www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy/po schools.pl.po


From: Jan Owoc
Subject: www/philosophy/po schools.pl.po
Date: Fri, 19 Aug 2011 15:45:13 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Jan Owoc <jsowoc>    11/08/19 15:45:12

Modified files:
    philosophy/po : schools.pl.po 

Log message:
    updated to en by Oskar Gałecki

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/schools.pl.po?cvsroot=www&r1=1.5&r2=1.6

Patches:
Index: schools.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/schools.pl.po,v
retrieving revision 1.5
retrieving revision 1.6
diff -u -b -r1.5 -r1.6
--- schools.pl.po    15 Aug 2011 00:35:18 -0000   1.5
+++ schools.pl.po    19 Aug 2011 15:45:05 -0000   1.6
@@ -1,19 +1,18 @@
 # Polish translation of http://www.gnu.org/philosophy/schools.html
-# Copyright (C) 2010 Free Software Foundation, Inc.
+# Copyright (C) 2004, 2006, 2010, 2011 Free Software Foundation, Inc.
 # This file is distributed under the same license as the gnu.org article.
 # Jarosław Lipszyc, 2004.
 # Wojciech Kotwica <address@hidden> 2004, 2006.
-# Oskar Gałecki <address@hidden>, 2010.
+# Oskar Gałecki <address@hidden>, 2010, 2011.
 # Jan Wieremjewicz <address@hidden>, 2010.
-# Jan Owoc <address@hidden>, 2010.
-# Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2011.
+# Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2010, 2011.
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: home.html\n"
+"Project-Id-Version: schools.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-08-14 20:25-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-07-14 11:59-0600\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-08-19 09:42-0600\n"
 "Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
-"Language-Team: Polish\n"
+"Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
@@ -29,7 +28,7 @@
 "Software Foundation (FSF)"
 msgstr ""
 "Dlaczego szkoły powinny używać wyłącznie wolnego oprogramowania - 
Projekt "
-"GNU - Fundacja Wolnego Oprogramowania (FSF)"
+"GNU - Fundacja wolnego oprogramowania (FSF)"
 
 # type: Content of: <h2>
 #. type: Content of: <h2>
@@ -43,7 +42,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "There are general reasons why all computer users should insist on free "
 #| "software: it gives users the freedom to control their own computers&mdash;"
@@ -61,18 +59,22 @@
 "article is to state additional reasons that apply specifically to education."
 msgstr ""
 "Istnieją istotne powody, dla których każdy użytkownik komputera powinien "
-"nalegać na używanie wolnego oprogramowania: daje ono użytkownikom 
możliwość "
-"kontrolowania ich własnych komputerów&mdash; przy oprogramowaniu prawnie "
-"zastrzeżonym, komputer robi to, czego chce właściciel oprogramowania, 
a&nbsp;"
-"nie to, czego chce od niego użytkownik. Wolne oprogramowanie daje także "
-"możliwość kooperacji ze sobą nawzajem, prowadzenia uczciwego stylu 
użycia. "
-"Dokładnie tak, jak uczy się tego w&nbsp;szkołach."
+"nalegać na&nbsp;używanie wolnego oprogramowania: daje ono użytkownikom "
+"możliwość kontrolowania ich własnych komputerów&nbsh;&ndash; przy "
+"oprogramowaniu prawnie zastrzeżonym, komputer robi to, czego chce 
właściciel "
+"oprogramowania, a&nbsp;nie to, czego chce od&nbsp;niego użytkownik. Wolne "
+"oprogramowanie daje także możliwość współpracy, prowadzenia uczciwego 
stylu "
+"użycia. To dotyczy wszystkich, nie tylko w&nbsp;szkołach. Ten artykuł "
+"porusza dlaczego to jest szczególnie ważne w&nbsp;przypadku szkół."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Educational activities (including schools) have a <a href=\"/education/"
 "education.html\">duty to teach only free software.</a> Here are the reasons."
 msgstr ""
+"Działalności edukacyjne (w tym również szkoły) mają <a 
href=\"/education/"
+"education.html\">obowiązek nauczać wyłącznie na&nbsp;wolnym 
oprogramowaniu.</"
+"a> Oto powody."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -82,11 +84,11 @@
 "school system can make copies for all the computers they have. In poor "
 "countries, this can help close the digital divide."
 msgstr ""
-"Po pierwsze, wolne oprogramowanie pozwala zaoszczędzić szkołom mnóstwo "
+"Po&nbsp;pierwsze, wolne oprogramowanie pozwala zaoszczędzić szkołom 
mnóstwo "
 "pieniędzy. Wolne oprogramowanie daje szkołom, podobnie jak i&nbsp;innym "
-"użytkownikom, prawo do kopiowania i&nbsp;rozpowszechniania programów, 
dzięki "
-"czemu szkoła może wykonać kopie programów dla wszystkich komputerów, 
jakie "
-"są w&nbsp;jej posiadaniu. Biednym krajom pozwala to zlikwidować &bdquo;"
+"użytkownikom, prawo do&nbsp;kopiowania i&nbsp;rozpowszechniania programów, "
+"dzięki czemu szkoła może wykonać kopie programów dla wszystkich 
komputerów, "
+"jakie są w&nbsp;jej posiadaniu. Biednym krajom pozwala to zlikwidować 
&bdquo;"
 "cyfrową barierę&rdquo;."
 
 # type: Content of: <p>
@@ -97,12 +99,12 @@
 "copies to the schools. (Warning: a school that accepts such an offer may "
 "have to pay for upgrades later.) So let's look at the deeper reasons."
 msgstr ""
-"Ta oczywista przyczyna, choć istotna, jest raczej powierzchowna. Producenci "
-"oprogramowania prawnie zastrzeżonego często eliminują ten problem poprzez "
-"rozdawanie darmowych kopii swojego oprogramowania dla szkół. (Uważajcie! "
-"Szkoły, które przyjmują takie propozycje, mogą w&nbsp;przyszłości być "
-"zmuszone do płacenia za aktualizacje programów). Dlatego przejdźmy do "
-"głębszych przyczyn."
+"Ta oczywista przyczyna, choć&nbsp;istotna, jest raczej powierzchowna. "
+"Producenci oprogramowania prawnie zastrzeżonego często eliminują ten 
problem "
+"poprzez&nbsp;rozdawanie darmowych kopii swojego oprogramowania dla szkół. "
+"(Uważajcie! Szkoły, które przyjmują takie propozycje, mogą w&nbsp;"
+"przyszłości być zmuszone do&nbsp;płacenia za&nbsp;aktualizacje 
programów). "
+"Dlatego&nbsp;przejdźmy do&nbsp;głębszych przyczyn."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -119,7 +121,7 @@
 "Z&nbsp;tego powodu powinny promować używanie wolnego oprogramowania "
 "dokładnie tak, jak teraz promują odzyskiwanie surowców wtórnych. Jeśli "
 "szkoły będą uczyć wolnego oprogramowania, to uczniowie będą mieli 
tendencje "
-"by wciąż używać wolnego oprogramowania po zakończeniu szkoły. To 
pomoże "
+"by wciąż używać wolnego oprogramowania po&nbsp;zakończeniu szkoły. To 
pomoże "
 "społeczności jako całości uniknąć zdominowania (i&nbsp;oszukania) przez 
"
 "wielkie korporacje."
 
@@ -156,7 +158,7 @@
 "źródłowego programów których używają każdego dnia. Żeby nauczyć 
się pisać "
 "dobre programy, uczniowie muszą przestudiować mnóstwo kodu źródłowego 
i&nbsp;"
 "mnóstwo kodu napisać. Muszą poznawać i&nbsp;rozumieć prawdziwe programy, 
"
-"z&nbsp;których ludzie naprawdę korzystają. Pozwala na to jedynie wolne "
+"z&nbsp;których ludzie naprawdę korzystają. Pozwala na&nbsp;to jedynie 
wolne "
 "oprogramowanie."
 
 # type: Content of: <p>
@@ -173,11 +175,11 @@
 msgstr ""
 "Oprogramowanie prawnie zastrzeżone odrzuca ten głód wiedzy; mówi &bdquo;"
 "informacje, których pragniesz, są tajemnicą&mdash;uczenie się jest 
zakazane!"
-"&rdquo;. Tymczasem wolne oprogramowanie wręcz zachęca każdego do nauki. "
+"&rdquo;. Tymczasem wolne oprogramowanie wręcz zachęca każdego 
do&nbsp;nauki. "
 "Społeczność wolnego oprogramowania odrzuca &bdquo;kastę kapłanów "
 "techniki&rdquo;, którzy utrzymują zwykłych ludzi w&nbsp;niewiedzy, w&nbsp;"
 "jaki sposób ich oprogramowanie faktycznie działa; zachęcamy uczniów 
w&nbsp;"
-"każdym wieku i&nbsp;z&nbsp;każdej grupy społecznej do studiowania kodu "
+"każdym wieku i&nbsp;z&nbsp;każdej grupy społecznej do&nbsp;studiowania 
kodu "
 "źródłowego i&nbsp;nauczenia się tak wiele, jak tylko zechcą. Szkoły "
 "korzystające z&nbsp;wolnego oprogramowania umożliwią utalentowanym w&nbsp;"
 "programowaniu uczniom dalsze postępy."
@@ -195,16 +197,16 @@
 "And you must show the source code to the class, in case someone wants to "
 "learn.&rdquo;"
 msgstr ""
-"Najgłębszym powodem do korzystania wolnego oprogramowania w&nbsp;szkołach "
-"jest edukacja moralna. Oczekujemy od szkół uczenia podstawowych faktów "
-"i&nbsp;użytecznych umiejętności, ale nie jest to ich całe zadanie. "
-"Najbardziej fundamentalną misją szkoły jest nauka dobrego obywatelstwa, co 
"
-"obejmuje nawyk pomagania innym. W&nbsp;dziedzinie komputerów to oznacza "
-"uczenie ludzi dzielenia się oprogramowaniem. Szkoły, poczynając już od "
-"żłobka, ponad wszystko powinny powtarzać swoim wychowankom: &bdquo;jeśli "
-"przynosisz program do szkoły, musisz podzielić się nim z&nbsp;innymi "
-"dziećmi. Musisz też pokazać kod źródłowy klasie, w&nbsp;wypadku kiedy 
ktoś "
-"będzie chciał się uczyć.&rdquo;"
+"Najgłębszym powodem do&nbsp;korzystania wolnego oprogramowania w&nbsp;"
+"szkołach jest edukacja moralna. Oczekujemy od&nbsp;szkół uczenia "
+"podstawowych faktów i&nbsp;użytecznych umiejętności, ale&nbsp;nie jest to 
"
+"ich całe zadanie. Najbardziej fundamentalną misją szkoły jest nauka 
dobrego "
+"obywatelstwa, co obejmuje nawyk pomagania innym. W&nbsp;dziedzinie "
+"komputerów to oznacza uczenie ludzi dzielenia się oprogramowaniem. Szkoły, 
"
+"poczynając już od&nbsp;żłobka, ponad wszystko powinny powtarzać swoim "
+"wychowankom: &bdquo;jeśli przynosisz program do&nbsp;szkoły, musisz "
+"podzielić się nim z&nbsp;innymi dziećmi. Musisz też pokazać kod 
źródłowy "
+"klasie, w&nbsp;wypadku kiedy ktoś będzie chciał się uczyć.&rdquo;"
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -213,9 +215,10 @@
 "installed by the school should be available for students to copy, take home, "
 "and redistribute further."
 msgstr ""
-"Oczywiście szkoły muszą się stosować do zasad, które same głoszą: "
+"Oczywiście szkoły muszą się stosować do&nbsp;zasad, które same głoszą
: "
 "oprogramowanie zainstalowane przez szkołę powinno być dostępne dla 
uczniów "
-"do kopiowania, zaniesienia do domu, i&nbsp;dalszego jego rozpowszechniania."
+"do&nbsp;kopiowania, zaniesienia do&nbsp;domu, i&nbsp;dalszego jego "
+"rozpowszechniania."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -225,11 +228,12 @@
 "the role model of public service rather than that of tycoons. All levels of "
 "school should use free software."
 msgstr ""
-"Uczenie korzystania z wolnego oprogramowania, i&nbsp;współdziałania 
w&nbsp;"
-"ramach społeczności wolnego oprogramowania, jest praktyczną lekcją "
-"wychowania obywatelskiego. Daje także uczniom model do naśladowania w&nbsp;"
-"postaci służby społeczeństwu zamiast rekinom biznesu. Dlatego wszystkie "
-"szkoły wszystkich poziomów powinny korzystać z&nbsp;wolnego 
oprogramowania."
+"Uczenie korzystania z&nbsp;wolnego oprogramowania, i&nbsp;współdziałania "
+"w&nbsp;ramach społeczności wolnego oprogramowania, jest praktyczną lekcją 
"
+"wychowania obywatelskiego. Daje także uczniom model do&nbsp;naśladowania "
+"w&nbsp;postaci służby społeczeństwu zamiast rekinom biznesu. 
Dlatego&nbsp;"
+"wszystkie szkoły wszystkich poziomów powinny korzystać z&nbsp;wolnego "
+"oprogramowania."
 
 # type: Content of: <ol><li>
 #. type: Content of: <ol><li>
@@ -241,11 +245,11 @@
 "health/tobaccotrial/usa.htm</a>. </cite>"
 msgstr ""
 "<cite><a name=\"1\"></a>Firma tytoniowa RJ Reynolds została w&nbsp;2002 roku 
"
-"ukarana grzywną 15 milionów dolarów za wręczanie bezpłatnych próbek "
-"papierosów na imprezach uczęszczanych przez dzieci. Zobacz <a 
href=\"http://";
-"www.bbc.co.uk/worldservice/sci_tech/features/health/tobaccotrial/usa.htm"
-"\">http://www.bbc.co.uk/worldservice/sci_tech/features/health/tobaccotrial/";
-"usa.htm</a>. </cite>"
+"ukarana grzywną 15 milionów dolarów za&nbsp;wręczanie bezpłatnych 
próbek "
+"papierosów na&nbsp;imprezach uczęszczanych przez dzieci. Zobacz <a href="
+"\"http://www.bbc.co.uk/worldservice/sci_tech/features/health/tobaccotrial/";
+"usa.htm\">http://www.bbc.co.uk/worldservice/sci_tech/features/health/";
+"tobaccotrial/usa.htm</a>. </cite>"
 
 # type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
@@ -279,12 +283,12 @@
 "\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
 "translations of this article."
 msgstr ""
-"Aby zapoznać się z informacjami dotyczącymi tłumaczenia i koordynowania "
-"tłumaczeń artykułów, proszę odwiedzić stronę <a 
href=\"/server/standards/"
-"README.translations.html\">tłumaczeń</a>. <br /> Komentarze odnośnie "
-"tłumaczenia polskiego oraz zgłoszenia dotyczące chęci współpracy w "
-"tłumaczeniu prosimy kierować na adres <a href=\"mailto:address@hidden";
-"\">address@hidden</a>."
+"Aby&nbsp;zapoznać się z&nbsp;informacjami dotyczącymi tłumaczenia i&nbsp;"
+"koordynowania tłumaczeń artykułów, proszę odwiedzić stronę <a 
href=\"/server/"
+"standards/README.translations.html\">tłumaczeń</a>. <br /> Komentarze "
+"odnośnie tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące chęci "
+"współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>address@hidden</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Copyright &copy; 2003, 2009 Richard Stallman"
@@ -296,17 +300,17 @@
 "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
 "NoDerivs 3.0 United States License</a>."
 msgstr ""
-"Ten utwór jest dostępny na <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.";
-"org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.pl\">licencji Creative Commons Uznanie "
-"autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Stany Zjednoczone</a>."
+"Ten utwór jest dostępny na&nbsp;<a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.pl\">licencji Creative "
+"Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Stany Zjednoczone</a>."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 #. type: Content of: <div><div>
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
 msgstr ""
-"Tłumaczenie: Jarosław Lipszyc 2004, Oskar Gałecki 2010; poprawki Wojciech "
-"Kotwica 2004, 2006, Jan Owoc 2010, Jan Wieremjewicz 2010."
+"Tłumaczenie: Jarosław Lipszyc 2004, Oskar Gałecki 2010, 2011; poprawki "
+"Wojciech Kotwica 2004, 2006, Jan Owoc 2010, 2011, Jan Wieremjewicz 2010."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. timestamp start 
@@ -318,23 +322,3 @@
 #. type: Content of: <div><h4>
 msgid "Translations of this page"
 msgstr "Tłumaczenia tej strony"
-
-# type: Content of: <p>
-#~ msgid ""
-#~ "The purpose of this article is to state additional reasons that apply "
-#~ "specifically to education."
-#~ msgstr ""
-#~ "Celem tego artykułu jest przedstawienie dodatkowych powodów, które "
-#~ "odnoszą się specyficznie do szkolnictwa."
-
-# type: Content of: <div><p>
-#~ msgid ""
-#~ "Copyright &copy; 2003, 2009 Richard Stallman <br /> Verbatim copying and "
-#~ "distribution of this entire article are permitted without royalty in any "
-#~ "medium provided this notice is preserved."
-#~ msgstr ""
-#~ "Copyright &copy; 2003, 2009 Richard Stallman <br /> Verbatim copying and "
-#~ "distribution of this entire article is permitted in any medium, provided "
-#~ "this notice is preserved. <br /> Zezwala się na wykonywanie i 
dystrybucję "
-#~ "wiernych kopii tego tekstu, niezależnie od nośnika, pod warunkiem "
-#~ "zachowania niniejszego zezwolenia."reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]