www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www gnu/linux-and-gnu.nl.html gnu/po/linux-and-...


From: GNUN
Subject: www gnu/linux-and-gnu.nl.html gnu/po/linux-and-...
Date: Thu, 28 Jun 2012 00:30:55 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   GNUN <gnun>   12/06/28 00:30:55

Modified files:
    gnu      : linux-and-gnu.nl.html 
    gnu/po     : linux-and-gnu.nl.po 
    help/po    : help-hardware.de.po help-hardware.pl.po 
             help-hardware.pot 
    people     : people.es.html 
    people/po   : people.es-en.html 
    philosophy   : free-sw.es.html 
    philosophy/po : free-sw.es-en.html 
    server/gnun/compendia: compendium.nl.po 
Added files:
    gnu/po     : linux-and-gnu.nl-en.html 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/linux-and-gnu.nl.html?cvsroot=www&r1=1.6&r2=1.7
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/linux-and-gnu.nl.po?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/linux-and-gnu.nl-en.html?cvsroot=www&rev=1.1
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/help/po/help-hardware.de.po?cvsroot=www&r1=1.16&r2=1.17
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/help/po/help-hardware.pl.po?cvsroot=www&r1=1.10&r2=1.11
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/help/po/help-hardware.pot?cvsroot=www&r1=1.7&r2=1.8
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/people/people.es.html?cvsroot=www&r1=1.27&r2=1.28
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/people/po/people.es-en.html?cvsroot=www&r1=1.10&r2=1.11
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/free-sw.es.html?cvsroot=www&r1=1.44&r2=1.45
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/free-sw.es-en.html?cvsroot=www&r1=1.9&r2=1.10
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/gnun/compendia/compendium.nl.po?cvsroot=www&r1=1.12&r2=1.13

Patches:
Index: gnu/linux-and-gnu.nl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/linux-and-gnu.nl.html,v
retrieving revision 1.6
retrieving revision 1.7
diff -u -b -r1.6 -r1.7
--- gnu/linux-and-gnu.nl.html  14 May 2012 16:33:46 -0000   1.6
+++ gnu/linux-and-gnu.nl.html  28 Jun 2012 00:28:33 -0000   1.7
@@ -1,180 +1,191 @@
+
+
 <!--#include virtual="/server/header.nl.html" -->
 
+<!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
 <title>Linux en GNU - GNU Project - Free Software Foundation (FSF)</title>
 
-<meta http-equiv="Keywords" content="GNU, FSF, Free Software Foundation, 
Linux, Emacs, GCC, Unix, Vrije Software, Besturingssysteem, GNU Kernel, HURD, 
GNU HURD, Hurd" />
-<meta http-equiv="Description" content="Sinds 1983 wordt het vrije 
besturingssysteem GNU ontwikkeld als vrije vervanging voor Unix zodat 
computergebruikers de vrijheid krijgen de software te gebruiken en aan te 
passen op de manier die zij willen." />
+<meta http-equiv="Keywords" content="GNU, FSF, Free Software Foundation, 
Linux, Emacs, GCC, Unix, Vrije Software,
+Besturingssysteem, GNU Kernel, HURD, GNU HURD, Hurd" />
+<meta http-equiv="Description" content="Sinds 1983 aan het ontwikkelen aan het 
vrije besturingssysteem GNU naar het
+model van Unix, zodat computer gebruikers de vrijheid kunnen hebben om de
+software die ze gebruiken te delen met anderen en te verbeteren." />
 <link rel="alternate" title="What's New" 
href="http://www.gnu.org/rss/whatsnew.rss"; type="application/rss+xml" />
 <link rel="alternate" title="New Free Software" 
href="http://www.gnu.org/rss/quagga.rss"; type="application/rss+xml" />
 
 <!--#include virtual="/server/banner.nl.html" -->
-
+<!--#include virtual="/gnu/po/linux-and-gnu.translist" -->
 <h2>Linux en het GNU Project</h2>
 
-<p><strong>door <a href="http://www.stallman.org/";>Richard 
Stallman</a></strong></p>
+<p><strong>door <a href="http://www.stallman.org/";>Richard
+Stallman</a></strong></p>
 
 <div class="announcement">
- <blockquote><p>Voor nog meer informatie hierover, lees ook de <a 
href="/gnu/gnu-linux-faq.nl.html">GNU/Linux Veelgestelde Vragen</a>, ons 
artikel 
-<a href="/gnu/why-gnu-linux.nl.html">Waarom GNU/Linux?</a> 
-en <a href="/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.nl.html">GNU
-Gebruikers Die Nog Nooit Van GNU Gehoord Hebben</a>.</p></blockquote>
+ <blockquote><p>Voor meer informatie hierover, zie <a
+href="/gnu/gnu-linux-faq.nl.html">GNU/Linux Veelgestelde Vragen</a>, en <a
+href="/gnu/why-gnu-linux.nl.html">Waarom GNU/Linux?</a>.</p>
+ </blockquote>
 </div>
 
 <p>
-Veel computergebruikers gebruiken dagelijks een aangepaste versie van <a href=
-"/philosophy/categories.nl.html#TheGNUsystem">het GNU systeem</a> zonder zich 
-ervan bewust te zijn. Door een bizarre wending in het verleden is de versie 
-van GNU die de meeste mensen heden ten dage gebruiken, beter bekend onder de 
-naam &ldquo;Linux&rdquo;, en veel gebruikers zijn zich niet bewust van de 
-hechte band tussen Linux en het <a href="/gnu/gnu-history.nl.html">GNU 
Project</a>.
-</p>
+Veel computergebruikers gebruiken dagelijks onbewust een aangepaste versie
+van <a href= "/philosophy/categories.nl.html#TheGNUsystem">het GNU
+systeem</a>. Door een bizarre wending in het verleden is de huidige,
+meestgebruikte versie van GNU bekend onder de naam &ldquo;Linux&rdquo;, en
+veel gebruikers zijn zich er <a
+href="/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html"> niet van bewust</a> dat dit
+het GNU systeem is, ontwikkeld door het <a
+href="/gnu/gnu-history.nl.html">GNU Project</a>.</p>
 
 <p>
-Er bestaat echt een Linux en men gebruikt het maar dat is niet het 
+Linux bestaat echt en men gebruikt het, maar het is slechts een deel van het
 besturingssysteem. Linux is de kernel (de &ldquo;kern&ldquo; van het 
 besturingssysteem): het programma dat de toegang regelt tot de diverse 
-onderdelen van het systeem zodat ander programma's behoorlijk kunnen draaien. 
-De kernel is een onmisbaar onderdeel van het besturingssysteem, maar op 
-zichzelf niet bruikbaar; het kan alleen functioneren binnen een volledig 
+onderdelen van het systeem zodat ander programma's behoorlijk kunnen
+draaien. De kernel is een onmisbaar onderdeel van het besturingssysteem,
+maar op zichzelf niet bruikbaar; het kan alleen functioneren in een compleet
 besturingssysteem. Linux wordt meestal gebruikt in combinatie met het GNU 
-besturingssysteem: het hele systeem is eigenlijk GNU waarbinnen Linux draait 
-als kernel.</p>
-
-<p>
-Veel gebruikers kennen het onderscheid niet tussen de kernel, te weten Linux, 
-en het systeem als geheel, wat ze &oacute;&oacute;k &ldquo;Linux&rdquo; 
noemen. Dit dubbele 
-gebruik van de naam schept geen duidelijkheid. Deze gebruikers denken vaak dat 
-Linus Torvalds het hele systeem heeft ontwikkeld in 1991 met wat hulp van 
-buitenaf.</p>
-
-<p>
-Programmeurs weten meestal wel dat Linux een kernel is. Maar omdat ze vaak aan 
-Linux horen refereren als aan het hele systeem nemen ze aan dat de manier 
-waarop het in ontwikkeld de benaming Linux rechtvaardigt. Zij geloven 
-bijvoorbeeld dat, nadat Linus klaar was met de Linux kernel, de gebruikers op 
-zoek gingen naar andere vrije software om het te completeren en de meeste 
+besturingssysteem: het hele systeem is eigenlijk GNU met Linux toegevoegd,
+GNU/Linux dus. Al die zogeheten &ldquo;Linux&rdquo; distributies zijn dus
+eigenlijk GNU/Linux distributies.</p>
+
+<p>
+Veel gebruikers kennen het verschil niet tussen de kernel, Linux, en het
+systeem als geheel, wat ze &oacute;&oacute;k &ldquo;Linux&rdquo; noemen. Dit
+dubbele gebruik van de naam geeft geen duidelijkheid. Deze gebruikers denken
+vaak dat Linus Torvalds het hele systeem heeft ontwikkeld in 1991, met wat
+hulp van buitenaf.</p>
+
+<p>
+Programmeurs weten meestal wel dat Linux een kernel is. Maar omdat ze vaak
+aan Linux horen refereren als aan het hele systeem nemen ze aan dat de
+manier waarop het in ontwikkeld de benaming Linux rechtvaardigt. Zij geloven
+bijvoorbeeld dat, nadat Linus klaar was met de Linux kernel, de gebruikers
+op zoek gingen naar andere vrije software om het te completeren en de meeste
 andere onderdelen zomaar vonden, klaar voor gebruik.</p>
 
 <p>
-Wat ze vonden was niet toevallig en lag er niet zo maar&mdash;het was het GNU 
-systeem dat bijna af was. De beschikbare <a 
href="/philosophy/free-sw.nl.html">vrije software</a> maakte het geheel 
compleet doordat het GNU project al sinds 
-1984 aan de weg timmerde om een compleet besturingssysteem van de grond te 
-krijgen. In het <a href="/gnu/manifesto.nl.html"> GNU Manifest</a> schetsten 
we 
-het doel voor het maken van een op Unix gelijkend systeem met de naam GNU. De 
<a
- href="/gnu/initial-announcement.nl.html">Eerste Aankondiging</a> van het GNU 
+Wat ze vonden was niet toevallig en lag er niet zo maar&mdash;het was het
+GNU systeem dat bijna af was. De beschikbare <a
+href="/philosophy/free-sw.nl.html">vrije software</a> maakte het geheel
+compleet doordat het GNU project al sinds 1984 aan de weg timmerde om een
+compleet besturingssysteem van de grond te krijgen. In het <a
+href="/gnu/manifesto.nl.html"> GNU Manifest</a> schetsten we het doel voor
+het maken van een op Unix gelijkend systeem met de naam GNU. De <a
+href="/gnu/initial-announcement.nl.html">Eerste Aankondiging</a> van het GNU
 Project bevat ook een aantal doelen voor het GNU systeem. Tegen de tijd dat 
 Linus aan Linux begon was GNU al bijna af.</p>
 
 <p>
 De meeste projecten voor vrije software hebben als doel het ontwikkelen van 
-&eacute;&eacute;n programma voor een bepaald doel. Linus Torvalds bijvoorbeeld 
-had als doel een kernel die op Unix lijkt (Linux); Donald Knuth had als doel 
-een tekstzetter (TeX); Bob Scheifler had als doel een window systeem (X Window 
-systeem). Het is normaal om de bijdrage van een dergelijk project af te meten 
-aan de specifieke programma's die uit dat project kwamen.</p>
-
-<p>
-Wanneer we zo de bijdrage van het GNU project zouden bekijken, wat zou dan de 
-conclusie zijn? Een verkoper van CD-ROM's kwam erachter dat in hun 
&ldquo;Linux 
-distributie&rdquo;, <a href="/philosophy/categories.nl.html#GNUsoftware">GNU
-software</a> de grootste bijdrage leverde met 28% van de totale broncode 
-inclusief een aantal grote onderdelen, onmisbaar voor het systeem. Linux zelf 
-was zo'n 3%. Wanneer je dus een naam zou bedenken voor het systeem op basis 
wie 
-de programma's ervoor had geschreven dan zou je zonder meer uitkomen op
+&eacute;&eacute;n programma voor een bepaald doel. Linus Torvalds
+bijvoorbeeld had als doel een kernel die op Unix lijkt (Linux); Donald Knuth
+had als doel een tekstzetter (TeX); Bob Scheifler had als doel een window
+systeem (X Window systeem). Het is normaal om de bijdrage van een dergelijk
+project af te meten aan de specifieke programma's die uit dat project
+kwamen.</p>
+
+<p>
+Wanneer we zo de bijdrage van het GNU project zouden bekijken, wat zou dan
+de conclusie zijn? Een verkoper van CD-ROM's kwam erachter dat in hun
+&ldquo;Linux distributie&rdquo;, <a
+href="/philosophy/categories.nl.html#GNUsoftware">GNU software</a> de
+grootste bijdrage leverde met 28% van de totale broncode inclusief een
+aantal grote onderdelen, onmisbaar voor het systeem. Linux zelf was zo'n
+3%. (De verhouding in 2008 zijn ongeveer dezelfde: in het versiebeheer van
+gNewSense maakt Linux 1,5% en de GNU pakketten 15% uit van de distibutie.)
+Wanneer je dus een naam zou bedenken voor het systeem op basis wie de
+programma's ervoor had geschreven dan zou je eerder uitkomen op
 &ldquo;GNU&rdquo;.</p>
 
 <p>
-Maar we vinden niet dat dit de juiste benadering is. Het GNU project was en is 
-geen project voor het ontwikkelen van een specifiek programma. Het was geen 
-project om een <a href="/software/gcc/gcc.html">C compiler te ontwikkelen</a>, 
-hoewel we dit wel gedaan hebben. Het was geen project om een 
-tekstbewerkingsprogramma te maken, hoewel we die ontwikkeld hebben. Doel van 
-het GNU project was om <em>een compleet vrij systeem te ontwikkelen, gebaseerd 
-op Unix</em>: GNU.</p>
-
-<p>
-Velen hebben enorm bijgedragen aan de vrije software in het systeem en 
allemaal 
-verdienen ze het om genoemd te worden. Maar de reden waarom het <em>een 
-integraal systeem</em> is&mdash;en niet alleen maar een verzameling bruikbare 
-programma's&mdash;is omdat dit het doel was van het GNU project. We hebben een 
-lijst opgesteld met benodigde programma's zodat het een <em>compleet</em> vrij 
-systeem zou worden en zijn daar systematisch naar op zoek gegaan, hebben delen 
-zelf ontwikkeld, of laten ontwikkelen. We schreven belangrijke maar saaie <a 
-href="#unexciting">(1)</a> onderdelen omdat je nu eenmaal niet zonder kunt. 
-Sommige gereedschappen werden vanzelf populair onder programmeurs maar we 
-schreven ook vele onderdelen die geen gereedschap waren <a href="#nottools">(2)
-</a>. We schreven zelfs een schaakspel, GNU Chess, omdat een compleet systeem 
-ook goeie spelletjes nodig heeft.</p>
-
-<p>
-Begin 90 hadden we een compleet systeem klaar, op de kernel na (waar we ook 
aan 
-werkten, <a href="/software/hurd/hurd.html">GNU Hurd</a>, die bovenop Mach 
-liep). Het ontwikkelen van de kernel was een stuk moeilijker dan we verwacht 
-hadden; <a href="/software/hurd/hurd-and-linux.html">GNU Hurd begon in 2001 
-stabiel te draaien</a>. We hebben echter nog een lange weg te gaan voordat het
-klaar is voor algemeen gebruik.</p>
-
-<p>
-Gelukkig hoefden we niet op Hurd te wachten doordat Linux voorhanden was. Toen 
-Linus Torvalds Linux schreef vulde hij daarmee het laatste gat in het systeem. 
-Mensen konden toen Linux met het GNU systeem samenvoegen om zo een compleet 
-vrij besturingssysteem te verkrijgen: een versie van het GNU systeem, 
gebaseerd 
-op Linux; oftewel het GNU/Linux systeem. De eerste release notes van Linux 
-gaven aan dat het een kernel was die gebruik maakte van onderdelen van GNU: <a
-href="http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/Historic/old-versions/RELNOTES-0.01";>
-&ldquo;De meeste gereedschappen die met Linux worden gebruikt zijn GNU 
software 
-en vallen onder de GNU auteursplicht. Deze gereedschappen zitten niet in de 
-distributie - neem contact met me op (of met GNU) voor meer informatie.&rdquo;
-</a></p>
-
-<p>
-De twee combineren klinkt eenvoudig genoeg maar was niet zo makkelijk. Sommige 
-onderdelen<a href="#somecomponents">(3)</a> van GNU moesten behoorlijk op de 
-schop om met Linux te kunnen samenwerken. Het geheel zo integreren dat een 
-distributie zo &ldquo;uit de verpakking&rdquo; zou werken was ook zo'n 
-moeilijke klus. Dit moest problemen oplossen als hoe het systeem te 
installeren 
-en op te starten&mdash;iets waar we nog niet naar hadden gekeken omdat we nog 
-niet zover waren. De mensen die de diverse distributies ontwikkeld hebben
-droegen hun steentje bij maar dat zou toch wel opgepakt zijn.</p>
+Maar we vinden niet dat dit de juiste benadering is. Het GNU project was en
+is geen project voor het ontwikkelen van een specifiek programma. Het was
+geen project om een <a href="/software/gcc/gcc.html">C compiler te
+ontwikkelen</a>, hoewel we dit wel gedaan hebben. Het was geen project om
+een tekstbewerkingsprogramma te maken, hoewel we die ontwikkeld hebben. Doel
+was om <em>een compleet vrij systeem te ontwikkelen, gebaseerd op Unix</em>:
+GNU.</p>
+
+<p>
+Velen hebben enorm bijgedragen aan de vrije software in het systeem en
+allemaal verdienen ze het om genoemd te worden. Maar de reden waarom het
+<em>een integraal systeem</em> is&mdash;en niet alleen maar een verzameling
+bruikbare programma's&mdash;is omdat dit het doel was van het GNU
+project. We hebben een lijst opgesteld met benodigde programma's zodat het
+een <em>compleet</em> vrij systeem zou worden en zijn daar systematisch naar
+op zoek gegaan, hebben delen zelf ontwikkeld, of laten ontwikkelen. We
+schreven belangrijke maar saaie <a href="#unexciting">(1)</a> onderdelen
+omdat je nu eenmaal niet zonder kunt. Sommige gereedschappen werden vanzelf
+populair onder programmeurs maar we schreven ook vele onderdelen die geen
+gereedschap waren <a href="#nottools">(2) </a>. We schreven zelfs een
+schaakspel, GNU Chess, omdat een compleet systeem ook spelletjes nodig
+heeft.</p>
+
+<p>
+Begin 90 hadden we een compleet systeem klaar, op de kernel na (waar we ook
+aan werkten, <a href="/software/hurd/hurd.html">GNU Hurd</a>, die bovenop
+Mach liep). Ontwikkeling van de kernel was een stuk moeilijker dan verwacht;
+<a href="/software/hurd/hurd/documentation/hurd-and-linux.html">GNU Hurd
+begon in 2001 stabiel te draaien</a>. We hebben echter nog een lange weg te
+gaan voordat het klaar is voor algemeen gebruik.</p>
+
+<p>
+Gelukkig hoefden we door toedoen van Linux niet te wachten op de Hurd. Nadat
+Torvalds Linux in 1992 had bevrijd vormde dit het laatste stukje van de
+puzzel die het GNU systeem is. Men kon daarna <a
+href="http://ftp.funet.fi/pub/linux/historical/kernel/old-versions/RELNOTES-0.01";>Linux
+combineren met GNU</a> om zo een compleet vrij systeem te verwezenlijken:
+een op Linux-gebaseerde versie van het GNU systeem; oftewel het GNU/Linux
+systeem.</p>
+
+<p>
+De twee combineren klinkt eenvoudig genoeg maar was niet zo
+makkelijk. Sommige onderdelen<a href="#somecomponents">(3)</a> van GNU
+moesten behoorlijk op de schop om met Linux te kunnen samenwerken. Het
+geheel zo integreren dat een distributie zo &ldquo;uit de verpakking&rdquo;
+zou werken was ook zo'n moeilijke klus. Dit moest problemen oplossen als hoe
+het systeem te installeren en op te starten&mdash;iets waar we nog niet naar
+hadden gekeken omdat we nog niet zover waren. De mensen die de diverse
+distributies ontwikkeld hebben droegen hun steentje bij maar dat zou toch
+wel opgepakt zijn.</p>
 
 <p>
 Het GNU project steunt GNU/Linux systemen en ook <em>het</em> GNU systeem, 
-met financiele steun van de FSF. We financierden het herschrijven van 
uitbreidingen op de C 
-bibliotheek die met Linux te maken hadden, zodat deze nu naadloos samenwerken 
-en de huidige GNU/Linux systemen gebruiken nu de bibliotheek zonder aparte 
-wijzigingen. De FSF financierde ook de start van de ontwikkeling van Debian 
-GNU/Linux.</p>
+met financiele steun van de <a href="http://fsf.org/";>FSF</a>. We
+financierden het herschrijven van uitbreidingen op de C bibliotheek die met
+Linux te maken hadden, zodat deze nu naadloos samenwerken en de huidige
+GNU/Linux systemen gebruiken nu de bibliotheek zonder aparte wijzigingen. De
+FSF financierde ook de start van de ontwikkeling van Debian GNU/Linux.</p>
 
 <p>
-We gebruiken op Linux gebaseerde GNU systemen nu voor al ons werk en we hopen 
-dat jij dat ook doet. Vandaag de dag zijn er veel varianten van het GNU/Linux 
-systeem (&ldquo;distros&rdquo; genoemd) in omloop. De meesten daarvan bevatten 
-ook niet-vrije software&mdash;hun ontwikkelaars volgen een andere filosofie 
die 
+Tegenwoordig zijn er veel varianten van het GNU/Linux systeem
+(&ldquo;distros&rdquo; genoemd) in omloop. De meesten daarvan bevatten ook
+niet-vrije software&mdash;hun ontwikkelaars volgen een andere filosofie die
 meer verwant is aan Linux dan aan GNU. Maar er zijn ook <a href=
-"/distros/free-distros.html">compleet vrije GNU/Linux distros
-</a>. De FSF steunt twee van deze distributies met computerapparatuur,
-<a href="http://ututo.org";>Ututo</a> en <a 
href="http://gnewsense.org/";>gNewSense</a>.</p>
-
-<p>
-Het maken van een vrije GNU/Linux distributie is niet alleen een kwestie van 
het
-uitsluiten van niet-vrije software. Tegenwoordig bevat de gangbare versie van
-Linux ook niet-vrije programma's. Het is de bedoeling dat dit soort programma's
-in in- en uitvoerapparaten wordt geladen wanneer het systeem opstart en worden
-alleen in binaire vorm uitgeleverd als onderdeel van de &ldquo;broncode&rdquo;
-in de vorm van eindeloze nummerreeksen. En dus houdt het ook in dat we een
-<a href="http://directory.fsf.org/project/linux";>vrije versie van Linux</a>
-moeten onderhouden.</p>
+"/distros/">compleet vrije GNU/Linux distros</a>. De FSF steunt twee van
+deze distributies met computerapparatuur, <a
+href="http://ututo.org";>Ututo</a> en <a
+href="http://gnewsense.org/";>gNewSense</a>.</p>
+
+<p>Het maken van een vrije GNU/Linux distributie is niet alleen een kwestie van
+het uitsluiten van niet-vrije software. Tegenwoordig bevat de gangbare
+versie van Linux ook niet-vrije programma's. Het is de bedoeling dat dit
+soort programma's in in- en uitvoerapparaten wordt geladen wanneer het
+systeem opstart en worden alleen in binaire vorm uitgeleverd als onderdeel
+van de "broncode" in de vorm van eindeloze nummerreeksen. En dus houdt dat
+in dat we ook een <a href="http://directory.fsf.org/project/linux";>vrije
+versie van Linux</a> moeten onderhouden.</p>
 
-<p>
-Of je nu GNU/Linux gebruikt of niet, verwar mensen alsjeblieft niet door de 
+<p>Of je nu GNU/Linux gebruikt of niet, verwar mensen alsjeblieft niet door de
 naam &ldquo;Linux&rdquo; slordig te gebruiken. Linux is de kernel, een 
-hoofdbestanddeel van het systeem. Het systeem als geheel is min of meer het 
GNU 
-systeem met daaraan Linux toegevoegd. Wanneer je het over deze combinatie 
hebt, 
-noem het dan alsjeblieft &ldquo;GNU/Linux&rdquo;.</p>
+hoofdbestanddeel van het systeem. Het systeem als geheel is min of meer het
+GNU systeem met daaraan Linux toegevoegd. Wanneer je het over deze
+combinatie hebt, noem het dan alsjeblieft &ldquo;GNU/Linux&rdquo;.</p>
 
 <p>
-Wanneer je een link naar &ldquo;GNU/Linux&rdquo; aan wilt maken ter 
referentie, 
-dan zijn dit artikel en <a href="/gnu/thegnuproject.nl.html">
+Wanneer je een link naar &ldquo;GNU/Linux&rdquo; aan wilt maken ter
+referentie, dan zijn dit artikel en <a href="/gnu/thegnuproject.nl.html">
 http://www.gnu.org/gnu/the-gnu-project.html</a> een goede keuze. Als je ter 
 referentie een link naar Linux, de kernel, wilt aanmaken dan is <a
 href="http://foldoc.doc.ic.ac.uk/foldoc/foldoc.cgi?Linux";>
@@ -186,46 +197,58 @@
 onafhankelijk een vrij besturingssysteem heeft gemaakt dat op Unix is 
 gebaseerd. Dit systeem kent men als BSD, ontwikkeld aan de universiteit van 
 Berkeley. In de tachtiger jaren is dit begonnen als niet-vrij systeem maar 
-werd vrij gemaakt in de jaren 90. Een vrij en bestaand besturingssysteem is 
-tegenwoordig altijd een variant op het GNU systeem of op BSD.</p>
+werd vrij gemaakt in de jaren 90. Een vrij en bestaand besturingssysteem<a
+href="#newersystems">(4)</a> is tegenwoordig altijd een variant op het GNU
+systeem of op BSD.</p>
 
 <p>
-Mensen vragen weleens of BSD ook een versie van GNU is, net als GNU/Linux. De 
-ontwikkelaars van BSD werden ge&iuml;nspireerd door het voorbeeld van het GNU 
-project om hun code vrij te geven, daarbij geholpen door aanmoedigingen van 
GNU 
-activisten, maar de code heeft weinig overeenkomsten met GNU. Huidige BSD 
-systemen gebruiken wel wat code van GNU, net als GNU wel het een en ander 
-gebruikt van BSD maar over het geheel bezien zijn het toch twee verschillende 
-systemen die apart van elkaar zich ontwikkeld hebben. De ontwikkelaars van BSD 
-hebben geen kernel gemaakt en dit toegevoegd aan het GNU systeem en dus is een 
-benaming als GNU/BSD hier niet op zijn plaats.<a href="#gnubsd">(4)</a></p>
+Mensen vragen weleens of BSD ook een versie van GNU is, net als
+GNU/Linux. De ontwikkelaars van BSD werden ge&iuml;nspireerd door het
+voorbeeld van het GNU project om hun code vrij te geven, daarbij geholpen
+door aanmoedigingen van GNU activisten, maar de code heeft weinig
+overeenkomsten met GNU. Huidige BSD systemen gebruiken wel wat code van GNU,
+net als GNU wel het een en ander gebruikt van BSD maar over het geheel
+bezien zijn het toch twee verschillende systemen die apart van elkaar zich
+ontwikkeld hebben. De ontwikkelaars van BSD hebben geen kernel gemaakt en
+dit toegevoegd aan het GNU systeem en dus is een benaming als GNU/BSD hier
+niet op zijn plaats.<a href="#gnubsd">(5)</a></p>
 
 <h3>Voetnoten:</h3>
 <ol>
 <li>
 <a id="unexciting"></a>Deze saaie maar belangrijke componenten zijn onder 
-andere de GNU assembler, GAS en de linker, GLD, beide nu onderdeel van het <a 
-href="/software/binutils/">GNU Binutils</a> pakket, <a href="/software/tar/">
-GNU tar</a>, en meer.</li>
+andere de GNU assembler, GAS en de linker, GLD, beide nu onderdeel van het
+<a href="/software/binutils/">GNU Binutils</a> pakket, <a
+href="/software/tar/"> GNU tar</a>, en meer.</li>
 
 <li>
-<a id="nottools"></a>Bijvoorbeeld de Bourne Again SHell (BASH), de PostScript 
-lezer <a href="/software/ghostscript/ghostscript.html">Ghostscript</a>, en de 
<a
- href="/software/libc/libc.html">GNU C bibliotheek</a> zijn geen 
+<a id="nottools"></a>Bijvoorbeeld de Bourne Again SHell (BASH), de
+PostScript lezer <a
+href="/software/ghostscript/ghostscript.html">Ghostscript</a>, en de <a
+href="/software/libc/libc.html">GNU C bibliotheek</a> zijn geen
 programmeergereedschappen. Ook GNUCash, GNOME, en GNU Chess niet.</li>
 
 <li>
-<a id="somecomponents"></a>Bijvoorbeeld de <a 
href="/software/libc/libc.html">GNU C bibliotheek</a>.</li>
+<a id="somecomponents"></a>Bijvoorbeeld de <a
+href="/software/libc/libc.html">GNU C bibliotheek</a>.</li>
+
+<li>
+<a id="newersystems"></a>Nadat dit was geschreven is er een bijna geheel
+vrij Windows-achtig systeem ontwikkeld, hoewel dit technisch gezien
+verschilt van GNU of Linux, dus het is hier niet van toepassing. Het
+merendeel van de kernel van Solaris is inmiddels vrijgegeven maar wanneer je
+daar een vrij systeem van wilt maken zul je nog delen van de kernel moeten
+vervangen en het vervolgens in GNU of BSD moeten hangen.</li>
 
 <li>
-<a id="gnubsd"></a>Hoewel, in de jaren na het verschijnen van dit artikel is 
de 
-GNU C bibliotheek overgezet op de FreeBSD kernel, die het mogelijk maakt het 
-GNU systeem met deze kernel te distribueren. Net als GNU/Linux zijn dit 
-inderdaad varianten op GNU en heten dus GNU/kFreeBSD en GNU/kNetBSD, 
-afhankelijk van de gebruikte kernel. Doorsnee gebruikers van normale 
-bureaucomputers zullen echter al nauwelijks het verschil kennen tussen 
GNU/Linux 
-e GNU/*BSD.
-</li>
+<a id="gnubsd"></a>Hoewel, in de jaren na het verschijnen van dit artikel is
+de GNU C bibliotheek overgezet op diverse versies van de BSD kernel, die het
+mogelijk maakt het GNU systeem met deze kernel te distribueren. Net als
+GNU/Linux zijn dit inderdaad varianten op GNU en heten dus bijvoorbeeld
+GNU/kFreeBSD en GNU/kNetBSD, afhankelijk van de gebruikte kernel. Doorsnee
+gebruikers van normale bureaucomputers zullen echter al nauwelijks het
+verschil kennen tussen GNU/Linux e GNU/*BSD.</li>
+
 </ol>
 
 <!-- All pages on the GNU web server should have the section about  -->
@@ -233,115 +256,56 @@
 <!-- with the webmasters first. --> 
 <!-- Please make sure the copyright date is consistent with the document -->
 <!-- and that it is like this "2001, 2002" not this "2001-2002." -->
+<div style="font-size: small;">
 
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.-->
+ </div>
 </div>
 
 <!--#include virtual="/server/footer.nl.html" -->
-
 <div id="footer">
 
 <p>
-Gelieve vragen over FSF &amp; GNU te sturen naar 
-<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
-Er zijn ook nog <a href="/contact/">andere manieren
-om in contact te komen</a> met de FSF.
+Gelieve vragen over FSF &amp; GNU te sturen naar <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Er zijn ook nog <a
+href="/contact/">andere manieren om in contact te komen</a> met de FSF.
 <br />
-Gelieve meldingen van verkeerde links en andere verbeteringen (of suggesties)
-te sturen aan:
-<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
+Gelieve meldingen van verkeerde links en andere verbeteringen (of
+suggesties) te sturen aan: <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
 </p>
 
 <p>
 Zie <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations
-README</a> voor nadere informatie over het eventueel vertalen van dit artikel.
+README</a> voor nadere informatie over het eventueel vertalen van dit
+artikel.
 </p>
 
 <p>
-Copyright &copy; 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2007 Richard M. Stallman
+Copyright &copy; 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2007 Richard
+M. Stallman
 <br />
-Het letterlijk overnemen en kopi&euml;ren van dit artikel is toegestaan op
-willekeurig welk medium op voorwaarde dat deze mededeling ook wordt meegenomen.
+Deze pagina valt onder de <a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/";>Creative Commons
+Attribution-NoDerivs 3.0 United States Licentie</a>.
 </p>
 
-<p>
-Updated:
-<!-- timestamp start -->
-$Date: 2012/05/14 16:33:46 $
+
+<div class="translators-credits">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
+ </div>
+
+
+ <p><!-- timestamp start -->
+Bijgewerkt:
+
+$Date: 2012/06/28 00:28:33 $
+
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
 
-<div id="translations">
-<h4>Vertalingen van dit artikel:</h4>
-
-<!-- Please keep this list alphabetical, and in the original -->
-<!-- language if possible, otherwise default to English -->
-<!-- If you do not have it English, please comment what the -->
-<!-- English is. If you add a new language here, please -->
-<!-- advise address@hidden and add it to -->
-<!--  - in /home/www/bin/nightly-vars either TAGSLANG or WEBLANG -->
-<!--  - in /home/www/html/server/standards/README.translations.html -->
-<!--   one of the lists under the section "Translations Underway" -->
-<!--  - if there is a translation team, you also have to add an alias -->
-<!--   to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases -->
-<!-- Please also check you have the 2 letter language code right versus -->
-<!--   http://www.w3.org/WAI/ER/IG/ert/iso639.htm -->
-
-<ul class="translations-list">
-<!-- Bulgarian -->
-<li><a 
href="/gnu/linux-and-gnu.bg.html">&#x431;&#x44A;&#x43B;&#x433;&#x430;&#x440;&#x441;&#x43A;&#x438;</a>&nbsp;[bg]</li>
-<!-- Bosnian -->
-<li><a href="/gnu/linux-and-gnu.bs.html">Bosanski</a>&nbsp;[bs]</li>
-<!-- Catalan -->
-<li><a href="/gnu/linux-and-gnu.ca.html">Catal&agrave;</a>&nbsp;[ca]</li>
-<!-- Czech -->
-<li><a href="/gnu/linux-and-gnu.cs.html">&#268;esky</a>&nbsp;[cs]</li>
-<!-- German -->
-<li><a href="/gnu/linux-and-gnu.de.html">Deutsch</a>&nbsp;[de]</li>
-<!-- Greek -->
-<li><a 
href="/gnu/linux-and-gnu.el.html">&#x0395;&#x03bb;&#x03bb;&#x03b7;&#x03bd;&#x03b9;&#x03ba;&#x03ac;</a>&nbsp;[el]</li>
-<!-- English -->
-<li><a href="/gnu/linux-and-gnu.en.html">English</a>&nbsp;[en]</li>
-<!-- Spanish -->
-<li><a href="/gnu/linux-and-gnu.es.html">Espa&ntilde;ol</a>&nbsp;[es]</li>
-<!-- Farsi/Persian -->
-<li><a 
href="/gnu/linux-and-gnu.fa.html">&#x0641;&#x0627;&#x0631;&#x0633;&#x06cc;</a>&nbsp;[fa]</li>
-<!-- French -->
-<li><a href="/gnu/linux-and-gnu.fr.html">Fran&ccedil;ais</a>&nbsp;[fr]</li>
-<!-- Hebrew -->
-<li><a 
href="/gnu/linux-and-gnu.he.html">&#1506;&#1489;&#1512;&#1497;&#1514;</a>&nbsp;[he]</li>
-<!-- Italian -->
-<li><a href="/gnu/linux-and-gnu.it.html">Italiano</a>&nbsp;[it]</li>
-<!-- Japanese -->
-<li><a 
href="/gnu/linux-and-gnu.ja.html">&#26085;&#26412;&#35486;</a>&nbsp;[ja]</li>
-<!-- Korean -->
-<li><a 
href="/gnu/linux-and-gnu.ko.html">&#54620;&#44397;&#50612;</a>&nbsp;[ko]</li>
-<!-- Dutch -->
-<li><a href="/gnu/linux-and-gnu.nl.html">Nederlands</a>&nbsp;[nl]</li>
-<!-- Polish -->
-<li><a href="/gnu/linux-and-gnu.pl.html">polski</a>&nbsp;[pl]</li>
-<!-- Portuguese -->
-<li><a href="/gnu/linux-and-gnu.pt.html">Portugu&ecirc;s</a>&nbsp;[pt]</li>
-<!-- Romanian -->
-<li><a 
href="/gnu/linux-and-gnu.ro.html">Rom&#x00e2;n&#x0103;</a>&nbsp;[ro]</li>
-<!-- Russian -->
-<li><a 
href="/gnu/linux-and-gnu.ru.html">&#1056;&#1091;&#1089;&#1089;&#1082;&#1080;&#1081;</a>&nbsp;[ru]</li>
-<!-- Serbo-Croatian -->
-<li><a href="/gnu/linux-and-gnu.sh.html">Srpsko-Hrvatski</a>&nbsp;[sh]</li>
-<!-- Slovenian -->
-<li><a href="/gnu/linux-and-gnu.sl.html">Slovensko</a>&nbsp;[sl]</li>
-<!-- Serbian -->
-<li><a 
href="/gnu/linux-and-gnu.sr.html">&#x0421;&#x0440;&#x043f;&#x0441;&#x043a;&#x0438;</a>&nbsp;[sr]</li>
-<!-- Tagalog -->
-<li><a href="/gnu/linux-and-gnu.tl.html">Tagalog</a>&nbsp;[tl]</li>
-<!-- Tamil -->
-<li><a 
href="/gnu/linux-and-gnu.ta.html">&#2980;&#2990;&#3007;&#2996;&#3021;</a>&nbsp;[ta]</li>
-<!-- Chinese (Simplified) -->
-<li><a 
href="/gnu/linux-and-gnu.zh-cn.html">&#31616;&#20307;&#20013;&#25991;</a>&nbsp;[zh-cn]</li>
-<!-- Chinese (Traditional) -->
-<li><a 
href="/gnu/linux-and-gnu.zh-tw.html">&#32321;&#39636;&#20013;&#25991;</a>&nbsp;[zh-tw]</li>
-</ul>
-</div>
 
 </div>
 </body>

Index: gnu/po/linux-and-gnu.nl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/linux-and-gnu.nl.po,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- gnu/po/linux-and-gnu.nl.po 27 Jun 2012 19:03:34 -0000   1.1
+++ gnu/po/linux-and-gnu.nl.po 28 Jun 2012 00:28:53 -0000   1.2
@@ -6,482 +6,492 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: \n"
-"POT-Creation-Date: \n"
+"POT-Creation-Date: 2012-06-10 04:26-0300\n"
 "PO-Revision-Date: \n"
 "Last-Translator: Tom Uijldert <address@hidden>\n"
 "Language-Team: \n"
+"Language: \n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
-# || No change detected. The change might only be in amounts of spaces.
 #. type: Content of: <title>
-#| msgid "Linux and GNU - GNU Project - Free Software Foundation (FSF)"
 msgid "Linux and GNU - GNU Project - Free Software Foundation (FSF)"
 msgstr "Linux en GNU - GNU Project - Free Software Foundation (FSF)"
 
 #. type: Attribute 'content' of: <meta>
-msgid "GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, Emacs, GCC, Unix, Free 
Software, Operating System, GNU Kernel, HURD, GNU HURD, Hurd"
-msgstr "GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, Emacs, GCC, Unix, Vrije 
Software, Besturingssysteem, GNU Kernel, HURD, GNU HURD, Hurd"
+msgid ""
+"GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, Emacs, GCC, Unix, Free Software, "
+"Operating System, GNU Kernel, HURD, GNU HURD, Hurd"
+msgstr ""
+"GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, Emacs, GCC, Unix, Vrije Software, "
+"Besturingssysteem, GNU Kernel, HURD, GNU HURD, Hurd"
 
 #. type: Attribute 'content' of: <meta>
-msgid "Since 1983, developing the free Unix style operating system GNU, so 
that computer users can have the freedom to share and improve the software they 
use."
-msgstr "Sinds 1983 aan het ontwikkelen aan het vrije besturingssysteem GNU 
naar het model van Unix, zodat computer gebruikers de vrijheid kunnen hebben om 
de software die ze gebruiken te delen met anderen en te verbeteren."
+msgid ""
+"Since 1983, developing the free Unix style operating system GNU, so that "
+"computer users can have the freedom to share and improve the software they "
+"use."
+msgstr ""
+"Sinds 1983 aan het ontwikkelen aan het vrije besturingssysteem GNU naar het "
+"model van Unix, zodat computer gebruikers de vrijheid kunnen hebben om de "
+"software die ze gebruiken te delen met anderen en te verbeteren."
 
-# || No change detected. The change might only be in amounts of spaces.
 #. type: Attribute 'title' of: <link>
-#| msgid "What's New"
 msgid "What's New"
 msgstr "What's New"
 
-# || No change detected. The change might only be in amounts of spaces.
 #. type: Attribute 'title' of: <link>
-#| msgid "New Free Software"
 msgid "New Free Software"
 msgstr "New Free Software"
 
-# || No change detected. The change might only be in amounts of spaces.
 #. type: Content of: <h2>
-#| msgid "Linux and the GNU Project"
 msgid "Linux and the GNU Project"
 msgstr "Linux en het GNU Project"
 
-# || No change detected. The change might only be in amounts of spaces.
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "<strong>by <a href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard Stallman</a></"
-#| "strong>"
-msgid "<strong>by <a href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard 
Stallman</a></strong>"
-msgstr "<strong>door <a href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard 
Stallman</a></strong>"
-
-# | [-To learn-]{+For+} more [-about this issue, you can-] {+information see+}
-# | also [-read our-] {+the+} <a href=\"/gnu/gnu-linux-faq.html\">GNU/Linux
-# | FAQ</a>, [-our page on-] {+and+} <a href=\"/gnu/why-gnu-linux.html\">Why
-# | GNU/Linux?</a> [-and our page on <a
-# | href=\"/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html\">GNU Users Who Have Never
-# | Heard of GNU</a>.-]
+msgid ""
+"<strong>by <a href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard Stallman</a></strong>"
+msgstr ""
+"<strong>door <a href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard Stallman</a></"
+"strong>"
+
 #. type: Content of: <div><blockquote><p>
-#| msgid ""
-#| "To learn more about this issue, you can also read our <a href=\"/gnu/gnu-"
-#| "linux-faq.html\">GNU/Linux FAQ</a>, our page on <a href=\"/gnu/why-gnu-"
-#| "linux.html\">Why GNU/Linux?</a> and our page on <a href=\"/gnu/gnu-users-"
-#| "never-heard-of-gnu.html\">GNU Users Who Have Never Heard of GNU</a>."
-msgid "For more information see also the <a 
href=\"/gnu/gnu-linux-faq.html\">GNU/Linux FAQ</a>, and <a 
href=\"/gnu/why-gnu-linux.html\">Why GNU/Linux?</a>"
-msgstr "Voor meer informatie hierover, zie <a 
href=\"/gnu/gnu-linux-faq.nl.html\">GNU/Linux Veelgestelde Vragen</a>, en <a 
href=\"/gnu/why-gnu-linux.nl.html\">Waarom GNU/Linux?</a>."
-
-# | Many computer users run a modified version of <a
-# | href=\"/philosophy/categories.html#TheGNUsystem\">the GNU system</a> every
-# | day, without realizing it. Through a peculiar turn of events, the version
-# | of GNU which is widely used today is [-more-] often [-known as-]
-# | {+called+} &ldquo;Linux&rdquo;, and many {+of its+} users are {+<a
-# | href=\"/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html\">+} not [-aware of-]
-# | {+aware</a> that it is basically+} the [-extent of its connection with-]
-# | {+GNU system, developed by+} the <a href=\"/gnu/gnu-history.html\">GNU
-# | Project</a>.
-#. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "Many computer users run a modified version of <a href=\"/philosophy/"
-#| "categories.html#TheGNUsystem\">the GNU system</a> every day, without "
-#| "realizing it. Through a peculiar turn of events, the version of GNU "
-#| "which is widely used today is more often known as &ldquo;Linux&rdquo;, "
-#| "and many users are not aware of the extent of its connection with the <a "
-#| "href=\"/gnu/gnu-history.html\">GNU Project</a>."
-msgid "Many computer users run a modified version of <a 
href=\"/philosophy/categories.html#TheGNUsystem\">the GNU system</a> every day, 
without realizing it. Through a peculiar turn of events, the version of GNU 
which is widely used today is often called &ldquo;Linux&rdquo;, and many of its 
users are <a href=\"/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html\"> not aware</a> 
that it is basically the GNU system, developed by the <a 
href=\"/gnu/gnu-history.html\">GNU Project</a>."
-msgstr "Veel computergebruikers gebruiken dagelijks onbewust een aangepaste 
versie van <a href= \"/philosophy/categories.nl.html#TheGNUsystem\">het GNU 
systeem</a>. Door een bizarre wending in het verleden is de huidige, 
meestgebruikte versie van GNU bekend onder de naam &ldquo;Linux&rdquo;, en veel 
gebruikers zijn zich er <a href=\"/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html\"> 
niet van bewust</a> dat dit het GNU systeem is, ontwikkeld door het <a 
href=\"/gnu/gnu-history.nl.html\">GNU Project</a>."
-
-# | There really is a Linux, and these people are using it, but it is [-not-]
-# | {+just a part of+} the [-operating system.-] {+system they use.+} Linux
-# | is the kernel: the program in the system that allocates the machine's
-# | resources to the other programs that you run. The kernel is an essential
-# | part of an operating system, but useless by itself; it can only function
-# | in the context of a complete operating system. Linux is normally used in
-# | [-a-] combination with the GNU operating system: the whole system is
-# | basically GNU[-,-] with Linux [-functioning as its kernel.-] {+added, or
-# | GNU/Linux. All the so-called &ldquo;Linux&rdquo; distributions are really
-# | distributions of GNU/Linux.+}
-#. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "There really is a Linux, and these people are using it, but it is not the "
-#| "operating system. Linux is the kernel: the program in the system that "
-#| "allocates the machine's resources to the other programs that you run. "
-#| "The kernel is an essential part of an operating system, but useless by "
-#| "itself; it can only function in the context of a complete operating "
-#| "system. Linux is normally used in a combination with the GNU operating "
-#| "system: the whole system is basically GNU, with Linux functioning as its "
-#| "kernel."
-msgid "There really is a Linux, and these people are using it, but it is just 
a part of the system they use. Linux is the kernel: the program in the system 
that allocates the machine's resources to the other programs that you run. The 
kernel is an essential part of an operating system, but useless by itself; it 
can only function in the context of a complete operating system. Linux is 
normally used in combination with the GNU operating system: the whole system is 
basically GNU with Linux added, or GNU/Linux. All the so-called 
&ldquo;Linux&rdquo; distributions are really distributions of GNU/Linux."
-msgstr "Linux bestaat echt en men gebruikt het, maar het is slechts een deel 
van het besturingssysteem. Linux is de kernel (de &ldquo;kern&ldquo; van het 
besturingssysteem): het programma dat de toegang regelt tot de diverse 
onderdelen van het systeem zodat ander programma's behoorlijk kunnen draaien. 
De kernel is een onmisbaar onderdeel van het besturingssysteem, maar op 
zichzelf niet bruikbaar; het kan alleen functioneren in een compleet 
besturingssysteem. Linux wordt meestal gebruikt in combinatie met het GNU 
besturingssysteem: het hele systeem is eigenlijk GNU met Linux toegevoegd, 
GNU/Linux dus. Al die zogeheten &ldquo;Linux&rdquo; distributies zijn dus 
eigenlijk GNU/Linux distributies."
-
-# | Many users [-are-] {+do+} not [-fully aware of-] {+understand+} the
-# | [-distinction-] {+difference+} between the kernel, which is Linux, and the
-# | whole system, which they also call &ldquo;Linux&rdquo;. The ambiguous use
-# | of the name doesn't [-promote understanding.-] {+help people understand.+}
-# | These users often think that Linus Torvalds developed the whole operating
-# | system in 1991, with a bit of help.
-#. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "Many users are not fully aware of the distinction between the kernel, "
-#| "which is Linux, and the whole system, which they also call &ldquo;"
-#| "Linux&rdquo;. The ambiguous use of the name doesn't promote "
-#| "understanding. These users often think that Linus Torvalds developed the "
-#| "whole operating system in 1991, with a bit of help."
-msgid "Many users do not understand the difference between the kernel, which 
is Linux, and the whole system, which they also call &ldquo;Linux&rdquo;. The 
ambiguous use of the name doesn't help people understand. These users often 
think that Linus Torvalds developed the whole operating system in 1991, with a 
bit of help."
-msgstr "Veel gebruikers kennen het verschil niet tussen de kernel, Linux, en 
het systeem als geheel, wat ze &oacute;&oacute;k &ldquo;Linux&rdquo; noemen. 
Dit dubbele gebruik van de naam geeft geen duidelijkheid. Deze gebruikers 
denken vaak dat Linus Torvalds het hele systeem heeft ontwikkeld in 1991, met 
wat hulp van buitenaf."
-
-# || No change detected. The change might only be in amounts of spaces.
-#. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "Programmers generally know that Linux is a kernel. But since they have "
-#| "generally heard the whole system called &ldquo;Linux&rdquo; as well, they "
-#| "often envisage a history that would justify naming the whole system after "
-#| "the kernel. For example, many believe that once Linus Torvalds finished "
-#| "writing Linux, the kernel, its users looked around for other free "
-#| "software to go with it, and found that (for no particular reason) most "
-#| "everything necessary to make a Unix-like system was already available."
-msgid "Programmers generally know that Linux is a kernel. But since they have 
generally heard the whole system called &ldquo;Linux&rdquo; as well, they often 
envisage a history that would justify naming the whole system after the kernel. 
 For example, many believe that once Linus Torvalds finished writing Linux, the 
kernel, its users looked around for other free software to go with it, and 
found that (for no particular reason) most everything necessary to make a 
Unix-like system was already available."
-msgstr "Programmeurs weten meestal wel dat Linux een kernel is. Maar omdat ze 
vaak aan Linux horen refereren als aan het hele systeem nemen ze aan dat de 
manier waarop het in ontwikkeld de benaming Linux rechtvaardigt. Zij geloven 
bijvoorbeeld dat, nadat Linus klaar was met de Linux kernel, de gebruikers op 
zoek gingen naar andere vrije software om het te completeren en de meeste 
andere onderdelen zomaar vonden, klaar voor gebruik."
-
-# || No change detected. The change might only be in amounts of spaces.
-#. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "What they found was no accident&mdash;it was the not-quite-complete GNU "
-#| "system. The available <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">free "
-#| "software</a> added up to a complete system because the GNU Project had "
-#| "been working since 1984 to make one. In the <a href=\"/gnu/manifesto.html"
-#| "\"> The GNU Manifesto</a> we set forth the goal of developing a free Unix-"
-#| "like system, called GNU. The <a href=\"/gnu/initial-announcement.html\"> "
-#| "Initial Announcement</a> of the GNU Project also outlines some of the "
-#| "original plans for the GNU system. By the time Linux was started, GNU was "
-#| "almost finished."
-msgid "What they found was no accident&mdash;it was the not-quite-complete GNU 
system. The available <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">free software</a> 
added up to a complete system because the GNU Project had been working since 
1984 to make one. In the <a href=\"/gnu/manifesto.html\"> The GNU 
Manifesto</a> we set forth the goal of developing a free Unix-like system, 
called GNU. The <a href=\"/gnu/initial-announcement.html\"> Initial 
Announcement</a> of the GNU Project also outlines some of the original plans 
for the GNU system. By the time Linux was started, GNU was almost finished."
-msgstr "Wat ze vonden was niet toevallig en lag er niet zo maar&mdash;het was 
het GNU systeem dat bijna af was. De beschikbare <a 
href=\"/philosophy/free-sw.nl.html\">vrije software</a> maakte het geheel 
compleet doordat het GNU project al sinds 1984 aan de weg timmerde om een 
compleet besturingssysteem van de grond te krijgen. In het <a 
href=\"/gnu/manifesto.nl.html\"> GNU Manifest</a> schetsten we het doel voor 
het maken van een op Unix gelijkend systeem met de naam GNU. De <a 
href=\"/gnu/initial-announcement.nl.html\">Eerste Aankondiging</a> van het GNU 
Project bevat ook een aantal doelen voor het GNU systeem. Tegen de tijd dat 
Linus aan Linux begon was GNU al bijna af."
-
-# | Most free software projects have the goal of developing a particular
-# | program for a particular job. For example, Linus Torvalds set out to
-# | write a Unix-like kernel (Linux); Donald Knuth set out to write a text
-# | formatter (TeX); Bob Scheifler set out to develop a window system (the X
-# | Window [-s-]{+S+}ystem). It's natural to measure the contribution of this
-# | kind of project by specific programs that came from the project.
-#. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "Most free software projects have the goal of developing a particular "
-#| "program for a particular job. For example, Linus Torvalds set out to "
-#| "write a Unix-like kernel (Linux); Donald Knuth set out to write a text "
-#| "formatter (TeX); Bob Scheifler set out to develop a window system (the X "
-#| "Window system). It's natural to measure the contribution of this kind of "
-#| "project by specific programs that came from the project."
-msgid "Most free software projects have the goal of developing a particular 
program for a particular job. For example, Linus Torvalds set out to write a 
Unix-like kernel (Linux); Donald Knuth set out to write a text formatter (TeX); 
Bob Scheifler set out to develop a window system (the X Window System). It's 
natural to measure the contribution of this kind of project by specific 
programs that came from the project."
-msgstr "De meeste projecten voor vrije software hebben als doel het 
ontwikkelen van &eacute;&eacute;n programma voor een bepaald doel. Linus 
Torvalds bijvoorbeeld had als doel een kernel die op Unix lijkt (Linux); Donald 
Knuth had als doel een tekstzetter (TeX); Bob Scheifler had als doel een window 
systeem (X Window systeem). Het is normaal om de bijdrage van een dergelijk 
project af te meten aan de specifieke programma's die uit dat project kwamen."
-
-# | If we tried to measure the GNU Project's contribution in this way, what
-# | would we conclude? One CD-ROM vendor found that in their &ldquo;Linux
-# | distribution&rdquo;, <a
-# | href=\"/philosophy/categories.html#GNUsoftware\">GNU software</a> was the
-# | largest single contingent, around 28% of the total source code, and this
-# | included some of the essential major components without which there could
-# | be no system. Linux itself was about 3%. {+(The proportions in 2008 are
-# | similar: in the &ldquo;main&rdquo; repository of gNewSense, Linux is 1.5%
-# | and GNU packages are 15%.)+} So if you were going to pick a name for the
-# | system based on who wrote the programs in the system, the most appropriate
-# | single choice would be &ldquo;GNU&rdquo;.
-#. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "If we tried to measure the GNU Project's contribution in this way, what "
-#| "would we conclude? One CD-ROM vendor found that in their &ldquo;Linux "
-#| "distribution&rdquo;, <a href=\"/philosophy/categories.html#GNUsoftware"
-#| "\">GNU software</a> was the largest single contingent, around 28% of the "
-#| "total source code, and this included some of the essential major "
-#| "components without which there could be no system. Linux itself was "
-#| "about 3%. So if you were going to pick a name for the system based on "
-#| "who wrote the programs in the system, the most appropriate single choice "
-#| "would be &ldquo;GNU&rdquo;."
-msgid "If we tried to measure the GNU Project's contribution in this way, what 
would we conclude? One CD-ROM vendor found that in their &ldquo;Linux 
distribution&rdquo;, <a href=\"/philosophy/categories.html#GNUsoftware\">GNU 
software</a> was the largest single contingent, around 28% of the total source 
code, and this included some of the essential major components without which 
there could be no system. Linux itself was about 3%. (The proportions in 2008 
are similar: in the &ldquo;main&rdquo; repository of gNewSense, Linux is 1.5% 
and GNU packages are 15%.) So if you were going to pick a name for the system 
based on who wrote the programs in the system, the most appropriate single 
choice would be &ldquo;GNU&rdquo;."
-msgstr "Wanneer we zo de bijdrage van het GNU project zouden bekijken, wat zou 
dan de conclusie zijn? Een verkoper van CD-ROM's kwam erachter dat in hun 
&ldquo;Linux distributie&rdquo;, <a 
href=\"/philosophy/categories.nl.html#GNUsoftware\">GNU software</a> de 
grootste bijdrage leverde met 28% van de totale broncode inclusief een aantal 
grote onderdelen, onmisbaar voor het systeem. Linux zelf was zo'n 3%. (De 
verhouding in 2008 zijn ongeveer dezelfde: in het versiebeheer van gNewSense 
maakt Linux 1,5% en de GNU pakketten 15% uit van de distibutie.) Wanneer je dus 
een naam zou bedenken voor het systeem op basis wie de programma's ervoor had 
geschreven dan zou je eerder uitkomen op &ldquo;GNU&rdquo;."
-
-# | But that is not the deepest way to consider the question. The GNU Project
-# | was not, is not, a project to develop specific software packages. It was
-# | not a project <a [-href=\"/software/gcc/gcc.html\">-]
-# | {+href=\"/software/gcc/\">+} to develop a C compiler</a>, although we did
-# | that. It was not a project to develop a text editor, although we
-# | developed one. The GNU [-Project's aim was-] {+Project set out+} to
-# | develop <em>a complete free Unix-like system</em>: GNU.
-#. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "But that is not the deepest way to consider the question. The GNU "
-#| "Project was not, is not, a project to develop specific software "
-#| "packages. It was not a project <a href=\"/software/gcc/gcc.html\"> to "
-#| "develop a C compiler</a>, although we did that. It was not a project to "
-#| "develop a text editor, although we developed one. The GNU Project's aim "
-#| "was to develop <em>a complete free Unix-like system</em>: GNU."
-msgid "But that is not the deepest way to consider the question. The GNU 
Project was not, is not, a project to develop specific software packages. It 
was not a project <a href=\"/software/gcc/\"> to develop a C compiler</a>, 
although we did that. It was not a project to develop a text editor, although 
we developed one. The GNU Project set out to develop <em>a complete free 
Unix-like system</em>: GNU."
-msgstr "Maar we vinden niet dat dit de juiste benadering is. Het GNU project 
was en is geen project voor het ontwikkelen van een specifiek programma. Het 
was geen project om een <a href=\"/software/gcc/gcc.html\">C compiler te 
ontwikkelen</a>, hoewel we dit wel gedaan hebben. Het was geen project om een 
tekstbewerkingsprogramma te maken, hoewel we die ontwikkeld hebben. Doel was om 
<em>een compleet vrij systeem te ontwikkelen, gebaseerd op Unix</em>: GNU."
-
-# | Many people have made major contributions to the free software in the
-# | system, and they all deserve [-credit.-] {+credit for their software.+}
-# | But the reason it is <em>an integrated system</em>&mdash;and not just a
-# | collection of useful programs&mdash;is because the GNU Project set out to
-# | make it one. We made a list of the programs needed to make a
-# | <em>complete</em> free system, and we systematically found, wrote, or
-# | found people to write everything on the list. We wrote essential but
-# | unexciting <a href=\"#unexciting\">(1)</a> components because you can't
-# | have a system without them. Some of our system components, the
-# | programming tools, became popular on their own among programmers, but we
-# | wrote many components that are not tools <a href=\"#nottools\">(2)</a>.
-# | We even developed a chess game, GNU Chess, because a complete system needs
-# | [-good-] games too.
-#. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "Many people have made major contributions to the free software in the "
-#| "system, and they all deserve credit. But the reason it is <em>an "
-#| "integrated system</em>&mdash;and not just a collection of useful "
-#| "programs&mdash;is because the GNU Project set out to make it one. We "
-#| "made a list of the programs needed to make a <em>complete</em> free "
-#| "system, and we systematically found, wrote, or found people to write "
-#| "everything on the list. We wrote essential but unexciting <a href="
-#| "\"#unexciting\">(1)</a> components because you can't have a system "
-#| "without them. Some of our system components, the programming tools, "
-#| "became popular on their own among programmers, but we wrote many "
-#| "components that are not tools <a href=\"#nottools\">(2)</a>. We even "
-#| "developed a chess game, GNU Chess, because a complete system needs good "
-#| "games too."
-msgid "Many people have made major contributions to the free software in the 
system, and they all deserve credit for their software. But the reason it is 
<em>an integrated system</em>&mdash;and not just a collection of useful 
programs&mdash;is because the GNU Project set out to make it one. We made a 
list of the programs needed to make a <em>complete</em> free system, and we 
systematically found, wrote, or found people to write everything on the list. 
We wrote essential but unexciting <a href=\"#unexciting\">(1)</a> components 
because you can't have a system without them. Some of our system components, 
the programming tools, became popular on their own among programmers, but we 
wrote many components that are not tools <a href=\"#nottools\">(2)</a>. We 
even developed a chess game, GNU Chess, because a complete system needs games 
too."
-msgstr "Velen hebben enorm bijgedragen aan de vrije software in het systeem en 
allemaal verdienen ze het om genoemd te worden. Maar de reden waarom het 
<em>een integraal systeem</em> is&mdash;en niet alleen maar een verzameling 
bruikbare programma's&mdash;is omdat dit het doel was van het GNU project. We 
hebben een lijst opgesteld met benodigde programma's zodat het een 
<em>compleet</em> vrij systeem zou worden en zijn daar systematisch naar op 
zoek gegaan, hebben delen zelf ontwikkeld, of laten ontwikkelen. We schreven 
belangrijke maar saaie <a href=\"#unexciting\">(1)</a> onderdelen omdat je nu 
eenmaal niet zonder kunt. Sommige gereedschappen werden vanzelf populair onder 
programmeurs maar we schreven ook vele onderdelen die geen gereedschap waren <a 
href=\"#nottools\">(2) </a>. We schreven zelfs een schaakspel, GNU Chess, 
omdat een compleet systeem ook spelletjes nodig heeft."
-
-# | By the early 90s we had put together the whole system aside from the
-# | [-kernel (and we were-] {+kernel. We had+} also [-working on-]
-# | {+started+} a kernel, the <a href=\"/software/hurd/hurd.html\">GNU
-# | Hurd</a>, which runs on top of Mach[-)-]. Developing this kernel has been
-# | a lot harder than we expected; <a
-# | [-href=\"/software/hurd/hurd-and-linux.html\">the-]
-# | {+href=\"/software/hurd/hurd/documentation/hurd-and-linux.html\">the+} GNU
-# | Hurd started working reliably in 2001</a>, but it is a long way from being
-# | ready for people to use in general.
-#. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "By the early 90s we had put together the whole system aside from the "
-#| "kernel (and we were also working on a kernel, the <a href=\"/software/"
-#| "hurd/hurd.html\">GNU Hurd</a>, which runs on top of Mach). Developing "
-#| "this kernel has been a lot harder than we expected; <a href=\"/software/"
-#| "hurd/hurd-and-linux.html\">the GNU Hurd started working reliably in 2001</"
-#| "a>, but it is a long way from being ready for people to use in general."
-msgid "By the early 90s we had put together the whole system aside from the 
kernel. We had also started a kernel, the <a 
href=\"/software/hurd/hurd.html\">GNU Hurd</a>, which runs on top of Mach. 
Developing this kernel has been a lot harder than we expected; <a 
href=\"/software/hurd/hurd/documentation/hurd-and-linux.html\">the GNU Hurd 
started working reliably in 2001</a>, but it is a long way from being ready for 
people to use in general."
-msgstr "Begin 90 hadden we een compleet systeem klaar, op de kernel na (waar 
we ook aan werkten, <a href=\"/software/hurd/hurd.html\">GNU Hurd</a>, die 
bovenop Mach liep). Ontwikkeling van de kernel was een stuk moeilijker dan 
verwacht; <a href=\"/software/hurd/hurd/documentation/hurd-and-linux.html\">GNU 
Hurd begon in 2001 stabiel te draaien</a>. We hebben echter nog een lange weg 
te gaan voordat het klaar is voor algemeen gebruik."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "Fortunately, we didn't have to wait for the Hurd, because of Linux. 
Once Torvalds freed Linux in 1992, it fit into the last major gap in the GNU 
system. People could then <a 
href=\"http://ftp.funet.fi/pub/linux/historical/kernel/old-versions/RELNOTES-0.01\";>
 combine Linux with the GNU system</a> to make a complete free system: a 
Linux-based version of the GNU system; the GNU/Linux system, for short."
-msgstr "Gelukkig hoefden we door toedoen van Linux niet te wachten op de Hurd. 
Nadat Torvalds Linux in 1992 had bevrijd vormde dit het laatste stukje van de 
puzzel die het GNU systeem is. Men kon daarna <a 
href=\"http://ftp.funet.fi/pub/linux/historical/kernel/old-versions/RELNOTES-0.01\";>Linux
 combineren met GNU</a> om zo een compleet vrij systeem te verwezenlijken: een 
op Linux-gebaseerde versie van het GNU systeem; oftewel het GNU/Linux systeem."
-
-# | [-Putting-]{+Making+} them {+work well+} together was not a trivial job.
-# | Some GNU components<a href=\"#somecomponents\">(3)</a> needed substantial
-# | change to work with Linux. Integrating a complete system as a
-# | distribution that would work &ldquo;out of the box&rdquo; was a big job,
-# | too. It required addressing the issue of how to install and boot the
-# | system&mdash;a problem we had not tackled, because we hadn't yet reached
-# | that point. Thus, the people who developed the various system
-# | distributions did a lot of essential work. But it was work that, in the
-# | nature of things, was surely going to be done by someone.
-#. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "Putting them together was not a trivial job. Some GNU components<a href="
-#| "\"#somecomponents\">(3)</a> needed substantial change to work with "
-#| "Linux. Integrating a complete system as a distribution that would work "
-#| "&ldquo;out of the box&rdquo; was a big job, too. It required addressing "
-#| "the issue of how to install and boot the system&mdash;a problem we had "
-#| "not tackled, because we hadn't yet reached that point. Thus, the people "
-#| "who developed the various system distributions did a lot of essential "
-#| "work. But it was work that, in the nature of things, was surely going to "
-#| "be done by someone."
-msgid "Making them work well together was not a trivial job. Some GNU 
components<a href=\"#somecomponents\">(3)</a> needed substantial change to work 
with Linux. Integrating a complete system as a distribution that would work 
&ldquo;out of the box&rdquo; was a big job, too. It required addressing the 
issue of how to install and boot the system&mdash;a problem we had not tackled, 
because we hadn't yet reached that point. Thus, the people who developed the 
various system distributions did a lot of essential work. But it was work 
that, in the nature of things, was surely going to be done by someone."
-msgstr "De twee combineren klinkt eenvoudig genoeg maar was niet zo makkelijk. 
Sommige onderdelen<a href=\"#somecomponents\">(3)</a> van GNU moesten 
behoorlijk op de schop om met Linux te kunnen samenwerken. Het geheel zo 
integreren dat een distributie zo &ldquo;uit de verpakking&rdquo; zou werken 
was ook zo'n moeilijke klus. Dit moest problemen oplossen als hoe het systeem 
te installeren en op te starten&mdash;iets waar we nog niet naar hadden gekeken 
omdat we nog niet zover waren. De mensen die de diverse distributies ontwikkeld 
hebben droegen hun steentje bij maar dat zou toch wel opgepakt zijn."
-
-# | The GNU Project supports GNU/Linux systems as well as <em>the</em> GNU
-# | [-system, and the FSF funds work on them.-] {+system.+} The [-FSF-] {+<a
-# | href=\"http://fsf.org/\";>FSF</a>+} funded the rewriting of the
-# | Linux-related extensions to the GNU C library, so that now they are well
-# | integrated, and the newest GNU/Linux systems use the current library
-# | release with no changes. The FSF also funded an early stage of the
-# | development of Debian GNU/Linux.
-#. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "The GNU Project supports GNU/Linux systems as well as <em>the</em> GNU "
-#| "system, and the FSF funds work on them. The FSF funded the rewriting of "
-#| "the Linux-related extensions to the GNU C library, so that now they are "
-#| "well integrated, and the newest GNU/Linux systems use the current library "
-#| "release with no changes. The FSF also funded an early stage of the "
-#| "development of Debian GNU/Linux."
-msgid "The GNU Project supports GNU/Linux systems as well as <em>the</em> GNU 
system. The <a href=\"http://fsf.org/\";>FSF</a> funded the rewriting of the 
Linux-related extensions to the GNU C library, so that now they are well 
integrated, and the newest GNU/Linux systems use the current library release 
with no changes. The FSF also funded an early stage of the development of 
Debian GNU/Linux."
-msgstr "Het GNU project steunt GNU/Linux systemen en ook <em>het</em> GNU 
systeem, met financiele steun van de <a href=\"http://fsf.org/\";>FSF</a>. We 
financierden het herschrijven van uitbreidingen op de C bibliotheek die met 
Linux te maken hadden, zodat deze nu naadloos samenwerken en de huidige 
GNU/Linux systemen gebruiken nu de bibliotheek zonder aparte wijzigingen. De 
FSF financierde ook de start van de ontwikkeling van Debian GNU/Linux."
-
-# | [-We use Linux-based GNU systems today for all of our work, and we hope
-# | you will use them too.-]Today there are many different variants of the
-# | GNU/Linux system (often called &ldquo;distros&rdquo;). Most of them
-# | include non-free software&mdash;their developers follow the philosophy
-# | associated with Linux rather than that of GNU. But there are also <a
-# | [-href=\"/links/links.html#FreeGNULinuxDistributions\"> completely-]
-# | {+href=\"/distros/\">completely+} free GNU/Linux distros</a>. The FSF
-# | supports computer facilities for two of these distributions, <a
-# | href=\"http://ututo.org\";>Ututo</a> and <a
-# | href=\"http://gnewsense.org/\";>gNewSense</a>.
-#. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "We use Linux-based GNU systems today for all of our work, and we hope you "
-#| "will use them too. Today there are many different variants of the GNU/"
-#| "Linux system (often called &ldquo;distros&rdquo;). Most of them include "
-#| "non-free software&mdash;their developers follow the philosophy associated "
-#| "with Linux rather than that of GNU. But there are also <a href=\"/links/"
-#| "links.html#FreeGNULinuxDistributions\"> completely free GNU/Linux "
-#| "distros</a>. The FSF supports computer facilities for two of these "
-#| "distributions, <a href=\"http://ututo.org\";>Ututo</a> and <a href="
-#| "\"http://gnewsense.org/\";>gNewSense</a>."
-msgid "Today there are many different variants of the GNU/Linux system (often 
called &ldquo;distros&rdquo;). Most of them include non-free 
software&mdash;their developers follow the philosophy associated with Linux 
rather than that of GNU. But there are also <a href=\"/distros/\">completely 
free GNU/Linux distros</a>. The FSF supports computer facilities for two of 
these distributions, <a href=\"http://ututo.org\";>Ututo</a> and <a 
href=\"http://gnewsense.org/\";>gNewSense</a>."
-msgstr "Tegenwoordig zijn er veel varianten van het GNU/Linux systeem 
(&ldquo;distros&rdquo; genoemd) in omloop. De meesten daarvan bevatten ook 
niet-vrije software&mdash;hun ontwikkelaars volgen een andere filosofie die 
meer verwant is aan Linux dan aan GNU. Maar er zijn ook <a href= 
\"/distros/\">compleet vrije GNU/Linux distros</a>. De FSF steunt twee van deze 
distributies met computerapparatuur, <a href=\"http://ututo.org\";>Ututo</a> en 
<a href=\"http://gnewsense.org/\";>gNewSense</a>."
-
-# | Making a free GNU/Linux distribution is not just a matter of eliminating
-# | various non-free programs. Nowadays, the usual version of Linux contains
-# | non-free programs too. These programs are intended to be loaded into I/O
-# | devices when the system starts, and they are [-present in binary form
-# | only, included-] {+included, as long series of numbers,+} in the \"source
-# | code\" [-in the form of long series-] of [-numbers.-] {+Linux.+} Thus,
-# | maintaining free GNU/Linux distributions now entails maintaining a <a
-# | href=\"http://directory.fsf.org/project/linux\";> free version of Linux</a>
-# | too.
-#. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "Making a free GNU/Linux distribution is not just a matter of eliminating "
-#| "various non-free programs. Nowadays, the usual version of Linux contains "
-#| "non-free programs too. These programs are intended to be loaded into I/O "
-#| "devices when the system starts, and they are present in binary form only, "
-#| "included in the \"source code\" in the form of long series of numbers. "
-#| "Thus, maintaining free GNU/Linux distributions now entails maintaining a "
-#| "<a href=\"http://directory.fsf.org/project/linux\";> free version of "
-#| "Linux</a> too."
-msgid "Making a free GNU/Linux distribution is not just a matter of 
eliminating various non-free programs. Nowadays, the usual version of Linux 
contains non-free programs too. These programs are intended to be loaded into 
I/O devices when the system starts, and they are included, as long series of 
numbers, in the \"source code\" of Linux. Thus, maintaining free GNU/Linux 
distributions now entails maintaining a <a 
href=\"http://directory.fsf.org/project/linux\";> free version of Linux</a> too."
-msgstr "Het maken van een vrije GNU/Linux distributie is niet alleen een 
kwestie van het uitsluiten van niet-vrije software. Tegenwoordig bevat de 
gangbare versie van Linux ook niet-vrije programma's. Het is de bedoeling dat 
dit soort programma's in in- en uitvoerapparaten wordt geladen wanneer het 
systeem opstart en worden alleen in binaire vorm uitgeleverd als onderdeel van 
de \"broncode\" in de vorm van eindeloze nummerreeksen. En dus houdt dat in dat 
we ook een <a href=\"http://directory.fsf.org/project/linux\";>vrije versie van 
Linux</a> moeten onderhouden."
-
-# | Whether you use GNU/Linux or not, please don't confuse the public by using
-# | the name &ldquo;Linux&rdquo; ambiguously. Linux is the kernel, one of the
-# | essential major components of the system. The system as a whole is [-more
-# | or less-] {+basically+} the GNU system, with Linux added. When you're
-# | talking about this combination, please call it &ldquo;GNU/Linux&rdquo;.
-#. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "Whether you use GNU/Linux or not, please don't confuse the public by "
-#| "using the name &ldquo;Linux&rdquo; ambiguously. Linux is the kernel, one "
-#| "of the essential major components of the system. The system as a whole "
-#| "is more or less the GNU system, with Linux added. When you're talking "
-#| "about this combination, please call it &ldquo;GNU/Linux&rdquo;."
-msgid "Whether you use GNU/Linux or not, please don't confuse the public by 
using the name &ldquo;Linux&rdquo; ambiguously. Linux is the kernel, one of 
the essential major components of the system. The system as a whole is 
basically the GNU system, with Linux added. When you're talking about this 
combination, please call it &ldquo;GNU/Linux&rdquo;."
-msgstr "Of je nu GNU/Linux gebruikt of niet, verwar mensen alsjeblieft niet 
door de naam &ldquo;Linux&rdquo; slordig te gebruiken. Linux is de kernel, een 
hoofdbestanddeel van het systeem. Het systeem als geheel is min of meer het GNU 
systeem met daaraan Linux toegevoegd. Wanneer je het over deze combinatie hebt, 
noem het dan alsjeblieft &ldquo;GNU/Linux&rdquo;."
-
-# || No change detected. The change might only be in amounts of spaces.
-#. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "If you want to make a link on &ldquo;GNU/Linux&rdquo; for further "
-#| "reference, this page and <a href=\"/gnu/the-gnu-project.html\"> http://";
-#| "www.gnu.org/gnu/the-gnu-project.html</a> are good choices. If you "
-#| "mention Linux, the kernel, and want to add a link for further reference, "
-#| "<a href=\"http://foldoc.doc.ic.ac.uk/foldoc/foldoc.cgi?Linux\";> http://";
-#| "foldoc.doc.ic.ac.uk/foldoc/foldoc.cgi?Linux</a> is a good URL to use."
-msgid "If you want to make a link on &ldquo;GNU/Linux&rdquo; for further 
reference, this page and <a href=\"/gnu/the-gnu-project.html\"> 
http://www.gnu.org/gnu/the-gnu-project.html</a> are good choices. If you 
mention Linux, the kernel, and want to add a link for further reference, <a 
href=\"http://foldoc.doc.ic.ac.uk/foldoc/foldoc.cgi?Linux\";> 
http://foldoc.doc.ic.ac.uk/foldoc/foldoc.cgi?Linux</a> is a good URL to use."
-msgstr "Wanneer je een link naar &ldquo;GNU/Linux&rdquo; aan wilt maken ter 
referentie, dan zijn dit artikel en <a href=\"/gnu/thegnuproject.nl.html\"> 
http://www.gnu.org/gnu/the-gnu-project.html</a> een goede keuze. Als je ter 
referentie een link naar Linux, de kernel, wilt aanmaken dan is <a 
href=\"http://foldoc.doc.ic.ac.uk/foldoc/foldoc.cgi?Linux\";> 
http://foldoc.doc.ic.ac.uk/foldoc/foldoc.cgi?Linux</a> een goeie URL om te 
gebruiken."
-
-# | Addendum: Aside from GNU, one other project has independently produced a
-# | free Unix-like operating system. This system is known as BSD, and it was
-# | developed at UC Berkeley. It was non-free in the 80s, but became free in
-# | the early 90s. A free operating system that exists [-today-] {+today<a
-# | href=\"#newersystems\">(4)</a>+} is almost certainly either a variant of
-# | the GNU system, or a kind of BSD system.
-#. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "Addendum: Aside from GNU, one other project has independently produced a "
-#| "free Unix-like operating system. This system is known as BSD, and it was "
-#| "developed at UC Berkeley. It was non-free in the 80s, but became free in "
-#| "the early 90s. A free operating system that exists today is almost "
-#| "certainly either a variant of the GNU system, or a kind of BSD system."
-msgid "Addendum: Aside from GNU, one other project has independently produced 
a free Unix-like operating system. This system is known as BSD, and it was 
developed at UC Berkeley. It was non-free in the 80s, but became free in the 
early 90s. A free operating system that exists today<a 
href=\"#newersystems\">(4)</a> is almost certainly either a variant of the GNU 
system, or a kind of BSD system."
-msgstr "Addendum: Behalve GNU is er nog &eacute;&eacute;n ander project dat 
onafhankelijk een vrij besturingssysteem heeft gemaakt dat op Unix is 
gebaseerd. Dit systeem kent men als BSD, ontwikkeld aan de universiteit van 
Berkeley. In de tachtiger jaren is dit begonnen als niet-vrij systeem maar werd 
vrij gemaakt in de jaren 90. Een vrij en bestaand besturingssysteem<a 
href=\"#newersystems\">(4)</a> is tegenwoordig altijd een variant op het GNU 
systeem of op BSD."
-
-# | People sometimes ask whether BSD too is a version of GNU, like GNU/Linux.
-# | The BSD developers were inspired to make their code free software by the
-# | example of the GNU Project, and explicit appeals from GNU activists helped
-# | persuade them, but the code had little overlap with GNU. BSD systems
-# | today use some GNU programs, just as the GNU system and its variants use
-# | some BSD programs; however, taken as wholes, they are two different
-# | systems that evolved separately. The BSD developers did not write a
-# | kernel and add it to the GNU system, and a name like GNU/BSD would not fit
-# | the situation.<a href=\"#gnubsd\">([-4-]{+5+})</a>
-#. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "People sometimes ask whether BSD too is a version of GNU, like GNU/"
-#| "Linux. The BSD developers were inspired to make their code free software "
-#| "by the example of the GNU Project, and explicit appeals from GNU "
-#| "activists helped persuade them, but the code had little overlap with "
-#| "GNU. BSD systems today use some GNU programs, just as the GNU system and "
-#| "its variants use some BSD programs; however, taken as wholes, they are "
-#| "two different systems that evolved separately. The BSD developers did "
-#| "not write a kernel and add it to the GNU system, and a name like GNU/BSD "
-#| "would not fit the situation.<a href=\"#gnubsd\">(4)</a>"
-msgid "People sometimes ask whether BSD too is a version of GNU, like 
GNU/Linux. The BSD developers were inspired to make their code free software 
by the example of the GNU Project, and explicit appeals from GNU activists 
helped persuade them, but the code had little overlap with GNU. BSD systems 
today use some GNU programs, just as the GNU system and its variants use some 
BSD programs; however, taken as wholes, they are two different systems that 
evolved separately. The BSD developers did not write a kernel and add it to 
the GNU system, and a name like GNU/BSD would not fit the situation.<a 
href=\"#gnubsd\">(5)</a>"
-msgstr "Mensen vragen weleens of BSD ook een versie van GNU is, net als 
GNU/Linux. De ontwikkelaars van BSD werden ge&iuml;nspireerd door het voorbeeld 
van het GNU project om hun code vrij te geven, daarbij geholpen door 
aanmoedigingen van GNU activisten, maar de code heeft weinig overeenkomsten met 
GNU. Huidige BSD systemen gebruiken wel wat code van GNU, net als GNU wel het 
een en ander gebruikt van BSD maar over het geheel bezien zijn het toch twee 
verschillende systemen die apart van elkaar zich ontwikkeld hebben. De 
ontwikkelaars van BSD hebben geen kernel gemaakt en dit toegevoegd aan het GNU 
systeem en dus is een benaming als GNU/BSD hier niet op zijn plaats.<a 
href=\"#gnubsd\">(5)</a>"
+msgid ""
+"For more information see also the <a href=\"/gnu/gnu-linux-faq.html\">GNU/"
+"Linux FAQ</a>, and <a href=\"/gnu/why-gnu-linux.html\">Why GNU/Linux?</a>"
+msgstr ""
+"Voor meer informatie hierover, zie <a href=\"/gnu/gnu-linux-faq.nl.html"
+"\">GNU/Linux Veelgestelde Vragen</a>, en <a href=\"/gnu/why-gnu-linux.nl.html"
+"\">Waarom GNU/Linux?</a>."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Many computer users run a modified version of <a href=\"/philosophy/"
+"categories.html#TheGNUsystem\">the GNU system</a> every day, without "
+"realizing it. Through a peculiar turn of events, the version of GNU which "
+"is widely used today is often called &ldquo;Linux&rdquo;, and many of its "
+"users are <a href=\"/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html\"> not aware</a> "
+"that it is basically the GNU system, developed by the <a href=\"/gnu/gnu-"
+"history.html\">GNU Project</a>."
+msgstr ""
+"Veel computergebruikers gebruiken dagelijks onbewust een aangepaste versie "
+"van <a href= \"/philosophy/categories.nl.html#TheGNUsystem\">het GNU "
+"systeem</a>. Door een bizarre wending in het verleden is de huidige, "
+"meestgebruikte versie van GNU bekend onder de naam &ldquo;Linux&rdquo;, en "
+"veel gebruikers zijn zich er <a href=\"/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html"
+"\"> niet van bewust</a> dat dit het GNU systeem is, ontwikkeld door het <a "
+"href=\"/gnu/gnu-history.nl.html\">GNU Project</a>."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"There really is a Linux, and these people are using it, but it is just a "
+"part of the system they use. Linux is the kernel: the program in the system "
+"that allocates the machine's resources to the other programs that you run. "
+"The kernel is an essential part of an operating system, but useless by "
+"itself; it can only function in the context of a complete operating system. "
+"Linux is normally used in combination with the GNU operating system: the "
+"whole system is basically GNU with Linux added, or GNU/Linux. All the so-"
+"called &ldquo;Linux&rdquo; distributions are really distributions of GNU/"
+"Linux."
+msgstr ""
+"Linux bestaat echt en men gebruikt het, maar het is slechts een deel van het "
+"besturingssysteem. Linux is de kernel (de &ldquo;kern&ldquo; van het "
+"besturingssysteem): het programma dat de toegang regelt tot de diverse "
+"onderdelen van het systeem zodat ander programma's behoorlijk kunnen "
+"draaien. De kernel is een onmisbaar onderdeel van het besturingssysteem, "
+"maar op zichzelf niet bruikbaar; het kan alleen functioneren in een compleet "
+"besturingssysteem. Linux wordt meestal gebruikt in combinatie met het GNU "
+"besturingssysteem: het hele systeem is eigenlijk GNU met Linux toegevoegd, "
+"GNU/Linux dus. Al die zogeheten &ldquo;Linux&rdquo; distributies zijn dus "
+"eigenlijk GNU/Linux distributies."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Many users do not understand the difference between the kernel, which is "
+"Linux, and the whole system, which they also call &ldquo;Linux&rdquo;. The "
+"ambiguous use of the name doesn't help people understand. These users often "
+"think that Linus Torvalds developed the whole operating system in 1991, with "
+"a bit of help."
+msgstr ""
+"Veel gebruikers kennen het verschil niet tussen de kernel, Linux, en het "
+"systeem als geheel, wat ze &oacute;&oacute;k &ldquo;Linux&rdquo; noemen. Dit "
+"dubbele gebruik van de naam geeft geen duidelijkheid. Deze gebruikers denken "
+"vaak dat Linus Torvalds het hele systeem heeft ontwikkeld in 1991, met wat "
+"hulp van buitenaf."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Programmers generally know that Linux is a kernel. But since they have "
+"generally heard the whole system called &ldquo;Linux&rdquo; as well, they "
+"often envisage a history that would justify naming the whole system after "
+"the kernel. For example, many believe that once Linus Torvalds finished "
+"writing Linux, the kernel, its users looked around for other free software "
+"to go with it, and found that (for no particular reason) most everything "
+"necessary to make a Unix-like system was already available."
+msgstr ""
+"Programmeurs weten meestal wel dat Linux een kernel is. Maar omdat ze vaak "
+"aan Linux horen refereren als aan het hele systeem nemen ze aan dat de "
+"manier waarop het in ontwikkeld de benaming Linux rechtvaardigt. Zij geloven "
+"bijvoorbeeld dat, nadat Linus klaar was met de Linux kernel, de gebruikers "
+"op zoek gingen naar andere vrije software om het te completeren en de meeste "
+"andere onderdelen zomaar vonden, klaar voor gebruik."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"What they found was no accident&mdash;it was the not-quite-complete GNU "
+"system. The available <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">free software</"
+"a> added up to a complete system because the GNU Project had been working "
+"since 1984 to make one. In the <a href=\"/gnu/manifesto.html\"> The GNU "
+"Manifesto</a> we set forth the goal of developing a free Unix-like system, "
+"called GNU. The <a href=\"/gnu/initial-announcement.html\"> Initial "
+"Announcement</a> of the GNU Project also outlines some of the original plans "
+"for the GNU system. By the time Linux was started, GNU was almost finished."
+msgstr ""
+"Wat ze vonden was niet toevallig en lag er niet zo maar&mdash;het was het "
+"GNU systeem dat bijna af was. De beschikbare <a href=\"/philosophy/free-sw."
+"nl.html\">vrije software</a> maakte het geheel compleet doordat het GNU "
+"project al sinds 1984 aan de weg timmerde om een compleet besturingssysteem "
+"van de grond te krijgen. In het <a href=\"/gnu/manifesto.nl.html\"> GNU "
+"Manifest</a> schetsten we het doel voor het maken van een op Unix gelijkend "
+"systeem met de naam GNU. De <a href=\"/gnu/initial-announcement.nl.html"
+"\">Eerste Aankondiging</a> van het GNU Project bevat ook een aantal doelen "
+"voor het GNU systeem. Tegen de tijd dat Linus aan Linux begon was GNU al "
+"bijna af."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Most free software projects have the goal of developing a particular program "
+"for a particular job. For example, Linus Torvalds set out to write a Unix-"
+"like kernel (Linux); Donald Knuth set out to write a text formatter (TeX); "
+"Bob Scheifler set out to develop a window system (the X Window System). It's "
+"natural to measure the contribution of this kind of project by specific "
+"programs that came from the project."
+msgstr ""
+"De meeste projecten voor vrije software hebben als doel het ontwikkelen van "
+"&eacute;&eacute;n programma voor een bepaald doel. Linus Torvalds "
+"bijvoorbeeld had als doel een kernel die op Unix lijkt (Linux); Donald Knuth "
+"had als doel een tekstzetter (TeX); Bob Scheifler had als doel een window "
+"systeem (X Window systeem). Het is normaal om de bijdrage van een dergelijk "
+"project af te meten aan de specifieke programma's die uit dat project kwamen."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"If we tried to measure the GNU Project's contribution in this way, what "
+"would we conclude? One CD-ROM vendor found that in their &ldquo;Linux "
+"distribution&rdquo;, <a href=\"/philosophy/categories.html#GNUsoftware\">GNU "
+"software</a> was the largest single contingent, around 28% of the total "
+"source code, and this included some of the essential major components "
+"without which there could be no system. Linux itself was about 3%. (The "
+"proportions in 2008 are similar: in the &ldquo;main&rdquo; repository of "
+"gNewSense, Linux is 1.5% and GNU packages are 15%.) So if you were going to "
+"pick a name for the system based on who wrote the programs in the system, "
+"the most appropriate single choice would be &ldquo;GNU&rdquo;."
+msgstr ""
+"Wanneer we zo de bijdrage van het GNU project zouden bekijken, wat zou dan "
+"de conclusie zijn? Een verkoper van CD-ROM's kwam erachter dat in hun &ldquo;"
+"Linux distributie&rdquo;, <a href=\"/philosophy/categories.nl."
+"html#GNUsoftware\">GNU software</a> de grootste bijdrage leverde met 28% van "
+"de totale broncode inclusief een aantal grote onderdelen, onmisbaar voor het "
+"systeem. Linux zelf was zo'n 3%. (De verhouding in 2008 zijn ongeveer "
+"dezelfde: in het versiebeheer van gNewSense maakt Linux 1,5% en de GNU "
+"pakketten 15% uit van de distibutie.) Wanneer je dus een naam zou bedenken "
+"voor het systeem op basis wie de programma's ervoor had geschreven dan zou "
+"je eerder uitkomen op &ldquo;GNU&rdquo;."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"But that is not the deepest way to consider the question. The GNU Project "
+"was not, is not, a project to develop specific software packages. It was "
+"not a project <a href=\"/software/gcc/\"> to develop a C compiler</a>, "
+"although we did that. It was not a project to develop a text editor, "
+"although we developed one. The GNU Project set out to develop <em>a "
+"complete free Unix-like system</em>: GNU."
+msgstr ""
+"Maar we vinden niet dat dit de juiste benadering is. Het GNU project was en "
+"is geen project voor het ontwikkelen van een specifiek programma. Het was "
+"geen project om een <a href=\"/software/gcc/gcc.html\">C compiler te "
+"ontwikkelen</a>, hoewel we dit wel gedaan hebben. Het was geen project om "
+"een tekstbewerkingsprogramma te maken, hoewel we die ontwikkeld hebben. Doel "
+"was om <em>een compleet vrij systeem te ontwikkelen, gebaseerd op Unix</em>: "
+"GNU."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Many people have made major contributions to the free software in the "
+"system, and they all deserve credit for their software. But the reason it "
+"is <em>an integrated system</em>&mdash;and not just a collection of useful "
+"programs&mdash;is because the GNU Project set out to make it one. We made a "
+"list of the programs needed to make a <em>complete</em> free system, and we "
+"systematically found, wrote, or found people to write everything on the "
+"list. We wrote essential but unexciting <a href=\"#unexciting\">(1)</a> "
+"components because you can't have a system without them. Some of our system "
+"components, the programming tools, became popular on their own among "
+"programmers, but we wrote many components that are not tools <a href="
+"\"#nottools\">(2)</a>. We even developed a chess game, GNU Chess, because a "
+"complete system needs games too."
+msgstr ""
+"Velen hebben enorm bijgedragen aan de vrije software in het systeem en "
+"allemaal verdienen ze het om genoemd te worden. Maar de reden waarom het "
+"<em>een integraal systeem</em> is&mdash;en niet alleen maar een verzameling "
+"bruikbare programma's&mdash;is omdat dit het doel was van het GNU project. "
+"We hebben een lijst opgesteld met benodigde programma's zodat het een "
+"<em>compleet</em> vrij systeem zou worden en zijn daar systematisch naar op "
+"zoek gegaan, hebben delen zelf ontwikkeld, of laten ontwikkelen. We schreven "
+"belangrijke maar saaie <a href=\"#unexciting\">(1)</a> onderdelen omdat je "
+"nu eenmaal niet zonder kunt. Sommige gereedschappen werden vanzelf populair "
+"onder programmeurs maar we schreven ook vele onderdelen die geen gereedschap "
+"waren <a href=\"#nottools\">(2) </a>. We schreven zelfs een schaakspel, GNU "
+"Chess, omdat een compleet systeem ook spelletjes nodig heeft."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"By the early 90s we had put together the whole system aside from the "
+"kernel. We had also started a kernel, the <a href=\"/software/hurd/hurd.html"
+"\">GNU Hurd</a>, which runs on top of Mach. Developing this kernel has been "
+"a lot harder than we expected; <a href=\"/software/hurd/hurd/documentation/"
+"hurd-and-linux.html\">the GNU Hurd started working reliably in 2001</a>, but "
+"it is a long way from being ready for people to use in general."
+msgstr ""
+"Begin 90 hadden we een compleet systeem klaar, op de kernel na (waar we ook "
+"aan werkten, <a href=\"/software/hurd/hurd.html\">GNU Hurd</a>, die bovenop "
+"Mach liep). Ontwikkeling van de kernel was een stuk moeilijker dan verwacht; "
+"<a href=\"/software/hurd/hurd/documentation/hurd-and-linux.html\">GNU Hurd "
+"begon in 2001 stabiel te draaien</a>. We hebben echter nog een lange weg te "
+"gaan voordat het klaar is voor algemeen gebruik."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Fortunately, we didn't have to wait for the Hurd, because of Linux. Once "
+"Torvalds freed Linux in 1992, it fit into the last major gap in the GNU "
+"system. People could then <a href=\"http://ftp.funet.fi/pub/linux/";
+"historical/kernel/old-versions/RELNOTES-0.01\"> combine Linux with the GNU "
+"system</a> to make a complete free system: a Linux-based version of the GNU "
+"system; the GNU/Linux system, for short."
+msgstr ""
+"Gelukkig hoefden we door toedoen van Linux niet te wachten op de Hurd. Nadat "
+"Torvalds Linux in 1992 had bevrijd vormde dit het laatste stukje van de "
+"puzzel die het GNU systeem is. Men kon daarna <a href=\"http://ftp.funet.fi/";
+"pub/linux/historical/kernel/old-versions/RELNOTES-0.01\">Linux combineren "
+"met GNU</a> om zo een compleet vrij systeem te verwezenlijken: een op Linux-"
+"gebaseerde versie van het GNU systeem; oftewel het GNU/Linux systeem."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Making them work well together was not a trivial job. Some GNU components<a "
+"href=\"#somecomponents\">(3)</a> needed substantial change to work with "
+"Linux. Integrating a complete system as a distribution that would work "
+"&ldquo;out of the box&rdquo; was a big job, too. It required addressing the "
+"issue of how to install and boot the system&mdash;a problem we had not "
+"tackled, because we hadn't yet reached that point. Thus, the people who "
+"developed the various system distributions did a lot of essential work. But "
+"it was work that, in the nature of things, was surely going to be done by "
+"someone."
+msgstr ""
+"De twee combineren klinkt eenvoudig genoeg maar was niet zo makkelijk. "
+"Sommige onderdelen<a href=\"#somecomponents\">(3)</a> van GNU moesten "
+"behoorlijk op de schop om met Linux te kunnen samenwerken. Het geheel zo "
+"integreren dat een distributie zo &ldquo;uit de verpakking&rdquo; zou werken "
+"was ook zo'n moeilijke klus. Dit moest problemen oplossen als hoe het "
+"systeem te installeren en op te starten&mdash;iets waar we nog niet naar "
+"hadden gekeken omdat we nog niet zover waren. De mensen die de diverse "
+"distributies ontwikkeld hebben droegen hun steentje bij maar dat zou toch "
+"wel opgepakt zijn."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The GNU Project supports GNU/Linux systems as well as <em>the</em> GNU "
+"system. The <a href=\"http://fsf.org/\";>FSF</a> funded the rewriting of the "
+"Linux-related extensions to the GNU C library, so that now they are well "
+"integrated, and the newest GNU/Linux systems use the current library release "
+"with no changes. The FSF also funded an early stage of the development of "
+"Debian GNU/Linux."
+msgstr ""
+"Het GNU project steunt GNU/Linux systemen en ook <em>het</em> GNU systeem, "
+"met financiele steun van de <a href=\"http://fsf.org/\";>FSF</a>. We "
+"financierden het herschrijven van uitbreidingen op de C bibliotheek die met "
+"Linux te maken hadden, zodat deze nu naadloos samenwerken en de huidige GNU/"
+"Linux systemen gebruiken nu de bibliotheek zonder aparte wijzigingen. De FSF "
+"financierde ook de start van de ontwikkeling van Debian GNU/Linux."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Today there are many different variants of the GNU/Linux system (often "
+"called &ldquo;distros&rdquo;). Most of them include non-free software&mdash;"
+"their developers follow the philosophy associated with Linux rather than "
+"that of GNU. But there are also <a href=\"/distros/\">completely free GNU/"
+"Linux distros</a>. The FSF supports computer facilities for two of these "
+"distributions, <a href=\"http://ututo.org\";>Ututo</a> and <a href=\"http://";
+"gnewsense.org/\">gNewSense</a>."
+msgstr ""
+"Tegenwoordig zijn er veel varianten van het GNU/Linux systeem (&ldquo;"
+"distros&rdquo; genoemd) in omloop. De meesten daarvan bevatten ook niet-"
+"vrije software&mdash;hun ontwikkelaars volgen een andere filosofie die meer "
+"verwant is aan Linux dan aan GNU. Maar er zijn ook <a href= \"/distros/"
+"\">compleet vrije GNU/Linux distros</a>. De FSF steunt twee van deze "
+"distributies met computerapparatuur, <a href=\"http://ututo.org\";>Ututo</a> "
+"en <a href=\"http://gnewsense.org/\";>gNewSense</a>."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Making a free GNU/Linux distribution is not just a matter of eliminating "
+"various non-free programs. Nowadays, the usual version of Linux contains "
+"non-free programs too. These programs are intended to be loaded into I/O "
+"devices when the system starts, and they are included, as long series of "
+"numbers, in the \"source code\" of Linux. Thus, maintaining free GNU/Linux "
+"distributions now entails maintaining a <a href=\"http://directory.fsf.org/";
+"project/linux\"> free version of Linux</a> too."
+msgstr ""
+"Het maken van een vrije GNU/Linux distributie is niet alleen een kwestie van "
+"het uitsluiten van niet-vrije software. Tegenwoordig bevat de gangbare "
+"versie van Linux ook niet-vrije programma's. Het is de bedoeling dat dit "
+"soort programma's in in- en uitvoerapparaten wordt geladen wanneer het "
+"systeem opstart en worden alleen in binaire vorm uitgeleverd als onderdeel "
+"van de \"broncode\" in de vorm van eindeloze nummerreeksen. En dus houdt dat "
+"in dat we ook een <a href=\"http://directory.fsf.org/project/linux\";>vrije "
+"versie van Linux</a> moeten onderhouden."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Whether you use GNU/Linux or not, please don't confuse the public by using "
+"the name &ldquo;Linux&rdquo; ambiguously. Linux is the kernel, one of the "
+"essential major components of the system. The system as a whole is "
+"basically the GNU system, with Linux added. When you're talking about this "
+"combination, please call it &ldquo;GNU/Linux&rdquo;."
+msgstr ""
+"Of je nu GNU/Linux gebruikt of niet, verwar mensen alsjeblieft niet door de "
+"naam &ldquo;Linux&rdquo; slordig te gebruiken. Linux is de kernel, een "
+"hoofdbestanddeel van het systeem. Het systeem als geheel is min of meer het "
+"GNU systeem met daaraan Linux toegevoegd. Wanneer je het over deze "
+"combinatie hebt, noem het dan alsjeblieft &ldquo;GNU/Linux&rdquo;."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"If you want to make a link on &ldquo;GNU/Linux&rdquo; for further reference, "
+"this page and <a href=\"/gnu/the-gnu-project.html\"> http://www.gnu.org/gnu/";
+"the-gnu-project.html</a> are good choices. If you mention Linux, the "
+"kernel, and want to add a link for further reference, <a href=\"http://";
+"foldoc.doc.ic.ac.uk/foldoc/foldoc.cgi?Linux\"> http://foldoc.doc.ic.ac.uk/";
+"foldoc/foldoc.cgi?Linux</a> is a good URL to use."
+msgstr ""
+"Wanneer je een link naar &ldquo;GNU/Linux&rdquo; aan wilt maken ter "
+"referentie, dan zijn dit artikel en <a href=\"/gnu/thegnuproject.nl.html\"> "
+"http://www.gnu.org/gnu/the-gnu-project.html</a> een goede keuze. Als je ter "
+"referentie een link naar Linux, de kernel, wilt aanmaken dan is <a href="
+"\"http://foldoc.doc.ic.ac.uk/foldoc/foldoc.cgi?Linux\";> http://foldoc.doc.ic.";
+"ac.uk/foldoc/foldoc.cgi?Linux</a> een goeie URL om te gebruiken."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Addendum: Aside from GNU, one other project has independently produced a "
+"free Unix-like operating system. This system is known as BSD, and it was "
+"developed at UC Berkeley. It was non-free in the 80s, but became free in "
+"the early 90s. A free operating system that exists today<a href="
+"\"#newersystems\">(4)</a> is almost certainly either a variant of the GNU "
+"system, or a kind of BSD system."
+msgstr ""
+"Addendum: Behalve GNU is er nog &eacute;&eacute;n ander project dat "
+"onafhankelijk een vrij besturingssysteem heeft gemaakt dat op Unix is "
+"gebaseerd. Dit systeem kent men als BSD, ontwikkeld aan de universiteit van "
+"Berkeley. In de tachtiger jaren is dit begonnen als niet-vrij systeem maar "
+"werd vrij gemaakt in de jaren 90. Een vrij en bestaand besturingssysteem<a "
+"href=\"#newersystems\">(4)</a> is tegenwoordig altijd een variant op het GNU "
+"systeem of op BSD."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"People sometimes ask whether BSD too is a version of GNU, like GNU/Linux. "
+"The BSD developers were inspired to make their code free software by the "
+"example of the GNU Project, and explicit appeals from GNU activists helped "
+"persuade them, but the code had little overlap with GNU. BSD systems today "
+"use some GNU programs, just as the GNU system and its variants use some BSD "
+"programs; however, taken as wholes, they are two different systems that "
+"evolved separately. The BSD developers did not write a kernel and add it to "
+"the GNU system, and a name like GNU/BSD would not fit the situation.<a href="
+"\"#gnubsd\">(5)</a>"
+msgstr ""
+"Mensen vragen weleens of BSD ook een versie van GNU is, net als GNU/Linux. "
+"De ontwikkelaars van BSD werden ge&iuml;nspireerd door het voorbeeld van het "
+"GNU project om hun code vrij te geven, daarbij geholpen door aanmoedigingen "
+"van GNU activisten, maar de code heeft weinig overeenkomsten met GNU. "
+"Huidige BSD systemen gebruiken wel wat code van GNU, net als GNU wel het een "
+"en ander gebruikt van BSD maar over het geheel bezien zijn het toch twee "
+"verschillende systemen die apart van elkaar zich ontwikkeld hebben. De "
+"ontwikkelaars van BSD hebben geen kernel gemaakt en dit toegevoegd aan het "
+"GNU systeem en dus is een benaming als GNU/BSD hier niet op zijn plaats.<a "
+"href=\"#gnubsd\">(5)</a>"
 
-# || No change detected. The change might only be in amounts of spaces.
 #. type: Content of: <h3>
-#| msgid "Notes:"
 msgid "Notes:"
 msgstr "Voetnoten:"
 
-# || No change detected. The change might only be in amounts of spaces.
 #. type: Content of: <ol><li>
-#| msgid ""
-#| "<a id=\"unexciting\"></a>These unexciting but essential components "
-#| "include the GNU assembler, GAS and the linker, GLD, both are now part of "
-#| "the <a href=\"/software/binutils/\">GNU Binutils</a> package, <a href=\"/"
-#| "software/tar/\">GNU tar</a>, and more."
-msgid "<a id=\"unexciting\"></a>These unexciting but essential components 
include the GNU assembler, GAS and the linker, GLD, both are now part of the <a 
href=\"/software/binutils/\">GNU Binutils</a> package, <a 
href=\"/software/tar/\">GNU tar</a>, and more."
-msgstr "<a id=\"unexciting\"></a>Deze saaie maar belangrijke componenten zijn 
onder andere de GNU assembler, GAS en de linker, GLD, beide nu onderdeel van 
het <a href=\"/software/binutils/\">GNU Binutils</a> pakket, <a 
href=\"/software/tar/\"> GNU tar</a>, en meer."
+msgid ""
+"<a id=\"unexciting\"></a>These unexciting but essential components include "
+"the GNU assembler, GAS and the linker, GLD, both are now part of the <a href="
+"\"/software/binutils/\">GNU Binutils</a> package, <a href=\"/software/tar/"
+"\">GNU tar</a>, and more."
+msgstr ""
+"<a id=\"unexciting\"></a>Deze saaie maar belangrijke componenten zijn onder "
+"andere de GNU assembler, GAS en de linker, GLD, beide nu onderdeel van het "
+"<a href=\"/software/binutils/\">GNU Binutils</a> pakket, <a href=\"/software/"
+"tar/\"> GNU tar</a>, en meer."
 
-# || No change detected. The change might only be in amounts of spaces.
 #. type: Content of: <ol><li>
-#| msgid ""
-#| "<a id=\"nottools\"></a>For instance, The Bourne Again SHell (BASH), the "
-#| "PostScript interpreter <a href=\"/software/ghostscript/ghostscript.html"
-#| "\">Ghostscript</a>, and the <a href=\"/software/libc/libc.html\">GNU C "
-#| "library</a> are not programming tools. Neither are GNUCash, GNOME, and "
-#| "GNU Chess."
-msgid "<a id=\"nottools\"></a>For instance, The Bourne Again SHell (BASH), the 
PostScript interpreter <a 
href=\"/software/ghostscript/ghostscript.html\">Ghostscript</a>, and the <a 
href=\"/software/libc/libc.html\">GNU C library</a> are not programming tools. 
Neither are GNUCash, GNOME, and GNU Chess."
-msgstr "<a id=\"nottools\"></a>Bijvoorbeeld de Bourne Again SHell (BASH), de 
PostScript lezer <a 
href=\"/software/ghostscript/ghostscript.html\">Ghostscript</a>, en de <a 
href=\"/software/libc/libc.html\">GNU C bibliotheek</a> zijn geen 
programmeergereedschappen. Ook GNUCash, GNOME, en GNU Chess niet."
+msgid ""
+"<a id=\"nottools\"></a>For instance, The Bourne Again SHell (BASH), the "
+"PostScript interpreter <a href=\"/software/ghostscript/ghostscript.html"
+"\">Ghostscript</a>, and the <a href=\"/software/libc/libc.html\">GNU C "
+"library</a> are not programming tools. Neither are GNUCash, GNOME, and GNU "
+"Chess."
+msgstr ""
+"<a id=\"nottools\"></a>Bijvoorbeeld de Bourne Again SHell (BASH), de "
+"PostScript lezer <a href=\"/software/ghostscript/ghostscript.html"
+"\">Ghostscript</a>, en de <a href=\"/software/libc/libc.html\">GNU C "
+"bibliotheek</a> zijn geen programmeergereedschappen. Ook GNUCash, GNOME, en "
+"GNU Chess niet."
 
-# || No change detected. The change might only be in amounts of spaces.
 #. type: Content of: <ol><li>
-#| msgid ""
-#| "<a id=\"somecomponents\"></a>For instance, the <a href=\"/software/libc/"
-#| "libc.html\">GNU C library</a>."
-msgid "<a id=\"somecomponents\"></a>For instance, the <a 
href=\"/software/libc/libc.html\">GNU C library</a>."
-msgstr "<a id=\"somecomponents\"></a>Bijvoorbeeld de <a 
href=\"/software/libc/libc.html\">GNU C bibliotheek</a>."
+msgid ""
+"<a id=\"somecomponents\"></a>For instance, the <a href=\"/software/libc/libc."
+"html\">GNU C library</a>."
+msgstr ""
+"<a id=\"somecomponents\"></a>Bijvoorbeeld de <a href=\"/software/libc/libc."
+"html\">GNU C bibliotheek</a>."
 
 #. type: Content of: <ol><li>
-msgid "<a id=\"newersystems\"></a>Since that was written, a nearly-all-free 
Windows-like system has been developed, but technically it is not at all like 
GNU or Unix, so it doesn't really affect this issue. Most of the kernel of 
Solaris has been made free, but if you wanted to make a free system out of 
that, aside from replacing the missing parts of the kernel, you would also need 
to put it into GNU or BSD."
-msgstr "<a id=\"newersystems\"></a>Nadat dit was geschreven is er een bijna 
geheel vrij Windows-achtig systeem ontwikkeld, hoewel dit technisch gezien 
verschilt van GNU of Linux, dus het is hier niet van toepassing. Het merendeel 
van de kernel van Solaris is inmiddels vrijgegeven maar wanneer je daar een 
vrij systeem van wilt maken zul je nog delen van de kernel moeten vervangen en 
het vervolgens in GNU of BSD moeten hangen."
+msgid ""
+"<a id=\"newersystems\"></a>Since that was written, a nearly-all-free Windows-"
+"like system has been developed, but technically it is not at all like GNU or "
+"Unix, so it doesn't really affect this issue. Most of the kernel of Solaris "
+"has been made free, but if you wanted to make a free system out of that, "
+"aside from replacing the missing parts of the kernel, you would also need to "
+"put it into GNU or BSD."
+msgstr ""
+"<a id=\"newersystems\"></a>Nadat dit was geschreven is er een bijna geheel "
+"vrij Windows-achtig systeem ontwikkeld, hoewel dit technisch gezien "
+"verschilt van GNU of Linux, dus het is hier niet van toepassing. Het "
+"merendeel van de kernel van Solaris is inmiddels vrijgegeven maar wanneer je "
+"daar een vrij systeem van wilt maken zul je nog delen van de kernel moeten "
+"vervangen en het vervolgens in GNU of BSD moeten hangen."
 
-# | <a id=\"gnubsd\"></a>On the other hand, in the years since this article
-# | was written, the GNU C Library has been ported to {+several versions of+}
-# | the [-FreeBSD-] {+BSD+} kernel, which made it [-possible-]
-# | {+straightforward+} to combine the GNU system with that kernel. Just as
-# | with GNU/Linux, these are indeed variants of GNU, and are therefore
-# | [-called-] {+called, for instance,+} GNU/kFreeBSD and GNU/kNetBSD
-# | depending on the kernel of the system. Ordinary users on typical desktops
-# | can hardly distinguish between GNU/Linux and GNU/*BSD.
 #. type: Content of: <ol><li>
-#| msgid ""
-#| "<a id=\"gnubsd\"></a>On the other hand, in the years since this article "
-#| "was written, the GNU C Library has been ported to the FreeBSD kernel, "
-#| "which made it possible to combine the GNU system with that kernel. Just "
-#| "as with GNU/Linux, these are indeed variants of GNU, and are therefore "
-#| "called GNU/kFreeBSD and GNU/kNetBSD depending on the kernel of the "
-#| "system. Ordinary users on typical desktops can hardly distinguish "
-#| "between GNU/Linux and GNU/*BSD."
-msgid "<a id=\"gnubsd\"></a>On the other hand, in the years since this article 
was written, the GNU C Library has been ported to several versions of the BSD 
kernel, which made it straightforward to combine the GNU system with that 
kernel. Just as with GNU/Linux, these are indeed variants of GNU, and are 
therefore called, for instance, GNU/kFreeBSD and GNU/kNetBSD depending on the 
kernel of the system. Ordinary users on typical desktops can hardly 
distinguish between GNU/Linux and GNU/*BSD."
-msgstr "<a id=\"gnubsd\"></a>Hoewel, in de jaren na het verschijnen van dit 
artikel is de GNU C bibliotheek overgezet op diverse versies van de BSD kernel, 
die het mogelijk maakt het GNU systeem met deze kernel te distribueren. Net als 
GNU/Linux zijn dit inderdaad varianten op GNU en heten dus bijvoorbeeld 
GNU/kFreeBSD en GNU/kNetBSD, afhankelijk van de gebruikte kernel. Doorsnee 
gebruikers van normale bureaucomputers zullen echter al nauwelijks het verschil 
kennen tussen GNU/Linux e GNU/*BSD."
+msgid ""
+"<a id=\"gnubsd\"></a>On the other hand, in the years since this article was "
+"written, the GNU C Library has been ported to several versions of the BSD "
+"kernel, which made it straightforward to combine the GNU system with that "
+"kernel. Just as with GNU/Linux, these are indeed variants of GNU, and are "
+"therefore called, for instance, GNU/kFreeBSD and GNU/kNetBSD depending on "
+"the kernel of the system. Ordinary users on typical desktops can hardly "
+"distinguish between GNU/Linux and GNU/*BSD."
+msgstr ""
+"<a id=\"gnubsd\"></a>Hoewel, in de jaren na het verschijnen van dit artikel "
+"is de GNU C bibliotheek overgezet op diverse versies van de BSD kernel, die "
+"het mogelijk maakt het GNU systeem met deze kernel te distribueren. Net als "
+"GNU/Linux zijn dit inderdaad varianten op GNU en heten dus bijvoorbeeld GNU/"
+"kFreeBSD en GNU/kNetBSD, afhankelijk van de gebruikte kernel. Doorsnee "
+"gebruikers van normale bureaucomputers zullen echter al nauwelijks het "
+"verschil kennen tussen GNU/Linux e GNU/*BSD."
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
 #. type: Content of: <div>
@@ -490,34 +500,50 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF."
-msgstr "Gelieve vragen over FSF &amp; GNU te sturen naar <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Er zijn ook nog <a 
href=\"/contact/\">andere manieren om in contact te komen</a> met de FSF."
+msgid ""
+"Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
+"address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways to "
+"contact</a> the FSF."
+msgstr ""
+"Gelieve vragen over FSF &amp; GNU te sturen naar <a 
href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a>. Er zijn ook nog <a href=\"/contact/\">andere "
+"manieren om in contact te komen</a> met de FSF."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
-msgstr "Gelieve meldingen van verkeerde links en andere verbeteringen (of 
suggesties) te sturen aan: <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgid ""
+"Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Gelieve meldingen van verkeerde links en andere verbeteringen (of "
+"suggesties) te sturen aan: <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
+"address@hidden&gt;</a>."
 
-# || No change detected. The change might only be in amounts of spaces.
 #. type: Content of: <div><p>
-#| msgid ""
-#| "Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-#| "\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
-#| "translations of this article."
-msgid "Please see the <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> for 
information on coordinating and submitting translations of this article."
-msgstr "Zie <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> 
voor nadere informatie over het eventueel vertalen van dit artikel."
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Zie <a href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations "
+"README</a> voor nadere informatie over het eventueel vertalen van dit "
+"artikel."
 
-# || No change detected. The change might only be in amounts of spaces.
 #. type: Content of: <div><p>
-#| msgid ""
-#| "Copyright &copy; 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2007 Richard M. "
-#| "Stallman"
-msgid "Copyright &copy; 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2007 Richard M. 
Stallman"
-msgstr "Copyright &copy; 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2007 Richard M. 
Stallman"
+msgid ""
+"Copyright &copy; 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2007 Richard M. Stallman"
+msgstr ""
+"Copyright &copy; 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2007 Richard M. Stallman"
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "This page is licensed under a <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
-msgstr "Deze pagina valt onder de <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States Licentie</a>."
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr ""
+"Deze pagina valt onder de <a rel=\"license\" href=\"http://creativecommons.";
+"org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 "
+"United States Licentie</a>."
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 #. type: Content of: <div><div>
@@ -529,4 +555,3 @@
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Updated:"
 msgstr "Bijgewerkt:"
-

Index: help/po/help-hardware.de.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/help/po/help-hardware.de.po,v
retrieving revision 1.16
retrieving revision 1.17
diff -u -b -r1.16 -r1.17
--- help/po/help-hardware.de.po 10 Jun 2012 09:15:03 -0000   1.16
+++ help/po/help-hardware.de.po 28 Jun 2012 00:29:06 -0000   1.17
@@ -6,7 +6,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: help-hardware.html\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-06-10 04:27-0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-06-27 20:26-0300\n"
 "PO-Revision-Date: 2012-04-22 14:56+0200\n"
 "Last-Translator: Joerg Kohne <joeko (AT) online [PUNKT] de>\n"
 "Language-Team: German <address@hidden>\n"
@@ -14,6 +14,7 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Outdated-Since: 2012-06-27 20:26-0300\n"
 
 #. type: Content of: <title>
 msgid ""
@@ -48,7 +49,9 @@
 "unterstützen;"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "900MHz or better laptop computers."
+#, fuzzy
+#| msgid "900MHz or better laptop computers."
+msgid "Three-year-old or newer laptop computers."
 msgstr "Notebooks mit 900MHz oder besser;"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
@@ -56,9 +59,13 @@
 msgstr "10/100 MBit/s oder 1000 MBit/s Netzwerkweichen;"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Postscript printers, and printers that work with <a href=\"/software/"
+#| "ghostscript/\">GNU Ghostscript</a>."
 msgid ""
-"Postscript printers, and printers that work with <a href=\"/software/"
-"ghostscript/\">GNU Ghostscript</a>."
+"Three-year-old or newer Postscript printers, and printers that work with <a "
+"href=\"/software/ghostscript/\">GNU Ghostscript</a>."
 msgstr ""
 "PostScript-Drucker und Drucker, die mit <a href=\"/software/ghostscript/"
 "\">GNU Ghostscript</a> arbeiten;"
@@ -95,10 +102,6 @@
 "zusätzliche Internetverbindungen für unser Büro in Boston (muss das BGP4-"
 "Protokoll unterstützen);"
 
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "Internet colocation space."
-msgstr "Internet-Colocation-Fläche."
-
 #. type: Content of: <p>
 msgid "You can also help the GNU Project in <a href=\"/help/\">other ways</a>."
 msgstr ""
@@ -140,7 +143,9 @@
 "Koordinierung und Einsendung von Übersetzungen zu erhalten."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "Copyright &copy; 2001, 2007, 2009 Free Software Foundation, Inc."
+#, fuzzy
+#| msgid "Copyright &copy; 2001, 2007, 2009 Free Software Foundation, Inc."
+msgid "Copyright &copy; 2001, 2007, 2009, 2012 Free Software Foundation, Inc."
 msgstr "Copyright &copy; 2001, 2007, 2009 Free Software Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
@@ -164,6 +169,9 @@
 msgid "Updated:"
 msgstr "Aktualisierung:"
 
+#~ msgid "Internet colocation space."
+#~ msgstr "Internet-Colocation-Fläche."
+
 #~ msgid "Translations of this page"
 #~ msgstr "Übersetzungen dieser Seite"
 

Index: help/po/help-hardware.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/help/po/help-hardware.pl.po,v
retrieving revision 1.10
retrieving revision 1.11
diff -u -b -r1.10 -r1.11
--- help/po/help-hardware.pl.po 10 Jun 2012 09:15:03 -0000   1.10
+++ help/po/help-hardware.pl.po 28 Jun 2012 00:29:06 -0000   1.11
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Polish\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-06-10 04:27-0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-06-27 20:26-0300\n"
 "PO-Revision-Date: 2011-07-14 07:46-0600\n"
 "Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
@@ -15,6 +15,7 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Outdated-Since: 2012-06-27 20:26-0300\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
@@ -59,7 +60,10 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "900MHz or better laptop computers."
+# | [-900MHz-]{+Three-year-old+} or [-better-] {+newer+} laptop computers.
+#, fuzzy
+#| msgid "900MHz or better laptop computers."
+msgid "Three-year-old or newer laptop computers."
 msgstr "Laptopy z&nbsp;procesorem 900MHz lub&nbsp;lepszym."
 
 # type: Content of: <ul><li>
@@ -69,9 +73,15 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
+# | {+Three-year-old or newer+} Postscript printers, and printers that work
+# | with <a href=\"/software/ghostscript/\">GNU Ghostscript</a>.
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Postscript printers, and printers that work with <a href=\"/software/"
+#| "ghostscript/\">GNU Ghostscript</a>."
 msgid ""
-"Postscript printers, and printers that work with <a href=\"/software/"
-"ghostscript/\">GNU Ghostscript</a>."
+"Three-year-old or newer Postscript printers, and printers that work with <a "
+"href=\"/software/ghostscript/\">GNU Ghostscript</a>."
 msgstr ""
 "Drukarki postscriptowe i&nbsp;drukarki, które działają z&nbsp;<a href=\"/"
 "software/ghostscript/\">GNU Ghostscript</a>."
@@ -109,11 +119,6 @@
 "Dodatkowe łącze internetowe dla naszego biura w&nbsp;Bostonie (musi 
wspierać "
 "protokół BGP4)."
 
-# type: Content of: <ul><li>
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "Internet colocation space."
-msgstr "Kolokację miejsca na&nbsp;serwerze."
-
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid "You can also help the GNU Project in <a href=\"/help/\">other ways</a>."
@@ -164,7 +169,11 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "Copyright &copy; 2001, 2007, 2009 Free Software Foundation, Inc."
+# | Copyright &copy; 2001, 2007, [-2009-] {+2009, 2012+} Free Software
+# | Foundation, Inc.
+#, fuzzy
+#| msgid "Copyright &copy; 2001, 2007, 2009 Free Software Foundation, Inc."
+msgid "Copyright &copy; 2001, 2007, 2009, 2012 Free Software Foundation, Inc."
 msgstr "Copyright &copy; 2001, 2007, 2009 Free Software Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
@@ -193,6 +202,10 @@
 msgid "Updated:"
 msgstr "Aktualizowane:"
 
+# type: Content of: <ul><li>
+#~ msgid "Internet colocation space."
+#~ msgstr "Kolokację miejsca na&nbsp;serwerze."
+
 # type: Content of: <dl><dd>
 #, fuzzy
 #~| msgid ""

Index: help/po/help-hardware.pot
===================================================================
RCS file: /web/www/www/help/po/help-hardware.pot,v
retrieving revision 1.7
retrieving revision 1.8
diff -u -b -r1.7 -r1.8
--- help/po/help-hardware.pot  10 Jun 2012 09:15:03 -0000   1.7
+++ help/po/help-hardware.pot  28 Jun 2012 00:29:06 -0000   1.8
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: help-hardware.html\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-06-10 04:27-0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-06-27 20:26-0300\n"
 "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
 "Last-Translator: FULL NAME <address@hidden>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <address@hidden>\n"
@@ -42,7 +42,7 @@
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "900MHz or better laptop computers."
+msgid "Three-year-old or newer laptop computers."
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <ul><li>
@@ -51,7 +51,7 @@
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
-"Postscript printers, and printers that work with <a "
+"Three-year-old or newer Postscript printers, and printers that work with <a "
 "href=\"/software/ghostscript/\">GNU Ghostscript</a>."
 msgstr ""
 
@@ -79,10 +79,6 @@
 "BGP4 protocol)."
 msgstr ""
 
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "Internet colocation space."
-msgstr ""
-
 #. type: Content of: <p>
 msgid "You can also help the GNU Project in <a href=\"/help/\">other ways</a>."
 msgstr ""
@@ -113,7 +109,7 @@
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "Copyright &copy; 2001, 2007, 2009 Free Software Foundation, Inc."
+msgid "Copyright &copy; 2001, 2007, 2009, 2012 Free Software Foundation, Inc."
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><p>

Index: people/people.es.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/people/people.es.html,v
retrieving revision 1.27
retrieving revision 1.28
diff -u -b -r1.27 -r1.28
--- people/people.es.html    19 Jun 2012 16:27:25 -0000   1.27
+++ people/people.es.html    28 Jun 2012 00:29:22 -0000   1.28
@@ -890,7 +890,8 @@
 <p>Es un firme defensor y partidario del software libre, trabaja como ingeniero
 informático en ámbito académico; ha realizado pruebas y trabaja en las API
 para el instalador fuente de GNU, ha collaborado en GNU sovix y GNU Alive, y
-contribuye además en el kernel Linux.</p>
+contribuye además en el kernel Linux. Actualmente es el responsable de <a
+href="/software/trueprint/">GNU Trueprint</a>.</p>
 
 <p>Jeffrin ha estado trabajando con el software libre desde el milenio pasado;
 actualmente desarrolla sistemas para aprender a usar el software libre.</p>
@@ -1956,7 +1957,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Última actualización: 
 
-$Date: 2012/06/19 16:27:25 $
+$Date: 2012/06/28 00:29:22 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: people/po/people.es-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/people/po/people.es-en.html,v
retrieving revision 1.10
retrieving revision 1.11
diff -u -b -r1.10 -r1.11
--- people/po/people.es-en.html 19 Jun 2012 16:27:44 -0000   1.10
+++ people/po/people.es-en.html 28 Jun 2012 00:29:38 -0000   1.11
@@ -942,7 +942,8 @@
 <p>Is a strong supporter and advocate of free software, works as a
 software engineer at academia; tested and works on API for GNU source
 installer, supported GNU sovix and GNU Alive, and is also a contributor
-to mainline Linux, the kernel.</p>
+to mainline Linux, the kernel. He is also the current maintainer of <a
+href="/software/trueprint/">GNU Trueprint</a>.</p>
 
 <p>Jeffrin has been working with free software since last millennium;
 currently also develops systems for learning using free software.</p>
@@ -2007,7 +2008,7 @@
 <p>
 Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2012/06/19 16:27:44 $
+$Date: 2012/06/28 00:29:38 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: philosophy/free-sw.es.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/free-sw.es.html,v
retrieving revision 1.44
retrieving revision 1.45
diff -u -b -r1.44 -r1.45
--- philosophy/free-sw.es.html 10 Jun 2012 09:18:36 -0000   1.44
+++ philosophy/free-sw.es.html 28 Jun 2012 00:29:53 -0000   1.45
@@ -311,7 +311,7 @@
 software libre y evitar varios problemas prácticos.
 </p>
 
-<h2 id="beyond-software">Más allá del software</h2>
+<h3 id="beyond-software">Más allá del software</h3>
 
 <p>
 <a href="/philosophy/free-doc.html">Los manuales de software deben ser
@@ -333,7 +333,7 @@
 cualquier tipo de trabajo.
 </p>
 
-<h2 id="open-source">¿Código abierto?</h2>
+<h3 id="open-source">¿Código abierto?</h3>
 
 <p>
 Otro grupo ha comenzado a usar el término «código abierto» (del inglés 
«open
@@ -345,7 +345,7 @@
 libertad</a>.
 </p>
 
-<h2 id="History">Historial</h2>
+<h3 id="History">Historial</h3>
 
 <p>De vez en cuando modificamos esta definición de software libre. Esta es la
 lista de los cambios, con enlaces a páginas que muestran exactamente lo que
@@ -492,8 +492,8 @@
 </p>
 
 <p>
-Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006,
-2007, 2009, 2010 Free Software Foundation, Inc.
+Copyright &copy; 1996-2002, 2004-2007, 2009, 2010, 2012 Free Software
+Foundation, Inc.
 </p>
 <p>Esta página está bajo una <a rel="license"
 href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.es";>licencia
@@ -517,7 +517,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Última actualización: 
 
-$Date: 2012/06/10 09:18:36 $
+$Date: 2012/06/28 00:29:53 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/po/free-sw.es-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/free-sw.es-en.html,v
retrieving revision 1.9
retrieving revision 1.10
diff -u -b -r1.9 -r1.10
--- philosophy/po/free-sw.es-en.html  10 Jun 2012 09:20:00 -0000   1.9
+++ philosophy/po/free-sw.es-en.html  28 Jun 2012 00:30:25 -0000   1.10
@@ -299,7 +299,7 @@
 and avoid various practical problems.
 </p>
 
-<h2 id="beyond-software">Beyond Software</h2>
+<h3 id="beyond-software">Beyond Software</h3>
 
 <p>
 <a href="/philosophy/free-doc.html">Software manuals must be free</a>,
@@ -321,7 +321,7 @@
 free cultural works</a> applicable to any kind of works.
 </p>
 
-<h2 id="open-source">Open Source?</h2>
+<h3 id="open-source">Open Source?</h3>
 
 <p>
 Another group has started using the term &ldquo;open source&rdquo; to mean
@@ -332,7 +332,7 @@
 never refers to freedom</a>.
 </p>
 
-<h2 id="History">History</h2>
+<h3 id="History">History</h3>
 
 <p>From time to time we revise this Free Software Definition. Here is
 the list of changes, along with links to show exactly what was
@@ -454,8 +454,8 @@
 </p>
 
 <p>
-Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004,
-2005, 2006, 2007, 2009, 2010 Free Software Foundation, Inc.
+Copyright &copy; 1996-2002, 2004-2007, 2009, 2010, 2012 Free Software 
+Foundation, Inc.
 </p>
 <p>This page is licensed under a <a rel="license"
 href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/";>Creative
@@ -465,7 +465,7 @@
 <p>
 Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2012/06/10 09:20:00 $
+$Date: 2012/06/28 00:30:25 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: server/gnun/compendia/compendium.nl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/gnun/compendia/compendium.nl.po,v
retrieving revision 1.12
retrieving revision 1.13
diff -u -b -r1.12 -r1.13
--- server/gnun/compendia/compendium.nl.po   12 Jun 2012 00:27:35 -0000   
1.12
+++ server/gnun/compendia/compendium.nl.po   28 Jun 2012 00:30:41 -0000   
1.13
@@ -209,6 +209,8 @@
 "GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, Emacs, GCC, Unix, Free Software, "
 "Operating System, GNU Kernel, HURD, GNU HURD, Hurd"
 msgstr ""
+"GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, Emacs, GCC, Unix, Vrije Software, "
+"Besturingssysteem, GNU Kernel, HURD, GNU HURD, Hurd"
 
 #. type: Attribute 'content' of: <meta>
 msgid ""
@@ -216,14 +218,18 @@
 "computer users can have the freedom to share and improve the software they "
 "use."
 msgstr ""
+"Sinds 1983 aan het ontwikkelen aan het vrije besturingssysteem GNU naar het "
+"model van Unix, zodat computer gebruikers de vrijheid kunnen hebben om de "
+"software die ze gebruiken te delen met anderen en te verbeteren."
 
 #. type: Attribute 'title' of: <link>
 msgid "What's New"
 msgstr "Nieuw"
 
+# || No change detected. The change might only be in amounts of spaces.
 #. type: Attribute 'title' of: <link>
 msgid "New Free Software"
-msgstr ""
+msgstr "New Free Software"
 
 #. type: Content of: <h2>
 msgid "Disclaimer"

Index: gnu/po/linux-and-gnu.nl-en.html
===================================================================
RCS file: gnu/po/linux-and-gnu.nl-en.html
diff -N gnu/po/linux-and-gnu.nl-en.html
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ gnu/po/linux-and-gnu.nl-en.html   28 Jun 2012 00:28:53 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,298 @@
+<!--#include virtual="/server/header.html" -->
+
+<title>Linux and GNU - GNU Project - Free Software Foundation (FSF)</title>
+
+<meta http-equiv="Keywords" content="GNU, FSF, Free Software Foundation, 
Linux, Emacs, GCC, Unix, Free Software, Operating System, GNU Kernel, HURD, GNU 
HURD, Hurd" />
+<meta http-equiv="Description" content="Since 1983, developing the free Unix 
style operating system GNU, so that computer users can have the freedom to 
share and improve the software they use." />
+<link rel="alternate" title="What's New" 
href="http://www.gnu.org/rss/whatsnew.rss"; type="application/rss+xml" />
+<link rel="alternate" title="New Free Software" 
href="http://www.gnu.org/rss/quagga.rss"; type="application/rss+xml" />
+
+<!--#include virtual="/server/banner.html" -->
+<!--#include virtual="/gnu/po/linux-and-gnu.translist" -->
+
+<h2>Linux and the GNU Project</h2>
+
+<p><strong>by <a href="http://www.stallman.org/";>Richard 
Stallman</a></strong></p>
+
+<div class="announcement">
+ <blockquote><p>For more information see also
+the <a href="/gnu/gnu-linux-faq.html">GNU/Linux FAQ</a>,
+and <a href="/gnu/why-gnu-linux.html">Why GNU/Linux?</a></p>
+ </blockquote>
+</div>
+
+<p>
+Many computer users run a modified version of
+<a href="/philosophy/categories.html#TheGNUsystem">the GNU system</a>
+every day, without realizing it. Through a peculiar turn of events,
+the version of GNU which is widely used today is often called
+&ldquo;Linux&rdquo;, and many of its users
+are <a href="/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html"> not aware</a>
+that it is basically the GNU system, developed by the
+<a href="/gnu/gnu-history.html">GNU Project</a>.</p>
+
+<p>
+There really is a Linux, and these people are using it, but it is just
+a part of the system they use. Linux is the kernel: the program in
+the system that allocates the machine's resources to the other
+programs that you run. The kernel is an essential part of an
+operating system, but useless by itself; it can only function in the
+context of a complete operating system. Linux is normally used in
+combination with the GNU operating system: the whole system is
+basically GNU with Linux added, or GNU/Linux. All the so-called
+&ldquo;Linux&rdquo; distributions are really distributions of
+GNU/Linux.</p>
+
+<p>
+Many users do not understand the difference between the kernel, which
+is Linux, and the whole system, which they also call
+&ldquo;Linux&rdquo;. The ambiguous use of the name doesn't help
+people understand. These users often think that Linus Torvalds
+developed the whole operating system in 1991, with a bit of help.</p>
+
+<p>
+Programmers generally know that Linux is a kernel. But since they
+have generally heard the whole system called &ldquo;Linux&rdquo; as well, they
+often envisage a history that would justify naming the whole system
+after the kernel. For example, many believe that once Linus Torvalds
+finished writing Linux, the kernel, its users looked around for other
+free software to go with it, and found that (for no particular reason)
+most everything necessary to make a Unix-like system was already
+available.</p>
+
+<p>
+What they found was no accident&mdash;it was the not-quite-complete GNU
+system. The available <a href="/philosophy/free-sw.html">free
+software</a> added up to a complete system because the GNU Project
+had been working since 1984 to make one. In
+the <a href="/gnu/manifesto.html"> The GNU Manifesto</a> we set forth
+the goal of developing a free Unix-like
+system, called GNU. The <a href="/gnu/initial-announcement.html">
+Initial Announcement</a> of the GNU Project also outlines some of the
+original plans for the GNU system. By the time Linux was started, GNU
+was almost finished.</p>
+
+<p>
+Most free software projects have the goal of developing a particular
+program for a particular job. For example, Linus Torvalds set out to
+write a Unix-like kernel (Linux); Donald Knuth set out to write a text
+formatter (TeX); Bob Scheifler set out to develop a window system (the
+X Window System). It's natural to measure the contribution of this
+kind of project by specific programs that came from the project.</p>
+
+<p>
+If we tried to measure the GNU Project's contribution in this way,
+what would we conclude? One CD-ROM vendor found that in their &ldquo;Linux
+distribution&rdquo;, <a href="/philosophy/categories.html#GNUsoftware">GNU
+software</a> was the largest single contingent, around 28% of the
+total source code, and this included some of the essential major
+components without which there could be no system. Linux itself was
+about 3%. (The proportions in 2008 are similar: in the &ldquo;main&rdquo;
+repository of gNewSense, Linux is 1.5% and GNU packages are 15%.)
+So if you were going to pick a name for the system based on
+who wrote the programs in the system, the most appropriate single
+choice would be &ldquo;GNU&rdquo;.</p>
+
+<p>
+But that is not the deepest way to consider the question. The GNU
+Project was not, is not, a project to develop specific software
+packages. It was not a project <a href="/software/gcc/"> to
+develop a C compiler</a>, although we did that. It was not a project
+to develop a text editor, although we developed one. The GNU Project
+set out to develop <em>a complete free Unix-like system</em>: GNU.</p>
+
+<p>
+Many people have made major contributions to the free software in the
+system, and they all deserve credit for their software. But the
+reason it is <em>an integrated system</em>&mdash;and not just a
+collection of useful programs&mdash;is because the GNU Project set out
+to make it one. We made a list of the programs needed to make
+a <em>complete</em> free system, and we systematically found, wrote,
+or found people to write everything on the list. We wrote essential
+but unexciting
+<a href="#unexciting">(1)</a> components because you can't have a system
+without them. Some of our system components, the programming tools,
+became popular on their own among programmers, but we wrote many
+components that are not tools <a href="#nottools">(2)</a>. We even
+developed a chess game, GNU Chess, because a complete system needs
+games too.</p>
+
+<p>
+By the early 90s we had put together the whole system aside from the
+kernel. We had also started a kernel, the
+<a href="/software/hurd/hurd.html">GNU Hurd</a>, which runs on top of
+Mach. Developing this kernel has been a lot harder than we expected;
+<a href="/software/hurd/hurd/documentation/hurd-and-linux.html">the
+GNU Hurd started working reliably in 2001</a>, but it is a long way
+from being ready for people to use in general.</p>
+
+<p>
+Fortunately, we didn't have to wait for the Hurd, because of Linux.
+Once Torvalds freed Linux in 1992, it fit into the last major gap in
+the GNU system. People could
+then <a 
href="http://ftp.funet.fi/pub/linux/historical/kernel/old-versions/RELNOTES-0.01";>
+combine Linux with the GNU system</a> to make a complete free system:
+a Linux-based version of the GNU system; the GNU/Linux system, for
+short.</p>
+
+<p>
+Making them work well together was not a trivial job. Some GNU
+components<a href="#somecomponents">(3)</a> needed substantial change
+to work with Linux. Integrating a complete system as a distribution
+that would work &ldquo;out of the box&rdquo; was a big job, too. It
+required addressing the issue of how to install and boot the
+system&mdash;a problem we had not tackled, because we hadn't yet
+reached that point. Thus, the people who developed the various system
+distributions did a lot of essential work. But it was work that, in
+the nature of things, was surely going to be done by someone.</p>
+
+<p>
+The GNU Project supports GNU/Linux systems as well as <em>the</em> GNU
+system. The <a href="http://fsf.org/";>FSF</a> funded the rewriting of
+the Linux-related extensions to the GNU C library, so that now they
+are well integrated, and the newest GNU/Linux systems use the current
+library release with no changes. The FSF also funded an early stage
+of the development of Debian GNU/Linux.</p>
+
+<p>
+Today there are many different variants of the GNU/Linux system (often
+called &ldquo;distros&rdquo;). Most of them include non-free
+software&mdash;their developers follow the philosophy associated with
+Linux rather than that of GNU. But there are also
+<a href="/distros/">completely free GNU/Linux distros</a>. The FSF
+supports computer facilities for two of these
+distributions, <a href="http://ututo.org";>Ututo</a>
+and <a href="http://gnewsense.org/";>gNewSense</a>.</p>
+
+<p>Making a free GNU/Linux distribution is not just a matter of
+eliminating various non-free programs. Nowadays, the usual version of
+Linux contains non-free programs too. These programs are intended to
+be loaded into I/O devices when the system starts, and they are
+included, as long series of numbers, in the "source code" of Linux.
+Thus, maintaining free GNU/Linux distributions now entails maintaining
+a <a href="http://directory.fsf.org/project/linux";> free version of
+Linux</a> too.</p>
+
+<p>Whether you use GNU/Linux or not, please don't confuse the public
+by using the name &ldquo;Linux&rdquo; ambiguously. Linux is the
+kernel, one of the essential major components of the system. The
+system as a whole is basically the GNU system, with Linux added. When
+you're talking about this combination, please call it
+&ldquo;GNU/Linux&rdquo;.</p>
+
+<p>
+If you want to make a link on &ldquo;GNU/Linux&rdquo; for further
+reference, this page and <a href="/gnu/the-gnu-project.html">
+http://www.gnu.org/gnu/the-gnu-project.html</a> are good choices. If
+you mention Linux, the kernel, and want to add a link for further
+reference, <a href="http://foldoc.doc.ic.ac.uk/foldoc/foldoc.cgi?Linux";>
+http://foldoc.doc.ic.ac.uk/foldoc/foldoc.cgi?Linux</a> is a good URL
+to use.</p>
+
+<p>
+Addendum: Aside from GNU, one other project has independently produced
+a free Unix-like operating system. This system is known as BSD, and
+it was developed at UC Berkeley. It was non-free in the 80s, but
+became free in the early 90s. A free operating system that exists
+today<a href="#newersystems">(4)</a> is almost certainly either a
+variant of the GNU system, or a kind of BSD system.</p>
+
+<p>
+People sometimes ask whether BSD too is a version of GNU, like
+GNU/Linux. The BSD developers were inspired to make their code free
+software by the example of the GNU Project, and explicit appeals from
+GNU activists helped persuade them, but the code had little overlap
+with GNU. BSD systems today use some GNU programs, just as the GNU
+system and its variants use some BSD programs; however, taken as
+wholes, they are two different systems that evolved separately. The
+BSD developers did not write a kernel and add it to the GNU system,
+and a name like GNU/BSD would not fit the situation.<a
+href="#gnubsd">(5)</a></p>
+
+<h3>Notes:</h3>
+<ol>
+<li>
+<a id="unexciting"></a>These unexciting but essential components
+include the GNU assembler, GAS and the linker, GLD, both
+are now part of the <a href="/software/binutils/">GNU Binutils</a>
+package, <a href="/software/tar/">GNU tar</a>, and more.</li>
+
+<li>
+<a id="nottools"></a>For instance, The Bourne Again SHell (BASH),
+the PostScript interpreter
+<a href="/software/ghostscript/ghostscript.html">Ghostscript</a>, and the
+<a href="/software/libc/libc.html">GNU C library</a> are not
+programming tools. Neither are GNUCash, GNOME, and GNU Chess.</li>
+
+<li>
+<a id="somecomponents"></a>For instance, the
+<a href="/software/libc/libc.html">GNU C library</a>.</li>
+
+<li>
+<a id="newersystems"></a>Since that was written, a nearly-all-free
+Windows-like system has been developed, but technically it is not at
+all like GNU or Unix, so it doesn't really affect this issue. Most of
+the kernel of Solaris has been made free, but if you wanted to make a
+free system out of that, aside from replacing the missing parts of the
+kernel, you would also need to put it into GNU or BSD.</li>
+
+<li>
+<a id="gnubsd"></a>On the other hand, in the years since this article
+was written, the GNU C Library has been ported to several versions of
+the BSD kernel, which made it straightforward to combine the GNU system
+with that kernel. Just as with GNU/Linux, these are indeed variants of
+GNU, and are therefore called, for instance, GNU/kFreeBSD and
+GNU/kNetBSD depending on the kernel of the system. Ordinary users on
+typical desktops can hardly distinguish between GNU/Linux and
+GNU/*BSD.</li>
+
+</ol>
+
+<!-- All pages on the GNU web server should have the section about  -->
+<!-- verbatim copying. Please do NOT remove this without talking   -->
+<!-- with the webmasters first. -->
+<!-- Please make sure the copyright date is consistent with the document -->
+<!-- and that it is like this "2001, 2002" not this "2001-2002." -->
+
+</div>
+
+<!--#include virtual="/server/footer.html" -->
+
+<div id="footer">
+
+<p>
+Please send FSF &amp; GNU inquiries to
+<a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
+There are also <a href="/contact/">other ways to contact</a>
+the FSF.
+<br />
+Please send broken links and other corrections or suggestions to
+<a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
+</p>
+
+<p>
+Please see the
+<a href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+README</a> for information on coordinating and submitting
+translations of this article.
+</p>
+
+<p>
+Copyright &copy; 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2007 Richard M. Stallman
+<br />
+This page is licensed under a <a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/";>Creative
+Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>.
+</p>
+
+<p>Updated:
+<!-- timestamp start -->
+$Date: 2012/06/28 00:28:53 $
+<!-- timestamp end -->
+</p>
+</div>
+
+
+</div>
+</body>
+</html>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]