www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy/po push-copyright-aside.pl.po


From: Jan Owoc
Subject: www/philosophy/po push-copyright-aside.pl.po
Date: Tue, 06 Sep 2011 16:17:12 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Jan Owoc <jsowoc>    11/09/06 16:17:12

Modified files:
    philosophy/po : push-copyright-aside.pl.po 

Log message:
    updated to en by Paweł Różański

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/push-copyright-aside.pl.po?cvsroot=www&r1=1.2&r2=1.3

Patches:
Index: push-copyright-aside.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/push-copyright-aside.pl.po,v
retrieving revision 1.2
retrieving revision 1.3
diff -u -b -r1.2 -r1.3
--- push-copyright-aside.pl.po 31 Aug 2011 16:35:24 -0000   1.2
+++ push-copyright-aside.pl.po 6 Sep 2011 16:16:57 -0000    1.3
@@ -2,15 +2,15 @@
 # Copyright (C) 2005, 2010, 2011 Free Software Foundation, Inc.
 # This file is distributed under the same license as the gnu.org article.
 # Mikolaj Sitarz, 2005.
-# Paweł Różański <address@hidden>, 2010.
+# Paweł Różański <address@hidden>, 2010, 2011.
 # Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2011.
 # Marcin Wolak <address@hidden>, 2011.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: push-copyright-aside.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-07-14 04:30-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-08-31 09:35-0600\n"
-"Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-09-01 18:02+0100\n"
+"Last-Translator: Paweł Różański <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
@@ -282,6 +282,8 @@
 "Some universities have adopted policies to thwart the journal publishers' "
 "power. For instance, here is MIT's."
 msgstr ""
+"Niektóre uniwersytety przyjęły politykę niweczącą władzę wydawców 
czasopism. "
+"Na&nbsp;przykład, oto polityka MIT."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -289,6 +291,9 @@
 "access-at-mit/mit-open-access-policy/\">http://info-libraries.mit.edu/";
 "scholarly/mit-open-access/open-access-at-mit/mit-open-access-policy/</a>"
 msgstr ""
+"<a href=\"http://info-libraries.mit.edu/scholarly/mit-open-access/open-";
+"access-at-mit/mit-open-access-policy/\">http://info-libraries.mit.edu/";
+"scholarly/mit-open-access/open-access-at-mit/mit-open-access-policy/</a>"
 
 # type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
@@ -298,7 +303,6 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";
 #| "\"><em>address@hidden</em></a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other "
@@ -312,14 +316,10 @@
 msgstr ""
 "Pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="
 "\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Istnieją także <a 
href=\"/"
-"contact/contact.html\">inne sposoby skontaktowania się</a> z&nbsp;FSF. <br /"
-"> Informacje o&nbsp;niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki 
(lub "
-"propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a href=\"mailto:web-";
-"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>."
+"contact/contact.html\">inne sposoby skontaktowania się</a> z&nbsp;FSF."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";
 #| "\"><em>address@hidden</em></a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other "
@@ -330,10 +330,7 @@
 "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
 "\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
 msgstr ""
-"Pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="
-"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Istnieją także <a 
href=\"/"
-"contact/contact.html\">inne sposoby skontaktowania się</a> z&nbsp;FSF. <br /"
-"> Informacje o&nbsp;niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki 
(lub "
+"Informacje o&nbsp;niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki (lub 
"
 "propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a href=\"mailto:web-";
 "address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>."
 
@@ -353,7 +350,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Copyright &copy; 2001 Richard M. Stallman"
-msgstr ""
+msgstr "Copyright &copy; 2001 Richard M. Stallman"
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -361,13 +358,16 @@
 "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
 "NoDerivs 3.0 United States License</a>."
 msgstr ""
+"Ten utwór jest dostępny na&nbsp;<a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.pl\">licencji Creative "
+"Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Stany Zjednoczone</a>."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 #. type: Content of: <div><div>
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
 msgstr ""
-"Tłumaczenie: Mikolaj Sitarz 2005, Paweł Różański 2010, Jan Owoc 2011; "
+"Tłumaczenie: Mikolaj Sitarz 2005, Paweł Różański 2010, 2011, Jan Owoc 
2011; "
 "poprawki: Marcin Wolak 2011."
 
 # type: Content of: <div><p>
@@ -380,15 +380,3 @@
 #. type: Content of: <div><h4>
 msgid "Translations of this page"
 msgstr "Tłumaczenia tej strony"
-
-# type: Content of: <div><p>
-#~ msgid ""
-#~ "Copyright &copy; 2001 Richard M. Stallman <br /> Verbatim copying and "
-#~ "distribution of this entire article is permitted in any medium without "
-#~ "royalty provided this notice is preserved."
-#~ msgstr ""
-#~ "Copyright &copy; 2001 Richard M. Stallman <br /> Verbatim copying and "
-#~ "distribution of this entire article is permitted in any medium without "
-#~ "royalty provided this notice is preserved. <br /> Zezwala się na&nbsp;"
-#~ "wykonywanie i&nbsp;dystrybucję wiernych kopii tego tekstu, niezależnie "
-#~ "od&nbsp;nośnika, pod&nbsp;warunkiem zachowania niniejszego zezwolenia."reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]