www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www philosophy/free-software-even-more-importan...


From: GNUN
Subject: www philosophy/free-software-even-more-importan...
Date: Sat, 6 Nov 2021 04:33:49 -0400 (EDT)

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   GNUN <gnun>   21/11/06 04:33:49

Modified files:
    philosophy   : free-software-even-more-important.tr.html 
    philosophy/po : free-software-even-more-important.tr-en.html 
    proprietary  : proprietary.tr.html 
    proprietary/po : proprietary.tr-en.html tr.po 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/free-software-even-more-important.tr.html?cvsroot=www&r1=1.12&r2=1.13
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/free-software-even-more-important.tr-en.html?cvsroot=www&r1=1.9&r2=1.10
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/proprietary/proprietary.tr.html?cvsroot=www&r1=1.72&r2=1.73
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/proprietary/po/proprietary.tr-en.html?cvsroot=www&r1=1.68&r2=1.69
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/proprietary/po/tr.po?cvsroot=www&r1=1.233&r2=1.234

Patches:
Index: philosophy/free-software-even-more-important.tr.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/free-software-even-more-important.tr.html,v
retrieving revision 1.12
retrieving revision 1.13
diff -u -b -r1.12 -r1.13
--- philosophy/free-software-even-more-important.tr.html    12 Sep 2021 
07:34:22 -0000   1.12
+++ philosophy/free-software-even-more-important.tr.html    6 Nov 2021 
08:33:47 -0000    1.13
@@ -44,7 +44,7 @@
 yazılım</em>. Yani her ikisi de kullanıcıya kötü davranmak üzere 
tasarlanmış
 işlevlere sahipler. Günümüzde özel mülk yazılımlar genellikle 
kötücül
 yazılımdır çünkü <a href="/malware">geliştiricilerin iktidarı onları
-yozlaştırır</a>. Bu rehber (Ocak 2021 itibarıyla) 500 farklı kötücül 
işlevi
+yozlaştırır</a>. Bu dizin (Kasım 2021 itibarıyla) 550 farklı kötücül 
işlevi
 listeliyor ancak bunlar kesinlikle buz dağının görünen kısmıdır.</p>
 
 <p>Özgür yazılımla kullanıcılar programı hem bireysel hem de toplu 
olarak
@@ -419,7 +419,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Son Güncelleme:
 
-$Date: 2021/09/12 07:34:22 $
+$Date: 2021/11/06 08:33:47 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/po/free-software-even-more-important.tr-en.html
===================================================================
RCS file: 
/web/www/www/philosophy/po/free-software-even-more-important.tr-en.html,v
retrieving revision 1.9
retrieving revision 1.10
diff -u -b -r1.9 -r1.10
--- philosophy/po/free-software-even-more-important.tr-en.html 22 Sep 2021 
19:03:14 -0000   1.9
+++ philosophy/po/free-software-even-more-important.tr-en.html 6 Nov 2021 
08:33:47 -0000    1.10
@@ -41,8 +41,8 @@
 both <em>malware</em>. That is, both have functionalities designed to
 mistreat the user. Proprietary software nowadays is often malware
 because <a href="/malware">the developers' power
-corrupts them</a>. That directory lists around 500 different
-malicious functionalities (as of January, 2021), but it is surely just 
+corrupts them</a>. That directory lists around 550 different
+malicious functionalities (as of November, 2021), but it is surely just 
 the tip of the iceberg.</p>
 
 <p>With free software, the users control the program, both individually
@@ -397,7 +397,7 @@
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2021/09/22 19:03:14 $
+$Date: 2021/11/06 08:33:47 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: proprietary/proprietary.tr.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/proprietary/proprietary.tr.html,v
retrieving revision 1.72
retrieving revision 1.73
diff -u -b -r1.72 -r1.73
--- proprietary/proprietary.tr.html   2 Nov 2021 17:04:18 -0000    1.72
+++ proprietary/proprietary.tr.html   6 Nov 2021 08:33:48 -0000    1.73
@@ -102,8 +102,8 @@
 <hr class="thin" />
 </div>
 
-<p>Ekim 2021 itibarıyla bu dizindeki sayfalar (destekleyen 620'dan fazla
-referansla birlikte) yaklaşık 500 kötücül işlevsellik örneğini 
listeliyor,
+<p>Kasım 2021 itibarıyla bu dizindeki sayfalar (destekleyen 620'dan fazla
+referansla birlikte) yaklaşık 550 kötücül işlevsellik örneğini 
listeliyor,
 ancak muhakkak henüz bilmediğimiz binlercesi vardır.</p>
 
 <p>Eğer yeni bir örnek eklediğimizde veya değişiklik yaptığımızda 
haberdar
@@ -198,6 +198,25 @@
 <h3 id="latest">Son eklenenler</h3>
 
 <ul class="blurbs">
+ <li id="M202110130">
+  
+  <!--#set var="DATE" value='<small class="date-tag">
+2021-10</small>'
+  -->
+<!--#echo encoding="none" var="DATE" -->
+<p>Adobe <a
+href="https://web.archive.org/web/20211014123717/https://pluralistic.net/2021/10/13/theres-an-app-for-that/#gnash";>Flash
+Oynatıcısını Çin'in Zhong Cheng Network</a>'üne lisansladı, bu şirket
+programı casus yazılımla birlikte ve uzaktan etkisiz kılabilecek bir arka
+kapıyla sunuyor.</p>
+
+  <p>Adobe, bunu yapma iznini Zhong Cheng Network şirketine verdiği için
+sorumludur. Bu adaletsizlik, DMCA'nın &ldquo;suistimalidir&rdquo;, ancak
+DMCA'nın &ldquo;uygun&rdquo; kullanım amacı çok daha büyük bir
+adaletsizliktir. <a href="/philosophy/right-to-read.html">DMCA'yla ilgili
+bir dizi yanlışlık var</a>.</p>
+ </li>
+
  <li id="M202110160">
   
   <!--#set var="DATE" value='<small class="date-tag">
@@ -267,18 +286,6 @@
 <a href="/philosophy/surveillance-vs-democracy.html">&ldquo;veri
 koruma&rdquo; gizlilik için hatalı bir yaklaşım</a>.</p>
  </li>
-
- <li id="M202109210">
-  
-  <!--#set var="DATE" value='<small class="date-tag">
-2021-09</small>'
-  -->
-<!--#echo encoding="none" var="DATE" -->
-<p>Google'nin özel mülk Chrome web tarayıcısı, web sitelerinin 
Chrome'dan, o
-web sayfası açıkken boş duran kullanıcıları bildirmesini 
isteyebildikleri <a
-href="https://www.techrepublic.com/article/new-chrome-feature-can-tell-sites-and-webapps-when-youre-idle/";>
-bir gözetim API'si (boş durma tespiti API'si) ekledi</a>.</p>
- </li>
 </ul>
 <p class="button right-align">
 <a href="/proprietary/all.html">Daha fazlası&hellip;</a></p>
@@ -366,7 +373,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Son Güncelleme:
 
-$Date: 2021/11/02 17:04:18 $
+$Date: 2021/11/06 08:33:48 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: proprietary/po/proprietary.tr-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/proprietary/po/proprietary.tr-en.html,v
retrieving revision 1.68
retrieving revision 1.69
diff -u -b -r1.68 -r1.69
--- proprietary/po/proprietary.tr-en.html    2 Nov 2021 17:04:18 -0000    
1.68
+++ proprietary/po/proprietary.tr-en.html    6 Nov 2021 08:33:48 -0000    
1.69
@@ -96,7 +96,7 @@
 <hr class="thin" />
 </div>
 
-<p>As of October, 2021, the pages in this directory list around 500
+<p>As of November, 2021, the pages in this directory list around 550
 instances of malicious functionalities (with more than 620 references to
 back them up), but there are surely thousands more we don't know about.</p>
 
@@ -186,6 +186,22 @@
 <h3 id="latest">Latest additions</h3>
 
 <ul class="blurbs">
+ <li id="M202110130">
+  <!--#set var="DATE" value='<small class="date-tag">2021-10</small>'
+  --><!--#echo encoding="none" var="DATE" -->
+  <p>Adobe <a
+  
href="https://web.archive.org/web/20211014123717/https://pluralistic.net/2021/10/13/theres-an-app-for-that/#gnash";>has
+  licensed its Flash Player to China's Zhong Cheng Network</a> who is
+  offering the program bundled with spyware and a back door that can
+  remotely deactivate it.</p>
+
+  <p>Adobe is responsible for this since they gave Zhong Cheng
+  Network permission to do this. This injustice involves 
&ldquo;misuse&rdquo; of
+  the DMCA, but &ldquo;proper,&rdquo; intended use of the DMCA is a much 
bigger
+  injustice. There is <a href="/philosophy/right-to-read.html">a series
+  of errors related to DMCA</a>.</p>
+ </li>
+
  <li id="M202110160">
   <!--#set var="DATE" value='<small class="date-tag">2021-10</small>'
   --><!--#echo encoding="none" var="DATE" -->
@@ -244,16 +260,6 @@
   href="/philosophy/surveillance-vs-democracy.html">&ldquo;data 
protection&rdquo;
   is the wrong approach to privacy anyway</a>.</p>
  </li>
-
- <li id="M202109210">
-  <!--#set var="DATE" value='<small class="date-tag">2021-09</small>'
-  --><!--#echo encoding="none" var="DATE" -->
-  <p>Google's proprietary Chrome web browser <a
-  
href="https://www.techrepublic.com/article/new-chrome-feature-can-tell-sites-and-webapps-when-youre-idle/";>
-  added a surveillance API (idle detection API)</a> which lets
-  websites ask Chrome to report when a user with a web page open is
-  idle.</p>
- </li>
 </ul>
 <p class="button right-align">
 <a href="/proprietary/all.html">More items&hellip;</a></p>
@@ -316,7 +322,7 @@
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2021/11/02 17:04:18 $
+$Date: 2021/11/06 08:33:48 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: proprietary/po/tr.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/proprietary/po/tr.po,v
retrieving revision 1.233
retrieving revision 1.234
diff -u -b -r1.233 -r1.234
--- proprietary/po/tr.po    5 Nov 2021 06:13:31 -0000    1.233
+++ proprietary/po/tr.po    6 Nov 2021 08:33:49 -0000    1.234
@@ -419,6 +419,11 @@
 "Flash Player to China's Zhong Cheng Network</a> who is offering the program "
 "bundled with spyware and a back door that can remotely deactivate it."
 msgstr ""
+"Adobe <a href=\"https://web.archive.org/web/20211014123717/https://";
+"pluralistic.net/2021/10/13/theres-an-app-for-that/#gnash\">Flash "
+"Oynatıcısını Çin'in Zhong Cheng Network</a>'üne lisansladı, bu şirket 
"
+"programı casus yazılımla birlikte ve uzaktan etkisiz kılabilecek bir arka 
"
+"kapıyla sunuyor."
 
 #. type: Content of: <div><ul><li><p>
 msgid ""
@@ -428,6 +433,11 @@
 "There is <a href=\"/philosophy/right-to-read.html\">a series of errors "
 "related to DMCA</a>."
 msgstr ""
+"Adobe, bunu yapma iznini Zhong Cheng Network şirketine verdiği için "
+"sorumludur. Bu adaletsizlik, DMCA'nın &ldquo;suistimalidir&rdquo;, ancak "
+"DMCA'nın &ldquo;uygun&rdquo; kullanım amacı çok daha büyük bir "
+"adaletsizliktir. <a href=\"/philosophy/right-to-read.html\">DMCA'yla ilgili "
+"bir dizi yanlışlık var</a>."
 
 #. type: Content of: <div><ul><li><p>
 msgid ""reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]