www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www philosophy/po/amazon-nat.pl.po philosophy/p...


From: Jan Owoc
Subject: www philosophy/po/amazon-nat.pl.po philosophy/p...
Date: Fri, 07 Mar 2014 03:03:48 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Jan Owoc <jsowoc>    14/03/07 03:03:48

Modified files:
    philosophy/po : amazon-nat.pl.po amazon-rms-tim.pl.po 
             free-sw.pl.po lest-codeplex-perplex.pl.po 
             not-ipr.pl.po plan-nine.pl.po 
             right-to-read.pl.po selling.pl.po 
             shouldbefree.pl.po 
    po       : home.pl.po 
    server/po   : takeaction.pl.po 

Log message:
    updated to en

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/amazon-nat.pl.po?cvsroot=www&r1=1.8&r2=1.9
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/amazon-rms-tim.pl.po?cvsroot=www&r1=1.11&r2=1.12
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/free-sw.pl.po?cvsroot=www&r1=1.65&r2=1.66
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/lest-codeplex-perplex.pl.po?cvsroot=www&r1=1.13&r2=1.14
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/not-ipr.pl.po?cvsroot=www&r1=1.24&r2=1.25
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/plan-nine.pl.po?cvsroot=www&r1=1.8&r2=1.9
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/right-to-read.pl.po?cvsroot=www&r1=1.28&r2=1.29
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/selling.pl.po?cvsroot=www&r1=1.15&r2=1.16
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/shouldbefree.pl.po?cvsroot=www&r1=1.28&r2=1.29
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/po/home.pl.po?cvsroot=www&r1=1.269&r2=1.270
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/takeaction.pl.po?cvsroot=www&r1=1.183&r2=1.184

Patches:
Index: philosophy/po/amazon-nat.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/amazon-nat.pl.po,v
retrieving revision 1.8
retrieving revision 1.9
diff -u -b -r1.8 -r1.9
--- philosophy/po/amazon-nat.pl.po   11 Feb 2014 13:28:58 -0000   1.8
+++ philosophy/po/amazon-nat.pl.po   7 Mar 2014 03:03:46 -0000    1.9
@@ -1,43 +1,32 @@
 # Polish translation of http://www.gnu.org/philosophy/amazon-nat.html
-# Copyright (C) 2010 Free Software Foundation, Inc.
+# Copyright (C) 2010, 2011, 2014 Free Software Foundation, Inc.
 # This file is distributed under the same license as the gnu.org article.
 # Michał Walenciak <address@hidden>, 2010.
-# Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2010, 2011.
+# Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2010, 2011, 2014.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: 1.0\n"
 "POT-Creation-Date: 2014-02-11 13:25+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-07-14 11:47-0600\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-03-06 19:40-0600\n"
 "Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
-"Language-Team: Polish\n"
+"Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
 "Language: pl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Outdated-Since: 2014-02-11 13:25+0000\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
 
-# type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
-# | Amazon [-l-]{+L+}etter from Nat - GNU Project - Free Software Foundation
-# | [-(FSF)-]
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Amazon letter from Nat - GNU Project - Free Software Foundation (FSF)"
 msgid "Amazon Letter from Nat - GNU Project - Free Software Foundation"
 msgstr ""
 "List o firmie Amazon od&nbsp;Nata - Projekt GNU - Fundacja Wolnego "
 "Oprogramowania (FSF)"
 
-# type: Content of: <h2>
 #. type: Content of: <h2>
-# | {+Amazon+} Letter from Nat
-#, fuzzy
-#| msgid "Letter from Nat"
 msgid "Amazon Letter from Nat"
-msgstr "List od&nbsp;Nata"
+msgstr "List od&nbsp;Nata w&nbsp;sprawie Amazon"
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -156,13 +145,9 @@
 "artykułów, proszę odwiedzić stronę <a href=\"/server/standards/README."
 "translations.html\">tłumaczeń</a>."
 
-# type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-# | Copyright &copy; 1999, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.[-,-]
-#, fuzzy
-#| msgid "Copyright &copy; 1999, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.,"
 msgid "Copyright &copy; 1999, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc."
-msgstr "Copyright &copy; 1999, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.,"
+msgstr "Copyright &copy; 1999, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -177,7 +162,6 @@
 "licenses/by-nd/3.0/us/</a> lub&nbsp;napisz do&nbsp;Creative Commons, 171 "
 "Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA."
 
-# type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 #. type: Content of: <div><div>
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
@@ -185,41 +169,7 @@
 "Tłumaczenie: Szymon Parzych 2010; poprawki: Jan Owoc 2010, Michał Walenciak 
"
 "2010."
 
-# type: Content of: <div><p>
 #. timestamp start 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Updated:"
 msgstr "Aktualizowane:"
-
-# type: Content of: <dl><dd>
-#, fuzzy
-#~| msgid ""
-#~| "For information on coordinating and submitting translations of this "
-#~| "article, see <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-#~| "\">Translations README</a>."
-#~ msgid ""
-#~ "For information on coordinating and submitting translations of this "
-#~ "article, see <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-#~ "\">Translations README</a>."
-#~ msgstr ""
-#~ "Staramy się aby&nbsp;tłumaczenia były jak najlepsze, jednak&nbsp;nie "
-#~ "zawsze tłumaczenia są idealne. Komentarze i&nbsp;sugestie prosimy "
-#~ "przesyłać na&nbsp;adres <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
-#~ "address@hidden&gt;</a>.</p>\n"
-#~ "<p>Informacje o tłumaczeniach naszych stron Internetowych znajdziecie "
-#~ "na&nbsp;stronie <a href=\"http://www.gnu.org/server/standards/README.";
-#~ "translations.html\">Translations README</a>."
-
-# type: Content of: <div><h4>
-#~ msgid "Translations of this page"
-#~ msgstr "Tłumaczenia tej strony"
-
-# type: Content of: <div><p>
-#~ msgid ""
-#~ "Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted in "
-#~ "any medium, provided this notice is preserved."
-#~ msgstr ""
-#~ "Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted in "
-#~ "any medium, provided this notice is preserved. <br /> Zezwala się 
na&nbsp;"
-#~ "wykonywanie i&nbsp;dystrybucję wiernych kopii tego tekstu, niezależnie "
-#~ "od&nbsp;nośnika, pod&nbsp;warunkiem zachowania niniejszego zezwolenia."

Index: philosophy/po/amazon-rms-tim.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/amazon-rms-tim.pl.po,v
retrieving revision 1.11
retrieving revision 1.12
diff -u -b -r1.11 -r1.12
--- philosophy/po/amazon-rms-tim.pl.po 11 Feb 2014 13:28:59 -0000   1.11
+++ philosophy/po/amazon-rms-tim.pl.po 7 Mar 2014 03:03:47 -0000    1.12
@@ -1,33 +1,25 @@
 # Polish translation of http://www.gnu.org/philosophy/amazon-rms-tim.pl.po
-# Copyright (C) 2011 Free Software Foundation, Inc.
+# Copyright (C) 2011, 2014 Free Software Foundation, Inc.
 # This file is distributed under the same license as the gnu.org article.
 # Szymon Parzych, 2011.
 # Daniel Oźminkowski <address@hidden>, 2011.
-# Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2011.
+# Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2011, 2014.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: amazon-rms-tim.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2014-02-11 13:25+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-02-15 10:39-0600\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-03-06 19:40-0600\n"
 "Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
 "Language: pl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Outdated-Since: 2014-02-11 13:25+0000\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
-"X-Generator: Virtaal 0.6.1\n"
+"X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
 
-# type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
-# | Amazon letter from RMS to Tim O'Reilly - GNU Project - Free Software
-# | Foundation [-(FSF)-]
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Amazon letter from RMS to Tim O'Reilly - GNU Project - Free Software "
-#| "Foundation (FSF)"
 msgid ""
 "Amazon letter from RMS to Tim O'Reilly - GNU Project - Free Software "
 "Foundation"
@@ -198,13 +190,9 @@
 "artykułów, proszę odwiedzić stronę <a href=\"/server/standards/README."
 "translations.html\">tłumaczeń</a>."
 
-# type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-# | Copyright &copy; 1999, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.[-,-]
-#, fuzzy
-#| msgid "Copyright &copy; 1999, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.,"
 msgid "Copyright &copy; 1999, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc."
-msgstr "Copyright &copy; 1999, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.,"
+msgstr "Copyright &copy; 1999, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -232,36 +220,3 @@
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Updated:"
 msgstr "Aktualizowane:"
-
-# type: Content of: <dl><dd>
-#, fuzzy
-#~| msgid ""
-#~| "For information on coordinating and submitting translations of this "
-#~| "article, see <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-#~| "\">Translations README</a>."
-#~ msgid ""
-#~ "For information on coordinating and submitting translations of this "
-#~ "article, see <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-#~ "\">Translations README</a>."
-#~ msgstr ""
-#~ "Staramy się aby&nbsp;tłumaczenia były jak najlepsze, jednak&nbsp;nie "
-#~ "zawsze tłumaczenia są idealne. Komentarze i&nbsp;sugestie prosimy "
-#~ "przesyłać na&nbsp;adres <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
-#~ "address@hidden&gt;</a>.</p>\n"
-#~ "<p>Informacje o tłumaczeniach naszych stron Internetowych znajdziecie "
-#~ "na&nbsp;stronie <a href=\"http://www.gnu.org/server/standards/README.";
-#~ "translations.html\">Translations README</a>."
-
-# type: Content of: <div><h4>
-#~ msgid "Translations of this page"
-#~ msgstr "Tłumaczenia tej strony"
-
-# type: Content of: <div><p>
-#~ msgid ""
-#~ "Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted in "
-#~ "any medium, provided this notice is preserved."
-#~ msgstr ""
-#~ "Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted in "
-#~ "any medium, provided this notice is preserved. <br /> Zezwala się 
na&nbsp;"
-#~ "wykonywanie i&nbsp;dystrybucję wiernych kopii tego tekstu, niezależnie "
-#~ "od&nbsp;nośnika, pod&nbsp;warunkiem zachowania niniejszego zezwolenia."

Index: philosophy/po/free-sw.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/free-sw.pl.po,v
retrieving revision 1.65
retrieving revision 1.66
diff -u -b -r1.65 -r1.66
--- philosophy/po/free-sw.pl.po 23 Feb 2014 03:58:49 -0000   1.65
+++ philosophy/po/free-sw.pl.po 7 Mar 2014 03:03:47 -0000    1.66
@@ -10,14 +10,13 @@
 "Project-Id-Version: free-sw.html\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2014-02-23 03:55+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-01-12 13:20-0600\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-03-06 19:46-0600\n"
 "Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
 "Language: pl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Outdated-Since: 2014-02-17 01:58+0000\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
@@ -345,34 +344,7 @@
 "ta nie jest sprzeczna z&nbsp;głównymi swobodami użytkowników, 
a&nbsp;raczej "
 "je chroni."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-# | In the GNU project, we use <a
-# | [-href=\"/copyleft/copyleft.html\">copyleft</a>-]
-# | {+href=\"/copyleft/copyleft.html\"> copyleft </a>+} to protect [-these-]
-# | {+the four+} freedoms legally for everyone. [-But <a
-# | 
href=\"/philosophy/categories.html#Non-CopyleftedFreeSoftware\">noncopylefted
-# | free software</a> also exists.-] We believe there are important reasons
-# | why <a href=\"/philosophy/pragmatic.html\">it is better to use
-# | [-copyleft</a>, but if your program is-] {+copyleft</a>. However, <a
-# | href=\"/philosophy/categories.html#Non-CopyleftedFreeSoftware\">+}
-# | noncopylefted free [-software, it-] {+software</a>+} is [-still basically
-# | ethical. (See-] {+ethical too. See+} <a
-# | href=\"/philosophy/categories.html\">Categories of Free Software</a> for a
-# | description of how &ldquo;free software,&rdquo; &ldquo;copylefted
-# | software&rdquo; and other categories of software relate to each other.[-)-]
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "In the GNU project, we use <a href=\"/copyleft/copyleft.html\">copyleft</"
-#| "a> to protect these freedoms legally for everyone. But <a href=\"/"
-#| "philosophy/categories.html#Non-CopyleftedFreeSoftware\">noncopylefted "
-#| "free software</a> also exists. We believe there are important reasons "
-#| "why <a href=\"/philosophy/pragmatic.html\">it is better to use copyleft</"
-#| "a>, but if your program is noncopylefted free software, it is still "
-#| "basically ethical. (See <a href=\"/philosophy/categories.html"
-#| "\">Categories of Free Software</a> for a description of how &ldquo;free "
-#| "software,&rdquo; &ldquo;copylefted software&rdquo; and other categories "
-#| "of software relate to each other.)"
 msgid ""
 "In the GNU project, we use <a href=\"/copyleft/copyleft.html\"> copyleft </"
 "a> to protect the four freedoms legally for everyone. We believe there are "
@@ -384,16 +356,14 @@
 "software&rdquo; and other categories of software relate to each other."
 msgstr ""
 "W&nbsp;projekcie GNU używamy <a href=\"/copyleft/copyleft.html\">copyleftu</"
-"a> by zapewnić każdemu prawną ochronę tych wolności. Ale&nbsp;istnieje 
też "
-"<a href=\"/philosophy/categories.html#Non-CopyleftedFreeSoftware\">wolne "
-"oprogramowanie nie korzystające z&nbsp;copyleftu</a>. Uważamy, że&nbsp;"
-"istnieją ważne powody, <a href=\"/philosophy/pragmatic.html\">dla których "
-"lepiej jest stosować copyleft</a>, ale&nbsp;jeśli Wasz program jest wolny, "
-"a&nbsp;nie objęty zasadami copyleftu, to w&nbsp;zasadzie w&nbsp;niczym to "
-"nie przeszkadza. (Więcej o&nbsp;zależności między &bdquo;wolnym "
-"oprogramowaniu&rdquo; a&nbsp;&bdquo;programami objętymi copyleft&rdquo; "
-"znajdziecie na&nbsp;stronie <a href=\"/philosophy/categories.html"
-"\">Kategorie wolnego i&nbsp;niewolnego oprogramowania</a>.)"
+"a> by zapewnić każdemu prawną ochronę tych czterech wolności. Uważamy, "
+"że&nbsp;istnieją poważne powody dla których <a 
href=\"/philosophy/pragmatic."
+"html\">lepiej używać copyleft</a>. Jednakże <a 
href=\"/philosophy/categories."
+"html#Non-CopyleftedFreeSoftware\">wolne oprogramowanie nie korzystające "
+"z&nbsp;copyleftu</a> także jest etyczne. Więcej o&nbsp;zależności między 
"
+"&bdquo;wolnym oprogramowaniu&rdquo; a&nbsp;&bdquo;programami objętymi "
+"copyleft&rdquo; znajdziecie na&nbsp;stronie <a href=\"/philosophy/categories."
+"html\">Kategorie wolnego i&nbsp;niewolnego oprogramowania</a>."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -531,6 +501,9 @@
 "It is acceptable for a free license to specify which jurisdiction's law "
 "applies, or where litigation must be done, or both."
 msgstr ""
+"Jest dopuszczalne aby&nbsp;wolna licencja określała która jurysdykcja 
prawa "
+"obowiązuje, lub&nbsp;gdzie powinien być złożony pozew sądowy, 
lub&nbsp;jedno "
+"i&nbsp;drugie."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -745,20 +718,7 @@
 "Tutaj znajduje się lista znacznych modyfikacji wraz z&nbsp;odnośnikami, by "
 "zilustrować co dokładnie uległo zmianom."
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-# | <a
-# | 
[-href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.91&amp;r2=1.92\";>Version
-# | 1.92</a>: Clarify-]
-# | 
{+href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.128&amp;r2=1.129\";>Version
-# | 1.129</a>: State explicitly+} that [-obfuscated code does not qualify as
-# | source code.-] {+choice of law and choice of forum specifications are
-# | allowed. (This was always our policy.)+}
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.";
-#| "html?root=www&amp;r1=1.91&amp;r2=1.92\">Version 1.92</a>: Clarify that "
-#| "obfuscated code does not qualify as source code."
 msgid ""
 "<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
 "root=www&amp;r1=1.128&amp;r2=1.129\">Version 1.129</a>: State explicitly "
@@ -766,8 +726,9 @@
 "was always our policy.)"
 msgstr ""
 "<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
-"root=www&amp;r1=1.91&amp;r2=1.92\">Wersja 1.92</a>: Wyjaśnienie, że&nbsp;"
-"zaciemniony kod nie kwalifikuje się jako kod źródłowy."
+"root=www&amp;r1=1.128&amp;r2=1.129\">Wersja 1.129</a>: Jasno określić, "
+"że&nbsp;wybór jurysdykcji prawa i&nbsp;miejsce składanie pozwów jest "
+"dozwolone. (Zawsze mieliśmy takie stanowisko.)"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""

Index: philosophy/po/lest-codeplex-perplex.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/lest-codeplex-perplex.pl.po,v
retrieving revision 1.13
retrieving revision 1.14
diff -u -b -r1.13 -r1.14
--- philosophy/po/lest-codeplex-perplex.pl.po  11 Feb 2014 13:28:59 -0000   
1.13
+++ philosophy/po/lest-codeplex-perplex.pl.po  7 Mar 2014 03:03:47 -0000    
1.14
@@ -1,36 +1,35 @@
 # Polish translation of 
http://www.gnu.org/philosophy/lest-codeplex-perplex.html
-# Copyright (C) 2010 Free Software Foundation, Inc.
+# Copyright (C) 2010, 2014 Free Software Foundation, Inc.
 # This file is distributed under the same license as the gnu.org article.
 # Marcin Wolak <address@hidden>, 2010.
 # Daniel Oźminkowski <address@hidden>, 2010.
 # Tomasz W. Kozłowski <address@hidden>, 2010.
+# Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2014.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: lest-codeplex-perplex.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2014-02-11 13:26+0000\n"
-"PO-Revision-Date: \n"
-"Last-Translator: Jan Owoc <address@hidden>\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-03-06 19:47-0600\n"
+"Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
 "Language: pl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Outdated-Since: 2014-02-11 13:26+0000\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
+"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+"X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
 
-# type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
-# | Lest CodePlex perplex - GNU Project - Free Software Foundation [-(FSF)-]
-#, fuzzy
-#| msgid "Lest CodePlex perplex - GNU Project - Free Software Foundation (FSF)"
 msgid "Lest CodePlex perplex - GNU Project - Free Software Foundation"
 msgstr ""
-"Aby Codeplex nie wywoływał konsternacji - Projekt GNU - Fundacja Wolnego "
-"Oprogramowania (FSF)"
+"Aby&nbsp;Codeplex nie wywoływał konsternacji - Projekt GNU - Fundacja "
+"Wolnego Oprogramowania (FSF)"
 
 # type: Content of: <h2>
 #. type: Content of: <h2>
 msgid "Lest CodePlex perplex"
-msgstr "Aby Codeplex nie wywoływał konsternacji"
+msgstr "Aby&nbsp;Codeplex nie wywoływał konsternacji"
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -46,10 +45,10 @@
 "organization. But that doesn't prove its actions will be bad."
 msgstr ""
 "Wielu członków naszej społeczności jest podejrzliwych wobec działań 
Fundacji "
-"CodePlex. Jej zarząd, zdominowany przez pracowników i byłych pracowników "
-"Microsoftu, wspierany przez apologetę Miguela de Icazę, sprawia, że 
istnieje "
-"mnóstwo powodów, by zachować ostrożność. Ale to nie dowodzi, że 
działania "
-"przez nich podejmowane będą złe. "
+"CodePlex. Jej zarząd, zdominowany przez pracowników i&nbsp;byłych "
+"pracowników Microsoftu, wspierany przez apologetę Miguela de Icazę, 
sprawia, "
+"że&nbsp;istnieje mnóstwo powodów, by zachować ostrożność. Ale&nbsp;to 
nie "
+"dowodzi, że&nbsp;działania przez nich podejmowane będą złe. "
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -58,9 +57,9 @@
 "its public relations). Today we can only try to anticipate what it will do, "
 "based on its statements and Microsoft's statements."
 msgstr ""
-"Pewnego dnia będziemy w stanie ocenić tę organizację przez pryzmat jej "
+"Pewnego dnia będziemy w&nbsp;stanie ocenić tę organizację przez pryzmat 
jej "
 "działań (w tym działań public relations). Dziś możemy tylko próbować "
-"przewidzieć, jakie będą te działania na podstawie ich wypowiedzi i "
+"przewidzieć, jakie będą te działania na&nbsp;podstawie ich wypowiedzi 
i&nbsp;"
 "wypowiedzi Microsoftu."
 
 # type: Content of: <p>
@@ -78,13 +77,14 @@
 "Pierwszą rzeczą, jaką możemy zauważyć, jest unikanie przez tę 
organizację "
 "problemu wolności użytkowników; używa ona terminu &bdquo;open 
source&rdquo; "
 "(otwarte oprogramowanie), nie wspominając o &bdquo;free software&rdquo; "
-"(wolnym oprogramowaniu). Te dwa terminy wiążą się z odmiennymi 
filozofiami, "
-"które bazują na różnych wartościach: wartościami wolnego oprogramowania 
są "
-"wolność oraz solidarność społeczna, z kolei otwarte oprogramowanie 
porusza "
-"jedynie kwestie praktycznej użytelności, kładąc nacisk na 
wszechstronność i "
-"niezawodność oprogramowania. Zobacz <a 
href=\"/philosophy/open-source-misses-"
-"the-point.html\"> http://www.gnu.org/philosophy/open-source-misses-the-point.";
-"html</a> w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości."
+"(wolnym oprogramowaniu). Te dwa terminy wiążą się z&nbsp;odmiennymi "
+"filozofiami, które bazują na&nbsp;różnych wartościach: wartościami 
wolnego "
+"oprogramowania są wolność oraz&nbsp;solidarność społeczna, z&nbsp;kolei 
"
+"otwarte oprogramowanie porusza jedynie kwestie praktycznej użytelności, "
+"kładąc nacisk na&nbsp;wszechstronność i&nbsp;niezawodność 
oprogramowania. "
+"Zobacz <a href=\"/philosophy/open-source-misses-the-point.html\"> http://www.";
+"gnu.org/philosophy/open-source-misses-the-point.html</a> w&nbsp;celu "
+"wyjaśnienia wszelkich wątpliwości."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -97,8 +97,8 @@
 "Najwyraźniej Microsoft wolałby raczej stawić czoło praktycznej 
konkurencji "
 "otwartego oprogramowania niż etycznej krytyce ruchu wolnego oprogramowania. "
 "Ich długotrwała strategia krytykowania wyłącznie &bdquo;otwartego "
-"oprogramowania&rdquo; służy dwóm celom: atakowaniu jednego przeciwnika i "
-"odwracaniu uwagi od innych."
+"oprogramowania&rdquo; służy dwóm celom: atakowaniu jednego przeciwnika "
+"i&nbsp;odwracaniu uwagi od&nbsp;innych."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -114,15 +114,16 @@
 "and to make free software dependent on proprietary platforms."
 msgstr ""
 "Taka sama praktyka jest stosowana przez CodePlex. Ich głównym celem jest "
-"przekonanie &bdquo;firm tworzących komercyjne oprogramowanie&rdquo; do "
-"większego udziału w &bdquo;otwartym oprogramowaniu&rdquo;. Ponieważ prawie 
"
-"całe otwarte oprogramowanie jest także wolnym oprogramowaniem, programy te "
-"będą prawdopodobnie wolne; niestety filozofia &bdquo;open source&rdquo; "
-"(otwartego oprogramowania) nie uczy deweloperów oprogramowania obrony ich "
-"wolności. Jeżeli nie zrozumieją oni, jak ważna jest ta wolność, mogą 
ulec "
-"strategii Microsoftu, zachęcającej do używania licencji podatnych na 
&bdquo;"
-"przejmowanie i rozszerzanie&rdquo; (embrace and extend) lub patentowanie i "
-"prowadzącej do uzależnienia wolnego oprogramowania od platform "
+"przekonanie &bdquo;firm tworzących komercyjne oprogramowanie&rdquo; do&nbsp;"
+"większego udziału w&nbsp;&bdquo;otwartym oprogramowaniu&rdquo;. "
+"Ponieważ&nbsp;prawie całe otwarte oprogramowanie jest także wolnym "
+"oprogramowaniem, programy te będą prawdopodobnie wolne; niestety filozofia "
+"&bdquo;open source&rdquo; (otwartego oprogramowania) nie uczy deweloperów "
+"oprogramowania obrony ich wolności. Jeżeli&nbsp;nie zrozumieją oni, jak "
+"ważna jest ta wolność, mogą ulec strategii Microsoftu, zachęcającej 
do&nbsp;"
+"używania licencji podatnych na&nbsp;&bdquo;przejmowanie i&nbsp;"
+"rozszerzanie&rdquo; (embrace and extend) lub&nbsp;patentowanie i&nbsp;"
+"prowadzącej do&nbsp;uzależnienia wolnego oprogramowania od&nbsp;platform "
 "własnościowych."
 
 # type: Content of: <p>
@@ -138,12 +139,13 @@
 msgstr ""
 "Fundacja ta nie jest pierwszym projektem Microsoftu noszacym nazwę &bdquo;"
 "CodePlex&rdquo;. Istnieje również codeplex.com, platforma hostingowa dla "
-"oprogramowania, której lista dozwolonych licencji nie obejmuje GNU GPL w "
-"wersji 3. Być może odzwierciedla to fakt, że GPL w wersji 3 jest "
-"zaprojektowana do ochrony wolności oprogramowania przed osłabieniem przez "
-"patenty Microsoftu, uzyskane poprzez takie transakcje jak umowa Microsoft-"
-"Novell. Nie wiemy, czy Fundacja CodePlex będzie próbować zniechęcać do 
GPL w "
-"wersji 3, jednak to pasowałoby do modelu stosowanego przez Microsoft."
+"oprogramowania, której lista dozwolonych licencji nie obejmuje GNU GPL "
+"w&nbsp;wersji 3. Być może odzwierciedla to fakt, że&nbsp;GPL w&nbsp;wersji 
3 "
+"jest zaprojektowana do&nbsp;ochrony wolności oprogramowania przed "
+"osłabieniem przez patenty Microsoftu, uzyskane poprzez&nbsp;takie transakcje 
"
+"jak umowa Microsoft-Novell. Nie wiemy, czy&nbsp;Fundacja CodePlex będzie "
+"próbować zniechęcać do&nbsp;GPL w&nbsp;wersji 3, jednak&nbsp;to 
pasowałoby "
+"do&nbsp;modelu stosowanego przez Microsoft."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -157,13 +159,13 @@
 "www.gnu.org/philosophy/words-to-avoid.html</a>.)"
 msgstr ""
 "Termin &bdquo;firmy tworzące komercyjne oprogramowanie&rdquo; zawiera typowy 
"
-"błąd. Każdy biznes jest z reguły komercyjny, więc całe oprogramowanie "
-"tworzone przez firmy – czy to wolne czy też własnościowe – staje się "
-"automatycznie oprogramowaniem komercyjnym. Istnieje jednak powszechna "
-"nieznajomość różnic pomiędzy terminami &bdquo;oprogramowanie "
-"komercyjne&rdquo; a &bdquo;oprogramowanie własnościowe&rdquo;. (Zobacz <a "
-"href=\"/philosophy/words-to-avoid.html\"> http://www.gnu.org/philosophy/";
-"words-to-avoid.html</a>.)"
+"błąd. Każdy biznes jest z&nbsp;reguły komercyjny, więc&nbsp;całe "
+"oprogramowanie tworzone przez firmy – czy&nbsp;to wolne czy&nbsp;też "
+"własnościowe – staje się automatycznie oprogramowaniem komercyjnym. 
Istnieje "
+"jednak&nbsp;powszechna nieznajomość różnic pomiędzy terminami &bdquo;"
+"oprogramowanie komercyjne&rdquo; a&nbsp;&bdquo;oprogramowanie "
+"własnościowe&rdquo;. (Zobacz <a href=\"/philosophy/words-to-avoid.html\"> "
+"http://www.gnu.org/philosophy/words-to-avoid.html</a>.)"
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -173,11 +175,11 @@
 "free software, and these commercial contributions are quite useful. Perhaps "
 "Microsoft would like people to assume these facts are impossible."
 msgstr ""
-"Ten chaos tworzy poważny problem, ponieważ zgodnie z tym istnienie firm "
-"tworzących wolne oprogramowanie nie jest możliwe. Wiele firm tworzących "
+"Ten chaos tworzy poważny problem, ponieważ&nbsp;zgodnie z&nbsp;tym 
istnienie "
+"firm tworzących wolne oprogramowanie nie jest możliwe. Wiele firm tworzą
cych "
 "oprogramowanie wspiera wolne oprogramowanie; to komercyjne wsparcie jest "
-"całkiem użyteczne. Być może Microsoft chciałby, aby ludzie sądzili, że 
nie "
-"jest to możliwe."
+"całkiem użyteczne. Być może Microsoft chciałby, aby&nbsp;ludzie są
dzili, "
+"że&nbsp;nie jest to możliwe."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -189,13 +191,14 @@
 "companies to release additional free software. Will that be a contribution "
 "to computer users' freedom?"
 msgstr ""
-"Bazując na tych faktach możemy stwierdzić, że CodePlex będzie 
zachęcało "
-"deweloperów do niezastanawiania nad wolnością. Subtelnie rozpowszechni "
-"pogląd, że biznes polegający na tworzeniu wolnego oprogramowania nie jest "
-"możliwy bez wsparcia firm tworzących oprogramowanie własnościowe, takich 
jak "
-"Microsoft. Jednakże może też przekonać firmy tworzące oprogramowanie "
-"własnościowe do udostępnienia dodatkowego wolnego oprogramowania. Czy 
takie "
-"działanie będzie wsparciem dla wolności użytkowników komputerów?"
+"Bazując na&nbsp;tych faktach możemy stwierdzić, że&nbsp;CodePlex będzie "
+"zachęcało deweloperów do&nbsp;niezastanawiania nad&nbsp;wolnością. 
Subtelnie "
+"rozpowszechni pogląd, że&nbsp;biznes polegający na&nbsp;tworzeniu wolnego "
+"oprogramowania nie jest możliwy bez&nbsp;wsparcia firm tworzących "
+"oprogramowanie własnościowe, takich jak Microsoft. Jednakże może też "
+"przekonać firmy tworzące oprogramowanie własnościowe 
do&nbsp;udostępnienia "
+"dodatkowego wolnego oprogramowania. Czy&nbsp;takie działanie będzie "
+"wsparciem dla wolności użytkowników komputerów?"
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -204,9 +207,9 @@
 "in free environments. But that is just the opposite of what Microsoft has "
 "said it seeks to achieve."
 msgstr ""
-"Będzie, jeżeli oprogramowanie ofiarowane w ten sposób będzie działać na 
"
-"wolnych platformach, w wolnych środowiskach. Ale jest to dokładnie "
-"przeciwność tego, do czego Microsoft dąży."
+"Będzie, jeżeli&nbsp;oprogramowanie ofiarowane w&nbsp;ten sposób będzie "
+"działać na&nbsp;wolnych platformach, w&nbsp;wolnych środowiskach. 
Ale&nbsp;"
+"jest to dokładnie przeciwność tego, do&nbsp;czego Microsoft dąży."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -223,34 +226,18 @@
 "html</a>)."
 msgstr ""
 "Sam Ramji, aktualny prezes zarządu CodePlex, powiedział parę miesięcy 
temu, "
-"że Microsoft (jego ówczesny pracodawca) chciał promować rozwój darmowych 
"
-"aplikacji zachęcających do używania systemów Microsoft Windows (<a href="
-"\"http://www.internetnews.com/dev-news/article.php/3811941\";> http://www.";
-"internetnews.com/dev-news/article.php/3811941</a>). Być może celem "
-"CodePleksa jest przekupienie deweloperów wolnego oprogramowania do zrobienia 
"
-"z Windowsa ich głównej platformy. Wiele projektów umieszczonych na 
codeplex."
-"com to dodatki do własnościowego oprogramowania. Te programy są schwytane 
w "
-"pułapkę podobną do dawnej Pułapki Javy (zobacz <a 
href=\"/philosophy/java-"
-"trap.html\"> http://www.gnu.org/philosophy/java-trap.html</a>)."
+"że&nbsp;Microsoft (jego ówczesny pracodawca) chciał promować rozwój "
+"darmowych aplikacji zachęcających do&nbsp;używania systemów Microsoft "
+"Windows (<a href=\"http://www.internetnews.com/dev-news/article.";
+"php/3811941\"> http://www.internetnews.com/dev-news/article.php/3811941</"
+"a>). Być może celem CodePleksa jest przekupienie deweloperów wolnego "
+"oprogramowania do&nbsp;zrobienia z&nbsp;Windowsa ich głównej platformy. "
+"Wiele projektów umieszczonych na&nbsp;codeplex.com to dodatki do&nbsp;"
+"własnościowego oprogramowania. Te programy są schwytane w&nbsp;pułapkę "
+"podobną do&nbsp;dawnej Pułapki Javy (zobacz <a 
href=\"/philosophy/java-trap."
+"html\"> http://www.gnu.org/philosophy/java-trap.html</a>)."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-# | That would be harmful if it succeeds, because a program that doesn't run
-# | (or doesn't run well) in the Free World does not contribute to our
-# | freedom. A non[---]free program takes away its users' freedom. To avoid
-# | being harmed in that way, we need to reject proprietary system platforms
-# | as well as proprietary applications. CodePlex free add-ons to a
-# | proprietary base increase society's dependence on that base&mdash;the
-# | opposite of what we need.
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "That would be harmful if it succeeds, because a program that doesn't run "
-#| "(or doesn't run well) in the Free World does not contribute to our "
-#| "freedom. A non-free program takes away its users' freedom. To avoid "
-#| "being harmed in that way, we need to reject proprietary system platforms "
-#| "as well as proprietary applications. CodePlex free add-ons to a "
-#| "proprietary base increase society's dependence on that base&mdash;the "
-#| "opposite of what we need."
 msgid ""
 "That would be harmful if it succeeds, because a program that doesn't run (or "
 "doesn't run well) in the Free World does not contribute to our freedom. A "
@@ -260,14 +247,15 @@
 "increase society's dependence on that base&mdash;the opposite of what we "
 "need."
 msgstr ""
-"Będzie to bardzo szkodliwe, jeżeli zakończy się sukcesem, ponieważ 
program "
-"niedziałający (lub niedziałający prawidłowo) w Wolnym Świecie nie 
przyczynia "
-"się do wzrostu naszej wolności. Niewolny program odbiera wolność jego "
-"użytkownikom. By unikać szkodzenia sobie w ten sposób, musimy odrzucić "
-"zarówno platformy oparte na systemach własnościowych, jak i własnościowe 
"
-"aplikacje. Wolne dodatki do własnościowej bazy oprogramowania CodePleksa "
-"przyczyniają się do uzależnienia społeczeństwa od tego oprogramowania "
-"&mdash; potrzebujemy czegoś dokładnie odwrotnego."
+"Będzie to bardzo szkodliwe, jeżeli&nbsp;zakończy się sukcesem, "
+"ponieważ&nbsp;program niedziałający (lub niedziałający prawidłowo) 
w&nbsp;"
+"Wolnym Świecie nie przyczynia się do&nbsp;wzrostu naszej wolności. 
Niewolny "
+"program odbiera wolność jego użytkownikom. By unikać szkodzenia sobie 
w&nbsp;"
+"ten sposób, musimy odrzucić zarówno platformy oparte na&nbsp;systemach "
+"własnościowych, jak i&nbsp;własnościowe aplikacje. Wolne dodatki do&nbsp;"
+"własnościowej bazy oprogramowania CodePleksa przyczyniają się do&nbsp;"
+"uzależnienia społeczeństwa od&nbsp;tego oprogramowania &mdash; 
potrzebujemy "
+"czegoś dokładnie odwrotnego."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -280,32 +268,18 @@
 "freedom, for themselves and for others, can recognize the trap and keep out "
 "of it. To remain free, we must make freedom our goal."
 msgstr ""
-"Czy deweloperzy wolnego oprogramowania oprą się próbie osłabienia naszego 
"
-"postępu ku wolności? W tym momencie wyznawane przez nich wartości stają 
się "
-"kluczowe. Deweloperzy stosujący się do zaleceń filozofii &bdquo;open "
-"source&rdquo; (otwartego oprogramowania), która nie ceni sobie wolności, "
-"mogą nie zwracać uwagi na to, czy użytkownicy ich oprogramowania używają 
go "
-"w wolnym systemie operacyjnym, czy w jakimś własnościowym. Deweloperzy "
-"troszczący się o wolność, czy to dla siebie samych, czy dla innych, 
potrafią "
-"rozpoznać pułapkę oraz trzymać się od niej z dala. By pozostać wolnymi, 
"
-"musimy uczynić z wolności cel, do którego będziemy dążyć."
+"Czy&nbsp;deweloperzy wolnego oprogramowania oprą się próbie osłabienia "
+"naszego postępu ku wolności? W&nbsp;tym momencie wyznawane przez nich "
+"wartości stają się kluczowe. Deweloperzy stosujący się do&nbsp;zaleceń "
+"filozofii &bdquo;open source&rdquo; (otwartego oprogramowania), która nie "
+"ceni sobie wolności, mogą nie zwracać uwagi na&nbsp;to, 
czy&nbsp;użytkownicy "
+"ich oprogramowania używają go w&nbsp;wolnym systemie operacyjnym, 
czy&nbsp;w "
+"jakimś własnościowym. Deweloperzy troszczący się o wolność, 
czy&nbsp;to dla "
+"siebie samych, czy&nbsp;dla innych, potrafią rozpoznać pułapkę oraz&nbsp;"
+"trzymać się od&nbsp;niej z&nbsp;dala. By pozostać wolnymi, musimy uczynić 
"
+"z&nbsp;wolności cel, do&nbsp;którego będziemy dążyć."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-# | If the CodePlex Foundation wishes to be a real contributor to the free
-# | software community, it must not aim at free add-ons to non[---]free
-# | packages. It needs to encourage development of portable software capable
-# | of running on free platforms based on GNU/Linux and other free operating
-# | systems. If it tries to seduce us into going in the opposite direction,
-# | we must make sure to refuse.
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "If the CodePlex Foundation wishes to be a real contributor to the free "
-#| "software community, it must not aim at free add-ons to non-free "
-#| "packages. It needs to encourage development of portable software capable "
-#| "of running on free platforms based on GNU/Linux and other free operating "
-#| "systems. If it tries to seduce us into going in the opposite direction, "
-#| "we must make sure to refuse."
 msgid ""
 "If the CodePlex Foundation wishes to be a real contributor to the free "
 "software community, it must not aim at free add-ons to nonfree packages. It "
@@ -314,12 +288,13 @@
 "tries to seduce us into going in the opposite direction, we must make sure "
 "to refuse."
 msgstr ""
-"Jeżeli Fundacja CodePlex chce mieć prawdziwy wkład w rozwój 
społeczności "
-"wolnego oprogramowania, nie może stawiać sobie za cel wolnych dodatków do "
-"niewolnych pakietów. Musi zachęcać do rozwijania przenośnego 
oprogramowania, "
-"które będzie mogło być uruchamiane na wolnych platformach opartych na 
GNU/"
-"Linuksie lub innych wolnych systemach operacyjnych. Jeśli spróbuje 
nakłonić "
-"nas do pójścia w przeciwnym kierunku, musimy odmówić."
+"Jeżeli&nbsp;Fundacja CodePlex chce mieć prawdziwy wkład w&nbsp;rozwój "
+"społeczności wolnego oprogramowania, nie może stawiać sobie za&nbsp;cel "
+"wolnych dodatków do&nbsp;niewolnych pakietów. Musi zachęcać do&nbsp;"
+"rozwijania przenośnego oprogramowania, które będzie mogło być 
uruchamiane "
+"na&nbsp;wolnych platformach opartych na&nbsp;GNU/Linuksie lub&nbsp;innych "
+"wolnych systemach operacyjnych. Jeśli spróbuje nakłonić nas 
do&nbsp;pójścia "
+"w&nbsp;przeciwnym kierunku, musimy odmówić."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -331,14 +306,15 @@
 "Restrictions Management, Microsoft continues to act to harm us. We would be "
 "fools indeed to let anything distract us from that."
 msgstr ""
-"Jakkolwiek dobre lub złe będą działania podjęte przez Fundację 
CodePlex, nie "
-"możemy przyjąć ich jako usprawiedliwienia dla aktów agresji Microsoftu "
-"przeciwko naszej społeczności. Od ostatniej próby sprzedania patentów 
&bdquo;"
-"trollom proxy&rdquo;, którzy mogliby wykonywać brudną robotę przeciwko 
GNU/"
-"Linuksowi, aż do ich długotrwałej promocji Digital Restrictions Management 
"
-"[<span style=\"italic\">cyfrowe zarządzanie ograniczeniami</span> &mdash; "
-"przyp. tłum.], Microsoft nadal działa na naszą szkodę. Bylibyśmy 
głupcami, "
-"gdybyśmy pozwolili czemukolwiek na odwrócenie naszej uwagi od tego."
+"Jakkolwiek dobre lub&nbsp;złe będą działania podjęte przez Fundację "
+"CodePlex, nie możemy przyjąć ich jako usprawiedliwienia dla aktów agresji 
"
+"Microsoftu przeciwko naszej społeczności. Od&nbsp;ostatniej próby 
sprzedania "
+"patentów &bdquo;trollom proxy&rdquo;, którzy mogliby wykonywać brudną 
robotę "
+"przeciwko GNU/Linuksowi, aż do&nbsp;ich długotrwałej promocji Digital "
+"Restrictions Management [<span style=\"italic\">cyfrowe zarządzanie "
+"ograniczeniami</span> &mdash; przyp. tłum.], Microsoft nadal działa 
na&nbsp;"
+"naszą szkodę. Bylibyśmy głupcami, gdybyśmy pozwolili czemukolwiek 
na&nbsp;"
+"odwrócenie naszej uwagi od&nbsp;tego."
 
 # type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
@@ -412,44 +388,11 @@
 #. type: Content of: <div><div>
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
 msgstr ""
-"Tłumaczenie: Marcin Wolak 2010; poprawki Daniel Oźminkowski, Tomasz W. "
-"Kozłowski 2010"
+"Tłumaczenie: Marcin Wolak 2010; poprawki Daniel Oźminkowski 2010, Tomasz W. 
"
+"Kozłowski 2010."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. timestamp start 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Updated:"
 msgstr "Aktualizowane:"
-
-# type: Content of: <dl><dd>
-#, fuzzy
-#~| msgid ""
-#~| "For information on coordinating and submitting translations of this "
-#~| "article, see <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-#~| "\">Translations README</a>."
-#~ msgid ""
-#~ "For information on coordinating and submitting translations of this "
-#~ "article, see <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-#~ "\">Translations README</a>."
-#~ msgstr ""
-#~ "Staramy się aby&nbsp;tłumaczenia były jak najlepsze, jednak&nbsp;nie "
-#~ "zawsze tłumaczenia są idealne. Komentarze i&nbsp;sugestie prosimy "
-#~ "przesyłać na&nbsp;adres <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
-#~ "address@hidden&gt;</a>.</p>\n"
-#~ "<p>Informacje o tłumaczeniach naszych stron Internetowych znajdziecie "
-#~ "na&nbsp;stronie <a href=\"http://www.gnu.org/server/standards/README.";
-#~ "translations.html\">Translations README</a>."
-
-# type: Content of: <div><h4>
-#~ msgid "Translations of this page"
-#~ msgstr "Tłumaczenia tej strony"
-
-# type: Content of: <div><p>
-#~ msgid ""
-#~ "Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted in "
-#~ "any medium, provided this notice is preserved."
-#~ msgstr ""
-#~ "Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted in "
-#~ "any medium, provided this notice is preserved. <br /> Zezwala się na "
-#~ "wykonywanie i dystrybucję wiernych kopii tego tekstu, niezależnie od "
-#~ "nośnika, pod warunkiem zachowania niniejszego zezwolenia."

Index: philosophy/po/not-ipr.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/not-ipr.pl.po,v
retrieving revision 1.24
retrieving revision 1.25
diff -u -b -r1.24 -r1.25
--- philosophy/po/not-ipr.pl.po 1 Feb 2014 21:28:59 -0000    1.24
+++ philosophy/po/not-ipr.pl.po 7 Mar 2014 03:03:47 -0000    1.25
@@ -4,22 +4,22 @@
 # Kamil Ignacak, 2005.
 # Wojciech Kotwica <address@hidden>, 2006.
 # Mariusz Libera <address@hidden>, 2010.
-# Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2010, 2011, 2013.
+# Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2010, 2011, 2013, 2014.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: not-ipr.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2014-02-01 21:25+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-10-17 20:24-0600\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-03-06 19:49-0600\n"
 "Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
 "Language: pl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Outdated-Since: 2014-02-01 21:25+0000\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
+"Outdated-Since: 2014-02-01 21:25+0000\n"
 
 #. type: Content of: <title>
 msgid ""
@@ -421,6 +421,11 @@
 "about &ldquo;Africa&rdquo; instead of a specific country causes lots of "
 "confusion</a>."
 msgstr ""
+"Kraje w Afryce są o wiele podobniejsze niż te prawa, a &bdquo;Afryka&rdquo; 
"
+"jest spójnym pojęciem geograficznym; tym nie mniej <a "
+"href=\"http://www.theguardian.com/world/2014/jan/24/africa-clinton\";>mówienie
 "
+"o &bdquo;Afryce&rdquo; zamiast o konkretnym kraju powoduje sporo "
+"zamieszania</a>."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""

Index: philosophy/po/plan-nine.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/plan-nine.pl.po,v
retrieving revision 1.8
retrieving revision 1.9
diff -u -b -r1.8 -r1.9
--- philosophy/po/plan-nine.pl.po    11 Feb 2014 13:28:59 -0000   1.8
+++ philosophy/po/plan-nine.pl.po    7 Mar 2014 03:03:47 -0000    1.9
@@ -1,33 +1,25 @@
 # Polish translation of http://www.gnu.org/philosophy/plan-nine.html
-# Copyright (C) 2002, 2004, 2011 Free Software Foundation, Inc.
+# Copyright (C) 2002, 2004, 2011, 2014 Free Software Foundation, Inc.
 # This file is distributed under the same license as the gnu.org article.
 # Wojciech Kotwica <address@hidden>, 2002, 2004.
 # Daniel Oźminkowski <address@hidden>, 2011.
-# Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2011.
+# Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2011, 2014.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: plan-nine.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2014-02-11 13:26+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-07-14 11:58-0600\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-03-06 19:53-0600\n"
 "Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
-"Language-Team: Polish\n"
+"Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
 "Language: pl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Outdated-Since: 2014-02-11 13:26+0000\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
 
-# type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
-# | The Problems of the Plan 9 License - GNU Project - Free Software
-# | Foundation [-(FSF)-]
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "The Problems of the Plan 9 License - GNU Project - Free Software "
-#| "Foundation (FSF)"
 msgid ""
 "The Problems of the Plan 9 License - GNU Project - Free Software Foundation"
 msgstr ""
@@ -98,16 +90,7 @@
 "the-point.html\">http://www.gnu.org/gnu/philosophy/open-source-misses-the-";
 "point.html</a>)."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-# | Here is a list of the problems that I found in the Plan 9 license. Some
-# | provisions restrict the Plan 9 software so that it is clearly
-# | non[---]free; others are just extremely obnoxious.
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Here is a list of the problems that I found in the Plan 9 license. Some "
-#| "provisions restrict the Plan 9 software so that it is clearly non-free; "
-#| "others are just extremely obnoxious."
 msgid ""
 "Here is a list of the problems that I found in the Plan 9 license. Some "
 "provisions restrict the Plan 9 software so that it is clearly nonfree; "
@@ -117,11 +100,7 @@
 "jej postanowienia nakładają na&nbsp;Plan&nbsp;9 takie restrykcje, że&nbsp;"
 "bez wątpienia nie jest wolny. Inne są tylko paskudne."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-# | First, here are the provisions that make the software non[---]free.
-#, fuzzy
-#| msgid "First, here are the provisions that make the software non-free."
 msgid "First, here are the provisions that make the software nonfree."
 msgstr ""
 "Po&nbsp;pierwsze, są tu zapisy, które powodują, że&nbsp;to oprogramowanie 
"
@@ -432,38 +411,3 @@
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Updated:"
 msgstr "Aktualizowane:"
-
-# type: Content of: <dl><dd>
-#, fuzzy
-#~| msgid ""
-#~| "For information on coordinating and submitting translations of this "
-#~| "article, see <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-#~| "\">Translations README</a>."
-#~ msgid ""
-#~ "For information on coordinating and submitting translations of this "
-#~ "article, see <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-#~ "\">Translations README</a>."
-#~ msgstr ""
-#~ "Staramy się aby&nbsp;tłumaczenia były jak najlepsze, jednak&nbsp;nie "
-#~ "zawsze tłumaczenia są idealne. Komentarze i&nbsp;sugestie prosimy "
-#~ "przesyłać na&nbsp;adres <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
-#~ "address@hidden&gt;</a>.</p>\n"
-#~ "<p>Informacje o tłumaczeniach naszych stron Internetowych znajdziecie "
-#~ "na&nbsp;stronie <a href=\"http://www.gnu.org/server/standards/README.";
-#~ "translations.html\">Translations README</a>."
-
-# type: Content of: <div><h4>
-#~ msgid "Translations of this page"
-#~ msgstr "Tłumaczenia tej strony"
-
-# type: Content of: <div><p>
-#~ msgid ""
-#~ "Copyright &copy; 2000 Richard Stallman <br /> Verbatim copying and "
-#~ "distribution of this entire article is permitted in any medium without "
-#~ "royalty provided this notice is preserved."
-#~ msgstr ""
-#~ "Copyright &copy; 2000 Richard M. Stallman <br /> Verbatim copying and "
-#~ "distribution of this entire article is permitted in any medium, provided "
-#~ "this notice is preserved. <br /> Zezwala się na&nbsp;wykonywanie i&nbsp;"
-#~ "dystrybucję wiernych kopii tego tekstu, niezależnie od&nbsp;nośnika, "
-#~ "pod&nbsp;warunkiem zachowania niniejszego zezwolenia."

Index: philosophy/po/right-to-read.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/right-to-read.pl.po,v
retrieving revision 1.28
retrieving revision 1.29
diff -u -b -r1.28 -r1.29
--- philosophy/po/right-to-read.pl.po  2 Mar 2014 00:06:48 -0000    1.28
+++ philosophy/po/right-to-read.pl.po  7 Mar 2014 03:03:47 -0000    1.29
@@ -1,21 +1,20 @@
 # Polish translation of http://www.gnu.org/philosophy/right-to-read.html
-# Copyright (C) 2000, 2003, 2004, 2006, 2011, 2012, 2013 Free Software 
Foundation, Inc.
+# Copyright (C) 2000, 2003, 2004, 2006, 2011, 2012, 2013, 2014 Free Software 
Foundation, Inc.
 # This file is distributed under the same license as the gnu.org article.
 # Tomasz Węgrzanowski <address@hidden>, 2000.
 # Wojciech Kotwica <address@hidden>, 2003, 2004, 2006.
-# Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2011, 2012, 2013.
+# Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2011, 2012, 2013, 2014.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: right-to-read.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2014-03-01 23:55+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-10-20 15:14-0600\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-03-06 19:54-0600\n"
 "Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
 "Language: pl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Outdated-Since: 2014-03-01 23:55+0000\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
@@ -717,11 +716,8 @@
 "Richarda M. Stallmana</cite>)."
 
 #. type: Content of: <h5>
-# | [-<strong>Other-]{+Other+} Texts to [-Read</strong>-] {+Read+}
-#, fuzzy
-#| msgid "<strong>Other Texts to Read</strong>"
 msgid "Other Texts to Read"
-msgstr "<strong>Inne teksty</strong>"
+msgstr "Inne teksty"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""

Index: philosophy/po/selling.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/selling.pl.po,v
retrieving revision 1.15
retrieving revision 1.16
diff -u -b -r1.15 -r1.16
--- philosophy/po/selling.pl.po 23 Feb 2014 23:29:29 -0000   1.15
+++ philosophy/po/selling.pl.po 7 Mar 2014 03:03:47 -0000    1.16
@@ -1,23 +1,22 @@
 # Polish translation of www.gnu.org/philosophy/selling.html
-# Copyright (C) 2010, 2011, 2013 Free Software Foundation, Inc.
+# Copyright (C) 2010, 2011, 2013, 2014 Free Software Foundation, Inc.
 # This file is distributed under the same license as the gnu.org article.
 # Wojciech Kotwica <address@hidden>, 2002.
 # Marcin Wolak <address@hidden>, 2010.
 # Jan Owoc <address@hidden>, 2010.
 # Marcin Wolak <address@hidden>, 2011.
-# Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2013.
+# Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2013, 2014.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: selling.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2014-02-23 23:25+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-10-27 19:57-0600\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-03-06 19:55-0600\n"
 "Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
 "Language: pl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Outdated-Since: 2014-02-23 23:25+0000\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
@@ -44,18 +43,7 @@
 "\">opinie na&nbsp;temat pomysłów sprzedawania wyjątków do&nbsp;licencji "
 "wolnego oprogramowania, tak jak na&nbsp;przykład do&nbsp;GNU GPL</a>.</em>"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-# | Many people believe that the spirit of the GNU Project is that you should
-# | not charge money for distributing copies of software, or that you should
-# | charge as little as [-possible &mdash; just-] {+possible&mdash;just+}
-# | enough to cover the cost. This is a misunderstanding.
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Many people believe that the spirit of the GNU Project is that you should "
-#| "not charge money for distributing copies of software, or that you should "
-#| "charge as little as possible &mdash; just enough to cover the cost. This "
-#| "is a misunderstanding."
 msgid ""
 "Many people believe that the spirit of the GNU Project is that you should "
 "not charge money for distributing copies of software, or that you should "
@@ -64,8 +52,8 @@
 msgstr ""
 "Wiele osób jest przekonanych, że&nbsp;postępując zgodnie z&nbsp;duchem "
 "projektu GNU nie powinno się pobierać opłat za&nbsp;rozpowszechnianie 
kopii "
-"albo, że&nbsp;opłata powinna być jak najniższa – tylko na&nbsp;pokrycie 
"
-"kosztów. To jest nieporozumienie."
+"albo, że&nbsp;opłata powinna być jak najniższa&nbsp;&ndash; tylko 
na&nbsp;"
+"pokrycie kosztów. To jest nieporozumienie."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -184,20 +172,7 @@
 msgid "Will a higher distribution price hurt some users?"
 msgstr "Czy&nbsp;wyższa opłata dystrybucyjna zaszkodzi niektórym 
użytkownikom?"
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-# | People sometimes worry that a high distribution fee will put free software
-# | out of range for users who don't have a lot of money. With <a
-# | href=\"/philosophy/categories.html#ProprietarySoftware\">proprietary
-# | software</a>, a high price does exactly [-that &mdash; but-]
-# | {+that&mdash;but+} free software is different.
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "People sometimes worry that a high distribution fee will put free "
-#| "software out of range for users who don't have a lot of money. With <a "
-#| "href=\"/philosophy/categories.html#ProprietarySoftware\">proprietary "
-#| "software</a>, a high price does exactly that &mdash; but free software is "
-#| "different."
 msgid ""
 "People sometimes worry that a high distribution fee will put free software "
 "out of range for users who don't have a lot of money. With <a href=\"/"
@@ -267,17 +242,7 @@
 "Ludzie uważają, że&nbsp;wysoka opłata za&nbsp;rozpowszechnianie zmniejszy 
"
 "liczbę użytkowników, albo&nbsp;że niska opłata zapewne ich przyciągnie."
 
-# type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-# | This is true for proprietary [-software &mdash; but-]
-# | {+software&mdash;but+} free software is different. With so many ways to
-# | get copies, the price of distribution service has less effect on
-# | popularity.
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "This is true for proprietary software &mdash; but free software is "
-#| "different. With so many ways to get copies, the price of distribution "
-#| "service has less effect on popularity."
 msgid ""
 "This is true for proprietary software&mdash;but free software is different. "
 "With so many ways to get copies, the price of distribution service has less "

Index: philosophy/po/shouldbefree.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/shouldbefree.pl.po,v
retrieving revision 1.28
retrieving revision 1.29
diff -u -b -r1.28 -r1.29
--- philosophy/po/shouldbefree.pl.po  2 Mar 2014 00:06:49 -0000    1.28
+++ philosophy/po/shouldbefree.pl.po  7 Mar 2014 03:03:47 -0000    1.29
@@ -1,23 +1,22 @@
 # Polish translation of http://www.gnu.org/philosophy/shouldbefree.html
-# Copyright (C) 2005, 2006, 2010, 2011, 2013 Free Software Foundation, Inc.
+# Copyright (C) 2005, 2006, 2010, 2011, 2013, 2014 Free Software Foundation, 
Inc.
 # This file is distributed under the same license as the gnu.org article.
 # Radosław Moszczyński, 2005.
 # Wojciech Kotwica <address@hidden>, 2005, 2006.
 # Marcin Wolak <address@hidden>, 2010.
 # Jan Owoc <address@hidden>, 2010.
-# Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2011, 2013.
+# Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2011, 2013, 2014.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: shouldbefree.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2014-03-01 23:55+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-03-24 17:57-0600\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-03-06 19:56-0600\n"
 "Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
 "Language: pl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Outdated-Since: 2014-03-01 23:55+0000\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
@@ -2059,26 +2058,15 @@
 "chcielibyśmy, żeby było w&nbsp;przypadku programu, którego użytkowanie 
jest "
 "destrukcyjne."
 
-# type: Content of: <h4>
 #. type: Content of: <h4>
-# | This essay is published in <a
-# | href=\"http://shop.fsf.org/product/free-software-free-society/\";><cite>Free
-# | Software, Free Society: The Selected Essays of Richard M.
-# | Stallman</cite></a>{+.+}
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "This essay is published in <a href=\"http://shop.fsf.org/product/free-";
-#| "software-free-society/\"><cite>Free Software, Free Society: The Selected "
-#| "Essays of Richard M. Stallman</cite></a>"
 msgid ""
 "This essay is published in <a href=\"http://shop.fsf.org/product/free-";
 "software-free-society/\"><cite>Free Software, Free Society: The Selected "
 "Essays of Richard M. Stallman</cite></a>."
 msgstr ""
-"Ten tekst został zamieszczony w&nbsp;książce <a 
href=\"http://shop.fsf.org/";
-"product/free-software-free-society/\"><cite>Free Software, Free Society</"
-"cite></a> (Wolne oprogramowanie, wolne społeczeństwo. Wybrane eseje 
Richarda "
-"M. Stallmana)."
+"Ten esej jest opublikowany w&nbsp;<a href=\"http://shop.fsf.org/product/free-";
+"software-free-society/\"><cite>Free Software, Free Society: The Selected "
+"Essays of Richard M. Stallman</cite></a>."
 
 # type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.

Index: po/home.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/po/home.pl.po,v
retrieving revision 1.269
retrieving revision 1.270
diff -u -b -r1.269 -r1.270
--- po/home.pl.po    6 Mar 2014 21:59:23 -0000    1.269
+++ po/home.pl.po    7 Mar 2014 03:03:48 -0000    1.270
@@ -9,19 +9,17 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: home.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2014-03-06 21:55+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-02-28 17:07-0600\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-03-06 20:02-0600\n"
 "Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
 "Language: pl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Outdated-Since: 2014-03-06 21:55+0000\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
 
-# type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
 msgid "The GNU Operating System"
 msgstr "System Operacyjny GNU"
@@ -355,32 +353,6 @@
 "\">pakiet GNU pozbawiony opieki</a>?</strong>"
 
 #. type: Content of: <div><p>
-# | <a [-href=\"/software/enscript/\">enscript</a>, <a-]
-# | href=\"/software/gleem/\">gleem</a>, <a
-# | href=\"/software/gnatsweb/\">gnatsweb</a>, <a
-# | href=\"/software/gnukart/\">gnukart</a>, <a
-# | href=\"/software/groff/\">groff</a>, <a
-# | href=\"/software/halifax/\">halifax</a>, <a
-# | href=\"/software/indent/\">indent</a>, <a
-# | href=\"/software/jwhois/\">jwhois</a>, <a
-# | href=\"/software/metahtml/\">metahtml</a>, <a
-# | href=\"/software/orgadoc/\">orgadoc</a>, <a
-# | href=\"/software/polyxmass/\">polyxmass</a>, <a
-# | href=\"/software/superopt/\">superopt</a>, <a
-# | [-href=\"/software/teximpatient/\">teximpatient</a>, <a
-# | href=\"/software/trueprint/\">trueprint</a>-]
-# | {+href=\"/software/teximpatient/\">teximpatient</a>+}
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"/software/enscript/\">enscript</a>, <a href=\"/software/gleem/"
-#| "\">gleem</a>, <a href=\"/software/gnatsweb/\">gnatsweb</a>, <a href=\"/"
-#| "software/gnukart/\">gnukart</a>, <a href=\"/software/groff/\">groff</a>, "
-#| "<a href=\"/software/halifax/\">halifax</a>, <a href=\"/software/indent/"
-#| "\">indent</a>, <a href=\"/software/jwhois/\">jwhois</a>, <a href=\"/"
-#| "software/metahtml/\">metahtml</a>, <a href=\"/software/orgadoc/"
-#| "\">orgadoc</a>, <a href=\"/software/polyxmass/\">polyxmass</a>, <a href="
-#| "\"/software/superopt/\">superopt</a>, <a href=\"/software/teximpatient/"
-#| "\">teximpatient</a>, <a href=\"/software/trueprint/\">trueprint</a>"
 msgid ""
 "<a href=\"/software/gleem/\">gleem</a>, <a href=\"/software/gnatsweb/"
 "\">gnatsweb</a>, <a href=\"/software/gnukart/\">gnukart</a>, <a href=\"/"
@@ -391,15 +363,14 @@
 "href=\"/software/superopt/\">superopt</a>, <a href=\"/software/teximpatient/"
 "\">teximpatient</a>"
 msgstr ""
-"<a href=\"/software/enscript/\">enscript</a>, <a href=\"/software/gleem/"
-"\">gleem</a>, <a href=\"/software/gnatsweb/\">gnatsweb</a>, <a href=\"/"
-"software/gnukart/\">gnukart</a>, <a href=\"/software/groff/\">groff</a>, <a "
-"href=\"/software/halifax/\">halifax</a>, <a href=\"/software/indent/"
-"\">indent</a>, <a href=\"/software/jwhois/\">jwhois</a>, <a href=\"/software/"
-"metahtml/\">metahtml</a>, <a href=\"/software/orgadoc/\">orgadoc</a>, <a "
-"href=\"/software/polyxmass/\">polyxmass</a>, <a href=\"/software/superopt/"
-"\">superopt</a>, <a href=\"/software/teximpatient/\">teximpatient</a>, <a "
-"href=\"/software/trueprint/\">trueprint</a>"
+"<a href=\"/software/gleem/\">gleem</a>, <a href=\"/software/gnatsweb/"
+"\">gnatsweb</a>, <a href=\"/software/gnukart/\">gnukart</a>, <a href=\"/"
+"software/groff/\">groff</a>, <a href=\"/software/halifax/\">halifax</a>, <a "
+"href=\"/software/indent/\">indent</a>, <a href=\"/software/jwhois/\">jwhois</"
+"a>, <a href=\"/software/metahtml/\">metahtml</a>, <a href=\"/software/"
+"orgadoc/\">orgadoc</a>, <a href=\"/software/polyxmass/\">polyxmass</a>, <a "
+"href=\"/software/superopt/\">superopt</a>, <a href=\"/software/teximpatient/"
+"\">teximpatient</a>"
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""

Index: server/po/takeaction.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/takeaction.pl.po,v
retrieving revision 1.183
retrieving revision 1.184
diff -u -b -r1.183 -r1.184
--- server/po/takeaction.pl.po 6 Mar 2014 21:59:25 -0000    1.183
+++ server/po/takeaction.pl.po 7 Mar 2014 03:03:48 -0000    1.184
@@ -9,14 +9,13 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: home.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2014-03-06 21:55+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-02-28 17:08-0600\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-03-06 20:02-0600\n"
 "Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
 "Language: pl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Outdated-Since: 2014-03-06 21:55+0000\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
@@ -197,32 +196,6 @@
 msgstr "Następujące pakiety potrzebują opiekuna:"
 
 #. type: Content of: <p>
-# | <a [-href=\"/software/enscript/\">enscript</a>, <a-]
-# | href=\"/software/gleem/\">gleem</a>, <a
-# | href=\"/software/gnatsweb/\">gnatsweb</a>, <a
-# | href=\"/software/gnukart/\">gnukart</a>, <a
-# | href=\"/software/groff/\">groff</a>, <a
-# | href=\"/software/halifax/\">halifax</a>, <a
-# | href=\"/software/indent/\">indent</a>, <a
-# | href=\"/software/jwhois/\">jwhois</a>, <a
-# | href=\"/software/metahtml/\">metahtml</a>, <a
-# | href=\"/software/orgadoc/\">orgadoc</a>, <a
-# | href=\"/software/polyxmass/\">polyxmass</a>, <a
-# | href=\"/software/superopt/\">superopt</a>, <a
-# | [-href=\"/software/teximpatient/\">teximpatient</a>, <a
-# | href=\"/software/trueprint/\">trueprint</a>-]
-# | {+href=\"/software/teximpatient/\">teximpatient</a>+}
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"/software/enscript/\">enscript</a>, <a href=\"/software/gleem/"
-#| "\">gleem</a>, <a href=\"/software/gnatsweb/\">gnatsweb</a>, <a href=\"/"
-#| "software/gnukart/\">gnukart</a>, <a href=\"/software/groff/\">groff</a>, "
-#| "<a href=\"/software/halifax/\">halifax</a>, <a href=\"/software/indent/"
-#| "\">indent</a>, <a href=\"/software/jwhois/\">jwhois</a>, <a href=\"/"
-#| "software/metahtml/\">metahtml</a>, <a href=\"/software/orgadoc/"
-#| "\">orgadoc</a>, <a href=\"/software/polyxmass/\">polyxmass</a>, <a href="
-#| "\"/software/superopt/\">superopt</a>, <a href=\"/software/teximpatient/"
-#| "\">teximpatient</a>, <a href=\"/software/trueprint/\">trueprint</a>"
 msgid ""
 "<a href=\"/software/gleem/\">gleem</a>, <a href=\"/software/gnatsweb/"
 "\">gnatsweb</a>, <a href=\"/software/gnukart/\">gnukart</a>, <a href=\"/"
@@ -233,15 +206,14 @@
 "href=\"/software/superopt/\">superopt</a>, <a href=\"/software/teximpatient/"
 "\">teximpatient</a>"
 msgstr ""
-"<a href=\"/software/enscript/\">enscript</a>, <a href=\"/software/gleem/"
-"\">gleem</a>, <a href=\"/software/gnatsweb/\">gnatsweb</a>, <a href=\"/"
-"software/gnukart/\">gnukart</a>, <a href=\"/software/groff/\">groff</a>, <a "
-"href=\"/software/halifax/\">halifax</a>, <a href=\"/software/indent/"
-"\">indent</a>, <a href=\"/software/jwhois/\">jwhois</a>, <a href=\"/software/"
-"metahtml/\">metahtml</a>, <a href=\"/software/orgadoc/\">orgadoc</a>, <a "
-"href=\"/software/polyxmass/\">polyxmass</a>, <a href=\"/software/superopt/"
-"\">superopt</a>, <a href=\"/software/teximpatient/\">teximpatient</a>, <a "
-"href=\"/software/trueprint/\">trueprint</a>"
+"<a href=\"/software/gleem/\">gleem</a>, <a href=\"/software/gnatsweb/"
+"\">gnatsweb</a>, <a href=\"/software/gnukart/\">gnukart</a>, <a href=\"/"
+"software/groff/\">groff</a>, <a href=\"/software/halifax/\">halifax</a>, <a "
+"href=\"/software/indent/\">indent</a>, <a href=\"/software/jwhois/\">jwhois</"
+"a>, <a href=\"/software/metahtml/\">metahtml</a>, <a href=\"/software/"
+"orgadoc/\">orgadoc</a>, <a href=\"/software/polyxmass/\">polyxmass</a>, <a "
+"href=\"/software/superopt/\">superopt</a>, <a href=\"/software/teximpatient/"
+"\">teximpatient</a>"
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ". And these packages are looking for co-maintainers:"reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]