www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy/po javascript-trap.pl.po


From: Jan Owoc
Subject: www/philosophy/po javascript-trap.pl.po
Date: Tue, 06 Sep 2011 15:54:46 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Jan Owoc <jsowoc>    11/09/06 15:54:46

Modified files:
    philosophy/po : javascript-trap.pl.po 

Log message:
    updated to en

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/javascript-trap.pl.po?cvsroot=www&r1=1.18&r2=1.19

Patches:
Index: javascript-trap.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/javascript-trap.pl.po,v
retrieving revision 1.18
retrieving revision 1.19
diff -u -b -r1.18 -r1.19
--- javascript-trap.pl.po    5 Sep 2011 00:25:49 -0000    1.18
+++ javascript-trap.pl.po    6 Sep 2011 15:54:16 -0000    1.19
@@ -1,24 +1,24 @@
 # Polish translation of http://www.gnu.org/philosophy/javascript-trap.html
-# Copyright (C) 2010 Free Software Foundation, Inc.
+# Copyright (C) 2010, 2011 Free Software Foundation, Inc.
 # This file is distributed under the same license as the gnu.org article.
 # Jan Wieremjewicz <address@hidden>, 2010.
-# Jan Owoc <address@hidden>, 2010.
 # Daniel Oźminkowski <address@hidden>, 2010.
+# Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2010, 2011.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: JavaScript Trap\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-09-03 20:25-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-07-12 09:14+0100\n"
-"Last-Translator: Jan Wieremjewicz <address@hidden>\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-09-06 09:53-0600\n"
+"Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Outdated-Since: 2011-09-03 20:25-0300\n"
 "Language: pl\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
-"X-Generator: Virtaal 0.6.1\n"
+"X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
+"Outdated-Since: 2011-09-03 20:25-0300\n"
 "X-Poedit-Language: Polish\n"
 "X-Poedit-Country: POLAND\n"
 
@@ -38,8 +38,8 @@
 "<strong>You may be running nonfree programs on your computer every day "
 "without realizing it&mdash;through your web browser.</strong>"
 msgstr ""
-"<strong>Możliwe, że korzystasz z niewolnych programów na swoim komputerze "
-"każdego dnia &mdash; przez przeglądarkę internetową</strong> "
+"<strong>Możliwe, że&nbsp;korzystasz z&nbsp;niewolnych programów na&nbsp;"
+"swoim komputerze każdego dnia &mdash; przez przeglądarkę internetową
</strong>"
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -50,12 +50,13 @@
 "Many users are aware that this issue applies to the plug-ins that browsers "
 "offer to install, since they can be free or nonfree."
 msgstr ""
-"W społeczności wolnego oprogramowania, znana jest idea tego, że niewolne "
-"programy źle traktują użytkowników. Niektórzy z nas całkowicie 
odmawiają "
-"instalacji prawnie zastrzeżonego oprogramowania, a wielu innych fakt bycia "
-"niewolnym uważa za wadę programu. Wielu użytkowników jest świadomych 
tego, "
-"że kwestia ta ma zastosowanie do wtyczek oferowanych do instalacji przez "
-"przeglądarki, jako że mogą one być wolne bądź niewolne."
+"W&nbsp;społeczności wolnego oprogramowania, znana jest idea tego, że&nbsp;"
+"niewolne programy źle traktują użytkowników. Niektórzy z&nbsp;nas 
całkowicie "
+"odmawiają instalacji prawnie zastrzeżonego oprogramowania, a&nbsp;wielu "
+"innych fakt bycia niewolnym uważa za&nbsp;wadę programu. Wielu 
użytkowników "
+"jest świadomych tego, że&nbsp;kwestia ta ma zastosowanie do&nbsp;wtyczek "
+"oferowanych do&nbsp;instalacji przez przeglądarki, jako że&nbsp;mogą one 
być "
+"wolne bądź&nbsp;niewolne."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -65,11 +66,11 @@
 "programs are most often written in JavaScript, though other languages are "
 "also used."
 msgstr ""
-"Jednak przeglądarki uruchamiają inne niewolne programy, o co nie pytają "
-"użytkowników ani nawet ich o tym nie informują &mdash; programy zawarte "
-"bezpośrednio bądź przez odnośnik na stronach internetowych. Te programy "
-"najczęściej napisane są w JavaScript, choć wykorzystywane są także i 
inne "
-"języki."
+"Jednak&nbsp;przeglądarki uruchamiają inne niewolne programy, o co nie 
pytają "
+"użytkowników ani&nbsp;nawet ich o tym nie informują &mdash; programy 
zawarte "
+"bezpośrednio bądź&nbsp;przez odnośnik na&nbsp;stronach internetowych. Te "
+"programy najczęściej napisane są w&nbsp;JavaScript, 
choć&nbsp;wykorzystywane "
+"są także i&nbsp;inne języki."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -80,12 +81,12 @@
 "extensions of HTML markup, rather than as true software; they did not "
 "constitute a significant issue."
 msgstr ""
-"JavaScript (oficjalnie nazywany ECMAScript, choć niewielu korzysta z tej "
-"nazwy) był dawniej wykorzystywany do drobnych upiększeń na stronach "
-"internetowych, takich jak ładne, lecz nieistotne elementy nawigacji bądź "
-"wyświetlania. Dopuszczalnym było traktowanie ich jedynie jako rozszerzenia "
-"znaczników HTML, raczej niż prawdziwe oprogramowanie; nie stanowiły one "
-"znaczącej kwestii."
+"JavaScript (oficjalnie nazywany ECMAScript, choć&nbsp;niewielu korzysta "
+"z&nbsp;tej nazwy) był dawniej wykorzystywany do&nbsp;drobnych upiększeń "
+"na&nbsp;stronach internetowych, takich jak ładne, lecz&nbsp;nieistotne "
+"elementy nawigacji bądź&nbsp;wyświetlania. Dopuszczalnym było traktowanie 
"
+"ich jedynie jako rozszerzenia znaczników HTML, raczej niż prawdziwe "
+"oprogramowanie; nie stanowiły one znaczącej kwestii."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -99,15 +100,16 @@
 "source code, and the real source code of this program is not available to "
 "the user."
 msgstr ""
-"Wiele stron korzysta z JavaScript w ten sposób, jednak niektóre 
wykorzystują "
-"go do większych programów wykonujących duże zadania. Przykładowo, Google 
"
-"Docs pobiera na maszynę użytkownika program JavaScript o objętości pół "
-"megabajta, upakowany w formie, którą nazwać można Obfuscriptem (celowo "
-"nieczytelnie napisany kod) ponieważ nie posiada żadnych komentarzy i prawie 
"
-"żadnych białych znaków, a nazwy metod są jednoliterowe. Kod źródłowy "
-"programu jest preferowaną formą do jego modyfikacji; upakowany kod nie jest 
"
-"kodem źródłowym, natomiast prawdziwy kod źródłowy tego programu nie 
jest "
-"dostępny dla użytkownika."
+"Wiele stron korzysta z&nbsp;JavaScript w&nbsp;ten sposób, jednak&nbsp;"
+"niektóre wykorzystują go do&nbsp;większych programów wykonujących duże "
+"zadania. Przykładowo, Google Docs pobiera na&nbsp;maszynę użytkownika "
+"program JavaScript o objętości pół megabajta, upakowany w&nbsp;formie, 
którą "
+"nazwać można Obfuscriptem (celowo nieczytelnie napisany kod) 
ponieważ&nbsp;"
+"nie posiada żadnych komentarzy i&nbsp;prawie żadnych białych znaków, 
a&nbsp;"
+"nazwy metod są jednoliterowe. Kod źródłowy programu jest preferowaną 
formą "
+"do&nbsp;jego modyfikacji; upakowany kod nie jest kodem źródłowym, "
+"natomiast&nbsp;prawdziwy kod źródłowy tego programu nie jest dostępny dla 
"
+"użytkownika."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -122,12 +124,12 @@
 msgstr ""
 "Przeglądarki normalnie nie informują użytkownika kiedy ładują programy "
 "JavaScript. Większość przeglądarek ma wbudowaną możliwość by wyłą
czyć "
-"JavaScript całkowicie, jednak żadna z nich nie może sprawdzić czy 
programy "
-"JavaScript są nietrywialne i niewolne. Nawet jeśli użytkownik jest 
świadom "
-"tej kwestii, identyfikacja i zablokowanie tych programów kosztowałoby go "
-"wiele trudu. Jednak, nawet w społeczności wolnego oprogramowania, 
większość "
-"użytkowników nie jest świadoma tej kwestii; milczenie przeglądarek 
sprzyja "
-"zaś zatajaniu tego."
+"JavaScript całkowicie, jednak&nbsp;żadna z&nbsp;nich nie może sprawdzić "
+"czy&nbsp;programy JavaScript są nietrywialne i&nbsp;niewolne. Nawet jeśli "
+"użytkownik jest świadom tej kwestii, identyfikacja i&nbsp;zablokowanie tych 
"
+"programów kosztowałoby go wiele trudu. Jednak, nawet w&nbsp;społeczności "
+"wolnego oprogramowania, większość użytkowników nie jest świadoma tej "
+"kwestii; milczenie przeglądarek sprzyja zaś&nbsp;zatajaniu tego."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -141,13 +143,13 @@
 "hard to overcome."
 msgstr ""
 "Jest możliwym wydanie programu JavaScript jako wolnego oprogramowania, przez 
"
-"dystrybucję kodu objętego licencją wolnego oprogramowania. Jednak nawet "
+"dystrybucję kodu objętego licencją wolnego oprogramowania. 
Jednak&nbsp;nawet "
 "kiedy dostępne są źródła programu, nie ma łatwej metody by zastąpić "
 "uruchamianie wersji oryginalnej wersją zmodyfikowaną. Obecne wolne "
 "przeglądarki nie oferują udogodnień umożliwiających uruchomienie 
własnej "
-"zmodyfikowanej wersji zamiast tej dostarczanej na stronie. Efekt jest "
-"porównywalny do tivoizacji (ang. tivoization - od urządzenia TiVo), jednak "
-"nie jest on aż tak trudny do obejścia."
+"zmodyfikowanej wersji zamiast tej dostarczanej na&nbsp;stronie. Efekt jest "
+"porównywalny do&nbsp;tivoizacji (ang. tivoization - od&nbsp;urządzenia "
+"TiVo), jednak&nbsp;nie jest on aż tak trudny do&nbsp;obejścia."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -160,13 +162,13 @@
 "codecs. A free replacement for Silverlight does not do the job for the free "
 "world unless it normally comes with free replacement codecs."
 msgstr ""
-"JavaScript nie jest jedynym językiem w którym strony przesyłają programy. 
"
-"Flash umożliwia programowanie poprzez rozszerzony wariant JavaScript. Musimy 
"
-"zbadać kwestię Flasha by poczynić stosowne rekomendacje. Silverlight 
wydaje "
-"się stwarzać problemy podobne do Flasha, jedynie gorsze, skoro Microsoft "
-"używa go jako platformy do niewolnych kodeków. Wolne zastępstwo 
Silverlight "
-"nie byłoby wystarczające dla wolnego świata chyba, że stadnardowo zawiera 
"
-"wolne zastępcze kodeki."
+"JavaScript nie jest jedynym językiem w&nbsp;którym strony przesyłają "
+"programy. Flash umożliwia programowanie poprzez&nbsp;rozszerzony wariant "
+"JavaScript. Musimy zbadać kwestię Flasha by poczynić stosowne 
rekomendacje. "
+"Silverlight wydaje się stwarzać problemy podobne do&nbsp;Flasha, jedynie "
+"gorsze, skoro Microsoft używa go jako platformy do&nbsp;niewolnych kodeków. 
"
+"Wolne zastępstwo Silverlight nie byłoby wystarczające dla wolnego świata "
+"chyba, że&nbsp;stadnardowo zawiera wolne zastępcze kodeki."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -176,10 +178,10 @@
 "execution environment for an applet only brings us far enough to encounter "
 "the problem."
 msgstr ""
-"Aplety Java także są uruchamiane w przeglądarce i wzbudzają podobne 
kłopoty. "
-"Ogólnie rzecz biorąc, każdy typ systemu apletów stanowi tego typu "
-"zagrożenie. Posiadanie wolnego środowiska wykonawczego dla apletu jedynie "
-"przybliża nas aby bezpośrednio zetknąć się z sednem sprawy."
+"Aplety Java także są uruchamiane w&nbsp;przeglądarce i&nbsp;wzbudzają "
+"podobne kłopoty. Ogólnie rzecz biorąc, każdy typ systemu apletów stanowi 
"
+"tego typu zagrożenie. Posiadanie wolnego środowiska wykonawczego dla apletu 
"
+"jedynie przybliża nas aby&nbsp;bezpośrednio zetknąć się z&nbsp;sednem 
sprawy."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -196,19 +198,20 @@
 "programs transmitted to the user&rdquo; must become part of the criterion "
 "for proper behavior by web sites."
 msgstr ""
-"Powstał silny ruch który domaga się od stron internetowych by 
komunikowały "
-"się jedynie przez formaty i protokoły, które są wolne (niektórzy 
powiedzą "
-"&bdquo;otwarte&rdquo;); a więc takich, których dokumentacja została "
-"opublikowana i które każdy może zaimplementować. Z obecnością 
programów na "
-"stronach internetowych, takie kryterium jest konieczne, lecz nie "
-"wystarczające. JavaScript sam w sobie, jako format, jest wolny, a "
-"wykorzystanie JavaScript w na stronie internetowej samo w sobie nie jest "
-"złe. Jednak, jak widać po powyższych przykładach, nie jest to 
automatycznie "
-"w porządku. Kiedy strona przesyła program do użytkowanika, nie jest "
-"wystarczającym by program był napisany w udokumentowanym i nieobciążonym "
-"języku; taki program musi być także wolny. &bdquo;Jedynie wolne programy "
-"przesyłane do użytkownika&rdquo; mogą stać się częścią kryterium dla "
-"poprawnego zachowania się stron internetowych."
+"Powstał silny ruch który domaga się od&nbsp;stron internetowych by "
+"komunikowały się jedynie przez formaty i&nbsp;protokoły, które są wolne "
+"(niektórzy powiedzą &bdquo;otwarte&rdquo;); a&nbsp;więc takich, których "
+"dokumentacja została opublikowana i&nbsp;które każdy może 
zaimplementować. "
+"Z&nbsp;obecnością programów na&nbsp;stronach internetowych, takie 
kryterium "
+"jest konieczne, lecz&nbsp;nie wystarczające. JavaScript sam w&nbsp;sobie, "
+"jako format, jest wolny, a&nbsp;wykorzystanie JavaScript w&nbsp;na stronie "
+"internetowej samo w&nbsp;sobie nie jest złe. Jednak, jak widać po&nbsp;"
+"powyższych przykładach, nie jest to automatycznie w&nbsp;porządku. Kiedy "
+"strona przesyła program do&nbsp;użytkowanika, nie jest wystarczającym by "
+"program był napisany w&nbsp;udokumentowanym i&nbsp;nieobciążonym języku; "
+"taki program musi być także wolny. &bdquo;Jedynie wolne programy 
przesyłane "
+"do&nbsp;użytkownika&rdquo; mogą stać się częścią kryterium dla 
poprawnego "
+"zachowania się stron internetowych."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -225,19 +228,19 @@
 "addresses only the issue of the client-side software. We are addressing the "
 "server issue separately."
 msgstr ""
-"Ciche ładowanie i uruchamianie niewolnych programów jest jedną z wielu "
-"kwestii wnoszonych przez &bdquo;aplikacje sieciowe&rdquo;. Termin &bdquo;"
-"aplikacji sieciowych&rdquo; został zaprojektowany by ignorować 
fundamentalne "
-"różnice między oprogramowaniem dostarczonym do użytkowników, a "
-"oprogramowaniem działającym na serwerze. Może się on odnosić do "
-"wyspecjalizowanego programu uruchamianego bezpośrednio w przeglądarce; 
może "
-"się on odnosić do wyspecjalizowanego oprogramowania serwera; może się on "
-"odnosić do wyspecjalizowanego programu w przeglądarce działającego 
wspólnie "
-"z wyspecjalizowanym oprogramowaniem serwera. Strony klienta i serwera "
-"podnoszą różne kwestie etyczne, nawet jeśli są tak mocno zintegrowane, 
że w "
-"efekcie tworzą części jednego programu. To opracowanie dotyczy tylko "
-"oprogramowanie po stronie klienta. Oprogramowanie na serwerach omawiamy "
-"osobno."
+"Ciche ładowanie i&nbsp;uruchamianie niewolnych programów jest jedną 
z&nbsp;"
+"wielu kwestii wnoszonych przez &bdquo;aplikacje sieciowe&rdquo;. Termin "
+"&bdquo;aplikacji sieciowych&rdquo; został zaprojektowany by ignorować "
+"fundamentalne różnice między oprogramowaniem dostarczonym do&nbsp;"
+"użytkowników, a&nbsp;oprogramowaniem działającym na&nbsp;serwerze. Może 
się "
+"on odnosić do&nbsp;wyspecjalizowanego programu uruchamianego bezpośrednio "
+"w&nbsp;przeglądarce; może się on odnosić do&nbsp;wyspecjalizowanego "
+"oprogramowania serwera; może się on odnosić do&nbsp;wyspecjalizowanego "
+"programu w&nbsp;przeglądarce działającego wspólnie 
z&nbsp;wyspecjalizowanym "
+"oprogramowaniem serwera. Strony klienta i&nbsp;serwera podnoszą różne "
+"kwestie etyczne, nawet jeśli są tak mocno zintegrowane, że&nbsp;w efekcie "
+"tworzą części jednego programu. To opracowanie dotyczy tylko 
oprogramowanie "
+"po&nbsp;stronie klienta. Oprogramowanie na&nbsp;serwerach omawiamy osobno."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -245,8 +248,9 @@
 "In practical terms, how can we deal with the problem of nonfree JavaScript "
 "programs in web sites? Here's a plan of action."
 msgstr ""
-"W kwestiach praktycznych, jak możemy sobie radzić z problemem niewolnych "
-"programów JavaScript na stronach internetowych? Oto plan działania."
+"W&nbsp;kwestiach praktycznych, jak możemy sobie radzić z&nbsp;problemem "
+"niewolnych programów JavaScript na&nbsp;stronach internetowych? Oto plan "
+"działania."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -256,7 +260,7 @@
 "designing a simple criterion that gives good results, rather than "
 "determining the one correct answer."
 msgstr ""
-"Po pierwsze, potrzebujemy praktycznego kryterium dla nietrywialnych "
+"Po&nbsp;pierwsze, potrzebujemy praktycznego kryterium dla nietrywialnych "
 "programów JavaScript. Skoro pojęcie &bdquo;nietrywialności&rdquo; jest "
 "stopniowane, jest kwestią zaprojektowania prostego kryterium dającego dobre 
"
 "rezultaty, raczej niż ustalania jednej poprawnej odpowiedzi."
@@ -269,9 +273,9 @@
 "loads an external script or is loaded as one."
 msgstr ""
 "Naszą propozycją jest by traktować programy JavaScript jako nietrywialne "
-"jeśli robią one jakiekolwiek żądania AJAX oraz traktować je jako "
-"nietrywialne także wtedy, gdy definiują metody bądź ładują zewnętrzne "
-"skrypty, bądź są ładowane jako takie."
+"jeśli robią one jakiekolwiek żądania AJAX oraz&nbsp;traktować je jako "
+"nietrywialne także wtedy, gdy definiują metody bądź&nbsp;ładują 
zewnętrzne "
+"skrypty, bądź&nbsp;są ładowane jako takie."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -280,10 +284,10 @@
 "JavaScript program in a web page can state the URL where its source code is "
 "located, and can state its license too, using stylized comments."
 msgstr ""
-"Na zakończenie tego artykułu proponujemy konwencję, według której "
-"nietrywialne programy JavaScript na stronie internetowej mogłyby podać URL "
-"pod którym znajduje się ich kod źródłowy, a także przy wykorzystaniu "
-"stylizowanych komentarzy określać swoją licencję."
+"Na&nbsp;zakończenie tego artykułu proponujemy konwencję, według której "
+"nietrywialne programy JavaScript na&nbsp;stronie internetowej mogłyby podać 
"
+"URL pod&nbsp;którym znajduje się ich kod źródłowy, a&nbsp;także przy "
+"wykorzystaniu stylizowanych komentarzy określać swoją licencję."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -295,11 +299,11 @@
 "\">NoScript</a> could be adapted to do this."
 msgstr ""
 "Musimy zmienić wolne przeglądarki by wspierały wolność użytkowników 
stron "
-"zawierających JavaScript. Przede wszystkim, przeglądarki powinny być w "
+"zawierających JavaScript. Przede wszystkim, przeglądarki powinny być 
w&nbsp;"
 "stanie poinformować użytkownika o obecności nietrywialnych niewolnych "
 "programach JavaScript, zamiast uruchamiania ich. Może <a href=\"https://";
 "addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/722\">NoScript</a> mógłby być "
-"zaadaptowany do tego celu."
+"zaadaptowany do&nbsp;tego celu."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -316,15 +320,16 @@
 "dedicated to free changes only."
 msgstr ""
 "Użytkownicy przeglądarek potrzebują wygodnej metody określenia kodu "
-"JavaScript, którego chcą użyć <em>zamiast</em> JavaScript na wybranej "
-"stronie. (Określony kod może być całkowitym zastąpieniem, bądź 
zmodyfikowaną "
-"wersją wolnego programu JavaScript obecnego na wybranej stronie.) "
-"Greasemonkey jest bliskie umożliwienia tego, jednak nie do końca, gdyż nie 
"
-"gwarantuje modyfikacji kodu JavaScript na stronie zanim ten zacznie się "
-"wykonywać. Wykorzystanie lokalnego proxy działa, jednak jest zbyt 
niedogodne "
-"by być realnym rozwiązaniem. Potrzebujemy rozwiązania, które jest 
niezawodne "
-"i wygodne, jak i witryny gdzie można się dzielić zmianami. Projekt GNU "
-"zarekomenduje strony, które są dedykowane jedynie wolnym zmianom."
+"JavaScript, którego chcą użyć <em>zamiast</em> JavaScript 
na&nbsp;wybranej "
+"stronie. (Określony kod może być całkowitym zastąpieniem, bądź&nbsp;"
+"zmodyfikowaną wersją wolnego programu JavaScript obecnego na&nbsp;wybranej "
+"stronie.) Greasemonkey jest bliskie umożliwienia tego, jednak&nbsp;nie "
+"do&nbsp;końca, gdyż nie gwarantuje modyfikacji kodu JavaScript na&nbsp;"
+"stronie zanim ten zacznie się wykonywać. Wykorzystanie lokalnego proxy "
+"działa, jednak&nbsp;jest zbyt niedogodne by być realnym rozwiązaniem. "
+"Potrzebujemy rozwiązania, które jest niezawodne i&nbsp;wygodne, jak i&nbsp;"
+"witryny gdzie można się dzielić zmianami. Projekt GNU zarekomenduje 
strony, "
+"które są dedykowane jedynie wolnym zmianom."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -337,14 +342,14 @@
 "offered for installation in the usual way. Our campaign for web sites to "
 "free their JavaScript can then begin."
 msgstr ""
-"Takie możliwości umożliwią programom JavaScript zawartym na stronach "
-"internetowych bycie wolnymi w rzeczywistym i praktycznym sensie. JavaScript "
-"nie będzie nadal szczególną przeszkodą do naszej wolnośći &mdash; nie "
-"bardziej niż C i Java są nimi teraz. Będziemy mogli odrzucić a nawet "
-"podmienić niewolne, nietrywialne programy JavaScript, tak samo jak możemy "
-"podmienić niewolne pakiety normalnie oferowane nam do instalacji. Nasza "
-"kampania dla stron internetowych by uwolnić ich JavaScript może się wtedy "
-"zacząć."
+"Takie możliwości umożliwią programom JavaScript zawartym na&nbsp;stronach 
"
+"internetowych bycie wolnymi w&nbsp;rzeczywistym i&nbsp;praktycznym sensie. "
+"JavaScript nie będzie nadal szczególną przeszkodą do&nbsp;naszej 
wolnośći "
+"&mdash; nie bardziej niż C i&nbsp;Java są nimi teraz. Będziemy mogli "
+"odrzucić a&nbsp;nawet podmienić niewolne, nietrywialne programy JavaScript, 
"
+"tak samo jak możemy podmienić niewolne pakiety normalnie oferowane nam "
+"do&nbsp;instalacji. Nasza kampania dla stron internetowych by uwolnić ich "
+"JavaScript może się wtedy zacząć."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -355,9 +360,9 @@
 "of the problem.</strong>"
 msgstr ""
 "<strong>Podziękowania dla <a href=\"/people/people.html#mattlee\">Matta 
Lee</"
-"a> i <a href=\"http://ejohn.org\";>Johna Resiga</a> za ich pomoc w "
-"definiowaniu naszej propozycji kryterium, oraz dla Davida Parunakiana za "
-"pomoc w uświadomieniu mi problemu.</strong>"
+"a> i&nbsp;<a href=\"http://ejohn.org\";>Johna Resiga</a> za&nbsp;ich pomoc "
+"w&nbsp;definiowaniu naszej propozycji kryterium, oraz&nbsp;dla Davida "
+"Parunakiana za&nbsp;pomoc w&nbsp;uświadomieniu mi problemu.</strong>"
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -367,11 +372,11 @@
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid "For references to corresponding source code, we recommend"
-msgstr "Jako referencje do odpowiedniego kodu źródłowego rekomendujemy"
+msgstr "Jako referencje do&nbsp;odpowiedniego kodu źródłowego rekomendujemy"
 
 # type: Content of: <pre>
 #. type: Content of: <pre>
-#, fuzzy, no-wrap
+#, no-wrap
 #| msgid ""
 #| "\n"
 #| "\n"
@@ -381,15 +386,13 @@
 "  // @source:\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"\n"
-"\n"
 "  // @source:\n"
 "\n"
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid "followed by the URL."
-msgstr "za którym następuje URL."
+msgstr "za&nbsp;którym następuje URL."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -397,14 +400,14 @@
 "To indicate the license of the JavaScript code embedded in a page, we "
 "recommend putting the license notice between two notes of this form:"
 msgstr ""
-"By wskazać licencję kodu JavaScript na stronie, proponujemy umieszczenie "
-"licencji między dwoma komentarzami w tej formie:"
+"By wskazać licencję kodu JavaScript na&nbsp;stronie, proponujemy "
+"umieszczenie licencji między dwoma komentarzami w&nbsp;tej formie:"
 
 # type: Content of: <pre>
 #. TRANSLATORS: Do not translate these license notices. The <pre>
 #.   elements have dir="ltr" explicitly set to cater for RTL languages.
 #. type: Content of: <pre>
-#, fuzzy, no-wrap
+#, no-wrap
 #| msgid ""
 #| "\n"
 #| "\n"
@@ -424,19 +427,19 @@
 "\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"\n"
 "  @licstart Następująca treść jest całkowitym obwieszczeniem\n"
-"  licencyjnym dla kodu JavaScript na tej stronie.\n"
+"  licencyjnym dla kodu JavaScript na&nbsp;tej stronie.\n"
 "  ...\n"
 "  @licend Powyższa treść jest całkowitym obwieszczeniem\n"
-"  licencyjnym dla kodu JavaScript na tej stronie.\n"
+"  licencyjnym dla kodu JavaScript na&nbsp;tej stronie.\n"
 "\n"
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid "Of course, all of this should be contained in a multiline comment."
 msgstr ""
-"Oczywiście, wszystko to powinno być zawarte w wielowierszowym komentarzu."
+"Oczywiście, wszystko to powinno być zawarte w&nbsp;wielowierszowym "
+"komentarzu."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -449,15 +452,15 @@
 "with a license notice like this:"
 msgstr ""
 "<a href=\"/licenses/gpl.html\">GNU GPL</a>, tak jak wiele innych wolnych "
-"licencji oprogramowania wymaga dystrybucji kopii licencji zarówno z kodem "
-"jak i binariami programu. Jednakże, GNU GPL jest na tyle długie, że "
-"załączanie go do strony zawierającej JavaScript może być uciążliwe. 
Można "
-"pominąć to wymaganie, dla kodu do którego posiada się prawa autorskie, 
taką "
-"notatką licencyjną:"
+"licencji oprogramowania wymaga dystrybucji kopii licencji zarówno z&nbsp;"
+"kodem jak i&nbsp;binariami programu. Jednakże, GNU GPL jest na&nbsp;tyle "
+"długie, że&nbsp;załączanie go do&nbsp;strony zawierającej JavaScript 
może "
+"być uciążliwe. Można pominąć to wymaganie, dla kodu do&nbsp;którego 
posiada "
+"się prawa autorskie, taką notatką licencyjną:"
 
 # type: Content of: <pre>
 #. type: Content of: <pre>
-#, fuzzy, no-wrap
+#, no-wrap
 #| msgid ""
 #| "\n"
 #| "\n"
@@ -495,30 +498,28 @@
 "  through which recipients can access the Corresponding Source.\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"\n"
-"\n"
 "  Copyright (C) YYYY Developer\n"
 "\n"
-"  Kod JavaScript na tej stronie jest wolnym oprogramowaniem: można go\n"
-"  redystrybuować oraz modyfikować go zgodnie z warunkami GNU\n"
-"  General Public License (GNU GPL) zgodnie z opublikowanym przez Free 
Software\n"
-"   Fundation, licencji w wersji 3, bądź (opcjonalnie) każdą 
późniejszą wersją\n"
-"  Kod dystrybuowany jest BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI;\n"
-"  nawet bez domniemanej gwarancji ZDATNOŚCI DO HANDLU czy\n"
-"  ZDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. Proszę odwołać się do GNU GPL\n"
-"  po szczegóły.\n"
-"\n"
-"  Jako dodatkowe zezwolenie zgodne z GNU GPL wersji 3 sekcji 7,\n"
-"  Można dystrybuować nie-źródłowe (np., zminimalizowane bądź\n"
-"  upakowane) formy tego kodu bez kopii GNU GPL normalnie wymaganej\n"
-"  w sekcji 4, pod warunkiem załączenia tej notatki licencyjnej i URL\n"
-"  przez które odbiorcy mogą dotrzeć do Właściwego Źródła\n"
+"  Kod JavaScript na&nbsp;tej stronie jest wolnym oprogramowaniem: można 
go\n"
+"  redystrybuować oraz&nbsp;modyfikować go zgodnie z&nbsp;warunkami GNU\n"
+"  General Public License (GNU GPL) zgodnie z&nbsp;opublikowanym przez Free 
Software\n"
+"   Fundation, licencji w&nbsp;wersji 3, bądź&nbsp;(opcjonalnie) każdą 
późniejszą wersją\n"
+"  Kod dystrybuowany jest BEZ&nbsp;JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI;\n"
+"  nawet bez&nbsp;domniemanej gwarancji ZDATNOŚCI DO&nbsp;HANDLU czy&nbsp; 
 ZDATNOŚCI DO&nbsp;OKREŚLONEGO CELU. Proszę odwołać się do&nbsp;GNU 
GPL\n"
+"  po&nbsp;szczegóły.\n"
+"\n"
+"  Jako dodatkowe zezwolenie zgodne z&nbsp;GNU GPL wersji 3 sekcji 7,\n"
+"  Można dystrybuować nie-źródłowe (np., zminimalizowane bądź&nbsp;  
 upakowane) formy tego kodu bez&nbsp;kopii GNU GPL normalnie wymaganej\n"
+"  w&nbsp;sekcji 4, pod&nbsp;warunkiem załączenia tej notatki licencyjnej 
i&nbsp;URL\n"
+"  przez które odbiorcy mogą dotrzeć do&nbsp;Właściwego Źródła\n"
 "\n"
 
 # type: Content of: outside any tag (error?)
 #. type: Content of: outside any tag (error?)
 msgid "I thank Jaffar Rumith for bringing this issue to my attention."
-msgstr "Dziękuje Jaffarowi Rumithowi za zwrócenie mojej uwagi na tę 
kwestię."
+msgstr ""
+"Dziękuje Jaffarowi Rumithowi za&nbsp;zwrócenie mojej uwagi na&nbsp;tę "
+"kwestię."
 
 # type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
@@ -528,7 +529,6 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
 #| "address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways 
to "
@@ -540,16 +540,12 @@
 "address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways to "
 "contact</a> the FSF."
 msgstr ""
-"Pytania dotyczące GNU i FSF prosimy kierować na adres <a href=\"mailto:";
-"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>. Istnieją także <a 
href=\"/contact/"
-"contact.html\">inne sposoby skontaktowania się</a> z FSF. <br /> Informacje "
-"o niedziałających odnośnikach oraz inne poprawki (lub propozycje) prosimy "
-"wysyłać na adres <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;web-"
-"address@hidden&gt;</a>."
+"Pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Istnieją także <a 
href=\"/"
+"contact/contact.html\">inne sposoby skontaktowania się</a> z&nbsp;FSF."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
 #| "address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways 
to "
@@ -560,12 +556,9 @@
 "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
 "\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
 msgstr ""
-"Pytania dotyczące GNU i FSF prosimy kierować na adres <a href=\"mailto:";
-"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>. Istnieją także <a 
href=\"/contact/"
-"contact.html\">inne sposoby skontaktowania się</a> z FSF. <br /> Informacje "
-"o niedziałających odnośnikach oraz inne poprawki (lub propozycje) prosimy "
-"wysyłać na adres <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;web-"
-"address@hidden&gt;</a>."
+"Informacje o&nbsp;niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki (lub 
"
+"propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a href=\"mailto:web-";
+"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
@@ -574,17 +567,17 @@
 "\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
 "translations of this article."
 msgstr ""
-"Aby zapoznać się z informacjami dotyczącymi tłumaczenia i koordynowania "
-"tłumaczeń artykułów, proszę odwiedzić stronę <a 
href=\"/server/standards/"
-"README.translations.html\">tłumaczeń</a>. <br /> Komentarze odnośnie "
-"tłumaczenia polskiego oraz zgłoszenia dotyczące chęci współpracy w "
-"tłumaczeniu prosimy kierować na adres <a href=\"mailto:address@hidden";
-"\">address@hidden</a>."
+"Aby&nbsp;zapoznać się z&nbsp;informacjami dotyczącymi tłumaczenia i&nbsp;"
+"koordynowania tłumaczeń artykułów, proszę odwiedzić stronę <a 
href=\"/server/"
+"standards/README.translations.html\">tłumaczeń</a>. <br /> Komentarze "
+"odnośnie tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące chęci "
+"współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>address@hidden</a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Copyright &copy; 2009, 2010 Richard Stallman"
-msgstr "Prawa autorskie &copy; 2009, 2010 Richard Stallman"
+msgstr "Copyright &copy; 2009, 2010 Richard Stallman"
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
@@ -596,17 +589,17 @@
 "Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA."
 msgstr ""
 "Ten utwór objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez "
-"utworów zależnych 3.0 Stany Zjednoczone. Aby zobaczyć kopię niniejszej "
-"licencji przejdź na stronę <a 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-";
-"nd/3.0/us/\">http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/</a> lub "
-"napisz do Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, "
-"California 94105, USA."
+"utworów zależnych 3.0 Stany Zjednoczone. Aby&nbsp;zobaczyć kopię 
niniejszej "
+"licencji przejdź na&nbsp;stronę <a href=\"http://creativecommons.org/";
+"licenses/by-nd/3.0/us/\">http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/</"
+"a> lub&nbsp;napisz do&nbsp;Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, "
+"San Francisco, California 94105, USA."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 #. type: Content of: <div><div>
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
-msgstr "Tłumaczenie: Jan Wieremjewicz 2010; poprawki Jan Owoc 2010."
+msgstr "Tłumaczenie: Jan Wieremjewicz 2010; poprawki Jan Owoc 2010, 2011."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. timestamp start reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]