www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy/po why-audio-format-matters.pl.po


From: Jan Owoc
Subject: www/philosophy/po why-audio-format-matters.pl.po
Date: Tue, 06 Sep 2011 16:02:35 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Jan Owoc <jsowoc>    11/09/06 16:02:35

Modified files:
    philosophy/po : why-audio-format-matters.pl.po 

Log message:
    updated to en

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/why-audio-format-matters.pl.po?cvsroot=www&r1=1.4&r2=1.5

Patches:
Index: why-audio-format-matters.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/why-audio-format-matters.pl.po,v
retrieving revision 1.4
retrieving revision 1.5
diff -u -b -r1.4 -r1.5
--- why-audio-format-matters.pl.po   5 Sep 2011 00:25:50 -0000    1.4
+++ why-audio-format-matters.pl.po   6 Sep 2011 16:01:32 -0000    1.5
@@ -1,24 +1,24 @@
 # Polish translation of 
http://www.gnu.org/philosophy/why-audio-format-matters.html
-# Copyright (C) 2010 Free Software Foundation, Inc.
+# Copyright (C) 2010, 2011 Free Software Foundation, Inc.
 # This file is distributed under the same license as the gnu.org article.
 # Michał Walenciak <address@hidden>, 2010.
 # Daniel Oźminkowski <address@hidden>, 2010.
-# Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2010.
+# Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2010, 2011.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: 1.0\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-09-03 20:25-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-12-16 14:26+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-09-06 10:00-0600\n"
 "Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
-"Language-Team: Polish <www-pl-trans AT gnu.org>\n"
+"Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Outdated-Since: 2011-09-03 20:25-0300\n"
 "Language: pl\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
-"X-Generator: Virtaal 0.6.1\n"
+"X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
+"Outdated-Since: 2011-09-03 20:25-0300\n"
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
@@ -174,7 +174,7 @@
 "Lecz&nbsp;dopóki te same prawa nie obejmą nowszych, mniej powszechnych 
metod "
 "(jak określone standardy reprezentowania dźwięku w&nbsp;postaci cyfrowej), 
"
 "my, którzy tworzymy dźwięki czy&nbsp;też muzykę, musimy zadbać o to, 
jakiego "
-"formatu użyjemy, i&nbsp;którego nasi słuchacze będą musieli użyć. "
+"formatu użyjemy, i&nbsp;którego nasi słuchacze będą musieli użyć."
 
 # type: Content of: <h4>
 #. type: Content of: <h4>
@@ -317,7 +317,6 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";
 #| "\"><em>address@hidden</em></a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other "
@@ -331,14 +330,10 @@
 msgstr ""
 "Pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="
 "\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Istnieją także <a 
href=\"/"
-"contact/contact.html\">inne sposoby skontaktowania się</a> z&nbsp;FSF. <br /"
-"> Informacje o&nbsp;niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki 
(lub "
-"propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a href=\"mailto:web-";
-"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>."
+"contact/contact.html\">inne sposoby skontaktowania się</a> z&nbsp;FSF."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";
 #| "\"><em>address@hidden</em></a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other "
@@ -349,10 +344,7 @@
 "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
 "\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
 msgstr ""
-"Pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="
-"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Istnieją także <a 
href=\"/"
-"contact/contact.html\">inne sposoby skontaktowania się</a> z&nbsp;FSF. <br /"
-"> Informacje o&nbsp;niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki 
(lub "
+"Informacje o&nbsp;niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki (lub 
"
 "propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a href=\"mailto:web-";
 "address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>."
 
@@ -365,10 +357,10 @@
 msgstr ""
 "Aby&nbsp;zapoznać się z&nbsp;informacjami dotyczącymi tłumaczenia i&nbsp;"
 "koordynowania tłumaczeń artykułów, proszę odwiedzić stronę <a 
href=\"/server/"
-"standards/README.translations.html\">tłumaczeń</a>. \n"
-"<br /> Komentarze odnośnie tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia "
-"dotyczące chęci współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować 
na&nbsp;adres "
-"<a href=\"mailto:address@hidden";>address@hidden</a>."
+"standards/README.translations.html\">tłumaczeń</a>. <br /> Komentarze "
+"odnośnie tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące chęci "
+"współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>address@hidden</a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
@@ -383,9 +375,9 @@
 "copyright notice, are preserved."
 msgstr ""
 "Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted in any "
-"medium, provided this notice, and the copyright notice, ar preserved. \n"
-"<br /> Zezwala się na&nbsp;wykonywanie i&nbsp;dystrybucję wiernych kopii "
-"tego tekstu, niezależnie od&nbsp;nośnika, pod&nbsp;warunkiem zachowania "
+"medium, provided this notice, and the copyright notice, ar preserved. <br /> "
+"Zezwala się na&nbsp;wykonywanie i&nbsp;dystrybucję wiernych kopii tego "
+"tekstu, niezależnie od&nbsp;nośnika, pod&nbsp;warunkiem zachowania "
 "niniejszego zezwolenia i&nbsp;notatki o prawach autorskich."
 
 # type: Content of: <div><div>
@@ -393,7 +385,7 @@
 #. type: Content of: <div><div>
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
 msgstr ""
-"Tłumaczenie: Michał Walenciak 2010; poprawki: Jan Owoc 2010, Daniel "
+"Tłumaczenie: Michał Walenciak 2010; poprawki: Jan Owoc 2010, 2011, Daniel "
 "Oźminkowski 2010, Marcin Wolak 2010."
 
 # type: Content of: <div><p>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]