www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy/po government-free-software.hr.po


From: Martina
Subject: www/philosophy/po government-free-software.hr.po
Date: Sun, 08 Sep 2013 11:16:07 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Martina <mist> 13/09/08 11:16:07

Modified files:
    philosophy/po : government-free-software.hr.po 

Log message:
    Updated and corrected some mistakes

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/government-free-software.hr.po?cvsroot=www&r1=1.6&r2=1.7

Patches:
Index: government-free-software.hr.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/government-free-software.hr.po,v
retrieving revision 1.6
retrieving revision 1.7
diff -u -b -r1.6 -r1.7
--- government-free-software.hr.po   22 Jul 2013 14:28:20 -0000   1.6
+++ government-free-software.hr.po   8 Sep 2013 11:16:07 -0000    1.7
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: government-free-software.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2013-07-22 12:25+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-06-13 21:58+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-09-08 13:15+0100\n"
 "Last-Translator: Martina Bebek <address@hidden>\n"
 "Language-Team: GNU Croatian Translation Team <address@hidden>\n"
 "Language: hr\n"
@@ -75,7 +75,7 @@
 "computing. Losing this control in an agency whose mission is critical "
 "undermines national security."
 msgstr ""
-"Država pri vlastitom korištenju računala treba insistirati na slobodnom "
+"Pri vlastitom korištenju računala, država treba inzistirati na slobodnom "
 "softveru zbog svojeg računalnog suvereniteta (državne kontrole nad njenim "
 "vlastitim računalnim radom). Svi korisnici zaslužuju imati kontrolu nad "
 "svojim korištenjem računala, no država ima odgovornost prema ljudima "
@@ -135,7 +135,7 @@
 "Obrazovne aktivnosti, ili barem one državnih subjekata, moraju poučavati "
 "samo slobodan softver (dakle, nikada ne bi smjeli navoditi studente na "
 "korištenje neslobodnog programa), a trebale bi poučavati o građanskim "
-"osnovama insistiranja na slobodnom softveru. Poučavati neslobodan softver "
+"osnovama inzistiranja na slobodnom softveru. Poučavati neslobodan softver "
 "znači poučavati ovisnost, što je suprotno zadaći škole."
 
 #. type: Content of: <h3>
@@ -147,8 +147,8 @@
 "Also crucial are state policies that influence what software individuals and "
 "organizations use:"
 msgstr ""
-"Isto je tako ključna i državna politika koja utječe na to koji softver "
-"pojedinci i organizacije koriste:"
+"Ključna je i državna politika koja utječe na to koji softver pojedinci i "
+"organizacije koriste:"
 
 #. type: Content of: <ul><li><p>
 msgid "<b>Never require nonfree programs</b>"
@@ -288,14 +288,13 @@
 msgid "<b>Develop free IT solutions</b>"
 msgstr "<b>Razviti slobodna IT rješenja</b>"
 
-#. type: Content of: <ul><li><p>
 # | When a state entity pays for development of a computing solution, the
 # | contract must require it be delivered as free software{+,+} and {+that
 # | it+} be [-capable of running-] {+designed such that one can both run it
 # | and develop it+} on a 100%[- -]{+-+}free environment. All contracts must
 # | require this, so that if the developer does not comply with [-this
 # | requirement,-] {+these requirements,+} the work cannot be paid for.
-#, fuzzy
+#. type: Content of: <ul><li><p>
 #| msgid ""
 #| "When a state entity pays for development of a computing solution, the "
 #| "contract must require it be delivered as free software and be capable of "
@@ -310,10 +309,10 @@
 "not comply with these requirements, the work cannot be paid for."
 msgstr ""
 "Kada državni subjekt plaća razvoj računalnog rješenja, ugovor mora "
-"zahtijevati da rješenje bude isporučeno kao slobodan softver i mora biti u "
-"mogućnosti raditi u 100% slobodnom okruženju. Svi ugovori moraju ovo "
-"zahtijevati, tako da ako se razvijatelj ne pridržava ovog zahtjeva, djelo ne 
"
-"može biti plaćeno."
+"zahtijevati da rješenje bude isporučeno kao slobodan softver i mora biti "
+"izvedeno tako da se može pokretati i razvijati u 100% slobodnom okruženju. "
+"Ovo mora biti zahtjev u svim ugovorima, te ukoliko razvijatelj ne ispoštuje "
+"taj zahtjev, djelo ne može biti plaćeno."
 
 #. type: Content of: <ul><li><p>
 msgid "<b>Choose computers for free software</b>"
@@ -329,11 +328,11 @@
 "models available only to the state."
 msgstr ""
 "Kada državni subjekt kupuje ili unajmljuje računala, mora izabrati između "
-"modela koji su najbliže, u svojem razredu, da budu u mogućnosti raditi bez "
-"ikakvog vlasničkog softvera. Država treba održavati, za svaku pojedinu "
-"vrstu računala, popis modela odobrenih na osnovi ovog kriterija. Modelima "
-"koji su dostupni i javnosti i državi treba dati prednost pred onima "
-"dostupnima samo državi."
+"modela koji su najbliže, u svojem razredu, mogućnosti da rade bez ikakvog "
+"vlasničkog softvera. Država treba održavati, za svaku pojedinu vrstu "
+"računala, popis modela odobrenih na osnovi ovog kriterija. Modelima koji su 
"
+"dostupni i javnosti i državi treba dati prednost pred onima dostupnima samo "
+"državi."
 
 #. type: Content of: <ul><li><p>
 msgid "<b>Negotiate with manufacturers</b>"reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]