www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www distros/common-distros.pl.html distros/po/c...


From: GNUN
Subject: www distros/common-distros.pl.html distros/po/c...
Date: Mon, 1 May 2017 13:30:38 -0400 (EDT)

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   GNUN <gnun>   17/05/01 13:30:36

Modified files:
    distros    : common-distros.pl.html 
    distros/po   : common-distros.pl-en.html 
    philosophy   : free-sw.pl.html not-ipr.pl.html 
             open-source-misses-the-point.pl.html 
    philosophy/po : free-sw.pl-en.html not-ipr.pl-en.html 
             open-source-misses-the-point.pl-en.html 
             open-source-misses-the-point.pl.po 
    proprietary  : malware-apple.ru.html malware-google.ru.html 
             malware-microsoft.ru.html 
             malware-mobiles.ru.html 
    proprietary/po : malware-apple.ru-en.html malware-apple.ru.po 
             malware-google.ru-en.html malware-google.ru.po 
             malware-microsoft.ru-en.html 
             malware-microsoft.ru.po 
             malware-mobiles.ru-en.html 
             malware-mobiles.ru.po 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/distros/common-distros.pl.html?cvsroot=www&r1=1.69&r2=1.70
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/distros/po/common-distros.pl-en.html?cvsroot=www&r1=1.40&r2=1.41
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/free-sw.pl.html?cvsroot=www&r1=1.115&r2=1.116
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/not-ipr.pl.html?cvsroot=www&r1=1.37&r2=1.38
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/open-source-misses-the-point.pl.html?cvsroot=www&r1=1.47&r2=1.48
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/free-sw.pl-en.html?cvsroot=www&r1=1.33&r2=1.34
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/not-ipr.pl-en.html?cvsroot=www&r1=1.21&r2=1.22
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/open-source-misses-the-point.pl-en.html?cvsroot=www&r1=1.29&r2=1.30
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/open-source-misses-the-point.pl.po?cvsroot=www&r1=1.70&r2=1.71
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/proprietary/malware-apple.ru.html?cvsroot=www&r1=1.36&r2=1.37
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/proprietary/malware-google.ru.html?cvsroot=www&r1=1.9&r2=1.10
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/proprietary/malware-microsoft.ru.html?cvsroot=www&r1=1.41&r2=1.42
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/proprietary/malware-mobiles.ru.html?cvsroot=www&r1=1.22&r2=1.23
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/proprietary/po/malware-apple.ru-en.html?cvsroot=www&r1=1.35&r2=1.36
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/proprietary/po/malware-apple.ru.po?cvsroot=www&r1=1.108&r2=1.109
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/proprietary/po/malware-google.ru-en.html?cvsroot=www&r1=1.9&r2=1.10
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/proprietary/po/malware-google.ru.po?cvsroot=www&r1=1.30&r2=1.31
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/proprietary/po/malware-microsoft.ru-en.html?cvsroot=www&r1=1.41&r2=1.42
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/proprietary/po/malware-microsoft.ru.po?cvsroot=www&r1=1.127&r2=1.128
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/proprietary/po/malware-mobiles.ru-en.html?cvsroot=www&r1=1.20&r2=1.21
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/proprietary/po/malware-mobiles.ru.po?cvsroot=www&r1=1.65&r2=1.66

Patches:
Index: distros/common-distros.pl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/distros/common-distros.pl.html,v
retrieving revision 1.69
retrieving revision 1.70
diff -u -b -r1.69 -r1.70
--- distros/common-distros.pl.html   18 Nov 2016 07:32:09 -0000   1.69
+++ distros/common-distros.pl.html   1 May 2017 17:30:35 -0000    1.70
@@ -1,12 +1,7 @@
-<!--#set var="PO_FILE"
- value='<a href="/distros/po/common-distros.pl.po">
- https://www.gnu.org/distros/po/common-distros.pl.po</a>'
- --><!--#set var="ORIGINAL_FILE" value="/distros/common-distros.html"
- --><!--#set var="DIFF_FILE" value="/distros/po/common-distros.pl-diff.html"
- --><!--#set var="OUTDATED_SINCE" value="2016-03-26" -->
+<!--#set var="ENGLISH_PAGE" value="/distros/common-distros.en.html" -->
 
 <!--#include virtual="/server/header.pl.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.77 -->
+<!-- Parent-Version: 1.79 -->
 
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
 <title>Dlaczego nie popieramy inne systemy - Projekt GNU - Fundacja Wolnego
@@ -17,7 +12,6 @@
 
 <!--#include virtual="/distros/po/common-distros.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.pl.html" -->
-<!--#include virtual="/server/outdated.pl.html" -->
 <h2>Dlaczego nie popieramy innych systemów</h2>
 
 <!--#include virtual="/licenses/fsf-licensing.pl.html" -->
@@ -102,9 +96,8 @@
 Debian dostarcza również repozytoria niewolnego oprogramowania. Według
 deweloperów to&nbsp;oprogramowanie &bdquo;nie jest częścią systemu
 Debian&rdquo;, ale&nbsp;repozytorium jest umieszczone na&nbsp;wielu głównych
-serwerach projektu i&nbsp;ludzie łatwo mogą dowiedzieć się o niewolnym
-oprogramowaniu dostępnym poprzez&nbsp;przeglądanie bazy danych paczek
-Debiana.</p>
+serwerach projektu i&nbsp;ludzie łatwo mogą znaleźć niewolne pakiety
+poprzez&nbsp;przeglądanie bazy danych paczek Debiana oraz&nbsp;ich wiki.</p>
 
 <p>Istnieje również repozytorium &bdquo;contrib&rdquo;. Jego paczki są 
wolne,
 lecz&nbsp;część&nbsp;z nich istnieje po&nbsp;to, by ładować oddzielnie
@@ -119,6 +112,9 @@
 w&nbsp;niektórych przypadkach zaleca niewolne pliki firmware'u dla urządzeń
 peryferyjnych w&nbsp;komputerach.</p>
 
+<p>Wiki Debiana zawiera strony o instalowaniu niewolnego firmware.</p>
+
+<!-- https://wiki.debian.org/ATIProprietary -->
 <h3 id="Fedora">Fedora</h3>
 
 <p>Fedora posiada czystą politykę dotyczącą tego, co może być dołączane
@@ -214,20 +210,6 @@
 odróżnić które są wolne</a> ponieważ&nbsp;programy własnościowe, 
które można
 pobrać b ez opłat, są oznaczone jako &bdquo;free&rdquo;.</p>
 
-<p>
-Od&nbsp;października 2012 Ubuntu <a
-href="http://www.omgubuntu.co.uk/2012/10/does-ubuntus-amazon-lens-break-eu-law";>wysyła
-dane o wyszukiwaniach</a> do&nbsp;serwera Canonical, które wysyła reklamy
-zakupów z&nbsp;Amazon. To, ściśle mówiąc, nie zmienia czy&nbsp;Ubuntu jest
-wolnym oprogramowaniem, ale&nbsp;jest pogwałceniem prywatności
-użytkowników. Także popiera kupowanie od&nbsp;Amazon, firmę <a
-href="http://DefectiveByDesign.org/";>powiązaną z&nbsp;DRM</a>
-oraz&nbsp;nieszanującą pracowników, autorów i&nbsp;wydawców.</p>
-
-<p>Ten element adware jest jednym z&nbsp;nielicznych przypadków, gdzie
-deweloper wolnego oprogramowania utrzymuje niepożądaną cechę w&nbsp;jego
-wersji wolnego programu.</p>
-
 <p>Zdaje się, że&nbsp;Ubuntu <a
 
href="http://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/intellectual-property-policy#your-use-of-ubuntu";>zezwala
 na&nbsp;komercyjne rozprowadzanie wiernych kopii zachowujących znaki
@@ -292,9 +274,9 @@
 <h3 id="ReactOS">ReactOS</h3>
 
 <p>ReactOS jest przeznaczony jako wolny system kompatybilny binarnie
-z&nbsp;Windowsem. Umożliwianie ludziom używania oprogramowania
-i&nbsp;sterowników własnościowych przeznaczonych dla Windowsa jest jednym
-z&nbsp;celów projektu. </p>
+z&nbsp;Windowsem. Używanie oprogramowania i&nbsp;sterowników własnościowych
+przeznaczonych dla Windowsa jest jednym z&nbsp;wypowiedzianych celów
+projektu.</p>
 
 <div class="translators-notes">
 
@@ -356,7 +338,7 @@
   
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
-<p>Copyright &copy; 2014, 2015 Free Software Foundation, Inc.</p>
+<p>Copyright &copy; 2014, 2015, 2016, 2017 Free Software Foundation, Inc.</p>
 
 <p>Ta strona jest dostępna na&nbsp;<a rel="license"
 href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.pl";>licencji
@@ -367,13 +349,14 @@
 <div class="translators-credits">
 
 <!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
-Tłumaczenie: Jan Owoc 2012, 2013, 2014, 2015, Marcin Wolak 2010, 2011, 2012;
-poprawki: Mariusz Libera 2010, Jan Owoc 2010, 2011, Daniel Oźminkowski 
2010.</div>
+Tłumaczenie: Jan Owoc 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, Marcin Wolak 2010, 2011,
+2012; poprawki: Mariusz Libera 2010, Jan Owoc 2010, 2011, Daniel Oźminkowski
+2010.</div>
 
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Aktualizowane:
 
-$Date: 2016/11/18 07:32:09 $
+$Date: 2017/05/01 17:30:35 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: distros/po/common-distros.pl-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/distros/po/common-distros.pl-en.html,v
retrieving revision 1.40
retrieving revision 1.41
diff -u -b -r1.40 -r1.41
--- distros/po/common-distros.pl-en.html    25 Oct 2015 19:29:22 -0000   
1.40
+++ distros/po/common-distros.pl-en.html    1 May 2017 17:30:35 -0000    
1.41
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!--#include virtual="/server/header.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.77 -->
+<!-- Parent-Version: 1.79 -->
 <title>Explaining Why We Don't Endorse Other Systems - GNU Project - Free 
Software Foundation</title>
 <link rel="alternate" title="Free GNU/Linux distributions"
    href="http://www.gnu.org/distros/distros.rss";
@@ -86,8 +86,8 @@
 repository of nonfree software. According to the project, this
 software is &ldquo;not part of the Debian system,&rdquo; but the
 repository is hosted on many of the project's main servers, and people
-can readily learn about these nonfree packages by browsing Debian's
-online package database.</p>
+can readily find these nonfree packages by browsing Debian's
+online package database and its wiki.</p>
 
 <p>There is also a &ldquo;contrib&rdquo; repository; its packages are
 free, but some of them exist to load separately distributed
@@ -101,6 +101,9 @@
 the problem partly remains: the installer in some cases recommends
 these nonfree firmware files for the peripherals on the machine.</p>
 
+<p>Debian's wiki includes pages about installng nonfree firmware.</p>
+<!-- https://wiki.debian.org/ATIProprietary -->
+
 <h3 id="Fedora">Fedora</h3>
 
 <p>Fedora does have a clear policy about what can be included in the
@@ -193,20 +196,6 @@
 to tell which ones are free</a> since proprietary programs for
 download at no charge are labelled &ldquo;free&rdquo;.</p>
 
-<p>
-Since October 2012, Ubuntu
-<a 
href="http://www.omgubuntu.co.uk/2012/10/does-ubuntus-amazon-lens-break-eu-law";>
-sends personal data about users' searches</a> to a server belonging to
-Canonical, which sends back ads to buy things from Amazon. This does
-not, strictly speaking, affect whether Ubuntu is free software, but it
-is a violation of users' privacy. It also encourages buying from
-Amazon, a company <a href="http://DefectiveByDesign.org/";>associated
-with DRM</a> as well as mistreatment of workers, authors and publishers.</p>
-
-<p>This adware is one of the rare occasions in which a free software
-developer persists in keeping a malicious feature in its version of a
-free program.</p>
-
 <p>Ubuntu <a 
href="http://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/intellectual-property-policy#your-use-of-ubuntu";>appears
 to permit commercial redistribution of exact copies with the
 trademarks</a>; removal of the trademarks is required only for
@@ -270,9 +259,8 @@
 <h3 id="ReactOS">ReactOS</h3>
 
 <p>ReactOS is meant as a free binary compatible replacement for
-Windows. Allowing people to continue using the proprietary software
-and drivers meant for Windows is one of the stated goals of the
-project. </p>
+Windows. Use with proprietary software and drivers meant for Windows
+is one of the stated goals of the project.</p>
 
 </div><!-- for id="content", starts in the include above -->
 <!--#include virtual="/server/footer.html" -->
@@ -321,7 +309,7 @@
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
 
-<p>Copyright &copy; 2014, 2015 Free Software Foundation, Inc.</p>
+<p>Copyright &copy; 2014, 2015, 2016, 2017 Free Software Foundation, Inc.</p>
 
 <p>This page is licensed under a <a rel="license"
 href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/";>Creative
@@ -331,7 +319,7 @@
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2015/10/25 19:29:22 $
+$Date: 2017/05/01 17:30:35 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: philosophy/free-sw.pl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/free-sw.pl.html,v
retrieving revision 1.115
retrieving revision 1.116
diff -u -b -r1.115 -r1.116
--- philosophy/free-sw.pl.html 23 Apr 2017 11:36:24 -0000   1.115
+++ philosophy/free-sw.pl.html 1 May 2017 17:30:35 -0000    1.116
@@ -1,12 +1,7 @@
-<!--#set var="PO_FILE"
- value='<a href="/philosophy/po/free-sw.pl.po">
- https://www.gnu.org/philosophy/po/free-sw.pl.po</a>'
- --><!--#set var="ORIGINAL_FILE" value="/philosophy/free-sw.html"
- --><!--#set var="DIFF_FILE" value="/philosophy/po/free-sw.pl-diff.html"
- --><!--#set var="OUTDATED_SINCE" value="2016-08-20" -->
+<!--#set var="ENGLISH_PAGE" value="/philosophy/free-sw.en.html" -->
 
 <!--#include virtual="/server/header.pl.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.77 -->
+<!-- Parent-Version: 1.79 -->
 
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
 <title>Co to Wolne Oprogramowanie? - Projekt GNU - Fundacja Wolnego 
Oprogramowania</title>
@@ -19,10 +14,16 @@
 
 <!--#include virtual="/philosophy/po/free-sw.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.pl.html" -->
-<!--#include virtual="/server/outdated.pl.html" -->
 <h2>Co to wolne oprogramowanie?</h2>
 
-<!--#include virtual="/licenses/fsf-licensing.pl.html" -->
+<blockquote class="note" id="fsf-licensing"><p style="font-size: 80%">
+Macie pytanie o licencjach wolnego oprogramowania, na&nbsp;które nie
+znaleźliście tu odpowiedzi? Zobaczcie nasze <a
+href="http://www.fsf.org/licensing";>zasoby o licencjach</a> i, jeśli to
+konieczne, skontaktujcie się z&nbsp;FSF Compliance Lab pod&nbsp;adresem <a
+href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>.</p>
+</blockquote>
+
 <h3>Definicja Wolnego Oprogramowania</h3>
 
 <blockquote>
@@ -47,8 +48,8 @@
 &bdquo;wolny&rdquo;, ale&nbsp;też może oznaczać &bdquo;darmowy&rdquo;
 &ndash; &ldquo;free&rdquo; as in &ldquo;free speech,&rdquo; not as in
 &ldquo;free beer&rdquo;</em>]. Czasami nazywamy to &bdquo;oprogramownie
-libre&rdquo; [<em>libre software</em>] aby&nbsp;podkreślić, że&nbsp;nie
-chodzi o cenę.
+libre&rdquo;, pożyczając termin z&nbsp;francuskiego lub&nbsp;hiszpańskiego,
+[<em>libre software</em>] aby&nbsp;podkreślić, że&nbsp;nie chodzi o cenę.
 </p>
 
 <p>
@@ -61,6 +62,8 @@
 [<em>ang. proprietary</em>] program jest narzędziem niesprawiedliwej władzy.
 </p>
 
+<h4> Cztery niezbędne wolności</h4>
+
 <p>
 Program jest wolnym oprogramowaniem jeśli użytkownicy programu mają cztery
 niezbędne wolności:
@@ -69,7 +72,7 @@
 <ul>
  <li>Wolność do&nbsp;uruchamiania programu jak chcecie, w&nbsp;dowolnym celu
 (wolność 0).</li>
- <li>Wolność do&nbsp;analizowania, jak działa program, i&nbsp;zmieniania go
+ <li>Wolność do&nbsp;analizowania, jak działa program i&nbsp;zmieniania go
 aby&nbsp;robił co i&nbsp;jak potrzebujecie (wolność 1). Warunkiem koniecznym
 jest dostęp do&nbsp;kodu źródłowego.
  </li>
@@ -90,32 +93,30 @@
 
 <p>W&nbsp;danym przypadku te wolności muszą dotyczyć kodu, który mamy 
zamiar
 używać lub&nbsp;skłaniać innych by używali. Przykładowo, rozważmy 
program A,
-który automatycznie uruchamia program B w&nbsp;niektórych przypadkach. Jeśli
-chcemy rozprowadzać program B w&nbsp;tej formie, to oznacza,
+który w&nbsp;niektórych przypadkach automatycznie uruchamia program B. Jeśli
+chcemy rozprowadzać program A&nbsp;w&nbsp;tej formie, to oznacza,
 że&nbsp;użytkownicy będą potrzebowali B, więc&nbsp;trzeba sprawdzić
 czy&nbsp;zarówno A&nbsp;jak i&nbsp;B są wolnym oprogramowaniem. Jednakże,
 jeśli mamy zamiar zmodyfikować A&nbsp;aby nie używał B, tylko A&nbsp;musi
-być wolnym; możemy B zignorować.</p>
+być wolnym; B nie jest częścią zamiaru.</p>
+
+<p>
+&bdquo;Wolne oprogramowanie&rdquo; nie oznacza
+&bdquo;niekomercyjne&rdquo;. Wolny program musi być dostępny
+do&nbsp;komercyjnego wykorzystywania, komercyjnego rozwijania
+i&nbsp;komercyjnego rozpowszechniania. Komercyjny rozwój wolnych programów
+nie jest już niczym niezwykłym; takie wolne komercyjne oprogramowanie jest
+bardzo ważne. Możliwe, że&nbsp;zapłaciliście za&nbsp;kopie wolnych
+programów, mogliście też otrzymać je bezpłatnie. Ale&nbsp;bez względu
+na&nbsp;to, w&nbsp;jaki sposób je otrzymaliście, zawsze macie wolność
+do&nbsp;kopiowania i&nbsp;modyfikowania programów, a&nbsp;nawet <a
+href="/philosophy/selling.html">sprzedawania kopii</a>.
+</p>
 
 <p>Reszta tej strony wyjaśnia kilka szegółów decydujących czy&nbsp;dana 
wolność
 jest wystarczająca.</p>
 
-<p>Wolność rozpowszechniania (wolności 2 i&nbsp;3) znaczy, 
że&nbsp;powinniście
-mieć swobodę rozpowszechniania kopii, zmodyfikowanych
-bądź&nbsp;oryginalnych, za&nbsp;darmo bądź&nbsp;pobierając opłatę
-za&nbsp;dystrybucję, <a href="#exportcontrol">wszędzie
-i&nbsp;każdemu</a>. Wolność robienia tego wszystkiego oznacza (między
-innymi), że&nbsp;nie musicie prosić o pozwolenie ani&nbsp;płacić
-za&nbsp;nie.
-</p>
-
-<p>
-Powinniście mieć również wolność dokonywania zmian w&nbsp;programie
-i&nbsp;wykorzystywania ich prywatnie w&nbsp;pracy czy&nbsp;też dla rozrywki,
-bez&nbsp;wspominania nawet, że&nbsp;istnieją. A&nbsp;jeśli już 
opublikujecie
-dokonane modyfikacje, nie powinniście być zmuszeni do&nbsp;powiadamiania o
-tym kogokolwiek, w&nbsp;jakikolwiek sposób.
-</p>
+<h4>Wolność do&nbsp;uruchamiania programu jak chcecie, w&nbsp;dowolnym 
celu</h4>
 
 <p>
 Wolność korzystania z&nbsp;programu oznacza wolność dla każdej osoby
@@ -132,21 +133,13 @@
 
 <p>
 Wolność aby&nbsp;uruchamiać program jak się chce oznacza, że&nbsp;nie
-zabrania się Wam ani&nbsp;nie powstrzymuje Was. Nie ma to nic wspólnego
-z&nbsp;funkcjonalnością programu ani&nbsp;czy program robi to, co chcecie
-aby&nbsp;robił.</p>
+zabrania się Wam ani&nbsp;nie powstrzymuje Was od&nbsp;uruchamiania. Nie ma
+to nic wspólnego z&nbsp;funkcjonalnością programu, ani&nbsp;czy będzie
+funkcjonował w&nbsp;danym środowisku, ani&nbsp;czy program robi to, co
+chcecie aby&nbsp;robił.</p>
 
-<p>
-Wolność do&nbsp;redystrybucji kopii programu musi obejmować zarówno postaci
-binarne czy&nbsp;wykonywalne programu, jak i&nbsp;kod źródłowy, zarówno dla
-zmienionych, jak i&nbsp;niezmienionych wersji. (Rozpowszechnianie programów
-w&nbsp;postaci gotowej do&nbsp;uruchomienia jest konieczne dla zachowania
-wygody instalacji wolnych systemów operacyjnych). Nie szkodzi, jeśli nie da
-się utworzyć postaci binarnej czy&nbsp;wykonywalnej (ponieważ
-w&nbsp;niektórych językach programowania nie ma takiej możliwości), mimo to
-musicie mieć wolność do&nbsp;rozpowszechniania takich postaci, jeśli
-znajdziecie metodę ich utworzenia.
-</p>
+<h4>Wolność do&nbsp;analizowania, jak działa program i&nbsp;zmnieniana go
+aby&nbsp;robił co i&nbsp;jak potrzebujecie</h4>
 
 <p>
 By wolności 1 i&nbsp;3 (wolności do&nbsp;dokonywania zmian
@@ -179,6 +172,31 @@
 </p>
 
 <p>
+To, czy&nbsp;zmiana stanowi udoskonalenie, jest kwestią subiektywną. Jeśli
+wasze prawa dokonywania modyfikacji są ograniczone wyłącznie do&nbsp;zmian,
+które ktoś inny uzna za&nbsp;udoskonalenie, nie jest to wolny program.
+</p>
+
+<h4>Wolność do&nbsp;rozpowszechniania kopii: podstawowe zasady</h4>
+
+<p>Wolność rozpowszechniania (wolności 2 i&nbsp;3) znaczy, 
że&nbsp;powinniście
+mieć swobodę rozpowszechniania kopii, zmodyfikowanych
+bądź&nbsp;oryginalnych, za&nbsp;darmo bądź&nbsp;pobierając opłatę
+za&nbsp;dystrybucję, <a href="#exportcontrol">wszędzie
+i&nbsp;każdemu</a>. Wolność robienia tego wszystkiego oznacza (między
+innymi), że&nbsp;nie musicie prosić o pozwolenie ani&nbsp;płacić
+za&nbsp;nie.
+</p>
+
+<p>
+Powinniście mieć również wolność dokonywania zmian w&nbsp;programie
+i&nbsp;wykorzystywania ich prywatnie w&nbsp;pracy czy&nbsp;też dla rozrywki,
+bez&nbsp;wspominania nawet, że&nbsp;istnieją. A&nbsp;jeśli już 
opublikujecie
+dokonane modyfikacje, nie powinniście być zmuszeni do&nbsp;powiadamiania o
+tym kogokolwiek, w&nbsp;jakikolwiek sposób.
+</p>
+
+<p>
 Wolność 3 to także wolność do&nbsp;udostępniania Waszych zmodyfikowanych
 wersji jako wolne oprogramowanie. Wolna licencja może również zezwalać
 na&nbsp;udostępnianie ich na&nbsp;inne sposoby; inaczej mówiąc, nie musi 
być
@@ -188,20 +206,26 @@
 </p>
 
 <p>
-Aby&nbsp;wszystkie te wolności nabrały rzeczywistego wymiaru, muszą być
-nieodwołalne tak długo, jak nie robicie niczego złego. Jeżeli&nbsp;autor
-oprogramowania ma prawo unieważnienia licencji, bądź&nbsp;wstecznego dodania
-ograniczeń do&nbsp;warunków, nawet wówczas, gdy nie zrobiliście niczego, co
-by taki krok uzasadniało, to oprogramowanie nie jest wolne.
+Wolność do&nbsp;redystrybucji kopii programu musi obejmować zarówno postaci
+binarne czy&nbsp;wykonywalne programu, jak i&nbsp;kod źródłowy, zarówno dla
+zmienionych, jak i&nbsp;niezmienionych wersji. (Rozpowszechnianie programów
+w&nbsp;postaci gotowej do&nbsp;uruchomienia jest konieczne dla zachowania
+wygody instalacji wolnych systemów operacyjnych). Nie szkodzi, jeśli nie da
+się utworzyć postaci binarnej czy&nbsp;wykonywalnej (ponieważ
+w&nbsp;niektórych językach programowania nie ma takiej możliwości), mimo to
+musicie mieć wolność do&nbsp;rozpowszechniania takich postaci, jeśli
+znajdziecie metodę ich utworzenia.
 </p>
 
+<h4>Copyleft</h4>
+
 <p>
-Jednakże pewne rodzaje zasad dotyczących sposobu rozpowszechniania wolnego
+Pewne rodzaje zasad dotyczących sposobu rozpowszechniania wolnego
 oprogramowania są akceptowalne, pod&nbsp;warunkiem, że&nbsp;nie stoją
 w&nbsp;sprzeczności z&nbsp;zasadniczymi wolnościami. Na&nbsp;przykład, <a
 href="/copyleft/copyleft.html">copyleft</a> (w dużym uproszczeniu) jest
 zasadą, która mówi, że&nbsp;przy redystrybucji programu nie możecie
-wprowadzać ograniczeń odmawiając wolności innym. Reguła ta nie jest
+wprowadzać ograniczeń odmawiając głównych swobód innym. Reguła ta nie 
jest
 sprzeczna z&nbsp;głównymi swobodami użytkowników, a&nbsp;raczej je chroni.
 </p>
 
@@ -217,31 +241,14 @@
 i&nbsp;niewolnego oprogramowania</a>.
 </p>
 
-<p>
-&bdquo;Wolne oprogramowanie&rdquo; nie oznacza
-&bdquo;niekomercyjne&rdquo;. Wolny program musi być dostępny
-do&nbsp;komercyjnego wykorzystywania, komercyjnego rozwijania
-i&nbsp;komercyjnego rozpowszechniania. Komercyjny rozwój wolnych programów
-nie jest już niczym niezwykłym; takie wolne komercyjne oprogramowanie jest
-bardzo ważne. Możliwe, że&nbsp;zapłaciliście za&nbsp;kopie wolnych
-programów, mogliście też otrzymać je bezpłatnie. Ale&nbsp;bez względu
-na&nbsp;to, w&nbsp;jaki sposób je otrzymaliście, zawsze macie wolność
-do&nbsp;kopiowania i&nbsp;modyfikowania programów, a&nbsp;nawet <a
-href="/philosophy/selling.html">sprzedawania kopii</a>.
-</p>
-
-<p>
-To, czy&nbsp;zmiana stanowi udoskonalenie, jest kwestią subiektywną. Jeśli
-wasze prawa dokonywania modyfikacji są ograniczone wyłącznie do&nbsp;zmian,
-które ktoś inny uzna za&nbsp;udoskonalenie, nie jest to wolny program.
-</p>
+<h4>Reguły co do&nbsp;sczegółów tworzenia pakietu 
i&nbsp;rozprowadzania</h4>
 
 <p>
 Ustalanie reguł tworzenia pakietu ze zmienioną wersją jest dopuszczalne,
 jeśli tylko owe reguły w&nbsp;istotny sposób nie ograniczają Waszej 
wolności
 do&nbsp;rozpowszechniania zmodyfikowanych wersji lub&nbsp;tworzenia takich
 wersji i&nbsp;używania ich prywatnie. Jest dopuszczalne aby&nbsp;licencja
-wymagała wymagała zmianę nazwy modyfikowanej wersji, usunięcia logo,
+wymagała zmianę nazwy modyfikowanej wersji, usunięcia logo,
 lub&nbsp;oznaczenia zmian jako Wasze. Takie wymagania są dopuszczalne tak
 długo jak nie są tak dokuczliwe, że&nbsp;uniemożliwiają jakiekolwiek 
zmiany;
 skoro i&nbsp;tak robicie pewne zmiany w&nbsp;programie, kilka dodatkowych
@@ -267,6 +274,8 @@
 tylko jeśli jest prosty sposób wyznaczenia aliasu aby&nbsp;zmodyfikowana
 wersja mogła być wywoływana przez alias oryginalnej.</p>
 
+<h4>Przepisy eksportowe</h4>
+
 <p>
 Czasami rządowe <a id="exportcontrol">przepisy kontroli eksportu</a>
 i&nbsp;sankcje handlowe mogą ograniczać waszą wolność rozpowszechniania
@@ -290,6 +299,16 @@
 że&nbsp;wymóg jest nietrywialny a&nbsp;oprogramowanie stanie się niewolne.
 </p>
 
+<h4>Zagadnienia prawne</h4>
+
+<p>
+Aby&nbsp;wszystkie te wolności nabrały rzeczywistego wymiaru, muszą być
+nieodwołalne tak długo, jak nie robicie niczego złego. Jeżeli&nbsp;autor
+oprogramowania ma prawo unieważnienia licencji, bądź&nbsp;wstecznego dodania
+ograniczeń do&nbsp;warunków, nawet wówczas, gdy nie zrobiliście niczego, co
+by taki krok uzasadniało, to oprogramowanie nie jest wolne.
+</p>
+
 <p>
 Wolna licencja nie może wymagać zgody na&nbsp;warunki licencji niewolnego
 programu. Przykładowo, jeśli licencja wymaga abyście przestrzegali licencji
@@ -304,6 +323,8 @@
 i&nbsp;drugie.
 </p>
 
+<h4>Licencje na&nbsp;bazie kontraktu</h4>
+
 <p>
 Większość licencji wolnego oprogramowania bazuje na&nbsp;prawie autorskim,
 a&nbsp;istnieją pewne granice tego, jakie wymagania można nałożyć
@@ -328,6 +349,8 @@
 jest wolna.
 </p>
 
+<h4>Używanie właściwych określeń gdy mowa o wolnym oprogramowaniu</h4>
+
 <p>
 Mówiąc o wolnym oprogramowaniu, najlepiej unikać określeń takich jak
 &bdquo;rozdawać&rdquo; czy&nbsp;&bdquo;bezpłatny&rdquo;, gdyż niejawnie
@@ -341,6 +364,8 @@
 &bdquo;free software&rdquo;</a> na&nbsp;różne języki.
 </p>
 
+<h4>Jak interpretujemy te kryteria</h4>
+
 <p>
 Na&nbsp;koniec, warto zauważyć, że&nbsp;takie kryteria, jak ustanowione
 w&nbsp;tej definicji wolnego oprogramowania, wymagają uważnego namysłu
@@ -358,6 +383,8 @@
 licencje kwalifikują się bądź&nbsp;nie.
 </p>
 
+<h4>Pomoc z&nbsp;wolnymi licencjami</h4>
+
 <p>
 Jeśli jesteście ciekawi, czy&nbsp;konkretna licencja kwalifikuje się jako
 licencja wolnego oprogramowania, zajrzyjcie do&nbsp;naszej <a
@@ -429,6 +456,11 @@
 <ul>
 
 <li><a
+href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.152&amp;r2=1.153";>Version
+1.153</a>: Doprecyzować, że&nbsp;wolność do&nbsp;uruchamiania programu
+oznacza, że&nbsp;nic Was nie powstrzymuje aby&nbsp;go uruchomić.</li>
+
+<li><a
 
href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.140&amp;r2=1.141";>Version
 1.141</a>: Wyjaśnić jaki kod musi być wolny.</li>
 
@@ -562,8 +594,9 @@
 
 <li><a
 
href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.10&amp;r2=1.11";>Wersja
-1.11</a>: Informacja, że&nbsp;wolna licencja może wymagać od&nbsp;was
-wysłania kopi wersji którą rozpowszechniacie autorowi oryginału.</li>
+1.11</a>: Informacja, że&nbsp;wolna licencja może wymagać od&nbsp;Was
+wysłania kopi wersji którą rozpowszechniacie poprzednim autorom, jeśli o to
+poproszą.</li>
 
 </ul>
 
@@ -636,7 +669,7 @@
   
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
-<p>Copyright &copy; 1996, 2002, 2004-2007, 2009-2016 Free Software Foundation,
+<p>Copyright &copy; 1996, 2002, 2004-2007, 2009-2017 Free Software Foundation,
 Inc.</p>
 
 <p>Ta strona jest dostępna na&nbsp;<a rel="license"
@@ -649,13 +682,12 @@
 
 <!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
 Tłumaczenie: Wojciech Kotwica 2001-2006, Mariusz Libera 2010, Tomasz
-Kozłowski 2010, Jan Owoc 2012-2014; poprawki: Jan Owoc 2010, 2011, 2015,
-2016.</div>
+Kozłowski 2010, Jan Owoc 2012-2017; poprawki: Jan Owoc 2010, 2011.</div>
 
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Aktualizowane:
 
-$Date: 2017/04/23 11:36:24 $
+$Date: 2017/05/01 17:30:35 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/not-ipr.pl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/not-ipr.pl.html,v
retrieving revision 1.37
retrieving revision 1.38
diff -u -b -r1.37 -r1.38
--- philosophy/not-ipr.pl.html 24 Apr 2017 10:01:10 -0000   1.37
+++ philosophy/not-ipr.pl.html 1 May 2017 17:30:35 -0000    1.38
@@ -1,9 +1,4 @@
-<!--#set var="PO_FILE"
- value='<a href="/philosophy/po/not-ipr.pl.po">
- https://www.gnu.org/philosophy/po/not-ipr.pl.po</a>'
- --><!--#set var="ORIGINAL_FILE" value="/philosophy/not-ipr.html"
- --><!--#set var="DIFF_FILE" value="/philosophy/po/not-ipr.pl-diff.html"
- --><!--#set var="OUTDATED_SINCE" value="2016-11-09" -->
+<!--#set var="ENGLISH_PAGE" value="/philosophy/not-ipr.en.html" -->
 
 <!--#include virtual="/server/header.pl.html" -->
 <!-- Parent-Version: 1.79 -->
@@ -14,7 +9,6 @@
 
 <!--#include virtual="/philosophy/po/not-ipr.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.pl.html" -->
-<!--#include virtual="/server/outdated.pl.html" -->
 <h2>&bdquo;Własność intelektualna&rdquo; to zwodniczy miraż</h2>
 
 <p><a href="http://www.stallman.org/";>Richard M. Stallman</a></p>
@@ -241,6 +235,16 @@
 </p>
 
 <p>
+Odrzucenie &bdquo;własności intelektualnej&rdquo; to nie tylko zabawa
+filozoficzna. Ten zwrot robi prawdziwą szkodę. Apple używał go aby&nbsp;<a
+href="https://www.theguardian.com/us-news/2017/mar/11/nebraska-farmers-right-to-repair-bill-stalls-apple";>wypaczyć
+debatę o ustawie w&nbsp;stanie Nebraska o &bdquo;prawie
+do&nbsp;naprawy&rdquo;</a>. To podrobione pojęcie dało Apple sposób
+aby&nbsp;ukryć swoje stanowisko o tajemnicach, które jest sprzeczne ze
+swobodami klientów, jako domniemana zasada której muszą ulec i&nbsp;klienci
+i&nbsp;państwo.</p>
+
+<p>
 Jeżeli&nbsp;chcecie poprawnie myśleć o&nbsp;sprawach związanych
 z&nbsp;prawem patentowym, prawem autorskim, prawem o&nbsp;znakach
 handlowych, lub&nbsp;którymkolwiek innym prawie, pierwszym krokiem jest
@@ -279,6 +283,10 @@
 
href="http://torrentfreak.com/language-matters-framing-the-copyright-monopoly-so-we-can-keep-our-liberties-130714/";>
 Rickard Falkvinge wspiera odrzucenie tego terminu</a>.</p>
 
+<p><a
+href="http://www.locusmag.com/Perspectives/2016/11/cory-doctorow-sole-and-despotic-dominion/";>Cory
+Doctorow także potępia</a> termin &bdquo;własność 
intelektualna&rdquo;.</p>
+
 <div class="translators-notes">
 
 <!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.-->
@@ -330,14 +338,17 @@
   Please make sure the copyright date is consistent with the
   document. For web pages, it is ok to list just the latest year the
   document was modified, or published.
+   
   If you wish to list earlier years, that is ok too.
   Either "2001, 2002, 2003" or "2001-2003" are ok for specifying
   years, as long as each year in the range is in fact a copyrightable
   year, i.e., a year in which the document was published (including
   being publicly visible on the web or in a revision control system).
+   
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
-<p>Copyright &copy; 2004, 2006, 2010, 2013, 2015 Richard M. Stallman</p>
+<p>Copyright &copy; 2004, 2006, 2010, 2013, 2015, 2016, 2017 Richard
+M. Stallman</p>
 
 <p>Ta strona jest dostępna na&nbsp;<a rel="license"
 href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.pl";>licencji
@@ -348,13 +359,13 @@
 <div class="translators-credits">
 
 <!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
-Tłumaczenie: Kamil Ignacak 2005, Jan Owoc 2014, 2015; poprawki: Wojciech
-Kotwica 2006, Mariusz Libera 2010, Jan Owoc 2011, 2013.</div>
+Tłumaczenie: Kamil Ignacak 2005, Jan Owoc 2014, 2015, 2017; poprawki:
+Wojciech Kotwica 2006, Mariusz Libera 2010, Jan Owoc 2011, 2013.</div>
 
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Aktualizowane:
 
-$Date: 2017/04/24 10:01:10 $
+$Date: 2017/05/01 17:30:35 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/open-source-misses-the-point.pl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/open-source-misses-the-point.pl.html,v
retrieving revision 1.47
retrieving revision 1.48
diff -u -b -r1.47 -r1.48
--- philosophy/open-source-misses-the-point.pl.html   24 Apr 2017 10:01:10 
-0000   1.47
+++ philosophy/open-source-misses-the-point.pl.html   1 May 2017 17:30:35 
-0000    1.48
@@ -1,9 +1,4 @@
-<!--#set var="PO_FILE"
- value='<a href="/philosophy/po/open-source-misses-the-point.pl.po">
- https://www.gnu.org/philosophy/po/open-source-misses-the-point.pl.po</a>'
- --><!--#set var="ORIGINAL_FILE" 
value="/philosophy/open-source-misses-the-point.html"
- --><!--#set var="DIFF_FILE" 
value="/philosophy/po/open-source-misses-the-point.pl-diff.html"
- --><!--#set var="OUTDATED_SINCE" value="2016-05-02" -->
+<!--#set var="ENGLISH_PAGE" 
value="/philosophy/open-source-misses-the-point.en.html" -->
 
 <!--#include virtual="/server/header.pl.html" -->
 <!-- Parent-Version: 1.79 -->
@@ -14,7 +9,6 @@
 
 <!--#include virtual="/philosophy/po/open-source-misses-the-point.translist" 
-->
 <!--#include virtual="/server/banner.pl.html" -->
-<!--#include virtual="/server/outdated.pl.html" -->
 <h2>Dlaczego otwartemu oprogramowaniu umyka idea Wolnego Oprogramowania</h2>
 
 <p><strong>Richard Stallman</strong></p>
@@ -365,6 +359,12 @@
 &bdquo;sprzedawać&rdquo; oprogramowanie bardziej efektywnie niektórym
 użytkownikom, szczególnie biznesowym.</p>
 
+<p>Gdy zwolennicy open source rozmawiają o czymś więcej, zwykle chodzi o
+&bdquo;darowiźnie&rdquo; kodu źródłowego dla ludzkości. Przedstawiając to
+jako wyjątkowo dobry uczynek, ponad to co jest moralnie wymagane, zakłada,
+że&nbsp;rozprowadzanie oprogramowania własnościowego bez&nbsp;kodu
+źródłowego jest moralnie dopuszczalne.</p>
+
 <p>To podejście okazało się skuteczne. Retoryka otwartego oprogramowania
 przekonała wielu, by używać go w&nbsp;biznesie i&nbsp;do celów prywatnych,
 a&nbsp;nawet rozwijać wolne oprogramowanie, które rozszerzyło naszą
@@ -437,11 +437,11 @@
 <p>Działacze wolnego oprogramowania są zalecani aby&nbsp;odmawiać pracy
 nad&nbsp;przedsięwzięciami, które nazywają się &bdquo;otwarte&rdquo;. 
Nawet
 jeśli aktywność jest dobra sama w&nbsp;sobie, każdy współudział powoduje
-trochę szkody na&nbsp;boku. Jest wiele innych dobrych aktywności, które
-nazywają się &bdquo;wolne&rdquo; lub&nbsp;&bdquo;libre&rdquo;. Każda pomóc
-w&nbsp;tych projektach powoduje trochę dobra na&nbsp;boku. Z&nbsp;tyloma
-pożytecznymi projektami do&nbsp;wyboru, dlaczego nie wybrać takiego, które
-ma dodatkowe dobro?</p>
+trochę szkody na&nbsp;boku, promując ideały open source. Jest wiele innych
+dobrych aktywności, które nazywają się &bdquo;wolne&rdquo;
+lub&nbsp;&bdquo;libre&rdquo;. Każda pomóc w&nbsp;tych projektach powoduje
+trochę dobra na&nbsp;boku. Z&nbsp;tyloma pożytecznymi projektami
+do&nbsp;wyboru, dlaczego nie wybrać takiego, które ma dodatkowe dobro?</p>
 
 <h3>Wnioski</h3>
 
@@ -527,13 +527,13 @@
 <div class="translators-credits">
 
 <!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
-Tłumaczenie: Marek Sadowski 2010, Jan Owoc 2014, 2015; poprawki Jan Owoc
-2010, 2011, 2013, 2016, Tomasz W. Kozłowski 2010, 2012.</div>
+Tłumaczenie: Marek Sadowski 2010, Jan Owoc 2014, 2015, 2017; poprawki Jan
+Owoc 2010, 2011, 2013, 2016, Tomasz W. Kozłowski 2010, 2012.</div>
 
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Aktualizowane:
 
-$Date: 2017/04/24 10:01:10 $
+$Date: 2017/05/01 17:30:35 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/po/free-sw.pl-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/free-sw.pl-en.html,v
retrieving revision 1.33
retrieving revision 1.34
diff -u -b -r1.33 -r1.34
--- philosophy/po/free-sw.pl-en.html  30 Jan 2016 03:59:04 -0000   1.33
+++ philosophy/po/free-sw.pl-en.html  1 May 2017 17:30:36 -0000    1.34
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!--#include virtual="/server/header.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.77 -->
+<!-- Parent-Version: 1.79 -->
 <title>What is free software?
 - GNU Project - Free Software Foundation</title>
 
@@ -10,7 +10,13 @@
 <!--#include virtual="/server/banner.html" -->
 
 <h2>What is free software?</h2>
-<!--#include virtual="/licenses/fsf-licensing.html" -->
+
+<blockquote class="note" id="fsf-licensing"><p style="font-size: 80%">
+Have a question about free software licensing not answered here?
+See our other <a href="http://www.fsf.org/licensing";>licensing resources</a>,
+and if necessary contact the FSF Compliance Lab
+at <a href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>.</p>
+</blockquote>
 
 <h3>The Free Software Definition</h3>
 
@@ -33,7 +39,9 @@
 liberty, not price. To understand the concept, you should think of
 &ldquo;free&rdquo; as in &ldquo;free speech,&rdquo; not as in
 &ldquo;free beer&rdquo;. We sometimes call it &ldquo;libre
-software&rdquo; to show we do not mean it is gratis.
+software,&rdquo; borrowing the French or Spanish word for
+&ldquo;free&rdquo; as in freedom, to show we do not mean the software
+is gratis.
 </p>
 
 <p>
@@ -47,6 +55,8 @@
 an instrument of unjust power</a>.
 </p>
 
+<h4> The four essential freedoms</h4>
+
 <p>
 A program is free software if the program's users have the
 four essential freedoms:
@@ -81,25 +91,23 @@
 handle some cases. If we plan to distribute A as it stands, that
 implies users will need B, so we need to judge whether both A and B
 are free. However, if we plan to modify A so that it doesn't use B,
-only A needs to be free; we can ignore B.</p>
+only A needs to be free; B is not pertinent to that plan.</p>
+
+<p>
+&ldquo;Free software&rdquo; does not mean &ldquo;noncommercial&rdquo;. A free
+program must be available for commercial use, commercial development,
+and commercial distribution. Commercial development of free software
+is no longer unusual; such free commercial software is very important.
+You may have paid money to get copies of free software, or you may have
+obtained copies at no charge. But regardless of how you got your copies,
+you always have the freedom to copy and change the software, even to 
+<a href="/philosophy/selling.html">sell copies</a>.
+</p>
 
 <p>The rest of this page clarifies certain points about what makes
 specific freedoms adequate or not.</p>
 
-<p>Freedom to distribute (freedoms 2 and 3) means you are free to
-redistribute copies, either with or without modifications, either
-gratis or charging a fee for distribution, to
-<a href="#exportcontrol">anyone anywhere</a>. Being free to do these
-things means (among other things) that you do not have to ask or pay
-for permission to do so.
-</p>
-
-<p>
-You should also have the freedom to make modifications and use them
-privately in your own work or play, without even mentioning that they
-exist. If you do publish your changes, you should not be required to
-notify anyone in particular, or in any particular way.
-</p>
+<h4>The freedom to run the program as you wish</h4>
 
 <p>
 The freedom to run the program means the freedom for any kind of person
@@ -114,20 +122,12 @@
 
 <p>
 The freedom to run the program as you wish means that you are not
-forbidden or stopped from doing so. It has nothing to do with what
-functionality the program has, or whether it is useful for what you
-want to do.</p>
+forbidden or stopped from making it run. This has nothing to do with what
+functionality the program has, whether it is technically capable of
+functioning in any given environment, or whether it is useful for any
+particular computing activity.</p>
 
-<p>
-The freedom to redistribute copies must include binary or executable
-forms of the program, as well as source code, for both modified and
-unmodified versions. (Distributing programs in runnable form is necessary
-for conveniently installable free operating systems.) It is OK if there
-is no way to produce a binary or executable form for a certain program
-(since some languages don't support that feature), but you must have the
-freedom to redistribute such forms should you find or develop a way to
-make them.
-</p>
+<h4>The freedom to study the source code and make changes</h4>
 
 <p>
 In order for freedoms 1 and 3 (the freedom to make changes and the
@@ -158,6 +158,29 @@
 </p>
 
 <p>
+Whether a change constitutes an improvement is a subjective matter.
+If your right to modify a program is limited, in substance, to changes that
+someone else considers an improvement, that program is not free.
+</p>
+
+<h4>The freedom to redistribute if you wish: basic requirements</h4>
+
+<p>Freedom to distribute (freedoms 2 and 3) means you are free to
+redistribute copies, either with or without modifications, either
+gratis or charging a fee for distribution, to
+<a href="#exportcontrol">anyone anywhere</a>. Being free to do these
+things means (among other things) that you do not have to ask or pay
+for permission to do so.
+</p>
+
+<p>
+You should also have the freedom to make modifications and use them
+privately in your own work or play, without even mentioning that they
+exist. If you do publish your changes, you should not be required to
+notify anyone in particular, or in any particular way.
+</p>
+
+<p>
 Freedom 3 includes the freedom to release your modified versions
 as free software. A free license may also permit other ways of
 releasing them; in other words, it does not have to be
@@ -167,15 +190,20 @@
 </p>
 
 <p>
-In order for these freedoms to be real, they must be permanent and
-irrevocable as long as you do nothing wrong; if the developer of the
-software has the power to revoke the license, or retroactively add
-restrictions to its terms, without your doing anything wrong to give
-cause, the software is not free.
+The freedom to redistribute copies must include binary or executable
+forms of the program, as well as source code, for both modified and
+unmodified versions. (Distributing programs in runnable form is necessary
+for conveniently installable free operating systems.) It is OK if there
+is no way to produce a binary or executable form for a certain program
+(since some languages don't support that feature), but you must have the
+freedom to redistribute such forms should you find or develop a way to
+make them.
 </p>
 
+<h4>Copyleft</h4>
+
 <p>
-However, certain kinds of rules about the manner of distributing free
+Certain kinds of rules about the manner of distributing free
 software are acceptable, when they don't conflict with the central
 freedoms. For example, <a href="/copyleft/copyleft.html">copyleft</a>
 (very simply stated) is the rule that when redistributing the program,
@@ -197,25 +225,10 @@
 relate to each other.
 </p>
 
-<p>
-&ldquo;Free software&rdquo; does not mean &ldquo;noncommercial&rdquo;. A free
-program must be available for commercial use, commercial development,
-and commercial distribution. Commercial development of free software
-is no longer unusual; such free commercial software is very important.
-You may have paid money to get copies of free software, or you may have
-obtained copies at no charge. But regardless of how you got your copies,
-you always have the freedom to copy and change the software, even to 
-<a href="/philosophy/selling.html">sell copies</a>.
-</p>
-
-<p>
-Whether a change constitutes an improvement is a subjective matter.
-If your right to modify a program is limited, in substance, to changes that
-someone else considers an improvement, that program is not free.
-</p>
+<h4>Rules about packaging and distribution details</h4>
 
 <p>
-However, rules about how to package a modified version are acceptable,
+Rules about how to package a modified version are acceptable,
 if they don't substantively limit your freedom to release modified
 versions, or your freedom to make and use modified versions privately.
 Thus, it is acceptable for the license to require that you change the
@@ -247,6 +260,8 @@
 facility that allows you to specify the original program's name as an
 alias for the modified version.</p>
 
+<h4>Export regulations</h4>
+
 <p>
 Sometimes government <a id="exportcontrol">export control regulations</a>
 and trade sanctions can constrain your freedom to distribute copies of
@@ -269,6 +284,16 @@
 software nonfree.
 </p>
 
+<h4>Legal considerations</h4>
+
+<p>
+In order for these freedoms to be real, they must be permanent and
+irrevocable as long as you do nothing wrong; if the developer of the
+software has the power to revoke the license, or retroactively add
+restrictions to its terms, without your doing anything wrong to give
+cause, the software is not free.
+</p>
+
 <p>
 A free license may not require compliance with the license of a
 nonfree program. Thus, for instance, if a license requires you to
@@ -283,6 +308,8 @@
 law applies, or where litigation must be done, or both.
 </p>
 
+<h4>Contract-based licenses</h4>
+
 <p>
 Most free software licenses are based on copyright, and there are limits
 on what kinds of requirements can be imposed through copyright. If a
@@ -302,6 +329,8 @@
 it is nonfree.
 </p>
 
+<h4>Use the right words when talking about free software</h4>
+
 <p>
 When talking about free software, it is best to avoid using terms
 like &ldquo;give away&rdquo; or &ldquo;for free,&rdquo; because those terms 
imply that
@@ -313,6 +342,8 @@
 &ldquo;free software&rdquo;</a> into various languages.
 </p>
 
+<h4>How we interpret these criteria</h4>
+
 <p>
 Finally, note that criteria such as those stated in this free software
 definition require careful thought for their interpretation. To decide
@@ -327,6 +358,8 @@
 it easier to see why certain licenses do or don't qualify.
 </p>
 
+<h4>Get help with free licenses</h4>
+
 <p>
 If you are interested in whether a specific license qualifies as a free
 software license, see our <a href="/licenses/license-list.html">list
@@ -390,6 +423,10 @@
 
 <ul>
 
+<li><a 
href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.152&amp;r2=1.153";>Version
+1.153</a>: Clarify that freedom to run the program means nothing stops
+you from making it run.</li>
+
 <li><a 
href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.140&amp;r2=1.141";>Version
 1.141</a>: Clarify which code needs to be free.</li>
 
@@ -496,7 +533,7 @@
 
 <li><a 
href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.10&amp;r2=1.11";>Version
 1.11</a>: Note that a free license may require you to send a copy of
-versions you distribute to the author.</li>
+versions you distribute to previous developers on request.</li>
 
 </ul>
 
@@ -556,7 +593,7 @@
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
 
-<p>Copyright &copy; 1996, 2002, 2004-2007, 2009-2016
+<p>Copyright &copy; 1996, 2002, 2004-2007, 2009-2017
 Free Software Foundation, Inc.</p>
 
 <p>This page is licensed under a <a rel="license"
@@ -567,7 +604,7 @@
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2016/01/30 03:59:04 $
+$Date: 2017/05/01 17:30:36 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: philosophy/po/not-ipr.pl-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/not-ipr.pl-en.html,v
retrieving revision 1.21
retrieving revision 1.22
diff -u -b -r1.21 -r1.22
--- philosophy/po/not-ipr.pl-en.html  17 May 2015 16:58:13 -0000   1.21
+++ philosophy/po/not-ipr.pl-en.html  1 May 2017 17:30:36 -0000    1.22
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!--#include virtual="/server/header.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.77 -->
+<!-- Parent-Version: 1.79 -->
 <title>Did You Say &ldquo;Intellectual Property&rdquo;? It's a Seductive 
Mirage
 - GNU Project - Free Software Foundation</title>
 <!--#include virtual="/philosophy/po/not-ipr.translist" -->
@@ -25,7 +25,7 @@
 Property&rdquo; Organization (WIPO), and only became really common in recent
 years. (WIPO is formally a UN organization, but in fact represents the
 interests of the holders of copyrights, patents, and trademarks.) Wide use 
dates from
-<a 
href="http://ngrams.googlelabs.com/graph?content=intellectual+property&amp;year_start=1800&amp;year_end=2008&amp;corpus=0&amp;smoothing=1";>around
+<a 
href="https://books.google.com/ngrams/graph?content=intellectual+property&amp;year_start=1800&amp;year_end=2008&amp;corpus=15&amp;smoothing=1&amp;share=&amp;direct_url=t1%3B%2Cintellectual%20property%3B%2Cc0";>around
 1990</a>. (<a href="/graphics/seductivemirage.png">Local image copy</a>)
 </p>
 
@@ -207,6 +207,15 @@
 </p>
 
 <p>
+Rejection of &ldquo;intellectual property&rdquo; is not mere
+philosophical recreation. The term does real harm. Apple used it
+to <a 
href="https://www.theguardian.com/us-news/2017/mar/11/nebraska-farmers-right-to-repair-bill-stalls-apple";>warp
 debate about Nebraska's
+&ldquo;right to repair&rdquo; bill</a>. The bogus concept gave
+Apple a way to dress up its preference for secrecy, which conficts
+with its customers' rights, as a supposed principle that customers
+and the state must yield to.</p>
+
+<p>
 If you want to think clearly about the issues raised by patents, or
 copyrights, or trademarks, or various other different laws, the first
 step is to
@@ -241,6 +250,11 @@
 <a 
href="http://torrentfreak.com/language-matters-framing-the-copyright-monopoly-so-we-can-keep-our-liberties-130714/";>
 Rickard Falkvinge supports rejection of this term</a>.</p>
 
+<p><a
+href="http://www.locusmag.com/Perspectives/2016/11/cory-doctorow-sole-and-despotic-dominion/";>
+Cory Doctorow also condemns</a> the term &ldquo;intellectual
+property.&rdquo;</p>
+
 </div><!-- for id="content", starts in the include above -->
 <!--#include virtual="/server/footer.html" -->
 <div id="footer">
@@ -273,7 +287,7 @@
 
 <!-- Regarding copyright, in general, standalone pages (as opposed to
   files generated as part of manuals) on the GNU web server should
-   be under CC BY-ND 3.0 US. Please do NOT change or remove this
+   be under CC BY-ND 4.0. Please do NOT change or remove this
   without talking with the webmasters or licensing team first.
   Please make sure the copyright date is consistent with the
   document. For web pages, it is ok to list just the latest year the
@@ -288,17 +302,17 @@
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
 
-<p>Copyright &copy; 2004, 2006, 2010, 2013, 2015 Richard M. Stallman</p>
+<p>Copyright &copy; 2004, 2006, 2010, 2013, 2015, 2016, 2017 Richard M. 
Stallman</p>
 
 <p>This page is licensed under a <a rel="license"
-href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/";>Creative
-Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>.</p>
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/";>Creative
+Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License</a>.</p>
 
 <!--#include virtual="/server/bottom-notes.html" -->
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2015/05/17 16:58:13 $
+$Date: 2017/05/01 17:30:36 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: philosophy/po/open-source-misses-the-point.pl-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/open-source-misses-the-point.pl-en.html,v
retrieving revision 1.29
retrieving revision 1.30
diff -u -b -r1.29 -r1.30
--- philosophy/po/open-source-misses-the-point.pl-en.html    30 Jan 2016 
03:59:05 -0000   1.29
+++ philosophy/po/open-source-misses-the-point.pl-en.html    1 May 2017 
17:30:36 -0000    1.30
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!--#include virtual="/server/header.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.77 -->
+<!-- Parent-Version: 1.79 -->
 <title>Why Open Source Misses the Point of Free Software - GNU Project - 
 Free Software Foundation</title>
 <!--#include virtual="/philosophy/po/open-source-misses-the-point.translist" 
-->
@@ -141,7 +141,7 @@
 &ldquo;free software&rdquo; has some kind of semantic problem&mdash;and 
 this includes &ldquo;open source software.&rdquo;</p>
 
-<p>The <a href="http://opensource.org/docs/osd";>official definition of
+<p>The <a href="https://opensource.org/osd";>official definition of
 &ldquo;open source software&rdquo;</a> (which is published by the Open
 Source Initiative and is too long to include here) was derived
 indirectly from our criteria for free software. It is not the same;
@@ -162,8 +162,8 @@
 that anyone can get copies of its source code files.&rdquo; I don't
 think he deliberately sought to reject or dispute the official
 definition. I think he simply applied the conventions of the English
-language to come up with a meaning for the term.
-The <a 
href="https://web.archive.org/web/@*20001011193422/http://da.state.ks.us/ITEC/TechArchPt6ver80.pdf";>state
+language to come up with a meaning for the term. The <a 
+href="https://web.archive.org/web/20001011193422/http://da.state.ks.us/ITEC/TechArchPt6ver80.pdf";>state
 of Kansas</a> published a similar definition: &ldquo;Make use of
 open-source software (OSS). OSS is software for which the source code
 is freely and publicly available, though the specific licensing
@@ -312,6 +312,12 @@
 certain free software, they might be able to &ldquo;sell&rdquo; the
 software more effectively to certain users, especially business.</p>
 
+<p>When open source proponents talk about anything deeper than that,
+it is usually the idea of making a &ldquo;gift&rdquo; of source code
+to humanity. Presenting this as a special good deed, beyond what is
+morally required, presumes that distributing proprietary software
+without source code is morally legitimate.</p>
+
 <p>This approach has proved effective, in its own terms. The rhetoric
 of open source has convinced many businesses and individuals to use,
 and even develop, free software, which has extended our
@@ -378,11 +384,11 @@
 <p>Thus, free software activists are well advised to decline to work
 on an activity that calls itself &ldquo;open.&rdquo; Even if the
 activity is good in and of itself, each contribution you make does a
-little harm on the side. There are plenty of other good activities
-which call themselves &ldquo;free&rdquo; or &ldquo;libre.&rdquo; Each
-contribution to those projects does a little extra good on the side.
-With so many useful projects to choose from, why not choose one
-which does extra good?</p>
+little harm on the side by promoting the open source idea. There are
+plenty of other good activities which call themselves
+&ldquo;free&rdquo; or &ldquo;libre.&rdquo; Each contribution to those
+projects does a little extra good on the side. With so many useful
+projects to choose from, why not choose one which does extra good?</p>
 
 <h3>Conclusion</h3>
 
@@ -453,7 +459,7 @@
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2016/01/30 03:59:05 $
+$Date: 2017/05/01 17:30:36 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: philosophy/po/open-source-misses-the-point.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/open-source-misses-the-point.pl.po,v
retrieving revision 1.70
retrieving revision 1.71
diff -u -b -r1.70 -r1.71
--- philosophy/po/open-source-misses-the-point.pl.po  1 May 2017 16:50:32 
-0000    1.70
+++ philosophy/po/open-source-misses-the-point.pl.po  1 May 2017 17:30:36 
-0000    1.71
@@ -654,8 +654,8 @@
 msgstr ""
 "Presja ze strony wytwórni muzycznych i&nbsp;filmowych powoduje, że&nbsp;w "
 "oprogramowaniu następuje wzrost rozwiązań ograniczających użytkowników. 
Ta "
-"złośliwa cecha znana jest jako &bdquo;Digital Restrictions Management "
-"(DRM)&rdquo; [zarządzanie cyfrowymi ograniczeniami] (strona <a 
href=\"http://";
+"złośliwa cecha znana jest jako &bdquo;Digital Restrictions Management (DRM)"
+"&rdquo; [zarządzanie cyfrowymi ograniczeniami] (strona <a href=\"http://";
 "defectivebydesign.org/\">DefectiveByDesign.org</a> jest temu poświęcona) "
 "i&nbsp;jest zaprzeczeniem ducha wolności, które to oprogramowanie ma "
 "dostarczać. I&nbsp;nie tylko ducha. Ponieważ&nbsp;celem DRM jest zdeptanie "

Index: proprietary/malware-apple.ru.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/proprietary/malware-apple.ru.html,v
retrieving revision 1.36
retrieving revision 1.37
diff -u -b -r1.36 -r1.37
--- proprietary/malware-apple.ru.html  1 May 2017 13:59:24 -0000    1.36
+++ proprietary/malware-apple.ru.html  1 May 2017 17:30:36 -0000    1.37
@@ -140,8 +140,8 @@
 
 <h3 id="insecurity">Уязвимость</h3>
 
-<p>Эти ошибки непреднамеренны, в отличие от 
остальных примеров они не считаются
-вредоносными особенностями. Мы упоминаем 
их, чтобы опровергнуть
+<p>Эти ошибки непреднамеренны, так что они, 
в отличие от остальных примеров, не
+считаются вредоносными особенностями. Мы 
упоминаем их, чтобы опровергнуть
 предположение, что в престижных 
несвободных программах нет серьезных 
ошибок.</p>
 
 <ul>
@@ -533,7 +533,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Обновлено:
 
-$Date: 2017/05/01 13:59:24 $
+$Date: 2017/05/01 17:30:36 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: proprietary/malware-google.ru.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/proprietary/malware-google.ru.html,v
retrieving revision 1.9
retrieving revision 1.10
diff -u -b -r1.9 -r1.10
--- proprietary/malware-google.ru.html 1 May 2017 13:59:24 -0000    1.9
+++ proprietary/malware-google.ru.html 1 May 2017 17:30:36 -0000    1.10
@@ -119,8 +119,8 @@
 
 <h3 id="insecurity">Уязвимость</h3>
 
-<p>Эти ошибки непреднамеренны, в отличие от 
остальных примеров они не считаются
-вредоносными особенностями. Мы упоминаем 
их, чтобы опровергнуть
+<p>Эти ошибки непреднамеренны, так что они, 
в отличие от остальных примеров, не
+считаются вредоносными особенностями. Мы 
упоминаем их, чтобы опровергнуть
 предположение, что в престижных 
несвободных программах нет серьезных 
ошибок.</p>
 
 <ul>
@@ -309,7 +309,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Обновлено:
 
-$Date: 2017/05/01 13:59:24 $
+$Date: 2017/05/01 17:30:36 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: proprietary/malware-microsoft.ru.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/proprietary/malware-microsoft.ru.html,v
retrieving revision 1.41
retrieving revision 1.42
diff -u -b -r1.41 -r1.42
--- proprietary/malware-microsoft.ru.html    1 May 2017 13:59:24 -0000    
1.41
+++ proprietary/malware-microsoft.ru.html    1 May 2017 17:30:36 -0000    
1.42
@@ -112,8 +112,8 @@
 
 <h3 id="insecurity">Уязвимость</h3>
 
-<p>Эти ошибки непреднамеренны, в отличие от 
остальных примеров они не считаются
-вредоносными особенностями. Мы упоминаем 
их, чтобы опровергнуть
+<p>Эти ошибки непреднамеренны, так что они, 
в отличие от остальных примеров, не
+считаются вредоносными особенностями. Мы 
упоминаем их, чтобы опровергнуть
 предположение, что в престижных 
несвободных программах нет серьезных 
ошибок.</p>
 
 <ul>
@@ -496,7 +496,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Обновлено:
 
-$Date: 2017/05/01 13:59:24 $
+$Date: 2017/05/01 17:30:36 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: proprietary/malware-mobiles.ru.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/proprietary/malware-mobiles.ru.html,v
retrieving revision 1.22
retrieving revision 1.23
diff -u -b -r1.22 -r1.23
--- proprietary/malware-mobiles.ru.html 1 May 2017 13:59:24 -0000    1.22
+++ proprietary/malware-mobiles.ru.html 1 May 2017 17:30:36 -0000    1.23
@@ -114,8 +114,8 @@
 
 <h3 id="insecurity">Уязвимость</h3>
 
-<p>Эти ошибки непреднамеренны, в отличие от 
остальных примеров они не считаются
-вредоносными особенностями. Мы упоминаем 
их, чтобы опровергнуть
+<p>Эти ошибки непреднамеренны, так что они, 
в отличие от остальных примеров, не
+считаются вредоносными особенностями. Мы 
упоминаем их, чтобы опровергнуть
 предположение, что в престижных 
несвободных программах нет серьезных 
ошибок.</p>
 
 <ul>
@@ -430,7 +430,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Обновлено:
 
-$Date: 2017/05/01 13:59:24 $
+$Date: 2017/05/01 17:30:36 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: proprietary/po/malware-apple.ru-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/proprietary/po/malware-apple.ru-en.html,v
retrieving revision 1.35
retrieving revision 1.36
diff -u -b -r1.35 -r1.36
--- proprietary/po/malware-apple.ru-en.html   1 May 2017 13:59:24 -0000    
1.35
+++ proprietary/po/malware-apple.ru-en.html   1 May 2017 17:30:36 -0000    
1.36
@@ -132,7 +132,7 @@
 
 <h3 id="insecurity">Apple Insecurity</h3>
 
-<p>These bugs are/were not intentional, unlike the rest of the file
+<p>These bugs are/were not intentional, so unlike the rest of the file
  they do not count as malware. We mention them to refute the
  supposition that prestigious proprietary software doesn't have grave
  bugs.</p>
@@ -482,7 +482,7 @@
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2017/05/01 13:59:24 $
+$Date: 2017/05/01 17:30:36 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: proprietary/po/malware-apple.ru.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/proprietary/po/malware-apple.ru.po,v
retrieving revision 1.108
retrieving revision 1.109
diff -u -b -r1.108 -r1.109
--- proprietary/po/malware-apple.ru.po 1 May 2017 16:36:49 -0000    1.108
+++ proprietary/po/malware-apple.ru.po 1 May 2017 17:30:36 -0000    1.109
@@ -15,7 +15,6 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2017-05-01 16:25+0000\n"
 
 #. type: Content of: <title>
 msgid ""
@@ -282,20 +281,13 @@
 msgstr "Уязвимость"
 
 #. type: Content of: <p>
-# | These bugs are/were not intentional, {+so+} unlike the rest of the file
-# | they do not count as malware. We mention them to refute the supposition
-# | that prestigious proprietary software doesn't have grave bugs.
-#| msgid ""
-#| "These bugs are/were not intentional, unlike the rest of the file they do "
-#| "not count as malware. We mention them to refute the supposition that "
-#| "prestigious proprietary software doesn't have grave bugs."
 msgid ""
 "These bugs are/were not intentional, so unlike the rest of the file they do "
 "not count as malware. We mention them to refute the supposition that "
 "prestigious proprietary software doesn't have grave bugs."
 msgstr ""
-"Эти ошибки непреднамеренны, так что они, в 
отличие от остальных примеров, не 
считаются "
-"вредоносными особенностями. Мы упоминаем 
их, чтобы опровергнуть "
+"Эти ошибки непреднамеренны, так что они, в 
отличие от остальных примеров, не "
+"считаются вредоносными особенностями. Мы 
упоминаем их, чтобы опровергнуть "
 "предположение, что в престижных 
несвободных программах нет серьезных 
ошибок."
 
 #. type: Content of: <ul><li><p>

Index: proprietary/po/malware-google.ru-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/proprietary/po/malware-google.ru-en.html,v
retrieving revision 1.9
retrieving revision 1.10
diff -u -b -r1.9 -r1.10
--- proprietary/po/malware-google.ru-en.html  1 May 2017 13:59:24 -0000    
1.9
+++ proprietary/po/malware-google.ru-en.html  1 May 2017 17:30:36 -0000    
1.10
@@ -106,7 +106,7 @@
 
 <h3 id="insecurity">Google Insecurity</h3>
 
-<p>These bugs are/were not intentional, unlike the rest of the file
+<p>These bugs are/were not intentional, so unlike the rest of the file
  they do not count as malware. We mention them to refute the
  supposition that prestigious proprietary software doesn't have grave
  bugs.</p>
@@ -266,7 +266,7 @@
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2017/05/01 13:59:24 $
+$Date: 2017/05/01 17:30:36 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: proprietary/po/malware-google.ru.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/proprietary/po/malware-google.ru.po,v
retrieving revision 1.30
retrieving revision 1.31
diff -u -b -r1.30 -r1.31
--- proprietary/po/malware-google.ru.po 1 May 2017 16:36:49 -0000    1.30
+++ proprietary/po/malware-google.ru.po 1 May 2017 17:30:36 -0000    1.31
@@ -15,7 +15,6 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2017-05-01 16:26+0000\n"
 
 #. type: Content of: <title>
 msgid "Google's Software Is Malware - GNU Project - Free Software Foundation"
@@ -238,20 +237,13 @@
 msgstr "Уязвимость"
 
 #. type: Content of: <p>
-# | These bugs are/were not intentional, {+so+} unlike the rest of the file
-# | they do not count as malware. We mention them to refute the supposition
-# | that prestigious proprietary software doesn't have grave bugs.
-#| msgid ""
-#| "These bugs are/were not intentional, unlike the rest of the file they do "
-#| "not count as malware. We mention them to refute the supposition that "
-#| "prestigious proprietary software doesn't have grave bugs."
 msgid ""
 "These bugs are/were not intentional, so unlike the rest of the file they do "
 "not count as malware. We mention them to refute the supposition that "
 "prestigious proprietary software doesn't have grave bugs."
 msgstr ""
-"Эти ошибки непреднамеренны, так что они, в 
отличие от остальных примеров, не 
считаются "
-"вредоносными особенностями. Мы упоминаем 
их, чтобы опровергнуть "
+"Эти ошибки непреднамеренны, так что они, в 
отличие от остальных примеров, не "
+"считаются вредоносными особенностями. Мы 
упоминаем их, чтобы опровергнуть "
 "предположение, что в престижных 
несвободных программах нет серьезных 
ошибок."
 
 #. type: Content of: <ul><li><p>

Index: proprietary/po/malware-microsoft.ru-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/proprietary/po/malware-microsoft.ru-en.html,v
retrieving revision 1.41
retrieving revision 1.42
diff -u -b -r1.41 -r1.42
--- proprietary/po/malware-microsoft.ru-en.html 1 May 2017 13:59:24 -0000    
1.41
+++ proprietary/po/malware-microsoft.ru-en.html 1 May 2017 17:30:36 -0000    
1.42
@@ -99,7 +99,7 @@
 
 <h3 id="insecurity">Microsoft Insecurity</h3>
 
-<p>These bugs are/were not intentional, unlike the rest of the file
+<p>These bugs are/were not intentional, so unlike the rest of the file
  they do not count as malware. We mention them to refute the
  supposition that prestigious proprietary software doesn't have grave
  bugs.</p>
@@ -450,7 +450,7 @@
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2017/05/01 13:59:24 $
+$Date: 2017/05/01 17:30:36 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: proprietary/po/malware-microsoft.ru.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/proprietary/po/malware-microsoft.ru.po,v
retrieving revision 1.127
retrieving revision 1.128
diff -u -b -r1.127 -r1.128
--- proprietary/po/malware-microsoft.ru.po   1 May 2017 16:36:50 -0000    
1.127
+++ proprietary/po/malware-microsoft.ru.po   1 May 2017 17:30:36 -0000    
1.128
@@ -15,7 +15,6 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2017-05-01 16:26+0000\n"
 
 #. type: Content of: <title>
 msgid ""
@@ -249,20 +248,13 @@
 msgstr "Уязвимость"
 
 #. type: Content of: <p>
-# | These bugs are/were not intentional, {+so+} unlike the rest of the file
-# | they do not count as malware. We mention them to refute the supposition
-# | that prestigious proprietary software doesn't have grave bugs.
-#| msgid ""
-#| "These bugs are/were not intentional, unlike the rest of the file they do "
-#| "not count as malware. We mention them to refute the supposition that "
-#| "prestigious proprietary software doesn't have grave bugs."
 msgid ""
 "These bugs are/were not intentional, so unlike the rest of the file they do "
 "not count as malware. We mention them to refute the supposition that "
 "prestigious proprietary software doesn't have grave bugs."
 msgstr ""
-"Эти ошибки непреднамеренны, так что они, в 
отличие от остальных примеров, не 
считаются "
-"вредоносными особенностями. Мы упоминаем 
их, чтобы опровергнуть "
+"Эти ошибки непреднамеренны, так что они, в 
отличие от остальных примеров, не "
+"считаются вредоносными особенностями. Мы 
упоминаем их, чтобы опровергнуть "
 "предположение, что в престижных 
несвободных программах нет серьезных 
ошибок."
 
 #. type: Content of: <ul><li><p>

Index: proprietary/po/malware-mobiles.ru-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/proprietary/po/malware-mobiles.ru-en.html,v
retrieving revision 1.20
retrieving revision 1.21
diff -u -b -r1.20 -r1.21
--- proprietary/po/malware-mobiles.ru-en.html  1 May 2017 13:59:24 -0000    
1.20
+++ proprietary/po/malware-mobiles.ru-en.html  1 May 2017 17:30:36 -0000    
1.21
@@ -102,7 +102,7 @@
 
 <h3 id="insecurity">Mobile Insecurity</h3>
 
-<p>These bugs are/were not intentional, unlike the rest of the file
+<p>These bugs are/were not intentional, so unlike the rest of the file
  they do not count as malware. We mention them to refute the
  supposition that prestigious proprietary software doesn't have grave
  bugs.</p>
@@ -382,7 +382,7 @@
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2017/05/01 13:59:24 $
+$Date: 2017/05/01 17:30:36 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: proprietary/po/malware-mobiles.ru.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/proprietary/po/malware-mobiles.ru.po,v
retrieving revision 1.65
retrieving revision 1.66
diff -u -b -r1.65 -r1.66
--- proprietary/po/malware-mobiles.ru.po    1 May 2017 16:36:50 -0000    
1.65
+++ proprietary/po/malware-mobiles.ru.po    1 May 2017 17:30:36 -0000    
1.66
@@ -15,7 +15,6 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2017-05-01 16:26+0000\n"
 
 #. type: Content of: <title>
 msgid "Malware in Mobile Devices - GNU Project - Free Software Foundation"
@@ -212,20 +211,13 @@
 msgstr "Уязвимость"
 
 #. type: Content of: <p>
-# | These bugs are/were not intentional, {+so+} unlike the rest of the file
-# | they do not count as malware. We mention them to refute the supposition
-# | that prestigious proprietary software doesn't have grave bugs.
-#| msgid ""
-#| "These bugs are/were not intentional, unlike the rest of the file they do "
-#| "not count as malware. We mention them to refute the supposition that "
-#| "prestigious proprietary software doesn't have grave bugs."
 msgid ""
 "These bugs are/were not intentional, so unlike the rest of the file they do "
 "not count as malware. We mention them to refute the supposition that "
 "prestigious proprietary software doesn't have grave bugs."
 msgstr ""
-"Эти ошибки непреднамеренны, так что они, в 
отличие от остальных примеров, не 
считаются "
-"вредоносными особенностями. Мы упоминаем 
их, чтобы опровергнуть "
+"Эти ошибки непреднамеренны, так что они, в 
отличие от остальных примеров, не "
+"считаются вредоносными особенностями. Мы 
упоминаем их, чтобы опровергнуть "
 "предположение, что в престижных 
несвободных программах нет серьезных 
ошибок."
 
 #. type: Content of: <ul><li><p>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]