www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/gnu po/manifesto.translist manifesto.cs.htm...


From: Ineiev
Subject: www/gnu po/manifesto.translist manifesto.cs.htm...
Date: Tue, 23 Nov 2021 05:34:11 -0500 (EST)

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Ineiev <ineiev> 21/11/23 05:34:10

Modified files:
    gnu/po     : manifesto.translist 
Removed files:
    gnu      : manifesto.cs.html manifesto.ko.html 
             manifesto.sv.html manifesto.ta.html 
    gnu/po     : manifesto.cs.po manifesto.ko.po manifesto.sv.po 
             manifesto.ta.po 

Log message:
    Remove obsolete translations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/manifesto.cs.html?cvsroot=www&r1=1.11&r2=0
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/manifesto.ko.html?cvsroot=www&r1=1.12&r2=0
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/manifesto.sv.html?cvsroot=www&r1=1.7&r2=0
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/manifesto.ta.html?cvsroot=www&r1=1.8&r2=0
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/manifesto.translist?cvsroot=www&r1=1.20&r2=1.21
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/manifesto.cs.po?cvsroot=www&r1=1.6&r2=0
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/manifesto.ko.po?cvsroot=www&r1=1.5&r2=0
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/manifesto.sv.po?cvsroot=www&r1=1.6&r2=0
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/manifesto.ta.po?cvsroot=www&r1=1.4&r2=0

Patches:
Index: po/manifesto.translist
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/manifesto.translist,v
retrieving revision 1.20
retrieving revision 1.21
diff -u -b -r1.20 -r1.21
--- po/manifesto.translist   23 Nov 2021 10:05:24 -0000   1.20
+++ po/manifesto.translist   23 Nov 2021 10:34:10 -0000   1.21
@@ -5,7 +5,6 @@
 <span dir="ltr" class="original">[en]&nbsp;<a lang="en" hreflang="en" 
href="/gnu/manifesto.en.html">English</a> &nbsp;</span>
 <span dir="ltr">[ar]&nbsp;<a lang="ar" hreflang="ar" 
href="/gnu/manifesto.ar.html">العربية</a> &nbsp;</span>
 <span dir="ltr">[ca]&nbsp;<a lang="ca" hreflang="ca" 
href="/gnu/manifesto.ca.html">català</a> &nbsp;</span>
-<span dir="ltr">[cs]&nbsp;<a lang="cs" hreflang="cs" 
href="/gnu/manifesto.cs.html">čeština</a> &nbsp;</span>
 <span dir="ltr">[de]&nbsp;<a lang="de" hreflang="de" 
href="/gnu/manifesto.de.html">Deutsch</a> &nbsp;</span>
 <span dir="ltr">[el]&nbsp;<a lang="el" hreflang="el" 
href="/gnu/manifesto.el.html">ελληνικά</a> &nbsp;</span>
 <span dir="ltr">[es]&nbsp;<a lang="es" hreflang="es" 
href="/gnu/manifesto.es.html">español</a> &nbsp;</span>
@@ -13,7 +12,6 @@
 <span dir="ltr">[hr]&nbsp;<a lang="hr" hreflang="hr" 
href="/gnu/manifesto.hr.html">hrvatski</a> &nbsp;</span>
 <span dir="ltr">[it]&nbsp;<a lang="it" hreflang="it" 
href="/gnu/manifesto.it.html">italiano</a> &nbsp;</span>
 <span dir="ltr">[ja]&nbsp;<a lang="ja" hreflang="ja" 
href="/gnu/manifesto.ja.html">日本語</a> &nbsp;</span>
-<span dir="ltr">[ko]&nbsp;<a lang="ko" hreflang="ko" 
href="/gnu/manifesto.ko.html">한국어</a> &nbsp;</span>
 <span dir="ltr">[nl]&nbsp;<a lang="nl" hreflang="nl" 
href="/gnu/manifesto.nl.html">Nederlands</a> &nbsp;</span>
 <span dir="ltr">[pl]&nbsp;<a lang="pl" hreflang="pl" 
href="/gnu/manifesto.pl.html">polski</a> &nbsp;</span>
 <span dir="ltr">[pt-br]&nbsp;<a lang="pt-br" hreflang="pt-br" 
href="/gnu/manifesto.pt-br.html">português</a> &nbsp;</span>
@@ -21,8 +19,6 @@
 <span dir="ltr">[ru]&nbsp;<a lang="ru" hreflang="ru" 
href="/gnu/manifesto.ru.html">русский</a> &nbsp;</span>
 <span dir="ltr">[sq]&nbsp;<a lang="sq" hreflang="sq" 
href="/gnu/manifesto.sq.html">Shqip</a> &nbsp;</span>
 <span dir="ltr">[sr]&nbsp;<a lang="sr" hreflang="sr" 
href="/gnu/manifesto.sr.html">српски</a> &nbsp;</span>
-<span dir="ltr">[sv]&nbsp;<a lang="sv" hreflang="sv" 
href="/gnu/manifesto.sv.html">svenska</a> &nbsp;</span>
-<span dir="ltr">[ta]&nbsp;<a lang="ta" hreflang="ta" 
href="/gnu/manifesto.ta.html">தமிழ்</a> &nbsp;</span>
 <span dir="ltr">[tr]&nbsp;<a lang="tr" hreflang="tr" 
href="/gnu/manifesto.tr.html">Türkçe</a> &nbsp;</span>
 <span dir="ltr">[uk]&nbsp;<a lang="uk" hreflang="uk" 
href="/gnu/manifesto.uk.html">українська</a> &nbsp;</span>
 <span dir="ltr">[zh-cn]&nbsp;<a lang="zh-cn" hreflang="zh-cn" 
href="/gnu/manifesto.zh-cn.html">简体中文</a> &nbsp;</span>
@@ -32,7 +28,6 @@
 <link rel="alternate" type="text/html" lang="en" hreflang="en" 
href="/gnu/manifesto.en.html" title="English" />
 <link rel="alternate" type="text/html" lang="ar" hreflang="ar" 
href="/gnu/manifesto.ar.html" title="العربية" />
 <link rel="alternate" type="text/html" lang="ca" hreflang="ca" 
href="/gnu/manifesto.ca.html" title="català" />
-<link rel="alternate" type="text/html" lang="cs" hreflang="cs" 
href="/gnu/manifesto.cs.html" title="čeština" />
 <link rel="alternate" type="text/html" lang="de" hreflang="de" 
href="/gnu/manifesto.de.html" title="Deutsch" />
 <link rel="alternate" type="text/html" lang="el" hreflang="el" 
href="/gnu/manifesto.el.html" title="ελληνικά" />
 <link rel="alternate" type="text/html" lang="es" hreflang="es" 
href="/gnu/manifesto.es.html" title="español" />
@@ -40,7 +35,6 @@
 <link rel="alternate" type="text/html" lang="hr" hreflang="hr" 
href="/gnu/manifesto.hr.html" title="hrvatski" />
 <link rel="alternate" type="text/html" lang="it" hreflang="it" 
href="/gnu/manifesto.it.html" title="italiano" />
 <link rel="alternate" type="text/html" lang="ja" hreflang="ja" 
href="/gnu/manifesto.ja.html" title="日本語" />
-<link rel="alternate" type="text/html" lang="ko" hreflang="ko" 
href="/gnu/manifesto.ko.html" title="한국어" />
 <link rel="alternate" type="text/html" lang="nl" hreflang="nl" 
href="/gnu/manifesto.nl.html" title="Nederlands" />
 <link rel="alternate" type="text/html" lang="pl" hreflang="pl" 
href="/gnu/manifesto.pl.html" title="polski" />
 <link rel="alternate" type="text/html" lang="pt-br" hreflang="pt-br" 
href="/gnu/manifesto.pt-br.html" title="português" />
@@ -48,8 +42,6 @@
 <link rel="alternate" type="text/html" lang="ru" hreflang="ru" 
href="/gnu/manifesto.ru.html" title="русский" />
 <link rel="alternate" type="text/html" lang="sq" hreflang="sq" 
href="/gnu/manifesto.sq.html" title="Shqip" />
 <link rel="alternate" type="text/html" lang="sr" hreflang="sr" 
href="/gnu/manifesto.sr.html" title="српски" />
-<link rel="alternate" type="text/html" lang="sv" hreflang="sv" 
href="/gnu/manifesto.sv.html" title="svenska" />
-<link rel="alternate" type="text/html" lang="ta" hreflang="ta" 
href="/gnu/manifesto.ta.html" title="தமிழ்" />
 <link rel="alternate" type="text/html" lang="tr" hreflang="tr" 
href="/gnu/manifesto.tr.html" title="Türkçe" />
 <link rel="alternate" type="text/html" lang="uk" hreflang="uk" 
href="/gnu/manifesto.uk.html" title="українська" />
 <link rel="alternate" type="text/html" lang="zh-cn" hreflang="zh-cn" 
href="/gnu/manifesto.zh-cn.html" title="简体中文" />

Index: manifesto.cs.html
===================================================================
RCS file: manifesto.cs.html
diff -N manifesto.cs.html
--- manifesto.cs.html  1 Feb 2017 17:03:11 -0000    1.11
+++ /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
@@ -1,668 +0,0 @@
-<!--#set var="PO_FILE"
- value='<a href="/gnu/po/manifesto.cs.po">
- https://www.gnu.org/gnu/po/manifesto.cs.po</a>'
- --><!--#set var="ORIGINAL_FILE" value="/gnu/manifesto.html"
- --><!--#set var="DIFF_FILE" value=""
- --><!--#set var="OUTDATED_SINCE" value="2004-01-17" -->
-<!--#set var="ENGLISH_PAGE" value="/gnu/manifesto.en.html" -->
-
-<!--#include virtual="/server/header.cs.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.77 -->
-
-<!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
-<title>GNU Manifest – Projekt GNU – Nadace pro svobodný software</title>
-
-<!--#include virtual="/gnu/po/manifesto.translist" -->
-<!--#include virtual="/server/banner.cs.html" -->
-<!--#include virtual="/server/outdated.cs.html" -->
-<h2>GNU Manifest</h2>
-
-<p> Následující GNU Manifest byl napsán <a
-href="http://www.stallman.org/";>Richardem Stallmanem</a> na začátku projektu
-GNU jako žádost o pomoc a podporu. Několik prvních let byl obnovován tak,
-aby odpovídal vývoji, ale nyní se zdá nejlepší nechat jej nezměněný 
tak, jak
-jej zná většina lidí.</p>
-
-<p>Vyskytla se častá nedorozumění, kterým lze zabránit používáním 
odlišného
-názvosloví. Od roku 1993 byly přidány poznámky pod čarou, aby vysvětlily
-tyto problémy.</p>
-
-<p>Aktuání informace o dostupném GNU softwaru najdete na našem v <a
-href="/software/software.html">seznamu software</a>.</p>
-
-<h3 id="whats-gnu">Co je to GNU? GNU Není Unix!</h3>
-
-<p>
-  Zkratka GNU znamená Gnu's Not Unix. Je to jméno kompletního softwarového
-systému kompatibilního s Unixem, který píši proto, abych ho dal svobodně 
k
-dispozici každému, kdo ho chce používat. <a href="#f1">[1]</a> Pomáhají 
mi
-také někteří další dobrovolníci. Příspěvky ve formě času, peněz, 
programů a
-vybavení jsou též vítány.</p>
-
-<p>
-  Již máme textový editor Emacs s jazykem Lisp pro psaní příkazů 
editoru,
-debugger, parser generator kompatibilní s yacc a přibližně 35 utilit. Shell
-(interpreter příkazů) je téměř hotov. Nový přenositelný 
optimalizující
-překladač jazyka C již kompiluje sám sebe a může být zveřejněn 
ještě tento
-rok. Existuje i první verze jádra, bude však třeba ještě hodně práce, 
aby
-bylo možno emulovat Unix. V okamžiku kdy bude jádro s překladačem 
dokončeno,
-můžeme distribuovat GNU systém vhodný pro vývoj programů. Pro sázení 
textů
-budeme používat TeX, ale pracujeme i na programu nroff. Také chceme 
používat
-přenositelný, volně dostupný X Window System. Potom přidáme Common Lisp, 
hru
-Empire, tabulkový kalkulátor a stovky dalších věcí spolu s online
-dokumentací. Doufáme, že nakonec dodáme vše užitečné ze systému Unix 
a ještě
-více.</p>
-
-<p>
-  GNU bude umožňovat používání programů pro Unix, nebude však shodné 
s
-Unixem. Na základě našich zkušeností s jinými operačnímy systémy se 
pokusíme
-vytvořit vhodná vylepšení. Plánujeme zejména čísla verzí a delší 
názvy u
-souborů, file system odolný proti chybám, doplňování jmen souborů, 
možná i
-zobrazování nezávislé na terminálu a případně okenní systém 
založený na
-jazyce Lisp, kde budou programy v Lispu spolu s Unixovými programy sdílet
-stejnou obrazovku. Oba jazyky &ndash; C a Lisp &ndash; budou použity jako
-systémové programovací jazyky. Pokusíme se podporovat UUCP, MIT Chaosnet a
-internetové protokoly pro komunikaci.</p>
-
-<p>
-  Zpočátku budeme GNU vyvíjet na počítačích třídy 68000/16000 s 
virtuální
-pamětí, protože pro ně je vývoj velmi jednoduchý. Snaha portovat GNU na
-menší počítače bude ponechána těm, kteří jej budou na dané platformě
-používat.</p>
-
-<p>
-  Aby nedošlo k nedorozumění, vyslovujte prosím hlásku <em>g</em>,
-používáte-li slovo „GNU“ jako jméno tohoto projektu. (Výslovnost v 
češtině
-je tedy [gňú] &ndash; pozn. korek.)</p>
-
-<h3 id="why-write">Proč musím napsat GNU?</h3>
-
-<p>
-  Za správné považuji pravidlo, které říká, že když se mi nějaký 
program líbí,
-musím jej sdílet s ostatnímí lidmi. Prodejci softwaru se ale snaží 
rozdělit
-uživatele a vládnout tak, že každý uživatel musí souhlasit s tím, že 
program
-sdílet nebude. Odmítám porušovat solidaritu s ostatními uživateli. 
Nemohu s
-čistým svědomím podepsat souhlas s takovou softwarovou licencí. Léta jsem
-pracoval v laboratoři pro výzkum umělé inteligence, abych se vyhnul těmto
-snahám. Tyto snahy však nakonec zašly přiliš daleko a já nemohl zůstat v
-instituci, kde se takové věci děly proti mé vůli.</p>
-
-<p>
-  Abych mohl dál používat počítače a nemusel se stydět, rozhodl jsem se
-sestavit postačující základ svobodného softwaru tak, abych nemusel 
používat
-žádné programy, které svobodné nejsou. Opustil jsem laboratoř, abych 
zamezil
-všem případným legálním snahám MIT zabránit mi ve vývoji GNU.</p>
-
-<h3 id="compatible">Proč bude GNU kompatibilní s Unixem</h3>
-
-<p>
-  Podle mého názoru Unix není zcela ideální systém, ale není tak
-špatný. Základní vlastnosti Unixu se zdají být spravné a myslím, že 
mohu
-odstranit slabiny Unixu, aniž bych tyto vlastnosti pokazil. Domnívám se
-také, že systém kompatibilní s Unixem může být pro mnoho lidí 
přijatelnější.</p>
-
-<h3 id="available">Jak bude GNU dostupné</h3>
-
-<p>
-  GNU není public domain. Každý bude mít možnost modifikovat a 
redistribuovat
-GNU, ale nikdo nemůže omezit jeho další rozšiřování. To znamená, že 
žádné <a
-href="/philosophy/categories.html#ProprietarySoftware">vlastnické</a>
-modifikace nebudou povoleny (nikdo si nesmí přivlastnit GNU tím, že by ho
-modifikoval, a proto považoval za vlastní majetek). Chci zajistit, aby
-všechny verze zůstaly svobodné.</p>
-
-<h3 id="why-help">Proč chtějí ostatní programátoři pomoci</h3>
-
-<p>
-  Našel jsem mnoho dalších programátoru, kteří jsou GNU projektem 
nadšeni a
-chtějí pomoci.</p>
-
-<p>
-  Mnoho programátorů je nespokojeno s komercializací systémového
-softwaru. Umožňuje jim sice vydělat více peněz, vyvolává však mezi nimi
-pocit konfliktu místo kolegiálního přátelství. Přitom základním 
počinem
-přátelství mezi programátory je sdílení programů. Obchodní dohody, jak 
jsou
-nyní běžně uzavírány, v podstatě zakazují programátorům vzájemný 
přátelský
-přístup. Zákazník kupující software si potom musí vybrat mezi 
přátelstvím a
-dodržováním zákonů. Mnoho z nich se přirozeně rozhodne, že 
přátelství je
-důležitější. Ale ti, co věří zákonům, nemají jednoduchý výběr. 
Zatrpknou a
-začnou považovat programování pouze za cestu jak vydělat peníze.</p>
-
-<p>
-  Prací na a používáním GNU programů místo proprietárních programů 
můžeme být
-přátelští ke každému a přitom dodržovat zákony. GNU navíc poslouží 
jako
-inspirace a pokyn pro další, kteří se k nám chtějí připojit se 
sdílením. To
-nám může dát pocit harmonie, který není možný při používání 
chráněných
-komerčních programů. Přibližně pro polovinu programátorů, se kterými 
jsem
-mluvil, je to důležitý pocit, který nemůže být nahrazen penězi.</p>
-
-<h3 id="contribute">Jak můžete přispět</h3>
-
-<p>
-  Žádám výrobce počítačů o věnování počítačů a peněz. 
Žádám jednotlivce, aby
-pomohli svými programy a prací.</p>
-
-<p>
-  Pokud darujete počítače, můžete očekávat, že GNU tam bude brzo
-fungovat. Rádi bychom, aby počítače byly kompletní, připravené pro start
-systémových programů, rozumně velké k použití v obytných prostorách a 
aby
-nevyžadovaly komplikované chlazení nebo napájení.</p>
-
-<p>
-  Našel jsem mnoho programátorů, kteří by chtěli pracovat pro GNU na 
částečný
-úvazek. Pro většinu projektů to může přinášet problémy při 
koordinaci,
-protože nezávisle napsané části nemusí společně pracovat. Ale při 
práci na
-náhradě Unixu se tento problém nevyskytuje, protože systém obsahuje stovky
-dílčích programů, kde každý je dokumentován odděleně. Většina 
specifikací je
-dána kompatibilitou s Unixem. Pokud každý napíše kompatibilní náhradu 
pro
-jednu Unixovou utilitu a udělá svoji práci správně v originálním 
Unixovém
-systému, budou potom utility společně fungovat. I pokud dovolíme Murphymu
-vytvořit několik neočekávaných problémů, spojování těchto komponent 
bude
-stále řešitelný úkol. (Jádro bude vyžadovat lepší komunikaci a bude
-vytvořeno malou skupinou.)</p>
-
-<p>
-  Pokud získám peníze, budu moci přijmout několik lidí na plný nebo 
částečný
-úvazek. Plat nebude příliš vysoký vzhledem k běžnému programátorskému
-průměru. Hledám lidi, pro které je společné nadšení nejméně tak 
důležité,
-jako vydělávání peněz. Vidím to jako cestu, jak umožnit několika lidem
-nadšeným pro věc věnovat veškerý čas práci na GNU a ušetřit je 
nutnosti
-živit se jiným způsobem.</p>
-
-<h3 id="benefit">Proč budou mít všichni počítačoví uživatelé z GNU 
prospěch</h3>
-
-<p>
-  Jakmile bude projekt dokončen, každý bude moci volně získat dobrý 
systém,
-stejně jako vzduch. <a href="#f2">[2]</a></p>
-
-<p>
-  To znamená mnohem více, než jen ušetření peněz za licenci Unixu. 
Znamená to
-také, že bude zabráněno zbytečnému mrhání našeho úsilí, které by 
bylo
-způsobeno duplicitou při programování systémů. Toto úsilí může být 
místo
-toho zaměřeno na zdokonalování systému.</p>
-
-<p>
-  Pro každého budou k dispozici kompletní zdrojové kódy. Uživatel, 
který bude
-potřebovat změny v systému, bude mít vždy možnost je provést sám, 
případně
-může najmout libovolného programátora nebo společnost, aby pro něj změny
-realizovala. Uživatelé nebudou závislí na jednom programátorovi nebo
-společnosti, která vlastní zdrojové kódy a jediná může změny 
provádět.</p>
-
-<p>
-  Školy budou moci poskytnout mnohem lepší podmínky pro vzdělávání 
tím, že
-budou podporovat studenty ve studiu a zdokonalování zdrojových
-kódů. Harvardská Počítačová laboratoř mívala pravidlo, které 
zakazovalo
-instalaci jakéhokoliv programu, u kterého nejsou k dispozici zdrojové
-kódy. Toto pravidlo dodržovala odmítáním instalace určitých programů. 
Byl
-jsem tím velmi inspirován.</p>
-
-<p>
-  Konečně nebudeme muset zbytečně přemýšlet nad tím, kdo vlastní 
systémový
-software a kdo vlastně má či nemá právo jej měnit.</p>
-
-<p>
-  Metody, jak donutit lidi platit za užívání programu včetně 
licencování
-kopií, přinášejí společnosti vždy zbytečně velké náklady, a to pro
-těžkopádný způsob, jakým je třeba zjistit, kolik kdo musí za co (tj. za
-které programy) zaplatit. Pouze policejní stát může každého donutit tato
-pravidla dodržovat. Považte vesmírnou stanici, na které se s velkými 
náklady
-vyrábí vzduch: účtovat každému obyvateli za litr vzduchu by mohlo být 
fér,
-ale nošení měřidla na plynové masce ve dne v noci není únosné ani v 
případě,
-že si každý může dovolit zaplatit „vzdušné“. Televizní kamery, 
které vás
-všude sledují, jestli si nesundáváte masku, jsou neúnosné. Je lepší 
platit
-továrnu na vzduch z daní a zahodit masky.</p>
-
-<p>
-  Kopírování celého programu nebo jeho části je pro programátora 
stejně
-přirozené jako dýchání a je i stejně produktivní. Proto by mělo být 
také tak
-svobodné.</p>
-
-<h3 id="rebutted-objections">Některé snadno vyvratitelné námitky proti 
cílům GNU</h3>
-
-<p id="support">
-<strong>„Nikdo to nebude používat, když je to zdarma, protože to také
-znamená, že se nemůže spolehnout na technickou podporu.“</strong></p>
-
-<p>
-<strong>„Musíte účtovat za program, aby se vám zaplatilo poskytování
-podpory.“</strong></p>
-
-<p>
-  Kdyby lidé raději platili za GNU se službami, než aby získali GNU 
zdarma,
-ale bez servisu, pak by měla pro lidi, kteří získali GNU zdarma, existovat
-výdělečná společnost poskytující technickou podporu <a 
href="#f3">[3]</a>.</p>
-
-<p>
-  Musíme rozlišovat mezi podporou formou skutečné programátorské práce 
a mezi
-podporou uživateli při používání programu. V prvním případě není 
spolehnutí
-na žádného prodejce softwaru. Pokud nemá příslušný problém ještě 
dostatečný
-počet dalších lidí, máte smůlu.</p>
-
-<p>
-  Pokud vaše podnikání vyžaduje spolehlivou technickou podporu, jediná 
cesta
-je mít všechny zdrojové kódy. Potom můžete najmout kohokoliv, kdo je 
schopen
-vaše problémy řešit; nejste závislí na žádném jednotlivci. U Unixu 
tuto
-možnost pro většinu podniků vylučuje cena zdrojových kódů. S GNU to 
bude
-jedodušší. Je sice stále možné, že neseženete nikoho schopného k 
řešení
-vašeho problému, to však nemůže být sváděno na distribuční metody 
GNU. GNU
-neodstraňuje všechny problémy světa, jenom některé.</p>
-
-<p>
-  Na druhou stranu uživatelé, kteří o počítačích nic neví, 
potřebují být
-vedeni: dělají se pro ně věci, které by snadno mohli zvládnout sami, ale
-neví jak.</p>
-
-<p>
-  Takové služby by mohly poskytovat společnosti, které obchodují pouze s
-podpůrnými a servisními službami. Jestli je pravda, že by uživatelé 
raději
-zaplatili, a získali tak program i s technickou podporou, pak by rádi
-zaplatili i za samotnou technickou podporu programu, který získali
-zdarma. Servisní společnosti si budou konkurovat v ceně i kvalitě a
-uživatelé nebudou vydáni na milost a nemilost pouze jedné z nich. Ti, 
kteří
-servis nepotřebují, budou moci používat programy úplně zdarma.</p>
-
-<p id="advertising">
-<strong>„Nemůžete získat mnoho uživatelů bez reklamy, a proto musíte 
účtovat
-za program, abyste získali potřebné prostředky.“</strong></p>
-
-<p>
-<strong>„Nemá smysl propagovat program, který mohou lidé získat
-zdarma.“</strong></p>
-
-<p>
-  Existuje několik velice levných prostředků jak informovat uživatele 
počítačů
-o věcech jako GNU. Ale možná je pravda, že jde oslovit více uživatelů
-mikropočítačů reklamou. Pokud je tomu skutečně tak, pak se reklama
-společnostem komerčně distribuujícím GNU vyplatí, ale platit za ni budou
-pouze uživatelé, kteří služeb takových společností využívají.</p>
-
-<p>
-  Na druhou stranu, pokud vetšina lidí získá GNU od svých přátel, a 
tyto
-společnosti tedy neuspějí, pak se jen ukáže, že reklama pro 
rozšíření GNU
-důležitá nebyla. Proč nechtějí advokáti volného trhu o tomto nechat
-rozhodnout samotný volný trh? <a href="#f4">[4]</a></p>
-
-<p id="competitive">
-<strong>„Moje společnost potřebuje vlastní operační systém, aby byla
-konkurenceschopná.“</strong></p>
-
-<p>
-  GNU odstraní operační systémy ze říše konkurenčního boje. Nebudete 
zde moci
-získat převahu, ale ani vaši konkurenti nebudou moci získat převahu nad
-vámi. Budete si konkurovat v jiných oblastech a v oblasti operačních 
systému
-budete společně se svými konkurenty užívat stejných výhod. Pokud 
obchodujete
-s operačními systémy, nebude se vám GNU zamlouvat; bude to pro Vás
-težké. Obchodujete-li s něčím jiným, GNU vás uchrání před nákladným
-obchodováním s operačními systémy.</p>
-
-<p>
-  Byl bych rád, kdyby vývoj GNU byl podporován dary výrobců a 
uživatelů, které
-tak sniží cenu pro každého. <a href="#f5">[5]</a></p>
-
-<p id="deserve">
-<strong>„Nezaslouží si programátoři odměnu za svoji 
tvořivost?“</strong></p>
-
-<p>
-  Pokud něco zasluhuje odměnu, je to příspěvek společnosti. Tvořivost 
může být
-takovým příspěvkem, ale pouze v případě, že společnost potom může 
svobodně
-využívat její výsledky. Pokud si programátoři zasluhují odměnu za 
vytváření
-nových programů, pak by si stejně měli zasloužit trest za omezování
-používání těchto programů.</p>
-
-<p id="reward">
-<strong>„Neměl by mít programátor možnost žádat odměnu za svou
-práci?“</strong></p>
-
-<p>
-  Není nic špatného chtít peníze za práci nebo se snažit zvýšit své 
příjmy,
-pokud se k tomu nepoužívají ničivé prostředky. Ale prostředky, dnes 
obvykle
-používané v oblasti softwaru, jsou založeny na destrukci.</p>
-
-<p>
-  Získávání peněz od uživatelů programů tím, že se omezí použití 
programů, je
-destruktivní, protože tato omezení snižují počet způsobů, kterými je 
program
-možno využít. To snižuje velikost bohatství, které lidstvo z programu
-získá. Škodlivým důsledkem záměrného omezování je záměrná 
destrukce.</p>
-
-<p>
-  Důvodem, proč správný občan nepoužívá ke svému obohacení tyto 
destruktivní
-prostředky, je to, že kdyby tak učinil každý, tak bychom kvůli 
záměrnému
-ničení se zchudli všichni. Je to Kantovská etika; nebo zlaté
-pravidlo. Protože se mi nelíbí důsledky, které nastávají, když každý 
hromadí
-informace jen pro sebe, jsem nucen to považovat za špatné. Přesněji 
řečeno,
-touha být odměněn za svoji tvořivost, neospravedlňuje odmítnutí sdílet 
se
-světem všechny nebo jen část výsledků své tvořivosti.</p>
-
-<p id="starve">
-<strong>„Nebudou programátoři hladovět?“</strong></p>
-
-<p>
-  Mohl bych odpovědět, že nikdo není nucen být programátorem. Většina 
z nás
-nedokáže vydělávat peníze žebráním na ulici. Ale nejsme odsouzeni k 
tomu,
-abychom žebrali po ulicích. My můžeme dělat něco jiného.</p>
-
-<p>
-  To by ale byla špatná odpověď, protože nevyvrací tazatelův 
implicitní
-předpoklad, že bez vlastnictví softwaru nemohou být programátoři 
zaplaceni
-ani halířem. To je vlastně předpoklad typu: všechno nebo nic.</p>
-
-<p>
-  Skutečným důvodem, proč programátoři nebudou hladovět, je to, že 
bude stále
-možno být za programování placen, jenom ne tolik jako nyní.</p>
-
-<p>
-  Omezování kopírování není jediným základem obchodování se 
softwarem. Je
-nejběžnější, protože to přináší nejvíce peněz. Pokud by to bylo 
zakázáno
-nebo odmítnuto zákazníky, softwarový trh by přešel na jiný základ, 
který
-nyní není tak častý. Je mnoho cest jak organizovat jakékoliv 
obchodování.</p>
-
-<p>
-  Programování na takovém novém zakladě asi nebude tak výdělečné, 
ale to není
-argument proti změně. Dnes se nepovažuje za nespravedlivé, jaké platy 
mají
-obchodní úřednící. Kdyby je programátoři měli také takové, tak by to 
též
-nebyla nespravedlnost. (Ve skutečnosti by stále ještě vydělali podstatně
-více.)</p>
-
-<p id="right-to-control">
-<strong>„Nemají lidé právo mít kontrolu nad tím, jak jsou jejich 
výtvory
-používány?“</strong></p>
-
-<p>
-„Kontrola nad používáním nečích nápadů“ ve skutečnosti znamená 
kontrolu nad
-životy ostatních lidí; obyčejně je využita tak, že činí život 
složitějším.</p>
-
-<p>
-  Lidé, kteří pozorně sledovali záležitosti práv na intelektuální 
vlastnictví
-(jako např. právníci), říkají, že vlastně žádné takové právo
-neexistuje. Druhy předpokládaných práv na intelektuální vlastnictví, 
které
-vláda uznává, byly určeny specifickými rozhodnutími legislativy pro
-specifické účely.</p>
-
-<p>
-  Například patentový systém byl zaveden k tomu, aby se vynálezci 
nemuseli bát
-zveřejnit detaily svých vynálezů. Jeho účelem bylo pomoci spíše 
společnosti
-než vynálezcům. Tehdy byla doba sedmnácti let pro ochranu patentu krátká 
ve
-srovnání s rychlostí pokroku. Jelikož patenty jsou záležitostí pouze 
mezi
-výrobci, pro které jsou náklady za licenční dohody malé ve srovnání s
-náklady na zavedení produkce, nepůsobí patenty příliš mnoho zla. Nejsou
-překážkou pro většinu jednotlivců, kteří používají patentované 
produkty.</p>
-
-<p>
-  Myšlenka autorských práv neexistovala ve starověku, kdy autoři často
-kopírovali celá díla jiných autorů. Tyto postupy byly užitečné a byly
-jedinou cestou, díky níž se podařilo dílům mnoha autorů přežít. 
Autorská
-práva byla zavedena úmyslně za účelem podpory autorství. V oblasti, kde 
byla
-zavedena – pro knihy, které mohou být ekonomicky kopírovány pouze
-knihtiskem – nepůsobila škodlivě a neomezovala většinu jednotlivců, 
kteří
-knihy čtou.</p>
-
-<p>
-  Všechna práva na intelektuální vlastnictví jsou jenom licence povolené
-společností, protože se domnívala, více či méně správně, že 
společnost jako
-celek z toho bude mít prospěch. Ale v každé konkrétní situaci je třeba 
se
-ptát: Jsme na tom opravdu lépe, když udílíme takové licence? Pro jaký 
druh
-činnosti je jednotlivec licencován?</p>
-
-<p>
-  Případ programů v dnešní době je velmi odlišný od situace s knihami 
před sto
-lety. Dejte si dohromady skutečnost, že nejjednodušší cesta kopírování
-programu je od jednoho souseda ke druhému, dále skutečnost, že program má
-zdrojový a objektový kód, a nakonec skutečnost, že program je používán 
a ne
-čten, a představíte si tím situaci, ve které člověk prosazováním 
autorských
-práv, škodí společnosti jako celku jak hmotně, tak duchovně; v této 
situaci
-by tak člověk činit neměl, ať už mu to zákon umožňuje či nikoliv.</p>
-
-<p id="competition">
-<strong>„Soutěživost způsobuje, že se věci dělají 
lépe.“</strong></p>
-
-<p>
-  Příkladem soutěže je třeba závod: odměnou vítězi motivujeme 
každého, aby
-běžel rychleji. Pokud kapitalismus opravdu funguje tímto způsobem, je to
-správně; ale jeho obhájci nemají pravdu, když předpokládají, že vždy 
funguje
-tímto způsobem. Kdyby běžci zapomněli, proč je odměna nabízena, a 
snažili se
-vyhrát za každou cenu, mohli by najít i další taktiky – třeba útočit 
na
-ostatní běžce. Pokud se dostanou do pěstního zápasu, všichni doběhnou
-později.</p>
-
-<p>
-  Proprietární a utajený software je morálním ekvivalentem pěstního 
souboje
-běžců. Smutné je, že jediný rozhodčí, kterého máme, nezabraňuje 
zápasu;
-pouze ho reguluje. (Každých deset metrů, které uběhneš, můžeš jednou
-vystřelit.) Správně by je měl rozehnat a pokutovat běžce za každý 
pokus o
-rvačku.</p>
-
-<p id="stop-programming">
-<strong>„Nepřestanou lidé programovat, pokud nebudou povzbuzováni 
peněžní
-odměnou?“</strong></p>
-
-<p>
-  Ve skutečnosti mnoho lidí bude programovat i úplně bez peněžitého 
podnětu
-Programování má pro některé lidi neodolatelné kouzlo, obyčejně pro ty, 
kteří
-jsou v tom nejlepší. Není nedostatek profesionálních hudebníku, kteří 
se
-drží hudby, i když nemají naději se tím uživit.</p>
-
-<p>
-  Ale tato otázka, ačkoliv je tak často kladena, neodpovídá
-situaci. Programátoři nepřestanou být placeni, pouze budou platy
-menší. Pravá otázka by tedy měla znít: „Bude někdo programovat se 
sníženou
-peněžní odměnou?“ Moje zkušenosti ukazují, že bude.</p>
-
-<p>
-  Více než deset let pracovalo mnoho z nejlepších programátorů světa v
-laboratoři pro výzkum umělé inteligence za mnohem méně peněz, než mohli
-získat jinde. Obdrželi mnoho druhů nepeněžních odměn – například 
slávu a
-ocenění. Tvořivá práce je též ocenění, odměna sama za sebe.</p>
-
-<p>
-  Mnoho z nich odešlo, když jim byla nabídnuta možnost dělat stejnou 
práci za
-více peněz.</p>
-
-<p>
-  Tato fakta ukazují, že lidé budou programovat i z jiných důvodů, než 
je
-bohatství. Pokud jim ale bude nabídnuta možnost, jak si při tom vydělat
-mnoho peněz, začnou výdělek očekávat a vyžadovat. Špatně platící 
společnosti
-jsou na tom v soutěži s dobře platícími bídně, nemusely by však být, 
kdyby
-dobře platící společnosti byly zakázány.</p>
-
-<p id="desperate">
-<strong>„Potřebujeme nutně programátory. Pokud oni na nás chtějí, 
abychom
-přestali pomáhat sousedům, musíme poslechnout.“</strong></p>
-
-<p>
-  Nikdy není člověk v takové situaci, aby musel uposlechnout takový druh
-příkazu. Pamatujte: miliony na obranu, ale ani halíř na uctívání.</p>
-
-<p id="living">
-<strong>„Programátoři musí z něčeho žít.“</strong></p>
-
-<p>
-  Pro kratší období to je pravda, ale je mnoho způsobů, jak si 
programátor
-může vydělat bez prodávání práv na používání programu. Tato cesta je
-nejběžnější, protože vynáší programátorům a obchodníkům nejvíce 
peněz, není
-to však cesta jediná. Je snadné najít jiné cesty, pokud máte snahu je
-hledat. Tady je několik příkladů.</p>
-
-<p>
-  Výrobce, který vytvořil nový počítač, zaplatí za přenesení 
operačního
-systému na nový hardware.</p>
-
-<p>
-  Firmy obchodující s výukovými, poradenskými a udržbářskými 
službami mohou
-zaměstnávat také programátory.</p>
-
-<p>
-  Lidé s novými nápady mohou distribuovat programy jako freeware a žádat 
o
-dary od spokojených uživatelů nebo si nechat platit za poradenské
-služby. Poznal jsem se s lidmi, kteří si úspěšně tímto způsobem 
vydělávají.</p>
-
-<p>
-  Uživatelé se stejnými potřebami mohou vytvořit skupiny uživatelů a 
platit
-členské příspěvky. Taková skupina potom může najmout programátorskou
-společnost, aby napsala program, který potřebuje.</p>
-
-<p>
-  Všechen vývoj může být placen ze softwarové daně:</p>
-
-<p>
-   Předpokládejme, že každý, kdo koupí počítač, zaplatí x procent 
z ceny na
-softwarovou daň. Vláda dá tyto protředky agentuře jako FSF, která je 
utratí
-za vývoj softwaru.</p>
-
-<p>
-   Pokud člověk kupující počítač věnuje peníze na vývoj softwaru, 
může částku
-odepsat z daně. Může věnovat prostředky na projekt podle jeho vlastního
-výběru podle toho, jaké programy potřebuje. Z daně může odepsat 
libovolnou
-částku, kterou věnuje, až do celkové výše daně.</p>
-
-<p>
-   Velikost daně může být rozhodnuta přímo volbami mezi plátci daně, 
přičemž
-váha každého hlasu by byla stanovena sumou, kterou plátce na dani 
odvedl.</p>
-
-<p>
-   Důsledky:</p>
-
-<ul>
-<li>Uživatelé počítačů budou podporovat vývoj softwaru.</li>
-<li>Uživatelé sami rozhodnou, jaké úrovně podpory je třeba.</li>
-<li>Uživatelé budou moci rozhodnout, na které projekty bude použit jejich
-příspěvek.</li>
-</ul>
-<p>
-  Psaní svobodných programů po delší časové období bude znamenat krok 
do
-světa, kde nebude ničeho nedostatek, kde nebude nikdo muset tvrdě pracovat,
-aby se uživil. Lidé budou svobodni a po strávení nutných deseti hodin 
týdně
-na požadovaných úkolech – zákonodárství, rodinné poradenství, oprava 
robotů
-a průzkum asteroidů – se budou moci věnovat aktivitám, které budou 
potěšením
-– jako třeba programování. Nebude třeba se živit programováním.</p>
-
-<p>
-  Značně jsme již zredukovali množství práce, které celá společnost 
vynakládá
-na současnou produktivitu, ale jen málo z toho se proměnilo v pohodu
-pracujících, neboť je stále třeba mnoho neproduktivní činnosti, která
-doprovází činnost produktivní. Hlavními příčinami jsou byrokracie a 
vzájemný
-konkurenční boj. Volně dostupný software značně sníží tyto ztráty v 
oblasti
-softwarové produkce. Musíme to dělat proto, aby se technický nárůst v
-produktivitě odrazil v menším množství naší práce.</p>
-
-<h3 id="footnotes">Poznámky pod čarou</h3>
-
-<!-- The anchors do not match the actual footnote numbers because of
-   revisions over time. And if a new footnote is added, the references
-   to existing footnotes that follow the new one must be changed. -->
-<ol>
-<li id="f1"> Výběr slov zde byl neopatrný. Záměr byl, že nikdo nebude 
muset platit za
-<b>povolení</b> používat GNU systém, ale slovo <cite>free</cite> tuto
-skutečnost nevyjadřuje přesně a lidé si ho často vysvětlují tak, že 
GNU byde
-vždy distribuováno zdarma nebo za nízkou cenu. To nebyl záměr. Dále se v
-manifestu uvádí možnost společností, které budou poskytovat služby
-distribuce za úplatu. Později jsem se naučil důsledně rozlišovat mezi
-<cite>free</cite> ve smyslu <cite>freedom</cite> (svoboda) a
-<cite>free</cite> jako zdarma. Někteří uživatelé mohou získat kopie 
zdarma,
-jiní za ně mohou zaplatit, a pokud tyto peníze pomohou vývoji softwaru, 
tím
-lépe. Důležité je, že každý, kdo má kopii, může svobodně 
spolupracovat s
-ostatními při jejím používání. [Prosím věnujte v souvislosti s tímto
-pozornost dokumentu http://svobodnysoft.zde.cz a trošku úsilí používání
-jednoznačného termínu „svobodný software“ v českém jazyce. – pozn. 
korek.]</li>
-
-<li id="f2">Toto je druhé místo, kde jsem nerozlišil příslušné dva 
významy slova
-<cite>free</cite>. Tvrzení jako takové nelže – můžete získat kopie GNU
-softwaru zdarma, od kamarádů nebo přes síť. Je však přece jen poněkud
-zavádějící.</li>
-
-<li id="f3">Takové společnosti už existují.</li>
-
-<li id="f4">Nadace pro svobodný software (Free Software Foundation) získala 
nejvíce
-peněz z <a href="/order/order.html">distribučních služeb</a> na 10 let, ale
-jedná se spíše o charitu, než o společnost.
-</li>
-
-<li id="f5">Skupina společností vytvořila fondy kolem roku 1991, k podpoře 
GNU C
-Compileru.</li>
-
-</ol>
-
-<div class="translators-notes">
-
-<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.-->
- </div>
-</div>
-
-<!-- for id="content", starts in the include above -->
-<!--#include virtual="/server/footer.cs.html" -->
-<div id="footer">
-<div class="unprintable">
-
-<p>Dotazy ohledně FSF a GNU prosím posílejte na <a
-href="mailto:gnu@gnu.org";>&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. Jsou tu i <a
-href="/contact/">další možnosti jak kontaktovat</a> nadaci FSF. Ohledně
-nefunkčních odkazů a dalších návrhů nebo oprav se prosím obracejte na 
<a
-href="mailto:webmasters@gnu.org";>&lt;webmasters@gnu.org&gt;</a>.</p>
-
-<p>
-<!-- TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
-    replace it with the translation of these two:
-
-    We work hard and do our best to provide accurate, good quality
-    translations. However, we are not exempt from imperfection.
-    Please send your comments and general suggestions in this regard
-    to <a href="mailto:web-translators@gnu.org";>
-
-    &lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p>
-
-    <p>For information on coordinating and submitting translations of
-    our web pages, see <a
-    href="/server/standards/README.translations.html">Translations
-    README</a>. -->
-Pracujeme tvrdě a děláme to nejlepší, abychom vám přinesli přesné a 
kvalitní
-překlady. Nicméně i my můžeme udělat chybu. Vaše komentáře a návrhy 
na
-vylepšení vítáme na adrese <a href="mailto:web-translators@gnu.org";>
-&lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p> <p>Přečtěte si prosím <a
-href="/server/standards/README.translations.html">Příručku 
překladatele</a>,
-kde se dozvíte, jak koordinovat svoji práci a posílat překlady tohoto
-článku.</p>
-</div>
-
-<!-- Regarding copyright, in general, standalone pages (as opposed to
-   files generated as part of manuals) on the GNU web server should
-   be under CC BY-ND 4.0. Please do NOT change or remove this
-   without talking with the webmasters or licensing team first.
-   Please make sure the copyright date is consistent with the
-   document. For web pages, it is ok to list just the latest year the
-   document was modified, or published.
-   
-   If you wish to list earlier years, that is ok too.
-   Either "2001, 2002, 2003" or "2001-2003" are ok for specifying
-   years, as long as each year in the range is in fact a copyrightable
-   year, i.e., a year in which the document was published (including
-   being publicly visible on the web or in a revision control system).
-   
-   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
-   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
-<p>Copyright &copy; 1985, 1993 Free Software Foundation, Inc.</p>
-
-<p>
-Komukoli se dává povolení vyhotovit nebo distribuovat doslovný opis tohoto
-dokumentu jakýmkoli médiem, za předpokladu, že bude zachováno oznámení o
-copyrightu a oznámení o povolení a že distributor příjemci poskytne 
povolení
-k dalšímu šíření, a to v téže podobě, jakou má toto oznámení.
-<br />
-Změny dokumentu nejsou povoleny.
-</p>
-
-<!--#include virtual="/server/bottom-notes.cs.html" -->
-<div class="translators-credits">
-
-<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
- </div>
-
-<p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
-Aktualizováno:
-
-$Date: 2017/02/01 17:03:11 $
-
-<!-- timestamp end -->
-</p>
-</div>
-</div>
-</body>
-</html>

Index: manifesto.ko.html
===================================================================
RCS file: manifesto.ko.html
diff -N manifesto.ko.html
--- manifesto.ko.html  12 Jul 2019 18:02:11 -0000   1.12
+++ /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
@@ -1,556 +0,0 @@
-<!--#set var="PO_FILE"
- value='<a href="/gnu/po/manifesto.ko.po">
- https://www.gnu.org/gnu/po/manifesto.ko.po</a>'
- --><!--#set var="ORIGINAL_FILE" value="/gnu/manifesto.html"
- --><!--#set var="DIFF_FILE" value=""
- --><!--#set var="OUTDATED_SINCE" value="2004-01-17" -->
-
-<!--#include virtual="/server/header.ko.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.77 -->
-
-<!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
-<title>GNU 선언문 - GNU 프로젝트 - 자유 소프트웨어 재단</title>
-
-<!--#include virtual="/gnu/po/manifesto.translist" -->
-<!--#include virtual="/server/banner.ko.html" -->
-<!--#include virtual="/server/outdated.ko.html" -->
-<h2>GNU 선언문</h2>
-
-<p> 아래에 첨부한 GNU 선언문은 GNU 프로젝트가 시작되었을 
당시에 많은 사람들의 참여와 지원을 요청하기 위해 <a
-href="http://www.stallman.org/";>리차드 스톨만</a>이 작성한 것입
니다. 처음 몇년 동안은 프로젝트의 발전
-상황을 설명하기 위해 부분적인 개정이 이루어 졌지만, 이ì 
œëŠ” 문서가 널리 알려짐에 따라 많은 사람들이 알고 있는 
내용 그대로를 보존하는
-편이 낫다고 판단하게 되었습니다.</p>
-
-<p>문서에 대한 보존이 결정된 이후에 우리는 일반적인 
오해의 여지가 있는 몇몇 단어들의 문제점을 알게 되었고, 
1993년에 주석을 추가하는
-것으로 해석상의 난점들을 명확하게 정리했습니다. </p>
-
-<p>GNU 소프트웨어에 대한 최신 정보는 <a href="/home.html">GNU 
홈페이지</a>와 <a
-href="/software/software.html">소프트웨어 디렉토리</a>를 통해서 
참고할 수 있습니다.</p>
-
-<h3 id="whats-gnu">GNU란 무엇인가? Gnu는 유닉스가 아니다!</h3>
-
-<p>
-  GNU(그뉴)란 `GNU는 유닉스가 아니다'를 의미하는 영어 
표현인 `Gnu is Not Unix'를 구성하는 단어들의 첫자를 따서 만든
-약어이다. GNU는 유닉스와 완벽하게 호환되는 소프트웨어 
시스템의 이름이며, 원하는 모든 사람이 자유롭게 사용할 
수 있도록 만들어진
-것이다.&nbsp;<a href="#f1">(1)</a> 몇몇 자원자들이 내게 도움을 
주고 있지만 보다 많은 자원자들의 지원과 프로그램과
-장비 그리고 금전적인 도움이 절실히 필요한 실정이다.</p>
-
-<p>
-  우리는 지금까지 에디터 명령어를 Lisp 언어로 작성할 수 
있는 텍스트 에디터 Emacs(이맥스)와 소스 코드 단계까지 
오류를 추적할 수
-있는 디버거, yacc(약) 호환 파서 생성기, 링커 그리고 35개 
가량의 유틸리티들을 만들었으며 셸은 거의 완성된 상태에
-이르렀다. 이식성 있는 최적화 C 컴파일러가 컴파일러 자신
을 통해 새로이 컴파일되어 만들어 졌으며 이번 해에 배포될
 것이다. 초기 단계의
-커널이 존재하기는 하지만 유닉스에 필적하기 위해서는 
보다 많은 기능들이 추가되어야 한다. 커널과 컴파일러가 
완성되면 프로그램 개발에
-적합한 GNU 시스템을 배포할 수 있을 것이다. 우리는 조판 
프로그램으로 TeX(텍)을 사용하겠지만, nroff(엔로프)도 계속 
사용할
-것이다. 또한 이식성을 갖춘 자유 소프트웨어인 X 윈도우 
시스템도 사용할 것이다. 그런 후에 이식성을 확보한 Common 
Lispê³¼
-Empire 게임, 스프레드시트를 포함한 수많은 다른 
프로그램과 온라인 문서들을 추가할 것이다. 종국적으로 
우리는 일반적인 유닉스
-시스템에 포함된 모든 프로그램과 ê·¸ 이상의 것들을 ì 
œê³µí•˜ê²Œ 되기를 희망한다.</p>
-
-<p>
-  GNU는 유닉스 프로그램을 사용할 수 있게 해주지만 유
닉스와 동일한 것은 아니다. 우리는 다른 운영체제에서의 
경험을 살려 사용하기에
-편리한 모든 향상을 꾀할 것이다. 특히, 긴 길이의 파일 
이름과 파일 버전 번호 그리고 견고한 파일 시스템을 구현할
 계획이며 가능하다면
-파일명 완성 기능도 제공할 것이다. 또한 터미널에 독립ì 
ì¸ 출력을 지원할 계획이며 최종적으로 몇 개의 Lisp 
프로그램과 일반적인 유닉스
-프로그램이 한 화면을 나누어 쓸 수 있는 Lisp 기반의 
윈도우 시스템을 만들 것이다. 시스템 프로그래밍 언어로 
C와 Lisp 두 가지를
-모두 사용할 수 있을 것이다. 우리는 또한 통신을 위해 
UUCP와 MIT Chaosnet 그리고 인터넷 프로토콜들을 지원해 나갈 
것이다.</p>
-
-<p>
-  GNU는 본래 가상 메모리를 가진 68000/16000 CPU 계열의 
컴퓨터를 기준으로 제작되었다. 그 까닭은 이 기계들에서 
GNU를
-가장 쉽게 작동시킬 수 있기 때문이다. 보다 작은 
컴퓨터에서 GNU를 작동시키기 위해서는 별도의 노력이 
필요하며 이것은 그러한 시스템에서
-GNU를 사용하고자 하는 사람의 몫으로 남겨져 있다.</p>
-
-<p>
-  GNU 프로젝트를 말할 때는 `GNU'의 <em>g</em> 발음이 
생략되어 &ldquo;뉴 프로젝트&rdquo;(new
-project)와 혼동되지 않도록, &ldquo;그뉴 프로젝트&rdquo;라고 명
확히 발음해 주기를 부탁한다.</p>
-
-<h3 id="why-write">왜 GNU를 작성해야만 했는가?</h3>
-
-<p>
-  어떤 프로그램을 좋아한다면 당연히 그것을 좋아하는 
사람들과 함께 나누는 것이 황금률(대우받고자 하는 데로 
대하라 - 성서)이라고
-생각한다. 소프트웨어를 판매하는 사람들은 사용자를 각각 
구분하고, 그들 위에 군림하고, 사용자 서로가 프로그램을 
공유하는 것을 막고자
-한다. 나는 이런 식으로 사용자 간의 결속이 깨지는 것을 
거부한다. 나는 올바른 양심으로 비공개 협정이나 
소프트웨어 사용권 계약에 서명할
-수 없다. 여러 해 동안 인공지능 연구소에서 일하면서 
이러한 경향과 다른 박정한 일들에 저항해 보았지만 결국 
그들의 승리로 끝나고
-말았다. 내 의지에 역행하는 이런 일들이 일어나는 
연구소에 나는 더이상 머무를 수가 없었다.</p>
-
-<p>
-  신념을 포기하지 않고도 컴퓨터를 계속 사용하기 위해서 
나는 사용이 제한되는 소프트웨어 없이도 작업을 해 나갈 
수 있는 충분한 자유
-소프트웨어의 본체를 만들 결심을 했다. 나는 MIT측이 어떠
한 법률적 근거에 의해서도 GNU의 자유로운 배포를 제지하지 
못하도록 하기
-위해서 인공지능 연구소를 그만두었다.</p>
-
-<h3 id="compatible">GNU가 유닉스와 호환되는 이유</h3>
-
-<p>
-  유닉스가 이상적인 운영체제라고 생각하지는 않지만 ì 
œë²• 쓸만하다고 할 수 있다. 유닉스의 골자는 훌륭한 것이며 
나는 유닉스의 장점을 해치지
-않고도 부족한 점들을 메울 수 있으리라고 생각한다. 또한 
유닉스와 호환성을 갖는 시스템은 이를 채택할 다른 많은 
사람들에게도 편리할
-것이다. </p>
-
-<h3 id="available">GNU가 배포되는 방식</h3>
-
-<p>
-  GNU는 사용상의 어떠한 제한도 존재하지 않는 공용 
소프트웨어(public domain)가 아니다. 누구든지 GNU를 개작하고 
배포할
-수는 있지만 어떤 이도 GNU가 보다 널리 배포되는 것을 ì 
œí•œí•  수 없다. 즉, 개작한 내용을 <a
-href="/philosophy/categories.html#ProprietarySoftware">독점</a>할 수 
없다는 것이다. 나는
-모든 버전의 GNU가 자유롭게 남아 있기를 보장받고 싶은 
것이다. </p>
-
-<h3 id="why-help">많은 프로그래머들이 동참을 원하는 이유</h3>
-
-<p>
-  나는 그 동안 GNU에 흥미를 느끼고 돕고자 하는 많은 
프로그래머들을 찾을 수 있었다.</p>
-
-<p>
-  많은 프로그래머들은 시스템 소프트웨어의 상용화에 
대해 불쾌하게 생각한다. 이렇게 함으로써 보다 더 많은 
돈을 벌 수는 있겠지만,
-일반적으로 이런 상황에서는 프로그래머들이 서로를 
동지로 느끼기보다 투쟁해야 할 대상으로 느끼게 된다. 
프로그래머들 사이에 우정을 나타내는
-가장 기본적인 행동은 프로그램을 함께 나누는 것이다. 
그러나 현재의 전형적인 마케팅 협정은 프로그래머들이 
다른 프로그래머를 친구로 대하는
-것을 근본적으로 막고 있다. 소프트웨어를 구입한 자는 우ì 
•ê³¼ 준법 중 하나를 선택해야만 한다. 물론 많은 사람들은 
우정을 보다
-중요시한다. 그러나 법의 존재 가치를 인정하는 사람들은 
어떤 결정을 내리든 편한 마음을 가질 수 없다. 그들은 
냉소적이 되어 프로그래밍은
-단지 돈을 버는 수단이라고 생각하게 된다.</p>
-
-<p>
-  그러나 독점적인 프로그램 대신 GNU를 사용하게 되면, 
우리는 모든 이에게 온정을 가질 수 있으며 법도 준수하게 
된다. 게다가 GNU는
-공유의 표본으로써 다른 이가 우리와 함께 공유에 
동참하도록 고무하는 깃발 노릇도 한다. 이것은 또한 
우리에게 자유롭지 못한 프로그램을 쓸
-때는 느낄 수 없는 조화로운 느낌을 갖게 해준다. 나와 
대화한 프로그래머들 중 거의 절반 정도는 이것이 돈으로 
바꿀 수 없는 중요한
-행복이라는데 공감했다.</p>
-
-<h3 id="contribute">당신이 공헌할 수 있는 방법</h3>
-
-<p>
-  나는 컴퓨터 제조업자에게는 기계와 돈을, 개인에게는 
프로그램과 노동을 지원해 줄 것을 요청한다.</p>
-
-<p>
-  컴퓨터를 기증해서 기대할 수 있는 것 중 하나는 GNU가 
머지않아 그 기계에서 작동할 것이라는 점이다. 기증될 
컴퓨터는 즉시 사용될 수
-있는 완제품으로서 주거 지역에서 사용될 수 있는 특별한 
냉각 장치나 전력이 필요하지 않은 것이어야 한다.</p>
-
-<p>
-  나는 GNU를 위해 시간제로 일하기를 열망하는 많은 
프로그래머들을 찾을 수 있었다. 시간제로 이루어 지는 작업
은 독립된 많은 결과물들이
-분산되어 이를 통합하고 조정하는 일이 매우 어렵고 
각각의 부분들이 함께 통합되면 동작하지 않기도 하기 
때문에 대부분의 프로젝트에는
-적합하지 않다. 그러나 유닉스를 대체하기 위한 우리의 
작업에는 이러한 문제가 존재하지 않는다. 완전한 유닉스 
시스템에는 개별적인 문서를
-갖춘 수백 개의 유틸리티가 포함되어 있으며 대부분의 
인터페이스 사양은 유닉스에 호환되도록 맞춰져 있다. 만약 
각각의 프로그래머가 유닉스
-시스템에서 정상적으로 작동할 수 있는 유닉스 유틸리티의 
대체 프로그램을 만들었다면, 이러한 대체 유틸리티들은 
함께 묶어 놓아도 올바르게
-작동할 것이다. 예기치 못한 문제 발생의 가능성을 ê³ ë 
¤í•œë‹¤ê³  해도 전체적인 구성 요소들을 통합하는 작업은 
충분히 가능할 것이다. (커널을
-만드는 작업에는 세밀한 대화가 필요할 것이며, 소수의 
호흡이 잘 맞는 집단이 적당할 것이다.)</p>
-
-<p>
-  만일 내가 금전적인 지원을 얻는다면 약간의 인원을 ì 
„일제나 시간제로 고용할 수 있을 것이다. 일반적인 
프로그래머의 수준보다 많은 급여를
-줄 수는 없겠지만, 돈을 버는 것 만큼이나 공동체 의식을 ì 
•ë¦½í•˜ëŠ” 일도 중요한 의미를 가진다고 생각하는 사람들을 
찾아 볼 것이다. 이런
-사람들에게 적절한 보수를 제공하는 것은 그들이 생계에 
대한 부담에서 벗어나서 보다 자유롭게 그들의 모든 역량을 
GNU에 집중할 수 있도록
-하는 방법이라고 나는 생각하고 있다.</p>
-
-<h3 id="benefit">모든 컴퓨터 사용자가 이득을 얻게 되는 이유
</h3>
-
-<p>
-  일단 GNU가 만들어지면, 모든 사람들은 훌륭한 시스템 
소프트웨어를 공기처럼 무료로 얻을 수 있게 될 
것이다.&nbsp;<a
-href="#f2">(2)</a></p>
-
-<p>
-  이것은 모든 사람이 단지 유닉스 사용에 대한 라이선스 
비용을 절약할 수 있다는 것보다 훨씬 더 많은 의미를 
갖는다. 이것은 시스템
-프로그래밍에 소모되는 불필요한 노력의 중복을 피할 수 
있게 된다는 것을 의미하며, 절약된 노력은 기술 수준을 
향상시키는데 사용될 수 있을
-것이다. </p>
-
-<p>
-  시스템에 대한 모든 원시 코드가 모든 사람에게 제공될 
것이다. 따라서 시스템을 변경하고자 하는 사람은 언제든지 
시스템을 직접 수정하거나
-적당한 프로그래머나 회사에 이를 의뢰할 수 있게 된다. 
사용자들은 더이상 프로그램의 원시 코드를 독점적으로 
소유하기 때문에 이를 수정할
-수 있는 유일한 위치에 있는 프로그래머나 회사에 종
속되지 않아도 된다. </p>
-
-<p>
-  학교는 모든 학생들에게 시스템 코드를 배우고 
향상시키도록 장려함으로써 보다 나은 교육 환경을 제공할 
수 있다. 하버드 대학의 컴퓨터
-실습실은 원시 코드가 공개되지 않은 프로그램을 컴퓨터에 
설치하지 못하도록 하는 정책을 갖고 있었는데, 실제로 
그러한 몇몇 프로그램을
-설치하지 못하게 함으로써 이 정책을 고수했다. 나는 
이것에서 커다란 영감을 받게 되었다. </p>
-
-<p>
-  마지막으로, 누가 시스템 소프트웨어를 소유하고 있으며 
누구에게 사용 자격을 부여할 것인가를 결정하는 소모적인 
문제들이 사라지게 될
-것이다. </p>
-
-<p>
-  복제 허가를 포함한 프로그램의 사용료를 계산할 때는 
개개인이 어떤 프로그램에 대해 얼마의 돈을 지불해야 하는 
가를 알아내야 하는 번잡한
-방법이 필요하기 때문에 언제나 사회에 많은 비용을 
야기시킨다. 그리고 오직 경찰 국가에서만 모든 사람이 
이러한 방법을 따르도록 강제할 수
-있다. 막대한 비용을 들여 공기를 생산하는 우주 정거장의 
예를 생각한다면, 이러한 경우 공기의 요금을 리터 단위로 
지불하는 것은 합당할
-것이다. 그러나 호흡하는 공기의 양을 측정하기 위해서 
계측기가 달린 방독면을 밤낮으로 쓰고 있어야 한다면 그런 
방식은 지불 능력에
-관계없이 타당한 것이 아니다. 또한 마스크를 벗고 있는 
지를 TV 카메라가 언제 어디서나 항상 감시하고 있다면 
이또한 옳지 않은
-일이다. 따라서 이보다는 사람들에게 일정한 인두세를 
부과하고 마스크를 벗어 던지는 것이 현명하다. </p>
-
-<p>
-  프로그램의 일부나 전체를 복제하는 행위는 
프로그래머에게 있어서 숨을 쉬는 것 만큼이나 자연스럽고 
생산적인 일이다. 따라서 프로그램은
-마땅히 자유롭게 사용될 수 있어야 한다. </p>
-
-<h3 id="rebutted-objections">쉽게 반박될 수 있는 GNU의 목표에 
대한 몇가지 반대 의견</h3>
-
-<p id="support">
-<strong>&ldquo;GNU가 무료라면 아무도 그것을 사용하지 않을 
것이다. 왜냐하면 무료라는 것은 어떠한 지원도 기대할 수 
없다는
-것을 의미하기 때문이다.&rdquo;</strong></p>
-
-<p>
-<strong>&ldquo;지원 서비스를 제공하기 위해서는 프로그램에 
비용을 부과해야만 한다.&rdquo;</strong></p>
-
-<p>
-  단순히 GNU를 무료로 얻는 것보다 GNU와 이에 대한 지원 
서비스를 유료로 함께 구입하는 것을 사람들이 선호한다면, 
GNU를 무료로
-구한 사람들에게 지원 서비스만을 제공하는 것으로 수익을 
얻는 업체도 생겨날 수 있을 것이다.&nbsp;<a
-href="#f3">(3)</a></p>
-
-<p>
-  지원 서비스는 실제 프로그래밍 작업이 포함된 것과 
단순 지원 작업으로 구별해야 하는데, 전자는 기존의 
소프트웨어 업체를 통해서 해결할 수
-없는 것 중의 하나이다. 만일 여러분의 문제가 다른 
사람에게도 발생하는 일반적으로 것이 아니라면, 해당 업
체는 그 문제를 쉽게 해결해
-주려고 하지 않을 것이다. </p>
-
-<p>
-  만약 여러분의 사업이 다른 사람의 지원에 의존해야만 
하는 것이라면, 여러분이 선택할 수 있는 유일한 방법은 
필요한 모든 원시 코드와
-도구들을 구비하는 것이다. 그런 연후에 문제를 해결할 수 
있는 사람을 고용할 수 있다. 이것은 다른 사람의 자비를 
구하는 것과는
-다르다. 유닉스의 경우에는 원시 코드를 이용하기 위한 
가격이 고가이기 때문에 대부분의 사업에서 이러한 방법이 
고려의 대상이 될 수
-없다. 그러나 GNU에서는 이것이 용이하다. 물론, 이 
경우에도 유능한 사람을 구하지 못할 가능성은 여전히 
존재하지만 이것을 GNU가
-무료로 배포되는데 따른 문제라고 비난할 수는 없다. GNU는 
이 세계의 모든 문제를 해결하는 것이 아니라 단지 그 중 
일부를 해결할 수
-있을 뿐이다. </p>
-
-<p>
-  한편, 컴퓨터에 대해 전혀 모르는 사용자들은 단순 지원 
서비스를 필요로 한다. 이러한 서비스는 사용자 스스로 
능히 처리할 수 있는 종류의
-것들이지만 사용자들이 그 방법을 모르기 때문에 서비스가 
필요한 것이다. </p>
-
-<p>
-  이런 서비스들은 단순 보수 작업이나 복구 서비스를 
지원하는 회사들이 제공할 수 있다. 사용자들이 제품을 구입
하고 그에 대한 서비스를
-제공받는 방식을 받아들인다면, 제품을 무료로 받고 
서비스에 대한 비용을 지불하는 방식에도 기꺼이 동의할 
것이다. 서비스를 제공하는
-회사들은 가격과 품질로 경쟁할 것이고 사용자들은 특정한 
업체에 얽매이지 않아도 될 것이다. 또한, 그러한 서비스가 
필요하지 않은 사람들은
-서비스에 대한 비용을 들이지 않고도 프로그램들을 사용할 
수 있을 것이다.</p>
-
-<p id="advertising">
-<strong>&ldquo;광고를 하지 않으면 많은 사람들에게 알릴 수 
없다. 따라서 프로그램을 널리 알리기 위해서는 프로그램에 
광고
-비용를 부과해야만 한다.&rdquo;</strong></p>
-
-<p>
-<strong>&ldquo;무료로 구할 수 있는 프로그램을 광고하는 것은 
무의미하다.&rdquo;</strong></p>
-
-<p>
-  GNU와 같은 프로그램을 무료 또는 극히 적은 비용으로 
많은 컴퓨터 사용자에게 홍보할 수 있는 다양한 정보 전파 
방식이 존재한다. 그러나
-광고를 이용하면 보다 많은 사람들에게 프로그램을 알릴 
수 있다는 점은 옳을 수 있다. 만약 이것이 정말 사실이라면 
GNU를 유료로
-복제하고 배송하는 서비스 사업은 광고비 혹은 그 이상의 
비용을 지불하기에 충분할 만큼 성공해야 한다. 이러한 
방식에서는 광고를 보고
-제품을 구입하는 등의 광고로부터 이익을 얻은 사용자가 
광고비를 부담한 것이 된다. </p>
-
-<p>
-  반면에, 많은 사람들이 GNU를 그들의 친구로부터 구하고 
또한 위와 같은 회사가 성공하지 못한다면 그것은 GNU가 
확산되는데 광고가
-반드시 필요하지 않다는 것을 의미하는 것이다. 자유 시장 
옹호자들은 왜 이 문제를 자유 시장이 결정하도록 놔두지 
않는
-것일까?&nbsp;<a href="#f4">(4)</a></p>
-
-<p id="competitive">
-<strong>&ldquo;내 회사는 경쟁 우위를 차지하기 위해서 독점 
운영체제가 필요하다.&rdquo;</strong></p>
-
-<p>
-  GNU는 시스템 소프트웨어를 경쟁이라는 범주에서 ì 
œì™¸ì‹œí‚¬ 것이다. 여러분의 회사는 이 분야에서 경쟁 우위를 
점할 수 없겠지만, 그것은
-여러분의 경쟁사도 모두 마찬가지가 될 것이다. 여러분과 
여러분의 경쟁사는 다른 분야에서 경쟁하겠지만, 이 
분야에서는 모두 이익을 얻게 될
-것이다. 만약 여러분의 사업이 운영체제를 판매하는 
것이라면 GNU를 좋아하지 않을 것이고 혹독한 상대가 되겠
지만, 여러분의 사업이 다른
-것이라면 GNU는 운영체제의 구입에 따른 막대한 비용을 ì 
ˆê°í•´ 줄 수 있다. </p>
-
-<p>
-  나는 많은 업체와 사용자들이 GNU의 발전에 기여해 
나감으로써 서로의 비용을 절감할 수 있기를 
희망한다.&nbsp;<a
-href="#f5">(5)</a></p>
-
-<p id="deserve">
-<strong>&ldquo;프로그래머는 자신의 창의력에 대한 보상을 
받을 자격이 있지 않은가?&rdquo;</strong></p>
-
-<p>
-  어떤 일이 보상받을 만한 가치가 있다면 그것은 곧 사회ì 
 공헌을 의미한다. 창의성이란 ê·¸ 결과물을 사회가 대가 
없이 사용할 수 있을 때
-사회적 공헌이 되는 것이다. 어떤 혁신적인 프로그램을 ì 
œìž‘í•œ 사람이 그에 대해 보상을 받아야만 한다면, 같은 
맥락에서 그것을 자유롭게
-사용하지 못하게 한다면 그때는 처벌을 받아야 할 것이다. 
</p>
-
-<p id="reward">
-<strong>&ldquo;그렇다면, 프로그래머는 그의 창의력에 대한 
보상을 요구할 수 없단 말인가?&rdquo;</strong></p>
-
-<p>
-  유해한 수단을 사용하지 않는다면, 노동에 대한 보수와 
자신의 소득이 극대화되기를 바라는 것은 아무 문제가 
없다. 그러나 지금까지
-소프트웨어 산업에서 보편화된 수단은 유해한 방법이다. 
</p>
-
-<p>
-  프로그램을 사용하는 것에 제한을 둠으로써 돈을 
벌어들이는 행위는 프로그램이 사용되는 범위와 방식을 ì 
œí•œí•˜ê¸° 때문에 유해한 것이다. 이는
-프로그램으로부터 얻을 수 있는 인간적인 풍요로움을 ì 
„체적으로 감소시키는 것이다. 프로그램의 자유로운 사용에 
대한 제한은 결국, 유해한
-파괴 행위라고 할 수 있다.</p>
-
-<p>
-  선량한 시민이라면 자신이 보다 부유해지기 위해서 
그러한 수단을 쓰지 않는다. 그 까닭은, 만일 모든 사람들이 
그렇게 한다면 상호간의
-유해한 행위로 인해 결과적으로 우리 모두는 보다 
빈곤해질 것이기 때문이다. 이것은 칸트의 윤리학(네 
의지의 준칙이 언제나 보편적 입법의
-원리로서 타당하게 행동하라-실천이성비판)이나 황금률과 
같은 분명한 것이다. 나는 모든 사람들이 자기만의 정보를 
축적해 나가는 것은
-바람직하지 않다고 여기기 때문에, 누군가 그런 일을 
한다면 그것이 잘못된 일이라고 생각한다. 명확하게 
말하면, 한 개인의 창의성을
-보장받고자 하는 욕구가 일반적으로 전체의 창의성이나 
혹은 그 일부분을 저하시키는 행위를 정당화시키는 것은 
옳지 않다. </p>
-
-<p id="starve">
-<strong>&ldquo;프로그래머는 밥줄이 끊기지 
않을까?&rdquo;</strong></p>
-
-<p>
-  그 누구도 프로그래머가 되도록 강요되지는 않는다고 
답하고 싶다. 아마 우리들 대부분은 실직한 후에 거리로 
나가 궁색한 표정을 지으며
-구걸한다고 해도 한푼의 돈도 벌 수 없을 것이다. 그러나 
실직했다고 해서 반드시 거리로 나가 구걸을 하고 굶주려야 
하는 것은
-아니다. 왜냐하면 우리는 얼마든지 다른 일을 할 수 있기 
때문이다. </p>
-
-<p>
-  그러나 이것은, 프로그래머는 소프트웨어를 소유하지 
않으면 단 한푼도 벌 수 없다라는 질문자의 맹목적인 가ì 
•ì„ 인정하고 있다는 점에서
-잘못된 답변이라고 할 수 있다. 아마도 이런 생각은 극단ì 
ì¼ 것이다. </p>
-
-<p>
-  프로그래머가 생계에 지장을 받지 않을 것이라는 점에 
대한 올바른 이유는 지금과 같은 수준의 보수는 아니겠지만 
여전히 프로그래밍으로 돈을
-벌 방법들이 있기 때문이다.</p>
-
-<p>
-  프로그램의 복제를 제한하는 것이 소프트웨어 사업을 유
지되기 위한 유일한 기반은 아니다. 이러한 방식이 
보편화된 것은 이렇게 함으로써 가장
-돈을 많이 벌 수 있기 때문이다. 만약 고객들에 의해 이런 
방식이 거부되거나 금지된다고 해도, 소프트웨어 사업은 
지금까지는 드물었던
-새로운 방식으로 사업 구조를 재편해 나갈 수 있을 것이다. 
어떠한 분야에 있어서도 사업 구조와 수익 모델을 만드는 
방법은 무궁 무진한
-것이다. </p>
-
-<p>
-  새로운 기반 하에서의 프로그래밍은 지금처럼 수익성이 
높은 일은 아닐 것이다. 그러나 이것이 변화에 반대하는 
이유가 될 수는 없다. 판매직
-사원들에게 판매 실적만큼 급여를 지불하는 현재의 방식은 
정당한 것으로 받아들여진다. 그렇다면 프로그래머에게 
같은 방식이 적용된다고 해도
-정당하지 못할 이유가 없다. (그러나 현실적으로 볼 때, 
프로그래머들은 여전히 그보다 많은 소득을 올리고 
있다.)</p>
-
-<p id="right-to-control">
-<strong>&ldquo;창작자는 창작물의 사용을 통제할 권리를 갖고 
있지 않은가?&rdquo;</strong></p>
-
-<p>
-자신의 아이디어를 다른 사람이 사용하는 것을 통제한다는 
것은 결국 다른 사람의 삶을 통제한다는 것이며, 이것은 
타인의 삶을 위축시키기
-위해서 흔히 사용되는 것이다. </p>
-
-<p>
-  변호사와 같이 지적 소유권 문제를 연구해 온 사람들은 
지적 소유물에는 본질적인 권리가 존재할 수 없다고 주의 
깊게 말한다. 정부가
-인정하는 가상의 지적 소유권은 특정한 목적을 위해 
만들어진 특정 법률 조항으로부터 발생한 것이다.</p>
-
-<p>
-  예를 들어, 특허 제도는 발명가로 하여금 발명품의 세부 
사항을 공개하도록 장려하기 위해서 만들어진 것이다. 
따라서 그 목적은 발명자를
-돕기보다 사회를 돕기 위한 것이다. 시간적인 측면에서 
보면, 특허가 갖는 17년간의 유효 기간은 기술의 발전 
속도와 비교해 볼 때 짧은
-것이다. 특허는 제조업체들 간의 문제이고 특허 사용 
계약을 체결하는 것이 제품을 직접 생산하기 위해서 필요한 
노력과 비용에 비해 적기
-때문에 그다지 해롭게 작용하지 않는다. 또한 특허품을 
사용하는 대부분의 개인에 대해서는 별다른 제한을 두지 
않는다.</p>
-
-<p>
-  고대에는 저작권 개념이 존재하지 않았으며, 당대의 
작가들은 흔히 논픽션 작품 속에 다른 작가의 작품 
상당량을 옮겨 넣었다. 이런 관행은
-유용한 것이었으며 비록 일부분이나마 많은 작가들의 
작품이 계속해서 남아 있을 수 있는 유일한 방법이었다. ì 
€ìž‘권 제도는 특별히 저술업을
-활성화시키려는 의도로 만들어진 것이다. 이 영역에 
속하는 책은 인쇄기를 통해서 경제적으로 만들어질 수 있기 
때문에 저작권은 그다지 해롭지
-않았다. 또한 책을 읽는 대다수의 사람들을 제한하지도 
않았다.</p>
-
-<p>
-  모든 지적 소유권은 그것이 옳든 그르든 간에 그를 
허용함으로써 사회 전체에 이익이 된다고 여겨져서 사회가 
부여한 허가일 뿐이다. 그러나
-어떤 특정 상황에서도 우리는 &ldquo;그런 허가를 내주는 
것이 정말 우리에게 유익한가? 개인에게 어떤 종류의 
행위를 허용하는 허가를
-내줄 것인가?&rdquo;라는 질문을 해보아야만 한다.</p>
-
-<p>
-  오늘날의 프로그램의 경우는 백여년 전의 책의 경우와 
크게 다르다. 프로그램이 옆사람을 통해 가장 쉽게 복제될 
수 있다는 점과 원시 코드와
-목적 코드로 구분된다는 점, 단순히 읽거나 즐기기 위한 
것이 아니라 특정한 용도를 위해 사용된다는 점들이 복합ì 
ì¸ 상황을 만들게 되어
-저작권을 강요하는 사람들은 사회 전체에 정신적으로나 
물질적으로 해를 끼치는 상황을 만들고 있으며 법적 허용 
여부에 관계없이 사용자들의
-이용을 제한하고 있는 것이다.</p>
-
-<p id="competition">
-<strong>&ldquo;경쟁을 통해서 보다 나은 결과를 얻을 수 
있다.&rdquo;</strong></p>
-
-<p>
-  경쟁의 기본 원리는 경주이다. 경주는 승자에게 상을 
주는 방법으로 모두가 더욱 빨리 달리도록 장려한다. 만약 
자본주의가 실제로 이런
-방식을 따른다면 이는 바람직한 것이다. 그러나 
자본주의의 옹호자들은 항상 이런 방식으로 움직인다고 단ì 
•ì§“는 잘못을 범한다. 만일,
-주자들이 상이 주어지는 이유를 망각한 채 승리에만 
집착한다면 그들은 다른 주자를 공격한다든지 하는 색다른 
전략을 찾게될 것이다. 주자들이
-먼저 싸우기부터 한다면 그들은 결국 모두 늦어질 수밖에 
없는 것이다. </p>
-
-<p>
-  독점적이고 비밀에 쌓인 소프트웨어는 먼저 싸우기부터 
하는 주자들과 도덕적으로 동일하다. 슬픈 일이지만 우리의 
유일한 심판은 그다지 공정해
-보이지 않으며 싸움에 반대하는 것 같지도 않다. 단지, 
&ldquo;10 미터 마다 한번씩만 상대를 가격할 수 있다.&rdquo;는
-정도의 규정을 적용할 뿐이다. 공격하려는 시도만 해도 
이를 저지하고 벌칙을 주어야 하는데도 말이다.</p>
-
-<p id="stop-programming">
-<strong>&ldquo;금전적인 특혜가 없다면 아무도 프로그래밍을 
하지 않을 것이다.&rdquo;</strong></p>
-
-<p>
-  실제로 많은 사람들은 어떠한 금전적 보상 없이도 
프로그래밍을 계속 할 것이다. 프로그래밍은 어떤 
사람들에게 있어 저항할 수 없는 매력이며
-이는 프로그래밍에 능숙한 사람일수록 더욱 그렇다. 
생계를 유지할 희망이 보이지 않더라도 꾸준히 활동을 
계속하는 직업 음악인들이 많이
-있듯이 말이다. </p>
-
-<p>
-  그러나 실제로 이 질문은 비록 일반적으로 많이 제기는 
것이기는 하지만 조금은 다른 관점의 문제라고 할 수 있다. 
왜냐하면 프로그래머들의
-소득원이 없어지는 것이 아니라 단지 수입이 줄어드는 
것이기 때문이다. 따라서 올바른 질문은 &ldquo;금전적인 
보상이 줄어들더라도
-프로그래밍을 계속할 사람이 있을까?&rdquo;일 것이다. 내 
경험에 비추어 보면 그렇게 할 것이라고 생각한다. </p>
-
-<p>
-  십년 이상 동안, 세계 정상급 프로그래머들이 MIT 인공 
지능 연구소에서 근무했지만 그들이 받은 보수는 다른 어떤 
곳에서 기대할 수
-있는 것보다 훨씬 적은 것이었다. 그들은 사회적 존경이나 
명성과 같은 다양한 종류의 비금전적인 보상을 받았다. 
그리고 창조적 작업은 이미
-그 자체가 자신에게 흥미와 보상을 주는 것이다.</p>
-
-<p>
-  그러나 시간이 흐르자 이전의 작업처럼 그들이 흥미롭게 
생각하는 일을 높은 보수를 받으며 할 수 있는 기회가 
주어지자 그들 중 대부분은
-연구소를 떠나갔다.</p>
-
-<p>
-  이 사실에서 알 수 있는 것은, 사람들은 부유해지기 
위해서보다 나름대로 어떤 이유 때문에 프로그래밍을 
한다는 것이다. 그러나 동일한 일에
-대해서 보다 많은 보수까지 받을 기회가 주어지면, 그것을 
기대하고 원하게 된다는 점이다. 보수가 낮은 조직은 높은 
보수를 받는 조직과의
-경쟁에서 뒤쳐지겠지만, 만약 높은 보수를 받는 조직이 
허용되지 않는다면 훌륭하게 활동할 수 있을 것이다.</p>
-
-<p id="desperate">
-<strong>&ldquo;우리는 프로그래머가 절대적으로 필요하다. 
만약 그들이 우리에게 이웃을 돕지 말라고 하면 우리는 
따를 수밖에
-없다.&rdquo;</strong></p>
-
-<p>
-  여러분은 결코 그런 종류의 요구에 굴복해야 할 만큼 ì 
ˆë°•í•˜ì§€ 않다. 옳은 길을 가기 위해서는 결코 타협해서는 
안된다는 사실을 명심하라.</p>
-
-<p id="living">
-<strong>&ldquo;프로그래머들도 어떤 식으로든 그들의 생계를 
꾸려 나가야 하지 않은가?&rdquo;</strong></p>
-
-<p>
-  요컨대 이것은 진실이다. 그러나 프로그램의 사용 
권리를 파는 것 이외에도 프로그래머로서 생계를 꾸려갈 수 
있는 방법은 많이 있다. 이러한
-방법이 관례적으로 사용되고 있는 이유는 프로그래머나 
사업가들이 보다 많은 돈을 벌 수 있기 때문이지 결코 
이것이 생계를 유지할 수 있는
-유일한 방법이기 때문은 아니다. 다른 방법을 찾고자 
한다면 얼마든지 가능할 것이다. 여기 여러 가지 예들이 
있다. </p>
-
-<p>
-  새로운 컴퓨터를 내놓는 제조업자는 새 기계에 운영체ì 
œë¥¼ 이식하기 위한 비용을 지불할 것이다.</p>
-
-<p>
-  교육이나 단순 관리 작업, 유지 보수 서비스를 제공하는 
회사에서도 역시 프로그래머를 고용할 것이다. </p>
-
-<p>
-  프리웨어라는 이름으로 프로그램을 배포한 뒤에 
사용자가 제품에 만족한다면 이에 대한 기부금을 
요청하거나 지원 서비스를 판매하는 방식의
-새로운 아이디어를 갖고 있는 사람들도 있다. 나는 이미 
이러한 방법으로 성공한 사람들을 알고 있다.</p>
-
-<p>
-  비슷한 요구를 가진 사용자들은 사용자 모임을 결성하고 
회비를 조성할 수 있을 것이다. 사용자 모임은 프로그래밍 
회사와 계약을 맺고
-회원들이 원하는 프로그램을 주문 제작할 수 있을 것이다. 
</p>
-
-<p>
-  모든 종류의 개발에 필요한 기금은 소프트웨어에 대한 
다음과 같은 세금으로 조성될 수 있다. </p>
-
-<p>
-   소프트웨어 세금이 모든 컴퓨터의 판매 가격에 
부과된다면 정부는 이 세금을 국립과학재단 같은 기관으로 
위임하여 소프트웨어 개발을 위해서
-사용되도록 할 수 있을 것이다. </p>
-
-<p>
-   그러나 컴퓨터를 구입하는 사람이 소프트웨어 개발에 
직접 기부하고자 할 때에는 기부금이 세금을 대신할 수 
있으며, 기부액은 세금의 범위
-안에서 얼마든지 대신될 수 있다. 기부자들은 때때로 그 
결과물을 자신이 쓸 수 있을 것이라는 기대를 갖고 기부할 
프로젝트를 선택할 수
-있을 것이다. </p>
-
-<p>
-   전체적인 세율은 납세자들의 투표를 통해 결정할 수 
있으며 구입액에 따른 누진율을 적용할 수도 있을 것이다. 
</p>
-
-<p>
-   이러한 결과는 다음과 같다.</p>
-
-<ul>
-<li>컴퓨터 사용자 공동체는 소프트웨어의 개발을 
지원한다.</li>
-<li>어느 정도의 지원이 필요한가는 이 공동체가 ê²°ì 
•í•œë‹¤.</li>
-<li>자신의 돈이 어떤 프로젝트에 지원되는가에 관심이 
있는 개인은 이를 직접 결정할 수 있다. </li>
-</ul>
-<p>
-  프로그램을 자유롭게 만든다는 것은 결국, 더이상 
생계를 위해 고되게 일할 필요가 없는 풍요로운 세계로 
가는 한 단계인 것이다. 사람들은
-법률 제정이나 가정 상담, 로보트 수리, 소행성 채굴 등과 
같은 주당 열 시간 정도의 근무 시간을 마친 후에는 
프로그래밍과 같은 흥미를
-가질 수 있는 일에 자신을 몰입할 수 있는 자유를 갖게 될 
것이다. 더이상 프로그래밍을 생계의 수단으로 삼을 필요가 
없게 될 것이다.</p>
-
-<p>
-  우리가 이미 실질적인 생산을 위해 사회 전체가 
수행해야 할 작업량의 상당 부분을 줄여왔음에도 불구하고 
노동자들을 위한 여가 시간이 아직
-충분히 보장되지 않고 있는 이유는, 주로 자유 경쟁에 
반하는 관료 제도와 저항들에 의해서 생산적인 활동에 많은 
비생산적 요소들이 개입되기
-때문이다. 자유 소프트웨어는 소프트웨어 생산 분야에서 
이러한 소모적인 요소들을 대폭적으로 줄일 수 있을 
것이다. 또한 그렇게 해야만
-소프트웨어 생산에 대한 기술적 성과들이 우리들 자신의 ë…
¸ë™ëŸ‰ì„ 감소시키도록 할 수 있을 것이다. </p>
-
-<h3 id="footnotes">각주</h3>
-
-<!-- The anchors do not match the actual footnote numbers because of
-   revisions over time. And if a new footnote is added, the references
-   to existing footnotes that follow the new one must be changed. -->
-<ol>
-<li id="f1">여기서 쓰인 자유라는 단어의 의미를 명확하게 
설명하지 못했다. 본래의 의도는 GNU 시스템을 사용하기 
위해서 *사용 허가*를 위한 별도의
-비용을 지불할 필요가 없다는 뜻이다. 이러한 점을 명확히 
하지 않음으로 해서 GNU는 항상 무료나 이에 준하는 
가격으로 배포되야 한다는
-잘못된 해석이 가능할 수 있었다. GNU 선언문은 이러한 
부분에 대해서 이윤 추구를 위한 상업적 배포 업체 또한 
충분히 가능할 수 있다는
-사실을 뒤에 언급하고 있다. 나는 금전적인 측면의 자유와 
구속되지 않는다는 관점에서의 자유를 주의 깊게 구분해서 
사용해야 한다는 교훈을
-얻게 되었다. 자유 소프트웨어란 사용자가 배포와 수정의 
자유를 갖는 소프트웨어를 의미한다. 자유 소프트웨어는 유
료 또는 무료로 구입할 수
-있으며 유료 구입에 의한 기금의 확충은 해당 
소프트웨어를 보다 우수하게 향상시키는데 기여할 수 있을 
것이다. 자유 소프트웨어의 핵심은
-소프트웨어의 자유로운 이용을 통해서 사용자 상호간의 
협력의 자유를 보장받는다는 데 있다.</li>
-
-<li id="f2">이곳은 &ldquo;자유(free)&rdquo;가 가진 두 가지 의미 
중에서 본래의 의도를 명확하게 설명하지 못한 또하나의
-문장이다. 여기서는 문자 그대로 가격을 지불하지 않아도 
된다는 뜻으로 사용된 것이다. 즉, GNU 소프트웨어는 친구나 
네트워크를 통해서
-무료로 얻을 수 있다. </li>
-
-<li id="f3">이러한 종류의 몇몇 회사들이 이미 존재하고 
있다. </li>
-
-<li id="f4">자유 소프트웨어 재단은 이윤 추구를 목적으로 
하지 않는 비영리 재단임에도 불구하고 대부분의 운영 
자금을 배포판 판매에 따른 수익금에
-의해서 충당하고 있다. 아무도 우리로부터 제품을 <a 
href="/order/order.html">구입</a>하지 않는다면 우리는 재단을
-지탱해 나가기 힘들게 될 것이다. 그러나 이것이 
사용자들에게 유료 구입을 강요하는 제한 사항이 될 수는 
없다. 제품 구입에 대한 소수의
-도움으로도 자유 소프트웨어 재단은 충분히 유지될 수 
있으며 우리는 일반 사용자들이 이러한 방식으로 우리를 
지원해 주기를
-요청한다. 여러분이 할 수 있는 방법으로 이미 참여하고 
있는가?
-</li>
-
-<li id="f5">최근 들어 컴퓨터 회사들의 모임 중 하나는 GNU C 
컴파일러의 개발을 지원하기 위한 기금을 조성했다. </li>
-
-</ol>
-
-<div class="translators-notes">
-
-<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.-->
-<hr />
-<p>GNU 선언문의 한국어 번역은 하재원님의 번역이 최초의 
것이라고 생각됩니다. 이 번역문은 1993년도에 개정된 영어 
원문의 내용이
-포함되어 있지 않은 것으로 미루어 볼 때, 아마도 1980년대 
후반에 번역되었을 것으로 추측됩니다.</p>
-
-<p>1998년 후반부터 GNU 문서들을 체계적으로 번역하기 
시작하던 중에 가장 핵심적인 문서인 GNU 선언문을 경신할 
필요성을 느끼고
-하재원님과 연락할 방법을 찾아보았으나, 상당한 시간과 ë…
¸ë ¥ì—ë„ 불구하고 ê²°êµ­ 연락처를 찾지 못했습니다. 그러나 
중복 작업이라는 소모적인
-비효율성을 피하고 선행 작업의 노력과 성과를 가능한 
그대로 유지하기 위해서 기존의 번역문에서 본질적인 내용 
전달상의 오류가 포함된
-최소한의 부분만을 수정하고 새롭게 추가된 내용을 
덧붙이는 방식으로 개정문을 만든 것이 1998년 10월의 일입
니다.</p>
-
-<p>그후 많은 사람들의 요청에 따라 1차 개정문을 보다 
깔끔한 형태로 다듬는 과정을 몇차례 거치게 되면서 현재의 
번역문은 원역과 많이
-다른 것이 되었습니다. 원역을 그대로 보존하지 못한 것이 
못내 아쉽지만, 보다 많은 사람들에게 GNU 선언문의 내용이 
알기 쉽게 읽혀질
-수 있다면 원역자인 하재원님도 기꺼이 이해해 주실 
것으로 생각합니다. 번역은 언어와 문화뿐 아니라 한 
사람의 호흡을 옮기는
-작업입니다. 번역문을 통해서도 이해되지 못한 부분이 
있다면 리차드 스톨만의 호흡과 젊은 날의 고뇌가 서려 
있는 원문을 읽어보실 것을
-권해드립니다. 하재원님이 번역한 최초의 번역문은 <a
-href="https://web.archive.org/web/20130116080923/http://korea.gnu.org/people/chsong/copyleft/manifesto.old.ko.html";>이곳을
-통해 참고할 수 있습니다</a>.</p></div>
-</div>
-
-<!-- for id="content", starts in the include above -->
-<!--#include virtual="/server/footer.ko.html" -->
-<div id="footer">
-<div class="unprintable">
-
-<p>FSF와 GNU에 대한 문의는 <a 
href="mailto:gnu@gnu.org";>&lt;gnu@gnu.org&gt;</a> 앞으로 보내
-주세요. FSF에 대한 <a href="/contact/">다른 연락 방법</a>도 
있습니다. 끊어진 링크나 다른 수정 사항 또는 제안은
-<a href="mailto:webmasters@gnu.org";>&lt;webmasters@gnu.org&gt;</a> 앞으로 
보내
-주세요.</p>
-
-<p>
-<!-- TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
-    replace it with the translation of these two:
-
-    We work hard and do our best to provide accurate, good quality
-    translations. However, we are not exempt from imperfection.
-    Please send your comments and general suggestions in this regard
-    to <a href="mailto:web-translators@gnu.org";>
-
-    &lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p>
-
-    <p>For information on coordinating and submitting translations of
-    our web pages, see <a
-    href="/server/standards/README.translations.html">Translations
-    README</a>. -->
-이 글의 다른 언어 번역문 작성이나 제출에 대한 정보는 <a
-href="/server/standards/README.translations.html">번역 안내</a>를 참고
해 주세요.</p>
-</div>
-
-<!-- Regarding copyright, in general, standalone pages (as opposed to
-   files generated as part of manuals) on the GNU web server should
-   be under CC BY-ND 4.0. Please do NOT change or remove this
-   without talking with the webmasters or licensing team first.
-   Please make sure the copyright date is consistent with the
-   document. For web pages, it is ok to list just the latest year the
-   document was modified, or published.
-   If you wish to list earlier years, that is ok too.
-   Either "2001, 2002, 2003" or "2001-2003" are ok for specifying
-   years, as long as each year in the range is in fact a copyrightable
-   year, i.e., a year in which the document was published (including
-   being publicly visible on the web or in a revision control system).
-   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
-   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
-<p>Copyright &copy; 1985, 1993 Free Software Foundation, Inc.</p>
-
-<p>
-저작권에 대한 본 사항이 명시되는 한, 상업적 이용을 
포함할 수 있는 어떠한 정보 매체에 의한 본문의 전재나 
발췌도 사전 승인 없이
-무상으로 허용됩니다. 그러나 본문에 대한 수정과 첨삭은 
허용되지 않습니다. GNU 선언문의 최종본은 1993년도에 
발표된 현재의
-문서이며, 향후 어떠한 수정도 없이 영구 보존문으로 
남아있게 됩니다.
-<br />
-그러나 본문에 대한 수정과 첨삭은 허용되지 않습니다. GNU 
선언문의 최종본은 1993년도에 발표된 현재의 문서이며, 
향후 어떠한 수정도
-없이 영구 보존문으로 남아있게 됩니다.
-</p>
-
-<!--#include virtual="/server/bottom-notes.ko.html" -->
-<div class="translators-credits">
-
-<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
-한국어 번역: 198?년 하재원, 1998년 10월 8일 송창훈
-&lt;<a href="mailto:chsong@gnu.org";>chsong@gnu.org</a>&gt;</div>
-
-<p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
-최종 수정일:
-
-$Date: 2019/07/12 18:02:11 $
-
-<!-- timestamp end -->
-</p>
-</div>
-</div>
-</body>
-</html>

Index: manifesto.sv.html
===================================================================
RCS file: manifesto.sv.html
diff -N manifesto.sv.html
--- manifesto.sv.html  2 Nov 2021 14:41:49 -0000    1.7
+++ /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
@@ -1,670 +0,0 @@
-<!--#set var="PO_FILE"
- value='<a href="/gnu/po/manifesto.sv.po">
- https://www.gnu.org/gnu/po/manifesto.sv.po</a>'
- --><!--#set var="ORIGINAL_FILE" value="/gnu/manifesto.html"
- --><!--#set var="DIFF_FILE" value=""
- --><!--#set var="OUTDATED_SINCE" value="2004-01-17" -->
-<!--#set var="ENGLISH_PAGE" value="/gnu/manifesto.en.html" -->
-
-<!--#include virtual="/server/header.sv.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.77 -->
-
-<!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
-<title>GNU-manifestet - GNU Projektet - Free Software Foundation</title>
-
-<!--#include virtual="/gnu/po/manifesto.translist" -->
-<!--#include virtual="/server/banner.sv.html" -->
-<!--#include virtual="/server/outdated.sv.html" -->
-<h2>GNU-manifestet</h2>
-
-<p> av Richard Stallman</p>
-
-<h3 id="whats-gnu">I. GNU ÄR NÅGOT ANNAT ÄN Unix!</h3>
-
-<p>
-  GNU står för Gnu's Not Unix (ung. GNU är Något annat än Unix) och så 
kallas
-det helt Unix-kompatibla mjukvarusystem som jag håller på att skriva, för
-att gratis kunna ge bort till alla som skulle kunna ha nytta av det. Ett
-antal frivilliga medarbetare hjälper mig. Vi har ett stort behov av bidrag i
-form av tid, pengar, program och utrustning.</p>
-
-<p>
-  Hittills har vi en Emacs texteditor med Lispstöd för att skriva
-editorkommandon, ett avlusningsprogram på källkodsnivå, en länkare, en
-yacc-kompatibel parsergenerator och runt 35 nyttoprogram. Ett skal (en
-kommandotolk) är nästan färdig. En ny portabel och optimerande C-kompilator
-kan nu kompilera sig själv och kommer att släppas under året. En första
-kärna finns, men många fler egenskaper måste läggas till för att man skall
-kunna emulera Unix. När kärnan och kompilatorn är färdiga går det att
-distribuera ett GNU-system som passar för programutveckling. Vi kommer att
-använda TeX som vår textformatterare, men arbete pågår på en [version av]
-nroff. Vi kommer också att använda det fria, portabla
-X-fönstersystemet. Därefter kommer vi att lägga till ett portabelt Common
-Lisp, ett Empirespel, ett kalkylprogram och hundratals andra saker plus on
-line-dokumentation. Så småningom hoppas vi kunna tillhandahålla allt
-användbart som normalt följer med ett Unix-system och mer därtill.</p>
-
-<p>
-  Under GNU kommer man att kunna köra alla Unix-program, men GNU är inte
-identiskt med Unix. Vi kommer att göra praktiska förbättringar baserade på
-våra erfarenheter av andra operativsystem. Exempelvis tänker vi ha längre
-filnamn, filversionsnummer, ett kraschsäkert filsystem, kanske automatisk
-filnamnsifyllning, terminaloberoende skärmstöd och kanske så småningom ett
-Lispbaserat fönstersystem där flera olika Lispprogram och vanliga
-Unix-program kan dela på en skärm. Man kommer att kunna programmera både i C
-och Lisp. Vi kommer att försöka stödja följande kommunikationsprotokoll:
-UUCP, MIT chaosnet och IP.</p>
-
-<p>
-  Till en början kommer GNU att göra tillgängligt för maskiner i
-68000/16000-klassen med virtuellt minne eftersom de är lättast att få GNU
-att köra på. Arbetet med att få det att köra på mindre maskiner lämnas 
till
-dem som vill använda det på sådana maskiner.</p>
-
-<h3 id="why-write">II. DÄRFÖR MÅSTE JAG SKRIVA GNU</h3>
-
-<p>
-  För mig är det en gyllene regel att om jag gillar ett program skall jag 
dela
-med mig åt andra som gillar det. Mjukvaruförsäljarna vill söndra 
användarna
-och härska över dem genom att få dem att gå med på att inte dela med sig 
Ã¥t
-andra. Jag vägrar att sluta vara solidarisk med andra användare på det
-viset. Jag kan inte med gott samvete skriva under ett avtal om att inte
-avslöja vad jag arbetar med, eller ett mjukvarulicensavtal. Under mina år på
-laboratoriet för artificiell intelligens arbetade jag inifrån för att stå
-emot sådana tendenser pch andra slags ogästvänligheter, men till slut gick
-det för långt. Jag kunde omöjligt stanna kvar på en institution där man
-gjorde dessa saker åt mig, mot min vilja.</p>
-
-<p>
-  För att jag skall kunna fortsätta använda datorer utan att skämmas har 
jag
-bestämt mig för att sammanställa tillräckligt med fri mjukvara för att jag
-skall kunna klara mig utan mjukvara som inte är fri. Jag har sagt upp mig
-från AI-labbet så att MIT inte skall ha någon juridisk möjlighet att hindra
-mig från att ge bort GNU.</p>
-
-<h3 id="compatible">III. DÄRFÖR SKALL GNU VARA KOMPATIBELT MED Unix</h3>
-
-<p>
-  Unix är inte mitt idealsystem, men det är helt okej. De grundläggande 
dragen
-i Unix verkar vara bra och jag tror att jag kan fylla i det som Unix saknar
-utan att förstöra dem. Ett unixkompatibelt system skulle också vara
-praktiskt för många andra att börja använda.</p>
-
-<h3 id="available">IV. SÅ HÄR KOMMER GNU ATT GÖRAS TILLGÄNGLIGT</h3>
-
-<p>
-  GNU är inte public domain. Vem som helst kommer i och för sig att 
tillåtas
-förändra och vidaredistribuera GNU, men ingen distributör kommer att
-tillåtas inskränka möjligheterna till vidare distribution. Förändringar 
som
-gör att koden blir upphovsrättsligt skyddad kommer inte att tillåtas. Jag
-vill se till att alla versioner av GNU förblir gratis.</p>
-
-<h3 id="why-help">V. MÅNGA PROGRAMMERARE KOMMER ATT HJÄLPA TILL</h3>
-
-<p>
-  Jag har träffat på många programmerare som gillar GNU och vill hjälpa 
till.</p>
-
-<p>
-  MÃ¥nga programmerare ogillar kommersialiseringen av systemmjukvara. De 
tjänar
-kanske mer pengar, men de tvingas också känna sig som om de står i konflikt
-med andra programmerare snarare än om de är deras kamrater. Det
-grundläggande vänskapsbeviset bland programmerare är att dela med sig av
-sina program; de försäljningsmetoder som är vanliga idag förbjuder i stort
-sett programmerare att behandla andra som vänner. Mjukvaruköparen måste
-välja mellan vänskap och laglydighet. Naturligtvis bestämmer sig många för
-att vänskap är det viktigaste. Men de som tror på rättssystemet känner sig
-inte väl till mods med något av valen. De blir cyniska och tror att
-programmering bara är ett sätt att tjäna pengar.</p>
-
-<p>
-  Genom att använda och utveckla GNU istället för upphovsrättsligt 
skyddade
-märkesprogram kan vi vara gästvänliga mot andra och samtidigt följa
-lagen. Dessutom kan GNU vara ett inspirerande exempel och ett standar under
-vilket vi kan samla andra som vill dela med sig tillsammans med oss. På så
-vis kan vi känna oss harmoniska på ett sätt som är omöjligt om vi 
använder
-märkesmjukvara. För ungefär hälften av de programmerare som jag kommer i
-kontakt med är detta en viktig glädjekälla som inte kan ersättas av 
pengar.</p>
-
-<h3 id="contribute">VI. SÅ HÄR KAN DU HJÄLPA TILL</h3>
-
-<p>
-  Jag ber datortillverkare donera maskiner och pengar. Jag ber enskilda
-individer donera program och arbete.</p>
-
-<p>
-  Ett resultat du kan räkna med om du donerar maskiner är att GNU kommer att
-kunna köras på dem vid en tidig tidpunkt. Maskinerna bör vara fullständiga
-system som är klara för användning, godkända för användning i 
bostadsområden
-och utan behov av sofistikerad kylning eller energiförsörjning.</p>
-
-<p>
-  Jag har märkt att väldigt många programmerare gärna vill bidra med
-deltidsarbete för GNU. I de flesta projekt skulle ett sådant deltidsarbete,
-fördelat på många, vara mycket svårt att samordna; de enskilda delarna som
-skrivits skulle inte fungera tillsammans. Men just när det gäller att
-ersätta Unix finns inget sådant problem. Ett komplett Unix-system består av
-hundratals nyttoprogram som vart och ett har sin egen dokumentation. De
-flesta gränssnittsspecifikationerna bestäms av att de skall vara
-Unix-kompatibla. Om var och en av de som deltar i arbetet skriver en
-ersättning för ett Unix-program och får den att fungera i stället för
-orginalet på ett Unix-system, så kommer programmen att fungera bra när man
-sätter samman dem. Även om man räknar med att Murphy skapar ett och annat
-oväntat problem så är det genomförbart att samla komponenterna i ett
-system. (För att skriva kärnan kommer tätare kommunikation att krävas och
-det arbetet kommer att utföras av en liten, sammansvetsad grupp.)</p>
-
-<p>
-  Om jag får penningdonationer kan jag kanske anställa ett par personer på
-hel- eller deltid. Lönerna kommer att vara låga för en programmerare, men
-mitt mål är att hitta människor som tycker att det är lika viktigt att 
bygga
-en gemenskap som att tjäna pengar. Jag ser det som ett sätt att låta
-hängivna människor ägna all sin energi åt att arbeta på GNU, genom att de
-slipper förtjäna sitt levebröd på något annat sätt.</p>
-
-<h3 id="benefit">VII. DÄRFÖR KOMMER ALLA DATORANVÄNDARE ATT GAGNAS</h3>
-
-<p>
-  Så snart GNU är färdigskrivet kan vem som helst få tag på bra 
systemmjukvara
-helt fritt, precis som luft.</p>
-
-<p>
-  Det innebär så mycket mer än att alla sparar in kostnaden för en
-Unix-licens. Det innebär att en massa slösaktigt dubbelarbete vid
-systemprogrammering kan undvikas. I stället kan dessa ansträngningar
-användas för att flytta frontlinjen framåt.</p>
-
-<p>
-  Systemets fullständiga källkod kommer att vara tillgänglig för alla. 
Det får
-till följd att en användare som behöver förändra systemet alltid är fri 
att
-göra det, antingen själv eller genom att leja en programmerare eller ett
-företag att göra det för honom eller henne. Användarna kommer inte längre
-att vara utlämnade till den programmerare, eller det företag, som äger
-källkoden, och därmed är de enda som kan göra förändringar.</p>
-
-<p>
-  Skolorna kommer att kunna tillhandahålla en lärorikare miljö genom att
-uppmuntra alla studenter att studera och förbättra systemkällkoden. I
-Harvards datorsalar hade man inställningen att inga program skulle
-installeras på systemet om inte källkoden var offentligt tillgänglig och man
-levde som man lärde och vägrade faktiskt att installera vissa program. Jag
-påverkades mycket av detta.</p>
-
-<p>
-  Slutligen kommer det återkommande bekymret med att reda ut vem som äger
-mjukvaran och vad man har eller inte har rätt att göra med den att
-försvinna.</p>
-
-<p>
-  Att se till att folk betalar för att använda ett program, till exempel 
genom
-att köpa programlicenser, är alltid väldigt dyrt för samhället eftersom 
det
-krävs invecklade mekanismer för att räkna ut hur mycket (alltså, för vilka
-program) som var och en måste betala. Och bara i en polisstat kan man tvinga
-alla att följa reglerna. Tänk dig en rymdstation där luften måste 
tillverkas
-till en hög kostnad: där är det kanske rättvist att ta betalt per liter av
-dem som andas, men att bära gasmasker med inbyggda mätare dag och natt är
-oacceptabelt även om man har råd att betala lufträkningarna. Och att ha
-tevekameror överallt för att iaktta om någon tar av sig masken ibland skulle
-vara skandalöst. Det vore bättre att avgiftsbekosta lufttillverkningen med
-och slänga maskerna.</p>
-
-<p>
-  Att kopiera program, helt eller delvis, är lika naturligt för en
-programmerare som att andas, och lika produktivt. Det borde vara lika 
fritt.</p>
-
-<h3 id="rebutted-objections">VIII. NÅGRA LÄTT TILLBAKAVISADE INVÄNDNINGAR 
MOT GNU:S MÅL</h3>
-
-<p id="support">
-<strong>“Ingen kommer att använda det om det är fritt, för då har de 
ingen
-support att luta sig mot.”</strong></p>
-
-<p>
-<strong>“Man måste ta betalt för programmet för att kunna ge
-support.”</strong></p>
-
-<p>
-  Om folk hellre betalar för GNU plus service än får GNU gratis utan 
service,
-så borde ett företag som ger service till dem som fått GNU gratis vara
-lönsamt.</p>
-
-<p>
-  Vi måste skilja mellan support som innebär verkligt programmeringsarbete 
och
-sådan support som bara består av att hålla kunden i handen.Det förstnämnda
-är inget man kan lita på att få från en mjukvaruförsäljare. Om ditt 
problem
-inte delas av tillräckligt många andra så kommer försäljaren att be dig 
dra.</p>
-
-<p>
-  Om din verksamhet är beroende av att få support, så är den enda 
utvägen att
-skaffa all nödvändig källkod och alla verktyg som behövs. Sedan kan du
-anställa vem som helst som är tillgänglig för att fixa ditt problem; du är
-inte utlämnad till någon enskild individs godtycke. Eftersom priset för
-källkoden i Unix-fallet är så högt är detta inte aktuellt för de flesta
-företag. Med GNU kommer det att vara lätt. Fortfarande finns möjligheten att
-ingen kompetent person kommer att vara tillgänglig, men det är ett problem
-som inte kan skyllas på distributionsmetoden. GNU löser inte alla världens
-problem, bara somliga.</p>
-
-<p>
-  Samtidigt behöver användare helt utan datorvana någon att hålla i 
handen,
-någon som hjälper dem med sådant som de lätt hade kunnat göra själva, men
-inte vet hur.</p>
-
-<p>
-  Sådana tjänster skulle kunna tillhandahållas av företag som säljer just
-precis handhållning och reparationer. Stämmer det att användare hellre
-lägger ut pengar så att de får service med den köpta produkten, så kommer 
de
-också att kunna tänka sig att betala för servicen efter att ha fått
-produkten gratis. Serviceföretagen kommer att tävla med kvalitet och pris;
-användarna kommer inte att bindas till något särskilt företag. Samtidigt 
kan
-vi som inte behöver denna tjänst få använda programmet utan att betala för
-servicen.</p>
-
-<p id="advertising">
-<strong>“Utan reklam är det omöjligt att nå många människor och man 
måste ta
-betalt för programmet för att möjliggöra det.”</strong></p>
-
-<p>
-<strong>“Det är inte lönt att göra reklam för ett program som folk kan 
få
-gratis.”</strong></p>
-
-<p>
-  Det finns sätt att göra reklam som är gratis eller väldigt billiga och 
som
-kan användas för att informera ett stort antal datoranvändare om något
-sådant som GNU. Men det är kanske sant att ännu fler datoranvändare kan 
nås
-med reklam. Om så är fallet borde ett företag som gör reklam för en 
tjänst
-bestående av att kopiera och skicka ut GNU kunna bli så framgångsrikt att
-det kan betala reklamkostnaderna och mer därtill. På så sätt är det bara 
de
-användare som drar nytta av reklamen som betalar för den.</p>
-
-<p>
-  Om å andra sidan många människor får GNU av vänner så kommer den här 
typen
-av företag inte att lyckas, vilket kommer att visa att reklam inte var
-nödvändigt för att sprida GNU. Varför är den fria marknadens 
förespråkare så
-ovilliga att låta marknaden avgöra frågan?</p>
-
-<p id="competitive">
-<strong>“Mitt företag behöver ett operativsystem med ett välkänt 
varumärke
-för att få en konkurrensfördel.”</strong></p>
-
-<p>
-  GNU kommer att befria operativsystemen från konkurrens. Du kommer inte att
-kunna få någon fördel på detta område, men ingen av dina medtävlare 
kommer
-heller att få en fördel över dig. Ni kommer att tävla på andra områden 
medan
-alla får fördelar på det här. Om du säljer operativsystem kommer du inte 
att
-gilla GNU, men sånt är livet. Om du sysslar med något annat kan GNU rädda
-dig från att skuffas in i den kostsamma bransch som är
-operativsystemförsäljarens.</p>
-
-<p>
-  Jag hoppas att utvecklandet av GNU kommer att få stöd i form av gåvor 
från
-tillverkare och användare, som därmed minskar kostnaden för var och en.</p>
-
-<p id="deserve">
-<strong>“Förtjänar inte programmerarna någon belöning för sin
-kreativitet?”</strong></p>
-
-<p>
-  Om något förtjänar att belönas, så är det bidrag till en
-gemenskap. Kreativitet kan vara ett bidrag till en social gemenskap, men
-bara så länge samhället får fritt använda sig av resultaten. Om
-programmerare förtjänar att belönas för innovativa program, följer det
-logiskt att de också förtjänar att straffas om de begränsar användandet 
av
-dessa program.</p>
-
-<p id="reward">
-<strong>“Skall inte en programmerare kunna begära någon ersättning för 
sin
-kreativitet?”</strong></p>
-
-<p>
-  Det ligger inget fel i att vilja ha betalt för utfört arbete eller i att
-försöka maximera sin inkomst, så länge man inte använder destruktiva
-medel. Men det är just sådana medel som vanligen används på 
mjukvaruområdet
-idag.</p>
-
-<p>
-  Att utkräva pengar av användarna är destruktivt, eftersom 
inskränkningarna
-minskar mängden olika sätt på vilket programmet kan användas. Det minskar
-det välstånd som mänskligheten kan vinna med hjälp av programmet. När 
någon
-medvetet inskränker andra möjligheter, blir de skadliga följderna ett
-medvetet förstörande.</p>
-
-<p>
-  En god medborgare skaffar sig inte välstånd på det viset, för den 
ömsesidiga
-destruktivitet som skulle bli resultatet av att alla betedde sig så skulle
-göra oss alla fattigare. Det handlar om Kants kategoriska imperativ eller
-den gyllene regeln. Eftersom jag inte skulle gilla konsekvenserna av att
-alla gömde undan information, måste jag anse det som felaktigt att göra
-detta. I synnerhet kan viljan att bli belönad för sin kreativitet inte
-berättiga att man helt eller delvis berövar resten av världen denna
-kreativitet.</p>
-
-<p id="starve">
-<strong>“Kommer inte programmerarna att få gå hungriga?”</strong></p>
-
-<p>
-  Jag skulle kunna svara att ingen är tvingad att bli programmerare. De 
flesta
-av oss skulle aldrig lyckas få några pengar genom att stå på gatan och 
göra
-grimaser. Men det innebär inte att vi är dömda att stå på gatan, göra
-grimaser, och svälta. Vi gör något annat.</p>
-
-<p>
-  Men det är fel svar eftersom det godtar frågeställarens implicita 
antagande:
-att utan en äganderätt till mjukvaran får programmeraren inte ett öre i
-ersättning. Att det skulle vara allt eller inget.</p>
-
-<p>
-  Anledningen till att programmerare inte kommer att gå hungriga är i 
själva
-verket att de fortfarande kommer att kunna få betalt för att programmera,
-bara inte lika mycket som idag.</p>
-
-<p>
-  Att inskränka kopieringsrätten är inte det enda sättet att göra 
affärer i
-mjukvarubranchen. Det är det vanligaste eftersom det inbringar mest
-pengar. Vore det förbjudet, eller förkastat av kunden, skulle
-mjukvarubranchen välja andra slags organisationer som är mindre vanliga
-idag. Det finns alltid ett antal olika sätt att organisera en
-affärsverksamhet.</p>
-
-<p>
-  Antagligen kommer inte programmering att vara lika lukrativt med dessa nya
-premisser som det är nu. Men det är inget argument mot en förändring. Det
-anses inte orättvist att snabbköpskassörer tjänar det de gör. Om
-programmerare tjänade detsamma skulle inte heller det vara en orättvisa. (I
-praktiken skulle de fortfarande tjäna mycket mer än så.)</p>
-
-<p id="right-to-control">
-<strong>“Har man inte rätt att kontrollera hur ens kreativitet
-används?”</strong></p>
-
-<p>
-“Att kontrollera hur ens idéer används” är i själva verket ett sätt 
att
-kontrollera andras liv, och det används oftast för att göra deras liv
-besvärligare.</p>
-
-<p>
-  De som har analyserat frågan om skydd för intellektuella prestationer
-ingående (jurister till exempel) säger att det inte finns någon inneboende
-rätt till intellektuell egendom. Den immaterialrätt som skyddar vissa
-intellektuella prestationer har lagstiftaren skapat i vissa speciella
-syften.</p>
-
-<p>
-  Patentsystemet inrättades till exempel för att uppmuntra uppfinnare att
-offentliggöra detaljerna i sina uppfinningar. Syftet var snarare att hjälpa
-samhället än att hjälpa uppfinnarna. På den tiden var ett patents livstid 
på
-17 år kort i jämförelse med den hastighet som tekniken utvecklades
-med. Eftersom patent bara är ett problem för producenter, och för dem är
-licenskostnaderna små i jämförelse med kostnaderna för att starta
-produktionen, så ställer patent oftast inte till någon skada. De sätter 
inga
-hinder i vägen för de flesta enskilda som använder patentskyddade 
produkter.</p>
-
-<p>
-  Upphovsrättsidén fanns inte förr i världen; då kopierade författare 
ofta
-varandra utförligt i bruksprosa. Det var en fruktbar praktik och många
-författares verk har överlevt bara som citat hos andra. Upphovsrättssystemet
-inrättades just för att uppmuntra författaryrket. På området som det
-inrättades för -- böcker som med lönsamhet kan kopieras upp i en tryckpress
--- så gjorde det ingen särskild skada och störde inte de flesta av bokens
-läsare.</p>
-
-<p>
-  Alla rättigheter som är knutna till intellektuell egendom är inget annat 
än
-licenser som beviljas av samhället för att det ansågs, med rätta eller 
inte,
-att samhället i sin helhet skulle tjäna på att bevilja dem. Men i varje
-enskild situation måste vi fråga oss om vi verkligen får det bättre genom
-att bevilja en sådan licens. Hur tillåter vi en person att handla genom att
-ge honom eller henne en sådan licens?</p>
-
-<p>
-  Dagens datorprogram skiljer sig i detta hänseende mycket åt från böcker 
för
-hundra år sedan. Att det enklaste sättet att kopiera ett program är från en
-granne till nästa, att ett program har både en källkod och en kompilerad kod
-som är helt skilda från varandra, och att ett program används snarare än
-läses eller avnjutes skapar sammantaget en situation där den som
-upprätthåller en upphovsrätt skadar samhället i stort både materiellt och
-andligen, och där man därför inte bör bete sig så oavsett av om lagen
-tillåter det.</p>
-
-<p id="competition">
-<strong>“Med lite konkurrens blir saker och ting bättre 
gjorda.”</strong></p>
-
-<p>
-  Konkurrensparadigmet liknar en löpartävling: genom att belöna vinnaren
-uppmuntrar vi alla att springa snabbare. När kapitalismen verkligen funkar
-på det viset så gör den ett bra jobb, men dess förespråkare gör fel i att
-anta att det alltid funkar så. Om löparna glömmer varför belöningen 
utfästs
-och bara tänker på att vinna till varje pris så hittar de kanske på andra
-strategier -- som att angripa de andra löparna. Om löparna hamnar i ett
-råkurr kommer de alla att bli försenade.</p>
-
-<p>
-  Upphovsrättsligt skyddad och hemlig mjukvara är den moraliska 
motsvarigheten
-till löpare i ett råkurr. Sorgligt nog verkar den enda domare vi har inte ha
-något emot bråk, han bara reglerar dem (“Var tionde meter ger dig rätt att
-skjuta ett skott”). Vad han borde göra är att stoppa löparna och straffa 
dem
-för att en ha försökt starta ett slagsmål.</p>
-
-<p id="stop-programming">
-<strong>“Kommer inte alla att sluta programmera om det inte finns något
-ekonomiskt incitament?”</strong></p>
-
-<p>
-  Många kommer faktiskt att programmera även helt utan ett ekonomiskt
-incitament. För många -- ofta de som är bäst på det -- är programmering
-oemotståndligt lockande. Det finns ingen brist på proffsiga musiker som
-fortsätter spela utan att ha något hopp om att kunna försörja sig på 
det.</p>
-
-<p>
-  Men även om den här frågan ofta ställs är den egentligen inte
-relevant. Programmerarnas löner kommer inte att försvinna, bara bli
-mindre. Den rätta frågan att ställa är alltså huruvida någon kommer att
-programmera när det ekonomiska incitamentet minskar. Min erfarenhet säger
-mig att svaret är ja.</p>
-
-<p>
-  I över tio år arbetade några av världens bästa programmerare vid
-Laboratoriet för artificiell intelligens för en betydligt lägre lön än de
-hade kunnat få på annat håll. De belönades med annat än pengar: 
berömmelse
-och uppskattning till exempel. Och kreativitet är kul, den är en belöning i
-sig själv.</p>
-
-<p>
-  Senare slutade de flesta av dem när de erbjöds lika intressanta arbeten, 
men
-med högre lön.</p>
-
-<p>
-  Fakta säger alltså att folk programmerar av andra skäl än att bli rika, 
men
-om de får möjligheten att dessutom tjäna en massa pengar så börjar de
-förvänta sig och kräva det. Organisationer som betalar låga löner klarar 
sig
-inte så bra gentemot dem som betalar höga, men så behöver det inte vara om
-de som betalar höga löner förbjuds.</p>
-
-<p id="desperate">
-<strong>“Vi har ett desperat behov av programmerare. Om de kräver att vi
-slutar hjälpa våra grannar så måste vi lyda.”</strong></p>
-
-<p>
-  Så desperat är du aldrig att du måste följa den här typen av krav. 
Minns
-Thomas Jeffersons valspråk när USA:s handelsfartyg kapades i Medelhavet:
-“miljoner till försvaret, men inte ett öre i lösen!”</p>
-
-<p id="living">
-<strong>“På något sätt måste ju programmerare tjäna sitt
-uppehälle.”</strong></p>
-
-<p>
-  I ett kort perspektiv stämmer detta. Däremot finns det massor av sätt 
för en
-programmerare att tjäna pengar utan att sälja rätten att använda ett
-program. Att det är vanligt idag beror på att det är så programmerare och
-affärsmän tjänar mest pengar, inte på att det är det enda möjliga 
sättet att
-tjäna pengar. Det är lätt att hitta på andra sätt om man bara vill. Här
-följer ett antal exempel:</p>
-
-<p>
-  En datortillverkare som introducerar en ny modell betalar för att
-operativsystem skall portas till den nya hårdvaran.</p>
-
-<p>
-  Programmerare skulle också kunna anställas i företag som säljer
-undervisning, “hålla handen-support” och underhåll.</p>
-
-<p>
-  Den som har en ny idé kan distribuera program som freeware och be nöjda
-användare om bidrag eller sälja “hålla handen-support” och underhåll. 
Jag
-har stött på folk som redan framgångsrikt arbetar så här.</p>
-
-<p>
-  Användare med liknande behov kan bilda användargrupper och betala
-avgifter. En sådan grupp kontrakterar sedan ett programmeringsföretag för
-att skriva de program som användarna skulle vilja använda.</p>
-
-<p>
-  All slags utveckling skulle kunna bekostas med en mjukvaruskatt.</p>
-
-<p>
-   Om alla som köper en dator betalar <i>x</i> procent av priset i en
-mjukvaruskatt kan regeringen ge pengarna till en organisation som lägger dem
-på mjukvaruutveckling.</p>
-
-<p>
-   Men om datorköparna själva donerar till mjukvaruutvecklarna så kan de 
göra
-ett avdrag i deklarationen. De kan själva välja vilket projekt de vill
-donera pengarna till -- antagligen oftast ett där de hoppas kunna använda
-slutresultatet. De kan få göra avdrag för donationer som sammanlagt uppgår
-till samma summa som den skatt de skall betala.</p>
-
-<p>
-   Den sammanlagda skattenivån skulle kunna avgöras genom en omröstning 
bland
-skattebetalarna, där deras röster är viktade efter det belopp de skulle
-betala skatt på.</p>
-
-<p>
-   Konsekvenserna blir:</p>
-
-<ul>
-<li>Att gruppen av datoranvändare stödjer mjukvaruutvecklingen.</li>
-<li>Att denna grupp avgör vilken nivå stödet skall ligga på.</li>
-<li>Användare som är intresserade av att själva bestämma på vilket 
projekt deras
-stöd skall läggas kan göra det.</li>
-</ul>
-<p>
-  Att göra program fria är, i ett längre perspektiv, ett steg mot en 
värld där
-det inte längre råder brist på något, och ingen längre måste slita hårt 
bara
-för att få ihop sitt dagliga bröd. Man kommer att kunna ägna sig åt 
sådant
-som är kul, som programmering, när man klarat av de obligatoriska tio
-timmarnas arbete per vecka på nödvändiga uppgifter såsom att stifta lagar,
-ge familjerådgivning, reparera robotar och söka mineraler på asteroider. Det
-kommer inte att vara nödvändigt att programmera för att tjäna sitt
-uppehälle.</p>
-
-<p>
-  Vi har reda kraftigt minskat den mängd arbete som samhället sammantaget
-måste utföra för att upprätthålla sin produktivitet, men bara i en liten
-utsträckning har detta lett till mer ledighet för arbetarna, eftersom det
-krävs att en massa ickeproduktiv verksamhet skall åtfölja den produktiva
-verksamheten. Det handlar mest om byråkrati och en isometrisk kamp mot
-konkurrensen. Fri mjukvara kommer kraftigt att minska detta onödiga spill på
-mjukvaruområdet. Det är en åtgärd som vi måste vidta för att tekniska
-framsteg skall leda till mindre arbete för oss.</p>
-
-
-<div class="translators-notes">
-
-<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.-->
-<hr /><blockquote><p>Detta är en inofficiell svensk översättning av
-GNU-Manifestet, ursprungligen översatt till svenska av Anders Mellqvist
-och tryckt i tidskriften TLM som sålunda är ansvarig för eventuella fel i
-översättningen. Texten är inskriven från papper av Linus Walleij som
-sålunda är ansvarig för stavfel och dylikt. Vissa meningar hade fallit bort
-i TLM:s utgåva, och är här återställda. Denna översättning är 
ämnad att
-hjälpa folk att förstå texten och underblåsa spridandet av
-GNU-projektet. Översättarna garanterar inte översättningens korrekthet; om
-GNU-Manifestet skall refereras i officiella sammanhang, referera då <a
-href="/gnu/manifesto.en.html">den autentiska engelska versionen</a>.</p>
-<p>This is an inofficial translation of the GNU Manifesto into Swedish,
-originally made by Anders Mellqvist for a Swedish magazine called
-TLM. Mellqvist is thus responsible for any mistranslations. The text was
-written in from the paper print of Mellqvists translation by Linus Walleij
-who is thus responsible for any misspellings, and also for restoring some
-missed passages in the original translation. The translation is intended to
-help people to understand the text and to help the GNU project to
-spread. The translators does not provide any warranty for correctness of
-the translation; if you intend to refer to the GNU Manifesto in official
-concerns, please refer to <a href="/gnu/manifesto.en.html">the authentic
-English version</a>.</p></blockquote></div>
-</div>
-
-<!-- for id="content", starts in the include above -->
-<!--#include virtual="/server/footer.sv.html" -->
-<div id="footer">
-<div class="unprintable">
-
-<p>Var god skicka frågor angående FSF &amp; GNU till <a
-href="mailto:gnu@gnu.org";>&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. Det finns också <a
-href="/contact/">andra sätt att komma i kontakt med</a> FSF. Sänd rapporter
-om inaktuella länkar eller andra rättelser (eller förslag) till <a
-href="mailto:webmasters@gnu.org";>&lt;webmasters@gnu.org&gt;</a></p>
-
-<p>
-<!-- TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
-    replace it with the translation of these two:
-
-    We work hard and do our best to provide accurate, good quality
-    translations. However, we are not exempt from imperfection.
-    Please send your comments and general suggestions in this regard
-    to <a href="mailto:web-translators@gnu.org";>
-
-    &lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p>
-
-    <p>For information on coordinating and submitting translations of
-    our web pages, see <a
-    href="/server/standards/README.translations.html">Translations
-    README</a>. -->
-Var god läs <a href="/server/standards/README.translations.html">README för
-Översättningar</a> för information om att samarbeta och skicka in
-översättningar till den här artikeln.</p>
-</div>
-
-<!-- Regarding copyright, in general, standalone pages (as opposed to
-   files generated as part of manuals) on the GNU web server should
-   be under CC BY-ND 3.0 US. Please do NOT change or remove this
-   without talking with the webmasters or licensing team first.
-   Please make sure the copyright date is consistent with the
-   document. For web pages, it is ok to list just the latest year the
-   document was modified, or published.
-   
-   If you wish to list earlier years, that is ok too.
-   Either "2001, 2002, 2003" or "2001-2003" are ok for specifying
-   years, as long as each year in the range is in fact a copyrightable
-   year, i.e., a year in which the document was published (including
-   being publicly visible on the web or in a revision control system).
-   
-   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
-   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
-<p>Copyright &copy; 1985, 1993 Free Software Foundation Inc.</p>
-
-<p>
-Det är tillåtet för vem som helst att göra och distribuera ordagranna 
kopior
-av denna text, i vilket medium som helst, förutsatt att copyrightangivelsen
-och denna tillåtelsenotering bevaras, och att distributören ger mottagaren
-samma rättigheter till distribution som i denna text.
-<br />
-Texten får inte ändras.
-</p>
-
-<!--#include virtual="/server/bottom-notes.sv.html" -->
-<div class="translators-credits">
-
-<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
-Översättning: Anders Mellqvist</div>
-
-<p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
-Updaterat:
-
-$Date: 2021/11/02 14:41:49 $
-
-<!-- timestamp end -->
-</p>
-</div>
-</div>
-</body>
-</html>

Index: manifesto.ta.html
===================================================================
RCS file: manifesto.ta.html
diff -N manifesto.ta.html
--- manifesto.ta.html  23 Jun 2019 15:24:26 -0000   1.8
+++ /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
@@ -1,650 +0,0 @@
-<!--#set var="PO_FILE"
- value='<a href="/gnu/po/manifesto.ta.po">
- https://www.gnu.org/gnu/po/manifesto.ta.po</a>'
- --><!--#set var="ORIGINAL_FILE" value="/gnu/manifesto.html"
- --><!--#set var="DIFF_FILE" value=""
- --><!--#set var="OUTDATED_SINCE" value="2004-01-17" -->
-
-<!--#include virtual="/server/header.ta.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.77 -->
-
-<!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
-<title>The GNU Manifesto - குனு திட்டம் - 
கட்டற்ற மென்பொருள் அ
றக்கட்டளை</title>
-
-<!--#include virtual="/gnu/po/manifesto.translist" -->
-<!--#include virtual="/server/banner.ta.html" -->
-<!--#include virtual="/server/outdated.ta.html" -->
-<h2>The GNU Manifesto</h2>
-
-<h3 id="whats-gnu">GNU என்றால் என்ன? Gnu's Not Unix!</h3>
-
-<p>
-  யூனிக்ஸுடன் ஒத்தியலும் கனு 
(GNU - short for Gnu's Not Unix) என்னும்
-மென்பொருளை நான் 
மற்றவர்களுக்குச் 
சுதந்திரமாக வழங்கும் 
நோக்கத்துடன்
-எழுதிக்கொண்டிருக்கின்றேன். 
இதில் எனக்கு பலர் 
உதவுகிறார்கள். நேரம், பணம்,
-நிரலிகள் (programs), சாதனங்கள் 
போன்றவைகளின் வடிவிலான 
உதவிகள் எங்களுக்கு
-மிகவும் தேவை.</p>
-
-<p>
-  இதுவரை Lispஇல் கட்டளைகளை 
எழுதக்கூடிய திறனுடைய Emacs text editor, 
ஒரு source
-level debugger, ஒரு yacc-compatible parser generator, ஒரு linker 
மற்றும
-கிட்டத்தட்ட 35 நிரலிகள் 
எங்களிடம் உள்ளன. ஒரு shell 
முடிவடையும நிலையில்
-உள்ளது. ஒரு C தொகுப்பி (compiler) 
தன்னைத்தானே தொகுத்து 
விட்டது, அடுத்த
-வருடம் அதை 
வெளியிட்டுவிடுவோம். ஒரு கரு 
(kernel) ஆரம்ப நிலையில்
-உள்ளது. கருவையும் 
தொகுப்பியையும் முடித்த 
பிறகு கனுவை நிரலிகள் 
எழுதுவதற்கு
-விநியோகம் செய்யலாம். TeXஐ உரை 
வடிவமைப்புக்கு 
உபயோகிக்கலாம். சுதந்திரமான X
-window systemஐயும் உபயோகித்துக் 
கொள்வோம். இதன் பின் Common Lisp, ஒரு 
Empire
-விளையாட்டு, ஒரு விரிதாள் 
(spreadsheet), மற்றும் 
நூற்றுக்கணக்கான மற்ற பல
-நிரலிகளைச் சேர்ப்போம். 
இதற்கான ஆவணங்களையும் (documentation) 
சேர்த்துக்
-கொள்வோம். இறுதியில் 
யூனிக்ஸுடன் வரும் அனைத்து 
உபயோகமுள்ள நிரலிகளையும்
-நாங்கள் வழங்குவோம்.</p>
-
-<p>
-  கனுவில் யூனிக்ஸ் நிரலிகளை 
இயக்க முடியும், ஆனால் 
முற்றிலும் அதே போல
-இருக்காது. மற்ற இயங்கு 
தளங்களில் (Operating system) உள்ள 
எங்களது அனுபவத்தின்
-அடிப்படையிலும், நமது 
வசதிக்கேற்பவும் மாற்றங்கள் 
செய்கிறோம். குறிப்பாக,
-நீளமான கோப்பின் பெயர்கள், 
கோப்பின் பதிப்பு எண்கள், 
முறியாக் கோப்பு முறைமை,
-கோப்புப் பெயர் நிரைவேற்றல், 
terminal-independent display மற்றும் lispஐ
-அடிப்படையாகக் கொண்ட சாளர 
முறைமை (window system) ஆகியவற்றைச் 
செய்கிறோம். C
-மற்றும் Lisp மொழிகள் அமைப்பு 
நிரலாடலுக்கு (system programming)
-உபயோகிப்போம். UUCP, MIT Chaosnet மற்றும் 
இணைய நெறிமுறைகளைத் தகவல்
-தொடர்பிற்கு உபயோகிப்போம்.</p>
-
-<p>
-  மெய்நிகர நினைவகம் உடைய 68000/16000 
வகை கணினிகளில், கனு முதலில் 
இயங்கும்,
-ஏனென்றால் அதில் 
இயங்கவைப்பதற்கு எளிதாக 
இருக்கும். சிறிய கணினிகளில் 
இயங்க
-வைப்பதைத் தேவையானவர்கள் 
செய்துகொள்ள விட்டு 
விடுவோம்.</p>
-
-<p>
-  இந்த செயல்திட்டத்தின் 
பெயரை உபயோகிக்கும் பொழுது, GNU 
என்னும் வார்த்தையில்
-<em>G</em> யை உச்சரியுங்கள்.</p>
-
-<h3 id="why-write">நான் ஏன் கனுவை எழுத 
வேண்டும்?</h3>
-
-<p>
-  எனக்குப் பிடித்த நிரலை 
மற்றவர்களுடன் 
பகிர்ந்துகொள்வது ஒரு சீரிய 
முறை, என்பது
-எனது கருத்து. மென்பொருள் 
விற்பவர்கள் மென்பொருள் 
பயனாளர்களுக்குள்
-பகிர்ந்துகொள்ள அ
னுமதிப்பதில்லை. இதன் மூலம் 
மென்பொருள் பயனாளர்களைப் 
பிரித்து,
-அவர்கள் விற்பவர்களின் 
தயவில் வாழும் சூழ்நிலை 
ஏற்படுகிறது. இது போல மற்ற
-மென்பொருள் பயனாளர்களிடம் 
இருந்து தனிமைப் படுத்துவது 
எனக்குப்
-பிடிக்கவில்லை. மனசாட்சிக்கு 
விரோதமாக என்னால் NDAவிலோ (Non-Disclosure
-Agreement) அல்லது மென்பொருள் உரிம 
ஒப்பந்தத்திலோ கை எழுத்து இட
-முடியாது. MITயின் Artificial Intelligence 
ஆய்வகத்தில் இது போன்ற 
மனோபாவங்களை
-எதிர்த்தேன், ஆனால் கை நழுவி 
விட்டது: எனக்குப் 
பிடிக்காதவற்றை எனக்குச்
-செய்யும் ஸ்தாபனத்தில் 
என்னால் இருக்க முடியவில்லை.</p>
-
-<p>
-  கணினிகளை எனக்கு அ
வமதிப்பில்லாத வகையில் 
உபயோகிக்கப் போதுமான தளையறு 
மென்பொருளை
-(Swatantra Software or Free Software) எழுத முடிவு 
செய்திருக்கிறேன். இதனால்
-எனக்குச் சுதந்திரம் தராத 
மென்பொருளை உபயோகிக்க 
வேண்டியது இருக்காது. கனுவைப்
-பகிர்ந்து கொள்வதைச் 
சட்டபூர்வமாக மறுக்கும் 
உரிமையை MITக்கு நிராகரிக்க 
நான்
-MIT AI ஆய்வகத்திலிருந்து 
ராஜினாமா செய்துவிட்டேன்.</p>
-
-<h3 id="compatible">ஏன் யுனிக்ஸோடு கனு 
ஒத்துப்போகிறது(compatible)?</h3>
-
-<p>
-  என்னைப் பொருத்தவரை, 
யுனிக்ஸ் ஒரு மிகச் சிறந்த 
இயக்குதளம் (Operating System)
-கிடையாது, ஆனால் அது மிகவும் 
மோசம் இல்லை. யுனிக்ஸின் அ
டிப்படை அம்சங்கள்
-சிறப்பாக உள்ளன. மேலும், 
யுனிக்ஸைக் கெடுக்காமல் அதை 
மேம்படுத்த முடியும் என்று
-நம்புகிறேன் 
(மொழிபெயர்ப்பாளரின் 
குறிப்பு : கனுவை எழுத அ
ரம்பித்த பொழுது,
-யூனிக்ஸ்தான் பெரிதும் 
உபயோகத்தில் இருந்தது).</p>
-
-<h3 id="available">கனு எப்படிக் 
கிடைக்கும்?</h3>
-
-<p>
-  கனு public domainல் இல்லை. எல்லோரும் 
கனுவை மாற்றவும், பரிமாறவும்
-அனுமதிக்கப்படுவார்கள், 
ஆனால் பரிமாறுபவர்கள் 
மீண்டும் தடை விதிக்க
-முடியாது. அதாவது, தனியுரிமை (<a
-href="/philosophy/categories.html#ProprietarySoftware">proprietary</a>)
-மாற்றங்கள் அனுமதிக்கப்பட 
மாட்டா. கனுவின் எல்லா 
பரிமாணங்களிலும் இந்தச்
-சுதந்திரங்கள் இருக்க நான் 
தேவையான எச்சரிக்கைகளை 
எடுத்திருக்கிறேன்.</p>
-
-<h3 id="why-help">ஏன் மற்ற நிரலாளர்கள் 
(programmers) உதவுகிறார்கள்</h3>
-
-<p>
-  பல நிரலாளர்கள் கனுவில் 
ஆர்வம் காட்டுகிறார்கள். 
உதவவும் விரும்புகிறார்கள்.</p>
-
-<p>
-  பல நிரலாளர்கள், 
மென்பொருளில் 
விதிக்கப்பட்டுள்ள தடைகளை
-விரும்பவில்லை. அத்தடைகள் 
நிரலாளர்களை இலட்ச லட்சமாகச் 
சம்பாதிக்க உதவலாம்,
-ஆனால் அத்தடைகள் அவர்களை 
ஒருவருக்கு ஒருவர் 
நண்பர்களாகக் கருத
-விடுவதில்லை. 
நிரலாளர்களுக்குள் நட்பை 
வெளிப்படுத்தும் அடிப்படையான 
செயல்,
-நிரல்களைப் 
பகிர்ந்துகொள்வதுதான்; 
இப்போது உள்ள வியாபார அ
மைப்புகள்,
-நிரலாளர்களைத் தங்களுக்குள் 
நண்பர்களாகக் கருத 
விடுவதில்லை. மென்பொருள்
-வாங்குபவர்கள் நட்பு அல்லது 
சட்டம, இரண்டில் ஒன்றைத் 
தேர்ந்தெடுக்க வேண்டிய
-சூழ்நிலை ஏற்படுகிறது. 
பொதுவாக, நட்புதான் முக்கியம் 
என்று பலர் முடிவு
-செய்கிறார்கள். ஆனால் 
சட்டத்தைப் பின்பற்ற 
நினைப்பவர்கள், இரண்டிலும் 
திருப்தி
-அடைவதில்லை. அவர்களுக்கு 
மற்றவர்களின் நல்லெண்ணத்தின் 
மீது நம்பிக்கையின்மை
-ஏற்படுகின்றது. மேலும், நிரல் 
எழுதுவதை வெறும் பணம் 
சம்பாதிக்கும் ஒரு வழியாக
-கருதிவிடுகிறார்கள்.</p>
-
-<p>
-  கனுவை உருவாக்கி அதை 
உபயோகித்தால் நாம் 
எல்லோருடனும் ஒற்றுமையாகவும் 
சட்டத்தை
-மீறாமலும் இருக்கலாம். மேலும் 
கனு, மென்பொருளைப் 
பகிர்ந்துகொள்வதற்கு ஒரு
-உத்வேகமாகவும் ஒரு 
முன்மாதிரியாகவும் திகழும். 
தனியுரிம (proprietary)
-மென்பொருள் உபயோகித்தால், 
சுதந்திர மென்பொருள் 
உபயோகிக்கும்பொழுது 
கிடைக்கும்
-ஒற்றுமையுணர்வு கிடைக்காது. 
நான சந்தித்த பல 
நிரலாளர்களுக்குப், பணத்தால் 
ஈடு
-செய்ய முடியாத மகிழ்ச்சியை 
இதுவே தரும்.</p>
-
-<h3 id="contribute">நீங்கள் எப்படி 
உதவலாம்?</h3>
-
-<p>
-  நான் கணினி 
உற்பத்தியாளர்களிடம் பணம் 
மற்றும் கணினியின் மூலம் 
நன்கொடைகள்
-கேட்கிறேன். தனி 
நபர்களிடமிருந்து நன்கொடையாக 
உழைப்பு மற்றும நிரல்களைக்
-கேட்கிறேன்.</p>
-
-<p>
-  கணினியை 
நன்கொடையளிப்பதனால் ஒரு 
விளைவு, அந்த கணினிகளில் கனு 
சீக்கிரமாக
-செயல்படும். நன்கொடையாக அ
ளிக்கப்படும் கணினிகள் 
உபயோகத்திற்கு ஏற்கனவே தயாராக
-இருக்க வேண்டும். மேலும, அதை 
உபயோகிப்பதற்குத் தனிப்பட்ட 
குளிரூட்டும்
-இயந்திரங்கள் தேவைப் 
படக்கூடாது.</p>
-
-<p>
-  பல நிரலாளர்கள் கனுவிற்குப் 
பகுதி நேரப் பங்களிப்பில் 
ஆர்வமாக இருப்பதை நான்
-பார்க்கிறேன். பல 
செயல்திட்டங்களுக்கு இத்தகைய 
பகுதிநேர உழைப்பால் 
உருவாக்கபட்ட
-நிரலிகளை ஒன்றாக இயங்க வைக்க 
முடியாது. ஆனால் யூனிக்ஸை 
ஒவ்வொரு பாகமாக மாற்றம்
-செய்வதில் இந்தப் பிரச்சனை 
கிடையாது. ஒரு யூனிக்ஸ் அ
மைப்பில் பல
-நூற்றுக்கணக்கான நிரலிகள் 
மற்றும் அதற்குரிய ஆவணங்கள் 
(documentation)
-உள்ளன. அவற்றின் இடைமுகக் 
குறிப்புகள் (interface specifications) 
யூனிக்ஸ்
-ஒத்தியல்பால் (compatibility) 
தீர்மானிக்கப்பட்டவை. 
ஒவ்வொரு பங்களிப்பாளரும்
-யூனிக்ஸில் உள்ள நிரலிக்கு 
ஈடாக நிரல் எழுதி அதன் 
இடத்தில் சரியாக இயங்க
-வைத்தால், அவை அனைத்தையும் 
ஒன்றாகச் சேர்க்கும்பொழுது 
சரியாக
-இயங்கும். Murphyயின் கூற்றினால் 
சில எதிர்பாராத பிரச்சனைகள் 
வந்தாலும் இந்த
-இணைப்பு இயன்றதே.</p>
-
-<p>
-  நன்கொடைகள் கிடைத்தால், சில 
நிரலாளர்களை கனுவில் நிரல் 
எழுத
-வைத்துக்கொள்வோம். மற்ற 
மென்பொருள் எழுதும் 
உத்தியோகங்களைவிட ஊதியம்
-குறைவாகத்தான் இருக்கும், 
ஆனால் சமூக ஒற்றுமையை, பணம் 
சம்பாதிப்பதற்கு ஈடாகக்
-கருதுபவர்களை நான் 
எதிர்பார்க்கிறேன். தன்னை 
இதற்காக அர்ப்பணம் செய்ய
-விரும்புவர்கள், தங்களுடைய 
முழு சக்தியையும் கனுவில் 
செலுத்த இந்த
-உத்தியோகங்கள் உதவும்.</p>
-
-<h3 id="benefit">எப்படி எல்லா கணினி 
பயனாளர்களும் பயன் அ
டைவார்கள்?</h3>
-
-<p>
-  கனுவை எழுதிய பிறகு 
எல்லோருக்கும் இயங்குதள 
மென்பொருள் (Operating system
-software) காற்றுபோல எளிதாகக் 
கிடைக்கும்.</p>
-
-<p>
-  இதன் விளைவு எல்லொருடைய 
யூனிக்ஸ் உரிமத்தை 
மிச்சப்படுத்துவதை விட 
மேலானது -
-தேவையில்லாமல் 
திரும்பத்திரும்ப அதே 
இயங்குதள நிரலிகள் எழுதுவதைத்
-தவிர்க்கலாம். இந்த உழைப்பைத் 
தொழில்நுட்ப முன்னேற்றத்தில் 
செலுத்தலாம்.</p>
-
-<p>
-  முழு இயங்குதளத்தின் 
ஆணைமூலம் (source codes) எல்லோருக்கும்
-கிடைக்கும். இதனால், 
யாருக்காவது இயக்க 
முறைமையில் மாற்றம் 
வேண்டுமென்றால்,
-அவரவராக அதைச் சுதந்திரமாகச் 
செய்துக்கொள்ளலாம், அல்லது 
எந்த நிரலாளரையும்
-பணியில் அமர்த்தி 
மாற்றிக்கொள்ளலாம். 
மென்பொருள் பயனாளர்கள் ஒரு 
நிரலாளர்
-அல்லது ஒரு நிறுவனத்தின் 
தயவில் வாழ வேண்டிய அவசியம் 
இருக்காது.</p>
-
-<p>
-  பள்ளிக்கூடங்கள் 
மாணவர்களுக்கு ஆணைமூலங்களைப் 
படிப்பதற்கும் அதை
-மேம்படுத்துவதற்கும் 
பயிற்சியளிக்கும் நல்லதொரு 
பயிற்சி மையமாக
-அமையலாம். Harvard கணினி மையம், 
முன்பு எந்தவொரு நிரலையும் அ
தன் ஆணைமூலங்களைப்
-பகிரங்கமாக 
வெளியிடாவிட்டால், அதனை 
நிறுவப் (install) போவதில்லை என்ற 
கொள்கை
-வைத்திருந்தனர். நான் அதைக் 
கண்டு மிகவும் ஊக்கம் அ
டைந்தேன்.</p>
-
-<p>
-  கடைசியாக, யார் இயங்குதள 
மென்பொருளை உரிமை 
கொண்டாடுவது, அதைவைத்து 
ஒருவர் என்ன
-செய்யலாம், என்ன 
செய்யக்கூடாது போன்ற 
தொல்லைகள் இருக்காது.</p>
-
-<p>
-  மக்கள் ஒரு நிரலிக்கு 
எவ்வளவு விலை கொடுக்க 
வேண்டும் என்று நிர்ணயிப்பது, 
அதன்
-நகல்களை உரிமம் செய்வது போன்ற 
பல விஷயங்களைத் 
தீர்மானிக்கும் முறை என்றுமே
-சமுதாயத்திற்குப் பல 
விதமாகச் செலவுகளைக் 
கொடுக்கிறது. காவல்துறை 
மட்டுமே
-அனைவரும் அதற்களுக்குக் 
கீழ்படிவதை நடைமுறைப்படுத்த 
முடியும். உதாரணமாக,
-விண்வெளி நிலையம் அமைத்து அ
தில் மக்கள் வாழ்கிறார்கள் 
என்று
-வைத்துக்கொள்வோம். அவர்கள் 
சுவாசிக்கும் ஒவ்வொரு 
லிட்டர் காற்றுக்கும், விலை
-நிர்ணயிப்பது நியாயமானது 
தான். ஆனால் அதற்கு அவர்கள் 
காற்று அளவையை முகமூடி போல
-முகத்தில் மாட்டிக் கொண்டு 
இரவும் பகலும் அலைவது பொறுக்க 
முடியாத ஒன்று. அது
-மட்டுமின்றி எல்லா 
இடங்களிலும் புகைப்படம் 
பிடிக்கும் கருவியை வைத்து 
நீங்கள
-முகமூடியை அகற்றுகிறீர்களா 
என்று கண்காணிப்பது 
கொடுமையானது. அதற்குப் பதில்
-அந்த இடத்திற்கு மொத்தமாக ஒரு 
வரி நிர்ணயித்து முகமூடிகளை
-தூக்கியெறிந்துவிடலாம்.</p>
-
-<p>
-  சுவாசிப்பதைப் போல, ஒரு 
நிரலியின் அனைத்து அல்லது சில 
பகுதிகளை படி எடுத்தல்
-இயற்கையானதே. அது அந்த அளவு 
சுதந்திரமாக இருக்க 
வேண்டியது.</p>
-
-<h3 id="rebutted-objections">கனுவின் 
குறிக்கோள்களுக்கு எதிராகக் 
கூறப்படும் சில வாதங்கள்</h3>
-
-<p id="support">
-<strong>“இலவசமாகக் கிடைத்தால் 
யாரும் உபயோகிக்க 
மாட்டார்கள்.”</strong></p>
-
-<p>
-<strong>“சேவை அளிக்க 
வேண்டுமென்றால் அதற்குக் 
காசு வசூல் செய்துதான் ஆக
-வேண்டும்.”</strong></p>
-
-<p>
-  இலவசமான கனுவை விட கனுவுடன் 
கட்டணச் சேவையைப் பொது மக்கள் 
விரும்பினால், வெறும்
-சேவையை அளிக்கும் 
நிறுவனங்கள் லாபத்துடன் 
இயங்கலாம் வெறும் 
கைப்பிடித்து
-உதவியளிக்கும் சேவையையும், 
நிரலில் மாற்றங்கள் செய்யும் 
சேவையையும் நாம்
-வித்தியாசப்படுத்த வேண்டும். 
இரண்டாவது விதமான சேவையை 
மென்பொருள்
-விற்பனையாளர்களிடமிருந்து 
எதிர்பார்க்க முடியாது. 
உங்களைப்போல பலருக்கு அதே
-மாற்றம் தேவையில்லை என்றால் 
மென்பொருள் விற்பனையாளன் 
செய்து தர மாட்டான்.<a
-href="#f3">(1)</a></p>
-
-<p>
-  உங்களது நிறுவனத்திற்கு 
நம்பகமான சேவை தேவை என்றால், அ
ந்த மென்பொருளின் மூலக
-குறிமுறைகள் மற்றும் அதற்கான 
சாதனங்கள் உங்களிடம் இருக்க 
வேண்டும். இருந்தால்
-நீங்கள் ஒரு நிரலாளரை வைத்து, 
நிரலில் உங்களது 
மாற்றங்களைச் செய்து
-கொள்ளலாம். யூனிக்ஸ் மூலகக் 
குறிமுறைகளின் விலை அதிகமாக 
இருப்பதால் பெரும்பாலான
-நிறுவனங்களுக்கு இது இயலாத 
ஒன்று. கனுவில் இது போன்ற மூலக 
குறிமுறைகளில்
-மாற்றங்கள் எளிதாக இருக்கும். 
கனுவில் மாற்றங்கள் செய்யும் 
திறமை உடையவர்கள்
-இல்லாமல் போகலாம். அதற்கு 
கனுவின் பரிமாறும் முறையைக் 
குறை கூற முடியாது. கனு
-உலகத்திலுள்ள எல்லாப் 
பிரச்சனைகளையும் 
தீர்க்காது.</p>
-
-<p>
-  கணினி பற்றி ஒன்றும் 
தெரியாதவர்களுக்குக் 
கைப்பிடித்து உதவ
-வேண்டியிருக்கும். அதாவது அ
வர்களுக்குச் செய்யத் 
தெரியாதவைகளைச் செய்து
-கொடுப்பது.</p>
-
-<p>
-  இது போன்ற சேவைகளை மட்டும் 
நிறுவனங்கள் அளிக்கலாம். 
மென்பொருள் மற்றும் சேவையை
-விரும்புபவர்கள், மென்பொருளை 
இலவசமாகப் பெற்றதால் 
இப்பொழுது சேவையை மட்டும்
-வாங்க விரும்புவார்கள். சேவை அ
ளிக்கும் நிறுவனங்கள், 
தரத்திலும், சேவையிள்
-விலையிலும் 
போட்டியிடுவார்கள். மேலும், 
கணினி உபயோகிப்பவர்கள் ஒரு 
நிறுவனத்தை
-மட்டும் சார்ந்திருக்க 
வேண்டியிருக்காது. மேலும் 
சேவை வேண்டாமென்று
-நினைப்பவர்கள் நிரலுக்கான 
சேவை வாங்காமல் 
உபயோகிக்கலாம்.</p>
-
-<p id="advertising">
-<strong>“விளம்பரமின்றி 
மென்பொருளை விற்பனை செய்ய 
முடியாது.”</strong></p>
-
-<p>
-<strong>“விளம்பரம் செய்ய 
வேண்டுமென்றால், 
மென்பொருளுக்குக் காசு 
வசூலிக்க
-வேண்டும்.”</strong></p>
-
-<p>
-  கனு போன்ற மென்பொருளைப் 
பற்றி மற்றவர்களுக்குத் 
தெரிவிக்கப் பல எளிமையான 
வழிகள்
-உள்ளன. ஆனால் கணினி 
உபயோகிப்பவர்களில் பலரை 
விளம்பரம் மூலம்தான் அணுக
-முடியும். அப்படியானால், 
கனுவை நகலெடுத்து விற்கும் 
நிறுவனங்கள் கனுவையும்
-விளம்பரப்படுத்தலாம். 
இதன்மூலம் 
விளம்பரத்திலிருந்து பயன் அ
டைபவர்கள்
-மட்டும்தான் அதற்குச் செலவு 
செய்வார்கள். </p>
-
-<p>
-  பெரும்பாலானோர் கனுவை 
நண்பர்களிடம் இருந்து பெற்று 
இதுபோன்ற நிறுவனங்கள் வெற்றி
-அடையவில்லை என்றால், 
கனுவிற்கு விளம்பரம் 
தேவையில்லை என்று 
முடிவுசெய்யலாம்.<a
-href="#f4">(2)</a></p>
-
-<p id="competitive">
-<strong>“எனது நிறுவனம் 
மற்றவர்களோடு 
போட்டியிடுவதற்குத் தனியுரிம
-(proprietary) மென்பொருள் தேவை.”</strong></p>
-
-<p>
-  கனு, இயங்குதள (Operating System) 
உலகத்தில் போட்டி இல்லாமல்
-செய்துவிடும். நீங்களோ உங்கள் 
போட்டியாளரோ இதில் எதையும் 
இழக்கவோ பெறவோ
-போவதில்லை. இருவரும் மற்ற 
துறைகளில் 
போட்டியிடுவீர்கள், ஆனால் 
இயங்குதளத்
-துறையில் ஒருவருக்கொருவர் 
உதவுவீர்கள். இயங்குதளங்களை 
விற்பது உங்கள் தொழிலாக
-இருந்தால், கனுவை 
உங்களுக்குப் பிடிக்காது, 
ஆனால் அது உங்கள் கஷ்டம். 
உங்களது
-தொழில் வேறாக இருந்தால் கனு 
உங்களை இயங்குதளங்களை 
விற்கும் விலையுயர்ந்த
-வியாபாரத்திலிருந்து 
காப்பாற்றும்.</p>
-
-<p>
-  நான் எதிர்காலத்தில் 
கனுவின் முன்னேற்றத்திற்குப் 
பல நிறுவனங்களும்,
-பயனாளர்களும் உதவி செய்து, 
ஒவ்வொருவரின் செலவைக் 
குறைப்பதைக் காண
-விரும்புகிறேன்.<a href="#f5">(3)</a></p>
-
-<p id="deserve">
-<strong>“நிரலாளர்கள் தங்களது 
படைக்கும் திறனிற்கு வெகுமதி 
பெறத்
-தகுதியற்றவர்களா?”</strong></p>
-
-<p>
-  ஏதாவது ஒன்று வெகுமதி 
பெறத்தக்கது என்றால் அது 
சமுதாயப் பங்களிப்பே. 
படைக்கும்
-அறிவின் பலன் எவ்வளவு தூரம் 
சமுதாயத்திற்குத் 
தடையில்லாமல் கிடைக்கிறது
-என்பதைப் பொருத்தே அது 
சமுதாயப் பங்கா இல்லையா என்று 
கூற முடியும். நிரலாளர்கள்
-தங்களது புதுமையான 
நிரலாளர்களுக்கு வெகுமதி 
பெறத் தகுதியானவர்கள் 
என்றால், அதே
-கோணத்தில், அந்த நிரலியின் 
உபயோகிப்பதை அவர்கள் 
தடுத்தால் தண்டனைக்கு
-உண்டாகவும் தகுதியானவர்களே.</p>
-
-<p id="reward">
-<strong>“ஒரு பயனாளர் தனது 
படைக்கும் திறனிற்கு வெகுமதி
-கேட்கக்கூடாதா?”</strong></p>
-
-<p>
-  செய்த வேலைக்கு காசு 
கேட்பதில் எந்தத் தவறும் 
இல்லை. தனது வருமானத்தை அதிகப்
-படுத்த நினைப்பதிலும் எந்தத் 
தவறும் இல்லை. ஆனால் சேதம் 
விளைவிக்கும் வழிகள்
-உபயோகிக்கக்கூடாது. இன்றைய 
மென்பொருள் உலகத்தில் இது 
போன்ற சேதம் விளைவிக்கும்
-வழிகள்தான் 
உபயோகிக்கிறார்கள்.</p>
-
-<p>
-  ஒரு நிரலியை 
உபயோகிபவர்களுக்குத் தடை 
விதித்து காசைச் சுறண்டுவது 
சேதம்
-விளைவிக்கக்கூடியது. 
ஏனென்றால் இது போன்ற தடைகள், 
மென்பொருளை உபயோகிக்கக்கூடிய
-வாய்ப்புகளைக் குறைகிறது. 
இத்தடைகள், மனித இனம் அந்த 
நிரலியிடமிருந்து
-பெறக்கூடிய லாபத்தை 
குறைத்துவிடுகிறது.</p>
-
-<p>
-  ஒரு நல்ல குடிமகன் 
பணக்காரனாவதற்கு இது போன்ற 
நஷ்டத்தை விளைவிக்கும வழிகளை
-உபயோகிக்க மாட்டான். 
ஏனென்றால், எல்லோரும் இது 
போலச் செய்தால் நாம் 
எல்லோரும்
-அந்தப் பரஸ்பர சேதங்களால் 
ஏழைகளாகி விடுவோம். இதுதான் 
'Kantian Ethics' அல்லது
-'the Golden Rule'. தடைகள் விதிப்பதால் 
ஏற்படும் விளைவுகள் எனக்குப்
-பிடிக்காததால், நான் இதை யார் 
செய்தாலும் தவறு எனக் 
கருதுகிறேன்.</p>
-
-<p id="starve">
-<strong>“நிரலாளர்கள் பட்டினியால் 
இறந்துவிட மாட்டார்களா?”</strong></p>
-
-<p>
-  நிரல் எழுத, யாரும் கட்டாயப் 
படுத்தப்படவில்லை, என்று நான 
பதில்
-அளிக்கலாம். பலரால் தெருவில் 
வேஷம் போட்டு நின்று காசு 
சம்பாதிக்க
-முடியாது. இதனால் நாம் யாரும் 
தெருவில் வேஷம் போட்டு நின்று 
பசியால்
-செத்துப்போவதில்லை. நாம் வேறு 
ஏதாவது வேலை செய்கிறோம்.</p>
-
-<p>
-  ஆனால் அது தவறான பதில். 
ஏனென்றால் அது கேள்வியாளரின் 
அனுமானத்தை
-ஏற்றுகொள்கிறது: அதாவது 
மென்பொருளிற்கு உரிமையாளர் 
என்னும் நிலைமை இல்லாமல்
-நிரலாளர்களுக்கு ஒரு நயா 
பைசாக் கூடக் கிடைக்காது என்ற 
அனுமானத்தை
-ஏற்படுத்தும்.</p>
-
-<p>
-  நிரலாளர்கள் பட்டினியால் 
இறந்துவிடமாட்டார்கள், 
ஏனென்றால், இன்னமும், இன்றைய
-அளவிற்கு இல்லாவிடினும், அ
வர்களால் நிரல் எழுதி காசு 
சம்பாதிக்க முடியும்.</p>
-
-<p>
-  நகலெடுப்பதில் தடை 
விதிப்பது மட்டுமே 
மென்பொருள் வாணிகத்தின்
-அடிப்படையில்லை. ஆனாலும் அதனை 
அடிப்படையாகக் கொள்ளக் 
காரணம், அதனால் கிடைக்கும்
-பெரும் இலாபம்தான். 
வாடிக்கையாளர்கள் 
இவ்வடிப்படையை மறுத்தாலோ, தடை 
செய்தாலோ,
-தற்போது மிகவும் குறைந்த அ
ளவில் பின்பற்றப்படும் பல 
வியாபார முறைகளுக்கு,
-இந்நிறுவனங்கள் தாவி விடும். 
எப்போதுமே, வியாபாரத்தை அ
மைக்க நூற்றுக்கணக்கான
-வழிகள் உள்ளன.</p>
-
-<p>
-  இந்தப் புதிய முறைகளில், 
நிரலாளர் வேலைக்கு ஆடம்பரத் 
தோற்றம் இராது. அதற்காக
-இந்த மாற்றம் தேவையில்லை 
என்று வாதிடமுடியாது. 
கிளார்க்குகளின் ஊதியம் 
குறைவாக
-இருப்பதை நாம் அநியாயமாகக் 
கருதுவதில்லை. அதே அளவு 
ஊதியத்தைப் நிரலாளர்கள்
-பெறுவது அநியாயம் ஆகாது. (அ
ப்பொழுதும் கூட, நடைமுறையில் 
நிரலாளர்கள் அதிகம்
-பெறுவார்கள்).</p>
-
-<p id="right-to-control">
-<strong>“நிரலாளர்களுக்குத் 
தங்களது சிருஷ்டிக்கும் அ
றிவை மற்றவர்கள் எப்படி
-உபயோகிக்க வேண்டும் என்பதை 
நிர்ணயிக்க உரிமை 
இல்லையா?”</strong></p>
-
-<p>
-“ஒருவரின் எண்ணங்களை 
மற்றவர்கள் உபயோகிப்பதில் அ
வருக்கு உள்ள அதிகாரம்” 
என்பது
-மற்றவர்களின் வாழ்க்கையில் 
பாதிப்பை உண்டாக்குகிறது; அது 
அவர்களின் வாழ்க்கையை
-மேலும் 
சிக்கலானதாக்குகிறது.</p>
-
-<p>
-  அறிவுச் சொத்து (Intellectual Property) 
பற்றித் தெளிவாகக் 
கற்றறிந்தவர்கள்
-(வழக்கறிஞர்கள் போன்றோர்), 
உண்மையில் அறிவுச் சொத்து அ
திகாரம் என்பது இயற்கையான
-அதிகாரம் இல்லை என்று 
கூறுவர். அரசு 
ஒப்புக்கொள்ளும் அறிவுச் 
சொத்து
-அதிகாரங்கள், குறிப்பிட்ட சில 
விஷயங்களுக்காக, மசோதாக்கள் 
மூலம்
-உருவாக்கப்பட்டவை.</p>
-
-<p>
-  உதாரணமாக, 
கண்டுபிடிப்பாளர்கள், தங்கள் 
கண்டுபிடிப்புகளின் 
விவரங்களை வெளியிட
-ஊக்குவிக்கும் வகையில் 
காப்புரிமை (patent system) 
உருவாக்கப்பட்டது. அதன்
-குறிக்கோள் சமுதாயம் பயன்பெற 
வேண்டும் என்பதுதான். அப்போது 
பதினேழு வருடம்
-என்பது தொழில்நுட்ப 
முன்னேற்ற வேகத்தோடு 
ஒப்பிட்டால் சிறிதாக 
இருந்தது (ஒரு
-காப்புரிமை பதினேழு 
வருடங்களுக்கு மட்டுமே 
செல்லுபடியாகும்). காப்புரிமை 
என்பது
-பெரும்பாலும் 
தயாரிப்பாளர்களின் கவலை; அ
வர்களுக்கு விலையும், அனுமதி
-ஒப்பந்தங்களும் தயாரிப்பு 
கட்டுமானங்களை விட 
மிகச்சிறியது என்பதால் 
எந்தவித
-பாதிப்புமில்லை. அவை எந்தவொரு 
தனிமனிதனையும் காப்புரிமை 
செய்யப்பட்ட பொருளை
-உபயோகிப்பதைத் தடை 
செய்வதில்லை.</p>
-
-<p>
-  முற்காலத்தில் அச்சுரிமை 
(copyright) என்னும் ஒரு முறை 
கிடையாது. அப்பொழுது
-அடிக்கடி எழுத்தாளர்கள் 
மற்றவர்களின் 
படைப்பிலிருந்து தேவையான 
பகுதிகளை எடுத்து
-உபயோகித்தார்கள். இந்தப 
பழக்கம் பல 
எழுத்தாளர்களுக்கு நன்மை
-விளைவித்தது. இந்தப் 
பழக்கத்தால்தான் இன்னமும் பல 
எழுத்தாளர்களின் படைப்புகள்
-நம்மிடையே 
நிலைத்திருக்கின்றன. 
புத்தகங்கள் எழுதுவதை 
ஆதரிப்பதற்காகத்தான்
-அச்சுரிமை உருவாக்கப்பட்டது. 
அது உருவாக்கப்பட்டது
-புத்தகங்களுக்காக. 
புத்தகங்களைச் சிக்கனமாக அ
ச்சகத்தில்தான் நகல் செய்ய
-முடிந்தது. இதனால் 
வாசகர்களுக்கு எந்த வித 
பாதிப்பும் ஏற்படவில்லை.</p>
-
-<p>
-  எல்லா அறிவுச்சொத்து அ
திகாரங்களும் சமுதாயத்தின் 
பொதுநலம் கருதி, சமுதாயத்தால்
-அளிக்கபட்ட உரிமங்கள் தான். 
ஆனால் எந்த ஒரு 
சூழ்நிலையிலும், நாம்
-கேட்கவேண்டியது: இது போன்ற 
உரிமங்களைக் கொடுப்பது 
நமக்கு பயன் அளிக்கின்றதா?
-என்ன மாதிரி அதிகாரங்களுக்கு 
நாம் உரிமம் அளிக்கிறோம்?</p>
-
-<p>
-  தற்கால நிரலாளர்களின் நிலை, 
நூறு வருடங்களுக்கு 
முன்புள்ள 
புத்தகங்களிலிருந்து
-மிகவும் வேறுபட்டிருக்கிறது. 
ஒரு நிரலை ஒருவரிடம் இருந்து 
ஒருவர் எளிதாக நகல்
-எடுப்பது, ஒரு நிரலின் இலக்கு 
நிரல் (Object code) மற்றும் மூலக் 
குறிமுறைகள்
-வேறு வேறாக இருப்பது, ஒரு 
நிரலை வாசித்து மகிழ்வதைக் 
காட்டிலும் அதனை
-உபயோகப்படுத்துவது, 
இவையெல்லாம் இணைந்து அந்த 
நிரலியின் உரிமையாளர் அ
ச்சுரிமையை
-அமல்செய்யும் பொழுது 
மனதளவிலும் பொருளளவிலும் 
சமுதாயத்தைச் சீரழிக்கும்
-சூழ்நிலையை உருவாக்குகின்றன; 
அந்தச் சூழ்நிலையில் சட்டம் அ
னுமதித்தாலும் கூட
-அவர் அதைச் செய்யக்கூடாது.</p>
-
-<p id="competition">
-<strong>“போட்டியே ஒரு செயல் 
சிறப்பாகச் செயல்பட
-உறுதுணையாயிருக்கும்.”</strong></p>
-
-<p>
-  போட்டிக்கு ஒரு சிறந்த 
உதாரணம் ஓட்டப்பந்தயம். 
வெற்றி பெறுவோர்க்கு
-பரிசளிப்பதன் மூலம் நாம் 
எல்லோரையும் வேகமாக ஓட 
ஊக்கமளிக்கிறோம். ஓடுகிறவர்,
-எதற்காகப் பரிசு 
வழங்கப்படுகிறது என்பதை 
மறந்துவிட்டு, வெற்றி இலக்கை 
மட்டுமே
-குறிவைத்து ஓடினால், அவர் பிற 
போட்டியாளர்களைச 
சமாளிப்பதற்குப் பல
-தந்திரங்களைக் 
கையாளக்கூடும் - உதாரணமாக, 
மற்ற போட்டியாளர்களைத்
-தாக்குவது. ஒருவேளை 
போட்டியாளர்கள் 
கைச்சண்டையில் 
ஈடுப்பட்டார்களேயானால்
-அவர்கள் எல்லோரும பின்தங்க 
வேண்டிய நிலை வரும்.</p>
-
-<p>
-  தனியுரிமை (proprietary) மென்பொருள 
மற்றும் இரகசிய மென்பொருள் 
இரண்டும்,
-கைச்சண்டையிடும் 
போட்டியாளர்களுக்கு ஒப்பான 
உதாரணங்களாகும். 
கவலைக்குரியது
-என்னவென்றால், நம்மிடம் 
இருக்கும் ஒரே நடுவரும் 
சண்டையை நெறிபடுத்துகிறாரே 
தவிர
-தடுப்பதில்லை (ஒவ்வொரு 10 அ
டிக்கும் ஒரு குத்து 
குத்தலாம்). ஆனால் அவர்
-உண்மையில் சண்டையை நிறுத்தி அ
தற்குக் காரணமான 
போட்டியாளர்களைத் தண்டிக்க
-வேண்டும்.</p>
-
-<p id="stop-programming">
-<strong>“ஊக்கத்தொகை இல்லாததால் 
நிரலாளர்கள் நிரல் எழுதுவதை
-நிறுத்திவிடமாட்டார்களா?”</strong></p>
-
-<p>
-  வாஸ்தவமாக, எந்தவிதமான 
ஊக்கத்தொகையும் எதிர்பாராமல் 
பலர் நிரல்
-எழுதுவார்கள். பொதுவாக நிரல் 
எழுதுவதில் 
மிகச்சிறந்தவர்களுக்கு அதில் 
தவிர்க்க
-முடியாத மோகம் உள்ளது. 
சங்கீதத்தின் மூலம் 
வாழ்க்கையை நடத்தும் கட்டாயம்
-இல்லாவிட்டாலும் கூட, பல 
சங்கீத மேதைகளுக்குச் 
சங்கீதத்தில் உள்ள ஈடுபாடு
-குறைவதில்லை.</p>
-
-<p>
-  இந்தக் கேள்வி பலர் 
மத்தியில் எழுந்தாலும், இது 
சரியான கேள்வி
-கிடையாது. ஏனென்றால், 
நிரலாளர்களுக்கு ஊதியம் 
குறையுமே தவிர
-மறைந்துவிடாது. அதனால், 
சரியான கேள்வி என்னவென்றால், 
குறைந்த ஊக்கத்தொகையை
-நிரலாளர்கள் ஏற்பார்களா? அ
வர்கள் ஏற்பார்கள் என்று எனது 
அனுபவம் சொல்கிறது.</p>
-
-<p>
-  பத்து வருடங்களுக்கு மேலாக 
உலகத்தின் தலை சிறந்த 
நிரலாளர்கள் MITயின் AI
-ஆய்வகத்தில் எங்கும் 
கிடைத்திராத மிகக் குறைந்த 
ஊதியத்திற்குப்
-பணியாற்றினர். அவர்களுக்கு 
ஊதியத்தைத் தவிர மற்ற ஊக்க 
விருதுகள்
-கிடைத்தன. உதாரணத்திற்குப் 
புகழ் மற்றும் பாராட்டு. 
மேலும், படைப்பு
-மகிழ்ச்சியைத் தரக்கூடியது, அ
துவே ஒரு விருதாகும்.</p>
-
-<p>
-  பின்னர், கூடுதல் 
ஊதியத்திற்கு இதே மாதிரி 
வேலையைச் செய்ய வாய்ப்பு 
கிடைத்ததால்
-பலர் வெளியேறினர்.</p>
-
-<p>
-  நிரலாளர்கள் பணத்தைத் தவிர 
மற்ற காரணதிற்காகவும் நிரல் 
எழுதுவார்கள் என்பதை
-இந்த நிகழ்ச்சிகள் 
காட்டுகின்றன. குறைந்த 
ஊதியத்தை அளிக்கும் 
கூட்டமைப்புகள்,
-அதிக ஊதியத்தை அளிக்கும் அ
மைப்புகளுடன் போட்டியிடத் 
திணறுகின்றனர். ஆனால், அதிக
-ஊதியத்தை அளிக்கும் அ
மைப்புகள் ஒடுக்கப்பட்டால், அ
வர்கள மோசமாக செயல்பட
-வேண்டியதில்லை.</p>
-
-<p id="desperate">
-<strong>“எங்களுக்கு நிரலாளர்கள் 
மிகவும் தேவை. நாங்கள் 
பிறருக்கு உதவக் கூடாது
-என்று நிரலாளர்கள் 
வாதிட்டால், அதனை நாங்கள் 
ஏற்றுக்கொள்ளத்தான்
-வேண்டும்.”</strong></p>
-
-<p>
-  இது போன்ற வாதங்களை 
ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய அ
ளவிற்கு உங்கள் நிலைமை 
எப்பொழுதும்,
-மோசமாக இருக்காது. நினைவில் 
கொள்ளுங்கள்: கப்பம் 
கட்டுவதைவிட விடுதலைக்காகப்
-போராடுவதே சிறந்தது!</p>
-
-<p id="living">
-<strong>“நிரலாளர்கள் எப்படியாவது 
வாழ்க்கையை நடத்த 
வேண்டுமே.”</strong></p>
-
-<p>
-  புதிய முறையை ஏற்றுக்கொண்ட 
பிறகு, தொடக்கத்தில் இது 
உண்மையாக
-இருக்கும். எனினும் 
நிரலாளர்கள் நிரலியின் 
உரிமத்தை விற்பதைத் தவிர வேறு 
பல
-வழிகளின் மூலம் வாழ்க்கையை 
நடத்தலாம். உரிமத்தை விற்பது 
இப்போது வழக்கமாக
-உள்ளது, ஏனென்றால், அது அ
திகமான லாபத்தைத் 
தரக்கூடியதே தவிர, அது 
நிரல்கள்
-மூலம் சம்பாதிப்பதற்கு ஒரே 
வழி கிடையாது. மற்ற வழிகள் 
தேடினால் எளிதாகக்
-கிடைக்கும். இதோ சில 
எடுத்துக்காட்டுகள்.</p>
-
-<p>
-  கணினி தயாரிப்பாளர்கள் புது 
கணினியை அறிமுகப்படுத்தும் 
பொழுது, அந்தக்
-கணினியில் இயங்குதளங்களை 
இயங்கவைப்பதற்கு 
நிரலாளர்களுக்குக் காசு
-கொடுப்பார்கள்.</p>
-
-<p>
-  நிரலியைக் கற்பிப்பதும், 
பராமரிப்பதும 
நிரலாளர்களுக்கு உத்தியோகம் அ
ளிக்கலாம்.</p>
-
-<p>
-  புதிய எண்ணங்களை உடையோர் 
தங்களது நிரலை இலவசமாகக் 
கொடுத்து, திருப்தி
-அடைந்தவர்களிடமிருந்து 
நன்கொடைகள் கேட்கலாம். இது போல 
வெற்றிகரமாக வழி
-நடத்துபவர்களை நான் 
சந்தித்துள்ளேன்.</p>
-
-<p>
-  சம்பந்தப்பட்ட தேவைகளை 
உடையோர் குழுக்கள் அமைத்து 
சந்தா கட்டலாம். அந்தக்
-குழுக்கள் நிரல் எழுதும் 
நிறுவனத்துடன் ஒப்பந்தம் 
வைத்து அவர்களுக்குத் தேவையான
-நிரல்களை எழுதலாம்.</p>
-
-<p>
-  எல்லா விதமான மென்பொருள் 
தயாரிப்பிற்கும் மென்பொருள் 
வரி மூலம் நிதி திரட்டலாம்</p>
-
-<p>
-   கணினி வாங்கும் 
ஒவ்வொருவரும் அதன் விலையில் 
ஒரு குறிப்பிட்ட சதவீதத்தை
-மென்பொருள் வரியாகக் கட்ட 
வேண்டும்.</p>
-
-<p>
-   கணினி வாங்குபவர் தானாகவே 
மென்பொருள் தயாரிப்பிற்கு 
நன்கொடைகள் கொடுக்கிறார்
-என்றால, அவர் வரி கட்ட 
வேண்டியதில்லை. அவர் அவருக்கு 
விருப்பமான
-செயல்திட்டத்திற்கு நன்கொடை 
கொடுக்கலாம. அவர் நன்கொடை 
கொடுத்த அளவிற்கு வரி
-கட்டத் தேவையில்லை.</p>
-
-<p>
-   மொத்த வரியின் சதவீதத்தை 
வரி கட்டுபவர்களின் 
வாக்களிப்பின் மூலம் 
தீர்மானம்
-செய்யலாம்.</p>
-
-<p>
-   இதன் விளைவுகள்:</p>
-
-<ul>
-<li>கணினி உபயோகிப்பவர்கள் 
மென்பொருள் தயாரிப்பிற்கு 
நிதி அளிக்கிறார்கள்.</li>
-<li>எந்த அளவிற்கு ஆதரவு தேவை 
என்பதை அவர்களே முடிவு 
செய்கிறார்கள்.</li>
-<li>எந்தச் 
செயல்திட்டத்திற்குத் 
தங்களது பங்கு செல்ல வேண்டும் 
என்பதைப் பற்றிக்
-கவனமாக இருப்பவர்கள், அவர்கள் 
விரும்பியதைத் 
தேர்ந்தேடுக்கலாம்.</li>
-</ul>
-<p>
-  காலப்போக்கில், 
தேவைகளுக்காக மிகக்கடினமாக 
யாரும் உழைக்கத் தேவையில்லாத 
நிலையை
-ஏற்படுத்துவதற்குச் 
சுதந்திர மென்பொருள், ஒரு 
முதற்படியாக இருக்கும். 
மக்கள்,
-ஒரு வாரத்தில், பத்து மணி 
நேரங்களில் தங்கள் தினசரி 
வேலைகளை முடித்து விட்டு,
-மற்ற நேரங்களை, மென்பொருள் 
தயாரித்தல் போன்ற 
கேளிக்கைகளில்
-செலவிடலாம். மென்போருள் 
தயாரித்து வாழ்க்கையை வாழ 
வேண்டிய அவசியம் இருக்காது.</p>
-
-<p>
-  ஏற்கனவே, தேவையான 
உற்பத்திக்குச் சமுதாயம் 
செய்யவேண்டிய வேலைப்பளுவை 
நாம்
-முடிந்தமட்டும் குறைத்து 
விட்டோம். ஆனால், இவற்றில் 
சிறிதளவே தொழிலாளர்கள
-விரும்பிச் செய்வதாக 
மாற்றமடைந்துள்ளது. 
ஏனென்றால் உற்பத்தித் திறன் 
மிகுந்த
-செயல்களுக்கு அதிக அளவில் 
உற்பத்தித் திறனற்ற செயல்கள் 
தேவப்படுகின்றன. இதற்கு
-முக்கிய காரணங்கள் அ
திகாரத்துவமும் 
போட்டிகளினால் ஏற்படும் 
தொய்வும்
-ஆகும். மென்பொருள் 
உற்பத்தியில் இதுபோல 
வீணாகும் உழைப்புகளைச் 
சுதந்திர
-மென்பொருள் முடிந்த மட்டும் 
குறைத்துவிடும். 
உற்பத்தித்திறனில் 
தொழில்நுட்ப
-இலாபம் பெற்று அதை நமக்குக் 
குறைந்த விலையாக்கிட நாம் 
இதைச் செய்தாக வேண்டும்.</p>
-
-<h3 id="footnotes">பின்குறிப்புகள்</h3>
-
-<!-- The anchors do not match the actual footnote numbers because of
-   revisions over time. And if a new footnote is added, the references
-   to existing footnotes that follow the new one must be changed. -->
-<ol>
-
-<li id="f3">இது போன்ற பல நிறுவனங்கள் 
இப்போது உள்ளன.</li>
-
-<li id="f4">தளையறு மென்பொருட்கள் அ
மைப்பு (Free Software Foundation) ஒரு 
நிறுவனத்தைப்
-போல் அல்லாமல் அறக்கட்டளையாக 
இருந்தாலும் தனக்கான நிதியை 
பெரும்பாலும்
-விநியோகச் சேவையின் 
மூலமாகத்தான் ஈட்டுகிறது. 
ஒருவேளை *யாரும்* <a
-href="/order/order.html">FSFல் இருந்து 
நகல்களைப்</a> பெறவில்லை 
என்றால்
-இவ்வமைப்பு இயங்க முடியாமல் 
போகலாம். அதற்காக உரிமக் 
கட்டுப்பாடுகள் ஒவ்வொரு
-பயனாளரையும் வாங்கச் சொல்லி 
சாந்தப்படுத்தும் 
என்பதாகாது. உலகப் 
பயனாளர்களில்
-ஒரு சிறிய பங்கினர் FSF இடம் 
நகல்களை வாங்கினாலே போதும். FSF 
சீராக
-இயங்கும். எனவே பயனாளர்கள் 
இந்த வழியில் எங்களுக்கு 
ஆதரவு அளிக்குமாறு
-வேண்டுகிறோம். நீங்கள் உங்கள் 
பங்களிப்பைத் 
தந்துவிட்டீர்களா?
-</li>
-
-<li id="f5">சமீபத்தில் கணினி 
நிறுவனங்களில் ஒரு சாரார் GNU C 
compilerஐப் பராமரிக்க நிதியை
-அள்ளிக் கொடுத்துள்ளனர்.</li>
-
-</ol>
-
-<div class="translators-notes">
-
-<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.-->
- </div>
-</div>
-
-<!-- for id="content", starts in the include above -->
-<!--#include virtual="/server/footer.ta.html" -->
-<div id="footer">
-<div class="unprintable">
-
-<p>FSF &amp; GNU தொடர்பான வினவல்களை <a
-href="mailto:gnu@gnu.org";>&lt;gnu@gnu.org&gt;</a> அ
னுப்பவும். FSF ஐ <a
-href="/contact/">தொடர்பு கொள்ளும் வேறு 
வழிகளும்</a> உண்டு. 
துண்டிக்கப்பட்ட
-இணைப்புகள், திருத்தங்கள், 
பரிந்துரைகள் உள்ளிட்டவற்றை <a
-href="mailto:webmasters@gnu.org";>&lt;webmasters@gnu.org&gt;</a> என்ற
-முகவரிக்கு அனுப்பவும்.</p>
-
-<p>
-<!-- TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
-    replace it with the translation of these two:
-
-    We work hard and do our best to provide accurate, good quality
-    translations. However, we are not exempt from imperfection.
-    Please send your comments and general suggestions in this regard
-    to <a href="mailto:web-translators@gnu.org";>
-
-    &lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p>
-
-    <p>For information on coordinating and submitting translations of
-    our web pages, see <a
-    href="/server/standards/README.translations.html">Translations
-    README</a>. -->
-இந்த கட்டுரையின் 
மொழிபெயர்ப்பை 
ஒருங்கிணைப்பது, 
சமர்ப்பிப்பது தொடர்பான
-விவரங்களுக்கு <a
-href="/server/standards/README.translations.html">மொழிபெயர்ப்புகள்
 README
-கோப்பைக்</a> காணவும்.</p>
-</div>
-
-<!-- Regarding copyright, in general, standalone pages (as opposed to
-   files generated as part of manuals) on the GNU web server should
-   be under CC BY-ND 4.0. Please do NOT change or remove this
-   without talking with the webmasters or licensing team first.
-   Please make sure the copyright date is consistent with the
-   document. For web pages, it is ok to list just the latest year the
-   document was modified, or published.
-   If you wish to list earlier years, that is ok too.
-   Either "2001, 2002, 2003" or "2001-2003" are ok for specifying
-   years, as long as each year in the range is in fact a copyrightable
-   year, i.e., a year in which the document was published (including
-   being publicly visible on the web or in a revision control system).
-   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
-   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
-<p>Copyright &copy; 1985, 1993 Free Software Foundation, Inc. 
(கட்டற்ற
-மென்பொருள் அறக்கட்டளை, 
நிறுவப்பட்டது.)</p>
-
-<p>
-Permission is granted to anyone to make or distribute verbatim copies of
-this document, in any medium, provided that the copyright notice and
-permission notice are preserved, and that the distributor grants the
-recipient permission for further redistribution as permitted by this notice.
-<br />
-Modified versions may not be made.
-</p>
-
-<!--#include virtual="/server/bottom-notes.ta.html" -->
-
-<p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
-புதுப்பிக்கப் பட்ட விவரம்:
-
-$Date: 2019/06/23 15:24:26 $
-
-<!-- timestamp end -->
-</p>
-</div>
-</div>
-</body>
-</html>

Index: po/manifesto.cs.po
===================================================================
RCS file: po/manifesto.cs.po
diff -N po/manifesto.cs.po
--- po/manifesto.cs.po 2 Nov 2021 18:06:10 -0000    1.6
+++ /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
@@ -1,1531 +0,0 @@
-# Czech translation of http://www.gnu.org/gnu/manifesto.html
-# Copyright (C) 2001 Free Software Foundation, Inc.
-# This file is distributed under the same license as the original article.
-# Czech translation team 
(https://www.gnu.org/server/standards/translations/cs/), 2001.
-# Jan 2017: GNUNify.
-#
-msgid ""
-msgstr ""
-"Project-Id-Version: manifesto.html\n"
-"POT-Creation-Date: 2021-11-02 17:56+0000\n"
-"PO-Revision-Date:\n"
-"Last-Translator: Thérèse Godefroy <godef.th AT free.fr>\n"
-"Language-Team: web-translators <web-translators@gnu.org>\n"
-"Language: cs\n"
-"MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Outdated-Since: 2004-01-17 16:02+0000\n"
-
-#. type: Content of: <title>
-msgid "The GNU Manifesto - GNU Project - Free Software Foundation"
-msgstr "GNU Manifest – Projekt GNU – Nadace pro svobodný software"
-
-#. type: Content of: <div><h2>
-msgid "The GNU Manifesto"
-msgstr "GNU Manifest"
-
-#. type: Content of: <div><div><p>
-# | The GNU Manifesto (which appears below) was written by <a
-# | href=\"http{+s+}://www.stallman.org/\">Richard Stallman</a> [-at the
-# | beginning of the GNU Project,-] {+in 1985+} to ask for [-participation and
-# | support. For-] {+support in developing+} the [-first few years,-] {+GNU
-# | operating system. Part of the text was taken from the original
-# | announcement of 1983. Through 1987,+} it was updated in minor ways to
-# | account for [-developments, but now-] {+developments; since then,+} it
-# | seems best to leave it [-unchanged as most people have seen it.-]
-# | {+unchanged.+}
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "The GNU Manifesto (which appears below) was written by <a href=\"http://";
-#| "www.stallman.org/\">Richard Stallman</a> at the beginning of the GNU "
-#| "Project, to ask for participation and support. For the first few years, "
-#| "it was updated in minor ways to account for developments, but now it "
-#| "seems best to leave it unchanged as most people have seen it. "
-msgid ""
-"The GNU Manifesto (which appears below) was written by <a href=\"https://www.";
-"stallman.org/\">Richard Stallman</a> in 1985 to ask for support in "
-"developing the GNU operating system. Part of the text was taken from the "
-"original announcement of 1983. Through 1987, it was updated in minor ways "
-"to account for developments; since then, it seems best to leave it unchanged."
-msgstr ""
-"Následující GNU Manifest byl napsán <a href=\"http://www.stallman.org/";
-"\">Richardem Stallmanem</a> na začátku projektu GNU jako žádost o pomoc a 
"
-"podporu. Několik prvních let byl obnovován tak, aby odpovídal vývoji, 
ale "
-"nyní se zdá nejlepší nechat jej nezměněný tak, jak jej zná většina 
lidí."
-
-#. type: Content of: <div><div><p>
-#, fuzzy
-msgid ""
-"Since that time, we have learned about certain common misunderstandings that "
-"different wording could help avoid. Footnotes added since 1993 help clarify "
-"these points."
-msgstr ""
-"Vyskytla se častá nedorozumění, kterým lze zabránit používáním 
odlišného "
-"názvosloví. Od roku 1993 byly přidány poznámky pod čarou, aby 
vysvětlily "
-"tyto problémy."
-
-#. type: Content of: <div><div><p>
-# | [-For up-to-date information about-]{+If you want to install the GNU/Linux
-# | system, we recommend you use one of+} the [-available GNU software,
-# | please-] {+<a href=\"/distros\">100% free software GNU/Linux
-# | distributions</a>. For how to contribute,+} see [-our-] <a
-# | [-href=\"/software/software.html\">list of software</a>.-]
-# | {+href=\"/help/help.html\">gnu.org/help</a>.+}
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "For up-to-date information about the available GNU software, please see "
-#| "our <a href=\"/software/software.html\">list of software</a>."
-msgid ""
-"If you want to install the GNU/Linux system, we recommend you use one of the "
-"<a href=\"/distros\">100% free software GNU/Linux distributions</a>. For "
-"how to contribute, see <a href=\"/help/help.html\">gnu.org/help</a>."
-msgstr ""
-"Aktuání informace o dostupném GNU softwaru najdete na našem v <a href=\"/"
-"software/software.html\">seznamu software</a>."
-
-#. type: Content of: <div><div><p>
-msgid ""
-"The GNU Project is part of the Free Software Movement, a campaign for <a "
-"href=\"/philosophy/free-sw.html\">freedom for users of software</a>. It is "
-"a mistake to associate GNU with the term &ldquo;open source&rdquo;&mdash;"
-"that term was coined in 1998 by people who disagree with the Free Software "
-"Movement's ethical values. They use it to promote an <a href=\"/philosophy/"
-"open-source-misses-the-point.html\">amoral approach</a> to the same field."
-msgstr ""
-
-#. type: Content of: <div><h3>
-msgid "What's GNU? Gnu's Not Unix!"
-msgstr "Co je to GNU? GNU Není Unix!"
-
-#. type: Content of: <div><p>
-# | GNU, which stands for Gnu's Not Unix, is the name for the complete
-# | Unix-compatible software system which I am writing so that I can give it
-# | away free to everyone who can use [-it.<a href=\"#f1\">(1)</a>-]
-# | {+it&#8239;<a class=\"ftn\" href=\"#f1\">[1]</a>.+} Several other
-# | volunteers are helping me. Contributions of time, money, programs and
-# | equipment are greatly needed.
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "GNU, which stands for Gnu's Not Unix, is the name for the complete Unix-"
-#| "compatible software system which I am writing so that I can give it away "
-#| "free to everyone who can use it.<a href=\"#f1\">(1)</a> Several other "
-#| "volunteers are helping me. Contributions of time, money, programs and "
-#| "equipment are greatly needed."
-msgid ""
-"GNU, which stands for Gnu's Not Unix, is the name for the complete Unix-"
-"compatible software system which I am writing so that I can give it away "
-"free to everyone who can use it&#8239;<a class=\"ftn\" href=\"#f1\">[1]</a>. "
-"Several other volunteers are helping me. Contributions of time, money, "
-"programs and equipment are greatly needed."
-msgstr ""
-"Zkratka GNU znamená Gnu's Not Unix. Je to jméno kompletního softwarového "
-"systému kompatibilního s Unixem, který píši proto, abych ho dal 
svobodně k "
-"dispozici každému, kdo ho chce používat. <a href=\"#f1\">[1]</a> 
Pomáhají mi "
-"také někteří další dobrovolníci. Příspěvky ve formě času, peněz, 
programů a "
-"vybavení jsou též vítány."
-
-#. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"So far we have an Emacs text editor with Lisp for writing editor commands, a "
-"source level debugger, a yacc-compatible parser generator, a linker, and "
-"around 35 utilities. A shell (command interpreter) is nearly completed. A "
-"new portable optimizing C compiler has compiled itself and may be released "
-"this year. An initial kernel exists but many more features are needed to "
-"emulate Unix. When the kernel and compiler are finished, it will be "
-"possible to distribute a GNU system suitable for program development. We "
-"will use TeX as our text formatter, but an nroff is being worked on. We "
-"will use the free, portable X Window System as well. After this we will add "
-"a portable Common Lisp, an Empire game, a spreadsheet, and hundreds of other "
-"things, plus online documentation. We hope to supply, eventually, "
-"everything useful that normally comes with a Unix system, and more."
-msgstr ""
-"Již máme textový editor Emacs s jazykem Lisp pro psaní příkazů 
editoru, "
-"debugger, parser generator kompatibilní s yacc a přibližně 35 utilit. 
Shell "
-"(interpreter příkazů) je téměř hotov. Nový přenositelný 
optimalizující "
-"překladač jazyka C již kompiluje sám sebe a může být zveřejněn 
ještě tento "
-"rok. Existuje i první verze jádra, bude však třeba ještě hodně práce, 
aby "
-"bylo možno emulovat Unix. V okamžiku kdy bude jádro s překladačem 
dokončeno, "
-"můžeme distribuovat GNU systém vhodný pro vývoj programů. Pro sázení 
textů "
-"budeme používat TeX, ale pracujeme i na programu nroff. Také chceme 
používat "
-"přenositelný, volně dostupný X Window System. Potom přidáme Common 
Lisp, hru "
-"Empire, tabulkový kalkulátor a stovky dalších věcí spolu s online "
-"dokumentací. Doufáme, že nakonec dodáme vše užitečné ze systému Unix 
a ještě "
-"více."
-
-#. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"GNU will be able to run Unix programs, but will not be identical to Unix. "
-"We will make all improvements that are convenient, based on our experience "
-"with other operating systems. In particular, we plan to have longer file "
-"names, file version numbers, a crashproof file system, file name completion "
-"perhaps, terminal-independent display support, and perhaps eventually a Lisp-"
-"based window system through which several Lisp programs and ordinary Unix "
-"programs can share a screen. Both C and Lisp will be available as system "
-"programming languages. We will try to support UUCP, MIT Chaosnet, and "
-"Internet protocols for communication."
-msgstr ""
-"GNU bude umožňovat používání programů pro Unix, nebude však shodné s 
Unixem. "
-"Na základě našich zkušeností s jinými operačnímy systémy se 
pokusíme "
-"vytvořit vhodná vylepšení. Plánujeme zejména čísla verzí a delší 
názvy u "
-"souborů, file system odolný proti chybám, doplňování jmen souborů, 
možná i "
-"zobrazování nezávislé na terminálu a případně okenní systém 
založený na "
-"jazyce Lisp, kde budou programy v Lispu spolu s Unixovými programy sdílet "
-"stejnou obrazovku. Oba jazyky &ndash; C a Lisp &ndash; budou použity jako "
-"systémové programovací jazyky. Pokusíme se podporovat UUCP, MIT Chaosnet 
a "
-"internetové protokoly pro komunikaci."
-
-#. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"GNU is aimed initially at machines in the 68000/16000 class with virtual "
-"memory, because they are the easiest machines to make it run on. The extra "
-"effort to make it run on smaller machines will be left to someone who wants "
-"to use it on them."
-msgstr ""
-"Zpočátku budeme GNU vyvíjet na počítačích třídy 68000/16000 s 
virtuální "
-"pamětí, protože pro ně je vývoj velmi jednoduchý. Snaha portovat GNU na 
"
-"menší počítače bude ponechána těm, kteří jej budou na dané 
platformě "
-"používat."
-
-#. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"To avoid horrible confusion, please pronounce the <em>g</em> in the word "
-"&ldquo;GNU&rdquo; when it is the name of this project."
-msgstr ""
-"Aby nedošlo k nedorozumění, vyslovujte prosím hlásku <em>g</em>, 
používáte-"
-"li slovo „GNU“ jako jméno tohoto projektu. (Výslovnost v češtině je 
tedy "
-"[gňú] &ndash; pozn. korek.)"
-
-#. type: Content of: <div><h3>
-msgid "Why I Must Write GNU"
-msgstr "Proč musím napsat GNU?"
-
-#. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"I consider that the Golden Rule requires that if I like a program I must "
-"share it with other people who like it. Software sellers want to divide the "
-"users and conquer them, making each user agree not to share with others. I "
-"refuse to break solidarity with other users in this way. I cannot in good "
-"conscience sign a nondisclosure agreement or a software license agreement. "
-"For years I worked within the Artificial Intelligence Lab to resist such "
-"tendencies and other inhospitalities, but eventually they had gone too far: "
-"I could not remain in an institution where such things are done for me "
-"against my will."
-msgstr ""
-"Za správné považuji pravidlo, které říká, že když se mi nějaký 
program líbí, "
-"musím jej sdílet s ostatnímí lidmi. Prodejci softwaru se ale snaží 
rozdělit "
-"uživatele a vládnout tak, že každý uživatel musí souhlasit s tím, že 
program "
-"sdílet nebude. Odmítám porušovat solidaritu s ostatními uživateli. 
Nemohu s "
-"čistým svědomím podepsat souhlas s takovou softwarovou licencí. Léta 
jsem "
-"pracoval v laboratoři pro výzkum umělé inteligence, abych se vyhnul 
těmto "
-"snahám. Tyto snahy však nakonec zašly přiliš daleko a já nemohl zůstat 
v "
-"instituci, kde se takové věci děly proti mé vůli."
-
-#. type: Content of: <div><p>
-# | So that I can continue to use computers without dishonor, I have decided
-# | to put together a sufficient body of free software so that I will be able
-# | to get along without any software that is not free. I have resigned from
-# | the AI Lab to deny MIT any legal excuse to prevent me from giving GNU
-# | [-away.-] {+away&#8239;<a class=\"ftn\" href=\"#f2a\">[2]</a>.+}
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "So that I can continue to use computers without dishonor, I have decided "
-#| "to put together a sufficient body of free software so that I will be able "
-#| "to get along without any software that is not free. I have resigned from "
-#| "the AI Lab to deny MIT any legal excuse to prevent me from giving GNU "
-#| "away."
-msgid ""
-"So that I can continue to use computers without dishonor, I have decided to "
-"put together a sufficient body of free software so that I will be able to "
-"get along without any software that is not free. I have resigned from the "
-"AI Lab to deny MIT any legal excuse to prevent me from giving GNU away&#8239;"
-"<a class=\"ftn\" href=\"#f2a\">[2]</a>."
-msgstr ""
-"Abych mohl dál používat počítače a nemusel se stydět, rozhodl jsem se "
-"sestavit postačující základ svobodného softwaru tak, abych nemusel 
používat "
-"žádné programy, které svobodné nejsou. Opustil jsem laboratoř, abych 
zamezil "
-"všem případným legálním snahám MIT zabránit mi ve vývoji GNU."
-
-#. type: Content of: <div><h3>
-msgid "Why GNU Will Be Compatible with Unix"
-msgstr "Proč bude GNU kompatibilní s Unixem"
-
-#. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Unix is not my ideal system, but it is not too bad. The essential features "
-"of Unix seem to be good ones, and I think I can fill in what Unix lacks "
-"without spoiling them. And a system compatible with Unix would be "
-"convenient for many other people to adopt."
-msgstr ""
-"Podle mého názoru Unix není zcela ideální systém, ale není tak 
špatný. "
-"Základní vlastnosti Unixu se zdají být spravné a myslím, že mohu 
odstranit "
-"slabiny Unixu, aniž bych tyto vlastnosti pokazil. Domnívám se také, že "
-"systém kompatibilní s Unixem může být pro mnoho lidí přijatelnější."
-
-#. type: Content of: <div><h3>
-msgid "How GNU Will Be Available"
-msgstr "Jak bude GNU dostupné"
-
-#. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"GNU is not in the public domain. Everyone will be permitted to modify and "
-"redistribute GNU, but no distributor will be allowed to restrict its further "
-"redistribution. That is to say, <a href=\"/philosophy/categories."
-"html#ProprietarySoftware\">proprietary</a> modifications will not be "
-"allowed. I want to make sure that all versions of GNU remain free."
-msgstr ""
-"GNU není public domain. Každý bude mít možnost modifikovat a 
redistribuovat "
-"GNU, ale nikdo nemůže omezit jeho další rozšiřování. To znamená, že 
žádné <a "
-"href=\"/philosophy/categories.html#ProprietarySoftware\">vlastnické</a> "
-"modifikace nebudou povoleny (nikdo si nesmí přivlastnit GNU tím, že by ho 
"
-"modifikoval, a proto považoval za vlastní majetek). Chci zajistit, aby "
-"všechny verze zůstaly svobodné."
-
-#. type: Content of: <div><h3>
-msgid "Why Many Other Programmers Want to Help"
-msgstr "Proč chtějí ostatní programátoři pomoci"
-
-#. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"I have found many other programmers who are excited about GNU and want to "
-"help."
-msgstr ""
-"Našel jsem mnoho dalších programátoru, kteří jsou GNU projektem 
nadšeni a "
-"chtějí pomoci."
-
-#. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Many programmers are unhappy about the commercialization of system "
-"software. It may enable them to make more money, but it requires them to "
-"feel in conflict with other programmers in general rather than feel as "
-"comrades. The fundamental act of friendship among programmers is the "
-"sharing of programs; marketing arrangements now typically used essentially "
-"forbid programmers to treat others as friends. The purchaser of software "
-"must choose between friendship and obeying the law. Naturally, many decide "
-"that friendship is more important. But those who believe in law often do "
-"not feel at ease with either choice. They become cynical and think that "
-"programming is just a way of making money."
-msgstr ""
-"Mnoho programátorů je nespokojeno s komercializací systémového softwaru. 
"
-"Umožňuje jim sice vydělat více peněz, vyvolává však mezi nimi pocit "
-"konfliktu místo kolegiálního přátelství. Přitom základním počinem 
přátelství "
-"mezi programátory je sdílení programů. Obchodní dohody, jak jsou nyní 
běžně "
-"uzavírány, v podstatě zakazují programátorům vzájemný přátelský 
přístup. "
-"Zákazník kupující software si potom musí vybrat mezi přátelstvím a "
-"dodržováním zákonů. Mnoho z nich se přirozeně rozhodne, že 
přátelství je "
-"důležitější. Ale ti, co věří zákonům, nemají jednoduchý výběr. 
Zatrpknou a "
-"začnou považovat programování pouze za cestu jak vydělat peníze."
-
-#. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"By working on and using GNU rather than proprietary programs, we can be "
-"hospitable to everyone and obey the law. In addition, GNU serves as an "
-"example to inspire and a banner to rally others to join us in sharing. This "
-"can give us a feeling of harmony which is impossible if we use software that "
-"is not free. For about half the programmers I talk to, this is an important "
-"happiness that money cannot replace."
-msgstr ""
-"Prací na a používáním GNU programů místo proprietárních programů 
můžeme být "
-"přátelští ke každému a přitom dodržovat zákony. GNU navíc 
poslouží jako "
-"inspirace a pokyn pro další, kteří se k nám chtějí připojit se 
sdílením. To "
-"nám může dát pocit harmonie, který není možný při používání 
chráněných "
-"komerčních programů. Přibližně pro polovinu programátorů, se kterými 
jsem "
-"mluvil, je to důležitý pocit, který nemůže být nahrazen penězi."
-
-#. type: Content of: <div><h3>
-msgid "How You Can Contribute"
-msgstr "Jak můžete přispět"
-
-#. type: Content of: <div><div><p>
-msgid ""
-"(Nowadays, for software tasks to work on, see the <a href=\"http://fsf.org/";
-"campaigns/priority-projects\">High Priority Projects list</a> and the <a "
-"href=\"http://savannah.gnu.org/people/?type_id=1\";>GNU Help Wanted list</a>, "
-"the general task list for GNU software packages. For other ways to help, see "
-"<a href=\"/help/help.html\">the guide to helping the GNU operating system</"
-"a>.)"
-msgstr ""
-
-#. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"I am asking computer manufacturers for donations of machines and money. I'm "
-"asking individuals for donations of programs and work."
-msgstr ""
-"Žádám výrobce počítačů o věnování počítačů a peněz. Žádám 
jednotlivce, aby "
-"pomohli svými programy a prací."
-
-#. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"One consequence you can expect if you donate machines is that GNU will run "
-"on them at an early date. The machines should be complete, ready to use "
-"systems, approved for use in a residential area, and not in need of "
-"sophisticated cooling or power."
-msgstr ""
-"Pokud darujete počítače, můžete očekávat, že GNU tam bude brzo 
fungovat. "
-"Rádi bychom, aby počítače byly kompletní, připravené pro start 
systémových "
-"programů, rozumně velké k použití v obytných prostorách a aby 
nevyžadovaly "
-"komplikované chlazení nebo napájení."
-
-#. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"I have found very many programmers eager to contribute part-time work for "
-"GNU. For most projects, such part-time distributed work would be very hard "
-"to coordinate; the independently written parts would not work together. But "
-"for the particular task of replacing Unix, this problem is absent. A "
-"complete Unix system contains hundreds of utility programs, each of which is "
-"documented separately. Most interface specifications are fixed by Unix "
-"compatibility. If each contributor can write a compatible replacement for a "
-"single Unix utility, and make it work properly in place of the original on a "
-"Unix system, then these utilities will work right when put together. Even "
-"allowing for Murphy to create a few unexpected problems, assembling these "
-"components will be a feasible task. (The kernel will require closer "
-"communication and will be worked on by a small, tight group.)"
-msgstr ""
-"Našel jsem mnoho programátorů, kteří by chtěli pracovat pro GNU na 
částečný "
-"úvazek. Pro většinu projektů to může přinášet problémy při 
koordinaci, "
-"protože nezávisle napsané části nemusí společně pracovat. Ale při 
práci na "
-"náhradě Unixu se tento problém nevyskytuje, protože systém obsahuje 
stovky "
-"dílčích programů, kde každý je dokumentován odděleně. Většina 
specifikací je "
-"dána kompatibilitou s Unixem. Pokud každý napíše kompatibilní náhradu 
pro "
-"jednu Unixovou utilitu a udělá svoji práci správně v originálním 
Unixovém "
-"systému, budou potom utility společně fungovat. I pokud dovolíme Murphymu 
"
-"vytvořit několik neočekávaných problémů, spojování těchto komponent 
bude "
-"stále řešitelný úkol. (Jádro bude vyžadovat lepší komunikaci a bude "
-"vytvořeno malou skupinou.)"
-
-#. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"If I get donations of money, I may be able to hire a few people full or part "
-"time. The salary won't be high by programmers' standards, but I'm looking "
-"for people for whom building community spirit is as important as making "
-"money. I view this as a way of enabling dedicated people to devote their "
-"full energies to working on GNU by sparing them the need to make a living in "
-"another way."
-msgstr ""
-"Pokud získám peníze, budu moci přijmout několik lidí na plný nebo 
částečný "
-"úvazek. Plat nebude příliš vysoký vzhledem k běžnému 
programátorskému "
-"průměru. Hledám lidi, pro které je společné nadšení nejméně tak 
důležité, "
-"jako vydělávání peněz. Vidím to jako cestu, jak umožnit několika 
lidem "
-"nadšeným pro věc věnovat veškerý čas práci na GNU a ušetřit je 
nutnosti "
-"živit se jiným způsobem."
-
-#. type: Content of: <div><h3>
-msgid "Why All Computer Users Will Benefit"
-msgstr "Proč budou mít všichni počítačoví uživatelé z GNU prospěch"
-
-#. type: Content of: <div><p>
-# | Once GNU is written, everyone will be able to obtain good system software
-# | free, just like [-air.<a href=\"#f2\">(2)</a>-] {+air&#8239;<a
-# | class=\"ftn\" href=\"#f2\">[3]</a>.+}
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Once GNU is written, everyone will be able to obtain good system software "
-#| "free, just like air.<a href=\"#f2\">(2)</a>"
-msgid ""
-"Once GNU is written, everyone will be able to obtain good system software "
-"free, just like air&#8239;<a class=\"ftn\" href=\"#f2\">[3]</a>."
-msgstr ""
-"Jakmile bude projekt dokončen, každý bude moci volně získat dobrý 
systém, "
-"stejně jako vzduch. <a href=\"#f2\">[2]</a>"
-
-#. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"This means much more than just saving everyone the price of a Unix license. "
-"It means that much wasteful duplication of system programming effort will be "
-"avoided. This effort can go instead into advancing the state of the art."
-msgstr ""
-"To znamená mnohem více, než jen ušetření peněz za licenci Unixu. 
Znamená to "
-"také, že bude zabráněno zbytečnému mrhání našeho úsilí, které by 
bylo "
-"způsobeno duplicitou při programování systémů. Toto úsilí může být 
místo "
-"toho zaměřeno na zdokonalování systému."
-
-#. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Complete system sources will be available to everyone. As a result, a user "
-"who needs changes in the system will always be free to make them himself, or "
-"hire any available programmer or company to make them for him. Users will "
-"no longer be at the mercy of one programmer or company which owns the "
-"sources and is in sole position to make changes."
-msgstr ""
-"Pro každého budou k dispozici kompletní zdrojové kódy. Uživatel, který 
bude "
-"potřebovat změny v systému, bude mít vždy možnost je provést sám, 
případně "
-"může najmout libovolného programátora nebo společnost, aby pro něj 
změny "
-"realizovala. Uživatelé nebudou závislí na jednom programátorovi nebo "
-"společnosti, která vlastní zdrojové kódy a jediná může změny 
provádět."
-
-#. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Schools will be able to provide a much more educational environment by "
-"encouraging all students to study and improve the system code. Harvard's "
-"computer lab used to have the policy that no program could be installed on "
-"the system if its sources were not on public display, and upheld it by "
-"actually refusing to install certain programs. I was very much inspired by "
-"this."
-msgstr ""
-"Školy budou moci poskytnout mnohem lepší podmínky pro vzdělávání 
tím, že "
-"budou podporovat studenty ve studiu a zdokonalování zdrojových kódů. "
-"Harvardská Počítačová laboratoř mívala pravidlo, které zakazovalo 
instalaci "
-"jakéhokoliv programu, u kterého nejsou k dispozici zdrojové kódy. Toto "
-"pravidlo dodržovala odmítáním instalace určitých programů. Byl jsem 
tím "
-"velmi inspirován."
-
-#. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Finally, the overhead of considering who owns the system software and what "
-"one is or is not entitled to do with it will be lifted."
-msgstr ""
-"Konečně nebudeme muset zbytečně přemýšlet nad tím, kdo vlastní 
systémový "
-"software a kdo vlastně má či nemá právo jej měnit."
-
-#. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Arrangements to make people pay for using a program, including licensing of "
-"copies, always incur a tremendous cost to society through the cumbersome "
-"mechanisms necessary to figure out how much (that is, which programs) a "
-"person must pay for. And only a police state can force everyone to obey "
-"them. Consider a space station where air must be manufactured at great "
-"cost: charging each breather per liter of air may be fair, but wearing the "
-"metered gas mask all day and all night is intolerable even if everyone can "
-"afford to pay the air bill. And the TV cameras everywhere to see if you "
-"ever take the mask off are outrageous. It's better to support the air plant "
-"with a head tax and chuck the masks."
-msgstr ""
-"Metody, jak donutit lidi platit za užívání programu včetně 
licencování "
-"kopií, přinášejí společnosti vždy zbytečně velké náklady, a to pro 
"
-"těžkopádný způsob, jakým je třeba zjistit, kolik kdo musí za co (tj. 
za "
-"které programy) zaplatit. Pouze policejní stát může každého donutit 
tato "
-"pravidla dodržovat. Považte vesmírnou stanici, na které se s velkými 
náklady "
-"vyrábí vzduch: účtovat každému obyvateli za litr vzduchu by mohlo být 
fér, "
-"ale nošení měřidla na plynové masce ve dne v noci není únosné ani v 
případě, "
-"že si každý může dovolit zaplatit „vzdušné“. Televizní kamery, 
které vás "
-"všude sledují, jestli si nesundáváte masku, jsou neúnosné. Je lepší 
platit "
-"továrnu na vzduch z daní a zahodit masky."
-
-#. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Copying all or parts of a program is as natural to a programmer as "
-"breathing, and as productive. It ought to be as free."
-msgstr ""
-"Kopírování celého programu nebo jeho části je pro programátora stejně 
"
-"přirozené jako dýchání a je i stejně produktivní. Proto by mělo být 
také tak "
-"svobodné."
-
-#. type: Content of: <div><h3>
-msgid "Some Easily Rebutted Objections to GNU's Goals"
-msgstr "Některé snadno vyvratitelné námitky proti cílům GNU"
-
-#. type: Content of: <div><dl><dt>
-msgid ""
-"<strong>&ldquo;Nobody will use it if it is free, because that means they "
-"can't rely on any support.&rdquo;</strong>"
-msgstr ""
-"<strong>„Nikdo to nebude používat, když je to zdarma, protože to také "
-"znamená, že se nemůže spolehnout na technickou podporu.“</strong>"
-
-#. type: Content of: <div><dl><dt>
-msgid ""
-"<strong>&ldquo;You have to charge for the program to pay for providing the "
-"support.&rdquo;</strong>"
-msgstr ""
-"<strong>„Musíte účtovat za program, aby se vám zaplatilo poskytování "
-"podpory.“</strong>"
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-# | If people would rather pay for GNU plus service than get GNU free without
-# | service, a company to provide just service to people who have obtained GNU
-# | free ought to be [-profitable.<a href=\"#f3\">(3)</a>-]
-# | {+profitable&#8239;<a class=\"ftn\" href=\"#f3\">[4]</a>.+}
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "If people would rather pay for GNU plus service than get GNU free without "
-#| "service, a company to provide just service to people who have obtained "
-#| "GNU free ought to be profitable.<a href=\"#f3\">(3)</a>"
-msgid ""
-"If people would rather pay for GNU plus service than get GNU free without "
-"service, a company to provide just service to people who have obtained GNU "
-"free ought to be profitable&#8239;<a class=\"ftn\" href=\"#f3\">[4]</a>."
-msgstr ""
-"Kdyby lidé raději platili za GNU se službami, než aby získali GNU 
zdarma, "
-"ale bez servisu, pak by měla pro lidi, kteří získali GNU zdarma, 
existovat "
-"výdělečná společnost poskytující technickou podporu <a 
href=\"#f3\">[3]</a>."
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid ""
-"We must distinguish between support in the form of real programming work and "
-"mere handholding. The former is something one cannot rely on from a "
-"software vendor. If your problem is not shared by enough people, the vendor "
-"will tell you to get lost."
-msgstr ""
-"Musíme rozlišovat mezi podporou formou skutečné programátorské práce a 
mezi "
-"podporou uživateli při používání programu. V prvním případě není 
spolehnutí "
-"na žádného prodejce softwaru. Pokud nemá příslušný problém ještě 
dostatečný "
-"počet dalších lidí, máte smůlu."
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid ""
-"If your business needs to be able to rely on support, the only way is to "
-"have all the necessary sources and tools. Then you can hire any available "
-"person to fix your problem; you are not at the mercy of any individual. "
-"With Unix, the price of sources puts this out of consideration for most "
-"businesses. With GNU this will be easy. It is still possible for there to "
-"be no available competent person, but this problem cannot be blamed on "
-"distribution arrangements. GNU does not eliminate all the world's problems, "
-"only some of them."
-msgstr ""
-"Pokud vaše podnikání vyžaduje spolehlivou technickou podporu, jediná 
cesta "
-"je mít všechny zdrojové kódy. Potom můžete najmout kohokoliv, kdo je 
schopen "
-"vaše problémy řešit; nejste závislí na žádném jednotlivci. U Unixu 
tuto "
-"možnost pro většinu podniků vylučuje cena zdrojových kódů. S GNU to 
bude "
-"jedodušší. Je sice stále možné, že neseženete nikoho schopného k 
řešení "
-"vašeho problému, to však nemůže být sváděno na distribuční metody 
GNU. GNU "
-"neodstraňuje všechny problémy světa, jenom některé."
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid ""
-"Meanwhile, the users who know nothing about computers need handholding: "
-"doing things for them which they could easily do themselves but don't know "
-"how."
-msgstr ""
-"Na druhou stranu uživatelé, kteří o počítačích nic neví, potřebují 
být "
-"vedeni: dělají se pro ně věci, které by snadno mohli zvládnout sami, 
ale "
-"neví jak."
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid ""
-"Such services could be provided by companies that sell just handholding and "
-"repair service. If it is true that users would rather spend money and get a "
-"product with service, they will also be willing to buy the service having "
-"got the product free. The service companies will compete in quality and "
-"price; users will not be tied to any particular one. Meanwhile, those of us "
-"who don't need the service should be able to use the program without paying "
-"for the service."
-msgstr ""
-"Takové služby by mohly poskytovat společnosti, které obchodují pouze s "
-"podpůrnými a servisními službami. Jestli je pravda, že by uživatelé 
raději "
-"zaplatili, a získali tak program i s technickou podporou, pak by rádi "
-"zaplatili i za samotnou technickou podporu programu, který získali zdarma. "
-"Servisní společnosti si budou konkurovat v ceně i kvalitě a uživatelé "
-"nebudou vydáni na milost a nemilost pouze jedné z nich. Ti, kteří servis "
-"nepotřebují, budou moci používat programy úplně zdarma."
-
-#. type: Content of: <div><dl><dt>
-msgid ""
-"<strong>&ldquo;You cannot reach many people without advertising, and you "
-"must charge for the program to support that.&rdquo;</strong>"
-msgstr ""
-"<strong>„Nemůžete získat mnoho uživatelů bez reklamy, a proto musíte 
účtovat "
-"za program, abyste získali potřebné prostředky.“</strong>"
-
-#. type: Content of: <div><dl><dt>
-msgid ""
-"<strong>&ldquo;It's no use advertising a program people can get free.&rdquo;"
-"</strong>"
-msgstr ""
-"<strong>„Nemá smysl propagovat program, který mohou lidé získat 
zdarma.“</"
-"strong>"
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid ""
-"There are various forms of free or very cheap publicity that can be used to "
-"inform numbers of computer users about something like GNU. But it may be "
-"true that one can reach more microcomputer users with advertising. If this "
-"is really so, a business which advertises the service of copying and mailing "
-"GNU for a fee ought to be successful enough to pay for its advertising and "
-"more. This way, only the users who benefit from the advertising pay for it."
-msgstr ""
-"Existuje několik velice levných prostředků jak informovat uživatele 
počítačů "
-"o věcech jako GNU. Ale možná je pravda, že jde oslovit více uživatelů "
-"mikropočítačů reklamou. Pokud je tomu skutečně tak, pak se reklama "
-"společnostem komerčně distribuujícím GNU vyplatí, ale platit za ni 
budou "
-"pouze uživatelé, kteří služeb takových společností využívají."
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-# | On the other hand, if many people get GNU from their friends, and such
-# | companies don't succeed, this will show that advertising was not really
-# | necessary to spread GNU. Why is it that free market advocates don't want
-# | to let the free market decide [-this?<a href=\"#f4\">(4)</a>-]
-# | {+this?&#8239;<a class=\"ftn\" href=\"#f4\">[5]</a>+}
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "On the other hand, if many people get GNU from their friends, and such "
-#| "companies don't succeed, this will show that advertising was not really "
-#| "necessary to spread GNU. Why is it that free market advocates don't want "
-#| "to let the free market decide this?<a href=\"#f4\">(4)</a>"
-msgid ""
-"On the other hand, if many people get GNU from their friends, and such "
-"companies don't succeed, this will show that advertising was not really "
-"necessary to spread GNU. Why is it that free market advocates don't want to "
-"let the free market decide this?&#8239;<a class=\"ftn\" href=\"#f4\">[5]</a>"
-msgstr ""
-"Na druhou stranu, pokud vetšina lidí získá GNU od svých přátel, a tyto 
"
-"společnosti tedy neuspějí, pak se jen ukáže, že reklama pro 
rozšíření GNU "
-"důležitá nebyla. Proč nechtějí advokáti volného trhu o tomto nechat "
-"rozhodnout samotný volný trh? <a href=\"#f4\">[4]</a>"
-
-#. type: Content of: <div><dl><dt>
-msgid ""
-"<strong>&ldquo;My company needs a proprietary operating system to get a "
-"competitive edge.&rdquo;</strong>"
-msgstr ""
-"<strong>„Moje společnost potřebuje vlastní operační systém, aby byla "
-"konkurenceschopná.“</strong>"
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid ""
-"GNU will remove operating system software from the realm of competition. "
-"You will not be able to get an edge in this area, but neither will your "
-"competitors be able to get an edge over you. You and they will compete in "
-"other areas, while benefiting mutually in this one. If your business is "
-"selling an operating system, you will not like GNU, but that's tough on "
-"you. If your business is something else, GNU can save you from being pushed "
-"into the expensive business of selling operating systems."
-msgstr ""
-"GNU odstraní operační systémy ze říše konkurenčního boje. Nebudete 
zde moci "
-"získat převahu, ale ani vaši konkurenti nebudou moci získat převahu nad "
-"vámi. Budete si konkurovat v jiných oblastech a v oblasti operačních 
systému "
-"budete společně se svými konkurenty užívat stejných výhod. Pokud 
obchodujete "
-"s operačními systémy, nebude se vám GNU zamlouvat; bude to pro Vás 
težké. "
-"Obchodujete-li s něčím jiným, GNU vás uchrání před nákladným 
obchodováním s "
-"operačními systémy."
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-# | I would like to see GNU development supported by gifts from many
-# | manufacturers and users, reducing the cost to [-each.<a
-# | href=\"#f5\">(5)</a>-] {+each&#8239;<a class=\"ftn\"
-# | href=\"#f5\">[6]</a>.+}
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "I would like to see GNU development supported by gifts from many "
-#| "manufacturers and users, reducing the cost to each.<a href=\"#f5\">(5)</a>"
-msgid ""
-"I would like to see GNU development supported by gifts from many "
-"manufacturers and users, reducing the cost to each&#8239;<a class=\"ftn\" "
-"href=\"#f5\">[6]</a>."
-msgstr ""
-"Byl bych rád, kdyby vývoj GNU byl podporován dary výrobců a uživatelů, 
které "
-"tak sniží cenu pro každého. <a href=\"#f5\">[5]</a>"
-
-#. type: Content of: <div><dl><dt>
-msgid ""
-"<strong>&ldquo;Don't programmers deserve a reward for their creativity?"
-"&rdquo;</strong>"
-msgstr ""
-"<strong>„Nezaslouží si programátoři odměnu za svoji 
tvořivost?“</strong>"
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid ""
-"If anything deserves a reward, it is social contribution. Creativity can be "
-"a social contribution, but only in so far as society is free to use the "
-"results. If programmers deserve to be rewarded for creating innovative "
-"programs, by the same token they deserve to be punished if they restrict the "
-"use of these programs."
-msgstr ""
-"Pokud něco zasluhuje odměnu, je to příspěvek společnosti. Tvořivost 
může být "
-"takovým příspěvkem, ale pouze v případě, že společnost potom může 
svobodně "
-"využívat její výsledky. Pokud si programátoři zasluhují odměnu za 
vytváření "
-"nových programů, pak by si stejně měli zasloužit trest za omezování "
-"používání těchto programů."
-
-#. type: Content of: <div><dl><dt>
-msgid ""
-"<strong>&ldquo;Shouldn't a programmer be able to ask for a reward for his "
-"creativity?&rdquo;</strong>"
-msgstr ""
-"<strong>„Neměl by mít programátor možnost žádat odměnu za svou 
práci?“</"
-"strong>"
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid ""
-"There is nothing wrong with wanting pay for work, or seeking to maximize "
-"one's income, as long as one does not use means that are destructive. But "
-"the means customary in the field of software today are based on destruction."
-msgstr ""
-"Není nic špatného chtít peníze za práci nebo se snažit zvýšit své 
příjmy, "
-"pokud se k tomu nepoužívají ničivé prostředky. Ale prostředky, dnes 
obvykle "
-"používané v oblasti softwaru, jsou založeny na destrukci."
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid ""
-"Extracting money from users of a program by restricting their use of it is "
-"destructive because the restrictions reduce the amount and the ways that the "
-"program can be used. This reduces the amount of wealth that humanity "
-"derives from the program. When there is a deliberate choice to restrict, "
-"the harmful consequences are deliberate destruction."
-msgstr ""
-"Získávání peněz od uživatelů programů tím, že se omezí použití 
programů, je "
-"destruktivní, protože tato omezení snižují počet způsobů, kterými je 
program "
-"možno využít. To snižuje velikost bohatství, které lidstvo z programu 
získá. "
-"Škodlivým důsledkem záměrného omezování je záměrná destrukce."
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid ""
-"The reason a good citizen does not use such destructive means to become "
-"wealthier is that, if everyone did so, we would all become poorer from the "
-"mutual destructiveness. This is Kantian ethics; or, the Golden Rule. Since "
-"I do not like the consequences that result if everyone hoards information, I "
-"am required to consider it wrong for one to do so. Specifically, the desire "
-"to be rewarded for one's creativity does not justify depriving the world in "
-"general of all or part of that creativity."
-msgstr ""
-"Důvodem, proč správný občan nepoužívá ke svému obohacení tyto 
destruktivní "
-"prostředky, je to, že kdyby tak učinil každý, tak bychom kvůli 
záměrnému "
-"ničení se zchudli všichni. Je to Kantovská etika; nebo zlaté pravidlo. "
-"Protože se mi nelíbí důsledky, které nastávají, když každý hromadí 
informace "
-"jen pro sebe, jsem nucen to považovat za špatné. Přesněji řečeno, 
touha být "
-"odměněn za svoji tvořivost, neospravedlňuje odmítnutí sdílet se 
světem "
-"všechny nebo jen část výsledků své tvořivosti."
-
-#. type: Content of: <div><dl><dt>
-msgid "<strong>&ldquo;Won't programmers starve?&rdquo;</strong>"
-msgstr "<strong>„Nebudou programátoři hladovět?“</strong>"
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid ""
-"I could answer that nobody is forced to be a programmer. Most of us cannot "
-"manage to get any money for standing on the street and making faces. But we "
-"are not, as a result, condemned to spend our lives standing on the street "
-"making faces, and starving. We do something else."
-msgstr ""
-"Mohl bych odpovědět, že nikdo není nucen být programátorem. Většina z 
nás "
-"nedokáže vydělávat peníze žebráním na ulici. Ale nejsme odsouzeni k 
tomu, "
-"abychom žebrali po ulicích. My můžeme dělat něco jiného."
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid ""
-"But that is the wrong answer because it accepts the questioner's implicit "
-"assumption: that without ownership of software, programmers cannot possibly "
-"be paid a cent. Supposedly it is all or nothing."
-msgstr ""
-"To by ale byla špatná odpověď, protože nevyvrací tazatelův implicitní 
"
-"předpoklad, že bez vlastnictví softwaru nemohou být programátoři 
zaplaceni "
-"ani halířem. To je vlastně předpoklad typu: všechno nebo nic."
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid ""
-"The real reason programmers will not starve is that it will still be "
-"possible for them to get paid for programming; just not paid as much as now."
-msgstr ""
-"Skutečným důvodem, proč programátoři nebudou hladovět, je to, že bude 
stále "
-"možno být za programování placen, jenom ne tolik jako nyní."
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-# | Restricting copying is not the only basis for business in software. It is
-# | the most common [-basis-] {+basis&#8239;<a class=\"ftn\"
-# | href=\"#f8\">[7]</a>+} because it brings in the most money. If it were
-# | prohibited, or rejected by the customer, software business would move to
-# | other bases of organization which are now used less often. There are
-# | always numerous ways to organize any kind of business.
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Restricting copying is not the only basis for business in software. It is "
-#| "the most common basis because it brings in the most money. If it were "
-#| "prohibited, or rejected by the customer, software business would move to "
-#| "other bases of organization which are now used less often. There are "
-#| "always numerous ways to organize any kind of business."
-msgid ""
-"Restricting copying is not the only basis for business in software. It is "
-"the most common basis&#8239;<a class=\"ftn\" href=\"#f8\">[7]</a> because it "
-"brings in the most money. If it were prohibited, or rejected by the "
-"customer, software business would move to other bases of organization which "
-"are now used less often. There are always numerous ways to organize any "
-"kind of business."
-msgstr ""
-"Omezování kopírování není jediným základem obchodování se 
softwarem. Je "
-"nejběžnější, protože to přináší nejvíce peněz. Pokud by to bylo 
zakázáno "
-"nebo odmítnuto zákazníky, softwarový trh by přešel na jiný základ, 
který "
-"nyní není tak častý. Je mnoho cest jak organizovat jakékoliv 
obchodování."
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid ""
-"Probably programming will not be as lucrative on the new basis as it is "
-"now. But that is not an argument against the change. It is not considered "
-"an injustice that sales clerks make the salaries that they now do. If "
-"programmers made the same, that would not be an injustice either. (In "
-"practice they would still make considerably more than that.)"
-msgstr ""
-"Programování na takovém novém zakladě asi nebude tak výdělečné, ale 
to není "
-"argument proti změně. Dnes se nepovažuje za nespravedlivé, jaké platy 
mají "
-"obchodní úřednící. Kdyby je programátoři měli také takové, tak by 
to též "
-"nebyla nespravedlnost. (Ve skutečnosti by stále ještě vydělali 
podstatně "
-"více.)"
-
-#. type: Content of: <div><dl><dt>
-msgid ""
-"<strong>&ldquo;Don't people have a right to control how their creativity is "
-"used?&rdquo;</strong>"
-msgstr ""
-"<strong>„Nemají lidé právo mít kontrolu nad tím, jak jsou jejich 
výtvory "
-"používány?“</strong>"
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid ""
-"&ldquo;Control over the use of one's ideas&rdquo; really constitutes control "
-"over other people's lives; and it is usually used to make their lives more "
-"difficult."
-msgstr ""
-"„Kontrola nad používáním nečích nápadů“ ve skutečnosti znamená 
kontrolu nad "
-"životy ostatních lidí; obyčejně je využita tak, že činí život 
složitějším."
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-# | People who have studied the issue of intellectual property [-rights-]
-# | {+rights&#8239;<a class=\"ftn\" href=\"#f6\">[8]</a>+} carefully (such as
-# | lawyers) say that there is no intrinsic right to intellectual property. 
-# | The kinds of supposed intellectual property rights that the government
-# | recognizes were created by specific acts of legislation for specific
-# | purposes.
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "People who have studied the issue of intellectual property rights "
-#| "carefully (such as lawyers) say that there is no intrinsic right to "
-#| "intellectual property. The kinds of supposed intellectual property "
-#| "rights that the government recognizes were created by specific acts of "
-#| "legislation for specific purposes."
-msgid ""
-"People who have studied the issue of intellectual property rights&#8239;<a "
-"class=\"ftn\" href=\"#f6\">[8]</a> carefully (such as lawyers) say that "
-"there is no intrinsic right to intellectual property. The kinds of supposed "
-"intellectual property rights that the government recognizes were created by "
-"specific acts of legislation for specific purposes."
-msgstr ""
-"Lidé, kteří pozorně sledovali záležitosti práv na intelektuální 
vlastnictví "
-"(jako např. právníci), říkají, že vlastně žádné takové právo 
neexistuje. "
-"Druhy předpokládaných práv na intelektuální vlastnictví, které vláda 
uznává, "
-"byly určeny specifickými rozhodnutími legislativy pro specifické účely."
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid ""
-"For example, the patent system was established to encourage inventors to "
-"disclose the details of their inventions. Its purpose was to help society "
-"rather than to help inventors. At the time, the life span of 17 years for a "
-"patent was short compared with the rate of advance of the state of the art. "
-"Since patents are an issue only among manufacturers, for whom the cost and "
-"effort of a license agreement are small compared with setting up production, "
-"the patents often do not do much harm. They do not obstruct most "
-"individuals who use patented products."
-msgstr ""
-"Například patentový systém byl zaveden k tomu, aby se vynálezci nemuseli 
bát "
-"zveřejnit detaily svých vynálezů. Jeho účelem bylo pomoci spíše 
společnosti "
-"než vynálezcům. Tehdy byla doba sedmnácti let pro ochranu patentu 
krátká ve "
-"srovnání s rychlostí pokroku. Jelikož patenty jsou záležitostí pouze 
mezi "
-"výrobci, pro které jsou náklady za licenční dohody malé ve srovnání s 
"
-"náklady na zavedení produkce, nepůsobí patenty příliš mnoho zla. 
Nejsou "
-"překážkou pro většinu jednotlivců, kteří používají patentované 
produkty."
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid ""
-"The idea of copyright did not exist in ancient times, when authors "
-"frequently copied other authors at length in works of nonfiction. This "
-"practice was useful, and is the only way many authors' works have survived "
-"even in part. The copyright system was created expressly for the purpose of "
-"encouraging authorship. In the domain for which it was invented&mdash;"
-"books, which could be copied economically only on a printing press&mdash;it "
-"did little harm, and did not obstruct most of the individuals who read the "
-"books."
-msgstr ""
-"Myšlenka autorských práv neexistovala ve starověku, kdy autoři často "
-"kopírovali celá díla jiných autorů. Tyto postupy byly užitečné a byly 
"
-"jedinou cestou, díky níž se podařilo dílům mnoha autorů přežít. 
Autorská "
-"práva byla zavedena úmyslně za účelem podpory autorství. V oblasti, kde 
byla "
-"zavedena – pro knihy, které mohou být ekonomicky kopírovány pouze "
-"knihtiskem – nepůsobila škodlivě a neomezovala většinu jednotlivců, 
kteří "
-"knihy čtou."
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid ""
-"All intellectual property rights are just licenses granted by society "
-"because it was thought, rightly or wrongly, that society as a whole would "
-"benefit by granting them. But in any particular situation, we have to ask: "
-"are we really better off granting such license? What kind of act are we "
-"licensing a person to do?"
-msgstr ""
-"Všechna práva na intelektuální vlastnictví jsou jenom licence povolené "
-"společností, protože se domnívala, více či méně správně, že 
společnost jako "
-"celek z toho bude mít prospěch. Ale v každé konkrétní situaci je třeba 
se "
-"ptát: Jsme na tom opravdu lépe, když udílíme takové licence? Pro jaký 
druh "
-"činnosti je jednotlivec licencován?"
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid ""
-"The case of programs today is very different from that of books a hundred "
-"years ago. The fact that the easiest way to copy a program is from one "
-"neighbor to another, the fact that a program has both source code and object "
-"code which are distinct, and the fact that a program is used rather than "
-"read and enjoyed, combine to create a situation in which a person who "
-"enforces a copyright is harming society as a whole both materially and "
-"spiritually; in which a person should not do so regardless of whether the "
-"law enables him to."
-msgstr ""
-"Případ programů v dnešní době je velmi odlišný od situace s knihami 
před sto "
-"lety. Dejte si dohromady skutečnost, že nejjednodušší cesta 
kopírování "
-"programu je od jednoho souseda ke druhému, dále skutečnost, že program 
má "
-"zdrojový a objektový kód, a nakonec skutečnost, že program je 
používán a ne "
-"čten, a představíte si tím situaci, ve které člověk prosazováním 
autorských "
-"práv, škodí společnosti jako celku jak hmotně, tak duchovně; v této 
situaci "
-"by tak člověk činit neměl, ať už mu to zákon umožňuje či nikoliv."
-
-#. type: Content of: <div><dl><dt>
-msgid ""
-"<strong>&ldquo;Competition makes things get done better.&rdquo;</strong>"
-msgstr "<strong>„Soutěživost způsobuje, že se věci dělají 
lépe.“</strong>"
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid ""
-"The paradigm of competition is a race: by rewarding the winner, we encourage "
-"everyone to run faster. When capitalism really works this way, it does a "
-"good job; but its defenders are wrong in assuming it always works this way. "
-"If the runners forget why the reward is offered and become intent on "
-"winning, no matter how, they may find other strategies&mdash;such as, "
-"attacking other runners. If the runners get into a fist fight, they will "
-"all finish late."
-msgstr ""
-"Příkladem soutěže je třeba závod: odměnou vítězi motivujeme 
každého, aby "
-"běžel rychleji. Pokud kapitalismus opravdu funguje tímto způsobem, je to "
-"správně; ale jeho obhájci nemají pravdu, když předpokládají, že 
vždy funguje "
-"tímto způsobem. Kdyby běžci zapomněli, proč je odměna nabízena, a 
snažili se "
-"vyhrát za každou cenu, mohli by najít i další taktiky – třeba 
útočit na "
-"ostatní běžce. Pokud se dostanou do pěstního zápasu, všichni doběhnou 
"
-"později."
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid ""
-"Proprietary and secret software is the moral equivalent of runners in a fist "
-"fight. Sad to say, the only referee we've got does not seem to object to "
-"fights; he just regulates them (&ldquo;For every ten yards you run, you can "
-"fire one shot&rdquo;). He really ought to break them up, and penalize "
-"runners for even trying to fight."
-msgstr ""
-"Proprietární a utajený software je morálním ekvivalentem pěstního 
souboje "
-"běžců. Smutné je, že jediný rozhodčí, kterého máme, nezabraňuje 
zápasu; "
-"pouze ho reguluje. (Každých deset metrů, které uběhneš, můžeš jednou 
"
-"vystřelit.) Správně by je měl rozehnat a pokutovat běžce za každý 
pokus o "
-"rvačku."
-
-#. type: Content of: <div><dl><dt>
-msgid ""
-"<strong>&ldquo;Won't everyone stop programming without a monetary incentive?"
-"&rdquo;</strong>"
-msgstr ""
-"<strong>„Nepřestanou lidé programovat, pokud nebudou povzbuzováni 
peněžní "
-"odměnou?“</strong>"
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid ""
-"Actually, many people will program with absolutely no monetary incentive. "
-"Programming has an irresistible fascination for some people, usually the "
-"people who are best at it. There is no shortage of professional musicians "
-"who keep at it even though they have no hope of making a living that way."
-msgstr ""
-"Ve skutečnosti mnoho lidí bude programovat i úplně bez peněžitého 
podnětu "
-"Programování má pro některé lidi neodolatelné kouzlo, obyčejně pro 
ty, kteří "
-"jsou v tom nejlepší. Není nedostatek profesionálních hudebníku, kteří 
se "
-"drží hudby, i když nemají naději se tím uživit."
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid ""
-"But really this question, though commonly asked, is not appropriate to the "
-"situation. Pay for programmers will not disappear, only become less. So "
-"the right question is, will anyone program with a reduced monetary "
-"incentive? My experience shows that they will."
-msgstr ""
-"Ale tato otázka, ačkoliv je tak často kladena, neodpovídá situaci. "
-"Programátoři nepřestanou být placeni, pouze budou platy menší. Pravá 
otázka "
-"by tedy měla znít: „Bude někdo programovat se sníženou peněžní 
odměnou?“ "
-"Moje zkušenosti ukazují, že bude."
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid ""
-"For more than ten years, many of the world's best programmers worked at the "
-"Artificial Intelligence Lab for far less money than they could have had "
-"anywhere else. They got many kinds of nonmonetary rewards: fame and "
-"appreciation, for example. And creativity is also fun, a reward in itself."
-msgstr ""
-"Více než deset let pracovalo mnoho z nejlepších programátorů světa v "
-"laboratoři pro výzkum umělé inteligence za mnohem méně peněz, než 
mohli "
-"získat jinde. Obdrželi mnoho druhů nepeněžních odměn – například 
slávu a "
-"ocenění. Tvořivá práce je též ocenění, odměna sama za sebe."
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid ""
-"Then most of them left when offered a chance to do the same interesting work "
-"for a lot of money."
-msgstr ""
-"Mnoho z nich odešlo, když jim byla nabídnuta možnost dělat stejnou 
práci za "
-"více peněz."
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid ""
-"What the facts show is that people will program for reasons other than "
-"riches; but if given a chance to make a lot of money as well, they will come "
-"to expect and demand it. Low-paying organizations do poorly in competition "
-"with high-paying ones, but they do not have to do badly if the high-paying "
-"ones are banned."
-msgstr ""
-"Tato fakta ukazují, že lidé budou programovat i z jiných důvodů, než 
je "
-"bohatství. Pokud jim ale bude nabídnuta možnost, jak si při tom vydělat "
-"mnoho peněz, začnou výdělek očekávat a vyžadovat. Špatně platící 
společnosti "
-"jsou na tom v soutěži s dobře platícími bídně, nemusely by však být, 
kdyby "
-"dobře platící společnosti byly zakázány."
-
-#. type: Content of: <div><dl><dt>
-msgid ""
-"<strong>&ldquo;We need the programmers desperately. If they demand that we "
-"stop helping our neighbors, we have to obey.&rdquo;</strong>"
-msgstr ""
-"<strong>„Potřebujeme nutně programátory. Pokud oni na nás chtějí, 
abychom "
-"přestali pomáhat sousedům, musíme poslechnout.“</strong>"
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid ""
-"You're never so desperate that you have to obey this sort of demand. "
-"Remember: millions for defense, but not a cent for tribute!"
-msgstr ""
-"Nikdy není člověk v takové situaci, aby musel uposlechnout takový druh "
-"příkazu. Pamatujte: miliony na obranu, ale ani halíř na uctívání."
-
-#. type: Content of: <div><dl><dt>
-msgid ""
-"<strong>&ldquo;Programmers need to make a living somehow.&rdquo;</strong>"
-msgstr "<strong>„Programátoři musí z něčeho žít.“</strong>"
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid ""
-"In the short run, this is true. However, there are plenty of ways that "
-"programmers could make a living without selling the right to use a program. "
-"This way is customary now because it brings programmers and businessmen the "
-"most money, not because it is the only way to make a living. It is easy to "
-"find other ways if you want to find them. Here are a number of examples."
-msgstr ""
-"Pro kratší období to je pravda, ale je mnoho způsobů, jak si 
programátor "
-"může vydělat bez prodávání práv na používání programu. Tato cesta 
je "
-"nejběžnější, protože vynáší programátorům a obchodníkům nejvíce 
peněz, není "
-"to však cesta jediná. Je snadné najít jiné cesty, pokud máte snahu je "
-"hledat. Tady je několik příkladů."
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid ""
-"A manufacturer introducing a new computer will pay for the porting of "
-"operating systems onto the new hardware."
-msgstr ""
-"Výrobce, který vytvořil nový počítač, zaplatí za přenesení 
operačního "
-"systému na nový hardware."
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid ""
-"The sale of teaching, handholding and maintenance services could also employ "
-"programmers."
-msgstr ""
-"Firmy obchodující s výukovými, poradenskými a udržbářskými službami 
mohou "
-"zaměstnávat také programátory."
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-# | People with new ideas could distribute programs as [-freeware,-]
-# | {+freeware&#8239;<a class=\"ftn\" href=\"#f7\">[9]</a>,+} asking for
-# | donations from satisfied users, or selling handholding services. I have
-# | met people who are already working this way successfully.
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "People with new ideas could distribute programs as freeware, asking for "
-#| "donations from satisfied users, or selling handholding services. I have "
-#| "met people who are already working this way successfully."
-msgid ""
-"People with new ideas could distribute programs as freeware&#8239;<a class="
-"\"ftn\" href=\"#f7\">[9]</a>, asking for donations from satisfied users, or "
-"selling handholding services. I have met people who are already working "
-"this way successfully."
-msgstr ""
-"Lidé s novými nápady mohou distribuovat programy jako freeware a žádat o 
"
-"dary od spokojených uživatelů nebo si nechat platit za poradenské 
služby. "
-"Poznal jsem se s lidmi, kteří si úspěšně tímto způsobem 
vydělávají."
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid ""
-"Users with related needs can form users' groups, and pay dues. A group "
-"would contract with programming companies to write programs that the group's "
-"members would like to use."
-msgstr ""
-"Uživatelé se stejnými potřebami mohou vytvořit skupiny uživatelů a 
platit "
-"členské příspěvky. Taková skupina potom může najmout programátorskou 
"
-"společnost, aby napsala program, který potřebuje."
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid "All sorts of development can be funded with a Software Tax:"
-msgstr "Všechen vývoj může být placen ze softwarové daně:"
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid ""
-"Suppose everyone who buys a computer has to pay x percent of the price as a "
-"software tax. The government gives this to an agency like the NSF to spend "
-"on software development."
-msgstr ""
-"Předpokládejme, že každý, kdo koupí počítač, zaplatí x procent z 
ceny na "
-"softwarovou daň. Vláda dá tyto protředky agentuře jako FSF, která je 
utratí "
-"za vývoj softwaru."
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid ""
-"But if the computer buyer makes a donation to software development himself, "
-"he can take a credit against the tax. He can donate to the project of his "
-"own choosing&mdash;often, chosen because he hopes to use the results when it "
-"is done. He can take a credit for any amount of donation up to the total "
-"tax he had to pay."
-msgstr ""
-"Pokud člověk kupující počítač věnuje peníze na vývoj softwaru, 
může částku "
-"odepsat z daně. Může věnovat prostředky na projekt podle jeho vlastního 
"
-"výběru podle toho, jaké programy potřebuje. Z daně může odepsat 
libovolnou "
-"částku, kterou věnuje, až do celkové výše daně."
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid ""
-"The total tax rate could be decided by a vote of the payers of the tax, "
-"weighted according to the amount they will be taxed on."
-msgstr ""
-"Velikost daně může být rozhodnuta přímo volbami mezi plátci daně, 
přičemž "
-"váha každého hlasu by byla stanovena sumou, kterou plátce na dani odvedl."
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid "The consequences:"
-msgstr "Důsledky:"
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><ul><li>
-msgid "The computer-using community supports software development."
-msgstr "Uživatelé počítačů budou podporovat vývoj softwaru."
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><ul><li>
-msgid "This community decides what level of support is needed."
-msgstr "Uživatelé sami rozhodnou, jaké úrovně podpory je třeba."
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><ul><li>
-msgid ""
-"Users who care which projects their share is spent on can choose this for "
-"themselves."
-msgstr ""
-"Uživatelé budou moci rozhodnout, na které projekty bude použit jejich "
-"příspěvek."
-
-#. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"In the long run, making programs free is a step toward the postscarcity "
-"world, where nobody will have to work very hard just to make a living. "
-"People will be free to devote themselves to activities that are fun, such as "
-"programming, after spending the necessary ten hours a week on required tasks "
-"such as legislation, family counseling, robot repair and asteroid "
-"prospecting. There will be no need to be able to make a living from "
-"programming."
-msgstr ""
-"Psaní svobodných programů po delší časové období bude znamenat krok 
do "
-"světa, kde nebude ničeho nedostatek, kde nebude nikdo muset tvrdě 
pracovat, "
-"aby se uživil. Lidé budou svobodni a po strávení nutných deseti hodin 
týdně "
-"na požadovaných úkolech – zákonodárství, rodinné poradenství, 
oprava robotů "
-"a průzkum asteroidů – se budou moci věnovat aktivitám, které budou 
potěšením "
-"– jako třeba programování. Nebude třeba se živit programováním."
-
-#. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"We have already greatly reduced the amount of work that the whole society "
-"must do for its actual productivity, but only a little of this has "
-"translated itself into leisure for workers because much nonproductive "
-"activity is required to accompany productive activity. The main causes of "
-"this are bureaucracy and isometric struggles against competition. Free "
-"software will greatly reduce these drains in the area of software "
-"production. We must do this, in order for technical gains in productivity "
-"to translate into less work for us."
-msgstr ""
-"Značně jsme již zredukovali množství práce, které celá společnost 
vynakládá "
-"na současnou produktivitu, ale jen málo z toho se proměnilo v pohodu "
-"pracujících, neboť je stále třeba mnoho neproduktivní činnosti, která 
"
-"doprovází činnost produktivní. Hlavními příčinami jsou byrokracie a 
vzájemný "
-"konkurenční boj. Volně dostupný software značně sníží tyto ztráty v 
oblasti "
-"softwarové produkce. Musíme to dělat proto, aby se technický nárůst v "
-"produktivitě odrazil v menším množství naší práce."
-
-#. type: Content of: <div><h3>
-# || No change detected. The change might only be in amounts of spaces.
-#, fuzzy
-#| msgid "Footnotes"
-msgid "Footnotes"
-msgstr "Poznámky pod čarou"
-
-#. type: Content of: <div><ol><li>
-msgid ""
-"The wording here was careless. The intention was that nobody would have to "
-"pay for <b>permission</b> to use the GNU system. But the words don't make "
-"this clear, and people often interpret them as saying that copies of GNU "
-"should always be distributed at little or no charge. That was never the "
-"intent; later on, the manifesto mentions the possibility of companies "
-"providing the service of distribution for a profit. Subsequently I have "
-"learned to distinguish carefully between &ldquo;free&rdquo; in the sense of "
-"freedom and &ldquo;free&rdquo; in the sense of price. Free software is "
-"software that users have the freedom to distribute and change. Some users "
-"may obtain copies at no charge, while others pay to obtain copies&mdash;and "
-"if the funds help support improving the software, so much the better. The "
-"important thing is that everyone who has a copy has the freedom to cooperate "
-"with others in using it."
-msgstr ""
-" Výběr slov zde byl neopatrný. Záměr byl, že nikdo nebude muset platit 
za "
-"<b>povolení</b> používat GNU systém, ale slovo <cite>free</cite> tuto "
-"skutečnost nevyjadřuje přesně a lidé si ho často vysvětlují tak, že 
GNU byde "
-"vždy distribuováno zdarma nebo za nízkou cenu. To nebyl záměr. Dále se 
v "
-"manifestu uvádí možnost společností, které budou poskytovat služby "
-"distribuce za úplatu. Později jsem se naučil důsledně rozlišovat mezi "
-"<cite>free</cite> ve smyslu <cite>freedom</cite> (svoboda) a <cite>free</"
-"cite> jako zdarma. Někteří uživatelé mohou získat kopie zdarma, jiní 
za ně "
-"mohou zaplatit, a pokud tyto peníze pomohou vývoji softwaru, tím lépe. "
-"Důležité je, že každý, kdo má kopii, může svobodně spolupracovat s 
ostatními "
-"při jejím používání. [Prosím věnujte v souvislosti s tímto pozornost 
"
-"dokumentu http://svobodnysoft.zde.cz a trošku úsilí používání 
jednoznačného "
-"termínu „svobodný software“ v českém jazyce. – pozn. korek.]"
-
-#. type: Content of: <div><ol><li>
-msgid ""
-"The expression &ldquo;give away&rdquo; is another indication that I had not "
-"yet clearly separated the issue of price from that of freedom. We now "
-"recommend avoiding this expression when talking about free software. See "
-"&ldquo;<a href=\"/philosophy/words-to-avoid.html#GiveAwaySoftware"
-"\">Confusing Words and Phrases</a>&rdquo; for more explanation."
-msgstr ""
-
-#. type: Content of: <div><ol><li>
-# | This is another place I failed to distinguish carefully between the two
-# | different meanings of [-&ldquo;free&rdquo;.-] {+&ldquo;free.&rdquo;+} The
-# | statement as it stands is not false&mdash;you can get copies of GNU
-# | software at no charge, from your friends or over the net. But it does
-# | suggest the wrong idea.
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "This is another place I failed to distinguish carefully between the two "
-#| "different meanings of &ldquo;free&rdquo;. The statement as it stands is "
-#| "not false&mdash;you can get copies of GNU software at no charge, from "
-#| "your friends or over the net. But it does suggest the wrong idea."
-msgid ""
-"This is another place I failed to distinguish carefully between the two "
-"different meanings of &ldquo;free.&rdquo; The statement as it stands is not "
-"false&mdash;you can get copies of GNU software at no charge, from your "
-"friends or over the net. But it does suggest the wrong idea."
-msgstr ""
-"Toto je druhé místo, kde jsem nerozlišil příslušné dva významy slova "
-"<cite>free</cite>. Tvrzení jako takové nelže – můžete získat kopie 
GNU "
-"softwaru zdarma, od kamarádů nebo přes síť. Je však přece jen poněkud 
"
-"zavádějící."
-
-#. type: Content of: <div><ol><li>
-msgid "Several such companies now exist."
-msgstr "Takové společnosti už existují."
-
-#. type: Content of: <div><ol><li>
-# | Although it is a charity rather than a company, the Free Software
-# | Foundation for 10 years raised most of its funds from its {+distribution
-# | service. You can+} <a [-href=\"/order/order.html\">distribution
-# | service</a>.-] {+href=\"https://shop.fsf.org/\";>order things from the
-# | FSF</a> to support its work.+}
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Although it is a charity rather than a company, the Free Software "
-#| "Foundation for 10 years raised most of its funds from its <a href=\"/"
-#| "order/order.html\">distribution service</a>."
-msgid ""
-"Although it is a charity rather than a company, the Free Software Foundation "
-"for 10 years raised most of its funds from its distribution service. You "
-"can <a href=\"https://shop.fsf.org/\";>order things from the FSF</a> to "
-"support its work."
-msgstr ""
-"Nadace pro svobodný software (Free Software Foundation) získala nejvíce "
-"peněz z <a href=\"/order/order.html\">distribučních služeb</a> na 10 let, 
"
-"ale jedná se spíše o charitu, než o společnost."
-
-#. type: Content of: <div><ol><li>
-#, fuzzy
-msgid ""
-"A group of computer companies pooled funds around 1991 to support "
-"maintenance of the GNU C Compiler."
-msgstr ""
-"Skupina společností vytvořila fondy kolem roku 1991, k podpoře GNU C "
-"Compileru."
-
-#. type: Content of: <div><ol><li>
-msgid ""
-"I think I was mistaken in saying that proprietary software was the most "
-"common basis for making money in software. It seems that actually the most "
-"common business model was and is development of custom software. That does "
-"not offer the possibility of collecting rents, so the business has to keep "
-"doing real work in order to keep getting income. The custom software "
-"business would continue to exist, more or less unchanged, in a free software "
-"world. Therefore, I no longer expect that most paid programmers would earn "
-"less in a free software world."
-msgstr ""
-
-#. type: Content of: <div><ol><li>
-msgid ""
-"In the 1980s I had not yet realized how confusing it was to speak of &ldquo;"
-"the issue&rdquo; of &ldquo;intellectual property.&rdquo; That term is "
-"obviously biased; more subtle is the fact that it lumps together various "
-"disparate laws which raise very different issues. Nowadays I urge people to "
-"reject the term &ldquo;intellectual property&rdquo; entirely, lest it lead "
-"others to suppose that those laws form one coherent issue. The way to be "
-"clear is to discuss patents, copyrights, and trademarks separately. See <a "
-"href=\"/philosophy/not-ipr.html\">further explanation</a> of how this term "
-"spreads confusion and bias."
-msgstr ""
-
-#. type: Content of: <div><ol><li>
-msgid ""
-"Subsequently we learned to distinguish between &ldquo;free software&rdquo; "
-"and &ldquo;freeware.&rdquo; The term &ldquo;freeware&rdquo; means software "
-"you are free to redistribute, but usually you are not free to study and "
-"change the source code, so most of it is not free software. See &ldquo;<a "
-"href=\"/philosophy/words-to-avoid.html#Freeware\">Confusing Words and "
-"Phrases</a>&rdquo; for more explanation."
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
-#. type: Content of: <div>
-msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
-msgstr " "
-
-#. type: Content of: <div><div><p>
-msgid ""
-"Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:gnu@gnu.org";
-"\">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways "
-"to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions "
-"can be sent to <a href=\"mailto:webmasters@gnu.org\";>&lt;webmasters@gnu."
-"org&gt;</a>."
-msgstr ""
-"Dotazy ohledně FSF a GNU prosím posílejte na <a href=\"mailto:gnu@gnu.org";
-"\">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. Jsou tu i <a href=\"/contact/\">další 
možnosti "
-"jak kontaktovat</a> nadaci FSF. Ohledně nefunkčních odkazů a dalších 
návrhů "
-"nebo oprav se prosím obracejte na <a href=\"mailto:webmasters@gnu.org\";>&lt;"
-"webmasters@gnu.org&gt;</a>."
-
-#. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
-#.     replace it with the translation of these two:
-#.     We work hard and do our best to provide accurate, good quality
-#.     translations. However, we are not exempt from imperfection.
-#.     Please send your comments and general suggestions in this regard
-#.     to <a href="mailto:web-translators@gnu.org";>
-#.     &lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p>
-#.     <p>For information on coordinating and contributing translations of
-#.     our web pages, see <a
-#.     href="/server/standards/README.translations.html">Translations
-#.     README</a>. 
-#. type: Content of: <div><div><p>
-# || No change detected. The change might only be in amounts of spaces.
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-#| "\">Translations README</a> for information on coordinating and "
-#| "contributing translations of this article."
-msgid ""
-"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-"\">Translations README</a> for information on coordinating and contributing "
-"translations of this article."
-msgstr ""
-"Pracujeme tvrdě a děláme to nejlepší, abychom vám přinesli přesné a 
kvalitní "
-"překlady. Nicméně i my můžeme udělat chybu. Vaše komentáře a návrhy 
na "
-"vylepšení vítáme na adrese <a href=\"mailto:web-translators@gnu.org\";> 
&lt;"
-"web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p> <p>Přečtěte si prosím <a href=\"/"
-"server/standards/README.translations.html\">Příručku překladatele</a>, 
kde "
-"se dozvíte, jak koordinovat svoji práci a posílat překlady tohoto 
článku."
-
-#. type: Content of: <div><p>
-# | Copyright &copy; 1985, [-1993-] {+1993, 2004, 2005, 2007, 2009, 2010,
-# | 2015, 2021+} Free Software Foundation, Inc.
-#, fuzzy
-#| msgid "Copyright &copy; 1985, 1993 Free Software Foundation, Inc."
-msgid ""
-"Copyright &copy; 1985, 1993, 2004, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015, 2021 Free "
-"Software Foundation, Inc."
-msgstr "Copyright &copy; 1985, 1993 Free Software Foundation, Inc."
-
-#. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Permission is granted to anyone to make or distribute verbatim copies of "
-"this document, in any medium, provided that the copyright notice and "
-"permission notice are preserved, and that the distributor grants the "
-"recipient permission for further redistribution as permitted by this notice."
-msgstr ""
-"Komukoli se dává povolení vyhotovit nebo distribuovat doslovný opis 
tohoto "
-"dokumentu jakýmkoli médiem, za předpokladu, že bude zachováno oznámení 
o "
-"copyrightu a oznámení o povolení a že distributor příjemci poskytne 
povolení "
-"k dalšímu šíření, a to v téže podobě, jakou má toto oznámení."
-
-#. type: Content of: <div><p>
-msgid "Modified versions may not be made."
-msgstr "Změny dokumentu nejsou povoleny."
-
-#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
-#. type: Content of: <div><div>
-msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
-msgstr " "
-
-#. timestamp start 
-#. type: Content of: <div><p>
-msgid "Updated:"
-msgstr "Aktualizováno:"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-#~ "\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
-#~ "translations of this article."
-#~ msgstr ""
-#~ "Pracujeme tvrdě a děláme to nejlepší, abychom vám přinesli přesné 
a "
-#~ "kvalitní překlady. Nicméně i my můžeme udělat chybu. Vaše 
komentáře a "
-#~ "návrhy na vylepšení vítáme na adrese <a 
href=\"mailto:web-translators@gnu.";
-#~ "org\"> &lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p> <p>Přečtěte si prosím 
<a "
-#~ "href=\"/server/standards/README.translations.html\">Příručku "
-#~ "překladatele</a>, kde se dozvíte, jak koordinovat svoji práci a 
posílat "
-#~ "překlady tohoto článku."
-
-#~ msgid "<a href=\"/philosophy/philosophy.html\">Other Texts to Read</a>"
-#~ msgstr "<a href=\"/philosophy/philosophy.html\">Outros textos para ler</a>"
-
-#~ msgid ""
-#~ "   The GNU Manifesto (which appears below) was written by\n"
-#~ "   <a href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard Stallman</a> at the "
-#~ "beginning of the GNU Project, to ask for\n"
-#~ "   participation and support. For the first few years, it was\n"
-#~ "   updated in minor ways to account for developments, but now it\n"
-#~ "   seems best to leave it unchanged as most people have seen it.\n"
-#~ "\n"
-#~ "   Since that time, we have learned about certain common\n"
-#~ "   misunderstandings that different wording could help avoid.\n"
-#~ "   Footnotes added in 1993 help clarify these points.\n"
-#~ "\n"
-#~ "   For up-to-date information about the available GNU software,\n"
-#~ "   please see the information available on our <a href=\"/home.html"
-#~ "\">web server</a>,\n"
-#~ "   in particular our <a href=\"/software/software.html\">list of "
-#~ "software</a>.\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "   Následující GNU Manifest byl napsán\n"
-#~ "   <a href=\"http://www.stallman.org\";> Richardem Stallmanem</a> na\n"
-#~ "   začátku projektu GNU jako žádost o pomoc a podporu.\n"
-#~ "\n"
-#~ "   Několik prvních let byl obnovován tak, aby odpovídal vývoji,\n"
-#~ "   ale nyní se zdá nejlepší nechat jej nezměněný tak, jak jej 
zná\n"
-#~ "   většina lidí.\n"
-#~ "\n"
-#~ "   Vyskytla se častá  nedorozumění,  kterým lze  zabránit\n"
-#~ "   používáním odlišného názvosloví. V roce 1993 byly 
přidány\n"
-#~ "   poznámky pod čarou, aby vysvětlily tyto problémy.\n"
-#~ "   Aktuání informace o dostupném GNU softwaru najdete na našem <a 
href="
-#~ "\"/home.html\">webu</a>,\n"
-#~ "   konkrétně v <a href=\"/software/software.html\">seznamu software</"
-#~ "a>.\n"
-#~ "   Seznam je příliš dlouhý, než aby zde mohl být zahrnut.\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The Free Software Foundation raises most of its funds from a distribution "
-#~ "service, although it is a charity rather than a company. If *no one* "
-#~ "chooses to obtain copies by <a href=\"/order/order.html\">ordering</a> "
-#~ "them from the FSF, it will be unable to do its work. But this does not "
-#~ "mean that proprietary restrictions are justified to force every user to "
-#~ "pay. If a small fraction of all the users order copies from the FSF, "
-#~ "that is sufficient to keep the FSF afloat. So we ask users to choose to "
-#~ "support us in this way. Have you done your part?"
-#~ msgstr ""
-#~ "Nadace pro svobodný software (Free Software Foundation) získává 
nejvíce "
-#~ "peněz z distribučních služeb, ale jedná se spíše o charitu, než o "
-#~ "společnost. Pokud se nikdo nerozhodne získat kopii od FSF, nebude moci "
-#~ "FSF pokračovat ve své práci. Neznamená to ale, že FSF vydá nějaká 
omezení "
-#~ "s cílem přinutit uživatele zaplatit. Pokud si alespoň malá část 
uživatelů "
-#~ "koupí kopie od FSF, postačí to na udržení FSF v chodu. Proto 
žádáme "
-#~ "uživatele o podporu tímto způsobem. Podpořili jste FSF i Vy?"

Index: po/manifesto.ko.po
===================================================================
RCS file: po/manifesto.ko.po
diff -N po/manifesto.ko.po
--- po/manifesto.ko.po 2 Nov 2021 18:06:10 -0000    1.5
+++ /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
@@ -1,1526 +0,0 @@
-# Korean translation of http://www.gnu.org/gnu/manifesto.html
-# Copyright (C) 1998 Free Software Foundation, Inc.
-# This file is distributed under the same license as the original article.
-#
-# 하재원, 198?
-# Chang-hun Song <chsong@gnu.org>, 1998.
-# July 2019: GNUNify.
-#
-msgid ""
-msgstr ""
-"Project-Id-Version: manifesto.html\n"
-"POT-Creation-Date: 2021-11-02 17:56+0000\n"
-"PO-Revision-Date: \n"
-"Last-Translator: Thérèse Godefroy <godef.th AT free.fr>\n"
-"Language-Team: web-translators <web-translators@gnu.org>\n"
-"Language: ko\n"
-"MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Outdated-Since: 2004-01-17 16:02+0000\n"
-
-#. type: Content of: <title>
-msgid "The GNU Manifesto - GNU Project - Free Software Foundation"
-msgstr "GNU 선언문 - GNU 프로젝트 - 자유 소프트웨어 재단"
-
-#. type: Content of: <div><h2>
-msgid "The GNU Manifesto"
-msgstr "GNU 선언문"
-
-#. type: Content of: <div><div><p>
-# | The GNU Manifesto (which appears below) was written by <a
-# | href=\"http{+s+}://www.stallman.org/\">Richard Stallman</a> [-at the
-# | beginning of the GNU Project,-] {+in 1985+} to ask for [-participation and
-# | support. For-] {+support in developing+} the [-first few years,-] {+GNU
-# | operating system. Part of the text was taken from the original
-# | announcement of 1983. Through 1987,+} it was updated in minor ways to
-# | account for [-developments, but now-] {+developments; since then,+} it
-# | seems best to leave it [-unchanged as most people have seen it.-]
-# | {+unchanged.+}
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "The GNU Manifesto (which appears below) was written by <a href=\"http://";
-#| "www.stallman.org/\">Richard Stallman</a> at the beginning of the GNU "
-#| "Project, to ask for participation and support. For the first few years, "
-#| "it was updated in minor ways to account for developments, but now it "
-#| "seems best to leave it unchanged as most people have seen it."
-msgid ""
-"The GNU Manifesto (which appears below) was written by <a href=\"https://www.";
-"stallman.org/\">Richard Stallman</a> in 1985 to ask for support in "
-"developing the GNU operating system. Part of the text was taken from the "
-"original announcement of 1983. Through 1987, it was updated in minor ways "
-"to account for developments; since then, it seems best to leave it unchanged."
-msgstr ""
-"아래에 첨부한 GNU 선언문은 GNU 프로젝트가 시작되었을 
당시에 많은 사람들의 참"
-"여와 지원을 요청하기 위해 <a 
href=\"http://www.stallman.org/\";>리차드 스톨만"
-"</a>이 작성한 것입니다. 처음 몇년 동안은 프로젝트의 발ì 
„ 상황을 설명하기 위"
-"해 부분적인 개정이 이루어 졌지만, 이제는 문서가 널리 
알려짐에 따라 많은 사람"
-"들이 알고 있는 내용 그대로를 보존하는 편이 낫다고 
판단하게 되었습니다."
-
-#. type: Content of: <div><div><p>
-msgid ""
-"Since that time, we have learned about certain common misunderstandings that "
-"different wording could help avoid. Footnotes added since 1993 help clarify "
-"these points."
-msgstr ""
-"문서에 대한 보존이 결정된 이후에 우리는 일반적인 
오해의 여지가 있는 몇몇 단어"
-"들의 문제점을 알게 되었고, 1993년에 주석을 추가하는 
것으로 해석상의 난점들을 "
-"명확하게 정리했습니다. "
-
-#. type: Content of: <div><div><p>
-# | [-For up-to-date information about-]{+If you want to install+} the
-# | [-available GNU software, please see-] {+GNU/Linux system, we recommend
-# | you use one of+} the [-information available on our-] <a
-# | [-href=\"/home.html\">web server</a>, in particular our-]
-# | {+href=\"/distros\">100% free software GNU/Linux distributions</a>. For
-# | how to contribute, see+} <a [-href=\"/software/software.html\">list of
-# | software</a>.-] {+href=\"/help/help.html\">gnu.org/help</a>.+}
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "For up-to-date information about the available GNU software, please see "
-#| "the information available on our <a href=\"/home.html\">web server</a>, "
-#| "in particular our <a href=\"/software/software.html\">list of software</"
-#| "a>."
-msgid ""
-"If you want to install the GNU/Linux system, we recommend you use one of the "
-"<a href=\"/distros\">100% free software GNU/Linux distributions</a>. For "
-"how to contribute, see <a href=\"/help/help.html\">gnu.org/help</a>."
-msgstr ""
-"GNU 소프트웨어에 대한 최신 정보는 <a href=\"/home.html\">GNU 
홈페이지</a>와 "
-"<a href=\"/software/software.html\">소프트웨어 디렉토리</a>를 
통해서 참고할 "
-"수 있습니다."
-
-#. type: Content of: <div><div><p>
-msgid ""
-"The GNU Project is part of the Free Software Movement, a campaign for <a "
-"href=\"/philosophy/free-sw.html\">freedom for users of software</a>. It is "
-"a mistake to associate GNU with the term &ldquo;open source&rdquo;&mdash;"
-"that term was coined in 1998 by people who disagree with the Free Software "
-"Movement's ethical values. They use it to promote an <a href=\"/philosophy/"
-"open-source-misses-the-point.html\">amoral approach</a> to the same field."
-msgstr ""
-
-#. type: Content of: <div><h3>
-msgid "What's GNU? Gnu's Not Unix!"
-msgstr "GNU란 무엇인가? Gnu는 유닉스가 아니다!"
-
-#. type: Content of: <div><p>
-# | GNU, which stands for Gnu's Not Unix, is the name for the complete
-# | Unix-compatible software system which I am writing so that I can give it
-# | away free to everyone who can use [-it.<a href=\"#f1\">(1)</a>-]
-# | {+it&#8239;<a class=\"ftn\" href=\"#f1\">[1]</a>.+} Several other
-# | volunteers are helping me. Contributions of time, money, programs and
-# | equipment are greatly needed.
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "GNU, which stands for Gnu's Not Unix, is the name for the complete Unix-"
-#| "compatible software system which I am writing so that I can give it away "
-#| "free to everyone who can use it.<a href=\"#f1\">(1)</a> Several other "
-#| "volunteers are helping me. Contributions of time, money, programs and "
-#| "equipment are greatly needed."
-msgid ""
-"GNU, which stands for Gnu's Not Unix, is the name for the complete Unix-"
-"compatible software system which I am writing so that I can give it away "
-"free to everyone who can use it&#8239;<a class=\"ftn\" href=\"#f1\">[1]</a>. "
-"Several other volunteers are helping me. Contributions of time, money, "
-"programs and equipment are greatly needed."
-msgstr ""
-"GNU(그뉴)란 `GNU는 유닉스가 아니다'를 의미하는 영어 
표현인 `Gnu is Not "
-"Unix'를 구성하는 단어들의 첫자를 따서 만든 약어이다. 
GNU는 유닉스와 완벽하게 "
-"호환되는 소프트웨어 시스템의 이름이며, 원하는 모든 
사람이 자유롭게 사용할 수 "
-"있도록 만들어진 것이다. <a href=\"#f1\">(1)</a> 몇몇 
자원자들이 내게 도움을 "
-"주고 있지만 보다 많은 자원자들의 지원과 프로그램과 
장비 그리고 금전적인 도움"
-"이 절실히 필요한 실정이다."
-
-#. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"So far we have an Emacs text editor with Lisp for writing editor commands, a "
-"source level debugger, a yacc-compatible parser generator, a linker, and "
-"around 35 utilities. A shell (command interpreter) is nearly completed. A "
-"new portable optimizing C compiler has compiled itself and may be released "
-"this year. An initial kernel exists but many more features are needed to "
-"emulate Unix. When the kernel and compiler are finished, it will be "
-"possible to distribute a GNU system suitable for program development. We "
-"will use TeX as our text formatter, but an nroff is being worked on. We "
-"will use the free, portable X Window System as well. After this we will add "
-"a portable Common Lisp, an Empire game, a spreadsheet, and hundreds of other "
-"things, plus online documentation. We hope to supply, eventually, "
-"everything useful that normally comes with a Unix system, and more."
-msgstr ""
-"우리는 지금까지 에디터 명령어를 Lisp 언어로 작성할 수 
있는 텍스트 에디터 "
-"Emacs(이맥스)와 소스 코드 단계까지 오류를 추적할 수 있는 
디버거, yacc(약) 호"
-"환 파서 생성기, 링커 그리고 35개 가량의 유틸리티들을 
만들었으며 셸은 거의 완"
-"성된 상태에 이르렀다. 이식성 있는 최적화 C 컴파일러가 
컴파일러 자신을 통해 새"
-"로이 컴파일되어 만들어 졌으며 이번 해에 배포될 것이다. 
초기 단계의 커널이 존"
-"재하기는 하지만 유닉스에 필적하기 위해서는 보다 많은 
기능들이 추가되어야 한"
-"다. 커널과 컴파일러가 완성되면 프로그램 개발에 적합한 
GNU 시스템을 배포할 수 "
-"있을 것이다. 우리는 조판 프로그램으로 TeX(텍)을 사용하겠
지만, nroff(엔로프)"
-"도 계속 사용할 것이다. 또한 이식성을 갖춘 자유 
소프트웨어인 X 윈도우 시스템"
-"도 사용할 것이다. 그런 후에 이식성을 확보한 Common Lisp과 
Empire 게임, 스프레"
-"드시트를 포함한 수많은 다른 프로그램과 온라인 
문서들을 추가할 것이다. 종국적"
-"으로 우리는 일반적인 유닉스 시스템에 포함된 모든 
프로그램과 그 이상의 것들을 "
-"제공하게 되기를 희망한다."
-
-#. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"GNU will be able to run Unix programs, but will not be identical to Unix. "
-"We will make all improvements that are convenient, based on our experience "
-"with other operating systems. In particular, we plan to have longer file "
-"names, file version numbers, a crashproof file system, file name completion "
-"perhaps, terminal-independent display support, and perhaps eventually a Lisp-"
-"based window system through which several Lisp programs and ordinary Unix "
-"programs can share a screen. Both C and Lisp will be available as system "
-"programming languages. We will try to support UUCP, MIT Chaosnet, and "
-"Internet protocols for communication."
-msgstr ""
-"GNU는 유닉스 프로그램을 사용할 수 있게 해주지만 유
닉스와 동일한 것은 아니다. "
-"우리는 다른 운영체제에서의 경험을 살려 사용하기에 
편리한 모든 향상을 꾀할 것"
-"이다. 특히, 긴 길이의 파일 이름과 파일 버전 번호 그리고 
견고한 파일 시스템을 "
-"구현할 계획이며 가능하다면 파일명 완성 기능도 제공할 
것이다. 또한 터미널에 독"
-"립적인 출력을 지원할 계획이며 최종적으로 몇 개의 Lisp 
프로그램과 일반적인 유"
-"닉스 프로그램이 한 화면을 나누어 쓸 수 있는 Lisp 기반의 
윈도우 시스템을 만들 "
-"것이다. 시스템 프로그래밍 언어로 C와 Lisp 두 가지를 모두 
사용할 수 있을 것이"
-"다. 우리는 또한 통신을 위해 UUCP와 MIT Chaosnet 그리고 
인터넷 프로토콜들을 지"
-"원해 나갈 것이다."
-
-#. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"GNU is aimed initially at machines in the 68000/16000 class with virtual "
-"memory, because they are the easiest machines to make it run on. The extra "
-"effort to make it run on smaller machines will be left to someone who wants "
-"to use it on them."
-msgstr ""
-"GNU는 본래 가상 메모리를 가진 68000/16000 CPU 계열의 
컴퓨터를 기준으로 제작되"
-"었다. 그 까닭은 이 기계들에서 GNU를 가장 쉽게 작동시킬 
수 있기 때문이다. 보"
-"다 작은 컴퓨터에서 GNU를 작동시키기 위해서는 별도의 노ë 
¥ì´ 필요하며 이것은 ê·¸"
-"러한 시스템에서 GNU를 사용하고자 하는 사람의 몫으로 
남겨져 있다."
-
-#. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"To avoid horrible confusion, please pronounce the <em>g</em> in the word "
-"&ldquo;GNU&rdquo; when it is the name of this project."
-msgstr ""
-"GNU 프로젝트를 말할 때는 `GNU'의 <em>g</em> 발음이 생략되어 
&ldquo;뉴 프로젝"
-"트&rdquo;(new project)와 혼동되지 않도록, &ldquo;그뉴 프로ì 
íŠ¸&rdquo;라고 명"
-"확히 발음해 주기를 부탁한다."
-
-#. type: Content of: <div><h3>
-msgid "Why I Must Write GNU"
-msgstr "왜 GNU를 작성해야만 했는가?"
-
-#. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"I consider that the Golden Rule requires that if I like a program I must "
-"share it with other people who like it. Software sellers want to divide the "
-"users and conquer them, making each user agree not to share with others. I "
-"refuse to break solidarity with other users in this way. I cannot in good "
-"conscience sign a nondisclosure agreement or a software license agreement. "
-"For years I worked within the Artificial Intelligence Lab to resist such "
-"tendencies and other inhospitalities, but eventually they had gone too far: "
-"I could not remain in an institution where such things are done for me "
-"against my will."
-msgstr ""
-"어떤 프로그램을 좋아한다면 당연히 그것을 좋아하는 
사람들과 함께 나누는 것이 "
-"황금률(대우받고자 하는 데로 대하라 - 성서)이라고 
생각한다. 소프트웨어를 판매"
-"하는 사람들은 사용자를 각각 구분하고, 그들 위에 
군림하고, 사용자 서로가 프로"
-"그램을 공유하는 것을 막고자 한다. 나는 이런 식으로 
사용자 간의 결속이 깨지는 "
-"것을 거부한다. 나는 올바른 양심으로 비공개 협정이나 
소프트웨어 사용권 계약에 "
-"서명할 수 없다. 여러 해 동안 인공지능 연구소에서 
일하면서 이러한 경향과 다른 "
-"박정한 일들에 저항해 보았지만 결국 그들의 승리로 
끝나고 말았다. 내 의지에 역"
-"행하는 이런 일들이 일어나는 연구소에 나는 더이상 
머무를 수가 없었다."
-
-#. type: Content of: <div><p>
-# | So that I can continue to use computers without dishonor, I have decided
-# | to put together a sufficient body of free software so that I will be able
-# | to get along without any software that is not free. I have resigned from
-# | the AI Lab to deny MIT any legal excuse to prevent me from giving GNU
-# | [-away.-] {+away&#8239;<a class=\"ftn\" href=\"#f2a\">[2]</a>.+}
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "So that I can continue to use computers without dishonor, I have decided "
-#| "to put together a sufficient body of free software so that I will be able "
-#| "to get along without any software that is not free. I have resigned from "
-#| "the AI Lab to deny MIT any legal excuse to prevent me from giving GNU "
-#| "away."
-msgid ""
-"So that I can continue to use computers without dishonor, I have decided to "
-"put together a sufficient body of free software so that I will be able to "
-"get along without any software that is not free. I have resigned from the "
-"AI Lab to deny MIT any legal excuse to prevent me from giving GNU away&#8239;"
-"<a class=\"ftn\" href=\"#f2a\">[2]</a>."
-msgstr ""
-"신념을 포기하지 않고도 컴퓨터를 계속 사용하기 위해서 
나는 사용이 제한되는 소"
-"프트웨어 없이도 작업을 해 나갈 수 있는 충분한 자유 
소프트웨어의 본체를 만들 "
-"결심을 했다. 나는 MIT측이 어떠한 법률적 근거에 의해서도 
GNU의 자유로운 배포"
-"를 제지하지 못하도록 하기 위해서 인공지능 연구소를 
그만두었다."
-
-#. type: Content of: <div><h3>
-msgid "Why GNU Will Be Compatible with Unix"
-msgstr "GNU가 유닉스와 호환되는 이유"
-
-#. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Unix is not my ideal system, but it is not too bad. The essential features "
-"of Unix seem to be good ones, and I think I can fill in what Unix lacks "
-"without spoiling them. And a system compatible with Unix would be "
-"convenient for many other people to adopt."
-msgstr ""
-"유닉스가 이상적인 운영체제라고 생각하지는 않지만 제법 
쓸만하다고 할 수 있다. "
-"유닉스의 골자는 훌륭한 것이며 나는 유닉스의 장점을 
해치지 않고도 부족한 점들"
-"을 메울 수 있으리라고 생각한다. 또한 유닉스와 호환성을 
갖는 시스템은 이를 채"
-"택할 다른 많은 사람들에게도 편리할 것이다. "
-
-#. type: Content of: <div><h3>
-msgid "How GNU Will Be Available"
-msgstr "GNU가 배포되는 방식"
-
-#. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"GNU is not in the public domain. Everyone will be permitted to modify and "
-"redistribute GNU, but no distributor will be allowed to restrict its further "
-"redistribution. That is to say, <a href=\"/philosophy/categories."
-"html#ProprietarySoftware\">proprietary</a> modifications will not be "
-"allowed. I want to make sure that all versions of GNU remain free."
-msgstr ""
-"GNU는 사용상의 어떠한 제한도 존재하지 않는 공용 
소프트웨어(public domain)가 "
-"아니다. 누구든지 GNU를 개작하고 배포할 수는 있지만 어떤 
이도 GNU가 보다 널리 "
-"배포되는 것을 제한할 수 없다. 즉, 개작한 내용을 <a 
href=\"/philosophy/"
-"categories.html#ProprietarySoftware\">독점</a>할 수 없다는 것이다. 
나는 모든 "
-"버전의 GNU가 자유롭게 남아 있기를 보장받고 싶은 것이다. 
"
-
-#. type: Content of: <div><h3>
-msgid "Why Many Other Programmers Want to Help"
-msgstr "많은 프로그래머들이 동참을 원하는 이유"
-
-#. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"I have found many other programmers who are excited about GNU and want to "
-"help."
-msgstr ""
-"나는 그 동안 GNU에 흥미를 느끼고 돕고자 하는 많은 
프로그래머들을 찾을 수 있었"
-"다."
-
-#. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Many programmers are unhappy about the commercialization of system "
-"software. It may enable them to make more money, but it requires them to "
-"feel in conflict with other programmers in general rather than feel as "
-"comrades. The fundamental act of friendship among programmers is the "
-"sharing of programs; marketing arrangements now typically used essentially "
-"forbid programmers to treat others as friends. The purchaser of software "
-"must choose between friendship and obeying the law. Naturally, many decide "
-"that friendship is more important. But those who believe in law often do "
-"not feel at ease with either choice. They become cynical and think that "
-"programming is just a way of making money."
-msgstr ""
-"많은 프로그래머들은 시스템 소프트웨어의 상용화에 대해 
불쾌하게 생각한다. 이렇"
-"게 함으로써 보다 더 많은 돈을 벌 수는 있겠지만, 일반ì 
ìœ¼ë¡œ 이런 상황에서는 프"
-"로그래머들이 서로를 동지로 느끼기보다 투쟁해야 할 
대상으로 느끼게 된다. 프로"
-"그래머들 사이에 우정을 나타내는 가장 기본적인 행동은 
프로그램을 함께 나누는 "
-"것이다. 그러나 현재의 전형적인 마케팅 협정은 
프로그래머들이 다른 프로그래머"
-"를 친구로 대하는 것을 근본적으로 막고 있다. 
소프트웨어를 구입한 자는 우정과 "
-"준법 중 하나를 선택해야만 한다. 물론 많은 사람들은 우ì 
•ì„ 보다 중요시한다. ê·¸"
-"러나 법의 존재 가치를 인정하는 사람들은 어떤 결정을 
내리든 편한 마음을 가질 "
-"수 없다. 그들은 냉소적이 되어 프로그래밍은 단지 돈을 
버는 수단이라고 생각하"
-"게 된다."
-
-#. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"By working on and using GNU rather than proprietary programs, we can be "
-"hospitable to everyone and obey the law. In addition, GNU serves as an "
-"example to inspire and a banner to rally others to join us in sharing. This "
-"can give us a feeling of harmony which is impossible if we use software that "
-"is not free. For about half the programmers I talk to, this is an important "
-"happiness that money cannot replace."
-msgstr ""
-"그러나 독점적인 프로그램 대신 GNU를 사용하게 되면, 
우리는 모든 이에게 온정을 "
-"가질 수 있으며 법도 준수하게 된다. 게다가 GNU는 공유의 
표본으로써 다른 이가 "
-"우리와 함께 공유에 동참하도록 고무하는 깃발 노릇도 
한다. 이것은 또한 우리에"
-"게 자유롭지 못한 프로그램을 쓸 때는 느낄 수 없는 
조화로운 느낌을 갖게 해준"
-"다. 나와 대화한 프로그래머들 중 거의 절반 정도는 
이것이 돈으로 바꿀 수 없는 "
-"중요한 행복이라는데 공감했다."
-
-#. type: Content of: <div><h3>
-msgid "How You Can Contribute"
-msgstr "당신이 공헌할 수 있는 방법"
-
-#. type: Content of: <div><div><p>
-msgid ""
-"(Nowadays, for software tasks to work on, see the <a href=\"http://fsf.org/";
-"campaigns/priority-projects\">High Priority Projects list</a> and the <a "
-"href=\"http://savannah.gnu.org/people/?type_id=1\";>GNU Help Wanted list</a>, "
-"the general task list for GNU software packages. For other ways to help, see "
-"<a href=\"/help/help.html\">the guide to helping the GNU operating system</"
-"a>.)"
-msgstr ""
-
-#. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"I am asking computer manufacturers for donations of machines and money. I'm "
-"asking individuals for donations of programs and work."
-msgstr ""
-"나는 컴퓨터 제조업자에게는 기계와 돈을, 개인에게는 
프로그램과 노동을 지원해 "
-"줄 것을 요청한다."
-
-#. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"One consequence you can expect if you donate machines is that GNU will run "
-"on them at an early date. The machines should be complete, ready to use "
-"systems, approved for use in a residential area, and not in need of "
-"sophisticated cooling or power."
-msgstr ""
-"컴퓨터를 기증해서 기대할 수 있는 것 중 하나는 GNU가 
머지않아 그 기계에서 작동"
-"할 것이라는 점이다. 기증될 컴퓨터는 즉시 사용될 수 
있는 완제품으로서 주거 지"
-"역에서 사용될 수 있는 특별한 냉각 장치나 전력이 
필요하지 않은 것이어야 한다."
-
-#. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"I have found very many programmers eager to contribute part-time work for "
-"GNU. For most projects, such part-time distributed work would be very hard "
-"to coordinate; the independently written parts would not work together. But "
-"for the particular task of replacing Unix, this problem is absent. A "
-"complete Unix system contains hundreds of utility programs, each of which is "
-"documented separately. Most interface specifications are fixed by Unix "
-"compatibility. If each contributor can write a compatible replacement for a "
-"single Unix utility, and make it work properly in place of the original on a "
-"Unix system, then these utilities will work right when put together. Even "
-"allowing for Murphy to create a few unexpected problems, assembling these "
-"components will be a feasible task. (The kernel will require closer "
-"communication and will be worked on by a small, tight group.)"
-msgstr ""
-"나는 GNU를 위해 시간제로 일하기를 열망하는 많은 
프로그래머들을 찾을 수 있었"
-"다. 시간제로 이루어 지는 작업은 독립된 많은 결과물들이 
분산되어 이를 통합하"
-"고 조정하는 일이 매우 어렵고 각각의 부분들이 함께 
통합되면 동작하지 않기도 하"
-"기 때문에 대부분의 프로젝트에는 적합하지 않다. 그러나 
유닉스를 대체하기 위한 "
-"우리의 작업에는 이러한 문제가 존재하지 않는다. 완전한 
유닉스 시스템에는 개별"
-"적인 문서를 갖춘 수백 개의 유틸리티가 포함되어 있으며 
대부분의 인터페이스 사"
-"양은 유닉스에 호환되도록 맞춰져 있다. 만약 각각의 
프로그래머가 유닉스 시스템"
-"에서 정상적으로 작동할 수 있는 유닉스 유틸리티의 대체 
프로그램을 만들었다면, "
-"이러한 대체 유틸리티들은 함께 묶어 놓아도 올바르게 
작동할 것이다. 예기치 못"
-"한 문제 발생의 가능성을 고려한다고 해도 전체적인 구성 
요소들을 통합하는 작업"
-"은 충분히 가능할 것이다. (커널을 만드는 작업에는 
세밀한 대화가 필요할 것이"
-"며, 소수의 호흡이 잘 맞는 집단이 적당할 것이다.)"
-
-#. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"If I get donations of money, I may be able to hire a few people full or part "
-"time. The salary won't be high by programmers' standards, but I'm looking "
-"for people for whom building community spirit is as important as making "
-"money. I view this as a way of enabling dedicated people to devote their "
-"full energies to working on GNU by sparing them the need to make a living in "
-"another way."
-msgstr ""
-"만일 내가 금전적인 지원을 얻는다면 약간의 인원을 전일ì 
œë‚˜ 시간제로 고용할 수 "
-"있을 것이다. 일반적인 프로그래머의 수준보다 많은 
급여를 줄 수는 없겠지만, 돈"
-"을 버는 것 만큼이나 공동체 의식을 정립하는 일도 중요한 
의미를 가진다고 생각하"
-"는 사람들을 찾아 볼 것이다. 이런 사람들에게 적절한 
보수를 제공하는 것은 그들"
-"이 생계에 대한 부담에서 벗어나서 보다 자유롭게 그들의 
모든 역량을 GNU에 집중"
-"할 수 있도록 하는 방법이라고 나는 생각하고 있다."
-
-#. type: Content of: <div><h3>
-msgid "Why All Computer Users Will Benefit"
-msgstr "모든 컴퓨터 사용자가 이득을 얻게 되는 이유"
-
-#. type: Content of: <div><p>
-# | Once GNU is written, everyone will be able to obtain good system software
-# | free, just like [-air.<a href=\"#f2\">(3)</a>-] {+air&#8239;<a
-# | class=\"ftn\" href=\"#f2\">[3]</a>.+}
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Once GNU is written, everyone will be able to obtain good system software "
-#| "free, just like air.<a href=\"#f2\">(3)</a>"
-msgid ""
-"Once GNU is written, everyone will be able to obtain good system software "
-"free, just like air&#8239;<a class=\"ftn\" href=\"#f2\">[3]</a>."
-msgstr ""
-"일단 GNU가 만들어지면, 모든 사람들은 훌륭한 시스템 
소프트웨어를 공기처럼 무료"
-"로 얻을 수 있게 될 것이다. <a href=\"#f2\">(2)</a>"
-
-#. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"This means much more than just saving everyone the price of a Unix license. "
-"It means that much wasteful duplication of system programming effort will be "
-"avoided. This effort can go instead into advancing the state of the art."
-msgstr ""
-"이것은 모든 사람이 단지 유닉스 사용에 대한 라이선스 
비용을 절약할 수 있다는 "
-"것보다 훨씬 더 많은 의미를 갖는다. 이것은 시스템 
프로그래밍에 소모되는 불필요"
-"한 노력의 중복을 피할 수 있게 된다는 것을 의미하며, ì 
ˆì•½ëœ 노력은 기술 수준"
-"을 향상시키는데 사용될 수 있을 것이다. "
-
-#. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Complete system sources will be available to everyone. As a result, a user "
-"who needs changes in the system will always be free to make them himself, or "
-"hire any available programmer or company to make them for him. Users will "
-"no longer be at the mercy of one programmer or company which owns the "
-"sources and is in sole position to make changes."
-msgstr ""
-"시스템에 대한 모든 원시 코드가 모든 사람에게 제공될 
것이다. 따라서 시스템을 "
-"변경하고자 하는 사람은 언제든지 시스템을 직접 수ì 
•í•˜ê±°ë‚˜ 적당한 프로그래머나 "
-"회사에 이를 의뢰할 수 있게 된다. 사용자들은 더이상 
프로그램의 원시 코드를 독"
-"점적으로 소유하기 때문에 이를 수정할 수 있는 유일한 
위치에 있는 프로그래머나 "
-"회사에 종속되지 않아도 된다. "
-
-#. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Schools will be able to provide a much more educational environment by "
-"encouraging all students to study and improve the system code. Harvard's "
-"computer lab used to have the policy that no program could be installed on "
-"the system if its sources were not on public display, and upheld it by "
-"actually refusing to install certain programs. I was very much inspired by "
-"this."
-msgstr ""
-"학교는 모든 학생들에게 시스템 코드를 배우고 
향상시키도록 장려함으로써 보다 나"
-"은 교육 환경을 제공할 수 있다. 하버드 대학의 컴퓨터 
실습실은 원시 코드가 공개"
-"되지 않은 프로그램을 컴퓨터에 설치하지 못하도록 하는 ì 
•ì±…을 갖고 있었는데, 실"
-"제로 그러한 몇몇 프로그램을 설치하지 못하게 함으로써 
이 정책을 고수했다. 나"
-"는 이것에서 커다란 영감을 받게 되었다. "
-
-#. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Finally, the overhead of considering who owns the system software and what "
-"one is or is not entitled to do with it will be lifted."
-msgstr ""
-"마지막으로, 누가 시스템 소프트웨어를 소유하고 있으며 
누구에게 사용 자격을 부"
-"여할 것인가를 결정하는 소모적인 문제들이 사라지게 될 
것이다. "
-
-#. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Arrangements to make people pay for using a program, including licensing of "
-"copies, always incur a tremendous cost to society through the cumbersome "
-"mechanisms necessary to figure out how much (that is, which programs) a "
-"person must pay for. And only a police state can force everyone to obey "
-"them. Consider a space station where air must be manufactured at great "
-"cost: charging each breather per liter of air may be fair, but wearing the "
-"metered gas mask all day and all night is intolerable even if everyone can "
-"afford to pay the air bill. And the TV cameras everywhere to see if you "
-"ever take the mask off are outrageous. It's better to support the air plant "
-"with a head tax and chuck the masks."
-msgstr ""
-"복제 허가를 포함한 프로그램의 사용료를 계산할 때는 
개개인이 어떤 프로그램에 "
-"대해 얼마의 돈을 지불해야 하는 가를 알아내야 하는 
번잡한 방법이 필요하기 때문"
-"에 언제나 사회에 많은 비용을 야기시킨다. 그리고 오직 
경찰 국가에서만 모든 사"
-"람이 이러한 방법을 따르도록 강제할 수 있다. 막대한 
비용을 들여 공기를 생산하"
-"는 우주 정거장의 예를 생각한다면, 이러한 경우 공기의 
요금을 리터 단위로 지불"
-"하는 것은 합당할 것이다. 그러나 호흡하는 공기의 양을 
측정하기 위해서 계측기"
-"가 달린 방독면을 밤낮으로 쓰고 있어야 한다면 그런 
방식은 지불 능력에 관계없"
-"이 타당한 것이 아니다. 또한 마스크를 벗고 있는 지를 TV 
카메라가 언제 어디서"
-"나 항상 감시하고 있다면 이또한 옳지 않은 일이다. 
따라서 이보다는 사람들에게 "
-"일정한 인두세를 부과하고 마스크를 벗어 던지는 것이 
현명하다. "
-
-#. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Copying all or parts of a program is as natural to a programmer as "
-"breathing, and as productive. It ought to be as free."
-msgstr ""
-"프로그램의 일부나 전체를 복제하는 행위는 
프로그래머에게 있어서 숨을 쉬는 것 "
-"만큼이나 자연스럽고 생산적인 일이다. 따라서 
프로그램은 마땅히 자유롭게 사용"
-"될 수 있어야 한다. "
-
-#. type: Content of: <div><h3>
-msgid "Some Easily Rebutted Objections to GNU's Goals"
-msgstr "쉽게 반박될 수 있는 GNU의 목표에 대한 몇가지 반대 
의견"
-
-#. type: Content of: <div><dl><dt>
-msgid ""
-"<strong>&ldquo;Nobody will use it if it is free, because that means they "
-"can't rely on any support.&rdquo;</strong>"
-msgstr ""
-"<strong>&ldquo;GNU가 무료라면 아무도 그것을 사용하지 않을 
것이다. 왜냐하면 무"
-"료라는 것은 어떠한 지원도 기대할 수 없다는 것을 
의미하기 때문이다.&rdquo;</"
-"strong>"
-
-#. type: Content of: <div><dl><dt>
-msgid ""
-"<strong>&ldquo;You have to charge for the program to pay for providing the "
-"support.&rdquo;</strong>"
-msgstr ""
-"<strong>&ldquo;지원 서비스를 제공하기 위해서는 프로그램에 
비용을 부과해야만 "
-"한다.&rdquo;</strong>"
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-# | If people would rather pay for GNU plus service than get GNU free without
-# | service, a company to provide just service to people who have obtained GNU
-# | free ought to be [-profitable.<a href=\"#f3\">(4)</a>-]
-# | {+profitable&#8239;<a class=\"ftn\" href=\"#f3\">[4]</a>.+}
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "If people would rather pay for GNU plus service than get GNU free without "
-#| "service, a company to provide just service to people who have obtained "
-#| "GNU free ought to be profitable.<a href=\"#f3\">(4)</a>"
-msgid ""
-"If people would rather pay for GNU plus service than get GNU free without "
-"service, a company to provide just service to people who have obtained GNU "
-"free ought to be profitable&#8239;<a class=\"ftn\" href=\"#f3\">[4]</a>."
-msgstr ""
-"단순히 GNU를 무료로 얻는 것보다 GNU와 이에 대한 지원 
서비스를 유료로 함께 구"
-"입하는 것을 사람들이 선호한다면, GNU를 무료로 구한 
사람들에게 지원 서비스만"
-"을 제공하는 것으로 수익을 얻는 업체도 생겨날 수 있을 
것이다. <a href=\"#f3\">"
-"(3)</a>"
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid ""
-"We must distinguish between support in the form of real programming work and "
-"mere handholding. The former is something one cannot rely on from a "
-"software vendor. If your problem is not shared by enough people, the vendor "
-"will tell you to get lost."
-msgstr ""
-"지원 서비스는 실제 프로그래밍 작업이 포함된 것과 단순 
지원 작업으로 구별해야 "
-"하는데, 전자는 기존의 소프트웨어 업체를 통해서 해결할 
수 없는 것 중의 하나이"
-"다. 만일 여러분의 문제가 다른 사람에게도 발생하는 
일반적으로 것이 아니라면, "
-"해당 업체는 그 문제를 쉽게 해결해 주려고 하지 않을 
것이다. "
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid ""
-"If your business needs to be able to rely on support, the only way is to "
-"have all the necessary sources and tools. Then you can hire any available "
-"person to fix your problem; you are not at the mercy of any individual. "
-"With Unix, the price of sources puts this out of consideration for most "
-"businesses. With GNU this will be easy. It is still possible for there to "
-"be no available competent person, but this problem cannot be blamed on "
-"distribution arrangements. GNU does not eliminate all the world's problems, "
-"only some of them."
-msgstr ""
-"만약 여러분의 사업이 다른 사람의 지원에 의존해야만 
하는 것이라면, 여러분이 선"
-"택할 수 있는 유일한 방법은 필요한 모든 원시 코드와 
도구들을 구비하는 것이다. "
-"그런 연후에 문제를 해결할 수 있는 사람을 고용할 수 
있다. 이것은 다른 사람의 "
-"자비를 구하는 것과는 다르다. 유닉스의 경우에는 원시 
코드를 이용하기 위한 가격"
-"이 고가이기 때문에 대부분의 사업에서 이러한 방법이 ê³ ë 
¤ì˜ 대상이 될 수 없다. "
-"그러나 GNU에서는 이것이 용이하다. 물론, 이 경우에도 유
능한 사람을 구하지 못"
-"할 가능성은 여전히 존재하지만 이것을 GNU가 무료로 
배포되는데 따른 문제라고 비"
-"난할 수는 없다. GNU는 이 세계의 모든 문제를 해결하는 
것이 아니라 단지 그 중 "
-"일부를 해결할 수 있을 뿐이다. "
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid ""
-"Meanwhile, the users who know nothing about computers need handholding: "
-"doing things for them which they could easily do themselves but don't know "
-"how."
-msgstr ""
-"한편, 컴퓨터에 대해 전혀 모르는 사용자들은 단순 지원 
서비스를 필요로 한다. 이"
-"러한 서비스는 사용자 스스로 능히 처리할 수 있는 종류의 
것들이지만 사용자들이 "
-"그 방법을 모르기 때문에 서비스가 필요한 것이다. "
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid ""
-"Such services could be provided by companies that sell just handholding and "
-"repair service. If it is true that users would rather spend money and get a "
-"product with service, they will also be willing to buy the service having "
-"got the product free. The service companies will compete in quality and "
-"price; users will not be tied to any particular one. Meanwhile, those of us "
-"who don't need the service should be able to use the program without paying "
-"for the service."
-msgstr ""
-"이런 서비스들은 단순 보수 작업이나 복구 서비스를 
지원하는 회사들이 제공할 수 "
-"있다. 사용자들이 제품을 구입하고 그에 대한 서비스를 ì 
œê³µë°›ëŠ” 방식을 받아들인"
-"다면, 제품을 무료로 받고 서비스에 대한 비용을 지불하는 
방식에도 기꺼이 동의"
-"할 것이다. 서비스를 제공하는 회사들은 가격과 품질로 
경쟁할 것이고 사용자들은 "
-"특정한 업체에 얽매이지 않아도 될 것이다. 또한, 그러한 
서비스가 필요하지 않은 "
-"사람들은 서비스에 대한 비용을 들이지 않고도 
프로그램들을 사용할 수 있을 것이"
-"다."
-
-#. type: Content of: <div><dl><dt>
-msgid ""
-"<strong>&ldquo;You cannot reach many people without advertising, and you "
-"must charge for the program to support that.&rdquo;</strong>"
-msgstr ""
-"<strong>&ldquo;광고를 하지 않으면 많은 사람들에게 알릴 수 
없다. 따라서 프로그"
-"램을 널리 알리기 위해서는 프로그램에 광고 비용를 
부과해야만 한다.&rdquo;</"
-"strong>"
-
-#. type: Content of: <div><dl><dt>
-msgid ""
-"<strong>&ldquo;It's no use advertising a program people can get free.&rdquo;"
-"</strong>"
-msgstr ""
-"<strong>&ldquo;무료로 구할 수 있는 프로그램을 광고하는 
것은 무의미하다."
-"&rdquo;</strong>"
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid ""
-"There are various forms of free or very cheap publicity that can be used to "
-"inform numbers of computer users about something like GNU. But it may be "
-"true that one can reach more microcomputer users with advertising. If this "
-"is really so, a business which advertises the service of copying and mailing "
-"GNU for a fee ought to be successful enough to pay for its advertising and "
-"more. This way, only the users who benefit from the advertising pay for it."
-msgstr ""
-"GNU와 같은 프로그램을 무료 또는 극히 적은 비용으로 많은 
컴퓨터 사용자에게 홍"
-"보할 수 있는 다양한 정보 전파 방식이 존재한다. 그러나 
광고를 이용하면 보다 많"
-"은 사람들에게 프로그램을 알릴 수 있다는 점은 옳을 수 
있다. 만약 이것이 정말 "
-"사실이라면 GNU를 유료로 복제하고 배송하는 서비스 사업
은 광고비 혹은 그 이상"
-"의 비용을 지불하기에 충분할 만큼 성공해야 한다. 이러한 
방식에서는 광고를 보"
-"고 제품을 구입하는 등의 광고로부터 이익을 얻은 
사용자가 광고비를 부담한 것이 "
-"된다. "
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-# | On the other hand, if many people get GNU from their friends, and such
-# | companies don't succeed, this will show that advertising was not really
-# | necessary to spread GNU. Why is it that free market advocates don't want
-# | to let the free market decide [-this?<a href=\"#f4\">(5)</a>-]
-# | {+this?&#8239;<a class=\"ftn\" href=\"#f4\">[5]</a>+}
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "On the other hand, if many people get GNU from their friends, and such "
-#| "companies don't succeed, this will show that advertising was not really "
-#| "necessary to spread GNU. Why is it that free market advocates don't want "
-#| "to let the free market decide this?<a href=\"#f4\">(5)</a>"
-msgid ""
-"On the other hand, if many people get GNU from their friends, and such "
-"companies don't succeed, this will show that advertising was not really "
-"necessary to spread GNU. Why is it that free market advocates don't want to "
-"let the free market decide this?&#8239;<a class=\"ftn\" href=\"#f4\">[5]</a>"
-msgstr ""
-"반면에, 많은 사람들이 GNU를 그들의 친구로부터 구하고 
또한 위와 같은 회사가 성"
-"공하지 못한다면 그것은 GNU가 확산되는데 광고가 반드시 
필요하지 않다는 것을 의"
-"미하는 것이다. 자유 시장 옹호자들은 왜 이 문제를 자유 
시장이 결정하도록 놔두"
-"지 않는 것일까? <a href=\"#f4\">(4)</a>"
-
-#. type: Content of: <div><dl><dt>
-msgid ""
-"<strong>&ldquo;My company needs a proprietary operating system to get a "
-"competitive edge.&rdquo;</strong>"
-msgstr ""
-"<strong>&ldquo;내 회사는 경쟁 우위를 차지하기 위해서 독점 
운영체제가 필요하"
-"다.&rdquo;</strong>"
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid ""
-"GNU will remove operating system software from the realm of competition. "
-"You will not be able to get an edge in this area, but neither will your "
-"competitors be able to get an edge over you. You and they will compete in "
-"other areas, while benefiting mutually in this one. If your business is "
-"selling an operating system, you will not like GNU, but that's tough on "
-"you. If your business is something else, GNU can save you from being pushed "
-"into the expensive business of selling operating systems."
-msgstr ""
-"GNU는 시스템 소프트웨어를 경쟁이라는 범주에서 제외시킬 
것이다. 여러분의 회사"
-"는 이 분야에서 경쟁 우위를 점할 수 없겠지만, 그것은 
여러분의 경쟁사도 모두 마"
-"찬가지가 될 것이다. 여러분과 여러분의 경쟁사는 다른 
분야에서 경쟁하겠지만, "
-"이 분야에서는 모두 이익을 얻게 될 것이다. 만약 
여러분의 사업이 운영체제를 판"
-"매하는 것이라면 GNU를 좋아하지 않을 것이고 혹독한 
상대가 되겠지만, 여러분의 "
-"사업이 다른 것이라면 GNU는 운영체제의 구입에 따른 
막대한 비용을 절감해 줄 수 "
-"있다. "
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-# | I would like to see GNU development supported by gifts from many
-# | manufacturers and users, reducing the cost to [-each.<a
-# | href=\"#f5\">(6)</a>-] {+each&#8239;<a class=\"ftn\"
-# | href=\"#f5\">[6]</a>.+}
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "I would like to see GNU development supported by gifts from many "
-#| "manufacturers and users, reducing the cost to each.<a href=\"#f5\">(6)</a>"
-msgid ""
-"I would like to see GNU development supported by gifts from many "
-"manufacturers and users, reducing the cost to each&#8239;<a class=\"ftn\" "
-"href=\"#f5\">[6]</a>."
-msgstr ""
-"나는 많은 업체와 사용자들이 GNU의 발전에 기여해 
나감으로써 서로의 비용을 절감"
-"할 수 있기를 희망한다. <a href=\"#f5\">(5)</a>"
-
-#. type: Content of: <div><dl><dt>
-msgid ""
-"<strong>&ldquo;Don't programmers deserve a reward for their creativity?"
-"&rdquo;</strong>"
-msgstr ""
-"<strong>&ldquo;프로그래머는 자신의 창의력에 대한 보상을 
받을 자격이 있지 않은"
-"가?&rdquo;</strong>"
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid ""
-"If anything deserves a reward, it is social contribution. Creativity can be "
-"a social contribution, but only in so far as society is free to use the "
-"results. If programmers deserve to be rewarded for creating innovative "
-"programs, by the same token they deserve to be punished if they restrict the "
-"use of these programs."
-msgstr ""
-"어떤 일이 보상받을 만한 가치가 있다면 그것은 곧 사회적 
공헌을 의미한다. 창의"
-"성이란 그 결과물을 사회가 대가 없이 사용할 수 있을 때 
사회적 공헌이 되는 것이"
-"다. 어떤 혁신적인 프로그램을 제작한 사람이 그에 대해 
보상을 받아야만 한다면, "
-"같은 맥락에서 그것을 자유롭게 사용하지 못하게 한다면 
그때는 처벌을 받아야 할 "
-"것이다. "
-
-#. type: Content of: <div><dl><dt>
-msgid ""
-"<strong>&ldquo;Shouldn't a programmer be able to ask for a reward for his "
-"creativity?&rdquo;</strong>"
-msgstr ""
-"<strong>&ldquo;그렇다면, 프로그래머는 그의 창의력에 대한 
보상을 요구할 수 없"
-"단 말인가?&rdquo;</strong>"
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid ""
-"There is nothing wrong with wanting pay for work, or seeking to maximize "
-"one's income, as long as one does not use means that are destructive. But "
-"the means customary in the field of software today are based on destruction."
-msgstr ""
-"유해한 수단을 사용하지 않는다면, 노동에 대한 보수와 
자신의 소득이 극대화되기"
-"를 바라는 것은 아무 문제가 없다. 그러나 지금까지 
소프트웨어 산업에서 보편화"
-"된 수단은 유해한 방법이다. "
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid ""
-"Extracting money from users of a program by restricting their use of it is "
-"destructive because the restrictions reduce the amount and the ways that the "
-"program can be used. This reduces the amount of wealth that humanity "
-"derives from the program. When there is a deliberate choice to restrict, "
-"the harmful consequences are deliberate destruction."
-msgstr ""
-"프로그램을 사용하는 것에 제한을 둠으로써 돈을 
벌어들이는 행위는 프로그램이 사"
-"용되는 범위와 방식을 제한하기 때문에 유해한 것이다. 
이는 프로그램으로부터 얻"
-"을 수 있는 인간적인 풍요로움을 전체적으로 감소시키는 
것이다. 프로그램의 자유"
-"로운 사용에 대한 제한은 결국, 유해한 파괴 행위라고 할 
수 있다."
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid ""
-"The reason a good citizen does not use such destructive means to become "
-"wealthier is that, if everyone did so, we would all become poorer from the "
-"mutual destructiveness. This is Kantian ethics; or, the Golden Rule. Since "
-"I do not like the consequences that result if everyone hoards information, I "
-"am required to consider it wrong for one to do so. Specifically, the desire "
-"to be rewarded for one's creativity does not justify depriving the world in "
-"general of all or part of that creativity."
-msgstr ""
-"선량한 시민이라면 자신이 보다 부유해지기 위해서 
그러한 수단을 쓰지 않는다. "
-"그 까닭은, 만일 모든 사람들이 그렇게 한다면 상호간의 유
해한 행위로 인해 결과"
-"적으로 우리 모두는 보다 빈곤해질 것이기 때문이다. 
이것은 칸트의 윤리학(네 의"
-"지의 준칙이 언제나 보편적 입법의 원리로서 타당하게 
행동하라-실천이성비판)이"
-"나 황금률과 같은 분명한 것이다. 나는 모든 사람들이 
자기만의 정보를 축적해 나"
-"가는 것은 바람직하지 않다고 여기기 때문에, 누군가 그런 
일을 한다면 그것이 잘"
-"못된 일이라고 생각한다. 명확하게 말하면, 한 개인의 
창의성을 보장받고자 하는 "
-"욕구가 일반적으로 전체의 창의성이나 혹은 ê·¸ 일부분을 ì 
€í•˜ì‹œí‚¤ëŠ” 행위를 정당화"
-"시키는 것은 옳지 않다. "
-
-#. type: Content of: <div><dl><dt>
-msgid "<strong>&ldquo;Won't programmers starve?&rdquo;</strong>"
-msgstr "<strong>&ldquo;프로그래머는 밥줄이 끊기지 
않을까?&rdquo;</strong>"
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid ""
-"I could answer that nobody is forced to be a programmer. Most of us cannot "
-"manage to get any money for standing on the street and making faces. But we "
-"are not, as a result, condemned to spend our lives standing on the street "
-"making faces, and starving. We do something else."
-msgstr ""
-"그 누구도 프로그래머가 되도록 강요되지는 않는다고 
답하고 싶다. 아마 우리들 대"
-"부분은 실직한 후에 거리로 나가 궁색한 표정을 지으며 
구걸한다고 해도 한푼의 돈"
-"도 벌 수 없을 것이다. 그러나 실직했다고 해서 반드시 
거리로 나가 구걸을 하고 "
-"굶주려야 하는 것은 아니다. 왜냐하면 우리는 얼마든지 
다른 일을 할 수 있기 때문"
-"이다. "
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid ""
-"But that is the wrong answer because it accepts the questioner's implicit "
-"assumption: that without ownership of software, programmers cannot possibly "
-"be paid a cent. Supposedly it is all or nothing."
-msgstr ""
-"그러나 이것은, 프로그래머는 소프트웨어를 소유하지 
않으면 단 한푼도 벌 수 없다"
-"라는 질문자의 맹목적인 가정을 인정하고 있다는 점에서 
잘못된 답변이라고 할 수 "
-"있다. 아마도 이런 생각은 극단적일 것이다. "
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid ""
-"The real reason programmers will not starve is that it will still be "
-"possible for them to get paid for programming; just not paid as much as now."
-msgstr ""
-"프로그래머가 생계에 지장을 받지 않을 것이라는 점에 
대한 올바른 이유는 지금과 "
-"같은 수준의 보수는 아니겠지만 여전히 프로그래밍으로 
돈을 벌 방법들이 있기 때"
-"문이다."
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-# | Restricting copying is not the only basis for business in software. It is
-# | the most common [-basis<a href=\"#f8\">(7)</a>-] {+basis&#8239;<a
-# | class=\"ftn\" href=\"#f8\">[7]</a>+} because it brings in the most money. 
-# | If it were prohibited, or rejected by the customer, software business
-# | would move to other bases of organization which are now used less often. 
-# | There are always numerous ways to organize any kind of business.
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Restricting copying is not the only basis for business in software. It "
-#| "is the most common basis<a href=\"#f8\">(7)</a> because it brings in the "
-#| "most money. If it were prohibited, or rejected by the customer, software "
-#| "business would move to other bases of organization which are now used "
-#| "less often. There are always numerous ways to organize any kind of "
-#| "business."
-msgid ""
-"Restricting copying is not the only basis for business in software. It is "
-"the most common basis&#8239;<a class=\"ftn\" href=\"#f8\">[7]</a> because it "
-"brings in the most money. If it were prohibited, or rejected by the "
-"customer, software business would move to other bases of organization which "
-"are now used less often. There are always numerous ways to organize any "
-"kind of business."
-msgstr ""
-"프로그램의 복제를 제한하는 것이 소프트웨어 사업을 유
지되기 위한 유일한 기반"
-"은 아니다. 이러한 방식이 보편화된 것은 이렇게 함으로써 
가장 돈을 많이 벌 수 "
-"있기 때문이다. 만약 고객들에 의해 이런 방식이 
거부되거나 금지된다고 해도, 소"
-"프트웨어 사업은 지금까지는 드물었던 새로운 방식으로 
사업 구조를 재편해 나갈 "
-"수 있을 것이다. 어떠한 분야에 있어서도 사업 구조와 
수익 모델을 만드는 방법은 "
-"무궁 무진한 것이다. "
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid ""
-"Probably programming will not be as lucrative on the new basis as it is "
-"now. But that is not an argument against the change. It is not considered "
-"an injustice that sales clerks make the salaries that they now do. If "
-"programmers made the same, that would not be an injustice either. (In "
-"practice they would still make considerably more than that.)"
-msgstr ""
-"새로운 기반 하에서의 프로그래밍은 지금처럼 수익성이 
높은 일은 아닐 것이다. 그"
-"러나 이것이 변화에 반대하는 이유가 될 수는 없다. 
판매직 사원들에게 판매 실적"
-"만큼 급여를 지불하는 현재의 방식은 정당한 것으로 
받아들여진다. 그렇다면 프로"
-"그래머에게 같은 방식이 적용된다고 해도 정당하지 못할 
이유가 없다. (그러나 현"
-"실적으로 볼 때, 프로그래머들은 여전히 그보다 많은 
소득을 올리고 있다.)"
-
-#. type: Content of: <div><dl><dt>
-msgid ""
-"<strong>&ldquo;Don't people have a right to control how their creativity is "
-"used?&rdquo;</strong>"
-msgstr ""
-"<strong>&ldquo;창작자는 창작물의 사용을 통제할 권리를 갖고 
있지 않은가?"
-"&rdquo;</strong>"
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid ""
-"&ldquo;Control over the use of one's ideas&rdquo; really constitutes control "
-"over other people's lives; and it is usually used to make their lives more "
-"difficult."
-msgstr ""
-"자신의 아이디어를 다른 사람이 사용하는 것을 통ì 
œí•œë‹¤ëŠ” 것은 ê²°êµ­ 다른 사람의 "
-"삶을 통제한다는 것이며, 이것은 타인의 삶을 위축시키기 
위해서 흔히 사용되는 것"
-"이다. "
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-# | People who have studied the issue of intellectual property [-rights<a
-# | href=\"#f6\">(8)</a>-] {+rights&#8239;<a class=\"ftn\"
-# | href=\"#f6\">[8]</a>+} carefully (such as lawyers) say that there is no
-# | intrinsic right to intellectual property. The kinds of supposed
-# | intellectual property rights that the government recognizes were created
-# | by specific acts of legislation for specific purposes.
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "People who have studied the issue of intellectual property rights<a href="
-#| "\"#f6\">(8)</a> carefully (such as lawyers) say that there is no "
-#| "intrinsic right to intellectual property. The kinds of supposed "
-#| "intellectual property rights that the government recognizes were created "
-#| "by specific acts of legislation for specific purposes."
-msgid ""
-"People who have studied the issue of intellectual property rights&#8239;<a "
-"class=\"ftn\" href=\"#f6\">[8]</a> carefully (such as lawyers) say that "
-"there is no intrinsic right to intellectual property. The kinds of supposed "
-"intellectual property rights that the government recognizes were created by "
-"specific acts of legislation for specific purposes."
-msgstr ""
-"변호사와 같이 지적 소유권 문제를 연구해 온 사람들은 
지적 소유물에는 본질적인 "
-"권리가 존재할 수 없다고 주의 깊게 말한다. 정부가 인ì 
•í•˜ëŠ” 가상의 지적 소유권"
-"은 특정한 목적을 위해 만들어진 특정 법률 조항으로부터 
발생한 것이다."
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid ""
-"For example, the patent system was established to encourage inventors to "
-"disclose the details of their inventions. Its purpose was to help society "
-"rather than to help inventors. At the time, the life span of 17 years for a "
-"patent was short compared with the rate of advance of the state of the art. "
-"Since patents are an issue only among manufacturers, for whom the cost and "
-"effort of a license agreement are small compared with setting up production, "
-"the patents often do not do much harm. They do not obstruct most "
-"individuals who use patented products."
-msgstr ""
-"예를 들어, 특허 제도는 발명가로 하여금 발명품의 세부 
사항을 공개하도록 장려하"
-"기 위해서 만들어진 것이다. 따라서 그 목적은 발명자를 
돕기보다 사회를 돕기 위"
-"한 것이다. 시간적인 측면에서 보면, 특허가 갖는 17년간의 
유효 기간은 기술의 발"
-"전 속도와 비교해 볼 때 짧은 것이다. 특허는 제조업체들 
간의 문제이고 특허 사"
-"용 계약을 체결하는 것이 제품을 직접 생산하기 위해서 
필요한 노력과 비용에 비"
-"해 적기 때문에 그다지 해롭게 작용하지 않는다. 또한 
특허품을 사용하는 대부분"
-"의 개인에 대해서는 별다른 제한을 두지 않는다."
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid ""
-"The idea of copyright did not exist in ancient times, when authors "
-"frequently copied other authors at length in works of nonfiction. This "
-"practice was useful, and is the only way many authors' works have survived "
-"even in part. The copyright system was created expressly for the purpose of "
-"encouraging authorship. In the domain for which it was invented&mdash;"
-"books, which could be copied economically only on a printing press&mdash;it "
-"did little harm, and did not obstruct most of the individuals who read the "
-"books."
-msgstr ""
-"고대에는 저작권 개념이 존재하지 않았으며, 당대의 
작가들은 흔히 논픽션 작품 속"
-"에 다른 작가의 작품 상당량을 옮겨 넣었다. 이런 관행은 
유용한 것이었으며 비록 "
-"일부분이나마 많은 작가들의 작품이 계속해서 남아 있을 
수 있는 유일한 방법이었"
-"다. 저작권 제도는 특별히 저술업을 활성화시키려는 
의도로 만들어진 것이다. 이 "
-"영역에 속하는 책은 인쇄기를 통해서 경제적으로 
만들어질 수 있기 때문에 저작권"
-"은 그다지 해롭지 않았다. 또한 책을 읽는 대다수의 
사람들을 제한하지도 않았다."
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid ""
-"All intellectual property rights are just licenses granted by society "
-"because it was thought, rightly or wrongly, that society as a whole would "
-"benefit by granting them. But in any particular situation, we have to ask: "
-"are we really better off granting such license? What kind of act are we "
-"licensing a person to do?"
-msgstr ""
-"모든 지적 소유권은 그것이 옳든 그르든 간에 그를 
허용함으로써 사회 전체에 이익"
-"이 된다고 여겨져서 사회가 부여한 허가일 뿐이다. 그러나 
어떤 특정 상황에서도 "
-"우리는 &ldquo;그런 허가를 내주는 것이 정말 우리에게 유
익한가? 개인에게 어떤 "
-"종류의 행위를 허용하는 허가를 내줄 것인가?&rdquo;라는 
질문을 해보아야만 한다."
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid ""
-"The case of programs today is very different from that of books a hundred "
-"years ago. The fact that the easiest way to copy a program is from one "
-"neighbor to another, the fact that a program has both source code and object "
-"code which are distinct, and the fact that a program is used rather than "
-"read and enjoyed, combine to create a situation in which a person who "
-"enforces a copyright is harming society as a whole both materially and "
-"spiritually; in which a person should not do so regardless of whether the "
-"law enables him to."
-msgstr ""
-"오늘날의 프로그램의 경우는 백여년 전의 책의 경우와 
크게 다르다. 프로그램이 옆"
-"사람을 통해 가장 쉽게 복제될 수 있다는 점과 원시 
코드와 목적 코드로 구분된다"
-"는 점, 단순히 읽거나 즐기기 위한 것이 아니라 특정한 
용도를 위해 사용된다는 점"
-"들이 복합적인 상황을 만들게 되어 저작권을 강요하는 
사람들은 사회 전체에 정신"
-"적으로나 물질적으로 해를 끼치는 상황을 만들고 있으며 
법적 허용 여부에 관계없"
-"이 사용자들의 이용을 제한하고 있는 것이다."
-
-#. type: Content of: <div><dl><dt>
-msgid ""
-"<strong>&ldquo;Competition makes things get done better.&rdquo;</strong>"
-msgstr ""
-"<strong>&ldquo;경쟁을 통해서 보다 나은 결과를 얻을 수 
있다.&rdquo;</strong>"
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid ""
-"The paradigm of competition is a race: by rewarding the winner, we encourage "
-"everyone to run faster. When capitalism really works this way, it does a "
-"good job; but its defenders are wrong in assuming it always works this way. "
-"If the runners forget why the reward is offered and become intent on "
-"winning, no matter how, they may find other strategies&mdash;such as, "
-"attacking other runners. If the runners get into a fist fight, they will "
-"all finish late."
-msgstr ""
-"경쟁의 기본 원리는 경주이다. 경주는 승자에게 상을 주는 
방법으로 모두가 더욱 "
-"빨리 달리도록 장려한다. 만약 자본주의가 실제로 이런 
방식을 따른다면 이는 바람"
-"직한 것이다. 그러나 자본주의의 옹호자들은 항상 이런 
방식으로 움직인다고 단정"
-"짓는 잘못을 범한다. 만일, 주자들이 상이 주어지는 이유
를 망각한 채 승리에만 집"
-"착한다면 그들은 다른 주자를 공격한다든지 하는 색다른 ì 
„략을 찾게될 것이다. 주"
-"자들이 먼저 싸우기부터 한다면 그들은 결국 모두 늦어질 
수밖에 없는 것이다. "
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid ""
-"Proprietary and secret software is the moral equivalent of runners in a fist "
-"fight. Sad to say, the only referee we've got does not seem to object to "
-"fights; he just regulates them (&ldquo;For every ten yards you run, you can "
-"fire one shot&rdquo;). He really ought to break them up, and penalize "
-"runners for even trying to fight."
-msgstr ""
-"독점적이고 비밀에 쌓인 소프트웨어는 먼저 싸우기부터 
하는 주자들과 도덕적으로 "
-"동일하다. 슬픈 일이지만 우리의 유일한 심판은 그다지 
공정해 보이지 않으며 싸움"
-"에 반대하는 것 같지도 않다. 단지, &ldquo;10 미터 마다 
한번씩만 상대를 가격할 "
-"수 있다.&rdquo;는 정도의 규정을 적용할 뿐이다. 공격하ë 
¤ëŠ” 시도만 해도 이를 저"
-"지하고 벌칙을 주어야 하는데도 말이다."
-
-#. type: Content of: <div><dl><dt>
-msgid ""
-"<strong>&ldquo;Won't everyone stop programming without a monetary incentive?"
-"&rdquo;</strong>"
-msgstr ""
-"<strong>&ldquo;금전적인 특혜가 없다면 아무도 프로그래밍을 
하지 않을 것이다."
-"&rdquo;</strong>"
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid ""
-"Actually, many people will program with absolutely no monetary incentive. "
-"Programming has an irresistible fascination for some people, usually the "
-"people who are best at it. There is no shortage of professional musicians "
-"who keep at it even though they have no hope of making a living that way."
-msgstr ""
-"실제로 많은 사람들은 어떠한 금전적 보상 없이도 
프로그래밍을 계속 할 것이다. "
-"프로그래밍은 어떤 사람들에게 있어 저항할 수 없는 매ë 
¥ì´ë©° 이는 프로그래밍에 "
-"능숙한 사람일수록 더욱 그렇다. 생계를 유지할 희망이 
보이지 않더라도 꾸준히 활"
-"동을 계속하는 직업 음악인들이 많이 있듯이 말이다. "
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid ""
-"But really this question, though commonly asked, is not appropriate to the "
-"situation. Pay for programmers will not disappear, only become less. So "
-"the right question is, will anyone program with a reduced monetary "
-"incentive? My experience shows that they will."
-msgstr ""
-"그러나 실제로 이 질문은 비록 일반적으로 많이 제기는 
것이기는 하지만 조금은 다"
-"른 관점의 문제라고 할 수 있다. 왜냐하면 프로그래머들의 
소득원이 없어지는 것"
-"이 아니라 단지 수입이 줄어드는 것이기 때문이다. 따라서 
올바른 질문은 &ldquo;"
-"금전적인 보상이 줄어들더라도 프로그래밍을 계속할 
사람이 있을까?&rdquo;일 것이"
-"다. 내 경험에 비추어 보면 그렇게 할 것이라고 생각한다. "
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid ""
-"For more than ten years, many of the world's best programmers worked at the "
-"Artificial Intelligence Lab for far less money than they could have had "
-"anywhere else. They got many kinds of nonmonetary rewards: fame and "
-"appreciation, for example. And creativity is also fun, a reward in itself."
-msgstr ""
-" 십년 이상 동안, 세계 정상급 프로그래머들이 MIT 인공 
지능 연구소에서 근무했지"
-"만 그들이 받은 보수는 다른 어떤 곳에서 기대할 수 있는 
것보다 훨씬 적은 것이었"
-"다. 그들은 사회적 존경이나 명성과 같은 다양한 종류의 
비금전적인 보상을 받았"
-"다. 그리고 창조적 작업은 이미 그 자체가 자신에게 
흥미와 보상을 주는 것이다."
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid ""
-"Then most of them left when offered a chance to do the same interesting work "
-"for a lot of money."
-msgstr ""
-"그러나 시간이 흐르자 이전의 작업처럼 그들이 흥미롭게 
생각하는 일을 높은 보수"
-"를 받으며 할 수 있는 기회가 주어지자 그들 중 대부분은 
연구소를 떠나갔다."
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid ""
-"What the facts show is that people will program for reasons other than "
-"riches; but if given a chance to make a lot of money as well, they will come "
-"to expect and demand it. Low-paying organizations do poorly in competition "
-"with high-paying ones, but they do not have to do badly if the high-paying "
-"ones are banned."
-msgstr ""
-"이 사실에서 알 수 있는 것은, 사람들은 부유해지기 
위해서보다 나름대로 어떤 이"
-"유 때문에 프로그래밍을 한다는 것이다. 그러나 동일한 
일에 대해서 보다 많은 보"
-"수까지 받을 기회가 주어지면, 그것을 기대하고 원하게 
된다는 점이다. 보수가 낮"
-"은 조직은 높은 보수를 받는 조직과의 경쟁에서 뒤쳐지겠
지만, 만약 높은 보수를 "
-"받는 조직이 허용되지 않는다면 훌륭하게 활동할 수 있을 
것이다."
-
-#. type: Content of: <div><dl><dt>
-msgid ""
-"<strong>&ldquo;We need the programmers desperately. If they demand that we "
-"stop helping our neighbors, we have to obey.&rdquo;</strong>"
-msgstr ""
-"<strong>&ldquo;우리는 프로그래머가 절대적으로 필요하다. 
만약 그들이 우리에게 "
-"이웃을 돕지 말라고 하면 우리는 따를 수밖에 
없다.&rdquo;</strong>"
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid ""
-"You're never so desperate that you have to obey this sort of demand. "
-"Remember: millions for defense, but not a cent for tribute!"
-msgstr ""
-"여러분은 결코 그런 종류의 요구에 굴복해야 할 만큼 ì 
ˆë°•í•˜ì§€ 않다. 옳은 길을 가"
-"기 위해서는 결코 타협해서는 안된다는 사실을 명심하라."
-
-#. type: Content of: <div><dl><dt>
-msgid ""
-"<strong>&ldquo;Programmers need to make a living somehow.&rdquo;</strong>"
-msgstr ""
-"<strong>&ldquo;프로그래머들도 어떤 식으로든 그들의 생계를 
꾸려 나가야 하지 않"
-"은가?&rdquo;</strong>"
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid ""
-"In the short run, this is true. However, there are plenty of ways that "
-"programmers could make a living without selling the right to use a program. "
-"This way is customary now because it brings programmers and businessmen the "
-"most money, not because it is the only way to make a living. It is easy to "
-"find other ways if you want to find them. Here are a number of examples."
-msgstr ""
-"요컨대 이것은 진실이다. 그러나 프로그램의 사용 권리를 
파는 것 이외에도 프로그"
-"래머로서 생계를 꾸려갈 수 있는 방법은 많이 있다. 
이러한 방법이 관례적으로 사"
-"용되고 있는 이유는 프로그래머나 사업가들이 보다 많은 
돈을 벌 수 있기 때문이"
-"지 결코 이것이 생계를 유지할 수 있는 유일한 방법이기 
때문은 아니다. 다른 방법"
-"을 찾고자 한다면 얼마든지 가능할 것이다. 여기 여러 
가지 예들이 있다. "
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid ""
-"A manufacturer introducing a new computer will pay for the porting of "
-"operating systems onto the new hardware."
-msgstr ""
-"새로운 컴퓨터를 내놓는 제조업자는 새 기계에 운영체ì 
œë¥¼ 이식하기 위한 비용을 "
-"지불할 것이다."
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid ""
-"The sale of teaching, handholding and maintenance services could also employ "
-"programmers."
-msgstr ""
-"교육이나 단순 관리 작업, 유지 보수 서비스를 제공하는 
회사에서도 역시 프로그래"
-"머를 고용할 것이다. "
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-# | People with new ideas could distribute programs as [-freeware<a
-# | href=\"#f7\">(9)</a>,-] {+freeware&#8239;<a class=\"ftn\"
-# | href=\"#f7\">[9]</a>,+} asking for donations from satisfied users, or
-# | selling handholding services. I have met people who are already working
-# | this way successfully.
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "People with new ideas could distribute programs as freeware<a href="
-#| "\"#f7\">(9)</a>, asking for donations from satisfied users, or selling "
-#| "handholding services. I have met people who are already working this way "
-#| "successfully."
-msgid ""
-"People with new ideas could distribute programs as freeware&#8239;<a class="
-"\"ftn\" href=\"#f7\">[9]</a>, asking for donations from satisfied users, or "
-"selling handholding services. I have met people who are already working "
-"this way successfully."
-msgstr ""
-"프리웨어라는 이름으로 프로그램을 배포한 뒤에 사용자가 
제품에 만족한다면 이에 "
-"대한 기부금을 요청하거나 지원 서비스를 판매하는 
방식의 새로운 아이디어를 갖"
-"고 있는 사람들도 있다. 나는 이미 이러한 방법으로 
성공한 사람들을 알고 있다."
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid ""
-"Users with related needs can form users' groups, and pay dues. A group "
-"would contract with programming companies to write programs that the group's "
-"members would like to use."
-msgstr ""
-"비슷한 요구를 가진 사용자들은 사용자 모임을 결성하고 
회비를 조성할 수 있을 것"
-"이다. 사용자 모임은 프로그래밍 회사와 계약을 맺고 
회원들이 원하는 프로그램을 "
-"주문 제작할 수 있을 것이다. "
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid "All sorts of development can be funded with a Software Tax:"
-msgstr ""
-"모든 종류의 개발에 필요한 기금은 소프트웨어에 대한 
다음과 같은 세금으로 조성"
-"될 수 있다. "
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid ""
-"Suppose everyone who buys a computer has to pay x percent of the price as a "
-"software tax. The government gives this to an agency like the NSF to spend "
-"on software development."
-msgstr ""
-"소프트웨어 세금이 모든 컴퓨터의 판매 가격에 
부과된다면 정부는 이 세금을 국립"
-"과학재단 같은 기관으로 위임하여 소프트웨어 개발을 
위해서 사용되도록 할 수 있"
-"을 것이다. "
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid ""
-"But if the computer buyer makes a donation to software development himself, "
-"he can take a credit against the tax. He can donate to the project of his "
-"own choosing&mdash;often, chosen because he hopes to use the results when it "
-"is done. He can take a credit for any amount of donation up to the total "
-"tax he had to pay."
-msgstr ""
-"그러나 컴퓨터를 구입하는 사람이 소프트웨어 개발에 직ì 
‘ 기부하고자 할 때에는 "
-"기부금이 세금을 대신할 수 있으며, 기부액은 세금의 범위 
안에서 얼마든지 대신"
-"될 수 있다. 기부자들은 때때로 그 결과물을 자신이 쓸 수 
있을 것이라는 기대를 "
-"갖고 기부할 프로젝트를 선택할 수 있을 것이다. "
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid ""
-"The total tax rate could be decided by a vote of the payers of the tax, "
-"weighted according to the amount they will be taxed on."
-msgstr ""
-"전체적인 세율은 납세자들의 투표를 통해 결정할 수 
있으며 구입액에 따른 누진율"
-"을 적용할 수도 있을 것이다. "
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid "The consequences:"
-msgstr "이러한 결과는 다음과 같다."
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><ul><li>
-msgid "The computer-using community supports software development."
-msgstr "컴퓨터 사용자 공동체는 소프트웨어의 개발을 
지원한다."
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><ul><li>
-msgid "This community decides what level of support is needed."
-msgstr "어느 정도의 지원이 필요한가는 이 공동체가 ê²°ì 
•í•œë‹¤."
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><ul><li>
-msgid ""
-"Users who care which projects their share is spent on can choose this for "
-"themselves."
-msgstr ""
-"자신의 돈이 어떤 프로젝트에 지원되는가에 관심이 있는 
개인은 이를 직접 결정할 "
-"수 있다. "
-
-#. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"In the long run, making programs free is a step toward the postscarcity "
-"world, where nobody will have to work very hard just to make a living. "
-"People will be free to devote themselves to activities that are fun, such as "
-"programming, after spending the necessary ten hours a week on required tasks "
-"such as legislation, family counseling, robot repair and asteroid "
-"prospecting. There will be no need to be able to make a living from "
-"programming."
-msgstr ""
-"프로그램을 자유롭게 만든다는 것은 결국, 더이상 생계를 
위해 고되게 일할 필요"
-"가 없는 풍요로운 세계로 가는 한 단계인 것이다. 
사람들은 법률 제정이나 가정 상"
-"담, 로보트 수리, 소행성 채굴 등과 같은 주당 열 시간 ì 
•ë„의 근무 시간을 마친 "
-"후에는 프로그래밍과 같은 흥미를 가질 수 있는 일에 자신
을 몰입할 수 있는 자유"
-"를 갖게 될 것이다. 더이상 프로그래밍을 생계의 수단으로 
삼을 필요가 없게 될 것"
-"이다."
-
-#. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"We have already greatly reduced the amount of work that the whole society "
-"must do for its actual productivity, but only a little of this has "
-"translated itself into leisure for workers because much nonproductive "
-"activity is required to accompany productive activity. The main causes of "
-"this are bureaucracy and isometric struggles against competition. Free "
-"software will greatly reduce these drains in the area of software "
-"production. We must do this, in order for technical gains in productivity "
-"to translate into less work for us."
-msgstr ""
-"우리가 이미 실질적인 생산을 위해 사회 전체가 수행해야 
할 작업량의 상당 부분"
-"을 줄여왔음에도 불구하고 노동자들을 위한 여가 시간이 
아직 충분히 보장되지 않"
-"ê³  있는 이유는, 주로 자유 경쟁에 반하는 관료 제도와 ì 
€í•­ë“¤ì— 의해서 생산적인 "
-"활동에 많은 비생산적 요소들이 개입되기 때문이다. 자유 
소프트웨어는 소프트웨"
-"어 생산 분야에서 이러한 소모적인 요소들을 대폭적으로 
줄일 수 있을 것이다. 또"
-"한 그렇게 해야만 소프트웨어 생산에 대한 기술적 
성과들이 우리들 자신의 노동량"
-"을 감소시키도록 할 수 있을 것이다. "
-
-#. type: Content of: <div><h3>
-msgid "Footnotes"
-msgstr "각주"
-
-#. type: Content of: <div><ol><li>
-msgid ""
-"The wording here was careless. The intention was that nobody would have to "
-"pay for <b>permission</b> to use the GNU system. But the words don't make "
-"this clear, and people often interpret them as saying that copies of GNU "
-"should always be distributed at little or no charge. That was never the "
-"intent; later on, the manifesto mentions the possibility of companies "
-"providing the service of distribution for a profit. Subsequently I have "
-"learned to distinguish carefully between &ldquo;free&rdquo; in the sense of "
-"freedom and &ldquo;free&rdquo; in the sense of price. Free software is "
-"software that users have the freedom to distribute and change. Some users "
-"may obtain copies at no charge, while others pay to obtain copies&mdash;and "
-"if the funds help support improving the software, so much the better. The "
-"important thing is that everyone who has a copy has the freedom to cooperate "
-"with others in using it."
-msgstr ""
-"여기서 쓰인 자유라는 단어의 의미를 명확하게 설명하지 
못했다. 본래의 의도는 "
-"GNU 시스템을 사용하기 위해서 *사용 허가*를 위한 별도의 
비용을 지불할 필요가 "
-"없다는 뜻이다. 이러한 점을 명확히 하지 않음으로 해서 
GNU는 항상 무료나 이에 "
-"준하는 가격으로 배포되야 한다는 잘못된 해석이 가능할 
수 있었다. GNU 선언문은 "
-"이러한 부분에 대해서 이윤 추구를 위한 상업적 배포 업체 
또한 충분히 가능할 수 "
-"있다는 사실을 뒤에 언급하고 있다. 나는 금전적인 측면의 
자유와 구속되지 않는다"
-"는 관점에서의 자유를 주의 깊게 구분해서 사용해야 
한다는 교훈을 얻게 되었다. "
-"자유 소프트웨어란 사용자가 배포와 수정의 자유를 갖는 
소프트웨어를 의미한다. "
-"자유 소프트웨어는 유료 또는 무료로 구입할 수 있으며 유
료 구입에 의한 기금의 "
-"확충은 해당 소프트웨어를 보다 우수하게 향상시키는데 
기여할 수 있을 것이다. 자"
-"유 소프트웨어의 핵심은 소프트웨어의 자유로운 이용을 
통해서 사용자 상호간의 협"
-"력의 자유를 보장받는다는 데 있다."
-
-#. type: Content of: <div><ol><li>
-msgid ""
-"The expression &ldquo;give away&rdquo; is another indication that I had not "
-"yet clearly separated the issue of price from that of freedom. We now "
-"recommend avoiding this expression when talking about free software. See "
-"&ldquo;<a href=\"/philosophy/words-to-avoid.html#GiveAwaySoftware"
-"\">Confusing Words and Phrases</a>&rdquo; for more explanation."
-msgstr ""
-
-#. type: Content of: <div><ol><li>
-# | This is another place I failed to distinguish carefully between the two
-# | different meanings of [-&ldquo;free&rdquo;.-] {+&ldquo;free.&rdquo;+} The
-# | statement as it stands is not false&mdash;you can get copies of GNU
-# | software at no charge, from your friends or over the net. But it does
-# | suggest the wrong idea.
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "This is another place I failed to distinguish carefully between the two "
-#| "different meanings of &ldquo;free&rdquo;. The statement as it stands is "
-#| "not false&mdash;you can get copies of GNU software at no charge, from "
-#| "your friends or over the net. But it does suggest the wrong idea."
-msgid ""
-"This is another place I failed to distinguish carefully between the two "
-"different meanings of &ldquo;free.&rdquo; The statement as it stands is not "
-"false&mdash;you can get copies of GNU software at no charge, from your "
-"friends or over the net. But it does suggest the wrong idea."
-msgstr ""
-"이곳은 &ldquo;자유(free)&rdquo;가 가진 두 가지 의미 중에서 
본래의 의도를 명확"
-"하게 설명하지 못한 또하나의 문장이다. 여기서는 문자 
그대로 가격을 지불하지 않"
-"아도 된다는 뜻으로 사용된 것이다. 즉, GNU 소프트웨어는 
친구나 네트워크를 통해"
-"서 무료로 얻을 수 있다. "
-
-#. type: Content of: <div><ol><li>
-msgid "Several such companies now exist."
-msgstr "이러한 종류의 몇몇 회사들이 이미 존재하고 있다. "
-
-#. type: Content of: <div><ol><li>
-# | Although it is a charity rather than a company, the Free Software
-# | Foundation for 10 years raised most of its funds from its distribution
-# | service. You can <a [-href=\"/order/order.html\">order-]
-# | {+href=\"https://shop.fsf.org/\";>order+} things from the FSF</a> to
-# | support its work.
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Although it is a charity rather than a company, the Free Software "
-#| "Foundation for 10 years raised most of its funds from its distribution "
-#| "service. You can <a href=\"/order/order.html\">order things from the "
-#| "FSF</a> to support its work."
-msgid ""
-"Although it is a charity rather than a company, the Free Software Foundation "
-"for 10 years raised most of its funds from its distribution service. You "
-"can <a href=\"https://shop.fsf.org/\";>order things from the FSF</a> to "
-"support its work."
-msgstr ""
-"자유 소프트웨어 재단은 이윤 추구를 목적으로 하지 않는 
비영리 재단임에도 불구"
-"하고 대부분의 운영 자금을 배포판 판매에 따른 수익금에 
의해서 충당하고 있다. "
-"아무도 우리로부터 제품을 <a href=\"/order/order.html\">구입
</a>하지 않는다면 "
-"우리는 재단을 지탱해 나가기 힘들게 될 것이다. 그러나 
이것이 사용자들에게 유"
-"료 구입을 강요하는 제한 사항이 될 수는 없다. 제품 구입
에 대한 소수의 도움으로"
-"도 자유 소프트웨어 재단은 충분히 유지될 수 있으며 
우리는 일반 사용자들이 이러"
-"한 방식으로 우리를 지원해 주기를 요청한다. 여러분이 할 
수 있는 방법으로 이미 "
-"참여하고 있는가?"
-
-#. type: Content of: <div><ol><li>
-msgid ""
-"A group of computer companies pooled funds around 1991 to support "
-"maintenance of the GNU C Compiler."
-msgstr ""
-"최근 들어 컴퓨터 회사들의 모임 중 하나는 GNU C 
컴파일러의 개발을 지원하기 위"
-"한 기금을 조성했다. "
-
-#. type: Content of: <div><ol><li>
-msgid ""
-"I think I was mistaken in saying that proprietary software was the most "
-"common basis for making money in software. It seems that actually the most "
-"common business model was and is development of custom software. That does "
-"not offer the possibility of collecting rents, so the business has to keep "
-"doing real work in order to keep getting income. The custom software "
-"business would continue to exist, more or less unchanged, in a free software "
-"world. Therefore, I no longer expect that most paid programmers would earn "
-"less in a free software world."
-msgstr ""
-
-#. type: Content of: <div><ol><li>
-msgid ""
-"In the 1980s I had not yet realized how confusing it was to speak of &ldquo;"
-"the issue&rdquo; of &ldquo;intellectual property.&rdquo; That term is "
-"obviously biased; more subtle is the fact that it lumps together various "
-"disparate laws which raise very different issues. Nowadays I urge people to "
-"reject the term &ldquo;intellectual property&rdquo; entirely, lest it lead "
-"others to suppose that those laws form one coherent issue. The way to be "
-"clear is to discuss patents, copyrights, and trademarks separately. See <a "
-"href=\"/philosophy/not-ipr.html\">further explanation</a> of how this term "
-"spreads confusion and bias."
-msgstr ""
-
-#. type: Content of: <div><ol><li>
-msgid ""
-"Subsequently we learned to distinguish between &ldquo;free software&rdquo; "
-"and &ldquo;freeware.&rdquo; The term &ldquo;freeware&rdquo; means software "
-"you are free to redistribute, but usually you are not free to study and "
-"change the source code, so most of it is not free software. See &ldquo;<a "
-"href=\"/philosophy/words-to-avoid.html#Freeware\">Confusing Words and "
-"Phrases</a>&rdquo; for more explanation."
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
-#. type: Content of: <div>
-msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
-msgstr ""
-"<hr />\n"
-"<p>GNU 선언문의 한국어 번역은 하재원님의 번역이 최초의 
것이라고 생각됩니다. "
-"이 번역문은 1993년도에 개정된 영어 원문의 내용이 
포함되어 있지 않은 것으로 미"
-"루어 볼 때, 아마도 1980년대 후반에 번역되었을 것으로 
추측됩니다.</p>\n"
-"\n"
-"<p>1998년 후반부터 GNU 문서들을 체계적으로 번역하기 
시작하던 중에 가장 핵심적"
-"인 문서인 GNU 선언문을 경신할 필요성을 느끼고 
하재원님과 연락할 방법을 찾아보"
-"았으나, 상당한 시간과 노력에도 불구하고 결국 연락처를 
찾지 못했습니다. 그러"
-"나 중복 작업이라는 소모적인 비효율성을 피하고 선행 
작업의 노력과 성과를 가능"
-"한 그대로 유지하기 위해서 기존의 번역문에서 본질적인 
내용 전달상의 오류가 포"
-"함된 최소한의 부분만을 수정하고 새롭게 추가된 내용을 
덧붙이는 방식으로 개정문"
-"을 만든 것이 1998년 10월의 일입니다.</p>\n"
-"\n"
-"<p>그후 많은 사람들의 요청에 따라 1차 개정문을 보다 
깔끔한 형태로 다듬는 과정"
-"을 몇차례 거치게 되면서 현재의 번역문은 원역과 많이 
다른 것이 되었습니다. 원"
-"역을 그대로 보존하지 못한 것이 못내 아쉽지만, 보다 
많은 사람들에게 GNU 선언문"
-"의 내용이 알기 쉽게 읽혀질 수 있다면 원역자인 
하재원님도 기꺼이 이해해 주실 "
-"것으로 생각합니다. 번역은 언어와 문화뿐 아니라 한 
사람의 호흡을 옮기는 작업입"
-"니다. 번역문을 통해서도 이해되지 못한 부분이 있다면 
리차드 스톨만의 호흡과 젊"
-"은 날의 고뇌가 서려 있는 원문을 읽어보실 것을 
권해드립니다. 하재원님이 번역"
-"한 최초의 번역문은 <a 
href=\"https://web.archive.org/web/20130116080923/";
-"http://korea.gnu.org/people/chsong/copyleft/manifesto.old.ko.html\";>이곳을 
통"
-"해 참고할 수 있습니다</a>.</p>"
-
-#. type: Content of: <div><div><p>
-msgid ""
-"Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:gnu@gnu.org";
-"\">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways "
-"to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions "
-"can be sent to <a href=\"mailto:webmasters@gnu.org\";>&lt;webmasters@gnu."
-"org&gt;</a>."
-msgstr ""
-"FSF와 GNU에 대한 문의는 <a 
href=\"mailto:gnu@gnu.org\";>&lt;gnu@gnu.org&gt;</"
-"a> 앞으로 보내 주세요. FSF에 대한 <a href=\"/contact/\">다른 
연락 방법</a>도 "
-"있습니다. 끊어진 링크나 다른 수정 사항 또는 제안은 <a 
href=\"mailto:";
-"webmasters@gnu.org\">&lt;webmasters@gnu.org&gt;</a> 앞으로 보내 
주세요."
-
-# TODO: submitting -> contributing.
-#. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
-#.     replace it with the translation of these two:
-#.     We work hard and do our best to provide accurate, good quality
-#.     translations. However, we are not exempt from imperfection.
-#.     Please send your comments and general suggestions in this regard
-#.     to <a href="mailto:web-translators@gnu.org";>
-#.     &lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p>
-#.     <p>For information on coordinating and contributing translations of
-#.     our web pages, see <a
-#.     href="/server/standards/README.translations.html">Translations
-#.     README</a>. 
-#. type: Content of: <div><div><p>
-# || No change detected. The change might only be in amounts of spaces.
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-#| "\">Translations README</a> for information on coordinating and "
-#| "contributing translations of this article."
-msgid ""
-"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-"\">Translations README</a> for information on coordinating and contributing "
-"translations of this article."
-msgstr ""
-"이 글의 다른 언어 번역문 작성이나 제출에 대한 정보는 <a 
href=\"/server/"
-"standards/README.translations.html\">번역 안내</a>를 참고해 
주세요."
-
-#. type: Content of: <div><p>
-# | Copyright &copy; 1985, 1993, 200[-3-]{+4+}, 2005, 2007, [-2008,-] 2009,
-# | [-2010-] {+2010, 2015, 2021+} Free Software Foundation, Inc.
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Copyright &copy; 1985, 1993, 2003, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010 Free "
-#| "Software Foundation, Inc."
-msgid ""
-"Copyright &copy; 1985, 1993, 2004, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015, 2021 Free "
-"Software Foundation, Inc."
-msgstr "Copyright &copy; 1985, 1993 Free Software Foundation, Inc."
-
-#. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Permission is granted to anyone to make or distribute verbatim copies of "
-"this document, in any medium, provided that the copyright notice and "
-"permission notice are preserved, and that the distributor grants the "
-"recipient permission for further redistribution as permitted by this notice."
-msgstr ""
-"저작권에 대한 본 사항이 명시되는 한, 상업적 이용을 
포함할 수 있는 어떠한 정"
-"보 매체에 의한 본문의 전재나 발췌도 사전 승인 없이 
무상으로 허용됩니다. 그러"
-"나 본문에 대한 수정과 첨삭은 허용되지 않습니다. GNU 선
언문의 최종본은 1993년"
-"도에 발표된 현재의 문서이며, 향후 어떠한 수정도 없이 
영구 보존문으로 남아있"
-"게 됩니다."
-
-#. type: Content of: <div><p>
-msgid "Modified versions may not be made."
-msgstr ""
-"그러나 본문에 대한 수정과 첨삭은 허용되지 않습니다. GNU 
선언문의 최종본은 "
-"1993년도에 발표된 현재의 문서이며, 향후 어떠한 수정도 
없이 영구 보존문으로 남"
-"아있게 됩니다."
-
-#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
-#. type: Content of: <div><div>
-msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
-msgstr ""
-"한국어 번역: 198?년 하재원, 1998년 10월 8일 송창훈 \n"
-"&lt;<a href=\"mailto:chsong@gnu.org\";>chsong@gnu.org</a>&gt;"
-
-#. timestamp start 
-#. type: Content of: <div><p>
-msgid "Updated:"
-msgstr "최종 수정일:"
-
-#~ msgid ""
-#~ "For up-to-date information about the available GNU software, please see "
-#~ "the information available on our <a href=\"/home.html\">web server</a>, "
-#~ "in particular our <a href=\"/software/software.html\">list of software</"
-#~ "a>."
-#~ msgstr ""
-#~ "GNU 소프트웨어에 대한 최신 정보는 GNU 홈페이지와 
소프트웨어 디렉토리를 통"
-#~ "해서 참고할 수 있습니다."

Index: po/manifesto.sv.po
===================================================================
RCS file: po/manifesto.sv.po
diff -N po/manifesto.sv.po
--- po/manifesto.sv.po 2 Nov 2021 18:06:10 -0000    1.6
+++ /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
@@ -1,1364 +0,0 @@
-# Swedish translation of http://www.gnu.org/gnu/manifesto.html
-# Copyright (C) 2001 Free Software Foundation, Inc.
-# This file is distributed under the same license as the original article.
-# Anders Mellqvist, 2001.
-# March 2015: GNUNify.
-#
-msgid ""
-msgstr ""
-"Project-Id-Version: manifesto.html\n"
-"POT-Creation-Date: 2021-11-02 17:56+0000\n"
-"PO-Revision-Date: \n"
-"Last-Translator: Thérèse Godefroy <godef.th AT free.fr>\n"
-"Language-Team: web-translators <web-translators@gnu.org>\n"
-"Language: sv\n"
-"MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Outdated-Since: 2004-01-17 16:02+0000\n"
-
-#. type: Content of: <title>
-msgid "The GNU Manifesto - GNU Project - Free Software Foundation"
-msgstr "GNU-manifestet - GNU Projektet - Free Software Foundation"
-
-#. type: Content of: <div><h2>
-msgid "The GNU Manifesto"
-msgstr "GNU-manifestet"
-
-#. type: Content of: <div><div><p>
-# | {+The GNU Manifesto (which appears below) was written+} by [-Richard
-# | Stallman-] {+<a href=\"https://www.stallman.org/\";>Richard Stallman</a> in
-# | 1985 to ask for support in developing the GNU operating system. Part of
-# | the text was taken from the original announcement of 1983. Through 1987,
-# | it was updated in minor ways to account for developments; since then, it
-# | seems best to leave it unchanged.+}
-#, fuzzy
-#| msgid "by Richard Stallman"
-msgid ""
-"The GNU Manifesto (which appears below) was written by <a href=\"https://www.";
-"stallman.org/\">Richard Stallman</a> in 1985 to ask for support in "
-"developing the GNU operating system. Part of the text was taken from the "
-"original announcement of 1983. Through 1987, it was updated in minor ways "
-"to account for developments; since then, it seems best to leave it unchanged."
-msgstr "av Richard Stallman"
-
-#. type: Content of: <div><div><p>
-msgid ""
-"Since that time, we have learned about certain common misunderstandings that "
-"different wording could help avoid. Footnotes added since 1993 help clarify "
-"these points."
-msgstr ""
-
-#. type: Content of: <div><div><p>
-msgid ""
-"If you want to install the GNU/Linux system, we recommend you use one of the "
-"<a href=\"/distros\">100% free software GNU/Linux distributions</a>. For "
-"how to contribute, see <a href=\"/help/help.html\">gnu.org/help</a>."
-msgstr ""
-
-#. type: Content of: <div><div><p>
-msgid ""
-"The GNU Project is part of the Free Software Movement, a campaign for <a "
-"href=\"/philosophy/free-sw.html\">freedom for users of software</a>. It is "
-"a mistake to associate GNU with the term &ldquo;open source&rdquo;&mdash;"
-"that term was coined in 1998 by people who disagree with the Free Software "
-"Movement's ethical values. They use it to promote an <a href=\"/philosophy/"
-"open-source-misses-the-point.html\">amoral approach</a> to the same field."
-msgstr ""
-
-#. type: Content of: <div><h3>
-msgid "What's GNU? Gnu's Not Unix!"
-msgstr "I. GNU ÄR NÅGOT ANNAT ÄN Unix!"
-
-#. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-msgid ""
-"GNU, which stands for Gnu's Not Unix, is the name for the complete Unix-"
-"compatible software system which I am writing so that I can give it away "
-"free to everyone who can use it&#8239;<a class=\"ftn\" href=\"#f1\">[1]</a>. "
-"Several other volunteers are helping me. Contributions of time, money, "
-"programs and equipment are greatly needed."
-msgstr ""
-"GNU står för Gnu's Not Unix (ung. GNU är Något annat än Unix) och så 
kallas "
-"det helt Unix-kompatibla mjukvarusystem som jag håller på att skriva, för "
-"att gratis kunna ge bort till alla som skulle kunna ha nytta av det. Ett "
-"antal frivilliga medarbetare hjälper mig. Vi har ett stort behov av bidrag i 
"
-"form av tid, pengar, program och utrustning."
-
-#. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"So far we have an Emacs text editor with Lisp for writing editor commands, a "
-"source level debugger, a yacc-compatible parser generator, a linker, and "
-"around 35 utilities. A shell (command interpreter) is nearly completed. A "
-"new portable optimizing C compiler has compiled itself and may be released "
-"this year. An initial kernel exists but many more features are needed to "
-"emulate Unix. When the kernel and compiler are finished, it will be "
-"possible to distribute a GNU system suitable for program development. We "
-"will use TeX as our text formatter, but an nroff is being worked on. We "
-"will use the free, portable X Window System as well. After this we will add "
-"a portable Common Lisp, an Empire game, a spreadsheet, and hundreds of other "
-"things, plus online documentation. We hope to supply, eventually, "
-"everything useful that normally comes with a Unix system, and more."
-msgstr ""
-"Hittills har vi en Emacs texteditor med Lispstöd för att skriva "
-"editorkommandon, ett avlusningsprogram på källkodsnivå, en länkare, en 
yacc-"
-"kompatibel parsergenerator och runt 35 nyttoprogram. Ett skal (en "
-"kommandotolk) är nästan färdig. En ny portabel och optimerande 
C-kompilator "
-"kan nu kompilera sig själv och kommer att släppas under året. En första "
-"kärna finns, men många fler egenskaper måste läggas till för att man 
skall "
-"kunna emulera Unix. När kärnan och kompilatorn är färdiga går det att "
-"distribuera ett GNU-system som passar för programutveckling. Vi kommer att "
-"använda TeX som vår textformatterare, men arbete pågår på en [version 
av] "
-"nroff. Vi kommer också att använda det fria, portabla X-fönstersystemet. "
-"Därefter kommer vi att lägga till ett portabelt Common Lisp, ett 
Empirespel, "
-"ett kalkylprogram och hundratals andra saker plus on line-dokumentation. SÃ¥ "
-"småningom hoppas vi kunna tillhandahålla allt användbart som normalt 
följer "
-"med ett Unix-system och mer därtill."
-
-#. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"GNU will be able to run Unix programs, but will not be identical to Unix. "
-"We will make all improvements that are convenient, based on our experience "
-"with other operating systems. In particular, we plan to have longer file "
-"names, file version numbers, a crashproof file system, file name completion "
-"perhaps, terminal-independent display support, and perhaps eventually a Lisp-"
-"based window system through which several Lisp programs and ordinary Unix "
-"programs can share a screen. Both C and Lisp will be available as system "
-"programming languages. We will try to support UUCP, MIT Chaosnet, and "
-"Internet protocols for communication."
-msgstr ""
-"Under GNU kommer man att kunna köra alla Unix-program, men GNU är inte "
-"identiskt med Unix. Vi kommer att göra praktiska förbättringar baserade 
på "
-"våra erfarenheter av andra operativsystem. Exempelvis tänker vi ha längre "
-"filnamn, filversionsnummer, ett kraschsäkert filsystem, kanske automatisk "
-"filnamnsifyllning, terminaloberoende skärmstöd och kanske så småningom 
ett "
-"Lispbaserat fönstersystem där flera olika Lispprogram och vanliga Unix-"
-"program kan dela på en skärm. Man kommer att kunna programmera både i C 
och "
-"Lisp. Vi kommer att försöka stödja följande kommunikationsprotokoll: 
UUCP, "
-"MIT chaosnet och IP."
-
-#. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"GNU is aimed initially at machines in the 68000/16000 class with virtual "
-"memory, because they are the easiest machines to make it run on. The extra "
-"effort to make it run on smaller machines will be left to someone who wants "
-"to use it on them."
-msgstr ""
-"Till en början kommer GNU att göra tillgängligt för maskiner i 
68000/16000-"
-"klassen med virtuellt minne eftersom de är lättast att få GNU att köra 
på. "
-"Arbetet med att få det att köra på mindre maskiner lämnas till dem som 
vill "
-"använda det på sådana maskiner."
-
-#. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"To avoid horrible confusion, please pronounce the <em>g</em> in the word "
-"&ldquo;GNU&rdquo; when it is the name of this project."
-msgstr ""
-
-#. type: Content of: <div><h3>
-msgid "Why I Must Write GNU"
-msgstr "II. DÄRFÖR MÅSTE JAG SKRIVA GNU"
-
-#. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"I consider that the Golden Rule requires that if I like a program I must "
-"share it with other people who like it. Software sellers want to divide the "
-"users and conquer them, making each user agree not to share with others. I "
-"refuse to break solidarity with other users in this way. I cannot in good "
-"conscience sign a nondisclosure agreement or a software license agreement. "
-"For years I worked within the Artificial Intelligence Lab to resist such "
-"tendencies and other inhospitalities, but eventually they had gone too far: "
-"I could not remain in an institution where such things are done for me "
-"against my will."
-msgstr ""
-"För mig är det en gyllene regel att om jag gillar ett program skall jag 
dela "
-"med mig åt andra som gillar det. Mjukvaruförsäljarna vill söndra 
användarna "
-"och härska över dem genom att få dem att gå med på att inte dela med sig 
Ã¥t "
-"andra. Jag vägrar att sluta vara solidarisk med andra användare på det "
-"viset. Jag kan inte med gott samvete skriva under ett avtal om att inte "
-"avslöja vad jag arbetar med, eller ett mjukvarulicensavtal. Under mina år 
på "
-"laboratoriet för artificiell intelligens arbetade jag inifrån för att stå 
"
-"emot sådana tendenser pch andra slags ogästvänligheter, men till slut gick 
"
-"det för långt. Jag kunde omöjligt stanna kvar på en institution där man "
-"gjorde dessa saker åt mig, mot min vilja."
-
-#. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-msgid ""
-"So that I can continue to use computers without dishonor, I have decided to "
-"put together a sufficient body of free software so that I will be able to "
-"get along without any software that is not free. I have resigned from the "
-"AI Lab to deny MIT any legal excuse to prevent me from giving GNU away&#8239;"
-"<a class=\"ftn\" href=\"#f2a\">[2]</a>."
-msgstr ""
-"För att jag skall kunna fortsätta använda datorer utan att skämmas har 
jag "
-"bestämt mig för att sammanställa tillräckligt med fri mjukvara för att 
jag "
-"skall kunna klara mig utan mjukvara som inte är fri. Jag har sagt upp mig "
-"från AI-labbet så att MIT inte skall ha någon juridisk möjlighet att 
hindra "
-"mig från att ge bort GNU."
-
-#. type: Content of: <div><h3>
-msgid "Why GNU Will Be Compatible with Unix"
-msgstr "III. DÄRFÖR SKALL GNU VARA KOMPATIBELT MED Unix"
-
-#. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Unix is not my ideal system, but it is not too bad. The essential features "
-"of Unix seem to be good ones, and I think I can fill in what Unix lacks "
-"without spoiling them. And a system compatible with Unix would be "
-"convenient for many other people to adopt."
-msgstr ""
-"Unix är inte mitt idealsystem, men det är helt okej. De grundläggande 
dragen "
-"i Unix verkar vara bra och jag tror att jag kan fylla i det som Unix saknar "
-"utan att förstöra dem. Ett unixkompatibelt system skulle också vara "
-"praktiskt för många andra att börja använda."
-
-#. type: Content of: <div><h3>
-msgid "How GNU Will Be Available"
-msgstr "IV. SÅ HÄR KOMMER GNU ATT GÖRAS TILLGÄNGLIGT"
-
-#. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"GNU is not in the public domain. Everyone will be permitted to modify and "
-"redistribute GNU, but no distributor will be allowed to restrict its further "
-"redistribution. That is to say, <a href=\"/philosophy/categories."
-"html#ProprietarySoftware\">proprietary</a> modifications will not be "
-"allowed. I want to make sure that all versions of GNU remain free."
-msgstr ""
-"GNU är inte public domain. Vem som helst kommer i och för sig att tillåtas 
"
-"förändra och vidaredistribuera GNU, men ingen distributör kommer att "
-"tillåtas inskränka möjligheterna till vidare distribution. Förändringar 
som "
-"gör att koden blir upphovsrättsligt skyddad kommer inte att tillåtas. Jag "
-"vill se till att alla versioner av GNU förblir gratis."
-
-#. type: Content of: <div><h3>
-msgid "Why Many Other Programmers Want to Help"
-msgstr "V. MÅNGA PROGRAMMERARE KOMMER ATT HJÄLPA TILL"
-
-#. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"I have found many other programmers who are excited about GNU and want to "
-"help."
-msgstr ""
-"Jag har träffat på många programmerare som gillar GNU och vill hjälpa 
till."
-
-#. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Many programmers are unhappy about the commercialization of system "
-"software. It may enable them to make more money, but it requires them to "
-"feel in conflict with other programmers in general rather than feel as "
-"comrades. The fundamental act of friendship among programmers is the "
-"sharing of programs; marketing arrangements now typically used essentially "
-"forbid programmers to treat others as friends. The purchaser of software "
-"must choose between friendship and obeying the law. Naturally, many decide "
-"that friendship is more important. But those who believe in law often do "
-"not feel at ease with either choice. They become cynical and think that "
-"programming is just a way of making money."
-msgstr ""
-"MÃ¥nga programmerare ogillar kommersialiseringen av systemmjukvara. De 
tjänar "
-"kanske mer pengar, men de tvingas också känna sig som om de står i 
konflikt "
-"med andra programmerare snarare än om de är deras kamrater. Det "
-"grundläggande vänskapsbeviset bland programmerare är att dela med sig av "
-"sina program; de försäljningsmetoder som är vanliga idag förbjuder i 
stort "
-"sett programmerare att behandla andra som vänner. Mjukvaruköparen måste "
-"välja mellan vänskap och laglydighet. Naturligtvis bestämmer sig många 
för "
-"att vänskap är det viktigaste. Men de som tror på rättssystemet känner 
sig "
-"inte väl till mods med något av valen. De blir cyniska och tror att "
-"programmering bara är ett sätt att tjäna pengar."
-
-#. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"By working on and using GNU rather than proprietary programs, we can be "
-"hospitable to everyone and obey the law. In addition, GNU serves as an "
-"example to inspire and a banner to rally others to join us in sharing. This "
-"can give us a feeling of harmony which is impossible if we use software that "
-"is not free. For about half the programmers I talk to, this is an important "
-"happiness that money cannot replace."
-msgstr ""
-"Genom att använda och utveckla GNU istället för upphovsrättsligt skyddade 
"
-"märkesprogram kan vi vara gästvänliga mot andra och samtidigt följa 
lagen. "
-"Dessutom kan GNU vara ett inspirerande exempel och ett standar under vilket "
-"vi kan samla andra som vill dela med sig tillsammans med oss. På så vis kan 
"
-"vi känna oss harmoniska på ett sätt som är omöjligt om vi använder "
-"märkesmjukvara. För ungefär hälften av de programmerare som jag kommer i "
-"kontakt med är detta en viktig glädjekälla som inte kan ersättas av 
pengar."
-
-#. type: Content of: <div><h3>
-msgid "How You Can Contribute"
-msgstr "VI. SÅ HÄR KAN DU HJÄLPA TILL"
-
-#. type: Content of: <div><div><p>
-msgid ""
-"(Nowadays, for software tasks to work on, see the <a href=\"http://fsf.org/";
-"campaigns/priority-projects\">High Priority Projects list</a> and the <a "
-"href=\"http://savannah.gnu.org/people/?type_id=1\";>GNU Help Wanted list</a>, "
-"the general task list for GNU software packages. For other ways to help, see "
-"<a href=\"/help/help.html\">the guide to helping the GNU operating system</"
-"a>.)"
-msgstr ""
-
-#. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"I am asking computer manufacturers for donations of machines and money. I'm "
-"asking individuals for donations of programs and work."
-msgstr ""
-"Jag ber datortillverkare donera maskiner och pengar. Jag ber enskilda "
-"individer donera program och arbete."
-
-#. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"One consequence you can expect if you donate machines is that GNU will run "
-"on them at an early date. The machines should be complete, ready to use "
-"systems, approved for use in a residential area, and not in need of "
-"sophisticated cooling or power."
-msgstr ""
-"Ett resultat du kan räkna med om du donerar maskiner är att GNU kommer att "
-"kunna köras på dem vid en tidig tidpunkt. Maskinerna bör vara 
fullständiga "
-"system som är klara för användning, godkända för användning i 
bostadsområden "
-"och utan behov av sofistikerad kylning eller energiförsörjning."
-
-#. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"I have found very many programmers eager to contribute part-time work for "
-"GNU. For most projects, such part-time distributed work would be very hard "
-"to coordinate; the independently written parts would not work together. But "
-"for the particular task of replacing Unix, this problem is absent. A "
-"complete Unix system contains hundreds of utility programs, each of which is "
-"documented separately. Most interface specifications are fixed by Unix "
-"compatibility. If each contributor can write a compatible replacement for a "
-"single Unix utility, and make it work properly in place of the original on a "
-"Unix system, then these utilities will work right when put together. Even "
-"allowing for Murphy to create a few unexpected problems, assembling these "
-"components will be a feasible task. (The kernel will require closer "
-"communication and will be worked on by a small, tight group.)"
-msgstr ""
-"Jag har märkt att väldigt många programmerare gärna vill bidra med "
-"deltidsarbete för GNU. I de flesta projekt skulle ett sådant deltidsarbete, 
"
-"fördelat på många, vara mycket svårt att samordna; de enskilda delarna 
som "
-"skrivits skulle inte fungera tillsammans. Men just när det gäller att "
-"ersätta Unix finns inget sådant problem. Ett komplett Unix-system består 
av "
-"hundratals nyttoprogram som vart och ett har sin egen dokumentation. De "
-"flesta gränssnittsspecifikationerna bestäms av att de skall vara Unix-"
-"kompatibla. Om var och en av de som deltar i arbetet skriver en ersättning "
-"för ett Unix-program och får den att fungera i stället för orginalet på 
ett "
-"Unix-system, så kommer programmen att fungera bra när man sätter samman 
dem. "
-"Även om man räknar med att Murphy skapar ett och annat oväntat problem så 
är "
-"det genomförbart att samla komponenterna i ett system. (För att skriva "
-"kärnan kommer tätare kommunikation att krävas och det arbetet kommer att "
-"utföras av en liten, sammansvetsad grupp.)"
-
-#. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"If I get donations of money, I may be able to hire a few people full or part "
-"time. The salary won't be high by programmers' standards, but I'm looking "
-"for people for whom building community spirit is as important as making "
-"money. I view this as a way of enabling dedicated people to devote their "
-"full energies to working on GNU by sparing them the need to make a living in "
-"another way."
-msgstr ""
-"Om jag får penningdonationer kan jag kanske anställa ett par personer på "
-"hel- eller deltid. Lönerna kommer att vara låga för en programmerare, men "
-"mitt mål är att hitta människor som tycker att det är lika viktigt att 
bygga "
-"en gemenskap som att tjäna pengar. Jag ser det som ett sätt att låta "
-"hängivna människor ägna all sin energi åt att arbeta på GNU, genom att 
de "
-"slipper förtjäna sitt levebröd på något annat sätt."
-
-#. type: Content of: <div><h3>
-msgid "Why All Computer Users Will Benefit"
-msgstr "VII. DÄRFÖR KOMMER ALLA DATORANVÄNDARE ATT GAGNAS"
-
-#. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-msgid ""
-"Once GNU is written, everyone will be able to obtain good system software "
-"free, just like air&#8239;<a class=\"ftn\" href=\"#f2\">[3]</a>."
-msgstr ""
-"Så snart GNU är färdigskrivet kan vem som helst få tag på bra 
systemmjukvara "
-"helt fritt, precis som luft."
-
-#. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"This means much more than just saving everyone the price of a Unix license. "
-"It means that much wasteful duplication of system programming effort will be "
-"avoided. This effort can go instead into advancing the state of the art."
-msgstr ""
-"Det innebär så mycket mer än att alla sparar in kostnaden för en Unix-"
-"licens. Det innebär att en massa slösaktigt dubbelarbete vid "
-"systemprogrammering kan undvikas. I stället kan dessa ansträngningar "
-"användas för att flytta frontlinjen framåt."
-
-#. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Complete system sources will be available to everyone. As a result, a user "
-"who needs changes in the system will always be free to make them himself, or "
-"hire any available programmer or company to make them for him. Users will "
-"no longer be at the mercy of one programmer or company which owns the "
-"sources and is in sole position to make changes."
-msgstr ""
-"Systemets fullständiga källkod kommer att vara tillgänglig för alla. Det 
får "
-"till följd att en användare som behöver förändra systemet alltid är fri 
att "
-"göra det, antingen själv eller genom att leja en programmerare eller ett "
-"företag att göra det för honom eller henne. Användarna kommer inte 
längre "
-"att vara utlämnade till den programmerare, eller det företag, som äger "
-"källkoden, och därmed är de enda som kan göra förändringar."
-
-#. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Schools will be able to provide a much more educational environment by "
-"encouraging all students to study and improve the system code. Harvard's "
-"computer lab used to have the policy that no program could be installed on "
-"the system if its sources were not on public display, and upheld it by "
-"actually refusing to install certain programs. I was very much inspired by "
-"this."
-msgstr ""
-"Skolorna kommer att kunna tillhandahålla en lärorikare miljö genom att "
-"uppmuntra alla studenter att studera och förbättra systemkällkoden. I "
-"Harvards datorsalar hade man inställningen att inga program skulle "
-"installeras på systemet om inte källkoden var offentligt tillgänglig och 
man "
-"levde som man lärde och vägrade faktiskt att installera vissa program. Jag "
-"påverkades mycket av detta."
-
-#. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Finally, the overhead of considering who owns the system software and what "
-"one is or is not entitled to do with it will be lifted."
-msgstr ""
-"Slutligen kommer det återkommande bekymret med att reda ut vem som äger "
-"mjukvaran och vad man har eller inte har rätt att göra med den att 
försvinna."
-
-#. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Arrangements to make people pay for using a program, including licensing of "
-"copies, always incur a tremendous cost to society through the cumbersome "
-"mechanisms necessary to figure out how much (that is, which programs) a "
-"person must pay for. And only a police state can force everyone to obey "
-"them. Consider a space station where air must be manufactured at great "
-"cost: charging each breather per liter of air may be fair, but wearing the "
-"metered gas mask all day and all night is intolerable even if everyone can "
-"afford to pay the air bill. And the TV cameras everywhere to see if you "
-"ever take the mask off are outrageous. It's better to support the air plant "
-"with a head tax and chuck the masks."
-msgstr ""
-"Att se till att folk betalar för att använda ett program, till exempel 
genom "
-"att köpa programlicenser, är alltid väldigt dyrt för samhället eftersom 
det "
-"krävs invecklade mekanismer för att räkna ut hur mycket (alltså, för 
vilka "
-"program) som var och en måste betala. Och bara i en polisstat kan man tvinga 
"
-"alla att följa reglerna. Tänk dig en rymdstation där luften måste 
tillverkas "
-"till en hög kostnad: där är det kanske rättvist att ta betalt per liter 
av "
-"dem som andas, men att bära gasmasker med inbyggda mätare dag och natt är "
-"oacceptabelt även om man har råd att betala lufträkningarna. Och att ha "
-"tevekameror överallt för att iaktta om någon tar av sig masken ibland 
skulle "
-"vara skandalöst. Det vore bättre att avgiftsbekosta lufttillverkningen med "
-"och slänga maskerna."
-
-#. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Copying all or parts of a program is as natural to a programmer as "
-"breathing, and as productive. It ought to be as free."
-msgstr ""
-"Att kopiera program, helt eller delvis, är lika naturligt för en "
-"programmerare som att andas, och lika produktivt. Det borde vara lika fritt."
-
-#. type: Content of: <div><h3>
-msgid "Some Easily Rebutted Objections to GNU's Goals"
-msgstr "VIII. NÅGRA LÄTT TILLBAKAVISADE INVÄNDNINGAR MOT GNU:S MÅL"
-
-#. type: Content of: <div><dl><dt>
-msgid ""
-"<strong>&ldquo;Nobody will use it if it is free, because that means they "
-"can't rely on any support.&rdquo;</strong>"
-msgstr ""
-"<strong>“Ingen kommer att använda det om det är fritt, för då har de 
ingen "
-"support att luta sig mot.”</strong>"
-
-#. type: Content of: <div><dl><dt>
-msgid ""
-"<strong>&ldquo;You have to charge for the program to pay for providing the "
-"support.&rdquo;</strong>"
-msgstr ""
-"<strong>“Man måste ta betalt för programmet för att kunna ge 
support.”</"
-"strong>"
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-#, fuzzy
-msgid ""
-"If people would rather pay for GNU plus service than get GNU free without "
-"service, a company to provide just service to people who have obtained GNU "
-"free ought to be profitable&#8239;<a class=\"ftn\" href=\"#f3\">[4]</a>."
-msgstr ""
-"Om folk hellre betalar för GNU plus service än får GNU gratis utan 
service, "
-"så borde ett företag som ger service till dem som fått GNU gratis vara "
-"lönsamt."
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid ""
-"We must distinguish between support in the form of real programming work and "
-"mere handholding. The former is something one cannot rely on from a "
-"software vendor. If your problem is not shared by enough people, the vendor "
-"will tell you to get lost."
-msgstr ""
-"Vi måste skilja mellan support som innebär verkligt programmeringsarbete 
och "
-"sådan support som bara består av att hålla kunden i handen.Det 
förstnämnda "
-"är inget man kan lita på att få från en mjukvaruförsäljare. Om ditt 
problem "
-"inte delas av tillräckligt många andra så kommer försäljaren att be dig 
dra."
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid ""
-"If your business needs to be able to rely on support, the only way is to "
-"have all the necessary sources and tools. Then you can hire any available "
-"person to fix your problem; you are not at the mercy of any individual. "
-"With Unix, the price of sources puts this out of consideration for most "
-"businesses. With GNU this will be easy. It is still possible for there to "
-"be no available competent person, but this problem cannot be blamed on "
-"distribution arrangements. GNU does not eliminate all the world's problems, "
-"only some of them."
-msgstr ""
-"Om din verksamhet är beroende av att få support, så är den enda utvägen 
att "
-"skaffa all nödvändig källkod och alla verktyg som behövs. Sedan kan du "
-"anställa vem som helst som är tillgänglig för att fixa ditt problem; du 
är "
-"inte utlämnad till någon enskild individs godtycke. Eftersom priset för "
-"källkoden i Unix-fallet är så högt är detta inte aktuellt för de flesta 
"
-"företag. Med GNU kommer det att vara lätt. Fortfarande finns möjligheten 
att "
-"ingen kompetent person kommer att vara tillgänglig, men det är ett problem "
-"som inte kan skyllas på distributionsmetoden. GNU löser inte alla världens 
"
-"problem, bara somliga."
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid ""
-"Meanwhile, the users who know nothing about computers need handholding: "
-"doing things for them which they could easily do themselves but don't know "
-"how."
-msgstr ""
-"Samtidigt behöver användare helt utan datorvana någon att hålla i handen, 
"
-"någon som hjälper dem med sådant som de lätt hade kunnat göra själva, 
men "
-"inte vet hur."
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid ""
-"Such services could be provided by companies that sell just handholding and "
-"repair service. If it is true that users would rather spend money and get a "
-"product with service, they will also be willing to buy the service having "
-"got the product free. The service companies will compete in quality and "
-"price; users will not be tied to any particular one. Meanwhile, those of us "
-"who don't need the service should be able to use the program without paying "
-"for the service."
-msgstr ""
-"Sådana tjänster skulle kunna tillhandahållas av företag som säljer just "
-"precis handhållning och reparationer. Stämmer det att användare hellre "
-"lägger ut pengar så att de får service med den köpta produkten, så 
kommer de "
-"också att kunna tänka sig att betala för servicen efter att ha fått "
-"produkten gratis. Serviceföretagen kommer att tävla med kvalitet och pris; "
-"användarna kommer inte att bindas till något särskilt företag. Samtidigt 
kan "
-"vi som inte behöver denna tjänst få använda programmet utan att betala 
för "
-"servicen."
-
-#. type: Content of: <div><dl><dt>
-msgid ""
-"<strong>&ldquo;You cannot reach many people without advertising, and you "
-"must charge for the program to support that.&rdquo;</strong>"
-msgstr ""
-"<strong>“Utan reklam är det omöjligt att nå många människor och man 
måste ta "
-"betalt för programmet för att möjliggöra det.”</strong>"
-
-#. type: Content of: <div><dl><dt>
-msgid ""
-"<strong>&ldquo;It's no use advertising a program people can get free.&rdquo;"
-"</strong>"
-msgstr ""
-"<strong>“Det är inte lönt att göra reklam för ett program som folk kan 
få "
-"gratis.”</strong>"
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid ""
-"There are various forms of free or very cheap publicity that can be used to "
-"inform numbers of computer users about something like GNU. But it may be "
-"true that one can reach more microcomputer users with advertising. If this "
-"is really so, a business which advertises the service of copying and mailing "
-"GNU for a fee ought to be successful enough to pay for its advertising and "
-"more. This way, only the users who benefit from the advertising pay for it."
-msgstr ""
-"Det finns sätt att göra reklam som är gratis eller väldigt billiga och 
som "
-"kan användas för att informera ett stort antal datoranvändare om något "
-"sådant som GNU. Men det är kanske sant att ännu fler datoranvändare kan 
nås "
-"med reklam. Om så är fallet borde ett företag som gör reklam för en 
tjänst "
-"bestående av att kopiera och skicka ut GNU kunna bli så framgångsrikt att "
-"det kan betala reklamkostnaderna och mer därtill. På så sätt är det bara 
de "
-"användare som drar nytta av reklamen som betalar för den."
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-#, fuzzy
-msgid ""
-"On the other hand, if many people get GNU from their friends, and such "
-"companies don't succeed, this will show that advertising was not really "
-"necessary to spread GNU. Why is it that free market advocates don't want to "
-"let the free market decide this?&#8239;<a class=\"ftn\" href=\"#f4\">[5]</a>"
-msgstr ""
-"Om å andra sidan många människor får GNU av vänner så kommer den här 
typen "
-"av företag inte att lyckas, vilket kommer att visa att reklam inte var "
-"nödvändigt för att sprida GNU. Varför är den fria marknadens 
förespråkare så "
-"ovilliga att låta marknaden avgöra frågan?"
-
-#. type: Content of: <div><dl><dt>
-msgid ""
-"<strong>&ldquo;My company needs a proprietary operating system to get a "
-"competitive edge.&rdquo;</strong>"
-msgstr ""
-"<strong>“Mitt företag behöver ett operativsystem med ett välkänt 
varumärke "
-"för att få en konkurrensfördel.”</strong>"
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid ""
-"GNU will remove operating system software from the realm of competition. "
-"You will not be able to get an edge in this area, but neither will your "
-"competitors be able to get an edge over you. You and they will compete in "
-"other areas, while benefiting mutually in this one. If your business is "
-"selling an operating system, you will not like GNU, but that's tough on "
-"you. If your business is something else, GNU can save you from being pushed "
-"into the expensive business of selling operating systems."
-msgstr ""
-"GNU kommer att befria operativsystemen från konkurrens. Du kommer inte att "
-"kunna få någon fördel på detta område, men ingen av dina medtävlare 
kommer "
-"heller att få en fördel över dig. Ni kommer att tävla på andra områden 
medan "
-"alla får fördelar på det här. Om du säljer operativsystem kommer du inte 
att "
-"gilla GNU, men sånt är livet. Om du sysslar med något annat kan GNU rädda 
"
-"dig från att skuffas in i den kostsamma bransch som är "
-"operativsystemförsäljarens."
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-#, fuzzy
-msgid ""
-"I would like to see GNU development supported by gifts from many "
-"manufacturers and users, reducing the cost to each&#8239;<a class=\"ftn\" "
-"href=\"#f5\">[6]</a>."
-msgstr ""
-"Jag hoppas att utvecklandet av GNU kommer att få stöd i form av gåvor 
från "
-"tillverkare och användare, som därmed minskar kostnaden för var och en."
-
-#. type: Content of: <div><dl><dt>
-msgid ""
-"<strong>&ldquo;Don't programmers deserve a reward for their creativity?"
-"&rdquo;</strong>"
-msgstr ""
-"<strong>“Förtjänar inte programmerarna någon belöning för sin 
kreativitet?”</"
-"strong>"
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid ""
-"If anything deserves a reward, it is social contribution. Creativity can be "
-"a social contribution, but only in so far as society is free to use the "
-"results. If programmers deserve to be rewarded for creating innovative "
-"programs, by the same token they deserve to be punished if they restrict the "
-"use of these programs."
-msgstr ""
-"Om något förtjänar att belönas, så är det bidrag till en gemenskap. "
-"Kreativitet kan vara ett bidrag till en social gemenskap, men bara så "
-"länge samhället får fritt använda sig av resultaten. Om programmerare "
-"förtjänar att belönas för innovativa program, följer det logiskt att de 
"
-"också förtjänar att straffas om de begränsar användandet av dessa 
program."
-
-#. type: Content of: <div><dl><dt>
-msgid ""
-"<strong>&ldquo;Shouldn't a programmer be able to ask for a reward for his "
-"creativity?&rdquo;</strong>"
-msgstr ""
-"<strong>“Skall inte en programmerare kunna begära någon ersättning för 
sin "
-"kreativitet?”</strong>"
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid ""
-"There is nothing wrong with wanting pay for work, or seeking to maximize "
-"one's income, as long as one does not use means that are destructive. But "
-"the means customary in the field of software today are based on destruction."
-msgstr ""
-"Det ligger inget fel i att vilja ha betalt för utfört arbete eller i att "
-"försöka maximera sin inkomst, så länge man inte använder destruktiva 
medel. "
-"Men det är just sådana medel som vanligen används på mjukvaruområdet 
idag."
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid ""
-"Extracting money from users of a program by restricting their use of it is "
-"destructive because the restrictions reduce the amount and the ways that the "
-"program can be used. This reduces the amount of wealth that humanity "
-"derives from the program. When there is a deliberate choice to restrict, "
-"the harmful consequences are deliberate destruction."
-msgstr ""
-"Att utkräva pengar av användarna är destruktivt, eftersom 
inskränkningarna "
-"minskar mängden olika sätt på vilket programmet kan användas. Det minskar 
"
-"det välstånd som mänskligheten kan vinna med hjälp av programmet. När 
någon "
-"medvetet inskränker andra möjligheter, blir de skadliga följderna ett "
-"medvetet förstörande."
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid ""
-"The reason a good citizen does not use such destructive means to become "
-"wealthier is that, if everyone did so, we would all become poorer from the "
-"mutual destructiveness. This is Kantian ethics; or, the Golden Rule. Since "
-"I do not like the consequences that result if everyone hoards information, I "
-"am required to consider it wrong for one to do so. Specifically, the desire "
-"to be rewarded for one's creativity does not justify depriving the world in "
-"general of all or part of that creativity."
-msgstr ""
-"En god medborgare skaffar sig inte välstånd på det viset, för den 
ömsesidiga "
-"destruktivitet som skulle bli resultatet av att alla betedde sig så skulle "
-"göra oss alla fattigare. Det handlar om Kants kategoriska imperativ eller "
-"den gyllene regeln. Eftersom jag inte skulle gilla konsekvenserna av att "
-"alla gömde undan information, måste jag anse det som felaktigt att göra "
-"detta. I synnerhet kan viljan att bli belönad för sin kreativitet inte "
-"berättiga att man helt eller delvis berövar resten av världen denna "
-"kreativitet."
-
-#. type: Content of: <div><dl><dt>
-msgid "<strong>&ldquo;Won't programmers starve?&rdquo;</strong>"
-msgstr "<strong>“Kommer inte programmerarna att få gå 
hungriga?”</strong>"
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid ""
-"I could answer that nobody is forced to be a programmer. Most of us cannot "
-"manage to get any money for standing on the street and making faces. But we "
-"are not, as a result, condemned to spend our lives standing on the street "
-"making faces, and starving. We do something else."
-msgstr ""
-"Jag skulle kunna svara att ingen är tvingad att bli programmerare. De flesta 
"
-"av oss skulle aldrig lyckas få några pengar genom att stå på gatan och 
göra "
-"grimaser. Men det innebär inte att vi är dömda att stå på gatan, göra "
-"grimaser, och svälta. Vi gör något annat."
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid ""
-"But that is the wrong answer because it accepts the questioner's implicit "
-"assumption: that without ownership of software, programmers cannot possibly "
-"be paid a cent. Supposedly it is all or nothing."
-msgstr ""
-"Men det är fel svar eftersom det godtar frågeställarens implicita 
antagande: "
-"att utan en äganderätt till mjukvaran får programmeraren inte ett öre i "
-"ersättning. Att det skulle vara allt eller inget."
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid ""
-"The real reason programmers will not starve is that it will still be "
-"possible for them to get paid for programming; just not paid as much as now."
-msgstr ""
-"Anledningen till att programmerare inte kommer att gå hungriga är i själva 
"
-"verket att de fortfarande kommer att kunna få betalt för att programmera, "
-"bara inte lika mycket som idag."
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-#, fuzzy
-msgid ""
-"Restricting copying is not the only basis for business in software. It is "
-"the most common basis&#8239;<a class=\"ftn\" href=\"#f8\">[7]</a> because it "
-"brings in the most money. If it were prohibited, or rejected by the "
-"customer, software business would move to other bases of organization which "
-"are now used less often. There are always numerous ways to organize any "
-"kind of business."
-msgstr ""
-"Att inskränka kopieringsrätten är inte det enda sättet att göra affärer 
i "
-"mjukvarubranchen. Det är det vanligaste eftersom det inbringar mest pengar. "
-"Vore det förbjudet, eller förkastat av kunden, skulle mjukvarubranchen 
välja "
-"andra slags organisationer som är mindre vanliga idag. Det finns alltid ett "
-"antal olika sätt att organisera en affärsverksamhet."
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid ""
-"Probably programming will not be as lucrative on the new basis as it is "
-"now. But that is not an argument against the change. It is not considered "
-"an injustice that sales clerks make the salaries that they now do. If "
-"programmers made the same, that would not be an injustice either. (In "
-"practice they would still make considerably more than that.)"
-msgstr ""
-"Antagligen kommer inte programmering att vara lika lukrativt med dessa nya "
-"premisser som det är nu. Men det är inget argument mot en förändring. Det 
"
-"anses inte orättvist att snabbköpskassörer tjänar det de gör. Om "
-"programmerare tjänade detsamma skulle inte heller det vara en orättvisa. (I 
"
-"praktiken skulle de fortfarande tjäna mycket mer än så.)"
-
-#. type: Content of: <div><dl><dt>
-msgid ""
-"<strong>&ldquo;Don't people have a right to control how their creativity is "
-"used?&rdquo;</strong>"
-msgstr ""
-"<strong>“Har man inte rätt att kontrollera hur ens kreativitet 
används?”</"
-"strong>"
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid ""
-"&ldquo;Control over the use of one's ideas&rdquo; really constitutes control "
-"over other people's lives; and it is usually used to make their lives more "
-"difficult."
-msgstr ""
-"“Att kontrollera hur ens idéer används” är i själva verket ett sätt 
att "
-"kontrollera andras liv, och det används oftast för att göra deras liv "
-"besvärligare."
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-#, fuzzy
-msgid ""
-"People who have studied the issue of intellectual property rights&#8239;<a "
-"class=\"ftn\" href=\"#f6\">[8]</a> carefully (such as lawyers) say that "
-"there is no intrinsic right to intellectual property. The kinds of supposed "
-"intellectual property rights that the government recognizes were created by "
-"specific acts of legislation for specific purposes."
-msgstr ""
-"De som har analyserat frågan om skydd för intellektuella prestationer "
-"ingående (jurister till exempel) säger att det inte finns någon inneboende 
"
-"rätt till intellektuell egendom. Den immaterialrätt som skyddar vissa "
-"intellektuella prestationer har lagstiftaren skapat i vissa speciella syften."
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid ""
-"For example, the patent system was established to encourage inventors to "
-"disclose the details of their inventions. Its purpose was to help society "
-"rather than to help inventors. At the time, the life span of 17 years for a "
-"patent was short compared with the rate of advance of the state of the art. "
-"Since patents are an issue only among manufacturers, for whom the cost and "
-"effort of a license agreement are small compared with setting up production, "
-"the patents often do not do much harm. They do not obstruct most "
-"individuals who use patented products."
-msgstr ""
-"Patentsystemet inrättades till exempel för att uppmuntra uppfinnare att "
-"offentliggöra detaljerna i sina uppfinningar. Syftet var snarare att hjälpa 
"
-"samhället än att hjälpa uppfinnarna. På den tiden var ett patents livstid 
på "
-"17 år kort i jämförelse med den hastighet som tekniken utvecklades med. "
-"Eftersom patent bara är ett problem för producenter, och för dem är "
-"licenskostnaderna små i jämförelse med kostnaderna för att starta "
-"produktionen, så ställer patent oftast inte till någon skada. De sätter 
inga "
-"hinder i vägen för de flesta enskilda som använder patentskyddade 
produkter."
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid ""
-"The idea of copyright did not exist in ancient times, when authors "
-"frequently copied other authors at length in works of nonfiction. This "
-"practice was useful, and is the only way many authors' works have survived "
-"even in part. The copyright system was created expressly for the purpose of "
-"encouraging authorship. In the domain for which it was invented&mdash;"
-"books, which could be copied economically only on a printing press&mdash;it "
-"did little harm, and did not obstruct most of the individuals who read the "
-"books."
-msgstr ""
-"Upphovsrättsidén fanns inte förr i världen; då kopierade författare 
ofta "
-"varandra utförligt i bruksprosa. Det var en fruktbar praktik och många "
-"författares verk har överlevt bara som citat hos andra. 
Upphovsrättssystemet "
-"inrättades just för att uppmuntra författaryrket. På området som det "
-"inrättades för -- böcker som med lönsamhet kan kopieras upp i en 
tryckpress "
-"-- så gjorde det ingen särskild skada och störde inte de flesta av bokens "
-"läsare."
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid ""
-"All intellectual property rights are just licenses granted by society "
-"because it was thought, rightly or wrongly, that society as a whole would "
-"benefit by granting them. But in any particular situation, we have to ask: "
-"are we really better off granting such license? What kind of act are we "
-"licensing a person to do?"
-msgstr ""
-"Alla rättigheter som är knutna till intellektuell egendom är inget annat 
än "
-"licenser som beviljas av samhället för att det ansågs, med rätta eller 
inte, "
-"att samhället i sin helhet skulle tjäna på att bevilja dem. Men i varje "
-"enskild situation måste vi fråga oss om vi verkligen får det bättre genom 
"
-"att bevilja en sådan licens. Hur tillåter vi en person att handla genom att 
"
-"ge honom eller henne en sådan licens?"
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid ""
-"The case of programs today is very different from that of books a hundred "
-"years ago. The fact that the easiest way to copy a program is from one "
-"neighbor to another, the fact that a program has both source code and object "
-"code which are distinct, and the fact that a program is used rather than "
-"read and enjoyed, combine to create a situation in which a person who "
-"enforces a copyright is harming society as a whole both materially and "
-"spiritually; in which a person should not do so regardless of whether the "
-"law enables him to."
-msgstr ""
-"Dagens datorprogram skiljer sig i detta hänseende mycket åt från böcker 
för "
-"hundra år sedan. Att det enklaste sättet att kopiera ett program är från 
en "
-"granne till nästa, att ett program har både en källkod och en kompilerad 
kod "
-"som är helt skilda från varandra, och att ett program används snarare än "
-"läses eller avnjutes skapar sammantaget en situation där den som "
-"upprätthåller en upphovsrätt skadar samhället i stort både materiellt 
och "
-"andligen, och där man därför inte bör bete sig så oavsett av om lagen "
-"tillåter det."
-
-#. type: Content of: <div><dl><dt>
-msgid ""
-"<strong>&ldquo;Competition makes things get done better.&rdquo;</strong>"
-msgstr ""
-"<strong>“Med lite konkurrens blir saker och ting bättre 
gjorda.”</strong>"
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid ""
-"The paradigm of competition is a race: by rewarding the winner, we encourage "
-"everyone to run faster. When capitalism really works this way, it does a "
-"good job; but its defenders are wrong in assuming it always works this way. "
-"If the runners forget why the reward is offered and become intent on "
-"winning, no matter how, they may find other strategies&mdash;such as, "
-"attacking other runners. If the runners get into a fist fight, they will "
-"all finish late."
-msgstr ""
-"Konkurrensparadigmet liknar en löpartävling: genom att belöna vinnaren "
-"uppmuntrar vi alla att springa snabbare. När kapitalismen verkligen funkar "
-"på det viset så gör den ett bra jobb, men dess förespråkare gör fel i 
att "
-"anta att det alltid funkar så. Om löparna glömmer varför belöningen 
utfästs "
-"och bara tänker på att vinna till varje pris så hittar de kanske på andra 
"
-"strategier -- som att angripa de andra löparna. Om löparna hamnar i ett "
-"råkurr kommer de alla att bli försenade."
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid ""
-"Proprietary and secret software is the moral equivalent of runners in a fist "
-"fight. Sad to say, the only referee we've got does not seem to object to "
-"fights; he just regulates them (&ldquo;For every ten yards you run, you can "
-"fire one shot&rdquo;). He really ought to break them up, and penalize "
-"runners for even trying to fight."
-msgstr ""
-"Upphovsrättsligt skyddad och hemlig mjukvara är den moraliska 
motsvarigheten "
-"till löpare i ett råkurr. Sorgligt nog verkar den enda domare vi har inte 
ha "
-"något emot bråk, han bara reglerar dem (“Var tionde meter ger dig rätt 
att "
-"skjuta ett skott”). Vad han borde göra är att stoppa löparna och straffa 
dem "
-"för att en ha försökt starta ett slagsmål."
-
-#. type: Content of: <div><dl><dt>
-msgid ""
-"<strong>&ldquo;Won't everyone stop programming without a monetary incentive?"
-"&rdquo;</strong>"
-msgstr ""
-"<strong>“Kommer inte alla att sluta programmera om det inte finns något "
-"ekonomiskt incitament?”</strong>"
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid ""
-"Actually, many people will program with absolutely no monetary incentive. "
-"Programming has an irresistible fascination for some people, usually the "
-"people who are best at it. There is no shortage of professional musicians "
-"who keep at it even though they have no hope of making a living that way."
-msgstr ""
-"Många kommer faktiskt att programmera även helt utan ett ekonomiskt "
-"incitament. För många -- ofta de som är bäst på det -- är programmering 
"
-"oemotståndligt lockande. Det finns ingen brist på proffsiga musiker som "
-"fortsätter spela utan att ha något hopp om att kunna försörja sig på 
det."
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid ""
-"But really this question, though commonly asked, is not appropriate to the "
-"situation. Pay for programmers will not disappear, only become less. So "
-"the right question is, will anyone program with a reduced monetary "
-"incentive? My experience shows that they will."
-msgstr ""
-"Men även om den här frågan ofta ställs är den egentligen inte relevant. "
-"Programmerarnas löner kommer inte att försvinna, bara bli mindre. Den 
rätta "
-"frågan att ställa är alltså huruvida någon kommer att programmera när 
det "
-"ekonomiska incitamentet minskar. Min erfarenhet säger mig att svaret är ja."
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid ""
-"For more than ten years, many of the world's best programmers worked at the "
-"Artificial Intelligence Lab for far less money than they could have had "
-"anywhere else. They got many kinds of nonmonetary rewards: fame and "
-"appreciation, for example. And creativity is also fun, a reward in itself."
-msgstr ""
-"I över tio år arbetade några av världens bästa programmerare vid "
-"Laboratoriet för artificiell intelligens för en betydligt lägre lön än 
de "
-"hade kunnat få på annat håll. De belönades med annat än pengar: 
berömmelse "
-"och uppskattning till exempel. Och kreativitet är kul, den är en belöning 
i "
-"sig själv."
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid ""
-"Then most of them left when offered a chance to do the same interesting work "
-"for a lot of money."
-msgstr ""
-"Senare slutade de flesta av dem när de erbjöds lika intressanta arbeten, 
men "
-"med högre lön."
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid ""
-"What the facts show is that people will program for reasons other than "
-"riches; but if given a chance to make a lot of money as well, they will come "
-"to expect and demand it. Low-paying organizations do poorly in competition "
-"with high-paying ones, but they do not have to do badly if the high-paying "
-"ones are banned."
-msgstr ""
-"Fakta säger alltså att folk programmerar av andra skäl än att bli rika, 
men "
-"om de får möjligheten att dessutom tjäna en massa pengar så börjar de "
-"förvänta sig och kräva det. Organisationer som betalar låga löner klarar 
sig "
-"inte så bra gentemot dem som betalar höga, men så behöver det inte vara 
om "
-"de som betalar höga löner förbjuds."
-
-#. type: Content of: <div><dl><dt>
-msgid ""
-"<strong>&ldquo;We need the programmers desperately. If they demand that we "
-"stop helping our neighbors, we have to obey.&rdquo;</strong>"
-msgstr ""
-"<strong>“Vi har ett desperat behov av programmerare. Om de kräver att vi "
-"slutar hjälpa våra grannar så måste vi lyda.”</strong>"
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid ""
-"You're never so desperate that you have to obey this sort of demand. "
-"Remember: millions for defense, but not a cent for tribute!"
-msgstr ""
-"Så desperat är du aldrig att du måste följa den här typen av krav. Minns 
"
-"Thomas Jeffersons valspråk när USA:s handelsfartyg kapades i Medelhavet: "
-"“miljoner till försvaret, men inte ett öre i lösen!”"
-
-#. type: Content of: <div><dl><dt>
-msgid ""
-"<strong>&ldquo;Programmers need to make a living somehow.&rdquo;</strong>"
-msgstr ""
-"<strong>“På något sätt måste ju programmerare tjäna sitt 
uppehälle.”</strong>"
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid ""
-"In the short run, this is true. However, there are plenty of ways that "
-"programmers could make a living without selling the right to use a program. "
-"This way is customary now because it brings programmers and businessmen the "
-"most money, not because it is the only way to make a living. It is easy to "
-"find other ways if you want to find them. Here are a number of examples."
-msgstr ""
-"I ett kort perspektiv stämmer detta. Däremot finns det massor av sätt för 
en "
-"programmerare att tjäna pengar utan att sälja rätten att använda ett "
-"program. Att det är vanligt idag beror på att det är så programmerare och 
"
-"affärsmän tjänar mest pengar, inte på att det är det enda möjliga 
sättet att "
-"tjäna pengar. Det är lätt att hitta på andra sätt om man bara vill. Här 
"
-"följer ett antal exempel:"
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid ""
-"A manufacturer introducing a new computer will pay for the porting of "
-"operating systems onto the new hardware."
-msgstr ""
-"En datortillverkare som introducerar en ny modell betalar för att "
-"operativsystem skall portas till den nya hårdvaran."
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid ""
-"The sale of teaching, handholding and maintenance services could also employ "
-"programmers."
-msgstr ""
-"Programmerare skulle också kunna anställas i företag som säljer "
-"undervisning, “hålla handen-support” och underhåll."
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-#, fuzzy
-msgid ""
-"People with new ideas could distribute programs as freeware&#8239;<a class="
-"\"ftn\" href=\"#f7\">[9]</a>, asking for donations from satisfied users, or "
-"selling handholding services. I have met people who are already working "
-"this way successfully."
-msgstr ""
-"Den som har en ny idé kan distribuera program som freeware och be nöjda "
-"användare om bidrag eller sälja “hålla handen-support” och underhåll. 
Jag "
-"har stött på folk som redan framgångsrikt arbetar så här."
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid ""
-"Users with related needs can form users' groups, and pay dues. A group "
-"would contract with programming companies to write programs that the group's "
-"members would like to use."
-msgstr ""
-"Användare med liknande behov kan bilda användargrupper och betala avgifter. 
"
-"En sådan grupp kontrakterar sedan ett programmeringsföretag för att skriva 
"
-"de program som användarna skulle vilja använda."
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid "All sorts of development can be funded with a Software Tax:"
-msgstr "All slags utveckling skulle kunna bekostas med en mjukvaruskatt."
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid ""
-"Suppose everyone who buys a computer has to pay x percent of the price as a "
-"software tax. The government gives this to an agency like the NSF to spend "
-"on software development."
-msgstr ""
-"Om alla som köper en dator betalar <i>x</i> procent av priset i en "
-"mjukvaruskatt kan regeringen ge pengarna till en organisation som lägger dem 
"
-"på mjukvaruutveckling."
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid ""
-"But if the computer buyer makes a donation to software development himself, "
-"he can take a credit against the tax. He can donate to the project of his "
-"own choosing&mdash;often, chosen because he hopes to use the results when it "
-"is done. He can take a credit for any amount of donation up to the total "
-"tax he had to pay."
-msgstr ""
-"Men om datorköparna själva donerar till mjukvaruutvecklarna så kan de 
göra "
-"ett avdrag i deklarationen. De kan själva välja vilket projekt de vill "
-"donera pengarna till -- antagligen oftast ett där de hoppas kunna använda "
-"slutresultatet. De kan få göra avdrag för donationer som sammanlagt 
uppgår "
-"till samma summa som den skatt de skall betala."
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid ""
-"The total tax rate could be decided by a vote of the payers of the tax, "
-"weighted according to the amount they will be taxed on."
-msgstr ""
-"Den sammanlagda skattenivån skulle kunna avgöras genom en omröstning bland 
"
-"skattebetalarna, där deras röster är viktade efter det belopp de skulle "
-"betala skatt på."
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid "The consequences:"
-msgstr "Konsekvenserna blir:"
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><ul><li>
-msgid "The computer-using community supports software development."
-msgstr "Att gruppen av datoranvändare stödjer mjukvaruutvecklingen."
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><ul><li>
-msgid "This community decides what level of support is needed."
-msgstr "Att denna grupp avgör vilken nivå stödet skall ligga på."
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><ul><li>
-msgid ""
-"Users who care which projects their share is spent on can choose this for "
-"themselves."
-msgstr ""
-"Användare som är intresserade av att själva bestämma på vilket projekt 
deras "
-"stöd skall läggas kan göra det."
-
-#. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"In the long run, making programs free is a step toward the postscarcity "
-"world, where nobody will have to work very hard just to make a living. "
-"People will be free to devote themselves to activities that are fun, such as "
-"programming, after spending the necessary ten hours a week on required tasks "
-"such as legislation, family counseling, robot repair and asteroid "
-"prospecting. There will be no need to be able to make a living from "
-"programming."
-msgstr ""
-"Att göra program fria är, i ett längre perspektiv, ett steg mot en värld 
där "
-"det inte längre råder brist på något, och ingen längre måste slita 
hårt bara "
-"för att få ihop sitt dagliga bröd. Man kommer att kunna ägna sig åt 
sådant "
-"som är kul, som programmering, när man klarat av de obligatoriska tio "
-"timmarnas arbete per vecka på nödvändiga uppgifter såsom att stifta 
lagar, "
-"ge familjerådgivning, reparera robotar och söka mineraler på asteroider. 
Det "
-"kommer inte att vara nödvändigt att programmera för att tjäna sitt 
uppehälle."
-
-#. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"We have already greatly reduced the amount of work that the whole society "
-"must do for its actual productivity, but only a little of this has "
-"translated itself into leisure for workers because much nonproductive "
-"activity is required to accompany productive activity. The main causes of "
-"this are bureaucracy and isometric struggles against competition. Free "
-"software will greatly reduce these drains in the area of software "
-"production. We must do this, in order for technical gains in productivity "
-"to translate into less work for us."
-msgstr ""
-"Vi har reda kraftigt minskat den mängd arbete som samhället sammantaget "
-"måste utföra för att upprätthålla sin produktivitet, men bara i en liten 
"
-"utsträckning har detta lett till mer ledighet för arbetarna, eftersom det "
-"krävs att en massa ickeproduktiv verksamhet skall åtfölja den produktiva "
-"verksamheten. Det handlar mest om byråkrati och en isometrisk kamp mot "
-"konkurrensen. Fri mjukvara kommer kraftigt att minska detta onödiga spill 
på "
-"mjukvaruområdet. Det är en åtgärd som vi måste vidta för att tekniska "
-"framsteg skall leda till mindre arbete för oss."
-
-#. type: Content of: <div><h3>
-msgid "Footnotes"
-msgstr ""
-
-#. type: Content of: <div><ol><li>
-msgid ""
-"The wording here was careless. The intention was that nobody would have to "
-"pay for <b>permission</b> to use the GNU system. But the words don't make "
-"this clear, and people often interpret them as saying that copies of GNU "
-"should always be distributed at little or no charge. That was never the "
-"intent; later on, the manifesto mentions the possibility of companies "
-"providing the service of distribution for a profit. Subsequently I have "
-"learned to distinguish carefully between &ldquo;free&rdquo; in the sense of "
-"freedom and &ldquo;free&rdquo; in the sense of price. Free software is "
-"software that users have the freedom to distribute and change. Some users "
-"may obtain copies at no charge, while others pay to obtain copies&mdash;and "
-"if the funds help support improving the software, so much the better. The "
-"important thing is that everyone who has a copy has the freedom to cooperate "
-"with others in using it."
-msgstr ""
-
-#. type: Content of: <div><ol><li>
-msgid ""
-"The expression &ldquo;give away&rdquo; is another indication that I had not "
-"yet clearly separated the issue of price from that of freedom. We now "
-"recommend avoiding this expression when talking about free software. See "
-"&ldquo;<a href=\"/philosophy/words-to-avoid.html#GiveAwaySoftware"
-"\">Confusing Words and Phrases</a>&rdquo; for more explanation."
-msgstr ""
-
-#. type: Content of: <div><ol><li>
-msgid ""
-"This is another place I failed to distinguish carefully between the two "
-"different meanings of &ldquo;free.&rdquo; The statement as it stands is not "
-"false&mdash;you can get copies of GNU software at no charge, from your "
-"friends or over the net. But it does suggest the wrong idea."
-msgstr ""
-
-#. type: Content of: <div><ol><li>
-msgid "Several such companies now exist."
-msgstr ""
-
-#. type: Content of: <div><ol><li>
-msgid ""
-"Although it is a charity rather than a company, the Free Software Foundation "
-"for 10 years raised most of its funds from its distribution service. You "
-"can <a href=\"https://shop.fsf.org/\";>order things from the FSF</a> to "
-"support its work."
-msgstr ""
-
-#. type: Content of: <div><ol><li>
-msgid ""
-"A group of computer companies pooled funds around 1991 to support "
-"maintenance of the GNU C Compiler."
-msgstr ""
-
-#. type: Content of: <div><ol><li>
-msgid ""
-"I think I was mistaken in saying that proprietary software was the most "
-"common basis for making money in software. It seems that actually the most "
-"common business model was and is development of custom software. That does "
-"not offer the possibility of collecting rents, so the business has to keep "
-"doing real work in order to keep getting income. The custom software "
-"business would continue to exist, more or less unchanged, in a free software "
-"world. Therefore, I no longer expect that most paid programmers would earn "
-"less in a free software world."
-msgstr ""
-
-#. type: Content of: <div><ol><li>
-msgid ""
-"In the 1980s I had not yet realized how confusing it was to speak of &ldquo;"
-"the issue&rdquo; of &ldquo;intellectual property.&rdquo; That term is "
-"obviously biased; more subtle is the fact that it lumps together various "
-"disparate laws which raise very different issues. Nowadays I urge people to "
-"reject the term &ldquo;intellectual property&rdquo; entirely, lest it lead "
-"others to suppose that those laws form one coherent issue. The way to be "
-"clear is to discuss patents, copyrights, and trademarks separately. See <a "
-"href=\"/philosophy/not-ipr.html\">further explanation</a> of how this term "
-"spreads confusion and bias."
-msgstr ""
-
-#. type: Content of: <div><ol><li>
-msgid ""
-"Subsequently we learned to distinguish between &ldquo;free software&rdquo; "
-"and &ldquo;freeware.&rdquo; The term &ldquo;freeware&rdquo; means software "
-"you are free to redistribute, but usually you are not free to study and "
-"change the source code, so most of it is not free software. See &ldquo;<a "
-"href=\"/philosophy/words-to-avoid.html#Freeware\">Confusing Words and "
-"Phrases</a>&rdquo; for more explanation."
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
-#. type: Content of: <div>
-msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
-msgstr ""
-"<hr /><blockquote><p>Detta är en inofficiell svensk översättning av GNU-"
-"Manifestet, ursprungligen översatt till svenska av Anders Mellqvist och "
-"tryckt i tidskriften TLM som sålunda är ansvarig för eventuella fel i "
-"översättningen. Texten är inskriven från papper av Linus Walleij som "
-"sålunda är ansvarig för stavfel och dylikt. Vissa meningar hade fallit 
bort "
-"i TLM:s utgåva, och är här återställda. Denna översättning är 
ämnad att "
-"hjälpa folk att förstå texten och underblåsa spridandet av 
GNU-projektet. "
-"Översättarna garanterar inte översättningens korrekthet; om 
GNU-Manifestet "
-"skall refereras i officiella sammanhang, referera då <a href=\"/gnu/"
-"manifesto.en.html\">den autentiska engelska versionen</a>.</p> <p>This is "
-"an inofficial translation of the GNU Manifesto into Swedish, originally made "
-"by Anders Mellqvist for a Swedish magazine called TLM. Mellqvist is thus "
-"responsible for any mistranslations. The text was written in from the paper "
-"print of Mellqvists translation by Linus Walleij who is thus responsible for "
-"any misspellings, and also for restoring some missed passages in the "
-"original translation. The translation is intended to help people to "
-"understand the text and to help the GNU project to spread. The translators "
-"does not provide any warranty for correctness of the translation; if you "
-"intend to refer to the GNU Manifesto in official concerns, please refer to "
-"<a href=\"/gnu/manifesto.en.html\">the authentic English version</a>.</p></"
-"blockquote>"
-
-#. type: Content of: <div><div><p>
-msgid ""
-"Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:gnu@gnu.org";
-"\">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways "
-"to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions "
-"can be sent to <a href=\"mailto:webmasters@gnu.org\";>&lt;webmasters@gnu."
-"org&gt;</a>."
-msgstr ""
-"Var god skicka frågor angående FSF &amp; GNU till <a href=\"mailto:gnu@gnu.";
-"org\">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. Det finns också <a href=\"/contact/\">andra "
-"sätt att komma i kontakt med</a> FSF. Sänd rapporter om inaktuella länkar "
-"eller andra rättelser (eller förslag) till <a href=\"mailto:webmasters@gnu.";
-"org\">&lt;webmasters@gnu.org&gt;</a>"
-
-#. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
-#.     replace it with the translation of these two:
-#.     We work hard and do our best to provide accurate, good quality
-#.     translations. However, we are not exempt from imperfection.
-#.     Please send your comments and general suggestions in this regard
-#.     to <a href="mailto:web-translators@gnu.org";>
-#.     &lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p>
-#.     <p>For information on coordinating and contributing translations of
-#.     our web pages, see <a
-#.     href="/server/standards/README.translations.html">Translations
-#.     README</a>. 
-#. type: Content of: <div><div><p>
-# | Please see the <a
-# | href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations
-# | README</a> for information on coordinating and [-submitting-]
-# | {+contributing+} translations of this article.
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-#| "\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
-#| "translations of this article."
-msgid ""
-"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-"\">Translations README</a> for information on coordinating and contributing "
-"translations of this article."
-msgstr ""
-"Var god läs <a href=\"/server/standards/README.translations.html\">README "
-"för Översättningar</a> för information om att samarbeta och skicka in "
-"översättningar till den här artikeln."
-
-#. type: Content of: <div><p>
-# | Copyright &copy; 1985, 1993, 200[-3-]{+4+}, 2005, 2007, [-2008,-] 2009,
-# | 2010, [-2014-] {+2015, 2021+} Free Software Foundation, Inc.
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Copyright &copy; 1985, 1993, 2003, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2014 "
-#| "Free Software Foundation, Inc."
-msgid ""
-"Copyright &copy; 1985, 1993, 2004, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015, 2021 Free "
-"Software Foundation, Inc."
-msgstr "Copyright &copy; 1985, 1993 Free Software Foundation Inc."
-
-#. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Permission is granted to anyone to make or distribute verbatim copies of "
-"this document, in any medium, provided that the copyright notice and "
-"permission notice are preserved, and that the distributor grants the "
-"recipient permission for further redistribution as permitted by this notice."
-msgstr ""
-"Det är tillåtet för vem som helst att göra och distribuera ordagranna 
kopior "
-"av denna text, i vilket medium som helst, förutsatt att copyrightangivelsen "
-"och denna tillåtelsenotering bevaras, och att distributören ger mottagaren "
-"samma rättigheter till distribution som i denna text."
-
-#. type: Content of: <div><p>
-msgid "Modified versions may not be made."
-msgstr "Texten får inte ändras."
-
-#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
-#. type: Content of: <div><div>
-msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
-msgstr "Översättning: Anders Mellqvist"
-
-#. timestamp start 
-#. type: Content of: <div><p>
-msgid "Updated:"
-msgstr "Updaterat:"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-#~ "\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
-#~ "translations of this article."
-#~ msgstr ""
-#~ "Var god läs <a href=\"/server/standards/README.translations.html\">README 
"
-#~ "för Översättningar</a> för information om att samarbeta och skicka in "
-#~ "översättningar till den här artikeln."

Index: po/manifesto.ta.po
===================================================================
RCS file: po/manifesto.ta.po
diff -N po/manifesto.ta.po
--- po/manifesto.ta.po 2 Nov 2021 18:06:10 -0000    1.4
+++ /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
@@ -1,1395 +0,0 @@
-# Tamil translation of http://www.gnu.org/gnu/manifesto.html
-# Copyright (C) 2005 Free Software Foundation, Inc.
-# This file is distributed under the same license as the original page.
-# Vijay Kumar, 2005.
-# Feb 2017: GNUNify.
-#
-msgid ""
-msgstr ""
-"Project-Id-Version: manifesto.html\n"
-"POT-Creation-Date: 2021-11-02 17:56+0000\n"
-"PO-Revision-Date: \n"
-"Last-Translator: Thérèse Godefroy <godef.th AT free.fr>\n"
-"Language-Team: web-translators <web-translators@gnu.org>\n"
-"Language: ta\n"
-"MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Outdated-Since: 2004-01-17 16:02+0000\n"
-
-#. type: Content of: <title>
-msgid "The GNU Manifesto - GNU Project - Free Software Foundation"
-msgstr "The GNU Manifesto - குனு திட்டம் - 
கட்டற்ற மென்பொருள் அ
றக்கட்டளை"
-
-#. type: Content of: <div><h2>
-msgid "The GNU Manifesto"
-msgstr "The GNU Manifesto"
-
-#. type: Content of: <div><div><p>
-msgid ""
-"The GNU Manifesto (which appears below) was written by <a href=\"https://www.";
-"stallman.org/\">Richard Stallman</a> in 1985 to ask for support in "
-"developing the GNU operating system. Part of the text was taken from the "
-"original announcement of 1983. Through 1987, it was updated in minor ways "
-"to account for developments; since then, it seems best to leave it unchanged."
-msgstr ""
-
-#. type: Content of: <div><div><p>
-msgid ""
-"Since that time, we have learned about certain common misunderstandings that "
-"different wording could help avoid. Footnotes added since 1993 help clarify "
-"these points."
-msgstr ""
-
-#. type: Content of: <div><div><p>
-msgid ""
-"If you want to install the GNU/Linux system, we recommend you use one of the "
-"<a href=\"/distros\">100% free software GNU/Linux distributions</a>. For "
-"how to contribute, see <a href=\"/help/help.html\">gnu.org/help</a>."
-msgstr ""
-
-#. type: Content of: <div><div><p>
-msgid ""
-"The GNU Project is part of the Free Software Movement, a campaign for <a "
-"href=\"/philosophy/free-sw.html\">freedom for users of software</a>. It is "
-"a mistake to associate GNU with the term &ldquo;open source&rdquo;&mdash;"
-"that term was coined in 1998 by people who disagree with the Free Software "
-"Movement's ethical values. They use it to promote an <a href=\"/philosophy/"
-"open-source-misses-the-point.html\">amoral approach</a> to the same field."
-msgstr ""
-
-#. type: Content of: <div><h3>
-msgid "What's GNU? Gnu's Not Unix!"
-msgstr "GNU என்றால் என்ன? Gnu's Not Unix!"
-
-#. type: Content of: <div><p>
-# | GNU, which stands for Gnu's Not Unix, is the name for the complete
-# | Unix-compatible software system which I am writing so that I can give it
-# | away free to everyone who can use [-it.-] {+it&#8239;<a class=\"ftn\"
-# | href=\"#f1\">[1]</a>.+} Several other volunteers are helping me. 
-# | Contributions of time, money, programs and equipment are greatly needed.
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "GNU, which stands for Gnu's Not Unix, is the name for the complete Unix-"
-#| "compatible software system which I am writing so that I can give it away "
-#| "free to everyone who can use it. Several other volunteers are helping me. "
-#| "Contributions of time, money, programs and equipment are greatly needed."
-msgid ""
-"GNU, which stands for Gnu's Not Unix, is the name for the complete Unix-"
-"compatible software system which I am writing so that I can give it away "
-"free to everyone who can use it&#8239;<a class=\"ftn\" href=\"#f1\">[1]</a>. "
-"Several other volunteers are helping me. Contributions of time, money, "
-"programs and equipment are greatly needed."
-msgstr ""
-"யூனிக்ஸுடன் ஒத்தியலும் கனு 
(GNU - short for Gnu's Not Unix) என்னும் 
மென்பொருளை நான் "
-"மற்றவர்களுக்குச் 
சுதந்திரமாக வழங்கும் 
நோக்கத்துடன் 
எழுதிக்கொண்டிருக்கின்றேன். 
இதில் எனக்கு "
-"பலர் உதவுகிறார்கள். நேரம், 
பணம், நிரலிகள் (programs), சாதனங்கள் 
போன்றவைகளின் வடிவிலான "
-"உதவிகள் எங்களுக்கு மிகவும் 
தேவை."
-
-#. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"So far we have an Emacs text editor with Lisp for writing editor commands, a "
-"source level debugger, a yacc-compatible parser generator, a linker, and "
-"around 35 utilities. A shell (command interpreter) is nearly completed. A "
-"new portable optimizing C compiler has compiled itself and may be released "
-"this year. An initial kernel exists but many more features are needed to "
-"emulate Unix. When the kernel and compiler are finished, it will be "
-"possible to distribute a GNU system suitable for program development. We "
-"will use TeX as our text formatter, but an nroff is being worked on. We "
-"will use the free, portable X Window System as well. After this we will add "
-"a portable Common Lisp, an Empire game, a spreadsheet, and hundreds of other "
-"things, plus online documentation. We hope to supply, eventually, "
-"everything useful that normally comes with a Unix system, and more."
-msgstr ""
-"இதுவரை Lispஇல் கட்டளைகளை 
எழுதக்கூடிய திறனுடைய Emacs text editor, 
ஒரு source "
-"level debugger, ஒரு yacc-compatible parser generator, ஒரு linker 
மற்றும "
-"கிட்டத்தட்ட 35 நிரலிகள் 
எங்களிடம் உள்ளன. ஒரு shell 
முடிவடையும நிலையில் உள்ளது. 
ஒரு C "
-"தொகுப்பி (compiler) தன்னைத்தானே 
தொகுத்து விட்டது, அடுத்த 
வருடம் அதை "
-"வெளியிட்டுவிடுவோம். ஒரு கரு 
(kernel) ஆரம்ப நிலையில் உள்ளது. 
கருவையும் தொகுப்பியையும் "
-"முடித்த பிறகு கனுவை 
நிரலிகள் எழுதுவதற்கு 
விநியோகம் செய்யலாம். TeXஐ உரை "
-"வடிவமைப்புக்கு 
உபயோகிக்கலாம். சுதந்திரமான X 
window systemஐயும் உபயோகித்துக் 
கொள்வோம். "
-"இதன் பின் Common Lisp, ஒரு Empire 
விளையாட்டு, ஒரு விரிதாள் 
(spreadsheet), மற்றும் "
-"நூற்றுக்கணக்கான மற்ற பல 
நிரலிகளைச் சேர்ப்போம். 
இதற்கான ஆவணங்களையும் (documentation) "
-"சேர்த்துக் கொள்வோம். 
இறுதியில் யூனிக்ஸுடன் வரும் 
அனைத்து உபயோகமுள்ள 
நிரலிகளையும் நாங்கள் "
-"வழங்குவோம்."
-
-#. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"GNU will be able to run Unix programs, but will not be identical to Unix. "
-"We will make all improvements that are convenient, based on our experience "
-"with other operating systems. In particular, we plan to have longer file "
-"names, file version numbers, a crashproof file system, file name completion "
-"perhaps, terminal-independent display support, and perhaps eventually a Lisp-"
-"based window system through which several Lisp programs and ordinary Unix "
-"programs can share a screen. Both C and Lisp will be available as system "
-"programming languages. We will try to support UUCP, MIT Chaosnet, and "
-"Internet protocols for communication."
-msgstr ""
-"கனுவில் யூனிக்ஸ் நிரலிகளை 
இயக்க முடியும், ஆனால் 
முற்றிலும் அதே போல இருக்காது. 
மற்ற "
-"இயங்கு தளங்களில் (Operating system) 
உள்ள எங்களது அனுபவத்தின் அ
டிப்படையிலும், நமது "
-"வசதிக்கேற்பவும் மாற்றங்கள் 
செய்கிறோம். குறிப்பாக, நீளமான 
கோப்பின் பெயர்கள், கோப்பின் 
பதிப்பு "
-"எண்கள், முறியாக் கோப்பு 
முறைமை, கோப்புப் பெயர் 
நிரைவேற்றல், terminal-independent "
-"display மற்றும் lispஐ அடிப்படையாகக் 
கொண்ட சாளர முறைமை (window system) 
ஆகியவற்றைச் "
-"செய்கிறோம். C மற்றும் Lisp 
மொழிகள் அமைப்பு 
நிரலாடலுக்கு (system programming) "
-"உபயோகிப்போம். UUCP, MIT Chaosnet 
மற்றும் இணைய நெறிமுறைகளைத் 
தகவல் தொடர்பிற்கு "
-"உபயோகிப்போம்."
-
-#. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"GNU is aimed initially at machines in the 68000/16000 class with virtual "
-"memory, because they are the easiest machines to make it run on. The extra "
-"effort to make it run on smaller machines will be left to someone who wants "
-"to use it on them."
-msgstr ""
-"மெய்நிகர நினைவகம் உடைய 68000/16000 
வகை கணினிகளில், கனு முதலில் 
இயங்கும், ஏனென்றால் "
-"அதில் இயங்கவைப்பதற்கு 
எளிதாக இருக்கும். சிறிய 
கணினிகளில் இயங்க வைப்பதைத் 
தேவையானவர்கள் "
-"செய்துகொள்ள விட்டு 
விடுவோம்."
-
-#. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"To avoid horrible confusion, please pronounce the <em>g</em> in the word "
-"&ldquo;GNU&rdquo; when it is the name of this project."
-msgstr ""
-"இந்த செயல்திட்டத்தின் பெயரை 
உபயோகிக்கும் பொழுது, GNU 
என்னும் வார்த்தையில் <em>G</em> யை "
-"உச்சரியுங்கள்."
-
-#. type: Content of: <div><h3>
-msgid "Why I Must Write GNU"
-msgstr "நான் ஏன் கனுவை எழுத 
வேண்டும்?"
-
-#. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"I consider that the Golden Rule requires that if I like a program I must "
-"share it with other people who like it. Software sellers want to divide the "
-"users and conquer them, making each user agree not to share with others. I "
-"refuse to break solidarity with other users in this way. I cannot in good "
-"conscience sign a nondisclosure agreement or a software license agreement. "
-"For years I worked within the Artificial Intelligence Lab to resist such "
-"tendencies and other inhospitalities, but eventually they had gone too far: "
-"I could not remain in an institution where such things are done for me "
-"against my will."
-msgstr ""
-"எனக்குப் பிடித்த நிரலை 
மற்றவர்களுடன் 
பகிர்ந்துகொள்வது ஒரு சீரிய 
முறை, என்பது எனது "
-"கருத்து. மென்பொருள் 
விற்பவர்கள் மென்பொருள் 
பயனாளர்களுக்குள் 
பகிர்ந்துகொள்ள அ
னுமதிப்பதில்லை. "
-"இதன் மூலம் மென்பொருள் 
பயனாளர்களைப் பிரித்து, அ
வர்கள் விற்பவர்களின் தயவில் 
வாழும் சூழ்நிலை "
-"ஏற்படுகிறது. இது போல மற்ற 
மென்பொருள் பயனாளர்களிடம் 
இருந்து தனிமைப் படுத்துவது 
எனக்குப் "
-"பிடிக்கவில்லை. மனசாட்சிக்கு 
விரோதமாக என்னால் NDAவிலோ (Non-Disclosure 
Agreement) "
-"அல்லது மென்பொருள் உரிம 
ஒப்பந்தத்திலோ கை எழுத்து இட 
முடியாது. MITயின் Artificial "
-"Intelligence ஆய்வகத்தில் இது போன்ற 
மனோபாவங்களை எதிர்த்தேன், 
ஆனால் கை நழுவி விட்டது: "
-"எனக்குப் பிடிக்காதவற்றை 
எனக்குச் செய்யும் 
ஸ்தாபனத்தில் என்னால் இருக்க 
முடியவில்லை."
-
-#. type: Content of: <div><p>
-# | So that I can continue to use computers without dishonor, I have decided
-# | to put together a sufficient body of free software so that I will be able
-# | to get along without any software that is not free. I have resigned from
-# | the AI Lab to deny MIT any legal excuse to prevent me from giving GNU
-# | [-away.-] {+away&#8239;<a class=\"ftn\" href=\"#f2a\">[2]</a>.+}
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "So that I can continue to use computers without dishonor, I have decided "
-#| "to put together a sufficient body of free software so that I will be able "
-#| "to get along without any software that is not free. I have resigned from "
-#| "the AI Lab to deny MIT any legal excuse to prevent me from giving GNU "
-#| "away."
-msgid ""
-"So that I can continue to use computers without dishonor, I have decided to "
-"put together a sufficient body of free software so that I will be able to "
-"get along without any software that is not free. I have resigned from the "
-"AI Lab to deny MIT any legal excuse to prevent me from giving GNU away&#8239;"
-"<a class=\"ftn\" href=\"#f2a\">[2]</a>."
-msgstr ""
-"கணினிகளை எனக்கு அ
வமதிப்பில்லாத வகையில் 
உபயோகிக்கப் போதுமான தளையறு 
மென்பொருளை "
-"(Swatantra Software or Free Software) எழுத முடிவு 
செய்திருக்கிறேன். இதனால் "
-"எனக்குச் சுதந்திரம் தராத 
மென்பொருளை உபயோகிக்க 
வேண்டியது இருக்காது. கனுவைப் 
பகிர்ந்து "
-"கொள்வதைச் சட்டபூர்வமாக 
மறுக்கும் உரிமையை MITக்கு 
நிராகரிக்க நான் MIT AI "
-"ஆய்வகத்திலிருந்து ராஜினாமா 
செய்துவிட்டேன்."
-
-#. type: Content of: <div><h3>
-msgid "Why GNU Will Be Compatible with Unix"
-msgstr "ஏன் யுனிக்ஸோடு கனு 
ஒத்துப்போகிறது(compatible)?"
-
-#. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Unix is not my ideal system, but it is not too bad. The essential features "
-"of Unix seem to be good ones, and I think I can fill in what Unix lacks "
-"without spoiling them. And a system compatible with Unix would be "
-"convenient for many other people to adopt."
-msgstr ""
-"என்னைப் பொருத்தவரை, 
யுனிக்ஸ் ஒரு மிகச் சிறந்த 
இயக்குதளம் (Operating System) கிடையாது, "
-"ஆனால் அது மிகவும் மோசம் 
இல்லை. யுனிக்ஸின் அடிப்படை அ
ம்சங்கள் சிறப்பாக உள்ளன. 
மேலும், "
-"யுனிக்ஸைக் கெடுக்காமல் அதை 
மேம்படுத்த முடியும் என்று 
நம்புகிறேன் 
(மொழிபெயர்ப்பாளரின் "
-"குறிப்பு : கனுவை எழுத அ
ரம்பித்த பொழுது, 
யூனிக்ஸ்தான் பெரிதும் 
உபயோகத்தில் இருந்தது)."
-
-#. type: Content of: <div><h3>
-msgid "How GNU Will Be Available"
-msgstr "கனு எப்படிக் கிடைக்கும்?"
-
-#. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"GNU is not in the public domain. Everyone will be permitted to modify and "
-"redistribute GNU, but no distributor will be allowed to restrict its further "
-"redistribution. That is to say, <a href=\"/philosophy/categories."
-"html#ProprietarySoftware\">proprietary</a> modifications will not be "
-"allowed. I want to make sure that all versions of GNU remain free."
-msgstr ""
-"கனு public domainல் இல்லை. எல்லோரும் 
கனுவை மாற்றவும், பரிமாறவும் அ
னுமதிக்கப்படுவார்கள், "
-"ஆனால் பரிமாறுபவர்கள் 
மீண்டும் தடை விதிக்க 
முடியாது. அதாவது, தனியுரிமை (<a 
href=\"/"
-"philosophy/categories.html#ProprietarySoftware\">proprietary</a>) 
மாற்றங்கள் "
-"அனுமதிக்கப்பட மாட்டா. 
கனுவின் எல்லா 
பரிமாணங்களிலும் இந்தச் 
சுதந்திரங்கள் இருக்க நான் "
-"தேவையான எச்சரிக்கைகளை 
எடுத்திருக்கிறேன்."
-
-#. type: Content of: <div><h3>
-msgid "Why Many Other Programmers Want to Help"
-msgstr "ஏன் மற்ற நிரலாளர்கள் (programmers) 
உதவுகிறார்கள்"
-
-#. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"I have found many other programmers who are excited about GNU and want to "
-"help."
-msgstr "பல நிரலாளர்கள் கனுவில் 
ஆர்வம் காட்டுகிறார்கள். 
உதவவும் விரும்புகிறார்கள்."
-
-#. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Many programmers are unhappy about the commercialization of system "
-"software. It may enable them to make more money, but it requires them to "
-"feel in conflict with other programmers in general rather than feel as "
-"comrades. The fundamental act of friendship among programmers is the "
-"sharing of programs; marketing arrangements now typically used essentially "
-"forbid programmers to treat others as friends. The purchaser of software "
-"must choose between friendship and obeying the law. Naturally, many decide "
-"that friendship is more important. But those who believe in law often do "
-"not feel at ease with either choice. They become cynical and think that "
-"programming is just a way of making money."
-msgstr ""
-"பல நிரலாளர்கள், 
மென்பொருளில் 
விதிக்கப்பட்டுள்ள தடைகளை 
விரும்பவில்லை. அத்தடைகள் "
-"நிரலாளர்களை இலட்ச லட்சமாகச் 
சம்பாதிக்க உதவலாம், ஆனால் அ
த்தடைகள் அவர்களை ஒருவருக்கு 
ஒருவர் "
-"நண்பர்களாகக் கருத 
விடுவதில்லை. 
நிரலாளர்களுக்குள் நட்பை 
வெளிப்படுத்தும் அடிப்படையான 
செயல், "
-"நிரல்களைப் 
பகிர்ந்துகொள்வதுதான்; 
இப்போது உள்ள வியாபார அ
மைப்புகள், நிரலாளர்களைத் "
-"தங்களுக்குள் நண்பர்களாகக் 
கருத விடுவதில்லை. மென்பொருள் 
வாங்குபவர்கள் நட்பு அல்லது 
சட்டம, "
-"இரண்டில் ஒன்றைத் 
தேர்ந்தெடுக்க வேண்டிய 
சூழ்நிலை ஏற்படுகிறது. 
பொதுவாக, நட்புதான் முக்கியம் "
-"என்று பலர் முடிவு 
செய்கிறார்கள். ஆனால் 
சட்டத்தைப் பின்பற்ற 
நினைப்பவர்கள், இரண்டிலும் 
திருப்தி "
-"அடைவதில்லை. அவர்களுக்கு 
மற்றவர்களின் நல்லெண்ணத்தின் 
மீது நம்பிக்கையின்மை 
ஏற்படுகின்றது. "
-"மேலும், நிரல் எழுதுவதை 
வெறும் பணம் சம்பாதிக்கும் 
ஒரு வழியாக 
கருதிவிடுகிறார்கள்."
-
-#. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"By working on and using GNU rather than proprietary programs, we can be "
-"hospitable to everyone and obey the law. In addition, GNU serves as an "
-"example to inspire and a banner to rally others to join us in sharing. This "
-"can give us a feeling of harmony which is impossible if we use software that "
-"is not free. For about half the programmers I talk to, this is an important "
-"happiness that money cannot replace."
-msgstr ""
-"கனுவை உருவாக்கி அதை 
உபயோகித்தால் நாம் 
எல்லோருடனும் ஒற்றுமையாகவும் 
சட்டத்தை மீறாமலும் "
-"இருக்கலாம். மேலும் கனு, 
மென்பொருளைப் 
பகிர்ந்துகொள்வதற்கு ஒரு 
உத்வேகமாகவும் ஒரு "
-"முன்மாதிரியாகவும் திகழும். 
தனியுரிம (proprietary) மென்பொருள் 
உபயோகித்தால், சுதந்திர "
-"மென்பொருள் 
உபயோகிக்கும்பொழுது 
கிடைக்கும் ஒற்றுமையுணர்வு 
கிடைக்காது. நான சந்தித்த பல "
-"நிரலாளர்களுக்குப், பணத்தால் 
ஈடு செய்ய முடியாத 
மகிழ்ச்சியை இதுவே தரும்."
-
-#. type: Content of: <div><h3>
-msgid "How You Can Contribute"
-msgstr "நீங்கள் எப்படி உதவலாம்?"
-
-#. type: Content of: <div><div><p>
-msgid ""
-"(Nowadays, for software tasks to work on, see the <a href=\"http://fsf.org/";
-"campaigns/priority-projects\">High Priority Projects list</a> and the <a "
-"href=\"http://savannah.gnu.org/people/?type_id=1\";>GNU Help Wanted list</a>, "
-"the general task list for GNU software packages. For other ways to help, see "
-"<a href=\"/help/help.html\">the guide to helping the GNU operating system</"
-"a>.)"
-msgstr ""
-
-#. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"I am asking computer manufacturers for donations of machines and money. I'm "
-"asking individuals for donations of programs and work."
-msgstr ""
-"நான் கணினி 
உற்பத்தியாளர்களிடம் பணம் 
மற்றும் கணினியின் மூலம் 
நன்கொடைகள் கேட்கிறேன். தனி "
-"நபர்களிடமிருந்து 
நன்கொடையாக உழைப்பு மற்றும 
நிரல்களைக் கேட்கிறேன்."
-
-#. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"One consequence you can expect if you donate machines is that GNU will run "
-"on them at an early date. The machines should be complete, ready to use "
-"systems, approved for use in a residential area, and not in need of "
-"sophisticated cooling or power."
-msgstr ""
-"கணினியை நன்கொடையளிப்பதனால் 
ஒரு விளைவு, அந்த கணினிகளில் 
கனு சீக்கிரமாக செயல்படும். "
-"நன்கொடையாக அளிக்கப்படும் 
கணினிகள் உபயோகத்திற்கு 
ஏற்கனவே தயாராக இருக்க 
வேண்டும். மேலும, "
-"அதை உபயோகிப்பதற்குத் 
தனிப்பட்ட குளிரூட்டும் 
இயந்திரங்கள் தேவைப் 
படக்கூடாது."
-
-#. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"I have found very many programmers eager to contribute part-time work for "
-"GNU. For most projects, such part-time distributed work would be very hard "
-"to coordinate; the independently written parts would not work together. But "
-"for the particular task of replacing Unix, this problem is absent. A "
-"complete Unix system contains hundreds of utility programs, each of which is "
-"documented separately. Most interface specifications are fixed by Unix "
-"compatibility. If each contributor can write a compatible replacement for a "
-"single Unix utility, and make it work properly in place of the original on a "
-"Unix system, then these utilities will work right when put together. Even "
-"allowing for Murphy to create a few unexpected problems, assembling these "
-"components will be a feasible task. (The kernel will require closer "
-"communication and will be worked on by a small, tight group.)"
-msgstr ""
-"பல நிரலாளர்கள் கனுவிற்குப் 
பகுதி நேரப் பங்களிப்பில் 
ஆர்வமாக இருப்பதை நான் 
பார்க்கிறேன். பல "
-"செயல்திட்டங்களுக்கு 
இத்தகைய பகுதிநேர உழைப்பால் 
உருவாக்கபட்ட நிரலிகளை 
ஒன்றாக இயங்க வைக்க "
-"முடியாது. ஆனால் யூனிக்ஸை 
ஒவ்வொரு பாகமாக மாற்றம் 
செய்வதில் இந்தப் பிரச்சனை 
கிடையாது. "
-"ஒரு யூனிக்ஸ் அமைப்பில் பல 
நூற்றுக்கணக்கான நிரலிகள் 
மற்றும் அதற்குரிய ஆவணங்கள் "
-"(documentation) உள்ளன. அவற்றின் 
இடைமுகக் குறிப்புகள் (interface 
specifications) "
-"யூனிக்ஸ் ஒத்தியல்பால் (compatibility) 
தீர்மானிக்கப்பட்டவை. 
ஒவ்வொரு பங்களிப்பாளரும் "
-"யூனிக்ஸில் உள்ள நிரலிக்கு 
ஈடாக நிரல் எழுதி அதன் 
இடத்தில் சரியாக இயங்க 
வைத்தால், அவை "
-"அனைத்தையும் ஒன்றாகச் 
சேர்க்கும்பொழுது சரியாக 
இயங்கும். Murphyயின் கூற்றினால் 
சில "
-"எதிர்பாராத பிரச்சனைகள் 
வந்தாலும் இந்த இணைப்பு 
இயன்றதே."
-
-#. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"If I get donations of money, I may be able to hire a few people full or part "
-"time. The salary won't be high by programmers' standards, but I'm looking "
-"for people for whom building community spirit is as important as making "
-"money. I view this as a way of enabling dedicated people to devote their "
-"full energies to working on GNU by sparing them the need to make a living in "
-"another way."
-msgstr ""
-"நன்கொடைகள் கிடைத்தால், சில 
நிரலாளர்களை கனுவில் நிரல் 
எழுத வைத்துக்கொள்வோம். மற்ற "
-"மென்பொருள் எழுதும் 
உத்தியோகங்களைவிட ஊதியம் 
குறைவாகத்தான் இருக்கும், 
ஆனால் சமூக "
-"ஒற்றுமையை, பணம் 
சம்பாதிப்பதற்கு ஈடாகக் 
கருதுபவர்களை நான் 
எதிர்பார்க்கிறேன். தன்னை 
இதற்காக "
-"அர்ப்பணம் செய்ய 
விரும்புவர்கள், தங்களுடைய 
முழு சக்தியையும் கனுவில் 
செலுத்த இந்த "
-"உத்தியோகங்கள் உதவும்."
-
-#. type: Content of: <div><h3>
-msgid "Why All Computer Users Will Benefit"
-msgstr "எப்படி எல்லா கணினி 
பயனாளர்களும் பயன் அ
டைவார்கள்?"
-
-#. type: Content of: <div><p>
-# | Once GNU is written, everyone will be able to obtain good system software
-# | free, just like [-air.-] {+air&#8239;<a class=\"ftn\"
-# | href=\"#f2\">[3]</a>.+}
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Once GNU is written, everyone will be able to obtain good system software "
-#| "free, just like air."
-msgid ""
-"Once GNU is written, everyone will be able to obtain good system software "
-"free, just like air&#8239;<a class=\"ftn\" href=\"#f2\">[3]</a>."
-msgstr ""
-"கனுவை எழுதிய பிறகு 
எல்லோருக்கும் இயங்குதள 
மென்பொருள் (Operating system software) "
-"காற்றுபோல எளிதாகக் 
கிடைக்கும்."
-
-#. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"This means much more than just saving everyone the price of a Unix license. "
-"It means that much wasteful duplication of system programming effort will be "
-"avoided. This effort can go instead into advancing the state of the art."
-msgstr ""
-"இதன் விளைவு எல்லொருடைய 
யூனிக்ஸ் உரிமத்தை 
மிச்சப்படுத்துவதை விட 
மேலானது - தேவையில்லாமல் "
-"திரும்பத்திரும்ப அதே 
இயங்குதள நிரலிகள் 
எழுதுவதைத் தவிர்க்கலாம். 
இந்த உழைப்பைத் தொழில்நுட்ப "
-"முன்னேற்றத்தில் 
செலுத்தலாம்."
-
-#. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Complete system sources will be available to everyone. As a result, a user "
-"who needs changes in the system will always be free to make them himself, or "
-"hire any available programmer or company to make them for him. Users will "
-"no longer be at the mercy of one programmer or company which owns the "
-"sources and is in sole position to make changes."
-msgstr ""
-"முழு இயங்குதளத்தின் 
ஆணைமூலம் (source codes) எல்லோருக்கும் 
கிடைக்கும். இதனால், "
-"யாருக்காவது இயக்க 
முறைமையில் மாற்றம் 
வேண்டுமென்றால், அவரவராக அ
தைச் சுதந்திரமாகச் "
-"செய்துக்கொள்ளலாம், அல்லது 
எந்த நிரலாளரையும் பணியில் அ
மர்த்தி மாற்றிக்கொள்ளலாம். 
மென்பொருள் "
-"பயனாளர்கள் ஒரு நிரலாளர் அ
ல்லது ஒரு நிறுவனத்தின் 
தயவில் வாழ வேண்டிய அவசியம் 
இருக்காது."
-
-#. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Schools will be able to provide a much more educational environment by "
-"encouraging all students to study and improve the system code. Harvard's "
-"computer lab used to have the policy that no program could be installed on "
-"the system if its sources were not on public display, and upheld it by "
-"actually refusing to install certain programs. I was very much inspired by "
-"this."
-msgstr ""
-"பள்ளிக்கூடங்கள் 
மாணவர்களுக்கு ஆணைமூலங்களைப் 
படிப்பதற்கும் அதை 
மேம்படுத்துவதற்கும் "
-"பயிற்சியளிக்கும் நல்லதொரு 
பயிற்சி மையமாக அமையலாம். Harvard 
கணினி மையம், முன்பு "
-"எந்தவொரு நிரலையும் அதன் 
ஆணைமூலங்களைப் பகிரங்கமாக 
வெளியிடாவிட்டால், அதனை 
நிறுவப் "
-"(install) போவதில்லை என்ற கொள்கை 
வைத்திருந்தனர். நான் அதைக் 
கண்டு மிகவும் ஊக்கம் அ
டைந்தேன்."
-
-#. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Finally, the overhead of considering who owns the system software and what "
-"one is or is not entitled to do with it will be lifted."
-msgstr ""
-"கடைசியாக, யார் இயங்குதள 
மென்பொருளை உரிமை 
கொண்டாடுவது, அதைவைத்து 
ஒருவர் என்ன "
-"செய்யலாம், என்ன 
செய்யக்கூடாது போன்ற 
தொல்லைகள் இருக்காது."
-
-#. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Arrangements to make people pay for using a program, including licensing of "
-"copies, always incur a tremendous cost to society through the cumbersome "
-"mechanisms necessary to figure out how much (that is, which programs) a "
-"person must pay for. And only a police state can force everyone to obey "
-"them. Consider a space station where air must be manufactured at great "
-"cost: charging each breather per liter of air may be fair, but wearing the "
-"metered gas mask all day and all night is intolerable even if everyone can "
-"afford to pay the air bill. And the TV cameras everywhere to see if you "
-"ever take the mask off are outrageous. It's better to support the air plant "
-"with a head tax and chuck the masks."
-msgstr ""
-"மக்கள் ஒரு நிரலிக்கு 
எவ்வளவு விலை கொடுக்க 
வேண்டும் என்று நிர்ணயிப்பது, 
அதன் நகல்களை "
-"உரிமம் செய்வது போன்ற பல 
விஷயங்களைத் தீர்மானிக்கும் 
முறை என்றுமே 
சமுதாயத்திற்குப் பல "
-"விதமாகச் செலவுகளைக் 
கொடுக்கிறது. காவல்துறை 
மட்டுமே அனைவரும் அ
தற்களுக்குக் கீழ்படிவதை "
-"நடைமுறைப்படுத்த முடியும். 
உதாரணமாக, விண்வெளி நிலையம் அ
மைத்து அதில் மக்கள் 
வாழ்கிறார்கள் "
-"என்று வைத்துக்கொள்வோம். அ
வர்கள் சுவாசிக்கும் ஒவ்வொரு 
லிட்டர் காற்றுக்கும், விலை 
நிர்ணயிப்பது "
-"நியாயமானது தான். ஆனால் அ
தற்கு அவர்கள் காற்று அளவையை 
முகமூடி போல முகத்தில் 
மாட்டிக் "
-"கொண்டு இரவும் பகலும் அலைவது 
பொறுக்க முடியாத ஒன்று. அது 
மட்டுமின்றி எல்லா 
இடங்களிலும் "
-"புகைப்படம் பிடிக்கும் 
கருவியை வைத்து நீங்கள 
முகமூடியை அகற்றுகிறீர்களா 
என்று கண்காணிப்பது "
-"கொடுமையானது. அதற்குப் பதில் 
அந்த இடத்திற்கு மொத்தமாக ஒரு 
வரி நிர்ணயித்து முகமூடிகளை "
-"தூக்கியெறிந்துவிடலாம்."
-
-#. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Copying all or parts of a program is as natural to a programmer as "
-"breathing, and as productive. It ought to be as free."
-msgstr ""
-"சுவாசிப்பதைப் போல, ஒரு 
நிரலியின் அனைத்து அல்லது சில 
பகுதிகளை படி எடுத்தல் "
-"இயற்கையானதே. அது அந்த அளவு 
சுதந்திரமாக இருக்க 
வேண்டியது."
-
-#. type: Content of: <div><h3>
-msgid "Some Easily Rebutted Objections to GNU's Goals"
-msgstr "கனுவின் 
குறிக்கோள்களுக்கு எதிராகக் 
கூறப்படும் சில வாதங்கள்"
-
-#. type: Content of: <div><dl><dt>
-msgid ""
-"<strong>&ldquo;Nobody will use it if it is free, because that means they "
-"can't rely on any support.&rdquo;</strong>"
-msgstr "<strong>“இலவசமாகக் கிடைத்தால் 
யாரும் உபயோகிக்க 
மாட்டார்கள்.”</strong>"
-
-#. type: Content of: <div><dl><dt>
-msgid ""
-"<strong>&ldquo;You have to charge for the program to pay for providing the "
-"support.&rdquo;</strong>"
-msgstr ""
-"<strong>“சேவை அளிக்க 
வேண்டுமென்றால் அதற்குக் 
காசு வசூல் செய்துதான் ஆக 
வேண்டும்.”</"
-"strong>"
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-#, fuzzy
-msgid ""
-"If people would rather pay for GNU plus service than get GNU free without "
-"service, a company to provide just service to people who have obtained GNU "
-"free ought to be profitable&#8239;<a class=\"ftn\" href=\"#f3\">[4]</a>."
-msgstr ""
-"இலவசமான கனுவை விட கனுவுடன் 
கட்டணச் சேவையைப் பொது மக்கள் 
விரும்பினால், வெறும் சேவையை "
-"அளிக்கும் நிறுவனங்கள் 
லாபத்துடன் இயங்கலாம் வெறும் 
கைப்பிடித்து உதவியளிக்கும் 
சேவையையும், "
-"நிரலில் மாற்றங்கள் செய்யும் 
சேவையையும் நாம் 
வித்தியாசப்படுத்த வேண்டும். 
இரண்டாவது விதமான "
-"சேவையை மென்பொருள் 
விற்பனையாளர்களிடமிருந்து 
எதிர்பார்க்க முடியாது. 
உங்களைப்போல பலருக்கு "
-"அதே மாற்றம் தேவையில்லை 
என்றால் மென்பொருள் 
விற்பனையாளன் செய்து தர 
மாட்டான்.<a href="
-"\"#f3\">(1)</a>"
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid ""
-"We must distinguish between support in the form of real programming work and "
-"mere handholding. The former is something one cannot rely on from a "
-"software vendor. If your problem is not shared by enough people, the vendor "
-"will tell you to get lost."
-msgstr ""
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid ""
-"If your business needs to be able to rely on support, the only way is to "
-"have all the necessary sources and tools. Then you can hire any available "
-"person to fix your problem; you are not at the mercy of any individual. "
-"With Unix, the price of sources puts this out of consideration for most "
-"businesses. With GNU this will be easy. It is still possible for there to "
-"be no available competent person, but this problem cannot be blamed on "
-"distribution arrangements. GNU does not eliminate all the world's problems, "
-"only some of them."
-msgstr ""
-"உங்களது நிறுவனத்திற்கு 
நம்பகமான சேவை தேவை என்றால், அ
ந்த மென்பொருளின் மூலக 
குறிமுறைகள் "
-"மற்றும் அதற்கான சாதனங்கள் 
உங்களிடம் இருக்க வேண்டும். 
இருந்தால் நீங்கள் ஒரு 
நிரலாளரை வைத்து, "
-"நிரலில் உங்களது 
மாற்றங்களைச் செய்து 
கொள்ளலாம். யூனிக்ஸ் மூலகக் 
குறிமுறைகளின் விலை "
-"அதிகமாக இருப்பதால் 
பெரும்பாலான நிறுவனங்களுக்கு 
இது இயலாத ஒன்று. கனுவில் இது 
போன்ற "
-"மூலக குறிமுறைகளில் 
மாற்றங்கள் எளிதாக இருக்கும். 
கனுவில் மாற்றங்கள் செய்யும் 
திறமை "
-"உடையவர்கள் இல்லாமல் 
போகலாம். அதற்கு கனுவின் 
பரிமாறும் முறையைக் குறை கூற 
முடியாது. கனு "
-"உலகத்திலுள்ள எல்லாப் 
பிரச்சனைகளையும் தீர்க்காது."
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid ""
-"Meanwhile, the users who know nothing about computers need handholding: "
-"doing things for them which they could easily do themselves but don't know "
-"how."
-msgstr ""
-"கணினி பற்றி ஒன்றும் 
தெரியாதவர்களுக்குக் 
கைப்பிடித்து உதவ 
வேண்டியிருக்கும். அதாவது "
-"அவர்களுக்குச் செய்யத் 
தெரியாதவைகளைச் செய்து 
கொடுப்பது."
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid ""
-"Such services could be provided by companies that sell just handholding and "
-"repair service. If it is true that users would rather spend money and get a "
-"product with service, they will also be willing to buy the service having "
-"got the product free. The service companies will compete in quality and "
-"price; users will not be tied to any particular one. Meanwhile, those of us "
-"who don't need the service should be able to use the program without paying "
-"for the service."
-msgstr ""
-"இது போன்ற சேவைகளை மட்டும் 
நிறுவனங்கள் அளிக்கலாம். 
மென்பொருள் மற்றும் சேவையை "
-"விரும்புபவர்கள், மென்பொருளை 
இலவசமாகப் பெற்றதால் 
இப்பொழுது சேவையை மட்டும் 
வாங்க "
-"விரும்புவார்கள். சேவை அ
ளிக்கும் நிறுவனங்கள், 
தரத்திலும், சேவையிள் 
விலையிலும் "
-"போட்டியிடுவார்கள். மேலும், 
கணினி உபயோகிப்பவர்கள் ஒரு 
நிறுவனத்தை மட்டும் 
சார்ந்திருக்க "
-"வேண்டியிருக்காது. மேலும் 
சேவை வேண்டாமென்று 
நினைப்பவர்கள் நிரலுக்கான 
சேவை வாங்காமல் "
-"உபயோகிக்கலாம்."
-
-#. type: Content of: <div><dl><dt>
-msgid ""
-"<strong>&ldquo;You cannot reach many people without advertising, and you "
-"must charge for the program to support that.&rdquo;</strong>"
-msgstr "<strong>“விளம்பரமின்றி 
மென்பொருளை விற்பனை செய்ய 
முடியாது.”</strong>"
-
-#. type: Content of: <div><dl><dt>
-msgid ""
-"<strong>&ldquo;It's no use advertising a program people can get free.&rdquo;"
-"</strong>"
-msgstr ""
-"<strong>“விளம்பரம் செய்ய 
வேண்டுமென்றால், 
மென்பொருளுக்குக் காசு 
வசூலிக்க வேண்டும்.”</"
-"strong>"
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid ""
-"There are various forms of free or very cheap publicity that can be used to "
-"inform numbers of computer users about something like GNU. But it may be "
-"true that one can reach more microcomputer users with advertising. If this "
-"is really so, a business which advertises the service of copying and mailing "
-"GNU for a fee ought to be successful enough to pay for its advertising and "
-"more. This way, only the users who benefit from the advertising pay for it."
-msgstr ""
-"கனு போன்ற மென்பொருளைப் 
பற்றி மற்றவர்களுக்குத் 
தெரிவிக்கப் பல எளிமையான 
வழிகள் உள்ளன. ஆனால் "
-"கணினி உபயோகிப்பவர்களில் 
பலரை விளம்பரம் மூலம்தான் அ
ணுக முடியும். அப்படியானால், 
கனுவை "
-"நகலெடுத்து விற்கும் 
நிறுவனங்கள் கனுவையும் 
விளம்பரப்படுத்தலாம். 
இதன்மூலம் "
-"விளம்பரத்திலிருந்து பயன் அ
டைபவர்கள் மட்டும்தான் அ
தற்குச் செலவு செய்வார்கள். "
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-# | On the other hand, if many people get GNU from their friends, and such
-# | companies don't succeed, this will show that advertising was not really
-# | necessary to spread GNU. Why is it that free market advocates don't want
-# | to let the free market decide [-this?<a href=\"#f4\">(2)</a>-]
-# | {+this?&#8239;<a class=\"ftn\" href=\"#f4\">[5]</a>+}
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "On the other hand, if many people get GNU from their friends, and such "
-#| "companies don't succeed, this will show that advertising was not really "
-#| "necessary to spread GNU. Why is it that free market advocates don't want "
-#| "to let the free market decide this?<a href=\"#f4\">(2)</a>"
-msgid ""
-"On the other hand, if many people get GNU from their friends, and such "
-"companies don't succeed, this will show that advertising was not really "
-"necessary to spread GNU. Why is it that free market advocates don't want to "
-"let the free market decide this?&#8239;<a class=\"ftn\" href=\"#f4\">[5]</a>"
-msgstr ""
-"பெரும்பாலானோர் கனுவை 
நண்பர்களிடம் இருந்து பெற்று 
இதுபோன்ற நிறுவனங்கள் வெற்றி 
அடையவில்லை "
-"என்றால், கனுவிற்கு 
விளம்பரம் தேவையில்லை என்று 
முடிவுசெய்யலாம்.<a href=\"#f4\">(2)</a>"
-
-#. type: Content of: <div><dl><dt>
-msgid ""
-"<strong>&ldquo;My company needs a proprietary operating system to get a "
-"competitive edge.&rdquo;</strong>"
-msgstr ""
-"<strong>“எனது நிறுவனம் 
மற்றவர்களோடு 
போட்டியிடுவதற்குத் தனியுரிம 
(proprietary) "
-"மென்பொருள் தேவை.”</strong>"
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid ""
-"GNU will remove operating system software from the realm of competition. "
-"You will not be able to get an edge in this area, but neither will your "
-"competitors be able to get an edge over you. You and they will compete in "
-"other areas, while benefiting mutually in this one. If your business is "
-"selling an operating system, you will not like GNU, but that's tough on "
-"you. If your business is something else, GNU can save you from being pushed "
-"into the expensive business of selling operating systems."
-msgstr ""
-"கனு, இயங்குதள (Operating System) 
உலகத்தில் போட்டி இல்லாமல் 
செய்துவிடும். நீங்களோ உங்கள் "
-"போட்டியாளரோ இதில் எதையும் 
இழக்கவோ பெறவோ போவதில்லை. 
இருவரும் மற்ற துறைகளில் "
-"போட்டியிடுவீர்கள், ஆனால் 
இயங்குதளத் துறையில் 
ஒருவருக்கொருவர் 
உதவுவீர்கள். இயங்குதளங்களை "
-"விற்பது உங்கள் தொழிலாக 
இருந்தால், கனுவை 
உங்களுக்குப் பிடிக்காது, 
ஆனால் அது உங்கள் கஷ்டம். "
-"உங்களது தொழில் வேறாக 
இருந்தால் கனு உங்களை 
இயங்குதளங்களை விற்கும் 
விலையுயர்ந்த "
-"வியாபாரத்திலிருந்து 
காப்பாற்றும்."
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-# | I would like to see GNU development supported by gifts from many
-# | manufacturers and users, reducing the cost to [-each.<a
-# | href=\"#f5\">(3)</a>-] {+each&#8239;<a class=\"ftn\"
-# | href=\"#f5\">[6]</a>.+}
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "I would like to see GNU development supported by gifts from many "
-#| "manufacturers and users, reducing the cost to each.<a href=\"#f5\">(3)</a>"
-msgid ""
-"I would like to see GNU development supported by gifts from many "
-"manufacturers and users, reducing the cost to each&#8239;<a class=\"ftn\" "
-"href=\"#f5\">[6]</a>."
-msgstr ""
-"நான் எதிர்காலத்தில் கனுவின் 
முன்னேற்றத்திற்குப் பல 
நிறுவனங்களும், பயனாளர்களும் 
உதவி செய்து, "
-"ஒவ்வொருவரின் செலவைக் 
குறைப்பதைக் காண 
விரும்புகிறேன்.<a href=\"#f5\">(3)</a>"
-
-#. type: Content of: <div><dl><dt>
-msgid ""
-"<strong>&ldquo;Don't programmers deserve a reward for their creativity?"
-"&rdquo;</strong>"
-msgstr ""
-"<strong>“நிரலாளர்கள் தங்களது 
படைக்கும் திறனிற்கு வெகுமதி 
பெறத் தகுதியற்றவர்களா?”</"
-"strong>"
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid ""
-"If anything deserves a reward, it is social contribution. Creativity can be "
-"a social contribution, but only in so far as society is free to use the "
-"results. If programmers deserve to be rewarded for creating innovative "
-"programs, by the same token they deserve to be punished if they restrict the "
-"use of these programs."
-msgstr ""
-"ஏதாவது ஒன்று வெகுமதி 
பெறத்தக்கது என்றால் அது 
சமுதாயப் பங்களிப்பே. 
படைக்கும் அறிவின் பலன் "
-"எவ்வளவு தூரம் 
சமுதாயத்திற்குத் 
தடையில்லாமல் கிடைக்கிறது 
என்பதைப் பொருத்தே அது 
சமுதாயப் "
-"பங்கா இல்லையா என்று கூற 
முடியும். நிரலாளர்கள் 
தங்களது புதுமையான 
நிரலாளர்களுக்கு "
-"வெகுமதி பெறத் 
தகுதியானவர்கள் என்றால், அதே 
கோணத்தில், அந்த நிரலியின் 
உபயோகிப்பதை அவர்கள் "
-"தடுத்தால் தண்டனைக்கு 
உண்டாகவும் தகுதியானவர்களே."
-
-#. type: Content of: <div><dl><dt>
-msgid ""
-"<strong>&ldquo;Shouldn't a programmer be able to ask for a reward for his "
-"creativity?&rdquo;</strong>"
-msgstr ""
-"<strong>“ஒரு பயனாளர் தனது 
படைக்கும் திறனிற்கு வெகுமதி 
கேட்கக்கூடாதா?”</strong>"
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid ""
-"There is nothing wrong with wanting pay for work, or seeking to maximize "
-"one's income, as long as one does not use means that are destructive. But "
-"the means customary in the field of software today are based on destruction."
-msgstr ""
-"செய்த வேலைக்கு காசு 
கேட்பதில் எந்தத் தவறும் 
இல்லை. தனது வருமானத்தை அதிகப் 
படுத்த "
-"நினைப்பதிலும் எந்தத் தவறும் 
இல்லை. ஆனால் சேதம் 
விளைவிக்கும் வழிகள் 
உபயோகிக்கக்கூடாது. "
-"இன்றைய மென்பொருள் உலகத்தில் 
இது போன்ற சேதம் விளைவிக்கும் 
வழிகள்தான் 
உபயோகிக்கிறார்கள்."
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid ""
-"Extracting money from users of a program by restricting their use of it is "
-"destructive because the restrictions reduce the amount and the ways that the "
-"program can be used. This reduces the amount of wealth that humanity "
-"derives from the program. When there is a deliberate choice to restrict, "
-"the harmful consequences are deliberate destruction."
-msgstr ""
-"ஒரு நிரலியை 
உபயோகிபவர்களுக்குத் தடை 
விதித்து காசைச் சுறண்டுவது 
சேதம் "
-"விளைவிக்கக்கூடியது. 
ஏனென்றால் இது போன்ற தடைகள், 
மென்பொருளை உபயோகிக்கக்கூடிய 
"
-"வாய்ப்புகளைக் குறைகிறது. 
இத்தடைகள், மனித இனம் அந்த 
நிரலியிடமிருந்து பெறக்கூடிய 
லாபத்தை "
-"குறைத்துவிடுகிறது."
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid ""
-"The reason a good citizen does not use such destructive means to become "
-"wealthier is that, if everyone did so, we would all become poorer from the "
-"mutual destructiveness. This is Kantian ethics; or, the Golden Rule. Since "
-"I do not like the consequences that result if everyone hoards information, I "
-"am required to consider it wrong for one to do so. Specifically, the desire "
-"to be rewarded for one's creativity does not justify depriving the world in "
-"general of all or part of that creativity."
-msgstr ""
-"ஒரு நல்ல குடிமகன் 
பணக்காரனாவதற்கு இது போன்ற 
நஷ்டத்தை விளைவிக்கும வழிகளை 
உபயோகிக்க "
-"மாட்டான். ஏனென்றால், 
எல்லோரும் இது போலச் செய்தால் 
நாம் எல்லோரும் அந்தப் பரஸ்பர 
சேதங்களால் "
-"ஏழைகளாகி விடுவோம். இதுதான் 
'Kantian Ethics' அல்லது 'the Golden Rule'. தடைகள் "
-"விதிப்பதால் ஏற்படும் 
விளைவுகள் எனக்குப் 
பிடிக்காததால், நான் இதை யார் 
செய்தாலும் தவறு எனக் "
-"கருதுகிறேன்."
-
-#. type: Content of: <div><dl><dt>
-msgid "<strong>&ldquo;Won't programmers starve?&rdquo;</strong>"
-msgstr "<strong>“நிரலாளர்கள் 
பட்டினியால் இறந்துவிட 
மாட்டார்களா?”</strong>"
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid ""
-"I could answer that nobody is forced to be a programmer. Most of us cannot "
-"manage to get any money for standing on the street and making faces. But we "
-"are not, as a result, condemned to spend our lives standing on the street "
-"making faces, and starving. We do something else."
-msgstr ""
-" நிரல் எழுத, யாரும் கட்டாயப் 
படுத்தப்படவில்லை, என்று நான 
பதில் அளிக்கலாம். பலரால் "
-"தெருவில் வேஷம் போட்டு 
நின்று காசு சம்பாதிக்க 
முடியாது. இதனால் நாம் யாரும் 
தெருவில் "
-"வேஷம் போட்டு நின்று பசியால் 
செத்துப்போவதில்லை. நாம் வேறு 
ஏதாவது வேலை செய்கிறோம்."
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid ""
-"But that is the wrong answer because it accepts the questioner's implicit "
-"assumption: that without ownership of software, programmers cannot possibly "
-"be paid a cent. Supposedly it is all or nothing."
-msgstr ""
-"ஆனால் அது தவறான பதில். 
ஏனென்றால் அது கேள்வியாளரின் 
அனுமானத்தை ஏற்றுகொள்கிறது: அ
தாவது "
-"மென்பொருளிற்கு உரிமையாளர் 
என்னும் நிலைமை இல்லாமல் 
நிரலாளர்களுக்கு ஒரு நயா 
பைசாக் கூடக் "
-"கிடைக்காது என்ற அனுமானத்தை 
ஏற்படுத்தும்."
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid ""
-"The real reason programmers will not starve is that it will still be "
-"possible for them to get paid for programming; just not paid as much as now."
-msgstr ""
-"நிரலாளர்கள் பட்டினியால் 
இறந்துவிடமாட்டார்கள், 
ஏனென்றால், இன்னமும், இன்றைய அ
ளவிற்கு "
-"இல்லாவிடினும், அவர்களால் 
நிரல் எழுதி காசு சம்பாதிக்க 
முடியும்."
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-# | Restricting copying is not the only basis for business in software. It is
-# | the most common [-basis-] {+basis&#8239;<a class=\"ftn\"
-# | href=\"#f8\">[7]</a>+} because it brings in the most money. If it were
-# | prohibited, or rejected by the customer, software business would move to
-# | other bases of organization which are now used less often. There are
-# | always numerous ways to organize any kind of business.
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Restricting copying is not the only basis for business in software. It is "
-#| "the most common basis because it brings in the most money. If it were "
-#| "prohibited, or rejected by the customer, software business would move to "
-#| "other bases of organization which are now used less often. There are "
-#| "always numerous ways to organize any kind of business."
-msgid ""
-"Restricting copying is not the only basis for business in software. It is "
-"the most common basis&#8239;<a class=\"ftn\" href=\"#f8\">[7]</a> because it "
-"brings in the most money. If it were prohibited, or rejected by the "
-"customer, software business would move to other bases of organization which "
-"are now used less often. There are always numerous ways to organize any "
-"kind of business."
-msgstr ""
-"நகலெடுப்பதில் தடை விதிப்பது 
மட்டுமே மென்பொருள் 
வாணிகத்தின் அடிப்படையில்லை. 
ஆனாலும் அதனை "
-"அடிப்படையாகக் கொள்ளக் 
காரணம், அதனால் கிடைக்கும் 
பெரும் இலாபம்தான். 
வாடிக்கையாளர்கள் "
-"இவ்வடிப்படையை மறுத்தாலோ, 
தடை செய்தாலோ, தற்போது மிகவும் 
குறைந்த அளவில் 
பின்பற்றப்படும் பல "
-"வியாபார முறைகளுக்கு, 
இந்நிறுவனங்கள் தாவி விடும். 
எப்போதுமே, வியாபாரத்தை அ
மைக்க "
-"நூற்றுக்கணக்கான வழிகள் 
உள்ளன."
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid ""
-"Probably programming will not be as lucrative on the new basis as it is "
-"now. But that is not an argument against the change. It is not considered "
-"an injustice that sales clerks make the salaries that they now do. If "
-"programmers made the same, that would not be an injustice either. (In "
-"practice they would still make considerably more than that.)"
-msgstr ""
-"இந்தப் புதிய முறைகளில், 
நிரலாளர் வேலைக்கு ஆடம்பரத் 
தோற்றம் இராது. அதற்காக இந்த 
மாற்றம் "
-"தேவையில்லை என்று 
வாதிடமுடியாது. 
கிளார்க்குகளின் ஊதியம் 
குறைவாக இருப்பதை நாம் "
-"அநியாயமாகக் கருதுவதில்லை. அ
தே அளவு ஊதியத்தைப் 
நிரலாளர்கள் பெறுவது அ
நியாயம் ஆகாது. "
-"(அப்பொழுதும் கூட, 
நடைமுறையில் நிரலாளர்கள் அ
திகம் பெறுவார்கள்)."
-
-#. type: Content of: <div><dl><dt>
-msgid ""
-"<strong>&ldquo;Don't people have a right to control how their creativity is "
-"used?&rdquo;</strong>"
-msgstr ""
-"<strong>“நிரலாளர்களுக்குத் 
தங்களது சிருஷ்டிக்கும் அ
றிவை மற்றவர்கள் எப்படி 
உபயோகிக்க "
-"வேண்டும் என்பதை நிர்ணயிக்க 
உரிமை இல்லையா?”</strong>"
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid ""
-"&ldquo;Control over the use of one's ideas&rdquo; really constitutes control "
-"over other people's lives; and it is usually used to make their lives more "
-"difficult."
-msgstr ""
-"“ஒருவரின் எண்ணங்களை 
மற்றவர்கள் உபயோகிப்பதில் அ
வருக்கு உள்ள அதிகாரம்” 
என்பது மற்றவர்களின் "
-"வாழ்க்கையில் பாதிப்பை 
உண்டாக்குகிறது; அது அ
வர்களின் வாழ்க்கையை மேலும் 
சிக்கலானதாக்குகிறது."
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-# | People who have studied the issue of intellectual property [-rights-]
-# | {+rights&#8239;<a class=\"ftn\" href=\"#f6\">[8]</a>+} carefully (such as
-# | lawyers) say that there is no intrinsic right to intellectual property. 
-# | The kinds of supposed intellectual property rights that the government
-# | recognizes were created by specific acts of legislation for specific
-# | purposes.
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "People who have studied the issue of intellectual property rights "
-#| "carefully (such as lawyers) say that there is no intrinsic right to "
-#| "intellectual property. The kinds of supposed intellectual property "
-#| "rights that the government recognizes were created by specific acts of "
-#| "legislation for specific purposes."
-msgid ""
-"People who have studied the issue of intellectual property rights&#8239;<a "
-"class=\"ftn\" href=\"#f6\">[8]</a> carefully (such as lawyers) say that "
-"there is no intrinsic right to intellectual property. The kinds of supposed "
-"intellectual property rights that the government recognizes were created by "
-"specific acts of legislation for specific purposes."
-msgstr ""
-"அறிவுச் சொத்து (Intellectual Property) 
பற்றித் தெளிவாகக் 
கற்றறிந்தவர்கள் 
(வழக்கறிஞர்கள் "
-"போன்றோர்), உண்மையில் அறிவுச் 
சொத்து அதிகாரம் என்பது 
இயற்கையான அதிகாரம் இல்லை 
என்று "
-"கூறுவர். அரசு 
ஒப்புக்கொள்ளும் அறிவுச் 
சொத்து அதிகாரங்கள், 
குறிப்பிட்ட சில 
விஷயங்களுக்காக, "
-"மசோதாக்கள் மூலம் 
உருவாக்கப்பட்டவை."
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid ""
-"For example, the patent system was established to encourage inventors to "
-"disclose the details of their inventions. Its purpose was to help society "
-"rather than to help inventors. At the time, the life span of 17 years for a "
-"patent was short compared with the rate of advance of the state of the art. "
-"Since patents are an issue only among manufacturers, for whom the cost and "
-"effort of a license agreement are small compared with setting up production, "
-"the patents often do not do much harm. They do not obstruct most "
-"individuals who use patented products."
-msgstr ""
-"உதாரணமாக, 
கண்டுபிடிப்பாளர்கள், தங்கள் 
கண்டுபிடிப்புகளின் 
விவரங்களை வெளியிட 
ஊக்குவிக்கும் "
-"வகையில் காப்புரிமை (patent system) 
உருவாக்கப்பட்டது. அதன் 
குறிக்கோள் சமுதாயம் பயன்பெற "
-"வேண்டும் என்பதுதான். அ
ப்போது பதினேழு வருடம் என்பது 
தொழில்நுட்ப முன்னேற்ற 
வேகத்தோடு "
-"ஒப்பிட்டால் சிறிதாக 
இருந்தது (ஒரு காப்புரிமை 
பதினேழு வருடங்களுக்கு 
மட்டுமே "
-"செல்லுபடியாகும்). 
காப்புரிமை என்பது 
பெரும்பாலும் 
தயாரிப்பாளர்களின் கவலை; அ
வர்களுக்கு "
-"விலையும், அனுமதி 
ஒப்பந்தங்களும் தயாரிப்பு 
கட்டுமானங்களை விட 
மிகச்சிறியது என்பதால் "
-"எந்தவித பாதிப்புமில்லை. அவை 
எந்தவொரு தனிமனிதனையும் 
காப்புரிமை செய்யப்பட்ட 
பொருளை "
-"உபயோகிப்பதைத் தடை 
செய்வதில்லை."
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid ""
-"The idea of copyright did not exist in ancient times, when authors "
-"frequently copied other authors at length in works of nonfiction. This "
-"practice was useful, and is the only way many authors' works have survived "
-"even in part. The copyright system was created expressly for the purpose of "
-"encouraging authorship. In the domain for which it was invented&mdash;"
-"books, which could be copied economically only on a printing press&mdash;it "
-"did little harm, and did not obstruct most of the individuals who read the "
-"books."
-msgstr ""
-"முற்காலத்தில் அச்சுரிமை 
(copyright) என்னும் ஒரு முறை 
கிடையாது. அப்பொழுது அடிக்கடி "
-"எழுத்தாளர்கள் மற்றவர்களின் 
படைப்பிலிருந்து தேவையான 
பகுதிகளை எடுத்து 
உபயோகித்தார்கள். "
-"இந்தப பழக்கம் பல 
எழுத்தாளர்களுக்கு நன்மை 
விளைவித்தது. இந்தப் 
பழக்கத்தால்தான் இன்னமும் பல "
-"எழுத்தாளர்களின் படைப்புகள் 
நம்மிடையே 
நிலைத்திருக்கின்றன. 
புத்தகங்கள் எழுதுவதை "
-"ஆதரிப்பதற்காகத்தான் அ
ச்சுரிமை உருவாக்கப்பட்டது. அ
து உருவாக்கப்பட்டது 
புத்தகங்களுக்காக. "
-"புத்தகங்களைச் சிக்கனமாக அ
ச்சகத்தில்தான் நகல் செய்ய 
முடிந்தது. இதனால் 
வாசகர்களுக்கு எந்த வித "
-"பாதிப்பும் ஏற்படவில்லை."
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid ""
-"All intellectual property rights are just licenses granted by society "
-"because it was thought, rightly or wrongly, that society as a whole would "
-"benefit by granting them. But in any particular situation, we have to ask: "
-"are we really better off granting such license? What kind of act are we "
-"licensing a person to do?"
-msgstr ""
-"எல்லா அறிவுச்சொத்து அ
திகாரங்களும் சமுதாயத்தின் 
பொதுநலம் கருதி, சமுதாயத்தால் 
அளிக்கபட்ட "
-"உரிமங்கள் தான். ஆனால் எந்த 
ஒரு சூழ்நிலையிலும், நாம் 
கேட்கவேண்டியது: இது போன்ற 
உரிமங்களைக் "
-"கொடுப்பது நமக்கு பயன் அ
ளிக்கின்றதா? என்ன மாதிரி அ
திகாரங்களுக்கு நாம் உரிமம் அ
ளிக்கிறோம்?"
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid ""
-"The case of programs today is very different from that of books a hundred "
-"years ago. The fact that the easiest way to copy a program is from one "
-"neighbor to another, the fact that a program has both source code and object "
-"code which are distinct, and the fact that a program is used rather than "
-"read and enjoyed, combine to create a situation in which a person who "
-"enforces a copyright is harming society as a whole both materially and "
-"spiritually; in which a person should not do so regardless of whether the "
-"law enables him to."
-msgstr ""
-"தற்கால நிரலாளர்களின் நிலை, 
நூறு வருடங்களுக்கு 
முன்புள்ள 
புத்தகங்களிலிருந்து மிகவும் 
"
-"வேறுபட்டிருக்கிறது. ஒரு 
நிரலை ஒருவரிடம் இருந்து 
ஒருவர் எளிதாக நகல் எடுப்பது, 
ஒரு "
-"நிரலின் இலக்கு நிரல் (Object code) 
மற்றும் மூலக் குறிமுறைகள் 
வேறு வேறாக இருப்பது, "
-"ஒரு நிரலை வாசித்து 
மகிழ்வதைக் காட்டிலும் அதனை 
உபயோகப்படுத்துவது, 
இவையெல்லாம் இணைந்து "
-"அந்த நிரலியின் உரிமையாளர் அ
ச்சுரிமையை அமல்செய்யும் 
பொழுது மனதளவிலும் 
பொருளளவிலும் "
-"சமுதாயத்தைச் சீரழிக்கும் 
சூழ்நிலையை உருவாக்குகின்றன; 
அந்தச் சூழ்நிலையில் சட்டம் "
-"அனுமதித்தாலும் கூட அவர் அ
தைச் செய்யக்கூடாது."
-
-#. type: Content of: <div><dl><dt>
-msgid ""
-"<strong>&ldquo;Competition makes things get done better.&rdquo;</strong>"
-msgstr "<strong>“போட்டியே ஒரு செயல் 
சிறப்பாகச் செயல்பட 
உறுதுணையாயிருக்கும்.”</strong>"
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid ""
-"The paradigm of competition is a race: by rewarding the winner, we encourage "
-"everyone to run faster. When capitalism really works this way, it does a "
-"good job; but its defenders are wrong in assuming it always works this way. "
-"If the runners forget why the reward is offered and become intent on "
-"winning, no matter how, they may find other strategies&mdash;such as, "
-"attacking other runners. If the runners get into a fist fight, they will "
-"all finish late."
-msgstr ""
-"போட்டிக்கு ஒரு சிறந்த 
உதாரணம் ஓட்டப்பந்தயம். 
வெற்றி பெறுவோர்க்கு 
பரிசளிப்பதன் மூலம் நாம் "
-"எல்லோரையும் வேகமாக ஓட 
ஊக்கமளிக்கிறோம். ஓடுகிறவர், 
எதற்காகப் பரிசு 
வழங்கப்படுகிறது "
-"என்பதை மறந்துவிட்டு, வெற்றி 
இலக்கை மட்டுமே குறிவைத்து 
ஓடினால், அவர் பிற 
போட்டியாளர்களைச "
-"சமாளிப்பதற்குப் பல 
தந்திரங்களைக் கையாளக்கூடும் 
- உதாரணமாக, மற்ற 
போட்டியாளர்களைத் "
-"தாக்குவது. ஒருவேளை 
போட்டியாளர்கள் 
கைச்சண்டையில் 
ஈடுப்பட்டார்களேயானால் அ
வர்கள் எல்லோரும "
-"பின்தங்க வேண்டிய நிலை வரும்."
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid ""
-"Proprietary and secret software is the moral equivalent of runners in a fist "
-"fight. Sad to say, the only referee we've got does not seem to object to "
-"fights; he just regulates them (&ldquo;For every ten yards you run, you can "
-"fire one shot&rdquo;). He really ought to break them up, and penalize "
-"runners for even trying to fight."
-msgstr ""
-"தனியுரிமை (proprietary) மென்பொருள 
மற்றும் இரகசிய மென்பொருள் 
இரண்டும், கைச்சண்டையிடும் "
-"போட்டியாளர்களுக்கு ஒப்பான 
உதாரணங்களாகும். 
கவலைக்குரியது என்னவென்றால், 
நம்மிடம் இருக்கும் "
-"ஒரே நடுவரும் சண்டையை 
நெறிபடுத்துகிறாரே தவிர 
தடுப்பதில்லை (ஒவ்வொரு 10 அ
டிக்கும் ஒரு "
-"குத்து குத்தலாம்). ஆனால் அவர் 
உண்மையில் சண்டையை நிறுத்தி அ
தற்குக் காரணமான 
போட்டியாளர்களைத் "
-"தண்டிக்க வேண்டும்."
-
-#. type: Content of: <div><dl><dt>
-msgid ""
-"<strong>&ldquo;Won't everyone stop programming without a monetary incentive?"
-"&rdquo;</strong>"
-msgstr ""
-"<strong>“ஊக்கத்தொகை இல்லாததால் 
நிரலாளர்கள் நிரல் எழுதுவதை 
நிறுத்திவிடமாட்டார்களா?”</"
-"strong>"
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid ""
-"Actually, many people will program with absolutely no monetary incentive. "
-"Programming has an irresistible fascination for some people, usually the "
-"people who are best at it. There is no shortage of professional musicians "
-"who keep at it even though they have no hope of making a living that way."
-msgstr ""
-"வாஸ்தவமாக, எந்தவிதமான 
ஊக்கத்தொகையும் எதிர்பாராமல் 
பலர் நிரல் எழுதுவார்கள். 
பொதுவாக நிரல் "
-"எழுதுவதில் 
மிகச்சிறந்தவர்களுக்கு அதில் 
தவிர்க்க முடியாத மோகம் 
உள்ளது. சங்கீதத்தின் மூலம் "
-"வாழ்க்கையை நடத்தும் 
கட்டாயம் இல்லாவிட்டாலும் 
கூட, பல சங்கீத மேதைகளுக்குச் 
சங்கீதத்தில் உள்ள "
-"ஈடுபாடு குறைவதில்லை."
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid ""
-"But really this question, though commonly asked, is not appropriate to the "
-"situation. Pay for programmers will not disappear, only become less. So "
-"the right question is, will anyone program with a reduced monetary "
-"incentive? My experience shows that they will."
-msgstr ""
-"இந்தக் கேள்வி பலர் 
மத்தியில் எழுந்தாலும், இது 
சரியான கேள்வி கிடையாது. 
ஏனென்றால், "
-"நிரலாளர்களுக்கு ஊதியம் 
குறையுமே தவிர மறைந்துவிடாது. 
அதனால், சரியான கேள்வி "
-"என்னவென்றால், குறைந்த 
ஊக்கத்தொகையை நிரலாளர்கள் 
ஏற்பார்களா? அவர்கள் 
ஏற்பார்கள் என்று எனது "
-"அனுபவம் சொல்கிறது."
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid ""
-"For more than ten years, many of the world's best programmers worked at the "
-"Artificial Intelligence Lab for far less money than they could have had "
-"anywhere else. They got many kinds of nonmonetary rewards: fame and "
-"appreciation, for example. And creativity is also fun, a reward in itself."
-msgstr ""
-"பத்து வருடங்களுக்கு மேலாக 
உலகத்தின் தலை சிறந்த 
நிரலாளர்கள் MITயின் AI 
ஆய்வகத்தில் எங்கும் "
-"கிடைத்திராத மிகக் குறைந்த 
ஊதியத்திற்குப் 
பணியாற்றினர். அவர்களுக்கு 
ஊதியத்தைத் தவிர மற்ற "
-"ஊக்க விருதுகள் கிடைத்தன. 
உதாரணத்திற்குப் புகழ் 
மற்றும் பாராட்டு. மேலும், 
படைப்பு "
-"மகிழ்ச்சியைத் தரக்கூடியது, அ
துவே ஒரு விருதாகும்."
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid ""
-"Then most of them left when offered a chance to do the same interesting work "
-"for a lot of money."
-msgstr ""
-"பின்னர், கூடுதல் 
ஊதியத்திற்கு இதே மாதிரி 
வேலையைச் செய்ய வாய்ப்பு 
கிடைத்ததால் பலர் "
-"வெளியேறினர்."
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid ""
-"What the facts show is that people will program for reasons other than "
-"riches; but if given a chance to make a lot of money as well, they will come "
-"to expect and demand it. Low-paying organizations do poorly in competition "
-"with high-paying ones, but they do not have to do badly if the high-paying "
-"ones are banned."
-msgstr ""
-"நிரலாளர்கள் பணத்தைத் தவிர 
மற்ற காரணதிற்காகவும் நிரல் 
எழுதுவார்கள் என்பதை இந்த 
நிகழ்ச்சிகள் "
-"காட்டுகின்றன. குறைந்த 
ஊதியத்தை அளிக்கும் 
கூட்டமைப்புகள், அதிக 
ஊதியத்தை அளிக்கும் "
-"அமைப்புகளுடன் போட்டியிடத் 
திணறுகின்றனர். ஆனால், அதிக 
ஊதியத்தை அளிக்கும் அ
மைப்புகள் "
-"ஒடுக்கப்பட்டால், அவர்கள 
மோசமாக செயல்பட 
வேண்டியதில்லை."
-
-#. type: Content of: <div><dl><dt>
-msgid ""
-"<strong>&ldquo;We need the programmers desperately. If they demand that we "
-"stop helping our neighbors, we have to obey.&rdquo;</strong>"
-msgstr ""
-"<strong>“எங்களுக்கு நிரலாளர்கள் 
மிகவும் தேவை. நாங்கள் 
பிறருக்கு உதவக் கூடாது என்று "
-"நிரலாளர்கள் வாதிட்டால், அ
தனை நாங்கள் 
ஏற்றுக்கொள்ளத்தான் 
வேண்டும்.”</strong>"
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid ""
-"You're never so desperate that you have to obey this sort of demand. "
-"Remember: millions for defense, but not a cent for tribute!"
-msgstr ""
-"இது போன்ற வாதங்களை 
ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய அ
ளவிற்கு உங்கள் நிலைமை 
எப்பொழுதும், மோசமாக "
-"இருக்காது. நினைவில் 
கொள்ளுங்கள்: கப்பம் 
கட்டுவதைவிட விடுதலைக்காகப் 
போராடுவதே சிறந்தது!"
-
-#. type: Content of: <div><dl><dt>
-msgid ""
-"<strong>&ldquo;Programmers need to make a living somehow.&rdquo;</strong>"
-msgstr "<strong>“நிரலாளர்கள் 
எப்படியாவது வாழ்க்கையை 
நடத்த வேண்டுமே.”</strong>"
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid ""
-"In the short run, this is true. However, there are plenty of ways that "
-"programmers could make a living without selling the right to use a program. "
-"This way is customary now because it brings programmers and businessmen the "
-"most money, not because it is the only way to make a living. It is easy to "
-"find other ways if you want to find them. Here are a number of examples."
-msgstr ""
-"புதிய முறையை ஏற்றுக்கொண்ட 
பிறகு, தொடக்கத்தில் இது 
உண்மையாக இருக்கும். எனினும் "
-"நிரலாளர்கள் நிரலியின் 
உரிமத்தை விற்பதைத் தவிர வேறு 
பல வழிகளின் மூலம் வாழ்க்கையை "
-"நடத்தலாம். உரிமத்தை விற்பது 
இப்போது வழக்கமாக உள்ளது, 
ஏனென்றால், அது அதிகமான 
லாபத்தைத் "
-"தரக்கூடியதே தவிர, அது 
நிரல்கள் மூலம் 
சம்பாதிப்பதற்கு ஒரே வழி 
கிடையாது. மற்ற வழிகள் "
-"தேடினால் எளிதாகக் 
கிடைக்கும். இதோ சில 
எடுத்துக்காட்டுகள்."
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid ""
-"A manufacturer introducing a new computer will pay for the porting of "
-"operating systems onto the new hardware."
-msgstr ""
-"கணினி தயாரிப்பாளர்கள் புது 
கணினியை அறிமுகப்படுத்தும் 
பொழுது, அந்தக் கணினியில் "
-"இயங்குதளங்களை 
இயங்கவைப்பதற்கு 
நிரலாளர்களுக்குக் காசு 
கொடுப்பார்கள்."
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid ""
-"The sale of teaching, handholding and maintenance services could also employ "
-"programmers."
-msgstr "நிரலியைக் கற்பிப்பதும், 
பராமரிப்பதும 
நிரலாளர்களுக்கு உத்தியோகம் அ
ளிக்கலாம்."
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-# | People with new ideas could distribute programs as [-freeware,-]
-# | {+freeware&#8239;<a class=\"ftn\" href=\"#f7\">[9]</a>,+} asking for
-# | donations from satisfied users, or selling handholding services. I have
-# | met people who are already working this way successfully.
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "People with new ideas could distribute programs as freeware, asking for "
-#| "donations from satisfied users, or selling handholding services. I have "
-#| "met people who are already working this way successfully."
-msgid ""
-"People with new ideas could distribute programs as freeware&#8239;<a class="
-"\"ftn\" href=\"#f7\">[9]</a>, asking for donations from satisfied users, or "
-"selling handholding services. I have met people who are already working "
-"this way successfully."
-msgstr ""
-"புதிய எண்ணங்களை உடையோர் 
தங்களது நிரலை இலவசமாகக் 
கொடுத்து, திருப்தி "
-"அடைந்தவர்களிடமிருந்து 
நன்கொடைகள் கேட்கலாம். இது போல 
வெற்றிகரமாக வழி 
நடத்துபவர்களை நான் "
-"சந்தித்துள்ளேன்."
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid ""
-"Users with related needs can form users' groups, and pay dues. A group "
-"would contract with programming companies to write programs that the group's "
-"members would like to use."
-msgstr ""
-"சம்பந்தப்பட்ட தேவைகளை 
உடையோர் குழுக்கள் அமைத்து 
சந்தா கட்டலாம். அந்தக் 
குழுக்கள் நிரல் "
-"எழுதும் நிறுவனத்துடன் 
ஒப்பந்தம் வைத்து அ
வர்களுக்குத் தேவையான 
நிரல்களை எழுதலாம்."
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid "All sorts of development can be funded with a Software Tax:"
-msgstr "எல்லா விதமான மென்பொருள் 
தயாரிப்பிற்கும் மென்பொருள் 
வரி மூலம் நிதி திரட்டலாம்"
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid ""
-"Suppose everyone who buys a computer has to pay x percent of the price as a "
-"software tax. The government gives this to an agency like the NSF to spend "
-"on software development."
-msgstr ""
-"கணினி வாங்கும் ஒவ்வொருவரும் 
அதன் விலையில் ஒரு 
குறிப்பிட்ட சதவீதத்தை 
மென்பொருள் வரியாகக் "
-"கட்ட வேண்டும்."
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid ""
-"But if the computer buyer makes a donation to software development himself, "
-"he can take a credit against the tax. He can donate to the project of his "
-"own choosing&mdash;often, chosen because he hopes to use the results when it "
-"is done. He can take a credit for any amount of donation up to the total "
-"tax he had to pay."
-msgstr ""
-"கணினி வாங்குபவர் தானாகவே 
மென்பொருள் தயாரிப்பிற்கு 
நன்கொடைகள் கொடுக்கிறார் 
என்றால, அவர் "
-"வரி கட்ட வேண்டியதில்லை. அவர் 
அவருக்கு விருப்பமான 
செயல்திட்டத்திற்கு நன்கொடை 
கொடுக்கலாம. "
-"அவர் நன்கொடை கொடுத்த அ
ளவிற்கு வரி கட்டத் 
தேவையில்லை."
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid ""
-"The total tax rate could be decided by a vote of the payers of the tax, "
-"weighted according to the amount they will be taxed on."
-msgstr "மொத்த வரியின் சதவீதத்தை 
வரி கட்டுபவர்களின் 
வாக்களிப்பின் மூலம் 
தீர்மானம் செய்யலாம்."
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><p>
-msgid "The consequences:"
-msgstr "இதன் விளைவுகள்:"
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><ul><li>
-msgid "The computer-using community supports software development."
-msgstr "கணினி உபயோகிப்பவர்கள் 
மென்பொருள் தயாரிப்பிற்கு 
நிதி அளிக்கிறார்கள்."
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><ul><li>
-msgid "This community decides what level of support is needed."
-msgstr "எந்த அளவிற்கு ஆதரவு தேவை 
என்பதை அவர்களே முடிவு 
செய்கிறார்கள்."
-
-#. type: Content of: <div><dl><dd><ul><li>
-msgid ""
-"Users who care which projects their share is spent on can choose this for "
-"themselves."
-msgstr ""
-"எந்தச் 
செயல்திட்டத்திற்குத் 
தங்களது பங்கு செல்ல வேண்டும் 
என்பதைப் பற்றிக் கவனமாக 
இருப்பவர்கள், "
-"அவர்கள் விரும்பியதைத் 
தேர்ந்தேடுக்கலாம்."
-
-#. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"In the long run, making programs free is a step toward the postscarcity "
-"world, where nobody will have to work very hard just to make a living. "
-"People will be free to devote themselves to activities that are fun, such as "
-"programming, after spending the necessary ten hours a week on required tasks "
-"such as legislation, family counseling, robot repair and asteroid "
-"prospecting. There will be no need to be able to make a living from "
-"programming."
-msgstr ""
-"காலப்போக்கில், தேவைகளுக்காக 
மிகக்கடினமாக யாரும் 
உழைக்கத் தேவையில்லாத நிலையை "
-"ஏற்படுத்துவதற்குச் 
சுதந்திர மென்பொருள், ஒரு 
முதற்படியாக இருக்கும். 
மக்கள், ஒரு வாரத்தில், "
-"பத்து மணி நேரங்களில் தங்கள் 
தினசரி வேலைகளை முடித்து 
விட்டு, மற்ற நேரங்களை, 
மென்பொருள் "
-"தயாரித்தல் போன்ற 
கேளிக்கைகளில் செலவிடலாம். 
மென்போருள் தயாரித்து 
வாழ்க்கையை வாழ வேண்டிய "
-"அவசியம் இருக்காது."
-
-#. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"We have already greatly reduced the amount of work that the whole society "
-"must do for its actual productivity, but only a little of this has "
-"translated itself into leisure for workers because much nonproductive "
-"activity is required to accompany productive activity. The main causes of "
-"this are bureaucracy and isometric struggles against competition. Free "
-"software will greatly reduce these drains in the area of software "
-"production. We must do this, in order for technical gains in productivity "
-"to translate into less work for us."
-msgstr ""
-"ஏற்கனவே, தேவையான 
உற்பத்திக்குச் சமுதாயம் 
செய்யவேண்டிய வேலைப்பளுவை 
நாம் முடிந்தமட்டும் "
-"குறைத்து விட்டோம். ஆனால், 
இவற்றில் சிறிதளவே 
தொழிலாளர்கள விரும்பிச் 
செய்வதாக "
-"மாற்றமடைந்துள்ளது. 
ஏனென்றால் உற்பத்தித் திறன் 
மிகுந்த செயல்களுக்கு அதிக அ
ளவில் உற்பத்தித் "
-"திறனற்ற செயல்கள் 
தேவப்படுகின்றன. இதற்கு 
முக்கிய காரணங்கள் அ
திகாரத்துவமும் 
போட்டிகளினால் "
-"ஏற்படும் தொய்வும் ஆகும். 
மென்பொருள் உற்பத்தியில் 
இதுபோல வீணாகும் 
உழைப்புகளைச் சுதந்திர "
-"மென்பொருள் முடிந்த மட்டும் 
குறைத்துவிடும். 
உற்பத்தித்திறனில் 
தொழில்நுட்ப இலாபம் பெற்று அ
தை "
-"நமக்குக் குறைந்த 
விலையாக்கிட நாம் இதைச் 
செய்தாக வேண்டும்."
-
-#. type: Content of: <div><h3>
-msgid "Footnotes"
-msgstr "பின்குறிப்புகள்"
-
-#. type: Content of: <div><ol><li>
-msgid ""
-"The wording here was careless. The intention was that nobody would have to "
-"pay for <b>permission</b> to use the GNU system. But the words don't make "
-"this clear, and people often interpret them as saying that copies of GNU "
-"should always be distributed at little or no charge. That was never the "
-"intent; later on, the manifesto mentions the possibility of companies "
-"providing the service of distribution for a profit. Subsequently I have "
-"learned to distinguish carefully between &ldquo;free&rdquo; in the sense of "
-"freedom and &ldquo;free&rdquo; in the sense of price. Free software is "
-"software that users have the freedom to distribute and change. Some users "
-"may obtain copies at no charge, while others pay to obtain copies&mdash;and "
-"if the funds help support improving the software, so much the better. The "
-"important thing is that everyone who has a copy has the freedom to cooperate "
-"with others in using it."
-msgstr ""
-
-#. type: Content of: <div><ol><li>
-msgid ""
-"The expression &ldquo;give away&rdquo; is another indication that I had not "
-"yet clearly separated the issue of price from that of freedom. We now "
-"recommend avoiding this expression when talking about free software. See "
-"&ldquo;<a href=\"/philosophy/words-to-avoid.html#GiveAwaySoftware"
-"\">Confusing Words and Phrases</a>&rdquo; for more explanation."
-msgstr ""
-
-#. type: Content of: <div><ol><li>
-msgid ""
-"This is another place I failed to distinguish carefully between the two "
-"different meanings of &ldquo;free.&rdquo; The statement as it stands is not "
-"false&mdash;you can get copies of GNU software at no charge, from your "
-"friends or over the net. But it does suggest the wrong idea."
-msgstr ""
-
-#. type: Content of: <div><ol><li>
-msgid "Several such companies now exist."
-msgstr "இது போன்ற பல நிறுவனங்கள் 
இப்போது உள்ளன."
-
-#. type: Content of: <div><ol><li>
-# | [-The-]{+Although it is a charity rather than a company, the+} Free
-# | Software Foundation [-raises-] {+for 10 years raised+} most of its funds
-# | from [-a-] {+its+} distribution [-service, although it is a charity rather
-# | than a company. If *no one* chooses to obtain copies by-] {+service. You
-# | can+} <a [-href=\"/order/order.html\">ordering</a> them-]
-# | {+href=\"https://shop.fsf.org/\";>order things+} from the [-FSF, it will be
-# | unable-] {+FSF</a>+} to [-do-] {+support+} its work. [-But this does not
-# | mean that proprietary restrictions are justified to force every user to
-# | pay. If a small fraction of all the users order copies from the FSF, that
-# | is sufficient to keep the FSF afloat. So we ask users to choose to
-# | support us in this way. Have you done your part?-]
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "The Free Software Foundation raises most of its funds from a distribution "
-#| "service, although it is a charity rather than a company. If *no one* "
-#| "chooses to obtain copies by <a href=\"/order/order.html\">ordering</a> "
-#| "them from the FSF, it will be unable to do its work. But this does not "
-#| "mean that proprietary restrictions are justified to force every user to "
-#| "pay. If a small fraction of all the users order copies from the FSF, "
-#| "that is sufficient to keep the FSF afloat. So we ask users to choose to "
-#| "support us in this way. Have you done your part?"
-msgid ""
-"Although it is a charity rather than a company, the Free Software Foundation "
-"for 10 years raised most of its funds from its distribution service. You "
-"can <a href=\"https://shop.fsf.org/\";>order things from the FSF</a> to "
-"support its work."
-msgstr ""
-"தளையறு மென்பொருட்கள் அ
மைப்பு (Free Software Foundation) ஒரு 
நிறுவனத்தைப் போல் "
-"அல்லாமல் அறக்கட்டளையாக 
இருந்தாலும் தனக்கான நிதியை 
பெரும்பாலும் விநியோகச் 
சேவையின் "
-"மூலமாகத்தான் ஈட்டுகிறது. 
ஒருவேளை *யாரும்* <a 
href=\"/order/order.html\">FSFல் "
-"இருந்து நகல்களைப்</a> 
பெறவில்லை என்றால் 
இவ்வமைப்பு இயங்க முடியாமல் 
போகலாம். அதற்காக "
-"உரிமக் கட்டுப்பாடுகள் 
ஒவ்வொரு பயனாளரையும் வாங்கச் 
சொல்லி சாந்தப்படுத்தும் 
என்பதாகாது. உலகப் "
-"பயனாளர்களில் ஒரு சிறிய 
பங்கினர் FSF இடம் நகல்களை 
வாங்கினாலே போதும். FSF சீராக 
இயங்கும். "
-"எனவே பயனாளர்கள் இந்த 
வழியில் எங்களுக்கு ஆதரவு அ
ளிக்குமாறு வேண்டுகிறோம். 
நீங்கள் உங்கள் "
-"பங்களிப்பைத் 
தந்துவிட்டீர்களா?"
-
-#. type: Content of: <div><ol><li>
-# | A group of computer companies [-recently-] pooled funds {+around 1991+} to
-# | support maintenance of the GNU C Compiler.
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "A group of computer companies recently pooled funds to support "
-#| "maintenance of the GNU C Compiler."
-msgid ""
-"A group of computer companies pooled funds around 1991 to support "
-"maintenance of the GNU C Compiler."
-msgstr ""
-"சமீபத்தில் கணினி 
நிறுவனங்களில் ஒரு சாரார் GNU C 
compilerஐப் பராமரிக்க நிதியை அ
ள்ளிக் "
-"கொடுத்துள்ளனர்."
-
-#. type: Content of: <div><ol><li>
-msgid ""
-"I think I was mistaken in saying that proprietary software was the most "
-"common basis for making money in software. It seems that actually the most "
-"common business model was and is development of custom software. That does "
-"not offer the possibility of collecting rents, so the business has to keep "
-"doing real work in order to keep getting income. The custom software "
-"business would continue to exist, more or less unchanged, in a free software "
-"world. Therefore, I no longer expect that most paid programmers would earn "
-"less in a free software world."
-msgstr ""
-
-#. type: Content of: <div><ol><li>
-msgid ""
-"In the 1980s I had not yet realized how confusing it was to speak of &ldquo;"
-"the issue&rdquo; of &ldquo;intellectual property.&rdquo; That term is "
-"obviously biased; more subtle is the fact that it lumps together various "
-"disparate laws which raise very different issues. Nowadays I urge people to "
-"reject the term &ldquo;intellectual property&rdquo; entirely, lest it lead "
-"others to suppose that those laws form one coherent issue. The way to be "
-"clear is to discuss patents, copyrights, and trademarks separately. See <a "
-"href=\"/philosophy/not-ipr.html\">further explanation</a> of how this term "
-"spreads confusion and bias."
-msgstr ""
-
-#. type: Content of: <div><ol><li>
-msgid ""
-"Subsequently we learned to distinguish between &ldquo;free software&rdquo; "
-"and &ldquo;freeware.&rdquo; The term &ldquo;freeware&rdquo; means software "
-"you are free to redistribute, but usually you are not free to study and "
-"change the source code, so most of it is not free software. See &ldquo;<a "
-"href=\"/philosophy/words-to-avoid.html#Freeware\">Confusing Words and "
-"Phrases</a>&rdquo; for more explanation."
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
-#. type: Content of: <div>
-msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
-msgstr " "
-
-#. type: Content of: <div><div><p>
-msgid ""
-"Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:gnu@gnu.org";
-"\">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways "
-"to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions "
-"can be sent to <a href=\"mailto:webmasters@gnu.org\";>&lt;webmasters@gnu."
-"org&gt;</a>."
-msgstr ""
-"FSF &amp; GNU தொடர்பான வினவல்களை <a 
href=\"mailto:gnu@gnu.org\";>&lt;gnu@gnu."
-"org&gt;</a> அனுப்பவும். FSF ஐ <a 
href=\"/contact/\">தொடர்பு கொள்ளும் வேறு "
-"வழிகளும்</a> உண்டு. 
துண்டிக்கப்பட்ட இணைப்புகள், 
திருத்தங்கள், பரிந்துரைகள் 
உள்ளிட்டவற்றை <a "
-"href=\"mailto:webmasters@gnu.org\";>&lt;webmasters@gnu.org&gt;</a> 
என்ற "
-"முகவரிக்கு அனுப்பவும்."
-
-#. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
-#.     replace it with the translation of these two:
-#.     We work hard and do our best to provide accurate, good quality
-#.     translations. However, we are not exempt from imperfection.
-#.     Please send your comments and general suggestions in this regard
-#.     to <a href="mailto:web-translators@gnu.org";>
-#.     &lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p>
-#.     <p>For information on coordinating and contributing translations of
-#.     our web pages, see <a
-#.     href="/server/standards/README.translations.html">Translations
-#.     README</a>. 
-#. type: Content of: <div><div><p>
-# || No change detected. The change might only be in amounts of spaces.
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-#| "\">Translations README</a> for information on coordinating and "
-#| "contributing translations of this article."
-msgid ""
-"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-"\">Translations README</a> for information on coordinating and contributing "
-"translations of this article."
-msgstr ""
-"இந்த கட்டுரையின் 
மொழிபெயர்ப்பை 
ஒருங்கிணைப்பது, 
சமர்ப்பிப்பது தொடர்பான 
விவரங்களுக்கு <a "
-"href=\"/server/standards/README.translations.html\">மொழிபெயர்ப்புகள்
 README "
-"கோப்பைக்</a> காணவும்."
-
-#. type: Content of: <div><p>
-# | Copyright &copy; 1985, [-1993-] {+1993, 2004, 2005, 2007, 2009, 2010,
-# | 2015, 2021+} Free Software Foundation, Inc.
-#, fuzzy
-#| msgid "Copyright &copy; 1985, 1993 Free Software Foundation, Inc."
-msgid ""
-"Copyright &copy; 1985, 1993, 2004, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015, 2021 Free "
-"Software Foundation, Inc."
-msgstr ""
-"Copyright &copy; 1985, 1993 Free Software Foundation, Inc. 
(கட்டற்ற மென்பொருள் "
-"அறக்கட்டளை, நிறுவப்பட்டது.)"
-
-#. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Permission is granted to anyone to make or distribute verbatim copies of "
-"this document, in any medium, provided that the copyright notice and "
-"permission notice are preserved, and that the distributor grants the "
-"recipient permission for further redistribution as permitted by this notice."
-msgstr ""
-
-#. type: Content of: <div><p>
-msgid "Modified versions may not be made."
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
-#. type: Content of: <div><div>
-msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
-msgstr " "
-
-#. timestamp start 
-#. type: Content of: <div><p>
-msgid "Updated:"
-msgstr "புதுப்பிக்கப் பட்ட 
விவரம்:"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-#~ "\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
-#~ "translations of this article."
-#~ msgstr ""
-#~ "இந்த கட்டுரையின் 
மொழிபெயர்ப்பை 
ஒருங்கிணைப்பது, 
சமர்ப்பிப்பது தொடர்பான 
விவரங்களுக்கு <a "
-#~ 
"href=\"/server/standards/README.translations.html\">மொழிபெயர்ப்புகள்
 README "
-#~ "கோப்பைக்</a> காணவும்."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The Free Software Foundation raises most of its funds from a distribution "
-#~ "service, although it is a charity rather than a company. If *no one* "
-#~ "chooses to obtain copies by <a href=\"/order/order.html\">ordering</a> "
-#~ "them from the FSF, it will be unable to do its work. But this does not "
-#~ "mean that proprietary restrictions are justified to force every user to "
-#~ "pay. If a small fraction of all the users order copies from the FSF, "
-#~ "that is sufficient to keep the FSF afloat. So we ask users to choose to "
-#~ "support us in this way. Have you done your part?"
-#~ msgstr ""
-#~ "தளையறு மென்பொருட்கள் அ
மைப்பு (Free Software Foundation) ஒரு 
நிறுவனத்தைப் போல் "
-#~ "அல்லாமல் அறக்கட்டளையாக 
இருந்தாலும் தனக்கான நிதியை 
பெரும்பாலும் விநியோகச் 
சேவையின் "
-#~ "மூலமாகத்தான் ஈட்டுகிறது. 
ஒருவேளை *யாரும்* FSFல் இருந்து 
நகல்களைப் பெறவில்லை என்றால் "
-#~ "இவ்வமைப்பு இயங்க முடியாமல் 
போகலாம். அதற்காக உரிமக் 
கட்டுப்பாடுகள் ஒவ்வொரு 
பயனாளரையும் "
-#~ "வாங்கச் சொல்லி 
சாந்தப்படுத்தும் 
என்பதாகாது. உலகப் 
பயனாளர்களில் ஒரு சிறிய 
பங்கினர் FSF "
-#~ "இடம் நகல்களை வாங்கினாலே 
போதும். FSF சீராக இயங்கும். எனவே 
பயனாளர்கள் இந்த வழியில் "
-#~ "எங்களுக்கு ஆதரவு அ
ளிக்குமாறு வேண்டுகிறோம். 
நீங்கள் உங்கள் பங்களிப்பைத் 
தந்துவிட்டீர்களா?"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Copyright (C) 1985, 1993 Free Software Foundation, Free Software "
-#~ "Foundation, Inc."
-#~ msgstr ""
-#~ "Copyright (C) 1985, 1993 Free Software Foundation, Free Software "
-#~ "Foundation, Inc."reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]