www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/help/po help-hardware.pl.po


From: Jan Owoc
Subject: www/help/po help-hardware.pl.po
Date: Thu, 28 Jun 2012 17:10:43 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Jan Owoc <jsowoc>    12/06/28 17:10:43

Modified files:
    help/po    : help-hardware.pl.po 

Log message:
    updated to en

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/help/po/help-hardware.pl.po?cvsroot=www&r1=1.11&r2=1.12

Patches:
Index: help-hardware.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/help/po/help-hardware.pl.po,v
retrieving revision 1.11
retrieving revision 1.12
diff -u -b -r1.11 -r1.12
--- help-hardware.pl.po 28 Jun 2012 00:29:06 -0000   1.11
+++ help-hardware.pl.po 28 Jun 2012 17:10:30 -0000   1.12
@@ -3,19 +3,18 @@
 # This file is distributed under the same license as the gnu.org article.
 # Jakub Waśko <address@hidden>, 2011.
 # Marcin Wolak <address@hidden>, 2011.
-# Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2011.
+# Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2011, 2012.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Polish\n"
 "POT-Creation-Date: 2012-06-27 20:26-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-07-14 07:46-0600\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-06-28 11:09-0600\n"
 "Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
 "Language: pl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Outdated-Since: 2012-06-27 20:26-0300\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
@@ -58,33 +57,22 @@
 "Monitory działające z&nbsp;rozdzielczością 1600x1200 lub&nbsp;lepszą 
(lub "
 "monitory LCD)."
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-# | [-900MHz-]{+Three-year-old+} or [-better-] {+newer+} laptop computers.
-#, fuzzy
-#| msgid "900MHz or better laptop computers."
 msgid "Three-year-old or newer laptop computers."
-msgstr "Laptopy z&nbsp;procesorem 900MHz lub&nbsp;lepszym."
+msgstr "Trzyletnie laptopy lub&nbsp;nowsze."
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "10/100 or gigabit managed ethernet switches."
 msgstr "10/100 lub&nbsp;gigabitowy switch."
 
-# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-# | {+Three-year-old or newer+} Postscript printers, and printers that work
-# | with <a href=\"/software/ghostscript/\">GNU Ghostscript</a>.
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Postscript printers, and printers that work with <a href=\"/software/"
-#| "ghostscript/\">GNU Ghostscript</a>."
 msgid ""
 "Three-year-old or newer Postscript printers, and printers that work with <a "
 "href=\"/software/ghostscript/\">GNU Ghostscript</a>."
 msgstr ""
-"Drukarki postscriptowe i&nbsp;drukarki, które działają z&nbsp;<a href=\"/"
-"software/ghostscript/\">GNU Ghostscript</a>."
+"Trzyletnie lub&nbsp;nowsze drukarki postscriptowe i&nbsp;drukarki, które "
+"działają z&nbsp;<a href=\"/software/ghostscript/\">GNU Ghostscript</a>."
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
@@ -167,14 +155,9 @@
 "współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="
 "\"mailto:address@hidden";>address@hidden</a>."
 
-# type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-# | Copyright &copy; 2001, 2007, [-2009-] {+2009, 2012+} Free Software
-# | Foundation, Inc.
-#, fuzzy
-#| msgid "Copyright &copy; 2001, 2007, 2009 Free Software Foundation, Inc."
 msgid "Copyright &copy; 2001, 2007, 2009, 2012 Free Software Foundation, Inc."
-msgstr "Copyright &copy; 2001, 2007, 2009 Free Software Foundation, Inc."
+msgstr "Copyright &copy; 2001, 2007, 2009, 2012 Free Software Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -194,48 +177,11 @@
 #. type: Content of: <div><div>
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
 msgstr ""
-"Tłumaczenie: Jakub Waśko 2011, poprawki: Jan Owoc 2011, Marcin Wolak 2011."
+"Tłumaczenie: Jan Owoc 2012, Jakub Waśko 2011, poprawki: Jan Owoc 2011, "
+"Marcin Wolak 2011."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. timestamp start 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Updated:"
 msgstr "Aktualizowane:"
-
-# type: Content of: <ul><li>
-#~ msgid "Internet colocation space."
-#~ msgstr "Kolokację miejsca na&nbsp;serwerze."
-
-# type: Content of: <dl><dd>
-#, fuzzy
-#~| msgid ""
-#~| "For information on coordinating and submitting translations of this "
-#~| "article, see <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-#~| "\">Translations README</a>."
-#~ msgid ""
-#~ "For information on coordinating and submitting translations of this "
-#~ "article, see <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-#~ "\">Translations README</a>."
-#~ msgstr ""
-#~ "Staramy się aby&nbsp;tłumaczenia były jak najlepsze, jednak&nbsp;nie "
-#~ "zawsze tłumaczenia są idealne. Komentarze i&nbsp;sugestie prosimy "
-#~ "przesyłać na&nbsp;adres <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
-#~ "address@hidden&gt;</a>.</p>\n"
-#~ "<p>Informacje o tłumaczeniach naszych stron Internetowych znajdziecie "
-#~ "na&nbsp;stronie <a href=\"http://www.gnu.org/server/standards/README.";
-#~ "translations.html\">Translations README</a>."
-
-# type: Content of: <div><h4>
-#~ msgid "Translations of this page"
-#~ msgstr "Tłumaczenia tej strony"
-
-# type: Content of: <div><p>
-#~ msgid ""
-#~ "Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted in "
-#~ "any medium without royalty provided this notice is preserved."
-#~ msgstr ""
-#~ "Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted in "
-#~ "any medium without royalty provided this notice is preserved.<br /"
-#~ ">Zezwala się na&nbsp;wykonywanie i&nbsp;dystrybucję wiernych kopii tego "
-#~ "tekstu, niezależnie od&nbsp;nośnika, pod&nbsp;warunkiem zachowania "
-#~ "niniejszego zezwolenia."reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]