www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www people/people.pl.html people/po/people.pl-e...


From: GNUN
Subject: www people/people.pl.html people/po/people.pl-e...
Date: Fri, 04 Mar 2016 04:27:27 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   GNUN <gnun>   16/03/04 04:27:27

Modified files:
    people     : people.pl.html 
    people/po   : people.pl-en.html 
    philosophy   : the-danger-of-ebooks.pl.html x.pl.html 
    philosophy/po : the-danger-of-ebooks.pl-en.html x.pl-en.html 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/people/people.pl.html?cvsroot=www&r1=1.16&r2=1.17
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/people/po/people.pl-en.html?cvsroot=www&r1=1.14&r2=1.15
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/the-danger-of-ebooks.pl.html?cvsroot=www&r1=1.30&r2=1.31
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/x.pl.html?cvsroot=www&r1=1.43&r2=1.44
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/the-danger-of-ebooks.pl-en.html?cvsroot=www&r1=1.20&r2=1.21
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/x.pl-en.html?cvsroot=www&r1=1.17&r2=1.18

Patches:
Index: people/people.pl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/people/people.pl.html,v
retrieving revision 1.16
retrieving revision 1.17
diff -u -b -r1.16 -r1.17
--- people/people.pl.html    1 Mar 2016 04:27:36 -0000    1.16
+++ people/people.pl.html    4 Mar 2016 04:27:25 -0000    1.17
@@ -373,6 +373,15 @@
 href="http://www.gnu.org/software/gsl/gsl.html";>GNU Scientific Library</a>
 i&nbsp;jej obecnym opiekunem. Mieszka w&nbsp;Wielkiej Brytanii.</p>
 
+<h4>Brigham Keys, Esq. <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a></h4>
+
+<p>Opiekunem GNU GLeem od&nbsp;września 2015. Fascynuje się grafiką 3D
+i&nbsp;wizualizacją danych. Jest głębokim zwolennikiem wolnego
+oprogramowania, lubi grać w&nbsp;gry i&nbsp;prowadzi projekt <a
+href="http://www.dmux.me";>DMUX</a> aby&nbsp;stworzyć środowisko respektujące
+wolność graczy.</p>
+
 <h4 id="oitofelix">
 <a href="http://oitofelix.freeshell.org/";>Bruno Félix Rezende Ribeiro</a> <a
 href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>
@@ -391,7 +400,6 @@
 tłumaczeń witryny GNU (portugalski Brazylia)</a></li>
 </ul>
 
-
 <h3 id="c">C</h3>
 
 <h4>Carlo Wood</h4>
@@ -2012,7 +2020,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Aktualizowane:
 
-$Date: 2016/03/01 04:27:36 $
+$Date: 2016/03/04 04:27:25 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: people/po/people.pl-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/people/po/people.pl-en.html,v
retrieving revision 1.14
retrieving revision 1.15
diff -u -b -r1.14 -r1.15
--- people/po/people.pl-en.html 1 Mar 2016 04:27:37 -0000    1.14
+++ people/po/people.pl-en.html 4 Mar 2016 04:27:27 -0000    1.15
@@ -403,6 +403,14 @@
 href="http://www.gnu.org/software/gsl/gsl.html";>GNU Scientific
 Library</a> and its current maintainer. He lives in the United Kingdom.</p>
 
+<h4>Brigham Keys, Esq. <a 
href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a></h4>
+
+<p>Volunteer maintainer for GNU GLeem as of September 2015. Is deeply
+fascinated with 3D graphics and data visualization. Is a deep free
+software advocate and loves to play video games and leads the <a 
+href="http://www.dmux.me";>DMUX</a> project to try to create a better freedom
+respecting environment for gamers.</p>
+
 <h4 id="oitofelix">
 <a href="http://oitofelix.freeshell.org/";>Bruno Félix Rezende Ribeiro</a>
 <a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>
@@ -416,7 +424,6 @@
  <li><a 
href="/server/standards/translations/pt-br/updates.html#table-contrib-ranking">GNU
 web translation team coordinator (Brazilian Portuguese)</a></li>
 </ul>
 
-
 <h3 id="c">C</h3>
 
 <h4>Carlo Wood</h4>
@@ -2078,7 +2085,7 @@
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2016/03/01 04:27:37 $
+$Date: 2016/03/04 04:27:27 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: philosophy/the-danger-of-ebooks.pl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/the-danger-of-ebooks.pl.html,v
retrieving revision 1.30
retrieving revision 1.31
diff -u -b -r1.30 -r1.31
--- philosophy/the-danger-of-ebooks.pl.html   29 Feb 2016 22:58:30 -0000   
1.30
+++ philosophy/the-danger-of-ebooks.pl.html   4 Mar 2016 04:27:27 -0000    
1.31
@@ -1,19 +1,13 @@
-<!--#set var="PO_FILE"
- value='<a href="/philosophy/po/the-danger-of-ebooks.pl.po">
- http://www.gnu.org/philosophy/po/the-danger-of-ebooks.pl.po</a>'
- --><!--#set var="ORIGINAL_FILE" value="/philosophy/the-danger-of-ebooks.html"
- --><!--#set var="DIFF_FILE" 
value="/philosophy/po/the-danger-of-ebooks.pl-diff.html"
- --><!--#set var="OUTDATED_SINCE" value="2015-12-31" --><!--#set 
var="ENGLISH_PAGE" value="/philosophy/the-danger-of-ebooks.en.html" -->
+<!--#set var="ENGLISH_PAGE" value="/philosophy/the-danger-of-ebooks.en.html" 
-->
 
 <!--#include virtual="/server/header.pl.html" -->
 <!-- Parent-Version: 1.77 -->
 
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
-<title>Niebezpieczeństwo e-booków - Projekt GNU - Fundacja Wolnego 
Oprogramowania</title>
+<title>Niebezpieczeństwo e-booków - Projekt GNU - Free Software 
Foundation</title>
 
 <!--#include virtual="/philosophy/po/the-danger-of-ebooks.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.pl.html" -->
-<!--#include virtual="/server/outdated.pl.html" -->
 <h2>Niebezpieczeństwo e-booków</h2>
 
 <blockquote class="note">
@@ -77,8 +71,7 @@
 
 <ul>
 <li>rozprowadzanie pieniędzy z&nbsp;podatków na&nbsp;podstawie pierwiastka
-trzeciego stopnia popularności danego autora. Zobacz <a
-href="http://stallman.org/articles/internet-sharing-license.en.html";>http://stallman.org/articles/internet-sharing-license.en.html</a>.</li>
+trzeciego stopnia popularności danego autora.<a href="#footnote1">[1]</a></li>
 <li>zaprojektowanie odtwarzaczy muzyki tak, aby&nbsp;użytkownicy mogli 
wysyłać
 autorom dobrowolne, anonimowe datki.</li>
 </ul>
@@ -90,6 +83,16 @@
 <p>Przyłączcie się do&nbsp;walki: zapiszcie się na&nbsp;stronie <a
 
href="http://DefectiveByDesign.org/ebooks.html";>http://DefectiveByDesign.org/ebooks.html</a>.</p>
 
+<h4>Przypisy</h4>
+<ol> 
+<li id="footnote1">Aby&nbsp;dowiedzieć się więcej, zobacz zarówno moje 
przemówienie <a
+href="/philosophy/copyright-versus-community.html">&bdquo;Prawa autorskie
+kontra społeczność w&nbsp;dobie sieci komputerowych&rdquo;</a> jak i&nbsp;<a
+href="http://stallman.org/articles/internet-sharing-license.en.html";>mój
+list otwarty z&nbsp;2012 roku do&nbsp;prezydenta senatu Brazylii</a>,
+senatora José Sarney.</li>
+</ol>
+
 <div class="translators-notes">
 
 <!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.-->
@@ -101,11 +104,12 @@
 <div id="footer">
 <div class="unprintable">
 
-<p>Pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a
-href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Istnieją także <a
-href="/contact/contact.html">inne sposoby skontaktowania się</a>
-z&nbsp;FSF. <br /> Informacje o niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne
-poprawki (lub propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a
+<p>Wszelkie pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres 
<a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Inne metody kontaktu
+z&nbsp;FSF można znaleźć na&nbsp;stronie <a
+href="/contact/contact.html">kontakt</a> <br /> Informacje o niedziałających
+odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki (lub propozycje) prosimy wysyłać
+na&nbsp;adres <a
 href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
 
 <p>
@@ -127,15 +131,15 @@
 ale&nbsp;nie jesteśmy zwolnieni z&nbsp;niedoskonałości. Komentarze odnośnie
 tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące chęci współpracy
 w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a
-href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>. <br />
-Aby&nbsp;zapoznać się z&nbsp;informacjami dotyczącymi tłumaczenia
-i&nbsp;koordynowania tłumaczeń artykułów, proszę odwiedzić stronę <a
-href="/server/standards/README.translations.html">tłumaczeń</a>.</p>
+href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>. <br /> Więcej
+informacji na&nbsp;temat koordynacji oraz&nbsp;zgłaszania propozycji
+tłumaczeń artykułów znajdziecie na&nbsp;<a
+href="/server/standards/README.translations.html">stronie tłumaczeń</a>.</p>
 </div>
 
 <!-- Regarding copyright, in general, standalone pages (as opposed to
   files generated as part of manuals) on the GNU web server should
-   be under CC BY-ND 3.0 US. Please do NOT change or remove this
+   be under CC BY-ND 4.0. Please do NOT change or remove this
   without talking with the webmasters or licensing team first.
   Please make sure the copyright date is consistent with the
   document. For web pages, it is ok to list just the latest year the
@@ -149,26 +153,24 @@
   
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
-<p>Copyright &copy; 2011 Richard Stallman</p>
+<p>Copyright &copy; 2011, 2014, 2015, 2016 Richard Stallman</p>
 
-<p>Ten utwór objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez
-utworów zależnych 3.0 Stany Zjednoczone. Aby&nbsp;zobaczyć kopię niniejszej
-licencji przejdź na&nbsp;stronę <a rel="license"
-href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/";>http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/</a>
-lub&nbsp;napisz do&nbsp;Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San
-Francisco, California 94105, USA.</p>
+<p>Ta strona jest dostępna na&nbsp;<a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.pl";>licencji
+Creative Commons Uznanie autorstwa&nbsp;&ndash; Bez&nbsp;utworów zależnych
+4.0 Międzynarodowe</a>.</p>
 
 <!--#include virtual="/server/bottom-notes.pl.html" -->
 <div class="translators-credits">
 
 <!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
-Tłumaczenie: Jan Owoc 2011, 2012, poprawki: Marcin Wolak 2011, Tomasz
+Tłumaczenie: Jan Owoc 2011, 2012, 2016, poprawki: Marcin Wolak 2011, Tomasz
 Kozłowski 2011.</div>
 
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Aktualizowane:
 
-$Date: 2016/02/29 22:58:30 $
+$Date: 2016/03/04 04:27:27 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/x.pl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/x.pl.html,v
retrieving revision 1.43
retrieving revision 1.44
diff -u -b -r1.43 -r1.44
--- philosophy/x.pl.html    1 Mar 2016 04:27:37 -0000    1.43
+++ philosophy/x.pl.html    4 Mar 2016 04:27:27 -0000    1.44
@@ -1,15 +1,10 @@
-<!--#set var="PO_FILE"
- value='<a href="/philosophy/po/x.pl.po">
- http://www.gnu.org/philosophy/po/x.pl.po</a>'
- --><!--#set var="ORIGINAL_FILE" value="/philosophy/x.html"
- --><!--#set var="DIFF_FILE" value="/philosophy/po/x.pl-diff.html"
- --><!--#set var="OUTDATED_SINCE" value="2015-12-14" -->
+<!--#set var="ENGLISH_PAGE" value="/philosophy/x.en.html" -->
 
 <!--#include virtual="/server/header.pl.html" -->
 <!-- Parent-Version: 1.77 -->
 
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
-<title>Pułapka X Window - Projekt GNU - Fundacja Wolnego Oprogramowania 
(FSF)</title>
+<title>Pułapka X Window - Projekt GNU - Free Software Foundation</title>
 <meta http-equiv="Keywords"
    content="GNU, FSF, Fundacja Wolnego Oprogramowania, wolność, Richard 
Stallman, rms,
 ruch wolnego oprogramowania" />
@@ -19,7 +14,6 @@
 
 <!--#include virtual="/philosophy/po/x.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.pl.html" -->
-<!--#include virtual="/server/outdated.pl.html" -->
 <h2>Pułapka X Window</h2>
 
 <p>
@@ -36,7 +30,7 @@
 <p>
 Część autorów wolnego oprogramowania woli dystrybuować je 
na&nbsp;warunkach
 innych niż copyleft. Licencje przez nich wykorzystywane, jak XFree86
-i&nbsp;<a href="/philosophy/bsd.html">BSD</a> opierają się na&nbsp;idei
+i&nbsp;<a href="/licenses/bsd.html">BSD</a> opierają się na&nbsp;idei
 nieodmawiania nikomu&nbsp;&ndash; nawet temu, kto zamierza wykorzystać naszą
 pracę jako podstawę do&nbsp;ograniczania wolności
 innych. W&nbsp;wypuszczaniu pakietów na&nbsp;licencjach nie będących
@@ -95,15 +89,14 @@
 
 <p>
 X Consortium nie przeprowadziło tego planu. Zamiast tego zlikwidowało się
-i&nbsp;przeniosło rozwój systemu&nbsp;X do&nbsp;Open Group, którego zespół
+i&nbsp;przeniosło rozwój systemu X do&nbsp;Open Group, którego zespół
 realizuje obecnie podobny zamiar. Trzeba im przyznać, że&nbsp;gdy
 poprosiłem, by wypuścili X11R6.4 na&nbsp;GNU GPL równolegle 
z&nbsp;planowaną
 przez nich restrykcyjną licencją, byli skłonni rozważyć ten pomysł (byli
 zdecydowanie przeciwni pozostaniu przy starych warunkach dystrybucyjnych
 X11). Zanim zaakceptowali bądź&nbsp;odrzucili tę propozycję, upadła już
-z&nbsp;innej przyczyny: grupa XFree86 kontynuuje starą politykę
-X&nbsp;Consortium i&nbsp;nie będzie akceptować oprogramowania objętego
-copyleft.
+z&nbsp;innej przyczyny: grupa XFree86 kontynuuje starą politykę X Consortium
+i&nbsp;nie będzie akceptować oprogramowania objętego copyleft.
 </p>
 
 <p>
@@ -188,11 +181,12 @@
 <div id="footer">
 <div class="unprintable">
 
-<p>Pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a
-href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Istnieją także <a
-href="/contact/contact.html">inne sposoby skontaktowania się</a>
-z&nbsp;FSF. <br /> Informacje o niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne
-poprawki (lub propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a
+<p>Wszelkie pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres 
<a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Inne metody kontaktu
+z&nbsp;FSF można znaleźć na&nbsp;stronie <a
+href="/contact/contact.html">kontakt</a> <br /> Informacje o niedziałających
+odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki (lub propozycje) prosimy wysyłać
+na&nbsp;adres <a
 href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
 
 <p>
@@ -214,15 +208,15 @@
 ale&nbsp;nie jesteśmy zwolnieni z&nbsp;niedoskonałości. Komentarze odnośnie
 tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące chęci współpracy
 w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a
-href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>. <br />
-Aby&nbsp;zapoznać się z&nbsp;informacjami dotyczącymi tłumaczenia
-i&nbsp;koordynowania tłumaczeń artykułów, proszę odwiedzić stronę <a
-href="/server/standards/README.translations.html">tłumaczeń</a>.</p>
+href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>. <br /> Więcej
+informacji na&nbsp;temat koordynacji oraz&nbsp;zgłaszania propozycji
+tłumaczeń artykułów znajdziecie na&nbsp;<a
+href="/server/standards/README.translations.html">stronie tłumaczeń</a>.</p>
 </div>
 
 <!-- Regarding copyright, in general, standalone pages (as opposed to
   files generated as part of manuals) on the GNU web server should
-   be under CC BY-ND 3.0 US. Please do NOT change or remove this
+   be under CC BY-ND 4.0. Please do NOT change or remove this
   without talking with the webmasters or licensing team first.
   Please make sure the copyright date is consistent with the
   document. For web pages, it is ok to list just the latest year the
@@ -236,26 +230,24 @@
   
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
-<p>Copyright &copy; 1998, 1999, 2009 Richard M. Stallman</p>
+<p>Copyright &copy; 1998, 1999, 2009, 2015 Richard M. Stallman</p>
 
-<p>Ten utwór objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez
-utworów zależnych 3.0 Stany Zjednoczone. Aby&nbsp;zobaczyć kopię niniejszej
-licencji przejdź na&nbsp;stronę <a rel="license"
-href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/";>http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/</a>
-lub&nbsp;napisz do&nbsp;Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San
-Francisco, California 94105, USA.</p>
+<p>Ta strona jest dostępna na&nbsp;<a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.pl";>licencji
+Creative Commons Uznanie autorstwa&nbsp;&ndash; Bez&nbsp;utworów zależnych
+4.0 Międzynarodowe</a>.</p>
 
 <!--#include virtual="/server/bottom-notes.pl.html" -->
 <div class="translators-credits">
 
 <!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
 Tłumaczenie: Wojciech Kotwica 2002, 2004; poprawki: Jan Owoc 2011, 2013,
-Daniel Oźminkowski 2011.</div>
+2016, Daniel Oźminkowski 2011.</div>
 
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Aktualizowane:
 
-$Date: 2016/03/01 04:27:37 $
+$Date: 2016/03/04 04:27:27 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/po/the-danger-of-ebooks.pl-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/the-danger-of-ebooks.pl-en.html,v
retrieving revision 1.20
retrieving revision 1.21
diff -u -b -r1.20 -r1.21
--- philosophy/po/the-danger-of-ebooks.pl-en.html    12 Apr 2014 13:59:52 
-0000   1.20
+++ philosophy/po/the-danger-of-ebooks.pl-en.html    4 Mar 2016 04:27:27 
-0000    1.21
@@ -60,9 +60,7 @@
 
 <ul>
 <li>To distribute tax funds to authors based on the cube root of each 
-author's popularity. See 
-<a href="http://stallman.org/articles/internet-sharing-license.en.html";>
-http://stallman.org/articles/internet-sharing-license.en.html</a>.</li>
+author's popularity.<a href="#footnote1">[1]</a></li>
 <li>To design players so users can send authors anonymous voluntary 
payments.</li>
 </ul>
 
@@ -73,6 +71,16 @@
 at <a href="http://DefectiveByDesign.org/ebooks.html";>
 http://DefectiveByDesign.org/ebooks.html</a>.</p>
 
+<h4>Footnotes</h4>
+<ol> 
+<li id="footnote1">See both my speech
+<a href="/philosophy/copyright-versus-community.html">&ldquo;Copyright
+versus Community in the Age of Computer Networks&rdquo;</a>
+and <a href="http://stallman.org/articles/internet-sharing-license.en.html";>my
+2012 open letter to the President of the Brazilian Senate</a>, Senator
+José Sarney, for more on this.</li>
+</ol>
+
 </div><!-- for id="content", starts in the include above -->
 <!--#include virtual="/server/footer.html" -->
 <div id="footer">
@@ -105,7 +113,7 @@
 
 <!-- Regarding copyright, in general, standalone pages (as opposed to
   files generated as part of manuals) on the GNU web server should
-   be under CC BY-ND 3.0 US. Please do NOT change or remove this
+   be under CC BY-ND 4.0. Please do NOT change or remove this
   without talking with the webmasters or licensing team first.
   Please make sure the copyright date is consistent with the
   document. For web pages, it is ok to list just the latest year the
@@ -120,17 +128,17 @@
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
 
-<p>Copyright &copy; 2011 Richard Stallman</p>
+<p>Copyright &copy; 2011, 2014, 2015, 2016 Richard Stallman</p>
 
 <p>This page is licensed under a <a rel="license"
-href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/";>Creative
-Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>.</p>
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/";>Creative
+Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License</a>.</p>
 
 <!--#include virtual="/server/bottom-notes.html" -->
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2014/04/12 13:59:52 $
+$Date: 2016/03/04 04:27:27 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: philosophy/po/x.pl-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/x.pl-en.html,v
retrieving revision 1.17
retrieving revision 1.18
diff -u -b -r1.17 -r1.18
--- philosophy/po/x.pl-en.html 12 Apr 2014 14:00:13 -0000   1.17
+++ philosophy/po/x.pl-en.html 4 Mar 2016 04:27:27 -0000    1.18
@@ -26,7 +26,7 @@
 <p>
 Some free software developers prefer noncopyleft distribution.
 Noncopyleft licenses such as the XFree86 and
-<a href="/philosophy/bsd.html">BSD</a> licenses are based on the idea
+<a href="/licenses/bsd.html">BSD</a> licenses are based on the idea
 of never saying no to anyone&mdash;not even to someone who seeks to
 use your work as the basis for restricting other people. Noncopyleft
 licensing does nothing wrong, but it misses the opportunity to
@@ -186,7 +186,7 @@
 
 <!-- Regarding copyright, in general, standalone pages (as opposed to
   files generated as part of manuals) on the GNU web server should
-   be under CC BY-ND 3.0 US. Please do NOT change or remove this
+   be under CC BY-ND 4.0. Please do NOT change or remove this
   without talking with the webmasters or licensing team first.
   Please make sure the copyright date is consistent with the
   document. For web pages, it is ok to list just the latest year the
@@ -201,17 +201,17 @@
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
 
-<p>Copyright &copy; 1998, 1999, 2009 Richard M. Stallman</p>
+<p>Copyright &copy; 1998, 1999, 2009, 2015 Richard M. Stallman</p>
 
 <p>This page is licensed under a <a rel="license"
-href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/";>Creative
-Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>.</p>
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/";>Creative
+Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License</a>.</p>
 
 <!--#include virtual="/server/bottom-notes.html" -->
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2014/04/12 14:00:13 $
+$Date: 2016/03/04 04:27:27 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]