www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/education/po edu-software-gcompris.tr.po


From: Therese Godefroy
Subject: www/education/po edu-software-gcompris.tr.po
Date: Mon, 13 Jan 2020 04:14:31 -0500 (EST)

CVSROOT:    /webcvs/www
Module name:  www
Changes by:   Therese Godefroy <th_g> 20/01/13 04:14:31

Added files:
    education/po  : edu-software-gcompris.tr.po 

Log message:
    New translation by The FLOSS Information, reviewed by T.E. Kalayci.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/po/edu-software-gcompris.tr.po?cvsroot=www&rev=1.1

Patches:
Index: edu-software-gcompris.tr.po
===================================================================
RCS file: edu-software-gcompris.tr.po
diff -N edu-software-gcompris.tr.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ edu-software-gcompris.tr.po 13 Jan 2020 09:14:30 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,295 @@
+# Turkish translation of 
https://www.gnu.org/education/edu-software-gcompris.html
+# Copyright (C) 2020 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the original article.
+#
+# The FLOSS Information <address@hidden>, 2020.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: edu-software-gcompris.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2016-09-13 15:56+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-01-12 15:31+0100\n"
+"Last-Translator: T. E. Kalayci <address@hidden>\n"
+"Language-Team: Turkish <address@hidden>\n"
+"Language: tr\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n > 1);\n"
+"X-Generator: Poedit 2.2.4\n"
+
+#. type: Content of: <title>
+msgid "GCompris - GNU Project - Free Software Foundation"
+msgstr "GCompris - GNU Projesi - Özgür Yazılım Vakfı"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<a href=\"/education/education.html\">Education</a> &rarr; <a href=\"/"
+"education/edu-resources.html\">Educational Resources</a> &rarr; <a href=\"/"
+"education/edu-software.html\">Educational Free Software</a> &rarr; GCompris"
+msgstr ""
+"<a href=\"/education/education.html\">Eğitim</a> &rarr; <a 
href=\"/education/"
+"edu-resources.html\">Eğitim Kaynakları</a> &rarr; <a href=\"/education/edu-"
+"software.html\">Eğitsel Özgür Yazılım</a> &rarr; GCompris"
+
+#. type: Content of: <h2>
+msgid "GCompris"
+msgstr "GCompris"
+
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "Description"
+msgstr "Açıklama"
+
+#. type: Content of: <div><a>
+msgid "<a href=\"/education/misc/gcompris.jpg\">"
+msgstr "<a href=\"/education/misc/gcompris.jpg\">"
+
+#. type: Attribute 'alt' of: <div><a><img>
+msgid "Screenshot of the GCompris interface showing the various activities."
+msgstr "Çeşitli faaliyetleri gösteren GCompris arayüzünün ekran 
görüntüsü."
+
+#. type: Content of: <div>
+msgid "</a>"
+msgstr "</a>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"GCompris is a cross-platform complete educational suite for children from 2 "
+"to 10 years old, and it is part of the GNU project. It includes more than "
+"140 entertaining activities that help little kids learn skills such as the "
+"recognition of letters and numbers, the use of the mouse and keyboard, basic "
+"algebra training, reading time on an analog clock, vector drawing, language "
+"learning through games, and much more. The program includes a simple text "
+"processor to produce documents with basic text style. Another feature is the "
+"animation tool, which can be employed as a simple and effective method to "
+"support story telling, thus improving communication with children and "
+"helping them to express themselves."
+msgstr ""
+"GCompris; 2 ila 10 yaş arası çocuklar için platformlar arası eksiksiz 
bir "
+"eğitim paketidir ve GNU projesinin bir parçasıdır. Küçük çocukların 
harfleri "
+"ve sayıları tanıması, fare ve klavyeyi kullanma, temel cebir eğitimi, 
analog "
+"saatte okuma süresi, vektör çizimi, oyunlar aracılığıyla dil 
öğrenimi ve çok "
+"daha fazlası gibi becerileri öğrenmelerine yardımcı olan 140'tan fazla "
+"eğlenceli etkinlik içerir. Program, temel metin stiline sahip belgeler "
+"üretmek için basit bir metin işlemcisi içerir. Başka bir özellik; 
hikâye "
+"anlatımını desteklemek, böylece çocuklarla iletişimi geliştirmek ve "
+"kendilerini ifade etmelerine yardımcı olmak için basit ve etkili bir 
yöntem "
+"olarak kullanılabilen animasyon aracıdır."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"GCompris includes several activities grouped on a yellow bar to the left of "
+"the screen, from which the child can choose as soon as the program is "
+"started. Such a design makes it easy to add new activities or to adapt the "
+"program to specific needs. The program itself and all the activities are "
+"available in many different languages."
+msgstr ""
+"GCompris; ekranın solunda sarı bir çubuk üzerinde gruplandırılmış ve 
program "
+"başlar başlamaz çocuğun seçebileceği çeşitli faaliyetleri içerir. 
Böyle bir "
+"tasarım, yeni faaliyetler eklemeyi veya programı belirli ihtiyaçlara "
+"uyarlamayı kolaylaştırır. Programın kendisi ve bütün faaliyetleri 
birçok "
+"farklı dilde mevcuttur."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"To learn more: <a href=\"http://directory.fsf.org/project/gcompris/\";> FSF "
+"Directory</a>, <a href=\"http://gcompris.net/\";> GCompris Official Website</"
+"a>"
+msgstr ""
+"Daha fazlasını öğrenmek için: <a 
href=\"http://directory.fsf.org/project/";
+"gcompris/\"> FSF Dizini</a>, <a href=\"http://gcompris.net/\";> GCompris "
+"Resmi Web Sitesi</a>"
+
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "Who's Using It and How"
+msgstr "Kim Kullanıyor ve Nasıl"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Gcompris activity-based design makes it highly and easily adaptable to "
+"particular environments. One example of innovative use of the program is in "
+"the work done by the <a href=\"http://insight.kerala.gov.in/\";>Insight "
+"Project</a> of Kerala, in India. The project aims to bring the benefits of "
+"Free Software to differently abled people in the State. They found that "
+"GCompris is a powerful tool to improve the communicative and motor skills of "
+"mentally challenged persons like children with autism. The project is using "
+"and adapting the program for the particular needs of its target community."
+msgstr ""
+"Gcompris faaliyet tabanlı tasarım; onu belirli ortamlara yüksek ve kolayca 
"
+"uyarlanabilir hâle getirir. Programın yenilikçi kullanımının bir 
örneği, "
+"Hindistan'daki Kerala <a href=\"http://insight.kerala.gov.in/\";>Insight "
+"Project</a> tarafından yapılan çalışmadır. Proje, Özgür Yazılım'ın 
"
+"faydalarını, eyaletteki özel yeteneklere sahip insanlara ulaştırmayı "
+"amaçlıyor. GCompris'in otizmli çocuklar gibi zihinsel engelli kişilerin "
+"iletişim ve motor becerilerini geliştirmek için güçlü bir araç 
olduğunu "
+"buldular. Proje, programı, hedeflenen topluluğun özel ihtiyaçları için "
+"kullanıyor ve uyarlıyor."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The Insight team implemented a training module for teachers that provides "
+"instructions on how to use the different activities of GCompris when working "
+"with children with special needs, to help these children acquire abilities "
+"such as eye-hand coordination, memory, listening, and improving the child's "
+"attention span. The module addresses different levels of education, from pre-"
+"school to the primary level. A small handbook was also distributed to "
+"parents and special educators to help them understand how to use the "
+"software to improve children's skills."
+msgstr ""
+"Insight ekibi; bu çocukların el-göz koordinasyonu, hafıza, dinleme ve "
+"çocuğun dikkat süresini iyileştirme gibi yetenekleri edinmelerine 
yardımcı "
+"olmak için özel ihtiyaçları olan çocuklarla çalışırken GCompris'in 
farklı "
+"faaliyetlerini nasıl kullanacakları konusunda talimatlar veren 
öğretmenler "
+"için bir eğitim modülü uyguladı. Modül, okul öncesi eğitimden ilkokul 
"
+"düzeyine kadar farklı eğitim düzeylerini ele almaktadır. Çocukların "
+"becerilerini geliştirmek için yazılımı nasıl kullanacaklarını 
anlamalarına "
+"yardımcı olmak için ebeveynlere ve özel eğitimcilere küçük bir el 
kitabı "
+"dağıtılmıştır."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"GCompris is also used to help older children understand the relationship "
+"between numbers, learn basic arithmetic operations, train them in analytical "
+"reasoning, and to improve communicative skills as well as spelling, reading "
+"and writing."
+msgstr ""
+"GCompris ayrıca daha büyük çocukların sayılar arasındaki ilişkiyi "
+"anlamalarına, temel aritmetik işlemleri öğrenmelerine, analitik akıl 
yürütme "
+"konusunda eğitilmelerine ve imla, okuma ve yazma gibi iletişim becerilerini 
"
+"geliştirmelerine yardımcı olmak için kullanılır."
+
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "Why"
+msgstr "Neden"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Teachers report that it is extremely easy for them to implement GCompris in "
+"their curriculum since children find it intuitive and fun to use. The "
+"program is also an excellent resource for mentally challenged children and "
+"adults."
+msgstr ""
+"Öğretmenler; çocukların kullanımını sezgisel ve eğlenceli buldukları 
için "
+"GCompris'i müfredatlarında uygulamasının son derece kolay olduğunu "
+"söylüyorlar. Program ayrıca zihinsel engelli çocuklar ve yetişkinler 
için "
+"mükemmel bir kaynaktır."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"GCompris has become an important resource to speed up the child's learning "
+"process in the context of developing countries like India, where the only "
+"chance for a child of getting accustomed with computers is during school "
+"time. At school, the computers are often shared and children have limited "
+"time to access them individually. GCompris is easy to use and intuitive, so "
+"it is particularly useful in this environment because there is practically "
+"no time spent on getting to understand how the program works. With GCompris "
+"children develop quickly the motor skills required to use a computer."
+msgstr ""
+"GCompris, bir çocuğun bilgisayarlara alışması için tek şansın okul 
zamanı "
+"olan Hindistan gibi gelişmekte olan ülkeler bağlamında çocuğun 
öğrenme "
+"sürecini hızlandırmak için önemli bir kaynak haline gelmiştir. Okulda "
+"bilgisayarlar genellikle paylaşılır ve çocukların bunlara tek tek 
erişmeleri "
+"için sınırlı bir zamanları vardır. GCompris'in kullanımı kolay ve "
+"sezgiseldir, böylece bu ortamda özellikle yararlıdır çünkü programın 
nasıl "
+"çalıştığını anlamaya zaman ayırmaya neredeyse hiç gerek yoktur. 
GCompris ile "
+"çocuklar bilgisayar kullanmak için gerekli motor becerileri hızla "
+"geliştirirler."
+
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "Results"
+msgstr "Sonuçlar"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"GCompris respects the users' fundamental freedoms and this permitted the "
+"Insight developers and specialists to adapt the software to the children's "
+"needs, creating new activities, and proposing the innovative use of the "
+"program to help autistic children and their parents. The Insight team is "
+"also free to distribute copies of the modified version to teachers and "
+"parents, who can use the program at home without restrictions. The modified "
+"version has proved effective in improving the academic and functional flair "
+"of intellectually challenged children."
+msgstr ""
+"GCompris, kullanıcıların temel özgürlüklerine saygı duyar ve bu, 
Insight "
+"geliştiricilerinin ve uzmanlarının; yazılımı çocukların 
ihtiyaçlarına "
+"uyarlamasına, yeni faaliyetler oluşturmasına ve programın otistik 
çocuklara "
+"ve ebeveynlerine yardımcı olmak için yenilikçi kullanımını önermesine 
izin "
+"verdi. Insight ekibi; değiştirilmiş sürümün kopyalarını, programı 
evde "
+"kısıtlama olmaksızın kullanmaları için öğretmenlere ve ebeveynlere "
+"dağıtmakta da özgürdür. Değiştirilmiş sürüm, zihinsel açıdan 
engelli "
+"çocukların akademik ve işlevsel yeteneklerini geliştirmede etkili 
olduğunu "
+"kanıtlamıştır."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+#. type: Content of: <div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other 
ways "
+"to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions "
+"can be sent to <a href=\"mailto:address@hidden\";>&lt;webmasters@gnu."
+"org&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Lütfen FSF ve GNU ile ilgili sorularınızı <a 
href=\"mailto:address@hidden\";>&lt;"
+"address@hidden&gt;</a> adresine iletin. FSF ile iletişim kurmanın <a 
href=\"/"
+"contact/\">başka yolları</a> da vardır. Lütfen çalışmayan 
bağlantıları ve "
+"başka düzeltmeleri veya önerilerinizi <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a> adresine gönderin."
+
+#. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+#.     replace it with the translation of these two:
+#.     We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+#.     translations. However, we are not exempt from imperfection.
+#.     Please send your comments and general suggestions in this regard
+#.     to <a href="mailto:address@hidden";>
+#.     &lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+#.     <p>For information on coordinating and submitting translations of
+#.     our web pages, see <a
+#.     href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+#.     README</a>. 
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Çevirilerimizde bulmuş olabileceğiniz hataları, aklınızdaki soru ve "
+"önerilerinizi lütfen <a href=\"mailto:address@hidden\";>bize&nbsp;"
+"bildirin</a>.</p><p>Bu yazının çeviri düzenlemesi ve sunuşu ile ilgili 
bilgi "
+"için lütfen <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">Çeviriler "
+"BENİOKU</a> sayfasına bakın. Bu sayfanın ve diğer tüm sayfaların 
Türkçe "
+"çevirileri gönüllüler tarafından yapılmaktadır; Türkçe niteliği 
yüksek bir "
+"<a href=\"/home.html\">www.gnu.org</a> için bize yardımcı olmak "
+"istiyorsanız, <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-tr";
+"\">çalışma&nbsp;sayfamızı</a> ziyaret edebilirsiniz."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Copyright &copy; 2011, 2012, 2014, 2016 Free Software Foundation, Inc."
+msgstr "Copyright &copy; 2011, 2012, 2014, 2016 Free Software Foundation, Inc."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivatives 4.0 International License</a>."
+msgstr ""
+"Bu sayfa <a rel=\"lisans\" href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-";
+"nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 Uluslararası "
+"Lisansı</a> altında lisanslanmıştır."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr ""
+"<p><strong>Çeviriye katkıda bulunanlar:</strong></p>\n"
+"<ul>\n"
+"<li>The FLOSS Information <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a>, 2020</li>\n"
+"</ul>"
+
+#. timestamp start 
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Updated:"
+msgstr "Son Güncelleme:"reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]