www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www distros/free-distros.pl.html distros/free-d...


From: Yavor Doganov
Subject: www distros/free-distros.pl.html distros/free-d...
Date: Wed, 14 Sep 2011 16:28:12 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Yavor Doganov <yavor>  11/09/14 16:28:12

Modified files:
    distros    : free-distros.pl.html free-distros.ru.html 
             screenshot.pl.html 
    distros/po   : free-distros.pl.po free-distros.ru.po 
             screenshot.pl.po 
    help      : help.ru.html 
    help/po    : help.ru.po 
    philosophy   : gif.pl.html gif.ru.html 
             linux-gnu-freedom.pl.html 
             linux-gnu-freedom.ru.html 
    philosophy/po : gif.ru.po linux-gnu-freedom.pl.po 
             linux-gnu-freedom.ru.po 
    server     : body-include-2.pl.html 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/distros/free-distros.pl.html?cvsroot=www&r1=1.17&r2=1.18
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/distros/free-distros.ru.html?cvsroot=www&r1=1.8&r2=1.9
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/distros/screenshot.pl.html?cvsroot=www&r1=1.4&r2=1.5
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/distros/po/free-distros.pl.po?cvsroot=www&r1=1.32&r2=1.33
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/distros/po/free-distros.ru.po?cvsroot=www&r1=1.17&r2=1.18
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/distros/po/screenshot.pl.po?cvsroot=www&r1=1.5&r2=1.6
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/help/help.ru.html?cvsroot=www&r1=1.21&r2=1.22
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/help/po/help.ru.po?cvsroot=www&r1=1.14&r2=1.15
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/gif.pl.html?cvsroot=www&r1=1.31&r2=1.32
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/gif.ru.html?cvsroot=www&r1=1.9&r2=1.10
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/linux-gnu-freedom.pl.html?cvsroot=www&r1=1.10&r2=1.11
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/linux-gnu-freedom.ru.html?cvsroot=www&r1=1.3&r2=1.4
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/gif.ru.po?cvsroot=www&r1=1.8&r2=1.9
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/linux-gnu-freedom.pl.po?cvsroot=www&r1=1.8&r2=1.9
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/linux-gnu-freedom.ru.po?cvsroot=www&r1=1.5&r2=1.6
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/body-include-2.pl.html?cvsroot=www&r1=1.17&r2=1.18

Patches:
Index: distros/free-distros.pl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/distros/free-distros.pl.html,v
retrieving revision 1.17
retrieving revision 1.18
diff -u -b -r1.17 -r1.18
--- distros/free-distros.pl.html    8 Sep 2011 16:26:01 -0000    1.17
+++ distros/free-distros.pl.html    14 Sep 2011 16:27:30 -0000   1.18
@@ -17,8 +17,10 @@
 i&nbsp;rozpowszechniać jedynie wolne oprogramowanie. Nie korzystają one
 z&nbsp;niewolnych aplikacji, niewolnych platform programowania, niewolnych
 sterowników oraz&nbsp;niewolnych firmware. Jeśli przez pomyłkę zawierają
-któryś z&nbsp;wyżej wymienionych elementów, są one
-usuwane. Aby&nbsp;dowiedzieć się więcej na&nbsp;temat założeń wolnych
+któryś z&nbsp;wyżej wymienionych elementów, są one usuwane. Jeśli
+znaleźliście takie niewolne oprogramowanie lub&nbsp;niewolną dokumentację,
+możecie to zgłosić i&nbsp;dostać <a href="/help/gnu-bucks.html">GNU
+Bucks</a>. Aby&nbsp;dowiedzieć się więcej na&nbsp;temat założeń wolnych
 dystrybucji GNU/Linuksa, zobacz nasze <a
 href="/distros/free-system-distribution-guidelines.html">Wytyczne dla
 Wolnych Dystrybucji</a>.</p>
@@ -162,7 +164,7 @@
 <p><!-- timestamp start -->
 Aktualizowane:
 
-$Date: 2011/09/08 16:26:01 $
+$Date: 2011/09/14 16:27:30 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: distros/free-distros.ru.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/distros/free-distros.ru.html,v
retrieving revision 1.8
retrieving revision 1.9
diff -u -b -r1.8 -r1.9
--- distros/free-distros.ru.html    14 Jul 2011 16:41:23 -0000   1.8
+++ distros/free-distros.ru.html    14 Sep 2011 16:27:30 -0000   1.9
@@ -14,14 +14,15 @@
 их своевременное обновление.</span></em></p>
 
 <p>Далее следуют известные нам 
дистрибутивы <a
-href="/gnu/linux-and-gnu.ru.html">GNU/Linux</a>,
-в политике которых присутствует твердое 
намерение
-включать и предлагать только свободное 
программное обеспечение.
-Они отказываются от несвободных 
приложений, несвободных
-платформ программирования, несвободных 
драйверов и несвободных
+href="/gnu/linux-and-gnu.ru.html">GNU/Linux</a>, в политике 
которых
+присутствует твердое намерение включать и 
предлагать только свободное
+программное обеспечение. Они отказываются 
от несвободных приложений,
+несвободных платформ программирования, 
несвободных драйверов и несвободных
 &ldquo;клякс&rdquo; в программах для устройств. 
Если они по ошибке включили
-что-то из этого, они это удаляют. Чтобы 
узнать подробнее о том, что значит
-быть свободным дистрибутивом GNU/Linux, см. 
наши <a
+что-то из этого, они это удаляют. Если вы 
нашли такие несвободные программы
+или документацию, вы можете сообщить о 
проблеме и заработать в процессе
+этого <a href="/help/gnu-bucks.html">доллары GNU</a>. Чтобы 
узнать подробнее
+о том, что значит быть свободным 
дистрибутивом GNU/Linux, см. наши <a
 href="/distros/free-system-distribution-guidelines.ru.html">&ldquo;Р
екомендации
 для свободных дистрибутивов 
систем&rdquo;</a>.</p>
 
@@ -171,7 +172,7 @@
 <p><!-- timestamp start -->
 Обновлено:
 
-$Date: 2011/07/14 16:41:23 $
+$Date: 2011/09/14 16:27:30 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: distros/screenshot.pl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/distros/screenshot.pl.html,v
retrieving revision 1.4
retrieving revision 1.5
diff -u -b -r1.4 -r1.5
--- distros/screenshot.pl.html 8 Aug 2011 16:36:12 -0000    1.4
+++ distros/screenshot.pl.html 14 Sep 2011 16:27:30 -0000   1.5
@@ -2,7 +2,7 @@
 <!--#include virtual="/server/header.pl.html" -->
 
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
-<title>Dystrubucje GNU/Linuksa - System operacyjny GNU</title>
+<title>Zrzut wolnej dystrybucji - System operacyjny GNU</title>
 
 <!--#include virtual="/server/banner.pl.html" -->
 <p><a href="/distros/free-distros.html"><img src="/graphics/t-desktop-4.jpg" 
alt="Zrzut ekranu systemu operacyjnego GNU/Linux z&nbsp;uruchomionym
@@ -65,7 +65,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Aktualizowane:
 
-$Date: 2011/08/08 16:36:12 $
+$Date: 2011/09/14 16:27:30 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: distros/po/free-distros.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/distros/po/free-distros.pl.po,v
retrieving revision 1.32
retrieving revision 1.33
diff -u -b -r1.32 -r1.33
--- distros/po/free-distros.pl.po    14 Sep 2011 15:13:03 -0000   1.32
+++ distros/po/free-distros.pl.po    14 Sep 2011 16:27:37 -0000   1.33
@@ -18,7 +18,6 @@
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
-"Outdated-Since: 2011-09-13 20:25-0300\n"
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
@@ -45,15 +44,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "Following are the <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linux</a> "
-#| "distributions we know of which have a firm policy commitment to only "
-#| "include and only propose free software. They reject non-free "
-#| "applications, non-free programming platforms, non-free drivers, or non-"
-#| "free firmware &ldquo;blobs&rdquo;. If by mistake they do include any, "
-#| "they remove it. To learn more about what makes for a free GNU/Linux "
-#| "distribution, see our <a href=\"/distros/free-system-distribution-"
-#| "guidelines.html\">Guidelines for Free System Distributions</a>."
 msgid ""
 "Following are the <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linux</a> "
 "distributions we know of which have a firm policy commitment to only include "

Index: distros/po/free-distros.ru.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/distros/po/free-distros.ru.po,v
retrieving revision 1.17
retrieving revision 1.18
diff -u -b -r1.17 -r1.18
--- distros/po/free-distros.ru.po    14 Sep 2011 12:35:13 -0000   1.17
+++ distros/po/free-distros.ru.po    14 Sep 2011 16:27:37 -0000   1.18
@@ -14,7 +14,6 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Outdated-Since: 2011-09-13 20:25-0300\n"
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>

Index: distros/po/screenshot.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/distros/po/screenshot.pl.po,v
retrieving revision 1.5
retrieving revision 1.6
diff -u -b -r1.5 -r1.6
--- distros/po/screenshot.pl.po 14 Sep 2011 15:13:03 -0000   1.5
+++ distros/po/screenshot.pl.po 14 Sep 2011 16:27:37 -0000   1.6
@@ -16,10 +16,8 @@
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
-"Outdated-Since: 2011-09-13 20:25-0300\n"
 
 #. type: Content of: <title>
-#| msgid "GNU/Linux Distros - GNU Operating System"
 msgid "Screenshot of a Free Distro - GNU Operating System"
 msgstr "Zrzut wolnej dystrybucji - System operacyjny GNU"
 

Index: help/help.ru.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/help/help.ru.html,v
retrieving revision 1.21
retrieving revision 1.22
diff -u -b -r1.21 -r1.22
--- help/help.ru.html  27 Aug 2011 08:27:54 -0000   1.21
+++ help/help.ru.html  14 Sep 2011 16:27:43 -0000   1.22
@@ -36,15 +36,11 @@
 <ul>
  <li>Помогите сайту <a 
href="http://savannah.gnu.org";>Savannah</a>. Мы ищем
 технических специалистов для помощи по 
поддержке инфраструктуры сайта. Также
-очень желательна добровольная помощь в 
регистрации проектов. Было бы неплохо
-написать специальное средство 
лицензионной проверки. Для этого очень
-желательно хорошее понимание вопросов 
лицензирования свободных программ;
-полезен также опыт работы с Perl. Пожалуйста, 
прочтите <a
+очень желательна добровольная помощь в 
регистрации проектов. Пожалуйста,
+прочтите <a
 
href="http://savannah.gnu.org/maintenance/HowToBecomeASavannahHacker";>общие
-сведения о том, как стать программистом 
проекта Savannah</a>, и это <a
-href="http://lists.gnu.org/archive/html/savannah-hackers-public/2008-09/msg00046.html";>описание
-специального средства лицензионной 
проверки</a>, которое мы имеем в
-виду. Пожалуйста, свяжитесь с нами в 
открытом списке рассылки <a
+сведения о том, как стать программистом 
проекта Savannah</a>. Пожалуйста,
+свяжитесь с нами в открытом списке 
рассылки <a
 
href="http://lists.gnu.org/mailman/listinfo/savannah-hackers-public";>savannah-hackers-public</a>.</li>
 
   <li>Организуйте новую <a 
href="http://libreplanet.org/wiki/Group_list";>группу
@@ -252,7 +248,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Обновлено:
 
-$Date: 2011/08/27 08:27:54 $
+$Date: 2011/09/14 16:27:43 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: help/po/help.ru.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/help/po/help.ru.po,v
retrieving revision 1.14
retrieving revision 1.15
diff -u -b -r1.14 -r1.15
--- help/po/help.ru.po 14 Sep 2011 12:35:21 -0000   1.14
+++ help/po/help.ru.po 14 Sep 2011 16:27:48 -0000   1.15
@@ -14,7 +14,6 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Outdated-Since: 2011-09-14 04:25-0300\n"
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>

Index: philosophy/gif.pl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/gif.pl.html,v
retrieving revision 1.31
retrieving revision 1.32
diff -u -b -r1.31 -r1.32
--- philosophy/gif.pl.html   14 Sep 2011 08:26:54 -0000   1.31
+++ philosophy/gif.pl.html   14 Sep 2011 16:27:53 -0000   1.32
@@ -34,7 +34,7 @@
 tyczy tych państw, których bazy patentów mogliśmy przeszukać, wygląda
 na&nbsp;to, że&nbsp;najpóźniejszą datą wygaśnięcia w&nbsp;nich patentu 
jest
 1&nbsp;października 2006 <sup><a id="returnnote"
-href="#venuenote">1</sup></a>. Do&nbsp;tego czasu, każdy kto wypuści wolny
+href="#venuenote">1</a></sup>. Do&nbsp;tego czasu, każdy kto wypuści wolny
 program do&nbsp;tworzenia plików GIF prawdopodobnie zostanie
 zaskarżony. Nie&nbsp;widzimy żadnych powodów, by sądzić, 
że&nbsp;posiadacze
 patentu przegraliby proces.
@@ -307,7 +307,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Aktualizowane:
 
-$Date: 2011/09/14 08:26:54 $
+$Date: 2011/09/14 16:27:53 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/gif.ru.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/gif.ru.html,v
retrieving revision 1.9
retrieving revision 1.10
diff -u -b -r1.9 -r1.10
--- philosophy/gif.ru.html   27 Aug 2011 16:37:02 -0000   1.9
+++ philosophy/gif.ru.html   14 Sep 2011 16:27:54 -0000   1.10
@@ -2,7 +2,8 @@
 <!--#include virtual="/server/header.ru.html" -->
 
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
-<title>Почему на страницах сайта GNU нет файлов 
GIF</title>
+<title>Почему на страницах сайта GNU нет файлов 
GIF - проект GNU - Фонд свободного
+программного обеспечения (ФСПО)</title>
 
 <!--#include virtual="/server/banner.ru.html" -->
 <h2>Почему на страницах сайта GNU нет файлов 
GIF</h2>
@@ -265,7 +266,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Обновлено:
 
-$Date: 2011/08/27 16:37:02 $
+$Date: 2011/09/14 16:27:54 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/linux-gnu-freedom.pl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/linux-gnu-freedom.pl.html,v
retrieving revision 1.10
retrieving revision 1.11
diff -u -b -r1.10 -r1.11
--- philosophy/linux-gnu-freedom.pl.html    9 Sep 2011 00:29:09 -0000    
1.10
+++ philosophy/linux-gnu-freedom.pl.html    14 Sep 2011 16:27:54 -0000   
1.11
@@ -3,13 +3,14 @@
 <!--#include virtual="/server/header.pl.html" -->
 
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
-<title>Linux, GNU i wolność - Projekt GNU - Fundacja Wolnego Oprogramowania 
(FSF)</title>
+<title>Linux, GNU i&nbsp;wolność - Projekt GNU - Fundacja Wolnego 
Oprogramowania
+(FSF)</title>
 <meta http-equiv="Keywords"
    content="GNU, FSF, Fundacja Wolnego Oprogramowania, Linux, wolność, 
oprogramowanie,
 władza, prawa, Richard Stallman, rms, SIGLINUX, Joe Barr" />
-<meta http-equiv="Description" content="W tym eseju, Linux, GNU 
i&nbsp;wolność, Richard Stallman odpowiada na
-relację Joe'a Barr'a o&nbsp;postępowaniu FSF względem Austin Linux users
-group." />
+<meta http-equiv="Description" content="W&nbsp;tym eseju, Linux, GNU 
i&nbsp;wolność, Richard Stallman odpowiada
+na&nbsp;relację Joe'a Barr'a o&nbsp;postępowaniu FSF względem Austin Linux
+users group." />
 
 <!--#include virtual="/server/banner.pl.html" -->
 <h2>Linux, GNU, i&nbsp;wolność</h2>
@@ -24,143 +25,148 @@
     dealings with the Austin &ldquo;Linux&rdquo; users group.</cite></p>
   -->
 <p>
- Ponieważ <a href="http://linux.sys-con.com/node/32755";>Joe Barr skrytykował
-w swoim artykule</a> moje postępowanie w stosunku do SIGLINUX, chciałbym
-wyprostować historię o tym, co się właściwie zdarzyło i wyjaśnić moje
-pobudki. </p>
+ Ponieważ&nbsp;<a href="http://linux.sys-con.com/node/32755";>Joe Barr
+skrytykował w&nbsp;swoim artykule</a> moje postępowanie w&nbsp;stosunku
+do&nbsp;SIGLINUX, chciałbym wyprostować historię o tym, co się właściwie
+zdarzyło i&nbsp;wyjaśnić moje pobudki. </p>
 <p>
  Kiedy SIGLINUX zaproponował mi przemówienie, był &bdquo;Grupą 
Użytkowników
 Linuksa&rdquo;, to jest grupą użytkowników systemu GNU/Linux, którzy
-nazywają cały system &bdquo;Linux&rdquo;. Odpowiedziałem im zatem, że 
jeśli
-chcieliby, aby ktoś z&nbsp;Projektu GNU wygłosił dla nich przemówienie,
-powinni traktować Projekt GNU właściwie i&nbsp;nazywać cały system
-&bdquo;GNU/Linux&rdquo;. Ten system jest wariantem GNU i&nbsp;Projekt GNU
-jest jego głównym konstruktorem, zatem społeczny zwyczaj wymaga, by nazywać
-go tak, jak go nazwaliśmy. Dopóki nie ma mocnych argumentach za wyjątkiem,
-zwykle odmawiam wygłaszania przemówień dla organizacji, które nie chcą 
uznać
-autorstwa GNU w&nbsp;tej sprawie. Respektuję ich prawo do wypowiedzi, ale
-również mam prawo się nie wypowiadać.</p>
+nazywają cały system &bdquo;Linux&rdquo;. Odpowiedziałem im zatem,
+że&nbsp;jeśli chcieliby, aby&nbsp;ktoś z&nbsp;Projektu GNU wygłosił dla 
nich
+przemówienie, powinni traktować Projekt GNU właściwie i&nbsp;nazywać cały
+system &bdquo;GNU/Linux&rdquo;. Ten system jest wariantem GNU i&nbsp;Projekt
+GNU jest jego głównym konstruktorem, zatem&nbsp;społeczny zwyczaj wymaga, by
+nazywać go tak, jak go nazwaliśmy. Dopóki nie ma mocnych argumentach
+za&nbsp;wyjątkiem, zwykle odmawiam wygłaszania przemówień dla organizacji,
+które nie chcą uznać autorstwa GNU w&nbsp;tej sprawie. Respektuję ich prawo
+do&nbsp;wypowiedzi, ale&nbsp;również mam prawo się nie wypowiadać.</p>
 <p>
- Później Jeff Strunk z SIGLINUX próbował zmienić politykę grupy
+ Później Jeff Strunk z&nbsp;SIGLINUX próbował zmienić politykę grupy
 i&nbsp;poprosił FSF (Free Software Foundation, Fundację Wolnego
-Oprogramowania) o&nbsp;zamieszczenie jego grupy na naszej stronie grup
-użytkowników GNU/Linuksa. Nasz webmaster powiedział mu, że nie umieścimy 
jej
-pod nazwą &bdquo;SIGLINUX&rdquo;, ponieważ nazwa ta daje do zrozumienia, że
-grupa jest o&nbsp;Linuksie. Strunk zaproponował zmianę nazwy na
-&bdquo;SIGFREE&rdquo; i nasz webmaster zgodził się, że to będzie
-w&nbsp;porządku. (W artykule Barr twierdzi, że odrzuciliśmy tę
-propozycję). Jednakże grupa ostatecznie zdecydowała się pozostać przy
-&bdquo;SIGLINUX&rdquo;.</p>
+Oprogramowania) o&nbsp;zamieszczenie jego grupy na&nbsp;naszej stronie grup
+użytkowników GNU/Linuksa. Nasz webmaster powiedział mu, że&nbsp;nie
+umieścimy jej pod&nbsp;nazwą &bdquo;SIGLINUX&rdquo;, ponieważ&nbsp;nazwa ta
+daje do&nbsp;zrozumienia, że&nbsp;grupa jest o&nbsp;Linuksie. Strunk
+zaproponował zmianę nazwy na&nbsp;&bdquo;SIGFREE&rdquo; i&nbsp;nasz
+webmaster zgodził się, że&nbsp;to będzie w&nbsp;porządku. (W artykule Barr
+twierdzi, że&nbsp;odrzuciliśmy tę propozycję). Jednakże grupa ostatecznie
+zdecydowała się pozostać przy &bdquo;SIGLINUX&rdquo;.</p>
 <p>
  Wówczas sprawa przyciągnęła ponownie moją uwagę i&nbsp;zasugerowałem, 
żeby
 rozważyli inne możliwe nazwy. Istnieje wiele nazw, jakie mogliby wybrać,
 które nie określałyby całego systemu jako &bdquo;Linux&rdquo; i&nbsp;mam
-nadzieję, że znajdą jakąś, która im się spodoba. O&nbsp;ile mi wiadomo,
+nadzieję, że&nbsp;znajdą jakąś, która im się spodoba. O&nbsp;ile mi 
wiadomo,
 sprawa ucichła.</p>
 <p>
- Czy to prawda, jak pisze Barr, że niektórzy ludzie postrzegają te 
działania
-jako &bdquo;użycie siły&rdquo; porównywalne z&nbsp;władzą monopolu
-Microsoftu? Być może tak. Odrzucenie zaproszenia nie jest przymusem, ale
-ludzie, którzy są przekonani i&nbsp;wierzą, że cały system to
+ Czy&nbsp;to prawda, jak pisze Barr, że&nbsp;niektórzy ludzie postrzegają 
te
+działania jako &bdquo;użycie siły&rdquo; porównywalne z&nbsp;władzą 
monopolu
+Microsoftu? Być może tak. Odrzucenie zaproszenia nie jest przymusem,
+ale&nbsp;ludzie, którzy są przekonani i&nbsp;wierzą, że&nbsp;cały system 
to
 &bdquo;Linux&rdquo;, czasami rozwijają przedziwnie zniekształconą
 wizję. Żeby nazwa wydawała się uzasadniona, muszą widzieć kretowiska jako
 góry i&nbsp;góry jako kretowiska. Jeśli możecie zignorować fakty
-i&nbsp;uwierzyć, że Linus Torvalds rozwinął cały system, zaczynając
-w&nbsp;roku 1991 lub jeśli możecie zignorować swoje zwykłe zasady
-sprawiedliwości i&nbsp;uwierzyć, że Torvalds powinien otrzymać wyłączne
+i&nbsp;uwierzyć, że&nbsp;Linus Torvalds rozwinął cały system, zaczynając
+w&nbsp;roku 1991 lub&nbsp;jeśli możecie zignorować swoje zwykłe zasady
+sprawiedliwości i&nbsp;uwierzyć, że&nbsp;Torvalds powinien otrzymać wyłą
czne
 uznanie autorstwa, nawet jeśli tego nie zrobił, to już mały krok, by
-uwierzyć, że gdy tylko zażądacie, jestem Wam winien przemówienie.</p>
+uwierzyć, że&nbsp;gdy tylko zażądacie, jestem Wam winien przemówienie.</p>
 <p>
  Rozważcie tylko: Projekt GNU zaczyna rozwijanie systemu operacyjnego,
 a&nbsp;lata później Linus Torvalds dodaje jedną ważną część. Projekt 
GNU
-mówi &bdquo;prosimy, wyróżnij tak samo nasz projekt&rdquo;, ale Linus mówi
-&bdquo;nie dawajcie im udziału w uznaniu autorstwa; nazwa ma pochodzić tylko
-od mojego imienia&rdquo;. Teraz wyobraźcie sobie mentalność osoby, która
-potrafi spojrzeć na te wydarzenia i&nbsp;oskarżać Projekt GNU
-o&nbsp;egotyzm. Trzeba być bardzo uprzedzonym, żeby osądzać tak krańcowo
-mylnie.</p>
+mówi &bdquo;prosimy, wyróżnij tak samo nasz projekt&rdquo;, ale&nbsp;Linus
+mówi &bdquo;nie dawajcie im udziału w&nbsp;uznaniu autorstwa; nazwa ma
+pochodzić tylko od&nbsp;mojego imienia&rdquo;. Teraz wyobraźcie sobie
+mentalność osoby, która potrafi spojrzeć na&nbsp;te wydarzenia
+i&nbsp;oskarżać Projekt GNU o&nbsp;egotyzm. Trzeba być bardzo uprzedzonym,
+żeby osądzać tak krańcowo mylnie.</p>
 <p>
  Osoba, która jest tak uprzedzona, może mówić wszelkie rodzaje
-niesprawiedliwych rzeczy o&nbsp;Projekcie GNU i&nbsp;myśleć, że są
-uzasadnione; jej koledzy ją poprą, ponieważ chcą wzajemnego wsparcia w
-utrzymywaniu ich złego nastawienia. Odszczepieńcy mogą być lżeni; zatem,
-jeśli odmawiam udziału w&nbsp;aktywności w&nbsp;rubryce &bdquo;Linux&rdquo;,
-mogą uważać to za niewybaczalne i&nbsp;uważać mnie za odpowiedzialnego za
-wrogość, którą poczują później. Kiedy tak wielu ludzi chce, żebym 
nazywał
-system &bdquo;Linux&rdquo;, jak mogę się nie zgadzać, będąc tym, kto 
jedynie
-zaczął jego rozwój? I&nbsp;bezprawne odmawianie im przemówienia bezprawnie
-sprawia, że są nieszczęśliwi. To przymus tak zły jak Microsoft!</p>
-<p>
- Być może zastanawiacie się, czemu po prostu nie zignoruję sprawy, żeby
-uniknąć zmartwień. Kiedy SIGLINUX zaprosił mnie, żebym przemówił, 
mogłem po
-prostu odpowiedzieć &bdquo;Nie, przykro mi&rdquo; i&nbsp;sprawa by się
-zakończyła. Czemu tego nie zrobiłem? Jestem gotowy zaryzykować osobistą
-krytykę mojej osoby, aby mieć szansę naprawy błędu, który podkopuje 
wysiłki
-Projektu GNU.</p>
-<p>
- Nazywanie tego wariantu systemu GNU &bdquo;Linuksem&rdquo; to działanie na
-korzyść ludzi, którzy wybierają oprogramowanie bazując jedynie na 
przewadze
-technicznej, nie troszcząc się, czy respektuje ono ich wolność. Są ludzie
-tacy jak Barr, którzy chcą &bdquo;uwolnić od ideologii&rdquo; swoje
-oprogramowanie i&nbsp;krytykować każdego, kto mówi, że wolność jest
-istotna. Są ludzie tacy jak Torvalds, którzy będą naciskać naszą
-społeczność, by używać niewolnego oprogramowania i&nbsp;rzucać wyzwanie
-każdemu, kto się skarży, żeby natychmiast dostarczył lepszy (technicznie)
-program lub się zamknął. Są ludzie, którzy mówią, że techniczne 
decyzje nie
-powinny być &bdquo;upolityczniane&rdquo; przez rozważanie ich społecznych
-konsekwencji.</p>
+niesprawiedliwych rzeczy o&nbsp;Projekcie GNU i&nbsp;myśleć, że&nbsp;są
+uzasadnione; jej koledzy ją poprą, ponieważ&nbsp;chcą wzajemnego wsparcia
+w&nbsp;utrzymywaniu ich złego nastawienia. Odszczepieńcy mogą być lżeni;
+zatem, jeśli odmawiam udziału w&nbsp;aktywności w&nbsp;rubryce
+&bdquo;Linux&rdquo;, mogą uważać to za&nbsp;niewybaczalne i&nbsp;uważać 
mnie
+za&nbsp;odpowiedzialnego za&nbsp;wrogość, którą poczują później. Kiedy 
tak
+wielu ludzi chce, żebym nazywał system &bdquo;Linux&rdquo;, jak mogę się 
nie
+zgadzać, będąc tym, kto jedynie zaczął jego rozwój? I&nbsp;bezprawne
+odmawianie im przemówienia bezprawnie sprawia, że&nbsp;są nieszczęśliwi. 
To
+przymus tak zły jak Microsoft!</p>
+<p>
+ Być może zastanawiacie się, czemu po&nbsp;prostu nie zignoruję sprawy, 
żeby
+uniknąć zmartwień. Kiedy SIGLINUX zaprosił mnie, żebym przemówił, 
mogłem
+po&nbsp;prostu odpowiedzieć &bdquo;Nie, przykro mi&rdquo; i&nbsp;sprawa by
+się zakończyła. Czemu tego nie zrobiłem? Jestem gotowy zaryzykować 
osobistą
+krytykę mojej osoby, aby&nbsp;mieć szansę naprawy błędu, który podkopuje
+wysiłki Projektu GNU.</p>
+<p>
+ Nazywanie tego wariantu systemu GNU &bdquo;Linuksem&rdquo; to działanie
+na&nbsp;korzyść ludzi, którzy wybierają oprogramowanie bazując jedynie
+na&nbsp;przewadze technicznej, nie troszcząc się, czy&nbsp;respektuje ono
+ich wolność. Są ludzie tacy jak Barr, którzy chcą &bdquo;uwolnić
+od&nbsp;ideologii&rdquo; swoje oprogramowanie i&nbsp;krytykować każdego, kto
+mówi, że&nbsp;wolność jest istotna. Są ludzie tacy jak Torvalds, którzy 
będą
+naciskać naszą społeczność, by używać niewolnego oprogramowania
+i&nbsp;rzucać wyzwanie każdemu, kto się skarży, żeby natychmiast 
dostarczył
+lepszy (technicznie) program lub&nbsp;się zamknął. Są ludzie, którzy 
mówią,
+że&nbsp;techniczne decyzje nie powinny być &bdquo;upolityczniane&rdquo;
+przez rozważanie ich społecznych konsekwencji.</p>
 <p>
  W&nbsp;latach siedemdziesiątych użytkownicy komputerów stracili swoje
-wolności do rozpowszechniania i&nbsp;zmieniania oprogramowania, ponieważ nie
-cenili swojej wolności. Użytkownicy komputerów odzyskiwali te wolności
-w&nbsp;latach osiemdziesiątych i&nbsp;dziewięćdziesiątych ponieważ grupa
-idealistów, Projekt GNU, wierzyła, że wolność to coś, co sprawia, że 
program
-jest lepszy i&nbsp;chciała pracować dla tego, w&nbsp;co wierzyła. </p>
-<p>
- Dzisiaj mamy częściową wolność, ale nasza wolność nie jest 
bezpieczna. Jest
-zagrożona przez <abbr title="Consumer Broadband and Digital Television
-Promotion Act">CBDTPA</abbr> (poprzednio <abbr title="Security Systems
-Standards and Certification Act">SSSCA</abbr>), przez Grupę Dyskusyjną
-&ldquo;Ochrony&rdquo; Nadawania (zobacz <a
-href="http://www.eff.org/";>http://www.eff.org/</a>), która proponuje, aby
-zabronić wolnemu oprogramowaniu dostępu do cyfrowych stacji telewizyjnych,
-poprzez patenty na oprogramowanie (Europa rozważa teraz, czy stosować
-patenty na oprogramowanie), przez umowy Microsoftu o nieujawnianie istotnych
-protokołów i&nbsp;przez każdego, kto kusi nas niewolnym programem, który
-jest &bdquo;lepszy&rdquo; (technicznie) niż dostępne wolne programy. Możemy
-stracić ponownie naszą wolność, tak jak straciliśmy ją za pierwszym 
razem,
-jeśli nie będziemy się odpowiednio troszczyć, by ją chronić.</p>
-<p>
- Czy odpowiednio wielu z&nbsp;nas będzie się troszczyć? To zależy od wielu
-rzeczy: pośród nich, jak wielkie oddziaływanie ma Projekt GNU i&nbsp;jak
-wielki wpływ ma Linus Torvalds. Projekt GNU mówi &bdquo;Ceń swoją
+wolności do&nbsp;rozpowszechniania i&nbsp;zmieniania oprogramowania,
+ponieważ&nbsp;nie cenili swojej wolności. Użytkownicy komputerów 
odzyskiwali
+te wolności w&nbsp;latach osiemdziesiątych i&nbsp;dziewięćdziesiątych
+ponieważ&nbsp;grupa idealistów, Projekt GNU, wierzyła, że&nbsp;wolność to
+coś, co sprawia, że&nbsp;program jest lepszy i&nbsp;chciała pracować dla
+tego, w&nbsp;co wierzyła. </p>
+<p>
+ Dzisiaj mamy częściową wolność, ale&nbsp;nasza wolność nie jest
+bezpieczna. Jest zagrożona przez <abbr title="Consumer Broadband and Digital
+Television Promotion Act">CBDTPA</abbr> (poprzednio <abbr title="Security
+Systems Standards and Certification Act">SSSCA</abbr>), przez Grupę
+Dyskusyjną &ldquo;Ochrony&rdquo; Nadawania (zobacz <a
+href="http://www.eff.org/";>http://www.eff.org/</a>), która proponuje,
+aby&nbsp;zabronić wolnemu oprogramowaniu dostępu do&nbsp;cyfrowych stacji
+telewizyjnych, poprzez&nbsp;patenty na&nbsp;oprogramowanie (Europa rozważa
+teraz, czy&nbsp;stosować patenty na&nbsp;oprogramowanie), przez umowy
+Microsoftu o nieujawnianie istotnych protokołów i&nbsp;przez każdego, kto
+kusi nas niewolnym programem, który jest &bdquo;lepszy&rdquo; (technicznie)
+niż dostępne wolne programy. Możemy stracić ponownie naszą wolność, tak 
jak
+straciliśmy ją za&nbsp;pierwszym razem, jeśli nie będziemy się odpowiednio
+troszczyć, by ją chronić.</p>
+<p>
+ Czy&nbsp;odpowiednio wielu z&nbsp;nas będzie się troszczyć? To zależy
+od&nbsp;wielu rzeczy: pośród nich, jak wielkie oddziaływanie ma Projekt GNU
+i&nbsp;jak wielki wpływ ma Linus Torvalds. Projekt GNU mówi &bdquo;Ceń 
swoją
 wolność!&rdquo;. Joe Barr mówi &bdquo;Wybieraj pomiędzy niewolnymi
-i&nbsp;wolnymi programami jedynie na technicznym gruncie!&rdquo;. Jeśli
+i&nbsp;wolnymi programami jedynie na&nbsp;technicznym gruncie!&rdquo;. Jeśli
 ludzie uznają autorstwo Torvaldsa, jako głównego konstruktora systemu
-GNU/Linux, jest to nie tylko nieścisłe, ale również sprawia, że jego
-przesłanie jest bardziej wpływowe — a&nbsp;to przesłanie mówi
+GNU/Linux, jest to nie tylko nieścisłe, ale&nbsp;również sprawia,
+że&nbsp;jego przesłanie jest bardziej wpływowe — a&nbsp;to przesłanie 
mówi
 &bdquo;Niewolne oprogramowanie jest ok; sam go używam i&nbsp;je
 rozwijam&rdquo;. Jeśli dostrzegą naszą rolę, będą nas bardziej słuchać,
 a&nbsp;przesłanie, jakie im przekażemy to &bdquo;Ten system istnieje dzięki
-ludziom, którzy dbają o&nbsp;wolność. Dołącz do nas, ceń swoją 
wolność
+ludziom, którzy dbają o&nbsp;wolność. Dołącz do&nbsp;nas, ceń swoją 
wolność
 i&nbsp;razem możemy ją zachować&rdquo;. Zobacz <a
 
href="http://www.gnu.org/gnu/thegnuproject.html";>http://www.gnu.org/gnu/thegnuproject.html</a>,
 gdzie opisujemy historię. </p>
 <p>
  Kiedy proszę ludzi, by nazywali system GNU/Linux, część z&nbsp;nich
 odpowiada <a href="/gnu/gnu-linux-faq.html">głupimi wymówkami
-i&nbsp;argumentami opartymi na zafałszowanym obrazie</a>. Ale pewnie niczego
-nie tracimy, ponieważ byli prawdopodobnie od początku nieprzyjaźnie
-usposobieni. Tymczasem inni rozumieją podane przeze mnie powody
-i&nbsp;używają tej nazwy. Robiąc tak, pomagają uświadomić innych ludzi,
-dlaczego naprawdę system GNU/Linux istnieje i&nbsp;to zwiększa naszą
-zdolność do rozprzestrzeniania idei, że wolność jest istotną wartością
. </p>
-<p>
- Dlatego wciąż biorę się za bary z&nbsp;uprzedzeniami, oszczerstwami
-i&nbsp;nieprzyjemnościami. Ranią one moje uczucia, ale kiedy się udaje, ten
-wysiłek pomaga kampanii Projektu GNU na rzecz wolności.</p>
+i&nbsp;argumentami opartymi na&nbsp;zafałszowanym
+obrazie</a>. Ale&nbsp;pewnie niczego nie tracimy, ponieważ&nbsp;byli
+prawdopodobnie od&nbsp;początku nieprzyjaźnie usposobieni. Tymczasem inni
+rozumieją podane przeze mnie powody i&nbsp;używają tej nazwy. Robiąc tak,
+pomagają uświadomić innych ludzi, dlaczego naprawdę system GNU/Linux
+istnieje i&nbsp;to zwiększa naszą zdolność do&nbsp;rozprzestrzeniania idei,
+że&nbsp;wolność jest istotną wartością. </p>
+<p>
+ Dlatego&nbsp;wciąż biorę się za&nbsp;bary z&nbsp;uprzedzeniami,
+oszczerstwami i&nbsp;nieprzyjemnościami. Ranią one moje uczucia,
+ale&nbsp;kiedy się udaje, ten wysiłek pomaga kampanii Projektu GNU
+na&nbsp;rzecz wolności.</p>
 <p>
- Ponieważ pojawiło się to w&nbsp;kontekście Linuksa (jądra)
+ Ponieważ&nbsp;pojawiło się to w&nbsp;kontekście Linuksa (jądra)
 i&nbsp;Bitkeepera, niewolnego systemu kontroli wersji, którego używa teraz
 Linus Torvalds, chciałbym omówić również tę sprawę.</p>
 
@@ -168,77 +174,80 @@
 <p>
  (Zobacz <a href="#update">nowszą wersję</a> zaprezentowaną poniżej)</p>
 <p>
- Użycie Bitkeepera do źródeł Linuksa wywiera bardzo poważny wpływ na
-społeczność wolnego oprogramowania, ponieważ każdy, kto chce dokładnie
-śledzić łaty nakładane na Linuksa, może to zrobić tylko instalując 
niewolny
-program. Na pewno są dziesiątki lub nawet setki hakerów jądra, którzy to
-zrobili. Większość z&nbsp;nich, żeby uniknąć poczucia dysonansu 
poznawczego
-w&nbsp;związku z&nbsp;obecnością Bitkeepera na swoich maszynach, stopniowo
-przekonuje samych siebie do tego, że użycie niewolnego oprogramowania jest
-ok. Co można w tej sprawie zrobić?</p>
-<p>
- Jednym z&nbsp;rozwiązań jest założenie innego repozytorium na źródła
-Linuksa, stosującego CVS lub inny wolny system kontroli wersji,
-i&nbsp;zorganizowanie go tak, żeby nowe wersje były do niego wczytywane
-automatycznie. Można by używać Bitkeepera do pobierania najnowszych wersji
-plików, a&nbsp;następnie umieszczać je w systemie CVS. Taki proces
-aktualizacji mógłby przebiegać często i&nbsp;automatycznie.</p>
-<p>
- FSF nie może tego zrobić, ponieważ nie możemy zainstalować Bitkeepera na
-naszych maszynach. Nie mamy teraz na nich żadnych niewolnych systemów ani
-aplikacji, a&nbsp;nasze zasady mówią, że musimy się tego trzymać. To
-repozytorium musiałby prowadzić ktoś inny, kto zgadza się mieć Bitkeepera 
na
-swojej maszynie, dopóki ktoś nie wymyśli, jak to zrobić za pomocą wolnego
-oprogramowania.</p>
+ Użycie Bitkeepera do&nbsp;źródeł Linuksa wywiera bardzo poważny wpływ
+na&nbsp;społeczność wolnego oprogramowania, ponieważ&nbsp;każdy, kto chce
+dokładnie śledzić łaty nakładane na&nbsp;Linuksa, może to zrobić tylko
+instalując niewolny program. Na&nbsp;pewno są dziesiątki lub&nbsp;nawet
+setki hakerów jądra, którzy to zrobili. Większość z&nbsp;nich, żeby 
uniknąć
+poczucia dysonansu poznawczego w&nbsp;związku z&nbsp;obecnością Bitkeepera
+na&nbsp;swoich maszynach, stopniowo przekonuje samych siebie do&nbsp;tego,
+że&nbsp;użycie niewolnego oprogramowania jest ok. Co można w&nbsp;tej
+sprawie zrobić?</p>
+<p>
+ Jednym z&nbsp;rozwiązań jest założenie innego repozytorium 
na&nbsp;źródła
+Linuksa, stosującego CVS lub&nbsp;inny wolny system kontroli wersji,
+i&nbsp;zorganizowanie go tak, żeby nowe wersje były do&nbsp;niego wczytywane
+automatycznie. Można by używać Bitkeepera do&nbsp;pobierania najnowszych
+wersji plików, a&nbsp;następnie umieszczać je w&nbsp;systemie CVS. Taki
+proces aktualizacji mógłby przebiegać często i&nbsp;automatycznie.</p>
+<p>
+ FSF nie może tego zrobić, ponieważ&nbsp;nie możemy zainstalować 
Bitkeepera
+na&nbsp;naszych maszynach. Nie mamy teraz na&nbsp;nich żadnych niewolnych
+systemów ani&nbsp;aplikacji, a&nbsp;nasze zasady mówią, że&nbsp;musimy się
+tego trzymać. To repozytorium musiałby prowadzić ktoś inny, kto zgadza się
+mieć Bitkeepera na&nbsp;swojej maszynie, dopóki ktoś nie wymyśli, jak to
+zrobić za&nbsp;pomocą wolnego oprogramowania.</p>
 <p>
  Z&nbsp;samymi źródłami Linuksa wiąże się nawet poważniejszy problem
 z&nbsp;niewolnym oprogramowaniem: w&nbsp;istocie same takie zawierają. Sporo
 sterowników urządzeń zawiera serie liczb, reprezentujące programy 
wbudowane,
-firmware do zainstalowania w&nbsp;urządzeniu. Te programy nie są wolnym
-oprogramowaniem. Kilka liczb do przechowania w&nbsp;rejestrach urządzenia to
-jedno, faktyczny program zapisany binarnie to druga sprawa.</p>
+firmware do&nbsp;zainstalowania w&nbsp;urządzeniu. Te programy nie są wolnym
+oprogramowaniem. Kilka liczb do&nbsp;przechowania w&nbsp;rejestrach
+urządzenia to jedno, faktyczny program zapisany binarnie to druga sprawa.</p>
 <p>
- Obecność tych, występujących jedynie w postaci binarnej programów
+ Obecność tych, występujących jedynie w&nbsp;postaci binarnej programów
 w&nbsp;&bdquo;źródłowych&rdquo; plikach Linuksa tworzy dodatkowy problem:
-rodzi wątpliwości, czy binaria Linuksa mogą w&nbsp;ogóle być legalnie
+rodzi wątpliwości, czy&nbsp;binaria Linuksa mogą w&nbsp;ogóle być legalnie
 rozprowadzane. GPL wymaga &bdquo;kompletnego odpowiedniego kodu
 źródłowego&rdquo;, a&nbsp;sekwencja liczb całkowitych nie jest kodem
-źródłowym. Z&nbsp;tego samego powodu dodawanie takich binariów do źródeł
-Linuksa narusza GPL.</p>
+źródłowym. Z&nbsp;tego samego powodu dodawanie takich binariów
+do&nbsp;źródeł Linuksa narusza GPL.</p>
 <p>
- Konstruktorzy Linuksa planują przeniesienie tych programów firmware do
-osobnych plików; dojście do tego w&nbsp;pełni zajmie kilka lat, ale kiedy
-się skończy, rozwiąże drugi problem; moglibyśmy stworzyć wersję
-&bdquo;wolnego Linuksa&rdquo;, która nie zawierałaby niewolnych plików
-firmware. To, samo przez się, nie zrobi wiele dobrego, jeśli większość 
ludzi
-będzie używać niewolnej, &bdquo;oficjalnej&rdquo; wersji Linuksa. Może się
-tak zdarzyć, ponieważ na wielu platformach wolna wersja nie uruchomi się bez
-niewolnego firmware'u. Projekt &bdquo;Wolny Linux&rdquo; będzie musiał 
wpaść
-na to, co robi oprogramowanie wbudowane i&nbsp;napisać do niego kod
-źródłowy, możliwe, że w języku asemblera dla jakiegokolwiek wbudowanego
-procesora, na którym działa. To zniechęcająca praca. Byłaby mniej
-zniechęcająca, gdyby została wykonana krok po kroku przez lata, niż teraz,
-gdy dopuszczono, by narosła. Szukając ludzi do tej pracy, będziemy musieli
-przezwyciężyć ideę, rozpowszechnianą przez niektórych konstruktorów 
Linuksa,
-że ta praca nie jest niezbędna.</p>
+ Konstruktorzy Linuksa planują przeniesienie tych programów firmware
+do&nbsp;osobnych plików; dojście do&nbsp;tego w&nbsp;pełni zajmie kilka lat,
+ale&nbsp;kiedy się skończy, rozwiąże drugi problem; moglibyśmy stworzyć
+wersję &bdquo;wolnego Linuksa&rdquo;, która nie zawierałaby niewolnych
+plików firmware. To, samo przez się, nie zrobi wiele dobrego, jeśli
+większość ludzi będzie używać niewolnej, &bdquo;oficjalnej&rdquo; wersji
+Linuksa. Może się tak zdarzyć, ponieważ&nbsp;na wielu platformach wolna
+wersja nie uruchomi się bez&nbsp;niewolnego firmware'u. Projekt &bdquo;Wolny
+Linux&rdquo; będzie musiał wpaść na&nbsp;to, co robi oprogramowanie
+wbudowane i&nbsp;napisać do&nbsp;niego kod źródłowy, możliwe, że&nbsp;w
+języku asemblera dla jakiegokolwiek wbudowanego procesora, na&nbsp;którym
+działa. To zniechęcająca praca. Byłaby mniej zniechęcająca, gdyby 
została
+wykonana krok po&nbsp;kroku przez lata, niż teraz, gdy dopuszczono, by
+narosła. Szukając ludzi do&nbsp;tej pracy, będziemy musieli przezwyciężyć
+ideę, rozpowszechnianą przez niektórych konstruktorów Linuksa, że&nbsp;ta
+praca nie jest niezbędna.</p>
 <p>
  O&nbsp;Linuksie, jądrze, często myśli się jak o okręcie flagowym wolnego
-oprogramowania, jednak jego aktualna wersja jest częściowo niewolna. Jak to
-się stało? Ten problem, podobnie jak decyzja o&nbsp;użyciu Bitkeepera,
-odzwierciedla pogląd pierwszego konstruktora Linuksa, osoby, która myśli że
-&bdquo;technicznie lepsze&rdquo; jest o wiele ważniejsze niż wolność.</p>
-<p>
- Ceń swoją wolność albo ją stracisz, uczy historia. &bdquo;Nie zawracaj 
nam
-głowy polityką&rdquo;, odpowiadają ci, którzy nie chcą się uczyć. </p>
-
-<p>
- <strong><a name="update">Aktualizowane:</a></strong> Od 2005 roku BitKeeper
-nie jest już używany do zarządzania źródłem jądra Linuksa. Zobacz 
artykuł <a
-href="/philosophy/mcvoy.html">Dziękuję Ci, Larry McVoy</a>. Źródła Linuksa
-nadal zawierają w&nbsp;niewielkich ilościach niewolny firmware, ale od
-stycznia 2008 roku <a href="http://directory.fsf.org/project/linux";>wolna
-wersja Linuksa</a> jest utrzymywana do użycia w&nbsp;wolnych dystrybucjach
-GNU/Linuksa.</p>
+oprogramowania, jednak&nbsp;jego aktualna wersja jest częściowo
+niewolna. Jak to się stało? Ten problem, podobnie jak decyzja o&nbsp;użyciu
+Bitkeepera, odzwierciedla pogląd pierwszego konstruktora Linuksa, osoby,
+która myśli że&nbsp;&bdquo;technicznie lepsze&rdquo; jest o wiele 
ważniejsze
+niż wolność.</p>
+<p>
+ Ceń swoją wolność albo&nbsp;ją stracisz, uczy historia. &bdquo;Nie 
zawracaj
+nam głowy polityką&rdquo;, odpowiadają ci, którzy nie chcą się uczyć. 
</p>
+
+<p>
+ <strong><a name="update">Aktualizowane:</a></strong> Od&nbsp;2005 roku
+BitKeeper nie jest już używany do&nbsp;zarządzania źródłem jądra
+Linuksa. Zobacz artykuł <a href="/philosophy/mcvoy.html">Dziękuję Ci, Larry
+McVoy</a>. Źródła Linuksa nadal zawierają w&nbsp;niewielkich ilościach
+niewolny firmware, ale&nbsp;od stycznia 2008 roku <a
+href="http://directory.fsf.org/project/linux";>wolna wersja Linuksa</a> jest
+utrzymywana do&nbsp;użycia w&nbsp;wolnych dystrybucjach GNU/Linuksa.</p>
 
 
 <div style="font-size: small;">
@@ -260,18 +269,18 @@
 </p>
 
 <p>
-Aby zapoznać się z informacjami dotyczącymi tłumaczenia i koordynowania
-tłumaczeń artykułów, proszę odwiedzić stronę <a
+Aby&nbsp;zapoznać się z&nbsp;informacjami dotyczącymi tłumaczenia
+i&nbsp;koordynowania tłumaczeń artykułów, proszę odwiedzić stronę <a
 href="/server/standards/README.translations.html">tłumaczeń</a>. <br />
-Komentarze odnośnie tłumaczenia polskiego oraz zgłoszenia dotyczące chęci
-współpracy w tłumaczeniu prosimy kierować na adres <a
+Komentarze odnośnie tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące
+chęci współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a
 href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>.
 </p>
 
 <p>
 Copyright &copy; 2002 Richard M. Stallman
 <br />
-Ten utwór jest dostępny na <a rel="license"
+Ten utwór jest dostępny na&nbsp;<a rel="license"
 href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.pl";>licencji
 Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Stany
 Zjednoczone</a>.
@@ -287,7 +296,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Aktualizowane:
 
-$Date: 2011/09/09 00:29:09 $
+$Date: 2011/09/14 16:27:54 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/linux-gnu-freedom.ru.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/linux-gnu-freedom.ru.html,v
retrieving revision 1.3
retrieving revision 1.4
diff -u -b -r1.3 -r1.4
--- philosophy/linux-gnu-freedom.ru.html    14 Jul 2011 16:42:35 -0000   
1.3
+++ philosophy/linux-gnu-freedom.ru.html    14 Sep 2011 16:27:54 -0000   
1.4
@@ -4,7 +4,7 @@
 
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
 <title>Linux, GNU и свобода - проект GNU - Фонд 
свободного программного обеспечения
-(FSF)</title>
+(ФСПО)</title>
 <meta http-equiv="Keywords"
    content="GNU, ФСПО, Linux, rms, SIGLINUX, Фонд 
свободного программного обеспечения,
 свобода, программы, власть, права, Ричард 
Столмен, Джо Барр" />
@@ -312,7 +312,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Обновлено:
 
-$Date: 2011/07/14 16:42:35 $
+$Date: 2011/09/14 16:27:54 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/po/gif.ru.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/gif.ru.po,v
retrieving revision 1.8
retrieving revision 1.9
diff -u -b -r1.8 -r1.9
--- philosophy/po/gif.ru.po   13 Sep 2011 17:47:38 -0000   1.8
+++ philosophy/po/gif.ru.po   14 Sep 2011 16:28:00 -0000   1.9
@@ -15,7 +15,6 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Outdated-Since: 2011-09-12 20:25-0300\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%"
 "10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 

Index: philosophy/po/linux-gnu-freedom.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/linux-gnu-freedom.pl.po,v
retrieving revision 1.8
retrieving revision 1.9
diff -u -b -r1.8 -r1.9
--- philosophy/po/linux-gnu-freedom.pl.po    13 Sep 2011 16:55:26 -0000   
1.8
+++ philosophy/po/linux-gnu-freedom.pl.po    14 Sep 2011 16:28:00 -0000   
1.9
@@ -18,7 +18,6 @@
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
-"Outdated-Since: 2011-09-12 20:25-0300\n"
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
@@ -552,10 +551,6 @@
 msgstr " "
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#| msgid ""
-#| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";
-#| "\"><em>address@hidden</em></a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other "
-#| "ways to contact</a> the FSF."
 msgid ""
 "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
 "address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways to "
@@ -566,9 +561,6 @@
 "contact/contact.html\">inne sposoby skontaktowania się</a> z&nbsp;FSF."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#| msgid ""
-#| "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
-#| "\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
 msgid ""
 "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
 "\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."

Index: philosophy/po/linux-gnu-freedom.ru.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/linux-gnu-freedom.ru.po,v
retrieving revision 1.5
retrieving revision 1.6
diff -u -b -r1.5 -r1.6
--- philosophy/po/linux-gnu-freedom.ru.po    13 Sep 2011 17:47:38 -0000   
1.5
+++ philosophy/po/linux-gnu-freedom.ru.po    14 Sep 2011 16:28:00 -0000   
1.6
@@ -14,7 +14,6 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Outdated-Since: 2011-09-12 20:25-0300\n"
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>

Index: server/body-include-2.pl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/body-include-2.pl.html,v
retrieving revision 1.17
retrieving revision 1.18
diff -u -b -r1.17 -r1.18
--- server/body-include-2.pl.html    14 Sep 2011 00:25:43 -0000   1.17
+++ server/body-include-2.pl.html    14 Sep 2011 16:28:06 -0000   1.18
@@ -8,8 +8,8 @@
 
 
    <div id="fssbox">
-     <h4>Sign up for the <a href="http://www.fsf.org/fss";>Free Software 
Supporter</a></h4>
-     <p>A monthly email newsletter about GNU and Free Software</p>
+     <h4>Zaprenumeruj <a href="http://www.fsf.org/fss";>Free Software 
Supporter</a></h4>
+     <p>Miesięcznik e-mailowy o GNU i&nbsp;FSF</p>
     <form 
action="https://crm.fsf.org/civicrm/profile/create&amp;reset=1&amp;gid=31"; 
method="post">
 <div><input name="postURL" type="hidden" value="" /> <input type="hidden"
 name="group[25]" value="1" /> <input name="cancelURL" type="hidden"
@@ -17,7 +17,7 @@
 name="_qf_default" type="hidden" value="Edit:cancel" />
 </div>
 
-     <p><label>Enter your email address (ie. 
address@hidden)</label></p><p><input type="text" id="frmEmail" 
name="email-Primary" size="15"
+     <p><label>Wpisz adres e-mail (tzn. 
address@hidden)</label></p><p><input type="text" id="frmEmail" 
name="email-Primary" size="15"
 maxlength="80" /> &nbsp; <input type="submit" name="_qf_Edit_next"
 value="Ok" /></p>
     </form>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]