1.1
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/po/resisting-proprietary-software.sq.po?cvsroot=www&rev=1.1
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/po/edu-resources.sq.po?cvsroot=www&rev=1.1

Patches:
Index: dangers-of-proprietary-systems-in-online-teaching.sq.po
===================================================================
RCS file: dangers-of-proprietary-systems-in-online-teaching.sq.po
diff -N dangers-of-proprietary-systems-in-online-teaching.sq.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ dangers-of-proprietary-systems-in-online-teaching.sq.po   30 Nov 2021 
20:36:16 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,203 @@
+# LANGUAGE translation of 
https://www.gnu.org/education/dangers-of-proprietary-systems-in-online-teaching.html
+# Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the original article.
+# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: dangers-of-proprietary-systems-in-online-teaching.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2021-05-26 21:26+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2021-11-30 18:20+0200\n"
+"Language-Team: \n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: Poedit 2.4.2\n"
+"Last-Translator: Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+"Language: sq\n"
+
+#. type: Content of: <title>
+msgid ""
+"The Dangers of Proprietary Systems in Online Teaching - GNU Project - Free "
+"Software Foundation"
+msgstr ""
+"Rreziqet e Sistemeve Pronësore në Mësimdhënien Internetore - Projekti GNU 
- "
+"Free Software Foundation"
+
+#. type: Content of: <div><a>
+msgid "<a id=\"side-menu-button\" class=\"switch\" href=\"#navlinks\">"
+msgstr "<a id=\"side-menu-button\" class=\"switch\" href=\"#navlinks\">"
+
+#. type: Attribute 'title' of: <div><a><img>
+msgid "Education Contents"
+msgstr "Lëndë Arsimore"
+
+#. type: Attribute 'alt' of: <div><a><img>
+msgid "&nbsp;[Education Contents]&nbsp;"
+msgstr "&nbsp;[Lëndë Arsimore]&nbsp;"
+
+#. type: Content of: <div>
+msgid "</a>"
+msgstr "</a>"
+
+#. type: Content of: <div><p><a>
+msgid "<a href=\"/\">"
+msgstr "<a href=\"/\">"
+
+#. type: Attribute 'title' of: <div><p><a><img>
+msgid "GNU Home"
+msgstr "Faqja hyrëse e GNU-së"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"</a>&nbsp;/ <a href=\"/education/education.html\">Education</a>&nbsp;/ <a "
+"href=\"/education/resisting-proprietary-software.html\">Resistance</"
+"a>&nbsp;/ <a href=\"/education/dangers-of-proprietary-systems-in-online-"
+"teaching.html\">Online teaching</a>&nbsp;/"
+msgstr ""
+"</a>&nbsp;/ <a href=\"/education/education.html\">Edukim</a>&nbsp;/ <a href="
+"\"/education/resisting-proprietary-software.html\">Qëndresë</a>&nbsp;/ <a "
+"href=\"/education/dangers-of-proprietary-systems-in-online-teaching.html"
+"\">Mësimdhënie internetore</a>&nbsp;/"
+
+#. type: Content of: <div><h2>
+msgid "The Dangers of Proprietary Systems in Online Teaching"
+msgstr "Rreziqet e Sistemeve Pronësore në Mësimdhënien Internetore"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Since March 2020, educational institutions all over the world have been "
+"forced to migrate their daily activities to online teaching due to the "
+"COVID-19 sanitary emergency. For many schools, this constituted a first "
+"important step towards digitalization. However, the transition to "
+"<strong>remote teaching has brought an unwelcome guest: nonfree software for "
+"classes online</strong>."
+msgstr ""
+"Që nga marsi i 2020-s, institucione arsimore anembanë botës janë detyruar 
"
+"t’i migrojnë veprimtaritë e tyre të përditshme në mësimdhënie 
internetore, "
+"për shkak të urgjencës shëndetësore të lidhur me COVID-19. Për mjaft "
+"shkolla, ky qe hap i parë i rëndësishëm drejt dixhitalizimit. Por, kalimi 
në "
+"<strong>mësimdhënie së largëti ka sjellë një mysafir të paftuar: "
+"<em>software</em> jo të lirë për orët internetore të mësimit</strong>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Many schools have adopted video conferencing programs and Learning "
+"Management Systems (LMS) that are proprietary software. These nonfree "
+"programs are used by software development companies as weapons against "
+"students' and teachers' fundamental rights to computer freedom and privacy. "
+"Nonfree software is the antithesis of education since it forbids the sharing "
+"of knowledge and is specifically designed to prevent it. <strong>There "
+"should be no place for nonfree software in educational environments</strong>."
+msgstr ""
+"Mjaft shkolla kanë adoptuar programe zhvillimi takimesh video dhe Sisteme "
+"Administrimi të Nxëni (LMS) që janë <em>software</em> pronësor. Këto "
+"programe jo të lira përdoren nga shoqëri zhvillimi software-i si armë 
kundër "
+"të drejtave themelore të nxënësve dhe mësuese për liri dhe privatësi 
në "
+"punën me kompjuterat. Software-i jo i lirë është antitezë e arsimit, 
ngaqë "
+"ndalon shkëmbimin e dijeve dhe është i konceptuar posaçërisht për ta "
+"parandaluar atë. <strong>Në mjediset edukative s’duhet të ketë vend 
për "
+"software-in jo të lirë</strong>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"<a href=\"/software/free-software-for-education.html\">Freedom-respecting "
+"software</a> is readily available for all activities in the digital "
+"classroom and should be chosen instead of their proprietary counterparts."
+msgstr ""
+"<a href=\"/software/free-software-for-education.html\">Software që respekton 
"
+"lirinë</a> ka të gatshëm për krejt veprimtaritë në klasën dixhitale 
dhe "
+"duhet zgjedhur, në vend se të zëvendësuesve të tyre pronësorë."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Follow the links below to learn more."
+msgstr "Që të mësoni më tepër, ndiqni lidhjet më poshtë."
+
+#. type: Content of: <div><ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"/education/teachers-help-students-resist-zoom.html\">Teachers: "
+"Help Your Students Resist Zoom</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/education/teachers-help-students-resist-zoom.html\">Mësues: "
+"Ndihmoni Nxënësit Tuaj T’i Bëjnë Qëndresë Zoom-it</a>"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"See how people are <a href=\"/education/successful-resistance-against-"
+"nonfree-software.html\"> successfully resisting nonfree software</a>."
+msgstr ""
+"Shihni se si njerëzit po <a href=\"/education/successful-resistance-against-"
+"nonfree-software.html\">i bëjnë qëndresë me sukses software-it të 
lirë</a>."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:gnu@gnu.org";
+"\">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways "
+"to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions "
+"can be sent to <a href=\"mailto:webmasters@gnu.org\";>&lt;webmasters@gnu."
+"org&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Ju lutemi, pyetjet dhe kërkesat e përgjithshme rreth FSF-së &amp; GNU-së "
+"dërgojini te <a href=\"mailto:gnu@gnu.org\";>&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. Ka "
+"gjithashtu <a href=\"/contact/\">mënyra të tjera për t’u lidhur me</a> 
FSF-"
+"në. Njoftimet për lidhje të dëmtuara dhe ndreqje apo këshilla të tjera 
mund "
+"të dërgohen te <a href=\"mailto:webmasters@gnu.org\";>&lt;webmasters@gnu."
+"org&gt;</a>."
+
+#
+#
+#
+#. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+#. replace it with the translation of these two:
+#. We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+#. translations. However, we are not exempt from imperfection.
+#. Please send your comments and general suggestions in this regard
+#. to <a href="mailto:web-translators@gnu.org";>
+#. &lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p>
+#. <p>For information on coordinating and contributing translations of
+#. our web pages, see <a
+#. href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+#. README</a>.
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and contributing "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Përpiqemi fort dhe bëjmë sa mundemi për të ofruar përkthime me cilësi 
të "
+"mirë dhe të përpikta. Megjithatë, nuk jemi të përjashtuar nga "
+"papërsosmëritë. Ju lutemi, komentet dhe këshillat e përgjithshme lidhur 
me "
+"këtë dërgojini te <a href=\"mailto:web-translators@gnu.org\";>&lt;web-"
+"translators@gnu.org&gt;</a>.</p><p>Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe "
+"parashtrimin e përkthimeve të faqeve tona web, shihni <a href=\"/server/"
+"standards/README.translations.html\">README për përkthimet</a>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Copyright &copy; 2020, 2021 Free Software Foundation, Inc."
+msgstr "Të drejta kopjimi &copy; 2020, 2021 Free Software Foundation, Inc."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivatives 4.0 International License</a>."
+msgstr ""
+"Kjo faqe mund të përdoret sipas një licence <a rel=\"license\" 
href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivatives 4.0 International License</a>."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr " "
+
+#. timestamp start
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Updated:"
+msgstr "U përditësua më:"

Index: edu-cases-india.sq.po
===================================================================
RCS file: edu-cases-india.sq.po
diff -N edu-cases-india.sq.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ edu-cases-india.sq.po    30 Nov 2021 20:36:16 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,205 @@
+# LANGUAGE translation of https://www.gnu.org/education/edu-cases-india.html
+# Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the original article.
+# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: edu-cases-india.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2021-05-26 21:26+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2021-11-30 18:26+0200\n"
+"Language-Team: \n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: Poedit 2.4.2\n"
+"Last-Translator: Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+"Language: sq\n"
+
+#. type: Content of: <title>
+msgid ""
+"Education - Case Studies in India - GNU Project - Free Software Foundation"
+msgstr "Arsim - Shembuj nga India - Projekti GNU - Free Software Foundation"
+
+#. type: Content of: <div><a>
+msgid "<a id=\"side-menu-button\" class=\"switch\" href=\"#navlinks\">"
+msgstr "<a id=\"side-menu-button\" class=\"switch\" href=\"#navlinks\">"
+
+#. type: Attribute 'title' of: <div><a><img>
+msgid "Education Contents"
+msgstr "Lëndë Arsimore"
+
+#. type: Attribute 'alt' of: <div><a><img>
+msgid "&nbsp;[Education Contents]&nbsp;"
+msgstr "&nbsp;[Lëndë Arsimore]&nbsp;"
+
+#. type: Content of: <div>
+msgid "</a>"
+msgstr "</a>"
+
+#. type: Content of: <div><p><a>
+msgid "<a href=\"/\">"
+msgstr "<a href=\"/\">"
+
+#. type: Attribute 'title' of: <div><p><a><img>
+msgid "GNU Home"
+msgstr "Faqja hyrëse e GNU-së"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"</a>&nbsp;/ <a href=\"/education/education.html\">Education</a>&nbsp;/ <a "
+"href=\"/education/edu-cases.html\">Case&nbsp;Studies</a>&nbsp;/"
+msgstr ""
+"</a>&nbsp;/ <a href=\"/education/education.html\">Edukim</a>&nbsp;/ <a href="
+"\"/education/edu-cases.html\">Shembuj</a>&nbsp;/"
+
+#. type: Content of: <div><h2>
+msgid "Case Studies in India"
+msgstr "Shembuj nga India"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"An <a href=\"/education/edu-system-india.html\">article</a> by Indian "
+"scientist Dr. V. Sasi Kumar which explains in detail how the education "
+"system is structured in India, with significant notes on its development "
+"throughout history. The article also covers the case of Kerala, the state in "
+"India which successfully implemented Free Software in thousands of schools "
+"thanks to the government's project <a href=\"https://www.itschool.gov.in/";
+"\">IT@School</a>."
+msgstr ""
+"Një <a href=\"/education/edu-system-india.html\">artikull</a> nga "
+"shkencëtari indian Dr. V. Sasi Kumar, që shpjegon në hollësi se si 
është "
+"strukturuar sistemi arsimor në Indi, me shënime domethënëse mbi 
zhvillimin e "
+"tij gjatë historisë. Artikulli mbulon gjithashtu rastin e Keralas, shtetit "
+"në Indi i cili sendërtoi me sukses Software të Lirë në mijëra shkolla, 
falë "
+"projektit qeveritar <a href=\"https://www.itschool.gov.in/\";>IT@School</a>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Some notions on the <a href= \"http://en.wikipedia.org/wiki/";
+"Education_in_India\">education system of India</a> can also be found in "
+"Wikipedia."
+msgstr ""
+"Disa nocione mbi <a href= \"http://en.wikipedia.org/wiki/Education_in_India";
+"\">sistemin arsimor në Indi</a> mund të gjenden edhe në Wikipedia."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Below are listed some of the educational institutions in India who are using "
+"Free Software."
+msgstr ""
+"Më poshtë radhiten disa institucione arsimore në Indi që përdorin 
Software "
+"të Lirë."
+
+#. type: Content of: <div><ul><li>
+msgid ""
+"<a href= \"/education/edu-cases-india-ambedkar.html\">Ambedkar Community "
+"Computing Center (AC3)</a>"
+msgstr ""
+"<a href= \"/education/edu-cases-india-ambedkar.html\">Qendra Kompjuterike e "
+"Bashkësisë në Ambedkar (AC3)</a>"
+
+#. type: Content of: <div><ul><li><p>
+msgid ""
+"A group of Free Software advocates set up a computing center in a slum in "
+"Bangalore to teach computer skills to underprivileged children."
+msgstr ""
+"Një grup militantësh të Software-it të Lirë ujdisën një qendër 
kompjuteri në "
+"një lagje të këputur në Bangalore, për t’u mësuar aftësi përdorimi "
+"kompjuteri fëmijëve të paprivilegjuar."
+
+#. type: Content of: <div><ul><li>
+msgid ""
+"<a href= \"/education/edu-cases-india-irimpanam.html\">Vocational Higher "
+"Secondary School Irimpanam (VHSS Irimpanam)</a>"
+msgstr ""
+"<a href= \"/education/edu-cases-india-irimpanam.html\">Vocational Higher "
+"Secondary School Irimpanam (VHSS Irimpanam)</a>"
+
+#. type: Content of: <div><ul><li><p>
+msgid ""
+"One of the several thousand schools that are using exclusively Free Software "
+"as the result of a <a href= \"https://web.archive.org/web/20180211103420/";
+"http://www.kite.kerala.gov.in/KITE/index.php/welcome/wedo/1\";> project</a> "
+"carried out by the government in the state of Kerala."
+msgstr ""
+"Një nga mijëra shkollat që po përdorin vetëm Software të Lirë, si 
rezultat i "
+"<a href= \"https://web.archive.org/web/20180211103420/http://www.kite.kerala.";
+"gov.in/KITE/index.php/welcome/wedo/1\"> projektit</a> të ndërmarrë nga "
+"qeveria në shtetin e Keralas."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:gnu@gnu.org";
+"\">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways "
+"to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions "
+"can be sent to <a href=\"mailto:webmasters@gnu.org\";>&lt;webmasters@gnu."
+"org&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Ju lutemi, pyetjet dhe kërkesat e përgjithshme rreth FSF-së &amp; GNU-së "
+"dërgojini te <a href=\"mailto:gnu@gnu.org\";>&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. Ka "
+"gjithashtu <a href=\"/contact/\">mënyra të tjera për t’u lidhur me</a> 
FSF-"
+"në. Njoftimet për lidhje të dëmtuara dhe ndreqje apo këshilla të tjera 
mund "
+"të dërgohen te <a href=\"mailto:webmasters@gnu.org\";>&lt;webmasters@gnu."
+"org&gt;</a>."
+
+#
+#
+#
+#. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+#. replace it with the translation of these two:
+#. We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+#. translations. However, we are not exempt from imperfection.
+#. Please send your comments and general suggestions in this regard
+#. to <a href="mailto:web-translators@gnu.org";>
+#. &lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p>
+#. <p>For information on coordinating and contributing translations of
+#. our web pages, see <a
+#. href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+#. README</a>.
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and contributing "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Përpiqemi fort dhe bëjmë sa mundemi për të ofruar përkthime me cilësi 
të "
+"mirë dhe të përpikta. Megjithatë, nuk jemi të përjashtuar nga "
+"papërsosmëritë. Ju lutemi, komentet dhe këshillat e përgjithshme lidhur 
me "
+"këtë dërgojini te <a href=\"mailto:web-translators@gnu.org\";>&lt;web-"
+"translators@gnu.org&gt;</a>.</p><p>Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe "
+"parashtrimin e përkthimeve të faqeve tona web, shihni <a href=\"/server/"
+"standards/README.translations.html\">README për përkthimet</a>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Copyright &copy; 2011, 2015, 2016, 2020, 2021 Free Software Foundation, Inc."
+msgstr ""
+"Të drejta kopjimi &copy; 2011, 2015, 2016, 2020, 2021 Free Software "
+"Foundation, Inc."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivatives 4.0 International License</a>."
+msgstr ""
+"Kjo faqe mund të përdoret sipas një licence <a rel=\"license\" 
href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivatives 4.0 International License</a>."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr " "
+
+#. timestamp start
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Updated:"
+msgstr "U përditësua më:"

Index: edu-free-learning-resources.sq.po
===================================================================
RCS file: edu-free-learning-resources.sq.po
diff -N edu-free-learning-resources.sq.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ edu-free-learning-resources.sq.po  30 Nov 2021 20:36:16 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,283 @@
+# LANGUAGE translation of 
https://www.gnu.org/education/edu-free-learning-resources.html
+# Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the original article.
+# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: edu-free-learning-resources.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2021-05-26 21:26+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2021-11-30 19:10+0200\n"
+"Language-Team: \n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: Poedit 2.4.2\n"
+"Last-Translator: Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+"Language: sq\n"
+
+#. type: Content of: <title>
+msgid "Free Learning Resources - GNU Project - Free Software Foundation"
+msgstr "Burime Arsimore të Lira - Projekti GNU - Free Software Foundation"
+
+#. type: Content of: <div><a>
+msgid "<a id=\"side-menu-button\" class=\"switch\" href=\"#navlinks\">"
+msgstr "<a id=\"side-menu-button\" class=\"switch\" href=\"#navlinks\">"
+
+#. type: Attribute 'title' of: <div><a><img>
+msgid "Education Contents"
+msgstr "Lëndë Arsimore"
+
+#. type: Attribute 'alt' of: <div><a><img>
+msgid "&nbsp;[Education Contents]&nbsp;"
+msgstr "&nbsp;[Lëndë Arsimore]&nbsp;"
+
+#. type: Content of: <div>
+msgid "</a>"
+msgstr "</a>"
+
+#. type: Content of: <div><p><a>
+msgid "<a href=\"/\">"
+msgstr "<a href=\"/\">"
+
+#. type: Attribute 'title' of: <div><p><a><img>
+msgid "GNU Home"
+msgstr "Faqja hyrëse e GNU-së"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"</a>&nbsp;/ <a href=\"/education/education.html\">Education</a>&nbsp;/ <a "
+"href=\"/education/edu-resources.html\">Resources</a>&nbsp;/"
+msgstr ""
+"</a>&nbsp;/ <a href=\"/education/education.html\">Arsim</a>&nbsp;/ <a href="
+"\"/education/edu-resources.html\">Burime</a>&nbsp;/"
+
+#. type: Content of: <div><h2>
+msgid "Free Learning Resources"
+msgstr "Burime Arsimore të Lira"
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Free learning resources, like free software, is a matter of freedom, not "
+"price. It's about bringing the principles of free software to general "
+"knowledge and educational materials. Knowledge should be usable and "
+"accessible to all without restrictions and should not be treated as "
+"property. It is not an article of consumer goods that decays over time or "
+"wears out with use like a pair of shoes. Knowledge is a naturally abundant "
+"resource that improves with usage: the more it is used and passed around, "
+"the more it grows for the benefit of all. The introduction of measures "
+"designed to favor the ownership of knowledge, tailored to prevent people "
+"from accessing, using or sharing knowledge, is a conspiracy to inhibit human "
+"progress."
+msgstr ""
+"Burimet e lira arsimore, njësoj si software-i i lirë, janë çështje 
lirie, jo "
+"çmimi. Është çështje e sjelljes së parimeve të software-it të lirë 
te dija e "
+"përgjithshme dhe materiale edukatives. Dija duhet të jetë e përdorshme 
dhe e "
+"arritshme nga të gjithë pa kufizime dhe s’duhet trajtuar si pronë. 
S’është "
+"artikull të mirash materiale, që humb vlerën me kalimin e kohës, apo 
hahet "
+"nga përdorimi, si një palë këpucë. Dija është një burim natyror i 
bollshëm "
+"që përmirësohet nga përdorimi: sa më tepër përdoret dhe jepet rreth e 
qark, "
+"aq më tepër shtohet, për të mirën e të gjithëve. Sjellja e masave të "
+"konceptuara në favor të pronësisë së dijes, të qepura për t’i 
penguar "
+"njerëzit për të arritur, përdorur ose ndarë me të tjerët dijen, 
përbën një "
+"komplot për të penguar përparimin njerëzor."
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"These principles on the freedom of knowledge have always been in the spirit "
+"of the GNU Project. In 1999, it formally introduced the concept of a <a href="
+"\"/encyclopedia/free-encyclopedia.html\">Free Universal Encyclopedia and "
+"Learning Resource</a>, which was fulfilled by the Wikipedia project."
+msgstr ""
+"Këto parime të lirisë së dijes kanë qenë përherë pjesë e frymës së 
Projektit "
+"GNU. Më 1999-n, solli për herë të parë formalisht konceptin e një <a 
href=\"/"
+"encyclopedia/free-encyclopedia.html\">Enciklopedia Universale dhe Burimi "
+"Arsimor të Lirë</a>, që u vu në jetë përmes projektit Wikipedia."
+
+#. type: Content of: <div><div><dl><dt>
+msgid "<a href=\"http://www.wikipedia.org\";>Wikipedia</a>"
+msgstr "<a href=\"http://www.wikipedia.org\";>Wikipedia</a>"
+
+#. type: Content of: <div><div><dl><dd>
+msgid ""
+"Written in collaboration by thousands of volunteers from all over the world, "
+"Wikipedia is nowadays the best example of knowledge made available to and "
+"usable by anyone without restrictions. Wikipedia readers are allowed to "
+"copy, use, and adapt the articles, provided that the source is mentioned and "
+"that eventual derivative works are released under the same terms (see <a "
+"href=\"/licenses/copyleft.html\">Copyleft</a>)."
+msgstr ""
+"Shkruar në bashkëpunim nga mijëra vullnetarë anembanë botës, Wikipedia 
sot "
+"është shembulli më i mirë i dijes së dhënë dhe të bërë të 
përdorshme nga "
+"cilido pa kufizime. Lexuesve të Wikipedia-s u lejohet të kopjojnë, 
përdorin "
+"dhe përshtatin artikujt, me kusht që burimi të përmendet dhe që punë 
të "
+"rrjedhura të hidhen në qarkullim nën të njëjtat kushte (shihni <a 
href=\"/"
+"licenses/copyleft.html\">Copyleft</a>)."
+
+#. type: Content of: <div><div><dl><dt>
+msgid "<a href=\"https://www.gutenberg.org/\";>Project Gutenberg</a>"
+msgstr "<a href=\"https://www.gutenberg.org/\";>Projekti Gutenberg</a>"
+
+#. type: Content of: <div><div><dl><dd>
+msgid ""
+"This project offers general knowledge books that are free as in freedom. It "
+"publishes plain text digital versions of public-domain works. If you are "
+"looking for a copy of a classic book, your search should start here."
+msgstr ""
+"Ky projekt ofron libra dijeje të përgjithshme që janë të lirë, si te 
liria. "
+"Ai boton versione dixhitale tekst të thjeshtë të veprave që gjenden në "
+"përkatësi publike. Nëse po kërkoni për një kopje të një libri klasik, 
"
+"kërkimi juaj duhet të fillojë këtu."
+
+#. type: Content of: <div><div><dl><dd><p>
+msgid ""
+"They have a very clear explanation about the <a href=\"https://www.gutenberg.";
+"org/about/background/free_ebook.html\"> difference between free as in price "
+"and free as in freedom</a> related to printed material."
+msgstr ""
+"Ata kanë një shpjegim shumë të qartë rreth <a 
href=\"https://www.gutenberg.";
+"org/about/background/free_ebook.html\"> dallimit mes të lirës si çmim dhe 
të "
+"lirës si në liri</a> lidhu me materialin e shtypur."
+
+#. type: Content of: <div><div><dl><dt>
+msgid "GNU Project"
+msgstr "Projekti GNU"
+
+#. type: Content of: <div><div><dl><dd>
+msgid ""
+"We maintain a list of <a href=\"/doc/other-free-books.html\">free books</a> "
+"mainly related to free software documentation, and we make <a href=\"/manual/"
+"manual.html\">GNU manuals</a> available online. All books published by the "
+"<a href=\"http://shop.fsf.org/category/books/\";>Free Software Foundation</a> "
+"are free as in freedom."
+msgstr ""
+"Mirëmbajmë një listë <a href=\"/doc/other-free-books.html\">librash të 
lirë</"
+"a> të lidhur kryesisht me dokumentimin e software-it të lirë dhe japin në 
"
+"internet <a href=\"/manual/manual.html\">doracakët GNU</a>. Krejt librat e "
+"botuar nga <a href=\"http://shop.fsf.org/category/books/\";>Free Software "
+"Foundation</a> janë të lirë si te liria."
+
+#. a href="http://ftacademy.org/";
+#. /a
+#. type: Content of: <div><div><dl><dt>
+msgid "Free Technology Academy"
+msgstr "Kjo faqe mund të përdoret sipas një licence"
+
+#. type: Content of: <div><div><dl><dd>
+msgid ""
+"The Free Technology Academy (FTA) is a joint initiative from several "
+"educational institutions in various countries. It aims to contribute to a "
+"society that permits all users to study, participate and build upon existing "
+"knowledge without restrictions. The FTA offers an online master level "
+"programme with course modules about free technologies. These courses are "
+"taught completely online in a virtual campus based on the Campus Project "
+"interoperability framework."
+msgstr ""
+"Akademia e Teknologjisë së Lirë (FTA) është një nismë e përbashkët e 
disa "
+"institucioneve arsimore në vende të ndryshme. Ajo synon të kontribuojë 
në "
+"një shoqëri që u lejon krejt përdoruesve të studiojnë, marrin pjesë 
në të "
+"dhe të krijojnë bazuar në dijen ekzistuese pa kufizime. FTA-ja ofron një "
+"program në nivel masteri me module kursesh rreth teknologjive të lira. 
Këto "
+"kurse zhvillohen tërësisht në internet, në një kampus virtual të bazuar 
në "
+"platformën e ndërveprueshmërisë Campus Project."
+
+#. type: Content of: <div><div><dl><dd><p>
+msgid ""
+"The FTA is a collaboration between the Free Knowledge Institute, the Open "
+"University of Catalonia (Spain) and the Open University of the Netherlands. "
+"A larger group of Associate Partners adds to the founding base with a "
+"network of organisations that share a common interest in offering courses in "
+"the area of free technology. The FTA is extending the current network of "
+"partners and collaborations continuously and encourages both individuals and "
+"organizations to contribute to the community."
+msgstr ""
+"FTA-ja është një bashkëpunim mes Institutit të Dijes së Lirë, 
Universitetit "
+"të Hapur të Katalonjës (Spanjë) dhe Universitetit të Hapur të 
Holandës. Një "
+"grup i madh Partnerësh Shok i shtohen bazës së financimit me një rrjet "
+"entesh që kanë si interes të përbashkët ofrimin e kurseve në fushën e "
+"teknologjisë së lirë. FTA-ja po e zgjeron vazhdimisht rrjetin e tanishëm 
të "
+"partnerëve dhe bashkëpunimeve dhe i nxit si individët, ashtu edhe entet 
të "
+"kontribuojnë te bashkësia."
+
+#. type: Content of: <div><div><div><p>
+msgid ""
+"We are looking for free educational games, or information about free games "
+"that can be used for educational purposes. Contact <a href=\"mailto:";
+"education@gnu.org\">&lt;education@gnu.org&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Na duhen lojëra të lira edukative, ose informacion rreth lojërash të lira 
që "
+"mund të përdoreshin për qëllime edukative. Na shkruani te <a 
href=\"mailto:";
+"education@gnu.org\">&lt;education@gnu.org&gt;</a>."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:gnu@gnu.org";
+"\">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways "
+"to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions "
+"can be sent to <a href=\"mailto:webmasters@gnu.org\";>&lt;webmasters@gnu."
+"org&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Ju lutemi, pyetjet dhe kërkesat e përgjithshme rreth FSF-së &amp; GNU-së "
+"dërgojini te <a href=\"mailto:gnu@gnu.org\";>&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. Ka "
+"gjithashtu <a href=\"/contact/\">mënyra të tjera për t’u lidhur me</a> 
FSF-"
+"në. Njoftimet për lidhje të dëmtuara dhe ndreqje apo këshilla të tjera 
mund "
+"të dërgohen te <a href=\"mailto:webmasters@gnu.org\";>&lt;webmasters@gnu."
+"org&gt;</a>."
+
+#
+#
+#
+#. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+#. replace it with the translation of these two:
+#. We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+#. translations. However, we are not exempt from imperfection.
+#. Please send your comments and general suggestions in this regard
+#. to <a href="mailto:web-translators@gnu.org";>
+#. &lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p>
+#. <p>For information on coordinating and contributing translations of
+#. our web pages, see <a
+#. href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+#. README</a>.
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and contributing "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Përpiqemi fort dhe bëjmë sa mundemi për të ofruar përkthime me cilësi 
të "
+"mirë dhe të përpikta. Megjithatë, nuk jemi të përjashtuar nga "
+"papërsosmëritë. Ju lutemi, komentet dhe këshillat e përgjithshme lidhur 
me "
+"këtë dërgojini te <a href=\"mailto:web-translators@gnu.org\";>&lt;web-"
+"translators@gnu.org&gt;</a>.</p><p>Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe "
+"parashtrimin e përkthimeve të faqeve tona web, shihni <a href=\"/server/"
+"standards/README.translations.html\">README për përkthimet</a>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Copyright &copy; 2019-2021 Free Software Foundation, Inc."
+msgstr "Të drejta kopjimi &copy; 2019-2021 Free Software Foundation, Inc."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivatives 4.0 International License</a>."
+msgstr ""
+"Kjo faqe mund të përdoret sipas një licence <a rel=\"license\" 
href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivatives 4.0 International License</a>."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr " "
+
+#. timestamp start
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Updated:"
+msgstr "U përditësua më:"

Index: teachers-help-students-resist-zoom.sq.po
===================================================================
RCS file: teachers-help-students-resist-zoom.sq.po
diff -N teachers-help-students-resist-zoom.sq.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ teachers-help-students-resist-zoom.sq.po  30 Nov 2021 20:36:16 -0000   
1.1
@@ -0,0 +1,414 @@
+# LANGUAGE translation of 
https://www.gnu.org/education/teachers-help-students-resist-zoom.html
+# Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the original article.
+# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: teachers-help-students-resist-zoom.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2021-01-27 11:55+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2021-11-30 20:37+0200\n"
+"Language-Team: \n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: Poedit 2.4.2\n"
+"Last-Translator: Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+"Language: sq\n"
+
+#. type: Content of: <title>
+msgid ""
+"Teachers: Help Your Students Resist Zoom - GNU Project - Free Software "
+"Foundation"
+msgstr ""
+"Mësues: Ndihmojini Nxënësit Tuaj T’i Bëjnë Qëndresë Zoom-it - 
Projekti GNU - "
+"Free Software Foundation"
+
+#. type: Content of: <div><a>
+msgid "<a id=\"side-menu-button\" class=\"switch\" href=\"#navlinks\">"
+msgstr "<a id=\"side-menu-button\" class=\"switch\" href=\"#navlinks\">"
+
+#. type: Attribute 'title' of: <div><a><img>
+msgid "Education Contents"
+msgstr "Lëndë Arsimore"
+
+#. type: Attribute 'alt' of: <div><a><img>
+msgid "&nbsp;[Education Contents]&nbsp;"
+msgstr "&nbsp;[Lëndë Arsimore]&nbsp;"
+
+#. type: Content of: <div>
+msgid "</a>"
+msgstr "</a>"
+
+#. type: Content of: <div><p><a>
+msgid "<a href=\"/\">"
+msgstr "<a href=\"/\">"
+
+#. type: Attribute 'title' of: <div><p><a><img>
+msgid "GNU Home"
+msgstr "Faqja hyrëse e GNU-së"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"</a>&nbsp;/ <a href=\"/education/education.html\">Education</a>&nbsp;/ <a "
+"href=\"/education/resisting-proprietary-software.html\">Resistance</"
+"a>&nbsp;/ <a href=\"/education/dangers-of-proprietary-systems-in-online-"
+"teaching.html\"> Online teaching</a>&nbsp;/"
+msgstr ""
+"</a>&nbsp;/ <a href=\"/education/education.html\">Edukim</a>&nbsp;/ <a href="
+"\"/education/resisting-proprietary-software.html\">Qëndresë</a>&nbsp;/ <a "
+"href=\"/education/dangers-of-proprietary-systems-in-online-teaching.html"
+"\">Mësimdhënie internetore</a>&nbsp;/"
+
+#. type: Content of: <div><h2>
+msgid "Teachers: Help Your Students Resist Zoom"
+msgstr "Mësues: Ndihmojini Nxënësit Tuaj T’i Bëjnë Qëndresë Zoom-it"
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"When the global COVID-19 emergency began, schools switched to remote "
+"classes. The urgency of ensuring the continuity of classes left little space "
+"for debate on how to choose <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">software "
+"that empowers students to learn</a>. As a consequence, <a href=\"/"
+"proprietary/proprietary.html\">freedom-denying and privacy-violating "
+"software</a> has seen widespread adoption in education."
+msgstr ""
+"Kur filloi emergjenca globale COVID-19, shkollat u hodhën në mësime së "
+"largëti. Urgjenca për të garantuar vazhdimësinë e mësimeve la pak vend 
për "
+"debat se si të zgjidhet <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">software që "
+"fuqizon nxënësit për të nxënë</a>. Për pasojë, <a 
href=\"/proprietary/"
+"proprietary.html\">software që mohon lirinë dhe cenon privatësinë</a> ka "
+"parë një adoptim shumë të përhapur në arsim."
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Zoom, a proprietary online conferencing program that is becoming more and "
+"more dangerously popular, is <a href=\"https://www.studentprivacymatters.org/";
+"what-you-need-to-know-about-zoom-for-education/\"> an example</a> of such "
+"harmful technology. <strong>Please don't ask students to install Zoom on "
+"their computers, or to use its web version which also runs Zoom code on "
+"their computers.</strong>"
+msgstr ""
+"Zoom, një program pronësor për takime internetore që po bëhet në 
mënyrë të "
+"rrezikshme gjithnjë e më popullor, është <a href=\"https://www.";
+"studentprivacymatters.org/what-you-need-to-know-about-zoom-for-education/\"> "
+"një shembull</a> i një teknologjie të tillë dëmprurëse. <strong>Ju 
lutemi, "
+"mos u kërkoni nxënësve tuaj të instalojnë Zoom-in në kompjuterat e 
tyre, ose "
+"të përdorin versionin web i cili gjithashtu xhiron kod Zoom në kompjuterat 
e "
+"tyre.</strong>"
+
+#. type: Content of: <div><div><h3>
+msgid "To all those teaching remote classes with Zoom"
+msgstr "Për të gjithë ata që japin mësim së largëti me Zoom-in"
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"It is unfortunate that you are using Zoom, a nonfree program that spies on "
+"users and takes away your students' computer freedom, along with your own. "
+"Using Zoom, students are dependent on a program that a company can "
+"unilaterally pervert. Their freedom to learn about technology and how it "
+"works is destroyed."
+msgstr ""
+"Është e hidhët që po përdorni Zoom-in, një program jo të lirë që 
spiunon "
+"përdoruesit e vet dhe u heq nxënësve tuaj lirinë e kompjuterit, tok me "
+"tuajën. Duke përdorur Zoom-in nxënësit bëhen të varur në një program 
që një "
+"shoqëri mund ta shtrembërojë në mënyrë të njëanshme. Liria e tyre 
për të "
+"mësuar mbi teknologjinë dhe se si funksionon ajo shkatërrohet."
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"If you direct your students to use Zoom, they may form a bad habit and "
+"continue using it beyond your classes, effectively surrendering their "
+"privacy over communication. They will not learn how to keep control of their "
+"data and computing."
+msgstr ""
+"Nëse i drejtoni nxënësit tuaj të përdorin Zoom-in, ata mund të 
krijojnë "
+"zakon të keq dhe të vazhdojnë ta përdorin tej mësimeve, duke dorëzuar "
+"faktikisht privatësinë e tyre në komunikime. S’do të mësojnë si të 
ruajnë "
+"kontrollin e të dhënave të tyre dhe përdorimit që i bëjnë kompjuterit."
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"You can use free software like <a href=\"https://directory.fsf.org/wiki/";
+"BigBlueButton\">BigBlueButton</a> and <a href=\"https://directory.fsf.org/";
+"wiki/Jitsi\">Jitsi</a> for teaching remote classes without losing technical "
+"performance and, most importantly, without surrendering your students' "
+"freedom. By choosing these and <a href=\"/software/free-software-for-"
+"education.html\">other free programs for education</a>, you are enabling "
+"motivated students to learn about the software they use everyday, and some "
+"of them one day will be able to adapt it to their needs, serving a larger "
+"community. Those who will not pursue such curiosity, will still benefit from "
+"using a program that respects their freedom and doesn't spy on them. They "
+"will develop the good habit of not throwing away their freedom, too."
+msgstr ""
+"Mund të përdorni <em>software</em> të lirë, bie fjala, <a href=\"https://";
+"directory.fsf.org/wiki/BigBlueButton\">BigBlueButton</a> dhe <a href="
+"\"https://directory.fsf.org/wiki/Jitsi\";>Jitsi</a> për të dhënë mësim 
së "
+"largëti, pa humbur gjë në funksionim teknik dhe, më e rëndësishmja, pa "
+"dorëzuar lirinë e nxënësve tuaj. Duke zgjedhur këto dhe <a 
href=\"/software/"
+"free-software-for-education.html\">programe të tjera të lira për arsimin</"
+"a>, u bëni të mundur nxënësve të motivuar të mësojnë rreth 
software-it që "
+"përdorin çdo ditë dhe disa prej tyre një ditë do të jenë në gjendje 
ta "
+"përshtatin për nevojat e tyre, duke i shërbyer një bashkësie më të 
madhe. "
+"Ata që nuk do ta ndjekin këtë kërshëri, prapë do të përfitojnë nga 
përdorimi "
+"i një programi që respekton lirinë dhe nuk i spiunon ata. Do të 
zhvillojnë "
+"edhe zakonin e mbarë të moshedhjes tutje të lirisë së tyre."
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Choosing free software for your classes will positively impact life-long "
+"learning, a crucial skill for any student. In fact, students will learn that "
+"it is in their power to run, study, modify and share any free software they "
+"wish, according to their own curiosity and needs. In contrast, by adopting "
+"proprietary software, students are taught to become mere &ldquo;"
+"consumers&rdquo;<a href=\"#consumer\" id=\"consumer-rev\"><sup>[*]</sup></a> "
+"of a user interface, with no power over the technology they are using."
+msgstr ""
+"Zgjedhja e software-it të lirë për mësimet tuaja do të ndikojë 
pozitivisht "
+"në të nxënit e përhershëm, një aftësi kyçe për çdo nxënës. Në 
fakt, nxënësit "
+"do të mësojnë se është në dorën e tyre të xhirojnë, studiojnë, 
ndryshojnë "
+"dhe ndajnë me të tjerët çfarëdo software-i që duan, në përputhje me "
+"kureshtinë dhe nevojat e tyre. Në të kundërt, duke adoptuar 
<em>software</"
+"em> pronësor, nxënësve u mësohet të bëhen thjesht “konsumatorë”<a 
href="
+"\"#consumer\" id=\"consumer-rev\"><sup>[*]</sup></a> i një ndërfaqeje "
+"përdoruesi, pa fuqi mbi teknologjinë që po përdorin."
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"If you independently opted for using Zoom in your classes, we urge you to "
+"switch to something more ethical."
+msgstr ""
+"Nëse zgjodhët në mënyrë të pavarur përdorimin e Zoom-it në klasat 
tuaja, ju "
+"kërkojmë me ngulm të kaloni te diçka më etike."
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"If Zoom was imposed on you by your school's administration, we encourage you "
+"to contact them and ask them to let you change to a free program. Ask other "
+"teachers for help, and explain <a href=\"/education/edu-schools.html\">why</"
+"a> software freedom is paramount for education."
+msgstr ""
+"Nëse Zoom-i ju është imponuar nga administrata e shkollës, ju nxisim të "
+"lidheni me ta dhe t’u kërkoni t’ju lejojnë ta ndryshoni me një program 
të "
+"lirë. Kërkojuni mësuesve të tjerë t’ju ndihmojnë dhe shpjegojuni <a 
href=\"/"
+"education/edu-schools.html\">pse</a> liria e software-ti është e dorës së 
"
+"parë për arsimin."
+
+#. type: Content of: <div><div><h3>
+msgid "Last resort"
+msgstr "Zgjidhja e fundit"
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"If you can't remove Zoom, we propose this temporary workaround only as a "
+"last resort so that students can take your class without feeling oppressed "
+"by Zoom. We do not recommend it as a stable, long-term solution."
+msgstr ""
+"Nëse nuk e hiqni dot Zoom-in, propozojmë këtë rrugëdalje të përkohshme 
vetëm "
+"si zgjidhje të fundit, që nxënësit të zhvillojnë lëndën tuaj pa u 
ndjerë të "
+"shtypur nga Zoom-i. Nuk e rekomandojmë si një zgjidhje të qëndrueshme, "
+"afatgjatë."
+
+#. type: Content of: <div><div><ol><li>
+msgid ""
+"A day or two before the class, post the visual materials in some freedom-"
+"respecting way, so students can download them. Any simple old-fashioned "
+"website is suitable for this."
+msgstr ""
+"Një a dy ditë para mësimit, postoni materialet pamore në ndonjë mënyrë 
që "
+"respekton lirinë, që kështu nxënësit të mund t’i shkarkojnë. 
Çfarëdo sajti i "
+"modës së vjetër është i përshtatshëm për këtë punë."
+
+#. type: Content of: <div><div><ol><li>
+msgid ""
+"Invite students to phone the Zoom server; tell them the phone number and the "
+"code for the conversation. That way they can listen to the audio of the "
+"session, while they follow the visual materials alongside."
+msgstr ""
+"Ftojini nxënësit të telefonojnë shërbyesin Zoom; tregojuni numrin e "
+"telefonit dhe kodin për bashkëbisedimin. Në këtë mënyrë ata mund të 
dëgjojnë "
+"audion e sesionit, teksa ndjekin materialet pamore tok me të."
+
+#. type: Content of: <div><div><ol><li>
+msgid ""
+"Tell them that you regret the use of Zoom and show them which are the free "
+"programs to replace it. Direct them to <a href=\"/education/edu-why.html\"> "
+"https://www.gnu.org/education/edu-why.html</a> to see the reasons why "
+"proprietary software such as Zoom has no place in schools (or in any other "
+"aspect of life.)"
+msgstr ""
+"U thoni se ju vjen keq për përdorimin e Zoom-it dhe tregojuni cilat janë "
+"programet e lira për ta zëvendësuar. Drejtojini te <a 
href=\"/education/edu-"
+"why.html\"> https://www.gnu.org/education/edu-why.html</a> për të parë "
+"arsyet pse software-i pronësor zi Zoom-i s’ka vend në shkolla (apo në "
+"çfarëdo aspekti tjetër të jetës.)"
+
+#. type: Content of: <div><div><ol><li>
+msgid ""
+"If permitted, make a recording of the Zoom conversation of each session, and "
+"post it for the students in a freedom-respecting way soon after."
+msgstr ""
+"Nëse lejohet, bëni një incizim të bisedës Zoom për çdo sesion dhe 
postojeni "
+"më pas për nxënësit. një rrugë që respekton lirinë."
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"If your school uses Zoom for examinations and students refuse to use it, "
+"then you, as a teacher, could arrange a different meeting in parallel or an "
+"alternative exam session using one of the free programs mentioned above. "
+"Another possibility is to set up a kiosk with a computer that has Zoom "
+"installed and let students take the exam using that computer. That way, they "
+"won't be forced to install nonfree software on their computers, and the use "
+"of Zoom will be limited to the exam. If you do this, we recommend that the "
+"school computer run a <a href=\"/distros/free-distros.html\">free software "
+"distribution</a>."
+msgstr ""
+"Nëse shkolla juaj përdor Zoom për provime dhe nxënësit nuk pranojnë ta "
+"përdorin, atëherë ju, si një mësues, mund të ujdisni një takim tjetër 
në "
+"paralel ose një sesion alternativ provimesh, duke përdorur një nga 
programet "
+"e lira të përmendur më sipër. Një tjetër mundësi është të ujdiset 
një qoshe "
+"me një kompjuter që ka të instaluar Zoom dhe t’i lini nxënësit të 
bëjnë "
+"provimin duke përdorur atë kompjuter. Në atë mënyrë, s’do të jenë 
të "
+"detyruar të instalojnë <em>software</em> jo të lirë në kompjuterat e 
tyre "
+"dhe përdorimi i Zoom-it do të kufizohet te provimi. Nëse e bëni këtë, "
+"rekomandojmë që kompjuteri i shkollës të xhirojë një <a 
href=\"/distros/free-"
+"distros.html\">shpërndarje software-i të lirë</a>."
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Simply by telling students about this possibility, which you can do more "
+"than once, you will help inspire <a href=\"/education/resisting-proprietary-"
+"software.html\">resistance</a> to Zoom and other freedom-trampling programs, "
+"and avoid inculcating surrender."
+msgstr ""
+"Thjesht duke u treguar nxënësve për këtë mundësi, çka mund ta bëni 
më shumë "
+"se një herë, do të ndihmoni të frymëzohet <a 
href=\"/education/resisting-"
+"proprietary-software.html\">qëndresa</a> ndaj Zoom-it dhe të tjerë "
+"programeve që pengojnë lirinë dhe të shmanget ngulitja në mendjet e tyre 
e "
+"dorëzimit."
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"You will still be using Zoom, which is deleterious for your freedom. Some of "
+"your students will probably still be using Zoom, which is deleterious for "
+"their freedom. But, thanks to your efforts, some students will be able to "
+"avoid using Zoom, and that is a victory."
+msgstr ""
+"Prapë do të përdorni Zoom-in, që është e dëmshme për lirinë tuaj. 
Disa nga "
+"nxënësit tuaj ka gjasa që ende do të përdorin Zoom-in, që është e 
dëmshme "
+"për lirinë e tyre. Por, falë përpjekjeve tuaja, disa studentë do të 
jenë në "
+"gjendje ta shmangin Zoom-in dhe kjo është një fitore."
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"This workaround is meant as a short-term solution to enable students to "
+"avoid Zoom now rather than wait for the next academic year. In the long-"
+"term, it is crucial to migrate to free/libre software and online "
+"conferencing programs like Jitsi and BigBlueButton."
+msgstr ""
+"Kjo zgjidhje-rrugëdalje është menduar si një zgjidhje afatshkurtër për 
t’i "
+"lejuar nxënësit të shmangin Zoom-in sot, në vend se të presin vitin 
tjetër "
+"shkollor. Parë në perspektivë, është kyçe të migrohet në 
<em>software</em> "
+"të lirë/libre dhe programe takimesh internetore si Jitsi dhe BigBlueButton."
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"All software must be free, and this is a small step towards that goal. <a "
+"href=\"/philosophy/saying-no-even-once.html\">Saying <em>NO</em> to unjust "
+"computing even once is progress</a>."
+msgstr ""
+"Krejt software-i duhet të jetë i lirë dhe ky është një hap i vogël 
drejt "
+"atij qëllimi. <a href=\"/philosophy/saying-no-even-once.html\">T’i thuhet "
+"<em>JO</em> gjërave të padrejta në punën me kompjuter, qoftë edhe një 
herë, "
+"përbën përparim</a>."
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"See examples of how people are <a href=\"/education/successful-resistance-"
+"against-nonfree-software.html\"> successfully resisting nonfree software</a>."
+msgstr ""
+"Shihni se si njerëzit po <a href=\"/education/successful-resistance-against-"
+"nonfree-software.html\">i bëjnë qëndresë me sukses software-it të 
lirë</a>."
+
+#. type: Content of: <div><div><div><p>
+msgid ""
+"<a href=\"#consumer-rev\" id=\"consumer\">[*]</a> The word <a href=\"/"
+"philosophy/words-to-avoid.html#Consumer\">&ldquo;consumer&rdquo;</a> should "
+"be avoided or used with care."
+msgstr ""
+"<a href=\"#consumer-rev\" id=\"consumer\">[*]</a> Fjala <a href=\"/"
+"philosophy/words-to-avoid.html#Consumer\">“konsumator”</a> duhet 
shmangur, "
+"ose përdorur me kujdes."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:gnu@gnu.org";
+"\">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways "
+"to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions "
+"can be sent to <a href=\"mailto:webmasters@gnu.org\";>&lt;webmasters@gnu."
+"org&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Ju lutemi, pyetjet dhe kërkesat e përgjithshme rreth FSF-së &amp; GNU-së "
+"dërgojini te <a href=\"mailto:gnu@gnu.org\";>&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. Ka "
+"gjithashtu <a href=\"/contact/\">mënyra të tjera për t’u lidhur me</a> 
FSF-"
+"në. Njoftimet për lidhje të dëmtuara dhe ndreqje apo këshilla të tjera 
mund "
+"të dërgohen te <a href=\"mailto:webmasters@gnu.org\";>&lt;webmasters@gnu."
+"org&gt;</a>."
+
+#
+#
+#
+#. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+#. replace it with the translation of these two:
+#. We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+#. translations. However, we are not exempt from imperfection.
+#. Please send your comments and general suggestions in this regard
+#. to <a href="mailto:web-translators@gnu.org";>
+#. &lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p>
+#. <p>For information on coordinating and contributing translations of
+#. our web pages, see <a
+#. href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+#. README</a>.
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and contributing "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Përpiqemi fort dhe bëjmë sa mundemi për të ofruar përkthime me cilësi 
të "
+"mirë dhe të përpikta. Megjithatë, nuk jemi të përjashtuar nga "
+"papërsosmëritë. Ju lutemi, komentet dhe këshillat e përgjithshme lidhur 
me "
+"këtë dërgojini te <a href=\"mailto:web-translators@gnu.org\";>&lt;web-"
+"translators@gnu.org&gt;</a>.</p><p>Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe "
+"parashtrimin e përkthimeve të faqeve tona web, shihni <a href=\"/server/"
+"standards/README.translations.html\">README për përkthimet</a>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Copyright &copy; 2020, 2021 Free Software Foundation, Inc."
+msgstr "Të drejta kopjimi &copy; 2020, 2021 Free Software Foundation, Inc."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivatives 4.0 International License</a>."
+msgstr ""
+"Kjo faqe mund të përdoret sipas një licence <a rel=\"license\" 
href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivatives 4.0 International License</a>."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr " "
+
+#. timestamp start
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Updated:"
+msgstr "U përditësua më:"

Index: edu-projects.sq.po
===================================================================
RCS file: edu-projects.sq.po
diff -N edu-projects.sq.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ edu-projects.sq.po 30 Nov 2021 20:36:16 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,295 @@
+# LANGUAGE translation of https://www.gnu.org/education/edu-projects.html
+# Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the original article.
+# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: edu-projects.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2021-05-26 21:26+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2021-11-30 21:57+0200\n"
+"Language-Team: \n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: Poedit 2.4.2\n"
+"Last-Translator: Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+"Language: sq\n"
+
+#. type: Content of: <title>
+msgid ""
+"Educational Groups and Projects - GNU Project - Free Software Foundation"
+msgstr ""
+"Grupe dhe Projekte Për Arsimin - Projekti GNU - Free Software Foundation"
+
+#. type: Content of: <div><a>
+msgid "<a id=\"side-menu-button\" class=\"switch\" href=\"#navlinks\">"
+msgstr "<a id=\"side-menu-button\" class=\"switch\" href=\"#navlinks\">"
+
+#. type: Attribute 'title' of: <div><a><img>
+msgid "Education Contents"
+msgstr "Lëndë Arsimore"
+
+#. type: Attribute 'alt' of: <div><a><img>
+msgid "&nbsp;[Education Contents]&nbsp;"
+msgstr "&nbsp;[Lëndë Arsimore]&nbsp;"
+
+#. type: Content of: <div>
+msgid "</a>"
+msgstr "</a>"
+
+#. type: Content of: <div><p><a>
+msgid "<a href=\"/\">"
+msgstr "<a href=\"/\">"
+
+#. type: Attribute 'title' of: <div><p><a><img>
+msgid "GNU Home"
+msgstr "Faqja hyrëse e GNU-së"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"</a>&nbsp;/ <a href=\"/education/education.html\">Education</a>&nbsp;/ <a "
+"href=\"/education/edu-resources.html\">Resources</a>&nbsp;/"
+msgstr ""
+"</a>&nbsp;/ <a href=\"/education/education.html\">Arsim</a>&nbsp;/ <a href="
+"\"/education/edu-resources.html\">Burime</a>&nbsp;/"
+
+#. type: Content of: <div><h2>
+msgid "Groups and Projects"
+msgstr "Grupe dhe Projekte"
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"There are several groups and organizations around the world who follow the "
+"GNU philosophy and are working on projects aimed at bringing free software "
+"to the education field. A few of them are listed below. If your project "
+"supports only free software and it is not listed here, please contact us at "
+"<a href=\"mailto:education@gnu.org\";> &lt;education@gnu.org&gt;</a> to let "
+"us know."
+msgstr ""
+"Ka disa grupe dhe ente në botë që ndjekin filozofinë e GNU-së dhe merren 
me "
+"projekte që synojnë prurjen e software-t të lirë në fushën e arsimit. 
Pak "
+"prej tyre radhiten më poshtë. Nëse projekti juaj mbulon vetëm 
<em>software</"
+"em> të lirë dhe nuk shfaqet këtu, ju lutemi, lidhuni me ne përmes <a 
href="
+"\"mailto:education@gnu.org\";> &lt;education@gnu.org&gt;</a> për të na e 
bërë "
+"të ditur."
+
+#. type: Content of: <div><div><dl><dt>
+msgid ""
+"<a href=\"http://fsfeurope.org/projects/education/education.en.html\";> FSFE "
+"Education Project</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"http://fsfeurope.org/projects/education/education.en.html\";> FSFE "
+"Education Project</a>"
+
+#. type: Content of: <div><div><dl><dd>
+msgid ""
+"&ldquo;The FSFE's Education Team exists to raise awareness and bring the "
+"benefits of free software to all groups involved in education. It aims for a "
+"legal framework that prohibits discrimination against free software and its "
+"users.&rdquo;"
+msgstr ""
+"“Ekipi i FSFE-së për Arsimin ekziston për të shtuar ndërgjegjësimin 
ndaj "
+"software-it të lirë dhe sjellë përfitimet e tij për krejt grupet e 
përfshira "
+"në edukim. Ai synon për një kuadër ligjor që ndal diskriminimin kundër "
+"software-it të lirë dhe përdoruesve të tij”."
+
+#. type: Content of: <div><div><dl><dt>
+msgid "<a href=\"http://guri.hipatia.net/\";>GURI</a>"
+msgstr "<a href=\"http://guri.hipatia.net/\";>GURI</a>"
+
+#. type: Content of: <div><div><dl><dd>
+msgid ""
+"Guri is a group which was born inside an Italian High School as the result "
+"of a program carried out by NGO Hipatia to raise awareness about the role of "
+"free software in the education field. Guri opposes the growing practice of "
+"treating knowledge as if it were a tangible object subject to ownership. It "
+"fights to change the mainstream cultural framework in Italy which prevents "
+"the exercise of some of the most important human rights by posing dangerous "
+"threats to our freedom such as software patents, unfair copyright laws, and "
+"the adoption of proprietary, subjugating software."
+msgstr ""
+"Guri është një grup që lindi brenda një shkolle të mesme në Itali si "
+"përfundim i një programi të ndërmarrë nga OJQ Hipatia për të shtuar "
+"ndërgjegjësimin rreth rolit të software-it të lirë në fushën e 
edukimit. "
+"Guri kundërshton praktikën që shtohet të trajtimit të dijes si të qe 
objekt "
+"i prekshëm dhe subjekt pronësie. Lufton për të ndryshuar kuadrin kulturor 
"
+"mbizotërues në Itali i cili pengon ushtrimin e disa të drejtave të "
+"rëndësishme të njeriut duke përbërë kërcënime të rrezikshme për 
liritë tona, "
+"të tilla si patenta mbi software-in, ligje të njëanshëm të drejtash 
kopjimi "
+"dhe adoptim software-i pronësor, nënshtrues."
+
+#. type: Content of: <div><div><dl><dd><p>
+msgid ""
+"The goals of the Guri project are to convert the educational system so that "
+"it is based exclusively on free software and to extend the freedoms it "
+"grants to every field of knowledge. Guri believes in the power of education "
+"to shape a better society by teaching students the values of sharing and "
+"cooperation. It advocates and works towards a non-pyramidal system to share "
+"knowledge as a fundamental good for humanity, a system in which everyone can "
+"participate actively and access knowledge without restrictions."
+msgstr ""
+"Synimet e projektit Guri janë të shndërrohet sistemi edukativ, që të 
jetë i "
+"bazuar përjashtimisht në <em>software</em> të lirë, për të zgjeruar 
liritë "
+"që ky akordon në çdo fushë të dijes. Guri beson te fuqia e edukimit për 
t’i "
+"dhënë formë një shoqërie më të mirë, duke u mësuar nxënësve vlerat 
e të "
+"përbashkëtës dhe bashkëpunimit. Përkrah dhe punon për një sistem jo "
+"piramidal që e ndan dijen me të tjerët si një të mirë themelore për "
+"njerëzimin, një sistem në të cili kushdo mund të marrë pjesë lirisht 
dhe të "
+"përdorë dijen pa kufizime."
+
+#. type: Content of: <div><div><dl><dd><p>
+msgid ""
+"To achieve its goals, the group takes action mainly in High School and "
+"University environments, organizing workshops and courses to promote "
+"awareness about the ethical principles of free software."
+msgstr ""
+"Për të arritur këto synime, grupi ndërmerr veprime kryesisht në mjedise "
+"shkollash të mesme dhe universitetesh, duke organizuar praktike dhe kurse "
+"për të promovuar ndërgjegjësimin rreth parimeve etike të software-it të 
lirë."
+
+#. type: Content of: <div><div><dl><dt>
+msgid "<a href=\"http://hipatia.net/\";>Hipatia</a>"
+msgstr "<a href=\"http://hipatia.net/\";>Hipatia</a>"
+
+#. type: Content of: <div><div><dl><dd>
+msgid ""
+"Hipatia is an international NGO (non-governmental organization) that "
+"upholds the right of all human beings to access, use, create, modify and "
+"distribute knowledge. It is formed by people from all around the world who "
+"advocate the ideals of the free software movement and work towards putting "
+"those principles into practice. Hipatia emphasizes the importance of using "
+"free software in education; to that end, its members often conduct workshops "
+"in educational institutions, specially in primary and secondary level "
+"schools."
+msgstr ""
+"Hipatia është një OJQ ndërkombëtare (ent jo qeveritar) që mbron të 
drejtën "
+"e të gjitha qenieve njerëzore të hyjnë në, përdorin, krijojnë dhe 
ndryshojnë "
+"dijen. Është formuar nga njerëz anembanë botës, që militojnë për 
idealet e "
+"lëvizjes së software-it të lirë dhe punojnë për vënien në jetë të 
këtyre "
+"parimeve. Hipatia e vë theksin te rëndësia e përdorimit të software-it 
të "
+"lirë në arsim; për këtë, anëtarë të saj shpesh organizojnë praktika 
në "
+"institucione arsimore, veçanërisht në shkolla të niveleve fillore dhe të 
"
+"mesme."
+
+#. type: Content of: <div><div><dl><dd><p>
+msgid ""
+"The name of the group refers to the Greek philosopher <a href=\"http://en.";
+"wikipedia.org/wiki/Hypatia\">Hypatia.</a>"
+msgstr ""
+"Emri i grupit i referohet filozofit grek <a href=\"http://en.wikipedia.org/";
+"wiki/Hypatia\">Ipatia.</a>"
+
+#. type: Content of: <div><div><dl><dt>
+msgid ""
+"<a href=\"https://web.archive.org/web/20181214064758/https://www.itschool.";
+"gov.in/otherprograms.php\">IT@School</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"https://web.archive.org/web/20181214064758/https://www.itschool.";
+"gov.in/otherprograms.php\">IT@School</a>"
+
+#. type: Content of: <div><div><dl><dd>
+msgid ""
+"IT@School is a project of the government of Kerala, India, started in 2001 "
+"to introduce Information Communication Technologies into the State's "
+"schools. As part of the project, a customized GNU/Linux operating system was "
+"developed, which is now being used in more than 2,600 schools in the State. "
+"Training in the use of Free Software was imparted to thousands of teachers, "
+"school coordinators and students."
+msgstr ""
+"IT@School është një projekt që qeveria e Keralas, Indi, e nisi më 
2001-shin "
+"për të futur në shkollat e shtetit Teknologjitë e Informacionit dhe "
+"Komunikimit. Si pjesë e projektit, u zhvillua një sistem operativ GNU/Linux 
"
+"i përshtatur, i cili sot përdoret nga më tepër se 2600 shkolla në këtë 
"
+"shtet. Kualifikimet për të përdorur Software-in e lirë u shtrinë në 
mijëra "
+"mësues, bashkërendues shkollash dhe studentë."
+
+#. type: Content of: <div><div><dl><dt>
+msgid "<a href=\"http://www.sugarlabs.org/\";>Sugar Labs</a>"
+msgstr "<a href=\"http://www.sugarlabs.org/\";>Sugar Labs</a>"
+
+#. type: Content of: <div><div><dl><dd>
+msgid ""
+"Sugar Labs is a project that provides the <a href=\"http://wiki.sugarlabs.";
+"org/go/What_is_Sugar\">Sugar learning platform</a>, an interface specially "
+"designed to facilitate the use of computers by children, with a special "
+"focus on its use in educational environments."
+msgstr ""
+"Sugar Labs është një projekt që jep <a 
href=\"http://wiki.sugarlabs.org/go/";
+"What_is_Sugar\">platformën Sugar të të nxënit</a>, një ndërfaqe e 
hartuar "
+"posaçërisht për të lehtësuar përdorimin e kompjuterave nga fëmijët, 
me një "
+"vëmendje të posaçme në përdorimin e tij në mjedise arsimore."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:gnu@gnu.org";
+"\">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways "
+"to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions "
+"can be sent to <a href=\"mailto:webmasters@gnu.org\";>&lt;webmasters@gnu."
+"org&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Ju lutemi, pyetjet dhe kërkesat e përgjithshme rreth FSF-së &amp; GNU-së "
+"dërgojini te <a href=\"mailto:gnu@gnu.org\";>&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. Ka "
+"gjithashtu <a href=\"/contact/\">mënyra të tjera për t’u lidhur me</a> 
FSF-"
+"në. Njoftimet për lidhje të dëmtuara dhe ndreqje apo këshilla të tjera 
mund "
+"të dërgohen te <a href=\"mailto:webmasters@gnu.org\";>&lt;webmasters@gnu."
+"org&gt;</a>."
+
+#
+#
+#
+#. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+#. replace it with the translation of these two:
+#. We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+#. translations. However, we are not exempt from imperfection.
+#. Please send your comments and general suggestions in this regard
+#. to <a href="mailto:web-translators@gnu.org";>
+#. &lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p>
+#. <p>For information on coordinating and contributing translations of
+#. our web pages, see <a
+#. href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+#. README</a>.
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and contributing "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Përpiqemi fort dhe bëjmë sa mundemi për të ofruar përkthime me cilësi 
të "
+"mirë dhe të përpikta. Megjithatë, nuk jemi të përjashtuar nga "
+"papërsosmëritë. Ju lutemi, komentet dhe këshillat e përgjithshme lidhur 
me "
+"këtë dërgojini te <a href=\"mailto:web-translators@gnu.org\";>&lt;web-"
+"translators@gnu.org&gt;</a>.</p><p>Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe "
+"parashtrimin e përkthimeve të faqeve tona web, shihni <a href=\"/server/"
+"standards/README.translations.html\">README për përkthimet</a>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Copyright &copy; 2011, 2016, 2018-2021 Free Software Foundation, Inc."
+msgstr ""
+"Të drejta kopjimi &copy; 2011, 2016, 2018-2021 Free Software Foundation, 
Inc."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivatives 4.0 International License</a>."
+msgstr ""
+"Kjo faqe mund të përdoret sipas një licence <a rel=\"license\" 
href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivatives 4.0 International License</a>."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr " "
+
+#. timestamp start
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Updated:"
+msgstr "U përditësua më:"

Index: resisting-proprietary-software.sq.po
===================================================================
RCS file: resisting-proprietary-software.sq.po
diff -N resisting-proprietary-software.sq.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ resisting-proprietary-software.sq.po    30 Nov 2021 20:36:16 -0000   
1.1
@@ -0,0 +1,249 @@
+# LANGUAGE translation of 
https://www.gnu.org/education/resisting-proprietary-software.html
+# Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the original article.
+# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: resisting-proprietary-software.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2021-01-02 19:55+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2021-11-30 21:38+0200\n"
+"Language-Team: \n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: Poedit 2.4.2\n"
+"Last-Translator: Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+"Language: sq\n"
+
+#. type: Content of: <title>
+msgid "Resisting proprietary software - GNU Project - Free Software Foundation"
+msgstr ""
+"T’i Rezistojmë Software-it Pronësor - Projekti GNU - Free Software 
Foundation"
+
+#. type: Content of: <div><a>
+msgid "<a id=\"side-menu-button\" class=\"switch\" href=\"#navlinks\">"
+msgstr "<a id=\"side-menu-button\" class=\"switch\" href=\"#navlinks\">"
+
+#. type: Attribute 'title' of: <div><a><img>
+msgid "Education Contents"
+msgstr "Lëndë Arsimore"
+
+#. type: Attribute 'alt' of: <div><a><img>
+msgid "&nbsp;[Education Contents]&nbsp;"
+msgstr "&nbsp;[Lëndë Arsimore]&nbsp;"
+
+#. type: Content of: <div>
+msgid "</a>"
+msgstr "</a>"
+
+#. type: Content of: <div><p><a>
+msgid "<a href=\"/\">"
+msgstr "<a href=\"/\">"
+
+#. type: Attribute 'title' of: <div><p><a><img>
+msgid "GNU Home"
+msgstr "Faqja hyrëse e GNU-së"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "</a>&nbsp;/ <a href=\"/education/education.html\">Education</a>&nbsp;/"
+msgstr "</a>&nbsp;/ <a href=\"/education/education.html\">Edukim</a>&nbsp;/"
+
+#. type: Content of: <div><h2>
+msgid "Resisting Proprietary Software"
+msgstr "T’i Rezistojmë Software-it Pronësor"
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Teachers, students, parents, free software advocates and the community at "
+"large are taking action to stop the use of nonfree programs in schools. They "
+"are doing it by telling schools about <a href=\"/philosophy/free-sw.html"
+"\">free software</a> and raising awareness of the dangers nonfree programs "
+"pose to students' computer freedom and privacy. They are objecting "
+"persistently to the nonfree software that the schools suggest to them."
+msgstr ""
+"Mësues, nxënës, prindër, militantë të software-it të lirë dhe 
bashkësia në "
+"tërësi po hidhen në veprim për të ndalur përdorimin e programeve jo të 
lira "
+"në shkolla. Po e bëjnë duke u treguar shkollave rreth <a 
href=\"/philosophy/"
+"free-sw.html\">software-it të lirë</a> dhe duke rritur ndërgjegjësimin 
mbi "
+"rreziqet që programet jo të lira përbëjnë për lirinë dhe privatësinë 
e "
+"kompjuterit të nxënësit. Po kundërshtojnë me këmbëngulje software-in e 
lirë "
+"që u sugjerojnë shkollat."
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"The recent health emergency situation caused by COVID-19 presented a new "
+"challenge. Traditional in-person classes were suddenly disallowed, and "
+"overnight thousands of schools around the world were confronted with a "
+"decision to make: either suspend their teaching activities entirely or "
+"comply by switching to online classes."
+msgstr ""
+"Emergjenca e fundit shëndetësore e shkaktuar nga COVID-19 përfaqësoi një 
"
+"sfidë të re. Mësimi tradicional në klasë papritmas nuk u lejua dhe 
ditën "
+"tjetër mijëra shkolla anembanë botës u përballën me marrjen e një 
vendimi: "
+"ose të pezullojnë veprimtaritë e tyre të mësimdhënies tërësisht, ose 
të "
+"përshtaten duke kaluar në mësime në internet."
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Schools from areas of the world where Internet connection and access to "
+"technology is readily available decided to go online. Unfortunately, most "
+"school administrators and teachers had never heard about free software, so "
+"they couldn't think of anything but whatever they knew or had already "
+"used&mdash;namely, freedom-denying programs for video conferencing and "
+"online communication such as Zoom and Skype, among others."
+msgstr ""
+"Shkolla nga zona të botës ku lidhja Internet dhe mundësitë teknologjike 
qenë "
+"menjëherë të gatshme vendosën të kalojnë në internet. Mjerisht, 
shumica e "
+"administratorëve dhe mësuesve të shkollave s’kishin dëgjuar kurrë 
rreth "
+"software-it të lirë, ndaj s’mund të mendonin gjë tjetër veçse 
çfarëdo gjëje "
+"që njihni ose kishin përdorur tashmë - pra, programe që mohojnë lirinë, 
për "
+"takime dhe komunikime përmes interneti, të tilla si Zoom dhe Skype, mes të 
"
+"tjerash."
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"It's no secret, however, that the <a href=\"https://www.eff.org/issues/";
+"student-privacy\"> companies that distribute these programs use them to "
+"collect personal data to profile their users</a><a href=\"#cloud\">(1)</a>. "
+"These data, in turn, can be seized by the State. It is the moral "
+"responsibility of schools to protect their students from being spied on, but "
+"if the school fails to do so, students and their parents should object and "
+"not let it happen."
+msgstr ""
+"S’është e fshehtë, ama, që <a 
href=\"https://www.eff.org/issues/student-";
+"privacy\"> shoqëritë që japin këto programe, i përdorin për të 
mbledhur të "
+"dhëna personale për të profilizuar përdoruesit e tyre</a><a href=\"#cloud"
+"\">(1)</a>. Këto të dhëna, më anë tjetër, mund të sekuestrohen nga 
shteti. "
+"Është përgjegjësia morale e shkollave të mbrojnë nxënësit e tyre nga "
+"spiunimi, por nëse shkolla del huq këtu, nxënësit dhe prindërit e tyre 
duhet "
+"të kundërshtojnë dhe të mos ta lënë të ngjasë."
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"More generally, <a href=\"/education/edu-schools.html\">schools should "
+"reject all proprietary software</a> for a number of <a href=\"/education/edu-"
+"why.html\">reasons</a>."
+msgstr ""
+"Më përgjithësish, <a href=\"/education/edu-schools.html\">shkollat duhet 
të "
+"hedhin poshtë krejt software-in jo të lirë</a> për një numër <a 
href=\"/"
+"education/edu-why.html\">arsyesh</a>."
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"The free software community responded by offering communication and "
+"videoconferencing programs that respect freedom and privacy, because staying "
+"away from health hazards is a duty, as it is to stay safe from nonfree "
+"software."
+msgstr ""
+"Bashkësia e software-it të lirë u përgjigj duke ofruar programe 
komunikimi "
+"dhe takimesh që respektojnë lirinë dhe privatësinë, ngaqë qëndrimi 
larg "
+"rreziqeve të shëndetit është një detyrë, siç është qëndrimi larg 
software-it "
+"jo të lirë."
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Learn about the <a href=\"/education/dangers-of-proprietary-systems-in-"
+"online-teaching.html\"> dangers of proprietary systems in online teaching</"
+"a> and see examples of how people are <a href=\"/education/successful-"
+"resistance-against-nonfree-software.html\"> successfully resisting nonfree "
+"software</a>."
+msgstr ""
+"Mësoni më tepër rreth <a 
href=\"/education/dangers-of-proprietary-systems-in-"
+"online-teaching.html\"> rreziqeve të sistemeve pronësore në mësimdhënien 
"
+"internetore</a> dhe shihni shembuj se si njerëzit po <a href=\"/education/"
+"successful-resistance-against-nonfree-software.html\"> i bëjnë qëndresë 
me "
+"sukses software-it jo të lirë</a>."
+
+#. type: Content of: <div><h3>
+msgid "Footnote"
+msgstr "Poshtëshënim"
+
+#. type: Content of: <div><ol><li>
+msgid ""
+"The article cited uses the word &ldquo;cloud&rdquo; to refer to computing "
+"done on servers owned by third parties. The term is too broad, it "
+"generalizes about various uses of servers that are totally different from a "
+"moral point of view. See more about why <a href=\"/philosophy/words-to-"
+"avoid.html#CloudComputing\"> the GNU Project strongly recommends not to use "
+"the term &ldquo;cloud&rdquo;</a>."
+msgstr ""
+"Ky artikull përdor fjalën “re” për t’iu referuar përllogaritjeve 
të bërë në "
+"shërbyes që janë pronë palësh të treta. Termi është shumë i gjerë, 
"
+"përgjithëson një larmi përdorimesh të shërbyesve që janë tërësisht 
të "
+"ndryshëm, po të shihen nga pikëpamja morale. Shihni më tepër rreth pse 
<a "
+"href=\"/philosophy/words-to-avoid.html#CloudComputing\"> Projekti GNU "
+"rekomandon me forcë të mos përdoret termi “re”</a>."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:gnu@gnu.org";
+"\">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways "
+"to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions "
+"can be sent to <a href=\"mailto:webmasters@gnu.org\";>&lt;webmasters@gnu."
+"org&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Ju lutemi, pyetjet dhe kërkesat e përgjithshme rreth FSF-së &amp; GNU-së "
+"dërgojini te <a href=\"mailto:gnu@gnu.org\";>&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. Ka "
+"gjithashtu <a href=\"/contact/\">mënyra të tjera për t’u lidhur me</a> 
FSF-"
+"në. Njoftimet për lidhje të dëmtuara dhe ndreqje apo këshilla të tjera 
mund "
+"të dërgohen te <a href=\"mailto:webmasters@gnu.org\";>&lt;webmasters@gnu."
+"org&gt;</a>."
+
+#
+#
+#
+#. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+#. replace it with the translation of these two:
+#. We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+#. translations. However, we are not exempt from imperfection.
+#. Please send your comments and general suggestions in this regard
+#. to <a href="mailto:web-translators@gnu.org";>
+#. &lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p>
+#. <p>For information on coordinating and contributing translations of
+#. our web pages, see <a
+#. href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+#. README</a>.
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and contributing "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Përpiqemi fort dhe bëjmë sa mundemi për të ofruar përkthime me cilësi 
të "
+"mirë dhe të përpikta. Megjithatë, nuk jemi të përjashtuar nga "
+"papërsosmëritë. Ju lutemi, komentet dhe këshillat e përgjithshme lidhur 
me "
+"këtë dërgojini te <a href=\"mailto:web-translators@gnu.org\";>&lt;web-"
+"translators@gnu.org&gt;</a>.</p><p>Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe "
+"parashtrimin e përkthimeve të faqeve tona web, shihni <a href=\"/server/"
+"standards/README.translations.html\">README për përkthimet</a>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Copyright &copy; 2020, 2021 Free Software Foundation, Inc."
+msgstr "Të drejta kopjimi &copy; 2020, 2021 Free Software Foundation, Inc."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivatives 4.0 International License</a>."
+msgstr ""
+"Kjo faqe mund të përdoret sipas një licence <a rel=\"license\" 
href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivatives 4.0 International License</a>."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr " "
+
+#. timestamp start
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Updated:"
+msgstr "U përditësua më:"

Index: edu-resources.sq.po
===================================================================
RCS file: edu-resources.sq.po
diff -N edu-resources.sq.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ edu-resources.sq.po 30 Nov 2021 20:36:16 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,169 @@
+# LANGUAGE translation of https://www.gnu.org/education/edu-resources.html
+# Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the original article.
+# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: edu-resources.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2021-05-26 21:26+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2021-11-30 21:45+0200\n"
+"Language-Team: \n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: Poedit 2.4.2\n"
+"Last-Translator: Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+"Language: sq\n"
+
+#. type: Content of: <title>
+msgid "Educational Resources - GNU Project - Free Software Foundation"
+msgstr "Burime Edukative - Projekti GNU - Free Software Foundation"
+
+#. type: Content of: <div><a>
+msgid "<a id=\"side-menu-button\" class=\"switch\" href=\"#navlinks\">"
+msgstr "<a id=\"side-menu-button\" class=\"switch\" href=\"#navlinks\">"
+
+#. type: Attribute 'title' of: <div><a><img>
+msgid "Education Contents"
+msgstr "Lëndë Arsimore"
+
+#. type: Attribute 'alt' of: <div><a><img>
+msgid "&nbsp;[Education Contents]&nbsp;"
+msgstr "&nbsp;[Lëndë Arsimore]&nbsp;"
+
+#. type: Content of: <div>
+msgid "</a>"
+msgstr "</a>"
+
+#. type: Content of: <div><p><a>
+msgid "<a href=\"/\">"
+msgstr "<a href=\"/\">"
+
+#. type: Attribute 'title' of: <div><p><a><img>
+msgid "GNU Home"
+msgstr "Faqja hyrëse e GNU-së"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "</a>&nbsp;/ <a href=\"/education/education.html\">Education</a>&nbsp;/"
+msgstr "</a>&nbsp;/ <a href=\"/education/education.html\">Edukim</a>&nbsp;/"
+
+#. type: Content of: <div><h2>
+msgid "Educational Resources"
+msgstr "Burime Edukative"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"This section will help you find a variety of resources related to education, "
+"such as: free study materials, free programs for educational institutions of "
+"all levels, educational institutions that offer courses on the philosophical "
+"and technical aspects of free software, projects that develop free programs "
+"and platforms for education, groups of people who follow the principles of "
+"the GNU Project to promote the use of free software in the educational "
+"field, and more."
+msgstr ""
+"Kjo ndarje do t’ju ndihmojë të gjeni një larmi burimesh të lidhura me "
+"edukimin, bie fjala: materiale të lira studimi, programe të lira për "
+"institucione arsimore të krejt niveleve, institucione arsimore që ofrojnë "
+"kurse mbi aspektet filozofike dhe teknike të software-it të lirë, projekte 
"
+"që zhvillojnë programe të lira dhe platforma për edukimin, grupe 
njerëzish "
+"që ndjekin parimet e Projektit GNU për të promovuar përdorimin e 
software-it "
+"të lirë në fushën e edukimit, etj."
+
+#. type: Content of: <div><h3>
+msgid "Table of Contents"
+msgstr "Tabelë e Lëndës"
+
+#. type: Content of: <div><ul><li>
+msgid "<a href=\"/education/edu-software.html\">Educational Free Software</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/education/edu-software.html\"><em>Software</em> i Lirë Edukativ</"
+"a>"
+
+#. type: Content of: <div><ul><li>
+msgid "<a href=\"/education/edu-projects.html\">Groups and Projects</a>"
+msgstr "<a href=\"/education/edu-projects.html\">Grupe dhe Projekte</a>"
+
+#. type: Content of: <div><ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"/education/edu-free-learning-resources.html\">Free Learning "
+"Resources</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/education/edu-free-learning-resources.html\">Burime të Nxëni të 
"
+"Lira</a>"
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:gnu@gnu.org";
+"\">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways "
+"to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions "
+"can be sent to <a href=\"mailto:webmasters@gnu.org\";>&lt;webmasters@gnu."
+"org&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Ju lutemi, pyetjet dhe kërkesat e përgjithshme rreth FSF-së &amp; GNU-së "
+"dërgojini te <a href=\"mailto:gnu@gnu.org\";>&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. Ka "
+"gjithashtu <a href=\"/contact/\">mënyra të tjera për t’u lidhur me</a> 
FSF-"
+"në. Njoftimet për lidhje të dëmtuara dhe ndreqje apo këshilla të tjera 
mund "
+"të dërgohen te <a href=\"mailto:webmasters@gnu.org\";>&lt;webmasters@gnu."
+"org&gt;</a>."
+
+#
+#
+#
+#. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+#. replace it with the translation of these two:
+#. We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+#. translations. However, we are not exempt from imperfection.
+#. Please send your comments and general suggestions in this regard
+#. to <a href="mailto:web-translators@gnu.org";>
+#. &lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p>
+#. <p>For information on coordinating and contributing translations of
+#. our web pages, see <a
+#. href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+#. README</a>.
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and contributing "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Përpiqemi fort dhe bëjmë sa mundemi për të ofruar përkthime me cilësi 
të "
+"mirë dhe të përpikta. Megjithatë, nuk jemi të përjashtuar nga "
+"papërsosmëritë. Ju lutemi, komentet dhe këshillat e përgjithshme lidhur 
me "
+"këtë dërgojini te <a href=\"mailto:web-translators@gnu.org\";>&lt;web-"
+"translators@gnu.org&gt;</a>.</p><p>Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe "
+"parashtrimin e përkthimeve të faqeve tona web, shihni <a href=\"/server/"
+"standards/README.translations.html\">README për përkthimet</a>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Copyright &copy; 2011, 2012, 2016, 2018-2021 Free Software Foundation, Inc."
+msgstr ""
+"Të drejta kopjimi &copy; 2011, 2012, 2016, 2018-2021 Free Software "
+"Foundation, Inc."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivatives 4.0 International License</a>."
+msgstr ""
+"Kjo faqe mund të përdoret sipas një licence <a rel=\"license\" 
href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivatives 4.0 International License</a>."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr " "
+
+#. timestamp start
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Updated:"
+msgstr "U përditësua më:"reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]