www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy/po schools.pl.po


From: Jan Owoc
Subject: www/philosophy/po schools.pl.po
Date: Fri, 19 Aug 2011 16:43:57 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Jan Owoc <jsowoc>    11/08/19 16:43:57

Modified files:
    philosophy/po : schools.pl.po 

Log message:
    validation fix

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/schools.pl.po?cvsroot=www&r1=1.7&r2=1.8

Patches:
Index: schools.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/schools.pl.po,v
retrieving revision 1.7
retrieving revision 1.8
diff -u -b -r1.7 -r1.8
--- schools.pl.po    19 Aug 2011 16:34:33 -0000   1.7
+++ schools.pl.po    19 Aug 2011 16:43:40 -0000   1.8
@@ -53,7 +53,7 @@
 msgstr ""
 "Istnieją istotne powody, dla których każdy użytkownik komputera powinien "
 "nalegać na&nbsp;używanie wolnego oprogramowania: daje ono użytkownikom "
-"możliwość kontrolowania ich własnych komputerów&nbsh;&ndash; przy "
+"możliwość kontrolowania ich własnych komputerów&nbsp;&ndash; przy "
 "oprogramowaniu prawnie zastrzeżonym, komputer robi to, czego chce 
właściciel "
 "oprogramowania, a&nbsp;nie to, czego chce od&nbsp;niego użytkownik. Wolne "
 "oprogramowanie daje także możliwość współpracy, prowadzenia uczciwego 
stylu "reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]