www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www people/po/people.pl.po philosophy/po/the-da...


From: Jan Owoc
Subject: www people/po/people.pl.po philosophy/po/the-da...
Date: Fri, 04 Mar 2016 04:17:21 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Jan Owoc <jsowoc>    16/03/04 04:17:20

Modified files:
    people/po   : people.pl.po 
    philosophy/po : the-danger-of-ebooks.pl.po x.pl.po 

Log message:
    updated to en

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/people/po/people.pl.po?cvsroot=www&r1=1.60&r2=1.61
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/the-danger-of-ebooks.pl.po?cvsroot=www&r1=1.22&r2=1.23
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/x.pl.po?cvsroot=www&r1=1.21&r2=1.22

Patches:
Index: people/po/people.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/people/po/people.pl.po,v
retrieving revision 1.60
retrieving revision 1.61
diff -u -b -r1.60 -r1.61
--- people/po/people.pl.po   3 Mar 2016 07:21:25 -0000    1.60
+++ people/po/people.pl.po   4 Mar 2016 04:17:20 -0000    1.61
@@ -10,14 +10,13 @@
 "Project-Id-Version: gnu-www\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2016-03-03 07:13+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2016-02-29 21:10-0600\n"
+"PO-Revision-Date: 2016-03-03 21:09-0600\n"
 "Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
 "Language: pl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2016-03-03 07:13+0000\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Virtaal 0.7.1\n"
@@ -871,16 +870,12 @@
 "w&nbsp;Wielkiej Brytanii."
 
 #. type: Content of: <h4>
-# | [-Brett Smith-]{+Brigham Keys, Esq.+} <a
-# | [-href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>-]
-# | {+href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>+}
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Brett Smith <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>"
 msgid ""
 "Brigham Keys, Esq. <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;"
 "</a>"
-msgstr "Brett Smith <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>"
+msgstr ""
+"Brigham Keys, Esq. <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;"
+"</a>"
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -890,6 +885,10 @@
 "dmux.me\">DMUX</a> project to try to create a better freedom respecting "
 "environment for gamers."
 msgstr ""
+"Opiekunem GNU GLeem od&nbsp;września 2015. Fascynuje się grafiką 3D 
i&nbsp;"
+"wizualizacją danych. Jest głębokim zwolennikiem wolnego oprogramowania, 
lubi "
+"grać w&nbsp;gry i&nbsp;prowadzi projekt <a 
href=\"http://www.dmux.me\";>DMUX</"
+"a> aby&nbsp;stworzyć środowisko respektujące wolność graczy."
 
 #. type: Content of: <h4>
 msgid ""

Index: philosophy/po/the-danger-of-ebooks.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/the-danger-of-ebooks.pl.po,v
retrieving revision 1.22
retrieving revision 1.23
diff -u -b -r1.22 -r1.23
--- philosophy/po/the-danger-of-ebooks.pl.po  16 Jan 2016 00:05:13 -0000   
1.22
+++ philosophy/po/the-danger-of-ebooks.pl.po  4 Mar 2016 04:17:20 -0000    
1.23
@@ -1,29 +1,27 @@
 # Polish translation of http://www.gnu.org/philosophy/the-danger-of-ebooks.html
-# Copyright (C) 2011, 2012, 2014 Free Software Foundation, Inc.
+# Copyright (C) 2011, 2012, 2014, 2016 Free Software Foundation, Inc.
 # This file is distributed under the same license as the gnu.org article.
 # Marcin Wolak <address@hidden>, 2011.
 # Tomasz W. Kozłowski <address@hidden>, 2011.
-# Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2011, 2012, 2014.
+# Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2011, 2012, 2014, 2016.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: the-danger-of-ebooks.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2016-01-01 13:02+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-01-13 22:35-0600\n"
+"PO-Revision-Date: 2016-03-03 21:13-0600\n"
 "Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
 "Language: pl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2015-12-31 22:56+0000\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
-"X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
+"X-Generator: Virtaal 0.7.1\n"
 
 #. type: Content of: <title>
 msgid "The Danger of E-Books - GNU Project - Free Software Foundation"
-msgstr ""
-"Niebezpieczeństwo e-booków - Projekt GNU - Fundacja Wolnego Oprogramowania"
+msgstr "Niebezpieczeństwo e-booków - Projekt GNU - Free Software Foundation"
 
 #. type: Content of: <h2>
 msgid "The Danger of E-Books"
@@ -183,25 +181,12 @@
 "proponowałem, to:"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-# | To distribute tax funds to authors based on the cube root of each author's
-# | [-popularity. See <a
-# | href=\"http://stallman.org/articles/internet-sharing-license.en.html\";>
-# | http://stallman.org/articles/internet-sharing-license.en.html</a>.-]
-# | {+popularity.<a href=\"#footnote1\">[1]</a>+}
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "To distribute tax funds to authors based on the cube root of each "
-#| "author's popularity. See <a href=\"http://stallman.org/articles/internet-";
-#| "sharing-license.en.html\"> http://stallman.org/articles/internet-sharing-";
-#| "license.en.html</a>."
 msgid ""
 "To distribute tax funds to authors based on the cube root of each author's "
 "popularity.<a href=\"#footnote1\">[1]</a>"
 msgstr ""
 "rozprowadzanie pieniędzy z&nbsp;podatków na&nbsp;podstawie pierwiastka "
-"trzeciego stopnia popularności danego autora. Zobacz <a href=\"http://";
-"stallman.org/articles/internet-sharing-license.en.html\">http://stallman.org/";
-"articles/internet-sharing-license.en.html</a>."
+"trzeciego stopnia popularności danego autora.<a href=\"#footnote1\">[1]</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
@@ -240,6 +225,12 @@
 "html\">my 2012 open letter to the President of the Brazilian Senate</a>, "
 "Senator José Sarney, for more on this."
 msgstr ""
+"Aby&nbsp;dowiedzieć się więcej, zobacz zarówno moje przemówienie <a 
href=\"/"
+"philosophy/copyright-versus-community.html\">&bdquo;Prawa autorskie kontra "
+"społeczność w&nbsp;dobie sieci komputerowych&rdquo;</a> jak i&nbsp;<a 
href="
+"\"http://stallman.org/articles/internet-sharing-license.en.html\";>mój list "
+"otwarty z&nbsp;2012 roku do&nbsp;prezydenta senatu Brazylii</a>, senatora "
+"José Sarney."
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
 #. type: Content of: <div>
@@ -288,11 +279,8 @@
 "tłumaczeń</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-# | Copyright &copy; [-2011-] {+2011, 2014, 2015, 2016+} Richard Stallman
-#, fuzzy
-#| msgid "Copyright &copy; 2011 Richard Stallman"
 msgid "Copyright &copy; 2011, 2014, 2015, 2016 Richard Stallman"
-msgstr "Copyright &copy; 2011 Richard Stallman"
+msgstr "Copyright &copy; 2011, 2014, 2015, 2016 Richard Stallman"
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -309,7 +297,7 @@
 #. type: Content of: <div><div>
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
 msgstr ""
-"Tłumaczenie: Jan Owoc 2011, 2012, poprawki: Marcin Wolak 2011, Tomasz "
+"Tłumaczenie: Jan Owoc 2011, 2012, 2016, poprawki: Marcin Wolak 2011, Tomasz "
 "Kozłowski 2011."
 
 #. timestamp start 

Index: philosophy/po/x.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/x.pl.po,v
retrieving revision 1.21
retrieving revision 1.22
diff -u -b -r1.21 -r1.22
--- philosophy/po/x.pl.po    1 Mar 2016 04:27:37 -0000    1.21
+++ philosophy/po/x.pl.po    4 Mar 2016 04:17:20 -0000    1.22
@@ -8,14 +8,13 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: x.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2015-12-14 09:56+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2016-02-29 20:56-0600\n"
+"PO-Revision-Date: 2016-03-03 21:15-0600\n"
 "Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
 "Language: pl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2015-12-14 09:56+0000\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Virtaal 0.7.1\n"
@@ -182,6 +181,15 @@
 "followed the X Consortium's old policy, and will not accept copylefted "
 "software."
 msgstr ""
+"X Consortium nie przeprowadziło tego planu. Zamiast tego zlikwidowało się "
+"i&nbsp;przeniosło rozwój systemu X do&nbsp;Open Group, którego zespół "
+"realizuje obecnie podobny zamiar. Trzeba im przyznać, że&nbsp;gdy "
+"poprosiłem, by wypuścili X11R6.4 na&nbsp;GNU GPL równolegle 
z&nbsp;planowaną "
+"przez nich restrykcyjną licencją, byli skłonni rozważyć ten pomysł 
(byli "
+"zdecydowanie przeciwni pozostaniu przy starych warunkach dystrybucyjnych "
+"X11). Zanim zaakceptowali bądź&nbsp;odrzucili tę propozycję, upadła już 
"
+"z&nbsp;innej przyczyny: grupa XFree86 kontynuuje starą politykę X 
Consortium "
+"i&nbsp;nie będzie akceptować oprogramowania objętego copyleft."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]