www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www home.tr.html philosophy/categories.tr.html ...


From: GNUN
Subject: www home.tr.html philosophy/categories.tr.html ...
Date: Fri, 23 Jul 2021 10:32:26 -0400 (EDT)

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   GNUN <gnun>   21/07/23 10:32:26

Modified files:
    .       : home.tr.html 
    philosophy   : categories.tr.html compromise.tr.html 
             pragmatic.tr.html saying-no-even-once.tr.html 
             university.tr.html upgrade-windows.tr.html 
             why-copyleft.tr.html words-to-avoid.tr.html 
    philosophy/po : categories.tr-en.html compromise.tr-en.html 
             pragmatic.tr-en.html university.tr-en.html 
             university.tr.po upgrade-windows.tr-en.html 
             why-copyleft.tr-en.html 
             words-to-avoid.tr-en.html words-to-avoid.tr.po 
    po       : home.tr-en.html 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/home.tr.html?cvsroot=www&r1=1.176&r2=1.177
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/categories.tr.html?cvsroot=www&r1=1.39&r2=1.40
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/compromise.tr.html?cvsroot=www&r1=1.8&r2=1.9
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/pragmatic.tr.html?cvsroot=www&r1=1.19&r2=1.20
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/saying-no-even-once.tr.html?cvsroot=www&r1=1.9&r2=1.10
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/university.tr.html?cvsroot=www&r1=1.19&r2=1.20
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/upgrade-windows.tr.html?cvsroot=www&r1=1.3&r2=1.4
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/why-copyleft.tr.html?cvsroot=www&r1=1.28&r2=1.29
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/words-to-avoid.tr.html?cvsroot=www&r1=1.40&r2=1.41
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/categories.tr-en.html?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/compromise.tr-en.html?cvsroot=www&r1=1.4&r2=1.5
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/pragmatic.tr-en.html?cvsroot=www&r1=1.2&r2=1.3
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/university.tr-en.html?cvsroot=www&r1=1.2&r2=1.3
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/university.tr.po?cvsroot=www&r1=1.30&r2=1.31
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/upgrade-windows.tr-en.html?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/why-copyleft.tr-en.html?cvsroot=www&r1=1.3&r2=1.4
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/words-to-avoid.tr-en.html?cvsroot=www&r1=1.9&r2=1.10
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/words-to-avoid.tr.po?cvsroot=www&r1=1.146&r2=1.147
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/po/home.tr-en.html?cvsroot=www&r1=1.29&r2=1.30

Patches:
Index: home.tr.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/home.tr.html,v
retrieving revision 1.176
retrieving revision 1.177
diff -u -b -r1.176 -r1.177
--- home.tr.html    21 Jul 2021 17:02:47 -0000   1.176
+++ home.tr.html    23 Jul 2021 14:32:25 -0000   1.177
@@ -461,15 +461,15 @@
 <div class="second-column" role="complementary">
 
 <div id="schools" class="emph-box color1">
-<p><strong>UK universities find that <a
-href="https://www.theguardian.com/education/2021/jul/13/covid-has-been-a-big-catalyst-universities-plan-for-post-pandemic-life";>many
-students are fed up with virtual courses and want to attend class
-physically</a>. Others feel the opposite.</strong></p>
-
-<p>If you are a student, or have been admitted, and you are disgusted with
-being forced to use nonfree software for school, now is your chance to make
-a difference &mdash; tell the university you don't want to do that. Be civil
-to the staff, but show how strongly you feel this.</p>
+<p><strong>Birleşik Krallık üniversiteleri <a
+href="https://www.theguardian.com/education/2021/jul/13/covid-has-been-a-big-catalyst-universities-plan-for-post-pandemic-life";>çoğu
+öğrencinin sanal derslerden bunaldığını, fiziksel olarak sınıflara 
katılmak
+istediklerini</a> keşfetmiş. Başkaları aksini hissediyor.</strong></p>
+
+<p>Bir öğrenciyseniz veya kabul aldıysanız ve okullarda özgür olmayan 
yazılım
+kullanmaya zorlanmaktan nefret ediyorsanız, şimdi bir fark yaratabilirsiniz,
+üniversitenize bunu yapmak istemediğinizi söyleyin. Personele karşı medeni
+davranın ama bu konuda kesinlikle nasıl hissettiğinizi gösterin.</p>
 </div>
 
 <div id="irc" class="emph-box color2">
@@ -481,18 +481,18 @@
 </div>
 
 <div id="petition" class="emph-box color1">
-<p>The GNU Project supports the Free Software Foundation's petition to call on
-school administrators around the world to stop requiring students to run
-nonfree software. <a
-href="https://my.fsf.org/give-students-userfreedom";>Sign the petition for
-freedom in the classroom</a>.</p>
+<p>GNU Projesi, Özgür Yazılım Vakfı'nın dünya çapındaki okul 
yöneticilerinin
+öğrencilerin özgür olmayan yazılım kullanmasını gerektirmelerini 
durdurma
+çağrısını destekliyor. <a
+href="https://my.fsf.org/give-students-userfreedom";>Sınıfta özgürlük için
+imza kampanyasını imzalayın</a>.</p>
 </div>
 
 <div id="kind-comm" class="emph-box color2">
-<p>The GNU Project strongly urges the community to communicate in ways that are
-friendly, welcoming and kind. See the <a
-href="/philosophy/kind-communication.html"> GNU Kind Communications
-Guidelines</a>.</p>
+<p>GNU Projesi; topluluğun arkadaşça, samimi ve kibar bir şekilde iletişim
+kurması konusunda çok ciddi biçimde ısrarcıdır. <a
+href="/philosophy/kind-communication.html">GNU Kibar İletişim
+Yönergeleri</a>'ne bakınız.</p>
 </div>
 
 <div id="Flashes" class="emph-box color1">
@@ -677,7 +677,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Son Güncelleme:
 
-$Date: 2021/07/21 17:02:47 $
+$Date: 2021/07/23 14:32:25 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/categories.tr.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/categories.tr.html,v
retrieving revision 1.39
retrieving revision 1.40
diff -u -b -r1.39 -r1.40
--- philosophy/categories.tr.html    27 Feb 2021 07:01:46 -0000   1.39
+++ philosophy/categories.tr.html    23 Jul 2021 14:32:25 -0000   1.40
@@ -1,7 +1,10 @@
 <!--#set var="ENGLISH_PAGE" value="/philosophy/categories.en.html" -->
 
 <!--#include virtual="/server/header.tr.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.86 -->
+<!-- Parent-Version: 1.96 -->
+<!-- This page is derived from /server/standards/boilerplate.html -->
+<!--#set var="TAGS" value="term" -->
+<!--#set var="DISABLE_TOP_ADDENDUM" value="yes" -->
 
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
 <title>Özgür ve Özgür Olmayan Yazılım Kategorileri - GNU Projesi - 
Özgür Yazılım
@@ -16,7 +19,11 @@
 
 <!--#include virtual="/philosophy/po/categories.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.tr.html" -->
-<h2>Özgür ve Özgür Olmayan Yazılım Kategorileri</h2>
+<!--#include virtual="/philosophy/ph-breadcrumb.tr.html" -->
+<!--GNUN: OUT-OF-DATE NOTICE-->
+<!--#include virtual="/server/top-addendum.tr.html" -->
+<div class="reduced-width">
+<h2>Özgür Olan ve Özgür Olmayan Yazılım Kategorileri</h2>
 
 <p>Ayrıca <a href="/philosophy/words-to-avoid.html">Uzak Durmak
 İsteyebileceğiniz Kafa Karıştıran Kelimeler</a>'e dikkat edin.</p>
@@ -165,16 +172,16 @@
 dosyayı, <a href="#ProprietarySoftware">mülk</a> yazılım ürünü olarak
 dağıtabilir.</p>
 
-    <p><a href="http://www.x.org";>X Pencere Sistemi</a> bunu örnekle 
açıklar. X
-Birliği, X11'i, copyleft olmayan özgür yazılım yapan dağıtım 
koşulları ile
-yayınlar. Eğer isterseniz, o koşulları içeren ve özgür bir kopyasını
-alabilirsiniz. Her nasılsa, özgür-olmayan sürümleri de var ve yalnızca
-özgür-olmayan sürümleri ile çalışan gözde iş istasyonları ile PC 
grafik
-kartları da var (en azından vardı). Eğer böyle bir donanım 
kullanıyorsanız,
-X11 sizin için özgür bir yazılım değildir. <a 
href="/philosophy/x.html">X11
-yazılımının geliştiricileri dahi bir ara X11'i özgür-olmayan yazılım
-yaptılar</a>; bunu yapabiliyorlardı, çünkü diğer kişiler aynı copyleft
-olmayan lisans altında koda katkıda bulundular.</p>
+    <p><a href="https://www.x.org/wiki/";>X Pencere Sistemi</a> bunu örnekle
+açıklar. X Birliği, X11'i, copyleft olmayan özgür yazılım yapan 
dağıtım
+koşulları ile yayınlar. Eğer isterseniz, o koşulları içeren ve özgür 
bir
+kopyasını alabilirsiniz. Her nasılsa, özgür-olmayan sürümleri de var ve
+yalnızca özgür-olmayan sürümleri ile çalışan gözde iş istasyonları 
ile PC
+grafik kartları da var (en azından vardı). Eğer böyle bir donanım
+kullanıyorsanız, X11 sizin için özgür bir yazılım değildir. <a
+href="/philosophy/x.html">X11 yazılımının geliştiricileri dahi bir ara 
X11'i
+özgür-olmayan yazılım yaptılar</a>; bunu yapabiliyorlardı, çünkü 
diğer
+kişiler aynı copyleft olmayan lisans altında koda katkıda bulundular.</p>
 
 <h3 id="LaxPermissiveLicensedSoftware">Lax serbest lisanslı yazılım</h3>
 
@@ -228,21 +235,22 @@
 href="/gnu/gnu-history.html">GNU projesi</a> himayesi altında yayınlanan
 yazılımdır. Eğer bir program GNU yazılımı ise, biz onun aynı zamanda 
bir GNU
 programı veya GNU paketi olduğunu da söyleriz. README veya bir GNU paketinin
-kılavuzu, öyle olduğunu söylemelidir; ayrıca, <a href="/directory">Özgür
-Yazılım Rehberi</a> bütün GNU paketlerini tanımlar.</p>
+kılavuzu da bunu belirtmelidir; ayrıca, <a href="/directory">Özgür 
Yazılım
+Rehberi</a> tüm GNU paketlerini    .</p>
 
    <p>Çoğu, ama hepsi değil, GNU yazılımı, <a
 href="/licenses/copyleft.html">copyleft</a> yazılımdır; ancak, bütün <a
 href="/philosophy/free-sw.html">GNU yazılımları</a> özgür yazılım olmak
 zorundadır.</p>
 
-    <p>Bazı GNU yazılımları, <a href="http://www.fsf.org/";>Özgür 
Yazılım Vakfı
-(FSF)</a> <a href="http://www.fsf.org/about/staff/";>çalışanları</a>
+    <p>Bazı GNU yazılımları, <a href="https://www.fsf.org/";>Özgür 
Yazılım Vakfı
+(FSF)</a> <a href="https://www.fsf.org/about/staff/";>çalışanları</a>
 tarafından yazılmıştır, ancak çoğu GNU yazılımına <a
 href="/people/people.html">gönüllüler</a> tarafından katkıda
-bulunulmuştur. Bazı katkıda bulunulan yazılımlar Özgür Yazılım Vakfı
-tarafından telif hakkı ile korunurken, bazıları da ona katkıda bulunan
-yazarlar tarafından telif hakkı ile korunmaktadır.</p>
+bulunulmuştur. (Bu gönüllülerin bir kısmı şirketlerden veya 
üniversitelerden
+ücret alıyor, ancak bizim gönüllülerimiz.) Bazı katkıda bulunulan 
yazılımlar
+Özgür Yazılım Vakfı tarafından telif hakkı ile korunurken, bazıları 
da ona
+katkıda bulunan yazarlar tarafından telif hakkı ile korunmaktadır.</p>
 
 <h3 id="FSF-CopyrightedGNUSoftware">FSF telif hakkına sahip GNU 
yazılımı</h3>
 
@@ -360,13 +368,8 @@
    <p>Lütfen, ticari özgür yazılımın mümkün olduğunun bilincini
 yaygınlaştırılmasına yardımcı olun. Bunu, aslında &ldquo; özel 
mülk&rdquo;
 demek istediğinizde &ldquo;ticari&rdquo; demeyerek yapabilirsiniz.</p>
+</div>
 
-<!-- If needed, change the copyright block at the bottom. In general, -->
-<!-- all pages on the GNU web server should have the section about  -->
-<!-- verbatim copying. Please do NOT remove this without talking   -->
-<!-- with the webmasters first. -->
-<!-- Please make sure the copyright date is consistent with the document -->
-<!-- and that it is like this "2001, 2002" not this "2001-2002." -->
 <div class="translators-notes">
 
 <!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.-->
@@ -381,7 +384,7 @@
 
 <!-- for id="content", starts in the include above -->
 <!--#include virtual="/server/footer.tr.html" -->
-<div id="footer">
+<div id="footer" role="contentinfo">
 <div class="unprintable">
 
 <p>Lütfen FSF ve GNU ile ilgili sorularınızı <a
@@ -402,7 +405,7 @@
 
     &lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p>
 
-    <p>For information on coordinating and submitting translations of
+    <p>For information on coordinating and contributing translations of
     our web pages, see <a
     href="/server/standards/README.translations.html">Translations
     README</a>. -->
@@ -418,8 +421,8 @@
 ziyaret edebilirsiniz.</p>
 </div>
 
-<p>Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 2001, 2006, 2007, 2009, 2010, 2014, 2015,
-2016, 2017, 2018, 2019 Free Software Foundation, Inc.</p>
+<p>Copyright &copy; 1996-1998, 2001-2005, 2007, 2009-2012, 2015, 2019, 2021
+Free Software Foundation, Inc.</p>
 
 <p>Bu sayfa <a rel="license"
 href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.tr";>Creative
@@ -450,7 +453,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Son Güncelleme:
 
-$Date: 2021/02/27 07:01:46 $
+$Date: 2021/07/23 14:32:25 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/compromise.tr.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/compromise.tr.html,v
retrieving revision 1.8
retrieving revision 1.9
diff -u -b -r1.8 -r1.9
--- philosophy/compromise.tr.html    28 Oct 2020 23:00:57 -0000   1.8
+++ philosophy/compromise.tr.html    23 Jul 2021 14:32:25 -0000   1.9
@@ -1,71 +1,43 @@
 <!--#set var="ENGLISH_PAGE" value="/philosophy/compromise.en.html" -->
 
 <!--#include virtual="/server/header.tr.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.94 -->
+<!-- Parent-Version: 1.96 -->
+<!-- This page is derived from /server/standards/boilerplate.html -->
+<!--#set var="TAGS" value="upholding" -->
+<!--#set var="DISABLE_TOP_ADDENDUM" value="yes" -->
 
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
 <title>Yıkıcı Tavizlerden Kaçınmak - GNU Projesi - Özgür Yazılım 
Vakfı</title>
-<style type="text/css" media="print,screen">
-<!--
- .quote {
-  font-size: 90%;
-  max-width: 30em;
-  padding: .5em 1.5em;
-  background-color: #ececec;
-  border-radius: 1em;
-  -moz-border-radius: 1em;
-  -khtml-border-radius: 1em;
-  -webkit-border-radius: 1em;
-  -opera-border-radius: 1em;
- }
- .quote.imgright { margin: .3em 1em 1em 1em; }
- .quote {
-  font-style: italic;
- }
- .quote b {
-  font-style: normal;
-  font-weight: normal;
- }
- .imgleft {
-  width: 18em;
-  max-width: 100%;
- }
-
-@media (max-width:50em) {
- .imgleft, .imgright {
-   float: none;
-   display: block;
-   margin: auto;
- }
- .quote {
-   max-width: none; width: auto;
-   margin: 1em 10%;
- } 
-}
-@media (min-width:50em) {
- .quote { max-width: 40%; }
+<style type="text/css" media="print,screen"><!--
+ .imgleft, .imgright { display: block; height: 4.25em; width: auto; }
+@media (max-width:25em) {
+ .imgleft, .imgright { float: none; margin: 0 auto; }
 }
 -->
-
 </style>
 
 <!--#include virtual="/philosophy/po/compromise.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.tr.html" -->
+<!--#include virtual="/philosophy/ph-breadcrumb.tr.html" -->
+<!--GNUN: OUT-OF-DATE NOTICE-->
+<!--#include virtual="/server/top-addendum.tr.html" -->
+<div class="reduced-width">
 <h2>Yıkıcı Tavizlerden Kaçınmak</h2>
 
 <address class="byline">yazan Richard Stallman</address>
 
-<blockquote class="quote imgright"><p>&ldquo;Yirmi beş yıl önce <a 
href="/gnu/initial-announcement.html">27 Eylül
-1983'te</a>, (GNU's Not Unix anlamındaki) GNU adı verilen tamamen özgür bir
-işletim sistemi yaratma planını duyurdum. GNU sisteminin 25. yıl 
dönümünün
-bir parçası olarak, topluluğumuzun yıkıcı tavizlerden nasıl 
kaçınabileceğine
-ilişkin olarak bu yazıyı yazdım. Bu tavizlerden kaçınmanın yanında, <a
-href="/help/help.html">GNU'ya</a> ve özgür yazılıma yardımcı 
olabileceğiniz
-bir çok yol var. Bir yol, özgür olmayan bir programı veya çevrim içi
-hizmetsizliği kullanmaya sık sık veya <a
-href="/philosophy/saying-no-even-once.html">en azından bir kere</a> hayır
-demektir&rdquo;&mdash;<b>Richard Stallman</b></p></blockquote>
-
+<div class="article">
+<p class="comment">Yirmi beş yıl önce <a 
href="/gnu/initial-announcement.html">27 Eylül
+1983'te</a>, GNU (&ldquo;GNU's Not Unix&rdquo; - GNU Unix Değildir) adı
+verilen tamamen özgür bir işletim sistemi yaratma planını duyurdum. GNU
+sisteminin 25. yıl dönümünün bir parçası olarak, topluluğumuzun 
yıkıcı
+tavizlerden nasıl kaçınabileceğine ilişkin olarak bu yazıyı yazdım. Bu
+tavizlerden kaçınmanın yanında, <a href="/help/help.html">GNU'ya</a> ve
+özgür yazılıma yardımcı olabileceğiniz bir çok yol var. Bir yol, 
özgür
+olmayan bir programı veya çevrim içi hizmetsizliği kullanmaya sık sık 
veya
+<a href="/philosophy/saying-no-even-once.html">en azından bir kere</a> hayır
+demektir.</p>
+<hr class="no-display" />
 
 <p>Özgür yazılım hareketi toplumsal bir değişimi amaçlar: <a
 href="/philosophy/free-sw.html">bütün yazılımı özgür kılmak</a>, 
böylece
@@ -75,13 +47,16 @@
 vermektir.</p>
 
 <p>Özgürlüğe ulaşmak için <a
-href="http://www.fsf.org/bulletin/2008/spring/the-last-mile-is-always-the-hardest/";>uzun
+href="https://www.fsf.org/bulletin/2008/spring/the-last-mile-is-always-the-hardest/";>uzun
 bir yol var</a>. Yazılım kullanıcılarının özgürlüğe sahip 
olmasının normal
 karşılandığı bir dünyaya ulaşmak için bir çok adım ve bir çok yıl
 gerekiyor. Bu adımların bazıları zor ve fedakarlık gerektiriyor. Bazı
 adımlar, farklı amaçlara sahip insanlara taviz verdiğimizde 
kolaylaşabilir.</p>
 
-<p>Bu nedenle, <a href="http://www.fsf.org/";>Özgür Yazılım Vakfı</a> bazı
+<img src="/graphics/gplv3-with-text-136x68.png" alt="&nbsp;[GPL Logosu]&nbsp;"
+class="imgright" />
+
+<p>Bu nedenle, <a href="https://www.fsf.org/";>Özgür Yazılım Vakfı</a> 
bazı
 tavizler veriyor, hatta bazıları oldukça büyük olan tavizler. Örneğin, 
<a
 href="/licenses/gpl.html">GNU Genel Kamu Lisansının</a> (GNU GPL)
 3. sürümünde patent hükümlerinde bazı tavizler verdik, böylece 
şirketler
@@ -89,7 +64,8 @@
 dağıtabilecek ve böylece bu hükümlerin etkisi altında bazı patentleri
 sağlayacak. </p>
 
-<img src="/graphics/gplv3-large.png" alt="[GPLv3 Logo]" class="imgleft" />
+<img src="/graphics/lgplv3-with-text-154x68.png" alt="&nbsp;[LGPL 
Logosu]&nbsp;"
+class="imgleft" />
 
 <p><a href="/licenses/lgpl.html">Kısıtlı GPL</a> lisansının amacı 
tavizdir:
 özgür olmayan programlarda kullanımlarına olanak vermek üzere bazı 
belirli
@@ -148,8 +124,10 @@
 yüzden <a href="/philosophy/open-source-misses-the-point.html">açık 
kaynağı
 savunmuyoruz.</a></p>
 
+<div class="pict narrow">
 <img src="/graphics/gnulaptop.png"
-   alt="[Havada duran Laptoplu Gnu]" class="imgright" />
+   alt="[Havada duran Laptoplu Gnu]" />
+</div>
 
 <p>Özgür bir topluluğu tamamen ve kalıcı olarak kurmak için, insanların 
özgür
 yazılım kullanmalarını sağlamaktan fazlasını yapmalıyız. Yazılımı
@@ -208,11 +186,11 @@
 hatta tutmak istiyorsak bu tavizleri reddetmeliyiz.</p>
 
 <p>Özgürlük amacından taviz vermeden özgür yazılıma geçmek 
istiyorsanız, <a
-href="http://www.fsf.org/resources";>FSF'nin kaynaklar bölümüne</a>
+href="https://www.fsf.org/resources";>FSF'nin kaynaklar bölümüne</a>
 bakabilirsiniz. Özgür yazılımla çalışan donanım ve makine
 yapılandırmalarını, kurabileceğiniz <a 
href="/distros/distros.html">tamamen
 özgür GNU/Linux dağıtımlarını</a> ve %100 özgür yazılım 
ortamlarında çalışan
-<a href="http://directory.fsf.org/";>binlerce özgür yazılım paketini</a>
+<a href="https://directory.fsf.org/";>binlerce özgür yazılım paketini</a>
 listeliyor. Topluluğun özgürlük yolunda kalması için yardımcı olmak
 istiyorsanız, özgürlük ve topluluk değerlerinden söz edin ve bu 
değerleri
 savunun.</p>
@@ -222,12 +200,14 @@
 amacınızdan saptıracak tavizlerden sakının.</p>
 
 <hr class="column-limit"/>
+</div>
 
 <p>
 Yaşamın başka bir alanındaki benzer bir örnek için <a
-href="http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/jul/19/nudge-is-not-enough-behaviour-change";>
+href="https://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/jul/19/nudge-is-not-enough-behaviour-change";>
 &ldquo;Dürtmek&rdquo; yeterli değil</a> yazısına bakabilirsiniz.
 </p>
+</div>
 
 <div class="translators-notes">
 
@@ -237,7 +217,7 @@
 
 <!-- for id="content", starts in the include above -->
 <!--#include virtual="/server/footer.tr.html" -->
-<div id="footer">
+<div id="footer" role="contentinfo">
 <div class="unprintable">
 
 <p>Lütfen FSF ve GNU ile ilgili sorularınızı <a
@@ -258,7 +238,7 @@
 
     &lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p>
 
-    <p>For information on coordinating and submitting translations of
+    <p>For information on coordinating and contributing translations of
     our web pages, see <a
     href="/server/standards/README.translations.html">Translations
     README</a>. -->
@@ -274,8 +254,7 @@
 ziyaret edebilirsiniz.</p>
 </div>
 
-<p>Copyright &copy; 2008, 2009, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020 <a
-href="http://www.stallman.org/";>Richard Stallman</a>.</p>
+<p>Copyright &copy; 2008, 2021 Richard Stallman</p>
 
 <p>Bu sayfa <a rel="license"
 href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.tr";>Creative
@@ -294,7 +273,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Son Güncelleme:
 
-$Date: 2020/10/28 23:00:57 $
+$Date: 2021/07/23 14:32:25 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/pragmatic.tr.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/pragmatic.tr.html,v
retrieving revision 1.19
retrieving revision 1.20
diff -u -b -r1.19 -r1.20
--- philosophy/pragmatic.tr.html    27 Oct 2020 06:59:33 -0000   1.19
+++ philosophy/pragmatic.tr.html    23 Jul 2021 14:32:25 -0000   1.20
@@ -1,19 +1,25 @@
 <!--#set var="ENGLISH_PAGE" value="/philosophy/pragmatic.en.html" -->
 
 <!--#include virtual="/server/header.tr.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.77 -->
+<!-- Parent-Version: 1.96 -->
+<!-- This page is derived from /server/standards/boilerplate.html -->
+<!--#set var="TAGS" value="licensing" -->
+<!--#set var="DISABLE_TOP_ADDENDUM" value="yes" -->
 
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
 <title>Copyleft: Faydacı İdealizm - GNU Projesi - Özgür Yazılım 
Vakfı</title>
 
 <!--#include virtual="/philosophy/po/pragmatic.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.tr.html" -->
+<!--#include virtual="/philosophy/ph-breadcrumb.tr.html" -->
+<!--GNUN: OUT-OF-DATE NOTICE-->
+<!--#include virtual="/server/top-addendum.tr.html" -->
+<div class="reduced-width">
 <h2>Copyleft: Faydacı İdealizm</h2>
 
-<p>
-Yazan: <a href="http://www.stallman.org/";><strong>Richard
-Stallman</strong></a></p>
+<address class="byline">yazan <a href="https://www.stallman.org/";>Richard 
Stallman</a></address>
 
+<div class="article">
 <p>
 Bir insanın verdiği her karar, o insanın değerlerinden ve hedeflerinden
 kaynaklanmaktadır. İnsanlar, birçok farklı hedefe ve değere sahip 
olabilir:
@@ -28,15 +34,16 @@
 işbirliğini engelleyen özel mülk yazılımın yerine geçmesini ve böylece
 toplumumuzun daha iyi bir hale gelmesini istemekteyim.</p>
 <p>
-GNU Genel Kamu Lisansı’nın <a href="/copyleft">copyleft</a> olarak
-yazılmasının temel nedeni budur. Ayrı bir dosyaya konulsa bile, GPL 
kapsamlı
-bir programa eklenmiş tüm kodlar, özgür yazılım olmalıdır. Kodumu, 
özel mülk
-yazılımda kullanım için değil, özgür yazılımda kullanım için 
elverişli hale
-getirdim, bunu yazılım geliştiren başka insanları yüreklendirmek için
-yaptım. Buna inanıyorum çünkü özel mülk yazılım geliştiricileri 
paylaşmamızı
-önlemek için telif hakkını kullanmaktadır, işbirliği yapan bizim gibi
-insanlar, işbirliği yapan diğer insanlara bir avantaj sağlamak için telif
-hakkını kullanabilir: Bizim kodumuzu kullanabilirler.</p>
+GNU Genel Kamu Lisansı’nın <a href="/licenses/copyleft.html">copyleft</a>
+olarak yazılmasının temel nedeni budur. Ayrı bir dosyaya konulsa bile, GPL
+kapsamlı bir programa eklenmiş tüm kodlar, özgür yazılım olmalıdır. 
Kodumu,
+özel mülk yazılımda kullanım için değil, özgür yazılımda kullanım 
için
+elverişli hale getirdim, bunu yazılım geliştiren başka insanları
+yüreklendirmek için yaptım. Buna inanıyorum çünkü özel mülk yazılım
+geliştiricileri paylaşmamızı önlemek için telif hakkını 
kullanmaktadır,
+işbirliği yapan bizim gibi insanlar, işbirliği yapan diğer insanlara bir
+avantaj sağlamak için telif hakkını kullanabilir: Bizim kodumuzu
+kullanabilirler.</p>
 <p>
 GNU GPL’yi kullanan herkes bu hedefe sahip değildir. Yıllar önce, benim 
bir
 arkadaşımdan, copyleft edilmiş bir programı copyleft edilmemiş bir 
şekilde
@@ -155,11 +162,15 @@
 realistler&rdquo; tek idealin kar olduğunu söylerse, o zaman onları
 görmezden gelin ve her zaman copyleft’i kullanın.</p>
 
-<hr />
-<blockquote id="fsfs"><p>Bu yazı <a
-href="http://shop.fsf.org/product/free-software-free-society/";><cite>Özgür
+<hr class="thin" />
+<div id="fsfs" role="complementary">
+<p>Bu yazı <a
+href="https://shop.fsf.org/product/free-software-free-society/";><cite>Özgür
 Yazılım, Özgür Toplum: Richard M. Stallman'ın Seçme Yazıları</cite></a>
-kitabında yayınlanmıştır.</p></blockquote>
+kitabında yayınlanmıştır.</p>
+</div>
+</div>
+</div>
 
 <div class="translators-notes">
 
@@ -169,7 +180,7 @@
 
 <!-- for id="content", starts in the include above -->
 <!--#include virtual="/server/footer.tr.html" -->
-<div id="footer">
+<div id="footer" role="contentinfo">
 <div class="unprintable">
 
 <p>Lütfen FSF ve GNU ile ilgili sorularınızı <a
@@ -190,7 +201,7 @@
 
     &lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p>
 
-    <p>For information on coordinating and submitting translations of
+    <p>For information on coordinating and contributing translations of
     our web pages, see <a
     href="/server/standards/README.translations.html">Translations
     README</a>. -->
@@ -222,7 +233,7 @@
   
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
-<p>Copyright &copy; 1998, 2003, 2020 Free Software Foundation, Inc.</p>
+<p>Copyright &copy; 1998, 2021 Free Software Foundation, Inc.</p>
 
 <p>Bu sayfa <a rel="license"
 href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.tr";>Creative
@@ -246,11 +257,12 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Son Güncelleme:
 
-$Date: 2020/10/27 06:59:33 $
+$Date: 2021/07/23 14:32:25 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
 </div>
+<!-- for class="inner", starts in the banner include -->
 </body>
 </html>

Index: philosophy/saying-no-even-once.tr.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/saying-no-even-once.tr.html,v
retrieving revision 1.9
retrieving revision 1.10
diff -u -b -r1.9 -r1.10
--- philosophy/saying-no-even-once.tr.html   22 Jul 2021 14:04:36 -0000   
1.9
+++ philosophy/saying-no-even-once.tr.html   23 Jul 2021 14:32:25 -0000   
1.10
@@ -82,7 +82,7 @@
 katmayın. Ben başka bir dünya istiyorum ve bugün bunu kullanmayı 
reddederek
 o dünyaya doğru bir adım atıyorum.&rdquo;</p>
 
-<p>FSF, adaletsiz sistemlerin gerçekleştirdiği her türlü iletişim için 
<a
+<p>FSF, adaletsiz sistemlerin gerçekleştirdiği her türlü iletişim yerine 
<a
 
href="https://www.fsf.org/blogs/community/better-than-zoom-try-these-free-software-tools-for-staying-in-touch";>özgürlüğe
 saygılı yöntemler</a> önerir. Bunlardan biri kullanılabilir olduğunda
 &ldquo;eğer bu konuşmayı XYZ ile veya başka bir özgür yazılım ile 
yapacaksak
@@ -179,7 +179,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Son Güncelleme:
 
-$Date: 2021/07/22 14:04:36 $
+$Date: 2021/07/23 14:32:25 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/university.tr.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/university.tr.html,v
retrieving revision 1.19
retrieving revision 1.20
diff -u -b -r1.19 -r1.20
--- philosophy/university.tr.html    27 Oct 2020 06:59:33 -0000   1.19
+++ philosophy/university.tr.html    23 Jul 2021 14:32:25 -0000   1.20
@@ -1,7 +1,10 @@
 <!--#set var="ENGLISH_PAGE" value="/philosophy/university.en.html" -->
 
 <!--#include virtual="/server/header.tr.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.77 -->
+<!-- Parent-Version: 1.96 -->
+<!-- This page is derived from /server/standards/boilerplate.html -->
+<!--#set var="TAGS" value="licensing" -->
+<!--#set var="DISABLE_TOP_ADDENDUM" value="yes" -->
 
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
 <title>Üniversitede Çalışmanız Durumunda Özgür Yazılımın 
Yayınlanması - GNU Projesi
@@ -9,8 +12,14 @@
 
 <!--#include virtual="/philosophy/po/university.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.tr.html" -->
+<!--#include virtual="/philosophy/ph-breadcrumb.tr.html" -->
+<!--GNUN: OUT-OF-DATE NOTICE-->
+<!--#include virtual="/server/top-addendum.tr.html" -->
+<div class="reduced-width">
 <h2>Üniversitede Çalışmanız Durumunda Özgür Yazılımın 
Yayınlanması</h2>
+<div class="thin"></div>
 
+<div class="article">
 <p>
 Özgür Yazılım Hareketi’nde, bilgisayar kullanıcılarının 
kullandıkları
 yazılımı değiştirme ve yeniden dağıtma özgürlüğüne sahip olmaları
@@ -129,11 +138,15 @@
 Hiçbir şey sizin kararınızı, toplumun özgürlüğünün sizlere bağlı 
olduğunu
 bilmek kadar güçlendiremez.</p>
 
-<hr />
-<blockquote id="fsfs"><p>Bu yazı <a
-href="http://shop.fsf.org/product/free-software-free-society/";><cite>Özgür
+<hr class="thin" />
+<div id="fsfs" role="complementary">
+<p>Bu yazı <a
+href="https://shop.fsf.org/product/free-software-free-society/";><cite>Özgür
 Yazılım, Özgür Toplum: Richard M. Stallman'ın Seçme Yazıları</cite></a>
-kitabında yayınlanmıştır</p></blockquote>
+kitabında yayınlanmıştır</p>
+</div>
+</div>
+</div>
 
 <div class="translators-notes">
 
@@ -143,7 +156,7 @@
 
 <!-- for id="content", starts in the include above -->
 <!--#include virtual="/server/footer.tr.html" -->
-<div id="footer">
+<div id="footer" role="contentinfo">
 <div class="unprintable">
 
 <p>Lütfen FSF ve GNU ile ilgili sorularınızı <a
@@ -164,7 +177,7 @@
 
     &lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p>
 
-    <p>For information on coordinating and submitting translations of
+    <p>For information on coordinating and contributing translations of
     our web pages, see <a
     href="/server/standards/README.translations.html">Translations
     README</a>. -->
@@ -180,7 +193,7 @@
 ziyaret edebilirsiniz.</p>
 </div>
 
-<p>Copyright &copy; 2002, 2020 Richard Stallman</p>
+<p>Copyright &copy; 2002, 2014, 2021 Richard Stallman</p>
 
 <p>Bu sayfa <a rel="license"
 href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.tr";>Creative
@@ -203,11 +216,12 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Son Güncelleme:
 
-$Date: 2020/10/27 06:59:33 $
+$Date: 2021/07/23 14:32:25 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
 </div>
+<!-- for class="inner", starts in the banner include -->
 </body>
 </html>

Index: philosophy/upgrade-windows.tr.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/upgrade-windows.tr.html,v
retrieving revision 1.3
retrieving revision 1.4
diff -u -b -r1.3 -r1.4
--- philosophy/upgrade-windows.tr.html 27 Apr 2020 19:08:05 -0000   1.3
+++ philosophy/upgrade-windows.tr.html 23 Jul 2021 14:32:26 -0000   1.4
@@ -1,7 +1,10 @@
 <!--#set var="ENGLISH_PAGE" value="/philosophy/upgrade-windows.en.html" -->
 
 <!--#include virtual="/server/header.tr.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.87 -->
+<!-- Parent-Version: 1.96 -->
+<!-- This page is derived from /server/standards/boilerplate.html -->
+<!--#set var="TAGS" value="upholding" -->
+<!--#set var="DISABLE_TOP_ADDENDUM" value="yes" -->
 
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
 <title>Windows Kurulumunu Yükseltmenin Doğru Yolu Nedir? - GNU Projesi - 
Özgür
@@ -9,10 +12,15 @@
 
 <!--#include virtual="/philosophy/po/upgrade-windows.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.tr.html" -->
+<!--#include virtual="/philosophy/ph-breadcrumb.tr.html" -->
+<!--GNUN: OUT-OF-DATE NOTICE-->
+<!--#include virtual="/server/top-addendum.tr.html" -->
+<div class="reduced-width">
 <h2>Windows Kurulumunu Yükseltmenin Doğru Yolu Nedir?</h2>
 
-<p>yazan Richard Stallman</p>
+<address class="byline">yazan Richard Stallman</address>
 
+<div class="article">
 <p>Bilişim alanında, kullanıcıları &ldquo;güvenlik&rdquo; 
düzeltmelerini almak
 için Windows'un daha yeni sürümlerine (ve diğer özgür olmayan 
programlara)
 &ldquo;yükseltmeye&rdquo; zorlamak yaygın bir uygulamadır. Bu uygulama, bu
@@ -46,6 +54,8 @@
 yapıyoruz, çünkü zor olmadığında iş birliği de yapabiliriz. Bunu 
yapmayı
 sürdürme sorumluluğumuz yok ancak olanaklı olduğu ve bizi durdurmadığı
 sürece durmak için hiçbir nedenimiz yok.</p>
+</div>
+</div>
 
 <div class="translators-notes">
 
@@ -55,7 +65,7 @@
 
 <!-- for id="content", starts in the include above -->
 <!--#include virtual="/server/footer.tr.html" -->
-<div id="footer">
+<div id="footer" role="contentinfo">
 <div class="unprintable">
 
 <p>Lütfen FSF ve GNU ile ilgili sorularınızı <a
@@ -76,7 +86,7 @@
 
     &lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p>
 
-    <p>For information on coordinating and submitting translations of
+    <p>For information on coordinating and contributing translations of
     our web pages, see <a
     href="/server/standards/README.translations.html">Translations
     README</a>. -->
@@ -108,7 +118,7 @@
   
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
-<p>Copyright &copy; 2019 Free Software Foundation, Inc.</p>
+<p>Copyright &copy; 2019, 2021 Free Software Foundation, Inc.</p>
 
 <p>Bu sayfa <a rel="license"
 href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.tr";>Creative
@@ -129,7 +139,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Son Güncelleme:
 
-$Date: 2020/04/27 19:08:05 $
+$Date: 2021/07/23 14:32:26 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/why-copyleft.tr.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/why-copyleft.tr.html,v
retrieving revision 1.28
retrieving revision 1.29
diff -u -b -r1.28 -r1.29
--- philosophy/why-copyleft.tr.html   22 Aug 2020 06:31:23 -0000   1.28
+++ philosophy/why-copyleft.tr.html   23 Jul 2021 14:32:26 -0000   1.29
@@ -1,20 +1,32 @@
 <!--#set var="ENGLISH_PAGE" value="/philosophy/why-copyleft.en.html" -->
 
 <!--#include virtual="/server/header.tr.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.86 -->
+<!-- Parent-Version: 1.96 -->
+<!-- This page is derived from /server/standards/boilerplate.html -->
+<!--#set var="TAGS" value="licensing" -->
+<!--#set var="DISABLE_TOP_ADDENDUM" value="yes" -->
 
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
 <title>Neden Copyleft? - GNU Projesi - Özgür Yazılım Vakfı</title>
+<style type="text/css" media="print,screen"><!--
+.epigraph { text-align: right; color: #404040; }
+.epigraph p { display: inline-block; text-align: left; width: 80%; }
+-->
+</style>
 
 <!--#include virtual="/philosophy/po/why-copyleft.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.tr.html" -->
+<!--#include virtual="/philosophy/ph-breadcrumb.tr.html" -->
+<!--GNUN: OUT-OF-DATE NOTICE-->
+<!--#include virtual="/server/top-addendum.tr.html" -->
+<div class="reduced-width">
 <h2>Neden Copyleft?</h2>
 
-<p>
-<cite>&ldquo;Söz konusu diğerlerinin haklarını savunmak olduğunda, yatıp
-uzanmak ve hiçbir şey yapmamak alçak gönüllülük değil
-zayıflıktır.&rdquo;</cite>
-</p>
+<div class="article">
+<div class="important">
+<p><em>Söz konusu diğerlerinin haklarını savunmak olduğunda, yatıp 
uzanmak ve
+hiçbir şey yapmamak alçak gönüllülük değil zayıflıktır.</em></p>
+</div>
 
 <p>
 GNU projesinde, genelde insanlara aşırı hoşgörülü copyleft olmayan 
özgür
@@ -69,11 +81,13 @@
 uyarlaması bu platformlar için yegâne derleyici ve öyle kalacak gibi
 gözüküyor.</li>
 
-<li>Intel, modern işlemcilerinin Yönetim Moturu arka kapısında <a
-href="http://www.tomshardware.com/news/google-removing-minix-management-engine-intel,35876.html";>MINIX
-sisteminin özel mülk bir sürümünü</a> kullanıyor, MINIX özgürdür ama
-copyleft değildir.</li>
+<li>Intel, modern işlemcilerinin Yönetim Motoru arka kapısında, özgür 
olan ama
+copyleft olmayan <a
+href="https://www.tomshardware.com/news/google-removing-minix-management-engine-intel,35876.html";>MINIX
+sisteminin özel mülk bir sürümünü</a> kullanıyor.</li>
 </ul>
+</div>
+</div>
 
 <div class="translators-notes">
 
@@ -83,7 +97,7 @@
 
 <!-- for id="content", starts in the include above -->
 <!--#include virtual="/server/footer.tr.html" -->
-<div id="footer">
+<div id="footer" role="contentinfo">
 <div class="unprintable">
 
 <p>Lütfen FSF ve GNU ile ilgili sorularınızı <a
@@ -104,7 +118,7 @@
 
     &lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p>
 
-    <p>For information on coordinating and submitting translations of
+    <p>For information on coordinating and contributing translations of
     our web pages, see <a
     href="/server/standards/README.translations.html">Translations
     README</a>. -->
@@ -136,8 +150,7 @@
   
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
-<p>Copyright &copy; 2003, 2007, 2008, 2013, 2017, 2018, 2020 Free Software
-Foundation, Inc.</p>
+<p>Copyright &copy; 2003, 2017, 2021 Free Software Foundation, Inc.</p>
 
 <p>Bu sayfa <a rel="license"
 href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.tr";>Creative
@@ -163,7 +176,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Son Güncelleme:
 
-$Date: 2020/08/22 06:31:23 $
+$Date: 2021/07/23 14:32:26 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/words-to-avoid.tr.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/words-to-avoid.tr.html,v
retrieving revision 1.40
retrieving revision 1.41
diff -u -b -r1.40 -r1.41
--- philosophy/words-to-avoid.tr.html  1 Jun 2021 16:01:19 -0000    1.40
+++ philosophy/words-to-avoid.tr.html  23 Jul 2021 14:32:26 -0000   1.41
@@ -1,16 +1,29 @@
 <!--#set var="ENGLISH_PAGE" value="/philosophy/words-to-avoid.en.html" -->
 
 <!--#include virtual="/server/header.tr.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.90 -->
+<!-- Parent-Version: 1.96 -->
+<!-- This page is derived from /server/standards/boilerplate.html -->
+<!--#set var="TAGS" value="term" -->
+<!--#set var="DISABLE_TOP_ADDENDUM" value="yes" -->
 
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
 <title>Hileli veya Kafa Karıştırıcı Oldukları İçin Kullanmaktan 
Kaçınılması (Veya
 Dikkatle Kullanılması) Gereken Kelimeler - GNU Projesi - Özgür Yazılım 
Vakfı</title>
+<style type="text/css" media="print,screen"><!--
+#word-list a { line-height: 1.8em; text-decoration: none; }
+-->
+
+</style>
 
 <!--#include virtual="/philosophy/po/words-to-avoid.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.tr.html" -->
+<!--#include virtual="/philosophy/ph-breadcrumb.tr.html" -->
+<!--GNUN: OUT-OF-DATE NOTICE-->
+<!--#include virtual="/server/top-addendum.tr.html" -->
+<div class="reduced-width">
 <h2>Hileli veya Kafa Karıştırıcı Oldukları İçin Kullanmaktan 
Kaçınılması (Veya
 Dikkatle Kullanılması) Gereken Kelimeler</h2>
+<div class="thin"></div>
 
 <p>
 Her zaman veya belirli kapsam ve durumda kullanmamanızı önerdiğimiz 
birtakım
@@ -18,12 +31,7 @@
 yönlendiriyor; diğerleri fikir birliğinde olmadığımız ve sizin de
 olmayacağınızı umduğumuz bir fikri vurguluyorlar.</p>
 
-<div class="announcement">
-<blockquote><p>Ayrıca <a href="/philosophy/categories.html">Özgür Yazılım 
Kategorileri</a>,
-<a href="/philosophy/why-call-it-the-swindle.html">Neden Dolandırıcılık
-Olarak Adlandırılmalı?</a> yazılarına bakabilirsiniz.</p></blockquote>
-</div>
-
+<div id="word-list" class="emph-box">
 <p> <!-- GNUN-SORT-START -->
 &ldquo;<a href="#Alternative">Alternatif</a>&rdquo; | <!-- GNUN-SORT-NEXT-ITEM 
-->
 &ldquo;<a href="#OptOut">Ayrılma</a>&rdquo; | <!-- GNUN-SORT-NEXT-ITEM -->
@@ -94,6 +102,15 @@
 &ldquo;<a href="#Product">Ürün</a>&rdquo; | <!-- GNUN-SORT-NEXT-ITEM -->
 &ldquo;<a href="#Content">İçerik</a>&rdquo; | <!-- GNUN-SORT-STOP -->
 </p>
+</div>
+
+<hr class="no-display" />
+<div class="announcement">
+<p>Ayrıca <a href="/philosophy/categories.html">Özgür Yazılım 
Kategorileri</a>,
+<a href="/philosophy/why-call-it-the-swindle.html">Neden Dolandırıcılık
+Olarak Adlandırılmalı?</a> yazılarına bakabilirsiniz.</p>
+</div>
+<hr class="no-display" />
 
 <!-- GNUN-SORT-START -->
 <!-- GNUN-SORT-BEGIN-KEY -->
@@ -231,7 +248,7 @@
 <p>
 &ldquo;Bulut hesaplama&rdquo;nın birçok anlamından biri verinizi çevrimiçi
 hizmetlerde saklamanızdır. Çoğu durumda bu aptalcadır çünkü sizi <a
-href="http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/apr/25/hackers-spooks-cloud-antiauthoritarian-dream";>gözetime</a>
+href="https://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/apr/25/hackers-spooks-cloud-antiauthoritarian-dream";>gözetime</a>
 maruz bırakır.
 </p>
 
@@ -273,7 +290,7 @@
 
 <p>
 İlginç biçimde, Larry Ellison, özel mülk yazılım geliştirici, keza <a
-href="http://www.cnet.com/news/oracles-ellison-nails-cloud-computing/";>&ldquo;bulut
+href="https://www.cnet.com/news/oracles-ellison-nails-cloud-computing/";>&ldquo;bulut
 hesaplama&rdquo; teriminin anlamsızlığını belirtiyor</a>. Yine de terimi
 kullanmaya devam etmeye karar verdi, çünkü özel mülk yazılım 
geliştiricisi
 olarak bizim ideallerimizle aynı ideallerle güdülenmiyor.
@@ -317,7 +334,7 @@
 İyi alternatifler, &ldquo;Dijital Kısıtlamaların Yönetilmesi&rdquo; ve
 &ldquo;dijital kelepçeler&rdquo; olabilir.</p>
 <p>
-Lütfen <a href="http://DefectiveByDesign.org/";>DRM'yi ortadan kaldırmaya
+Lütfen <a href="https://DefectiveByDesign.org/";>DRM'yi ortadan kaldırmaya
 yönelik kampanyamızı</a> destekleyin.</p>
 
 <!-- GNUN-SORT-NEXT-ITEM -->
@@ -335,7 +352,7 @@
 kilidiniz, anahtarları veya kodları vardır. Onları yararlı veya zahmetli
 bulabilirsiniz, ama yine de sizi baskı altına almazlar çünkü onları 
açıp
 kapatabilirsiniz. Aynı biçimde, <a
-href="http://www.theguardian.com/technology/2015/may/01/encryption-wont-work-if-it-has-a-back-door-only-the-good-guys-have-keys-to-";>şifrelemeyi</a>
+href="https://www.theguardian.com/technology/2015/may/01/encryption-wont-work-if-it-has-a-back-door-only-the-good-guys-have-keys-to-";>şifrelemeyi</a>
 de dijital dosyalarımızı korumak için çok kıymetli buluyoruz. Bu da 
üzerinde
 denetiminiz olan bir tür dijital kilittir.</p>
 <p>
@@ -500,7 +517,7 @@
 
 <!-- GNUN-SORT-END-KEY -->
 <p>
-Hacker <a href="http://stallman.org/articles/on-hacking.html";>oyuncu
+Hacker <a href="https://stallman.org/articles/on-hacking.html";>oyuncu
 beceriden hoşlanan</a> kişilerdir, bilgisayarlarla olması şart
 değildir. Eski 60'lar ve 70'lerdeki <abbr title="Massachusetts Institute of
 Technology">MIT</abbr> özgür yazılım topluluğundaki programcılar 
kendilerini
@@ -525,14 +542,14 @@
 kopyalama yasaksa, o zaman yanlış olmalıdır.</p>
 <p>
 ABD yasal sistemi altında telif hakkı ihlali hırsızlık değildir. <a
-href="http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=us&amp;vol=473&amp;invol=207";>Hırsızlıkla
+href="https://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=us&amp;vol=473&amp;invol=207";>Hırsızlıkla
 ilgili yasalar, telif hakkı ihlaline uygulanabilir değildir.</a> Baskıcı
 telif hakkı savunucuları, otoriteye bir itirazda bulunuyorlar ve otoritenin
 söylediğini yanlış sunuyorlar.</p>
 <p>
 Onları çürütmek için, gerçekten de &ldquo;telif hakkı 
hırsızlığı&rdquo;
 olarak tanımlanabilecek bir durumu gösteren şu <a
-href="http://www.guardian.co.uk/books/2013/may/04/harper-lee-kill-mockingbird-copyright";>
+href="https://www.guardian.co.uk/books/2013/may/04/harper-lee-kill-mockingbird-copyright";>
 gerçek vakayı</a> onlara gösterebilirsiniz.</p>
 <p>
 İzin almadan kopyalama telif hakkı yasası tarafından çoğu durumda (ama
@@ -543,7 +560,7 @@
 
 <p>
 Telif hakkı ihlali hakkındaki bir davaya başkanlık eden bir ABD hakimi, <a
-href="http://torrentfreak.com/mpaa-banned-from-using-piracy-and-theft-terms-in-hotfile-trial-131129/";>&ldquo;korsanlık&rdquo;
+href="https://torrentfreak.com/mpaa-banned-from-using-piracy-and-theft-terms-in-hotfile-trial-131129/";>&ldquo;korsanlık&rdquo;
 ve &ldquo;hırsızlık&rdquo; kelimelerini karalama</a> olarak 
tanımlamıştır.</p>
 
 <!-- GNUN-SORT-NEXT-ITEM -->
@@ -603,7 +620,7 @@
 
 <p>
 Telif hakkı ihlali hakkındaki bir davaya başkanlık eden bir ABD hakimi, <a
-href="http://torrentfreak.com/mpaa-banned-from-using-piracy-and-theft-terms-in-hotfile-trial-131129/";>&ldquo;korsanlık&rdquo;
+href="https://torrentfreak.com/mpaa-banned-from-using-piracy-and-theft-terms-in-hotfile-trial-131129/";>&ldquo;korsanlık&rdquo;
 ve &ldquo;hırsızlık&rdquo; kelimelerini karalama</a> olarak 
tanımlamıştır.</p>
 
 <!-- GNUN-SORT-NEXT-ITEM -->
@@ -637,7 +654,7 @@
 eden bir özelliktir. Kullanıcı bakış açısıyla bu bir engeldir. Bu 
yüzden
 &ldquo;kopyalama koruma&rdquo;ya kötücül özellik diyebiliriz. Sıklıkla
 Dijital Kısıtlamalar Yönetimi (DRM) olarak adlandırılıyor, <a
-href="http://DefectiveByDesign.org";>Defective by Design</a> kampanyasına
+href="https://DefectiveByDesign.org";>Defective by Design</a> kampanyasına
 bakabilirsiniz.</p>
 
 <!-- GNUN-SORT-NEXT-ITEM -->
@@ -736,7 +753,7 @@
 &ldquo;Nesnelerin Ä°nterneti.&rdquo;</p>
 <p>
 Deneyimler bu ürünler sıklıkla <a
-href="http://www.locusmag.com/Perspectives/2015/09/cory-doctorow-what-if-people-were-sensors-not-things-to-be-sensed/";>kullanıcılarını
+href="https://www.locusmag.com/Perspectives/2015/09/cory-doctorow-what-if-people-were-sensors-not-things-to-be-sensed/";>kullanıcılarını
 gözetlediklerini</a> gösteriyor. Ayrıca <a
 href="https://archive.ieet.org/articles/rinesi20150806.html";>insanlara yanlı
 tavsiyeler verecek</a> şekilde üretildiklerini gösteriyor. Ayrıca,
@@ -848,8 +865,8 @@
 Lütfen, herhangi bir resim veya görüntü düzenleme ve değiştirme işi 
için
 &ldquo;photoshop&rdquo; terimini fiil olarak kullanmayınız. Photoshop
 sadece, özel mülk olduğu için kaçınılması gereken bir görüntü 
düzenleme
-programının ismidir. Bir çok, örneğin <a href="/software/gimp">GIMP</a>
-gibi, özgür alternatifi vardır.</p>
+programının ismidir. Örneğin <a href="https://www.gimp.org/";>GIMP</a> gibi
+bir çok özgür alternatifi vardır.</p>
 
 <!-- GNUN-SORT-NEXT-ITEM -->
 <!-- GNUN-SORT-BEGIN-KEY -->
@@ -1035,7 +1052,7 @@
 öneriyoruz.</p>
 <p>
 &ldquo;Tüketici&rdquo; kelimesinin sorununa <a
-href="http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/aug/11/capitalism-language-raymond-williams";>daha
+href="https://www.theguardian.com/commentisfree/2013/aug/11/capitalism-language-raymond-williams";>daha
 önce dikkat çekilmişti</a>.
 </p>
 
@@ -1071,14 +1088,14 @@
 açısıdır. Özel mülk yazılımın da, yazılımı bir meta olarak 
düşünmenizi
 istemesi hiç şaşırtıcı değildir. Çarpık bakış açıları, 
yayınlardan da
 &ldquo;<a href="#Content">içerik</a>&rdquo; olarak söz eden <a
-href="http://www.businessinsider.com/former-google-exec-launches-sourcepoint-with-10-million-series-a-funding-2015-6";>bu
+href="https://www.businessinsider.com/former-google-exec-launches-sourcepoint-with-10-million-series-a-funding-2015-6";>bu
 yazıda</a> açıkça ortaya çıkıyor.</p>
 
 <p>
 &ldquo;İçerik tükettiğimiz&rdquo; fikriyle ilişkili dar düşünce tarzı,
 kullanıcıların dijital aygıtlarda kullanılan <a
-href="http://DefectiveByDesign.org/";>Dijital Kısıtlamalar Yönetimi</a> (DRM)
-biçiminde yapıları kırmasını yasaklayan DMCA gibi yasaların yolunu
+href="https://DefectiveByDesign.org/";>Dijital Kısıtlamalar Yönetimi</a>
+(DRM) biçiminde yapıları kırmasını yasaklayan DMCA gibi yasaların yolunu
 açıyor. Kullanıcıların bu aygıtlarda yaptığı &ldquo;tüketim&rdquo; 
olarak
 değerlendirildiğinde, aygıtlara bu gibi kısıtlamalar getirmek de
 doğallaşıyor.</p>
@@ -1356,11 +1373,12 @@
 öneriyoruz.</p>
 
 <!-- GNUN-SORT-STOP -->
-<hr />
-<blockquote id="fsfs"><p>Bu yazı <a
-href="http://shop.fsf.org/product/free-software-free-society/";><cite>Özgür
+<hr class="thin" />
+<p id="fsfs">Bu yazı <a
+href="https://shop.fsf.org/product/free-software-free-society/";><cite>Özgür
 Yazılım, Özgür Toplum: Richard M. Stallman'ın Seçilmiş 
Yazıları</cite></a>
-kitabında yayınlanmıştır.</p></blockquote>
+kitabında yayınlanmıştır.</p>
+</div>
 
 <div class="translators-notes">
 
@@ -1370,7 +1388,7 @@
 
 <!-- for id="content", starts in the include above -->
 <!--#include virtual="/server/footer.tr.html" -->
-<div id="footer">
+<div id="footer" role="contentinfo">
 <div class="unprintable">
 
 <p>Lütfen FSF ve GNU ile ilgili sorularınızı <a
@@ -1391,7 +1409,7 @@
 
     &lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p>
 
-    <p>For information on coordinating and submitting translations of
+    <p>For information on coordinating and contributing translations of
     our web pages, see <a
     href="/server/standards/README.translations.html">Translations
     README</a>. -->
@@ -1423,9 +1441,7 @@
 
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
-<p>Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007, 2008,
-2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021 Free Software
-Foundation, Inc.</p>
+<p>Copyright &copy; 1996-2018, 2020, 2021 Free Software Foundation, Inc.</p>
 
 <p>Bu sayfa <a rel="license"
 href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.tr";>Creative
@@ -1451,7 +1467,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Son Güncelleme:
 
-$Date: 2021/06/01 16:01:19 $
+$Date: 2021/07/23 14:32:26 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/po/categories.tr-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/categories.tr-en.html,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- philosophy/po/categories.tr-en.html 8 Sep 2019 15:28:45 -0000    1.1
+++ philosophy/po/categories.tr-en.html 23 Jul 2021 14:32:26 -0000   1.2
@@ -1,5 +1,8 @@
 <!--#include virtual="/server/header.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.86 -->
+<!-- Parent-Version: 1.96 -->
+<!-- This page is derived from /server/standards/boilerplate.html -->
+<!--#set var="TAGS" value="term" -->
+<!--#set var="DISABLE_TOP_ADDENDUM" value="yes" -->
 <title>Categories of Free and Nonfree Software
 - GNU Project - Free Software Foundation</title>
 <style type="text/css" media="screen">
@@ -10,7 +13,11 @@
 </style>
 <!--#include virtual="/philosophy/po/categories.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.html" -->
-<h2>Categories of free and nonfree software</h2>
+<!--#include virtual="/philosophy/ph-breadcrumb.html" -->
+<!--GNUN: OUT-OF-DATE NOTICE-->
+<!--#include virtual="/server/top-addendum.html" -->
+<div class="reduced-width">
+<h2>Categories of Free and Nonfree Software</h2>
 
 <p>Also see <a href="/philosophy/words-to-avoid.html">Confusing
    Words which You Might Want to Avoid</a>.</p>
@@ -180,7 +187,7 @@
    a <a href="#ProprietarySoftware">proprietary</a> software
    product.</p>
 
-    <p>The <a href="http://www.x.org";>X Window System</a>
+    <p>The <a href="https://www.x.org/wiki/";>X Window System</a>
    illustrates this. The X Consortium released X11 with
    distribution terms that made it noncopylefted free
    software, and subsequent developers have mostly followed the
@@ -252,8 +259,8 @@
 <h3 id="GNUsoftware">GNU software</h3>
 
    <p><a href="/software/software.html">GNU software</a> is
-    software that is released under the auspices of the <a href=
-    "/gnu/gnu-history.html">GNU Project</a>. If a program is GNU
+    software that is released under the auspices of the <a
+    href="/gnu/gnu-history.html">GNU Project</a>. If a program is GNU
    software, we also say that it is a GNU program or a GNU
    package. The README or manual of a GNU package should say it
    is one; also, the <a href="/directory">Free Software
@@ -264,9 +271,9 @@
    all GNU software must be <a href="/philosophy/free-sw.html">free
    software</a>.</p>
 
-    <p>Some GNU software was written by <a href=
-    "http://www.fsf.org/about/staff/";>staff</a> of
-    the <a href="http://www.fsf.org/";>Free Software
+    <p>Some GNU software was written by <a
+    href="https://www.fsf.org/about/staff/";>staff</a> of
+    the <a href="https://www.fsf.org/";>Free Software
    Foundation</a>, but most GNU software comes from many
    <a href="/people/people.html">volunteers</a>. (Some of these
    volunteers are paid by companies or universities, but they are
@@ -402,16 +409,11 @@
    software is possible. You can do this by making an effort not
    to say &ldquo;commercial&rdquo; when you mean
    &ldquo;proprietary.&rdquo;</p>
+</div>
 
-<!-- If needed, change the copyright block at the bottom. In general, -->
-<!-- all pages on the GNU web server should have the section about  -->
-<!-- verbatim copying. Please do NOT remove this without talking   -->
-<!-- with the webmasters first. --> 
-<!-- Please make sure the copyright date is consistent with the document -->
-<!-- and that it is like this "2001, 2002" not this "2001-2002." -->
 </div><!-- for id="content", starts in the include above -->
 <!--#include virtual="/server/footer.html" -->
-<div id="footer">
+<div id="footer" role="contentinfo">
 <div class="unprintable">
 
 <p>Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a
@@ -429,16 +431,16 @@
     to <a href="mailto:web-translators@gnu.org";>
     &lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p>
 
-    <p>For information on coordinating and submitting translations of
+    <p>For information on coordinating and contributing translations of
     our web pages, see <a
     href="/server/standards/README.translations.html">Translations
     README</a>. -->
 Please see the <a
 href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for
-information on coordinating and submitting translations of this article.</p>
+information on coordinating and contributing translations of this article.</p>
 </div>
 
-<p>Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 2001, 2006, 2007, 2009, 2010, 2014, 
2015, 2016, 2017, 2018, 2019 Free
+<p>Copyright &copy; 1996-1998, 2001-2005, 2007, 2009-2012, 2015, 2019, 2021 
Free
 Software Foundation, Inc.</p>
 
 <p>This page is licensed under a <a rel="license"
@@ -449,7 +451,7 @@
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2019/09/08 15:28:45 $
+$Date: 2021/07/23 14:32:26 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: philosophy/po/compromise.tr-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/compromise.tr-en.html,v
retrieving revision 1.4
retrieving revision 1.5
diff -u -b -r1.4 -r1.5
--- philosophy/po/compromise.tr-en.html 28 Oct 2020 23:00:57 -0000   1.4
+++ philosophy/po/compromise.tr-en.html 23 Jul 2021 14:32:26 -0000   1.5
@@ -1,67 +1,39 @@
 <!--#include virtual="/server/header.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.94 -->
+<!-- Parent-Version: 1.96 -->
+<!-- This page is derived from /server/standards/boilerplate.html -->
+<!--#set var="TAGS" value="upholding" -->
+<!--#set var="DISABLE_TOP_ADDENDUM" value="yes" -->
 <title>Avoiding Ruinous Compromises
 - GNU Project - Free Software Foundation</title>
-<style type="text/css" media="print,screen">
-<!--
- .quote {
-  font-size: 90%;
-  max-width: 30em;
-  padding: .5em 1.5em;
-  background-color: #ececec;
-  border-radius: 1em;
-  -moz-border-radius: 1em;
-  -khtml-border-radius: 1em;
-  -webkit-border-radius: 1em;
-  -opera-border-radius: 1em;
- }
- .quote.imgright { margin: .3em 1em 1em 1em; }
- .quote {
-  font-style: italic;
- }
- .quote b {
-  font-style: normal;
-  font-weight: normal;
- }
- .imgleft {
-  width: 18em;
-  max-width: 100%;
- }
-
-@media (max-width:50em) {
- .imgleft, .imgright {
-   float: none;
-   display: block;
-   margin: auto;
- }
- .quote {
-   max-width: none; width: auto;
-   margin: 1em 10%;
- } 
+<style type="text/css" media="print,screen"><!--
+ .imgleft, .imgright { display: block; height: 4.25em; width: auto; }
+@media (max-width:25em) {
+ .imgleft, .imgright { float: none; margin: 0 auto; }
 }
-@media (min-width:50em) {
- .quote { max-width: 40%; }
-}
--->
-</style>
+--></style>
 <!--#include virtual="/philosophy/po/compromise.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.html" -->
+<!--#include virtual="/philosophy/ph-breadcrumb.html" -->
+<!--GNUN: OUT-OF-DATE NOTICE-->
+<!--#include virtual="/server/top-addendum.html" -->
+<div class="reduced-width">
 <h2>Avoiding Ruinous Compromises</h2>
 
 <address class="byline">by Richard Stallman</address>
 
-<blockquote class="quote imgright"><p>&ldquo;Twenty-five years
+<div class="article">
+<p class="comment">Twenty-five years
 ago <a href="/gnu/initial-announcement.html">on September 27, 1983, I
 announced a plan</a> to create a completely free operating system
-called GNU&mdash;for &lsquo;GNU's Not Unix&rsquo;. As part of the
+called GNU&mdash;for &ldquo;GNU's Not Unix&rdquo;. As part of the
 25th anniversary of the GNU system, I have written this article on how
 our community can avoid ruinous compromises. In addition to avoiding
 such compromises, there are many ways you can <a href="/help/help.html">
 help GNU</a> and free software. One way is to say no to the use of a 
 nonfree program or an online disservice as often as you can or 
 <a href="/philosophy/saying-no-even-once.html"> 
-even once.</a>&rdquo;&mdash;<b>Richard Stallman</b></p></blockquote>
-
+even once</a>.</p>
+<hr class="no-display" />
 
 <p>The free software movement aims for a social
 change: <a href="/philosophy/free-sw.html">to make all software
@@ -71,13 +43,16 @@
 injustice.</p>
 
 <p>The road to freedom
-is <a 
href="http://www.fsf.org/bulletin/2008/spring/the-last-mile-is-always-the-hardest/";>
+is <a 
href="https://www.fsf.org/bulletin/2008/spring/the-last-mile-is-always-the-hardest/";>
 a long road</a>. It will take many steps and many years to reach a
 world in which it is normal for software users to have freedom. Some
 of these steps are hard, and require sacrifice. Some of them become 
 easier if we make compromises with people that have different goals.</p>
 
-<p>Thus, the <a href="http://www.fsf.org/";>Free Software
+<img src="/graphics/gplv3-with-text-136x68.png" alt="&nbsp;[GPL Logo]&nbsp;"
+class="imgright" />
+
+<p>Thus, the <a href="https://www.fsf.org/";>Free Software
 Foundation</a> makes compromises&mdash;even major ones. For
 instance, we made compromises in the patent provisions of version 3 of
 the <a href="/licenses/gpl.html">GNU General Public License</a> 
@@ -85,7 +60,8 @@
 GPLv3-covered software and thus bring some patents under the effect of 
 these provisions. </p>
 
-<img src="/graphics/gplv3-large.png" alt=" [GPLv3 Logo] " class="imgleft" />
+<img src="/graphics/lgplv3-with-text-154x68.png" alt="&nbsp;[LGPL Logo]&nbsp;"
+class="imgleft" />
 
 <p><a href="/licenses/lgpl.html">The Lesser GPL</a>'s purpose is a
 compromise: we use it on certain chosen free libraries to permit their
@@ -144,8 +120,10 @@
 <a href="/philosophy/open-source-misses-the-point.html">do not
 advocate open source.</a></p>
 
+<div class="pict narrow">
 <img src="/graphics/gnulaptop.png"
-   alt=" [Levitating Gnu with a laptop] " class="imgright" />
+   alt=" [Levitating Gnu with a laptop] " />
+</div>
 
 <p>To establish a free community fully and lastingly, we need to do
 more than get people to use some free software. We need to spread the
@@ -207,10 +185,10 @@
 to keep our values straight.</p>
 
 <p>If you want to move to free software without compromising the goal
-of freedom, look at <a href="http://www.fsf.org/resources";>the FSF's
+of freedom, look at <a href="https://www.fsf.org/resources";>the FSF's
 resources area</a>. It lists hardware and machine configurations that
 work with free software, <a href="/distros/distros.html"> totally free 
-GNU/Linux distros</a> to install, and <a href="http://directory.fsf.org/";>
+GNU/Linux distros</a> to install, and <a href="https://directory.fsf.org/";>
 thousands of free software packages</a> that work in a 100 percent 
 free software environment. If you want to help the community stay on 
 the road to freedom, one important way is to publicly uphold citizen 
@@ -222,17 +200,19 @@
 but beware of compromises that lead away from the goal.</p>
 
 <hr class="column-limit"/>
+</div>
 
 <p>
 For a similar point in a different area of life,
 see <a
-href="http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/jul/19/nudge-is-not-enough-behaviour-change";>
+href="https://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/jul/19/nudge-is-not-enough-behaviour-change";>
 &ldquo;Nudge&rdquo; is not enough</a>.
 </p>
+</div>
 
 </div><!-- for id="content", starts in the include above -->
 <!--#include virtual="/server/footer.html" -->
-<div id="footer">
+<div id="footer" role="contentinfo">
 <div class="unprintable">
 
 <p>Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a
@@ -250,17 +230,16 @@
     to <a href="mailto:web-translators@gnu.org";>
     &lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p>
 
-    <p>For information on coordinating and submitting translations of
+    <p>For information on coordinating and contributing translations of
     our web pages, see <a
     href="/server/standards/README.translations.html">Translations
     README</a>. -->
 Please see the <a
 href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for
-information on coordinating and submitting translations of this article.</p>
+information on coordinating and contributing translations of this article.</p>
 </div>
 
-<p>Copyright &copy; 2008, 2009, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020 
-<a href="http://www.stallman.org/";>Richard Stallman</a>.</p>
+<p>Copyright &copy; 2008, 2021 Richard Stallman</p>
 
 <p>This page is licensed under a <a rel="license"
 href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/";>Creative
@@ -270,7 +249,7 @@
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2020/10/28 23:00:57 $
+$Date: 2021/07/23 14:32:26 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: philosophy/po/pragmatic.tr-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/pragmatic.tr-en.html,v
retrieving revision 1.2
retrieving revision 1.3
diff -u -b -r1.2 -r1.3
--- philosophy/po/pragmatic.tr-en.html 27 Oct 2020 06:59:33 -0000   1.2
+++ philosophy/po/pragmatic.tr-en.html 23 Jul 2021 14:32:26 -0000   1.3
@@ -1,16 +1,22 @@
 <!--#include virtual="/server/header.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.77 -->
+<!-- Parent-Version: 1.96 -->
+<!-- This page is derived from /server/standards/boilerplate.html -->
+<!--#set var="TAGS" value="licensing" -->
+<!--#set var="DISABLE_TOP_ADDENDUM" value="yes" -->
 <title>Copyleft: Pragmatic Idealism
 - GNU Project - Free Software Foundation</title>
-
 <!--#include virtual="/philosophy/po/pragmatic.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.html" -->
-  
+<!--#include virtual="/philosophy/ph-breadcrumb.html" -->
+<!--GNUN: OUT-OF-DATE NOTICE-->
+<!--#include virtual="/server/top-addendum.html" -->
+<div class="reduced-width">
 <h2>Copyleft: Pragmatic Idealism</h2>
 
-<p>
-by <a href="http://www.stallman.org/";><strong>Richard Stallman</strong></a></p>
+<address class="byline">by <a href="https://www.stallman.org/";>Richard
+Stallman</a></address>
 
+<div class="article">
 <p>
 Every decision a person makes stems from the person's values and
 goals. People can have many different goals and values; fame, profit,
@@ -26,7 +32,7 @@
 and thus make our society better.</p>
 <p>
 That's the basic reason why the GNU General Public License is written
-the way it is&mdash;as a <a href="/copyleft"> copyleft</a>.
+the way it is&mdash;as a <a href="/licenses/copyleft.html"> copyleft</a>.
 All code added to a GPL-covered program
 must be free software, even if it is put in a separate file. I make
 my code available for use in free software, and not for use in
@@ -152,15 +158,19 @@
 &ldquo;hard-nosed realists&rdquo; say that profit is the only
 ideal&hellip;just ignore them, and use copyleft all the same.</p>
 
-<hr />
-<blockquote id="fsfs"><p>This essay is published
-in <a href="http://shop.fsf.org/product/free-software-free-society/";><cite>Free
+<hr class="thin" />
+<div id="fsfs" role="complementary">
+<p>This essay is published in
+<a href="https://shop.fsf.org/product/free-software-free-society/";><cite>Free
 Software, Free Society: The Selected Essays of Richard
-M. Stallman</cite></a>.</p></blockquote>
+M. Stallman</cite></a>.</p>
+</div>
+</div>
+</div>
 
 </div><!-- for id="content", starts in the include above -->
 <!--#include virtual="/server/footer.html" -->
-<div id="footer">
+<div id="footer" role="contentinfo">
 <div class="unprintable">
 
 <p>Please send general FSF &amp; GNU inquiries to
@@ -178,13 +188,13 @@
     to <a href="mailto:web-translators@gnu.org";>
     &lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p>
 
-    <p>For information on coordinating and submitting translations of
+    <p>For information on coordinating and contributing translations of
     our web pages, see <a
     href="/server/standards/README.translations.html">Translations
     README</a>. -->
 Please see the <a
 href="/server/standards/README.translations.html">Translations
-README</a> for information on coordinating and submitting translations
+README</a> for information on coordinating and contributing translations
 of this article.</p>
 </div>
 
@@ -205,7 +215,7 @@
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
 
-<p>Copyright &copy; 1998, 2003, 2020 Free Software Foundation, Inc.</p>
+<p>Copyright &copy; 1998, 2021 Free Software Foundation, Inc.</p>
 
 <p>This page is licensed under a <a rel="license"
 href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/";>Creative
@@ -215,10 +225,10 @@
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2020/10/27 06:59:33 $
+$Date: 2021/07/23 14:32:26 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
-</div>
+</div><!-- for class="inner", starts in the banner include -->
 </body>
 </html>

Index: philosophy/po/university.tr-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/university.tr-en.html,v
retrieving revision 1.2
retrieving revision 1.3
diff -u -b -r1.2 -r1.3
--- philosophy/po/university.tr-en.html 27 Oct 2020 06:59:33 -0000   1.2
+++ philosophy/po/university.tr-en.html 23 Jul 2021 14:32:26 -0000   1.3
@@ -1,11 +1,20 @@
 <!--#include virtual="/server/header.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.77 -->
+<!-- Parent-Version: 1.96 -->
+<!-- This page is derived from /server/standards/boilerplate.html -->
+<!--#set var="TAGS" value="licensing" -->
+<!--#set var="DISABLE_TOP_ADDENDUM" value="yes" -->
 <title>Releasing Free Software If You Work at a University
 - GNU Project - Free Software Foundation</title>
 <!--#include virtual="/philosophy/po/university.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.html" -->
+<!--#include virtual="/philosophy/ph-breadcrumb.html" -->
+<!--GNUN: OUT-OF-DATE NOTICE-->
+<!--#include virtual="/server/top-addendum.html" -->
+<div class="reduced-width">
 <h2>Releasing Free Software If You Work at a University</h2>
+<div class="thin"></div>
 
+<div class="article">
 <p>
 In the free software movement, we believe computer users should have
 the freedom to change and redistribute the software that they use.
@@ -124,15 +133,19 @@
 Nothing strengthens your resolve like knowing that the community's
 freedom depends, in one instance, on you.</p>
 
-<hr />
-<blockquote id="fsfs"><p>This essay is published
-in <a href="http://shop.fsf.org/product/free-software-free-society/";><cite>Free
+<hr class="thin" />
+<div id="fsfs" role="complementary">
+<p>This essay is published in
+<a href="https://shop.fsf.org/product/free-software-free-society/";><cite>Free
 Software, Free Society: The Selected Essays of Richard
-M. Stallman</cite></a>.</p></blockquote>
+M. Stallman</cite></a>.</p>
+</div>
+</div>
+</div>
 
 </div><!-- for id="content", starts in the include above -->
 <!--#include virtual="/server/footer.html" -->
-<div id="footer">
+<div id="footer" role="contentinfo">
 <div class="unprintable">
 
 <p>Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a
@@ -150,16 +163,16 @@
     to <a href="mailto:web-translators@gnu.org";>
     &lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p>
 
-    <p>For information on coordinating and submitting translations of
+    <p>For information on coordinating and contributing translations of
     our web pages, see <a
     href="/server/standards/README.translations.html">Translations
     README</a>. -->
 Please see the <a
 href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for
-information on coordinating and submitting translations of this article.</p>
+information on coordinating and contributing translations of this article.</p>
 </div>
 
-<p>Copyright &copy; 2002, 2020 Richard Stallman</p>
+<p>Copyright &copy; 2002, 2014, 2021 Richard Stallman</p>
 
 <p>This page is licensed under a <a rel="license"
 href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/";>Creative
@@ -169,10 +182,10 @@
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2020/10/27 06:59:33 $
+$Date: 2021/07/23 14:32:26 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
-</div>
+</div><!-- for class="inner", starts in the banner include -->
 </body>
 </html>

Index: philosophy/po/university.tr.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/university.tr.po,v
retrieving revision 1.30
retrieving revision 1.31
diff -u -b -r1.30 -r1.31
--- philosophy/po/university.tr.po   23 Jul 2021 14:18:06 -0000   1.30
+++ philosophy/po/university.tr.po   23 Jul 2021 14:32:26 -0000   1.31
@@ -80,9 +80,9 @@
 "interfere with releasing GNU as free software. I had planned an approach "
 "for licensing the programs in GNU that would ensure that all modified "
 "versions must be free software as well&mdash;an approach that developed into "
-"the <a href=\"/licenses/gpl.html\">GNU General Public License</a> (GNU "
-"GPL)&mdash;and I did not want to have to beg the MIT administration to let "
-"me use it."
+"the <a href=\"/licenses/gpl.html\">GNU General Public License</a> (GNU GPL)"
+"&mdash;and I did not want to have to beg the MIT administration to let me "
+"use it."
 msgstr ""
 "1984 yılında <a href=\"/gnu/thegnuproject.html\">GNU işletim sistemini</a> 
"
 "geliştirmeye başladığında, yaptığım ilk şey, MIT’deki görevimi 
bırakmaktı. "

Index: philosophy/po/upgrade-windows.tr-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/upgrade-windows.tr-en.html,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- philosophy/po/upgrade-windows.tr-en.html  11 Mar 2020 18:58:50 -0000   
1.1
+++ philosophy/po/upgrade-windows.tr-en.html  23 Jul 2021 14:32:26 -0000   
1.2
@@ -1,13 +1,21 @@
 <!--#include virtual="/server/header.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.87 -->
+<!-- Parent-Version: 1.96 -->
+<!-- This page is derived from /server/standards/boilerplate.html -->
+<!--#set var="TAGS" value="upholding" -->
+<!--#set var="DISABLE_TOP_ADDENDUM" value="yes" -->
 <title>What Is the Right Way to Upgrade an Installation of Windows?
 - GNU Project - Free Software Foundation</title>
 <!--#include virtual="/philosophy/po/upgrade-windows.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.html" -->
+<!--#include virtual="/philosophy/ph-breadcrumb.html" -->
+<!--GNUN: OUT-OF-DATE NOTICE-->
+<!--#include virtual="/server/top-addendum.html" -->
+<div class="reduced-width">
 <h2>What Is the Right Way to Upgrade an Installation of Windows?</h2>
 
-<p>by Richard Stallman</p>
+<address class="byline">by Richard Stallman</address>
 
+<div class="article">
 <p>It is commonplace in the computing field to urge users to 
&ldquo;upgrade&rdquo; to
 newer versions of Windows (and other nonfree programs) so as to get
 fixes for &ldquo;security.&rdquo; This conclusion follows from the assumption
@@ -41,10 +49,12 @@
 not difficult. We have no responsibility to continue doing so, but as
 long as it is feasible and not holding us back, we have no reason to
 stop.</p>
+</div>
+</div>
 
 </div><!-- for id="content", starts in the include above -->
 <!--#include virtual="/server/footer.html" -->
-<div id="footer">
+<div id="footer" role="contentinfo">
 <div class="unprintable">
 
 <p>Please send general FSF &amp; GNU inquiries to
@@ -62,13 +72,13 @@
     to <a href="mailto:web-translators@gnu.org";>
     &lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p>
 
-    <p>For information on coordinating and submitting translations of
+    <p>For information on coordinating and contributing translations of
     our web pages, see <a
     href="/server/standards/README.translations.html">Translations
     README</a>. -->
 Please see the <a
 href="/server/standards/README.translations.html">Translations
-README</a> for information on coordinating and submitting translations
+README</a> for information on coordinating and contributing translations
 of this article.</p>
 </div>
 
@@ -89,7 +99,7 @@
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
 
-<p>Copyright &copy; 2019 Free Software Foundation, Inc.</p>
+<p>Copyright &copy; 2019, 2021 Free Software Foundation, Inc.</p>
 
 <p>This page is licensed under a <a rel="license"
 href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/";>Creative
@@ -99,7 +109,7 @@
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2020/03/11 18:58:50 $
+$Date: 2021/07/23 14:32:26 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: philosophy/po/why-copyleft.tr-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/why-copyleft.tr-en.html,v
retrieving revision 1.3
retrieving revision 1.4
diff -u -b -r1.3 -r1.4
--- philosophy/po/why-copyleft.tr-en.html    1 Jul 2020 16:32:18 -0000    
1.3
+++ philosophy/po/why-copyleft.tr-en.html    23 Jul 2021 14:32:26 -0000   
1.4
@@ -1,15 +1,27 @@
 <!--#include virtual="/server/header.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.86 -->
+<!-- Parent-Version: 1.96 -->
+<!-- This page is derived from /server/standards/boilerplate.html -->
+<!--#set var="TAGS" value="licensing" -->
+<!--#set var="DISABLE_TOP_ADDENDUM" value="yes" -->
 <title>Why Copyleft?
 - GNU Project - Free Software Foundation</title>
+<style type="text/css" media="print,screen"><!--
+.epigraph { text-align: right; color: #404040; }
+.epigraph p { display: inline-block; text-align: left; width: 80%; }
+--></style>
 <!--#include virtual="/philosophy/po/why-copyleft.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.html" -->
+<!--#include virtual="/philosophy/ph-breadcrumb.html" -->
+<!--GNUN: OUT-OF-DATE NOTICE-->
+<!--#include virtual="/server/top-addendum.html" -->
+<div class="reduced-width">
 <h2>Why Copyleft?</h2>
 
-<p>
-<cite>&ldquo;When it comes to defending the freedom of others, to lie
-down and do nothing is an act of weakness, not humility.&rdquo;</cite>
-</p>
+<div class="article">
+<div class="important">
+<p><em>When it comes to defending everyone's freedom, to lie
+down and do nothing is an act of weakness, not humility.</em></p>
+</div>
 
 <p>
 In the GNU Project we usually recommend people
@@ -62,15 +74,17 @@
 and is likely to remain so.</li>
 
 <li>Intel uses
-<a 
href="http://www.tomshardware.com/news/google-removing-minix-management-engine-intel,35876.html";>a
+<a 
href="https://www.tomshardware.com/news/google-removing-minix-management-engine-intel,35876.html";>a
 proprietary version of the MINIX system</a>, which is free but not
 copylefted, in the Management Engine back door in its modern
 processors.</li>
 </ul>
+</div>
+</div>
 
 </div><!-- for id="content", starts in the include above -->
 <!--#include virtual="/server/footer.html" -->
-<div id="footer">
+<div id="footer" role="contentinfo">
 <div class="unprintable">
 
 <p>Please send general FSF &amp; GNU inquiries to
@@ -88,13 +102,13 @@
     to <a href="mailto:web-translators@gnu.org";>
     &lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p>
 
-    <p>For information on coordinating and submitting translations of
+    <p>For information on coordinating and contributing translations of
     our web pages, see <a
     href="/server/standards/README.translations.html">Translations
     README</a>. -->
 Please see the <a
 href="/server/standards/README.translations.html">Translations
-README</a> for information on coordinating and submitting translations
+README</a> for information on coordinating and contributing translations
 of this article.</p>
 </div>
 
@@ -115,7 +129,7 @@
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
 
-<p>Copyright &copy; 2003, 2007, 2008, 2013, 2017, 2018, 2020 Free Software 
Foundation, Inc.</p>
+<p>Copyright &copy; 2003, 2017, 2021 Free Software Foundation, Inc.</p>
 
 <p>This page is licensed under a <a rel="license"
 href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/";>Creative
@@ -125,7 +139,7 @@
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2020/07/01 16:32:18 $
+$Date: 2021/07/23 14:32:26 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: philosophy/po/words-to-avoid.tr-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/words-to-avoid.tr-en.html,v
retrieving revision 1.9
retrieving revision 1.10
diff -u -b -r1.9 -r1.10
--- philosophy/po/words-to-avoid.tr-en.html   1 Jun 2021 16:01:19 -0000    
1.9
+++ philosophy/po/words-to-avoid.tr-en.html   23 Jul 2021 14:32:26 -0000   
1.10
@@ -1,10 +1,22 @@
 <!--#include virtual="/server/header.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.90 -->
+<!-- Parent-Version: 1.96 -->
+<!-- This page is derived from /server/standards/boilerplate.html -->
+<!--#set var="TAGS" value="term" -->
+<!--#set var="DISABLE_TOP_ADDENDUM" value="yes" -->
 <title>Words to Avoid (or Use with Care) Because They Are Loaded or Confusing
 - GNU Project - Free Software Foundation</title>
+<style type="text/css" media="print,screen"><!--
+#word-list a { line-height: 1.8em; text-decoration: none; }
+-->
+</style>
 <!--#include virtual="/philosophy/po/words-to-avoid.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.html" -->
+<!--#include virtual="/philosophy/ph-breadcrumb.html" -->
+<!--GNUN: OUT-OF-DATE NOTICE-->
+<!--#include virtual="/server/top-addendum.html" -->
+<div class="reduced-width">
 <h2>Words to Avoid (or Use with Care) Because They Are Loaded or Confusing</h2>
+<div class="thin"></div>
 
 <p>
 There are a number of words and phrases that we recommend avoiding, or
@@ -12,13 +24,7 @@
 misleading; others presuppose a viewpoint that we disagree with, and
 we hope you disagree with it too.</p>
 
-<div class="announcement">
-<blockquote><p>Also note <a href="/philosophy/categories.html">Categories of 
Free
-Software</a>,
-<a href="/philosophy/why-call-it-the-swindle.html">Why Call It The
-Swindle?</a></p></blockquote>
-</div>
-
+<div id="word-list" class="emph-box">
 <p><span class="gnun-split"></span><!-- GNUN-SORT-START --> &ldquo;<a
    href="#Ad-blocker">Ad-blocker</a>&rdquo;
 |<span class="gnun-split"></span><!-- GNUN-SORT-NEXT-ITEM --> &ldquo;<a
@@ -136,6 +142,16 @@
 |<span class="gnun-split"></span><!-- GNUN-SORT-NEXT-ITEM --> &ldquo;<a
    href="#Vendor">Vendor</a>&rdquo;
 <span class="gnun-split"></span><!-- GNUN-SORT-STOP --></p>
+</div>
+
+<hr class="no-display" />
+<div class="announcement">
+<p>Also note <a href="/philosophy/categories.html">Categories of Free
+Software</a>,
+<a href="/philosophy/why-call-it-the-swindle.html">Why Call It The
+Swindle?</a></p>
+</div>
+<hr class="no-display" />
 
 <!-- GNUN-SORT-START -->
 <!-- GNUN-SORT-BEGIN-KEY -->
@@ -287,7 +303,7 @@
 One of the many meanings of &ldquo;cloud computing&rdquo; is storing
 your data in online services. In most scenarios, that is foolish
 because it exposes you to
-<a 
href="http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/apr/25/hackers-spooks-cloud-antiauthoritarian-dream";>surveillance</a>.
+<a 
href="https://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/apr/25/hackers-spooks-cloud-antiauthoritarian-dream";>surveillance</a>.
 </p>
 
 <p>
@@ -329,7 +345,7 @@
 
 <p>
 Curiously, Larry Ellison, a proprietary software developer,
-also <a href="http://www.cnet.com/news/oracles-ellison-nails-cloud-computing/";>
+also <a 
href="https://www.cnet.com/news/oracles-ellison-nails-cloud-computing/";>
 noted the vacuity of the term &ldquo;cloud computing.&rdquo;</a> He
 decided to use the term anyway because, as a proprietary software
 developer, he isn't motivated by the same ideals as we are.
@@ -417,14 +433,14 @@
 or the accountant of a publishing company. It is no surprise that
 proprietary software would like you to think of the use of software as
 a commodity. Their twisted viewpoint comes through clearly
-in <a 
href="http://www.businessinsider.com/former-google-exec-launches-sourcepoint-with-10-million-series-a-funding-2015-6";>this
+in <a 
href="https://www.businessinsider.com/former-google-exec-launches-sourcepoint-with-10-million-series-a-funding-2015-6";>this
 article</a>, which also refers to publications as
 &ldquo;<a href="#Content">content</a>.&rdquo;</p>
 
 <p>
 The narrow thinking associated with the idea that we &ldquo;consume
 content&rdquo; paves the way for laws such as the DMCA that forbid
-users to break the <a href="http://DefectiveByDesign.org/";>Digital
+users to break the <a href="https://DefectiveByDesign.org/";>Digital
 Restrictions Management</a> (DRM) facilities in digital devices. If
 users think what they do with these devices is &ldquo;consume,&rdquo;
 they may see such restrictions as natural.</p>
@@ -491,7 +507,7 @@
 &ldquo;citizens,&rdquo; rather than &ldquo;consumers.&rdquo;</p>
 <p>
 This problem with the word &ldquo;consumer&rdquo; has
-been <a 
href="http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/aug/11/capitalism-language-raymond-williams";>noted
 before</a>.
+been <a 
href="https://www.theguardian.com/commentisfree/2013/aug/11/capitalism-language-raymond-williams";>noted
 before</a>.
 </p>
 
 <!-- GNUN-SORT-NEXT-ITEM -->
@@ -633,7 +649,7 @@
 locks, and their keys or codes as well; you may find them useful or
 troublesome, but they don't oppress you, because you can open and
 close them. Likewise, we
-find <a 
href="http://www.theguardian.com/technology/2015/may/01/encryption-wont-work-if-it-has-a-back-door-only-the-good-guys-have-keys-to-";>encryption</a>
+find <a 
href="https://www.theguardian.com/technology/2015/may/01/encryption-wont-work-if-it-has-a-back-door-only-the-good-guys-have-keys-to-";>encryption</a>
 invaluable for protecting our digital files. That too is a kind
 of digital lock that you have control over.</p>
 <p>
@@ -665,7 +681,7 @@
 Good alternatives include &ldquo;Digital Restrictions
 Management,&rdquo; and &ldquo;digital handcuffs.&rdquo;</p>
 <p>
-Please sign up to support our <a href="http://DefectiveByDesign.org/";>
+Please sign up to support our <a href="https://DefectiveByDesign.org/";>
 campaign to abolish DRM</a>.</p>
 
 <!-- GNUN-SORT-NEXT-ITEM -->
@@ -814,7 +830,7 @@
 <!-- GNUN-SORT-END-KEY -->
 <p>
 A hacker is someone
-who <a href="http://stallman.org/articles/on-hacking.html";> enjoys
+who <a href="https://stallman.org/articles/on-hacking.html";> enjoys
 playful cleverness</a>&mdash;not necessarily with computers. The
 programmers in the old
 <abbr title="Massachusetts Institute of Technology">MIT</abbr> free
@@ -871,7 +887,7 @@
 <p>
 Experience shows that these products often do 
 <a
-href="http://www.locusmag.com/Perspectives/2015/09/cory-doctorow-what-if-people-were-sensors-not-things-to-be-sensed/";>
+href="https://www.locusmag.com/Perspectives/2015/09/cory-doctorow-what-if-people-were-sensors-not-things-to-be-sensed/";>
 spy on their users</a>. They are also tailor-made for 
 <a href="https://archive.ieet.org/articles/rinesi20150806.html";>giving
 people biased advice</a>. In addition, the manufacturer can <a
@@ -1045,7 +1061,7 @@
 any kind of photo manipulation or image editing in general. Photoshop
 is just the name of one particular image editing program, which should
 be avoided since it is proprietary. There are plenty of free programs
-for editing images, such as the <a href="/software/gimp">GIMP</a>.</p>
+for editing images, such as the <a href="https://www.gimp.org/";>GIMP</a>.</p>
 
 <!-- GNUN-SORT-NEXT-ITEM -->
 <!-- GNUN-SORT-BEGIN-KEY -->
@@ -1072,7 +1088,7 @@
 <p>
 A US judge, presiding over a trial for copyright infringement,
 recognized that
-<a 
href="http://torrentfreak.com/mpaa-banned-from-using-piracy-and-theft-terms-in-hotfile-trial-131129/";>&ldquo;piracy&rdquo;
+<a 
href="https://torrentfreak.com/mpaa-banned-from-using-piracy-and-theft-terms-in-hotfile-trial-131129/";>&ldquo;piracy&rdquo;
 and &ldquo;theft&rdquo; are smear words.</a></p>
 
 <!-- GNUN-SORT-NEXT-ITEM -->
@@ -1133,7 +1149,7 @@
 obstruction. So we could call that malicious feature &ldquo;copy
 obstruction.&rdquo; More often it is called Digital Restrictions
 Management (DRM)&mdash;see the
-<a href="http://DefectiveByDesign.org";> Defective by Design</a>
+<a href="https://DefectiveByDesign.org";> Defective by Design</a>
 campaign.</p>
 
 <!-- GNUN-SORT-NEXT-ITEM -->
@@ -1317,13 +1333,13 @@
 <p>
 Under the US legal system, copyright infringement is not theft. 
 <a
-href="http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=us&amp;vol=473&amp;invol=207";>
+href="https://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=us&amp;vol=473&amp;invol=207";>
 Laws about theft are not applicable to copyright infringement.</a>
 The supporters of repressive copyright are making an appeal to
 authority&mdash;and misrepresenting what authority says.</p>
 <p>
 To refute them, you can point to this
-<a 
href="http://www.guardian.co.uk/books/2013/may/04/harper-lee-kill-mockingbird-copyright";>
+<a 
href="https://www.guardian.co.uk/books/2013/may/04/harper-lee-kill-mockingbird-copyright";>
 real case</a> which shows what can properly be described as
 &ldquo;copyright theft.&rdquo;</p>
 <p>
@@ -1337,7 +1353,7 @@
 <p>
 A US judge, presiding over a trial for copyright infringement,
 recognized that
-<a 
href="http://torrentfreak.com/mpaa-banned-from-using-piracy-and-theft-terms-in-hotfile-trial-131129/";>&ldquo;piracy&rdquo;
+<a 
href="https://torrentfreak.com/mpaa-banned-from-using-piracy-and-theft-terms-in-hotfile-trial-131129/";>&ldquo;piracy&rdquo;
 and &ldquo;theft&rdquo; are smear-words.</a></p>
 
 <!-- GNUN-SORT-NEXT-ITEM -->
@@ -1368,15 +1384,16 @@
 </p>
 <!-- GNUN-SORT-STOP -->
 
-<hr />
-<blockquote id="fsfs"><p>This essay is published
-in <a href="http://shop.fsf.org/product/free-software-free-society/";><cite>Free
+<hr class="thin" />
+<p id="fsfs">This essay is published in
+<a href="https://shop.fsf.org/product/free-software-free-society/";><cite>Free
 Software, Free Society: The Selected Essays of Richard
-M. Stallman</cite></a>.</p></blockquote>
+M. Stallman</cite></a>.</p>
+</div>
 
 </div><!-- for id="content", starts in the include above -->
 <!--#include virtual="/server/footer.html" -->
-<div id="footer">
+<div id="footer" role="contentinfo">
 <div class="unprintable">
 
 <p>Please send general FSF &amp; GNU inquiries to
@@ -1394,13 +1411,13 @@
     to <a href="mailto:web-translators@gnu.org";>
     &lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p>
 
-    <p>For information on coordinating and submitting translations of
+    <p>For information on coordinating and contributing translations of
     our web pages, see <a
     href="/server/standards/README.translations.html">Translations
     README</a>. -->
 Please see the <a
 href="/server/standards/README.translations.html">Translations
-README</a> for information on coordinating and submitting translations
+README</a> for information on coordinating and contributing translations
 of this article.</p>
 </div>
 
@@ -1421,8 +1438,7 @@
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
 
-<p>Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007,
-2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021 Free Software 
Foundation, Inc.</p>
+<p>Copyright &copy; 1996-2018, 2020, 2021 Free Software Foundation, Inc.</p>
 
 <p>This page is licensed under a <a rel="license"
 href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/";>Creative
@@ -1432,7 +1448,7 @@
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2021/06/01 16:01:19 $
+$Date: 2021/07/23 14:32:26 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: philosophy/po/words-to-avoid.tr.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/words-to-avoid.tr.po,v
retrieving revision 1.146
retrieving revision 1.147
diff -u -b -r1.146 -r1.147
--- philosophy/po/words-to-avoid.tr.po 23 Jul 2021 14:18:06 -0000   1.146
+++ philosophy/po/words-to-avoid.tr.po 23 Jul 2021 14:32:26 -0000   1.147
@@ -1444,12 +1444,12 @@
 "really do that. If neutrality is your goal, &ldquo;FLOSS&rdquo; is better. "
 "But if you want to show you stand for freedom, don't use a neutral term."
 msgstr ""
-"&ldquo;Özgür ve Açık Kaynak Yazılım&rdquo; anlamına gelen &ldquo;ÖAKY 
"
-"(FOSS)&rdquo; terimi <a href=\"/philosophy/floss-and-foss.html\">özgür "
-"yazılım ve açık kaynak arasında tarafsız olmanın</a> bir yolu olarak 
ortaya "
-"kondu, ama aslında bunu başaramıyor. Eğer tarafsızlık amacınızsa, 
&ldquo;"
-"ÖLAKK&rdquo; daha iyi bir seçenektir. Ancak eğer özgürlüğün 
tarafını "
-"tuttuğunuzu göstermek istiyorsanız, tarafsız bir terim kullanmayın."
+"&ldquo;Özgür ve Açık Kaynak Yazılım&rdquo; anlamına gelen &ldquo;ÖAKY 
(FOSS)"
+"&rdquo; terimi <a href=\"/philosophy/floss-and-foss.html\">özgür yazılım 
ve "
+"açık kaynak arasında tarafsız olmanın</a> bir yolu olarak ortaya kondu, 
ama "
+"aslında bunu başaramıyor. Eğer tarafsızlık amacınızsa, 
&ldquo;ÖLAKK&rdquo; "
+"daha iyi bir seçenektir. Ancak eğer özgürlüğün tarafını tuttuğunuzu 
"
+"göstermek istiyorsanız, tarafsız bir terim kullanmayın."
 
 #. type: Content of: <div><blockquote><p>
 msgid ""

Index: po/home.tr-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/po/home.tr-en.html,v
retrieving revision 1.29
retrieving revision 1.30
diff -u -b -r1.29 -r1.30
--- po/home.tr-en.html 17 Jun 2021 18:00:35 -0000   1.29
+++ po/home.tr-en.html 23 Jul 2021 14:32:26 -0000   1.30
@@ -429,6 +429,16 @@
 
 <div class="second-column" role="complementary">
 
+<div id="schools" class="emph-box color1">
+<p><strong>UK universities find that <a 
href="https://www.theguardian.com/education/2021/jul/13/covid-has-been-a-big-catalyst-universities-plan-for-post-pandemic-life";>many
 students are fed up with virtual courses
+and want to attend class physically</a>. Others feel the opposite.</strong></p>
+
+<p>If you are a student, or have been admitted, and you are disgusted
+with being forced to use nonfree software for school, now is your
+chance to make a difference &mdash; tell the university you don't want to
+do that. Be civil to the staff, but show how strongly you feel this.</p>
+</div>
+
 <div id="irc" class="emph-box color2">
 <p><strong>GNU and FSF move official IRC channels to Libera.Chat
 network. Read the full
@@ -438,18 +448,18 @@
 </div>
 
 <div id="petition" class="emph-box color1">
-<p><strong>The GNU Project supports the Free Software Foundation's 
+<p>The GNU Project supports the Free Software Foundation's 
 petition to call on school administrators around the world to stop 
 requiring students to run nonfree software. <a
 href="https://my.fsf.org/give-students-userfreedom";>Sign the petition
-for freedom in the classroom</a></strong>.</p>
+for freedom in the classroom</a>.</p>
 </div>
 
 <div id="kind-comm" class="emph-box color2">
-<p><strong>The GNU Project strongly urges the community to communicate in 
+<p>The GNU Project strongly urges the community to communicate in 
 ways that are friendly, welcoming and kind. See the 
 <a href="/philosophy/kind-communication.html">
-GNU Kind Communications Guidelines</a></strong>.</p>
+GNU Kind Communications Guidelines</a>.</p>
 </div>
 
 <div id="Flashes" class="emph-box color1">
@@ -609,7 +619,7 @@
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2021/06/17 18:00:35 $
+$Date: 2021/07/23 14:32:26 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]