www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www philosophy/po/fire.sq.po graphics/po/graphi...


From: Besnik Bleta
Subject: www philosophy/po/fire.sq.po graphics/po/graphi...
Date: Sun, 30 Mar 2014 18:07:54 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Besnik Bleta <beso>   14/03/30 18:07:54

Modified files:
    philosophy/po : fire.sq.po 
    graphics/po  : graphics.sq.po 
    po       : home.sq.po 
    server/po   : body-include-1.sq.po body-include-2.sq.po 
             footer-text.sq.po takeaction.sq.po 
    software/po  : software.sq.po 
    licenses/po  : licenses.sq.po 

Log message:
    update

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/fire.sq.po?cvsroot=www&r1=1.16&r2=1.17
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/graphics/po/graphics.sq.po?cvsroot=www&r1=1.28&r2=1.29
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/po/home.sq.po?cvsroot=www&r1=1.177&r2=1.178
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/body-include-1.sq.po?cvsroot=www&r1=1.10&r2=1.11
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/body-include-2.sq.po?cvsroot=www&r1=1.62&r2=1.63
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/footer-text.sq.po?cvsroot=www&r1=1.19&r2=1.20
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/takeaction.sq.po?cvsroot=www&r1=1.150&r2=1.151
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/software/po/software.sq.po?cvsroot=www&r1=1.52&r2=1.53
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/po/licenses.sq.po?cvsroot=www&r1=1.27&r2=1.28

Patches:
Index: philosophy/po/fire.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/fire.sq.po,v
retrieving revision 1.16
retrieving revision 1.17
diff -u -b -r1.16 -r1.17
--- philosophy/po/fire.sq.po  25 Mar 2014 11:58:19 -0000   1.16
+++ philosophy/po/fire.sq.po  30 Mar 2014 18:07:52 -0000   1.17
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "POT-Creation-Date: 2014-03-25 11:55+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-09-24 10:22+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-03-30 19:00+0200\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <address@hidden>\n"
 "Language: \n"
@@ -17,57 +17,21 @@
 "Outdated-Since: 2014-03-25 11:25+0000\n"
 
 #. type: Content of: <title>
-#, fuzzy
 #| msgid "Copyrighting fire! - GNU Project - Free Software Foundation (FSF)"
 msgid "Copyrighting fire! - GNU Project - Free Software Foundation"
-msgstr ""
-"Vënia e zjarrit nën të drejta kopjimi! - Projekti GNU - Free Software "
-"Foundation (FSF)"
+msgstr "Vënia e zjarrit nën të drejta kopjimi! - Projekti GNU - Free 
Software Foundation"
 
 #. type: Content of: <h2>
 msgid "Copyrighting fire!"
 msgstr "Vënia e zjarrit nën të drejta kopjimi!"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"I was in the pub last night, and a guy asked me for a light for his "
-"cigarette. I suddenly realised that there was a demand here and money to be "
-"made, and so I agreed to light his cigarette for 10 pence, but I didn't "
-"actually give him a light, I sold him a license to burn his cigarette. My "
-"fire-license restricted him from giving the light to anybody else, after "
-"all, that fire was my property. He was drunk, and dismissing me as a loony, "
-"but accepted my fire (and by implication the licence which governed its "
-"use) anyway. Of course in a matter of minutes I noticed a friend of his "
-"asking him for a light and to my outrage he gave his cigarette to his friend "
-"and pirated my fire! I was furious, I started to make my way over to that "
-"side of the bar but to my added horror his friend then started to light "
-"other people's cigarettes left, right, and centre! Before long that whole "
-"side of the bar was enjoying MY fire without paying me anything. Enraged I "
-"went from person to person grabbing their cigarettes from their hands, "
-"throwing them to the ground, and stamping on them."
-msgstr ""
-"Dje natën qeshë në klub, dhe njëfarë tipi më kërkoi zjarr të ndezë 
cigaren. "
-"Papritmas kuptova që këtu kish kërkesë dhe mund të bëja para, kështu 
që "
-"pranova t'ia ndez cigaren për 10 qindarka, por pa i dhënë shkrepësen, "
-"thjesht i shita një leje që të tymoste cigaren e vet. Leja ime për 
zjarrin "
-"ia ndalonte dhënien e zjarrit cilitdo tjetri, pasi, në fund të fundit, "
-"zjarri qe pronë e imja. Qe i dehur, dhe më shpërfilli si të marrosur, por 
"
-"sidoqoftë e pranoi zjarrin tim (dhe si pasojë edhe lejen që drejtonte "
-"përdorimin e tij). Kuptohet që brenda pak minutash vura re një shok të 
tij "
-"t'i kërkonte zjarr dhe, si për inatin tim, ky i zgjati cigaren duke "
-"pirateruar kështu zjarrin tim! I zemëruar, u drejtova për nga ajo anë e "
-"barit, por tmerri im u shtua kur miku i tij zuri të ndizte cigaret e të "
-"tjerëve sa majtas, djathtas! Pa humbur kohë, krejt ajo anë e barit po 
bënte "
-"qejf me zjarrin TIM, pa më paguar asgjë. I tërbuar zura t'ua heq cigaret 
nga "
-"duart, një e nga një, ua hodha në dysheme dhe ua shkela me këmbë."
+msgid "I was in the pub last night, and a guy asked me for a light for his 
cigarette. I suddenly realised that there was a demand here and money to be 
made, and so I agreed to light his cigarette for 10 pence, but I didn't 
actually give him a light, I sold him a license to burn his cigarette. My 
fire-license restricted him from giving the light to anybody else, after all, 
that fire was my property. He was drunk, and dismissing me as a loony, but 
accepted my fire (and by implication the licence which governed its use) 
anyway. Of course in a matter of minutes I noticed a friend of his asking him 
for a light and to my outrage he gave his cigarette to his friend and pirated 
my fire! I was furious, I started to make my way over to that side of the bar 
but to my added horror his friend then started to light other people's 
cigarettes left, right, and centre! Before long that whole side of the bar was 
enjoying MY fire without paying me anything. Enraged I went from person to 
person grabbing their cigarettes from their hands, throwing them to the ground, 
and stamping on them."
+msgstr "Dje natën qeshë në klub, dhe njëfarë tipi më kërkoi zjarr të 
ndezë cigaren. Papritmas kuptova që këtu kish kërkesë dhe mund të bëja 
para, kështu që pranova t'ia ndez cigaren për 10 qindarka, por pa i dhënë 
shkrepësen, thjesht i shita një leje që të tymoste cigaren e vet. Leja ime 
për zjarrin ia ndalonte dhënien e zjarrit cilitdo tjetri, pasi, në fund të 
fundit, zjarri qe pronë e imja. Qe i dehur, dhe më shpërfilli si të 
marrosur, por sidoqoftë e pranoi zjarrin tim (dhe si pasojë edhe lejen që 
drejtonte përdorimin e tij). Kuptohet që brenda pak minutash vura re një 
shok të tij t'i kërkonte zjarr dhe, si për inatin tim, ky i zgjati cigaren 
duke pirateruar kështu zjarrin tim! I zemëruar, u drejtova për nga ajo anë 
e barit, por tmerri im u shtua kur miku i tij zuri të ndizte cigaret e të 
tjerëve sa majtas, djathtas! Pa humbur kohë, krejt ajo anë e barit po bënte 
qejf me zjarrin TIM, pa më paguar asgjë. I tërbuar zura t'ua heq cigaret nga 
duart, një e nga një, ua hodha në dysheme dhe ua shkela me këmbë."
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Strangely the door staff exhibited no respect for my property rights as they "
-"threw me out the door."
-msgstr ""
-"Çuditërisht, stafi i portës, duke më flakur jashtë derës, nuk tregoi 
respekt "
-"për të drejtat e mia të pronësisë."
+msgid "Strangely the door staff exhibited no respect for my property rights as 
they threw me out the door."
+msgstr "Çuditërisht, stafi i portës, duke më flakur jashtë derës, nuk 
tregoi respekt për të drejtat e mia të pronësisë."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid "--Ian Clarke"
@@ -79,19 +43,8 @@
 msgstr " "
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
-msgid ""
-"Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";
-"\">&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other 
ways "
-"to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions "
-"can be sent to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
-"org&gt;</a>."
-msgstr ""
-"Ju lutemi, pyetjet dhe kërkesat e përgjithshme rreth FSF-së &amp; GNU-së "
-"dërgojini te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. 
Ka "
-"gjithashtu <a href=\"/contact/\">mënyra të tjera për t'u lidhur me</a> 
FSF-"
-"në. Njoftimet për lidhje të dëmtuara dhe ndreqje apo këshilla të tjera 
mund "
-"të dërgohen te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
-"org&gt;</a>."
+msgid "Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF. Broken links and other 
corrections or suggestions can be sent to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgstr "Ju lutemi, pyetjet dhe kërkesat e përgjithshme rreth FSF-së &amp; 
GNU-së dërgojini te <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Ka gjithashtu <a 
href=\"/contact/\">mënyra të tjera për t'u lidhur me</a> FSF-në. Njoftimet 
për lidhje të dëmtuara dhe ndreqje apo këshilla të tjera mund të 
dërgohen te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
 
 #. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
 #.     replace it with the translation of these two:
@@ -105,28 +58,16 @@
 #.     href="/server/standards/README.translations.html">Translations
 #.     README</a>. 
 #. type: Content of: <div><div><p>
-msgid ""
-"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
-"translations of this article."
-msgstr ""
-"Përpiqemi fort dhe bëjmë sa mundemi për të ofruar përkthime me cilësi 
të "
-"mirë dhe të përpikta. Megjithatë, nuk jemi të përjashtuar nga "
-"papërsosmëritë. Ju lutemi, komentet dhe këshillat e përgjithshme lidhur 
me "
-"këtë dërgojini te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;web-"
-"address@hidden&gt;</a>.</p><p>Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe "
-"parashtrimin e përkthimeve të faqeve tona web, shihni <a href=\"/server/"
-"standards/README.translations.html\">README për përkthimet</a>."
+msgid "Please see the <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> for 
information on coordinating and submitting translations of this article."
+msgstr "Përpiqemi fort dhe bëjmë sa mundemi për të ofruar përkthime me 
cilësi të mirë dhe të përpikta. Megjithatë, nuk jemi të përjashtuar 
nga papërsosmëritë. Ju lutemi, komentet dhe këshillat e përgjithshme 
lidhur me këtë dërgojini te <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p><p>Për të dhëna 
mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve të faqeve tona web, shihni 
<a href=\"/server/standards/README.translations.html\">README për 
përkthimet</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Copyright &copy; 2014 Ian Clarke"
-msgstr ""
+msgstr "Të drejta Kopjimi &copy; 2014 Ian Clarke"
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted in any "
-"medium, provided this notice is preserved."
-msgstr ""
+msgid "Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted 
in any medium, provided this notice is preserved."
+msgstr "Lejohet kopjimi fjalë për fjalë dhe shpërndarja e krej këtij 
artikulli në çfarëdo media, me kusht që ky shënim të ruhet."
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 #. type: Content of: <div><div>
@@ -138,14 +79,3 @@
 msgid "Updated:"
 msgstr "U përditësua më:"
 
-#, fuzzy
-#~| msgid ""
-#~| "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
-#~| "\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
-#~ msgid ""
-#~ "Please send comments on this speech to Georg Greve <a href=\"mailto:";
-#~ "address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>"
-#~ msgstr ""
-#~ "Ju lutemi, njoftimet për lidhje të dëmtuara dhe ndreqje apo këshilla 
të "
-#~ "tjera na i dërgoni te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
-#~ "address@hidden&gt;</a>."

Index: graphics/po/graphics.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/graphics/po/graphics.sq.po,v
retrieving revision 1.28
retrieving revision 1.29
diff -u -b -r1.28 -r1.29
--- graphics/po/graphics.sq.po 14 Mar 2014 05:38:33 -0000   1.28
+++ graphics/po/graphics.sq.po 30 Mar 2014 18:07:53 -0000   1.29
@@ -7,14 +7,13 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: graphics.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2014-03-14 04:30+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-12-09 19:31+0200\n"
+"PO-Revision-Date: \n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
-"Language-Team: LANGUAGE <address@hidden>\n"
+"Language-Team: \n"
 "Language: \n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Outdated-Since: 2014-01-11 03:25+0000\n"
 
 #. type: Content of: <title>
 msgid "The GNU Art Gallery - GNU Project - Free Software Foundation"
@@ -25,8 +24,7 @@
 msgstr "Galeria e Artit GNU"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Beside the art on these GNU Web pages, we at the GNU Project have the art:"
+msgid "Beside the art on these GNU Web pages, we at the GNU Project have the 
art:"
 msgstr "Përveç artit në këto faqe Web GNU, ne të Projekti GNU kemi art:"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
@@ -38,158 +36,64 @@
 msgstr "te <a href=\"http://shop.fsf.org/category/gnu-gear/\";>Bluza GNU</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"on the covers of the <a href=\"/bulletins/bulletins.html\">GNU's Bulletins</"
-"a>"
+msgid "on the covers of the <a href=\"/bulletins/bulletins.html\">GNU's 
Bulletins</a>"
 msgstr "te kapakët e <a href=\"/bulletins/bulletins.html\">Buletineve GNU</a>"
 
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "We are looking for new graphic designs for t-shirts and other GNU and FSF "
-#| "items to offer in our shop. If you are interested in contributing some "
-#| "good-quality art to help raise free software awareness, please contact <a "
-#| "href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Here are "
-#| "some <a href=\"http://libreplanet.org/wiki/Group:Free_Software_Foundation/";
-#| "Ideas#Store_suggestions\">ideas on how we can use artwork</a>."
-msgid ""
-"We are looking for new graphic designs for t-shirts and other GNU and FSF "
-"items to offer in our shop. If you are interested in contributing some good-"
-"quality art to help raise free software awareness, please contact <a href="
-"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Here are some <a "
-"href=\"http://libreplanet.org/wiki/Group:Free_Software_Foundation/";
-"Ideas#Store_suggestions\"> ideas on how we can use artwork</a>."
-msgstr ""
-"Po kërkojmë për grafikë të re për bluza dhe sende të tjera GNU dhe FSF 
që "
-"ofrojmë te shitorja jonë. Nëse jeni i interesuar për të kontribuar 
punime "
-"artistike cilësore që ndihmojnë në rritjen e ndërgjegjësimit rreth 
software-"
-"it të lirë, ju lutemi, lidhuni me <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
-"address@hidden&gt;</a>. Ja disa <a href=\"http://libreplanet.org/wiki/";
-"Group:Free_Software_Foundation/Ideas#Store_suggestions\">ide se si i "
-"përdorim ne punimet</a>."
+msgid "We are looking for new graphic designs for t-shirts and other GNU and 
FSF items to offer in our shop. If you are interested in contributing some 
good-quality art to help raise free software awareness, please contact <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Here are some <a 
href=\"http://libreplanet.org/wiki/Group:Free_Software_Foundation/Ideas#Store_suggestions\";>
 ideas on how we can use artwork</a>."
+msgstr "Po kërkojmë për grafikë të re për bluza dhe sende të tjera GNU 
dhe FSF që ofrojmë te shitorja jonë. Nëse jeni i interesuar për të 
kontribuar punime artistike cilësore që ndihmojnë në rritjen e 
ndërgjegjësimit rreth software-it të lirë, ju lutemi, lidhuni me <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Ja disa <a 
href=\"http://libreplanet.org/wiki/Group:Free_Software_Foundation/Ideas#Store_suggestions\";>
 ide se si mund t'i përdorim punimet</a>."
 
 #. type: Content of: <h2>
 msgid "What's new?"
 msgstr "Ç'ka të re?"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "February 2013: <a href=\"/graphics/nandakumar-gnu.html\"> GNU Gives "
-#| "Freedom</a> by Nandakumar."
-msgid ""
-"February 2014: <a href=\"/graphics/scowcroft.html\"> GNU Characters</a> by "
-"Carol Anne Scowcroft."
-msgstr ""
-"Shkurt 2013: <a href=\"/graphics/nandakumar-gnu.html\"> GNU Jep Liri</a> nga "
-"Nandakumar."
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"/graphics/fsf-logo.html\">Free Software Foundation Logo</a>"
-msgid ""
-"January 2014: <a href=\"/graphics/french-motto.html\">French motto button by "
-"Lutz Bürger</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/graphics/fsf-logo.html\">Logo e Free Software Foundation-it</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"January 2014: <a href=\"/graphics/gnu-and-freedo/gnu-and-freedo.html\"> GNU"
-"+Freedo</a> SVG characters by Jos&eacute; Miguel Silva Lara and M&aacute;"
-"rcio Alexandre Silva Delgado."
-msgstr ""
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "February 2013: <a href=\"/graphics/nandakumar-gnu.html\"> GNU Gives "
-#| "Freedom</a> by Nandakumar."
-msgid ""
-"January 2014: <a href=\"/graphics/gnu-inside.html\"> GNU Inside</a> banner "
-"by Mike Gerwitz."
-msgstr ""
-"Shkurt 2013: <a href=\"/graphics/nandakumar-gnu.html\"> GNU Jep Liri</a> nga "
-"Nandakumar."
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "February 2013: <a href=\"/graphics/nandakumar-gnu.html\"> GNU Gives "
-#| "Freedom</a> by Nandakumar."
-msgid ""
-"January 2014: <a href=\"/graphics/navaneeth-gnu.html\"> Give Me Freedom</a> "
-"by Navaneeth."
-msgstr ""
-"Shkurt 2013: <a href=\"/graphics/nandakumar-gnu.html\"> GNU Jep Liri</a> nga "
-"Nandakumar."
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"November 2013: <a href=\"/graphics/copyleft-sticker.html\">&quot;Copyleft (L)"
-"&quot; sticker</a> from Don Hopkins which inspired Richard Stallman to use "
-"to term &quot;Copyleft&quot; for licensing free software."
-msgstr ""
-"Nëntor 2013: <a href=\"/graphics/copyleft-sticker.html\">ngjitës &quot;"
-"Copyleft (L)&quot;</a> nga Don Hopkins i cili frymëzoi Richard Stallman-in "
-"të përdorë termin &quot;Copyleft&quot; për licensimin e software-it të 
lirë."
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "August 2013: <del>Trans-Pacific Partnership</del> caricature by rms and "
-#| "Antonomakia. (<a href=\"http://stallman.org/trance-pacific-partnership.";
-#| "html\">moved to rms' site</a>)"
-msgid ""
-"August 2013: <del>Trans-Pacific Partnership</del> caricature by rms and "
-"Antonomakia. (<a href=\"http://stallman.org/trance-pacific-partnership.html";
-"\"> moved to rms' site</a>)"
-msgstr ""
-"Gusht 2013: karikatura <del>Partneritet Ndër-Paqësor</del> nga rms dhe "
-"Antonomakia. (<a href=\"http://stallman.org/trance-pacific-partnership.html";
-"\">u kalua te site-i i rms-së</a>)"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"February 2013: <a href=\"/graphics/nandakumar-gnu.html\"> GNU Gives Freedom</"
-"a> by Nandakumar."
-msgstr ""
-"Shkurt 2013: <a href=\"/graphics/nandakumar-gnu.html\"> GNU Jep Liri</a> nga "
-"Nandakumar."
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"November 2012: Mattias Andrée put our beloved GNU Head <a href=\"/graphics/"
-"agnuheadterm.html\">into the terminals.</a>"
-msgstr ""
-"Nëntor 2012: Mattias Andrée i hodhi Kryet e dashura GNU <a 
href=\"/graphics/"
-"agnuheadterm.html\">në terminalë.</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "November 2012: Jimmy Rustles's carved out <a href=\"/graphics/gnupumpkin."
-#| "html\">GNU Pumpkin</a> on the occasion of Halloween."
-msgid ""
-"November 2012: Jimmy Rustles's carved out <a href=\"/graphics/gnupumpkin.html"
-"\"> GNU Pumpkin</a> on the occasion of Halloween."
-msgstr ""
-"Nëntor 2012: Jimmy Rustles gdhendi <a href=\"/graphics/gnupumpkin.html"
-"\">Kungullin GNU</a> me rastin e Natës së Gjithë Shenjtorëve."
+msgid "February 2014: <a href=\"/graphics/scowcroft.html\"> GNU Characters</a> 
by Carol Anne Scowcroft."
+msgstr "Shkurt 2014: <a href=\"/graphics/scowcroft.html\"> Personazhe GNU</a> 
nga Carol Anne Scowcroft."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "January 2014: <a href=\"/graphics/french-motto.html\">French motto 
button by Lutz Bürger</a>"
+msgstr "Janar 2014: <a href=\"/graphics/french-motto.html\">Buton me moton në 
Frëngjisht, nga Lutz Bürger</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "January 2014: <a href=\"/graphics/gnu-and-freedo/gnu-and-freedo.html\"> 
GNU+Freedo</a> SVG characters by Jos&eacute; Miguel Silva Lara and 
M&aacute;rcio Alexandre Silva Delgado."
+msgstr "Janar 2014: personazhet SVG <a 
href=\"/graphics/gnu-and-freedo/gnu-and-freedo.html\"> GNU+Freedo</a>, nga 
Jos&eacute; Miguel Silva Lara dhe M&aacute;rcio Alexandre Silva Delgado."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "January 2014: <a href=\"/graphics/gnu-inside.html\"> GNU Inside</a> 
banner by Mike Gerwitz."
+msgstr "Janar 2014: <a href=\"/graphics/gnu-inside.html\"> GNU Inside</a> 
banderolë nga Mike Gerwitz."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "January 2014: <a href=\"/graphics/navaneeth-gnu.html\"> Give Me 
Freedom</a> by Navaneeth."
+msgstr "Janar 2014: <a href=\"/graphics/navaneeth-gnu.html\"> Më Jepni 
Liri</a> nga Navaneeth."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "November 2013: <a 
href=\"/graphics/copyleft-sticker.html\">&quot;Copyleft (L)&quot; sticker</a> 
from Don Hopkins which inspired Richard Stallman to use to term 
&quot;Copyleft&quot; for licensing free software."
+msgstr "Nëntor 2013: <a href=\"/graphics/copyleft-sticker.html\">ngjitës 
&quot;Copyleft (L)&quot;</a> nga Don Hopkins i cili frymëzoi Richard 
Stallman-in të përdorë termin &quot;Copyleft&quot; për licensimin e 
software-it të lirë."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "August 2013: <del>Trans-Pacific Partnership</del> caricature by rms and 
Antonomakia. (<a href=\"http://stallman.org/trance-pacific-partnership.html\";> 
moved to rms' site</a>)"
+msgstr "Gusht 2013: karikatura <del>Partneritet Ndër-Paqësor</del> nga rms 
dhe Antonomakia. (<a 
href=\"http://stallman.org/trance-pacific-partnership.html\";>u kalua te site-i 
i rms-së</a>)"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "February 2013: <a href=\"/graphics/nandakumar-gnu.html\"> GNU Gives 
Freedom</a> by Nandakumar."
+msgstr "Shkurt 2013: <a href=\"/graphics/nandakumar-gnu.html\"> GNU Jep 
Liri</a> nga Nandakumar."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "November 2012: Mattias Andrée put our beloved GNU Head <a 
href=\"/graphics/agnuheadterm.html\">into the terminals.</a>"
+msgstr "Nëntor 2012: Mattias Andrée i hodhi Kryet e dashura GNU <a 
href=\"/graphics/agnuheadterm.html\">në terminalë.</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "November 2012: Jimmy Rustles's carved out <a 
href=\"/graphics/gnupumpkin.html\"> GNU Pumpkin</a> on the occasion of 
Halloween."
+msgstr "Nëntor 2012: <a href=\"/graphics/gnupumpkin.html\"> Kungulli GNU</a> 
i gdhendur nga Jimmy Rustles me rastin e Halloween-it."
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "GNU Art on this Site"
 msgstr "Art GNU në këtë Site"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Please note the <a href= \"/server/fsf-html-style-sheet.html#UseofGraphics"
-"\">graphic style guidelines</a> used in designing and illustrating this site."
-msgstr ""
-"Ju lutemi, mbani parasysh <a href= \"/server/fsf-html-style-sheet."
-"html#UseofGraphics\">udhëzimet për stilin grafik</a> të përdorur në 
hartimin "
-"dhe ilustrimin e këtij site-i."
+msgid "Please note the <a href= 
\"/server/fsf-html-style-sheet.html#UseofGraphics\">graphic style 
guidelines</a> used in designing and illustrating this site."
+msgstr "Ju lutemi, mbani parasysh <a href= 
\"/server/fsf-html-style-sheet.html#UseofGraphics\">udhëzimet për stilin 
grafik</a> të përdorur në hartimin dhe ilustrimin e këtij site-i."
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"/graphics/3dbabygnutux.html\">A 3D baby GNU and baby Tux</a>"
@@ -197,8 +101,7 @@
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"/graphics/3dgnuhead.html\">Dale Mellor's 3D GNU head</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/graphics/3dgnuhead.html\">Krye GNU-je në 3D nga Dale Mellor</a>"
+msgstr "<a href=\"/graphics/3dgnuhead.html\">Krye GNU-je në 3D nga Dale 
Mellor</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"/graphics/agnubody.html\">A GNU Body</a>"
@@ -229,10 +132,8 @@
 msgstr "<a href=\"/graphics/anlpflogo.html\">Logo LPF-je</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/graphics/anothertypinggnu.html\">Another typing GNU hacker</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/graphics/anothertypinggnu.html\">Tjetër haker GNU që shtyp</a>"
+msgid "<a href=\"/graphics/anothertypinggnu.html\">Another typing GNU 
hacker</a>"
+msgstr "<a href=\"/graphics/anothertypinggnu.html\">Tjetër haker GNU që 
shtyp</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"/graphics/atypinggnu.html\">A typing GNU hacker</a>"
@@ -247,52 +148,32 @@
 msgstr "<a href=\"/graphics/babygnu.html\">GNU Foshnjë</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/graphics/bokma-gnu.html\">John Bokma's GNU and Emacs logos</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/graphics/bokma-gnu.html\">Logo GNU-je dhe Emacs-i nga John Bokma</"
-"a>"
+msgid "<a href=\"/graphics/bokma-gnu.html\">John Bokma's GNU and Emacs 
logos</a>"
+msgstr "<a href=\"/graphics/bokma-gnu.html\">Logo GNU-je dhe Emacs-i nga John 
Bokma</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"/graphics/bvbn.html\">Useful GNU art by Vladimir Tsarkov</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/graphics/bvbn.html\">Art i dobishëm GNU nga Vladimir Tsarkov</a>"
+msgstr "<a href=\"/graphics/bvbn.html\">Art i dobishëm GNU nga Vladimir 
Tsarkov</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"/graphics/bwcartoon.html\">The Dynamic Duo: The GNU and the 
Penguin in flight</a>"
+msgstr "<a href=\"/graphics/bwcartoon.html\">Dyshja Dinamike: Gnu-ja dhe 
Pinguini duke fluturuar</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"/graphics/copyleft-sticker.html\">Don Hopkins's 
&quot;Copyleft (L)&quot; sticker</a>"
+msgstr "<a href=\"/graphics/copyleft-sticker.html\">Ngjitës me &quot;Copyleft 
(L)&quot; e Don Hopkins-it</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/graphics/bwcartoon.html\">The Dynamic Duo: The GNU and the "
-"Penguin in flight</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/graphics/bwcartoon.html\">Dyshja Dinamike: Gnu-ja dhe Pinguini "
-"duke fluturuar</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/graphics/copyleft-sticker.html\">Don Hopkins's &quot;Copyleft (L)"
-"&quot; sticker</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/graphics/copyleft-sticker.html\">Ngjitës me &quot;Copyleft (L)"
-"&quot; e Don Hopkins-it</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/graphics/digital-restrictions-management.html\">Digital "
-"Restrictions Management</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/graphics/digital-restrictions-management.html\">Administrim i "
-"Kufizimeve DixhitaleRestrictions Management</a>"
+msgid "<a href=\"/graphics/digital-restrictions-management.html\">Digital 
Restrictions Management</a>"
+msgstr "<a href=\"/graphics/digital-restrictions-management.html\">Administrim 
i Kufizimeve DixhitaleRestrictions Management</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"/graphics/distros-dragora.html\">Dragora</a>"
 msgstr "<a href=\"/graphics/distros-dragora.html\">Dragora</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/graphics/emacs-ref.html\">GNU Emacs Reference Wallpaper from Loic "
-"Duros</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/graphics/emacs-ref.html\">Sfondi Referencë për GNU Emacs nga 
Loic "
-"Duros</a>"
+msgid "<a href=\"/graphics/emacs-ref.html\">GNU Emacs Reference Wallpaper from 
Loic Duros</a>"
+msgstr "<a href=\"/graphics/emacs-ref.html\">Sfondi Referencë për GNU Emacs 
nga Loic Duros</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"/graphics/freedom.html\">What Freedom Means</a>"
@@ -304,16 +185,11 @@
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"/graphics/fsf-logo.html\">Free Software Foundation Logo</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/graphics/fsf-logo.html\">Logo e Free Software Foundation-it</a>"
+msgstr "<a href=\"/graphics/fsf-logo.html\">Logo e Free Software 
Foundation-it</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/graphics/FSFS-logo.html\">The book cover logo for Free Software, "
-"Free Society</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/graphics/FSFS-logo.html\">Kapaku i librit <i>Software i Lirë, "
-"Shoqëri e Lirë</i></a>"
+msgid "<a href=\"/graphics/FSFS-logo.html\">The book cover logo for Free 
Software, Free Society</a>"
+msgstr "<a href=\"/graphics/FSFS-logo.html\">Kapaku i librit <i>Software i 
Lirë, Shoqëri e Lirë</i></a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"/graphics/gleesons.html\">Gleeson's GNU art</a>"
@@ -328,33 +204,24 @@
 msgstr "<a href=\"/graphics/gnu-alternative.html\">Krye Alternative GNU-je</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/graphics/gnu-ascii-liberty.html\">An ASCII GNU is Liberty</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/graphics/gnu-ascii-liberty.html\">GNU-ja është Liri, në 
ASCII</a>"
+msgid "<a href=\"/graphics/gnu-ascii-liberty.html\">An ASCII GNU is 
Liberty</a>"
+msgstr "<a href=\"/graphics/gnu-ascii-liberty.html\">GNU-ja është Liri, në 
ASCII</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"/graphics/gnu-ascii.html\">An ASCII Gnu</a>"
 msgstr "<a href=\"/graphics/gnu-ascii.html\">Gnu ASCII</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/graphics/gnu-ascii2.html\">Another ASCII Gnu (for email "
-"signatures)</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/graphics/gnu-ascii2.html\">Tjetër GNU si ASCII (për nënshkrim "
-"email-esh)</a>"
+msgid "<a href=\"/graphics/gnu-ascii2.html\">Another ASCII Gnu (for email 
signatures)</a>"
+msgstr "<a href=\"/graphics/gnu-ascii2.html\">Tjetër GNU si ASCII (për 
nënshkrim email-esh)</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"/graphics/gnu-head-shadow.html\">A GNU head shadowed</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/graphics/gnu-head-shadow.html\">Kryet e GNU-së, hijëzuar</a>"
+msgstr "<a href=\"/graphics/gnu-head-shadow.html\">Kryet e GNU-së, 
hijëzuar</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid "<a href=\"/graphics/gnubanner.html\">GNU Banner</a>"
 msgid "<a href=\"/graphics/gnu-inside.html\">GNU Inside</a>"
-msgstr "<a href=\"/graphics/gnubanner.html\">Stema GNU-je</a>"
+msgstr "<a href=\"/graphics/gnu-inside.html\">GNU Inside</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"/graphics/gnu-jacket.html\">A Gnu wearing a jacket</a>"
@@ -402,21 +269,15 @@
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"/graphics/heckert_gnu.html\">Bold alternative GNU Head</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/graphics/heckert_gnu.html\">Krye GNU alternative me të trasha</a>"
+msgstr "<a href=\"/graphics/heckert_gnu.html\">Krye GNU alternative me të 
trasha</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/graphics/historic-gnu-press.html\">Historic GNU press items</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/graphics/historic-gnu-press.html\">Artikuj shtypi historikë rreth 
"
-"GNU-së</a>"
+msgid "<a href=\"/graphics/historic-gnu-press.html\">Historic GNU press 
items</a>"
+msgstr "<a href=\"/graphics/historic-gnu-press.html\">Artikuj shtypi 
historikë rreth GNU-së</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"/graphics/hitflip-gnu.html\">Hitflip's GNU coin and herd</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/graphics/hitflip-gnu.html\">Monedha GNU dhe kope GNU-sh nga "
-"Hitflip</a>"
+msgstr "<a href=\"/graphics/hitflip-gnu.html\">Monedha GNU dhe kope GNU-sh nga 
Hitflip</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"/graphics/httptunnel-logo.html\">httptunnel Logo</a>"
@@ -427,11 +288,8 @@
 msgstr "<a href=\"/graphics/hurd_mf.html\">Logo Hurd-i në Metafont</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/graphics/jesus-cartoon.html\">A cartoon featuring Jesus and...</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/graphics/jesus-cartoon.html\">Një karikaturë që përmban Jezuin 
"
-"dhe...</a>"
+msgid "<a href=\"/graphics/jesus-cartoon.html\">A cartoon featuring Jesus 
and...</a>"
+msgstr "<a href=\"/graphics/jesus-cartoon.html\">Një karikaturë që përmban 
Jezuin dhe...</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"/graphics/kafa.html\">Abstract GNU Art</a>"
@@ -442,32 +300,24 @@
 msgstr "<a href=\"/graphics/license-logos.html\">Logo Lejeje GNU</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/graphics/listen.html\">Listening Gnu by the Nevrax Design Team</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/graphics/listen.html\">Gnu Që Dëgjon nga Nevrax Design Team</a>"
+msgid "<a href=\"/graphics/listen.html\">Listening Gnu by the Nevrax Design 
Team</a>"
+msgstr "<a href=\"/graphics/listen.html\">Gnu Që Dëgjon nga Nevrax Design 
Team</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"/graphics/lovchik-gnu.html\">Lisa J. Lovchik GNU art</a>"
 msgstr "<a href=\"/graphics/lovchik-gnu.html\">Art GNU nga Lisa J. Lovchik</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/graphics/meditate.html\">Levitating, Meditating, Flute-playing "
-"Gnu by the Nevrax Design Team</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/graphics/meditate.html\">Gnu Pezull, Mendueshëm, Që i Bie "
-"Flautit, nga Nevrax Design Team</a>"
+msgid "<a href=\"/graphics/meditate.html\">Levitating, Meditating, 
Flute-playing Gnu by the Nevrax Design Team</a>"
+msgstr "<a href=\"/graphics/meditate.html\">Gnu Pezull, Mendueshëm, Që i Bie 
Flautit, nga Nevrax Design Team</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"/graphics/nandakumar-gnu.html\">GNU Gives Freedom</a>"
 msgstr "<a href=\"/graphics/nandakumar-gnu.html\">GNU-ja Jep Liri</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid "<a href=\"/graphics/nandakumar-gnu.html\">GNU Gives Freedom</a>"
 msgid "<a href=\"/graphics/navaneeth-gnu.html\">Give Me Freedom</a>"
-msgstr "<a href=\"/graphics/nandakumar-gnu.html\">GNU-ja Jep Liri</a>"
+msgstr "<a href=\"/graphics/navaneeth-gnu.html\">Më Jepni Liri</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"/graphics/package-logos.html\">Logos of GNU packages</a>"
@@ -490,16 +340,8 @@
 msgstr "<a href=\"/graphics/runfreegnu.html\">Banderola Run free run GNU</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "February 2013: <a href=\"/graphics/nandakumar-gnu.html\"> GNU Gives "
-#| "Freedom</a> by Nandakumar."
-msgid ""
-"<a href=\"/graphics/scowcroft.html\">GNU Characters</a> by Carol Anne "
-"Scowcroft"
-msgstr ""
-"Shkurt 2013: <a href=\"/graphics/nandakumar-gnu.html\"> GNU Jep Liri</a> nga "
-"Nandakumar."
+msgid "<a href=\"/graphics/scowcroft.html\">GNU Characters</a> by Carol Anne 
Scowcroft"
+msgstr "<a href=\"/graphics/scowcroft.html\">Personazhe GNU</a> nga Carol Anne 
Scowcroft"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"/graphics/slickgnu.html\">A Slick GNU logo</a>"
@@ -514,11 +356,8 @@
 msgstr "<a href=\"/graphics/spiritoffreedom.html\">Fryma e Lirisë</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/graphics/stark-gnuherd.html\">Jochen St&auml;rk's Herd Banners</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/graphics/stark-gnuherd.html\">Banderola Kopeje nga Jochen St&auml;"
-"rk</a>"
+msgid "<a href=\"/graphics/stark-gnuherd.html\">Jochen St&auml;rk's Herd 
Banners</a>"
+msgstr "<a href=\"/graphics/stark-gnuherd.html\">Banderola Kopeje nga Jochen 
St&auml;rk</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"/graphics/supergnu-ascii.html\">An ASCII Super Gnu</a>"
@@ -541,12 +380,8 @@
 msgstr "<a href=\"/graphics/whatsgnu.html\">Ç'është GNU-ja</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/graphics/winkler-gnu.html\">Kyle Winkler's alternative GNU logos</"
-"a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/graphics/winkler-gnu.html\">Logo alternative GNU nga Kyle "
-"Winkler</a>"
+msgid "<a href=\"/graphics/winkler-gnu.html\">Kyle Winkler's alternative GNU 
logos</a>"
+msgstr "<a href=\"/graphics/winkler-gnu.html\">Logo alternative GNU nga Kyle 
Winkler</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"/graphics/adrienne/\">Adrienne Thompson's GNU art</a>"
@@ -561,96 +396,48 @@
 msgstr "<a href=\"/graphics/behroze/\">Art GNU nga Behroze Nejaati</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/graphics/fsfsociety/fsfsociety.html\">Graphics from <i>Free "
-"Software, Free Society</i></a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/graphics/fsfsociety/fsfsociety.html\">Grafikë nga <i>Software i "
-"Lirë, Shoqëri e Lirë</i></a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/graphics/gnu-post/\">Tomasz W. Koz&#322;owski's GNU Post images</"
-"a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/graphics/gnu-post/\">Figura Pullash Poste GNU nga Tomasz W. "
-"Koz&#322;owski</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/graphics/gnu-and-freedo/gnu-and-freedo.html\"> GNU+Freedo</a> SVG "
-"characters by Jos&eacute; Miguel Silva Lara and M&aacute;rcio Alexandre "
-"Silva Delgado."
-msgstr ""
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"/graphics/fsf-logo.html\">Free Software Foundation Logo</a>"
-msgid ""
-"<a href=\"/graphics/french-motto.html\">French motto button by Lutz Bürger</"
-"a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/graphics/fsf-logo.html\">Logo e Free Software Foundation-it</a>"
+msgid "<a href=\"/graphics/fsfsociety/fsfsociety.html\">Graphics from <i>Free 
Software, Free Society</i></a>"
+msgstr "<a href=\"/graphics/fsfsociety/fsfsociety.html\">Grafikë nga 
<i>Software i Lirë, Shoqëri e Lirë</i></a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"/graphics/gnu-post/\">Tomasz W. Koz&#322;owski's GNU Post 
images</a>"
+msgstr "<a href=\"/graphics/gnu-post/\">Figura Pullash Poste GNU nga Tomasz W. 
Koz&#322;owski</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"/graphics/gnu-and-freedo/gnu-and-freedo.html\"> 
GNU+Freedo</a> SVG characters by Jos&eacute; Miguel Silva Lara and 
M&aacute;rcio Alexandre Silva Delgado."
+msgstr "Personazhet SVG <a 
href=\"/graphics/gnu-and-freedo/gnu-and-freedo.html\"> GNU+Freedo</a>nga 
Jos&eacute; Miguel Silva Lara dhe M&aacute;rcio Alexandre Silva Delgado."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"/graphics/french-motto.html\">French motto button by Lutz 
Bürger</a>"
+msgstr "<a href=\"/graphics/french-motto.html\">Buton motoje në Frëngjisht, 
nga Lutz Bürger</a>"
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "GNU Art on other sites"
 msgstr "Art GNU në site-e të tjerë"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Thanks to Edward Alfert for drawing the favicon and buttons at: <a href="
-"\"http://web.archive.org/web/20110513011151/http://graphics.rootmode.com/\";> "
-"http://graphics.rootmode.com/ (archived)</a>"
-msgstr ""
-"Faleminderit Edward Alfert-it për vizatimin e favikonit dhe butonat te: <a "
-"href=\"http://web.archive.org/web/20110513011151/http://graphics.rootmode.";
-"com/\"> http://graphics.rootmode.com/ (e arkivuar)</a>"
+msgid "Thanks to Edward Alfert for drawing the favicon and buttons at: <a 
href=\"http://web.archive.org/web/20110513011151/http://graphics.rootmode.com/\";>
 http://graphics.rootmode.com/ (archived)</a>"
+msgstr "Faleminderit Edward Alfert-it për vizatimin e favikonit dhe butonat 
te: <a 
href=\"http://web.archive.org/web/20110513011151/http://graphics.rootmode.com/\";>
 http://graphics.rootmode.com/ (e arkivuar)</a>"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Thanks to Anja Gerwinski for her images at: <a href= \"http://www.gerwinski.";
-"de/~anja/gnuart/\">http://www.gerwinski.de/~anja/gnuart/</a>."
-msgstr ""
-"Faleminderit Anja Gerwinski-t për figurat e saj te: <a href= \"http://www.";
-"gerwinski.de/~anja/gnuart/\">http://www.gerwinski.de/~anja/gnuart/</a>."
+msgid "Thanks to Anja Gerwinski for her images at: <a href= 
\"http://www.gerwinski.de/~anja/gnuart/\";>http://www.gerwinski.de/~anja/gnuart/</a>."
+msgstr "Faleminderit Anja Gerwinski-t për figurat e saj te: <a href= 
\"http://www.gerwinski.de/~anja/gnuart/\";>http://www.gerwinski.de/~anja/gnuart/</a>."
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Thanks to Arnuld Uttre for his images at: <a href= \"http://lispmachine.";
-"wordpress.com/category/art/\">http://lispmachine.wordpress.com/category/art/";
-"</a>."
-msgstr ""
-"Faleminderit Arnuld Uttre-së për figurat e tij te: <a href= \"http://";
-"lispmachine.wordpress.com/category/art/\">http://lispmachine.wordpress.com/";
-"category/art/</a>."
+msgid "Thanks to Arnuld Uttre for his images at: <a href= 
\"http://lispmachine.wordpress.com/category/art/\";>http://lispmachine.wordpress.com/category/art/</a>."
+msgstr "Faleminderit Arnuld Uttre-së për figurat e tij te: <a href= 
\"http://lispmachine.wordpress.com/category/art/\";>http://lispmachine.wordpress.com/category/art/</a>."
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Thanks to Raul Silva for his images at: <a href= \"http://gnuart.onshore.com";
-"\">http://gnuart.onshore.com</a>"
-msgstr ""
-"Faleminderit Raul Silva-s për figurat e tij te: <a href= \"http://gnuart.";
-"onshore.com\">http://gnuart.onshore.com</a>"
+msgid "Thanks to Raul Silva for his images at: <a href= 
\"http://gnuart.onshore.com\";>http://gnuart.onshore.com</a>"
+msgstr "Faleminderit Raul Silva-s për figurat e tij te: <a href= 
\"http://gnuart.onshore.com\";>http://gnuart.onshore.com</a>"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Thanks to ~Apolonis for their image at: <a href= \"http://apolonis.";
-"deviantart.com/art/Le-Sage-285523519\"> http://apolonis.deviantart.com/art/";
-"Le-Sage-285523519</a>"
-msgstr ""
-"Faleminderit ~Apolonis-it për figurën e tij te: <a href= \"http://apolonis.";
-"deviantart.com/art/Le-Sage-285523519\"> http://apolonis.deviantart.com/art/";
-"Le-Sage-285523519</a>"
+msgid "Thanks to ~Apolonis for their image at: <a href= 
\"http://apolonis.deviantart.com/art/Le-Sage-285523519\";> 
http://apolonis.deviantart.com/art/Le-Sage-285523519</a>"
+msgstr "Faleminderit ~Apolonis-it për figurën e tij te: <a href= 
\"http://apolonis.deviantart.com/art/Le-Sage-285523519\";> 
http://apolonis.deviantart.com/art/Le-Sage-285523519</a>"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Thanks to David Arroyo Menéndez for their images at: <a href=\"http://www.";
-"davidam.com/art/free-software\"> http://www.davidam.com/art/free-software</a>"
-msgstr ""
-"Faleminderit David Arroyo Menéndez-it për figurat e tij te: <a 
href=\"http://";
-"www.davidam.com/art/free-software\"> http://www.davidam.com/art/free-";
-"software</a>"
+msgid "Thanks to David Arroyo Menéndez for their images at: <a 
href=\"http://www.davidam.com/art/free-software\";> 
http://www.davidam.com/art/free-software</a>"
+msgstr "Faleminderit David Arroyo Menéndez-it për figurat e tij te: <a 
href=\"http://www.davidam.com/art/free-software\";> 
http://www.davidam.com/art/free-software</a>"
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
 #. type: Content of: <div>
@@ -658,19 +445,8 @@
 msgstr " "
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
-msgid ""
-"Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";
-"\">&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other 
ways "
-"to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions "
-"can be sent to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
-"org&gt;</a>."
-msgstr ""
-"Ju lutemi, pyetjet dhe kërkesat e përgjithshme rreth FSF-së &amp; GNU-së "
-"dërgojini te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. 
Ka "
-"gjithashtu <a href=\"/contact/\">mënyra të tjera për t'u lidhur me</a> 
FSF-"
-"në. Njoftimet për lidhje të dëmtuara dhe ndreqje apo këshilla të tjera 
mund "
-"të dërgohen te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
-"org&gt;</a>."
+msgid "Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF. Broken links and other 
corrections or suggestions can be sent to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgstr "Ju lutemi, pyetjet dhe kërkesat e përgjithshme rreth FSF-së &amp; 
GNU-së dërgojini te <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Ka gjithashtu <a 
href=\"/contact/\">mënyra të tjera për t'u lidhur me</a> FSF-në. Njoftimet 
për lidhje të dëmtuara dhe ndreqje apo këshilla të tjera mund të 
dërgohen te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
 
 #. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
 #.     replace it with the translation of these two:
@@ -684,36 +460,16 @@
 #.     href="/server/standards/README.translations.html">Translations
 #.     README</a>. 
 #. type: Content of: <div><div><p>
-msgid ""
-"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
-"translations of this article."
-msgstr ""
-"Përpiqemi fort dhe bëjmë sa mundemi për të ofruar përkthime me cilësi 
të "
-"mirë dhe të përpikta. Megjithatë, nuk jemi të përjashtuar nga "
-"papërsosmëritë. Ju lutemi, komentet dhe këshillat e përgjithshme lidhur 
me "
-"këtë dërgojini te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;web-"
-"address@hidden&gt;</a>.</p><p>Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe "
-"parashtrimin e përkthimeve të faqeve tona web, shihni <a href=\"/server/"
-"standards/README.translations.html\">README për përkthimet</a>."
+msgid "Please see the <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> for 
information on coordinating and submitting translations of this article."
+msgstr "Përpiqemi fort dhe bëjmë sa mundemi për të ofruar përkthime me 
cilësi të mirë dhe të përpikta. Megjithatë, nuk jemi të përjashtuar 
nga papërsosmëritë. Ju lutemi, komentet dhe këshillat e përgjithshme 
lidhur me këtë dërgojini te <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p><p>Për të dhëna 
mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve të faqeve tona web, shihni 
<a href=\"/server/standards/README.translations.html\">README për 
përkthimet</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, "
-"2006, 2007, 2010, 2012, 2013 Free Software Foundation, Inc."
-msgstr ""
-"Të Drejta kopjimi &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, "
-"2004, 2005, 2006, 2007, 2010, 2012, 2013 Free Software Foundation, Inc."
+msgid "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 
2005, 2006, 2007, 2010, 2012, 2013 Free Software Foundation, Inc."
+msgstr "Të Drejta kopjimi &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2010, 2012, 2013 Free Software Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
-"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
-msgstr ""
-"Kjo faqe mund të përdoret sipas një lcence <a rel=\"license\" 
href=\"http://";
-"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgid "This page is licensed under a <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr "Kjo faqe mund të përdoret sipas një licence <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 #. type: Content of: <div><div>
@@ -725,23 +481,3 @@
 msgid "Updated:"
 msgstr "U përditësua më:"
 
-#, fuzzy
-#~| msgid "<a href=\"/graphics/kafa.html\">Abstract GNU Art</a>"
-#~ msgid "<a href=\"/graphics/scowcroft.html\">A Starry GNU</a>"
-#~ msgstr "<a href=\"/graphics/kafa.html\">Art GNU Abstrakt</a>"
-
-#~ msgid ""
-#~ "March 2012: <a href=\"/graphics/philosoputer.html\">Braydon Fuller's "
-#~ "Philosoputer</a>, <a href=\"/graphics/license-logos.html\">new license "
-#~ "logos by Christian Candena</a>"
-#~ msgstr ""
-#~ "Mars 2012: <a href=\"/graphics/philosoputer.html\">Filozopjuteri i "
-#~ "Braydon Fuller-it</a>, <a href=\"/graphics/license-logos.html\">logo e re "
-#~ "licence nga Christian Candena</a>"
-
-#~ msgid ""
-#~ "March 2012 <a href=\"/graphics/emacs-ref.html\">GNU Emacs Reference "
-#~ "Wallpaper from Loic Duros</a>"
-#~ msgstr ""
-#~ "Mars 2012 <a href=\"/graphics/emacs-ref.html\">Sfondi Referencë për GNU "
-#~ "Emacs nga Loic Duros</a>"

Index: po/home.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/po/home.sq.po,v
retrieving revision 1.177
retrieving revision 1.178
diff -u -b -r1.177 -r1.178
--- po/home.sq.po    30 Mar 2014 17:20:10 -0000   1.177
+++ po/home.sq.po    30 Mar 2014 18:07:53 -0000   1.178
@@ -21,37 +21,20 @@
 msgstr "Sistemi Operativ GNU"
 
 #. type: Attribute 'content' of: <meta>
-msgid ""
-"GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, Emacs, GCC, Unix, Free Software, "
-"Libre Software, Operating System, GNU Kernel, GNU Hurd"
-msgstr ""
-"GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, Emacs, GCC, Unix, Software i "
-"Lirë, Libre Software, Sistem Operativ, Kernel GNU, GNU Hurd"
+msgid "GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, Emacs, GCC, Unix, Free 
Software, Libre Software, Operating System, GNU Kernel, GNU Hurd"
+msgstr "GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, Emacs, GCC, Unix, Software 
i Lirë, Libre Software, Sistem Operativ, Kernel GNU, GNU Hurd"
 
 #. type: Attribute 'content' of: <meta>
-msgid ""
-"Since 1983, developing the free Unix style operating system GNU, so that "
-"computer users can have the freedom to share and improve the software they "
-"use."
-msgstr ""
-"Që prej 1983 në zhvillimin e sistemit operativ të lirë GNU, të ngjashëm 
me "
-"Unix-in, që përdoruesit e kompjuterit të jenë të lirë të shkëmbejnë 
dhe të "
-"përmirësojnë software-in që përdorin."
+msgid "Since 1983, developing the free Unix style operating system GNU, so 
that computer users can have the freedom to share and improve the software they 
use."
+msgstr "Që prej 1983 në zhvillimin e sistemit operativ të lirë GNU, të 
ngjashëm me Unix-in, që përdoruesit e kompjuterit të jenë të lirë të 
shkëmbejnë dhe të përmirësojnë software-in që përdorin."
 
 #. type: Attribute 'title' of: <link>
 msgid "Planet GNU"
 msgstr "Planet GNU"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Richard Stallman announced in September 1983 the plan to develop a free "
-"software Unix-like operating system called GNU. GNU is the only operating "
-"system developed specifically for the sake of users' freedom."
-msgstr ""
-"Richard Stallman-i më Shtator 1983 njoftoi planin për zhvillimin e një "
-"software-i sistem operativ të lirë, të ngjashëm me Unix-in, të quajtur 
GNU. "
-"GNU është sistemi i vetëm operativ i zhvilluar posaçërisht për hir të 
lirisë "
-"së përdoruesit."
+msgid "Richard Stallman announced in September 1983 the plan to develop a free 
software Unix-like operating system called GNU. GNU is the only operating 
system developed specifically for the sake of users' freedom."
+msgstr "Richard Stallman-i më Shtator 1983 njoftoi planin për zhvillimin e 
një software-i sistem operativ të lirë, të ngjashëm me Unix-in, të 
quajtur GNU. GNU është sistemi i vetëm operativ i zhvilluar posaçërisht 
për hir të lirisë së përdoruesit."
 
 # type: Attribute 'title' of: <link>
 #. type: Content of: <div><div><h2>
@@ -59,18 +42,8 @@
 msgstr "Ç'është GNU-ja?"
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
-msgid ""
-"GNU is a Unix-like operating system that is <a href=\"/philosophy/free-sw."
-"html\">free software</a>&mdash;it respects your freedom. You can install <a "
-"href=\"/distros/free-distros.html\"> versions of GNU</a> (more precisely, "
-"GNU/Linux systems) which are entirely free software. <a href=\"/provide.html"
-"\">What we provide</a>."
-msgstr ""
-"GNU-ja është një sistem operativ i ngjashëm me Unix-in, që është <a 
href=\"/"
-"philosophy/free-sw.html\">software i lirë</a>&mdash;respekton lirinë tuaj. 
"
-"Mundeni të instaloni <a href=\"/distros/free-distros.html\"> versione të 
GNU-"
-"së</a> (më saktë, sisteme GNU/Linux) që janë krejtësisht 
<em>software</em> i "
-"lirë. <a href=\"/provide.html\">Çfarë ofrojmë</a>."
+msgid "GNU is a Unix-like operating system that is <a 
href=\"/philosophy/free-sw.html\">free software</a>&mdash;it respects your 
freedom. You can install <a href=\"/distros/free-distros.html\"> versions of 
GNU</a> (more precisely, GNU/Linux systems) which are entirely free software. 
<a href=\"/provide.html\">What we provide</a>."
+msgstr "GNU-ja është një sistem operativ i ngjashëm me Unix-in, që 
është <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">software i 
lirë</a>&mdash;respekton lirinë tuaj. Mundeni të instaloni <a 
href=\"/distros/free-distros.html\"> versione të GNU-së</a> (më saktë, 
sisteme GNU/Linux) që janë krejtësisht <em>software</em> i lirë. <a 
href=\"/provide.html\">Çfarë ofrojmë</a>."
 
 #. type: Content of: <div><div><p><a>
 msgid "<a href=\"/distros/screenshot.html\">"
@@ -85,219 +58,100 @@
 msgstr "</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
-msgid ""
-"The <a href=\"/gnu/gnu.html\">GNU Project</a> was launched in 1984 to "
-"develop the GNU system. The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive acronym "
-"for &ldquo;GNU's Not Unix!&rdquo;. <a href=\"/pronunciation/pronunciation."
-"html\">&ldquo;GNU&rdquo; is pronounced <em>g'noo</em></a>, as one syllable, "
-"like saying \"grew\" but replacing the <em>r</em> with <em>n</em>."
-msgstr ""
-"<a href=\"/gnu/gnu.html\">Projekti GNU</a> zuri fill më 1984, që të "
-"zhvillohej sistemi GNU. Emri &ldquo;GNU&rdquo; është akronim rekursiv i "
-"&ldquo;GNU's Not Unix!&rdquo;. <a href=\"/pronunciation/pronunciation.html"
-"\">&ldquo;GNU&rdquo; shqiptohet <em>gnu</em></a>, si një rrokje e vetme, si "
-"kur thuhet \"gru\" por duke zëvendësuar <em>r-në</em> me <em>n-në</em>."
+msgid "The <a href=\"/gnu/gnu.html\">GNU Project</a> was launched in 1984 to 
develop the GNU system. The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive acronym for 
&ldquo;GNU's Not Unix!&rdquo;. <a 
href=\"/pronunciation/pronunciation.html\">&ldquo;GNU&rdquo; is pronounced 
<em>g'noo</em></a>, as one syllable, like saying \"grew\" but replacing the 
<em>r</em> with <em>n</em>."
+msgstr "<a href=\"/gnu/gnu.html\">Projekti GNU</a> zuri fill më 1984, që të 
zhvillohej sistemi GNU. Emri &ldquo;GNU&rdquo; është akronim rekursiv i 
&ldquo;GNU's Not Unix!&rdquo;. <a 
href=\"/pronunciation/pronunciation.html\">&ldquo;GNU&rdquo; shqiptohet 
<em>gnu</em></a>, si një rrokje e vetme, si kur thuhet \"gru\" por duke 
zëvendësuar <em>r-në</em> me <em>n-në</em>."
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
-msgid ""
-"A Unix-like operating system is a <a href=\"/software/\">software "
-"collection</a> of applications, libraries, and developer tools, plus a "
-"program to allocate resources and talk to the hardware, known as a kernel."
-msgstr ""
-"Sistemet operativë të ngjashëm me Unix-in ngrihen mbi një <a href=\"/"
-"software/\">koleksion software-i</a> zbatimesh, librarish, dhe mjetesh "
-"programuesi, plus një program për shpërndarje burimesh dhe për komunikim 
me "
-"hardware-in, i njohur si kernel."
+msgid "A Unix-like operating system is a <a href=\"/software/\">software 
collection</a> of applications, libraries, and developer tools, plus a program 
to allocate resources and talk to the hardware, known as a kernel."
+msgstr "Sistemet operativë të ngjashëm me Unix-in ngrihen mbi një <a 
href=\"/software/\">koleksion software-i</a> zbatimesh, librarish, dhe mjetesh 
programuesi, plus një program për shpërndarje burimesh dhe për komunikim me 
hardware-in, i njohur si kernel."
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
-msgid ""
-"<a href=\"/software/hurd/hurd.html\">The Hurd, GNU's own kernel</a>, is some "
-"way from being ready for daily use. Thus, GNU is typically used today with "
-"a kernel called Linux. This combination is the <a href=\"/gnu/linux-and-gnu."
-"html\"><strong>GNU/Linux operating system</strong></a>. GNU/Linux is used "
-"by millions, though many <a href=\"/gnu/gnu-linux-faq.html\">call it &ldquo;"
-"Linux&rdquo; by mistake</a>."
-msgstr ""
-"<a href=\"/software/hurd/hurd.html\">Hurd, kerneli i vetë GNU-së</a>, ka "
-"edhe ca rrugë, deri sa të jetë i gatshëm për përdorim të përditshëm. 
Ndaj, "
-"zakonisht GNU-ja sot përdoret me një kernel të quajtur Linux. Kjo "
-"ndërthurje përfaqëson <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\"><strong>sistemin 
"
-"operativ GNU/Linux</strong></a>. GNU/Linux përdoret nga miliona vetë, edhe 
"
-"pse mjaft prej tyre <a href=\"/gnu/gnu-linux-faq.html\">e quajnë gabimisht "
-"&ldquo;Linux&rdquo;</a>."
+msgid "<a href=\"/software/hurd/hurd.html\">The Hurd, GNU's own kernel</a>, is 
some way from being ready for daily use. Thus, GNU is typically used today 
with a kernel called Linux. This combination is the <a 
href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\"><strong>GNU/Linux operating 
system</strong></a>. GNU/Linux is used by millions, though many <a 
href=\"/gnu/gnu-linux-faq.html\">call it &ldquo;Linux&rdquo; by mistake</a>."
+msgstr "<a href=\"/software/hurd/hurd.html\">Hurd, kerneli i vetë 
GNU-së</a>, ka edhe ca rrugë, deri sa të jetë i gatshëm për përdorim të 
përditshëm. Ndaj, zakonisht GNU-ja sot përdoret me një kernel të quajtur 
Linux. Kjo ndërthurje përfaqëson <a 
href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\"><strong>sistemin operativ 
GNU/Linux</strong></a>. GNU/Linux përdoret nga miliona vetë, edhe pse mjaft 
prej tyre <a href=\"/gnu/gnu-linux-faq.html\">e quajnë gabimisht 
&ldquo;Linux&rdquo;</a>."
 
 #. type: Content of: <div><div><h2>
 msgid "What is Free Software?"
 msgstr "Ç'është Software-i i Lirë?"
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
-msgid ""
-"&ldquo;<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">Free software</a>&rdquo; is a "
-"matter of liberty, not price. To understand the concept, you should think "
-"of &ldquo;free&rdquo; as in &ldquo;free speech&rdquo;, not as in &ldquo;free "
-"beer&rdquo;."
-msgstr ""
-"&ldquo;<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">Software-i i Lirë</a>&rdquo; "
-"është çështje lirie, jo çmimi. Për të kuptuar konceptin, do të duhej 
të "
-"sillnit në mend &ldquo;i lirë&rdquo; si te &ldquo;fjala e lirë&rdquo;, jo 
si "
-"te &ldquo;birrë e lirë&rdquo;."
+msgid "&ldquo;<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">Free software</a>&rdquo; is 
a matter of liberty, not price. To understand the concept, you should think of 
&ldquo;free&rdquo; as in &ldquo;free speech&rdquo;, not as in &ldquo;free 
beer&rdquo;."
+msgstr "&ldquo;<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">Software-i i 
Lirë</a>&rdquo; është çështje lirie, jo çmimi. Për të kuptuar 
konceptin, do të duhej të sillnit në mend &ldquo;i lirë&rdquo; si te 
&ldquo;fjala e lirë&rdquo;, jo si te &ldquo;birrë e lirë&rdquo;."
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
-msgid ""
-"<strong>Free software is a matter of the users' freedom to run, copy, "
-"distribute, study, change and improve the software.</strong> More precisely, "
-"it refers to four kinds of freedom, for the users of the software:"
-msgstr ""
-"<strong>Software-i i Lirë ka të bëjë me lirinë e përdoruesit të 
xhirojë, "
-"kopjojë, shpërndajë, studiojë, ndryshojë dhe përmirësojë 
software-in.</"
-"strong> Më saktë, lidhet me katër lloje lirie, për përdoruesit e 
software-"
-"it:"
+msgid "<strong>Free software is a matter of the users' freedom to run, copy, 
distribute, study, change and improve the software.</strong> More precisely, it 
refers to four kinds of freedom, for the users of the software:"
+msgstr "<strong>Software-i i Lirë ka të bëjë me lirinë e përdoruesit të 
xhirojë, kopjojë, shpërndajë, studiojë, ndryshojë dhe përmirësojë 
software-in.</strong> Më saktë, lidhet me katër lloje lirie, për 
përdoruesit e software-it:"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
 msgid "The freedom to run the program, for any purpose (freedom 0)."
 msgstr "Liria për të xhiruar programin, për çfarëdo qëllimi (liria 0)"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"The freedom to study how the program works, and adapt it to your needs "
-"(freedom 1). Access to the source code is a precondition for this."
-msgstr ""
-"Liria për të studiuar se si punon programi, dhe për ta përshtatur për "
-"nevojat tuaja (liria 1).  Hyrja në kodin burim është parakusht për 
këtë."
+msgid "The freedom to study how the program works, and adapt it to your needs 
(freedom 1). Access to the source code is a precondition for this."
+msgstr "Liria për të studiuar se si punon programi, dhe për ta përshtatur 
për nevojat tuaja (liria 1).  Hyrja në kodin burim është parakusht për 
këtë."
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"The freedom to redistribute copies so you can help your neighbor (freedom 2)."
-msgstr ""
-"Liria për të rishpërndarë kopje, që kështu të mund t'i vini në 
ndihmë "
-"fqinjit tuaj (liria 2)."
+msgid "The freedom to redistribute copies so you can help your neighbor 
(freedom 2)."
+msgstr "Liria për të rishpërndarë kopje, që kështu të mund t'i vini në 
ndihmë fqinjit tuaj (liria 2)."
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid ""
-"The freedom to improve the program, and release your improvements to the "
-"public, so that the whole community benefits (freedom 3). Access to the "
-"source code is a precondition for this."
-msgstr ""
-"Liria për të përmirësuar programin, dhe për t'ia dhënë përmirësimet 
tuaja "
-"publikut, që kështu të përfitojë tërë bashkësia (liria 3).  Hyrja 
në kodin "
-"burim është parakusht për këtë."
+msgid "The freedom to improve the program, and release your improvements to 
the public, so that the whole community benefits (freedom 3). Access to the 
source code is a precondition for this."
+msgstr "Liria për të përmirësuar programin, dhe për t'ia dhënë 
përmirësimet tuaja publikut, që kështu të përfitojë tërë bashkësia 
(liria 3).  Hyrja në kodin burim është parakusht për këtë."
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
 msgid "<a href=\"/distros/free-distros.html\">Download GNU now</a>"
 msgstr "<a href=\"/distros/free-distros.html\">Shkarkojeni GNU-në tani</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><h4><a>
-msgid ""
-"<a href=\"http://planet.gnu.org/\";>Planet GNU</a> <a href=\"http://planet.";
-"gnu.org/rss20.xml\">"
-msgstr ""
-"<a href=\"http://planet.gnu.org/\";>Planet GNU</a> <a href=\"http://planet.";
-"gnu.org/rss20.xml\">"
+msgid "<a href=\"http://planet.gnu.org/\";>Planet GNU</a> <a 
href=\"http://planet.gnu.org/rss20.xml\";>"
+msgstr "<a href=\"http://planet.gnu.org/\";>Planet GNU</a> <a 
href=\"http://planet.gnu.org/rss20.xml\";>"
 
 #. type: Attribute 'alt' of: <div><div><div><h4><a><img>
 msgid "RSS Feed"
 msgstr "Prurje RSS"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><p>
-msgid ""
-"For more news, see <a href=\"http://planet.gnu.org/\";>Planet GNU</a> and the "
-"list of <a href=\"/software/recent-releases.html\">recent GNU releases</a>."
-msgstr ""
-"Për më tepër lajme, shihni <a href=\"http://planet.gnu.org/\";>Planet 
GNU</a> "
-"dhe listën e <a href=\"/software/recent-releases.html\">hedhjeve më të 
reja "
-"në qarkullim të GNU-së</a>."
+msgid "For more news, see <a href=\"http://planet.gnu.org/\";>Planet GNU</a> 
and the list of <a href=\"/software/recent-releases.html\">recent GNU 
releases</a>."
+msgstr "Për më tepër lajme, shihni <a 
href=\"http://planet.gnu.org/\";>Planet GNU</a> dhe listën e <a 
href=\"/software/recent-releases.html\">hedhjeve më të reja në qarkullim të 
GNU-së</a>."
 
 #. type: Content of: <div><div><div><p>
-msgid ""
-"<small><a href=\"/manual/blurbs.html\">Short descriptions for all GNU "
-"packages.</a></small>"
-msgstr ""
-"<small><a href=\"/manual/blurbs.html\">Përshkrime të shkurtra për krejt "
-"paketat GNU.</a></small>"
+msgid "<small><a href=\"/manual/blurbs.html\">Short descriptions for all GNU 
packages.</a></small>"
+msgstr "<small><a href=\"/manual/blurbs.html\">Përshkrime të shkurtra për 
krejt paketat GNU.</a></small>"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><h2>
 msgid "Take Action"
 msgstr "Hidhuni Në Veprim"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<strong><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns\";>Support current FSF "
-"campaigns</a></strong>."
-msgstr ""
-"<strong><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns\";>Përkrahni fushatat e "
-"tanishme të FSF-së</a></strong>."
+msgid "<strong><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns\";>Support current FSF 
campaigns</a></strong>."
+msgstr "<strong><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns\";>Përkrahni fushatat e 
tanishme të FSF-së</a></strong>."
 
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
-msgid ""
-"Defend <a href=\"http://www.laquadrature.net/en/Privacy\";> privacy</a>, and "
-"support <a href=\"http://www.laquadrature.net/en/the-eu-commissions-";
-"outrageous-attempt-to-avoid-copyright-reform\"> global copyright reform</a> "
-"with <a href=\"http://www.laquadrature.net/en/\";>LQDN</a>."
-msgstr ""
-"Mbroni <a href=\"http://www.laquadrature.net/en/Privacy\";> privatësinë</a>, 
"
-"dhe përkrahni <a href=\"http://www.laquadrature.net/en/the-eu-commissions-";
-"outrageous-attempt-to-avoid-copyright-reform\"> reformën globale të të "
-"drejtave të kopjimit</a> me <a href=\"http://www.laquadrature.net/en/";
-"\">LQDN</a>."
+msgid "Defend <a href=\"http://www.laquadrature.net/en/Privacy\";> privacy</a>, 
and support <a 
href=\"http://www.laquadrature.net/en/the-eu-commissions-outrageous-attempt-to-avoid-copyright-reform\";>
 global copyright reform</a> with <a 
href=\"http://www.laquadrature.net/en/\";>LQDN</a>."
+msgstr "Mbroni <a href=\"http://www.laquadrature.net/en/Privacy\";> 
privatësinë</a>, dhe përkrahni <a 
href=\"http://www.laquadrature.net/en/the-eu-commissions-outrageous-attempt-to-avoid-copyright-reform\";>
 reformën globale të të drejtave të kopjimit</a> me <a 
href=\"http://www.laquadrature.net/en/\";>LQDN</a>."
 
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
-msgid ""
-"Support the efforts on net neutrality in Europe, <a href=\"http://www.";
-"savetheinternet.com\" title=\"Net neutrality in the United States of America"
-"\">in the USA</a> and <a href=\"http://www.neutrality.ca\"; title=\"Net "
-"neutrality in Canada\">in Canada</a>."
-msgstr ""
-"Përkrahni përpjekjet për asnjanësinë e rrjetit në Europë, <a 
href=\"http://";
-"www.savetheinternet.com\" title=\"Net neutrality in the United States of "
-"America\">në ShBA</a> dhe <a href=\"http://www.neutrality.ca\"; title=\"Net "
-"neutrality in Canada\">në Kanada</a>."
+msgid "Support the efforts on net neutrality in Europe, <a 
href=\"http://www.savetheinternet.com\"; title=\"Net neutrality in the United 
States of America\">in the USA</a> and <a href=\"http://www.neutrality.ca\"; 
title=\"Net neutrality in Canada\">in Canada</a>."
+msgstr "Përkrahni përpjekjet për asnjanësinë e rrjetit në Europë, <a 
href=\"http://www.savetheinternet.com\"; title=\"Net neutrality in the United 
States of America\">në ShBA</a> dhe <a href=\"http://www.neutrality.ca\"; 
title=\"Net neutrality in Canada\">në Kanada</a>."
 
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<strong>Fight against software patents:</strong> <a href=\"http://www.";
-"endsoftpatents.org\">worldwide</a>, <a href=\"/server/takeaction.html#swpat"
-"\">and Europe</a>."
-msgstr ""
-"<strong>Luftoni kundër patentave mbi software-in:</strong> <a href=\"http://";
-"www.endsoftpatents.org\">kudo në botë</a>, <a href=\"/server/takeaction."
-"html#swpat\">dhe në Europë</a>."
+msgid "<strong>Fight against software patents:</strong> <a 
href=\"http://www.endsoftpatents.org\";>worldwide</a>, <a 
href=\"/server/takeaction.html#swpat\">and Europe</a>."
+msgstr "<strong>Luftoni kundër patentave mbi software-in:</strong> <a 
href=\"http://www.endsoftpatents.org\";>kudo në botë</a>, <a 
href=\"/server/takeaction.html#swpat\">dhe në Europë</a>."
 
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<strong>Watch and share this movie:</strong> <a href=\"http://";
-"patentabsurdity.com\">Patent Absurdity</a>&mdash;made possible by <a href="
-"\"http://www.fsf.org/associate/\";>FSF associate members</a> like <a href="
-"\"http://fsf.org/jfb\";>you</a>."
-msgstr ""
-"<strong>Shihni dhe shpërndajeni këtë film:</strong> <a href=\"http://";
-"patentabsurdity.com\">Absurditet Patentash</a>&mdash;sjellë nga <a href="
-"\"http://www.fsf.org/associate/\";>anëtarë shok të FSF-së</a> si <a href="
-"\"http://fsf.org/jfb\";>ju</a>."
+msgid "<strong>Watch and share this movie:</strong> <a 
href=\"http://patentabsurdity.com\";>Patent Absurdity</a>&mdash;made possible by 
<a href=\"http://www.fsf.org/associate/\";>FSF associate members</a> like <a 
href=\"http://fsf.org/jfb\";>you</a>."
+msgstr "<strong>Shihni dhe shpërndajeni këtë film:</strong> <a 
href=\"http://patentabsurdity.com\";>Absurditet Patentash</a>&mdash;sjellë nga 
<a href=\"http://www.fsf.org/associate/\";>anëtarë shok të FSF-së</a> si <a 
href=\"http://fsf.org/jfb\";>ju</a>."
 
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<strong><a href=\"/server/takeaction.html#wipochange\">Call on WIPO</a></"
-"strong> to change its name and mission."
-msgstr ""
-"<strong><a href=\"/server/takeaction.html#wipochange\">I bëni thirrje WIPO-"
-"s</a></strong> të ndërrojë emrin dhe misionin e vet."
+msgid "<strong><a href=\"/server/takeaction.html#wipochange\">Call on 
WIPO</a></strong> to change its name and mission."
+msgstr "<strong><a href=\"/server/takeaction.html#wipochange\">I bëni thirrje 
WIPO-s</a></strong> të ndërrojë emrin dhe misionin e vet."
 
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
-msgid ""
-"Students! <a href=\"http://www.aful.org/communiques/univ-offers-me-windows";
-"\"> Claim a refund on your unused Microsoft Windows licences</a>."
-msgstr ""
-"Studentë! <a href=\"http://www.aful.org/communiques/univ-offers-me-windows";
-"\">Kërkoni t'ju kthehen paratë për leje Microsoft Windows-i të 
papërdorura</"
-"a>."
+msgid "Students! <a 
href=\"http://www.aful.org/communiques/univ-offers-me-windows\";> Claim a refund 
on your unused Microsoft Windows licences</a>."
+msgstr "Studentë! <a 
href=\"http://www.aful.org/communiques/univ-offers-me-windows\";>Kërkoni t'ju 
kthehen paratë për leje Microsoft Windows-i të papërdorura</a>."
 
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/server/takeaction.html#directory\">Add to the Free Software "
-"Directory</a>."
-msgstr ""
-"<a href=\"/server/takeaction.html#directory\">Shtoni te Drejtoria e Software-"
-"it të Lirë</a>."
+msgid "<a href=\"/server/takeaction.html#directory\">Add to the Free Software 
Directory</a>."
+msgstr "<a href=\"/server/takeaction.html#directory\">Shtoni te Drejtoria e 
Software-it të Lirë</a>."
 
 # type: Content of: <div><h4>
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
@@ -305,31 +159,14 @@
 msgstr "<a href=\"/server/takeaction.html\">Më tepër zëra.</a>"
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"<strong>Can you contribute to any of these <a href=\"http://www.fsf.org/";
-"campaigns/priority-projects/\">High Priority Projects</a>?</strong> Gnash, "
-"coreboot, free distributions of GNU/Linux, GNU Octave, drivers for network "
-"routers, reversible debugging in GDB, automatic transcription, PowerVR "
-"drivers, and also free software replacements for Skype, OpenDWG libraries, "
-"and Oracle Forms."
-msgstr ""
-"<strong>A mundeni të jepni ndihmesë në një nga këto <a 
href=\"http://www.fsf.";
-"org/campaigns/priority-projects/\">Projekte me Përparësi të Madhe</a>?</"
-"strong> Gnash, coreboot, shpërndarje të lira të GNU/Linux-it, GNU Octave, "
-"përudhës për rrugëzues rrjetesh, diagnostikim reversibël në GDB, "
-"transkriptim automatik, përudhës PowerVR, dhe gjithashtu zëvendësime me "
-"software të lirë për Skype, librari OpenDWG, dhe Oracle Forms."
+msgid "<strong>Can you contribute to any of these <a 
href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority-projects/\";>High Priority 
Projects</a>?</strong> Gnash, coreboot, free distributions of GNU/Linux, GNU 
Octave, drivers for network routers, reversible debugging in GDB, automatic 
transcription, PowerVR drivers, and also free software replacements for Skype, 
OpenDWG libraries, and Oracle Forms."
+msgstr "<strong>A mundeni të jepni ndihmesë në një nga këto <a 
href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority-projects/\";>Projekte me 
Përparësi të Madhe</a>?</strong> Gnash, coreboot, shpërndarje të lira të 
GNU/Linux-it, GNU Octave, përudhës për rrugëzues rrjetesh, diagnostikim 
reversibël në GDB, transkriptim automatik, përudhës PowerVR, dhe gjithashtu 
zëvendësime me software të lirë për Skype, librari OpenDWG, dhe Oracle 
Forms."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"<strong>Can you take over an <a href=\"/server/takeaction.html#unmaint"
-"\">unmaintained GNU package</a>?</strong>"
-msgstr ""
-"<strong>A mund t'i dilni zot një <a href=\"/server/takeaction.html#unmaint"
-"\">pakete GNU të pamirëmbajtur</a>?</strong>"
+msgid "<strong>Can you take over an <a 
href=\"/server/takeaction.html#unmaint\">unmaintained GNU package</a>?</strong>"
+msgstr "<strong>A mund t'i dilni zot një <a 
href=\"/server/takeaction.html#unmaint\">pakete GNU të 
pamirëmbajtur</a>?</strong>"
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "<a href=\"/software/gleem/\">gleem</a>, <a href=\"/software/gnatsweb/"
 #| "\">gnatsweb</a>, <a href=\"/software/gnukart/\">gnukart</a>, <a href=\"/"
@@ -339,42 +176,16 @@
 #| "software/orgadoc/\">orgadoc</a>, <a href=\"/software/polyxmass/"
 #| "\">polyxmass</a>, <a href=\"/software/superopt/\">superopt</a>, <a href="
 #| "\"/software/teximpatient/\">teximpatient</a>"
-msgid ""
-"<a href=\"/software/gleem/\">gleem</a>, <a href=\"/software/gnukart/"
-"\">gnukart</a>, <a href=\"/software/groff/\">groff</a>, <a href=\"/software/"
-"halifax/\">halifax</a>, <a href=\"/software/jwhois/\">jwhois</a>, <a href=\"/"
-"software/metahtml/\">metahtml</a>, <a href=\"/software/orgadoc/\">orgadoc</"
-"a>, <a href=\"/software/polyxmass/\">polyxmass</a>, <a href=\"/software/"
-"superopt/\">superopt</a>, <a href=\"/software/teximpatient/\">teximpatient</"
-"a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/software/dap/\">dap</a>, <a href=\"/software/gleem/\">gleem</a>, "
-"<a href=\"/software/gnatsweb/\">gnatsweb</a>, <a href=\"/software/gnukart/"
-"\">gnukart</a>, <a href=\"/software/groff/\">groff</a>, <a href=\"/software/"
-"halifax/\">halifax</a>, <a href=\"/software/indent/\">indent</a>, <a href=\"/"
-"software/jwhois/\">jwhois</a>, <a href=\"/software/metahtml/\">metahtml</a>, "
-"<a href=\"/software/orgadoc/\">orgadoc</a>, <a href=\"/software/polyxmass/"
-"\">polyxmass</a>, <a href=\"/software/superopt/\">superopt</a>, <a href=\"/"
-"software/teximpatient/\">teximpatient</a>, <a href=\"/software/trueprint/"
-"\">trueprint</a>"
+msgid "<a href=\"/software/gleem/\">gleem</a>, <a 
href=\"/software/gnukart/\">gnukart</a>, <a 
href=\"/software/groff/\">groff</a>, <a 
href=\"/software/halifax/\">halifax</a>, <a 
href=\"/software/jwhois/\">jwhois</a>, <a 
href=\"/software/metahtml/\">metahtml</a>, <a 
href=\"/software/orgadoc/\">orgadoc</a>, <a 
href=\"/software/polyxmass/\">polyxmass</a>, <a 
href=\"/software/superopt/\">superopt</a>, <a 
href=\"/software/teximpatient/\">teximpatient</a>"
+msgstr "<a href=\"/software/gleem/\">gleem</a>, <a 
href=\"/software/gnukart/\">gnukart</a>, <a 
href=\"/software/groff/\">groff</a>, <a 
href=\"/software/halifax/\">halifax</a>, <a 
href=\"/software/jwhois/\">jwhois</a>, <a 
href=\"/software/metahtml/\">metahtml</a>, <a 
href=\"/software/orgadoc/\">orgadoc</a>, <a 
href=\"/software/polyxmass/\">polyxmass</a>, <a 
href=\"/software/superopt/\">superopt</a>, <a 
href=\"/software/teximpatient/\">teximpatient</a>"
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-", are all <a href=\"/server/takeaction.html#unmaint\">looking for "
-"maintainers</a>. Also, these packages are looking for co-maintainers:"
-msgstr ""
-", të tëra <a href=\"/server/takeaction.html#unmaint\">presin për "
-"mirëmbajtës</a>. Veç kësaj, këto paketa presin për 
bashkë-mirëmbajtës:"
+msgid ", are all <a href=\"/server/takeaction.html#unmaint\">looking for 
maintainers</a>. Also, these packages are looking for co-maintainers:"
+msgstr ", të tëra <a href=\"/server/takeaction.html#unmaint\">presin për 
mirëmbajtës</a>. Veç kësaj, këto paketa presin për 
bashkë-mirëmbajtës:"
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"<a href=\"/software/aspell/\">aspell</a>, <a href=\"/software/gnuae/"
-"\">gnuae</a>, <a href=\"/software/metaexchange/\">metaexchange</a>, <a href="
-"\"/software/powerguru/\">powerguru</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/software/aspell/\">aspell</a>, <a href=\"/software/gnuae/"
-"\">gnuae</a>, <a href=\"/software/metaexchange/\">metaexchange</a>, <a href="
-"\"/software/powerguru/\">powerguru</a>"
+msgid "<a href=\"/software/aspell/\">aspell</a>, <a 
href=\"/software/gnuae/\">gnuae</a>, <a 
href=\"/software/metaexchange/\">metaexchange</a>, <a 
href=\"/software/powerguru/\">powerguru</a>"
+msgstr "<a href=\"/software/aspell/\">aspell</a>, <a 
href=\"/software/gnuae/\">gnuae</a>, <a 
href=\"/software/metaexchange/\">metaexchange</a>, <a 
href=\"/software/powerguru/\">powerguru</a>"
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ". See the package web pages for more information."
@@ -387,35 +198,17 @@
 msgstr " "
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"The <a href=\"http://www.fsf.org/\";>FSF</a> also has sister organizations in "
-"<a href=\"http://www.fsfe.org\";>Europe</a>, <a href=\"http://www.fsfla.org/";
-"\">Latin America</a> and <a href=\"http://fsf.org.in/\";>India</a>."
-msgstr ""
-"<a href=\"http://www.fsf.org/\";>FSF-ja</a> ka po ashtu organizma motra në <a 
"
-"href=\"http://www.fsfe.org\";>Europë</a>, <a href=\"http://www.fsfla.org/";
-"\">Amerikën Latine</a> dhe <a href=\"http://fsf.org.in/\";>Indi</a>."
+msgid "The <a href=\"http://www.fsf.org/\";>FSF</a> also has sister 
organizations in <a href=\"http://www.fsfe.org\";>Europe</a>, <a 
href=\"http://www.fsfla.org/\";>Latin America</a> and <a 
href=\"http://fsf.org.in/\";>India</a>."
+msgstr "<a href=\"http://www.fsf.org/\";>FSF-ja</a> ka po ashtu organizma motra 
në <a href=\"http://www.fsfe.org\";>Europë</a>, <a 
href=\"http://www.fsfla.org/\";>Amerikën Latine</a> dhe <a 
href=\"http://fsf.org.in/\";>Indi</a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, "
-"2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 <a href=\"http://www.fsf.org";
-"\">Free Software Foundation</a>, Inc."
-msgstr ""
-"Të drejta kopjimi &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, "
-"2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 <a href=\"http://";
-"www.fsf.org\">Free Software Foundation</a>, Inc."
+msgid "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 <a 
href=\"http://www.fsf.org\";>Free Software Foundation</a>, Inc."
+msgstr "Të drejta kopjimi &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 <a 
href=\"http://www.fsf.org\";>Free Software Foundation</a>, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
-"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
-msgstr ""
-"Kjo faqe mund të përdoret sipas një licence <a rel=\"license\" 
href=\"http://";
-"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgid "This page is licensed under a <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr "Kjo faqe mund të përdoret sipas një licence <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
@@ -427,3 +220,4 @@
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Updated:"
 msgstr "U përditësua më:"
+

Index: server/po/body-include-1.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/body-include-1.sq.po,v
retrieving revision 1.10
retrieving revision 1.11
diff -u -b -r1.10 -r1.11
--- server/po/body-include-1.sq.po   29 Mar 2014 06:51:15 -0000   1.10
+++ server/po/body-include-1.sq.po   30 Mar 2014 18:07:53 -0000   1.11
@@ -7,33 +7,21 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "POT-Creation-Date: 2014-03-29 05:40+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-11-02 00:27+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-03-30 20:34+0200\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Shqip <address@hidden>\n"
+"Language: \n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Outdated-Since: 2014-03-29 05:40+0000\n"
-"Language: \n"
 
 # type: Content of: <div>
 #. type: Content of: <div>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"#content\">Skip to main text</a> | <span class=\"netscape4\"> "
-#| "<a href=\"#navigation\">Skip to navigation</a> |</span> <a href=\"/"
-#| "accessibility/\">Accessibility</a>"
-msgid ""
-"<a href=\"#content\">Skip to main text</a>&nbsp;&nbsp; <a href=\"/"
-"accessibility/\">Accessibility</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"#content\">Kalo te lënda</a> | <span class=\"netscape4\"> <a href="
-"\"#navigation\">Kalo te lundrimi</a> |</span> <a href=\"/accessibility/"
-"\">Hyrshmëri</a>"
+msgid "<a href=\"#content\">Skip to main text</a>&nbsp;&nbsp; <a 
href=\"/accessibility/\">Accessibility</a>"
+msgstr "<a href=\"#content\">Kaloni te teksti kryesor</a>&nbsp;&nbsp; <a 
href=\"/accessibility/\">Përdorshmëri</a>"
 
 #. type: Content of: <div><form><div>
-msgid ""
-"<input name=\"phrase\" id=\"phrase\" type=\"text\" size=\"18\" accesskey=\"s"
-"\" value=\"Why GNU/Linux?\" onfocus=\"this.value=''\" /> <input type=\"submit"
-"\" value=\"Search\" />"
-msgstr ""
+msgid "<input name=\"phrase\" id=\"phrase\" type=\"text\" size=\"18\" 
accesskey=\"s\" value=\"Why GNU/Linux?\" onfocus=\"this.value=''\" /> <input 
type=\"submit\" value=\"Search\" />"
+msgstr "<input name=\"phrase\" id=\"phrase\" type=\"text\" size=\"18\" 
accesskey=\"s\" value=\"Pse GNU/Linux?\" onfocus=\"this.value=''\" /> <input 
type=\"submit\" value=\"Kërkoni\" />"
+

Index: server/po/body-include-2.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/body-include-2.sq.po,v
retrieving revision 1.62
retrieving revision 1.63
diff -u -b -r1.62 -r1.63
--- server/po/body-include-2.sq.po   29 Mar 2014 07:02:58 -0000   1.62
+++ server/po/body-include-2.sq.po   30 Mar 2014 18:07:53 -0000   1.63
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "POT-Creation-Date: 2014-03-29 05:40+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-01-02 00:23+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-03-30 20:37+0200\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Shqip <address@hidden>\n"
 "Language: \n"
@@ -17,53 +17,20 @@
 "Outdated-Since: 2014-03-28 11:22+0400\n"
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"https://www.fsf.org/associate/support_freedom?";
-#| "referrer=4052\">Join&nbsp;the&nbsp;FSF!</a>"
-msgid ""
-"<a href=\"https://www.fsf.org/associate/support_freedom?";
-"referrer=4052\">JOIN&nbsp;THE&nbsp;FSF</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"https://www.fsf.org/associate/support_freedom?";
-"referrer=4052\">Bëhuni&nbsp;pjesë&nbsp;e&nbsp;FSF-së!</a>"
+msgid "<a 
href=\"https://www.fsf.org/associate/support_freedom?referrer=4052\";>JOIN&nbsp;THE&nbsp;FSF</a>"
+msgstr "<a 
href=\"https://www.fsf.org/associate/support_freedom?referrer=4052\";>BËHUNI&nbsp;PJESË&nbsp;E&nbsp;FSF-SË!</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Sign up for the <a href=\"http://www.fsf.org/fss\";>Free Software "
-#| "Supporter</a>"
 msgid "<a href=\"http://www.fsf.org/fss\";>GNU/FSF Newsletter</a>"
-msgstr ""
-"Pajtohuni te <a href=\"http://www.fsf.org/fss\";>Përkrahësi i Software-it 
të "
-"Lirë</a>"
+msgstr "<a href=\"http://www.fsf.org/fss\";>Buletini GNU/FSF</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><form><div>
-msgid ""
-"<input name=\"postURL\" type=\"hidden\" value=\"\" /> <input type=\"hidden\" "
-"name=\"group[25]\" value=\"1\" /> <input name=\"cancelURL\" type=\"hidden\" "
-"value=\"https://crm.fsf.org/civicrm/profile?reset=1&amp;gid=31\"; /> <input "
-"name=\"_qf_default\" type=\"hidden\" value=\"Edit:cancel\" />"
-msgstr ""
-"<input name=\"postURL\" type=\"hidden\" value=\"\" /> <input type=\"hidden\" "
-"name=\"group[25]\" value=\"1\" /> <input name=\"cancelURL\" type=\"hidden\" "
-"value=\"https://crm.fsf.org/civicrm/profile?reset=1&amp;gid=31\"; /> <input "
-"name=\"_qf_default\" type=\"hidden\" value=\"Përpunim:anulojeni\" />"
+msgid "<input name=\"postURL\" type=\"hidden\" value=\"\" /> <input 
type=\"hidden\" name=\"group[25]\" value=\"1\" /> <input name=\"cancelURL\" 
type=\"hidden\" 
value=\"https://crm.fsf.org/civicrm/profile?reset=1&amp;gid=31\"; /> <input 
name=\"_qf_default\" type=\"hidden\" value=\"Edit:cancel\" />"
+msgstr "<input name=\"postURL\" type=\"hidden\" value=\"\" /> <input 
type=\"hidden\" name=\"group[25]\" value=\"1\" /> <input name=\"cancelURL\" 
type=\"hidden\" 
value=\"https://crm.fsf.org/civicrm/profile?reset=1&amp;gid=31\"; /> <input 
name=\"_qf_default\" type=\"hidden\" value=\"Përpunim:anulojeni\" />"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><form><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<input type=\"text\" id=\"frmEmail\" name=\"email-Primary\" size=\"15\" "
-#| "maxlength=\"80\" /> &nbsp; <input type=\"submit\" name=\"_qf_Edit_next\" "
-#| "value=\"Ok\" />"
-msgid ""
-"<input type=\"text\" id=\"frmEmail\" name=\"email-Primary\" size=\"18\" "
-"maxlength=\"80\" value=\"email address\"/> <input type=\"submit\" name="
-"\"_qf_Edit_next\" value=\"Sign up\" />"
-msgstr ""
-"<input type=\"text\" id=\"frmEmail\" name=\"email-Primary\" size=\"15\" "
-"maxlength=\"80\" /> &nbsp; <input type=\"submit\" name=\"_qf_Edit_next\" "
-"value=\"Ok\" />"
+msgid "<input type=\"text\" id=\"frmEmail\" name=\"email-Primary\" size=\"18\" 
maxlength=\"80\" value=\"email address\"/> <input type=\"submit\" 
name=\"_qf_Edit_next\" value=\"Sign up\" />"
+msgstr "<input type=\"text\" id=\"frmEmail\" name=\"email-Primary\" 
size=\"18\" maxlength=\"80\" value=\"adresa email\"/> <input type=\"submit\" 
name=\"_qf_Edit_next\" value=\"Pajtohuni\" />"
 
 #. type: Content of: <div><div><a>
 msgid "<a href=\"/\">"
@@ -71,7 +38,7 @@
 
 #. type: Attribute 'alt' of: <div><div><a><img>
 msgid "[A GNU head]"
-msgstr ""
+msgstr "[Krye GNU-je]"
 
 # type: Content of: <div><div><h1>
 #. type: Content of: <div><div>
@@ -79,9 +46,8 @@
 msgstr "Sistemi Operativ <strong>GNU</strong></a>"
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Sponsored by the <a href=\"#mission-statement\">Free Software Foundation</a>"
-msgstr ""
+msgid "Sponsored by the <a href=\"#mission-statement\">Free Software 
Foundation</a>"
+msgstr "Sponsorizuar nga <a href=\"#mission-statement\">Free Software 
Foundation</a>"
 
 # type: Content of: <div><div><ul><li>
 #. type: Content of: <div><ul><li>
@@ -123,46 +89,3 @@
 
 #~ msgid "<label>Enter your email address (e.g. address@hidden)</label>"
 #~ msgstr "<label>Jepni adresën tuaj email (p.sh. address@hidden)</label>"
-
-# type: Content of: <div><div><div><form><div>
-#~ msgid ""
-#~ "<label class=\"netscape4\" for=\"phrase\">Search:</label> <input name="
-#~ "\"phrase\" id=\"phrase\" type=\"text\" size=\"18\" accesskey=\"s\" value="
-#~ "\"Why GNU/Linux?\" onfocus=\"this.value=''\" /> <input type=\"submit\" "
-#~ "value=\"Search\" />"
-#~ msgstr ""
-#~ "<label class=\"netscape4\" for=\"phrase\">Kërkim:</label> <input name="
-#~ "\"phrase\" id=\"phrase\" type=\"text\" size=\"18\" accesskey=\"s\" value="
-#~ "\"Pse GNU/Linux?\" onfocus=\"this.value=''\" /> <input type=\"submit\" "
-#~ "value=\"Kërko\" />"
-
-#~ msgid "<a href=\"https://www.fsf.org/appeal/2013\";>"
-#~ msgstr "<a href=\"https://www.fsf.org/appeal/2013\";>"
-
-#~ msgid "building progress meter"
-#~ msgstr "matës ecurie"
-
-#~ msgid ""
-#~ "<a href=\"https://www.fsf.org/appeal/2013\"; class=\"nounderline\"><strong "
-#~ "class=\"nounderline\">Free software is a cornerstone of any modern free "
-#~ "society. We build this foundation.</strong></a>"
-#~ msgstr ""
-#~ "<a href=\"https://www.fsf.org/appeal/2013\"; class=\"nounderline\"><strong "
-#~ "class=\"nounderline\">Software-i i Lirë është gur themeli i çdo 
shoqërie "
-#~ "moderne të lirë. Këto themele ndërtojmë.</strong></a>"
-
-#~ msgid ""
-#~ "<a href=\"https://www.fsf.org/appeal/2013\"; class=\"nounderline\">With "
-#~ "your help, we will raise $450,000 this winter to make this foundation "
-#~ "even stronger.</a>"
-#~ msgstr ""
-#~ "<a href=\"https://www.fsf.org/appeal/2013\"; class=\"nounderline\">Me "
-#~ "ndihmën tuaj, këtë dimër do të mbledhim $450,000, që t'i bëjmë 
këto "
-#~ "themele edhe më të fuqishme.</a>"
-
-#~ msgid ""
-#~ "<a href=\"https://www.fsf.org/appeal/2013\";> Donate today, and build us "
-#~ "up for 2014.</a>"
-#~ msgstr ""
-#~ "<a href=\"https://www.fsf.org/appeal/2013\";> Dhuroni sot, dhe na jepni "
-#~ "fuqi për 2014-n.</a>"

Index: server/po/footer-text.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/footer-text.sq.po,v
retrieving revision 1.19
retrieving revision 1.20
diff -u -b -r1.19 -r1.20
--- server/po/footer-text.sq.po 29 Mar 2014 06:51:50 -0000   1.19
+++ server/po/footer-text.sq.po 30 Mar 2014 18:07:53 -0000   1.20
@@ -7,14 +7,14 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "POT-Creation-Date: 2014-03-29 05:38+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-01-01 23:44+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-03-30 20:48+0200\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Shqip <address@hidden>\n"
+"Language: \n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Outdated-Since: 2014-03-29 05:38+0000\n"
-"Language: \n"
 
 # type: Content of: <div><div><div><div><ul><li>
 #. type: Content of: <div><ul><li>
@@ -24,8 +24,7 @@
 # type: Content of: <div><div><div><div><ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><ul><li>
 msgid "<a href=\"http://www.fsf.org/\";>FSF&nbsp;home&nbsp;page</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"http://www.fsf.org/\";>Faqja&nbsp;hyrëse&nbsp;e&nbsp;FSF-së</a>"
+msgstr "<a 
href=\"http://www.fsf.org/\";>Faqja&nbsp;hyrëse&nbsp;e&nbsp;FSF-së</a>"
 
 # type: Content of: <div><div><div><div><ul><li>
 #. type: Content of: <div><ul><li>
@@ -44,11 +43,8 @@
 
 # type: Content of: <div><div><div><div><ul><li>
 #. type: Content of: <div><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"http://directory.fsf.org\";>Free&nbsp;Software&nbsp;Directory</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"http://directory.fsf.org\";>Listë&nbsp;Software-i&nbsp;të&nbsp;"
-"Lirë</a>"
+msgid "<a 
href=\"http://directory.fsf.org\";>Free&nbsp;Software&nbsp;Directory</a>"
+msgstr "<a 
href=\"http://directory.fsf.org\";>Listë&nbsp;Software-i&nbsp;të&nbsp;Lirë</a>"
 
 # type: Content of: <div><div><div><div><ul><li>
 #. type: Content of: <div><ul><li>
@@ -57,61 +53,24 @@
 
 # type: Content of: <div><div><div><div><ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <div><blockquote><p><a>
-#, fuzzy
-#| msgid "<a href=\"http://www.fsf.org/\";>FSF&nbsp;home&nbsp;page</a>"
 msgid "<a href=\"http://www.fsf.org\";>"
-msgstr ""
-"<a href=\"http://www.fsf.org/\";>Faqja&nbsp;hyrëse&nbsp;e&nbsp;FSF-së</a>"
+msgstr "<a href=\"http://www.fsf.org\";>"
 
 #. type: Attribute 'alt' of: <div><blockquote><p><a><img>
 msgid "[FSF logo]"
-msgstr ""
+msgstr "[Logo FSF-je]"
 
 #. type: Content of: <div><blockquote><p>
-msgid ""
-"</a><strong>&ldquo;Our mission is to preserve, protect and promote the "
-"freedom to use, study, copy, modify, and redistribute computer software, and "
-"to defend the rights of Free Software users.&rdquo;</strong>"
-msgstr ""
+msgid "</a><strong>&ldquo;Our mission is to preserve, protect and promote the 
freedom to use, study, copy, modify, and redistribute computer software, and to 
defend the rights of Free Software users.&rdquo;</strong>"
+msgstr "</a><strong>&ldquo;Misioni ynë është ruajtja, mbrojtja dhe 
promovimi i lirisë për të përdorur, studiuar, kopjuar, ndryshuar dhe 
rishpërndarë software kompjuteri, dhe për të mbrojtur të drejtat e 
përdoruesve të Software-it të Lirë.&rdquo;</strong>"
 
 # type: Content of: <div><div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<small>The <a href=\"http://www.fsf.org\";>Free Software Foundation</a> is "
-#| "the principal organizational sponsor of the <a href=\"http://www.gnu.org/";
-#| "\">GNU Operating System</a>. <strong>Our mission is to preserve, protect "
-#| "and promote the freedom to use, study, copy, modify, and redistribute "
-#| "computer software, and to defend the rights of Free Software users.</"
-#| "strong> Support GNU and the FSF by <a href=\"http://shop.fsf.org/";
-#| "\">buying manuals and gear</a>, <a href=\"http://www.fsf.org/join";
-#| "\">joining the FSF as an associate member</a> or by making a donation, "
-#| "either <a href=\"http://donate.fsf.org/\";>directly to the FSF</a> or <a "
-#| "href=\"http://flattr.com/thing/313733/gnuproject-on-Flattr\";>via Flattr</"
-#| "a>.</small>"
-msgid ""
-"The <a href=\"http://www.fsf.org\";>Free Software Foundation</a> is the "
-"principal organizational sponsor of the GNU Operating System. "
-"<strong>Support GNU and the FSF</strong> by <a href=\"http://shop.fsf.org/";
-"\">buying manuals and gear</a>, <a href=\"https://my.fsf.org/associate/";
-"support_freedom?referrer=4052\"> <strong>joining the FSF</strong></a> as an "
-"associate member, or making a <strong>donation</strong>, either <a href="
-"\"http://donate.fsf.org/\";>directly to the FSF</a> or <a href=\"http://";
-"flattr.com/thing/313733/gnuproject-on-Flattr\">via Flattr</a>."
-msgstr ""
-"<small><a href=\"http://www.fsf.org\";>Free Software Foundation</a> është "
-"sponsori organizativ kryesor i <a href=\"http://www.gnu.org/\";>Sistemit "
-"Operativ GNU</a>. <strong>Misioni ynë është të ruajmë, mbrojmë dhe 
përhapim "
-"lirinë për të përdorur, studiuar, kopjuar, ndryshuar dhe rishpërndarë "
-"software kompjuterash, dhe të mbrojmë të drejtat e përdoruesve të 
Software-"
-"it të lirë.</strong> Përkrahni GNU-në dhe FSF-në përmes <a 
href=\"http://";
-"shop.fsf.org/\">blerjesh të doracakëve dhe sendeve tona</a>, <a href="
-"\"http://www.fsf.org/join\";>anëtarësimit shok te FSF-ja</a>, ose duke "
-"dhuruar, qoftë <a href=\"http://donate.fsf.org/\";>drejtpërsëdrejti te 
FSF</"
-"a>, qoftë <a href=\"http://flattr.com/thing/313733/gnuproject-on-Flattr";
-"\">përmes Flattr-it</a>.</small>"
+msgid "The <a href=\"http://www.fsf.org\";>Free Software Foundation</a> is the 
principal organizational sponsor of the GNU Operating System. <strong>Support 
GNU and the FSF</strong> by <a href=\"http://shop.fsf.org/\";>buying manuals and 
gear</a>, <a 
href=\"https://my.fsf.org/associate/support_freedom?referrer=4052\";> 
<strong>joining the FSF</strong></a> as an associate member, or making a 
<strong>donation</strong>, either <a href=\"http://donate.fsf.org/\";>directly 
to the FSF</a> or <a 
href=\"http://flattr.com/thing/313733/gnuproject-on-Flattr\";>via Flattr</a>."
+msgstr "<a href=\"http://www.fsf.org\";>Free Software Foundation</a> është 
sponsori organizativ kryesor i Sistemit Operativ GNU. <strong>Përkrahni 
GNU-në dhe FSF-në</strong> përmes <a href=\"http://shop.fsf.org/\";>blerjesh 
të doracakëve dhe sendeve tona</a>, <a 
href=\"https://my.fsf.org/associate/support_freedom?referrer=4052\";> 
<strong>anëtarësimit në FSF</strong></a> si një anëtar shok, ose duke 
bërë një <strong>dhurim</strong>, qoftë <a 
href=\"http://donate.fsf.org/\";>drejtpërsëdrejti te FSF-ja</a> ose <a 
href=\"http://flattr.com/thing/313733/gnuproject-on-Flattr\";>përmes 
Flattr-it</a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "<a href=\"#header\">back to top</a>"
 msgstr "<a href=\"#header\">sipër në krye</a>"
+

Index: server/po/takeaction.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/takeaction.sq.po,v
retrieving revision 1.150
retrieving revision 1.151
diff -u -b -r1.150 -r1.151
--- server/po/takeaction.sq.po 30 Mar 2014 17:20:12 -0000   1.150
+++ server/po/takeaction.sq.po 30 Mar 2014 18:07:54 -0000   1.151
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "POT-Creation-Date: 2014-03-20 22:55+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-03-14 01:02+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-03-30 20:50+0200\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Shqip <address@hidden>\n"
 "Language: \n"
@@ -22,12 +22,8 @@
 msgstr "Hidhuni Në Veprim - Projekti GNU - Free Software Foundation"
 
 #. type: Content of: <style>
-msgid ""
-"#content h4 + p { padding-left: 2em; margin-bottom: 0.5em;} #content h4 "
-"{ font-size: 1.1em !important; padding-left: 1em; }"
-msgstr ""
-"#content h4 + p { padding-left: 2em; margin-bottom: 0.5em;} #content h4 "
-"{ font-size: 1.1em !important; padding-left: 1em; }"
+msgid "#content h4 + p { padding-left: 2em; margin-bottom: 0.5em;} #content h4 
{ font-size: 1.1em !important; padding-left: 1em; }"
+msgstr "#content h4 + p { padding-left: 2em; margin-bottom: 0.5em;} #content 
h4 { font-size: 1.1em !important; padding-left: 1em; }"
 
 # type: Content of: <h2>
 #. type: Content of: <h2>
@@ -35,14 +31,8 @@
 msgstr "Hidhuni Në Veprim"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Items on this page for: <a href=\"#act\">Activists</a> - <a href=\"#dev"
-"\">Developers</a> - <a href=\"#sys\">Sysadmins</a> - <a href=\"#web"
-"\">Webmasters</a> - <a href=\"#xlate\">Translators</a>."
-msgstr ""
-"Elemente në këtë faqe për: <a href=\"#act\">Veprimtarë</a> - <a 
href=\"#dev"
-"\">Zhvillues</a> - <a href=\"#sys\">Administratorë sistemi</a> - <a href="
-"\"#web\">Webmasters</a> - <a href=\"#xlate\">Përkthyes</a>."
+msgid "Items on this page for: <a href=\"#act\">Activists</a> - <a 
href=\"#dev\">Developers</a> - <a href=\"#sys\">Sysadmins</a> - <a 
href=\"#web\">Webmasters</a> - <a href=\"#xlate\">Translators</a>."
+msgstr "Elemente në këtë faqe për: <a href=\"#act\">Veprimtarë</a> - <a 
href=\"#dev\">Zhvillues</a> - <a href=\"#sys\">Administratorë sistemi</a> - <a 
href=\"#web\">Webmasters</a> - <a href=\"#xlate\">Përkthyes</a>."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -56,27 +46,8 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Please support the <a href=\"http://www.fsf.org/campaigns\";>FSF campaigns</"
-"a>, currently including: <a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/drm.html";
-"\">against DRM</a>, <a href=\"http://upgradefromwindows8.org/\";>Upgrade from "
-"Windows 8</a>, <a href=\"http://playogg.org/\";>PlayOGG</a>, <a href=\"http://";
-"endsoftpatents.org/\">against software patents</a>, <a href=\"http://www.fsf.";
-"org/campaigns/odf.html\">OpenDocument</a>, <a href=\"http://www.coreboot.org/";
-"\">free BIOS</a>, and <a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/acta/\";>against "
-"ACTA</a>. The overall community site for the global movement for free "
-"software is <a href=\"http://libreplanet.org/\";>LibrePlanet</a>."
-msgstr ""
-"Ju lutemi, përkrahni <a href=\"http://www.fsf.org/campaigns\";>fushatat e 
FSF-"
-"së</a>, te të cilat tani përfshijnë: <a 
href=\"http://www.fsf.org/campaigns/";
-"drm.html\">kundër DRM-së</a>, <a href=\"http://upgradefromwindows8.org/";
-"\">Upgrade from Windows 8</a>, <a href=\"http://playogg.org/\";>PlayOGG</a>, "
-"<a href=\"http://endsoftpatents.org/\";>kundër patentave mbi software-in</a>, 
"
-"<a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/odf.html\";>OpenDocument</a>, <a href="
-"\"http://www.coreboot.org/\";>BIOS i lirë</a>, and <a href=\"http://www.fsf.";
-"org/campaigns/acta/\">kundër ACTA-s</a>. Sajti përmbledhës i bashkësisë 
së "
-"lëvizjes mbarëbotërore për software të lirë është <a href=\"http://";
-"libreplanet.org/\">LibrePlanet</a>."
+msgid "Please support the <a href=\"http://www.fsf.org/campaigns\";>FSF 
campaigns</a>, currently including: <a 
href=\"http://www.fsf.org/campaigns/drm.html\";>against DRM</a>, <a 
href=\"http://upgradefromwindows8.org/\";>Upgrade from Windows 8</a>, <a 
href=\"http://playogg.org/\";>PlayOGG</a>, <a 
href=\"http://endsoftpatents.org/\";>against software patents</a>, <a 
href=\"http://www.fsf.org/campaigns/odf.html\";>OpenDocument</a>, <a 
href=\"http://www.coreboot.org/\";>free BIOS</a>, and <a 
href=\"http://www.fsf.org/campaigns/acta/\";>against ACTA</a>. The overall 
community site for the global movement for free software is <a 
href=\"http://libreplanet.org/\";>LibrePlanet</a>."
+msgstr "Ju lutemi, përkrahni <a 
href=\"http://www.fsf.org/campaigns\";>fushatat e FSF-së</a>, te të cilat tani 
përfshijnë: <a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/drm.html\";>kundër 
DRM-së</a>, <a href=\"http://upgradefromwindows8.org/\";>Upgrade from Windows 
8</a>, <a href=\"http://playogg.org/\";>PlayOGG</a>, <a 
href=\"http://endsoftpatents.org/\";>kundër patentave mbi software-in</a>, <a 
href=\"http://www.fsf.org/campaigns/odf.html\";>OpenDocument</a>, <a 
href=\"http://www.coreboot.org/\";>BIOS i lirë</a>, and <a 
href=\"http://www.fsf.org/campaigns/acta/\";>kundër ACTA-s</a>. Sajti 
përmbledhës i bashkësisë së lëvizjes mbarëbotërore për software të 
lirë është <a href=\"http://libreplanet.org/\";>LibrePlanet</a>."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <h4>
@@ -85,19 +56,8 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Please help <a href=\"http://endsoftpatents.org/\";>end software patents</a> "
-"worldwide. Please also support <a href=\"http://www.unitary-patent.eu/";
-"\">anti-software patent efforts in Europe</a> specifically. Watch and share "
-"the movie <a href=\"http://patentabsurdity.com\";><cite>Patent Absurdity</"
-"cite></a>."
-msgstr ""
-"Ju lutemi, ndihmoni <a href=\"http://endsoftpatents.org/\";>t'u jepet fund "
-"patentave mbi software-in</a> kudo në botë. Ju lutemi, përkrahni "
-"veçanërisht <a href=\"http://www.unitary-patent.eu/\";>përpjekjet kundër "
-"patentave mbi software-in në Europë</a>. Shiheni dhe ndajeni me të 
tjerët "
-"këtë film <a href=\"http://patentabsurdity.com\";><cite>Absurditeti i "
-"Patentave</cite></a>."
+msgid "Please help <a href=\"http://endsoftpatents.org/\";>end software 
patents</a> worldwide. Please also support <a 
href=\"http://www.unitary-patent.eu/\";>anti-software patent efforts in 
Europe</a> specifically. Watch and share the movie <a 
href=\"http://patentabsurdity.com\";><cite>Patent Absurdity</cite></a>."
+msgstr "Ju lutemi, ndihmoni <a href=\"http://endsoftpatents.org/\";>t'u jepet 
fund patentave mbi software-in</a> kudo në botë. Ju lutemi, përkrahni 
veçanërisht <a href=\"http://www.unitary-patent.eu/\";>përpjekjet kundër 
patentave mbi software-in në Europë</a>. Shiheni dhe ndajeni me të tjerët 
këtë film <a href=\"http://patentabsurdity.com\";><cite>Absurditeti i 
Patentave</cite></a>."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <h4>
@@ -106,13 +66,8 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Please <a href=\"http://fsfe.org/projects/wipo/wiwo.html\";>support this "
-"declaration</a> calling on WIPO to change its name and mission."
-msgstr ""
-"Ju lutemi, <a href=\"http://fsfe.org/projects/wipo/wiwo.html\";>përkraheni "
-"këtë deklaratë</a> që i bën thirrje WIPO-s të ndërrojë emrin dhe 
misionin e "
-"vet."
+msgid "Please <a href=\"http://fsfe.org/projects/wipo/wiwo.html\";>support this 
declaration</a> calling on WIPO to change its name and mission."
+msgstr "Ju lutemi, <a 
href=\"http://fsfe.org/projects/wipo/wiwo.html\";>përkraheni këtë 
deklaratë</a> që i bën thirrje WIPO-s të ndërrojë emrin dhe misionin e 
vet."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <h4>
@@ -120,34 +75,18 @@
 msgstr "Zgjeroni Listën e Software-it të Lirë"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Contribute to the <a href=\"http://directory.fsf.org/\";>Free Software "
-"Directory</a>: submit new packages, corrections to existing entries, and <a "
-"href=\"http://directory.fsf.org/wiki/Free_Software_Directory:Participate";
-"\">helping with maintenance</a>."
-msgstr ""
-"Jepni ndihmesë te <a href=\"http://directory.fsf.org/\";>Lista e Software-it "
-"të Lirë</a>: parashtroni paketa të reja, ndreqje për gjëra ekzistuese, 
dhe "
-"<a href=\"http://directory.fsf.org/wiki/Free_Software_Directory:Participate";
-"\">ndihmoni në mirëmbajtjen e saj</a>."
+msgid "Contribute to the <a href=\"http://directory.fsf.org/\";>Free Software 
Directory</a>: submit new packages, corrections to existing entries, and <a 
href=\"http://directory.fsf.org/wiki/Free_Software_Directory:Participate\";>helping
 with maintenance</a>."
+msgstr "Jepni ndihmesë te <a href=\"http://directory.fsf.org/\";>Lista e 
Software-it të Lirë</a>: parashtroni paketa të reja, ndreqje për gjëra 
ekzistuese, dhe <a 
href=\"http://directory.fsf.org/wiki/Free_Software_Directory:Participate\";>ndihmoni
 në mirëmbajtjen e saj</a>."
 
 # type: Content of: <dl><dd><ul><li>
 #. type: Content of: <h4>
-msgid ""
-"Start a GNU/Linux User Group in your area, and send us your group's "
-"information"
-msgstr ""
-"Nisni një Grup Përdoruesish GNU/Linux në zonën tuaj, dhe na dërgoni të "
-"dhënat e grupit"
+msgid "Start a GNU/Linux User Group in your area, and send us your group's 
information"
+msgstr "Nisni një Grup Përdoruesish GNU/Linux në zonën tuaj, dhe na 
dërgoni të dhënat e grupit"
 
 # type: Content of: <dl><dd><ul><li>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"For more information: <a href=\"http://libreplanet.org/wiki/Group_list\";>GNU "
-"Users Groups</a>."
-msgstr ""
-"Për më tepër të dhëna: <a href=\"http://libreplanet.org/wiki/Group_list";
-"\">Grupe Përdoruesish GNU</a>."
+msgid "For more information: <a 
href=\"http://libreplanet.org/wiki/Group_list\";>GNU Users Groups</a>."
+msgstr "Për më tepër të dhëna: <a 
href=\"http://libreplanet.org/wiki/Group_list\";>Grupe Përdoruesish GNU</a>."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -157,17 +96,12 @@
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <h4>
 msgid "Contribute to high priority free software projects"
-msgstr ""
-"Kontribuoni te projektet e software-it të lirë që kanë përparësi të 
madhe"
+msgstr "Kontribuoni te projektet e software-it të lirë që kanë përparësi 
të madhe"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"As listed on the FSF's <a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.html";
-"\">high-priority projects web page</a>."
-msgstr ""
-"Siç tregohen në <a 
href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.html\";>faqen "
-"web të FSF-së për projektet me përparësi të madhe</a>."
+msgid "As listed on the FSF's <a 
href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.html\";>high-priority projects web 
page</a>."
+msgstr "Siç tregohen në <a 
href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.html\";>faqen web të FSF-së për 
projektet me përparësi të madhe</a>."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <h4>
@@ -176,16 +110,8 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Please contribute as a user and developer to <a href=\"http://www.gnustep.org";
-"\">GNUstep</a>, a free object-oriented framework for application "
-"development, and help it achieve the status of a complete and featured "
-"desktop environment."
-msgstr ""
-"Ju lutemi, kontribuoni si përdorues apo zhvillues te <a href=\"http://www.";
-"gnustep.org\">GNUstep</a>, një \"object-oriented framework\" i lirë, për "
-"zhvillim programesh, dhe ndihmoni që të arrijë gjendjen e një mjedisi të 
"
-"plotë desktop."
+msgid "Please contribute as a user and developer to <a 
href=\"http://www.gnustep.org\";>GNUstep</a>, a free object-oriented framework 
for application development, and help it achieve the status of a complete and 
featured desktop environment."
+msgstr "Ju lutemi, kontribuoni si përdorues apo zhvillues te <a 
href=\"http://www.gnustep.org\";>GNUstep</a>, një \"object-oriented framework\" 
i lirë, për zhvillim programesh, dhe ndihmoni që të arrijë gjendjen e një 
mjedisi të plotë desktop."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <h4>
@@ -198,60 +124,20 @@
 
 #. type: Content of: <p>
 #, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"/software/gleem/\">gleem</a>, <a href=\"/software/gnatsweb/"
-#| "\">gnatsweb</a>, <a href=\"/software/gnukart/\">gnukart</a>, <a href=\"/"
-#| "software/groff/\">groff</a>, <a href=\"/software/halifax/\">halifax</a>, "
-#| "<a href=\"/software/indent/\">indent</a>, <a href=\"/software/jwhois/"
-#| "\">jwhois</a>, <a href=\"/software/metahtml/\">metahtml</a>, <a href=\"/"
-#| "software/orgadoc/\">orgadoc</a>, <a href=\"/software/polyxmass/"
-#| "\">polyxmass</a>, <a href=\"/software/superopt/\">superopt</a>, <a href="
-#| "\"/software/teximpatient/\">teximpatient</a>"
-msgid ""
-"<a href=\"/software/gleem/\">gleem</a>, <a href=\"/software/gnukart/"
-"\">gnukart</a>, <a href=\"/software/groff/\">groff</a>, <a href=\"/software/"
-"halifax/\">halifax</a>, <a href=\"/software/jwhois/\">jwhois</a>, <a href=\"/"
-"software/metahtml/\">metahtml</a>, <a href=\"/software/orgadoc/\">orgadoc</"
-"a>, <a href=\"/software/polyxmass/\">polyxmass</a>, <a href=\"/software/"
-"superopt/\">superopt</a>, <a href=\"/software/teximpatient/\">teximpatient</"
-"a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/software/gleem/\">gleem</a>, <a href=\"/software/gnatsweb/"
-"\">gnatsweb</a>, <a href=\"/software/gnukart/\">gnukart</a>, <a href=\"/"
-"software/groff/\">groff</a>, <a href=\"/software/halifax/\">halifax</a>, <a "
-"href=\"/software/indent/\">indent</a>, <a href=\"/software/jwhois/\">jwhois</"
-"a>, <a href=\"/software/metahtml/\">metahtml</a>, <a href=\"/software/"
-"orgadoc/\">orgadoc</a>, <a href=\"/software/polyxmass/\">polyxmass</a>, <a "
-"href=\"/software/superopt/\">superopt</a>, <a href=\"/software/teximpatient/"
-"\">teximpatient</a>"
+msgid "<a href=\"/software/gleem/\">gleem</a>, <a 
href=\"/software/gnukart/\">gnukart</a>, <a 
href=\"/software/groff/\">groff</a>, <a 
href=\"/software/halifax/\">halifax</a>, <a 
href=\"/software/jwhois/\">jwhois</a>, <a 
href=\"/software/metahtml/\">metahtml</a>, <a 
href=\"/software/orgadoc/\">orgadoc</a>, <a 
href=\"/software/polyxmass/\">polyxmass</a>, <a 
href=\"/software/superopt/\">superopt</a>, <a 
href=\"/software/teximpatient/\">teximpatient</a>"
+msgstr "<a href=\"/software/gleem/\">gleem</a>, <a 
href=\"/software/gnukart/\">gnukart</a>, <a 
href=\"/software/groff/\">groff</a>, <a 
href=\"/software/halifax/\">halifax</a>, <a 
href=\"/software/jwhois/\">jwhois</a>, <a 
href=\"/software/metahtml/\">metahtml</a>, <a 
href=\"/software/orgadoc/\">orgadoc</a>, <a 
href=\"/software/polyxmass/\">polyxmass</a>, <a 
href=\"/software/superopt/\">superopt</a>, <a 
href=\"/software/teximpatient/\">teximpatient</a>"
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ". And these packages are looking for co-maintainers:"
 msgstr ". Dhe këto paketa presin për bashkëmirëmbajtës:"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"<a href=\"/software/aspell/\">aspell</a>, <a href=\"/software/gnuae/"
-"\">gnuae</a>, <a href=\"/software/metaexchange/\">metaexchange</a>, <a href="
-"\"/software/powerguru/\">powerguru</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/software/aspell/\">aspell</a>, <a href=\"/software/gnuae/"
-"\">gnuae</a>, <a href=\"/software/metaexchange/\">metaexchange</a>, <a href="
-"\"/software/powerguru/\">powerguru</a>"
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-". See the package web pages for specific information, and <a href=\"/help/"
-"evaluation.html#whatmeans\">this general information about GNU packages and "
-"maintenance</a>, and then email <a href=\"mailto:address@hidden";
-"\">address@hidden</a> if you have time and interest in taking over one "
-"of these projects."
-msgstr ""
-". Për të dhëna më të hollësishme, shihni faqet web të paketave, dhe 
<a href="
-"\"/help/evaluation.html#whatmeans\">këto të dhëna të përgjithshme rreth "
-"paketave GNU dhe mirëmbajtjes së tyre</a>, dhe mandej dërgoni një email 
te "
-"<a href=\"mailto:address@hidden";>address@hidden</a>, nëse keni "
-"kohë dhe interes që t'i dilni zot ndonjërit prej këtyre projekteve."
+msgid "<a href=\"/software/aspell/\">aspell</a>, <a 
href=\"/software/gnuae/\">gnuae</a>, <a 
href=\"/software/metaexchange/\">metaexchange</a>, <a 
href=\"/software/powerguru/\">powerguru</a>"
+msgstr "<a href=\"/software/aspell/\">aspell</a>, <a 
href=\"/software/gnuae/\">gnuae</a>, <a 
href=\"/software/metaexchange/\">metaexchange</a>, <a 
href=\"/software/powerguru/\">powerguru</a>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ". See the package web pages for specific information, and <a 
href=\"/help/evaluation.html#whatmeans\">this general information about GNU 
packages and maintenance</a>, and then email <a 
href=\"mailto:address@hidden";>address@hidden</a> if you have time and interest 
in taking over one of these projects."
+msgstr ". Për të dhëna më të hollësishme, shihni faqet web të 
paketave, dhe <a href=\"/help/evaluation.html#whatmeans\">këto të dhëna të 
përgjithshme rreth paketave GNU dhe mirëmbajtjes së tyre</a>, dhe mandej 
dërgoni një email te <a href=\"mailto:address@hidden";>address@hidden</a>, 
nëse keni kohë dhe interes që t'i dilni zot ndonjërit prej këtyre 
projekteve."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <h4>
@@ -260,12 +146,8 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"See &ldquo;<a href=\"http://savannah.gnu.org/people\";>help wanted</a>&rdquo; "
-"requests from the maintainers of many packages."
-msgstr ""
-"Shihni kërkesat &ldquo;<a href=\"http://savannah.gnu.org/people\";>lypset "
-"ndihmë</a>&rdquo; nga mirëmbajtësit e mjaft paketave."
+msgid "See &ldquo;<a href=\"http://savannah.gnu.org/people\";>help 
wanted</a>&rdquo; requests from the maintainers of many packages."
+msgstr "Shihni kërkesat &ldquo;<a 
href=\"http://savannah.gnu.org/people\";>lypset ndihmë</a>&rdquo; nga 
mirëmbajtësit e mjaft paketave."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <h4>
@@ -274,14 +156,8 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"To make your free software package part of the GNU System, see this <a href="
-"\"http://www.gnu.org/help/evaluation.html\";>information on starting your "
-"application</a>."
-msgstr ""
-"Që ta bëni pjesë të Sistemit GNU paketën tuaj me software të lirë, 
shihni "
-"këto <a href=\"http://www.gnu.org/help/evaluation.html\";>të dhëna rreth "
-"fillimit të zbatimit tuaj</a>."
+msgid "To make your free software package part of the GNU System, see this <a 
href=\"http://www.gnu.org/help/evaluation.html\";>information on starting your 
application</a>."
+msgstr "Që ta bëni pjesë të Sistemit GNU paketën tuaj me software të 
lirë, shihni këto <a href=\"http://www.gnu.org/help/evaluation.html\";>të 
dhëna rreth fillimit të zbatimit tuaj</a>."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -295,15 +171,8 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Help maintain the <a href=\"http://savannah.gnu.org/\";>free software hosting "
-"site</a> sponsored by GNU: <a href=\"http://savannah.gnu.org/maintenance/";
-"HowToBecomeASavannahHacker\"> more information</a>."
-msgstr ""
-"Ndihmoni të mirëmbahet <a href=\"http://savannah.gnu.org/\";>sajti i "
-"strehimit të software-it të lirë</a> i sponsorizuar nga GNU: <a href="
-"\"http://savannah.gnu.org/maintenance/HowToBecomeASavannahHacker\";> më 
tepër "
-"të dhëna</a>."
+msgid "Help maintain the <a href=\"http://savannah.gnu.org/\";>free software 
hosting site</a> sponsored by GNU: <a 
href=\"http://savannah.gnu.org/maintenance/HowToBecomeASavannahHacker\";> more 
information</a>."
+msgstr "Ndihmoni të mirëmbahet <a href=\"http://savannah.gnu.org/\";>sajti i 
strehimit të software-it të lirë</a> i sponsorizuar nga GNU: <a 
href=\"http://savannah.gnu.org/maintenance/HowToBecomeASavannahHacker\";> më 
tepër të dhëna</a>."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -317,10 +186,8 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"<a href=\"http://www.gnu.org/people/webmeisters.html\";>More information</a>."
-msgstr ""
-"<a href=\"http://www.gnu.org/people/webmeisters.html\";>Më tepër të 
dhëna</a>."
+msgid "<a href=\"http://www.gnu.org/people/webmeisters.html\";>More 
information</a>."
+msgstr "<a href=\"http://www.gnu.org/people/webmeisters.html\";>Më tepër të 
dhëna</a>."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -334,32 +201,17 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Help maintain and update translations of www.gnu.org: <a href=\"http://www.";
-"gnu.org/server/standards/README.translations.html\">more information</a>."
-msgstr ""
-"Ndihmoni të mirëmbahen dhe përditësohen përkthimet e www.gnu.org: <a 
href="
-"\"http://www.gnu.org/server/standards/README.translations.html\";>më tepër 
të "
-"dhëna</a>."
+msgid "Help maintain and update translations of www.gnu.org: <a 
href=\"http://www.gnu.org/server/standards/README.translations.html\";>more 
information</a>."
+msgstr "Ndihmoni të mirëmbahen dhe përditësohen përkthimet e www.gnu.org: 
<a href=\"http://www.gnu.org/server/standards/README.translations.html\";>më 
tepër të dhëna</a>."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Finally, the separate page <a href=\"/help/help.html\">How You Can Help the "
-"GNU Project</a> has more details and additional items."
-msgstr ""
-"Së fundi, për më tepër hollësi dhe gjëra shtesë, vizitoni <a 
href=\"/help/"
-"help.html\">Si Mund ta Ndihmoni Projektin GNU</a>."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Action items for: <a href=\"#act\">Activists</a> - <a href=\"#dev"
-"\">Developers</a> - <a href=\"#sys\">Sysadmins</a> - <a href=\"#web"
-"\">Webmasters</a> - <a href=\"#xlate\">Translators</a>."
-msgstr ""
-"Fusha veprimi për: <a href=\"#act\">Veprimtarë</a> - <a href=\"#dev"
-"\">Zhvillues</a> - <a href=\"#sys\">Administratorë sistemi</a> - <a href="
-"\"#web\">Webmasters</a> - <a href=\"#xlate\">Përkthyes</a>."
+msgid "Finally, the separate page <a href=\"/help/help.html\">How You Can Help 
the GNU Project</a> has more details and additional items."
+msgstr "Së fundi, për më tepër hollësi dhe gjëra shtesë, vizitoni <a 
href=\"/help/help.html\">Si Mund ta Ndihmoni Projektin GNU</a>."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Action items for: <a href=\"#act\">Activists</a> - <a 
href=\"#dev\">Developers</a> - <a href=\"#sys\">Sysadmins</a> - <a 
href=\"#web\">Webmasters</a> - <a href=\"#xlate\">Translators</a>."
+msgstr "Fusha veprimi për: <a href=\"#act\">Veprimtarë</a> - <a 
href=\"#dev\">Zhvillues</a> - <a href=\"#sys\">Administratorë sistemi</a> - <a 
href=\"#web\">Webmasters</a> - <a href=\"#xlate\">Përkthyes</a>."
 
 # type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
@@ -368,19 +220,8 @@
 msgstr " "
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
-msgid ""
-"Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";
-"\">&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other 
ways "
-"to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions "
-"can be sent to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
-"org&gt;</a>."
-msgstr ""
-"Ju lutemi, pyetjet dhe kërkesat e përgjithshme rreth FSF-së &amp; GNU-së "
-"dërgojini te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. 
Ka "
-"gjithashtu <a href=\"/contact/\">mënyra të tjera për t'u lidhur me</a> 
FSF-"
-"në. Njoftimet për lidhje të dëmtuara dhe ndreqje apo këshilla të tjera 
mund "
-"të dërgohen te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
-"org&gt;</a>."
+msgid "Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF. Broken links and other 
corrections or suggestions can be sent to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgstr "Ju lutemi, pyetjet dhe kërkesat e përgjithshme rreth FSF-së &amp; 
GNU-së dërgojini te <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Ka gjithashtu <a 
href=\"/contact/\">mënyra të tjera për t'u lidhur me</a> FSF-në. Njoftimet 
për lidhje të dëmtuara dhe ndreqje apo këshilla të tjera mund të 
dërgohen te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
 
 #. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
 #.     replace it with the translation of these two:
@@ -394,18 +235,8 @@
 #.     href="/server/standards/README.translations.html">Translations
 #.     README</a>. 
 #. type: Content of: <div><div><p>
-msgid ""
-"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
-"translations of this article."
-msgstr ""
-"Përpiqemi fort dhe bëjmë sa mundemi për të ofruar përkthime me cilësi 
të "
-"mirë dhe të përpikta. Megjithatë, nuk jemi të përjashtuar nga "
-"papërsosmëritë. Ju lutemi, komentet dhe këshillat e përgjithshme lidhur 
me "
-"këtë dërgojini te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;web-"
-"address@hidden&gt;</a>.</p><p>Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe "
-"parashtrimin e përkthimeve të faqeve tona web, shihni <a href=\"/server/"
-"standards/README.translations.html\">README për përkthimet</a>."
+msgid "Please see the <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> for 
information on coordinating and submitting translations of this article."
+msgstr "Përpiqemi fort dhe bëjmë sa mundemi për të ofruar përkthime me 
cilësi të mirë dhe të përpikta. Megjithatë, nuk jemi të përjashtuar 
nga papërsosmëritë. Ju lutemi, komentet dhe këshillat e përgjithshme 
lidhur me këtë dërgojini te <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p><p>Për të dhëna 
mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve të faqeve tona web, shihni 
<a href=\"/server/standards/README.translations.html\">README për 
përkthimet</a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
@@ -413,14 +244,8 @@
 msgstr "Të drejta kopjimi &copy; 2013 Free Software Foundation, Inc.,"
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
-"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
-msgstr ""
-"Kjo faqe mund të përdoret sipas një licence <a rel=\"license\" 
href=\"http://";
-"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgid "This page is licensed under a <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr "Kjo faqe mund të përdoret sipas një licence <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
@@ -432,3 +257,4 @@
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Updated:"
 msgstr "U përditësua më:"
+

Index: software/po/software.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/software/po/software.sq.po,v
retrieving revision 1.52
retrieving revision 1.53
diff -u -b -r1.52 -r1.53
--- software/po/software.sq.po 30 Mar 2014 17:20:13 -0000   1.52
+++ software/po/software.sq.po 30 Mar 2014 18:07:54 -0000   1.53
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "POT-Creation-Date: 2014-03-29 18:09+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-03-02 20:20+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-03-30 20:59+0200\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <address@hidden>\n"
 "Language: \n"
@@ -21,23 +21,17 @@
 msgstr "Software - Projekti GNU - Free Software Foundation"
 
 #. type: Content of: <style>
-msgid ""
-"#dynamic-duo { float: right; width: 24em; font-style: normal; text-align: "
-"center; padding: .8em; margin: .3em 1em 1em 1em; border: .5em solid "
-"#acc890; } #dynamic-duo p strong { font-size: 1.3em; } #dynamic-duo img "
-"{ width: 100%; } #dynamic-duo p.highlight-para { text-align: left; "
-"padding: .5em .8em .7em .8em; margin: .5em; border-width: 1px; }"
-msgstr ""
+msgid "#dynamic-duo { float: right; width: 24em; font-style: normal; 
text-align: center; padding: .8em; margin: .3em 1em 1em 1em; border: .5em solid 
#acc890; } #dynamic-duo p strong { font-size: 1.3em; } #dynamic-duo img { 
width: 100%; } #dynamic-duo p.highlight-para { text-align: left; padding: .5em 
.8em .7em .8em; margin: .5em; border-width: 1px; }"
+msgstr "#dynamic-duo { float: right; width: 24em; font-style: normal; 
text-align: center; padding: .8em; margin: .3em 1em 1em 1em; border: .5em solid 
#acc890; } #dynamic-duo p strong { font-size: 1.3em; } #dynamic-duo img { 
width: 100%; } #dynamic-duo p.highlight-para { text-align: left; padding: .5em 
.8em .7em .8em; margin: .5em; border-width: 1px; }"
 
 #. type: Content of: <h2>
 msgid "GNU Software"
 msgstr "Software GNU"
 
 #. type: Content of: <blockquote><p>
-#, fuzzy
 #| msgid "Download distributions"
 msgid "<strong>Download distributions</strong>"
-msgstr "Shkarkoni shpërndarje"
+msgstr "<strong>Shkarkoni shpërndarje</strong>"
 
 #. type: Content of: <blockquote><p><a>
 msgid "<a href=\"/distros/free-distros.html\">"
@@ -52,26 +46,14 @@
 msgstr "</a>"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"If you're looking for a whole system to install, see our <a href=\"/distros/"
-"free-distros.html\">list of GNU/Linux distributions which are entirely free "
-"software</a>."
-msgstr ""
-"Nëse po kërkoni për të instaluar një sistem operativ të plotë, shihni 
<a "
-"href=\"/distros/free-distros.html\">listën tonë të shpërndarjeve 
GNU/Linux "
-"që janë software krejtësisht i lirë</a>."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"<a href=\"/gnu/about-gnu.html\">GNU</a> is an operating system which is 100% "
-"free software. It was launched in 1983 by Richard Stallman (rms) and has "
-"been developed by many people working together for the sake of freedom of "
-"all software users to control their computing. Technically, GNU is "
-"generally like Unix. But unlike Unix, GNU gives its users freedom."
-msgstr ""
+msgid "If you're looking for a whole system to install, see our <a 
href=\"/distros/free-distros.html\">list of GNU/Linux distributions which are 
entirely free software</a>."
+msgstr "Nëse po kërkoni për të instaluar një sistem operativ të plotë, 
shihni <a href=\"/distros/free-distros.html\">listën tonë të shpërndarjeve 
GNU/Linux që janë software krejtësisht i lirë</a>."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "<a href=\"/gnu/about-gnu.html\">GNU</a> is an operating system which is 
100% free software. It was launched in 1983 by Richard Stallman (rms) and has 
been developed by many people working together for the sake of freedom of all 
software users to control their computing. Technically, GNU is generally like 
Unix. But unlike Unix, GNU gives its users freedom."
+msgstr "<a href=\"/gnu/about-gnu.html\">GNU</a>-ja është një sistem 
operativ i cili është 100% software i lirë. Zuri fill më 1983, nga Richard 
Stallman (rms) dhe është zhvilluar nga mjaft vetë që punojnë tok në 
emër të lirisë së krejt përdoruesve të software-it për të kontrolluar 
punën e tyre në kompjuter. Nga pikëpamja teknike GNU-ja është 
përgjithësisht si Unix-i. Por ndryshe nga Unix, GNU-ja u jep liri 
përdoruesve të vet."
 
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "<a href=\"/philosophy/categories.html#TheGNUsystem\">The GNU operating "
 #| "system</a> is the Unix-like operating system, which is entirely free "
@@ -83,56 +65,16 @@
 #| "programs; users and distributors may select different packages according "
 #| "to their needs and desires. The result is still a variant of the GNU "
 #| "system."
-msgid ""
-"The GNU system contains all of the <a href=\"/philosophy/categories."
-"html#GNUsoftware\">official GNU software packages</a> (which are listed "
-"below), and also includes non-GNU free software, notably TeX and the X "
-"Window System. Also, the GNU system is not a single static set of programs; "
-"users and distributors may select different packages according to their "
-"needs and desires. The result is still a variant of the GNU system."
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/categories.html#TheGNUsystem\">Sistemi operativ GNU</"
-"a> është një sistem operativ i ngjashëm me Unix-in, dhe që është 
krejtësisht "
-"software i lirë, të cilin ne në Projektin GNU e kemi zhvilluar që prej 
1984-"
-"a. Sistemi GNU përmban krejt <a href=\"/philosophy/categories."
-"html#GNUsoftware\">paketat zyrtare software GNU</a> (të cilat radhiten më "
-"poshtë), dhe përfshin gjithashtu edhe mjaft software të lirë jo GNU, të "
-"tillë si TeX apo Sistemi X i Dritareve. Po ashtu, sistemi GNU nuk është 
një "
-"grup i vetëm statik programesh; përdoruesit dhe shpërndarësit mund të "
-"përzgjedhin paketa të ndryshme sipas nevojave dhe dëshirës. Ajo që "
-"përftohet është prapë një variant i sistemit GNU."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"To look for individual free software packages, both GNU and non-GNU, please "
-"see the <a href=\"http://directory.fsf.org/\";>Free Software Directory</a>: a "
-"categorized, searchable database of free software. The Directory is "
-"actively maintained by the <a href=\"http://www.fsf.org/\";>Free Software "
-"Foundation</a> and includes links to program home pages where available, as "
-"well as entries for <a href=\"http://directory.fsf.org/wiki/GNU/\";>all GNU "
-"packages</a>. Another list of <a href=\"#allgnupkgs\">all GNU packages</a> "
-"is below. <a href=\"/doc/doc.html\">Free software documentation links</a> "
-"are listed separately."
-msgstr ""
-"Për të kërkuar për paketa të veçanta software-i të lirë, GNU ose 
jo-GNU, ju "
-"lutemi, shihni <a href=\"http://directory.fsf.org/\";>Listën e Software-it 
të "
-"Lirë</a>: një bazë të dhënash të sistemuar, të kërkueshme, software-i 
të "
-"lirë. Lista mirëmbahet aktivisht nga <a href=\"http://www.fsf.org/\";>Free "
-"Software Foundation</a> dhe përfshin lidhje për te faqet hyrëse të "
-"programeve, kur ka të tilla, si dhe zëra për <a 
href=\"http://directory.fsf.";
-"org/wiki/GNU/\">krejt paketat GNU</a>. Një tjetër listë <a href="
-"\"#allgnupkgs\">e krejt paketave GNU</a> e gjeni më poshtë. <a 
href=\"/doc/"
-"doc.html\">Lidhjet për te dokumentim software-i të lirë</a> jepen ndarazi."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Finally, we have a <a href=\"/software/for-windows.html\">short list of free "
-"software for Microsoft Windows</a>, for Windows users who would like to try "
-"free software."
-msgstr ""
-"Së fundi, kemi <a href=\"/software/for-windows.html\">një listë të 
shkurtër "
-"software-i të lirë për Microsoft Windows</a>, për përdorues të 
Windows-it që "
-"do të donin të provonin software të lirë."
+msgid "The GNU system contains all of the <a 
href=\"/philosophy/categories.html#GNUsoftware\">official GNU software 
packages</a> (which are listed below), and also includes non-GNU free software, 
notably TeX and the X Window System. Also, the GNU system is not a single 
static set of programs; users and distributors may select different packages 
according to their needs and desires. The result is still a variant of the GNU 
system."
+msgstr "Sistemi GNU përmban krejt <a 
href=\"/philosophy/categories.html#GNUsoftware\">paketat zyrtare software 
GNU</a> (që radhiten më poshtë), dhe përfshin gjithashtu software të lirë 
jo GNU, mes të cilit dallohen TeX dhe X Window System. Gjithashtu, sistemi 
GNU nuk është një grup i vetëm statik programesh; përdoruesit dhe 
shpërndarësit mund të përzgjedhin paketa të ndryshme, sipas nevojave dhe 
dëshirave të secilit. Përfundimi është prapëseprapë një variant i 
sistemit GNU."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "To look for individual free software packages, both GNU and non-GNU, 
please see the <a href=\"http://directory.fsf.org/\";>Free Software 
Directory</a>: a categorized, searchable database of free software. The 
Directory is actively maintained by the <a href=\"http://www.fsf.org/\";>Free 
Software Foundation</a> and includes links to program home pages where 
available, as well as entries for <a 
href=\"http://directory.fsf.org/wiki/GNU/\";>all GNU packages</a>. Another list 
of <a href=\"#allgnupkgs\">all GNU packages</a> is below. <a 
href=\"/doc/doc.html\">Free software documentation links</a> are listed 
separately."
+msgstr "Për të kërkuar për paketa të veçanta software-i të lirë, GNU 
ose jo-GNU, ju lutemi, shihni <a href=\"http://directory.fsf.org/\";>Listën e 
Software-it të Lirë</a>: një bazë të dhënash të sistemuar, të 
kërkueshme, software-i të lirë. Lista mirëmbahet aktivisht nga <a 
href=\"http://www.fsf.org/\";>Free Software Foundation</a> dhe përfshin lidhje 
për te faqet hyrëse të programeve, kur ka të tilla, si dhe zëra për <a 
href=\"http://directory.fsf.org/wiki/GNU/\";>krejt paketat GNU</a>. Një 
tjetër listë <a href=\"#allgnupkgs\">e krejt paketave GNU</a> e gjeni më 
poshtë. <a href=\"/doc/doc.html\">Lidhjet për te dokumentim software-i të 
lirë</a> jepen ndarazi."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Finally, we have a <a href=\"/software/for-windows.html\">short list of 
free software for Microsoft Windows</a>, for Windows users who would like to 
try free software."
+msgstr "Së fundi, kemi <a href=\"/software/for-windows.html\">një listë të 
shkurtër software-i të lirë për Microsoft Windows</a>, për përdorues të 
Windows-it që do të donin të provonin software të lirë."
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "How to get GNU software"
@@ -143,160 +85,72 @@
 msgstr "Software GNU mund të merrni përmes disa metodave të ndryshme:"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"Download a <a href=\"/distros/free-distros.html\">wholly free GNU/Linux "
-"distribution</a>."
-msgstr ""
-"Shkarkoni një <a href=\"/distros/free-distros.html\">shpërndarje GNU/Linux "
-"krejtësisht të lirë</a>."
+msgid "Download a <a href=\"/distros/free-distros.html\">wholly free GNU/Linux 
distribution</a>."
+msgstr "Shkarkoni një <a href=\"/distros/free-distros.html\">shpërndarje 
GNU/Linux krejtësisht të lirë</a>."
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "Get a copy from a friend."
 msgstr "Merrni një kopje nga një shok."
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"Buy a computer with a wholly free GNU/Linux system preinstalled from <a href="
-"\"/links/companies.html\">one of the companies</a> that offers this."
-msgstr ""
-"Blini një kompjuter me sistem të lirë të plotë GNU/Linux të instaluar "
-"tashmë, nga <a href=\"/links/companies.html\">një prej firmave</a> që e "
-"ofrojnë këtë."
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/order/ftp.html\">Download individual packages from the web or via "
-"FTP</a>: we provide source code for all GNU software as <a href=\"/"
-"philosophy/free-sw.html\">free software</a>, and free of charge. (Please "
-"also make a <a href=\"/help/donate.html\">donation</a> to the FSF if you "
-"can, to help support the development of more free software.)"
-msgstr ""
-"<a href=\"/order/ftp.html\">Shkarkoni paketa individuale prej web-it ose "
-"përmes FTP-je</a>: furnizojmë kodin burim për krejt software-in GNU, si <a 
"
-"href=\"/philosophy/free-sw.html\">software të lirë</a>, dhe pa pagesë. 
(Ju "
-"lutemi, <a href=\"/help/donate.html\">dhuroni</a> gjithashtu për FSF-në, "
-"nëse mundeni, që të na ndihmoni të shkruajmë më tepër software të 
lirë.)"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"Use the <a href=\"/software/guix/guix.html\">GNU Guix</a> functional package "
-"manager to install and manage GNU package releases."
-msgstr ""
-"Përdorni administruesin <a href=\"/software/guix/guix.html\">GNU Guix</a> "
-"funksional të paketave që të instaloni dhe administroni versione të 
paketave "
-"GNU."
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"Use the <a href=\"/software/gsrc/gsrc.html\">GNU GSRC</a> collection to "
-"easily install the latest GNU package releases on their own, without "
-"conflicting with any system versions."
-msgstr ""
-"Përdorni paketën <a href=\"/software/gsrc/gsrc.html\">GNU SRC</a> që të "
-"instaloni lehtë shumë prej versioneve më të reja të paketave GNU, pa 
pasur "
-"përplasje me ndonjë version sistemi."
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"Use the <a href=\"https://launchpad.net/~dns/+archive/gnu?field.";
-"series_filter=\">GNU PPA</a> or <a href=\"https://launchpad.net/~dns/";
-"+archive/gnustep?field.series_filter=\">GNUstep PPA</a> (Personal Package "
-"Archive) on Trisquel, gNewSense, or related distros to get the latest "
-"releases suitably packaged."
-msgstr ""
-"Përdorni <a href=\"https://launchpad.net/~dns/+archive/gnu?field.";
-"series_filter=\">GNU PPA</a> ose <a href=\"https://launchpad.net/~dns/";
-"+archive/gnustep?field.series_filter=\">GNUstep PPA</a> (Personal Package "
-"Archive) te Trisquel, gNewSense, ose shpërndarje të ngjashme, që të 
merrni "
-"versionin më të ri të paketuar në një formë të përshtatshme."
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"Get the development sources for a package and build them. Many GNU packages "
-"keep their development sources at the GNU hosting site <a href=\"http://";
-"savannah.gnu.org/\">savannah.gnu.org</a>. Some packages use other source "
-"repositories, or have none at all. Each package's web pages should give the "
-"specifics."
-msgstr ""
-"Merrni burimin e zhvillimeve për një paketë dhe montojeni vetë. Mjaft "
-"paketa GNU burimet e zhvillimit i mbajnë te site-i strehues i GNU-së <a 
href="
-"\"http://savannah.gnu.org/\";>savannah.gnu.org</a>. Disa paketa përdorin të 
"
-"tjera depo burimi, ose nuk kanë fare të tilla. Hollësitë duhet të 
shihen te "
-"faqja web për secilën paketë."
+msgid "Buy a computer with a wholly free GNU/Linux system preinstalled from <a 
href=\"/links/companies.html\">one of the companies</a> that offers this."
+msgstr "Blini një kompjuter me sistem të lirë të plotë GNU/Linux të 
instaluar tashmë, nga <a href=\"/links/companies.html\">një prej firmave</a> 
që e ofrojnë këtë."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"/order/ftp.html\">Download individual packages from the web 
or via FTP</a>: we provide source code for all GNU software as <a 
href=\"/philosophy/free-sw.html\">free software</a>, and free of charge. 
(Please also make a <a href=\"/help/donate.html\">donation</a> to the FSF if 
you can, to help support the development of more free software.)"
+msgstr "<a href=\"/order/ftp.html\">Shkarkoni paketa individuale prej web-it 
ose përmes FTP-je</a>: furnizojmë kodin burim për krejt software-in GNU, si 
<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">software të lirë</a>, dhe pa pagesë. 
(Ju lutemi, <a href=\"/help/donate.html\">dhuroni</a> gjithashtu për FSF-në, 
nëse mundeni, që të na ndihmoni të shkruajmë më tepër software të 
lirë.)"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "Use the <a href=\"/software/guix/guix.html\">GNU Guix</a> functional 
package manager to install and manage GNU package releases."
+msgstr "Përdorni administruesin <a href=\"/software/guix/guix.html\">GNU 
Guix</a> funksional të paketave që të instaloni dhe administroni versione 
të paketave GNU."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "Use the <a href=\"/software/gsrc/gsrc.html\">GNU GSRC</a> collection to 
easily install the latest GNU package releases on their own, without 
conflicting with any system versions."
+msgstr "Përdorni paketën <a href=\"/software/gsrc/gsrc.html\">GNU SRC</a> 
që të instaloni lehtë shumë prej versioneve më të reja të paketave GNU, 
pa pasur përplasje me ndonjë version sistemi."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "Use the <a 
href=\"https://launchpad.net/~dns/+archive/gnu?field.series_filter=\";>GNU 
PPA</a> or <a 
href=\"https://launchpad.net/~dns/+archive/gnustep?field.series_filter=\";>GNUstep
 PPA</a> (Personal Package Archive) on Trisquel, gNewSense, or related distros 
to get the latest releases suitably packaged."
+msgstr "Përdorni <a 
href=\"https://launchpad.net/~dns/+archive/gnu?field.series_filter=\";>GNU 
PPA</a> ose <a 
href=\"https://launchpad.net/~dns/+archive/gnustep?field.series_filter=\";>GNUstep
 PPA</a> (Personal Package Archive) te Trisquel, gNewSense, ose shpërndarje 
të ngjashme, që të merrni versionin më të ri të paketuar në një formë 
të përshtatshme."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "Get the development sources for a package and build them. Many GNU 
packages keep their development sources at the GNU hosting site <a 
href=\"http://savannah.gnu.org/\";>savannah.gnu.org</a>. Some packages use 
other source repositories, or have none at all. Each package's web pages 
should give the specifics."
+msgstr "Merrni burimin e zhvillimeve për një paketë dhe montojeni vetë. 
Mjaft paketa GNU burimet e zhvillimit i mbajnë te site-i strehues i GNU-së <a 
href=\"http://savannah.gnu.org/\";>savannah.gnu.org</a>. Disa paketa përdorin 
të tjera depo burimi, ose nuk kanë fare të tilla. Hollësitë duhet të 
shihen te faqja web për secilën paketë."
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Develop GNU software"
 msgstr "Zhvilloni software GNU"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"If you are developing a GNU package, please take a look at the available <a "
-"href=\"/software/devel.html\">GNU software developer resources</a>."
-msgstr ""
-"Nëse po zhvilloni një paketë GNU, ju lutemi hidhini një sy <a href=\"/"
-"software/devel.html\">burimeve të gatshme për zhvillues software-i GNU</a>."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Although not strictly about official GNU software, we maintain a list of <a "
-"href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.html\";>high-priority free "
-"software projects</a>. Please help with these projects if you can. For "
-"other ways to contribute to GNU, including taking over unmaintained GNU "
-"packages and helping with development, see the <a href=\"/help/help.html"
-"\">GNU help wanted</a> page."
-msgstr ""
-"Edhe pse jo në mënyrë strikte rreth software-i zyrtar GNU, mirëmbajmë 
një "
-"listë <a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.html\";>projektesh "
-"software-i të lirë me përparësi të lartë</a>. Ju lutemi, ndihmonani me 
këto "
-"projekte, nëse mundeni. Për rrugë të tjera për të kontribuar te GNU-ja, 
"
-"përfshi marrjen përsipër të paketave GNU të pamirëmbajtura dhe ndihmë 
në "
-"zhvillim, shihni faqen <a href=\"/help/help.html\">e gjërave GNU që lypin "
-"ndihmë</a>."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"If you're writing a new program and would like to make your software an "
-"official GNU package, see the <a href=\"/help/evaluation.html\">evaluation "
-"information and submission form</a>."
-msgstr ""
-"Nëse po shkruani një program të ri dhe do të donit ta bënit programin 
një "
-"paketë zyrtare GNU, shihni <a href=\"/help/evaluation.html\">formularin për 
"
-"të dhëna vlerësimi dhe parashtrimi</a>."
+msgid "If you are developing a GNU package, please take a look at the 
available <a href=\"/software/devel.html\">GNU software developer 
resources</a>."
+msgstr "Nëse po zhvilloni një paketë GNU, ju lutemi hidhini një sy <a 
href=\"/software/devel.html\">burimeve të gatshme për zhvillues software-i 
GNU</a>."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Although not strictly about official GNU software, we maintain a list 
of <a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.html\";>high-priority free 
software projects</a>. Please help with these projects if you can. For other 
ways to contribute to GNU, including taking over unmaintained GNU packages and 
helping with development, see the <a href=\"/help/help.html\">GNU help 
wanted</a> page."
+msgstr "Edhe pse jo në mënyrë strikte rreth software-i zyrtar GNU, 
mirëmbajmë një listë <a 
href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.html\";>projektesh software-i të 
lirë me përparësi të lartë</a>. Ju lutemi, ndihmonani me këto projekte, 
nëse mundeni. Për rrugë të tjera për të kontribuar te GNU-ja, përfshi 
marrjen përsipër të paketave GNU të pamirëmbajtura dhe ndihmë në 
zhvillim, shihni faqen <a href=\"/help/help.html\">e gjërave GNU që lypin 
ndihmë</a>."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "If you're writing a new program and would like to make your software an 
official GNU package, see the <a href=\"/help/evaluation.html\">evaluation 
information and submission form</a>."
+msgstr "Nëse po shkruani një program të ri dhe do të donit ta bënit 
programin një paketë zyrtare GNU, shihni <a 
href=\"/help/evaluation.html\">formularin për të dhëna vlerësimi dhe 
parashtrimi</a>."
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "<a id=\"allgnupkgs\">All GNU packages</a>"
 msgstr "<a id=\"allgnupkgs\">Krejt paketat GNU</a>"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Here is a list of all current GNU packages, using their package identifiers "
-"(rather than long names) for brevity, and sorted alphabetically. If you "
-"have corrections to or questions about this list, please email <a href="
-"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
-msgstr ""
-"Ja një listë e krejt paketave të tanishme GNU, që përdor identifikues "
-"paketash (në vend të emrave të gjatë) për më shkurt, dhe renditur sipas 
abc-"
-"së. Nëse keni ndreqje ose pyetje rreth saj, ju lutemi, dërgojini me email 
"
-"te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgid "Here is a list of all current GNU packages, using their package 
identifiers (rather than long names) for brevity, and sorted alphabetically. 
If you have corrections to or questions about this list, please email <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgstr "Ja një listë e krejt paketave të tanishme GNU, që përdor 
identifikues paketash (në vend të emrave të gjatë) për më shkurt, dhe 
renditur sipas abc-së. Nëse keni ndreqje ose pyetje rreth saj, ju lutemi, 
dërgojini me email te <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid "Also available are lists of:"
 msgstr "Ka gjithashti lista të:"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/manual/blurbs.html\">short descriptions for all GNU packages</a>;"
-msgstr ""
-"<a href=\"/manual/blurbs.html\">përshkrime të shkurtra për krejt paketat "
-"GNU</a>;"
+msgid "<a href=\"/manual/blurbs.html\">short descriptions for all GNU 
packages</a>;"
+msgstr "<a href=\"/manual/blurbs.html\">përshkrime të shkurtra për krejt 
paketat GNU</a>;"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/manual/manual.html\">documentation for GNU packages</a> (arranged "
-"by category);"
-msgstr ""
-"<a href=\"/manual/manual.html\">dokumentim për paketa GNU</a> (sistemuar "
-"sipas kategorish);"
+msgid "<a href=\"/manual/manual.html\">documentation for GNU packages</a> 
(arranged by category);"
+msgstr "<a href=\"/manual/manual.html\">dokumentim për paketa GNU</a> 
(sistemuar sipas kategorish);"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"/graphics/package-logos.html\">GNU package logos</a>; and"
@@ -304,103 +158,15 @@
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"/software/recent-releases.html\">recent GNU releases</a>."
-msgstr ""
-"<a href=\"/software/recent-releases.html\">hedhje në qarkullim së fundi të 
"
-"GNU-së</a>."
+msgstr "<a href=\"/software/recent-releases.html\">hedhje në qarkullim së 
fundi të GNU-së</a>."
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Decommissioned GNU packages"
 msgstr "Paketa GNU të braktisura"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"GNU packages are occasionally decommissioned, generally because they've been "
-"superseded by, or integrated into, other packages. If you have time and "
-"interest in resurrecting any of these, please contact <a href=\"mailto:";
-"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>. Here is the list; we "
-"leave the old project pages up (when they existed): <a href=\"aeneas/"
-"\">aeneas</a>, <a href=\"aetherspace/\">aetherspace</a>, <a href=\"aroundme/"
-"\">aroundme</a>, <a href=\"gnu3dkit/\">3dkit</a>, <a href=\"abcsh/\">abcsh</"
-"a>, <a href=\"awacs/\">awacs</a>, <a href=\"cfs-el/\">cfs-el</a>, <a href="
-"\"checker/\">checker</a>, <a href=\"cons/\">cons</a>, <a href=\"dgs/\">dgs</"
-"a> (display&nbsp;ghostscript), <a href=\"dld/\">dld</a>, <a href=\"dotgnu/"
-"\">dotgnu</a>, <a href=\"dotgnu-pnet/\">dotgnu-pnet</a>, <a href=\"http://";
-"directory.fsf.org/project/DrGenius/\">dr.genius</a>, <a href=\"elib/\">elib</"
-"a>, <a href=\"ffp/\">ffp</a>, <a href=\"fhp/\">fhp</a>, <a href=\"free/"
-"\">free&nbsp;(gnu.free)</a>, <a href=\"gcron/\">gcron</a> (see <a href="
-"\"mcron/\">mcron</a>), <a href=\"gfe/\">gfe</a>, <a href=\"http://directory.";
-"fsf.org/GNU/ggv.html\">ggv</a> (see <a href=\"gv/\">gv</a>), gicqd, <a href="
-"\"http://directory.fsf.org/project/giptables/\";>giptables</a>, <a href="
-"\"gmorph/\">gmorph</a>, <a href=\"http://directory.fsf.org/project/gnochive/";
-"\">gnochive</a>, gnotary, <a href=\"http://directory.fsf.org/project/";
-"gnotepad/\">gnotepad+</a>, gnubios, <a href=\"gnu-arch/\">gnu-arch</a>, <a "
-"href=\"gnu-queue/\">gnu-queue</a>, gnucad, <a href=\"gnufi/\">gnufi</a>, "
-"gnupedia (see <a href=\"http://wikipedia.org\";>wikipedia</a>), <a href="
-"\"gnuskies/\">gnuskies</a>, <a href=\"gnusql/\">gnusql</a>, <a href="
-"\"gnustep-db/\">gnustep-db</a>, <a href=\"gnuts/\">gnuts</a>, <a href="
-"\"goldwater/\">goldwater</a>, <a href=\"goodbye/\">goodbye</a>, <a href="
-"\"goose/\">goose</a>, <a href=\"gphoto/\">gphoto</a>, <a href=\"graphics/"
-"\">graphics</a>, grover, <a href=\"gtkeditor/\">gtkeditor</a>, <a href="
-"\"gtkeyboard/\">gtkeyboard</a>, <a href=\"guss/\">guss</a>, <a href="
-"\"hegemonie/\">hegemonie</a>, <a href=\"jdresolve/\">jdresolve</a>, <a href="
-"\"lengualibre\">lengualibre</a>, leonardo, libopts (see <a href=\"autogen/"
-"\">autogen</a>), mana, <a href=\"messenger/\">messenger</a>, <a href=\"mgcp/"
-"\">mgcp</a>, <a href=\"mll2html/\">mll2html</a>, <a href=\"obst/\">obst</a>, "
-"<a href=\"octal/\">octal</a>, p2c, <a href=\"packaging/\">packaging</a>, <a "
-"href=\"patchwork/\">patchwork</a>, <a href=\"phpgroupware/\">phpgroupware</"
-"a>, <a href=\"pips/\">pips</a>, <a href=\"poc/\">poc</a>, <a href=\"proto/"
-"\">proto</a>, <a href=\"rat/\">rat</a>, <a href=\"regex/\">regex</a>, <a "
-"href=\"rpge/\">rpge</a>, <a href=\"snakecharmer/\">snakecharmer</a>, <a href="
-"\"songanizer/\">songanizer</a>, <a href=\"sourceinstall/\">sourceinstall</"
-"a>, <a href=\"sweater/\">sweater</a>, <a href=\"sxml/\">sxml</a>, <a href="
-"\"toutdoux/\">toutdoux</a>, <a href=\"vmslib/\">vmslib</a>, <a href="
-"\"webpublish/\">webpublish</a>, <a href=\"xbase/\">xbase</a>, <a href="
-"\"xinfo/\">xinfo</a>, <a href=\"xmhtml/\">xmhtml</a>, <a href=\"zebra/"
-"\">zebra</a>."
-msgstr ""
-"Ka raste kur paketat GNU braktisen, përgjithësisht ngaqë zëvendësohen 
nga "
-"paketa të tjera ose integrohen në të tilla. Nëse keni kohë dhe interes 
në "
-"ringjalljen e ndonjërës prej tyre, ju lutemi, lidhuni me <a href=\"mailto:";
-"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>. Ja lista; faqet e "
-"projekteve të vjetra nuk i kemi prekur (siç kanë qenë atëherë) <a href="
-"\"aeneas/\">aeneas</a>, <a href=\"aetherspace/\">aetherspace</a>, <a href="
-"\"aroundme/\">aroundme</a>, <a href=\"gnu3dkit/\">3dkit</a>, <a href=\"abcsh/"
-"\">abcsh</a>, <a href=\"awacs/\">awacs</a>, <a href=\"cfs-el/\">cfs-el</a>, "
-"<a href=\"checker/\">checker</a>, <a href=\"cons/\">cons</a>, <a href=\"dgs/"
-"\">dgs</a> (display&nbsp;ghostscript), <a href=\"dld/\">dld</a>, <a href="
-"\"dotgnu/\">dotgnu</a>, <a href=\"dotgnu-pnet/\">dotgnu-pnet</a>, <a href="
-"\"http://directory.fsf.org/project/DrGenius/\";>dr.genius</a>, <a href=\"elib/"
-"\">elib</a>, <a href=\"ffp/\">ffp</a>, <a href=\"fhp/\">fhp</a>, <a href="
-"\"free/\">free&nbsp;(gnu.free)</a>, <a href=\"gcron/\">gcron</a> (shihni <a "
-"href=\"mcron/\">mcron</a>), <a href=\"gfe/\">gfe</a>, <a href=\"http://";
-"directory.fsf.org/GNU/ggv.html\">ggv</a> (shihni <a href=\"gv/\">gv</a>), "
-"gicqd, <a href=\"http://directory.fsf.org/project/giptables/\";>giptables</"
-"a>, <a href=\"gmorph/\">gmorph</a>, <a href=\"http://directory.fsf.org/";
-"project/gnochive/\">gnochive</a>, gnotary, <a href=\"http://directory.fsf.";
-"org/project/gnotepad/\">gnotepad+</a>, gnubios, <a href=\"gnu-arch/\">gnu-"
-"arch</a>, <a href=\"gnu-queue/\">gnu-queue</a>, gnucad, <a href=\"gnufi/"
-"\">gnufi</a>, gnupedia (shihni <a href=\"http://wikipedia.org\";>wikipedia</"
-"a>), <a href=\"gnuskies/\">gnuskies</a>, <a href=\"gnusql/\">gnusql</a>, <a "
-"href=\"gnustep-db/\">gnustep-db</a>, <a href=\"gnuts/\">gnuts</a>, <a href="
-"\"goldwater/\">goldwater</a>, <a href=\"goodbye/\">goodbye</a>, <a href="
-"\"goose/\">goose</a>, <a href=\"gphoto/\">gphoto</a>, <a href=\"graphics/"
-"\">graphics</a>, grover, <a href=\"gtkeditor/\">gtkeditor</a>, <a href="
-"\"gtkeyboard/\">gtkeyboard</a>, <a href=\"guss/\">guss</a>, <a href="
-"\"hegemonie/\">hegemonie</a>, <a href=\"jdresolve/\">jdresolve</a>, <a href="
-"\"lengualibre\">lengualibre</a>, leonardo, libopts (shihni <a href=\"autogen/"
-"\">autogen</a>), mana, <a href=\"messenger/\">messenger</a>, <a href=\"mgcp/"
-"\">mgcp</a>, <a href=\"mll2html/\">mll2html</a>, <a href=\"obst/\">obst</a>, "
-"<a href=\"octal/\">octal</a>, p2c, <a href=\"packaging/\">packaging</a>, <a "
-"href=\"patchwork/\">patchwork</a>, <a href=\"phpgroupware/\">phpgroupware</"
-"a>, <a href=\"pips/\">pips</a>, <a href=\"poc/\">poc</a>, <a href=\"proto/"
-"\">proto</a>, <a href=\"rat/\">rat</a>, <a href=\"regex/\">regex</a>, <a "
-"href=\"rpge/\">rpge</a>, <a href=\"snakecharmer/\">snakecharmer</a>, <a href="
-"\"songanizer/\">songanizer</a>, <a href=\"sourceinstall/\">sourceinstall</"
-"a>, <a href=\"sweater/\">sweater</a>, <a href=\"sxml/\">sxml</a>, <a href="
-"\"toutdoux/\">toutdoux</a>, <a href=\"vmslib/\">vmslib</a>, <a href="
-"\"webpublish/\">webpublish</a>, <a href=\"xbase/\">xbase</a>, <a href="
-"\"xinfo/\">xinfo</a>, <a href=\"xmhtml/\">xmhtml</a>, <a href=\"zebra/"
-"\">zebra</a>."
+msgid "GNU packages are occasionally decommissioned, generally because they've 
been superseded by, or integrated into, other packages. If you have time and 
interest in resurrecting any of these, please contact <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Here is the list; we 
leave the old project pages up (when they existed): <a 
href=\"aeneas/\">aeneas</a>, <a href=\"aetherspace/\">aetherspace</a>, <a 
href=\"aroundme/\">aroundme</a>, <a href=\"gnu3dkit/\">3dkit</a>, <a 
href=\"abcsh/\">abcsh</a>, <a href=\"awacs/\">awacs</a>, <a 
href=\"cfs-el/\">cfs-el</a>, <a href=\"checker/\">checker</a>, <a 
href=\"cons/\">cons</a>, <a href=\"dgs/\">dgs</a> (display&nbsp;ghostscript), 
<a href=\"dld/\">dld</a>, <a href=\"dotgnu/\">dotgnu</a>, <a 
href=\"dotgnu-pnet/\">dotgnu-pnet</a>, <a 
href=\"http://directory.fsf.org/project/DrGenius/\";>dr.genius</a>, <a 
href=\"elib/\">elib</a>, <a href=\"ffp/\">ffp</a>, <a href=\"fhp/\">fhp</a>, <a 
href=\"free/\">free&nbsp;(gnu.free)</a>, <a href=\"gcron/\">gcron</a> (see <a 
href=\"mcron/\">mcron</a>), <a href=\"gfe/\">gfe</a>, <a 
href=\"http://directory.fsf.org/GNU/ggv.html\";>ggv</a> (see <a 
href=\"gv/\">gv</a>), gicqd, <a 
href=\"http://directory.fsf.org/project/giptables/\";>giptables</a>, <a 
href=\"gmorph/\">gmorph</a>, <a 
href=\"http://directory.fsf.org/project/gnochive/\";>gnochive</a>, gnotary, <a 
href=\"http://directory.fsf.org/project/gnotepad/\";>gnotepad+</a>, gnubios, <a 
href=\"gnu-arch/\">gnu-arch</a>, <a href=\"gnu-queue/\">gnu-queue</a>, gnucad, 
<a href=\"gnufi/\">gnufi</a>, gnupedia (see <a 
href=\"http://wikipedia.org\";>wikipedia</a>), <a 
href=\"gnuskies/\">gnuskies</a>, <a href=\"gnusql/\">gnusql</a>, <a 
href=\"gnustep-db/\">gnustep-db</a>, <a href=\"gnuts/\">gnuts</a>, <a 
href=\"goldwater/\">goldwater</a>, <a href=\"goodbye/\">goodbye</a>, <a 
href=\"goose/\">goose</a>, <a href=\"gphoto/\">gphoto</a>, <a 
href=\"graphics/\">graphics</a>, grover, <a href=\"gtkeditor/\">gtkeditor</a>, 
<a href=\"gtkeyboard/\">gtkeyboard</a>, <a href=\"guss/\">guss</a>, <a 
href=\"hegemonie/\">hegemonie</a>, <a href=\"jdresolve/\">jdresolve</a>, <a 
href=\"lengualibre\">lengualibre</a>, leonardo, libopts (see <a 
href=\"autogen/\">autogen</a>), mana, <a href=\"messenger/\">messenger</a>, <a 
href=\"mgcp/\">mgcp</a>, <a href=\"mll2html/\">mll2html</a>, <a 
href=\"obst/\">obst</a>, <a href=\"octal/\">octal</a>, p2c, <a 
href=\"packaging/\">packaging</a>, <a href=\"patchwork/\">patchwork</a>, <a 
href=\"phpgroupware/\">phpgroupware</a>, <a href=\"pips/\">pips</a>, <a 
href=\"poc/\">poc</a>, <a href=\"proto/\">proto</a>, <a href=\"rat/\">rat</a>, 
<a href=\"regex/\">regex</a>, <a href=\"rpge/\">rpge</a>, <a 
href=\"snakecharmer/\">snakecharmer</a>, <a 
href=\"songanizer/\">songanizer</a>, <a 
href=\"sourceinstall/\">sourceinstall</a>, <a href=\"sweater/\">sweater</a>, <a 
href=\"sxml/\">sxml</a>, <a href=\"toutdoux/\">toutdoux</a>, <a 
href=\"vmslib/\">vmslib</a>, <a href=\"webpublish/\">webpublish</a>, <a 
href=\"xbase/\">xbase</a>, <a href=\"xinfo/\">xinfo</a>, <a 
href=\"xmhtml/\">xmhtml</a>, <a href=\"zebra/\">zebra</a>."
+msgstr "Ka raste kur paketat GNU braktisen, përgjithësisht ngaqë 
zëvendësohen nga paketa të tjera ose integrohen në të tilla. Nëse keni 
kohë dhe interes në ringjalljen e ndonjërës prej tyre, ju lutemi, lidhuni 
me <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Ja lista; 
faqet e projekteve të vjetra nuk i kemi prekur (siç kanë qenë atëherë) <a 
href=\"aeneas/\">aeneas</a>, <a href=\"aetherspace/\">aetherspace</a>, <a 
href=\"aroundme/\">aroundme</a>, <a href=\"gnu3dkit/\">3dkit</a>, <a 
href=\"abcsh/\">abcsh</a>, <a href=\"awacs/\">awacs</a>, <a 
href=\"cfs-el/\">cfs-el</a>, <a href=\"checker/\">checker</a>, <a 
href=\"cons/\">cons</a>, <a href=\"dgs/\">dgs</a> (display&nbsp;ghostscript), 
<a href=\"dld/\">dld</a>, <a href=\"dotgnu/\">dotgnu</a>, <a 
href=\"dotgnu-pnet/\">dotgnu-pnet</a>, <a 
href=\"http://directory.fsf.org/project/DrGenius/\";>dr.genius</a>, <a 
href=\"elib/\">elib</a>, <a href=\"ffp/\">ffp</a>, <a href=\"fhp/\">fhp</a>, <a 
href=\"free/\">free&nbsp;(gnu.free)</a>, <a href=\"gcron/\">gcron</a> (shihni 
<a href=\"mcron/\">mcron</a>), <a href=\"gfe/\">gfe</a>, <a 
href=\"http://directory.fsf.org/GNU/ggv.html\";>ggv</a> (shihni <a 
href=\"gv/\">gv</a>), gicqd, <a 
href=\"http://directory.fsf.org/project/giptables/\";>giptables</a>, <a 
href=\"gmorph/\">gmorph</a>, <a 
href=\"http://directory.fsf.org/project/gnochive/\";>gnochive</a>, gnotary, <a 
href=\"http://directory.fsf.org/project/gnotepad/\";>gnotepad+</a>, gnubios, <a 
href=\"gnu-arch/\">gnu-arch</a>, <a href=\"gnu-queue/\">gnu-queue</a>, gnucad, 
<a href=\"gnufi/\">gnufi</a>, gnupedia (shihni <a 
href=\"http://wikipedia.org\";>wikipedia</a>), <a 
href=\"gnuskies/\">gnuskies</a>, <a href=\"gnusql/\">gnusql</a>, <a 
href=\"gnustep-db/\">gnustep-db</a>, <a href=\"gnuts/\">gnuts</a>, <a 
href=\"goldwater/\">goldwater</a>, <a href=\"goodbye/\">goodbye</a>, <a 
href=\"goose/\">goose</a>, <a href=\"gphoto/\">gphoto</a>, <a 
href=\"graphics/\">graphics</a>, grover, <a href=\"gtkeditor/\">gtkeditor</a>, 
<a href=\"gtkeyboard/\">gtkeyboard</a>, <a href=\"guss/\">guss</a>, <a 
href=\"hegemonie/\">hegemonie</a>, <a href=\"jdresolve/\">jdresolve</a>, <a 
href=\"lengualibre\">lengualibre</a>, leonardo, libopts (shihni <a 
href=\"autogen/\">autogen</a>), mana, <a href=\"messenger/\">messenger</a>, <a 
href=\"mgcp/\">mgcp</a>, <a href=\"mll2html/\">mll2html</a>, <a 
href=\"obst/\">obst</a>, <a href=\"octal/\">octal</a>, p2c, <a 
href=\"packaging/\">packaging</a>, <a href=\"patchwork/\">patchwork</a>, <a 
href=\"phpgroupware/\">phpgroupware</a>, <a href=\"pips/\">pips</a>, <a 
href=\"poc/\">poc</a>, <a href=\"proto/\">proto</a>, <a href=\"rat/\">rat</a>, 
<a href=\"regex/\">regex</a>, <a href=\"rpge/\">rpge</a>, <a 
href=\"snakecharmer/\">snakecharmer</a>, <a 
href=\"songanizer/\">songanizer</a>, <a 
href=\"sourceinstall/\">sourceinstall</a>, <a href=\"sweater/\">sweater</a>, <a 
href=\"sxml/\">sxml</a>, <a href=\"toutdoux/\">toutdoux</a>, <a 
href=\"vmslib/\">vmslib</a>, <a href=\"webpublish/\">webpublish</a>, <a 
href=\"xbase/\">xbase</a>, <a href=\"xinfo/\">xinfo</a>, <a 
href=\"xmhtml/\">xmhtml</a>, <a href=\"zebra/\">zebra</a>."
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
 #. type: Content of: <div>
@@ -408,19 +174,8 @@
 msgstr " "
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
-msgid ""
-"Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";
-"\">&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other 
ways "
-"to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions "
-"can be sent to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
-"org&gt;</a>."
-msgstr ""
-"Ju lutemi, pyetjet dhe kërkesat e përgjithshme rreth FSF-së &amp; GNU-së "
-"dërgojini te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. 
Ka "
-"gjithashtu <a href=\"/contact/\">mënyra të tjera për t'u lidhur me</a> 
FSF-"
-"në. Njoftimet për lidhje të dëmtuara dhe ndreqje apo këshilla të tjera 
mund "
-"të dërgohen te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
-"org&gt;</a>."
+msgid "Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF. Broken links and other 
corrections or suggestions can be sent to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgstr "Ju lutemi, pyetjet dhe kërkesat e përgjithshme rreth FSF-së &amp; 
GNU-së dërgojini te <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Ka gjithashtu <a 
href=\"/contact/\">mënyra të tjera për t'u lidhur me</a> FSF-në. Njoftimet 
për lidhje të dëmtuara dhe ndreqje apo këshilla të tjera mund të 
dërgohen te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
 
 #. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
 #.     replace it with the translation of these two:
@@ -434,34 +189,17 @@
 #.     href="/server/standards/README.translations.html">Translations
 #.     README</a>. 
 #. type: Content of: <div><div><p>
-msgid ""
-"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
-"translations of this article."
-msgstr ""
-"Përpiqemi fort dhe bëjmë sa mundemi për të ofruar përkthime me cilësi 
të "
-"mirë dhe të përpikta. Megjithatë, nuk jemi të përjashtuar nga "
-"papërsosmëritë. Ju lutemi, komentet dhe këshillat e përgjithshme lidhur 
me "
-"këtë dërgojini te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;web-"
-"address@hidden&gt;</a>.</p><p>Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe "
-"parashtrimin e përkthimeve të faqeve tona web, shihni <a href=\"/server/"
-"standards/README.translations.html\">README për përkthimet</a>."
+msgid "Please see the <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> for 
information on coordinating and submitting translations of this article."
+msgstr "Përpiqemi fort dhe bëjmë sa mundemi për të ofruar përkthime me 
cilësi të mirë dhe të përpikta. Megjithatë, nuk jemi të përjashtuar 
nga papërsosmëritë. Ju lutemi, komentet dhe këshillat e përgjithshme 
lidhur me këtë dërgojini te <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p><p>Për të dhëna 
mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve të faqeve tona web, shihni 
<a href=\"/server/standards/README.translations.html\">README për 
përkthimet</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
 #| msgid "Copyright &copy; 2013 Free Software Foundation, Inc."
 msgid "Copyright &copy; 2014 Free Software Foundation, Inc."
-msgstr "Të drejta kopjimi &copy; 2013 Free Software Foundation, Inc."
+msgstr "Të drejta kopjimi &copy; 2014 Free Software Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
-"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
-msgstr ""
-"Kjo faqe mund të përdoret sipas një licence <a rel=\"license\" 
href=\"http://";
-"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgid "This page is licensed under a <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr "Kjo faqe mund të përdoret sipas një licence <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 #. type: Content of: <div><div>

Index: licenses/po/licenses.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/licenses/po/licenses.sq.po,v
retrieving revision 1.27
retrieving revision 1.28
diff -u -b -r1.27 -r1.28
--- licenses/po/licenses.sq.po 30 Mar 2014 17:20:08 -0000   1.27
+++ licenses/po/licenses.sq.po 30 Mar 2014 18:07:54 -0000   1.28
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "POT-Creation-Date: 2014-03-14 04:32+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-11-01 23:58+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-03-30 21:08+0200\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <address@hidden>\n"
 "Language: \n"
@@ -24,459 +24,208 @@
 msgstr "Leje"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Published software should be <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">free "
-"software</a>. To make it free software, you need to release it under a free "
-"software license. We normally use the <a href=\"#GPL\">GNU General Public "
-"License</a> (GNU GPL), but occasionally we use <a href=\"/licenses/license-"
-"list.html#SoftwareLicenses\">other free software licenses</a>. We use only "
-"licenses that are compatible with the GNU GPL for GNU software."
-msgstr ""
-"Software-i i botuar do të duhej të ishte <a href=\"/philosophy/free-sw.html"
-"\">software i lirë</a>. Për ta bërë software të lirë, është e 
nevojshme që "
-"ta hidhni në qarkullim sipas një lejeje software-i të lirë. Ne zakonisht 
"
-"përdorim lejen <a href=\"#GPL\">GNU General Public License</a> (GNU GPL), "
-"por ka raste kur përdorim <a href=\"/licenses/license-list."
-"html#SoftwareLicenses\">leje të tjera software-i të lirë</a>. Për 
software "
-"GNU përdorim vetëm leje që janë në pajtim GNU GPL-në."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Documentation for free software should be <a href=\"/philosophy/free-doc.html"
-"\">free documentation</a>, so that people can redistribute it and improve it "
-"along with the software it describes. To make it free documentation, you "
-"need to release it under a free documentation license. We normally use the "
-"<a href=\"#FDL\">GNU Free Documentation License</a> (GNU FDL), but "
-"occasionally we use <a href=\"/licenses/license-list."
-"html#DocumentationLicenses\">other free documentation licenses</a>."
-msgstr ""
-"Dokumentimi i software-it të lirë do të duhej të ishte <a 
href=\"/philosophy/"
-"free-doc.html\">dokumentim i lirë</a>, që kështu njerëzit të mund ta "
-"rishpërndajnë dhe përmirësojnë tok me software-in që ai përshkruan. 
Për ta "
-"bërë dokumentim të lirë, lypset ta hidhni në qarkullim nën një leje "
-"dokumentimi të lirë. Zakonisht përdorim <a href=\"#FDL\">GNU Free "
-"Documentation License</a> (GNU FDL), por në disa raste përdorim <a href=\"/"
-"licenses/license-list.html#DocumentationLicenses\">leje të tjera dokumentimi 
"
-"të lirë</a>."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"If you've started a new project and you're not sure what license to use, <a "
-"href=\"/licenses/license-recommendations.html\">&ldquo;How to choose a "
-"license for your own work&rdquo;</a> details our recommendations in an easy-"
-"to-follow guide. If you just want a quick list reference, we have a page "
-"that names our <a href=\"/licenses/recommended-copylefts.html\">recommended "
-"copyleft licenses</a>."
-msgstr ""
-"Nëse keni filluar një projekt të ri dhe luhateni se ç'leje të përdorni 
për "
-"të, <a href=\"/licenses/license-recommendations.html\">&ldquo;Si të 
zgjidhni "
-"një leje për punimin tuaj&rdquo;</a> sqaron hollësisht këshillat tonë 
përmes "
-"një udhërrëfyesi lehtësisht të kuptueshëm. Nëse dëshironi një 
listë të "
-"shkurtër përmbledhëse, kemi një faqe tonën me <a href=\"/licenses/"
-"recommended-copylefts.html\">leje të këshillueshme copyleft</a>."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"We also have a page that discusses <a href=\"/philosophy/bsd.html\">the BSD "
-"License Problem</a>."
-msgstr ""
-"Kemi gjithashtu një faqe ku diskutohet për <a href=\"/philosophy/bsd.html"
-"\">Problemin e licencës BSD License</a>."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Our documentation licenses are currently being revised, and we welcome your "
-"comments on the proposed texts. Please visit <a href=\"http://gplv3.fsf.org";
-"\">our license update site</a> to read the current drafts and participate in "
-"the process."
-msgstr ""
-"Lejet tonë për dokumentime po i rishikojmë, dhe i mirëpresim komentet 
tuaja "
-"lidhur me tekstet e propozuara. Që të lexoni projektet e deritanishme dhe 
që "
-"të merrni pjesë në proces, ju lutemi, vizitoni <a 
href=\"http://gplv3.fsf.org";
-"\">site-in tonë të përditësimit të lejeve</a>."
+msgid "Published software should be <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">free 
software</a>. To make it free software, you need to release it under a free 
software license. We normally use the <a href=\"#GPL\">GNU General Public 
License</a> (GNU GPL), but occasionally we use <a 
href=\"/licenses/license-list.html#SoftwareLicenses\">other free software 
licenses</a>. We use only licenses that are compatible with the GNU GPL for 
GNU software."
+msgstr "Software-i i botuar do të duhej të ishte <a 
href=\"/philosophy/free-sw.html\">software i lirë</a>. Për ta bërë 
software të lirë, është e nevojshme që ta hidhni në qarkullim sipas një 
lejeje software-i të lirë. Ne zakonisht përdorim lejen <a href=\"#GPL\">GNU 
General Public License</a> (GNU GPL), por ka raste kur përdorim <a 
href=\"/licenses/license-list.html#SoftwareLicenses\">leje të tjera software-i 
të lirë</a>. Për software GNU përdorim vetëm leje që janë në pajtim 
GNU GPL-në."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Documentation for free software should be <a 
href=\"/philosophy/free-doc.html\">free documentation</a>, so that people can 
redistribute it and improve it along with the software it describes. To make 
it free documentation, you need to release it under a free documentation 
license. We normally use the <a href=\"#FDL\">GNU Free Documentation 
License</a> (GNU FDL), but occasionally we use <a 
href=\"/licenses/license-list.html#DocumentationLicenses\">other free 
documentation licenses</a>."
+msgstr "Dokumentimi i software-it të lirë do të duhej të ishte <a 
href=\"/philosophy/free-doc.html\">dokumentim i lirë</a>, që kështu 
njerëzit të mund ta rishpërndajnë dhe përmirësojnë tok me software-in 
që ai përshkruan. Për ta bërë dokumentim të lirë, lypset ta hidhni në 
qarkullim nën një leje dokumentimi të lirë. Zakonisht përdorim <a 
href=\"#FDL\">GNU Free Documentation License</a> (GNU FDL), por në disa raste 
përdorim <a href=\"/licenses/license-list.html#DocumentationLicenses\">leje 
të tjera dokumentimi të lirë</a>."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "If you've started a new project and you're not sure what license to 
use, <a href=\"/licenses/license-recommendations.html\">&ldquo;How to choose a 
license for your own work&rdquo;</a> details our recommendations in an 
easy-to-follow guide. If you just want a quick list reference, we have a page 
that names our <a href=\"/licenses/recommended-copylefts.html\">recommended 
copyleft licenses</a>."
+msgstr "Nëse keni filluar një projekt të ri dhe luhateni se ç'leje të 
përdorni për të, <a 
href=\"/licenses/license-recommendations.html\">&ldquo;Si të zgjidhni një 
leje për punimin tuaj&rdquo;</a> sqaron hollësisht këshillat tonë përmes 
një udhërrëfyesi lehtësisht të kuptueshëm. Nëse dëshironi një listë 
të shkurtër përmbledhëse, kemi një faqe tonën me <a 
href=\"/licenses/recommended-copylefts.html\">leje të këshillueshme 
copyleft</a>."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "We also have a page that discusses <a href=\"/philosophy/bsd.html\">the 
BSD License Problem</a>."
+msgstr "Kemi gjithashtu një faqe ku diskutohet për <a 
href=\"/philosophy/bsd.html\">Problemin e licencës BSD License</a>."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Our documentation licenses are currently being revised, and we welcome 
your comments on the proposed texts. Please visit <a 
href=\"http://gplv3.fsf.org\";>our license update site</a> to read the current 
drafts and participate in the process."
+msgstr "Lejet tonë për dokumentime po i rishikojmë, dhe i mirëpresim 
komentet tuaja lidhur me tekstet e propozuara. Që të lexoni projektet e 
deritanishme dhe që të merrni pjesë në proces, ju lutemi, vizitoni <a 
href=\"http://gplv3.fsf.org\";>site-in tonë të përditësimit të lejeve</a>."
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Common Resources for our Software Licenses"
 msgstr "Burime për Lejet tona të Software-it"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"We have a number of resources to help people understand and use our various "
-"licenses:"
-msgstr ""
-"Kemi një numër burimesh në ndihmë të njerëzve që duan të kuptojnë 
dhe "
-"përdorin lejet tona të ndryshme:"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/licenses/gpl-faq.html\">Frequently Asked Questions about the GNU "
-"licenses</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/licenses/gpl-faq.html\">Pyetje të bëra Shpesh rreth lejeve 
GNU</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/licenses/gpl-howto.html\">How to use GNU licenses for your own "
-"software</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/licenses/gpl-howto.html\">Si të përdorni leje GNU për 
software-in "
-"tuaj</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/licenses/gpl-violation.html\">What to do if you see a violation "
-"of a GNU license</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/licenses/gpl-violation.html\">Ç'të bëni kur shihni shkelje të 
një "
-"lejeje GNU</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/licenses/license-list.html\">List of Free Software Licenses</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/licenses/license-list.html\">Listë Lejesh Software-i të 
Lirë</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/university.html\">Releasing Free Software if you work "
-"at a university</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/university.html\">Botim Software-i të Lirë nëse 
punoni "
-"në një universitet</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/licenses/why-assign.html\">Why the FSF gets copyright assignments "
-"from contributors</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/licenses/why-assign.html\">Përse FSF-ja merr nga kontribuesit "
-"deklarata të drejtash kopjimi</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/graphics/license-logos.html\">GNU license logos</a> to use with "
-"your project"
-msgstr ""
-"<a href=\"/graphics/license-logos.html\">Logo lejesh GNU</a> për t'i "
-"përdorur në projektin tuaj"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"http://www.fsf.org/licensing\";>The FSF Licensing &amp; Compliance "
-"Lab</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"http://www.fsf.org/licensing\";>Laboratori i FSF-së për Licencim "
-"&amp; Përputhshmëri</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/licenses/license-list.html#LicensingEmailAddress\">&lt;"
-"address@hidden&gt;</a> for general licensing help"
-msgstr ""
-"Për ndihmë të përgjithshme përdorni <a href=\"/licenses/license-list."
-"html#LicensingEmailAddress\">listën e postimeve te &lt;address@hidden&gt;"
-"</a>"
+msgid "We have a number of resources to help people understand and use our 
various licenses:"
+msgstr "Kemi një numër burimesh në ndihmë të njerëzve që duan të 
kuptojnë dhe përdorin lejet tona të ndryshme:"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"/licenses/gpl-faq.html\">Frequently Asked Questions about the 
GNU licenses</a>"
+msgstr "<a href=\"/licenses/gpl-faq.html\">Pyetje të bëra Shpesh rreth 
lejeve GNU</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"/licenses/gpl-howto.html\">How to use GNU licenses for your 
own software</a>"
+msgstr "<a href=\"/licenses/gpl-howto.html\">Si të përdorni leje GNU për 
software-in tuaj</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"/licenses/gpl-violation.html\">What to do if you see a 
violation of a GNU license</a>"
+msgstr "<a href=\"/licenses/gpl-violation.html\">Ç'të bëni kur shihni 
shkelje të një lejeje GNU</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"/licenses/license-list.html\">List of Free Software 
Licenses</a>"
+msgstr "<a href=\"/licenses/license-list.html\">Listë Lejesh Software-i të 
Lirë</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"/philosophy/university.html\">Releasing Free Software if you 
work at a university</a>"
+msgstr "<a href=\"/philosophy/university.html\">Botim Software-i të Lirë 
nëse punoni në një universitet</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"/licenses/why-assign.html\">Why the FSF gets copyright 
assignments from contributors</a>"
+msgstr "<a href=\"/licenses/why-assign.html\">Përse FSF-ja merr nga 
kontribuesit deklarata të drejtash kopjimi</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"/graphics/license-logos.html\">GNU license logos</a> to use 
with your project"
+msgstr "<a href=\"/graphics/license-logos.html\">Logo lejesh GNU</a> për t'i 
përdorur në projektin tuaj"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"http://www.fsf.org/licensing\";>The FSF Licensing &amp; 
Compliance Lab</a>"
+msgstr "<a href=\"http://www.fsf.org/licensing\";>Laboratori i FSF-së për 
Licencim &amp; Përputhshmëri</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a 
href=\"/licenses/license-list.html#LicensingEmailAddress\">&lt;address@hidden&gt;</a>
 for general licensing help"
+msgstr "Për ndihmë të përgjithshme përdorni <a 
href=\"/licenses/license-list.html#LicensingEmailAddress\">listën e postimeve 
te &lt;address@hidden&gt;</a>"
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "The GNU General Public License"
 msgstr "Leja GNU General Public License"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"The GNU General Public License is often called the GNU GPL for short; it is "
-"used by most GNU programs, and by more than half of all free software "
-"packages. The latest version is version 3."
-msgstr ""
-"Leja GNU General Public License shpesh quhet GNU GPL, për shkurt; përdoret "
-"nga shumica e programuesve të GNU-së, dhe në më shumë se gjysmën e 
krejt "
-"paketa software të lirë. Versioni më i ri është versioni 3."
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"The GNU General Public License is available in these formats: <a href=\"/"
-"licenses/gpl.html\">HTML</a>, <a href=\"/licenses/gpl.txt\">plain text</a>, "
-"<a href=\"/licenses/gpl.odt\">ODF</a>, <a href=\"/licenses/gpl.dbk"
-"\">Docbook</a>, <a href=\"/licenses/gpl.texi\">Texinfo</a>, and <a href=\"/"
-"licenses/gpl.tex\">LaTeX</a>. These documents are not formatted for "
-"standalone publishing, and are intended to be included in another document."
-msgstr ""
-"Leja GNU General Public License mund të kihet në këto formate: <a href=\"/"
-"licenses/gpl.html\">HTML</a>, <a href=\"/licenses/gpl.txt\">tekst i "
-"thjeshtë</a>, <a href=\"/licenses/gpl.odt\">ODF</a>, <a 
href=\"/licenses/gpl."
-"dbk\">Docbook</a>, <a href=\"/licenses/gpl.texi\">Texinfo</a>, dhe <a href="
-"\"/licenses/gpl.tex\">LaTeX</a>. Këto dokumente nuk janë të formatuar 
për "
-"t'u botuar më vete, dhe janë konceptuar për të qenë të përfshirë në 
një "
-"dokument tjetër."
+msgid "The GNU General Public License is often called the GNU GPL for short; 
it is used by most GNU programs, and by more than half of all free software 
packages. The latest version is version 3."
+msgstr "Leja GNU General Public License shpesh quhet GNU GPL, për shkurt; 
përdoret nga shumica e programuesve të GNU-së, dhe në më shumë se 
gjysmën e krejt paketa software të lirë. Versioni më i ri është versioni 
3."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "The GNU General Public License is available in these formats: <a 
href=\"/licenses/gpl.html\">HTML</a>, <a href=\"/licenses/gpl.txt\">plain 
text</a>, <a href=\"/licenses/gpl.odt\">ODF</a>, <a 
href=\"/licenses/gpl.dbk\">Docbook</a>, <a 
href=\"/licenses/gpl.texi\">Texinfo</a>, and <a 
href=\"/licenses/gpl.tex\">LaTeX</a>. These documents are not formatted for 
standalone publishing, and are intended to be included in another document."
+msgstr "Leja GNU General Public License mund të kihet në këto formate: <a 
href=\"/licenses/gpl.html\">HTML</a>, <a href=\"/licenses/gpl.txt\">tekst i 
thjeshtë</a>, <a href=\"/licenses/gpl.odt\">ODF</a>, <a 
href=\"/licenses/gpl.dbk\">Docbook</a>, <a 
href=\"/licenses/gpl.texi\">Texinfo</a>, dhe <a 
href=\"/licenses/gpl.tex\">LaTeX</a>. Këto dokumente nuk janë të formatuar 
për t'u botuar më vete, dhe janë konceptuar për të qenë të përfshirë 
në një dokument tjetër."
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"/licenses/quick-guide-gplv3.html\">A Quick Guide to GPLv3</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/licenses/quick-guide-gplv3.html\">Udhërrëfyes i Shpejtë për "
-"GPLv3</a>"
+msgstr "<a href=\"/licenses/quick-guide-gplv3.html\">Udhërrëfyes i Shpejtë 
për GPLv3</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/licenses/old-licenses/old-licenses.html#GPL\">Older versions of "
-"the GNU GPL</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/licenses/old-licenses/old-licenses.html#GPL\">Versione të vjetra "
-"të GNU GPL-së</a>"
+msgid "<a href=\"/licenses/old-licenses/old-licenses.html#GPL\">Older versions 
of the GNU GPL</a>"
+msgstr "<a href=\"/licenses/old-licenses/old-licenses.html#GPL\">Versione të 
vjetra të GNU GPL-së</a>"
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "The GNU Lesser General Public License"
 msgstr "Leja GNU Lesser General Public License"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"The GNU Lesser General Public License is used by a few (not by any means "
-"all) GNU libraries. The latest version is version 3."
-msgstr ""
-"Leja GNU Lesser General Public License përdoret nga ndoca librari GNU (në "
-"asnjë mënyrë nga të gjitha). Versioni më i ri është versioni 3."
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"The GNU Lesser General Public License text is available in these formats: <a "
-"href=\"/licenses/lgpl.html\">HTML</a>, <a href=\"/licenses/lgpl.txt\">plain "
-"text</a>, <a href=\"/licenses/lgpl.dbk\">Docbook</a>, and <a href=\"/"
-"licenses/lgpl.texi\">Texinfo</a>. These documents are not formatted for "
-"standalone publishing, and are intended to be included in another document."
-msgstr ""
-"Teksti i lejes GNU Lesser General Public License mund të kihet në këto "
-"formate: <a href=\"/licenses/lgpl.html\">HTML</a>, <a href=\"/licenses/lgpl."
-"txt\">tekst i thjeshtë</a>, <a href=\"/licenses/lgpl.dbk\">Docbook</a>, and "
-"<a href=\"/licenses/lgpl.texi\">Texinfo</a>. Këto dokumente nuk janë të "
-"formatuar për botim më vete, janë të menduar për t'u përfshirë në 
një tjetër "
-"dokument."
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/licenses/why-not-lgpl.html\">Why you shouldn't use the Lesser GPL "
-"for your next library</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/why-not-lgpl.html\">Pse do të duhej të mos përdornit 
"
-"Lesser GPL për librarinë tuaj të ardhshme</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/licenses/old-licenses/old-licenses.html#LGPL\">Older versions of "
-"the GNU LGPL</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/licenses/old-licenses/old-licenses.html#LGPL\">Versione të vjetra 
"
-"të GNU LGPL-së</a>"
+msgid "The GNU Lesser General Public License is used by a few (not by any 
means all) GNU libraries. The latest version is version 3."
+msgstr "Leja GNU Lesser General Public License përdoret nga ndoca librari GNU 
(në asnjë mënyrë nga të gjitha). Versioni më i ri është versioni 3."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "The GNU Lesser General Public License text is available in these 
formats: <a href=\"/licenses/lgpl.html\">HTML</a>, <a 
href=\"/licenses/lgpl.txt\">plain text</a>, <a 
href=\"/licenses/lgpl.dbk\">Docbook</a>, and <a 
href=\"/licenses/lgpl.texi\">Texinfo</a>. These documents are not formatted 
for standalone publishing, and are intended to be included in another document."
+msgstr "Teksti i lejes GNU Lesser General Public License mund të kihet në 
këto formate: <a href=\"/licenses/lgpl.html\">HTML</a>, <a 
href=\"/licenses/lgpl.txt\">tekst i thjeshtë</a>, <a 
href=\"/licenses/lgpl.dbk\">Docbook</a>, and <a 
href=\"/licenses/lgpl.texi\">Texinfo</a>. Këto dokumente nuk janë të 
formatuar për botim më vete, janë të menduar për t'u përfshirë në një 
tjetër dokument."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"/licenses/why-not-lgpl.html\">Why you shouldn't use the 
Lesser GPL for your next library</a>"
+msgstr "<a href=\"/philosophy/why-not-lgpl.html\">Pse do të duhej të mos 
përdornit Lesser GPL për librarinë tuaj të ardhshme</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"/licenses/old-licenses/old-licenses.html#LGPL\">Older 
versions of the GNU LGPL</a>"
+msgstr "<a href=\"/licenses/old-licenses/old-licenses.html#LGPL\">Versione të 
vjetra të GNU LGPL-së</a>"
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "The GNU Affero General Public License"
 msgstr "Leja GNU Affero General Public License"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"The GNU Affero General Public License is based on the GNU GPL, but has an "
-"additional term to allow users who interact with the licensed software over "
-"a network to receive the source for that program. We recommend that people "
-"consider using the GNU AGPL for any software which will commonly be run over "
-"a network. The latest version is version 3."
-msgstr ""
-"Leja GNU Affero General Public License bazohet te GNU GPL, por ka një kusht "
-"shtesë që u lejon përdoruesve të ndërveprojnë me software-in e lejuar, "
-"përmes një rrjeti, për të marrë burimin e atij programi. Këshillojmë 
që "
-"njerëzit të shohin mundësinë e përdorimit të GNU AGPL-së për 
çfarëdo "
-"software-i që zakonisht do të xhirohej nëpër një rrjet. Versioni më i 
ri "
-"është versioni 3."
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"The GNU Affero General Public License text is available in these formats: <a "
-"href=\"/licenses/agpl.html\">HTML</a>, <a href=\"/licenses/agpl.txt\">plain "
-"text</a>, <a href=\"/licenses/agpl.dbk\">Docbook</a>, <a href=\"/licenses/"
-"agpl.texi\">Texinfo</a>, and <a href=\"/licenses/agpl.tex\">LaTeX</a>. "
-"These documents are not formatted for standalone publishing, and are "
-"intended to be included in another document."
-msgstr ""
-"Teksti i lejes GNU Affero General Public License mund të kihet në këto "
-"formate: <a href=\"/licenses/agpl.html\">HTML</a>, <a href=\"/licenses/agpl."
-"txt\">tekst i thjeshtë</a>, <a href=\"/licenses/agpl.dbk\">Docbook</a>, <a "
-"href=\"/licenses/agpl.texi\">Texinfo</a>, dhe <a href=\"/licenses/agpl.tex"
-"\">LaTeX</a>. Këto dokumente nuk janë formatuar për botim më vete, janë 
"
-"menduar për përfshirje në dokumente të tjerë."
+msgid "The GNU Affero General Public License is based on the GNU GPL, but has 
an additional term to allow users who interact with the licensed software over 
a network to receive the source for that program. We recommend that people 
consider using the GNU AGPL for any software which will commonly be run over a 
network. The latest version is version 3."
+msgstr "Leja GNU Affero General Public License bazohet te GNU GPL, por ka një 
kusht shtesë që u lejon përdoruesve të ndërveprojnë me software-in e 
lejuar, përmes një rrjeti, për të marrë burimin e atij programi. 
Këshillojmë që njerëzit të shohin mundësinë e përdorimit të GNU 
AGPL-së për çfarëdo software-i që zakonisht do të xhirohej nëpër një 
rrjet. Versioni më i ri është versioni 3."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "The GNU Affero General Public License text is available in these 
formats: <a href=\"/licenses/agpl.html\">HTML</a>, <a 
href=\"/licenses/agpl.txt\">plain text</a>, <a 
href=\"/licenses/agpl.dbk\">Docbook</a>, <a 
href=\"/licenses/agpl.texi\">Texinfo</a>, and <a 
href=\"/licenses/agpl.tex\">LaTeX</a>. These documents are not formatted for 
standalone publishing, and are intended to be included in another document."
+msgstr "Teksti i lejes GNU Affero General Public License mund të kihet në 
këto formate: <a href=\"/licenses/agpl.html\">HTML</a>, <a 
href=\"/licenses/agpl.txt\">tekst i thjeshtë</a>, <a 
href=\"/licenses/agpl.dbk\">Docbook</a>, <a 
href=\"/licenses/agpl.texi\">Texinfo</a>, dhe <a 
href=\"/licenses/agpl.tex\">LaTeX</a>. Këto dokumente nuk janë formatuar 
për botim më vete, janë menduar për përfshirje në dokumente të tjerë."
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"/licenses/why-affero-gpl.html\">Why the Affero GPL</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/licenses/why-affero-gpl.html\">Arsyet për një Affero GPL</a>"
+msgstr "<a href=\"/licenses/why-affero-gpl.html\">Arsyet për një Affero 
GPL</a>"
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "The GNU Free Documentation License"
 msgstr "Leja GNU Free Documentation License"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"The GNU Free Documentation License is a form of copyleft intended for use on "
-"a manual, textbook or other document to assure everyone the effective "
-"freedom to copy and redistribute it, with or without modifications, either "
-"commercially or non-commercially. The latest version is 1.3."
-msgstr ""
-"Leja GNU Free Documentation License është një formë copyleft-i e 
konceptuar "
-"për përdorim në një doracak, libër shkollor apo tjetër dokument që t'i 
"
-"garantojë kujtdo lirinë efektive ta kopjojë dhe rishpërndajë atë, me 
ose pa "
-"ndryshime, në rrugë komerciale ose jo. Versioni më i ri është versioni 
1.3."
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"The GNU Free Documentation License text is available in these formats: <a "
-"href=\"/licenses/fdl.html\">HTML</a>, <a href=\"/licenses/fdl.txt\">plain "
-"text</a>, <a href=\"/licenses/fdl.xml\">Docbook</a>, <a href=\"/licenses/fdl."
-"texi\">Texinfo</a>, and <a href=\"/licenses/fdl.tex\">LaTeX</a>. These "
-"documents are not formatted for standalone publishing, and are intended to "
-"be included in another document."
-msgstr ""
-"Teksti i lejes GNU Free Documentation License mund të kihet në këto 
formate: "
-"<a href=\"/licenses/fdl.html\">HTML</a>, <a href=\"/licenses/fdl.txt\">tekst "
-"i thjeshtë</a>, <a href=\"/licenses/fdl.xml\">Docbook</a>, <a href=\"/"
-"licenses/fdl.texi\">Texinfo</a>, dhe <a href=\"/licenses/fdl.tex\">LaTeX</"
-"a>. Këto dokumente nuk janë formatuar për botim më vete, janë menduar 
për "
-"përfshirje në dokumente të tjerë."
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/licenses/why-gfdl.html\">Why publishers should use the GNU FDL</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/licenses/why-gfdl.html\">Pse botuesit do të duhej të përdornin "
-"lejen GNU FDL</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/licenses/fdl.html#addendum\">How to use the GNU FDL for your "
-"documentation</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/licenses/fdl.html#addendum\">Si të përdorni GNU FDL-në për "
-"dokumentime tuajat</a>"
+msgid "The GNU Free Documentation License is a form of copyleft intended for 
use on a manual, textbook or other document to assure everyone the effective 
freedom to copy and redistribute it, with or without modifications, either 
commercially or non-commercially. The latest version is 1.3."
+msgstr "Leja GNU Free Documentation License është një formë copyleft-i e 
konceptuar për përdorim në një doracak, libër shkollor apo tjetër 
dokument që t'i garantojë kujtdo lirinë efektive ta kopjojë dhe 
rishpërndajë atë, me ose pa ndryshime, në rrugë komerciale ose jo. 
Versioni më i ri është versioni 1.3."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "The GNU Free Documentation License text is available in these formats: 
<a href=\"/licenses/fdl.html\">HTML</a>, <a href=\"/licenses/fdl.txt\">plain 
text</a>, <a href=\"/licenses/fdl.xml\">Docbook</a>, <a 
href=\"/licenses/fdl.texi\">Texinfo</a>, and <a 
href=\"/licenses/fdl.tex\">LaTeX</a>. These documents are not formatted for 
standalone publishing, and are intended to be included in another document."
+msgstr "Teksti i lejes GNU Free Documentation License mund të kihet në këto 
formate: <a href=\"/licenses/fdl.html\">HTML</a>, <a 
href=\"/licenses/fdl.txt\">tekst i thjeshtë</a>, <a 
href=\"/licenses/fdl.xml\">Docbook</a>, <a 
href=\"/licenses/fdl.texi\">Texinfo</a>, dhe <a 
href=\"/licenses/fdl.tex\">LaTeX</a>. Këto dokumente nuk janë formatuar për 
botim më vete, janë menduar për përfshirje në dokumente të tjerë."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"/licenses/why-gfdl.html\">Why publishers should use the GNU 
FDL</a>"
+msgstr "<a href=\"/licenses/why-gfdl.html\">Pse botuesit do të duhej të 
përdornin lejen GNU FDL</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"/licenses/fdl.html#addendum\">How to use the GNU FDL for your 
documentation</a>"
+msgstr "<a href=\"/licenses/fdl.html#addendum\">Si të përdorni GNU FDL-në 
për dokumentime tuajat</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"/licenses/fdl-howto.html\">Tips on using the GNU FDL</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/licenses/fdl-howto.html\">Ndihmëza rreth përdorimit të GNU FDL-"
-"së</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/licenses/fdl-howto-opt.html\">How to use the optional features of "
-"the GNU FDL</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/licenses/fdl-howto-opt.html\">Si të përdoren veçoritë 
opsionale "
-"të GNU FDL-së</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/licenses/old-licenses/old-licenses.html#FDL\"> Older versions of "
-"the GNU FDL</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/licenses/old-licenses/old-licenses.html#FDL\"> Versione të vjetra 
"
-"të GNU FDL-së</a>"
+msgstr "<a href=\"/licenses/fdl-howto.html\">Ndihmëza rreth përdorimit të 
GNU FDL-së</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"/licenses/fdl-howto-opt.html\">How to use the optional 
features of the GNU FDL</a>"
+msgstr "<a href=\"/licenses/fdl-howto-opt.html\">Si të përdoren veçoritë 
opsionale të GNU FDL-së</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"/licenses/old-licenses/old-licenses.html#FDL\"> Older 
versions of the GNU FDL</a>"
+msgstr "<a href=\"/licenses/old-licenses/old-licenses.html#FDL\"> Versione të 
vjetra të GNU FDL-së</a>"
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Exceptions to GNU Licenses"
 msgstr "Përjashtime te Lejet GNU"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Some GNU programs have additional permissions or special exceptions to "
-"specific terms in one of the main licenses. Since some of those are "
-"commonly used or inspire a lot of questions on their own, we've started "
-"collecting them on our <a href=\"/licenses/exceptions.html\">exceptions "
-"page</a>."
-msgstr ""
-"Disa programe GNU përmbajnë leje shtesë ose përjashtime speciale për 
kushte "
-"specifike në një nga lejet kryesore. Meqë disa prej tyre përdoren 
rëndom "
-"ose nxjerrin një mori pyetjesh, kemi filluar t'i grumbullojmë te <a 
href=\"/"
-"licenses/exceptions.html\">faqja jonë e përjashtimeve</a>."
+msgid "Some GNU programs have additional permissions or special exceptions to 
specific terms in one of the main licenses. Since some of those are commonly 
used or inspire a lot of questions on their own, we've started collecting them 
on our <a href=\"/licenses/exceptions.html\">exceptions page</a>."
+msgstr "Disa programe GNU përmbajnë leje shtesë ose përjashtime speciale 
për kushte specifike në një nga lejet kryesore. Meqë disa prej tyre 
përdoren rëndom ose nxjerrin një mori pyetjesh, kemi filluar t'i 
grumbullojmë te <a href=\"/licenses/exceptions.html\">faqja jonë e 
përjashtimeve</a>."
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "License URLs"
 msgstr "URL Lejesh"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"When linking to our licenses, it's usually best to link to the latest "
-"version; hence the standard URLs such as <tt>http://www.gnu.org/licenses/gpl.";
-"html</tt> have no version number. Occasionally, however, you may want to "
-"link to a specific version of a given license. In those situations, you can "
-"use the following links [<a href=\"#urlskip\">skip links</a>]:"
-msgstr ""
-"Kur krijohen lidhje te lejet tona, zakonisht më e mira është të përdoren 
"
-"versionet më të rinj; ndaj edhe URL-të standarde, të tilla si 
<tt>http://www.";
-"gnu.org/licenses/gpl.html</tt> nuk kanë numra versionesh. Megjithatë, ka "
-"raste që mund të doni të krijoni një lidhje te një version i caktuar i 
një "
-"lejeje. Në këto situata, mund të përdorni lidhjet vijuese [<a href="
-"\"#urlskip\">anashkalojini lidhjet</a>]:"
+msgid "When linking to our licenses, it's usually best to link to the latest 
version; hence the standard URLs such as 
<tt>http://www.gnu.org/licenses/gpl.html</tt> have no version number. 
Occasionally, however, you may want to link to a specific version of a given 
license. In those situations, you can use the following links [<a 
href=\"#urlskip\">skip links</a>]:"
+msgstr "Kur krijohen lidhje te lejet tona, zakonisht më e mira është të 
përdoren versionet më të rinj; ndaj edhe URL-të standarde, të tilla si 
<tt>http://www.gnu.org/licenses/gpl.html</tt> nuk kanë numra versionesh. 
Megjithatë, ka raste që mund të doni të krijoni një lidhje te një version 
i caktuar i një lejeje. Në këto situata, mund të përdorni lidhjet vijuese 
[<a href=\"#urlskip\">anashkalojini lidhjet</a>]:"
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid "GNU General Public License (GPL)"
 msgstr "Leja GNU General Public License (GPL)"
 
 #. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"<a href=\"http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html\";>GPLv3</a>, <a href="
-"\"http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html\";>GPLv2</a>, <a href=\"http://www.";
-"gnu.org/licenses/gpl-1.0.html\">GPLv1</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html\";>GPLv3</a>, <a href="
-"\"http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html\";>GPLv2</a>, <a href=\"http://www.";
-"gnu.org/licenses/gpl-1.0.html\">GPLv1</a>"
+msgid "<a href=\"http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html\";>GPLv3</a>, <a 
href=\"http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html\";>GPLv2</a>, <a 
href=\"http://www.gnu.org/licenses/gpl-1.0.html\";>GPLv1</a>"
+msgstr "<a href=\"http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html\";>GPLv3</a>, <a 
href=\"http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html\";>GPLv2</a>, <a 
href=\"http://www.gnu.org/licenses/gpl-1.0.html\";>GPLv1</a>"
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid "GNU Lesser General Public License (LGPL)"
 msgstr "Leja GNU Lesser General Public License (LGPL)"
 
 #. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"<a href=\"http://www.gnu.org/licenses/lgpl-3.0.html\";>LGPLv3</a>, <a href="
-"\"http://www.gnu.org/licenses/lgpl-2.1.html\";>LGPLv2.1</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"http://www.gnu.org/licenses/lgpl-3.0.html\";>LGPLv3</a>, <a href="
-"\"http://www.gnu.org/licenses/lgpl-2.1.html\";>LGPLv2.1</a>"
+msgid "<a href=\"http://www.gnu.org/licenses/lgpl-3.0.html\";>LGPLv3</a>, <a 
href=\"http://www.gnu.org/licenses/lgpl-2.1.html\";>LGPLv2.1</a>"
+msgstr "<a href=\"http://www.gnu.org/licenses/lgpl-3.0.html\";>LGPLv3</a>, <a 
href=\"http://www.gnu.org/licenses/lgpl-2.1.html\";>LGPLv2.1</a>"
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid "GNU Affero General Public License (AGPL)"
 msgstr "Leja GNU Affero General Public License (AGPL)"
 
 #. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"<a href=\"http://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.html\";>GNU AGPLv3</a> (The <a "
-"href=\"http://www.affero.org/oagpl.html\";>Affero General Public License "
-"version 1</a> is not a GNU license, but it was designed to serve a purpose "
-"much like the GNU AGPL's.)"
-msgstr ""
-"<a href=\"http://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.html\";>GNU AGPLv3</a> (Leja "
-"<a href=\"http://www.affero.org/oagpl.html\";>Affero General Public License "
-"version 1</a> nuk është leje GNU, por qe hartuar t'u shërbejë rasteve pak 
a "
-"shumë si GNU AGPL-ja.)"
+msgid "<a href=\"http://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.html\";>GNU AGPLv3</a> 
(The <a href=\"http://www.affero.org/oagpl.html\";>Affero General Public License 
version 1</a> is not a GNU license, but it was designed to serve a purpose much 
like the GNU AGPL's.)"
+msgstr "<a href=\"http://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.html\";>GNU AGPLv3</a> 
(Leja <a href=\"http://www.affero.org/oagpl.html\";>Affero General Public 
License version 1</a> nuk është leje GNU, por qe hartuar t'u shërbejë 
rasteve pak a shumë si GNU AGPL-ja.)"
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid "GNU Free Documentation License (FDL)"
 msgstr "Leja GNU Free Documentation License (FDL)"
 
 #. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"<a href=\"http://www.gnu.org/licenses/fdl-1.3.html\";>FDLv1.3</a>, <a href="
-"\"http://www.gnu.org/licenses/fdl-1.2.html\";>FDLv1.2</a>, <a href=\"http://";
-"www.gnu.org/licenses/fdl-1.1.html\">FDLv1.1</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"http://www.gnu.org/licenses/fdl-1.3.html\";>FDLv1.3</a>, <a href="
-"\"http://www.gnu.org/licenses/fdl-1.2.html\";>FDLv1.2</a>, <a href=\"http://";
-"www.gnu.org/licenses/fdl-1.1.html\">FDLv1.1</a>"
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"<a name=\"urlskip\"></a>Stable links to each license's alternative formats "
-"are available on its respective page. Not every version of every license is "
-"available in every format. If you need one that is missing, please <a href="
-"\"mailto:address@hidden";>email us</a>."
-msgstr ""
-"<a name=\"urlskip\"></a>Lidhje të qëndrueshme te formatet alternative të "
-"secilës leje gjenden te faqja e secilës. Jo çdo version i çdo lejeje "
-"gjendet në çdo format. Nëse ju duhet ndonjë që mungon, ju lutemi, <a 
href="
-"\"mailto:address@hidden";>na shkruani</a>."
+msgid "<a href=\"http://www.gnu.org/licenses/fdl-1.3.html\";>FDLv1.3</a>, <a 
href=\"http://www.gnu.org/licenses/fdl-1.2.html\";>FDLv1.2</a>, <a 
href=\"http://www.gnu.org/licenses/fdl-1.1.html\";>FDLv1.1</a>"
+msgstr "<a href=\"http://www.gnu.org/licenses/fdl-1.3.html\";>FDLv1.3</a>, <a 
href=\"http://www.gnu.org/licenses/fdl-1.2.html\";>FDLv1.2</a>, <a 
href=\"http://www.gnu.org/licenses/fdl-1.1.html\";>FDLv1.1</a>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "<a name=\"urlskip\"></a>Stable links to each license's alternative 
formats are available on its respective page. Not every version of every 
license is available in every format. If you need one that is missing, please 
<a href=\"mailto:address@hidden";>email us</a>."
+msgstr "<a name=\"urlskip\"></a>Lidhje të qëndrueshme te formatet 
alternative të secilës leje gjenden te faqja e secilës. Jo çdo version i 
çdo lejeje gjendet në çdo format. Nëse ju duhet ndonjë që mungon, ju 
lutemi, <a href=\"mailto:address@hidden";>na shkruani</a>."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid "See also the <a href=\"old-licenses/\">old licenses page</a>."
@@ -487,317 +236,108 @@
 msgstr "Përkthime Jozyrtare"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Legally speaking, the original (English) version of the licenses is what "
-"specifies the actual distribution terms for GNU programs and others that use "
-"them. But to help people better understand the licenses, we give permission "
-"to publish translations into other languages provided that they follow our "
-"regulations for unofficial translations:"
-msgstr ""
-"Nga pikëpamja ligjore, ai që përcakton përnjëmend kushtet e 
shpërndarjes së "
-"programeve GNU dhe të të tjerëve që i përdorin këta, është versioni "
-"origjinal (në Anglisht) i lejeve. Por që të ndihmojmë njerëzit të 
kuptojnë "
-"më mirë lejet, japim leje të botohen përkthime në gjuhë të tjera, me 
kusht "
-"që ato të ndjekin rregullat tona për përkthimet jozyrtare:"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/licenses/translations.html\">List of unofficial translations</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/licenses/translations.html\">Listë e përkthimeve jozyrtare</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/licenses/translations.html#rules\">How to create an unofficial "
-"translation</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/licenses/translations.html#rules\">Si të krijohet një përkthim "
-"jozyrtar</a>"
+msgid "Legally speaking, the original (English) version of the licenses is 
what specifies the actual distribution terms for GNU programs and others that 
use them. But to help people better understand the licenses, we give permission 
to publish translations into other languages provided that they follow our 
regulations for unofficial translations:"
+msgstr "Nga pikëpamja ligjore, ai që përcakton përnjëmend kushtet e 
shpërndarjes së programeve GNU dhe të të tjerëve që i përdorin këta, 
është versioni origjinal (në Anglisht) i lejeve. Por që të ndihmojmë 
njerëzit të kuptojnë më mirë lejet, japim leje të botohen përkthime në 
gjuhë të tjera, me kusht që ato të ndjekin rregullat tona për përkthimet 
jozyrtare:"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"/licenses/translations.html\">List of unofficial 
translations</a>"
+msgstr "<a href=\"/licenses/translations.html\">Listë e përkthimeve 
jozyrtare</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"/licenses/translations.html#rules\">How to create an 
unofficial translation</a>"
+msgstr "<a href=\"/licenses/translations.html#rules\">Si të krijohet një 
përkthim jozyrtar</a>"
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Verbatim Copying and Distribution"
 msgstr "Kopjim Fjalë për Fjalë Dhe Shpërndarje"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"The standard copyright terms for GNU web pages is now the <a href=\"http://";
-"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-"NoDerivs 3.0 United States License</a>. It used to be (and for a few pages "
-"still is): <em><span class=\"highlight\">Verbatim copying and distribution "
-"of this entire article are permitted worldwide, without royalty, in any "
-"medium, provided this notice is preserved</span>.</em> Please note the "
-"following commentary about this &ldquo;verbatim license&rdquo; by Eben "
-"Moglen:"
-msgstr ""
-"Kushtet standarde të të drejtave të kopjimit për faqe web GNU tani jepen 
tek "
-"leja <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative "
-"Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>. Dikur thoshin "
-"(dhe për pak faqe kjo ende vlen): <em><span class=\"highlight\">Lejohet "
-"kopjimi fjalë për fjalë dhe rishpërndarja e krejt këtij artikulli, 
anembanë "
-"botës, pa pagesë, me çfarëdo mjeti, me kusht që ky shënim të 
ruhet</span>.</"
-"em> Ju lutemi, kini parasysh komentin vijues rreth kësaj &ldquo;lejeje të "
-"llojit fjalë për fjalë&rdquo; nga Eben Moglen:"
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"&ldquo;Our intention in using the phrase &lsquo;verbatim copying in any "
-"medium&rsquo; is not to require retention of page headings and footers or "
-"other formatting features. Retention of weblinks in both hyperlinked and "
-"non-hyperlinked media (as notes or some other form of printed URL in non-"
-"HTML media) is required&rdquo;."
-msgstr ""
-"&ldquo;Qëllimi ynë në përdorimin e togfjalëshit &lsquo;kopjim fjalë 
për "
-"fjalë në çfarëdo mjeti&rsquo; nuk është që të kërkojë medoemos 
ruajtjen e "
-"kryefaqeve dhe fundfaqeve ose të tjerë elementë formatimi të dokumenteve. 
 "
-"Ruajtja e lidhjeve web, qofshin tejlidhje ose jo të tilla, në media (si "
-"shënime ose ndonjë tjetër formë URL-sh të shtypura në një media 
jo-HTML) "
-"është e domosdoshme&rdquo;."
+msgid "The standard copyright terms for GNU web pages is now the <a 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>. It used to be (and for a 
few pages still is): <em><span class=\"highlight\">Verbatim copying and 
distribution of this entire article are permitted worldwide, without royalty, 
in any medium, provided this notice is preserved</span>.</em> Please note the 
following commentary about this &ldquo;verbatim license&rdquo; by Eben Moglen:"
+msgstr "Kushtet standarde të të drejtave të kopjimit për faqe web GNU tani 
jepen tek leja <a 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>. Dikur thoshin (dhe për 
pak faqe kjo ende vlen): <em><span class=\"highlight\">Lejohet kopjimi fjalë 
për fjalë dhe rishpërndarja e krejt këtij artikulli, anembanë botës, pa 
pagesë, me çfarëdo mjeti, me kusht që ky shënim të ruhet</span>.</em> Ju 
lutemi, kini parasysh komentin vijues rreth kësaj &ldquo;lejeje të llojit 
fjalë për fjalë&rdquo; nga Eben Moglen:"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "&ldquo;Our intention in using the phrase &lsquo;verbatim copying in any 
medium&rsquo; is not to require retention of page headings and footers or other 
formatting features. Retention of weblinks in both hyperlinked and 
non-hyperlinked media (as notes or some other form of printed URL in non-HTML 
media) is required&rdquo;."
+msgstr "&ldquo;Qëllimi ynë në përdorimin e togfjalëshit &lsquo;kopjim 
fjalë për fjalë në çfarëdo mjeti&rsquo; nuk është që të kërkojë 
medoemos ruajtjen e kryefaqeve dhe fundfaqeve ose të tjerë elementë 
formatimi të dokumenteve. Ruajtja e lidhjeve web, qofshin tejlidhje ose jo 
të tilla, në media (si shënime ose ndonjë tjetër formë URL-sh të 
shtypura në një media jo-HTML) është e domosdoshme&rdquo;."
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "List of Free Software Licenses"
 msgstr "Listë Lejesh Software-i të Lirë"
 
 #. type: Content of: <ul><li><p>
-msgid ""
-"If you are contemplating writing a new license, please contact the FSF by "
-"writing to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</"
-"a>. The proliferation of different free software licenses means increased "
-"work for users in understanding the licenses; we may be able to help you "
-"find an existing Free Software license that meets your needs."
-msgstr ""
-"Nëse po mendoheni për të hartuar një leje të re, ju lutemi, lidhuni me 
FSF-"
-"në duke u shkruar te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
-"org&gt;</a>. Shtimi i lejeve të ndryshme për software-in e lirë do të 
thotë "
-"shtim i përpjekjeve të përdoruesve për t'i kuptuar lejet; ndoshta mund 
të "
-"jemi në gjendje t'ju ndihmonin të gjenit një leje ekzistuese Software-i 
të "
-"Lirë që i plotëson nevojat tuaja."
+msgid "If you are contemplating writing a new license, please contact the FSF 
by writing to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. The 
proliferation of different free software licenses means increased work for 
users in understanding the licenses; we may be able to help you find an 
existing Free Software license that meets your needs."
+msgstr "Nëse po mendoheni për të hartuar një leje të re, ju lutemi, 
lidhuni me FSF-në duke u shkruar te <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Shtimi i lejeve të 
ndryshme për software-in e lirë do të thotë shtim i përpjekjeve të 
përdoruesve për t'i kuptuar lejet; ndoshta mund të jemi në gjendje t'ju 
ndihmonin të gjenit një leje ekzistuese Software-i të Lirë që i plotëson 
nevojat tuaja."
 
 #. type: Content of: <ul><li><p>
-msgid ""
-"If that isn't possible, if you really need a new license, with our help you "
-"can ensure that the license really is a Free Software license and avoid "
-"various practical problems."
-msgstr ""
-"Nëse kjo nuk është e mundur, nëse vërtet keni nevojë për një leje të 
re, me "
-"ndihmon tonë mund të bëni të mundur që leja të jetë vërtet leje 
Software-i "
-"të Lirë dhe të shmangë probleme të ndryshëm praktikë."
+msgid "If that isn't possible, if you really need a new license, with our help 
you can ensure that the license really is a Free Software license and avoid 
various practical problems."
+msgstr "Nëse kjo nuk është e mundur, nëse vërtet keni nevojë për një 
leje të re, me ndihmon tonë mund të bëni të mundur që leja të jetë 
vërtet leje Software-i të Lirë dhe të shmangë probleme të ndryshëm 
praktikë."
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "What Is Copyleft?"
 msgstr "Ç'është Copyleft-i?"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"<a href=\"/copyleft/copyleft.html\"><em>Copyleft</em></a> is a general "
-"method for making a program free software and requiring all modified and "
-"extended versions of the program to be free software as well."
-msgstr ""
-"<a href=\"/copyleft/copyleft.html\"><em>Copyleft</em></a>-i është një 
metodë "
-"e përgjithshme për ta bërë një program software të lirë dhe që 
kërkon "
-"medoemos që krejt versionet e modifikuar dhe të thelluar të programit të "
-"jenë po ashtu software i lirë."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"The simplest way to make a program free is to put it in the <a href=\"/"
-"philosophy/categories.html#PublicDomainSoftware\">public domain</a>, "
-"uncopyrighted. This allows people to share the program and their "
-"improvements, if they are so minded. But it also allows uncooperative "
-"people to convert the program into <a href=\"/philosophy/categories."
-"html#ProprietarySoftware\">proprietary software</a>. They can make changes, "
-"many or few, and distribute the result as a proprietary product. People who "
-"receive the program in that modified form do not have the freedom that the "
-"original author gave them; the middleman has stripped it away."
-msgstr ""
-"Rruga më e thjeshtë për ta bërë të lirë një program është të vihet 
nën <a "
-"href=\"/philosophy/categories.html#PublicDomainSoftware\">përkatësinë "
-"publike</a>, pa pronar të drejtash kopjimi. Kjo u lejon njerëzve ta 
ndajnë "
-"me njëri-tjetrin programin dhe përmirësimet që i bëjnë, nëse kështu "
-"dëshirojnë. Por u lejon gjithashtu atyre që nuk duan të bashkëpunojnë, 
ta "
-"shndërrojnë programin në <a href=\"/philosophy/categories."
-"html#ProprietarySoftware\">software pronësor</a>. Këta mund të bëjnë "
-"ndryshime, pak ose shumë, dhe atë që del ta rishpërndajnë si produkt "
-"pronësor. Njerëzit që marrin programin në këtë formë të modifikuar 
nuk e "
-"kanë më lirinë që autori origjinal u dha; ndërmjetësi e ka hequr atë."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"In the <a href=\"/gnu/thegnuproject.html\">GNU project</a>, our aim is to "
-"give <em>all</em> users the freedom to redistribute and change GNU "
-"software. If middlemen could strip off the freedom, we might have many "
-"users, but those users would not have freedom. So instead of putting GNU "
-"software in the public domain, we &ldquo;copyleft&rdquo; it. Copyleft says "
-"that anyone who redistributes the software, with or without changes, must "
-"pass along the freedom to further copy and change it. Copyleft guarantees "
-"that every user has freedom."
-msgstr ""
-"Te <a href=\"/gnu/thegnuproject.html\">projekti GNU</a>, synimi ynë është "
-"t'u japim <em>tërë</em> përdoruesve lirinë të rishpërndajnë dhe 
ndryshojnë "
-"software-in GNU. Nëse ndërmjetësi do të mund ta hiqte lirinë, mund të 
na "
-"shtoheshin përdoruesit, por këta përdorues nuk do të ishin të liri. 
Ndaj në "
-"vend të vënies së software-it GNU nën përkatësi publike, e vendosëm 
nën "
-"&ldquo;copyleft&rdquo;. Copyleft-i thotë që kushdo që e rishpërndan "
-"software-in, me ose pa ndryshime, duhet të japë bashkë me të edhe lirinë 
për "
-"kopjim dhe ndryshim të tij. Copyleft-i garanton që çdo përdorues ka liri 
"
-"mbi programin."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Copyleft also provides an <a href=\"/philosophy/pragmatic.html\">incentive</"
-"a> for other programmers to add to free software. Important free programs "
-"such as the GNU C++ compiler exist only because of this."
-msgstr ""
-"Copyleft-i u ofron gjithashtu programuesve të tjerë një <a href=\"/"
-"philosophy/pragmatic.html\">shtysë</a> për të shtuar software të lirë. "
-"Programe të rëndësishme të lira, të tilla si GNU C++, ekzistojnë vetëm 
prej "
-"kësaj."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Copyleft also helps programmers who want to contribute <a href=\"/software/"
-"software.html#HelpWriteSoftware\">improvements</a> to <a href=\"/philosophy/"
-"free-sw.html\">free software</a> get permission to do that. These "
-"programmers often work for companies or universities that would do almost "
-"anything to get more money. A programmer may want to contribute her changes "
-"to the community, but her employer may want to turn the changes into a "
-"proprietary software product."
-msgstr ""
-"Copyleft-i i ndihmon gjithashtu programuesit që dëshirojnë të 
kontribuojnë "
-"me <a href=\"/software/software.html#HelpWriteSoftware\">përmirësime</a> te 
"
-"<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">software-i i lirë</a> të kenë leje 
për "
-"ta bërë këtë. Këta programues shpesh punojnë për firma ose 
universitete që "
-"do të bënim thuajse gjithçka për fituar më shumë para. Një programues 
mund "
-"të dëshirojë t'ia japë shoqërisë ndryshimet e veta, por punëdhënësi 
mund të "
-"dojë t'i shndërrojë këto ndryshime në produkt software pronësor."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"When we explain to the employer that it is illegal to distribute the "
-"improved version except as free software, the employer usually decides to "
-"release it as free software rather than throw it away."
-msgstr ""
-"Kur i shpjegojmë punëdhënësit që është e paligjshme ta shpërndajë 
versionin "
-"e përmirësuar, hiq veçse si software të lirë, punëdhënësi zakonisht 
vendos "
-"ta hedhë në qarkullim si software të lirë, në vend se sa ta hedhë 
tutje."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"To copyleft a program, we first state that it is copyrighted; then we add "
-"distribution terms, which are a legal instrument that gives everyone the "
-"rights to use, modify, and redistribute the program's code <em>or any "
-"program derived from it</em> but only if the distribution terms are "
-"unchanged. Thus, the code and the freedoms become legally inseparable."
-msgstr ""
-"Për ta vendosur një program nën copyleft, së pari deklarojmë që është 
nën të "
-"drejta autori; mandej shtojmë kushte rishpërndarjeje, të cilët janë një 
"
-"instrument ligjor që i jep cilitdo të drejtat për përdorim, ndryshim, dhe 
"
-"rishpërndarje të kodit të program-it <em>ose të çfarëdo programi të 
rrjedhur "
-"prej tij</em>, por vetëm nëse kushtet e shpërndarjes mbeten ato që ishin. 
 "
-"Pra, kodi dhe liritë mbi të bëhen, nga ana ligjore, të pandashëm."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Proprietary software developers use copyright to take away the users' "
-"freedom; we use copyright to guarantee their freedom. That's why we reverse "
-"the name, changing &ldquo;copyright&rdquo; into &ldquo;copyleft&rdquo;."
-msgstr ""
-"Zhvilluesit e software-it pronësor i përdorin të drejtat e kopjimit për 
t'u "
-"hequr lirinë përdoruesve; ne të drejtat e kopjimit i përdorim për të "
-"garantuar lirinë e tyre. Për këtë e ndërruam emrin nga &ldquo;"
-"copyright&rdquo; në &ldquo;copyleft&rdquo;."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Copyleft is a general concept; there are many ways to fill in the details. "
-"In the GNU Project, the specific distribution terms that we use are "
-"contained in the GNU General Public License, the GNU Lesser General Public "
-"License and the GNU Free Documentation License."
-msgstr ""
-"Copyleft-i është një koncept i përgjithshëm; ka plot rrugë për ta 
plotësuar "
-"me hollësi. Te Projekti GNU, kushtet specifike për shpërndarjet që 
përdorim "
-"përmbahen te lejet GNU General Public License, GNU Lesser General Public "
-"License dhe GNU Free Documentation License."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"The appropriate license is included in many manuals and in each GNU source "
-"code distribution."
-msgstr ""
-"Leja e duhur përfshihet në shumë doracakë dhe te çdo shpërndarje e 
kodit "
-"burim GNU."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"The GNU GPL is designed so that you can easily apply it to your own program "
-"if you are the copyright holder. You don't have to modify the GNU GPL to do "
-"this, just add notices to your program which refer properly to the GNU GPL. "
-"Please note that you must use the entire text of the GPL, if you use it. It "
-"is an integral whole, and partial copies are not permitted. (Likewise for "
-"the LGPL, AGPL, and FDL.)"
-msgstr ""
-"GNU GPL është hartuar që të mund ta zbatoni lehtësisht te programi juaj, 
"
-"nëse jeni mbajtësi i të drejtave të kopjimit. Nuk ju duhet ta modifikoni 
"
-"GNU GPL-në për t'ia arritur kësaj, thjesht shtoni te programi juaj 
shënime "
-"që e referojnë GNU GPL-në siç duhet. Ju lutemi, kini parasysh që duhet 
të "
-"përdorni krejt tekstin e GPL-së, nëse e përdorni. Është një e tërë 
e "
-"pandashme, dhe nuk lejohen kopjime të pjesshme. (Po njësoj edhe për LGPL-"
-"në, AGPL-në, dhe FDL-në.)"
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Using the same distribution terms for many different programs makes it easy "
-"to copy code between various different programs. Since they all have the "
-"same distribution terms, there is no need to think about whether the terms "
-"are compatible. The Lesser GPL includes a provision that lets you alter the "
-"distribution terms to the ordinary GPL, so that you can copy code into "
-"another program covered by the GPL."
-msgstr ""
-"Përdorimi i të njëjtave kushte për shpërndarjen në shumë programe të "
-"ndryshëm e bën të lehtë kopjimin e kodit mes programesh të ndryshëm. 
Kur "
-"përmbajnë të njëjtat kushte shpërndarje, nuk ka nevojë të vritet 
mendja nëse "
-"kushtet janë a jo të përputhshme. Leja Lesser GPL përfshin një 
klauzolë që "
-"ju lejon të ndryshoni kushtet e shpërndarjes te GPL-ja e zakonshme, që "
-"kështu të mund të kopjoni kod në një tjetër program të mbuluar nga 
GPL-ja."
+msgid "<a href=\"/copyleft/copyleft.html\"><em>Copyleft</em></a> is a general 
method for making a program free software and requiring all modified and 
extended versions of the program to be free software as well."
+msgstr "<a href=\"/copyleft/copyleft.html\"><em>Copyleft</em></a>-i është 
një metodë e përgjithshme për ta bërë një program software të lirë dhe 
që kërkon medoemos që krejt versionet e modifikuar dhe të thelluar të 
programit të jenë po ashtu software i lirë."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "The simplest way to make a program free is to put it in the <a 
href=\"/philosophy/categories.html#PublicDomainSoftware\">public domain</a>, 
uncopyrighted. This allows people to share the program and their improvements, 
if they are so minded. But it also allows uncooperative people to convert the 
program into <a 
href=\"/philosophy/categories.html#ProprietarySoftware\">proprietary 
software</a>. They can make changes, many or few, and distribute the result as 
a proprietary product. People who receive the program in that modified form do 
not have the freedom that the original author gave them; the middleman has 
stripped it away."
+msgstr "Rruga më e thjeshtë për ta bërë të lirë një program është 
të vihet nën <a 
href=\"/philosophy/categories.html#PublicDomainSoftware\">përkatësinë 
publike</a>, pa pronar të drejtash kopjimi. Kjo u lejon njerëzve ta ndajnë 
me njëri-tjetrin programin dhe përmirësimet që i bëjnë, nëse kështu 
dëshirojnë. Por u lejon gjithashtu atyre që nuk duan të bashkëpunojnë, 
ta shndërrojnë programin në <a 
href=\"/philosophy/categories.html#ProprietarySoftware\">software 
pronësor</a>. Këta mund të bëjnë ndryshime, pak ose shumë, dhe atë që 
del ta rishpërndajnë si produkt pronësor. Njerëzit që marrin programin 
në këtë formë të modifikuar nuk e kanë më lirinë që autori origjinal u 
dha; ndërmjetësi e ka hequr atë."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "In the <a href=\"/gnu/thegnuproject.html\">GNU project</a>, our aim is 
to give <em>all</em> users the freedom to redistribute and change GNU software. 
 If middlemen could strip off the freedom, we might have many users, but those 
users would not have freedom. So instead of putting GNU software in the public 
domain, we &ldquo;copyleft&rdquo; it. Copyleft says that anyone who 
redistributes the software, with or without changes, must pass along the 
freedom to further copy and change it. Copyleft guarantees that every user has 
freedom."
+msgstr "Te <a href=\"/gnu/thegnuproject.html\">projekti GNU</a>, synimi ynë 
është t'u japim <em>tërë</em> përdoruesve lirinë të rishpërndajnë dhe 
ndryshojnë software-in GNU. Nëse ndërmjetësi do të mund ta hiqte lirinë, 
mund të na shtoheshin përdoruesit, por këta përdorues nuk do të ishin të 
liri. Ndaj në vend të vënies së software-it GNU nën përkatësi publike, 
e vendosëm nën &ldquo;copyleft&rdquo;. Copyleft-i thotë që kushdo që e 
rishpërndan software-in, me ose pa ndryshime, duhet të japë bashkë me të 
edhe lirinë për kopjim dhe ndryshim të tij. Copyleft-i garanton që çdo 
përdorues ka liri mbi programin."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Copyleft also provides an <a 
href=\"/philosophy/pragmatic.html\">incentive</a> for other programmers to add 
to free software. Important free programs such as the GNU C++ compiler exist 
only because of this."
+msgstr "Copyleft-i u ofron gjithashtu programuesve të tjerë një <a 
href=\"/philosophy/pragmatic.html\">shtysë</a> për të shtuar software të 
lirë. Programe të rëndësishme të lira, të tilla si GNU C++, ekzistojnë 
vetëm prej kësaj."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Copyleft also helps programmers who want to contribute <a 
href=\"/software/software.html#HelpWriteSoftware\">improvements</a> to <a 
href=\"/philosophy/free-sw.html\">free software</a> get permission to do that. 
These programmers often work for companies or universities that would do almost 
anything to get more money. A programmer may want to contribute her changes to 
the community, but her employer may want to turn the changes into a proprietary 
software product."
+msgstr "Copyleft-i i ndihmon gjithashtu programuesit që dëshirojnë të 
kontribuojnë me <a 
href=\"/software/software.html#HelpWriteSoftware\">përmirësime</a> te <a 
href=\"/philosophy/free-sw.html\">software-i i lirë</a> të kenë leje për ta 
bërë këtë. Këta programues shpesh punojnë për firma ose universitete 
që do të bënim thuajse gjithçka për fituar më shumë para. Një 
programues mund të dëshirojë t'ia japë shoqërisë ndryshimet e veta, por 
punëdhënësi mund të dojë t'i shndërrojë këto ndryshime në produkt 
software pronësor."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "When we explain to the employer that it is illegal to distribute the 
improved version except as free software, the employer usually decides to 
release it as free software rather than throw it away."
+msgstr "Kur i shpjegojmë punëdhënësit që është e paligjshme ta 
shpërndajë versionin e përmirësuar, hiq veçse si software të lirë, 
punëdhënësi zakonisht vendos ta hedhë në qarkullim si software të lirë, 
në vend se sa ta hedhë tutje."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "To copyleft a program, we first state that it is copyrighted; then we 
add distribution terms, which are a legal instrument that gives everyone the 
rights to use, modify, and redistribute the program's code <em>or any program 
derived from it</em> but only if the distribution terms are unchanged. Thus, 
the code and the freedoms become legally inseparable."
+msgstr "Për ta vendosur një program nën copyleft, së pari deklarojmë që 
është nën të drejta autori; mandej shtojmë kushte rishpërndarjeje, të 
cilët janë një instrument ligjor që i jep cilitdo të drejtat për 
përdorim, ndryshim, dhe rishpërndarje të kodit të program-it <em>ose të 
çfarëdo programi të rrjedhur prej tij</em>, por vetëm nëse kushtet e 
shpërndarjes mbeten ato që ishin. Pra, kodi dhe liritë mbi të bëhen, nga 
ana ligjore, të pandashëm."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Proprietary software developers use copyright to take away the users' 
freedom; we use copyright to guarantee their freedom. That's why we reverse 
the name, changing &ldquo;copyright&rdquo; into &ldquo;copyleft&rdquo;."
+msgstr "Zhvilluesit e software-it pronësor i përdorin të drejtat e kopjimit 
për t'u hequr lirinë përdoruesve; ne të drejtat e kopjimit i përdorim për 
të garantuar lirinë e tyre. Për këtë e ndërruam emrin nga 
&ldquo;copyright&rdquo; në &ldquo;copyleft&rdquo;."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Copyleft is a general concept; there are many ways to fill in the 
details. In the GNU Project, the specific distribution terms that we use are 
contained in the GNU General Public License, the GNU Lesser General Public 
License and the GNU Free Documentation License."
+msgstr "Copyleft-i është një koncept i përgjithshëm; ka plot rrugë për 
ta plotësuar me hollësi. Te Projekti GNU, kushtet specifike për 
shpërndarjet që përdorim përmbahen te lejet GNU General Public License, GNU 
Lesser General Public License dhe GNU Free Documentation License."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "The appropriate license is included in many manuals and in each GNU 
source code distribution."
+msgstr "Leja e duhur përfshihet në shumë doracakë dhe te çdo shpërndarje 
e kodit burim GNU."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "The GNU GPL is designed so that you can easily apply it to your own 
program if you are the copyright holder. You don't have to modify the GNU GPL 
to do this, just add notices to your program which refer properly to the GNU 
GPL. Please note that you must use the entire text of the GPL, if you use it. 
It is an integral whole, and partial copies are not permitted. (Likewise for 
the LGPL, AGPL, and FDL.)"
+msgstr "GNU GPL është hartuar që të mund ta zbatoni lehtësisht te 
programi juaj, nëse jeni mbajtësi i të drejtave të kopjimit. Nuk ju duhet 
ta modifikoni GNU GPL-në për t'ia arritur kësaj, thjesht shtoni te programi 
juaj shënime që e referojnë GNU GPL-në siç duhet. Ju lutemi, kini parasysh 
që duhet të përdorni krejt tekstin e GPL-së, nëse e përdorni. Është 
një e tërë e pandashme, dhe nuk lejohen kopjime të pjesshme. (Po njësoj 
edhe për LGPL-në, AGPL-në, dhe FDL-në.)"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Using the same distribution terms for many different programs makes it 
easy to copy code between various different programs. Since they all have the 
same distribution terms, there is no need to think about whether the terms are 
compatible. The Lesser GPL includes a provision that lets you alter the 
distribution terms to the ordinary GPL, so that you can copy code into another 
program covered by the GPL."
+msgstr "Përdorimi i të njëjtave kushte për shpërndarjen në shumë 
programe të ndryshëm e bën të lehtë kopjimin e kodit mes programesh të 
ndryshëm. Kur përmbajnë të njëjtat kushte shpërndarje, nuk ka nevojë 
të vritet mendja nëse kushtet janë a jo të përputhshme. Leja Lesser GPL 
përfshin një klauzolë që ju lejon të ndryshoni kushtet e shpërndarjes te 
GPL-ja e zakonshme, që kështu të mund të kopjoni kod në një tjetër 
program të mbuluar nga GPL-ja."
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Licenses for Other Types of Works"
 msgstr "Leje për Lloje të Tjera Punimesh"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"We believe that published software and documentation should be <a href=\"/"
-"philosophy/free-doc.html\">free software and free documentation</a>. We "
-"recommend making all sorts of educational and reference works free also, "
-"using free documentation licenses such as the <a href=\"#FDL\">GNU Free "
-"Documentation License</a> (GNU FDL)."
-msgstr ""
-"Besojmë se software-i dhe dokumentimi i botuar do të duhej të ishin <a 
href="
-"\"/philosophy/free-doc.html\">software dhe dokumentim i lirë</a>. "
-"Këshillojmë që çfarëdo lloj punimesh edukative dhe reference të bëhen 
të "
-"lira po ashtu, përmes përdorimit të lejeve të lira të tilla si <a 
href=\"#FDL"
-"\">GNU Free Documentation License</a> (GNU FDL)."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"For essays of opinion and scientific papers, we recommend either the <a href="
-"\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons "
-"Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>, or the simple &ldquo;"
-"verbatim copying only&rdquo; license stated above."
-msgstr ""
-"Për ese dhe artikuj shkencorë, këshillojmë ose lejen <a href=\"http://";
-"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-"NoDerivs 3.0 United States License</a>, ose lejen e përmendur më sipër 
për "
-"&ldquo;kopjim të thjeshtë fjalë për fjalë vetëm&rdquo;."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"We don't take the position that artistic or entertainment works must be "
-"free, but if you want to make one free, we recommend the <a href=\"http://";
-"artlibre.org/licence/lalgb.html\">Free Art License</a>."
-msgstr ""
-"Nuk i përmbahemi idesë që punimet artistike apo të dëfrimit duhet të 
jenë të "
-"lira, por nëse doni që ta bëni një të tillë të lirë, këshillojmë 
lejen <a "
-"href=\"http://artlibre.org/licence/lalgb.html\";>Free Art License</a>."
+msgid "We believe that published software and documentation should be <a 
href=\"/philosophy/free-doc.html\">free software and free documentation</a>. 
We recommend making all sorts of educational and reference works free also, 
using free documentation licenses such as the <a href=\"#FDL\">GNU Free 
Documentation License</a> (GNU FDL)."
+msgstr "Besojmë se software-i dhe dokumentimi i botuar do të duhej të ishin 
<a href=\"/philosophy/free-doc.html\">software dhe dokumentim i lirë</a>. 
Këshillojmë që çfarëdo lloj punimesh edukative dhe reference të bëhen 
të lira po ashtu, përmes përdorimit të lejeve të lira të tilla si <a 
href=\"#FDL\">GNU Free Documentation License</a> (GNU FDL)."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "For essays of opinion and scientific papers, we recommend either the <a 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>, or the simple 
&ldquo;verbatim copying only&rdquo; license stated above."
+msgstr "Për ese dhe artikuj shkencorë, këshillojmë ose lejen <a 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>, ose lejen e përmendur më 
sipër për &ldquo;kopjim të thjeshtë fjalë për fjalë vetëm&rdquo;."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "We don't take the position that artistic or entertainment works must be 
free, but if you want to make one free, we recommend the <a 
href=\"http://artlibre.org/licence/lalgb.html\";>Free Art License</a>."
+msgstr "Nuk i përmbahemi idesë që punimet artistike apo të dëfrimit duhet 
të jenë të lira, por nëse doni që ta bëni një të tillë të lirë, 
këshillojmë lejen <a href=\"http://artlibre.org/licence/lalgb.html\";>Free Art 
License</a>."
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
 #. type: Content of: <div>
@@ -805,19 +345,8 @@
 msgstr " "
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
-msgid ""
-"Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";
-"\">&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other 
ways "
-"to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions "
-"can be sent to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
-"org&gt;</a>."
-msgstr ""
-"Ju lutemi, pyetjet dhe kërkesat e përgjithshme rreth FSF-së &amp; GNU-së "
-"dërgojini te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. 
Ka "
-"gjithashtu <a href=\"/contact/\">mënyra të tjera për t'u lidhur me</a> 
FSF-"
-"në. Njoftimet për lidhje të dëmtuara dhe ndreqje apo këshilla të tjera 
mund "
-"të dërgohen te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
-"org&gt;</a>."
+msgid "Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF. Broken links and other 
corrections or suggestions can be sent to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgstr "Ju lutemi, pyetjet dhe kërkesat e përgjithshme rreth FSF-së &amp; 
GNU-së dërgojini te <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Ka gjithashtu <a 
href=\"/contact/\">mënyra të tjera për t'u lidhur me</a> FSF-në. Njoftimet 
për lidhje të dëmtuara dhe ndreqje apo këshilla të tjera mund të 
dërgohen te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
 
 #. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
 #.     replace it with the translation of these two:
@@ -831,33 +360,16 @@
 #.     href="/server/standards/README.translations.html">Translations
 #.     README</a>. 
 #. type: Content of: <div><div><p>
-msgid ""
-"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
-"translations of this article."
-msgstr ""
-"Përpiqemi fort dhe bëjmë sa mundemi për të ofruar përkthime me cilësi 
të "
-"mirë dhe të përpikta. Megjithatë, nuk jemi të përjashtuar nga "
-"papërsosmëritë. Ju lutemi, komentet dhe këshillat e përgjithshme lidhur 
me "
-"këtë dërgojini te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;web-"
-"address@hidden&gt;</a>.</p><p>Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe "
-"parashtrimin e përkthimeve të faqeve tona web, shihni <a href=\"/server/"
-"standards/README.translations.html\">README për përkthimet</a>."
+msgid "Please see the <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> for 
information on coordinating and submitting translations of this article."
+msgstr "Përpiqemi fort dhe bëjmë sa mundemi për të ofruar përkthime me 
cilësi të mirë dhe të përpikta. Megjithatë, nuk jemi të përjashtuar 
nga papërsosmëritë. Ju lutemi, komentet dhe këshillat e përgjithshme 
lidhur me këtë dërgojini te <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p><p>Për të dhëna 
mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve të faqeve tona web, shihni 
<a href=\"/server/standards/README.translations.html\">README për 
përkthimet</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Copyright &copy; 2013 Free Software Foundation, Inc."
 msgstr "Të drejta kopjimi &copy; 2013 Free Software Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
-"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
-msgstr ""
-"Kjo faqe mund të përdoret sipas një li
-cence <a rel=\"license\" href=\"http://";
-"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgid "This page is licensed under a <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr "Kjo faqe mund të përdoret sipas një licence <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 #. type: Content of: <div><div>
@@ -868,3 +380,4 @@
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Updated:"
 msgstr "U përditësua më:"
+reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]