www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/help help-hardware.pl.html po/help-hardware...


From: GNUN
Subject: www/help help-hardware.pl.html po/help-hardware...
Date: Fri, 29 Jun 2012 00:29:09 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   GNUN <gnun>   12/06/29 00:29:08

Modified files:
    help      : help-hardware.pl.html 
    help/po    : help-hardware.pl-en.html 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/help/help-hardware.pl.html?cvsroot=www&r1=1.9&r2=1.10
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/help/po/help-hardware.pl-en.html?cvsroot=www&r1=1.3&r2=1.4

Patches:
Index: help-hardware.pl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/help/help-hardware.pl.html,v
retrieving revision 1.9
retrieving revision 1.10
diff -u -b -r1.9 -r1.10
--- help-hardware.pl.html    10 Jun 2012 09:14:42 -0000   1.9
+++ help-hardware.pl.html    29 Jun 2012 00:28:37 -0000   1.10
@@ -20,12 +20,12 @@
 <li>Monitory działające z&nbsp;rozdzielczością 1600x1200 lub&nbsp;lepszą 
(lub
 monitory LCD).</li>
 
-<li>Laptopy z&nbsp;procesorem 900MHz lub&nbsp;lepszym.</li>
+<li>Trzyletnie laptopy lub&nbsp;nowsze.</li>
 
 <li>10/100 lub&nbsp;gigabitowy switch.</li>
 
-<li>Drukarki postscriptowe i&nbsp;drukarki, które działają z&nbsp;<a
-href="/software/ghostscript/">GNU Ghostscript</a>.</li>
+<li>Trzyletnie lub&nbsp;nowsze drukarki postscriptowe i&nbsp;drukarki, które
+działają z&nbsp;<a href="/software/ghostscript/">GNU Ghostscript</a>.</li>
 
 <li>Zasilacze UPS z&nbsp;dobrymi akumulatorami.</li>
 
@@ -41,8 +41,6 @@
 <ul>
 <li>Dodatkowe łącze internetowe dla naszego biura w&nbsp;Bostonie (musi 
wspierać
 protokół BGP4).</li>
-
-<li>Kolokację miejsca na&nbsp;serwerze.</li>
 </ul>
 
 <p>Możesz także pomóc Projektowi GNU <a href="/help/">na&nbsp;inne 
sposoby</a>.</p>
@@ -76,7 +74,7 @@
 </p>
 
 <p>
-Copyright &copy; 2001, 2007, 2009 Free Software Foundation, Inc.</p>
+Copyright &copy; 2001, 2007, 2009, 2012 Free Software Foundation, Inc.</p>
 <p>Ten utwór objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez
 utworów zależnych 3.0 Stany Zjednoczone. Aby&nbsp;zobaczyć kopię niniejszej
 licencji przejdź na&nbsp;stronę <a rel="license"
@@ -89,14 +87,15 @@
 <div class="translators-credits">
 
 <!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
-Tłumaczenie: Jakub Waśko 2011, poprawki: Jan Owoc 2011, Marcin Wolak 
2011.</div>
+Tłumaczenie: Jan Owoc 2012, Jakub Waśko 2011, poprawki: Jan Owoc 2011,
+Marcin Wolak 2011.</div>
 
 
 <p>
 <!-- timestamp start -->
 Aktualizowane:
 
-$Date: 2012/06/10 09:14:42 $
+$Date: 2012/06/29 00:28:37 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: po/help-hardware.pl-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/help/po/help-hardware.pl-en.html,v
retrieving revision 1.3
retrieving revision 1.4
diff -u -b -r1.3 -r1.4
--- po/help-hardware.pl-en.html 10 Jun 2012 09:15:03 -0000   1.3
+++ po/help-hardware.pl-en.html 29 Jun 2012 00:28:58 -0000   1.4
@@ -16,11 +16,11 @@
 <li>Monitors that support 1600x1200 or better resolution (or LCD
 panels).</li>
 
-<li>900MHz or better laptop computers.</li>
+<li>Three-year-old or newer laptop computers.</li>
 
 <li>10/100 or gigabit managed ethernet switches.</li>
 
-<li>Postscript printers, and printers that work
+<li>Three-year-old or newer Postscript printers, and printers that work
 with <a href="/software/ghostscript/">GNU Ghostscript</a>.</li>
 
 <li>Uninterruptible power supplies with good batteries.</li>
@@ -37,8 +37,6 @@
 <ul>
 <li>Additional internet connectivity for our Boston office (it must
 support the BGP4 protocol).</li>
-
-<li>Internet colocation space.</li>
 </ul>
 
 <p>You can also help the GNU Project in <a href="/help/">other
@@ -65,7 +63,7 @@
 </p>
 
 <p>
-Copyright &copy; 2001, 2007, 2009 Free Software Foundation, Inc.</p>
+Copyright &copy; 2001, 2007, 2009, 2012 Free Software Foundation, Inc.</p>
 <p>This page is licensed under a <a rel="license"
 href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/";>Creative
 Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>.
@@ -74,7 +72,7 @@
 <p>
 Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2012/06/10 09:15:03 $
+$Date: 2012/06/29 00:28:58 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]