www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy/po pirate-party.cs.po


From: Pavel Kharitonov
Subject: www/philosophy/po pirate-party.cs.po
Date: Mon, 26 Dec 2011 08:18:44 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Pavel Kharitonov <ineiev>    11/12/26 08:18:43

Modified files:
    philosophy/po : pirate-party.cs.po 

Log message:
    defuzzify, fix typos; minor refinements

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/pirate-party.cs.po?cvsroot=www&r1=1.4&r2=1.5

Patches:
Index: pirate-party.cs.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/pirate-party.cs.po,v
retrieving revision 1.4
retrieving revision 1.5
diff -u -b -r1.4 -r1.5
--- pirate-party.cs.po 20 Sep 2011 17:18:03 -0000   1.4
+++ pirate-party.cs.po 26 Dec 2011 08:18:39 -0000   1.5
@@ -2,6 +2,7 @@
 # Copyright (C) 2010 Free Software Foundation, Inc.
 # This file is distributed under the same license as the pirate-party.html 
page.
 # Michal Nowak <address@hidden>, 2010.
+# Ineiev <address@hidden>, 2011 (defuzzify, fix typos, minor refinements).
 #
 msgid ""
 msgstr ""
@@ -23,7 +24,7 @@
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid "by <a href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard Stallman</a>"
-msgstr "od Richarda Stallmana"
+msgstr "od <a href=\"http://www.stallman.org/\";>Richarda Stallmana</a>"
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -37,12 +38,12 @@
 "public domain."
 msgstr ""
 "Šikana ze strany vlastníků autorských práv podnítila ve Švédsku vznik 
"
-"prvnípolitické strany, jež má ve vínku redukci ochrany autorských 
práv; "
-"Pirátskoustranu. Mezi jejími tezemi můžeme najít: zákaz správy 
digitálních "
-"práv(digital restrictions management - DRM), legalizaci nekomerčního 
sdílení "
+"první politické strany, jež má ve vínku redukci ochrany autorských 
práv; "
+"Pirátskou stranu. Mezi jejími tezemi můžeme najít: digitální zákaz 
správy "
+"práv (digital restrictions management &mdash; DRM), legalizaci 
nekomerčního sdílení "
 "publikovaných prací a zkrácení doby platnosti autorských práv při 
komerčním "
 "užití na pět let. Po pěti letech od vydání, by se každá publikovaná 
práce "
-"stalasoučástí veřejné domény (public domain)."
+"stala součástí veřejné domény (public domain)."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -53,8 +54,8 @@
 "that's what would happen."
 msgstr ""
 "Obecně řečeno: tyto změny podporuji. Ironicky, podoba těchto změn "
-"zvolenášvédskou Pirátskou stranou podkopává svobodný software. Jsem si 
jist, "
-"ženezamýšleli svobodný software poškodit, přesto je to to, co by se 
stalo."
+"zvolená švédskou Pirátskou stranou podkopává svobodný software. Jsem 
si jist, "
+"že nezamýšleli svobodný software poškodit, přesto je to to, co by se 
stalo."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -66,10 +67,10 @@
 "give users access to the software's source code."
 msgstr ""
 "GNU General Public License a ostatní copyleftové licence používají "
-"autorsképrávo k obraně svobody každého uživatele. GPL všem povoluje "
-"šířeníupravených prací, ale pouze pod tou samou licencí. Šíření 
nepozměněné "
-"prácetaktéž vyžaduje zachování licence. Stejně tak všichni 
šiřitelé "
-"musíuživatelům umožnit přístup ke zdrojovému kódu softwaru."
+"autorské právo k obraně svobody každého uživatele. GPL všem povoluje "
+"šíření upravených prací, ale pouze pod tou samou licencí. Šíření 
nepozměněné "
+"práce taktéž vyžaduje zachování licence. Stejně tak všichni 
šiřitelé "
+"musí uživatelům umožnit přístup ke zdrojovému kódu softwaru."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -80,9 +81,9 @@
 "programs. But what about the reverse case?"
 msgstr ""
 "Jak by tedy základní teze švédské Pirátské strany postihly svobodný "
-"softwarepod copyleftovou licencí? Za pět let by jejich zdrojové kódy se "
-"stalysoučástí veřejné domény a vývojáři proprietárního softwaru by 
ho "
-"mohlizačlenit do svých programů. A jak že to vypadá v případě 
opačném?"
+"software pod copyleftovou licencí? Za pět let by jejich zdrojové kódy se "
+"staly součástí veřejné domény a vývojáři proprietárního softwaru 
by ho "
+"mohli začlenit do svých programů. A jak že to vypadá v případě 
opačném?"
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -94,12 +95,12 @@
 "such a program is to surrender your freedom and give the developer control "
 "over you."
 msgstr ""
-"Proprietární software je omezený licenčním ujednáním pro koncového 
uživatele"
+"Proprietární software je omezený licenčním ujednáním pro koncového 
uživatele "
 "(EULA), tedy nejen autorským právem, a uživatelé navíc nemají jeho "
-"zdrojovýkód. I pokud by autorské právo povolovalo nekomerční sdílení, 
EULA "
-"ho můžezakazovat. Navíc: uživatelé, nemajíce zdrojové kódy, nemají 
vliv na "
-"to, coprogram dělá, když ho spustí. Spouštěním takového programu se 
své "
-"svobodyvzdáváte a přenecháváte vývojáři vládu nad sebou samými."
+"zdrojový kód. I pokud by autorské právo povolovalo nekomerční 
sdílení, EULA "
+"ho může zakazovat. Navíc: uživatelé, nemajíce zdrojové kódy, nemají 
vliv na "
+"to, co program dělá, když ho spustí. Spouštěním takového programu se 
své "
+"svobody vzdáváte a přenecháváte vývojáři vládu nad sebou samými."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -112,11 +113,11 @@
 "in which case the &ldquo;public domain&rdquo; copies would not run at all."
 msgstr ""
 "Jaký následek by mělo ukončení autorských práv k programu po uplynutí 
pěti "
-"let?Současný návrh by nevyžadoval, aby vývojář uvolnil zdrojový kód, 
a dá se "
-"předpokládat, že většina by to dobrovolně ani nikdy neudělala. 
Uživatelům,"
-"pořád bez přístupu ke zdrojovému kódu, by nebylo umožněno používat 
programve "
-"svobodném duchu. Program by dokonce mohl mít &bdquo;časovanoubombu&ldquo;, 
"
-"která by zajistila, že po pěti letech přestane fungovat; v tompřípadě 
by "
+"let? Současný návrh by nevyžadoval, aby vývojář uvolnil zdrojový 
kód, a dá se "
+"předpokládat, že většina by to dobrovolně ani nikdy neudělala. 
Uživatelům, "
+"pořád bez přístupu ke zdrojovému kódu, by nebylo umožněno používat 
program ve "
+"svobodném duchu. Program by dokonce mohl mít &bdquo;časovanou 
bombu&ldquo;, "
+"která by zajistila, že po pěti letech přestane fungovat; v tom případě 
by "
 "kopie ve &bdquo;veřejné doméně&ldquo; vůbec nefungovaly."
 
 # type: Content of: <p>
@@ -132,13 +133,13 @@
 "share."
 msgstr ""
 "Tedy, podle návrhu Pirátské strany by za pět let vývojáři "
-"proprietárníhosoftwaru dostali k využití kód pod GPL, ale vývojáři "
-"svobodného softwaruby na oplátku nedostali kód proprietární; ne za pět "
-"dokonce let ani za padesátlet ne. Svobodný svět by dostal to špatné, ale 
ne "
-"to dobré. Rozdíl mezizdrojovým kódem a objektovým kódem na straně 
jedné a "
-"praxí v používánílicenčních ujednání pro koncového uživatele na 
straně druhé "
+"proprietárního softwaru dostali k využití kód pod GPL, ale vývojáři "
+"svobodného softwaru by na oplátku nedostali kód proprietární; ne za pět 
"
+"dokonce let ani za padesát let ne. Svobodný svět by dostal to špatné, 
ale ne "
+"to dobré. Rozdíl mezi zdrojovým kódem a objektovým kódem na straně 
jedné a "
+"praxí v používání licenčních ujednání pro koncového uživatele na 
straně druhé "
 "by, dal proprietárnímu softwaru faktickou výjimku ze všeobecného 
pravidla o "
-"pětiletéochraně autorských práv &mdash; tu by ale svobodný software 
nesdílel."
+"pětileté ochraně autorských práv &mdash; tu by ale svobodný software 
nesdílel."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -152,9 +153,9 @@
 "lose our only defense for protection from patents."
 msgstr ""
 "V neposlední řadě používáme autorské právo k částečnému 
odstínění "
-"nebezpečísoftwarových patentů. Nedokážeme zajistit, že naše programy 
jsou od "
-"problémůs nimi spojenými oproštěné (v zemi, která je zavede, nebude 
nikdy "
-"žádnýprogram v bezpečí), ale alespoň patentům zabraňujeme, aby 
udělaly "
+"nebezpečí softwarových patentů. Nedokážeme zajistit, že naše programy 
jsou od "
+"problémů s nimi spojenými oproštěné (v zemi, která je zavede, nebude 
nikdy "
+"žádný program v bezpečí), ale alespoň patentům zabraňujeme, aby 
udělaly "
 "program fakticky nesvobodným. Švédská Pirátská strana navrhuje 
zrušení "
 "softwarových patentů, a pokud by se tak i stalo, tento problém by zmizel. "
 "Ale dokud toho dosaženo není, nesmíme ztratit naši jedinou obranu před "
@@ -173,13 +174,13 @@
 "longer copyright for a special case."
 msgstr ""
 "Když švédská Pirátská strana oznámila své základní teze, 
vývojáři "
-"svobodnéhosoftwaru si všimli tohoto následku a začali navrhovat 
zvláštní "
-"pravidlo prosvobodný software - pro ten by autorské právo trvalo déle, 
takže "
+"svobodného softwaru si všimli tohoto následku a začali navrhovat 
zvláštní "
+"pravidlo pro svobodný software &mdash; pro ten by autorské právo trvalo 
déle, takže "
 "by mohlo dálepokračovat v šíření pod copyleftem. Tato výslovná 
výjimka pro "
-"svobodnýsoftware by vyvážila onu faktickou výjimku pro proprietární 
software."
+"svobodný software by vyvážila onu faktickou výjimku pro proprietární 
software. "
 "Myslím, že i jenom desetiletá výjimka by měla stačit. Avšak tento 
návrh "
-"sesetkal s odporem u lídrů Pirátské strany, kteří se stavěli proti 
ideji "
-"delšíplatnosti autorského práva v nějakém speciálním případě."
+"se setkal s odporem u lídrů Pirátské strany, kteří se stavěli proti 
ideji "
+"delší platnosti autorského práva v nějakém speciálním případě."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -191,9 +192,9 @@
 "be an advocate for a stronger copyright."
 msgstr ""
 "Dokázal bych podpořit právní úpravu, která by po uplynutí pěti let "
-"zajistilauvolnění zdrojového kódu GPL softwaru do veřejné domény pod "
-"podmínkou, že tosamé bude platit pro proprietární zdrojový kód. Konec 
konců "
-"copyleft je jenprostředek vedoucí ke konci&nbsp;&ndash; svobodě "
+"zajistila uvolnění zdrojového kódu GPL softwaru do veřejné domény pod "
+"podmínkou, že to samé bude platit pro proprietární zdrojový kód. Konec 
konců "
+"copyleft je jen prostředek vedoucí ke konci&nbsp;&ndash; svobodě "
 "uživatelů&nbsp;&ndash; ne koncem samotným. A osobně bych nerad obhajoval "
 "silnější ochranu autorských práv."
 
@@ -208,8 +209,8 @@
 "exception. Either way, the result is fair."
 msgstr ""
 "Takže jsem navrhl, ať programové teze Pirátské strany požadují, aby v "
-"doběuvolnění binárních souborů byl zdrojový kód vydán &ldquo;do "
-"úschovy&rdquo;.Takto &ldquo;uschovaný&rdquo; zdrojový kód by mohl být po 
"
+"době uvolnění binárních souborů byl zdrojový kód vydán &ldquo;do "
+"úschovy&rdquo;. Takto &ldquo;uschovaný&rdquo; zdrojový kód by mohl být 
po "
 "pěti letech uvolněn do veřejné domény. Spíše než dělat ze 
svobodného "
 "softwaru oficiální výjimku v pětileté ochraně autorských práv, toto 
by "
 "eliminovalo neoficiální výjimku proprietárního softwaru. Ať tak či 
onak, "
@@ -227,7 +228,7 @@
 "Jeden přívrženec Pirátské strany navrhl obecnější variantu onoho 
prvního "
 "návrhu: obecné schéma, díky kterému autorská práva trvají déle, 
pokud je "
 "veřejnosti dáváno více svobody při využívání dané práce. Výhoda "
-"tohotopřístupu je ta, že svobodný software se stává obecnějšího 
širšího "
+"tohoto přístupu je ta, že svobodný software se stává obecnějšího 
širšího "
 "proudu prací se vzájemně se lišícími licencemi a ne osamělou 
výjimkou."
 
 # type: Content of: <p>
@@ -253,13 +254,6 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
-#| "address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways 
to "
-#| "contact</a> the FSF. <br /> Please send broken links and other "
-#| "corrections or suggestions to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
-#| "address@hidden&gt;</a>."
 msgid ""
 "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
 "address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways to "
@@ -267,26 +261,16 @@
 msgstr ""
 "Dotazy ohledně FSF a GNU na <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
 "org&gt;</a>. Jsou zde také další <a href=\"/contact/\">možnosti</a>, jak 
FSF "
-"kontaktovat. <br /> Nefungujícíodkazy a jiné opravy a návrhy posílejte 
na <a "
-"href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+"kontaktovat."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
-#| "address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways 
to "
-#| "contact</a> the FSF. <br /> Please send broken links and other "
-#| "corrections or suggestions to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
-#| "address@hidden&gt;</a>."
 msgid ""
 "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
 "\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
 msgstr ""
-"Dotazy ohledně FSF a GNU na <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
-"org&gt;</a>. Jsou zde také další <a href=\"/contact/\">možnosti</a>, jak 
FSF "
-"kontaktovat. <br /> Nefungujícíodkazy a jiné opravy a návrhy posílejte 
na <a "
-"href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+"Nefungujícíodkazy a jiné opravy a návrhy posílejte na <a "
+"href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
@@ -332,7 +316,3 @@
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Updated:"
 msgstr "Aktualizováno:"
-
-# type: Content of: <div><h4>
-#~ msgid "Translations of this page"
-#~ msgstr "Překlady této stránky"reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]