www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/server/po mirror.sq.po


From: GNUN
Subject: www/server/po mirror.sq.po
Date: Sun, 30 Mar 2014 17:26:33 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   GNUN <gnun>   14/03/30 17:26:33

Modified files:
    server/po   : mirror.sq.po 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/mirror.sq.po?cvsroot=www&r1=1.65&r2=1.66

Patches:
Index: mirror.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/mirror.sq.po,v
retrieving revision 1.65
retrieving revision 1.66
diff -u -b -r1.65 -r1.66
--- mirror.sq.po    30 Mar 2014 17:20:12 -0000   1.65
+++ mirror.sq.po    30 Mar 2014 17:26:33 -0000   1.66
@@ -188,8 +188,8 @@
 "Në përgjithësi, pasqyrat e mirëmbajtura nga organizma dhe individë që "
 "dëshirojnë të përkrahin software-in e lirë, janë të mirëpritura dhe i 
"
 "çmojmë. Pasqyrat e xhiruara me synim përftim lidhjesh reklame ose tjetër "
-"vlerësim nga sajti ynë, ose që merren me veprimtari joetike, nuk pranohen "
-"në listën tonë."
+"vlerësim nga sajti ynë, ose që merren me veprimtari joetike, nuk pranohen 
në "
+"listën tonë."
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Web setup for mirrors"
@@ -301,8 +301,8 @@
 "ftp.gnu.org and other sites also offer alpha.gnu.org (around 10GB) for your "
 "mirroring pleasure:"
 msgstr ""
-"ftp.gnu.org dhe sajte të tjerë ofrojnë po ashtu alpha.gnu.org "
-"(rreth 10GB) për nevojat tuaja të pasqyrimit:"
+"ftp.gnu.org dhe sajte të tjerë ofrojnë po ashtu alpha.gnu.org (rreth 10GB) 
"
+"për nevojat tuaja të pasqyrimit:"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
@@ -453,6 +453,7 @@
 msgid ""
 "Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";
 "\">&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other 
ways "
+"to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions "
 "can be sent to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
 "org&gt;</a>."
 msgstr ""
@@ -512,3 +513,16 @@
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Updated:"
 msgstr "U përditësua më:"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";
+#~ "org\">&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/"
+#~ "\">other ways can be sent to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
+#~ "address@hidden&gt;</a>."
+#~ msgstr ""
+#~ "Ju lutemi, pyetjet dhe kërkesat e përgjithshme rreth FSF-së &amp; 
GNU-së "
+#~ "dërgojini te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. 
 Ka "
+#~ "gjithashtu <a href=\"/contact/\">mënyra të tjera për t'u lidhur me</a> "
+#~ "FSF-në. Njoftimet për lidhje të dëmtuara dhe ndreqje apo këshilla 
të "
+#~ "tjera mund të dërgohen te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
+#~ "address@hidden&gt;</a>."reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]