www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy schools.pl.html po/schools.pl.po


From: Yavor Doganov
Subject: www/philosophy schools.pl.html po/schools.pl.po
Date: Fri, 19 Aug 2011 16:34:38 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Yavor Doganov <yavor>  11/08/19 16:34:38

Modified files:
    philosophy   : schools.pl.html 
    philosophy/po : schools.pl.po 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/schools.pl.html?cvsroot=www&r1=1.18&r2=1.19
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/schools.pl.po?cvsroot=www&r1=1.6&r2=1.7

Patches:
Index: schools.pl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/schools.pl.html,v
retrieving revision 1.18
retrieving revision 1.19
diff -u -b -r1.18 -r1.19
--- schools.pl.html   16 Jul 2011 08:41:00 -0000   1.18
+++ schools.pl.html   19 Aug 2011 16:33:38 -0000   1.19
@@ -3,7 +3,7 @@
 
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
 <title>Dlaczego szkoły powinny używać wyłącznie wolnego oprogramowania - 
Projekt
-GNU - Fundacja Wolnego Oprogramowania (FSF)</title>
+GNU - Fundacja wolnego oprogramowania (FSF)</title>
 
 <!--#include virtual="/server/banner.pl.html" -->
 <h2>Dlaczego szkoły powinny używać wyłącznie wolnego oprogramowania</h2>
@@ -11,36 +11,40 @@
 <p><a href="http://www.stallman.org/";>Richard Stallman</a></p>
 
 <p>Istnieją istotne powody, dla których każdy użytkownik komputera powinien
-nalegać na używanie wolnego oprogramowania: daje ono użytkownikom 
możliwość
-kontrolowania ich własnych komputerów&mdash; przy oprogramowaniu prawnie
-zastrzeżonym, komputer robi to, czego chce właściciel oprogramowania,
-a&nbsp;nie to, czego chce od niego użytkownik. Wolne oprogramowanie daje
-także możliwość kooperacji ze sobą nawzajem, prowadzenia uczciwego stylu
-użycia. Dokładnie tak, jak uczy się tego w&nbsp;szkołach.</p>
-
-<p>Celem tego artykułu jest przedstawienie dodatkowych powodów, które 
odnoszą
-się specyficznie do szkolnictwa.</p>
+nalegać na&nbsp;używanie wolnego oprogramowania: daje ono użytkownikom
+możliwość kontrolowania ich własnych komputerów&nbsh;&ndash; przy
+oprogramowaniu prawnie zastrzeżonym, komputer robi to, czego chce właściciel
+oprogramowania, a&nbsp;nie to, czego chce od&nbsp;niego użytkownik. Wolne
+oprogramowanie daje także możliwość współpracy, prowadzenia uczciwego 
stylu
+użycia. To dotyczy wszystkich, nie tylko w&nbsp;szkołach. Ten artykuł
+porusza dlaczego to jest szczególnie ważne w&nbsp;przypadku szkół.</p>
+
+<p>Działalności edukacyjne (w tym również szkoły) mają <a
+href="/education/education.html">obowiązek nauczać wyłącznie na&nbsp;wolnym
+oprogramowaniu.</a> Oto powody.
+</p>
 
-<p>Po pierwsze, wolne oprogramowanie pozwala zaoszczędzić szkołom mnóstwo
+<p>Po&nbsp;pierwsze, wolne oprogramowanie pozwala zaoszczędzić szkołom 
mnóstwo
 pieniędzy. Wolne oprogramowanie daje szkołom, podobnie jak i&nbsp;innym
-użytkownikom, prawo do kopiowania i&nbsp;rozpowszechniania programów, dzięki
-czemu szkoła może wykonać kopie programów dla wszystkich komputerów, jakie
-są w&nbsp;jej posiadaniu. Biednym krajom pozwala to zlikwidować
+użytkownikom, prawo do&nbsp;kopiowania i&nbsp;rozpowszechniania programów,
+dzięki czemu szkoła może wykonać kopie programów dla wszystkich 
komputerów,
+jakie są w&nbsp;jej posiadaniu. Biednym krajom pozwala to zlikwidować
 &bdquo;cyfrową barierę&rdquo;.</p>
 
-<p>Ta oczywista przyczyna, choć istotna, jest raczej powierzchowna. Producenci
-oprogramowania prawnie zastrzeżonego często eliminują ten problem poprzez
-rozdawanie darmowych kopii swojego oprogramowania dla szkół. (Uważajcie!
-Szkoły, które przyjmują takie propozycje, mogą w&nbsp;przyszłości być
-zmuszone do płacenia za aktualizacje programów). Dlatego przejdźmy do
-głębszych przyczyn.</p>
+<p>Ta oczywista przyczyna, choć&nbsp;istotna, jest raczej
+powierzchowna. Producenci oprogramowania prawnie zastrzeżonego często
+eliminują ten problem poprzez&nbsp;rozdawanie darmowych kopii swojego
+oprogramowania dla szkół. (Uważajcie! Szkoły, które przyjmują takie
+propozycje, mogą w&nbsp;przyszłości być zmuszone do&nbsp;płacenia
+za&nbsp;aktualizacje programów). Dlatego&nbsp;przejdźmy do&nbsp;głębszych
+przyczyn.</p>
 
 <p>Szkoły mają misję społeczną: uczyć uczniów jak być obywatelami 
silnego,
 zdolnego, niezależnego, współpracującego i&nbsp;wolnego
 społeczeństwa. Z&nbsp;tego powodu powinny promować używanie wolnego
 oprogramowania dokładnie tak, jak teraz promują odzyskiwanie surowców
 wtórnych. Jeśli szkoły będą uczyć wolnego oprogramowania, to uczniowie 
będą
-mieli tendencje by wciąż używać wolnego oprogramowania po zakończeniu
+mieli tendencje by wciąż używać wolnego oprogramowania po&nbsp;zakończeniu
 szkoły. To pomoże społeczności jako całości uniknąć zdominowania
 (i&nbsp;oszukania) przez wielkie korporacje.</p>
 
@@ -57,46 +61,47 @@
 źródłowego programów których używają każdego dnia. Żeby nauczyć się 
pisać
 dobre programy, uczniowie muszą przestudiować mnóstwo kodu źródłowego
 i&nbsp;mnóstwo kodu napisać. Muszą poznawać i&nbsp;rozumieć prawdziwe
-programy, z&nbsp;których ludzie naprawdę korzystają. Pozwala na to jedynie
-wolne oprogramowanie.</p>
+programy, z&nbsp;których ludzie naprawdę korzystają. Pozwala na&nbsp;to
+jedynie wolne oprogramowanie.</p>
 
 <p>Oprogramowanie prawnie zastrzeżone odrzuca ten głód wiedzy; mówi
 &bdquo;informacje, których pragniesz, są tajemnicą&mdash;uczenie się jest
-zakazane!&rdquo;. Tymczasem wolne oprogramowanie wręcz zachęca każdego do
-nauki. Społeczność wolnego oprogramowania odrzuca &bdquo;kastę kapłanów
-techniki&rdquo;, którzy utrzymują zwykłych ludzi w&nbsp;niewiedzy,
+zakazane!&rdquo;. Tymczasem wolne oprogramowanie wręcz zachęca każdego
+do&nbsp;nauki. Społeczność wolnego oprogramowania odrzuca &bdquo;kastę
+kapłanów techniki&rdquo;, którzy utrzymują zwykłych ludzi 
w&nbsp;niewiedzy,
 w&nbsp;jaki sposób ich oprogramowanie faktycznie działa; zachęcamy uczniów
-w&nbsp;każdym wieku i&nbsp;z&nbsp;każdej grupy społecznej do studiowania
-kodu źródłowego i&nbsp;nauczenia się tak wiele, jak tylko zechcą. Szkoły
-korzystające z&nbsp;wolnego oprogramowania umożliwią utalentowanym
-w&nbsp;programowaniu uczniom dalsze postępy.</p>
-
-<p>Najgłębszym powodem do korzystania wolnego oprogramowania w&nbsp;szkołach
-jest edukacja moralna. Oczekujemy od szkół uczenia podstawowych faktów
-i&nbsp;użytecznych umiejętności, ale nie jest to ich całe
-zadanie. Najbardziej fundamentalną misją szkoły jest nauka dobrego
+w&nbsp;każdym wieku i&nbsp;z&nbsp;każdej grupy społecznej
+do&nbsp;studiowania kodu źródłowego i&nbsp;nauczenia się tak wiele, jak
+tylko zechcą. Szkoły korzystające z&nbsp;wolnego oprogramowania umożliwią
+utalentowanym w&nbsp;programowaniu uczniom dalsze postępy.</p>
+
+<p>Najgłębszym powodem do&nbsp;korzystania wolnego oprogramowania
+w&nbsp;szkołach jest edukacja moralna. Oczekujemy od&nbsp;szkół uczenia
+podstawowych faktów i&nbsp;użytecznych umiejętności, ale&nbsp;nie jest to
+ich całe zadanie. Najbardziej fundamentalną misją szkoły jest nauka dobrego
 obywatelstwa, co obejmuje nawyk pomagania innym. W&nbsp;dziedzinie
 komputerów to oznacza uczenie ludzi dzielenia się oprogramowaniem. Szkoły,
-poczynając już od żłobka, ponad wszystko powinny powtarzać swoim
-wychowankom: &bdquo;jeśli przynosisz program do szkoły, musisz podzielić 
się
-nim z&nbsp;innymi dziećmi. Musisz też pokazać kod źródłowy klasie,
-w&nbsp;wypadku kiedy ktoś będzie chciał się uczyć.&rdquo;</p>
+poczynając już od&nbsp;żłobka, ponad wszystko powinny powtarzać swoim
+wychowankom: &bdquo;jeśli przynosisz program do&nbsp;szkoły, musisz
+podzielić się nim z&nbsp;innymi dziećmi. Musisz też pokazać kod 
źródłowy
+klasie, w&nbsp;wypadku kiedy ktoś będzie chciał się uczyć.&rdquo;</p>
 
-<p>Oczywiście szkoły muszą się stosować do zasad, które same głoszą:
+<p>Oczywiście szkoły muszą się stosować do&nbsp;zasad, które same 
głoszą:
 oprogramowanie zainstalowane przez szkołę powinno być dostępne dla uczniów
-do kopiowania, zaniesienia do domu, i&nbsp;dalszego jego rozpowszechniania.</p>
+do&nbsp;kopiowania, zaniesienia do&nbsp;domu, i&nbsp;dalszego jego
+rozpowszechniania.</p>
 
-<p>Uczenie korzystania z wolnego oprogramowania, i&nbsp;współdziałania
+<p>Uczenie korzystania z&nbsp;wolnego oprogramowania, i&nbsp;współdziałania
 w&nbsp;ramach społeczności wolnego oprogramowania, jest praktyczną lekcją
-wychowania obywatelskiego. Daje także uczniom model do naśladowania
-w&nbsp;postaci służby społeczeństwu zamiast rekinom biznesu. Dlatego
-wszystkie szkoły wszystkich poziomów powinny korzystać z&nbsp;wolnego
-oprogramowania.</p>
+wychowania obywatelskiego. Daje także uczniom model do&nbsp;naśladowania
+w&nbsp;postaci służby społeczeństwu zamiast rekinom
+biznesu. Dlatego&nbsp;wszystkie szkoły wszystkich poziomów powinny korzystać
+z&nbsp;wolnego oprogramowania.</p>
 
 <ol>
 <li><cite><a name="1"></a>Firma tytoniowa RJ Reynolds została w&nbsp;2002 roku
-ukarana grzywną 15 milionów dolarów za wręczanie bezpłatnych próbek
-papierosów na imprezach uczęszczanych przez dzieci. Zobacz <a
+ukarana grzywną 15 milionów dolarów za&nbsp;wręczanie bezpłatnych próbek
+papierosów na&nbsp;imprezach uczęszczanych przez dzieci. Zobacz <a
 
href="http://www.bbc.co.uk/worldservice/sci_tech/features/health/tobaccotrial/usa.htm";>http://www.bbc.co.uk/worldservice/sci_tech/features/health/tobaccotrial/usa.htm</a>.
 </cite></li>
 </ol>
@@ -122,18 +127,18 @@
 </p>
 
 <p>
-Aby zapoznać się z informacjami dotyczącymi tłumaczenia i koordynowania
-tłumaczeń artykułów, proszę odwiedzić stronę <a
+Aby&nbsp;zapoznać się z&nbsp;informacjami dotyczącymi tłumaczenia
+i&nbsp;koordynowania tłumaczeń artykułów, proszę odwiedzić stronę <a
 href="/server/standards/README.translations.html">tłumaczeń</a>. <br />
-Komentarze odnośnie tłumaczenia polskiego oraz zgłoszenia dotyczące chęci
-współpracy w tłumaczeniu prosimy kierować na adres <a
+Komentarze odnośnie tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące
+chęci współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a
 href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>.
 </p>
 
 <p>
 Copyright &copy; 2003, 2009 Richard Stallman
 <br />
-Ten utwór jest dostępny na <a rel="license"
+Ten utwór jest dostępny na&nbsp;<a rel="license"
 href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.pl";>licencji
 Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Stany
 Zjednoczone</a>.
@@ -143,13 +148,13 @@
 <div class="translators-credits">
 
 <!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
-Tłumaczenie: Jarosław Lipszyc 2004, Oskar Gałecki 2010; poprawki Wojciech
-Kotwica 2004, 2006, Jan Owoc 2010, Jan Wieremjewicz 2010.</div>
+Tłumaczenie: Jarosław Lipszyc 2004, Oskar Gałecki 2010, 2011; poprawki
+Wojciech Kotwica 2004, 2006, Jan Owoc 2010, 2011, Jan Wieremjewicz 2010.</div>
 <p>
 <!-- timestamp start -->
 Aktualizowane:
 
-$Date: 2011/07/16 08:41:00 $
+$Date: 2011/08/19 16:33:38 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: po/schools.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/schools.pl.po,v
retrieving revision 1.6
retrieving revision 1.7
diff -u -b -r1.6 -r1.7
--- po/schools.pl.po  19 Aug 2011 15:45:05 -0000   1.6
+++ po/schools.pl.po  19 Aug 2011 16:34:33 -0000   1.7
@@ -42,13 +42,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "There are general reasons why all computer users should insist on free "
-#| "software: it gives users the freedom to control their own computers&mdash;"
-#| "with proprietary software, the computer does what the software owner "
-#| "wants it to do, not what the user wants it to do. Free software also "
-#| "gives users the freedom to cooperate with each other, to lead an upright "
-#| "life. These reasons apply to schools as they do to everyone."
 msgid ""
 "There are general reasons why all computer users should insist on free "
 "software: it gives users the freedom to control their own computers&mdash;"reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]