www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy po/right-to-read.cs.po right-to-...


From: Frantiek Ku?era
Subject: www/philosophy po/right-to-read.cs.po right-to-...
Date: Thu, 14 Jun 2012 22:26:49 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   František Ku?era <franta>    12/06/14 22:26:49

Modified files:
    philosophy/po : right-to-read.cs.po 
    philosophy   : right-to-read.cs.html 

Log message:
    right-to-read.cs - typo correction

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/right-to-read.cs.po?cvsroot=www&r1=1.2&r2=1.3
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/right-to-read.cs.html?cvsroot=www&r1=1.8&r2=1.9

Patches:
Index: po/right-to-read.cs.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/right-to-read.cs.po,v
retrieving revision 1.2
retrieving revision 1.3
diff -u -b -r1.2 -r1.3
--- po/right-to-read.cs.po   11 Jun 2012 00:29:38 -0000   1.2
+++ po/right-to-read.cs.po   14 Jun 2012 22:26:14 -0000   1.3
@@ -6,8 +6,8 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: right-to-read.html\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-06-10 04:29-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-06-10 21:49+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-06-10 21:07+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-06-15 00:18+0200\n"
 "Last-Translator: František Kučera <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Czech <address@hidden>\n"
 "Language: cs\n"
@@ -462,12 +462,13 @@
 "demand and was actually sued. The SPA later dropped the suit, but obtained "
 "the DMCA, which gave them the power they sought."
 msgstr ""
-"Když tahle povídka vyšla poprvé, SOA vyhrožovala malým poskytovatelům "
-"připojení k Internetu (ISP) a požadovala, aby povolili SOA monitorovat "
-"všechny uživatele. Většina ISP výhrůžkám podlehla protože si nemohli 
dovolit "
-"bránit se před soudem. Jeden ISP, Community ConneXion v Oaklandu v "
-"Kalifornii, odmítl tento požadavek a byl doopravdy zažalován. SOA nakonec 
"
-"stáhla žalobu, ale získala DMCA, která jim data pravomoci, které 
chtěli."
+"Když tahle povídka vyšla poprvé, SOA vyhrožovala malým "
+"poskytovatelůmpřipojení k Internetu (ISP) a požadovala, aby povolili SOA "
+"monitorovatvšechny uživatele. Většina ISP výhrůžkám podlehla, 
protože si "
+"nemohli dovolitbránit se před soudem. Jeden ISP, Community ConneXion v "
+"Oaklandu vKalifornii, odmítl tento požadavek a byl doopravdy zažalován. 
SOA "
+"nakonecstáhla žalobu, ale získala DMCA, která jim dala pravomoci, které "
+"chtěli."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""

Index: right-to-read.cs.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/right-to-read.cs.html,v
retrieving revision 1.8
retrieving revision 1.9
diff -u -b -r1.8 -r1.9
--- right-to-read.cs.html    11 Jun 2012 18:36:21 -0000   1.8
+++ right-to-read.cs.html    14 Jun 2012 22:26:30 -0000   1.9
@@ -222,12 +222,13 @@
 href="http://DefectiveByDesign.org";> Defective by Design</a>.</p>
 
 <p>
-Když tahle povídka vyšla poprvé, SOA vyhrožovala malým poskytovatelům
-připojení k Internetu (ISP) a požadovala, aby povolili SOA monitorovat
-všechny uživatele. Většina ISP výhrůžkám podlehla protože si nemohli 
dovolit
-bránit se před soudem. Jeden ISP, Community ConneXion v Oaklandu v
-Kalifornii, odmítl tento požadavek a byl doopravdy zažalován. SOA nakonec
-stáhla žalobu, ale získala DMCA, která jim data pravomoci, které 
chtěli.</p>
+Když tahle povídka vyšla poprvé, SOA vyhrožovala malým
+poskytovatelůmpřipojení k Internetu (ISP) a požadovala, aby povolili SOA
+monitorovatvšechny uživatele. Většina ISP výhrůžkám podlehla, protože 
si
+nemohli dovolitbránit se před soudem. Jeden ISP, Community ConneXion v
+Oaklandu vKalifornii, odmítl tento požadavek a byl doopravdy zažalován. SOA
+nakonecstáhla žalobu, ale získala DMCA, která jim dala pravomoci, které
+chtěli.</p>
 
 <p>
 SOA, která ve skutečnosti znamená Software Publishers Association <a
@@ -379,7 +380,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Aktualizováno:
 
-$Date: 2012/06/11 18:36:21 $
+$Date: 2012/06/14 22:26:30 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]