www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy/po fire.sq.po


From: Besnik Bleta
Subject: www/philosophy/po fire.sq.po
Date: Fri, 23 Sep 2011 08:51:41 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Besnik Bleta <beso>   11/09/23 08:51:41

Added files:
    philosophy/po : fire.sq.po 

Log message:
    transaltion

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/fire.sq.po?cvsroot=www&rev=1.1

Patches:
Index: fire.sq.po
===================================================================
RCS file: fire.sq.po
diff -N fire.sq.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ fire.sq.po 23 Sep 2011 08:50:45 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,67 @@
+# SOME DESCRIPTIVE TITLE
+# Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
+# FIRST AUTHOR <address@hidden>, YEAR.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-08-12 20:25-0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-09-23 11:55+0200\n"
+"Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
+"Language-Team: LANGUAGE <address@hidden>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+
+#. type: Content of: <title>
+msgid "Copyrighting fire! - GNU Project - Free Software Foundation (FSF)"
+msgstr "Vënia e zjarrit nën të drejta kopjimi! - Projekti GNU - Free 
Software Foundation (FSF)"
+
+#. type: Content of: <h2>
+msgid "Copyrighting fire!"
+msgstr "Vënia e zjarrit nën të drejta kopjimi!"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "I was in the pub last night, and a guy asked me for a light for his 
cigarette. I suddenly realised that there was a demand here and money to be 
made, and so I agreed to light his cigarette for 10 pence, but I didn't 
actually give him a light, I sold him a license to burn his cigarette. My 
fire-license restricted him from giving the light to anybody else, after all, 
that fire was my property. He was drunk, and dismissing me as a loony, but 
accepted my fire (and by implication the licence which governed its use) 
anyway. Of course in a matter of minutes I noticed a friend of his asking him 
for a light and to my outrage he gave his cigarette to his friend and pirated 
my fire! I was furious, I started to make my way over to that side of the bar 
but to my added horror his friend then started to light other people's 
cigarettes left, right, and centre! Before long that whole side of the bar was 
enjoying MY fire without paying me anything. Enraged I went from person to 
person grabbing their cigarettes from their hands, throwing them to the ground, 
and stamping on them."
+msgstr "Dje natën qeshë në klub, dhe njëfarë tipi më kërkoi zjarr të 
ndezë cigaren. Papritmas kuptova që këtu kish kërkesë dhe mund të bëja 
para, dhe kështu që pranova t'ia ndez cigaren për 10 qindarka, por pa i 
dhënë shkrepsen, thjesht i shita një leje që të tymoste cigaren e vet. 
Leja ime për zjarrin ia ndalonte dhënien e zjarrit cilitdo tjetri, pasi, në 
fund të fundit, zjarri qe pronë e imja. Qe i dehur, dhe më shpërfilli si 
të marrosur, por sidoqoftë e pranoi zjarrin tim (dhe si pasojë edhe lejen 
që drejtonte përdorimin e tij). Kuptohet që brenda pak minutash vura re një 
shok të tij t'i kërkonte zjarr dhe, si për inatin tim, ky i zgjati cigaren 
duke pirateruar kështu zjarrin tim! U tërbova, u drejtova për nga ajo anë e 
barit, por tmerri im u shtua kur miku i tij zuri të ndizte cigaret e të 
tjerëve sa majtas, djathtas! Pa humbur kohë, krejt ajo anë e barit po bënte 
qejf me zjarrin TIM pa më paguar asgjë. I tërbuar zura t'ua heq cigaret nga 
duart, një e nga një, ua hodha në dysheme dhe u shkela me këmbë."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Strangely the door staff exhibited no respect for my property rights as 
they threw me out the door."
+msgstr "Çuditërisht, stafi i portës, duke më flakur jashtë derës, nuk 
tregoi repsekt për të drejtat e mia të pronësisë."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "--Ian Clarke"
+msgstr "--Ian Clarke"
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+#. type: Content of: <div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF."
+msgstr "Ju lutem, pyetjet për FSF &amp; GNU dërgojini te <a 
href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. Ka gjithashtu edhe 
<a href=\"/contact/\">rrugë të tjera për t'u lidhur</a> me FSF."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a 
href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
+msgstr "Ju lutem, lidhjet e dëmtuara dhe ndreqje apo këshilla të tjera 
dërgojini te <a href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Please see the <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> for 
information on coordinating and submitting translations of this article."
+msgstr "Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve 
të këtij artikulli, ju lutem, shihni <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">README për 
përkthimet</a>."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr " "
+
+#. timestamp start
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Updated:"
+msgstr "Përditësuar më:"
+
+#. type: Content of: <div><h4>
+msgid "Translations of this page"
+msgstr "Përkthime të kësaj faqeje"
+



reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]