www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/gnu/po linux-and-gnu.tr.po


From: Therese Godefroy
Subject: www/gnu/po linux-and-gnu.tr.po
Date: Mon, 13 Jan 2020 04:15:49 -0500 (EST)

CVSROOT:    /webcvs/www
Module name:  www
Changes by:   Therese Godefroy <th_g> 20/01/13 04:15:49

Added files:
    gnu/po     : linux-and-gnu.tr.po 

Log message:
    New translation by The FLOSS Information, reviewed by T.E. Kalayci.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/linux-and-gnu.tr.po?cvsroot=www&rev=1.1

Patches:
Index: linux-and-gnu.tr.po
===================================================================
RCS file: linux-and-gnu.tr.po
diff -N linux-and-gnu.tr.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ linux-and-gnu.tr.po 13 Jan 2020 09:15:49 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,566 @@
+# Turkish translation of https://www.gnu.org/gnu/linux-and-gnu.html
+# Copyright (C) 2020 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the original article.
+#
+# The FLOSS Information <address@hidden>, 2020.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: linux-and-gnu.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2019-03-01 18:27+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-01-12 16:00+0100\n"
+"Last-Translator: T. E. Kalayci <address@hidden>\n"
+"Language-Team: Turkish <address@hidden>\n"
+"Language: tr\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n > 1);\n"
+"X-Generator: Poedit 2.2.4\n"
+
+#. type: Content of: <title>
+msgid "Linux and GNU - GNU Project - Free Software Foundation"
+msgstr "Linux ve GNU - GNU Projesi - Özgür Yazılım Vakfı"
+
+#. type: Attribute 'content' of: <meta>
+msgid ""
+"GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, Emacs, GCC, Unix, Free Software, "
+"Operating System, GNU Kernel, HURD, GNU HURD, Hurd"
+msgstr ""
+"GNU, FSF, Özgür Yazılım Vakfı, Linux, Emacs, GCC, Unix, Özgür 
Yazılım, "
+"İşletim Sistemi, GNU Çekirdeği, HURD, GNU HURD, Hurd"
+
+#. type: Attribute 'content' of: <meta>
+msgid ""
+"Since 1983, developing the free Unix style operating system GNU, so that "
+"computer users can have the freedom to share and improve the software they "
+"use."
+msgstr ""
+"1983 yılından bu yana bilgisayar kullanıcılarının kullandıkları 
yazılımı "
+"paylaşma ve geliştirme özgürlüğüne sahip olabilmeleri için özgür 
Unix tarzı "
+"işletim sistemi GNU geliştiriliyor."
+
+#. type: Content of: <h2>
+msgid "Linux and the GNU System"
+msgstr "Linux ve GNU Sistemi"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<strong>by <a href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard Stallman</a></strong>"
+msgstr ""
+"<strong>yazan <a href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard Stallman</a></"
+"strong>"
+
+#. type: Content of: <div><blockquote><p>
+msgid ""
+"For more information see also the <a href=\"/gnu/gnu-linux-faq.html\">GNU/"
+"Linux FAQ</a>, and <a href=\"/gnu/why-gnu-linux.html\">Why GNU/Linux?</a>"
+msgstr ""
+"Daha fazla bilgi için ayrıca bkz. <a href=\"/gnu/gnu-linux-faq.html\">GNU/"
+"Linux SSS</a> ve <a href=\"/gnu/why-gnu-linux.html\">Neden GNU/Linux?</a>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Many computer users run a modified version of <a href=\"/philosophy/"
+"categories.html#TheGNUsystem\">the GNU system</a> every day, without "
+"realizing it. Through a peculiar turn of events, the version of GNU which "
+"is widely used today is often called &ldquo;Linux&rdquo;, and many of its "
+"users are <a href=\"/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html\"> not aware</a> "
+"that it is basically the GNU system, developed by the <a href=\"/gnu/gnu-"
+"history.html\">GNU Project</a>."
+msgstr ""
+"Birçok bilgisayar kullanıcısı, fark etmeden her gün <a 
href=\"/philosophy/"
+"categories.html#TheGNUsystem\">GNU sisteminin</a> değiştirilmiş bir 
sürümünü "
+"çalıştırır. Tuhaf bir olayla bugün yaygın olarak kullanılan GNU 
sürümüne "
+"genellikle &ldquo;Linux&rdquo; denir ve kullanıcılarının çoğu temelde 
<a "
+"href=\"/gnu/gnu-history.html\">GNU Projesi</a> tarafından geliştirilen bir "
+"GNU sistemi olduğunun <a href=\"/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html"
+"\">farkında değildir</a>."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"There really is a Linux, and these people are using it, but it is just a "
+"part of the system they use. Linux is the kernel: the program in the system "
+"that allocates the machine's resources to the other programs that you run. "
+"The kernel is an essential part of an operating system, but useless by "
+"itself; it can only function in the context of a complete operating system. "
+"Linux is normally used in combination with the GNU operating system: the "
+"whole system is basically GNU with Linux added, or GNU/Linux. All the so-"
+"called &ldquo;Linux&rdquo; distributions are really distributions of GNU/"
+"Linux."
+msgstr ""
+"Gerçekten bir Linux var ve bu insanlar onu kullanıyorlar ancak bu "
+"kullandıkları sistemin sadece bir parçası. Linux çekirdektir: 
sistemdeki, "
+"makinenin kaynaklarını çalıştırılan diğer programlara tahsis eden 
program. "
+"Çekirdek bir işletim sisteminin önemli bir parçasıdır ancak tek 
başına işe "
+"yaramaz; yalnızca tam bir işletim sistemi bağlamında çalışabilir. 
Linux "
+"normalde GNU işletim sistemiyle birlikte kullanılır: Tüm sistem temelde "
+"Linux eklenmiş GNU veya GNU/Linux'tur. Tüm sözümona &ldquo;Linux&rdquo; "
+"dağıtımları gerçekte GNU/Linux dağıtımlarıdır."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Many users do not understand the difference between the kernel, which is "
+"Linux, and the whole system, which they also call &ldquo;Linux&rdquo;. The "
+"ambiguous use of the name doesn't help people understand. These users often "
+"think that Linus Torvalds developed the whole operating system in 1991, with "
+"a bit of help."
+msgstr ""
+"Birçok kullanıcı Linux olan çekirdek ile &ldquo;Linux&rdquo; olarak "
+"adlandırdıkları tüm sistem arasındaki farkı anlamıyor. İsmin belirsiz 
"
+"kullanımı insanların anlamasına yardımcı olmuyor. Bu kullanıcılar 
genellikle "
+"Linus Torvalds'ın tüm işletim sistemini 1991 yılında biraz yardımla "
+"geliştirdiğini düşünüyor."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Programmers generally know that Linux is a kernel. But since they have "
+"generally heard the whole system called &ldquo;Linux&rdquo; as well, they "
+"often envisage a history that would justify naming the whole system after "
+"the kernel. For example, many believe that once Linus Torvalds finished "
+"writing Linux, the kernel, its users looked around for other free software "
+"to go with it, and found that (for no particular reason) most everything "
+"necessary to make a Unix-like system was already available."
+msgstr ""
+"Programcılar genellikle Linux'un bir çekirdek olduğunu bilirler. Ancak 
genel "
+"olarak Linux olarak adlandırılan tüm sistemi duydukları için genellikle "
+"çekirdekten sonra tüm sistemi adlandırmayı haklı kılacak bir tarih "
+"öngörmektedirler. Örneğin; birçoğu Linus Torvalds Linux'u, çekirdeği, 
"
+"yazmayı bitirdiğinde kullanıcılarının onunla birlikte gitmek için 
diğer "
+"özgür yazılımları aradıklarına ve Unix benzeri bir sistem yapmak için 
"
+"gereken her şeyin zaten mevcut olduğunu (ortada neden yokken) keşfetti."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"What they found was no accident&mdash;it was the not-quite-complete GNU "
+"system. The available <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">free software</"
+"a> added up to a complete system because the GNU Project had been working "
+"since 1984 to make one. In the <a href=\"/gnu/manifesto.html\"> GNU "
+"Manifesto</a> we set forth the goal of developing a free Unix-like system, "
+"called GNU. The <a href=\"/gnu/initial-announcement.html\"> Initial "
+"Announcement</a> of the GNU Project also outlines some of the original plans "
+"for the GNU system. By the time Linux was started, GNU was almost finished."
+msgstr ""
+"Buldukları şey tesadüf değildi&mdash; tamamlanmamış bir GNU sistemiydi. 
"
+"Mevcut <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">özgür yazılım</a> bütün bir 
"
+"sisteme eklendi çünkü GNU Projesi 1984 yılından bu yana bir sistem "
+"oluşturmak için çalışıyordu. <a href=\"/gnu/manifesto.html\">GNU "
+"Manifestosu</a>'nda GNU adı verilen özgür bir Unix benzeri sistem 
geliştirme "
+"hedefini ortaya koymuştuk. GNU Projesi'nin <a href=\"/gnu/initial-"
+"announcement.html\">İlk Duyurusu</a> ayrıca GNU sistemi için bazı 
orijinal "
+"planların ana hatlarını çiziyor. Linux başlatıldığında GNU neredeyse 
"
+"bitmişti."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Most free software projects have the goal of developing a particular program "
+"for a particular job. For example, Linus Torvalds set out to write a Unix-"
+"like kernel (Linux); Donald Knuth set out to write a text formatter (TeX); "
+"Bob Scheifler set out to develop a window system (the X Window System). It's "
+"natural to measure the contribution of this kind of project by specific "
+"programs that came from the project."
+msgstr ""
+"Çoğu özgür yazılım projesi, belirli bir iş için belirli bir program "
+"geliştirme amacına sahiptir. Mesela Linus Torvalds Unix benzeri bir 
çekirdek "
+"(Linux) yazmaya başladı; Donald Knuth bir metin biçimlendiricisi (TeX) "
+"yazmaya başladı; Bob Scheifler bir pencere sistemi (X Pencere Sistemi) "
+"geliştirmek için yola çıktı. Bu tür bir projenin katkısını projeden 
gelen "
+"belirli programlarla ölçmek doğaldır."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"If we tried to measure the GNU Project's contribution in this way, what "
+"would we conclude? One CD-ROM vendor found that in their &ldquo;Linux "
+"distribution&rdquo;, <a href=\"/philosophy/categories.html#GNUsoftware\">GNU "
+"software</a> was the largest single contingent, around 28% of the total "
+"source code, and this included some of the essential major components "
+"without which there could be no system. Linux itself was about 3%. (The "
+"proportions in 2008 are similar: in the &ldquo;main&rdquo; repository of "
+"gNewSense, Linux is 1.5% and GNU packages are 15%.) So if you were going to "
+"pick a name for the system based on who wrote the programs in the system, "
+"the most appropriate single choice would be &ldquo;GNU&rdquo;."
+msgstr ""
+"GNU Projesi'nin katkısını bu şekilde ölçmeye çalışsaydık neyin 
sonucuna "
+"varırdık? Bir CD-ROM sağlayıcı, kendi &ldquo;Linux 
dağıtımı&rdquo;nda <a "
+"href=\"/philosophy/categories.html#GNUsoftware\">GNU yazılımının</a>, 
toplam "
+"kaynak kodunun yaklaşık %28 civarına denk oranıyla en büyük tekil grup "
+"olduğunu ve eksiklikleri durumunda hiçbir sistemin olamayacağı temel 
başlıca "
+"bileşenlerden bazılarını içerdiğini buldu. Linux'un kendisi yaklaşık 
%3 idi. "
+"(2008'deki oranlar benzer: gNewSense'nin &ldquo;main&rdquo; deposunda Linux "
+"%1,5 ve GNU paketleri %15'tir.) Dolayısıyla sistemde programları kimin "
+"yazdığına bağlı olarak sistem için bir isim seçecekseniz eğer en 
uygun "
+"yegane seçenek &ldquo;GNU&rdquo; olurdu."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"But that is not the deepest way to consider the question. The GNU Project "
+"was not, is not, a project to develop specific software packages. It was "
+"not a project <a href=\"/software/gcc/\"> to develop a C compiler</a>, "
+"although we did that. It was not a project to develop a text editor, "
+"although we developed one. The GNU Project set out to develop <em>a "
+"complete free Unix-like system</em>: GNU."
+msgstr ""
+"Ancak bu, soruyu düşünmenin en derin yolu değildir. GNU Projesi; belirli "
+"yazılım paketleri geliştirme projesi değildi, değil. Her ne kadar bunu "
+"yapmamıza rağmen <a href=\"/software/gcc/\">C derleyicisi geliştirmek 
için</"
+"a> bir proje değildi. Bir metin düzenleyicisi geliştirmek bir proje 
değildi "
+"ama yine de bir tane geliştirdik. GNU Projesi, <em>tamamen özgür bir Unix "
+"benzeri sistem</em> geliştirmeyi amaçlıyordu: GNU'yu."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Many people have made major contributions to the free software in the "
+"system, and they all deserve credit for their software. But the reason it "
+"is <em>an integrated system</em>&mdash;and not just a collection of useful "
+"programs&mdash;is because the GNU Project set out to make it one. We made a "
+"list of the programs needed to make a <em>complete</em> free system, and we "
+"systematically found, wrote, or found people to write everything on the "
+"list. We wrote essential but unexciting <a href=\"#unexciting\">(1)</a> "
+"components because you can't have a system without them. Some of our system "
+"components, the programming tools, became popular on their own among "
+"programmers, but we wrote many components that are not tools <a href="
+"\"#nottools\">(2)</a>. We even developed a chess game, GNU Chess, because a "
+"complete system needs games too."
+msgstr ""
+"Birçok kişi sistemdeki özgür yazılıma büyük katkılarda bulundu ve 
hepsi "
+"kendi yazılımları için övgüyü hak ediyor. Ancak bunun sadece yararlı "
+"programlardan oluşan bir koleksiyon değil, <em>bütünleşik bir 
sistem</em> "
+"olmasının nedeni; GNU Projesi'nin bu amaca sahip olmasıydı. Tam bir 
özgür "
+"sistem oluşturmak için gereken programların bir listesini yaptık ve "
+"sistematik olarak listedeki şeyleri yazdık, bulduk veya yazacak kişileri "
+"bulduk. Onlar olmadan bir sisteme sahip olamayacağınız için temel ancak 
can "
+"sıkıcı <a href=\"#unexciting\">(1)</a> bileşenleri yazdık. Sistem "
+"bileşenlerimizden bazıları, programlama araçları, programcılar 
arasında "
+"kendi başlarına popüler hâle geldi ancak araç olmayan birçok bileşen 
de "
+"yazdık <a href=\"#nottools\">(2)</a>. Hatta bir satranç oyunu geliştirdik, 
"
+"GNU Chess, çünkü bütün bir sistem de oyunlara ihtiyaç duyar."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"By the early 90s we had put together the whole system aside from the "
+"kernel. We had also started a kernel, the <a href=\"/software/hurd/hurd.html"
+"\">GNU Hurd</a>, which runs on top of Mach. Developing this kernel has been "
+"a lot harder than we expected; <a href=\"/software/hurd/hurd-and-linux.html"
+"\">the GNU Hurd started working reliably in 2001</a>, but it is a long way "
+"from being ready for people to use in general."
+msgstr ""
+"90'lı yılların başlarında, çekirdek dışında tüm sistemi bir araya "
+"getirmiştik. Mach'ın üzerinde çalışan bir <a 
href=\"/software/hurd/hurd.html"
+"\">GNU Hurd</a> çekirdeği geliştirmeye de başlamıştık. Bu çekirdeği "
+"geliştirmek beklediğimizden çok daha zor oldu; <a 
href=\"/software/hurd/hurd-"
+"and-linux.html\">GNU Hurd 2001 yılında güvenilir bir şekilde çalışmaya 
"
+"başladı</a> ancak insanların genel kullanımına hazır olmaktan çok 
uzaktı."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Fortunately, we didn't have to wait for the Hurd, because of Linux. Once "
+"Torvalds freed Linux in 1992, it fit into the last major gap in the GNU "
+"system. People could then <a href=\"http://ftp.funet.fi/pub/linux/";
+"historical/kernel/old-versions/RELNOTES-0.01\"> combine Linux with the GNU "
+"system</a> to make a complete free system &mdash; a version of the GNU "
+"system which also contained Linux. The GNU/Linux system, in other words."
+msgstr ""
+"Neyse ki Linux sayesinde Hurd'u beklemek zorunda değildik. Torvalds 1992'de "
+"Linux'u yayımladıktan sonra GNU sistemindeki son büyük boşluğu 
kapatmış "
+"oldu. Ä°nsanlar daha sonra <a 
href=\"http://ftp.funet.fi/pub/linux/historical/";
+"kernel/old-versions/RELNOTES-0.01\">Linux'u GNU sistemi ile birleştirerek</"
+"a> tam bir özgür sistem yapabildiler: Linux'u de içeren bir GNU sistemi "
+"sürümü. Başka bir deyişle GNU/Linux sistemi."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Making them work well together was not a trivial job. Some GNU components<a "
+"href=\"#somecomponents\">(3)</a> needed substantial change to work with "
+"Linux. Integrating a complete system as a distribution that would work "
+"&ldquo;out of the box&rdquo; was a big job, too. It required addressing the "
+"issue of how to install and boot the system&mdash;a problem we had not "
+"tackled, because we hadn't yet reached that point. Thus, the people who "
+"developed the various system distributions did a lot of essential work. But "
+"it was work that, in the nature of things, was surely going to be done by "
+"someone."
+msgstr ""
+"Birlikte iyi çalışmalarını sağlamak önemsiz bir iş değildi. Bazı 
GNU "
+"bileşenleri<a href=\"#somecomponents\">(3)</a> Linux ile çalışmak için "
+"önemli değişikliklere ihtiyaç duydu. Tam bir sistemi &ldquo;hemen "
+"kullanılabilir&rdquo; bir dağıtım olarak bütünleştirmek de büyük bir 
işti. "
+"Sistemin nasıl kurulacağı ve önyükleneceği sorununu ele almayı "
+"gerektiriyordu; bu, ele almadığımız bir sorun çünkü henüz o noktaya "
+"gelmemiştik. Bu nedenle çeşitli sistem dağıtımlarını geliştiren 
insanlar çok "
+"önemli çalışmalar yaptılar. Ancak, doğal olarak, kesinlikle birileri "
+"tarafından yapılacak bir işti."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The GNU Project supports GNU/Linux systems as well as <em>the</em> GNU "
+"system. The <a href=\"http://fsf.org/\";>FSF</a> funded the rewriting of the "
+"Linux-related extensions to the GNU C library, so that now they are well "
+"integrated, and the newest GNU/Linux systems use the current library release "
+"with no changes. The FSF also funded an early stage of the development of "
+"Debian GNU/Linux."
+msgstr ""
+"GNU Projesi, GNU sisteminin yanı sıra GNU/Linux sistemlerini de 
destekliyor. "
+"<a href=\"http://fsf.org/\";>FSF</a>; Linux ile ilgili eklentilerin GNU C "
+"kütüphanesine yeniden yazılmasını finanse etti, böylece şimdi iyi "
+"bütünleştiler ve en yeni GNU/Linux sistemleri mevcut kütüphane 
sürümünü "
+"hiçbir değişiklik olmadan kullanıyor. FSF ayrıca Debian GNU/Linux'un "
+"gelişiminin erken bir aşamasını da finanse etti."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Today there are many different variants of the GNU/Linux system (often "
+"called &ldquo;distros&rdquo;). Most of them include nonfree programs&mdash;"
+"their developers follow the <a href=\"/philosophy/open-source-misses-the-"
+"point.html\">&ldquo;open source&rdquo; philosophy</a> associated with Linux "
+"rather than the <a href=\"/philosophy/free-software-even-more-important.html"
+"\">&ldquo;free software&rdquo; philosophy</a> of GNU. But there are also <a "
+"href=\"/distros/distros.html\">completely free GNU/Linux distros</a>. The "
+"FSF supports computer facilities for a few of them."
+msgstr ""
+"Bugün GNU/Linux sisteminin birçok farklı türü var (genellikle &ldquo;"
+"dağıtımlar&rdquo; olarak adlandırılır). Birçoğu özgür olmayan 
programları da "
+"içeriyor (geliştiricileri GNU'nun <a href=\"/philosophy/free-software-even-"
+"more-important.html\">&ldquo;özgür yazılım&rdquo; felsefesi</a> yerine 
Linux "
+"ile ilişkili <a href=\"/philosophy/open-source-misses-the-point.html"
+"\">&ldquo;açık kaynak&rdquo; felsefesini</a> izliyor). Ancak <a href=\"/"
+"distros/distros.html\">tamamen özgür GNU/Linux dağıtımları</a> da var. 
FSF, "
+"bunlardan birkaçı için bilgisayar olanaklarını desteklemektedir."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Making a free GNU/Linux distribution is not just a matter of eliminating "
+"various nonfree programs. Nowadays, the usual version of Linux contains "
+"nonfree programs too. These programs are intended to be loaded into I/O "
+"devices when the system starts, and they are included, as long series of "
+"numbers, in the \"source code\" of Linux. Thus, maintaining free GNU/Linux "
+"distributions now entails maintaining a <a href=\"http://directory.fsf.org/";
+"project/linux\"> free version of Linux</a> too."
+msgstr ""
+"Özgür bir GNU/Linux dağıtımı yapmak sadece çeşitli özgür olmayan 
programları "
+"ortadan kaldırmakla ilgili değildir. Günümüzde Linux'un normal 
sürümünde "
+"özgür olmayan programlar da bulunmaktadır. Bu programların sistem "
+"başladığında G/Ç aygıtlarına yüklenmesi amaçlanmıştır ve uzun 
sayı serileri "
+"olarak Linux'un \"kaynak kodu\"na dâhil edilmiştir. Bu nedenle özgür GNU/"
+"Linux dağıtımlarının sürdürülmesi artık <a 
href=\"http://directory.fsf.org/";
+"project/linux\">Linux'un özgür bir sürümünün</a> de sürdürülmesini "
+"gerektirir."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Whether you use GNU/Linux or not, please don't confuse the public by using "
+"the name &ldquo;Linux&rdquo; ambiguously. Linux is the kernel, one of the "
+"essential major components of the system. The system as a whole is "
+"basically the GNU system, with Linux added. When you're talking about this "
+"combination, please call it &ldquo;GNU/Linux&rdquo;."
+msgstr ""
+"GNU/Linux kullansanız da kullanmasanız da lütfen &ldquo;Linux&rdquo; 
adını "
+"muğlak bir şekilde kullanarak halkın kafasını karıştırmayın. Linux, 
sistemin "
+"önemli başlıca bileşenlerinden biri olan çekirdektir. Bir bütün olarak 
"
+"sistem temelde Linux ile birlikte GNU sistemidir. Bu bileşenden söz ederken 
"
+"lütfen &ldquo;GNU/Linux&rdquo; olarak adlandırın."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"If you want to make a link on &ldquo;GNU/Linux&rdquo; for further reference, "
+"this page and <a href=\"/gnu/the-gnu-project.html\"> http://www.gnu.org/gnu/";
+"the-gnu-project.html</a> are good choices. If you mention Linux, the "
+"kernel, and want to add a link for further reference, <a href=\"http://";
+"foldoc.org/linux\">http://foldoc.org/linux</a> is a good URL to use."
+msgstr ""
+"Daha fazla referans için &ldquo;GNU/Linux&rdquo; hakkında bir bağlantı "
+"vermek istiyorsanız bu sayfa ve <a 
href=\"/gnu/the-gnu-project.html\">http://";
+"www.gnu.org/gnu/the-gnu-project.html</a> iyi seçimlerdir. Eğer Linux'tan, "
+"çekirdekten, söz ediyorsanız ve daha fazla referans için bir bağlantı "
+"paylaşmak istiyorsanız <a 
href=\"http://foldoc.org/linux\";>http://foldoc.org/";
+"linux</a> kullanışlı bir URL'dir."
+
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "Postscripts"
+msgstr "Dipnotlar"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Aside from GNU, one other project has independently produced a free Unix-"
+"like operating system. This system is known as BSD, and it was developed at "
+"UC Berkeley. It was nonfree in the 80s, but became free in the early 90s. "
+"A free operating system that exists today<a href=\"#newersystems\">(4)</a> "
+"is almost certainly either a variant of the GNU system, or a kind of BSD "
+"system."
+msgstr ""
+"GNU dışında başka bir proje de bağımsız olarak özgür bir Unix 
benzeri "
+"işletim sistemi üretti. Bu sistem BSD olarak bilinir ve UC Berkeley'de "
+"geliştirilmiştir. 80'lerde özgür değildi ancak 90'ların başında 
özgür oldu. "
+"Bugün mevcut özgür bir işletim sistemi<a href=\"#newersystems\">(4)</a> "
+"neredeyse kesinlikle ya GNU sisteminin bir türü ya da bir çeşit BSD "
+"sistemidir."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"People sometimes ask whether BSD too is a version of GNU, like GNU/Linux. "
+"The BSD developers were inspired to make their code free software by the "
+"example of the GNU Project, and explicit appeals from GNU activists helped "
+"persuade them, but the code had little overlap with GNU. BSD systems today "
+"use some GNU programs, just as the GNU system and its variants use some BSD "
+"programs; however, taken as wholes, they are two different systems that "
+"evolved separately. The BSD developers did not write a kernel and add it to "
+"the GNU system, and a name like GNU/BSD would not fit the situation.<a href="
+"\"#gnubsd\">(5)</a>"
+msgstr ""
+"İnsanlar bazen BSD'nin de GNU/Linux gibi bir GNU sürümü olup 
olmadığını "
+"soruyorlar. BSD geliştiricileri; GNU Projesi örneğinden, kodlarını 
özgür bir "
+"yazılım haline getirmek için ilham aldılar ve GNU aktivistlerinden gelen "
+"belirgin itirazlar onları ikna etmeye yardımcı oldu ancak kodun GNU ile 
çok "
+"az örtüşmesi vardı. BSD sistemleri günümüzde GNU sistemi ve 
çeşitlerinin "
+"bazı BSD programları kullandığı gibi bazı GNU programları da 
kullanmaktadır; "
+"ancak, bütün olarak ele alındığında, ayrı ayrı gelişen iki farklı 
sistemdir. "
+"BSD geliştiricileri bir çekirdek yazmadı ve GNU sistemine eklemedi ve GNU/"
+"BSD gibi bir isim duruma uymayacaktı.<a href=\"#gnubsd\">(5)</a>"
+
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "Notes:"
+msgstr "Notlar:"
+
+#. type: Content of: <ol><li>
+msgid ""
+"<a id=\"unexciting\"></a>These unexciting but essential components include "
+"the GNU assembler (GAS) and the linker (GLD), both are now part of the <a "
+"href=\"/software/binutils/\">GNU Binutils</a> package, <a href=\"/software/"
+"tar/\">GNU tar</a>, and many more."
+msgstr ""
+"<a id=\"unexciting\"></a>Bu heyecansız ancak gerekli bileşenler GNU "
+"assembler (GAS) ve bağlayıcıyı (GLD), her ikisi de artık <a 
href=\"/software/"
+"binutils/\">GNU Binutils</a> paketinin bir parçası, <a 
href=\"/software/tar/"
+"\">GNU tar</a> ve daha pek çok şeyi içerir."
+
+#. type: Content of: <ol><li>
+msgid ""
+"<a id=\"nottools\"></a>For instance, The Bourne Again SHell (BASH), the "
+"PostScript interpreter <a href=\"/software/ghostscript/ghostscript.html"
+"\">Ghostscript</a>, and the <a href=\"/software/libc/libc.html\">GNU C "
+"library</a> are not programming tools. Neither are GNUCash, GNOME, and GNU "
+"Chess."
+msgstr ""
+"<a id=\"nottools\"></a>Örneğin; Bourne Again SHell (BASH), PostScript "
+"yorumlayıcısı <a href=\"/software/ghostscript/ghostscript.html"
+"\">Ghostscript</a> ve <a href=\"/software/libc/libc.html\">GNU C "
+"kütüphanesi</a> programlama aracı değildir. GNUCash, GNOME ve GNU Chess 
de "
+"değildir."
+
+#. type: Content of: <ol><li>
+msgid ""
+"<a id=\"somecomponents\"></a>For instance, the <a href=\"/software/libc/libc."
+"html\">GNU C library</a>."
+msgstr ""
+"<a id=\"somecomponents\"></a>Örneğin; <a href=\"/software/libc/libc.html"
+"\">GNU C kütüphanesi</a>."
+
+#. type: Content of: <ol><li>
+msgid ""
+"<a id=\"newersystems\"></a>Since that was written, a nearly-all-free Windows-"
+"like system has been developed, but technically it is not at all like GNU or "
+"Unix, so it doesn't really affect this issue. Most of the kernel of Solaris "
+"has been made free, but if you wanted to make a free system out of that, "
+"aside from replacing the missing parts of the kernel, you would also need to "
+"put it into GNU or BSD."
+msgstr ""
+"<a id=\"newersystems\"></a>Bu yazıldığından beri neredeyse tamamen 
özgür bir "
+"Windows benzeri sistem geliştirildi ancak teknik olarak hiç GNU veya Unix "
+"gibi değil, bu yüzden bu hususu gerçekten etkilemiyor. Solaris 
çekirdeğinin "
+"çoğu özgürleştirildi ancak bunun dışında bir sistem yapmak 
isterseniz, "
+"çekirdeğin eksik kısımlarını değiştirmenin yanı sıra, GNU veya 
BSD'ye de "
+"koymanız gerekir."
+
+#. type: Content of: <ol><li>
+msgid ""
+"<a id=\"gnubsd\"></a>On the other hand, in the years since this article was "
+"written, the GNU C Library has been ported to several versions of the BSD "
+"kernel, which made it straightforward to combine the GNU system with that "
+"kernel. Just as with GNU/Linux, these are indeed variants of GNU, and are "
+"therefore called, for instance, GNU/kFreeBSD and GNU/kNetBSD depending on "
+"the kernel of the system. Ordinary users on typical desktops can hardly "
+"distinguish between GNU/Linux and GNU/*BSD."
+msgstr ""
+"<a id=\"gnubsd\"></a>Öte yandan bu yazının yazılmasından sonraki 
yıllarda "
+"GNU C Kütüphanesi, GNU sistemini bu çekirdekle birleştirmeyi 
kolaylaştıran "
+"BSD çekirdeğinin çeşitli sürümlerine taşınmıştır. Tıpkı 
GNU/Linux'ta olduğu "
+"gibi bunlar aslında GNU'nun çeşitleridir ve bu nedenle mesela sistemin "
+"çekirdeğine bağlı olarak GNU/kFreeBSD ve GNU/kNetBSD olarak 
adlandırılır. "
+"Tipik masa üstlerindeki sıradan kullanıcılar GNU/Linux ve GNU/*BSD 
arasında "
+"farkı güçlükle görebilir."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+#. type: Content of: <div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other 
ways "
+"to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions "
+"can be sent to <a href=\"mailto:address@hidden\";>&lt;webmasters@gnu."
+"org&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Lütfen FSF ve GNU ile ilgili sorularınızı <a 
href=\"mailto:address@hidden\";>&lt;"
+"address@hidden&gt;</a> adresine iletin. FSF ile iletişim kurmanın <a 
href=\"/"
+"contact/\">başka yolları</a> da vardır. Lütfen çalışmayan 
bağlantıları ve "
+"başka düzeltmeleri veya önerilerinizi <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a> adresine gönderin."
+
+#. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+#. replace it with the translation of these two:
+#. We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+#. translations. However, we are not exempt from imperfection.
+#. Please send your comments and general suggestions in this regard
+#. to <a href="mailto:address@hidden";>
+#. &lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+#. <p>For information on coordinating and submitting translations of
+#. our web pages, see <a
+#. href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+#. README</a>.
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Çevirilerimizde bulmuş olabileceğiniz hataları, aklınızdaki soru ve "
+"önerilerinizi lütfen <a href=\"mailto:address@hidden\";>bize&nbsp;"
+"bildirin</a>.</p><p>Bu yazının çeviri düzenlemesi ve sunuşu ile ilgili 
bilgi "
+"için lütfen <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">Çeviriler "
+"BENİOKU</a> sayfasına bakın. Bu sayfanın ve diğer tüm sayfaların 
Türkçe "
+"çevirileri gönüllüler tarafından yapılmaktadır; Türkçe niteliği 
yüksek bir "
+"<a href=\"/home.html\">www.gnu.org</a> için bize yardımcı olmak "
+"istiyorsanız, <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-tr";
+"\">çalışma&nbsp;sayfamızı</a> ziyaret edebilirsiniz."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Copyright &copy; 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2007, 2014, 2015, 2016, "
+"2017, 2019 Richard M. Stallman"
+msgstr ""
+"Copyright &copy; 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2007, 2014, 2015, 2016, "
+"2017, 2019 Richard M. Stallman"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivatives 4.0 International License</a>."
+msgstr ""
+"Bu sayfa <a rel=\"lisans\" href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-";
+"nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 Uluslararası "
+"Lisansı</a> altında lisanslanmıştır."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr ""
+"<p><strong>Çeviriye katkıda bulunanlar:</strong></p>\n"
+"<ul>\n"
+"<li>The FLOSS Information <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a>, 2020</li>\n"
+"</ul>"
+
+#. timestamp start
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Updated:"
+msgstr "Son Güncelleme:"reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]