www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www philosophy/po/fs-translations.sq.po philoso...


From: Besnik Bleta
Subject: www philosophy/po/fs-translations.sq.po philoso...
Date: Mon, 29 Nov 2021 17:17:57 -0500 (EST)

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Besnik Bleta <beso>   21/11/29 17:17:57

Modified files:
    philosophy/po : fs-translations.sq.po why-free.sq.po 
Added files:
    education/po  : edu-cases-argentina.sq.po 
    licenses/po  : gpl-violation.sq.po 

Log message:
    Additions and updates for some existing translations

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/fs-translations.sq.po?cvsroot=www&r1=1.65&r2=1.66
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/why-free.sq.po?cvsroot=www&r1=1.2&r2=1.3
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/po/edu-cases-argentina.sq.po?cvsroot=www&rev=1.1
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/po/gpl-violation.sq.po?cvsroot=www&rev=1.1

Patches:
Index: philosophy/po/fs-translations.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/fs-translations.sq.po,v
retrieving revision 1.65
retrieving revision 1.66
diff -u -b -r1.65 -r1.66
--- philosophy/po/fs-translations.sq.po 26 Nov 2021 10:36:25 -0000   1.65
+++ philosophy/po/fs-translations.sq.po 29 Nov 2021 22:17:54 -0000   1.66
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: fs-translations.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2021-11-26 10:27+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2021-11-03 22:45+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2021-11-30 00:09+0200\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>\n"
 "Language-Team: \n"
 "Language: sq\n"
@@ -1247,16 +1247,12 @@
 "standards/README.translations.html\">README për përkthimet</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Copyright &copy; 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 Free Software "
-#| "Foundation, Inc."
 msgid ""
 "Copyright &copy; 1999, 2001, 2003, 2004, 2006, 2007, 2009, 2010, 2013-2019, "
 "2021 Free Software Foundation, Inc."
 msgstr ""
-"Të drejta kopjimi &copy; 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 Free Software "
-"Foundation, Inc."
+"Të drejta kopjimi &copy; 1999, 2001, 2003, 2004, 2006, 2007, 2009, 2010, "
+"2013-2019, 2021 Free Software Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""

Index: philosophy/po/why-free.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/why-free.sq.po,v
retrieving revision 1.2
retrieving revision 1.3
diff -u -b -r1.2 -r1.3
--- philosophy/po/why-free.sq.po    28 Nov 2021 17:00:32 -0000   1.2
+++ philosophy/po/why-free.sq.po    29 Nov 2021 22:17:54 -0000   1.3
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: why-free.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2021-08-28 13:56+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2021-11-28 12:02+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2021-11-30 00:13+0200\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>\n"
 "Language-Team: \n"
 "Language: sq\n"
@@ -38,7 +38,6 @@
 msgstr "Pse Software-i i Lirë S’do të Duhej të Kishte Pronarë"
 
 #. type: Content of: <div><address>
-#, fuzzy
 #| msgid "by <a href=\"https://www.stallman.org/\";>Richard Stallman</a>"
 msgid "by <a href=\"https://www.stallman.org/\";>Richard Stallman</a>"
 msgstr "nga <a href=\"https://www.stallman.org/\";>Richard Stallman</a>"
@@ -54,12 +53,6 @@
 "bëjnë më të lehtë këtë, për të gjithë ne."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Not everyone wants it to be easier. The system of copyright gives "
-#| "software programs &ldquo;owners&rdquo;, most of whom aim to withhold "
-#| "software's potential benefit from the rest of the public. They would "
-#| "like to be the only ones who can copy and modify the software that we use."
 msgid ""
 "Not everyone wants it to be easier. The system of copyright gives software "
 "programs &ldquo;owners,&rdquo; most of whom aim to withhold software's "
@@ -69,7 +62,7 @@
 "Jo gjithkush dëshiron që kjo të jetë më e lehtë. Sistemi i të 
drejtave të "
 "kopjimit u jep programeve <em>software</em> “pronarë”, shumica e të 
cilëve "
 "synojnë t’i mbajnë për vete përfitimet potenciale. Do të donin të 
ishin të "
-"vetmi që mund të kopjojnë dhe ndryshojnë software-in që përdorim ne."
+"vetmit që mund të kopjojnë dhe ndryshojnë software-in që përdorim ne."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -138,8 +131,8 @@
 "tillë si David LaMacchia i <abbr title=\"Massachusetts Institute of "
 "Technology\">MIT</abbr>-it , jo për kopjim software-i (nuk është akuzuar 
për "
 "kopjim të ndonjë të tilli), por thjesht për lënien të paruajtura 
objektesh "
-"kopjimi dhe se nuk ka censuruar përdorimin e tyre.<a href=\"#footnote1\">[1]"
-"</a>"
+"kopjimi dhe se nuk ka censuruar përdorimin e tyre.<a href="
+"\"#footnote1\">[1]</a>"
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -175,22 +168,15 @@
 msgstr "Tregimi me gisht."
 
 #. type: Content of: <div><ul><li><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Owners use smear words such as &ldquo;piracy&rdquo; and &ldquo;"
-#| "theft&rdquo;, as well as expert terminology such as &ldquo;intellectual "
-#| "property&rdquo; and &ldquo;damage&rdquo;, to suggest a certain line of "
-#| "thinking to the public&mdash;a simplistic analogy between programs and "
-#| "physical objects."
 msgid ""
 "Owners use smear words such as &ldquo;piracy&rdquo; and &ldquo;theft,&rdquo; "
 "as well as expert terminology such as &ldquo;intellectual property&rdquo; "
 "and &ldquo;damage,&rdquo; to suggest a certain line of thinking to the "
 "public&mdash;a simplistic analogy between programs and physical objects."
 msgstr ""
-"Pronarët përdorin fjalë përbaltjeje, të tilla si “pirati” dhe 
“vjedhje”, si "
-"dhe terminologji ekspertësh, të tillë si “pronësi intelektuale” dhe 
“dëm”, "
-"për t’i sugjeruar publikut një vijë të caktuar mendimi - një analogji "
+"Pronarët përdorin fjalë përbaltjeje, të tilla si “pirateri” dhe 
“vjedhje”, "
+"si dhe terminologji ekspertësh, të tillë si “pronësi intelektuale” 
dhe "
+"“dëm”, për t’i sugjeruar publikut një vijë të caktuar mendimi - 
një analogji "
 "thjeshtëzuese mes programeve dhe objekteve materiale."
 
 #. type: Content of: <div><ul><li><p>
@@ -479,12 +465,6 @@
 "përdoruesit humbasin lirinë të kontrollojnë pjesë të jetës së tyre."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "And, above all, society needs to encourage the spirit of voluntary "
-#| "cooperation in its citizens. When software owners tell us that helping "
-#| "our neighbors in a natural way is &ldquo;piracy&rdquo;, they pollute our "
-#| "society's civic spirit."
 msgid ""
 "And, above all, society needs to encourage the spirit of voluntary "
 "cooperation in its citizens. When software owners tell us that helping our "
@@ -492,8 +472,8 @@
 "society's civic spirit."
 msgstr ""
 "Dhe, mbi të gjitha, shoqëria ka nevojë të nxisë mes qytetarëve të saj 
frymën "
-"e bashkëpunimit vullnetar. Kur pronarët e software-it na thonë se ndihma "
-"ndaj fqinjëve tanë në një rrugë të natyrshme është “pirateri”, 
ata ndotin "
+"e bashkëpunimit vullnetar. Kur pronarët e software-it na thonë se të "
+"ndihmosh fqinjët tanë në një rrugë të natyrshme është “pirateri”, 
ata ndotin "
 "frymën civile të shoqërisë tonë."
 
 #. type: Content of: <div><p>
@@ -617,8 +597,6 @@
 msgstr "Meritoni <em>software<em> të lirë."
 
 #. type: Content of: <div><h3>
-#, fuzzy
-#| msgid "Footnote"
 msgid "Footnote"
 msgstr "Poshtëshënim"
 
@@ -627,18 +605,13 @@
 msgstr "Akuzat më pas u gjetën të pavërteta."
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "This essay is published in <a href=\"https://shop.fsf.org/product/free-";
-#| "software-free-society/\"><cite>Free Software, Free Society: The Selected "
-#| "Essays of Richard M. Stallman</cite></a>."
 msgid ""
 "This essay is published in <a href=\"https://shop.fsf.org/product/free-";
 "software-free-society/\"><cite>Free Software, Free Society: The Selected "
 "Essays of Richard M. Stallman</cite></a>."
 msgstr ""
 "Kjo sprovë është botuar te <a href=\"https://shop.fsf.org/product/free-";
-"software-free-society/\"> <cite>Software i Lirë, Shoqëri e Lirë: Sprova 
të "
+"software-free-society/\"><cite>Software i Lirë, Shoqëri e Lirë: Sprova të 
"
 "Përzgjedhura të Richard M. Stallman-it</cite></a>."
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
@@ -674,11 +647,6 @@
 #.     href="/server/standards/README.translations.html">Translations
 #.     README</a>. 
 #. type: Content of: <div><div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-#| "\">Translations README</a> for information on coordinating and "
-#| "contributing translations of this article."
 msgid ""
 "Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
 "\">Translations README</a> for information on coordinating and contributing "
@@ -693,8 +661,6 @@
 "standards/README.translations.html\">README për përkthimet</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid "Copyright &copy; 1994, 2009, 2020 Richard Stallman"
 msgid "Copyright &copy; 1994, 2009, 2021 Richard Stallman"
 msgstr "Të drejta kopjimi &copy; 1994, 2009, 2020 Richard Stallman"
 

Index: education/po/edu-cases-argentina.sq.po
===================================================================
RCS file: education/po/edu-cases-argentina.sq.po
diff -N education/po/edu-cases-argentina.sq.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ education/po/edu-cases-argentina.sq.po   29 Nov 2021 22:17:57 -0000   
1.1
@@ -0,0 +1,180 @@
+# LANGUAGE translation of 
https://www.gnu.org/education/edu-cases-argentina.html
+# Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the original article.
+# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: edu-cases-argentina.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2021-05-26 21:26+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2021-11-29 22:44+0200\n"
+"Language-Team: \n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: Poedit 2.4.2\n"
+"Last-Translator: Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+"Language: sq\n"
+
+#. type: Content of: <title>
+msgid ""
+"Education - Case Studies in Argentina - GNU Project - Free Software "
+"Foundation"
+msgstr ""
+"Arsim - Shembuj nga Argjentina - Projekti GNU - Free Software Foundation"
+
+#. type: Content of: <div><a>
+msgid "<a id=\"side-menu-button\" class=\"switch\" href=\"#navlinks\">"
+msgstr "<a id=\"side-menu-button\" class=\"switch\" href=\"#navlinks\">"
+
+#. type: Attribute 'title' of: <div><a><img>
+msgid "Education Contents"
+msgstr "Lëndë Arsimore"
+
+#. type: Attribute 'alt' of: <div><a><img>
+msgid "&nbsp;[Education Contents]&nbsp;"
+msgstr "&nbsp;[Lëndë Arsimore]&nbsp;"
+
+#. type: Content of: <div>
+msgid "</a>"
+msgstr "</a>"
+
+#. type: Content of: <div><p><a>
+msgid "<a href=\"/\">"
+msgstr "<a href=\"/\">"
+
+#. type: Attribute 'title' of: <div><p><a><img>
+msgid "GNU Home"
+msgstr "Faqja hyrëse e GNU-së"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"</a>&nbsp;/ <a href=\"/education/education.html\">Education</a>&nbsp;/ <a "
+"href=\"/education/edu-cases.html\">Case&nbsp;Studies</a>&nbsp;/"
+msgstr ""
+"</a>&nbsp;/<a href=\"/education/education.html\">Edukim</a>&nbsp;/ <a href="
+"\"/education/edu-cases.html\">Shembuj</a>&nbsp;/"
+
+#. type: Content of: <div><h2>
+msgid "Case Studies in Argentina"
+msgstr "Shembuj nga Argjentina"
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Argentina's administrative territory is divided into twenty three political "
+"autonomous states called provinces. These provinces develop their own "
+"educational policy, attending just to certain basic guidelines from the "
+"National Government. This allows educational institutions to adapt their "
+"curricula to their local needs. Learn more about the <a href= \"http://en.";
+"wikipedia.org/wiki/Argentina#Education\">education system of Argentina</a> "
+"in Wikipedia."
+msgstr ""
+"Territori administrativ i Argjentinës është i ndarë në 23 shtete 
politike të "
+"pavarura të quajtura provinca. Këto provinca zhvillojnë politikat e tyre "
+"arsimore, duke pasur parasysh thjesht ca udhëzime elementare të Qeverisë "
+"Kombëtare. Kjo u lejon institucioneve arsimore të përshtatin programet "
+"mësimore me nevojat vendore. Mësoni më tepër rreth <a href= \"http://en.";
+"wikipedia.org/wiki/Argentina#Education\">sistemit arsimorë të 
Argjentinës</"
+"a>, në Wikipedia."
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Below are listed some of the educational institutions in Argentina who are "
+"using Free Software."
+msgstr ""
+"Më poshtë radhiten disa institucione arsimore në Argjentinë që përdorin 
"
+"Software të Lirë."
+
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid ""
+"<a href= \"/education/edu-cases-argentina-ecen.html\"> Escuela Cristiana "
+"Evang&eacute;lica de Neuqu&eacute;n (ECEN)</a>"
+msgstr ""
+"<a href= \"/education/edu-cases-argentina-ecen.html\"> Shkolla e Krishterë "
+"Evangjeliste e e Neukenit (ECEN)</a>"
+
+#. type: Content of: <div><div><ul><li><p>
+msgid ""
+"An elementary teacher with little technical skills manages to get her school "
+"to completely migrate to Free Software on the grounds that proprietary "
+"software is against the moral and ethical values promoted by the school."
+msgstr ""
+"Një mësuese filloreje. me pak aftësi teknike, arrin ta bëjë shkollën e 
saj "
+"të migrojë plotësisht në Software të Lirë, me arsyen se software-i 
pronësor "
+"është kundër vlerave morale dhe etike që shkolla synon të rrënjosë."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:gnu@gnu.org";
+"\">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways "
+"to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions "
+"can be sent to <a href=\"mailto:webmasters@gnu.org\";>&lt;webmasters@gnu."
+"org&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Ju lutemi, pyetjet dhe kërkesat e përgjithshme rreth FSF-së &amp; GNU-së "
+"dërgojini te <a href=\"mailto:gnu@gnu.org\";>&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. Ka "
+"gjithashtu <a href=\"/contact/\">mënyra të tjera për t’u lidhur me</a> 
FSF-"
+"në. Njoftimet për lidhje të dëmtuara dhe ndreqje apo këshilla të tjera 
mund "
+"të dërgohen te <a href=\"mailto:webmasters@gnu.org\";>&lt;webmasters@gnu."
+"org&gt;</a>."
+
+#
+#
+#
+#. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+#. replace it with the translation of these two:
+#. We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+#. translations. However, we are not exempt from imperfection.
+#. Please send your comments and general suggestions in this regard
+#. to <a href="mailto:web-translators@gnu.org";>
+#. &lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p>
+#. <p>For information on coordinating and contributing translations of
+#. our web pages, see <a
+#. href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+#. README</a>.
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and contributing "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Përpiqemi fort dhe bëjmë sa mundemi për të ofruar përkthime me cilësi 
të "
+"mirë dhe të përpikta. Megjithatë, nuk jemi të përjashtuar nga "
+"papërsosmëritë. Ju lutemi, komentet dhe këshillat e përgjithshme lidhur 
me "
+"këtë dërgojini te <a href=\"mailto:web-translators@gnu.org\";>&lt;web-"
+"translators@gnu.org&gt;</a>.</p><p>Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe "
+"parashtrimin e përkthimeve të faqeve tona web, shihni <a href=\"/server/"
+"standards/README.translations.html\">README për përkthimet</a>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Copyright &copy; 2011, 2015, 2016, 2020, 2021 Free Software Foundation, Inc."
+msgstr ""
+"Të drejta kopjimi &copy; 2011, 2015, 2016, 2020, 2021 Free Software "
+"Foundation, Inc."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivatives 4.0 International License</a>."
+msgstr ""
+"Kjo faqe mund të përdoret sipas një licence <a rel=\"license\" 
href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivatives 4.0 International License</a>."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr " "
+
+#. timestamp start
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Updated:"
+msgstr "U përditësua më:"

Index: licenses/po/gpl-violation.sq.po
===================================================================
RCS file: licenses/po/gpl-violation.sq.po
diff -N licenses/po/gpl-violation.sq.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ licenses/po/gpl-violation.sq.po   29 Nov 2021 22:17:57 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,263 @@
+# LANGUAGE translation of https://www.gnu.org/licenses/gpl-violation.html
+# Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the original article.
+# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: gpl-violation.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-09-14 16:26+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2021-11-29 23:17+0200\n"
+"Language: sq\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Last-Translator: Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>\n"
+"Language-Team: \n"
+"X-Generator: Poedit 2.4.2\n"
+
+#. type: Content of: <title>
+#, fuzzy
+msgid "Violations of the GNU Licenses - GNU Project - Free Software Foundation"
+msgstr "Licenca - Projekti GNU - Free Software Foundation"
+
+#. type: Content of: <h2>
+#, fuzzy
+msgid "Violations of the GNU Licenses"
+msgstr "Shkelje të Licencave GNU"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"If you think you see a violation of the GNU <a 
href=\"/licenses/gpl.html\">GPL</"
+"a>, <a href=\"/licenses/lgpl.html\">LGPL</a>, <a href=\"/licenses/agpl.html"
+"\">AGPL</a>, or <a href=\"/licenses/fdl.html\">FDL</a>, the first thing you "
+"should do is double-check the facts:"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "Does the distribution contain a copy of the License?"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"Does it clearly state which software is covered by the License? Does it say "
+"anything misleading, perhaps giving the impression that something is covered 
by "
+"the License when in fact it is not?"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "Is source code included in the distribution?"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"Is a written offer for source code included with a distribution of just 
binaries?"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"Is the available source code complete, or is it designed for linking in other 
non-"
+"free modules?"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"If there seems to be a real violation, the next thing you need to do is 
record "
+"the details carefully:"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+#, fuzzy
+msgid "the precise name of the product"
+msgstr "Emër produkti"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+#, fuzzy
+msgid "the name of the person or organization distributing it"
+msgstr "Emër enti"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"email addresses, postal addresses and phone numbers for how to contact the "
+"distributor(s)"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "the exact name of the package whose license is violated"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+#, fuzzy
+msgid "how the license was violated:"
+msgstr "Kjo llogari ka shkelur Kushtet e Shërbimit të Lichess"
+
+#. type: Content of: <ul><li><ul><li>
+#, fuzzy
+msgid "Is the copyright notice of the copyright holder included?"
+msgstr "S’u ngarkua dot shënimi mbi të drejta kopjimi: "
+
+#. type: Content of: <ul><li><ul><li>
+#, fuzzy
+msgid "Is the source code completely missing?"
+msgstr "Kod burim"
+
+#. type: Content of: <ul><li><ul><li>
+msgid ""
+"Is there a written offer for source that's incomplete in some way? This could 
"
+"happen if it provides a contact address or network URL that's somehow 
incorrect."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <ul><li><ul><li>
+#, fuzzy
+msgid "Is there a copy of the license included in the distribution?"
+msgstr "një kopje e kësaj licence,"
+
+#. type: Content of: <ul><li><ul><li>
+msgid "Is some of the source available, but not all? If so, what parts are 
missing?"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The more of these details that you have, the easier it is for the copyright "
+"holder to pursue the matter."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Once you have collected the details, you should send a precise report to the "
+"copyright holders of the packages that are being wrongly distributed. The 
GNU "
+"licenses are copyright licenses; free licenses in general are based on "
+"copyright. In most countries only the copyright holders are legally 
empowered to "
+"act against violations."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The Free Software Foundation acts on GPL violations reported on 
FSF-copyrighted "
+"code. Thus, <strong>if</strong> the program includes code that is copyright 
Free "
+"Software Foundation, please send your report to <a href=\"mailto:license-";
+"violation@gnu.org\">&lt;license-violation@gnu.org&gt;</a>."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"It's important that we be able to write back to you to get more information 
about "
+"the violation and the product. Thus, if you use an anonymous remailer, 
please "
+"provide a return path of some sort. If you'd like to encrypt your 
correspondence, "
+"just send a brief mail saying so, and we'll make appropriate arrangements. "
+"Because the FSF endorsed <a href=\"https://www.fsf.org/licensing/enforcement-";
+"principles\">the Principles of Community-Oriented GPL Enforcement</a>, you 
can "
+"rest assured that your report will not lead to punishing anyone for an 
innocent "
+"mistake who is willing to correct it."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The FSF offers assistance and advice to any other copyright holder who wishes 
to "
+"enforce GNU licenses. But we cannot act on our own where we do not hold "
+"copyright. Thus, be sure to find out who are the copyright holders of the "
+"software, and report the violation to them."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Our colleagues at the Software Freedom Conservancy do GPL enforcement for 
many "
+"free programs, through their own copyrights and with coalitions of copyright "
+"holders in those programs. The programs include Linux, Git, Samba, QEMU, and 
"
+"others. If you encounter a GPL violation on those programs, we suggest you 
visit "
+"<a href=\"https://sfconservancy.org/copyleft-compliance/\";> the Conservancy's 
"
+"copyleft compliance page</a> for the up-to-date list of programs it handles, 
and "
+"how to report violations."
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+#. type: Content of: <div>
+#, fuzzy
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:gnu@gnu.org\";>&lt;"
+"gnu@gnu.org&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways to 
contact</"
+"a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions can be sent to 
<a "
+"href=\"mailto:webmasters@gnu.org\";>&lt;webmasters@gnu.org&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Ju lutemi, pyetjet dhe kërkesat e përgjithshme rreth FSF-së &amp; GNU-së "
+"dërgojini te <a href=\"mailto:gnu@gnu.org\";>&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. Ka "
+"gjithashtu <a href=\"/contact/\">mënyra të tjera për t’u lidhur me</a> 
FSF-në. "
+"Njoftimet për lidhje të dëmtuara dhe ndreqje apo këshilla të tjera mund 
të "
+"dërgohen te <a 
href=\"mailto:webmasters@gnu.org\";>&lt;webmasters@gnu.org&gt;</a>."
+
+#
+#
+#
+#. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+#. replace it with the translation of these two:
+#. We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+#. translations. However, we are not exempt from imperfection.
+#. Please send your comments and general suggestions in this regard
+#. to <a href="mailto:web-translators@gnu.org";>
+#. &lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p>
+#. <p>For information on coordinating and submitting translations of
+#. our web pages, see <a
+#. href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+#. README</a>.
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Përpiqemi fort dhe bëjmë sa mundemi për të ofruar përkthime me cilësi 
të mirë dhe "
+"të përpikta. Megjithatë, nuk jemi të përjashtuar nga papërsosmëritë. 
Ju lutemi, "
+"komentet dhe këshillat e përgjithshme lidhur me këtë dërgojini te <a 
href="
+"\"mailto:web-translators@gnu.org\";>&lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p><p>Për
 "
+"të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve të faqeve 
tona web, "
+"shihni <a href=\"/server/standards/README.translations.html\">README për "
+"përkthimet</a>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Copyright &copy; 1999, 2001, 2007, 2008, 2013, 2014, 2017, 2018 Free Software 
"
+"Foundation, Inc."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <div><p>
+#, fuzzy
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.";
+"org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 "
+"International License</a>."
+msgstr ""
+"Kjo faqe mund të përdoret sipas një licence <a rel=\"license\" 
href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivatives 4.0 International License</a>."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+#. type: Content of: <div><div>
+#, fuzzy
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr ""
+"<h3>Shënime të përkthyesit</h3><ol><li id=\"TransNote1\">Note clarifying 
the text."
+"</li></ol><ol><li id=\"TransNote2\">Note clarifying the 
text.</li></ol><ol><li id="
+"\"TransNote3\">Note clarifying the text.</li></ol><ol><li 
id=\"TransNote4\">Note "
+"clarifying the text.</li></ol><ol><li id=\"TransNote5\">Note clarifying the 
text."
+"</li></ol><ol><li id=\"TransNote6\">Note clarifying the 
text.</li></ol><ol><li id="
+"\"TransNote7\">Note clarifying the text.</li></ol><ol><li 
id=\"TransNote8\">Note "
+"clarifying the text.</li></ol><ol><li id=\"TransNote9\">Note clarifying the 
text."
+"</li></ol><ol><li id=\"TransNote10\">Note clarifying the 
text.</li></ol><ol><li "
+"id=\"TransNote11\">Note clarifying the text.</li></ol><ol><li id="
+"\"TransNote12\">Note clarifying the text.</li></ol><ol><li id="
+"\"TransNote13\">Note clarifying the text.</li></ol><ol><li id="
+"\"TransNote14\">Note clarifying the text.</li></ol><ol><li id="
+"\"TransNote15\">Note clarifying the text.</li></ol><ol><li id="
+"\"TransNote16\">Note clarifying the text.</li></ol>"
+
+#. timestamp start
+#. type: Content of: <div><p>
+#, fuzzy
+msgid "Updated:"
+msgstr "U përditësua:"reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]