www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/proprietary/po proprietary.tr.po


From: T. E. Kalaycı
Subject: www/proprietary/po proprietary.tr.po
Date: Sat, 31 Jul 2021 08:42:18 -0400 (EDT)

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   T. E. Kalaycı <tekrei> 21/07/31 08:42:18

Modified files:
    proprietary/po : proprietary.tr.po 

Log message:
    [tr] Update.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/proprietary/po/proprietary.tr.po?cvsroot=www&r1=1.187&r2=1.188

Patches:
Index: proprietary.tr.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/proprietary/po/proprietary.tr.po,v
retrieving revision 1.187
retrieving revision 1.188
diff -u -b -r1.187 -r1.188
--- proprietary.tr.po  31 Jul 2021 07:32:19 -0000   1.187
+++ proprietary.tr.po  31 Jul 2021 12:42:17 -0000   1.188
@@ -8,14 +8,13 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: proprietary.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2021-07-31 07:25+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2021-07-30 20:43+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2021-07-31 14:40+0200\n"
 "Last-Translator: T. E. Kalayci <tekrei@member.fsf.org>\n"
 "Language-Team: Turkish <www-tr-comm@gnu.org>\n"
 "Language: tr\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2021-07-31 07:25+0000\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n > 1);\n"
 "X-Generator: Poedit 2.4.2\n"
 
@@ -370,15 +369,6 @@
 "adlandırmaktır.</small>"
 
 #. type: Content of: <div><ul><li><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"https://www.theguardian.com/news/2021/jul/18/what-is-pegasus-";
-#| "spyware-and-how-does-it-hack-phones\"> The pegasus spyware used "
-#| "vulnerabilities on proprietary smartphone operating systems</a> to impose "
-#| "surveillance on people. It can record people's calls, copy their "
-#| "messages, and secretly film them, using a zero-click (means no "
-#| "interaction is needed) and zero-day (means the bug was not found yet) "
-#| "vulnerabilities."
 msgid ""
 "<a href=\"https://www.theguardian.com/news/2021/jul/18/what-is-pegasus-";
 "spyware-and-how-does-it-hack-phones\"> The pegasus spyware used "
@@ -390,17 +380,11 @@
 "Pegasus casus yazılımı, insanları gözetim altına almak için <a href="
 "\"https://www.theguardian.com/news/2021/jul/18/what-is-pegasus-spyware-and-";
 "how-does-it-hack-phones\">özel mülk akıllı telefon işletim 
sistemlerindeki "
-"zaafları kullandı</a>. İnsanların çağrılarını okuyabiliyor, 
iletilerini "
-"kopyayabiliyor, ve gizlice onları filme alabiliyor, bunun için tıklama "
-"gerektirmeyen (yani etkileşime ihtiyaç duymayan) ve sıfır gün (bu 
hatanın "
-"henüz bulunamadığı anlamına geliyor) açıklarını kullanıyor."
+"açıkları kullandı</a>. İnsanların çağrılarını kaydedebiliyor, 
iletilerini "
+"kopyalabiliyor ve gizlice onları filme çekebiliyor, bunun için bir sıfır 
"
+"tıklama (yani etkileşime ihtiyaç duymayan) açığı kullanıyor."
 
 #. type: Content of: <div><ul><li><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "A free operating system would've let people to fix the bugs for "
-#| "themselves but now infected people should wait for corporations to fix "
-#| "the problems."
 msgid ""
 "A free operating system would've let people to fix the bugs for themselves "
 "but now infected people are forced to wait for corporations to fix the "reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]