www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www distros/free-system-distribution-guidelines...


From: GNUN
Subject: www distros/free-system-distribution-guidelines...
Date: Sun, 03 Jun 2012 00:28:19 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   GNUN <gnun>   12/06/03 00:28:19

Modified files:
    distros    : free-system-distribution-guidelines.pl.html 
    distros/po   : free-system-distribution-guidelines.pl-en.html 
             free-system-distribution-guidelines.pl.po 
    doc      : other-free-books.pl.html 
    doc/po     : other-free-books.pl-en.html 
    philosophy   : categories.pl.html 
    philosophy/po : categories.pl-en.html 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/distros/free-system-distribution-guidelines.pl.html?cvsroot=www&r1=1.16&r2=1.17
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/distros/po/free-system-distribution-guidelines.pl-en.html?cvsroot=www&r1=1.5&r2=1.6
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/distros/po/free-system-distribution-guidelines.pl.po?cvsroot=www&r1=1.27&r2=1.28
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/doc/other-free-books.pl.html?cvsroot=www&r1=1.14&r2=1.15
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/doc/po/other-free-books.pl-en.html?cvsroot=www&r1=1.3&r2=1.4
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/categories.pl.html?cvsroot=www&r1=1.45&r2=1.46
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/categories.pl-en.html?cvsroot=www&r1=1.3&r2=1.4

Patches:
Index: distros/free-system-distribution-guidelines.pl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/distros/free-system-distribution-guidelines.pl.html,v
retrieving revision 1.16
retrieving revision 1.17
diff -u -b -r1.16 -r1.17
--- distros/free-system-distribution-guidelines.pl.html 19 May 2012 01:17:35 
-0000   1.16
+++ distros/free-system-distribution-guidelines.pl.html 3 Jun 2012 00:27:06 
-0000    1.17
@@ -62,13 +62,15 @@
 
 <p>Wolne systemy dystrybucji nie mogą sterować użytkownikami
 poprzez&nbsp;uzyskiwanie niewolnych informacji w&nbsp;celu praktycznego
-użycia oraz&nbsp;zachęcać ich do&nbsp;tego. Nie powinny być repozytoria
-oraz&nbsp;porty niewolnego oprogramowania. Nie powinny także odnosić się
-do&nbsp;repozytoriów osób trzecich, które nie są zobowiązane
-do&nbsp;dołączania tylko wolnego oprogramowania. Nawet jeżeli&nbsp;dzisiaj
-posiadają wyłącznie wolne oprogramowanie, sytuacja ta może się
-zmienić. Programy zawarte w&nbsp;systemie nie powinny sugerować instalacji
-niewolnych wtyczek, dokumentacji, itd.</p>
+użycia oraz&nbsp;zachęcać ich do&nbsp;tego. System nie powinien posiadać
+repozytoriów przeznaczonych dla niewolnego oprogramowania
+i&nbsp;specyficznych uwag o&nbsp;instalacji w&nbsp;szczególności niewolnych
+programów. Nie powinny także odnosić się do&nbsp;repozytoriów osób 
trzecich,
+które nie są zobowiązane do&nbsp;dołączania tylko wolnego
+oprogramowania. Nawet jeżeli&nbsp;dzisiaj posiadają wyłącznie wolne
+oprogramowanie, sytuacja ta może się zmienić. Programy zawarte
+w&nbsp;systemie nie powinny sugerować instalacji niewolnych wtyczek,
+dokumentacji, itd.</p>
 
 <p>Wolny system dystrybucji powinien być samowystarczalny. To oznacza,
 że&nbsp;musisz być w&nbsp;stanie rozwijać oraz&nbsp;budować system
@@ -315,7 +317,7 @@
 <p><!-- timestamp start -->
 Aktualizowane:
 
-$Date: 2012/05/19 01:17:35 $
+$Date: 2012/06/03 00:27:06 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: distros/po/free-system-distribution-guidelines.pl-en.html
===================================================================
RCS file: 
/web/www/www/distros/po/free-system-distribution-guidelines.pl-en.html,v
retrieving revision 1.5
retrieving revision 1.6
diff -u -b -r1.5 -r1.6
--- distros/po/free-system-distribution-guidelines.pl-en.html  19 May 2012 
01:17:42 -0000   1.5
+++ distros/po/free-system-distribution-guidelines.pl-en.html  3 Jun 2012 
00:27:19 -0000    1.6
@@ -56,7 +56,8 @@
 
 <p>A free system distribution must not steer users towards obtaining
 any nonfree information for practical use, or encourage them to do so.
-There should be no repositories or ports for nonfree software. Nor
+The system should have no repositories for nonfree software and no
+specific recipes for installation of particular nonfree programs. Nor
 should the distribution refer to third-party repositories that are not
 committed to only including free software; even if they only have free
 software today, that may not be true tomorrow. Programs in the system
@@ -280,7 +281,7 @@
 
 <p>Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2012/05/19 01:17:42 $
+$Date: 2012/06/03 00:27:19 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: distros/po/free-system-distribution-guidelines.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/distros/po/free-system-distribution-guidelines.pl.po,v
retrieving revision 1.27
retrieving revision 1.28
diff -u -b -r1.27 -r1.28
--- distros/po/free-system-distribution-guidelines.pl.po    2 Jun 2012 
17:42:05 -0000    1.27
+++ distros/po/free-system-distribution-guidelines.pl.po    3 Jun 2012 
00:27:19 -0000    1.28
@@ -12,14 +12,13 @@
 "PO-Revision-Date: 2012-06-01 10:37+0200\n"
 "Last-Translator: Marcin Wolak <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Polish\n"
-"Language: pl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: pl\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
-"Outdated-Since: 2012-05-31 04:25-0300\n"
 "X-Poedit-Language: Polish\n"
 
 # type: Content of: <title>
@@ -133,24 +132,7 @@
 "z&nbsp;dostępnych wolnej(-ych) licencji kiedy go rozpowszechniają lub&nbsp;"
 "modyfikują."
 
-# | A free system distribution must not steer users towards obtaining any
-# | nonfree information for practical use, or encourage them to do so. 
-# | [-There-] {+The system+} should [-be-] {+have+} no repositories [-or
-# | ports-] for nonfree [-software.-] {+software and no specific recipes for
-# | installation of particular nonfree programs.+} Nor should the distribution
-# | refer to third-party repositories that are not committed to only including
-# | free software; even if they only have free software today, that may not be
-# | true tomorrow. Programs in the system should not suggest installing
-# | nonfree plugins, documentation, and so on.
-#. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "A free system distribution must not steer users towards obtaining any "
-#| "nonfree information for practical use, or encourage them to do so. There "
-#| "should be no repositories or ports for nonfree software. Nor should the "
-#| "distribution refer to third-party repositories that are not committed to "
-#| "only including free software; even if they only have free software today, "
-#| "that may not be true tomorrow. Programs in the system should not suggest "
-#| "installing nonfree plugins, documentation, and so on."
+#. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "A free system distribution must not steer users towards obtaining any "
 "nonfree information for practical use, or encourage them to do so. The "
@@ -161,15 +143,15 @@
 "that may not be true tomorrow. Programs in the system should not suggest "
 "installing nonfree plugins, documentation, and so on."
 msgstr ""
-"Wolne systemy dystrybucji nie mogą sterować użytkownikami "
-"poprzez&nbsp;uzyskiwanie niewolnych informacji w&nbsp;celu praktycznego "
-"użycia oraz&nbsp;zachęcać ich do&nbsp;tego. System nie powinien posiadać "
-"repozytoriów przeznaczonych dla niewolnego oprogramowania "
-"i&nbsp;specyficznych uwag o&nbsp;instalacji w&nbsp;szczególności niewolnych 
"
-"programów. Nie powinny także odnosić się do&nbsp;repozytoriów osób 
trzecich, "
-"które nie są zobowiązane do&nbsp;dołączania tylko wolnego 
oprogramowania. "
-"Nawet jeżeli&nbsp;dzisiaj posiadają wyłącznie wolne oprogramowanie, 
sytuacja "
-"ta może się zmienić. Programy zawarte w&nbsp;systemie nie powinny 
sugerować "
+"Wolne systemy dystrybucji nie mogą sterować użytkownikami poprzez&nbsp;"
+"uzyskiwanie niewolnych informacji w&nbsp;celu praktycznego użycia oraz&nbsp;"
+"zachęcać ich do&nbsp;tego. System nie powinien posiadać repozytoriów "
+"przeznaczonych dla niewolnego oprogramowania i&nbsp;specyficznych uwag "
+"o&nbsp;instalacji w&nbsp;szczególności niewolnych programów. Nie powinny "
+"także odnosić się do&nbsp;repozytoriów osób trzecich, które nie są "
+"zobowiązane do&nbsp;dołączania tylko wolnego oprogramowania. Nawet "
+"jeżeli&nbsp;dzisiaj posiadają wyłącznie wolne oprogramowanie, sytuacja ta 
"
+"może się zmienić. Programy zawarte w&nbsp;systemie nie powinny sugerować "
 "instalacji niewolnych wtyczek, dokumentacji, itd."
 
 # type: Content of: <p>
@@ -180,11 +162,11 @@
 "you. As a result, a free system distribution cannot include free software "
 "that can only be built by using nonfree software."
 msgstr ""
-"Wolny system dystrybucji powinien być samowystarczalny. To oznacza, "
-"że&nbsp;musisz być w&nbsp;stanie rozwijać oraz&nbsp;budować system "
-"za&nbsp;pomocą narzędzi, których system Wam dostarcza. W&nbsp;rezultacie "
-"wolny system dystrybucji nie może dołączać wolnego oprogramowania, które 
"
-"może być tylko rozwijane za&nbsp;pomocą niewolnego oprogramowania."
+"Wolny system dystrybucji powinien być samowystarczalny. To oznacza, 
że&nbsp;"
+"musisz być w&nbsp;stanie rozwijać oraz&nbsp;budować system za&nbsp;pomocą 
"
+"narzędzi, których system Wam dostarcza. W&nbsp;rezultacie wolny system "
+"dystrybucji nie może dołączać wolnego oprogramowania, które może być 
tylko "
+"rozwijane za&nbsp;pomocą niewolnego oprogramowania."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>

Index: doc/other-free-books.pl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/doc/other-free-books.pl.html,v
retrieving revision 1.14
retrieving revision 1.15
diff -u -b -r1.14 -r1.15
--- doc/other-free-books.pl.html    19 May 2012 01:18:13 -0000   1.14
+++ doc/other-free-books.pl.html    3 Jun 2012 00:27:29 -0000    1.15
@@ -240,7 +240,7 @@
 </tr>
 
 <tr>
-<td><a href="http://www.diveintopython.org/";>Dive Into Python</a></td>
+<td><a href="http://www.diveintopython.net/";>Dive Into Python</a></td>
 <td>Mark Pilgrim</td>
 <td>aPress</td>
 <td>1-59059-356-1</td>
@@ -477,7 +477,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Aktualizowane:
 
-$Date: 2012/05/19 01:18:13 $
+$Date: 2012/06/03 00:27:29 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: doc/po/other-free-books.pl-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/doc/po/other-free-books.pl-en.html,v
retrieving revision 1.3
retrieving revision 1.4
diff -u -b -r1.3 -r1.4
--- doc/po/other-free-books.pl-en.html 19 May 2012 01:18:30 -0000   1.3
+++ doc/po/other-free-books.pl-en.html 3 Jun 2012 00:27:41 -0000    1.4
@@ -235,7 +235,7 @@
 </tr>
 
 <tr>
-<td><a href="http://www.diveintopython.org/";>Dive Into
+<td><a href="http://www.diveintopython.net/";>Dive Into
 Python</a></td>
 <td>Mark Pilgrim</td>
 <td>aPress</td>
@@ -448,7 +448,7 @@
 <p>
 Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2012/05/19 01:18:30 $
+$Date: 2012/06/03 00:27:41 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: philosophy/categories.pl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/categories.pl.html,v
retrieving revision 1.45
retrieving revision 1.46
diff -u -b -r1.45 -r1.46
--- philosophy/categories.pl.html    2 Feb 2012 02:11:35 -0000    1.45
+++ philosophy/categories.pl.html    3 Jun 2012 00:27:49 -0000    1.46
@@ -284,6 +284,9 @@
 licencji. Jeżeli&nbsp;zachowali prawa autorskie dla siebie, egzekwowanie
 warunków licencji jest ich zadaniem.</p>
 
+    <p>FSF z&nbsp;zasady nie przyjmuje praw autorskich oprogramowania, 
które nie
+jest oficjalną paczką GNU.</p>
+
 <h3 id="non-freeSoftware">Oprogramowanie niewolne [<em>non-free 
software</em>]</h3>
 
    <p>Oprogramowanie niewolne oznacza każde oprogramowanie, które nie 
jest
@@ -450,15 +453,15 @@
 
 <!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
 Tłumaczenie: Wojciech Kotwica 2001; poprawki: Wojciech Kotwica 2001, 2002,
-2003, 2004, 2005, Radosław Moszczyński 2004, Marcin Wolak 2010, 2011, Jan
-Owoc 2010, 2011.</div>
+2003, 2004, 2005, Radosław Moszczyński 2004, Marcin Wolak 2010, 2011, 2012,
+Jan Owoc 2010, 2011, 2012.</div>
 
 
 <p>
 <!-- timestamp start -->
 Aktualizowane:
 
-$Date: 2012/02/02 02:11:35 $
+$Date: 2012/06/03 00:27:49 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/po/categories.pl-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/categories.pl-en.html,v
retrieving revision 1.3
retrieving revision 1.4
diff -u -b -r1.3 -r1.4
--- philosophy/po/categories.pl-en.html 2 Feb 2012 02:12:21 -0000    1.3
+++ philosophy/po/categories.pl-en.html 3 Jun 2012 00:28:08 -0000    1.4
@@ -273,6 +273,9 @@
    its license. If they have kept the copyright, enforcing the license
    is their responsibility.</p>
 
+    <p>The FSF does not accept copyright assignments of software
+    that is not an official GNU package, as a rule.</p>
+
 <h3 id="non-freeSoftware">Nonfree software</h3>
 
    <p>Nonfree software is any software that is not free.
@@ -421,7 +424,7 @@
 <p>
 Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2012/02/02 02:12:21 $
+$Date: 2012/06/03 00:28:08 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]