www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www philosophy/po/free-software-even-more-impor...


From: Andriy Bandura
Subject: www philosophy/po/free-software-even-more-impor...
Date: Mon, 19 Jan 2015 10:42:01 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Andriy Bandura <andriykopanytsia>    15/01/19 10:42:01

Modified files:
    philosophy/po : free-software-even-more-important.uk.po 
    gnu/po     : gnu-linux-faq.uk.po 
    server/po   : tasks.uk.po 
    server     : generic.uk.html 

Log message:
    Updated Ukrainian translation in 4 files

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/free-software-even-more-important.uk.po?cvsroot=www&r1=1.12&r2=1.13
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/gnu-linux-faq.uk.po?cvsroot=www&r1=1.2&r2=1.3
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/tasks.uk.po?cvsroot=www&r1=1.18&r2=1.19
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/generic.uk.html?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2

Patches:
Index: philosophy/po/free-software-even-more-important.uk.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/free-software-even-more-important.uk.po,v
retrieving revision 1.12
retrieving revision 1.13
diff -u -b -r1.12 -r1.13
--- philosophy/po/free-software-even-more-important.uk.po    19 Jan 2015 
09:26:55 -0000   1.12
+++ philosophy/po/free-software-even-more-important.uk.po    19 Jan 2015 
10:41:59 -0000   1.13
@@ -6,8 +6,13 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: free-software-even-more-important.html\n"
+<<<<<<< free-software-even-more-important.uk.po
+"POT-Creation-Date: 2015-01-18 18:25+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-01-19 12:35+0200\n"
+=======
 "POT-Creation-Date: 2015-01-19 09:25+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2015-01-15 07:50+0200\n"
+>>>>>>> 1.12
 "Last-Translator: Andriy Bandura <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Ukrainian <address@hidden>\n"
 "Language: uk\n"
@@ -59,9 +64,15 @@
 "versa. When a program respects users' freedom and community, we call it "
 "&ldquo;free software.&rdquo;"
 msgstr ""
+"Із 1983 рух за вільне програмне 
забезпечення проводив кампанія за свободу "
+"комп'ютерних "
+"користувачів &mdash; щоби користувачі 
управляли програмами, якими вони "
+"користуються, а "
+"не навпаки. Коли програма поважає свободу 
користувачів та громади, то вона "
+"називається "
+" &ldquo;вільною програмою.&rdquo;"
 
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "It is 30 years since the launch of the Free Software Movement which "
 #| "campaigns for software to respect the users' freedom and community. We "
@@ -78,12 +89,14 @@
 "they give the program's developer power over the users, power that no one "
 "should have."
 msgstr ""
-"Тридцять років пройшло з початку руху за 
вільні програми, який виступає за "
-"те, щоб програми поважали свободу і 
громаду користувачів. Ми називаємо такі "
-"програми &ldquo;вільними&rdquo; (підкреслюючи, 
що ми говоримо про свободу, а "
-"не вартість). Деякі невільні програми, 
такі як Photoshop, дуже дорогі; інші, "
+" Ми також називаємо такі програми 
&ldquo;вільними&rdquo; підкреслюючи, що ми "
+"говоримо про "
+" свободу, а не вартість. Деякі невільні 
програми, такі як Photoshop, дуже "
+"дорогі; інші, "
 "такі як Flash Player, доступні 
безкоштовно&nbsp;&mdash; у будь-якому випадку "
-"вони підпорядковують своїх користувачів 
владі власника програми."
+"вони підпорядковують своїх користувачів 
владі власника програми, а цієї влади "
+"ніхто не "
+"повинен мати."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -93,6 +106,13 @@
 "philosophy/proprietary/proprietary.html\">the developers' power corrupts "
 "them</a>."
 msgstr ""
+"Ці дві невільні програми мають дещо 
спільне: вони обидві є "
+"<em>шкідливими програмами</em>. Тобто обидві 
мають можливості, розроблені "
+"для "
+" катування користувача. Закрите програмне 
забезпечення наразі є часто "
+"шкідливим через те, "
+" що <a href=\"/philosophy/proprietary/proprietary.html\">влада 
розробників "
+"розбещує їх</a>."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -101,6 +121,13 @@
 "computers are <a href=\"/philosophy/loyal-computers.html\">loyal</a> and do "
 "what the users' programs tell them to do)."
 msgstr ""
+"Із вільним програмним забезпеченням 
користувачі контролюють програму, як "
+"окремо, так і "
+" гуртом. Тому вони контролюють, що їхні 
комп'ютери чинять (передбачається, "
+"що ці комп'ютери "
+" <a href=\"/philosophy/loyal-computers.html\">лояльні</a> і 
працюють згідно "
+"із вказівок програм "
+" користувача)."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -110,9 +137,15 @@
 "unjust in itself, and tempts the developer to mistreat the users in other "
 "ways."
 msgstr ""
+"Із закритим програмним забезпеченням 
програма контролює користувачів і деякі "
+"інші особи "
+" (розробник чи &ldquo;власник&rdquo;) керує 
програмою. Тому закрита програма "
+"дає владу розробнику над її 
користувачами. Це несправедливо само по 
собі і "
+"спокушає "
+" розробника зневажливо поводитися із 
користувачами "
+"іншими способами."
 
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Why does this control matter? Because freedom means having control over "
 #| "your own life. If you use a program to carry out activities in your "
@@ -126,7 +159,7 @@
 "use, and all the more so when you use them for something important in your "
 "life."
 msgstr ""
-"Чому цей контроль важливий? Тому що 
свобода означає контроль над своєю "
+"Свобода означає контроль над своїм "
 "власним життям. Якщо ви застосовуєте 
програму в процесі своєї "
 "життєдіяльності, ваша свобода залежить 
від того, чи контролюєте ви цю "
 "програму. Ви заслуговуєте контролю над 
програмами, якими користуєтеся, тим "
@@ -250,7 +283,6 @@
 msgstr "Несправедливість закритих програм"
 
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "If the users don't control the program, the program controls the users. "
 #| "With proprietary software, there is always some entity, the &ldquo;"
@@ -271,7 +303,6 @@
 "несправедливої влади."
 
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "In outrageous cases (though this outrage has become quite usual) <a href="
 #| "\"/philosophy/proprietary.html\">proprietary programs are designed to spy "
@@ -560,7 +591,6 @@
 msgstr "Вільні програми: не просто 
&ldquo;переваги&rdquo;"
 
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "I'm often asked to describe the &ldquo;advantages&rdquo; of free "
 #| "software. But the word &ldquo;advantages&rdquo; is too weak when it "

Index: gnu/po/gnu-linux-faq.uk.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/gnu-linux-faq.uk.po,v
retrieving revision 1.2
retrieving revision 1.3
diff -u -b -r1.2 -r1.3
--- gnu/po/gnu-linux-faq.uk.po 17 Jan 2015 11:29:02 -0000   1.2
+++ gnu/po/gnu-linux-faq.uk.po 19 Jan 2015 10:42:00 -0000   1.3
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnu-linux-faq.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2014-12-19 14:55+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-01-17 12:57+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-01-19 10:46+0200\n"
 "Last-Translator: Andriy Bandura <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Ukrainian <address@hidden>\n"
 "Language: uk\n"
@@ -504,6 +504,9 @@
 "ask them to call the system GNU/Linux. Why do you subject yourself to this "
 "treatment?</a>"
 msgstr ""
+"<a href=\"#treatment\" id=\"TOCtreatment\">Деякі люди 
сміються над вами, "
+"коли ви просите їх називати систему 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo;. Навіщо ви "
+"піддаєте себе таким зверненням?</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
@@ -511,24 +514,33 @@
 "ask them to call the system GNU/Linux. Don't you lose by alienating them?</"
 "a>"
 msgstr ""
+"<a href=\"#alienate\" id=\"TOCalienate\">Деякі люди 
засуджують вас, коли "
+"ви просите їх називати систему 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo;. Хіба ви не "
+"програєте, відчужуючи їх?</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"#rename\" id=\"TOCrename\">Whatever you contributed, is it "
 "legitimate to rename the operating system?</a>"
 msgstr ""
+"<a href=\"#rename\" id=\"TOCrename\">Що ви б не вклали, хіба 
можна "
+"перейменовувати операційну систему?</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"#force\">Isn't it wrong to force people to call the system &ldquo;"
 "GNU/Linux&rdquo;?</a>"
 msgstr ""
+"<a href=\"#force\">Хіба чесно змушувати людей 
називати систему &ldquo;GNU/"
+"Linux&rdquo;?</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"#whynotsue\">Why not sue people who call the whole system &ldquo;"
 "Linux&rdquo;?</a>"
 msgstr ""
+"<a href=\"#whynotsue\">Чому б не переслідувати в 
судовому порядку людей, "
+"які називають всю систему &ldquo;Linux&rdquo;?</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
@@ -537,12 +549,17 @@
 "University of California, isn't it hypocritical to demand credit for the GNU "
 "project?</a>"
 msgstr ""
+"<a href=\"#BSDlicense\" id=\"TOCBSDlicense\">Хіба не лицемірно 
вимагати "
+"посилання на проект GNU після того, як ви 
заперечували проти вимоги "
+"первісної ліцензії BSD про рекламу 
Каліфорнійського університету?</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"#require\" id=\"TOCrequire\">Shouldn't you put something in the "
 "GNU GPL to require people to call the system &ldquo;GNU&rdquo;?</a>"
 msgstr ""
+"<a href=\"#require\" id=\"TOCrequire\">Чи не варто вам 
внести в GNU GPL "
+"вимогу називати систему &ldquo;GNU&rdquo;?</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
@@ -550,24 +567,33 @@
 "the GNU GPL to require people to call the system &ldquo;GNU&rdquo;, you "
 "deserve what happened; why are you complaining now?</a>"
 msgstr ""
+"<a href=\"#deserve\" id=\"TOCdeserve\">Оскільки ви не 
внесли у GNU GPL "
+"вимогу називати систему &ldquo;GNU&rdquo;, ви 
заслуговуєте на те, що "
+"сталося; чому ж ви тепер жалієтесь?</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"#contradict\" id=\"TOCcontradict\">Wouldn't you be better off not "
 "contradicting what so many people believe?</a>"
 msgstr ""
+"<a href=\"#contradict\" id=\"TOCcontradict\">Не було б краще з 
вашої "
+"сторони не заперечувати того, у чому 
переконано так багато людей?</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"#somanyright\" id=\"TOCsomanyright\">Since many people call it "
 "&ldquo;Linux&rdquo;, doesn't that make it right?</a>"
 msgstr ""
+"<a href=\"#somanyright\" id=\"TOCsomanyright\">Хіба те, що 
багато хто називає "
+"її &ldquo;Linux&rdquo;, не робить її такою?</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"#knownname\" id=\"TOCknownname\">Isn't it better to call the "
 "system by the name most users already know?</a>"
 msgstr ""
+"<a href=\"#knownname\" id=\"TOCknownname\">Не краще називати 
систему "
+"ім'ям, вже відомим більшості 
користувачів?</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
@@ -575,12 +601,17 @@
 "convenient or who's winning, not about arguments of right or wrong. "
 "Couldn't you get more of their support by a different road?</a>"
 msgstr ""
+"<a href=\"#winning\" id=\"TOCwinning\">Багатьох людей 
цікавить, що зручніше "
+"і хто перемагає, а не суперечки про те, що 
чесно, а що ні. Хіба ви не могли "
+"б отримати більше підтримки з їхнього 
боку при іншому підході?</a>"
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
 "Why do you call it GNU/Linux and not Linux? <span class=\"anchor-reference-id"
 "\">(<a href=\"#why\">#why</a>)</span>"
 msgstr ""
+"Чому ви називаєте її &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, а не 
&ldquo;Linux&rdquo;? "
+"<span class=\"anchor-reference-id\"><a 
href=\"#чому\">#чому</a></span>"
 
 #. type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
@@ -592,10 +623,19 @@
 "central components, forming the largest single contribution to the whole "
 "system. The basic vision was ours too."
 msgstr ""
+"Більшість дистрибутивів операційних 
систем, заснованих на Linux як на "
+"ядрі, є в основі своїй модифікованими 
версіями операційної "
+"системи GNU. Ми розпочали розробку GNU 
1984&nbsp;році, кількома роками "
+"раніше, ніж Лінус Торвальдс почав писати 
своє ядро. Нашою метою було "
+"розробити повністю вільну операційну 
систему. Звичайно, ми не "
+"розробляли всі її частини самі&nbsp;&mdash; але 
ми прокладали дорогу. Ми "
+"розробили більшість основних 
компонентів, сформувавши найбільший "
+"єдиний внесок у систему в цілому. 
Загальний план розвитку теж був нашим."
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid "In fairness, we ought to get at least equal mention."
 msgstr ""
+"Заради справедливості ми повинні 
отримати згадку щонайменше на рівних 
умовах."
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
@@ -604,12 +644,19 @@
 "Heard of GNU</a> for more explanation, and <a href=\"/gnu/the-gnu-project."
 "html\">The GNU Project</a> for the history."
 msgstr ""
+"Докладніше це пояснюється у статтях <a 
href=\"/gnu/linux-and-gnu.html"
+"\">&ldquo;Linux і система GNU&rdquo;</a> і <a 
href=\"/gnu/gnu-users-never-"
+"heard-of-gnu.html\">&ldquo;Користувачі GNU, які ніколи 
не чули про "
+"GNU&rdquo;</a>; з історією можна ознайомитися на 
сторінці <a href=\"/gnu/the-"
+"gnu-project.html\">&ldquo;Проект GNU&rdquo;</a>."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
 "Why is the name important? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href="
 "\"#whycare\">#whycare</a>)</span>"
 msgstr ""
+"Чому назва важлива? <span class=\"anchor-reference-id\"><a 
href="
+"\"#whycare\">#whycare</a></span>"
 
 #. type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
@@ -619,6 +666,12 @@
 "developers a role in the history of our community which they did not "
 "actually play. Then they give inordinate weight to those developers' views."
 msgstr ""
+"Незважаючи на те, що розробники Linux (ядра) 
роблять внесок у спільноту "
+"вільного програмного забезпечення, 
багатьом з них свобода байдужа. "
+"Люди, які думають, що вся система і є Linux, 
зазвичай збиваються з пантелику "
+"і приписують цим розробникам роль в 
історії нашої спільноти, яку "
+"вони насправді не грали. Потім вони 
надають поглядам цих "
+"розробників надмірне значення."
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
@@ -626,6 +679,10 @@
 "building our community, and <a href=\"/gnu/why-gnu-linux.html\">helps the "
 "public recognize the practical importance of these ideals</a>."
 msgstr ""
+"Називати систему &ldquo;GNU/Linux&rdquo; значить 
визнавати роль, яку "
+"наша вірність ідеалам зіграла в побудові 
нашої спільноти, а також <a "
+"href=\"/gnu/why-gnu-linux.html\">допомагати суспільству 
усвідомити практичну "
+"важливість цих ідеалів</a>."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
@@ -633,12 +690,17 @@
 "<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#howerror\">#howerror</a>)</"
 "span>"
 msgstr ""
+"Як вийшло, що більшість людей називає цю 
систему &ldquo;"
+"Linux&rdquo;?<span class=\"anchor-reference-id\"><a href=\"#howerror"
+"\">#howerror</a></span>"
 
 #. type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
 "Calling the system &ldquo;Linux&rdquo; is a confusion that has spread faster "
 "than the corrective information."
 msgstr ""
+"Назва системи &ldquo;Linux&rdquo;&nbsp;&mdash; це 
помилка, яка "
+"поширилася швидше, ніж її спростування."
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
@@ -650,6 +712,13 @@
 "this was and ask people to correct the practice. By that time, the "
 "confusion had a big head start."
 msgstr ""
+"Люди, які об'єднали Linux з системою GNU, не 
розуміли, що їхня "
+"діяльність зводиться до цього. Вони 
зосередили свою увагу на тій частині, "
+"яку становила Linux, і не усвідомлювали, що 
більшою частиною цієї "
+"комбінації була GNU. Вони стали називати її 
&ldquo;Linux&rdquo;, хоча ця "
+"назва не пасувало до того, що у них було. 
Минуло кілька років, перш ніж,"
+" ми усвідомили, що це за проблема, і 
звернулися до людей з проханням "
+"виправити цю практику. До того часу ця 
омана зайшла вже далеко."
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
@@ -661,18 +730,31 @@
 "development was started by Linus Torvalds in 1991. This false picture tends "
 "to reinforce the idea that the system should be called &ldquo;Linux&rdquo;."
 msgstr ""
+"Більшість людей, які називають цю систему 
&ldquo;Linux&rdquo;, ніколи "
+"не чули про те, що це не правильно. Вони 
бачили, що інші вживають цю "
+"назву і припускають, що так і повинно бути. 
Назва &ldquo;"
+"Linux&rdquo; також поширює неправдиву картину 
про походження системи, "
+"тому що люди зазвичай вважають, що історія 
системи відповідає назві. "
+"Наприклад, вони часто переконані у тому, 
що її розробка почалася Лінусом "
+"Торвальдсом у 1991&nbsp;році. Ця помилкова 
картина сприяє зміцненню "
+"думки про те, що систему слід називати 
&ldquo;Linux&rdquo;."
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "Many of the questions in this file represent people's attempts to justify "
 "the name they are accustomed to using."
 msgstr ""
+"Багато питань на цій сторінці 
демонструють спроби людей виправдати"
+"використання назви, яку вони звикли 
вживати."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
 "Should we always say &ldquo;GNU/Linux&rdquo; instead of &ldquo;Linux&rdquo;? "
 "<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#always\">#always</a>)</span>"
 msgstr ""
+"Завжди нам слід говорити &ldquo;GNU/Linux&rdquo; 
замість &ldquo;"
+"Linux&rdquo;?<span class=\"anchor-reference-id\"><a href=\"#always"
+"\">#always</a></span>"
 
 #. type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
@@ -680,6 +762,9 @@
 "you're referring specifically to the kernel, you should call it &ldquo;"
 "Linux&rdquo;, the name its developer chose."
 msgstr ""
+"Не завжди&nbsp;&mdash; тільки тоді, коли ви 
говорите про систему в цілому. "
+"Коли ви маєте на увазі саме ядро, вам слід 
називати його &ldquo;"
+"Linux&rdquo;&nbsp;&nbsp; назвою, яку для неї обрав 
розробник."
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
@@ -690,6 +775,13 @@
 "GNU/Linux&rdquo;, and calling the kernel &ldquo;Linux&rdquo;, you avoid the "
 "ambiguity."
 msgstr ""
+"Коли люди називають усю систему 
&ldquo;Linux&rdquo;, вони&nbsp;&mdash; як "
+"наслідок&nbsp;&nbsp; називають усю систему так 
само, як і ядро. Це призводить "
+"до різного роду плутанини, тому що тільки 
фахівець може сказати, чи"
+"відноситься твердження тільки до ядра або 
до всієї системи в цілому. "
+"Називаючи "
+"систему в цілому &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, а ядро 
&ldquo;Linux&rdquo;, ви "
+"уникаєте двозначності."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
@@ -697,6 +789,9 @@
 "class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#linuxalone\">#linuxalone</a>)</"
 "span>"
 msgstr ""
+"Чи вдалося б Linux досягнути такого успіху, 
якби не було GNU? <span "
+"class=\"anchor-reference-id\"><a href=\"#linuxalone\">#linuxalone</a></"
+"span>"
 
 #. type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
@@ -706,6 +801,14 @@
 "(later) Berkeley CSRG, which had been specifically asked by the GNU Project "
 "to start freeing its code."
 msgstr ""
+"У такому альтернативному світі сьогодні 
не було б нічого подібного системі "
+"GNU/"
+"Linux, і, ймовірно, взагалі ніякої вільної 
операційної системи. Ніхто не "
+"робив спроб розробити вільну операційну 
систему у "
+"вісімдесятих роках XX&nbsp;століття, крім 
проекту GNU і (пізніше) "
+"дослідницької групи обчислювальної тех
ніки університету Берклі, "
+"яку проект GNU спеціально попросив 
приступити до відкриття їхніх вихідних "
+"кодів."
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
@@ -715,6 +818,13 @@
 "Linux became free in 1992 when Linus rereleased it under the GNU GPL. (See "
 "the release notes for version 0.12.)"
 msgstr ""
+"Частково на Лінуса Торвальдса вплинула 
промова про GNU у Фінляндії в 1990 "
+"році. "
+"Можливо, він написав би ядро операційної 
системи сім'ї Unix і без "
+"цього впливу, проте воно, ймовірно, не було 
б вільною "
+"програмою. Це ядро (Linux) стало вільним у 
1992&nbsp;році, коли Лінус "
+"перевипустив його під ліцензією GNU GPL. (Див. 
примітки до випуску версії "
+"0.12)."
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
@@ -723,6 +833,10 @@
 "significance of Linux came from fitting into a larger framework, a complete "
 "free operating system: GNU/Linux."
 msgstr ""
+"Навіть, якщо б Торвальдс випустив Linux під 
якої-небудь іншою вільною "
+"ліцензією, саме по собі вільне ядро не 
дало б світу майже нічого. "
+"Значення Linux виникає з оформлення у складі 
більш великої структури, "
+"повністю вільної операційної 
системи&nbsp;&nbsp; GNU/Linux."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
@@ -730,6 +844,9 @@
 "this request? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#divide"
 "\">#divide</a>)</span>"
 msgstr ""
+"Хіба для спільноти не було б краще, якби ви 
не ділили людей за цим "
+"проханням? <span class=\"anchor-reference-id\"><a 
href=\"#divide\">#divide</"
+"a></span>"
 
 #. type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
@@ -737,6 +854,9 @@
 "people. We are asking them to give the GNU Project credit for the GNU "
 "operating system. This does not criticize anyone or push anyone away."
 msgstr ""
+"Коли ми просимо людей говорити 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo;, ми не поділяємо "
+"людей. Ми лише просимо їх віддати належне 
проекту GNU за операційну систему "
+"GNU. Цим ми не критикуємо нікого і нікого не 
відштовхуємо."
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
@@ -746,6 +866,11 @@
 "doesn't silence us, but it does tend to divide the community, so we hope you "
 "can convince them to stop."
 msgstr ""
+"Однак є люди, яким не подобається, що ми 
так говоримо. Іноді ці люди "
+"відштовхують нас у відповідь. Деколи вони 
бувають настільки грубі, що виникає "
+"питання, чи не намагаються вони навмисне 
змусити нас мовчати. Це не змусить "
+"нас мовчати, але людей це іноді розділяє, 
тому ми сподіваємося, що ви "
+"переконаєте їх перестати це робити."
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
@@ -756,6 +881,13 @@
 "cite only practical benefits and present free software only as an efficient "
 "development model (the open source movement)."
 msgstr ""
+"Тим не менш це лише другорядна причина 
розділення нашої "
+"громади. Найважливіший поділ нашої 
спільноти проходить між "
+"тими, хто розглядає вільні програми як 
соціальну та етичну "
+"цінність і розцінює невільні програми як 
соціальну проблему "
+"(прихильники руху за вільне програмне 
забезпечення), і тими, хто "
+"вказує тільки на практичні вигоди і являє 
вільні програми "
+"тільки як ефективну схему розробки (рух за 
відкритий вихідний код)."
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
@@ -766,6 +898,13 @@
 "philosophy/open-source-misses-the-point.html\">Why Open Source misses the "
 "point of Free Software</a>."
 msgstr ""
+"Це розбіжність не тільки питання 
назви&nbsp;&mdash; це питання відмінності "
+"головних цінностей. Для спільноти дуже 
важливо бачити цю суперечність і "
+"думати про неї. Назви &ldquo;вільні 
програми&rdquo; і &ldquo;програми "
+"з відкритим вихідним кодом&rdquo;&nbsp;&nbsp; 
гасла цих двох позицій. "
+"Дивіться <a href=\"/philosophy/open-source-misses-the-point.html"
+"\">&ldquo;Чому &lsquo;відкритий вихідний код&rsquo; 
не передає поняття "
+"&lsquo;вільна програма&rsquo;&rdquo;</a>."
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
@@ -780,6 +919,17 @@
 "real one. It can only go away if we who value freedom either persuade "
 "everyone (which won't be easy) or are defeated entirely (let's hope not)."
 msgstr ""
+"Розбіжності з приводу цінностей частково 
відповідають тій увазі, яку "
+"люди приділяють ролі проекту GNU у нашій 
громаді. Люди, які цінують "
+"свободу, швидше будуть називати систему 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo;, а люди, "
+"які дізнаються про те, що ця 
система&nbsp;&mdash; &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, "
+"швидше звернуть увагу на наші філософські 
аргументи у підтримку свободи і "
+"громади (тому-то вибір назви для системи 
має значення для "
+"суспільства). Проте розбіжності, ймовірно, 
існували б, навіть коли усі "
+"знатимуть про походження системи та її 
правильну назву, тому що це "
+"серйозна проблема. Вона може зникнути, 
лише якщо ми&nbsp;&nbsp; люди, "
+"які цінують свободу,&mdash; переконаємо усіх 
інших (що буде нелегко) "
+"чи будемо повністю переможені (будемо 
сподіватися, що цього не станеться)."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
@@ -787,6 +937,9 @@
 "the system by any name that individual chooses? <span class=\"anchor-"
 "reference-id\">(<a href=\"#freespeech\">#freespeech</a>)</span>"
 msgstr ""
+"Хіба проект GNU не підтримує свободу слова 
кожної особистості і право "
+"називати систему так, як вона хоче? <span 
class=\"anchor-reference-id\"><a "
+"href=\"#freespeech\">#freespeech</a></span>"
 
 #. type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
@@ -796,6 +949,12 @@
 "that GNU stands for, and to inform others that those values of freedom "
 "brought the system into existence."
 msgstr ""
+"Так, звісно, ми переконані, що у вас є 
свобода слова і право називати "
+"операційну систему так, як вам завгодно. 
Ми просимо людей називати систему "
+"&ldquo;GNU/Linux&rdquo; для того, щоб бути 
справедливими по відношенню до "
+"проекту GNU, популяризувати цінності 
свободи, які відстоює GNU, а "
+"також проінформувати інших людей, що ці 
цінності свободи дали життя "
+"цій системі."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
@@ -803,6 +962,9 @@
 "GNU/&rdquo; in the name go without saying? <span class=\"anchor-reference-id"
 "\">(<a href=\"#everyoneknows\">#everyoneknows</a>)</span>"
 msgstr ""
+"Оскільки всі знають про роль GNU у розробці 
цієї системи, хіба не ясно і "
+"без слів, що мова йде про &ldquo;GNU/&rdquo;? <span 
class=\"anchor-reference-"
+"id\"><a href=\"#everyoneknows\">#everyoneknows</a></span>"
 
 #. type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
@@ -812,6 +974,12 @@
 "stands for. <a href=\"/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html\">GNU Users "
 "Who Have Never Heard of GNU</a> explains further."
 msgstr ""
+"Досвід показує, що користувачі цієї 
системи, як і користувачі "
+"комп'ютерів взагалі, часто нічого не 
знають про систему GNU. Більшість статей "
+"про систему не згадує ні назви &ldquo;GNU&rdquo;, 
ні ідеалів, які "
+"відстоює GNU. Стаття <a 
href=\"/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html"
+"\">&ldquo;Користувачі GNU, які ніколи не чули 
про GNU&rdquo;</a> "
+"роз'яснює це питання докладніше."
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
@@ -820,6 +988,11 @@
 "GNU is. For instance, many think it is a collection of <a href=\"#tools"
 "\">&ldquo;tools&rdquo;</a>, or a project to develop tools."
 msgstr ""
+"Люди, які так кажуть, ймовірно, технарі, 
які мають на увазі інших "
+"знайомих технарів. Технарі часто знають 
про GNU, проте багато з них мають "
+"абсолютно неправильне уявлення про те, що 
це таке. Наприклад, багато "
+"вважають, що це набір <a 
href=\"#tools\">&ldquo;інструментів&rdquo;</a> "
+"або проект по розробці таких 
інструментів."
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
@@ -829,6 +1002,12 @@
 "would make sense to talk about the GNU Project's role in this or some other "
 "activity, but not that of GNU."
 msgstr ""
+"Постановка цього питання, яка досить 
типова, ілюструє ще одну "
+"поширену помилку. Коли говорять про 
&ldquo;роль GNU&rdquo; "
+" у розробці чого-небудь, то мають на увазі, 
що GNU&nbsp;&mdash; це група "
+"людей. "
+"GNU&nbsp;&mdash; це операційна система. У таких 
випадках доречно було б "
+"говорити про роль проекту GNU в тій чи іншій 
діяльності, а не про GNU."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
@@ -836,6 +1015,10 @@
 "use? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href="
 "\"#everyoneknows2\">#everyoneknows2</a>)</span>"
 msgstr ""
+"Позаяк мені відомо про роль GNU в цій 
системі, то невже є значення, якою "
+"назвою "
+"я користуюся? <span class=\"anchor-reference-id\"><a href="
+"\"#everyoneknows2\">#everyoneknows2</a></span>"
 
 #. type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
@@ -844,6 +1027,11 @@
 "Linux&rdquo;, that it was started by Linus Torvalds, and that it was "
 "intended to be &ldquo;open source&rdquo;. If you don't tell them, who will?"
 msgstr ""
+"Якщо ваші слова не відображають вашого 
знання, то ви не передаєте його іншим. "
+"Більшість людей, які чули про систему 
GNU/Linux, думають, що це "
+"&ldquo;Linux&rdquo;, що вона була заснована Лінусом 
Торвальдсом і що її "
+"збиралися робити &ldquo;з відкритим вихідним 
кодом&rdquo;. Якщо ви їм не "
+"розповісте правду, то хто розповість?"
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
@@ -851,12 +1039,18 @@
 "shortening &ldquo;Microsoft Windows&rdquo; to &ldquo;Windows&rdquo;? <span "
 "class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#windows\">#windows</a>)</span>"
 msgstr ""
+"Хіба скорочення &ldquo;GNU/Linux&rdquo; і &ldquo;Linux&rdquo; 
не те "
+"саме, що скорочення &ldquo;Microsoft Windows&rdquo; і 
&ldquo;"
+"Windows&rdquo;? <span class=\"anchor-reference-id\"><a href=\"#windows"
+"\">#windows</a></span>"
 
 #. type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
 "It's useful to shorten a frequently-used name, but not if the abbreviation "
 "is misleading."
 msgstr ""
+"Часто вживані назви корисно скорочувати, 
але тільки не у випадку, коли "
+"скорочення вводить в оману."
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
@@ -2309,3 +2503,4 @@
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Updated:"
 msgstr "Оновлено:"
+

Index: server/po/tasks.uk.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/tasks.uk.po,v
retrieving revision 1.18
retrieving revision 1.19
diff -u -b -r1.18 -r1.19
--- server/po/tasks.uk.po    10 Apr 2014 19:10:29 -0000   1.18
+++ server/po/tasks.uk.po    19 Jan 2015 10:42:00 -0000   1.19
@@ -3,12 +3,12 @@
 # This file is distributed under the same license as the tasks.shtml package.
 #
 # Evgeniy Sudyr <address@hidden>, 2008.
-# Andriy Bandura <address@hidden>, 2013, 2014.
+# Andriy Bandura <address@hidden>, 2013, 2014, 2015.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: tasks.uk\n"
 "POT-Creation-Date: 2014-04-05 00:03+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-04-10 21:23+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-01-19 11:31+0200\n"
 "Last-Translator: Andriy Bandura <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Ukrainian <address@hidden>\n"
 "Language: uk\n"
@@ -96,8 +96,8 @@
 "to the webmasters team for this task and others."
 msgstr ""
 "Користувачі з обмеженими можливостями у 
інтернеті могли б проходити "
-"співбесіду, і, можливо, навіть додали б для 
вебмайстрів команду для "
-"виконання цього завдання та інші."
+"співбесіду, і, можливо, навіть залучилися 
б у команду веб-майстрів для "
+"виконання цього та інших завдань."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>

Index: server/generic.uk.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/generic.uk.html,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- server/generic.uk.html   31 Aug 2013 13:39:19 -0000   1.1
+++ server/generic.uk.html   19 Jan 2015 10:42:01 -0000   1.2
@@ -1 +1 @@
-<p>Якщо ви бажаєте приєднатись до команди 
перекладачів - преєднуйтесь до <a 
href="https://savannah.gnu.org/projects/www-uk/";>проекту 
перекладу проекту GNU на українську мову</a></p>
\ No newline at end of file
+<p>Якщо ви бажаєте приєднатись до команди 
перекладачів, то приєднуйтесь до <a 
href="https://savannah.gnu.org/projects/www-uk/";>проекту 
перекладу проекту GNU на українську мову</a></p>
\ No newline at end of filereply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]