www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy/po gif.pl.po


From: Pavel Kharitonov
Subject: www/philosophy/po gif.pl.po
Date: Wed, 14 Sep 2011 13:42:29 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Pavel Kharitonov <ineiev>    11/09/14 13:42:29

Modified files:
    philosophy/po : gif.pl.po 

Log message:
    validation fix

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/gif.pl.po?cvsroot=www&r1=1.15&r2=1.16

Patches:
Index: gif.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/gif.pl.po,v
retrieving revision 1.15
retrieving revision 1.16
diff -u -b -r1.15 -r1.16
--- gif.pl.po  14 Sep 2011 08:27:01 -0000   1.15
+++ gif.pl.po  14 Sep 2011 13:41:43 -0000   1.16
@@ -81,7 +81,7 @@
 "być może IBM) zastrzegł te patenty w&nbsp;kilku krajach. Co się tyczy 
tych "
 "państw, których bazy patentów mogliśmy przeszukać, wygląda na&nbsp;to, "
 "że&nbsp;najpóźniejszą datą wygaśnięcia w&nbsp;nich patentu jest 
1&nbsp;"
-"października 2006 <sup><a id=\"returnnote\" href=\"#venuenote\">1</sup></a>. 
"
+"października 2006 <sup><a id=\"returnnote\" href=\"#venuenote\">1</a></sup>. 
"
 "Do&nbsp;tego czasu, każdy kto wypuści wolny program do&nbsp;tworzenia 
plików "
 "GIF prawdopodobnie zostanie zaskarżony. Nie&nbsp;widzimy żadnych powodów, 
by "
 "sądzić, że&nbsp;posiadacze patentu przegraliby proces."reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]