www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/music free-software-song.tr.html writing-fs...


From: GNUN
Subject: www/music free-software-song.tr.html writing-fs...
Date: Tue, 13 Jul 2021 11:59:50 -0400 (EDT)

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   GNUN <gnun>   21/07/13 11:59:50

Modified files:
    music     : free-software-song.tr.html 
             writing-fs-song.tr.html 
    music/po    : free-software-song.tr-en.html 
             free-software-song.tr.po 
             writing-fs-song.tr-en.html 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/music/free-software-song.tr.html?cvsroot=www&r1=1.2&r2=1.3
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/music/writing-fs-song.tr.html?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/music/po/free-software-song.tr-en.html?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/music/po/free-software-song.tr.po?cvsroot=www&r1=1.6&r2=1.7
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/music/po/writing-fs-song.tr-en.html?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2

Patches:
Index: free-software-song.tr.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/music/free-software-song.tr.html,v
retrieving revision 1.2
retrieving revision 1.3
diff -u -b -r1.2 -r1.3
--- free-software-song.tr.html 22 Aug 2020 07:29:47 -0000   1.2
+++ free-software-song.tr.html 13 Jul 2021 15:59:50 -0000   1.3
@@ -1,32 +1,44 @@
 <!--#set var="ENGLISH_PAGE" value="/music/free-software-song.en.html" -->
 
 <!--#include virtual="/server/header.tr.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.86 -->
+<!-- Parent-Version: 1.96 -->
+<!-- This page is derived from /server/standards/boilerplate.html -->
+<!--#set var="DISABLE_TOP_ADDENDUM" value="yes" -->
 
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
 <title>Özgür Yazılım Şarkısı - GNU Projesi - Özgür Yazılım 
Vakfı</title>
 
 <!--#include virtual="/music/po/free-software-song.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.tr.html" -->
+<div class="breadcrumb" role="navigation">
+ <a href="/"><img src="/graphics/icons/home.png" height="26" width="26"
+  alt="GNU Ana Sayfası" title="GNU Ana Sayfası" /></a>&nbsp;/ <a 
href="/fun/humor.html#content">GNU&nbsp;mizahı</a>&nbsp;/ <a
+href="/music/music.html#content">Müzik</a>&nbsp;/
+</div>
+
+<!--GNUN: OUT-OF-DATE NOTICE-->
+<!--#include virtual="/server/top-addendum.tr.html" -->
+<div class="reduced-width">
 <h2>Özgür Yazılım Şarkısı</h2>
-<p>yazan Richard Stallman</p>
 
-<p><a href="/music/writing-fs-song.html">Şarkının yazılma</a> öyküsünü 
de
+<address class="byline">yazan <a href="https://www.stallman.org/";>Richard 
Stallman</a></address>
+
+<p class="announcement">
+<a href="/music/writing-fs-song.html">Şarkının yazılma</a> öyküsünü de
 okuyabilirsiniz.</p>
 
 <p><!-- :] -->
-&ldquo;Özgür Yazılım Şarkısı (<em>Free Software Song</em>)&rdquo;nın
+&ldquo;Özgür Yazılım Şarkısı (<cite>Free Software 
Song</cite>)&rdquo;nın
 sözleri, Bulgar halk şarkısı &ldquo;<a href="#SadiMoma"
-id="REFSadiMoma">Sadi moma bela loza</a>&rdquo;nın ezgisiyle söylenmiştir. 
</p>
+id="REFSadiMoma"><cite>Sadi moma bela loza</cite></a>&rdquo;nın ezgisiyle
+söylenmiştir. </p>
 
 <div class="lyrics">
   <p><b>Join us now and share the software;</b> (Şimdi bize katılın ve 
yazılımı
 paylaşın;)<br />
   <b>You'll be free, <a
-href="http://stallman.org/articles/on-hacking.html";>hackers</a>, you'll be
-free.</b> (Özgür olacaksınız, <a
-href="http://stallman.org/articles/on-hacking.html";>üstatlar</a>, özgür
-olacaksınız.)<br />
+href="https://stallman.org/articles/on-hacking.html";>hackers</a>, you'll be
+free.</b> (Özgür olacaksınız, üstatlar, özgür olacaksınız.)<br />
   <b>Join us now and share the software;</b> (Şimdi bize katılın ve 
yazılımı
 paylaşın;)<br />
   <b>You'll be free, hackers, you'll be free.</b> (Özgür olacaksınız,
@@ -67,20 +79,20 @@
 
 <h3 id="download">Ä°ndirilebilecekler</h3>
 
-<!-- ## added by www-de ## -->
 <h4>Performanslar</h4>
 
 <ul>
- <li><a href="http://www.stallman.org/";>Richard Stallman</a> tarafından 
söylenen
+ <li><a href="https://www.stallman.org/";>Richard Stallman</a> tarafından 
söylenen
 bir <a href="/music/free-software-song.au">kayıt (.au biçiminde)</a>, kaydın
-<a href="/music/free-software-song.ogg">Ogg Vorbis biçimi</a> de var.</li>
+<a href="/music/free-software-song.ogg">Ogg Vorbis biçimi</a> de
+var. (7/8'lik ölçüye alışkın değilseniz, tempoya uymakta 
zorlanabilirsiniz.)</li>
  <li>Geleneksel stilde çalınan Bulgar çalgılarının eşlik ettiği 
yapıtın bir <a
 href="/music/FreeSWSong.ogg">kaydı (.ogg)</a>.</li>
  <li>Videografiker Julian Coccia tarafından GFDLv1.3+ altında yayımlanan <a
-href="http://audio-video.gnu.org/video/stallman_free_software_song_320x240.ogv";>şarkıyı
+href="https://audio-video.gnu.org/video/stallman_free_software_song_320x240.ogv";>şarkıyı
 seslendiren <abbr title="Richard Matthew Stallman">RMS</abbr>'nin bir
 videosu (ogg)</a>.</li>
- <li><a 
href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/";>CC-BY-NC-ND</a>
+ <li><a 
href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/";>CC-BY-NC-ND</a>
 altında yayımlanan Özgür Yazılım Şarkısı'nı seslendiren Katie 
Herzog'un bir
 <a href="/music/free-software-song-herzog.ogg">kaydı (.ogg)</a>.</li>
 </ul>
@@ -90,7 +102,7 @@
 <ul>
  <li>Fenster (4.5M) müzik grubu tarafından söylenen bu şarkılardan 
esinlenilen
 ancak çoğunlukla farklı olan <a
-href="http://audio-video.gnu.org/audio/Fenster-Free-Software-Song.ogg";>başka
+href="https://audio-video.gnu.org/audio/Fenster-Free-Software-Song.ogg";>başka
 bir şarkı</a>.</li>
  <li>Thor tarafından <a href="/music/free-software-song-rhythmic.ogg">Ogg
 Vorbis</a> biçiminde özgür yazılım şarkısının ritmik bir 
sürümü.</li>
@@ -101,64 +113,64 @@
 href="/music/pjj-and-hairyone-freesoftwaresong.ogg">Ogg Vorbis</a> biçiminde
 (1,6 MB) başka bir rock benzeri sürüm.</li>
  <li>ALEC tarafından <a
-href="http://www.pc-freak.net/files/free-software-songs/Free_Software_Song_en_espa%c3%b1ol.ogv";>Ogg
+href="https://www.pc-freak.net/files/free-software-songs/Free_Software_Song_en_espa%c3%b1ol.ogv";>Ogg
 Vorbis</a> biçiminde (1,7 MB) İspanyol bir punk değişkesi.</li>
  <li>Robert Kay tarafından <a
-href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/legalcode";>CC-BY-NC-SA</a>
+href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/legalcode";>CC-BY-NC-SA</a>
 altında yayımlanan <a href="/music/freesoft.ogg">Ogg Vorbis</a> biçiminde
 (3,7 MB) farklı bir yapıya sahip bir sürüm.</li>
  <li>Zweitgolf müzik grubu tarafından bir sürüm: GPL altında yayımlanan 
<a
-href="free_software_song_sunnata.ogg">free_software_song_sunnata.ogg</a></li>
+href="/music/free_software_song_sunnata.ogg">free_software_song_sunnata.ogg</a></li>
  <li>İşte, Jono Bacon tarafından <a
-href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/";>CC-BY-SA</a> altında
+href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/";>CC-BY-SA</a> altında
 yayımlanan <a
-href="http://www.pc-freak.net/files/free-software-songs/jonobacon-freesoftwaresong2.ogg";>Ogg
+href="https://www.pc-freak.net/files/free-software-songs/jonobacon-freesoftwaresong2.ogg";>Ogg
 Vorbis</a> biçiminde (3,9 MB) bir metal sürüm.</li>
  <li>Bu rock/metal sürüm, <a
 
href="https://web.archive.org/web/20150719082345/http://freesoftwaresong.altervista.org/";>Loneload</a>
-tarafından <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/";>CC BY</a>
+tarafından <a href="https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/";>CC BY</a>
 altında yayımlanan <a href="/music/loneload-free-software-song.ogg">Ogg
 Vorbis</a> biçiminde (2,2 MB) sunuldu.</li>
  <li>4chan teknoloji görüntü panosu /g/'deki anonim yayıncılar 
tarafından <a
-href="http://archive.org/details/M00GNU";>MooGNU</a>, <a
-href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode";>Creative
+href="https://archive.org/details/M00GNU";>MooGNU</a>, <a
+href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode";>Creative
 Commons Atıf-AynıLisanslaPaylaş 3.0 Yerelleştirilmemiş Lisans</a> altında
 lisanslanmıştır. <a
-href="http://archive.org/download/M00GNU/Freedom-catmoognu.ogv";>Ogg
+href="https://archive.org/download/M00GNU/Freedom-catmoognu.ogv";>Ogg
 Video</a> biçiminde (4,5 MB) mevcuttur.</li>
    <li>2012'de müzik grubu Sebkha-Chott, <a
-href="http://www.laquadrature.net/en/ACTA";><abbr title="Anti-Counterfeiting
+href="https://www.laquadrature.net/en/ACTA";><abbr title="Anti-Counterfeiting
 Trade Agreement (Sahtecilik Karşıtı Ticaret 
Anlaşması)">ACTA</abbr></a>'nın
 ölümünü kutlamak için Özgür Yazılım Şarkısı'nın bir <em>anne
 katilliğini</em> yayımladı. <a
 href="//directory.fsf.org/wiki/License:Free-Art-L-v1.3">Özgür Sanat
 Lisansı'nın 1.3 sürümü</a> altında <a
-href="http://archive.org/download/Sebkha-Chott_FSFSongIsHip_2012/SC_FSF.ogg";>Ogg
+href="https://archive.org/download/Sebkha-Chott_FSFSongIsHip_2012/SC_FSF.ogg";>Ogg
 Vorbis</a> (2,3MB) veya <a
-href="http://archive.org/download/Sebkha-Chott_FSFSongIsHip_2012/SC_FSF.flac";>FLAC</a>
+href="https://archive.org/download/Sebkha-Chott_FSFSongIsHip_2012/SC_FSF.flac";>FLAC</a>
 (10,1MB) şeklinde mevcuttur.</li>
  <li>GPLv3+ altında yayımlanan espeak için bir şarkı söyleme sentezi 
ön ucu olan
 <strong>ecantorix</strong> programı, <a
 href="/music/free-software-song-ecantorix.ogg">örnek çıktı olarak Özgür
 Yazılım Şarkısı</a>'nı içerir.</li>
-<li><a
+ <li><a
 
href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AFreesoftwaresong_126_mix.ogg";>Wikimedia
 Commons'tan bir başka sürüm</a> (967kB) CC0 altında 
lisanslanmıştır.</li>
-<li>Bir <a
+ <li>Bir <a
 href="https://anonfile.com/93uaA2j5b1/freesoftwaresong_organ-kalimba_ogg";>
 Kalimba sürümü</a> (Ogg Vorbis biçimi, 690kB), Vaba &lt;vaba@riseup.net&gt;
 tarafından <a href="http://www.wtfpl.net/about/";>WTFPL</a> altında
 sunulmaktadır.</li>
 </ul>
 
-<p><a href="http://lilypond.org";>GNU LilyPond</a> ile yapılmış şarkının 
bir <a
+<p><a href="https://lilypond.org";>GNU LilyPond</a> ile yapılmış şarkının 
bir <a
 href="/music/free-software-song.pdf">yazı dizgisi sonucunu</a>
 edinebilirsiniz. Yazı dizgisi sonucu için LilyPond <a
 href="/music/free-software-song.ly">kaynağı</a> da mevcuttur.</p>
 
-<h4 id="SadiMoma">&ldquo;Sadi moma bela loza&rdquo;</h4>
+<h4 id="SadiMoma"><cite>Sadi moma bela loza</cite></h4>
 
-<p>İşte, bir Bulgar dans ezgisi olan &ldquo;Sadi moma bela loza&rdquo;nın
+<p>Aşağıda bir Bulgar dans ezgisi olan <cite>Sadi moma bela loza</cite>nın
 ezgisinin notaları için plansız nota biçiminde bir betimi. Kısa çizgi,
 önceki notanın sürdüğü anlamına gelir. Ölçü başına yedi vuruş 
vardır, bu
 nedenle her grupta yedi karakter vardır.</p>
@@ -168,10 +180,14 @@
 
 <p><a href="/music/sadi-moma.abc">ABC dosyası</a> olarak da mevcuttur.</p>
 
-<h3 id="license">Lisanslama</h3>
-
+<div class="infobox" role="contentinfo">
+<hr />
+<h3 id="Disclaimer">Sorumluluk Reddi</h3>
 <p>Richard Stallman ve Özgür Yazılım Vakfı, bu şarkıda hiçbir telif 
hakkı iddia
 etmiyor.</p>
+</div>
+</div>
+
 <div class="translators-notes">
 
 <!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.-->
@@ -180,7 +196,7 @@
 
 <!-- for id="content", starts in the include above -->
 <!--#include virtual="/server/footer.tr.html" -->
-<div id="footer">
+<div id="footer" role="contentinfo">
 <div class="unprintable">
 
 <p>Lütfen FSF ve GNU ile ilgili sorularınızı <a
@@ -201,7 +217,7 @@
 
     &lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p>
 
-    <p>For information on coordinating and submitting translations of
+    <p>For information on coordinating and contributing translations of
     our web pages, see <a
     href="/server/standards/README.translations.html">Translations
     README</a>. -->
@@ -217,8 +233,8 @@
 ziyaret edebilirsiniz.</p>
 </div>
 
-<p>Copyright &copy; 1993, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2010, 2011, 2014,
-2015, 2016, 2017, 2018 Richard Stallman</p>
+<p>Copyright &copy; 1993, 2001-2006, 2010, 2011, 2014-2018, 2021 Richard
+Stallman</p>
 
 <p>Bu sayfa <a rel="license"
 href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.tr";>Creative
@@ -239,7 +255,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Son Güncelleme:
 
-$Date: 2020/08/22 07:29:47 $
+$Date: 2021/07/13 15:59:50 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: writing-fs-song.tr.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/music/writing-fs-song.tr.html,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- writing-fs-song.tr.html   7 May 2020 16:59:49 -0000    1.1
+++ writing-fs-song.tr.html   13 Jul 2021 15:59:50 -0000   1.2
@@ -1,15 +1,25 @@
 <!--#set var="ENGLISH_PAGE" value="/music/writing-fs-song.en.html" -->
 
 <!--#include virtual="/server/header.tr.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.77 -->
+<!-- Parent-Version: 1.96 -->
+<!-- This page is derived from /server/standards/boilerplate.html -->
+<!--#set var="DISABLE_TOP_ADDENDUM" value="yes" -->
 
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
 <title>Özgür Yazılım Şarkısı'nı Yazmak - GNU Projesi - Özgür 
Yazılım Vakfı</title>
 
 <!--#include virtual="/music/po/writing-fs-song.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.tr.html" -->
+<div class="breadcrumb" role="navigation">
+ <a href="/"><img src="/graphics/icons/home.png" height="26" width="26"
+  alt="GNU Ana Sayfası" title="GNU Ana Sayfası" /></a>&nbsp;/ <a 
href="/fun/humor.html#content">GNU&nbsp;mizahı</a>&nbsp;/ <a
+href="/music/music.html#content">Müzik</a>&nbsp;/
+</div>
+<div class="reduced-width">
 <h2>Özgür Yazılım Şarkısı'nı Yazmak</h2>
 
+<address class="byline">yazan Richard Stallman</address>
+
 <p>Bu, <a href="/music/free-software-song.html">Özgür Yazılım Şarkısı 
(<em>Free
 Software Song</em>)</a>'nın yazılma öyküsüdür.</p>
 
@@ -55,6 +65,8 @@
 yeni sözcükler koyuyor ve bu gibi bir şarkıya özgün şarkının bir
 &ldquo;<em>filk</em>&rdquo;i deniyor. Bu nedenle özgür yazılım şarkısı,
 <cite>Sadi Moma</cite>'nın bir &ldquo;<em>filk</em>&rdquo;idir.</p>
+</div>
+
 <div class="translators-notes">
 
 <!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.-->
@@ -63,7 +75,7 @@
 
 <!-- for id="content", starts in the include above -->
 <!--#include virtual="/server/footer.tr.html" -->
-<div id="footer">
+<div id="footer" role="contentinfo">
 <div class="unprintable">
 
 <p>Lütfen FSF ve GNU ile ilgili sorularınızı <a
@@ -84,7 +96,7 @@
 
     &lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p>
 
-    <p>For information on coordinating and submitting translations of
+    <p>For information on coordinating and contributing translations of
     our web pages, see <a
     href="/server/standards/README.translations.html">Translations
     README</a>. -->
@@ -100,12 +112,11 @@
 ziyaret edebilirsiniz.</p>
 </div>
 
-<p>Copyright &copy; 1993, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2009, 2014
-Richard Stallman</p>
+<p>Copyright &copy; 1993, 2001-2006, 2009, 2014, 2021 Richard Stallman</p>
 
 <p>Bu sayfa <a rel="license"
-href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.tr";>Creative
-Commons Atıf-Türetilemez 3.0 Birleşik Devletler Lisansı</a> altında
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.tr";>Creative
+Commons Alıntı-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı</a> altında
 lisanslanmıştır.</p>
 
 <!--#include virtual="/server/bottom-notes.tr.html" -->
@@ -122,12 +133,12 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Son Güncelleme:
 
-$Date: 2020/05/07 16:59:49 $
+$Date: 2021/07/13 15:59:50 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
-
 </div>
+<!-- for class="inner", starts in the banner include -->
 </body>
 </html>

Index: po/free-software-song.tr-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/music/po/free-software-song.tr-en.html,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- po/free-software-song.tr-en.html  7 May 2020 16:59:49 -0000    1.1
+++ po/free-software-song.tr-en.html  13 Jul 2021 15:59:50 -0000   1.2
@@ -1,22 +1,36 @@
 <!--#include virtual="/server/header.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.86 -->
+<!-- Parent-Version: 1.96 -->
+<!-- This page is derived from /server/standards/boilerplate.html -->
+<!--#set var="DISABLE_TOP_ADDENDUM" value="yes" -->
 <title>The Free Software Song
 - GNU Project - Free Software Foundation</title>
 <!--#include virtual="/music/po/free-software-song.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.html" -->
+<div class="breadcrumb" role="navigation">
+ <a href="/"><img src="/graphics/icons/home.png" height="26" width="26"
+  alt="GNU Home" title="GNU Home" /></a>&nbsp;/
+ <a href="/fun/humor.html#content">GNU&nbsp;humor</a>&nbsp;/
+ <a href="/music/music.html#content">Music</a>&nbsp;/
+</div>
+<!--GNUN: OUT-OF-DATE NOTICE-->
+<!--#include virtual="/server/top-addendum.html" -->
+<div class="reduced-width">
 <h2>The Free Software Song</h2>
-<p>by Richard Stallman</p>
 
-<p>You can read the story of <a href="/music/writing-fs-song.html">the writing 
of the song</a>,
+<address class="byline">by <a href="https://www.stallman.org/";>Richard
+Stallman</a></address>
+
+<p class="announcement">
+You can read the story of <a href="/music/writing-fs-song.html">the writing of 
the song</a>,
 too.</p>
 
-<p>The lyrics of the &ldquo;Free Software Song&rdquo; are sung to the melody 
of the Bulgarian folk 
-song &ldquo;<a href="#SadiMoma" id="REFSadiMoma">Sadi moma bela 
loza</a>&rdquo; <!-- :] --></p>
+<p>The lyrics of the <cite>Free Software Song</cite> are sung to the melody of 
the Bulgarian folk 
+song <a href="#SadiMoma" id="REFSadiMoma"><cite>Sadi moma bela loza</cite></a> 
<!-- :] --></p>
 
 <div class="lyrics">
   <p>Join us now and share the software;<br />
   You'll be
-   free, <a href="http://stallman.org/articles/on-hacking.html";>hackers</a>,
+   free, <a href="https://stallman.org/articles/on-hacking.html";>hackers</a>,
   you'll be free.<br />
   Join us now and share the software;<br />
   You'll be free, hackers, you'll be free.</p>
@@ -44,95 +58,104 @@
 this song as 3-2-3 instead; however, Yves Moreau, who collected and
 taught the dance, endorses the rhythm of 7.</p>
 
-<h3 id="download">Downloads</h3><!-- ## added by www-de ## -->
+<h3 id="download">Downloads</h3>
 
 <h4>Performances</h4>
 
 <ul>
- <li>A <a href="/music/free-software-song.au">recording (.au format)</a> of <a
-  href="http://www.stallman.org/";>Richard Stallman</a> singing this song, 
also available in <a
-  href="/music/free-software-song.ogg">Ogg Vorbis format</a>.</li>
- <li>A <a href="/music/FreeSWSong.ogg">recording (.ogg)</a> of the piece 
accompanied by Bulgarian
-  instruments played in traditional style.</li>
- <li>A <a 
href="http://audio-video.gnu.org/video/stallman_free_software_song_320x240.ogv";>video
 of
-  RMS performing the song (ogg)</a>, released under GFDLv1.3+ by the 
videographer, Julian
- Coccia.</li>
- <li>A <a href="/music/free-software-song-herzog.ogg">recording (.ogg)</a> of 
Katie Herzog performing
-  the Free Software Song, released under <a
-  href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/";>CC 
BY-NC-ND</a>.</li>
+ <li>A <a href="/music/free-software-song.au">recording (.au format)</a> of
+  Richard Stallman singing this song, also available in <a
+  href="/music/free-software-song.ogg">Ogg Vorbis format</a>. (If you are
+  not used to a meter of 7/8, you may perceive it as inability to keep 
time.)</li>
+ <li>A <a href="/music/FreeSWSong.ogg">recording (.ogg)</a> of the piece
+  accompanied by Bulgarian instruments played in traditional style.</li>
+ <li>A <a
+  
href="https://audio-video.gnu.org/video/stallman_free_software_song_320x240.ogv";>
+  video of RMS performing the song (ogg)</a>, released under GFDLv1.3+ by
+  the videographer, Julian Coccia.</li>
+ <li>A <a href="/music/free-software-song-herzog.ogg">recording (.ogg)</a> of
+  Katie Herzog performing the Free Software Song, released under <a
+  href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/";>CC 
BY-NC-ND</a>.</li>
 </ul>
 
 <h4>Alternate versions</h4>
 
 <ul>
- <li><a 
href="http://audio-video.gnu.org/audio/Fenster-Free-Software-Song.ogg";>Another 
song</a>,
-  inspired by this one but mostly different, sung by the band Fenster 
(4.5M).</li>
+ <li><a 
href="https://audio-video.gnu.org/audio/Fenster-Free-Software-Song.ogg";>
+  Another song</a>, inspired by this one but mostly different, sung by the
+  band Fenster (4.5MB).</li>
  <li>A rhythmic version of free software song in <a
   href="/music/free-software-song-rhythmic.ogg">Ogg Vorbis</a> format by
   Thor.</li>
  <li>An improvised piano version by Markus Haist in <a
-  href="/music/markushaist-free-software-song.ogg">Ogg Vorbis</a> format 
(1.2 MB), released under
-  <a href="/licenses/gpl-3.0.html">GPLv3</a>.</li>
+  href="/music/markushaist-free-software-song.ogg">Ogg Vorbis</a> format
+  (1.2MB), released under <a href="/licenses/gpl-3.0.html">GPLv3</a>.</li>
  <li>Another rock-like version by Pjj &amp; Hairyone in <a
-  href="/music/pjj-and-hairyone-freesoftwaresong.ogg">Ogg Vorbis</a> format 
(1.6 MB).</li>
+  href="/music/pjj-and-hairyone-freesoftwaresong.ogg">Ogg Vorbis</a> format
+  (1.6MB).</li>
  <li>A Spanish punk variant by ALEC in <a
-  
href="http://www.pc-freak.net/files/free-software-songs/Free_Software_Song_en_espa%c3%b1ol.ogv";>Ogg
-  Vorbis</a> format (1.7 MB).</li>
+  
href="https://www.pc-freak.net/files/free-software-songs/Free_Software_Song_en_espa%c3%b1ol.ogv";>
+  Ogg Vorbis</a> format (1.7MB).</li>
  <li>A version with a different structure in <a href="/music/freesoft.ogg">
-  Ogg Vorbis</a> format (3.7 MB) by Robert Kay, released under <a
-  
href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/legalcode";>CC-BY-NC-SA</a>.</li>
+  Ogg Vorbis</a> format (3.7MB) by Robert Kay, released under <a
+  href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/legalcode";>
+  CC-BY-NC-SA</a>.</li>
  <li>A version by the band Zweitgolf: <a
-  href="free_software_song_sunnata.ogg">free_software_song_sunnata.ogg</a>, 
released under the
- GPL</li>
+  
href="/music/free_software_song_sunnata.ogg">free_software_song_sunnata.ogg</a>,
+  released under the GPL</li>
  <li>Here is a metal version by Jono Bacon in <a
-  
href="http://www.pc-freak.net/files/free-software-songs/jonobacon-freesoftwaresong2.ogg";>Ogg
-  Vorbis</a> format (3.9 MB), released under <a 
href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/";>
-  CC BY-SA</a>.</li>
+  
href="https://www.pc-freak.net/files/free-software-songs/jonobacon-freesoftwaresong2.ogg";>
+  Ogg Vorbis</a> format (3.9MB), released under <a
+  href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/";>CC BY-SA</a>.</li>
  <li>This rock/metal version is put out by <a
   
href="https://web.archive.org/web/20150719082345/http://freesoftwaresong.altervista.org/";>
-  Loneload</a> available in <a 
href="/music/loneload-free-software-song.ogg">Ogg Vorbis</a> format
-  (2.2 MB), released under <a 
href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/";>CC BY</a>.</li>
- <li><a href="http://archive.org/details/M00GNU";>MooGNU</a>
+  Loneload</a> available in <a href="/music/loneload-free-software-song.ogg">
+  Ogg Vorbis</a> format (2.2MB), released under <a
+  href="https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/";>CC BY</a>.</li>
+ <li><a href="https://archive.org/details/M00GNU";>MooGNU</a>
   by the anonymous posters on the 4chan technology image board /g/
   is licensed under the 
-  <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode";>Creative
+  <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode";>Creative
    Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License</a>.
   Available
-  in <a href="http://archive.org/download/M00GNU/Freedom-catmoognu.ogv";>
-   Ogg Video</a> format (4.5 MB).</li>
-   <li>In 2012, the band Sebkha-Chott
-released a <em>matricide</em> of the Free Software Song to
-celebrate the death of <a
-href="http://www.laquadrature.net/en/ACTA";>ACTA</a>. It's available in
-<a
-href="http://archive.org/download/Sebkha-Chott_FSFSongIsHip_2012/SC_FSF.ogg";>Ogg
-Vorbis</a> (2.3MB), or in <a
-href="http://archive.org/download/Sebkha-Chott_FSFSongIsHip_2012/SC_FSF.flac";>FLAC</a>
-(10.1MB), under the <a
-href="//directory.fsf.org/wiki/License:Free-Art-L-v1.3">Free Art
-License, version 1.3</a>.</li>
+  in <a href="https://archive.org/download/M00GNU/Freedom-catmoognu.ogv";>
+  Ogg Video</a> format (4.5MB).</li>
+ <li>In 2012, the band Sebkha-Chott released a <em>matricide</em> of the
+  Free Software Song to celebrate the death of <a
+  href="https://www.laquadrature.net/en/ACTA";>ACTA</a>. It's available in <a
+  
href="https://ia800207.us.archive.org/14/items/Sebkha-Chott_FSFSongIsHip_2012/SC_FSF.ogg";>
+  Ogg Vorbis</a> (2.3MB), or in <a
+  
href="https://ia800207.us.archive.org/14/items/Sebkha-Chott_FSFSongIsHip_2012/SC_FSF.flac";>
+  FLAC</a> (10.1MB), under the <a
+  href="https://directory.fsf.org/wiki/License:Free-Art-L-v1.3";>Free Art
+  License, version 1.3</a>.</li>
  <li>The <strong>ecantorix</strong> program, 
-   a singing synthesis frontend for espeak, released under the GPLv3+, 
features the
-   <a href="/music/free-software-song-ecantorix.ogg">Free Software Song as 
an example output</a>.</li>
-<li><a
-href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AFreesoftwaresong_126_mix.ogg";>
-Yet another version from Wikimedia Commons</a> (967kB) is licensed under
-CC0.</li>
-<li>A <a
-href="https://anonfile.com/93uaA2j5b1/freesoftwaresong_organ-kalimba_ogg";>
-Kalimba version</a> (Ogg Vorbis format, 690kB) is offered by Vaba 
&lt;vaba@riseup.net&gt;
-under the <a href="http://www.wtfpl.net/about/";>WTFPL</a>.</li>
+  a singing synthesis frontend for espeak, released under the GPLv3+,
+  features the <a href="/music/free-software-song-ecantorix.ogg">Free
+  Software Song as an example output</a>.</li>
+ <li><a
+  
href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AFreesoftwaresong_126_mix.ogg";>
+  Yet another version from Wikimedia Commons</a> (967kB) is licensed under
+  CC0.</li>
+ <li>A <a
+  href="https://anonfile.com/93uaA2j5b1/freesoftwaresong_organ-kalimba_ogg";>
+  Kalimba version</a> (Ogg Vorbis format, 690kB) is offered by Vaba
+  &lt;vaba@riseup.net&gt; under the <a href="http://www.wtfpl.net/about/";>
+  WTFPL</a>.</li>
 </ul>
 
-<p>You can get a <a href="/music/free-software-song.pdf">typeset score</a> of 
the song made with <a
-href="http://lilypond.org";>GNU LilyPond</a>. The LilyPond <a
-href="/music/free-software-song.ly">source</a> for the typeset score is also 
available.</p>
-
-<h4 id="SadiMoma">&ldquo;Sadi moma bela loza&rdquo;</h4>
-
-<p>Here is a description of the tune of &ldquo;Sadi moma bela
-loza,&rdquo; a Bulgarian dance tune, in an ad-hoc
-form of notation using letters for notes. A dash means the previous note 
continues. There are seven
+<p>You can get a <a href="/music/free-software-song.pdf">typeset score</a> of
+the song made with <a
+href="https://lilypond.org/";>GNU LilyPond</a>. The LilyPond <a
+href="/music/free-software-song.ly">source</a> for the typeset score is also
+available.</p>
+
+<h4 id="SadiMoma"><cite>Sadi moma bela loza</cite></h4>
+
+<p>Here is a description of the tune of <cite>Sadi moma bela
+loza</cite>, a Bulgarian dance tune, in an ad-hoc
+form of notation using letters for notes. A dash means the previous note
+continues. There are seven
 beats per measure, thus seven characters in each group.</p>
 <pre>
   D-CB-A- B-CBAG- G--A--B C--B-BD A--A--- D-CB---
@@ -140,13 +163,17 @@
 
 <p>It is also available as an <a href="/music/sadi-moma.abc">ABC file</a>.</p>
 
-<h3 id="license">Licensing</h3>
-
+<div class="infobox" role="contentinfo">
+<hr />
+<h3 id="Disclaimer">Disclaimer</h3>
 <p>Richard Stallman and the Free Software Foundation claim no
 copyright on this song.</p>
+</div>
+</div>
+
 </div><!-- for id="content", starts in the include above -->
 <!--#include virtual="/server/footer.html" -->
-<div id="footer">
+<div id="footer" role="contentinfo">
 <div class="unprintable">
 
 <p>Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a
@@ -164,17 +191,16 @@
     to <a href="mailto:web-translators@gnu.org";>
     &lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p>
 
-    <p>For information on coordinating and submitting translations of
+    <p>For information on coordinating and contributing translations of
     our web pages, see <a
     href="/server/standards/README.translations.html">Translations
     README</a>. -->
 Please see the <a
 href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for
-information on coordinating and submitting translations of this article.</p>
+information on coordinating and contributing translations of this article.</p>
 </div>
 
-<p>Copyright &copy; 1993, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2010, 2011, 
2014, 2015,
-2016, 2017, 2018 Richard Stallman</p>
+<p>Copyright &copy; 1993, 2001-2006, 2010, 2011, 2014-2018, 2021 Richard 
Stallman</p>
 
 <p>This page is licensed under a <a rel="license"
 href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/";>Creative
@@ -184,7 +210,7 @@
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2020/05/07 16:59:49 $
+$Date: 2021/07/13 15:59:50 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: po/free-software-song.tr.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/music/po/free-software-song.tr.po,v
retrieving revision 1.6
retrieving revision 1.7
diff -u -b -r1.6 -r1.7

Index: po/writing-fs-song.tr-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/music/po/writing-fs-song.tr-en.html,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- po/writing-fs-song.tr-en.html    7 May 2020 16:59:49 -0000    1.1
+++ po/writing-fs-song.tr-en.html    13 Jul 2021 15:59:50 -0000   1.2
@@ -1,11 +1,22 @@
 <!--#include virtual="/server/header.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.77 -->
+<!-- Parent-Version: 1.96 -->
+<!-- This page is derived from /server/standards/boilerplate.html -->
+<!--#set var="DISABLE_TOP_ADDENDUM" value="yes" -->
 <title>Writing the Free Software Song
 - GNU Project - Free Software Foundation</title>
 <!--#include virtual="/music/po/writing-fs-song.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.html" -->
+<div class="breadcrumb" role="navigation">
+ <a href="/"><img src="/graphics/icons/home.png" height="26" width="26"
+  alt="GNU Home" title="GNU Home" /></a>&nbsp;/
+ <a href="/fun/humor.html#content">GNU&nbsp;humor</a>&nbsp;/
+ <a href="/music/music.html#content">Music</a>&nbsp;/
+</div>
+<div class="reduced-width">
 <h2>Writing the Free Software Song</h2>
 
+<address class="byline">by Richard Stallman</address>
+
 <p>This is the story of the writing of
 the <a href="/music/free-software-song.html">Free Software
 Song</a>.</p>
@@ -51,9 +62,11 @@
 write some. Many of these songs put new words to existing tunes, and
 such a song is called a &ldquo;filk&rdquo; of the original song.
 Thus, the free software song is a filk of <cite>Sadi Moma</cite>.</p>
+</div>
+
 </div><!-- for id="content", starts in the include above -->
 <!--#include virtual="/server/footer.html" -->
-<div id="footer">
+<div id="footer" role="contentinfo">
 <div class="unprintable">
 
 <p>Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a
@@ -71,31 +84,29 @@
     to <a href="mailto:web-translators@gnu.org";>
     &lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p>
 
-    <p>For information on coordinating and submitting translations of
+    <p>For information on coordinating and contributing translations of
     our web pages, see <a
     href="/server/standards/README.translations.html">Translations
     README</a>. -->
 Please see the <a
 href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for
-information on coordinating and submitting translations of this article.</p>
+information on coordinating and contributing translations of this article.</p>
 </div>
 
-<p>Copyright &copy; 1993, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2009, 2014
-Richard Stallman</p>
+<p>Copyright &copy; 1993, 2001-2006, 2009, 2014, 2021 Richard Stallman</p>
 
 <p>This page is licensed under a <a rel="license"
-href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/";>Creative
-Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>.</p>
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/";>Creative
+Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License</a>.</p>
 
 <!--#include virtual="/server/bottom-notes.html" -->
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2020/05/07 16:59:49 $
+$Date: 2021/07/13 15:59:50 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
-
-</div>
+</div><!-- for class="inner", starts in the banner include -->
 </body>
 </html>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]