www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy gnutella.hr.html government-free...


From: GNUN
Subject: www/philosophy gnutella.hr.html government-free...
Date: Sun, 08 Sep 2013 11:30:06 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   GNUN <gnun>   13/09/08 11:30:05

Modified files:
    philosophy   : gnutella.hr.html 
             government-free-software.hr.html 
    philosophy/po : gnutella.hr-en.html gnutella.hr.po 
             government-free-software.hr-en.html 
             government-free-software.hr.po 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/gnutella.hr.html?cvsroot=www&r1=1.8&r2=1.9
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/government-free-software.hr.html?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/gnutella.hr-en.html?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/gnutella.hr.po?cvsroot=www&r1=1.4&r2=1.5
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/government-free-software.hr-en.html?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/government-free-software.hr.po?cvsroot=www&r1=1.7&r2=1.8

Patches:
Index: gnutella.hr.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/gnutella.hr.html,v
retrieving revision 1.8
retrieving revision 1.9
diff -u -b -r1.8 -r1.9
--- gnutella.hr.html  29 Jul 2013 14:33:01 -0000   1.8
+++ gnutella.hr.html  8 Sep 2013 11:30:03 -0000    1.9
@@ -1,124 +1,110 @@
 
+
 <!--#include virtual="/server/header.hr.html" -->
+<!-- Parent-Version: 1.75 -->
 
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
 <!--#set var="ENGLISH_PAGE" value="/philosophy/gnutella.en.html" -->
 
-<title>Što se tiče Gnutelle - GNU projekt - Zaklada za slobodan softver 
(FSF)</title>
+<title>O Gnutelli - Projekt GNU - Zaklada za slobodan softver</title>
 
 <!--#include virtual="/philosophy/po/gnutella.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.hr.html" -->
-<!--#set var="PO_FILE"
- value='<a href="http://www.gnu.org/philosophy/po/gnutella.hr.po";>
- http://www.gnu.org/philosophy/po/gnutella.hr.po</a>' -->
- <!--#set var="ORIGINAL_FILE" value="/philosophy/gnutella.html" -->
- <!--#set var="DIFF_FILE" value="/philosophy/po/gnutella.hr-diff.html" -->
- <!--#set var="OUTDATED_SINCE" value="2013-05-30" -->
- <!--#include virtual="/server/outdated.hr.html" -->
-<h2>Što se tiče Gnutelle</h2>
-
-<!-- This document uses XHTML 1.0 Strict, but may be served as -->
-<!-- text/html. Please ensure that markup style considers -->
-<!-- appendex C of the XHTML 1.0 standard. See validator.w3.org. -->
-<!-- Please ensure links are consistent with Apache's MultiView. -->
-<!-- Change include statements to be consistent with the relevant -->
-<!-- language, where necessary. -->
-<p>
-&ldquo;Gnutella&rdquo; je, sada, ime protokola za distribuirano dijeljenje
-datoteka, većinom korištenog za glazbene datoteke. Također, ime ponekad
-upućuje na tu samu mrežu, kao i na izvorni Gnutella softver. Situacija je
-podosta zbunjujuća. Za više informacija o izvoru i povijesti Gnutelle, molim
-vas, uputite se na <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Gnutella";>Wikipedia
-članak</a> na tu temu. </p>
-
-<p>
-U svakom slučaju, ime je originalno bilo igra riječima sa &ldquo;GNU&rdquo;
-(originalni developeri su planirali objaviti svoj kod pod GNU GPL-om, i
-moguće je da su imali namjeru pridonijeti kod GNU projektu) i sa
-&ldquo;Nutella&rdquo; (čokoladica u kojoj su originalni developeri
+<h2>O Gnutelli</h2>
+
+<p>
+Trenutno, &ldquo;Gnutella&rdquo; je naziv protokola za distribuirano
+dijeljenje datoteka, većinom korištenog za glazbene datoteke. Također, naziv
+ponekad upućuje na samu mrežu, ali i na prvotni softver Gnutella. Situacija
+je podosta zbunjujuća. Za više informacija o porijeklu i povijesti Gnutelle
+pogledajte <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Gnutella";>članak na
+Wikipediji</a> na tu temu. </p>
+
+<p>
+U svakom slučaju, naziv je prvotno predstavljao igru riječima
+&ldquo;GNU&rdquo; (originalni razvojni tim je planirao objaviti kod pod GNU
+GPL-om, i moguće je da su imali namjeru pridonijeti kod Projektu GNU) i
+&ldquo;Nutella&rdquo; (čokoladica u kojoj su originalni razvijatelji
 uživali). Međutim, niti originalni softver, niti bilo koji od sadašnjih
 srodnih projekata nisu <a
-href="/philosophy/categories.html#GNUsoftware">službeni GNU
-paketi</a>. Pitali smo Gnutella developere da promijene ime radi
-izbjegavanja konfuzije; možda će se to ubuduće dogoditi.</p>
+href="/philosophy/categories.html#GNUsoftware">službeni GNU-ovi
+paketi</a>. Tražili smo Gnutelline razvijatelje da promijene ime kako bi se
+izbjegli nesporazumi; no to se tek treba ostvariti.</p>
 
 <p>
 Postoji nekoliko programa koji su slobodan softver i koji implementiraju
-Gnutella protokol, kao Å¡to su <a
+Gnutellin protokol, kao Å¡to su <a
 href="http://gtk-gnutella.sourceforge.net/";>gtk-gnutella</a>, <a
 href="http://mutella.sourceforge.net/";>mutella</a> i <a
-href="http://sourceforge.net/projects/gnucleus/";>gnucleus</a>. Molim vas
-primijetite da niti jedan od tih programa nije službeno <a
-href="/philosophy/categories.html#GNUsoftware">GNU softver</a>. GNU ima svoj
-program za umrežavanje bez poslužitelja<sup><a
-href="#TransNote1">1</a></sup>, <a href="/software/GNUnet/">GNUnet</a>, čija
-dokumentacija uključuje <a href="https://gnunet.org/compare";>usporedbu
-protokola</a>.</p>
+href="http://sourceforge.net/projects/gnucleus/";>gnucleus</a>. Primijetite
+da niti jedan od tih programa nije službeno <a
+href="/philosophy/categories.html#GNUsoftware">GNU-ov softver</a>. GNU ima
+svoj program za umrežavanje bez poslužitelja (<i>peer-to-peer
+networking</i>), <a href="/software/GNUnet/">GNUnet</a>, čija dokumentacija
+uključuje <a href="https://gnunet.org/compare";>usporedbu protokola</a>.</p>
 
 <p>
 Zaklada za slobodan softver se bavi slobodom kopiranja i izmjene softvera;
-glazba je izvan našeg dosega. Ali postoji djelomična sličnost u etičkim
-pitanjima kopiranja softvera i kopiranja glazbenih zapisa. Neki članci u
-direktoriju za <a href="/philosophy/philosophy.html#Laws">filozofiju</a>
-imaju veze sa pitanjima kopiranja drugih stvari osim softvera. Neki <a
+glazba je van našeg dosega. Međutim, postoji djelomična sličnost u etičkim
+pitanjima kopiranja softvera i kopiranja glazbenih zapisa. Neki se članci u
+direktoriju <a href="/philosophy/philosophy.html#Laws">filozofije</a> bave
+pitanjima kopiranja i drugih stvari osim softvera. Relevantni su i <a
 href="/philosophy/third-party-ideas.html">članci drugih ljudi</a>, prema
-kojima imamo poveznice, isto su relevantni. </p>
+kojima imamo poveznice.</p>
 
 <p>
-Bez obzira na vrstu objavljene informacije koja je u razmjeni, nagovaramo
-ljude da odbiju pretpostavku da neka osoba ili kompanija ima prirodno pravo
-zabrane razmjene i da može diktirati kako točno javnost može koristiti tu
-informaciju. Čak i pravni sustav SAD-a poimence <a
+Bez obzira na vrstu objavljene informacije koja se dijeli, apeliramo na
+ljude da odbiju pretpostavku po kojoj neka osoba ili tvrtka ima prirodno
+pravo zabrane razmjene i da može diktirati kako točno javnost može koristiti
+tu informaciju. Čak i pravni sustav SAD-a poimence <a
 href="/philosophy/reevaluating-copyright.html">odbija</a> tu nedruštvenu
 ideju. </p>
 
-<!-- If needed, change the copyright block at the bottom. In general, -->
-<!-- all pages on the GNU web server should have the section about  -->
-<!-- verbatim copying. Please do NOT remove this without talking   -->
-<!-- with the webmasters first. -->
-<!-- Please make sure the copyright date is consistent with the document -->
-<!-- and that it is like this "2001, 2002" not this "2001-2002." -->
 <div style="font-size: small;">
 
 <!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.-->
-<h3>Bilješke prevoditelja</h3><ol><li id="TransNote1">Doslovan prijevod je
-mrežni rad &ldquo;isti sa istim&rdquo; (<i>peer-to-peer networking</i>), i
-označava umrežavanje radnih stanica bez centralnog poslužitelja gdje radne
-stanice nalaze jedna drugu pomoću emisije (<i>broadcast</i>) mrežnih
-paketa.</li></ol></div>
+ </div>
 </div>
 
 <!-- for id="content", starts in the include above -->
 <!--#include virtual="/server/footer.hr.html" -->
 <div id="footer">
 
-<p>
-Molim vas šaljite općenite FSF &amp; GNU upite na <a
-href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Postoje isto i <a
-href="/contact/">drugi načini kontaktiranja</a> FSF-a.
-<br />
-Prekinute poveznice i drugi ispravci ili prijedlozi mogu biti poslani na <a
-href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. 
-</p>
-
-<p>
-Radimo naporno i dajemo sve od sebe da bi pružili točne, visoko kvalitetne
-prijevode. Međutim, nismo oslobođeni od nesavršenosti. Molim vas šaljite
-vaše komentare i općenite prijedloge u tom smislu na <a
-href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
-<p>Za informacije o koordiniranju i slanju prijevoda naših mrežnih stranica,
-pogledajte <a href="/server/standards/README.translations.html">README za
-prijevode</a>.
-</p>
-
-<p>
-Copyright &copy; 2004, 2005, 2007 Free Software Foundation, Inc.,
-</p>
-<address>51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA</address>
-<p>Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom <a rel="license"
-href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.hr";> Creative
-Commons Imenovanje-Bez prerada 3.0 SAD</a>.
-</p>
+<p>Molimo vas, općenite upite o FSF &amp; GNU šaljite na <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Postoje i <a
+href="/contact/">drugi načini kontaktiranja</a> FSF-a. Prekinute poveznice i
+ostale ispravke ili prijedloge možete poslati na <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+<p>
+<!-- TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+    replace it with the translation of these two:
+
+    We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+    translations. However, we are not exempt from imperfection.
+    Please send your comments and general suggestions in this regard
+    to <a href="mailto:address@hidden";>
+
+    &lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+    <p>For information on coordinating and submitting translations of
+    our web pages, see <a
+    href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+    README</a>. -->
+Radimo naporno i dajemo sve od sebe kako bismo pružili točne, visoko
+kvalitetne prijevode. Međutim, nismo oslobođeni od nesavršenosti. Molimo
+vas, šaljite svoje komentare i općenite prijedloge u tom smislu na <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
+Za informacije o koordiniranju i dostavljanju prijevoda naših mrežnih
+stranica, pogledajte <a
+href="/server/standards/README.translations.html">PROČITAJME za
+prijevode</a>.</p>
+
+<p>Copyright &copy; 2004, 2005, 2007 Free Software Foundation, Inc.</p>
+
+<p>Ovo djelo dano je na korištenje pod <a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.hr";>licencom
+Creative Commons Imenovanje-Bez prerada 3.0 SAD</a>.</p>
 
 <!--#include virtual="/server/bottom-notes.hr.html" -->
 <div class="translators-credits">
@@ -128,14 +114,13 @@
 
 
 <p><!-- timestamp start -->
-Zadnji put promijenjeno:
+Vrijeme zadnje izmjene:
 
-$Date: 2013/07/29 14:33:01 $
+$Date: 2013/09/08 11:30:03 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
-
 </div>
 </body>
 </html>

Index: government-free-software.hr.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/government-free-software.hr.html,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- government-free-software.hr.html  13 Jun 2013 20:29:50 -0000   1.1
+++ government-free-software.hr.html  8 Sep 2013 11:30:04 -0000    1.2
@@ -27,7 +27,7 @@
 slobodu onih koji ga koriste; to je društveni problem na čijem bi
 iskorjenjivanju država trebala raditi.</p>
 
-<p>Država pri vlastitom korištenju računala treba insistirati na slobodnom
+<p>Pri vlastitom korištenju računala, država treba inzistirati na slobodnom
 softveru zbog svojeg računalnog suvereniteta (državne kontrole nad njenim
 vlastitim računalnim radom). Svi korisnici zaslužuju imati kontrolu nad
 svojim korištenjem računala, no država ima odgovornost prema ljudima
@@ -56,13 +56,13 @@
 Obrazovne aktivnosti, ili barem one državnih subjekata, moraju poučavati
 samo slobodan softver (dakle, nikada ne bi smjeli navoditi studente na
 korištenje neslobodnog programa), a trebale bi poučavati o građanskim
-osnovama insistiranja na slobodnom softveru. Poučavati neslobodan softver
+osnovama inzistiranja na slobodnom softveru. Poučavati neslobodan softver
 znači poučavati ovisnost, što je suprotno zadaći škole.</li>
 </ul>
 
 <h3>Država i javnost</h3>
-<p>Isto je tako ključna i državna politika koja utječe na to koji softver
-pojedinci i organizacije koriste:</p>
+<p>Ključna je i državna politika koja utječe na to koji softver pojedinci i
+organizacije koriste:</p>
 
 <ul>
 <li><p><b>Nikada ne zahtijevati neslobodne programe</b><br />
@@ -94,9 +94,9 @@
 distribuirati djela s ograničenjem korištenja digitalnih sadržaja.</p></li>
 
 <li><p><b>Odijeliti računala od licenci</b><br />
-Prodaja računala ne smije zahtijevati nabavku vlasničke softverske licence.
-Od prodavača treba zakonom zahtijevati da ponudi kupcu izbor kupovine
-računala bez vlasničkog softvera i bez plaćanja naknade za licencu.</p>
+Prodaja računala ne smije zahtijevati nabavku vlasničke softverske
+licence. Od prodavača treba zakonom zahtijevati da ponudi kupcu izbor
+kupovine računala bez vlasničkog softvera i bez plaćanja naknade za 
licencu.</p>
 <p>Nametnuto plaćanje je sporedna nepravilnost i ne bi nam trebala skrenuti
 pažnju sa suštinske nepravde vlasničkog softvera, gubitka slobode, što je
 posljedica njegovog korištenja. Ipak, zlouporaba prisiljavanja korisnika da
@@ -122,18 +122,18 @@
 
 <li><p><b>Razviti slobodna IT rješenja</b><br />
 Kada državni subjekt plaća razvoj računalnog rješenja, ugovor mora
-zahtijevati da rješenje bude isporučeno kao slobodan softver i mora biti u
-mogućnosti raditi u 100% slobodnom okruženju. Svi ugovori moraju ovo
-zahtijevati, tako da ako se razvijatelj ne pridržava ovog zahtjeva, djelo ne
-može biti plaćeno.</p></li>
+zahtijevati da rješenje bude isporučeno kao slobodan softver i mora biti
+izvedeno tako da se može pokretati i razvijati u 100% slobodnom
+okruženju. Ovo mora biti zahtjev u svim ugovorima, te ukoliko razvijatelj ne
+ispoštuje taj zahtjev, djelo ne može biti plaćeno.</p></li>
 
 <li><p><b>Odabrati računala za slobodan softver</b><br />
 Kada državni subjekt kupuje ili unajmljuje računala, mora izabrati između
-modela koji su najbliže, u svojem razredu, da budu u mogućnosti raditi bez
-ikakvog vlasničkog softvera. Država treba održavati, za svaku pojedinu
-vrstu računala, popis modela odobrenih na osnovi ovog kriterija. Modelima
-koji su dostupni i javnosti i državi treba dati prednost pred onima
-dostupnima samo državi.</p></li>
+modela koji su najbliže, u svojem razredu, mogućnosti da rade bez ikakvog
+vlasničkog softvera. Država treba održavati, za svaku pojedinu vrstu
+računala, popis modela odobrenih na osnovi ovog kriterija. Modelima koji su
+dostupni i javnosti i državi treba dati prednost pred onima dostupnima samo
+državi.</p></li>
 
 <li><p><b>Pregovarati s proizvođačima</b><br />
 Država treba aktivno pregovarati s proizvođačima kako bi omogućila
@@ -264,7 +264,7 @@
 <p><!-- timestamp start -->
 Vrijeme zadnje izmjene:
 
-$Date: 2013/06/13 20:29:50 $
+$Date: 2013/09/08 11:30:04 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: po/gnutella.hr-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/gnutella.hr-en.html,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- po/gnutella.hr-en.html   15 Apr 2013 10:28:21 -0000   1.1
+++ po/gnutella.hr-en.html   8 Sep 2013 11:30:04 -0000    1.2
@@ -1,17 +1,11 @@
 <!--#include virtual="/server/header.html" -->
-<title>Regarding Gnutella - GNU Project - Free Software Foundation 
(FSF)</title>
+<!-- Parent-Version: 1.75 -->
+<title>Regarding Gnutella
+- GNU Project - Free Software Foundation</title>
 <!--#include virtual="/philosophy/po/gnutella.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.html" -->
 <h2>Regarding Gnutella</h2>
 
-<!-- This document uses XHTML 1.0 Strict, but may be served as -->
-<!-- text/html. Please ensure that markup style considers -->
-<!-- appendex C of the XHTML 1.0 standard. See validator.w3.org. -->
-
-<!-- Please ensure links are consistent with Apache's MultiView. -->
-<!-- Change include statements to be consistent with the relevant -->
-<!-- language, where necessary. -->
-
 <p>
 &ldquo;Gnutella&rdquo; is, at present, the name for a protocol for distributed
 file sharing, mostly used for music files. The name also sometimes
@@ -63,52 +57,47 @@
 can use it. Even the US legal system nominally
 <a href="/philosophy/reevaluating-copyright.html">rejects</a> that
 anti-social idea.</p>
-
-<!-- If needed, change the copyright block at the bottom. In general, -->
-<!-- all pages on the GNU web server should have the section about  -->
-<!-- verbatim copying. Please do NOT remove this without talking   -->
-<!-- with the webmasters first. --> 
-<!-- Please make sure the copyright date is consistent with the document -->
-<!-- and that it is like this "2001, 2002" not this "2001-2002." -->
 </div><!-- for id="content", starts in the include above -->
 <!--#include virtual="/server/footer.html" -->
 <div id="footer">
 
-<p>
-Please send FSF &amp; GNU inquiries to 
-<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
-There are also <a href="/contact/">other ways to contact</a> 
-the FSF.
-<br />
-Please send broken links and other corrections or suggestions to
-<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
-</p>
+<p>Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a
+href="/contact/">other ways to contact</a> the FSF. Broken links and other
+corrections or suggestions can be sent to <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+<p><!-- TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+    replace it with the translation of these two:
+
+    We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+    translations. However, we are not exempt from imperfection.
+    Please send your comments and general suggestions in this regard
+    to <a href="mailto:address@hidden";>
+    &lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+    <p>For information on coordinating and submitting translations of
+    our web pages, see <a
+    href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+    README</a>. -->
+Please see the <a
+href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for
+information on coordinating and submitting translations of this article.</p>
 
-<p>
-Please see the 
-<a href="/server/standards/README.translations.html">Translations
-README</a> for information on coordinating and submitting
-translations of this article.
-</p>
+<p>Copyright &copy; 2004, 2005, 2007 Free Software Foundation, Inc.</p>
 
-<p>
-Copyright &copy; 2004, 2005, 2007 Free Software Foundation, Inc.,
-</p>
-<address>51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA</address>
 <p>This page is licensed under a <a rel="license"
 href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/";>Creative
-Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>.
-</p>
+Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>.</p>
 
 <!--#include virtual="/server/bottom-notes.html" -->
 
 <p>Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2013/04/15 10:28:21 $
+$Date: 2013/09/08 11:30:04 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
-
 </div>
 </body>
 </html>

Index: po/gnutella.hr.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/gnutella.hr.po,v
retrieving revision 1.4
retrieving revision 1.5
diff -u -b -r1.4 -r1.5
--- po/gnutella.hr.po  8 Sep 2013 10:58:15 -0000    1.4
+++ po/gnutella.hr.po  8 Sep 2013 11:30:05 -0000    1.5
@@ -15,14 +15,11 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Outdated-Since: 2013-05-30 14:25+0000\n"
 "X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n"
 "%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 
-# | Regarding Gnutella - GNU Project - Free Software Foundation [-(FSF)-]
 #. type: Content of: <title>
-#| msgid "Regarding Gnutella - GNU Project - Free Software Foundation (FSF)"
 msgid "Regarding Gnutella - GNU Project - Free Software Foundation"
 msgstr "O Gnutelli - Projekt GNU - Zaklada za slobodan softver"
 
@@ -125,14 +122,7 @@
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
 msgstr " "
 
-# || No change detected. The change might only be in amounts of spaces.
 #. type: Content of: <div><p>
-#| msgid ""
-#| "Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";
-#| "org\">&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/"
-#| "\">other ways to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections "
-#| "or suggestions can be sent to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
-#| "address@hidden&gt;</a>."
 msgid ""
 "Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";
 "\">&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other 
ways "
@@ -171,9 +161,7 @@
 "pogledajte <a href=\"/server/standards/README.translations.html\">PROČITAJME 
"
 "za prijevode</a>."
 
-# | Copyright &copy; 2004, 2005, 2007 Free Software Foundation, Inc.[-,-]
 #. type: Content of: <div><p>
-#| msgid "Copyright &copy; 2004, 2005, 2007 Free Software Foundation, Inc.,"
 msgid "Copyright &copy; 2004, 2005, 2007 Free Software Foundation, Inc."
 msgstr "Copyright &copy; 2004, 2005, 2007 Free Software Foundation, Inc."
 

Index: po/government-free-software.hr-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/government-free-software.hr-en.html,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- po/government-free-software.hr-en.html   13 Jun 2013 20:29:50 -0000   
1.1
+++ po/government-free-software.hr-en.html   8 Sep 2013 11:30:05 -0000    
1.2
@@ -117,11 +117,12 @@
 agency's goal should be to reduce the number of exceptions to zero.</p></li>
 
 <li><p><b>Develop free IT solutions</b><br />
-When a state entity pays for development of a computing solution,
-the contract must require it be delivered as free software and be
-capable of running on a 100% free environment. All contracts must
-require this, so that if the developer does not comply with this
-requirement, the work cannot be paid for.</p></li>
+When a state entity pays for development of a computing solution, the
+contract must require it be delivered as free software, and that it be
+designed such that one can both run it and develop it on a 100%-free
+environment. All contracts must require this, so that if the
+developer does not comply with these requirements, the work cannot be
+paid for.</p></li>
 
 <li><p><b>Choose computers for free software</b><br />
 When a state entity buys or leases computers, it must choose among
@@ -245,7 +246,7 @@
 
 <p>Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2013/06/13 20:29:50 $
+$Date: 2013/09/08 11:30:05 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: po/government-free-software.hr.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/government-free-software.hr.po,v
retrieving revision 1.7
retrieving revision 1.8
diff -u -b -r1.7 -r1.8
--- po/government-free-software.hr.po  8 Sep 2013 11:16:07 -0000    1.7
+++ po/government-free-software.hr.po  8 Sep 2013 11:30:05 -0000    1.8
@@ -14,7 +14,6 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Outdated-Since: 2013-07-19 14:55+0000\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n"
 "%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
@@ -288,19 +287,7 @@
 msgid "<b>Develop free IT solutions</b>"
 msgstr "<b>Razviti slobodna IT rješenja</b>"
 
-# | When a state entity pays for development of a computing solution, the
-# | contract must require it be delivered as free software{+,+} and {+that
-# | it+} be [-capable of running-] {+designed such that one can both run it
-# | and develop it+} on a 100%[- -]{+-+}free environment. All contracts must
-# | require this, so that if the developer does not comply with [-this
-# | requirement,-] {+these requirements,+} the work cannot be paid for.
-#. type: Content of: <ul><li><p>
-#| msgid ""
-#| "When a state entity pays for development of a computing solution, the "
-#| "contract must require it be delivered as free software and be capable of "
-#| "running on a 100% free environment. All contracts must require this, so "
-#| "that if the developer does not comply with this requirement, the work "
-#| "cannot be paid for."
+#. type: Content of: <ul><li><p>
 msgid ""
 "When a state entity pays for development of a computing solution, the "
 "contract must require it be delivered as free software, and that it be "reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]