www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/proprietary proprietary.tr.html po/propriet...


From: GNUN
Subject: www/proprietary proprietary.tr.html po/propriet...
Date: Sat, 31 Jul 2021 09:01:17 -0400 (EDT)

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   GNUN <gnun>   21/07/31 09:01:17

Modified files:
    proprietary  : proprietary.tr.html 
    proprietary/po : proprietary.tr-en.html 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/proprietary/proprietary.tr.html?cvsroot=www&r1=1.63&r2=1.64
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/proprietary/po/proprietary.tr-en.html?cvsroot=www&r1=1.59&r2=1.60

Patches:
Index: proprietary.tr.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/proprietary/proprietary.tr.html,v
retrieving revision 1.63
retrieving revision 1.64
diff -u -b -r1.63 -r1.64
--- proprietary.tr.html 30 Jul 2021 19:02:22 -0000   1.63
+++ proprietary.tr.html 31 Jul 2021 13:01:15 -0000   1.64
@@ -228,11 +228,10 @@
 <!--#echo encoding="none" var="DATE" -->
 <p>Pegasus casus yazılımı, insanları gözetim altına almak için <a
 
href="https://www.theguardian.com/news/2021/jul/18/what-is-pegasus-spyware-and-how-does-it-hack-phones";>özel
-mülk akıllı telefon işletim sistemlerindeki zaafları
-kullandı</a>. İnsanların çağrılarını okuyabiliyor, iletilerini
-kopyayabiliyor, ve gizlice onları filme alabiliyor, bunun için tıklama
-gerektirmeyen (yani etkileşime ihtiyaç duymayan) ve sıfır gün (bu hatanın
-henüz bulunamadığı anlamına geliyor) açıklarını kullanıyor.</p>
+mülk akıllı telefon işletim sistemlerindeki açıkları
+kullandı</a>. İnsanların çağrılarını kaydedebiliyor, iletilerini
+kopyalabiliyor ve gizlice onları filme çekebiliyor, bunun için bir sıfır
+tıklama (yani etkileşime ihtiyaç duymayan) açığı kullanıyor.</p>
 
   <p>Özgür bir işletim sistemi insanların bu hataları kendilerinin 
düzeltmesine
 olanak sağlardı ancak şimdi virüslü insanlar şirketlerin bu sorunları
@@ -390,7 +389,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Son Güncelleme:
 
-$Date: 2021/07/30 19:02:22 $
+$Date: 2021/07/31 13:01:15 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: po/proprietary.tr-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/proprietary/po/proprietary.tr-en.html,v
retrieving revision 1.59
retrieving revision 1.60
diff -u -b -r1.59 -r1.60
--- po/proprietary.tr-en.html  30 Jul 2021 19:02:22 -0000   1.59
+++ po/proprietary.tr-en.html  31 Jul 2021 13:01:15 -0000   1.60
@@ -214,11 +214,10 @@
   The pegasus spyware used vulnerabilities on proprietary smartphone
   operating systems</a> to impose surveillance on people. It can record
   people's calls, copy their messages, and secretly film them, using a
-  zero-click (means no interaction is needed) and zero-day (means the
-  bug was not found yet) vulnerabilities.</p>
+  zero-click (means no interaction is needed) vulnerability.</p>
 
   <p>A free operating system would've let people to fix the bugs for
-  themselves but now infected people should wait for corporations to
+  themselves but now infected people are forced to wait for corporations to
   fix the problems.</p>
 
   <p><small>Please note that the article
@@ -341,7 +340,7 @@
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2021/07/30 19:02:22 $
+$Date: 2021/07/31 13:01:15 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]