www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy/po gnutella.hr.po


From: Martina
Subject: www/philosophy/po gnutella.hr.po
Date: Sun, 08 Sep 2013 10:58:16 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Martina <mist> 13/09/08 10:58:16

Modified files:
    philosophy/po : gnutella.hr.po 

Log message:
    Updated and corrected some mistakes

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/gnutella.hr.po?cvsroot=www&r1=1.3&r2=1.4

Patches:
Index: gnutella.hr.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/gnutella.hr.po,v
retrieving revision 1.3
retrieving revision 1.4
diff -u -b -r1.3 -r1.4
--- gnutella.hr.po   30 May 2013 14:29:54 -0000   1.3
+++ gnutella.hr.po   8 Sep 2013 10:58:15 -0000    1.4
@@ -8,26 +8,27 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnutella.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2013-05-30 14:25+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-04-15 11:41+0100\n"
-"Last-Translator: Marin Rameša <address@hidden>\n"
-"Language-Team: www-hr <address@hidden>\n"
-"Language: \n"
+"PO-Revision-Date: 2013-09-08 12:56+0100\n"
+"Last-Translator: Martina Bebek <address@hidden>\n"
+"Language-Team: GNU Croatian Translation Team <address@hidden>\n"
+"Language: hr\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Outdated-Since: 2013-05-30 14:25+0000\n"
 "X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n"
+"%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 
-#. type: Content of: <title>
 # | Regarding Gnutella - GNU Project - Free Software Foundation [-(FSF)-]
-#, fuzzy
+#. type: Content of: <title>
 #| msgid "Regarding Gnutella - GNU Project - Free Software Foundation (FSF)"
 msgid "Regarding Gnutella - GNU Project - Free Software Foundation"
-msgstr "Što se tiče Gnutelle - GNU projekt - Zaklada za slobodan softver 
(FSF)"
+msgstr "O Gnutelli - Projekt GNU - Zaklada za slobodan softver"
 
 #. type: Content of: <h2>
 msgid "Regarding Gnutella"
-msgstr "Što se tiče Gnutelle"
+msgstr "O Gnutelli"
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -38,12 +39,12 @@
 "and history, please refer to the <a href=\"http://en.wikipedia.org/wiki/";
 "Gnutella\">Wikipedia article</a> on the subject."
 msgstr ""
-"&ldquo;Gnutella&rdquo; je, sada, ime protokola za distribuirano dijeljenje "
-"datoteka, većinom korištenog za glazbene datoteke. Također, ime ponekad "
-"upućuje na tu samu mrežu, kao i na izvorni Gnutella softver. Situacija je "
-"podosta zbunjujuća. Za više informacija o izvoru i povijesti Gnutelle, 
molim "
-"vas, uputite se na <a href=\"http://en.wikipedia.org/wiki/Gnutella";
-"\">Wikipedia članak</a> na tu temu. "
+"Trenutno, &ldquo;Gnutella&rdquo; je naziv protokola za distribuirano "
+"dijeljenje datoteka, većinom korištenog za glazbene datoteke. Također, 
naziv "
+"ponekad upućuje na samu mrežu, ali i na prvotni softver Gnutella. Situacija 
"
+"je podosta zbunjujuća. Za više informacija o porijeklu i povijesti Gnutelle 
"
+"pogledajte <a href=\"http://en.wikipedia.org/wiki/Gnutella\";>članak na "
+"Wikipediji</a> na tu temu. "
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -56,14 +57,14 @@
 "We have asked that the Gnutella developers change the name to avoid "
 "confusion; perhaps that will happen in the future."
 msgstr ""
-"U svakom slučaju, ime je originalno bilo igra riječima sa &ldquo;GNU&rdquo; 
"
-"(originalni developeri su planirali objaviti svoj kod pod GNU GPL-om, i "
-"moguće je da su imali namjeru pridonijeti kod GNU projektu) i sa &ldquo;"
-"Nutella&rdquo; (čokoladica u kojoj su originalni developeri uživali). "
+"U svakom slučaju, naziv je prvotno predstavljao igru riječima &ldquo;"
+"GNU&rdquo; (originalni razvojni tim je planirao objaviti kod pod GNU GPL-om, "
+"i moguće je da su imali namjeru pridonijeti kod Projektu GNU) i &ldquo;"
+"Nutella&rdquo; (čokoladica u kojoj su originalni razvijatelji uživali). "
 "Međutim, niti originalni softver, niti bilo koji od sadašnjih srodnih "
 "projekata nisu <a href=\"/philosophy/categories.html#GNUsoftware\">službeni "
-"GNU paketi</a>. Pitali smo Gnutella developere da promijene ime radi "
-"izbjegavanja konfuzije; možda će se to ubuduće dogoditi."
+"GNU-ovi paketi</a>. Tražili smo Gnutelline razvijatelje da promijene ime "
+"kako bi se izbjegli nesporazumi; no to se tek treba ostvariti."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -78,14 +79,14 @@
 "compare\">comparison of the protocols</a>."
 msgstr ""
 "Postoji nekoliko programa koji su slobodan softver i koji implementiraju "
-"Gnutella protokol, kao Å¡to su <a href=\"http://gtk-gnutella.sourceforge.net/";
+"Gnutellin protokol, kao Å¡to su <a 
href=\"http://gtk-gnutella.sourceforge.net/";
 "\">gtk-gnutella</a>, <a href=\"http://mutella.sourceforge.net/\";>mutella</a> "
-"i <a href=\"http://sourceforge.net/projects/gnucleus/\";>gnucleus</a>. Molim "
-"vas primijetite da niti jedan od tih programa nije službeno <a href=\"/"
-"philosophy/categories.html#GNUsoftware\">GNU softver</a>. GNU ima svoj "
-"program za umrežavanje bez poslužitelja<sup><a href=\"#TransNote1\">1</a></"
-"sup>, <a href=\"/software/GNUnet/\">GNUnet</a>, čija dokumentacija 
uključuje "
-"<a href=\"https://gnunet.org/compare\";>usporedbu protokola</a>."
+"i <a href=\"http://sourceforge.net/projects/gnucleus/\";>gnucleus</a>. "
+"Primijetite da niti jedan od tih programa nije službeno <a href=\"/"
+"philosophy/categories.html#GNUsoftware\">GNU-ov softver</a>. GNU ima svoj "
+"program za umrežavanje bez poslužitelja (<i>peer-to-peer networking</i>), 
<a "
+"href=\"/software/GNUnet/\">GNUnet</a>, čija dokumentacija uključuje <a 
href="
+"\"https://gnunet.org/compare\";>usporedbu protokola</a>."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -98,12 +99,12 @@
 "\">other people's articles</a> we have links to are also relevant."
 msgstr ""
 "Zaklada za slobodan softver se bavi slobodom kopiranja i izmjene softvera; "
-"glazba je izvan našeg dosega. Ali postoji djelomična sličnost u etičkim "
-"pitanjima kopiranja softvera i kopiranja glazbenih zapisa. Neki članci u "
-"direktoriju za <a href=\"/philosophy/philosophy.html#Laws\">filozofiju</a> "
-"imaju veze sa pitanjima kopiranja drugih stvari osim softvera. Neki <a href="
+"glazba je van našeg dosega. Međutim, postoji djelomična sličnost u 
etičkim "
+"pitanjima kopiranja softvera i kopiranja glazbenih zapisa. Neki se članci u "
+"direktoriju <a href=\"/philosophy/philosophy.html#Laws\">filozofije</a> bave "
+"pitanjima kopiranja i drugih stvari osim softvera. Relevantni su i <a href="
 "\"/philosophy/third-party-ideas.html\">članci drugih ljudi</a>, prema kojima 
"
-"imamo poveznice, isto su relevantni. "
+"imamo poveznice."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -113,25 +114,19 @@
 "legal system nominally <a href=\"/philosophy/reevaluating-copyright.html"
 "\">rejects</a> that anti-social idea."
 msgstr ""
-"Bez obzira na vrstu objavljene informacije koja je u razmjeni, nagovaramo "
-"ljude da odbiju pretpostavku da neka osoba ili kompanija ima prirodno pravo "
-"zabrane razmjene i da može diktirati kako točno javnost može koristiti tu "
-"informaciju. Čak i pravni sustav SAD-a poimence <a href=\"/philosophy/"
+"Bez obzira na vrstu objavljene informacije koja se dijeli, apeliramo na "
+"ljude da odbiju pretpostavku po kojoj neka osoba ili tvrtka ima prirodno "
+"pravo zabrane razmjene i da može diktirati kako točno javnost može 
koristiti "
+"tu informaciju. Čak i pravni sustav SAD-a poimence <a href=\"/philosophy/"
 "reevaluating-copyright.html\">odbija</a> tu nedruštvenu ideju. "
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
 #. type: Content of: <div>
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
-msgstr ""
-"<h3>Bilješke prevoditelja</h3><ol><li id=\"TransNote1\">Doslovan prijevod je 
"
-"mrežni rad &ldquo;isti sa istim&rdquo; (<i>peer-to-peer networking</i>), i "
-"označava umrežavanje radnih stanica bez centralnog poslužitelja gdje radne 
"
-"stanice nalaze jedna drugu pomoću emisije (<i>broadcast</i>) mrežnih 
paketa."
-"</li></ol>"
+msgstr " "
 
-#. type: Content of: <div><p>
 # || No change detected. The change might only be in amounts of spaces.
-#, fuzzy
+#. type: Content of: <div><p>
 #| msgid ""
 #| "Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";
 #| "org\">&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/"
@@ -145,11 +140,11 @@
 "can be sent to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
 "org&gt;</a>."
 msgstr ""
-"Molim vas šaljite općenite FSF &amp; GNU upite na <a 
href=\"mailto:address@hidden";
-"org\">&lt;address@hidden&gt;</a>. Postoje isto i <a href=\"/contact/\">drugi 
"
-"načini kontaktiranja</a> FSF-a. Prekinute poveznice i drugi ispravci ili "
-"prijedlozi mogu biti poslani na <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
-"address@hidden&gt;</a>. "
+"Molimo vas, općenite upite o FSF &amp; GNU šaljite na <a href=\"mailto:";
+"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>. Postoje i <a 
href=\"/contact/\">drugi "
+"načini kontaktiranja</a> FSF-a. Prekinute poveznice i ostale ispravke ili "
+"prijedloge možete poslati na <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
+"address@hidden&gt;</a>."
 
 #. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
 #.     replace it with the translation of these two:
@@ -168,20 +163,19 @@
 "\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
 "translations of this article."
 msgstr ""
-"Radimo naporno i dajemo sve od sebe da bi pružili točne, visoko kvalitetne "
-"prijevode. Međutim, nismo oslobođeni od nesavršenosti. Molim vas šaljite "
-"vaše komentare i općenite prijedloge u tom smislu na <a href=\"mailto:web-";
-"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>.</p> <p>Za "
-"informacije o koordiniranju i slanju prijevoda naših mrežnih stranica, "
-"pogledajte <a href=\"/server/standards/README.translations.html\">README za "
-"prijevode</a>."
+"Radimo naporno i dajemo sve od sebe kako bismo pružili točne, visoko "
+"kvalitetne prijevode. Međutim, nismo oslobođeni od nesavršenosti. Molimo "
+"vas, šaljite svoje komentare i općenite prijedloge u tom smislu na <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Za "
+"informacije o koordiniranju i dostavljanju prijevoda naših mrežnih 
stranica, "
+"pogledajte <a href=\"/server/standards/README.translations.html\">PROČITAJME 
"
+"za prijevode</a>."
 
-#. type: Content of: <div><p>
 # | Copyright &copy; 2004, 2005, 2007 Free Software Foundation, Inc.[-,-]
-#, fuzzy
+#. type: Content of: <div><p>
 #| msgid "Copyright &copy; 2004, 2005, 2007 Free Software Foundation, Inc.,"
 msgid "Copyright &copy; 2004, 2005, 2007 Free Software Foundation, Inc."
-msgstr "Copyright &copy; 2004, 2005, 2007 Free Software Foundation, Inc.,"
+msgstr "Copyright &copy; 2004, 2005, 2007 Free Software Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -189,8 +183,8 @@
 "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
 "NoDerivs 3.0 United States License</a>."
 msgstr ""
-"Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom <a rel=\"license\" href="
-"\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.hr\";> Creative "
+"Ovo djelo dano je na korištenje pod <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.hr\">licencom Creative "
 "Commons Imenovanje-Bez prerada 3.0 SAD</a>."
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
@@ -201,7 +195,7 @@
 #. timestamp start 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Updated:"
-msgstr "Zadnji put promijenjeno:"
+msgstr "Vrijeme zadnje izmjene:"
 
 #~ msgid ""
 #~ "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]