www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy/po fire.sq.po


From: Besnik Bleta
Subject: www/philosophy/po fire.sq.po
Date: Sat, 24 Sep 2011 07:35:30 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Besnik Bleta <beso>   11/09/24 07:35:30

Modified files:
    philosophy/po : fire.sq.po 

Log message:
    typo fixing

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/fire.sq.po?cvsroot=www&r1=1.2&r2=1.3

Patches:
Index: fire.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/fire.sq.po,v
retrieving revision 1.2
retrieving revision 1.3
diff -u -b -r1.2 -r1.3
--- fire.sq.po 23 Sep 2011 16:37:47 -0000   1.2
+++ fire.sq.po 24 Sep 2011 07:35:05 -0000   1.3
@@ -6,8 +6,8 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-09-20 12:29-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-09-23 11:55+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-08-12 20:25-0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-09-24 10:22+0200\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -25,37 +25,8 @@
 msgstr "Vënia e zjarrit nën të drejta kopjimi!"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"I was in the pub last night, and a guy asked me for a light for his "
-"cigarette. I suddenly realised that there was a demand here and money to be "
-"made, and so I agreed to light his cigarette for 10 pence, but I didn't "
-"actually give him a light, I sold him a license to burn his cigarette. My "
-"fire-license restricted him from giving the light to anybody else, after "
-"all, that fire was my property. He was drunk, and dismissing me as a loony, "
-"but accepted my fire (and by implication the licence which governed its "
-"use) anyway. Of course in a matter of minutes I noticed a friend of his "
-"asking him for a light and to my outrage he gave his cigarette to his friend "
-"and pirated my fire! I was furious, I started to make my way over to that "
-"side of the bar but to my added horror his friend then started to light "
-"other people's cigarettes left, right, and centre! Before long that whole "
-"side of the bar was enjoying MY fire without paying me anything. Enraged I "
-"went from person to person grabbing their cigarettes from their hands, "
-"throwing them to the ground, and stamping on them."
-msgstr ""
-"Dje natën qeshë në klub, dhe njëfarë tipi më kërkoi zjarr të ndezë 
cigaren. "
-"Papritmas kuptova që këtu kish kërkesë dhe mund të bëja para, dhe 
kështu që "
-"pranova t'ia ndez cigaren për 10 qindarka, por pa i dhënë shkrepsen, 
thjesht "
-"i shita një leje që të tymoste cigaren e vet. Leja ime për zjarrin ia "
-"ndalonte dhënien e zjarrit cilitdo tjetri, pasi, në fund të fundit, zjarri 
"
-"qe pronë e imja. Qe i dehur, dhe më shpërfilli si të marrosur, por 
sidoqoftë "
-"e pranoi zjarrin tim (dhe si pasojë edhe lejen që drejtonte përdorimin e "
-"tij). Kuptohet që brenda pak minutash vura re një shok të tij t'i 
kërkonte "
-"zjarr dhe, si për inatin tim, ky i zgjati cigaren duke pirateruar kështu "
-"zjarrin tim! U tërbova, u drejtova për nga ajo anë e barit, por tmerri im 
u "
-"shtua kur miku i tij zuri të ndizte cigaret e të tjerëve sa majtas, "
-"djathtas! Pa humbur kohë, krejt ajo anë e barit po bënte qejf me zjarrin 
TIM "
-"pa më paguar asgjë. I tërbuar zura t'ua heq cigaret nga duart, një e nga "
-"një, ua hodha në dysheme dhe u shkela me këmbë."
+msgid "I was in the pub last night, and a guy asked me for a light for his 
cigarette. I suddenly realised that there was a demand here and money to be 
made, and so I agreed to light his cigarette for 10 pence, but I didn't 
actually give him a light, I sold him a license to burn his cigarette. My 
fire-license restricted him from giving the light to anybody else, after all, 
that fire was my property. He was drunk, and dismissing me as a loony, but 
accepted my fire (and by implication the licence which governed its use) 
anyway. Of course in a matter of minutes I noticed a friend of his asking him 
for a light and to my outrage he gave his cigarette to his friend and pirated 
my fire! I was furious, I started to make my way over to that side of the bar 
but to my added horror his friend then started to light other people's 
cigarettes left, right, and centre! Before long that whole side of the bar was 
enjoying MY fire without paying me anything. Enraged I went from person to 
person grabbing their cigarettes from their hands, throwing them to the ground, 
and stamping on them."
+msgstr "Dje natën qeshë në klub, dhe njëfarë tipi më kërkoi zjarr të 
ndezë cigaren. Papritmas kuptova që këtu kish kërkesë dhe mund të bëja 
para, kështu që pranova t'ia ndez cigaren për 10 qindarka, por pa i dhënë 
shkrepsen, thjesht i shita një leje që të tymoste cigaren e vet. Leja ime 
për zjarrin ia ndalonte dhënien e zjarrit cilitdo tjetri, pasi, në fund të 
fundit, zjarri qe pronë e imja. Qe i dehur, dhe më shpërfilli si të 
marrosur, por sidoqoftë e pranoi zjarrin tim (dhe si pasojë edhe lejen që 
drejtonte përdorimin e tij). Kuptohet që brenda pak minutash vura re një 
shok të tij t'i kërkonte zjarr dhe, si për inatin tim, ky i zgjati cigaren 
duke pirateruar kështu zjarrin tim! I zemëruar, u drejtova për nga ajo anë 
e barit, por tmerri im u shtua kur miku i tij zuri të ndizte cigaret e të 
tjerëve sa majtas, djathtas! Pa humbur kohë, krejt ajo anë e barit po bënte 
qejf me zjarrin TIM, pa më paguar asgjë. I tërbuar zura t'ua heq cigaret nga 
duart, një e nga një, ua hodha në dysheme dhe ua shkela me këmbë."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]