www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www distros/po/free-distros.pl.po distros/po/sc...


From: Jan Owoc
Subject: www distros/po/free-distros.pl.po distros/po/sc...
Date: Wed, 14 Sep 2011 15:13:19 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Jan Owoc <jsowoc>    11/09/14 15:13:19

Modified files:
    distros/po   : free-distros.pl.po screenshot.pl.po 
    server/po   : body-include-2.pl.po 

Log message:
    updated to en

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/distros/po/free-distros.pl.po?cvsroot=www&r1=1.31&r2=1.32
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/distros/po/screenshot.pl.po?cvsroot=www&r1=1.4&r2=1.5
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/body-include-2.pl.po?cvsroot=www&r1=1.20&r2=1.21

Patches:
Index: distros/po/free-distros.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/distros/po/free-distros.pl.po,v
retrieving revision 1.31
retrieving revision 1.32
diff -u -b -r1.31 -r1.32
--- distros/po/free-distros.pl.po    14 Sep 2011 08:26:38 -0000   1.31
+++ distros/po/free-distros.pl.po    14 Sep 2011 15:13:03 -0000   1.32
@@ -8,17 +8,17 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: free-distros.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-09-13 20:25-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-07-14 07:38-0600\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-09-14 09:08-0600\n"
 "Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Outdated-Since: 2011-09-13 20:25-0300\n"
 "Language: pl\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
+"Outdated-Since: 2011-09-13 20:25-0300\n"
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
@@ -45,7 +45,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Following are the <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linux</a> "
 #| "distributions we know of which have a firm policy commitment to only "
@@ -72,10 +71,12 @@
 "rozpowszechniać jedynie wolne oprogramowanie. Nie korzystają one z&nbsp;"
 "niewolnych aplikacji, niewolnych platform programowania, niewolnych "
 "sterowników oraz&nbsp;niewolnych firmware. Jeśli przez pomyłkę zawierają 
"
-"któryś z&nbsp;wyżej wymienionych elementów, są one usuwane. Aby&nbsp;"
-"dowiedzieć się więcej na&nbsp;temat założeń wolnych dystrybucji 
GNU/Linuksa, "
-"zobacz nasze <a href=\"/distros/free-system-distribution-guidelines.html"
-"\">Wytyczne dla Wolnych Dystrybucji</a>."
+"któryś z&nbsp;wyżej wymienionych elementów, są one usuwane. Jeśli "
+"znaleźliście takie niewolne oprogramowanie lub&nbsp;niewolną 
dokumentację, "
+"możecie to zgłosić i&nbsp;dostać <a href=\"/help/gnu-bucks.html\">GNU 
Bucks</"
+"a>. Aby&nbsp;dowiedzieć się więcej na&nbsp;temat założeń wolnych 
dystrybucji "
+"GNU/Linuksa, zobacz nasze <a href=\"/distros/free-system-distribution-"
+"guidelines.html\">Wytyczne dla Wolnych Dystrybucji</a>."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>

Index: distros/po/screenshot.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/distros/po/screenshot.pl.po,v
retrieving revision 1.4
retrieving revision 1.5
diff -u -b -r1.4 -r1.5
--- distros/po/screenshot.pl.po 14 Sep 2011 08:26:39 -0000   1.4
+++ distros/po/screenshot.pl.po 14 Sep 2011 15:13:03 -0000   1.5
@@ -6,23 +6,22 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: screenshot.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-09-13 20:25-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-07-14 07:39-0600\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-09-14 09:09-0600\n"
 "Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Outdated-Since: 2011-09-13 20:25-0300\n"
 "Language: pl\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
+"Outdated-Since: 2011-09-13 20:25-0300\n"
 
 #. type: Content of: <title>
-#, fuzzy
 #| msgid "GNU/Linux Distros - GNU Operating System"
 msgid "Screenshot of a Free Distro - GNU Operating System"
-msgstr "Dystrubucje GNU/Linuksa - System operacyjny GNU"
+msgstr "Zrzut wolnej dystrybucji - System operacyjny GNU"
 
 #. type: Content of: <p><a>
 msgid "<a href=\"/distros/free-distros.html\">"

Index: server/po/body-include-2.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/body-include-2.pl.po,v
retrieving revision 1.20
retrieving revision 1.21
diff -u -b -r1.20 -r1.21
--- server/po/body-include-2.pl.po   14 Sep 2011 00:25:52 -0000   1.20
+++ server/po/body-include-2.pl.po   14 Sep 2011 15:13:12 -0000   1.21
@@ -7,8 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: body-include-2.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-09-13 20:25-0300\n"
-"Outdated-Since: 2011-09-13 20:25-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-05-19 19:05-0600\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-09-14 09:11-0600\n"
 "Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -17,7 +16,8 @@
 "Language: pl\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
-"X-Generator: Virtaal 0.6.1\n"
+"X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
+"Outdated-Since: 2011-09-13 20:25-0300\n"
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><h1>
 #. type: Content of: <div><div><h1>
@@ -26,19 +26,18 @@
 
 # type: Content of: <div><div><div><h4>
 #. type: Content of: <div><div><div><h4>
-#, fuzzy
 #| msgid "Sign up for the <em>Free Software Supporter</em>"
 msgid ""
 "Sign up for the <a href=\"http://www.fsf.org/fss\";>Free Software Supporter</"
 "a>"
-msgstr "Zaprenumeruj <em>Free Software Supporter</em>"
+msgstr ""
+"Zaprenumeruj <a href=\"http://www.fsf.org/fss\";>Free Software Supporter</a>"
 
 # type: Content of: <div><div><div><p>
 #. type: Content of: <div><div><div><p>
-#, fuzzy
 #| msgid "A monthly update on GNU and the FSF"
 msgid "A monthly email newsletter about GNU and Free Software"
-msgstr "Miesięcznik z&nbsp;aktualnościami GNU i&nbsp;FSF"
+msgstr "Miesięcznik e-mailowy o GNU i&nbsp;FSF"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><form><div>
 msgid ""
@@ -54,11 +53,10 @@
 
 #. type: Content of: <div><div><div><form><p>
 msgid "<label>Enter your email address (ie. address@hidden)</label>"
-msgstr ""
+msgstr "<label>Wpisz adres e-mail (tzn. address@hidden)</label>"
 
 # type: Content of: <div><div><div><form><p>
 #. type: Content of: <div><div><div><form><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "<input type=\"text\" id=\"frmEmail\" name=\"email-Primary\" size=\"15\" "
 #| "maxlength=\"80\" value=\"address@hidden" onfocus=\"this.value=''\" /> "
@@ -69,8 +67,8 @@
 "value=\"Ok\" />"
 msgstr ""
 "<input type=\"text\" id=\"frmEmail\" name=\"email-Primary\" size=\"15\" "
-"maxlength=\"80\" value=\"address@hidden" onfocus=\"this.value=''\" /> "
-"&nbsp; <input type=\"submit\" name=\"_qf_Edit_next\" value=\"Ok\" />"
+"maxlength=\"80\" /> &nbsp; <input type=\"submit\" name=\"_qf_Edit_next\" "
+"value=\"Ok\" />"
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><div><form><div>
 #. type: Content of: <div><div><div><form><div>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]