www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/server/po whatsnew.uk.po


From: Pavel Kharitonov
Subject: www/server/po whatsnew.uk.po
Date: Sun, 22 Sep 2013 04:18:43 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Pavel Kharitonov <ineiev>    13/09/22 04:18:43

Modified files:
    server/po   : whatsnew.uk.po 

Log message:
    Validation fix.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/whatsnew.uk.po?cvsroot=www&r1=1.42&r2=1.43

Patches:
Index: whatsnew.uk.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/whatsnew.uk.po,v
retrieving revision 1.42
retrieving revision 1.43
diff -u -b -r1.42 -r1.43
--- whatsnew.uk.po   22 Sep 2013 03:58:32 -0000   1.42
+++ whatsnew.uk.po   22 Sep 2013 04:18:43 -0000   1.43
@@ -136,7 +136,7 @@
 "bulletins.html\">More info</a>."
 msgstr ""
 "Перший внесок <a href=\"/bulletins/gnustatus-2011-01.html\"> 
Звіту про стан "
-"GNU</ A> доступний. Це часткове відродження 
оригінального<cite>бюлетеня GNU</"
+"GNU</a> доступний. Це часткове відродження 
оригінального<cite>бюлетеня GNU</"
 "cite>, з метою надання усієї пов'язаної з GNU 
інформаціїчас від часу для "
 "стількох пакетів, наскільки це можливо. <a 
href=\"/bulletins/bulletins.html"
 "\">Додаткова інформація</a>."
@@ -335,7 +335,7 @@
 msgstr ""
 "FSF залучає нового менеджера кампаній, аби 
допомогти GNU і "
 "запуститиDefectiveByDesign, PlayOgg, та інших цікавих 
кампанії вільного "
-"програмного забезпечення. 
<ahref=\"http://www.fsf.org/news/кампаній-менеджер";
+"програмного забезпечення. <a 
href=\"http://www.fsf.org/news/campaigns-manager";
 "\">Прочитайте про працю таяк її 
застосувати</a>."
 
 # type: Content of: <dl><dt>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]